İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları SEFERİHİSAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları SEFERİHİSAR 09.05.2013"

Transkript

1 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları SEFERİHİSAR

2 İzmir Bölge Planı Yönetişim Çerçevesi ve Süreç Tasarımı

3 İzmir Bölge Planlama Süreci Basın ve Bilgilendirme Toplantısı İlçe Toplantıları Vatandaş Toplantısı Kalkınma Çalıştayı Sektörel ve Tematik Çalışmalar

4 1. Planlama Sürecinin Duyurulması İzmir Bölge Planlama İnternet Portalı: - Sürecin Duyurulması: Toplantılar ve sonuçları hakkında bilgiler - Dinamik Katılım: Doğrudan vatandaş katkısının alınması - Haberler, Duyurular, Bültenler - Plan Ana Başlıkları: Görüş ve önerilerin alınması - MDA yailişkin bilgilendirme ve ilgili kurumlardan katkı alınması - Planlama Süreci: Plan belgesi ve planlama süreci için görüş ve önerilerin alınması -

5

6 1. Planlama Sürecinin Duyurulması 1.2. İzmir Bölge Planı Bilgilendirme Toplantısı - Amaç: Bölge planı çalışmaları ile ilgili bölgede farkındalık oluşturmak - 4 Mart 2013

7 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.1. Kalkınma Çalıştayı: kurumsal paydaşların katılımıyla - Amaç: - Belirlenmiş gelişme eksenleri ve önceliklerin değerlendirilmesi, - Öncelikler çerçevesinde proje fikirlerinin geliştirilmesi ve - Bölge vizyonunun tartışmaya açılması - Girdi:Mevcut Durum Analizi özeti ve yeni dönem için belirlenen taslak gelişme eksenleri ve önceliklerinin sunumu - Çıktı: Paydaşların İzmir in gelecek gündemine ilişkin görüşleri, yeni gelişme eksenleri ve önceliklere ilişkin değerlendirmeleri ve proje fikirleri - Analiz: Toplantı sonucunda ortaya koyulan proje fikirleri gruplanacak, analiz edilecek ve hedef tanımlarına dönüştürülecektir

8 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.2. Vatandaş Toplantısı: Rastsal olarak davet edilen 500 vatandaş - Amaç: - Hedef tanımlarının değerlendirilmesi ve ağırlıklandırılması, - Plana doğrudan vatandaş katılımının sağlanması, - Planın bilinirliğinin geliştirilmesiyle kalkınma gündeminin sahiplenilmesidir - Girdi:Mevcut Durum Analizi özeti ile öncelik ve hedeflerin sunumu - Çıktı: Paydaşların İzmir in gelecek gündemine ilişkin görüşleri, öncelik ve hedeflere ilişkin değerlendirmeleri ve ağırlıklandırılmış hedefler - Analiz: Toplantı sonucunda kalkınma ekseni, öncelik, hedef ve faaliyet dizgesi oluşturulacaktır

9 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.3. Tematik ve Sektörel Çalışmalar: - Mevcut Çalışmalar ve Platformlar: Kümelenme Komitesi, Yenilik Komitesi - Yeni Çalışmalar ve Platformlar: Kalkınma Kurulu üyeleri ve diğer paydaşların katılımıyla oluşturulacak yeni sektörelve tematik platformlar - Taslak hedefler ve faaliyetlerin detaylı çalışılması - İlgili Kurumların (İl Müdürlükleri, Odalar) platformların organizasyonunu yürütmesi ve sürekliliğini sağlaması - Platformların kendi gündemlerini, uygulama aşamasına girdi sağlayacak biçimde oluşturması

10 3. İlçelere Yönelik Çalışmalar 3.1. İlçe toplantıları: - Kurumsal paydaşlarla birlikte ilçe önceliklerinin tartışılması 3.2. İlçe Kalkınma Platformları: - İlçeler özelinde kalkınma gündeminin oluşturulması - İlçelerin kendi gündemlerini, uygulamaya dönük bir biçimde oluşturması

11 İzmir Bölge Planı Sektörel ve Tematik Analizler

12 Bölgesel Analiz Çalışmaları İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Tablosu ve Modeli Oluşturulması ve Analizi (Prof. Dr. Osman AYDOĞUŞ, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti (Doç. Dr. Mert ÇUBUKÇU, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) İzmir Sivil Toplum Araştırması (Prof. Dr. Gülgün TOSUN, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi) İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi (Yrd. Doç. Dr. Şebnem GÖKÇEN DÜNDAR, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

13 Bölgesel Analiz Çalışmaları İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi (Yrd. Doç. Dr. Tuğkan TUĞLULAR, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) İzmir İli Uygun Yatırım Alanları Ön Fizibilite Raporu (Ömür Genç, Kalkınma Bankası) İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi (Ussal SAHBAZ, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) İzmir Turizm Stratejisi (Prof. Dr. İge PIRNAR Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) İzmir Su Ürünleri Sektörü Stratejisi (Prof. Dr. Ahmet Adem TEKİNAY, Katip Çelebi Üniversitesi)

14 Diğer strateji çalışmalarımız Bölge planına girdi sağlayacak farklı analiz ve strateji geliştirme çalışmaları gerçekleştirildi. İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi İzmir Kentsel Pazarlama Stratejisi İzmir Ekoverimlilik(Temiz Üretim) Stratejisi İzmir Kümelenme Stratejisi

15 Çalıştaylar Paydaşların görüş ve katkılarının alınması için sektörel ve tematik çalıştaylar düzenlendi. Turizm sektörü, kültür ekonomisi, bilişim sektörü, turizm sektörü ve su ürünleri sektöründe strateji ve eylem planının belirlenmesi için düzenlenen bir günlük çalıştaylarasektör temsilcileri ağırlıklı olmak üzere gerekli ilgi ve katılım sağlandı.

16 2013 İzmir Mevcut Durum Analizi İZBP ye altlık olması amacıyla 2013 MDA nın hazırlandı İzmir Mevcut Durum Analizi çalışması, gerçekleştirilen sektörel ve tematik analiz çalışmaları ışığında tekrar incelendi. Yeni bir içerik belirlenerek bu doğrultuda çeşitli bölgesel, ulusal ve uluslararası raporlar, veri kaynakları, tezler, istatistiki çalışmalar incelendi. Eksik ve güncellenecek veriler belirlenerek ilgili kurum ve kuruluşlardan veri temini yapıldı ilk çeyreği itibari ile 2013 MDA taslağı ortaya çıktı.

17 2013 İzmir Mevcut Durum Analizi

18 2013 Mevcut Durum Analizi ve diğer analiz çalışmaları Seferihisar için ne diyor?

19 NÜFUS ve Genel Bilgiler Yüzölçümü,2002: 385,83 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 81 kişi Şehirleşme Oranı, 2012: %88 İl merkezine uzaklığı : 45km İlçenin rakımı: 28 m Coğrafi konumu: Doğuda Menderes, kuzeyde Urla ve Güzelbahçe, batı ve güneyde Ege Denizi Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Durumu, DPT, 2004: Türkiye de 872 ilçe arasında gelişmişlik açısından 61. sıradadır (DPT, 2004). Bu konumuyla Seferihisar, 5. derece gelişmiş ilçeler arasındadır.

20 Nüfus projeksiyonu, 2026 Yaş Grubu Toplam

21 Nüfus projeksiyonu, Kadın Erkek Seferihisar Seferihisar a ilişkin nüfus projeksiyonları incelendiğinde; Türkiye genelinde olan ve İzmir özelinde daha belirgin olarak görülen nüfusun yaşlanma eğiliminin Seferihisar ilçesinde de görüldüğü ve 2023 yılında 2011 yılına göre; Seferihisar da toplam nüfusun hemen hemen değişkenlik göstermeyeceği fakat yaş grupları içerisinde önemli değişiklikler olacağı görülmektedir. Örneğin 2023 yılında yaş arasındaki bireylerin 2011 yılına göre ortalama %20, yaş grubundakilerin %14 azalırken, yaş arasındaki bireylerin ortalama %45 ve 90 yaş üstü bireylerin de %93 artacağı görülmektedir.

22 İstihdam İlçe Düzeyinde Sektörel İşgücü Oranları ve Projeksiyonları( ) Seferihisar Seferihisar İzmir İzmir Sektör 2000, % 2023, % 2000, % 2023, % Ziraat, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık Madencilik ve Taş Ocakçılığı İmalat Sanayi Elektrik, Gaz ve Su İnşaat Toptan ve Perakende Ticaret, Lokanta ve Oteller Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama Mali Kurumlar, Sigorta, Taşınmaz Mallara Ait İşler Ve Kurumları, Yardımcı İş Hizmetleri Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler İyi Tanımlanmamış Faaliyetler Toplam

23 Eğitim İLÇE ADI İLKOKULDA DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ORTAOKULDA DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI GENEL LİSE DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI MESLEK LİSESİ DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI Seferihisar İZMİR eğitim dönemi verileri

24 EĞİTİM Eğitim Dönemi Okullaşma Oranları (%) İLÇE ADI OKUL ÖNCESİ (3-5 YAŞ) (Net) İLKÖĞRETİM (6-13 YAŞ) (Net) ORTAÖĞRETİM (GENEL- MESLEK LİSESİ, brüt) Seferihisar 53,68 101,17 102,77 İZMİR 48,85 102,88 104,68

25

26

27

28

29 Tarım Tarım Alanlarının Kullanış Amaçlarına Göre Dağılımı (hektar, 2011) Tarla Alanı İlçeler Ekilen Nadas Toplam Sebze Meyve Alanı Alanı Kavaklık Süs Boş Toplam Tarım Tarım Alanı Bitkileri Arazi Alanı Oranı Seferihisar ,9 İzmir ,2

30 Tarım İlçelere Göre Sulanan Tarım Alanları (hektar, 2011) Sulanan İlçe Toplam Tarım Alanı Sulanan Alan Sulanmayan Alan Alan/Toplam Tarım Alanı( ) Seferihisar ,7 İzmir ,6

31 Hayvan Varlığı (Adet, 2011) İl bazında düşünüldüğünde Seferihisar ta ciddi bir oran görülmemektedir. İlçe Koyun Keçi Et Tavuğu Yumurta Tavuğu Hindi Kaz Ördek Seferihisar İzmir

32 Tarım Değerlendirme Zeytin, İzmir tarımsal üretimi içinde en önemli ürün konumundadır yılı itibarıyla il genelinde 400 ton yağlık zeytin üretimin % 6 sı Seferihisar ilçesinde üretilmektedir. Bayındır, Bergama ilçelerinden sonra 3. sırada yer almaktadır. İzmir için önemli bir faaliyet olan satsuma mandalina üretimi en çok üretim Seferihisar da(tüm üretimin % 33,5 i oranında 43 bin ton) yapılmaktadır. İzmir Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre ton nar üretimiyleseferihisar ilçesi İzmir genelinde Selçuk ilçesinin ardından 2. sırada yer almaktadır. (İl genelinde ton üretim yapılmaktadır) Tarım ekonomisine dayanan ilçede biyokütleenerjisi elde etme imkanı var olup, kullanımı da yaygınlaştırılabilir. Ayrıca Türkiye Rüzgar ve Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası na göre uygun rüzgar hızına sahip ilçede tarımsal üretim süreçlerinde rüzgar ve güneş enerjisi kullanımı teşvik edilebilir.

33 Tarihi ve Kültürel Değerler Seferihisar da bulunan antik kent ve ören yerleri: Teos (Sığacık); Airai; Lebedos(Ürkmez) Karaköse Harabeleridir(Doğanbey Köyü). Dionysos Tapınağı (MÖ2.yy), Tiyatro, Odeon, Liman kalıntıları, Koçibey Mescidi, Gözsüzler Mescidi, Turabiye Camisi, Sığacık Camisi, Ağa Camisi, Yeni Cami, Hıdırlık Camisi(Selçuklu ve Osmanlı Dönemi), Sığacık Kalesi(16.yy) Seferihisar ta 26 sı arkeolojik, 11 ü doğal, 3 ü kentsel sit olmak üzere toplam 40 adet sit alanı bulunmaktadır. Ayrıca ilçede 27 adet taşınmaz kültür varlığı yer almaktadır İLÇE Anıtlar Abideler Dinsel Yapılar Doğal Varlıklar Kültürel / Eğitim Yapıları Konut/ Konut+Dükkan Taşınmaz Köprü / Su Kemeri / Kuyu Hamam Ilıca Sarnıç vb Çeşme Sebil Duvar vb Kalıntılar TOPLAM Seferihisar

34 Kültür Mekanları Seferihisar da; 58 i kültür-sanat ile ilgili olmak üzere 127 dernek, 1 adet vakıf olmak üzere toplamda 132 adet STK, Yapımı devam eden 2 adet kültürel etkinlik mekanı bulunmaktadır. (Cihan Ünal Tiyatrosu (Seferihisar merkezinde içerisinde, tiyatro, konser ve toplantıların yapılabileceği açık hava sahnesi olarak uygulanması düşünülmektedir) ve Seferihisar Kültür Evi (Bir Seferihisar evinin Etnoğrafya ve Kültür müzesi olarak düzenlenmesi belediye tarafından planlanmaktadır), 1 adet sergi salonu bulunmakta, Seferihisar da müze bulunmamaktadır, 1 adet 100 kişilik özel sinema salonu bulunmaktadır. İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ RAPORUNDAN ALINMIŞTIR.

35 Kütüphane İzmir de Güzelbahçe, Menderes ve Seferihisar ilçelerinde halk kütüphanesi bulunmamakta olup, Seferihisar ilçesinde belediyenin Seferihisar Atatürk Çocukları Kütüphanesi bulunmaktadır. Bu kütüphane Köy Çocukları Kütüphaneleri Oluşturma, Kültür-Sanat ve Dayanışma Derneği ve Seferihisar Belediyesi tarafından oluşturulan 12. Atatürk Çocukları Kütüphanesi olarak hizmet vermektedir. İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ RAPORUNDAN ALINMIŞTIR.

36 Kültürel Etkinlikler Seferihisar ta düzenlenen şenlik ve çeşitli kutlamalar Etkinlik Adı Düzenleyen Kuruluş Tarih Kaç Yıldır Düzenlendiği Seferihisar Kurtuluş Günü 11 Eylül - Tiyatrolar Buluşması Seferihisar Belediyesi - Mandalina Şenliği Kasım 13 Yaz Şenlikleri Doğanbey Belediyesi - İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ RAPORUNDAN ALINMIŞTIR.

37 Turizm Seferihisar İzmir deki turizm merkezlerinden birisidir. Seferihisar da 4 adet mavi bayraklı plaj bulunmaktadır. İzmir genelinde işletme ve yatırım belgeli tesis sayısının 187 olduğu görülmektedir. Seferihisar ilçesi toplam 5 işletme tesisi ile İzmir genelinde dördüncü sırada bulunmaktadır Turizm İşletmesi Belgeli 5 adet konaklama tesisinde 440 odada 978 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Turizm İşletme Belgeli tesislere ait yatak kapasitesinin % 27 si Konak ilçesinde iken, % 21.8 i Çeşme, % 3,5 u Seferihisar ilçesinde yer almaktadır. Seferihisar da ayrıca yatırım belgeli 2 adet tesis de (1 adet 5 yıldızlı otel, bir adet de 4 yıldızlı TK) bulunmaktadır. Bu tesislerde 716 odada yatak kapasitesi bulunmaktadır. Belediye Belgeli 11 adet Konaklama Tesisi (769 yatak kapasiteli) bulunmaktadır. İlçe Adı 5 Yıldız 4 Yıldız 3 Yıldız TK5* TK 4* Apart Toplam Seferihisar Toplam Seferihisar da Turizm İşletme Belgeli Tesislerin Dağılımı (2012 Ağustos)

38 Turizm Seferihisar da Turizm İşletme Belgeli Tesislerdeki Konaklama ve Geceleme İstatistikleri (2011) Tesise Geliş Sayısı Geceleme Sayısı Ortalama Kalış (Gün) Doluluk (% ) Seferihisar ,5 79,70 İzmir ,5 49 İzmir de, 2011 yılında, İzmir genelindeki ortalama kalış süresi 2,5 gün iken; bu süre Menderes te 6,8, Seferihisar da 5,5 ve Urla da 4,8 gün olarak ortaya çıkmaktadır. İl genelindeki doluluk oranı %49 iken, Menderes te %79,5, Seferihisar da% 79,7, Dikili de %64,7 ve Seferihisar ta ise%59,6 düzeyindedir.

39 Turizm tarihinde faaliyete geçen TEOS MARİNA, denizde 480, karada 80, kanal rıhtımında ise 30 küçük tekne kapasitesi ile Seferihisar-Sığacık ta hizmet vermektedir. Bu limandan Samos adasına karşılıklı seferler yapılmaktadır. Ayrıca ilçede Ürkmez bölgesinde yat limanı yapılması bakanlık tarafından planlanmaktadır.

40 İlçe Maden Varlığının Dağılımı ve Niteliği Bulunduğu Yer Cinsi Tenör ve Kalite Rezerv Seferihisar-Sığıcalı Köyü Kum-Çakıl Seferihisar ilçesinde inşaat ve karayolu malzemesi olarak kullanılmaya elverişli kum-çakıl rezervi tespit edilmiştir. 500,000 m 3 Kaynak: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

41 Sağlık İlçede 50 yataklı ve 4 ameliyat masalı SEFERİHİSAR NEJAT HEPKON DEVLET HASTANESİ bulunmaktadır. İlçede ayrıca 4 adet Aile Sağlık Merkezi, 8 adet Aile Hekimliği Birimi, 2 adet Sağlık Evi ve 6 adet diş hekimi muayenehanesi bulunmaktadır.

42 Yenilenebilir Enerji İlçeler bazında bakıldığında; Aliağa, Bergama, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Seferihisar, ve Urla rüzgâr enerjisi potansiyeli açısından oldukça iyi durumdadır. Bu ilçelerin belirli bölümlerinde 50 metre yükseklikte yıllık ortalama rüzgâr hızları 6-8 m/s aralığında değişmektedir. Ortalama 7 m/s ninüzerindeki rüzgâr hızında rüzgâr türbini yatırımları yapılabilmektedir. İlçede AyenEnerji A.Ş. Tarafından 12 tribünlük 24 MW kapasiteli Korkmaz RES yapımı devam etmektedir.

43 Jeotermal İzmir, Türkiye ve Ege Bölgesi nin en zengin jeotermal sahasına sahip bir ilidir. Başta Balçova olmak üzere Seferihisar, Çeşme, Dikili, Bergama, Aliağa ve Bayındır ilçeleri önemli jeotermal sahalardır. Türkiye'nin bilinen en zengin jeotermal kaynakları Seferihisar, Narlıdere ve Balçova üçgeni içinde yer almaktadır. Bu üç ilçedeki jeotermal kaynaklar elektrik üretimi için uygun kaynaklardır. Seferihisar ilçesinde geniş bir alana yayılmış çok sayıda kaynak yer almaktadır. Bunlardan DoğanbeyTuzlası jeotermal kaynağında C sıcaklık ve 50 lt/sn debi, Cumalı kaynağında 72ºC sıcaklık ve 5 lt/sn debiye sahip jeotermal kaynaklar belirlenmiştir. Yapılan etütler sonucunda Seferihisar bölgesinde sondajlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tarımsal potansiyel de göz önüne alındığında jeotermal seracılığın geliştirilmesi ve teşvik edilmesi önem kazanmaktadır.

44 Jeotermal Jeotermal Alan Adı Seferihisar- Cumalı Seferihisar- Doğanbey Tuzlası Seferihisar- Doğanbeyburnu Seferihisar- Doğanbey Seferihisar- Karakoç Sondaj Sıcaklık (C) Sondaj Debi (lt/sn) Kullanım Alanı Kaplıcada, kaplıca tesisi, sera, konut ve endüstriyel tesis ısıtmasında 100 Kaplıcada, kaplıca tesisi ve sera ısıtılmasında Deniz içerisinden çıkmaktadır Kaplıcada, kaplıca tesisi ve sera ısıtılmasında Kaplıcada, kaplıca tesisi ve sera ısıtılmasında Kurulu Tesis Kaplıca, sera ısıtması Kaplıca Kaplıca Kaplıca

45 Çevre Seferihisar ilçesinde bir adet Atıksu Arıtma Tesisi bulunmaktadır. İlçe Kapasitesi (m3/gün) Eşdeğer nüfus kişi İşletmeye Alınma Yılı Arıtma Yöntemi Seferihisar İleri Biyolojik Sığacık Körfezi'nde konuşlandırılmak istenen orkinos çiftliği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararı, Danıştay taralından iptal edildi. Ayrıca Seferihisar Belediyesi, küçük ölçekli balıkçılığı desteklemek, denizlerdeki balık popülasyonunun çoğalmasına katkıda bulunmak ve yasak avcılıkla mücadele edebilmek Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü proje faaliyetlerinin devamlılığı niteliğinde Sığacık Körfezi ne resif atılması çalışmalarına destek vermektedir. Doğanbey-Ürkmez ve Özdere-Gümüldür atıksu arıtma tesislerinin de 2013 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır.

46 Bankacılık Banka Şubeleri, İlçe Seferihisar İzmir Toplam

47 Projeler Projenin Başlığı Başvuru Sahibinin Adı DENİZ SOĞUTMA MAKİNE VE SEFERİHİSAR BÖLGESİ TEKNE VE YAT SERVİS YEDEK PARÇALARI İNŞAAT HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA GÜVENLİĞİ VE BOYLAMA HATTI MODERNİZASYONU PROJESİ GÜNEYDAŞ NARENCİYE İŞLEME ve PAKETLEME TESİSİ PROJESİ TIBBİ AROMATİK BİTKİ ÜRETİM İŞLEME TESİSİ MODERNİZASYONU KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ÇİFTÇİ EĞİTİM MERKEZİ OLUŞTURMA PROJESİ AYHAN 34 TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT MÜMESSİLLİK TİC.LTD.ŞTİ. GÜNEYDAŞ TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. TÜRER BİTKİSEL ÜRETİM HAYVANCILIK İNŞAAT SU ÜRÜNLERİ ORMAN ÜRÜNLERİ TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İZMİR İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ Proje Toplam Uygun Maliyeti Destek Yüzdesi Gerçekleşen Destek ,00 TL 49,25% , ,00 TL 50,00% , ,71 TL 50,00% , ,00 TL 50,00% , ,75 TL 74,77% ,34 SIĞACIK PEYZAJ TASARIM PROJESİ İŞLENMİŞ MANDALİNA VE ENGİNAR ÜRÜNLERİNİN ÇEŞİTLİLİĞİNİN SAĞLANARAK ÜRÜNLERİN İÇ VE DIŞ PAZARDA YER ALMASI SEFERİHİSAR TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ S.S. ULAMIŞ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ ,84 TL 46,54% , ,10 58,16% ,50

48 ÖNCEKİ DÖNEM ÖNE ÇIKAN KONULAR İzmir deki jeotermal kaynaklar açısından Seferihisar 35 MWe, elektrik üretimine olanak kılan (153 C yekadar) sıcaklıklarda potansiyel mevcuttur. Bu çerçevede, Seferihisar da konut ısıtma amaçlı, turizm amaçlı, jeotermal elektrik üretimi ve bunun yanında rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi konusunda yatırımlar gerçekleştirilebilir. Seferihisar Jeotermal alanındaki jeotermal kaynaklarla; sahadan elektrik üretilmesi, yakın çevredeki tesislere termal su sağlanması, sera ısıtması, kimyasal madde üretimi, Seferihisar, Güzelbahçe, Narlıdere ilçelerinin Sığacık Köyü, Doğanbey, Gümüldür, Ürkmez beldelerinin ısıtılması gerçekleştirilebilir. Seferihisar a yakın Doğanbeyjeotermal alanındaki kaynaklarla çevre beldelerin ısıtılması, sera ısıtması, termal turizm tesislerinin ısıtılması ve bu tesislere termal su sağlanması mümkündür. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın Termal Turizm Ana Planı çerçevesinde, Türkiye nin 2023 yılına kadar termal yatak kapasitesini arttırılması hedeflenmekte.

49 İlginiz için teşekkür ederiz.

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları KARABURUN

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları KARABURUN 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları KARABURUN 2014 2023 İzmir Bölge Planı Yönetişim Çerçevesi ve Süreç Tasarımı 2014-2023 İzmir Bölge Planlama Süreci Basın ve Bilgilendirme Toplantısı İlçe Toplantıları

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Menemen İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Menemen İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 694,49 km2 Nüfus, ADNKS, 2012: 138.143 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 198 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Kiraz İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Kiraz İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 571,96 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 44.009 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 77 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı i İçindekiler İçindekiler...ii Tablo Listesi... iii Şekil Listesi... iii 1 Giriş... 1 1.1 Çalışmanın Amacı... 2 1.2 Çalışmanın Metodolojisi... 3 2 Seferihisar İlçesi Sosyo

Detaylı

Karşıyaka İlçe Raporu

Karşıyaka İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 65,7 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 315.294 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 4.800 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

YARIMADASI SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA STRATEJĠSĠ

YARIMADASI SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA STRATEJĠSĠ URLA-ÇEġME-KARABURUN YARIMADASI SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA STRATEJĠSĠ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ RAPORU -TASLAK- Eylül, 2013 İZMİR 2 URLA-ÇEġME-KARABURUN YARIMADASI SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA STRATEJĠSĠ Bu çalışma

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları. Bayındır Özet Raporu

2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları. Bayındır Özet Raporu 2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları Bayındır Özet Raporu Ocak 2011 1 2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları Bayındır Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik GeliĢmiĢlik 1 Bayındır ın

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 5 TABLOLAR... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 13 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 13 2 PLANLAMA YAKLAŞIMI ve YÖNTEM... 19 Paydaş Analizi

Detaylı

İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ 2013

İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ 2013 İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/ Birlik Plaza K: 5 Gümrük İZMİR T: () 489 8 8 F: () 489 85 5 www.izka.org.tr info@izka.org.tr Mevcut Durum Analizi İZMİR

Detaylı

DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU

DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU Afyonkarahisar, 2013 0 Bu çalışma Progem Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi nin Araştırma Ekibi tarafından Dinar Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI 1 SUNUŞ Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir, ekonomi ve kalkınma politikalarını belli dönemlere ait planlar ile uygulamaktadır. Bu planlı dönem, kamusal alanda yeniden

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu Değerlendirme ve Öngörüler Marmara MARMARA DENİZİ Erdek Bandırma Gönen ÇANAKKALE Manyas BURSA YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

2014 YILI ŞUBAT BRİFİNGİ. İrfan BALKANLIOĞLU Vali

2014 YILI ŞUBAT BRİFİNGİ. İrfan BALKANLIOĞLU Vali İrfan BALKANLIOĞLU Vali İçindekiler Sayfa No 1 1. Tarihi Yapısı 2 2. Coğrafi Yapısı 2 3. Nüfus Durumu 3 4. İdari ve Sosyo Ekonomik Durum 3 5. Çalışma Hayatı 4 6. Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar 5

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip,

Detaylı

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU BAŞBAKAN MUSTAFA TOPRAK İZMİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK URLA KAYMAKAMI SİBEL UYAR URLA BELEDİYE

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

TC. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI DİDİM İLÇE RAPORU

TC. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI DİDİM İLÇE RAPORU EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE PLANLAMA BİRİMİ TC. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi DİDİM İLÇE RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 4 1.3 YÖNTEM...

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 2 İnş.Müh. Hasan ARSLAN ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI 3 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yönetim alanında hızlı

Detaylı

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi NİĞDE YATIRIM REHBERİ NİĞDE YATIRIM REHBERİ Önsöz G ünümüzde, geri kalmış bölgelerimizin yerel kaynak ve potansiyellerinin harekete geçirilerek istihdam düzeylerinin arttırılması, işsizliğin azaltılması

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı 2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı MART 2014 0 HAZIRLAYANLAR Bölge Planı Koordinatörü M. Emin ÇAKAY (PPKB Başkanı) Ekonomik Dönüşüm ve Büyüme Ekseni Ali KILIÇER (Madencilik ve Altyapı PPKB Uzmanı)

Detaylı

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL ARSLAN Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı VEDİDE ZEYNEP ÜNAL Planlama, Programlama ve Stratejik

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 7 Ocak 2011

2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 7 Ocak 2011 2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 7 Ocak 2011 Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne

Detaylı

Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER

Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER... 2 SOSYAL GÖSTERGELER...4 TARIM...5 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...25 ENERJİ...32 LOJİSTİK...36 DIŞ TİCARET...38 HATAY DA DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...41 NEDEN HATAY?...46

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı