ACIBADEM MOBİL GÜVENLİ HAYAT PAKETİ TAAHHÜTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACIBADEM MOBİL GÜVENLİ HAYAT PAKETİ TAAHHÜTNAME"

Transkript

1 ACIBADEM MOBİL GÜVENLİ HAYAT PAKETİ TAAHHÜTNAME Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. ( D-Smart ) gerçek kişi bireysel Aydan Aya ve Bundle tüketicileri ( Tüketici ) Acıbadem Mobil Güvenli Hayat Paketi Kampanyası na ( Kampanya ) dahil olmaları ve 12 (oniki) ay boyunca Tüketici olarak kalmaya devam etme taahhüdünde bulunmaları ve bu taahhüde uygun davranmaları koşuluyla, Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri A.Ş. ( Acıbadem ) tarafından Tüketiciler için özel olarak hazırlanan ve Acıbadem tarafından Tüketicilere verilecek Güvenli Hayat Paketi Bilgilendirme Kitapçığında ve işbu Taahhütname kapsamında detayları belirtilen Acıbadem Güvenli Hayat Paketi ne 12 (oniki) ay boyunca ayda 5,00.-TL (Beş Türk Lirası) ( Acıbadem Mobil Güvenli Hayat Paketi Hizmet Bedeli ) ödeyerek sahip olabileceklerdir. Paket kapsamındaki hizmetlerin yıllık toplam bedeli 60,00.-TL (Altmış Türk Lirası) dır. Kampanya kapsamında yer alacak hizmetlerin detayları taahhütnamenin sonunda yer almaktadır. 1. Söz konusu hizmetlerden Tüketici dışında, bilgileri daha sonra iletilecek olan ve aynı adreste ikamet eden toplam 4 (dört) kişi ( Aile Fertleri ) yararlanabilir. Tüketici eğer talep ederse bu hizmetten faydalanmasını istediği ve aynı adreste ikamet eden 3 Aile Ferdi nin bilgilerini Acıbadem in internet adresinden kayıt ettirebilir. Tüketici, Aile Fertleri nin Tüketici ile aynı evde yaşamadığının tespit edilmesi halinde Aile Fertleri nin işbu Kampanya kapsamında sağlanacak olan hizmetten hiçbir şekilde faydalanamayacağını ve kendisi ve Aile Fertleri için Acıbadem tarafından sunulan hizmetler kapsamına alınmış olsalar dahi Acıbadem Mobil Güvenli Hayat Paketi adı altında sunulan hizmet ve teminatlardan faydalanamayacağının bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 2. Kampanya kapsamında Mobil Sağlık Hizmetlerine ek olarak 12 aylık Konut Sigortası Acıbadem tarafından hediye edilmektedir. Konut Sigortası Hizmetine ilişkin detaylar Güvenli Hayat Paketi Bilgilendirme Kitapçığı içerisinde yer almaktadır. 3. Tüketici, Kampanya kapsamında D-Smart ın tek yükümlülüğünün Acıbadem tarafından Tüketici ye sağlanacak ve ayrıca Tüketici ye faturalanacak olan Acıbadem Güvenli Hayat Paketi Hizmetine ait Acıbadem Güvenli Hayat Paketi Hizmet Bedeli nin tahsilatına aracılık ederek Acıbadem e iletmek olduğunu, D- Smart a ödenecek söz konusu bedelin Acıbadem e aktarılmasına muvafakat ettiğini, Acıbadem Güvenli Hayat Paketi nin Tüketici ile Acıbadem arasındaki hukuki ilişkiye binaen Tüketici ye sağlanacak olduğunu, D-Smart ın hiçbir suretle Tüketici ile Acıbadem arasındaki hukuki ilişkiye taraf olmadığını kabul ve beyan eder.

2 4. Kampanya nın işleyişi için Tüketici ye ve gerekli ise Aile Fertleri ne ait bazı bilgilerin Acıbadem e iletilmesi zorunluluğu bulunduğundan, bu kapsamda, Kampanya ya katılmak için onayı alınan Tüketici nin adı-soyadı, unvanı, adres bilgisi, Kampanya ya katılım tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Kampanya güncelleme tarihi, GSM numarası, olağan durumda Taahhüt Süresi nin tamamlanacağı tarih/taahhüt Süresi nden tamamlanmasından önce Kampanya dan ayrılması durumunda Kampanya dan ayrıldığı tarih Acıbadem e bildirilecektir. Tüketici, Kampanya Taahhütnamesi nin imzalamak suretiyle bu bilgilerin Acıbadem Mobil ile paylaşılmasına ve Taahhüt Süresi boyunca/taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya dan ayrılması durumunda Kampanya dan ayrıldığı tarihe kadar Kampanya kapsamındaki işlemleri gerçekleştirilmesi amacıyla D-Smart ve Acıbadem Mobil tarafından işlenmesine onay vermiştir. 5. Tüketici ve Aile Fertleri, Acıbadem Güvenli Hayat Paketi ile bilgilendirme ve teminatlar başta olmak üzere ilgili her türü sorun ve şikayetlerini numaralı çağrı merkezine veya aşağıda açık iletişim bilgileri yer alan Acıbadem e iletebileceklerdir. Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri A.Ş. Adres : Çolakoğlu Plaza Saniye Ermutlu Sk. No:12 Kozyatağı / İSTANBUL Tel : Kampanya dahilinde, Tüketici, işbu Taahhütnamenin 4. maddesinde belirtilen bilgilerinin D-Smart tarafından Acıbadem e iletilmesinden itibaren (Aile Fertleri ise.1. Madde kapsamında yapılacak bilgilendirmeden itibaren) 7 (yedi) iş günü sonrasında Güvenli Hayat Paketi ve İlk Ateş Konut Sigortası ndan faydalanmaya başlayabileceklerdir. D-Smart, Taahhütnamenin 4. maddesindeki bilgileri Taahhütnamenin imzalanmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde Acıbadem e iletecektir. 7. Tüketici, Kampanya kapsamında satın aldığı Güvenli Hayat Paketi hizmeti nedeniyle bilgilendirme de dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın her türlü talep ve şikayetinin muhatabının, Acıbadem olduğunu ve Acıbadem Güvenli Hayat Paketi hizmeti ile ilgili yaşayacağı ihtilaflardan hiçbir şekilde D-Smart ın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüketici, Kampanya kapsamında satın aldığı İlk Ateş Konut Sigortası hizmeti nedeniyle her türlü talep ve şikayetinin muhatabının, Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. olduğunu ve yaşayacağı ihtilaflardan hiçbir şekilde D-Smart ın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. D-Smart ın Kampanya kapsamında Acıbadem tarafından sunulmakta olan Acıbadem Güvenli Hayat Paketi Bedelini tahsil ediyor olması hiç bir şekilde; söz konusu hizmetin sağlayıcısı veya aracısı sıfatına haiz olduğu anlamına gelmeyecek ve bu şekilde yorumlanmayacaktır. İşbu Kampanya ile ilgili hiç bir durum, Acıbadem in Tüketiciye karşı olan hak ve yükümlülükleri ile ilgili D-Smart ın Acıbadem ile sorumluluğu paylaştığı anlamına gelmeyecektir.

3 8. Kampanya dan faydalanan Tüketicilere, Acıbadem Güvenli Hayat Paketi Hizmetinden faydalandıkları birinci ay, Acıbadem tarafından, üye numarası ve diğer gerekli bilgilerin yer aldığı fiziki abonelik kartı gönderilecektir. 9. Kampanya ya katılan Tüketici; D-Smart kayıtlarında bulunan kişisel bilgilerinin (Ad, Soyad, unvan, hat tesis adresi, Şehir ve İlçe bilgisi, Kampanya ya katılım tarihi, Tüketici ID, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası, Kampanya güncelleme tarihi, GSM numarası, olağan durumda Taahhüt Süresi nin tamamlanacağı tarih/taahhüt Süresi nin tamamlanmasından önce Kampanya dan ayrılması durumunda Kampanya dan ayrıldığı tarih) D-Smart tarafından Kampanya kapsamında Acıbadem ile paylaşılmasına ve D-Smart ile Acıbadem tarafından Tüketici nin 12 aylık Taahhüt Süresi boyunca/taahhüt Süresi nin tamamlanmasından önce Kampanya dan ayrılması durumunda Kampanya dan ayrıldığı tarihe kadar işlenmesine onay verdiğini, D-Smart kayıtlarında bulunan kişisel iletişim bilgileri üzerinden Taahhüt Süresi boyunca D-Smart ve/veya Acıbadem tarafından her türlü bildirim ve sair işlemlerin yapılmasını ve bu şekilde yapılan işlemlerin yasal geçerliliğini kabul ettiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. 10. Tüketici Acıbadem Güvenli Hayat Paketi hizmetinin Tüketici ye sağlanabilmesi açısından gerekli işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için Tüketici, kendisinden istenen bilgileri doğru vermekle yükümlüdür. Aksi halde, bu durumdan kaynaklanan tüm sorumluluk Tüketici ye aittir. 11. Kampanyadan çıkma: Tüketici, iş bu Kampanya Taahhütnamesi ni ve/veya D- Smart ile akdettiği Satış Formu ve Taahhütnamesi ni Kampanya dan faydalandığı süre içinde herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devredemez. Aksi taktirde, işbu taahhütnamenin 12. madde hükmü uygulama alanı bulur. 12. Tüketici nin, 12 aylık Taahhüt Süresi nin bitiminden evvel; D-Smart ile akdettiği Satış Formu ve Taahhütnameyi feshetmesi ya da D-Smart tarafından Satış Formu ve Taahhütnamenin feshedilmesi, Tüketici nin Kampanya dan ayrılmak istemesi veya Tüketici den kaynaklanan sebeplerle D-Smart üyeliğinin taahhüt süresi dolmadan önce D-Smart tarafından sona erdirilmesi durumunda; Tüketici, ödemiş olduğu Acıbadem Mobil Güvenli Hayat Paketi Hizmet Bedellerinin toplamının Paket Bedeli olan 60,00.-TL den çıkarılması ile kalan tutarı ödeyecek ve taahhüt süresi sonuna kadar Kampanya kapsamındaki hizmetlerden faydalanmaya devam edecektir. 13. Tüketici, Kampanyadan vazgeçme, Kampanya aboneliğini sona erdirme gibi her türlü irade beyanını yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği kapsamında belirtilen diğer yöntemlere D- Smart a iletmekle yükümlüdür. 14. Kampanya dahilinde sunulan Acıbadem Güvenli Hayat Paketi dahilinde verilen tüm hizmetlerden Acıbadem sorumlu olmakla beraber, D-Smart ın, Tüketici ile akdetmiş olduğu Satış Formu ve Taahhütnamede mezkur hizmetleri verme sorumluluğu haricinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4 15. İşbu Taahhütnamenin yürürlüğünden doğan damga vergisi Tüketici tarafından karşılanacak ve bu kapsamda sadece bir defaya mahsus olmak üzere Tüketici nin ilk faturasına yansıtılacaktır. KAMPANYA KAPSAMINDA YER ALAN HİZMET DETAYLARI 7/24 MEDİKAL KOÇLUK VE 7/24 ACİL SAĞLIK (AMBULANS) HİZMETİ Acıbadem Mobil Sağlık Güvenli Hayat Paketi nde belirtilen 7/24 Acil Sağlık (Ambulans) Hizmeti, 7/24 Medikal Koçluk hizmetlerinden Tüketici dâhil aynı adreste ikamet eden en fazla 4 kişilik Aile Fertleri faydalanabilecektir. 7/24 Medikal Koçluk: numaralı Medikal Çağrı Merkezi mizi arayarak 7 gün 24 saat, acil ve acil olmayan sağlık sorunlarınız hakkında doktorlarımızdan bilgi alabilir, yönlendirme talep edebilirsiniz. Acil durumlarda ambulans gelene kadar telefonda yaşam desteği alabilirsiniz. Acil Sağlık (Ambulans) Hizmeti: Hekim, paramedik ve ilkyardım eğitimi almış sürücüsü ile uluslararası standartlarda hizmet veren, yoğun bakım donanımlı ambulanslarımız gelişmiş network ağı ile acil durumlarda ihtiyaç duyduğunuz her an hizmetinizdedir. Acil İlaç ve Sarf Malzeme: Üyelerimizin acil ihtiyaç duyduğu operasyonlar sırasında kullanılan ilaç ve sarf malzemeleri, üyelik ücretinin içinde yer almaktadır. Hastane Organizasyonu: Teknoloji ve hizmet kalitesinin tüm olanakları kullanılarak hastanın durumu değerlendirilmekte ve hasta en uygun sağlık kuruluşuna yönlendirilirken, hastane, ambulans, hasta yakını ve hastanın doktoru arasında iletişim kurulmaktadır. Bu iletişim ağı ile sürekli bilgi akışı sağlanmakta ve hastanın en doğru ve hızlı şekilde acil sağlık hizmeti alması sağlanmaktadır. Acıbadem Sağlık Grubu İndirimi: Acıbadem Sağlık Grubunda geçerli olmak üzere % 15 e varan oranda indirim alabilirsiniz.* *İndirim oranı bölüm ve branşa göre değişiklik gösterebilir. Acil Sağlık (Ambulans) Hizmeti Kapsamına Giren Durumlar: 1- Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum 2- MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi. 3- Zehirlenmeler

5 4- Ciddi Genel Durum Bozukluğu: Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb. neden-lerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması. 5- Trafik Kazası 6- Ani Felçler 7- Migren ve/veya Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları 8- Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri 9- Yüksek Ateş: Zehirlenme, enfeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede (Ortalama 38,5 C ve üzeridir) yükselmesi. 10- Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları. 11- Akut Batın: Mide, barsak gibi içi boş organların delin mesi, tıkanması ya da düğümlenmesi, iltihaplanması, vb. gibi acil müdahale gerektiren durumlar. 12- Yüksekten Düşme 13- Ciddi iş Kazaları, Uzuv Kopması 14- Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek, beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar. 15- Elektrik Çarpması 16- Ciddi Göz Yaralanmaları 17- Kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, terör, sabotaj, vb 18- Renal Kolik: Böbrek taşlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan durum. 19- Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar. 20- Suda Boğulma 21- İntihar Girişimi 22- Donma, Soğuk Çarpması 23- Isı Çarpması 24- Ciddi Yanıklar 25- Yeni Doğan Komaları 26- Başlamış Doğum Faaliyeti (Su Kesesinin Boşalması) 27- Diyabetik ve Üremik Kanama: Diyabet (şeker hastalığı) ve böbrek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar. 28- Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Diyaliz Hastalığı 29- Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar. 30- Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları. 31- Tecavüz

6 32- Dekompresyon (Dalgıç) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum. KONUT SİGORTASI KAPSAMI HDI güvencesindeki konut sigortası kapsamı aşağıdaki gibidir; Yangın Hırsızlık İç su tesisatı sorunları Duman Fırtına Yer kayması Kara ve hava taşıtları çarpması Kar ağırlığı Seylap (Taşkın ve sel) Assist Line Hizmeti İLK ATEŞ KONUT EŞYA SİGORTASI İlk Ateş Konut Sigortası, Deprem bölgesi ayrımı olmaksızın, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının, evinin içindeki eşyalarını olası risklere karşı güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Poliçede belirtilen ikamet adresinde bulunan eşyalar, yangın, yıldırım, infilak riskleri ile birlikte aşağıda detayları yer alan ek teminatlarla poliçe üzerinde yer alan limit ile sigortalanmaktadır. Poliçede eşya olarak belirtilen; riziko adresinde bulunan ve sigortalı, birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ve ev çalışanlarına ait ev eşyası ve kişisel eşyalar ifade edilmektedir. Hasar durumunda ödenecek hasar tazminatı, poliçe süresince eşyaların toplam değeri üzerinden değil, sigortalı ve sigortacının aralarında anlaştıkları limit ile sınırlı olarak ödenir. Hangi Riskleri Kapsam Altına Almaktadır? Yangın, yıldırım, infilak teminatları ana teminatlardır. Sigorta şirketlerinde yangın riskleri olarak adlandırılır. Yangın, Yıldırım, İnfilak Teminatları Neleri Kapsar: Taşınır ya da taşınmaz mallarda doğrudan çıkan veya çevreden meydana gelen yangının, yangına neden olsun olmasın yıldırımın veya infilakın doğrudan doğruya vereceği zararları teminat altına alır. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sırasında sıktığı suyun vereceği zarar ve yangın esnasındaki duman ve isten oluşan zararlar da dolaylı olarak teminat kapsamı içindedir.

7 Yangın, yıldırım, infilak teminatı ile birlikte aşağıdaki riskler ek teminat olarak verilmektedir. Ek Teminatlar; Dâhili su, fırtına, kar ağırlığı, kara ve hava taşıtları çarpması, yer kayması, duman, sel ve su baskını, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör, enkaz kaldırma masrafları Dâhili Su Teminatı Neleri Kapsar: Bina içinde su depolarının, borularının, temiz veya pis su tesisatının, kalorifer kazanının, radyatör ve borularının patlaması, taşması, kırılması, donması, sızması, tıkanması sonucu doğrudan oluşan zarar ve hasarlar. Yağmur suları, kar ve buzların erimesi sonucu oluşan suların çatı ve saçaktan sızması, su olukları ve yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucu binaya giren suların doğrudan oluşturduğu zararlar. Don sonucu, tesisat ve tesisata bağlı cihazlarda oluşan zararlar, sigorta konusuna giren hasarlara neden olan tesisatın tamiri için duvar açma, kapama masrafları. Kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların oluşturduğu hasarlar. Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle akan ve sızan suların oluşturduğu hasarlar. Fırtına Teminatı Neleri Kapsar: Esen rüzgâr veya yağmur, kar, dolu sonucu oluşan fırtına sırasında sürüklenen cisimlerin çarpması sonucu sigortalı bina, eşya ya da mallarda meydana gelen zararları güvence altına alır. Bu teminat kapsamında oluşan hasarın fırtına hasarı sayılabilmesi için rüzgarın hızının 10 metre yükseklikte saniyede 17.1 metre yani '7 bofor' dan daha şiddetli esmesi gerekmektedir. Kar Ağırlığı Teminatı Neleri Kapsar: Yoğun kar yağışını takiben, çatı üzerinde biriken karın ağırlığı etkisiyle, sigorta konusu bina ve içindeki değerlerde doğrudan meydana gelecek zararlar ve kar ağırlığı nedeniyle çatıda oluşan tahribat dolayısıyla bina içindeki sigorta konusu kıymetlerde, kar, dolu, yağmurdan ıslanma hasarları. Kara ve Hava Taşıtları Çarpması Teminatı Neleri Kapsar: Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar teminat altına alınmaktadır. Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminat altına alınmaktadır. Yer Kayması Teminatı Neleri Kapsar: Binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında vuku bulan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su baskını nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar teminat altına alınmaktadır. Duman Teminatı Neleri Kapsar:

8 Bir boru ile bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan dumandan doğan zararlar teminat altına alınmaktadır. Su - Sel Baskını Teminatı Neleri Kapsar: Sigorta konusu şeyler civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşması; denizlerin gelgit olayları dışında kabarması; olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskını sonucu dışarıdan basan suların doğrudan sebep olacağı zararlar teminat altına alınmaktadır. Eşya Hırsızlık Teminatı Neleri Kapsar: Poliçede belirtilen ikamet adresinde bulunan eşyaların çalınması, hırsızlık nedeniyle zarar görmesi durumu teminat altına alınmaktadır. Giysiler, aksesuarlar, yiyecek içecek maddeleri dâhil bilumum ev eşyası teminat altındır. Kıymetli eşyalar (mücevherat, para, taşınabilir elektronik eşyalar, antikalar, sanat eserleri, gümüşler, değerli halılar vb) teminat haricidir. Grev Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet Ve Terör Teminatı Neleri Kapsar: Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri sonucunda meydana gelen olaylar ve bu olayları bastırmak veya etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan her türlü müdahalenin, sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar teminat altına alınır. Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füru dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen, yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir. Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sigortalı mallarda neden olacağı zararlar teminat altına alınır. Her bir kötü niyet ve terör hasarında ödenecek tazminatın %5'i oranında tenzili muafiyet uygulanır. (Kiracıların binaya vereceği zararlar teminat haricidir) Enkaz Kaldırma Teminatı Neleri Kapsar: Yangın ve alınan ek teminatlara ilişkin hasarın gerçekleşmesi sonucu meydana gelen enkazın kaldırılma masraflarını kapsar. Enkaz Kaldırma masrafları sigorta bedelinin azami %4'ünü geçmeyecek şekilde hesaplanır. Ancak bu masraflarla ilgili teminat, sigorta bedelinin içinde addedilecek olup, sigortacının sorumluluğu hiçbir halükarda toplam sigorta bedelini aşmayacaktır

9 NOT: Poliçe Kiracı için yapılmış ise; Boya, badana, duvar kağıdı, parke, cila, fayans ve bezeri dekorasyon amaçlı sabit kıymetlerde meydana gelen zararlar ayrıca 500 TL'ye kadar teminata dâhil edilmiştir. Konut Yardım Teminatları Tesisat İşleri Elektrik İşleri Cam İşleri Anahtar İşleri Evde Kapalı Kalan Kişinin Kurtarılması Otel Hizmeti Güvenlik Şirketi Profesyonel Ev Hizmetleri Organizasyonu Bilgi ve Organizasyon Servisi 250 TL / Yılda 2 defa 250 TL / Yılda 2 defa 250 TL / Yılda 2 defa 250 TL / Yılda 2 defa 500 TL 250 TL / Kişi / Gün - Maks. 2 Gün Maksimum 2 Gün Bağlantı Bağlantı Telefon numaraları: Hasar Durumunda : Asistans Hizmeti : İşbu Taahhütname kapsamında belirtilen şartlarla Kampanya dan yararlandığımı ve Kampanya kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin tüm şartları okuyup incelediğimi ve serbest irademle kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. Tüketici Adı Soyadı: TCKN: İmza

Eviniz. görmesin GÜVENLİ HAYAT PAKETİ ABONE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

Eviniz. görmesin GÜVENLİ HAYAT PAKETİ ABONE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Eviniz görmesin GÜVENLİ HAYAT PAKETİ ABONE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI D-SMART GÜVENLİ HAYAT PAKETİ ABONE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Katılmış olduğunuz D-Smart Güvenli Hayat Paketi Kampanyası Acıbadem Mobil

Detaylı

TÜRK TELEKOM & ACIBADEM MOBİL ACİL SAĞLIK PAKETİ TAHSİLATINA ARACILIK KAMPANYASI ABONE BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOM & ACIBADEM MOBİL ACİL SAĞLIK PAKETİ TAHSİLATINA ARACILIK KAMPANYASI ABONE BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOM & ACIBADEM MOBİL ACİL SAĞLIK PAKETİ TAHSİLATINA ARACILIK KAMPANYASI ABONE BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) gerçek kişi bireysel aboneleri

Detaylı

ACIBADEM MOBİL SAĞLIK HİZMET SERVİSİ ve DORO PHONE EASY 332 GSM CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ( TAAHHÜTNAME )

ACIBADEM MOBİL SAĞLIK HİZMET SERVİSİ ve DORO PHONE EASY 332 GSM CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ( TAAHHÜTNAME ) ACIBADEM MOBİL SAĞLIK HİZMET SERVİSİ ve DORO PHONE EASY 332 GSM CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ( TAAHHÜTNAME ) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Acıbadem Mobil Sağlık Hizmeti Servisinden ( Servis

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ İŞYERİ SİGORTASI & ASİSTANS HİZMETİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ İŞYERİ SİGORTASI & ASİSTANS HİZMETİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ İŞYERİ SİGORTASI & ASİSTANS HİZMETİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) İş Avantaj BIZ 100/200/300/600/1.000/1.500/2.0

Detaylı

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI Değerli Sigortal m z, Konut Sigortas Poliçemizi tercih ettiğiniz için teflekkür ederiz. Konut sigortas ek teminatlar ndan ve Anadolu Hizmet ve Anadolu Acil Sağlık hizmetlerinden

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ - HEDİYE KONUT SİGORTASI KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KOŞULLARI:

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ - HEDİYE KONUT SİGORTASI KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KOŞULLARI: TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ - HEDİYE KONUT SİGORTASI KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KOŞULLARI: Aşağıdaki koşulları taşıyan Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) gerçek

Detaylı

1.2. Konut Teminat altına alınmış, mutlaka Türkiye sınırları içinde bulunan, ticari amaçla kullanılmayan konut.

1.2. Konut Teminat altına alınmış, mutlaka Türkiye sınırları içinde bulunan, ticari amaçla kullanılmayan konut. AIG SİGORTA A.Ş. KONUT ASİSTANS ŞARTLARI GENEL ŞARTLAR A.1.Yararlanacak Olanlar 1.1. Sigortalı Kişi Kanuni ikametgâhı Türkiye sınırları içinde olan ve teminat altına alınmış konutta yaşayan kişiler ile

Detaylı

KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU. Asistans Hizmeti, Poliçe nin yürürlükte bulunduğu belirtilen süre (vade) içerisinde geçerlidir.

KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU. Asistans Hizmeti, Poliçe nin yürürlükte bulunduğu belirtilen süre (vade) içerisinde geçerlidir. KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Tanımlar Asistans Hizmeti Asistans Şirketi Poliçe Sigortalı : Poliçede öngörülen rizikonun gerçekleşmesi halinde işbu Kloz kapsamında Sigortalılara

Detaylı

ALBARAKA PLATINUM KART ASİSTANS HİZMETLERİ

ALBARAKA PLATINUM KART ASİSTANS HİZMETLERİ ALBARAKA PLATINUM KART ASİSTANS HİZMETLERİ ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş 25.03.2014 Albaraka Platinum Kart Asistans Hizmetleri nden, resmi ve dini tatil günleri dâhil olmak üzere yılın her gününde,

Detaylı

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil : TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması

Detaylı

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan kara taşımacılığı amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

EKSTREM SPORLAR SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

EKSTREM SPORLAR SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI EKSTREM SPORLAR SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde acil kapsamında olan bir hastalık (Acil hastalıklar listesi Ek1 dedir) neticesinde

Detaylı

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) bireysel ve tüzel aboneleri,

Detaylı

TEHLİKELİ SPOR SEYAHAT SİGORTASI

TEHLİKELİ SPOR SEYAHAT SİGORTASI TEHLİKELİ SPOR SEYAHAT SİGORTASI Teminatlar Tüm Dünya EURO Tıbbi Tedavi 30.000 Arama ve Kurtarma 15.000 Tibbi Nakil ve geri dönüş 1.500 Cenaze Nakli Hukuki Danışmanlık Acil Mesajlar Genel Bilgi Limitsiz

Detaylı

YURTDIŞI SEYAHAT GÜVENCE PAKET POLİÇESİ

YURTDIŞI SEYAHAT GÜVENCE PAKET POLİÇESİ YURTDIŞI SEYAHAT GÜVENCE PAKET POLİÇESİ TEMİNATLAR Teminat limiti- Coğrafi Alan Dünya (Abd,Kanada,Japonya ve Türkiye hariç) 30.000.-EUR ABD,Kanada,Japonya 50.000.-USD Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın,

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI TEMİNATLAR Teminat Limiti Tıbbi Tedavi Teminatı + Gıda Zehirlenmesi + Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli + Geri Dönüş Seyahati + Sigortalının Cenazesinin Nakli Limit: Azami 2.000.-TL

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ 1) Asistans'ın Coğrafi Sınırları Asistans, Sigortalıların ferdi ve tıbbi teminatlardan, Sigortalı nın aracıyla seyahati esnasında hastalanması, yaralanması veya kaza geçirmesi

Detaylı

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortacı, işbu sigorta ile sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta

Detaylı

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde aniden hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri

Detaylı

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) bireysel ve tüzel kişi

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde, T.C hudutları dahilinde, katıldığı turda aniden hastalanmaları ve/veya herhangi

Detaylı

TEMİNAT TANIMLARI. 2) Konut Ek Teminatları:

TEMİNAT TANIMLARI. 2) Konut Ek Teminatları: TEMİNAT TANIMLARI 1) Eşya Yangın: Poliçede belirtilen riziko adresindeki bina içerisinde bulunan ev eşyalarının, (giysiler de dahil) yangın, yıldırım, infilak sonucunda meydana gelebilecek risklerine karşı

Detaylı

Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası

Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası Yaygın acente ağı ile Türkiye nin her köşesinde hizmet sunan HDI Sigorta, Sigortacılıkta yeni bir döneme imza atıyor. Lokman Hekim Sigortası sağlık hizmetlerini cinsiyet,

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ ALIBABA VM (VERIFIED MEMBER) ÜYELİĞİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ ALIBABA VM (VERIFIED MEMBER) ÜYELİĞİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜCRETSİZ ALIBABA VM (VERIFIED MEMBER) ÜYELİĞİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) sabit telefon hizmetinde İş Avantaj

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1.1. Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

FORTİSBANK KONUT EŞYA SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

FORTİSBANK KONUT EŞYA SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI FORTİSBANK KONUT EŞYA SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. SİGORTA KONULARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1.1.Varlıklar Açısından Tanımlar 1.1.1.Eşya : Sigortalıya ve kendisiyle birlikte oturan aile bireyleri veya

Detaylı

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Volkswagen Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Volkswagen marka otomobil, kamyonet, minibüs ve midibüs kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak

Detaylı