ST-segment Yükselmeli Akut Miyokart Enfarktüsü ile Başvuran Hastaların Tedavisine İlişkin ESC Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ST-segment Yükselmeli Akut Miyokart Enfarktüsü ile Başvuran Hastaların Tedavisine İlişkin ESC Kılavuzu"

Transkript

1 ST-segment Yükselmeli kut Miyokart Enfarktüsü ile aşvuran Hastaların Tedavisine İlişkin ES Kılavuzu vrupa Kardiyoloji Derneği (ES) ST-Segment Yükselmeli kut Miyokart Enfarktüsü Tedavisi Görev Grubu Yazarlar/Görev Grubu Üyeleri: Ph. Gabriel Steg (aşkan) (Fransa)*, Stefan K. James (aşkan) (İsveç)*, Dan tar (Norveç), Luigi P. adano (İtalya), arina lömstrom-lundqvist (İsveç), Michael. orger (lmanya), arl Di Mario (İngiltere), Kenneth Dickstein (Norveç), Gregory Ducroc (Fransa), Francisco Fernandez-viles (Spain), nthony H. Gershlic (United Kingdom), Pantaleo Giannuzzi (İtalya), Sigrun Halvorse (Norveç) Kurt Huber (vusturya), Peter Juni (İsviçre), dnan Kastrati (lmanya) Juhani Knuuti (Finlandiya), Mattie J. Lenzen (Hollanda), Kenneth W Mahaffey (D), Marco Valgimigli (İtalya), rnoud van t Hof (Hollanda), Petr Widimsky (Çek umhuriyeti), Doron Zahger (İsrail) Uygulama Kılavuzları için ES Komitesi (UKK): Jeroen J. ax (aşkan) (Hollanda), Helmutaumgartner (lmanya), laudio econi (İtalya), Veronica Dean (Fransa), hristi Deato (İngiltere), Robert Fagard (elçika), hristian Funck-rentano (Fransa), David Hasdai (İsrail), rn Hoes (Hollanda), Paulus Kirchho (lmanya), Juhani Knuuti (Finlandiya), Philippe Kolh (elçika) Theresa McDonagh (İngiltere), yril Moulin (Fransa), ogdan. Popescu (Romanya), Zeljko Reiner (Hırvatistan), Udo Sechtem (lmanya), Per nton Sirnes (Norveç), Michal Tendera (Polonya), dam Torbicki (Polonya), lec Vahanian (Fransa), Stephan Windecker (İsviçre). elgeyi gözden geçirenler: David Hasdai (UKK İnceleme Koordinatörü) (İsrail), Felicity stin (İngiltere), Karin strom-olsson (İsveç), ndrzej udaj (Polonya), Peter lemmensen (Danimarka), Jean Philippe ollet (Fransa), Keith. Fox (İngiltere), hmet Fuat (İngiltere), Olivija Gustiene (Litvanya), hristian W. Hamm (lmanya), Petr Kala (Çek umhuriyeti), Patrizio Lancellotti (elçika), ldo Pietro Maggioni (İtalya), e la Merkely (Macaristan), Franz-Josef Neumann (lmanya), Massimo F. Piepoli (İtalya), Frans Van de Werf (elçika), Freek Verheugt (Hollanda), Lars Wallentin (İsveç) * Sorumlu yazarlar: Ph. Gabriel Steg (aşkan), P-HP, Hôpital ichat / Univ Paris Diderot, Sorbonne Paris-ite / NSERM U-698, Paris, France. Tel: , Faks: , E-posta: u belgenin oluşturulmasına katkıda bulunan diğer ES kuruluşları: Dernekler: vrupa Ekokardiyografi irliği [European ssociation of Echocardiography (EE)], vrupa Kardiyovasküler Korunma irliği [European ssociation for ardiovascular Prevention (EPR)], vrupa Kalp Ritim irliği [European Heart Rhythm ssociation (EHR)], Perkütan Kardiyovasküler Girişimler vrupa irliği [European ssociation of Percutaneous ardiovascular nterventions (EP)], Kalp Yetersizliği irliği [Heart Failure ssociation (HF)] Çalışma Grupları: kut Kardiyak akım (cute ardiac care), Kardiyovasküler Farmakoloji ve İlaç Tedavisi (ardiovascular Pharmacology and Drug Therapy), Tromboz (Thrombosis) Konseyler: Kardiyovasküler Görüntüleme (ardiovascular maging), Kardiyovasküler Hemşirelik ve Yardmcı Meslekler (ardiovascular Nursing and llied Professions), irincil Kardiyovasküler akım (Primary ardiovascular are) Kardiyovasküler errahi (ardiovascular Surgery) u ES Kılavuzlarının içeriği yalnızca kişisel ve eğitsel kullanım için yayımlanmıştır. Ticari amaçlı kullanımı yasaktır. ES Kılavuzlarının hiçbir bölümü ES nin yazılı izni olmaksızın tercüme edilemez veya herhangi bir şekilde yeniden basılamaz. Yazılı izin talebinde bulunmak için European Heart Journal Dergisinin yayımcısı Oxford University ve ES adına bu izinleri vermeye yetkilendirilmiş üçüncü taraflara başvurunuz. Stefan K. James (aşkan), Department of Medical Sciences / Uppsala linical Research enter, Uppsala University and Department of ardiology Uppsala University Hospital, Uppsala, Sweden. Tel: , Faks: , E-posta: Feragatname. ES Kılavuzları, yazıldıkları tarihte mevcut kanıtları dikkatle ele aldıktan sonra ES nin vardığı görüşleri ifade etmektedir. Sağlık uzmanlarının klinik kararlar verirken bu kanıtları tam olarak dikkate almaları teşvik edilir. ununla birlikte, kılavuzlar, sağlık uzmanlarının hasta ile ya da uygun veya gerekli olduğunda hastanın velisi veya bakıcısına danışarak her hastanın koşullarına uygun kararlar alma konusundaki bireysel yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Reçete yazıldığı sırada ilaçlar ve cihazlara uygulanmakta olan kurallara ve düzenlemelere uymak da sağlık uzmanlarının sorumluluğundadır. vrupa Kardiyoloji Derneği Tüm hakları saklıdır. Gerekli izinler için lütfen bu e-posta adresinden irtibata geçin: Türk Kardiyol Dern rş 2013, Suppl. 3 1

2 ST-segment yükselmeli akut miyokart enfarktüsü ile başvuran hastaların tedavisine ilişkin ES kılavuzu Yazarlar ve eleştirmenlerin beyan formları ES sanalağında mevcuttur: nahtar kelimeler Kılavuzlar kut miyokart enfarktüsü ST-segment yükselmesi kut koroner sendromlar İskemik kalp hastalığı Reperfüzyon tedavisi irincil perkütan koroner girişim ntitrombotik tedavi İkincil koruma İçindekiler Kısaltma ve akronimler Önsöz Giriş kut miyokart enfarktüsünün tanımı ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsünün epidemiyolojisi cil bakım İlk tanı ğrı, nefes darlığı ve anksiyetenin giderilmesi Kardiyak arrest Hastane öncesi bakımın lojistiği Gecikmeler cil tıbbi sistem Şebekeler Pratisyen hekimler aşvuru işlemleri Lojistik Reperfüzyon tedavisi Koroner akımın yeniden sağlanması ve miyokart dokusunun reperfüzyonu Reperfüzyon için bir strateji seçimi irincil perkütan koroner girişim Fibrinoliz ve daha sonraki müdahaleler Koroner baypas cerrahisi ve çok damar koroner revaskülarizasyon Reperfüze olmamış hastalar ST segment yükselmeli miyokart enfarktüsünün akut fazında hipergliseminin yönetimi Hastanede ve taburculuk sırasında yönetim Koroner bakım ünitesi lojistiği ve izlem Koroner bakım ünitesi İzlem yağa kaldırma Kalış süresi Risk değerlendirmesi ve görüntüleme Endikasyonlar ve zamanlama Miyokart canlılığının değerlendirilmesi ST segment yükselmeli miyokart enfarktüsünde uzun dönem tedaviler Yaşam tarzı değişiklikleri ve risk faktörlerinin kontrolü ntitrombotik tedavi eta-blokerler Lipit düşürücü tedavi Nitratlar Kalsiyum antagonistleri njiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerleri ldosteron antagonistleri Magnezyum, glukoz-insülin-potasyum, lidokain ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü sonrası gelişen komplikasyonlar Hemodinamik bozukluklar Kalp yetersizliği ST-segment elevasyonlu miyokart enfarktüsü sonrası gelişen kalp yetersizliğinin tedavisi (Tablo 23) kut dönemdeki aritmiler ve ileti bozuklukları Kardiyak komplikasyonlar Mitral kapak yetersizliği Kardiyak rüptür Ventriküler septal rüptür Sağ ventrikül enfarktüsü Perikardit Sol ventrikül anevrizması Sol ventrikül trombüsü Kanıtlardaki boşluklar ve gelecek araştırmalar için alanlar...40 Kısaltma ve akronimler DE DP F D-4 KS ME PHE aptt R SSENT 3 anjiyotensin dönüştürücü enzim adenozin difosfat atriyal fibrilasyon bsiksimab İntrakoronere karşı İntravenöz İlaç Uygulaması (bciximab ntracoronary vs. ntravenously Drug pplication) akut koroner sendrom akut miyokart enfarktüsü kut fizyoloji ve kronik kalp değerlendirmesi (cute Physiology nd hronic Health Evaluation ) aktive parsiyel tromboplastin zamanı anjiyotensin reseptör blokeri Yeni ir Trombolitiğin Güvenlik ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi 3 (Sssessment of the Safety and Efficacy of a New Thrombolytic 3) TLS S (etc.) kut koroner sendrom hastalarında kardiyovasküler olayları azaltmak için standart tedaviye ek olarak anti-xa tedavisi -Miyokart enfarktüsünde tromboliz 51 (nti-xa Therapy to Lower cardiovascular events in ddition to Standard therapy in subjects with cute oronary Syndrome- Thrombolysis n Myocardial nfarction 51) TOLL Kısa ve Uzun Dönem İzlemde İskemi ve Kanama Olaylarını zaltmak için irincil 2 Türk Kardiyol Dern rş 2013, Suppl. 3

3 ST-segment yükselmeli akut miyokart enfarktüsü ile başvuran hastaların tedavisine ilişkin ES kılavuzu TS V b.i.d. NP RVE-3 T PTL-M njiyoplasti ve İntravenöz Enoksaparin veya Fraksiyone Olmayan Heparin ile Tedavi Edilen kut Miyokart Enfarktüsü (cute myocardial infarction Treated with primary angioplasty and intravenous enoxaparin or unfractionated heparin to Lower ischaemic and bleeding events at short- and Long-term follow-up) acil tıbbi sistem atriyoventriküler günde iki kez (bis in die) -tipi natriüretik peptit avyera Reperfüzyon lternatifleri Değerlendirmesi-3 (avarian Reperfusion lternatives Evaluation-3) bilgisayarlı tomografi kut Miyokart Enfarktüsünde Tek aşına Trombolize Karşı Kombine njiyoplasti ve Farmakolojik Girişim (ombined ngioplasty and Pharmacological ntervention vs. Thrombolytics Llone in cute Myocardial nfarction) H2DS2-VSc Kalp yetersizliği, Hipertansiyon, Yaş (ge) 75 [çift], Diyabet, İnme (Stroke) [çift] - Vasküler hastalık, Yaş (ge) ve insiyet (Sex) kategorisi [Kadın]) HDS2 Kalp yetersizliği, Hipertansiyon, Yaş (ge), Diyabet, İnme (Stroke) (Çift) K-M kreatinin kinaz miyokart bandı LRTY-TM 28 Reperfüzyon Tedavisine Tamamlayıcı Olarak Klopidogrel-Miyokart Enfarktüsünde Tromboliz 28 (Llopidogrel as djunctive Reperfusion Therapy-Thrombolysis in Myocardial nfarction 28) OMMT RSP M VLPRT PKG URE ÇMS DNM-3 DGM EP EKG Eİ EPHESUS Miyokart Enfarktüsünde Klopidogrel ve Metoprolol (lopidogrel and Metoprolol in Myocardial nfarction Trial) kut Miyokart Enfarktüsünde Enfarkt lanını Küçültmek için PKG Öncesi Konterpulsasyon (ounterpulsation to Reduce nfarct Size Pre-P-cute Myocardial nfarction) Tam veya Yalnızca Lezyona Yönelik irincil (omplete Versus Lesion-only PRimary P Trial) Tekrarlayan Olayları Önlemek için Kararsız nginada Klopidogrel (lopidogrel in Unstable angina to prevent Recurrent Events) çıplak metal stent ST Yükselmeli Miyokart Enfarktüsü Hastalarında Optimal kut Tedavi Danimarka 3 (DNish study of optimal acute treatment of patients with ST-elevation Myocardial nfarction 3) Diyabet, kut Miyokart Enfarktüsünde İnsülin Glukoz İnfüzyonu (Diabetes, nsulin Glucose nfusion in cute Myocardial nfarction) vrupa Perkütan Kardiyovasküler Girişimler irliği (European ssociation of Percutaneous ardiovascular nterventions) elektrokardiyogram enfarktla ilişkili arter Eplerenon ME sonrası kalp yetersizliği etkinlik ve sağkalım çalışması (Eplerenone Post-M Heart failure Efficacy and Survival Study) ES vrupa Kardiyoloji Derneği (European Society of ardiology) ExTRT-TM 25 kut Miyokart Enfarktüsü Tedavisi için Enoksaparin ve Tromboliz Reperfüzyon-Miyokart Enfarktüsünde Tromboliz 25 (Enoxaparin and Thrombolysis Reperfusion for ute myocardial infarction Treatment-Thrombolysis n Myocardial nfarction 25) FNESSE Olayları Durdurmak için Hızlandırılmış Reperfüzyon Hızı ile Kolaylaştırılmış Girişim (Facilitated Ntervention with Enhanced reperfusion Speed to Stop Events) Gİ GP GR GUSTO geçici iskemik atak glikoprotein kut iskemik kardiyopati değerlendirme grubu (GRupo de na lisis de la ardiopatı a squémica guda) Tıkalı Koroner rterler için Streptokinaz ve Doku Plazminojen ktivatörünün Genel Kullanımı (Global Utilization of Streptokinase and Tissue plasminogen activator for Occluded coronary arteries) Hb1c hemoglobin 1c HORZONS-M kut Miyokart Enfarktüsünde Revaskülarizasyon ve Stentler ile Sonlanımın Uyumu (Harmonizing Outcomes with Revascularization and Stents in cute Myocardial nfarction) i.k. intrakoroner i.v. intravenöz İP intra-aortik balon pompası İTT ikili antitrombositer tedavi KD NFUSE-M SS-2 İSS İTT KH KRT Lab LDL LVD implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör nteriyor ST-segment Yükselmeli Miyokart Enfarktüsü için İntrakoroner bsiksimab İnfüzyonu ve spirasyon Trombektomi (ntracoronary abciximab infusion and aspiration thrombectomy for anterior STsegment Elevtion Myocardial nfarction) İkinci Uluslararası Enfarkt Sağkalım Çalışması (Second nternational Study of nfarct Survival) ilaç salınımlı stent ilk tıbbi temas koroner arter hastalığı kardiyak resenkronizasyon tedavisi kateterizasyon laboratuvarı düşük dansiteli lipoprotein sol ventrikül destek cihazı (left ventricular assist device) NORDSTEM ST-yükselmeli Miyokart Enfarktüsünün ölgesel Tedavisinde Norveç Çalışması (Norwegian study on Dstrict treatment of ST-Elevation Myocardial nfarction) NRM irleşik Devletler Ulusal Miyokart Enfarktüsü Kaydı (National Registry of Myocardial nfarction) OSS Girişimler için optimal antitrombositer strateji (Optimal ntitrombositer Strategy for nterventions) OT ON-TME 2 OPTML p.o. PM- PET PKG PLTO PRM Tıkalı rter Çalışması (Occluded rtery Trial) Miyokart enfarktüsünde devam eden tirofibanın değerlendirmesi 2 (ONgoing Tirofiban n Myocardial infarction Evaluation) njiyotensin antagonisti losartan ile miyokart enfarktüsünde optimal tedavi (Optimal Therapy n Myocardial infarction with the ngiotensin ntagonist Losartan) ağızdan (per os) Miyokart Enfarktüsünde irincil njiyoplasti (Primary ngioplasty in Myocardial nfarction ) pozitron emisyon tomografisi perkütan koroner girişim Trombosit İnhibisyonu ve Hasta Sonuçları (PLTelet inhibition and patient Outcomes) Miyokart Enfarktüsünde Koruyucu njiyoplasti çalışması (PReventive ngioplasty in Myocardial nfarction trial) PRMRY P birincil perkütan koroner girişim PROVE T-TM 22 Pravastatin veya atorvastatin değerlendirmesi ve infeksiyon tedavisi-miyokart enfarktüsünde tromboliz 22 (PRavastatin Or ator- Vastatin Evaluation and nfection Therapy Thrombolysis n Myocardial nfarction 22) r-p RFLE-STES RVL SaD SHOK SK SoD SoV STREM reteplaz ST-yükselmeli akut koroner sendromda randomize radyal ve femoral araştırması (Radal Vs. FemoraL randomized investigation in ST elevation cute oronary Syndrome) Koroner girişim için radial ve femoral yol (Radal Vs. femorl access for coronary intervention) sağ dal bloğu Kardiyojenik şok için tıkalı koronerleri acil revaskülerize etmeli miyiz (SHould we emergently revascularize Occluded coronaries for ardiogenic shock) sistolik kan basıncı sol dal bloğu sol ventrikül Miyokart Enfarktüsü Sonrası Erken Stratejik Reperfüzyon (STrategic Reperfusion Early Türk Kardiyol Dern rş 2013, Suppl. 3 3

4 ST-segment yükselmeli akut miyokart enfarktüsü ile başvuran hastaların tedavisine ilişkin ES kılavuzu STYME STYzKS t-p TTS fter Myocardial infarction) ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü ST yükselmesiz akut koroner sendrom doku plazminojen aktivatörü (tissue plasminogen activator) Girişimsel veya konservatif tedavi ile anginayı ggrastat ile tedavi et ve tedavinin maliyetini belirle (Treat angina with ggrastat and determine ost of Therapy with an nvasive or onservative Strategy) TPS kut Miyokart Enfarktüsünde Perkütan Koroner Girişim Sırasında Trombüs spirasyonu (Thrombus spiration during Percutaneous coronary intervention in cute myocardial infarction) TNK-tP TRNSFER tenekteplaz kut miyokart enfarktüsünde reperfüzyonu desteklemek için fibrinoliz sonrası rutin anjiyoplasti ve stentleme çalışması (Trial of Routine Ngioplasty and Stenting after Fibrinolysis to Enhance Reperfusion in acute myocardial infarction) TRTON-TM 38 Prasugrel ile trombosit inhibisyonunun optimizasyonu ile terapötik sonlanımda iyileşmenin değerlendirilmesi çalışması-miyokart Enfarktüsünde Tromboliz 38 (TRial to assess mprovement in Therapeutic Outcomes by optimizing platelet nhibition with prasugrel- Thrombolysis in Myocardial nfarction 38) UFH fraksiyonlanmamış heparin UKK Uygulama Kılavuzları Komitesi VLNT kut miyokart enfarktüsünde valsartan çalışması (VLsartan n cute myocardial infarction Trial) VF VKİ VT 1. Önsöz ventrikül fibrilasyonu vücut kitle indeksi ventrikül taşikardisi Kılavuzlar, belirli bir konuda yazım süreci sırasında mevcut kanıtların hepsini özetlemekte ve değerlendirmektedir. urada amaç, belirli tanısal veya terapötik araçların risk-yarar oranının yanı sıra, klinik sonuçlar üzerine etkilerini de hesaba katarak, belirli bir sorunu olan münferit hastalar için en iyi tedavi stratejisinin seçiminde hekimlere destek olmaktır. Kılavuzlar hiçbir zaman kitapların yerini tutmaz, fakat onları tamamlar ve ES Çekirdek Eğitim Programının konularını kapsar. Kılavuzların ve önerilerin, hekimlere günlük uygulamada kararlar verirken yardımcı olmaları gerekir. ncak bireysel hastaları ilgilendiren son kararlar sorumlu doktor(lar) tarafından alınmalıdır. Son yıllarda vrupa Kardiyoloji Derneği (ES), başka dernekler ve kuruluşlar tarafından çok sayıda kılavuz yayımlanmıştır. Klinik uygulamaya etkisi nedeniyle tüm kararların kullanıcı açısından şeffaf olması için kılavuzların geliştirilmesine ilişkin kalite kriterleri belirlenmiştir. ES Kılavuzlarını oluşturma ve yayınlamaya ilişkin öneriler ES nin sanal ağında (http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/about/pages/ruleswriting.aspx) bulunabilir. ES Kılavuzları belli bir konuda ES nin resmi görüşünü temsil etmekte olup, düzenli olarak güncellenmektedir. u Görev Grubunun üyeleri, bu klinik durumdaki hastaların tıbbi tedavisiyle ilgili profesyonel kişileri temsil etmekte olup, ES tarafından seçilmiştir. lanında seçilmiş uzmanlar, ES Uygulama Kılavuzları Komitesinin (UKK) ilkelerine göre, belirli bir rahatsızlığın tanı, tedavi ve/veya önlenmesine ait yayımlanmış kanıtları kapsamlı olarak gözden geçirmektedir. Risk yarar oranı da dâhil olmak üzere, tanı ve tedaviye ilişkin işlemlerin eleştirel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Veri bulunduğunda, daha geniş çaplı toplulukların beklenen sağlık sonuçlarının tahminleri de dâhil edilmiştir. elli tedavi seçeneklerinin kanıt düzeyi ve önerilerin sağlamlığı değerlendirilmiş, Tablo 1 ve 2 de özetlenen önceden belirlenmiş ölçeklere göre değerlendirilmiş ve derecelendirilmiştir. Yazım ve inceleme panellerindeki uzmanlar gerçek veya potansiyel çıkar çatışmaları olarak algılanabilecek tüm ilişkiler için çıkar beyan formları doldurmuştur. u formlar tek bir dosyada derlenmiş olup, ES nin sanal ağında (http://www.escardio.org/ guidelines) bulunabilir. Yazım süreci sırasında çıkar beyanlarında oluşan değişiklikler, ES ye bildirilip veriler güncelleştirilmelidir. Tablo 1 Önerilerin sınıfları Sınıf Sınıf Önerilerin sınıfları Sınıf a Sınıf b Sınıf Tanımlaması elli bir tedavi veya işlemin yararlı, kullanışlı ve etkili olduğuna ilişkin kanıtlar ve/veya genel görüş birliği elli bir tedavi veya işlemin yararlı, kullanışlı ve etkili olduğuna ilişkin çelişkili kanıtlar ve/veya görüş ayrılığı Kanıtlar/görüşlerin çoğu yararlı/etkili olduğu lehine Yararlılık/etkinlik kanıtlar/görüşlerle pek iyi belirlenmemiş elli bir tedavi veya işlemin yararlı/ etkili olmadığı, hatta bazı olgularda zararlı olabildiğine ilişkin kanıtlar veya genel görüş birliği Kullanılması önerilen ifade Önerilir/gereklidir Düşünülmelidir Düşünülebilir Önerilmez 4 Türk Kardiyol Dern rş 2013, Suppl. 3

5 ST-segment yükselmeli akut miyokart enfarktüsü ile başvuran hastaların tedavisine ilişkin ES kılavuzu Tablo 2 Kanıt düzeyleri Tablo 3 Miyokart enfarktüsünün evrensel tanımı a Kanıt düzeyi Kanıt düzeyi Kanıt düzeyi Çok sayıda randomize klinik çalışmadan veya meta-analizlerden elde edilen veriler Tek bir randomize klinik çalışmadan veya randomize olmayan geniş çaplı çalışmalardan elde edilen veriler Uzmanların fikir birliği ya da küçük çaplı çalışmalar, retrospektif çalışmalar, kayıtlar Kardiyak biyobelirteçlerde (tercihen troponin), en az bir değer üst referans sınırının 99. persantilini aşacak şekilde yükselme ve/veya düşüş saptanması ile birlikte aşağıdakilerden en az birinin bulunması: İskemi belirtileri; Yeni veya tahminen yeni anlamlı ST-T değişiklikleri veya yeni SoD; EKG de patolojik Q dalgalarının gelişmesi; Yeni oluşmuş canlı miyokart dokusu kaybının görüntüleme kanıtı veya yeni duvar hareket bozukluğu; njiyografi ya da otopsi ile intrakoroner trombüsün tespiti. Görev Grubu, sağlık sektörünün herhangi bir katılım olmaksızın, tüm parasal desteğini ES den almıştır. ES UKK, görev grupları, uzman grupları veya uzlaşı panelleri tarafından oluşturulan yeni kılavuzların hazırlanmasını denetlemekte ve koordine etmektedir. u komite, aynı zamanda bu kılavuzların onaylanma sürecinden de sorumludur. ES Kılavuzları, UKK ve dış uzmanlar tarafından kapsamlı şekilde gözden geçirilmektedir. Uygun değişikliklerden sonra, Görev Grubuna katılan uzmanların hepsi tarafından onaylanmaktadır. Nihai belge European Heart Journal dergisinde yayımlanmak üzere UKK tarafından onaylanmaktadır. Kılavuzları oluşturma görevi, yalnızca en güncel araştırmaları birleştirmeyi değil, aynı zamanda önerilere ilişkin eğitsel araçların ve uygulama programlarının da geliştirilmesini kapsamaktadır. Kılavuzları uygulamaya koymak için, kısaltılmış cep kılavuzları, özet slaytları, temel mesajları içeren kitapçıklar ve dijital uygulamalar için elektronik sürümler (akıllı telefonlar, vs.) üretilmektedir. u sürümler kısaltılmış olduğu için, gerekli durumlarda, her zaman ES sanal ağından serbestçe ulaşılabilen tam metne bakılmalıdır. ES nin ulusal derneklerinin ES Kılavuzlarını destekleme, tercüme ettirme ve uygulamaya koymaları teşvik edilmektedir. Hastalığın gidişinin klinik önerilerin tam olarak uygulanmasından olumlu olarak etkilenebildiği gösterilmiş olduğu için, uygulama programlarına gereksinim vardır. Gerçek yaşamdaki günlük uygulamalarının kılavuzlarda önerilenlerle uyum içinde olduğunun doğrulanması için, klinik araştırma ve kayıt çalışmalarına gerek vardır. öylece, klinik araştırma, kılavuz yazımı ve klinik uygulamaya geçirilmesi arasındaki döngü tamamlanmış olur. ncak, kılavuzlar sağlık uzmanlarının hastanın bireysel koşullarına göre, hasta ve gerekli olduğunda bakıcısı veya velisine danışarak, uygun kararlar verme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. yrıca, reçete yazımı sırasında ilaçlar ve cihazlar için geçerli kurallara ve yönergelere uyma sorumluluğu da sağlık uzmanlarının sorumluluğundadır. 2. Giriş 2.1 kut miyokart enfarktüsünün tanımı kut miyokart enfarktüsünün yönetiminde büyük değişikliklere uğramaya devam etmektedir. İyi uygulamalar iyi yürütülmüş Kardiyak biyobelirteçler için kan alınamadan ya da kardiyak biyobelirteçler yükselmeden gerçekleşen, miyokart iskemisini düşündüren belirtiler ve yeni olduğu düşünülen EKG değişiklikleri veya yeni SoD nin eşlik ettiği kardiyak ölüm Miyokart iskemisi ile birlikte kardiyak biyobelirteçlerde, en az bir değer üst referans sınırının 99. persantilini aşacak şekilde, yükselme ve/veya düşme olması durumunda, koroner anjiyografi veya otopside tespit edilen ME ilişkili stent trombozu EKG: Elektrokardiyogram; SoD: Sol dal bloğu. a Revaskülarizasyon işlemleri ile ilişkili miyokart enfarktüsü veya geçirilmiş miyokart enfarktüsüne ilişkin kriterler dışlanmıştır. klinik çalışmalardan elde edilen anlamlı kanıtlara dayandırılmalıdır. Son yıllarda güncel tedaviler üzerine yapılmış çok sayıdaki çalışma ve yeni tanı testleri nedeniyle, ES önceki kılavuzların geliştirilmesine karar vermiş ve bir Görev Grubu oluşturmuştur. Kabul edilmelidir ki, mükemmel klinik çalışmalar yapılmış olsa dahi sonuçları yoruma açıktır ve tedavi seçenekleri kaynaklarla sınırlı olabilmektedir. Gerçekten de, tedavi yaklaşımına karar verirken maliyet-etkinlik önemi giderek artan bir konu haline gelmektedir. Tanı için kullanılabilecek biyobelirteçlerdeki büyük değişiklikler nedeniyle, akut miyokart enfarktüsüne ilişkin kriterler yenilenmiştir. Güncel uluslararası uzlaşı tanımı, akut miyokart enfarktüsü (ME) teriminin miyokart iskemisi ile uyumlu bir klinik durumda miyokart nekrozunun kanıtı varlığında kullanılması gerektiğini ifade etmektedir. 2 u koşullar altında, Tablo 3 de tariflenen kriterlerden herhangi biri spontan miyokart enfarktüsü tanısını karşılar. u kılavuz, iskemik belirtiler ve elektrokardiyogramda (EKG) ısrarcı ST-segment yüksekliği ile başvuran hastalara ilişkindir. u hastaların çoğu miyokart nekrozunun biyobelirteçlerinde tipik bir yükselme gösterecek ve Q-dalgalı miyokart enfarktüsüne ilerleyecektir. İskemik belirtileri olan, ancak ısrarcı ST-segment yükselmesi saptanmayan ve genel anlamada miyokart revaskülarizasyonu uygulanan hastalar için ES nin başka Görev Grupları tarafından ayrı kılavuzlar hazırlanmıştır. 3,4 2.2 ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsünün epidemiyolojisi Dünya genelinde, koroner arter hastalıkları (KH) ölümün tek başına en sık nedenidir. Her yıl yedi milyondan fazla kişi KH nedeniyle ölmektedir ve bu, tüm ölümlerin %12,8 sini oluşturmaktadır. 5 vrupada her altı erkekten ve her yedi kadından biri miyokart enfarktüsü nedeniyle ölecektir. ST-segment yükselmeli ME (STYME) nedeniyle hastaneye başvuru insidansı ES ye Türk Kardiyol Dern rş 2013, Suppl. 3 5

6 ST-segment yükselmeli akut miyokart enfarktüsü ile başvuran hastaların tedavisine ilişkin ES kılavuzu bağlı ülkeler arasında değişmektedir. 6 En kapsamlı STYME kayıtları olasılıkla insidansın 66 STYME/ /yıl olduğu İsveç tedir. enzer değerler Çek umhuriyeti, 7 elçika 6 ve D den 8 de bildirilmiştir: 1997 ve 2005 yılları arasında STYME insidansı oranları ( de) 121 den 77 ye düşerken, STYME insidans oranları 126 dan 132 ye hafifçe yükselmiştir. Dolayısıyla, STYME insidansı azalır gibi görünürken, STYME insidansında eşzamanlı bir artış olmaktadır. 9 STYME mortalitesi pek çok faktörden etkilenmektedir, bunlar arasında: yaş, Killip sınıfı, tedaviye kadar geçen süre, tedavinin türü, önceki ME öyküsü, diabetes mellitus, böbrek yetersizliği, hasta koroner arter sayısı, ejeksiyon fraksiyonu ve uygulanan tedavi yer almaktadır. Seçilmemiş STYME hastalarında hastane içi mortalite ES ülkelerinin ulusal kayıtlarında %6 ile %14 arasında değişmektedir. 10 Pek çok güncel çalışma reperfüzyon tedavilerinin, perkütan koroner girişimlerin (birincil PKG), modern antitrombotik tedavilerin ve ikincil korunma tedavilerinin kullanımına parallel olarak, STYME yi izleyen akut ve uzun dönemde mortalitede bir azalmanın altını çizmektedir. 6,8,11,12 Yine de, hastaların yaklaşık %12 sinin 6 aylık süre içerisinde ölmesi nedeni ile mortalite önemini korumaktadır, 13 ancak yüksek riskli hastalardaki daha yüksek mortalite oranları, 14 bakımın kalitesini arttırmak için gayret sarfetmeyi, kılavuzlara ve çalışmalara bağlı kalmayı haklı hale getirmektedir. 3. cil bakım 3.1 İlk tanı Tanı ve tedaviyi içeren ME yönetimi, sıklıkla hastane dışı bir ortamda hastanın hastane öncesi dönemde bir paramedik ya da hekim veya başka bir tıbbi personel tarafından değerlendirildiği ya da hastanın hastane acil servisine ulaştığı nokta olarak tanımlanan ilk tıbbi temas (İTT) esnasında başlar. 15 Öncelikle miyokart enfarktüsünün tanısına yönelik bir çalışma yapılmalıdır. u, genellikle 20 dk. veya daha uzun süren, nitrogliserine yanıt vermeyen göğüs ağrısı öyküsüne dayanmaktadır. Önemli ipuçları KH öyküsü, ağrının boyna, alt çeneye ve sol kola yayılmasıdır. ğrı şiddetli olmayabilir. azı hastalar bulantı/kusma, nefes darlığı, halsizlik, çarpıntı veya senkop gibi daha az tipik belirtilerle karşımıza çıkar. u hastalar daha geç başvurma eğilimlisidir ve daha sıklıkla kadın, diyabetik veya yaşlı hastalardır ve tipik göğüs ağrısı ile başvuran hastalara göre, reperfüzyon tedavisi ve diğer kanıta dayalı tedavileri daha az sıklıkta almaktadırlar. Kayıtlar STYME hastalarının %30 a kadarının tipik olmayan belirtilerle karşımıza çıktığını göstermektedir. 16 u tipik olmayan ortaya çıkış biçimleri açısından dikkatli olmak ve erken tanı için akut anjiyografiye kolay ulaşım bu yüksek riskli grupta klinik sonuçları iyileştirebilir. STYME nin zamanında tanınması başarılı tedavinin anahtardır. EKG izlemi, yaşamı tehdit eden aritmileri tespit etmek ve gerektiğinde hemen defibrilasyonu gerçekleştirmek için, STYME den şüphelenilen tüm hastalarda mümkün olan en kısa zamanda başlanmalıdır. ir 12 derivasyonlu EKG, İTT sırasında mümkün olan en kısa süre içinde elde edilmeli ve yorumlanmalıdır (Tablo 4). 17 Erken evrelerde bile, EKG seyrek olarak normal bulunur. Tipik olarak, akut miyokart enfarktüsünde, iki ilişkili derivasyonda J noktasında ölçülen ST-segment yükselmesi, 40 yaş altı erkeklerde Tablo 4 İlk tanı için öneriler Öneriler Sınıf a Düzey b Kay c 12 derivasyonlu EKG, İTT noktasında mümkün olan en kısa sürede (en 17, 19 geç 10 dk. içerisinde) çekilmelidir. EKG izlemi, STYME şüphesi olan her hastada mümkün olan en kısa sürede başlatılmalıdır. Serum belirteçleri için kan alınması, akut fazda rutin olarak önerilir, ancak reperfüzyon tedavisinin başlatılması için sonuçlar beklenmemelidir. İnferobazal miyokart enfarktüsü (sirkumfleks arter tıkanıklığı) açısından yüksek şüphe altındaki hastalarda ek posteriyor göğüs duvarı derivasyonlarının kullanılması (V 7 -V mv)düşünülmelidir. Ekokardiyografi, belirsiz olgularda tanı koymada yardımcı olabilir, ancak anjiyografi için sevki geciktirmemelidir mv, 40 yaş üstü erkeklerde 0.2 mv veya kadınlarda V 2 -V 3 derivasyonlarında 0.15 mv ve/veya diğer derivasyonlarda 0.1 mv [sol ventrikül (SoV) hipertrofisi veya sol dal bloğu (SoD) yokken] bulunmalıdır. 2 İnferiyor miyokart enfarktüsü hastalarında, eşlik eden sağ ventrikül enfarktüsünü tespit etmek için sağ göğüs derivasyonların (V 3 R ve V 4 R) kaydedilmesi önerilir. 2,18 enzer şekilde, V 1 -V 3 derivasyonlarında ST-segment çökmesi, özellikle de terminal T dalga pozitifliği mevcutsa (ST-yükselmesi eşdeğeri) miyokart iskemisini akla getirir ve eşlik eden V 7 -V 9 derivasyonlarındaki 0.1 mv ST yükselmesi ile doğrulanabilir. 2 EKG tanısı, derhal tedaviye başlanması gereken bazı olgularda daha güç olabilir (Tablo 5). unlar: Dal bloğu: SoD varlığında, akut miyokart enfarktüsünün EKG tanısı güçtür, ancak belirgin ST bozuklukları mevcutsa sıklıkla mümkündür. Tanıya yardımcı olmak için, bazı karmaşık algoritmalar öne sürülmüştür, 22 ancak bunlar tanısal kesinlik sağlamaz. 23 Eşyönlü ST yükselmesinin varlığı (QRS yönü pozitif olan derivasyonlarda) tıkalı bir enfarkt arteri ile birlikte gelişmekte olan miyokart enfarktüsünün en iyi göstergelerinden biri gibi görülmektedir. 24 Tromboliz çalışmalarından elde edilen geçmiş veriler SoD ve miyokart enfarktüsü şüphesi olan hastalarda reperfüzyon tedavisinin genel olarak faydalı olduğunu göstermiştir. ncak, acil serviste değerlendirilen ve SoD olan çoğu hastada akut koroner tıkanıklık bulunmamaktadır ve birincil PKG gerektirmemektedir. Eski bir a b EKG: Elektrokardiyogram; İTT: İlk tıbbi temas; STYME: ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü. a Öneri sınıfı. b Kanıt düzeyi. c Kaynaklar. 20, 21 6 Türk Kardiyol Dern rş 2013, Suppl. 3

Atriyal Fibrilasyon Tedavisi ESC Kılavuzunun 2012 Odaklı Güncellemesi

Atriyal Fibrilasyon Tedavisi ESC Kılavuzunun 2012 Odaklı Güncellemesi Atriyal Fibrilasyon Tedavisi ESC Kılavuzunun 2012 Odaklı Güncellemesi Atriyal fibrilasyon tedavisi 2010 ESC Kılavuzları güncellemesi Avrupa Kalp Ritim irliğinin özel katkıları ile geliştirilmiştir Yazarlar/Görev

Detaylı

Gebelikte kardiyovasküler hastalıkların tedavisine ilişkin ESC kılavuzları

Gebelikte kardiyovasküler hastalıkların tedavisine ilişkin ESC kılavuzları ES KLAVUZLAR EUROPEAN SOETY OF ARDOLOGY Gebelikte kardiyovasküler hastalıkların tedavisine ilişkin ES kılavuzları Avrupa Kardiyoloji Derneği nin (ES) Gebelikte Kardiyovasküler Hastalıkların Tedavisi için

Detaylı

ESC Periferik atardamar hastalıklarının tanı ve tedavi kılavuzları

ESC Periferik atardamar hastalıklarının tanı ve tedavi kılavuzları EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY ESC KILAVUZLARI ESC Periferik atardamar hastalıklarının tanı ve tedavi kılavuzları Ekstrakraniyal karotis ve vertebral, mezenter, böbrek, üst ve alt ekstremite atardamarlarının

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY Editor Former Editor Associate Editors Statistical consultant Publishing Manager Corresponding Address Publisher National Editorial

Detaylı

Erişkinlerdeki doğumsal kalp hastalığının tedavisi için ESC Kılavuzları (yeni versiyon 2010)

Erişkinlerdeki doğumsal kalp hastalığının tedavisi için ESC Kılavuzları (yeni versiyon 2010) Erişkinlerdeki doğumsal kalp hastalığının tedavisi için ES Kılavuzları (yeni versiyon 2010) Avrupa Kardiyoloji Derneğinin Erişkinlerdeki Doğumsal Kalp Hastalığı Tedavisi Görev Grubu Avrupa Pediyatrik Kardiyoloji

Detaylı

Senkop tanı ve tedavi kılavuzu (2009 güncellemesi)

Senkop tanı ve tedavi kılavuzu (2009 güncellemesi) European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehp298 ESC KILAVUZLARI Senkop tanı ve tedavi kılavuzu (2009 güncellemesi) Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Senkop Tanı ve Tedavi Görev Grubu Avrupa Kalp Ritmi

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet)

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet) Resüsitasyon 81 (1219-1276) 1 Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet) Resuscitation 81 (2010) 1219-1276 Jerry P. Nolan a, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent

Detaylı

İskemik İnme ve Geçici İskemik Atağa Yaklaşım Rehberi 2008

İskemik İnme ve Geçici İskemik Atağa Yaklaşım Rehberi 2008 İskemik İnme ve Geçici İskemik Atağa Yaklaşım Rehberi 2008 Yazanlar The European Stroke Organization (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee Peter A. Ringleb, Heidelberg, Germany, Marie-Germaine

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

Ekokardiyografi laboratuvarlarının akreditasyonu için Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Derneği tarafından belirlenmiş güncel standartlar ve işlemler

Ekokardiyografi laboratuvarlarının akreditasyonu için Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Derneği tarafından belirlenmiş güncel standartlar ve işlemler Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42 Suppl 3:17-31 17 Ekokardiyografi laboratuvarlarının akreditasyonu için Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Derneği tarafından belirlenmiş güncel standartlar

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

Clinical Infectious Diseases

Clinical Infectious Diseases iii. ESBLs: Consider CID 15 Şubat 2011 Cilt 52 Supp 4 s. e56-e93 tıpkıbasımıdır. Clinical Infectious Diseases Türkçe Tıpkıbasım Kanserli Nötropenik Hastalarda Antimikrobiyal Ajanların Kullanımına İlişkin

Detaylı

4. Kardiyovasküler hastalıktan korunma: hedefler ve öncelik belirleme, örgütlenme ve strateji geliştirme

4. Kardiyovasküler hastalıktan korunma: hedefler ve öncelik belirleme, örgütlenme ve strateji geliştirme Ulusal Kalp Sağlığı Politikası 227 4. Kardiyovasküler hastalıktan korunma: hedefler ve öncelik belirleme, örgütlenme ve strateji geliştirme 4.1. Kardiyovasküler riskin azaltılması hedefleri 4.1.1. Tek

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi 238 Derleme Review Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi Management of diabetes in cardiac diseases Serhat Işık, Tuncay Delibaşı, Dilek Berker, Yusuf Aydın, Serdar Güler Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY Yıl / Year 2011 Cilt / Volume 39 Supplementum 2 Ekim / October ISSN 1016-5169 eissn 1308-4488 Editör Editor Dr. Vedat Sansoy

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

türkçe KAYNAKLARIN SINIRLI OLDUĞU YERLERDE TIBBİ DÜŞÜK HİZMETLERİ VERİLMES TANITICI REHBER İKİNCİ BASIM

türkçe KAYNAKLARIN SINIRLI OLDUĞU YERLERDE TIBBİ DÜŞÜK HİZMETLERİ VERİLMES TANITICI REHBER İKİNCİ BASIM türkçe KAYNAKLARIN SINIRLI OLDUĞU YERLERDE TIBBİ DÜŞÜK HİZMETLERİ VERİLMES TANITICI REHBER İKİNCİ BASIM KAYNAKLARIN SINIRLI OLDUĞU YERLERDE TIBBİ DÜŞÜK HİZMETLERİ VERİLMESİ: TANITICI REHBER İKİNCİ BASIM

Detaylı

Sağlığı Kazanmak. Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi

Sağlığı Kazanmak. Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi Sağlığı Kazanmak Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi Sağlığı Kazanmak Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel

Detaylı

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu Editörler Prof. Dr. Nevzat Uzuner Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji

Detaylı

YBÜ de Erişkin Hastalarda Ağrı, Ajitasyon ve DeliryumYönetimi

YBÜ de Erişkin Hastalarda Ağrı, Ajitasyon ve DeliryumYönetimi YBÜ de Erişkin Hastalarda Ağrı, Ajitasyon ve DeliryumYönetimi Juliana Barr, MD, et al. Crit Care Med 2013; 41: 263 306. Task Force members. http://journals.lww.com/ccmjournal. Destekleyen Organizasyonlar:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

Sepsiste Sağkalım Kampanyası:

Sepsiste Sağkalım Kampanyası: 118 Sepsiste Sağkalım Kampanyası: Uluslararası Ağır Sepsis ve Septik Şokun Yönetimi Kılavuzu: 2012 R. Phillip Dellinger 1, Mitchell M. Levy 2, Andrew Rhodes 3, Djillali Annane 4, Herwig Gerlach 5, Steven

Detaylı

Sepsiste Sağkalım Kampanyası: Uluslararası Ağır Sepsis ve Septik Şokun Yönetimi Kılavuzu: 2012

Sepsiste Sağkalım Kampanyası: Uluslararası Ağır Sepsis ve Septik Şokun Yönetimi Kılavuzu: 2012 Sepsiste Sağkalım Kampanyası: Uluslararası Ağır Sepsis ve Septik Şokun Yönetimi Kılavuzu: 2012 R. Phillip Dellinger, MD 1 ; Mitchell M. Levy, MD 2 ; Andrew Rhodes, MB BS 3 ; Djillali Annane, MD 4 ; Herwig

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN HASTALARA MÜDAHALELERİNİN HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ BAKIM YETİŞKİN

Detaylı

[SS-01] Elif Biçer, Elmas Yumuk Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

[SS-01] Elif Biçer, Elmas Yumuk Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 5. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar [SS-0] AMELİYATHANEDE HASTA GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HATALAR VE SAĞLIK PERSONELİNİN TUTUMU Esra Uğur, Sevim Kara, Songül

Detaylı