ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 01 DOKÜMAN: TRF-PR-01 Transfüzyon merkezi; Acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi olmayan, temin edilen kanı veya bileşeni transfüzyon için çapraz karşılaştırma (cros s - match) ve gerek duyulan diğer testleri uygulayarak hastalara kullanılması amacıyla hazırlayan birimdir. Bölge kan merkezi (BKM); Bakanlığın belirleyeceği bölgelerde kurulan, kendi bölgesindeki kan bağış ve transfüzyon merkezleri ile işbirliği içinde çalışan, sorumlu olduğu bölgenin kan ihtiyacını karşılayacak kapasitede olan, kan bankacılığı ile ilgili bütün iş ve işlemlerin yapılabildiği en kapsamlı birimidir. Kan ve Kan Bileşeni Temini Hastanemiz 11/04/2007 tarih ve 5624 sayılı kan ve kan ürünleri kanununa ve buna bağlı çıkarılan yönetmeliğe uygun olarak bu yönetmelikte belirlenen acil durum esasları dışında bağışçılardan kan almamaktadır. Hastanemizde tedavi gören hastaların gereksinim duyacağı her türlü kan ihtiyacı BKM den talep edilir; BKM talebi karşılar ve TM ye teslim eder. TM ye gelen kan ve kan ürünleri sıcaklık takibi yapılan dolaplarda muhafaza edilmektedir. TM nin ihtiyacı doğrultusunda internet üzerinden hastanemize verilen şifre ile BKM ye talepte bulunulur. Talep edilen kan bileşenleri, BKM görevlisi tarafından Çıkış Teslim ve Onay Raporu ile imza karşılığı TM çalışanına teslim edilir.çıkış Teslim ve Onay Raporları ilgili dosyaya kaldırılır. TM deki kan ve kan ürünleri günlük ısı takipleri yapılan buzdolaplarında ayrı ayrı raflanarak ve günlük miad kontrolleri yapılarak muhafaza edilir BKM nin transfüzyon merkezine, uygun kan ve kan bileşenini karşılayamaması halinde BKM den acil durum onayı en hızlı iletişim vasıtası ile alınarak gerekli kan TM de alınır. Bu durumda kan, TM de alınır. Gerekli testler acil şartlarda çalışılır. Yapılan testlerle ilgili sorumluluk TM ye aittir. TM bu uygulama ile ilgili bilgileri BKM ye iletmekle yükümlüdür 1

2 Bağışçının seçimi: Yaş Bağışçı adayı, reşit kabul yaş edilebilmesi için yasal olan 18 yaşını doldurmuş olmalıdır 60 yaş üzeri ilk bağış Hizmet birimi 65 yaş üstü sorumlu doktorunun onayı ile Vücut Ağırlığı > 50 kg Hemoglobin Kadın Erkek > 12.5 g/dl > 13.5 g/dl Total Protein > 6 g/dl Düzenli plazmaferez bağışçıları için en az yılda bir kez Trombosit Sayısı > 150x 109 /l Tromboferez bağışçıları için 2

3 Bağışçıya Ait Genel Bilgilerin Değerlendirilmesi Kan Bağışı Yaş Aralığı Başlangıç: Bağışçı 19 yaşından gün almış olmalı, Bitiş: 66 yaşından gün almamış olmalı. İlk kez kan verecek olan bağışçılar için üst yaş sınırı: 61 yaşından gün almamış olmamalı Düzenli kan bağışçıları için üst yaş sınırı: 70 yaşından gün almamış düzenli kan bağışçısı yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabilir Tam kan bağış sıklığı Erkeklerde; Bağış aralığı 90 günde birdir. Kadınlarda; Bağış aralığı 120 günde birdir. Meslekler ve Uğraşılar: Aşağıdaki işlerde çalışanların ve uğraşıları olanların kan bağışladıktan sonra en az 12 saat işlerine ya da bu uğraşılarına ara vermesi gerekir: Pilotlar, Hava trafik kontrolörleri, Ambulans sürücüleri, Petrol tankeri, otobüs ya da tren sürücüleri, Vinç operatörleri, Yüksek yerlere tırmanmayı gerektiren veya düşme tehlikesi olan yerlerde (yapı iskele- leri vb) çalışanlar, Yeraltı madencileri, Dalgıçlar, İtfaiyeciler. Bağışçının Hayati Bulgularının Değerlendirilmesi Genel Görünüm Bağışçılar aç olmamalı, tercihen kan bağışından iki-üç saat önce tam bir öğün yemiş olmalıdır. Kan alma bölgesinde lokalize egzama gibi herhangi bir lezyon olmamalıdır. 12 saat öncesine kadar alkol alınmamalıdır. Kas içi veya damar içi kullanılan yasadışı uyuşturucu aldığına dair kuvvetli şüphe uyandıranlar, sorgulamada mental yönden tam kooperasyon sağlayamayanlar kalıcı olarak reddedilmelidir. Nabız Düzenli ve dakikada 50 ile 100 arasında olmalıdır Vücut Sıcaklığı 37,5 C üzerinde olmamalıdır. 3

4 Ağırlık En az 50 kg olmalıdır. Kan Basıncı Sistolik basınç mm Hg ve diastolik basınç mm Hg yı aşmamalıdır. Hemoglobin Seviyesi Hemoglobin düzeyi, erkeklerde en az 13,5 g/dl en çok 18,0 g/dl ve kadınlarda en az 12,5 g/dl en çok 16,5 g/dl olmalıdır. Bağışlanacak Kan Hacmi Eritrosit süspansiyonu hazırlamak üzere yapılacak kan bağışının hacmi antikoagülan so- lüsyon hariç 450 ml ± %10 dur. Toplam vücut kan hacminin %13 ünden fazla kan alınmamalıdır. MUTLAK RED KRİTERLERİ Addison hastalığı Adrenal bez yokluğu AIDS Alkolik siroz Babeosis Berger hastalığı Böbrek yetmezliği Chagas hastalığı Creutzfelt-Jacob hastalığı Dermatitis herpetiformis Dura mater grefti Ehlers Danlos sendromu Hairy cell lösemi Hemofili HBV, HCV taşıyıcıları Hemokromatozis Herediter seferositozis Anti-HIV pozitif olanlar Hodgin hastalığı HTLV testi pozitif olanlar Von Willebrand hastalığı Kardiyomyopati Konjestif kalp yetmezliği Kronik renal yetmezlik Kronik granülomatozis Leishmaniasis Lepra Lou Gehrig hastalığı (amiyotrofik lateralskleroz) Lösemi Melanom Mikosis fungoides Orak hücreli anemi Paroksismal noktürnel hemoglobinüri PCP pnömonisi Polisitemi Porphiria cutanea tarda Progresif multifokal lökoensefalopati Retiküloendoteliosis Sferositoz 4

5 Kaposi sarkomu Transvers miyelit Siroz Talasemi majör YÜKSEK RİSK İÇEREN KRİTERLER Faktör preperatları kullanan bir hemofili hastası olup olmadığı, Geçmişte ve /veya halen damar içi uyuşturucu kullanımı Bir kez bile eşcinsel ilişkide bulunma öyküsü Para veya uyuşturucu karşılığında cinsel ilişkide bulunma Son 12 ay içinde cinsel ilişki ile geçen herhangi bir zührevi hastalık (sifiliz, gonore, klamidya, genital herpes, genital siğil) tedavisi almış olma Yukarıda tanımlanan kişilerden herhangi biri ile son 12 ay içinde cinsel ilişkide bulunma Son 12 ay içinde tecavüze uğrama GEÇİCİ RED KRİTERLERİ Sebebi bilinmeyen ateş Sebebi bilinmeyen kilo kaybı Gece terlemeleri Lenf düğümlerinde büyüme veya kitle Mor renkli cilt lekeleri Ağız veya boğazda beyaz veya değişik lekeler Geçmeyen öksürük Geçmeyen diyare Hb düzeyi en az 12.7 gr/dl veya Htc %38 olmalı Hb >17.5 gr/dl veya Htc %52 olanlar hekim tarafından değerlendirilmelidir Tam kanından trombosit ayrıştırılacak olan donörlerin kanama eğilimi açısından kişisel veya aile anemnezi ve ilaç sorgulanmalıdır Son 3 günde aspirin almış kişiler kan bağışında bulunabilirler ancak bu kişiden alınan kan, sadece eritrosit veya plazmada kullanılmalı Konjenital veya edinsel kanama diyatezi olanlar donör olarak kabul edilmemelidir Flebetomi yapılacak bölgenin cildinde bir lezyon olmamalıdır Çoğul iğne izlerinin varlığı araştırılmalı Sertleşmiş sklerotik venlerin varlığı kontrol edilmelidir Roacutane tedavisi almamak koşulu ile akneleri olanlar kan verebilir 5

6 Tegison tedavisi almamak koşulu ile sedef hastaları, kan alınacak yerde lezyonları yok ise kan verebilir Pürülan yaraları olanlar Ağır cilt lezyonları olanlar Kaposi sarkomunu akla getirecek mor-kırmızı nodülleri olanlar donör kabul edilmemelidir Bağışçıdan kan alma; Kan vermek için gelen bağışçıya doldurması için DONÖR SORGULAMA VE ONAM FORMU verilir. Donör sorgulama ve onam formu kontrol edilerek uygunluğu araştırılır, kan verecek kişi bilgilendirilerek imzası alınır. Uygun bulunan kişi kan alma bölümüne alınır. Donör kayıtları yapılarak kan alma işlemi için donör hazırlanır. Kan alınacak torba ve tüpler etiketlenir.her bir donör için farklı numara kullanılmalıdır -Kan alınacak bölge kolun antekubital bölgesinde bulunur. Bu bölge kontrol edilerek herhangi bir lezyon olup olmadığına bakılır. Turnike uygulanarak Ven belirgin hale getirilir. Kan alınacak bölge antiseptik solüsyonla temizlendikten sonra kuruması beklenir. Damara giriş yapıldıktan sonra iğne hareket etmemesi için kola tespit edilir. Kan torbası kol seviyesinin altında bulundurulmalı ve sürekli karıştırılmalıdır. Kan alma süresi en fazla 10 dk. olmalıdır. Bu esnada kan akışı sürekli takip edilmeli, tıkanma olmaması ve gereğinden fazla kan alınmaması için sürekli kontrol edilmelidir. Yeterli miktarda kan alındığında iğne koldan çıkarılır. Bölgeye uygun ve temiz bir pansuman malzemesi ile 5 dk. baskı yapılır. Bu konuda bağışçı bilgilendirilir. Kan alma işlemi bitince (500cc), kan çalkalama cihazı otomatik olarak kapanır Turnike açılır, iğne çıkarılır Donöre iyi olup olmadığını sorulur. Pamuk ile iğne çıkarılan bölgeye basınç yapılır ve kolunu bükmeden yüksekte tutması istenir. En az 10 dakika bağışçı koltuğunda bekletilir ve reaksiyon semptomları açısından gözlenir. Donörün kolunda hematom oluşup oluşmadığı kontrol e dilir, kanama varsa tekrar basınç uygulanır. Donöre şu uyarılarda bulunulur : 8 saat boyunca aldığı su miktarını arttırması, Donasyondan sonra en az 8 yarım saat sigara içmemesi, O kolla ağır yük kaldırmaması söylenir. Bağıştan sonraki 1 gün içinde herhangi bir rahatsızlığı olursa bildirmesi istenir. 6

7 Reaksiyon gözlenmeyen donörün gitmesine izin verilir. Donöre ait seroloji /ELISA tüpüne kan aldıktan sonra hortum kesilir, çıkan iğne tıbbi atık kutusuna atılır ve kesilmiş hortumdan kan grubuna bakılır, sonucu torbanın üs tüne yaz ılır. Alınmış seroloji/elisa tüpü doktorun istemi doğrultusunda HIV, Hepatit B, Hepatit C ve sifiliz testleri hızlı testlerle transfüzyon merkezinde çalışılır çalışılır. Donör ile ilgili testlerinin sonuçları hem hastane otomasyon sisteminde de kayıt altına alınır hem de bağışçı kayıt ve orgulama formlarıyla birlikte hem ilgili dosyaya kaldırılarak saklanır. Donörden kan alma i şleminin hangi aşamasında olursa olsun kan bağışıyla ilişkili tüm istenmeyen ciddi etki ve olayların tedavi ve sonuçları tam olarak kaydedilmesi gerektiği için bağışçıda gelişen bir reaksiyon olursa bu durumda istenmeye etki bildirim formu doldurularak kayıt altına alınır ve BKM ve Sağlık Bakanlığı na bildirimi yapılır. Donör Reaksiyonları Hafif Orta Şiddetli Göz kararması Bilinç Kaybı Konvülsiyon Ciltte solukluk, soğukluk Hipotansiyon Terleme Titreme Güçsüzlük Bulantı Kusma Hiperventilasyon Donör Reaksiyonlarının Tedavisi 1. Hafif reaksiyonlarda flebotomiyi sonlandırmaya gerek olmadığından donör kendini iyi hissedince flebotomiye devam edilir. 2. Orta ve şiddetli reaksiyonlarda flebotomi sonlandırılır. 3. Donör reaksiyonl arında donör şok pozisyonuna (donörün ayakları yukarı başı aşağı gelecek şekilde) getirilir.. Kan basıncını ölçülür. 5. Mide bulantısı geçince donöre şekerli sıvı içecek verilir. Donörün şikayeti geçmedi ise doktor kontrolüne göre gerekli IV sıvı takılır. Diğer Donör Reaksiyonları a) Hematomlar: Cilt altına kan sızması ile oluşur. b) Allerjik cilt reaksiyonları 7

8 Nadir Rastlanan Donör Reaksiyonları a) Artere girilmesi b) Pseudo anevrizma T orba ve kan setindeki delik ya da iğne çıkarıldıktan sonra iğnenin açık kalması durumunda havanın girdiğini düşündüren durumlarda kontaminasyon olasılığı akla gelmeli ve bu kan transfüzyonda kullanılmamalıdır. Not: Donasyonda alınan kandan volümüne ve donasyon süresine göre hazırlanacak ürünler farklıdır. Ürün ayrımında aşağıdaki parametrelere dikkat edilmesi gerekir. 300 cc den az: Düşük volüm nedeniyle imhaya atılır cc : Tam kan Bağışcı kanının test edilmesi MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ:- Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış test kitleri kullanılmaktadır. Bu testlerin asgari ve mutlak çalışma koşulu, üretici firma talimatlarına uygun olarak kontrollerin doğru sonuç vermesidir. İlk çalışmada reaktif olarak belirlenen bağışlara ait örnekler, üretici firma talima tınd a aks i belirtilmedikçe aynı testle yeniden iki kez çalışılı r. Tekrar edilen testlerin herhangi biri reaktif bulunursa bu kan, tekrarlayan eaktif olarak kabul edili r; bağışlanan kan, transfüzyonda kullanılmaz ve örnekler HCV ve HIV için doğrulama laboratuvarına gönderilir. HBV için tekrarlayan reaktif lik durumunda bağışçı bilgilendirili r. HCV ve HIV için tekrarlayan reaktif örneklerin pozitifliği doğrulandığı takdirde, bağışçı ile görüşülür ve bağışçı -sonuç bağlantısını doğrulamak amacıyla yeni bir serum örneği alını r. Bağışçı ya uygulanan mikrobiyolojik tarama testleri herhangi bir süre gözetmeksizin her bağışta tekrarlan ı r. Özel Durumlar HIV doğrulama test sonuçlarının sorumluluğu, Sağlı k Bakanl ığı tarafından onaylanmış ref rans laboratuvarındadı r. Doğrulama laboratuvarına, tarama testi hakkında bilgi verilmeli; doğrulamada tarama testleri kadar duyarl ı, farkl ı bir test kullanı lmalıdı r. Transfüzyon merkezi, sonuçlar için tarama testi pozitif, doğrulama testi pozitif, negatif veya belirsiz şeklinde kayıt tuta r. Doğrulama test sonuçlar ı ile bağışç ını n tarama test sonuçları birlikte gösterilir. Doğ rulama testi pozitif tespit edilen bağışçı, transfüzyon merkezi taraf ı ndan Kan Bağışçısı Mikrobiyolojik Test Pozitifliği Bildirim Formu ile yazı l ı olarak bilgilendirilir ve intaniye polikliniğine yönlendirilir. Trans füzyon merke zi, doğrulanmış HIV, HBV veya HCV enfeksiyonu olan bir bağışç ını n (düzenli) 8

9 pencere döneminde iken bağış yapmış olması durumunda, bu kandan üretilen ve potansiyel olarak enfeksiyöz olan kan bile şenlerini alan hastanı n/hastaları n belirlenip izlenmesi ve kendilerini tedavi eden doktorun konuyla ilgili bilgilendirilmesi işlemini ba şlatı r. Bu ba ğışlar, son bir yıllık zaman diliminde yapılmış olan ba ğışlard ı r. Enfeksiyon göstergelerine ilişkin tarama testlerindeki tekrarlayan reaktif sonuçlar ile doğrulanm ış pozitif sonuçlar hemovijilans sisteminin bir parçası olarak Sa ğ l ı k Bakanl ığı na bildiri lir ve izlenir. Tarama testi pozitif çıkan bağışcının bilgilendirilmesi; Serolojik pozitif sonuçlar ın geri bildiriminde; - mesajın kimden geldiği, - hangi tarihli bağış olduğu, - pozitif sonucun doğrulanması için nereye baş vurması açık olarak belirtilmelidir. Sonuçların bildirilmesinde; - cep telefonları, - e-posta, - mektup kullanılmaktad ır. KAN BA Ğ I ŞCISI Mİ KROB İ YOLOJİ K TEST POZİ Tİ FLİĞİ BİLDİRİM FORMU Say ı n. Bağışçılarımızdan sağlanan kanlar, yapılan tarama testleri sonucu enfeksiyon etkenlerinin bulunmadı ğı tespit edildiğinde, kullanıma sunulmaktadır r. Tarama testlerinde pozitiflik saptandığı takdirde ise, söz konusu kan imha edilmekte ve hastaya kullanılmamakta, ilgili bağışçımız bilgilendirilmektedir. / /.. tarihinde bağış lad ı ğını z. numaralı kandan alınan numune ile yapılan testlerde pozitiflik saptanmıştır. Size, konu ile ilgili ayr ınt ılı bilgi verebilmemiz için en yakın zamanda. Kan Merkezi ne müracaat etmenizi rica ederiz. Konu hakkında bilgilendirilecek, gerekli ise test tekrarını z ve/veya doğrulama testleriniz için ileri tetkiklerinizin yapılabileceği sağlı k kuruluşlarına yönlendirileceksiniz. Kan bağışına gösterdiğiniz ilgi ve duyarlılık için teşekkür eder, sağlıkl ı günler dileriz. *Kan bağışçısı mikrobiyolojik test pozitifliğinin bildiriminde bu formun kullanımı zorunludur. Seropozitif sonuçlar; mutlaka ki ş inin - kendisine - gizlilik ilkesi ile - doktor tarafından bildirilmelidir. Kalite Kontrol 9

10 Anti - HIV Testi Bağışçıdan alınan tüm kan ve kan bile şenleri, HIV- 1 ve HIV- 2 ye yönelik antijen ve/veya antikorla ı (anti - HIV- 1 ve anti- HIV- 2) güvenilir biçimde saptayan ELISA testiyle taranmaktadı r. Pozitif çıkan HIV enfeksiyonunu doğrulamak için Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Laboratuvarına numune gönderilir. HBsAg Testi Bağışçıdan alınan tüm kan ve kan bileşenleri, Hepatit B yüzey antijenini (HBsAg) en az 0.5 IU/ ml düzeyinde saptayabilecek ELISA testiyle taranmaktadır. Anti - HCV Testi Bağışçıdan al ı nan tüm kan ve kan bileşenleri Hepatit C virus antijeni ve/veya antikorunu (anti- HCV) güvenilir biçimde sa ptayan ELISA testiyle taranmak tadır. pozitif çıkan örnekler HCV RNA açısından test edilmesi için dış merkeze yönlendirilmektedir. Sifilis Testi Bağışçıdan alınan tüm kan ve kan bile şenleri manuel olarak kaset test ile taranmaktadır. Pozitif sonuçlar dış merkeze yönlendirilir. İMMÜNO - HEMATOLOJİK TESTLER: Zorunlu testler ABO ve Rh (D) kan gruplaması Transfüzyon amacı ile hazırlanan he r ünite kana ABO ve RhD tiplendirmesi yapılmaktadır. ABO ve RhD tiplendirmesi mümkünse iki farklı kişi tarafından, mümkün değilse aynı kişi tarafından iki kez çalışılır. Sonuçlar uyumlu ise kayıt altına alını r. Herhangi bir uygunsuzluk halinde yeni bir örnek ile çalışma tekrar edili r. ABO ve RhD gruplaması manuel olarak jel santrfügasyon yöntemi ile yapılmaktadır. Üretici firmanın talimatları doğrultusunda test çalışılır ve değerlendirilir. daha önce bakılan gruplama sonuçlarıyla karşılaştırılarak doğrulaması yapılır. Transfüzyondan önce tüm uyumsuzluklar giderilir. Sonuç hastane otomasyon sistemine nöbetçi teknisyen tarafından kaydedilir ve onaylanır Ünitenin üze rinde bulunan etikete ABO ve RhD tiplendirmesine ait bilgi açık olarak y azılı r. T ransfüzyon veya gebelik öyküsü olan bağışçıdan alınan tüm ünitelere ve ilk kez başvuran bağışçıya beklenmeyen antikorlar açısından antikor ta rama testi uygulanması gerektiği için mecbur kalınmadıkça bu kişiler bağışçı olarak kabul edilmemektedir. Reagen ve ekipman üreticilerinin tavsiye ettiği kalite kontrol prosedürleri takip edilmektedir. 10

11 UYGUNLUK TESTLERİ: Transfüzyon öncesi yapılması gereken uygunluk testleri ; Hastaya ait eski kayıtların gözden geçirilir Alıcı ve vericinin ABO ve RhD gruplaması yapılır Çapraz karşılaştırma yapılır Kullanılan alıcı ve vericiye ai t örnekler transfüzyon merkezi laboratuarına ulaştığı tari h te n itibaren 7 gün süre ile + C de saklanı r. Alıcıya ait örnek transfüzyon için planlanan tarihten en fazla 3 gün öncesine ait olabilir. Daha eski örnekler kabul edilmez. Çapraz karşılaştırma testi iki amaca eşlik edecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Alıcı ile verici arasında son bir kez daha ABO k an grubu kontrol ü yapılmalıdır. Alıcının serumunda vericinin eritrositlerine karşı re aksiyon verebilecek bir antikorun var olup olmadığı araştırmalıdır. Çapraz karşılaştırma jel santrfügasyon yöntemi ile AHG ve enzimli ortamda üretici firmanın talimatları doğrultusunda çalışılır ve değerlendirilir. *** Acil durumlarda u ygunluk testleri tamamlanmadan verilmiş kan ünitesi ü zerinde bu durum açık olarak belirtilir Kan ve Kan Bileşenlerinin Etiketllenmesi, saklama,depolama Tam Kan: Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve torba kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak kullanılır. Etiketleme: Etiket, aşağıdaki bilgileri içermelidir; i. Hazırlayan hizmet birimi adı ii. İzlenebilirlik kriterlerini karşılayan kan bileşeni protokol no iii. ABO ve Rh (D) grubu v. Antikoagülan solüsyonun adı vi. Kan bileşeninin adı vii. E k işlem bilgileri: ışınlanmış vs (gerekli ise) viii. Son kullanma tarihi ix. B ileşenin hacmi veya ağırlığı x. Saklama sıcaklığı Saklama Koşulları Transfüzyon amacıyla alınan tam kan +2C ile +6C aralığında saklanmalıdır. Saklama süresi kullanılan antikoagülan/koruyucu sıvıya bağlıdır. Depolama: Saklama ısısı aralığının korunduğu kan saklama dolaplarında depolanır. 11

12 Eritrosit Süspansiyonu Ek Solüsyonlu : Bileşen, tam kanın santrifügasyonundan sonra plazmanın ayrılması ve eritrositlere uygun, besleyici bir solüsyonunun ilave edilmesiyle hazırlanır. Eritrositlerin ek solüsyonla dikkatlice karıştırılmasından sonra +2C ile +6C arası sıcaklıkta saklanı r. Etiketleme Etiketleme tam kandaki gibidir. Ek solüsyonun adı eklenmelidi r. Saklama koşulları Tam kandaki gibidir. Kullanılan antikoagülan/ek solüsyona bağlı olarak saklama solüsyonunun izin verdiği süreye kadar uzatılabilir. Depolama: Saklama ısısı aralığının korunduğu kan saklama dolaplarında depolanır. Taze Donmuş P lazma (TDP): Labil pıhtıl aşma faktörlerinin fonksiyonlarının yeterince korunabileceği bir sürede ve uygun bir sıcaklıkta dondurularak tam kandan transfüzyon ve ya fraksinasyon amacıyla hazırlanan bileşendir Plazma, kendine bağlı transfer torbaların kullanıldığı bir kan torbasına alınmış tam kandan, tercihen ilk 6 saat içinde veya buzdolabında saklanmışsa 18 saat içinde, yüksek hızda santrifügasyon ile ayrılı r. Plazma, trombosit ten zengin plazmadan da ayrılabili r. Etiketleme: Aşağıdaki bilgiler etiketin üzerinde bulunmalıdır; i. H azırlayan hizmet birimi ii. Ünite numarası (izlenebilirlik kriterlerini karşılayan kan bileşeni protokol no) iii. ABO Rh (D) grubu iv. B ağış tarihi v. Antikoagülan solüsyonun adı vi. Kan bileşenin adı vii. Son kullanma tarihi viii. B ileşenin hacmi veya ağırlığı ix. Saklama sıcaklığı x. Eritmeden sonra son kullanma tarihi uygun bir son kullanma tarihi ile (saati) değiştirilmelidi r. Saklama sıcaklığı buna göre değiştirilmelidir. Labil faktörleri korumak amacıyla plazma eritildikten s onra hemen kullanılmalıdır. Tekrar dondurulmamalıdır. Saklama Koşulları Saklama sırasındaki stabilite ortamın saklama sıcaklığına bağlıdır. Opti mal saklama sıcaklığı - 25C Ve ya altıdır. Saklama sıcaklığına göre izin verilen saklama süreleri aşağıdaki gibidir: - 25C nin altında 36 ay - 18C ile 25C arasında 3 a y. 12

13 Taşıma sırasında saklama sıcaklığı korunmalıdı r. Hemen kullanılmayacaksa, torbala r, ö nerilen sıcaklıkta hemen depolanmalıdır. Trombosit Süspansiyonu (Tam Kandan): Taze tam kandan hazırlanan, ta m kanın yüksek oranda ve etkin formda trombosit içeren bileşenidi r. +20C ve +2 C arasındaki sıcaklıkta en fazla 2 saat beklemiş bir ünite tam kan santrifüj edilerek elde edilen plazma içerisindeki trombositler yüksek de vir santrifügasyonla çöktürülür; üstteki trombositten faki r plazma, trombositlerle beraber ml bırakılacak şekilde alınır; 1-2 saat dinlenme sonrasında resüspanse edilir. Etiketleme : Aşağıdaki bilgiler etiketin üzerinde bulunmalıdır: i. H azırlayan hizmet birimi ii. Ünite numarası (izlenebilirlik kriterlerini karşılayan kan bileşeni protokol no) iii. ABO ve Rh (D) grubu iv. B ağış tarihi v. Antikoagülan solüsyonun adı veya ek solüsyonun adı vi. Kan bileşeninin adı vii. Son kullanma tarihi viii. Saklama sıcaklığı Saklama koşulları Trombositler canlılıklarını ve hemostatik aktivitelerini optimal olarak garantile yen koşullar altında saklanma lıdır. Trombositle r, plazma ve ya bir plazma + besleyici solüsyon kombinasyonu içinde saklanabilir. Tro mbos it saklanması için kullanılan plastik torbala r, trombositlere gereken oksijeni sağlayabilecek gaz geçirgenliğine sahip olmalıdı r.. Saklama sıcaklığı +20 C ile +2 C arasında olmalıdır. Hazırlanan trombositler için maksimum saklama süresi 5 gündü r, ancak bakteriyel kontaminasyonun saptanması veya azaltılmasına yönelik ek bir yöntemin kullanılması durumunda 7 gün saklanabili r. Kan ve Kan Ürünlerinin İstemi: Transfüzyon planlanan hasta için istem yapılırken; gerekli kan miktarı ve kan ürünü belirlenir ve çalışılması istenen testlerle birlikte (cross match, kan grubu gibi) hastane otomasyon sisteminden talebi yapılır. TM telefonla bilgilendirilir Kan istem formu kurallara uygun ve tam olarak doldurulur. İstem transfüzyon merkezine ulaştığında; hastane otomasyon sisteminden yapılmış olan 13

14 talep, Kan Bileşeni İstek Formu ve beraber gönderilmiş kan örneği tüpü kontrol edilir. Eksik doldurulmuş istek formu ve etiketsiz örnek tüpleri transfüzyon merkezi tarafından kabul edilmez (Acil durumlarda transfüzyon talimatı uygulaması bunun dışındadır). Bu tür durumlarda transfüzyon merkezi yeni örnek/ve veya ek bilgi isteminde bulunur. Güvensizlik oluşturan örnek imha edilir. Hastanın önceki kayıtlarından ABO ve RhD grubu kontrol edilir. Hastanın önceki kayıtları otomasyon sisteminde aranırken TC kimlik no veya diğer kimlik belirleyicilerden en az üçü (ad soyad, doğum tarihi, protokol/hasta numarası) kullanılır. Yeni örneğin kan grubu ile önceki kayıtlar arasında bir uyumsuzluk bulunursa, sorun çözülmeden kan bileşeni çıkışı yapılmaz. Sorunun çözümü için hastadan yeni bir kan örneği istenir. Transfüzyon öncesi uygunluk testleri olarak hastanın kan grubu, BKM den temin edilen kanın kan grubu ve crossmatch testleri yapılırrutin istemlerde manuel olarak jel santrfügayon yöntemi ile yapılmaktadır. Taze Donmuş Plazma (TDP), transfüzyon merke zinde plazma eritme cihazında eritilmektedir. Transfüzyon öncesi uygunluk testleri tamamlanan kan ve kan bileşeni transfüzyon öncesi uygunluk testlerine ait form doldurularak Kan Merkezi Crossmatch ve Servis Çıkış Defterine kayıt edilir. İstem yapan kliniğe haber verilir ve transfer edilene kadar uygun koşullarda saklanır. Servis hemşiresine imza karşılığı, tarih ve saat kayıt edilerek teslim edilir. Acil durumlarda, transfü zyon öncesi uygunluk testleri tamamlanmadan kan bileşeninin klinik kullam ı da gerekebilir. Çapraz karşılaştırmas ı yapılmamış kanın şiddetli transfüzyon reaksiyonu riski taşıdığı bilinerek, kullanımının sadece yaşamı tehdit eden durumlarla s ınırlandırılmas ı gerekir. Böyle bir uygulamanı n tüm sorumluluğ u endikasyonu koyan hekime aittir. Endikasyon, tıbbi kayıtlarda bulunmalı ve istek formunda klinik hekimin ad- soyad ve imzası yer almal ıdı r. Uygunluk testleri tamamlanmadan verilmi ş kan ünitesi üzerinde bu durum a çı k olarak belirtilmelidir. Transfüzyon Merkezinden Alınan Kan veya K an Bileşeninin Kl iniğe Transferi Kan ve kan bileşenleri transfüzyona kadar transfüzyon merkezinde saklanır. Kan ürünlerinin ilgili hastaya ulaşması klinik hemşiresi tarafından sağlanır. Eritrosit süspansiyonları transfüzyon merkezinden ilgili servise kan nakil kabı veya kan nakil poşeti ile nakledilir. 14

15 Nakil sırasında, eritrosit süspansiyonları 2 10 C de korunmalıdır. Eritrosit ünitlerinin ısısı 1 C nin altına inmemeli ve 10 C nin üzerinde olmamalıdır. Bu nedenle de transfüzyon merkezi dolabından çıktıktan sonra kullanılmayan kan, 30 dakika içinde transfüzyon merkezine geri dönmüş olmalıdır. B u saatten sonra gelen kanlar transfüzyon merkezin de imha edilir. Trombositler, 22-2 C de ve trombosit ajitatöründe korunur. Servise gönderilen trombosit süspansiyonları da 30 dakika içinde takılmayacaksa imha için transfüzyon merkezine gönderilmelidir Taze Donmuş Plazma (TDP), Plazma eritme cihazında eritilir.labil faktörler için plazma eritildiğinde hemen kullanılmalı, buzdolabında saklanmamalıdır. Eritildikten sonra buzdolabı rafında (2-6 Cde 2 saat stabildir. Eritildikten sonra buzdolabında 2 saat beklediği halde takılmayan TDP ler transfüzyon merkezine gönderilerek imha olunur. Ancak asla tekrar dondurulmamalıdır. Acil ve Kliniklerden İade Edilen Kan ve bileşenlerinin İadesi ve İmhası Transfüzyon başlamadan önce hasta ile kan bileşeni arasında bir uygunsuzluk görülürse, kan ve kan bileşeni Kan ve Kan Transfüzyonu İzlem Formunun bir nüshası ile birlikte transfüzyon merkezine iade edilir. Transfüzyon başladıktan sonra reaksiyon görülürse veya herhangi bir nedenle transfüzyon kesilirse, kan torbası ile hastanın diğer kolundan alınan kan örneği, Kan ve Kan Transfüzyonu İzlem Formu nun bir nüshası ile birlikte transfüzyon merkezine iade edilir. Transfüzyon merkezine gönderilen kan örneği ve torbadan gerekli t estler çalışılır. Uygun olmayan kriterler incelenir, sonuca göre imha edilip edilmeyeceğine karar verilir. İmha edi lmesi gerekirse, transfüzyon merkezinde gerekçe yazılarak imha edilir. Uygunsuzluk tespit edilmezse, klinik haberdar edilir, kullanılıp kullanılmayacağına klinik hekimi karar verir. Setin takılmasından itibaren 3 saat içinde bu işlemin yapılması gerekir. Farklı nedenlerden dolayı transfüzyon merkezinden alındığı halde takılmayan kan ve kan ürü nlerinin imhası her ürüne göre değişmektedir. Tam kan ve eritrosit süspansiyonları: Transfüzyon merkezinden çıktıktan sonra 30 dakika içinde transfüzyon merkezine gönderilirse imha edilmez. 30 d akikadan fazla dışarıda beklerse; ilgili kan, transfüzyon merkezinde imha edilir. Set takılıp belirli bir süre geçen kanlar kullanılmayacaksa, yine transfüzyon merkezinde imha edilir. Transfüzyon başlayıp daha sonra reak siyon oluşan hastalarda, hasta k an numunesi ile torba numunesinin tahlilleri yapılmak üzere transfüzyon me rkezine gönderilir. Uygunsuzluk varsa imha edilir. Uygunsuzluk yoksa ilgili k linik karar verir. Taze donmuş plazmalar : Transfüzyon merkezinde eritildikten sonra k liniğe gönderilir, hemen takılır. Takılmaz ise, çıkış saati yazılı olduğundan, bu saatten itibaren 2 saat içinde klinikte buzdolabında saklanmak kaydıyla kullanılabilir. 2 saati aşarsa transfüzyon merkezine gönderilerek 15

16 imha edilir. Kesinlikle tekrar dondurulmaz. Aferez trombosit veya trombosit süspansiyonları: Transfüzyon merkezi ndeki ajitatör cihazından çıktıktan sonra hemen kullanılmalıdır. 15 dakika içinde transfüzyon merkezine gönderilirse ajitatör cihazında miadı dolana kadar saklanır. 15 dakikadan fazla klinikte kullanılmadan bekleyen trombositler transfüzyon merkezinde imha edilir. Kan ve kan bileşenlerinin imha kararı Transfüzyon merkezi sorumlu hekimi, transfüzyon merkezi hemşiresi ve transfüzyon merkezi sorumlu nöbetçi teknisyeninden oluşan imha komisyonu tarafından verilir ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak imha gerçekleştirilir. 16

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 05 DOKÜMAN:

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 34 YAY.TAR:27.03.2014 REV.TAR: REV.NO: SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bölge Kan Merkezinden temin edilen kan ve bileşenlerinin, transfüzyon için cross-match (çapraz karşılaştırma) ve gerek duyulan diğer

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI 1.AMAÇ.Hastalara ait kan örneklerinde yapılması gereken mikrobiyolojik testleri, bu testlerin çalışma yöntemlerini ve kalite kontrol gereklerini belirlemektir.. 2.KAPSAM : Bu talimat transfüzyon merkezinde

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... Sayfa Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... 2 4.1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İSTENMESİ:... 2 4.2. GELEN KAN İSTEMLERİNİN KARŞILANMASI:... 2 4.3. KAN ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ AMAÇ: Özel Vitale Hastanesi Kan merkezinde kan ürünlerinin hazırlanması, kan merkezi kan grubu bakma, kan merkezi cross match testi uygulama, kan torbasına kan alma gibi spesifik işlerin tanımlanması yanında

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, VE HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kanun no:5624 Resmi Gazete :02.05.2007/26510 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Genel Esaslar Madde 3-c Kan, kan

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 e kan isteklerinde hekimin order verirken 01 istemle ilgili detayları Hekim İstem ve İlaç Kontrol Formu na da kayıt etmesi gerektiği

Detaylı

KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI. Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi

KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI. Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi Kan ürünleri kandan hazırlanan tüm terapötik materyalleryani hem kan komponentleri hem de

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Kanun, Yönetmelik, Rehber 2 Kanun, Yönetmelik, Rehber Madde 14 (2): Hizmet Birimi Binası: Mobil alanlar dahil

Detaylı

YAYIN TARİHİ REVİZYON NO 01 REVİZYON TARİHİ SAYFA NO 1 / 7

YAYIN TARİHİ REVİZYON NO 01 REVİZYON TARİHİ SAYFA NO 1 / 7 SAYFA NO 1 / 7 1. AMAÇ: Hasta ve çalışan güvenliğinin tanımlanması ve güvenirliğinin sağlanmasıdır. 2. KAPSAM: Kan Merkezini kapsar. 3. KISALTMALAR: TDP: Taze donmuş plazma HBYS:Hastane bilgi yönetim sistemi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006.. GENELGE 2006/128 Günümüzde kan transfüzyonu uygulamalarının mesleki usul ve

Detaylı

DONÖR KARŞILAMA-DONÖRE FORM DOLDURTMA FORM KONTROL DONÖR MUAYENE UYGUN TETKİK İÇİN KAN ALMA SONUÇ DEĞERLENDİRME

DONÖR KARŞILAMA-DONÖRE FORM DOLDURTMA FORM KONTROL DONÖR MUAYENE UYGUN TETKİK İÇİN KAN ALMA SONUÇ DEĞERLENDİRME DONÖR İŞ AKIŞI KM. FR.013 1/5 1 2 GÖNÜLLÜ DONÖRLER DONÖR KARŞILAMADONÖRE FORM DOLDURTMA FORM KONTROL DONÖR MUAYENE 1 UYGUN DEĞİL 3 UYGUN TETKİK İÇİN KAN ALMA 4 BÖLÜM TETKİKİ 5 6 8 UYGUN SEROLOJİ BİRİMİ

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç İÜ Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı nda sunulan laboratuvar hizmetlerinin; hizmet verdiği hasta popülasyonu, klinik ve polikliniklerin gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

3. SORUMLULAR: Transfüzyon Merkezi çalışanları, Servis ve Acil Servis çalışanları

3. SORUMLULAR: Transfüzyon Merkezi çalışanları, Servis ve Acil Servis çalışanları Doküman No:TRF.PR.01 Yayın Tarihi:25.02.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 1 / 9 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Transfüzyon Merkezinin çalışmalarını belirli standartlarda gerçekleştirilebilmesi

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ STH-P01 12.09.2013 1 08.12.2016 1 / 12 1.AMAÇ: Kan ve kan ürünlerinin t e m i n i v e transfüzyonunda uyulması gerekli işlem basamaklarının güvenli uygulamasını sağlamaktır. 2.KAPSAM: Transfüzyon hizmetlerine

Detaylı

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT DÖKÜMANTASYON ve KAYIT Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu XIV 14-18 Aralık 2011 Kayıt Sistemleri Kan merkezleri kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs)

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No: HAÜ-P01

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No: HAÜ-P01 TERAPÖTİK AFEREZ SÜRECİ Yürürlük i: 03.06.2014 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: - Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Yeni yayınlandı Madde No KAPSAM: Tıbbi birimler Hazırlayanlar İbrahim ÖZASLAN Birim Kalite

Detaylı

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ KAN MERKEZLERİNDE KAYIT Dr L. Tufan KUMAŞ Kan Merkezinde Kayıt Kan merkezi bir kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs) Bilgisayar ortamı Kan merkezinde tüm yapılanların

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 02 DOKÜMAN: 01.07.2011 20.05.2013-02 TRF-TL-01 TRANSFÜZYON

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No TH.PR.01 Nisan-2013 00 00 1/8

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No TH.PR.01 Nisan-2013 00 00 1/8 TH.PR.01 Nisan-2013 00 00 1/8 1.0 AMAÇ Sağlık sorunu sebebiyle ihtiyacı olan hastaya tam kan ya da kan bileşeni ihtiyacını karşılamak, naklini çapraz karşılaştırma ve gerek duyulan diğer testleri yaparak

Detaylı

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler Hazırlayan: Prof. Dr. Birol GÜVENÇ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Bölge Kan Merkezi Sunan: Dr. S. Haldun BAL UludağÜniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD Kan Transfüzyonu Emre Çamcı Anesteziyoloji AD Kan Dokusu Neden Var? TRANSPORT Doku ve organlara OKSİJEN Plazmada eriyik kimyasallar ISI Damar dokusu bozulduğunda pıhtılaşma kabiliyeti Diğer.. Kan Transfüzyonu

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği Dr Yüce Ayhan KAN ÜRÜNÜ Tedavide kullanılmak üzere kandan hazırlanan ürünlerdir. a) Kan bileşenleri enleri b) Plazma fraksinasyon ürünleri Tıbbı Kursu 2 KAN BİLEŞENLERİ

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Dr.Gülhayat KOÇ KIZANLIK Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi,Đstanbul 1 AMAÇ Yararlı, güvenli ve etkili komponentin hazırlanması 2 KOMPONENT

Detaylı

KAN BAĞIŞI NASIL GERÇEKLEŞİR?

KAN BAĞIŞI NASIL GERÇEKLEŞİR? Neden Kan Bağışı? Kimler Kan Bağışı Yapabilir? Kan Bağışçısının Seçimi Kan Bağışı Dört Adımda Gerçekleşir Kan Bağışından Sonra Nelere Dikkat Edilmeli? Kan Bağışçısının Her Kan Bağışladığında Yapılan Testler

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ REVİZYON NO 01 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 18.07.2014 KAN MERKEZİ SAYFA NO 1 / 5

İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ REVİZYON NO 01 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 18.07.2014 KAN MERKEZİ SAYFA NO 1 / 5 KAN MERKEZİ SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hasta ve çalışan güvenliği için son derece önemli olan kan bankası/merkezi sürecinin tanımlanması ve güvenirliğinin sağlanmasıdır. 2. KAPSAM: Kan Merkezini kapsar. 3.

Detaylı

TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ

TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ Acıbadem Sağlık Grubu Eğitim ve Gelişim Hemşiresi kyilmaz@acibadem.edu.tr 20.11.12 Kan Transfüzyonu Kayıtlar İnfüzyona Başlamadan Önce Transfüzyon

Detaylı

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO: KLN-PR-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1.AMAÇ: Protez laboratuarındaki hizmetlerin düzenlenmesidir. 2.KAPSAM: Laboratuarda verilecek tüm hizmetleri,

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ Dr. Emre ÇAMCI Amaç ve Hedefler Kan grupları Kan transfüzyon endikasyonları Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması ve saklanması Komponent tedavisi Transfüzyon komplikasyonları Masif

Detaylı

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E Doküman No: P02- F14 Yayın Tarihi: 01/09/2014 Geçerlilik Tarihi: 14/04/2020 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 14/04/2015 Sayfa No: 1/2 FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU Tarih:../ /.. HASTA BİLGİLERİ: Hastanın Adı

Detaylı

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhane girişinde çalışanlar için giyinme odası bulunmalıdır. Doğum öncesi izlem ve doğum işlemi tek kişilik odalarda yapılmalıdır. Doğum öncesi izlem, doğum

Detaylı

TR /001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR /001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı tarafından finanse edilmektedir TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

oe(i!!!!!iillilll~ov;iwıj"mfiı11/ iii

oe(i!!!!!iillilll~ov;iwıjmfiı11/ iii Tr {;ıl Bakantıg S&()hl< ",mau.,n Genel M\.odl1rtuQU Sayı: 95966346 - Konu: Yasadışı ve Kötüye Kullal1llan ilaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarlar ile Madde Bağımlılığı Teşhis ve Tedavi Merkezlerindeki

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR

VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR VİRAL ENFEKSİYONLARDA ALGORİTMALAR PANEL: TRANSFÜZYON VE VİRAL ENFEKSİYONLAR Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu,XII 3-7 Kasım 2009 Uzm.Dr.A.Esra KARAKOÇ S.B.Ankara EAH, Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI SAYFA NO 1/11 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ *Transfüzyonlar HKHT sürecinin en önemli ve sürekli uygulamalarındandır. *Transfüzyon Tıbbı,

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No: HTRF- P01

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No: HTRF- P01 PROSEDÜRÜ Sayfa: 1/17 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 3.3.6, 3.6.5-3.7 KAPSAM: Tıbbi birimler Hazırlayan Cuma KARAKILINÇ Sağlık Teknisyeni Gülay YABA Kalite Yönetim Birimi

Detaylı

NUMUNE KABUL, KORUMA, TAŞIMA ve İMHA PROSEDÜRÜ

NUMUNE KABUL, KORUMA, TAŞIMA ve İMHA PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ KTÜ-YUAM a analiz için getirilen numunelerin; Uygun koşullarda getirildiğinin kontrolünü, Kabulünü, Uygun koşullarda korunmasını /depolanmasını yapabilmek ve Kabulünden raporlamasına

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor.

Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor. 2007 MAYIS -SEKTÖREL Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor. Günlük hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan birçok etkenin mevcut olduğu malum. Bunların başında sağlık geliyor elbette. Kanuni Sultan

Detaylı

HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ MODEL PROJESİ

HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ MODEL PROJESİ HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ MODEL PROJESİ YASAL MEVZUAT 2 Mayıs 2007 tarih ve 26515 sayılı, KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Genel Esaslar Kan, kan bileşenleri ve ürünlerin alınmasında

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HEMOVİJİLANS(İSTENMEYEN CİDDİ ETKİ VE OLAYLARIN BİLDİRİMİ )VE İZLENEBİLİRLİK TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HEMOVİJİLANS(İSTENMEYEN CİDDİ ETKİ VE OLAYLARIN BİLDİRİMİ )VE İZLENEBİLİRLİK TALİMATI 1.AMAÇ.. Kan bağışçısı veya alıcılarda ortaya çıkan istenmeyen ciddi etki ve olaylar ile kan bağışçılarının epidemiyolojik takibinin sağlandığı işlemlerin bütününü tanımlamaktır. 2.KAPSAM : Bu talimat

Detaylı

Dr. Gökay GÖK Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü. izmirbkm.org.tr

Dr. Gökay GÖK Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü. izmirbkm.org.tr Kan ve Kan Ürünleri Kanunu nun 5. Yılı: Yazılanlar ve Uygulananlar Dr. Gökay GÖK Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE KAN MERKEZİ TÜRK KIZILAYI FAALİYET ALANLARI Afet Hizmetleri Sağlık

Detaylı

KAN HİZMET BİRİMLERİNİN

KAN HİZMET BİRİMLERİNİN KAN HİZMET BİRİMLERİNİN RUHSATLANDIRMA VE DENETİM İŞLEMLERİ Page 1 Günümüzde gelişen ve değişen tıp bilimi karşısında artan ve çeşitlik gösteren kan ve kan ürünleri ihtiyaçları ile ilgili düzenlemeleri

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.08.2013 Kontrole tabii ilaçların kayıp, zayi vb. durum halinde 01 Eczaneden yeniden temini için madde 5.12 eklendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan:

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ SIRA NO HEDEF YAPILACAK UYGULAMA İŞLEM SORUMLUSU 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Hastaların doğru Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; Bilgi işlem merkezi kimliklendirilmesi Hasta adı soyadı, Hasta

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BALIKESİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ADVERS ETKİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BALIKESİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ADVERS ETKİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BALIKESİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ADVERS ETKİ 2013 İÇERİK-1 Advers Etki Nedir? Ciddi Advers Etki Nedir? Ciddi Advers Etkiye

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ SÜRECİ TALİMATI

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ SÜRECİ TALİMATI TRF.TL.08 08.06.2011 06.11.2013 02 1/5 1.0 AMAÇ: Orhaneli Devlet Hastanesi'nde, hastalar için gereksinim duyulan kan ürünlerini güvenilir, hızlı ve yeterli miktarda temin etmek; hastalar için istenen tetkiklerin

Detaylı

TOPLUMDA KAN BAĞIŞI KONUSUNDA YANLIŞ BİLİNENLER. Dr. Kamil AKSOY Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

TOPLUMDA KAN BAĞIŞI KONUSUNDA YANLIŞ BİLİNENLER. Dr. Kamil AKSOY Antalya Atatürk Devlet Hastanesi TOPLUMDA KAN BAĞIŞI KONUSUNDA YANLIŞ BİLİNENLER Dr. Kamil AKSOY Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Ülkemizdeki kan bağışçı sayısı yeterli değildir. Yanlış inanışlar potansiyel kan bağışını olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI KODU: KLN.TL.12 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Bu

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI 1. AMAÇ Birimler tarafından eczaneden talep edilen ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgili birimlere teslim edilmesini sağlamak. 2. KAPSAM Hastanemizdeki ilaçların güvenli kullanımı ile ilgili

Detaylı

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM Doç.Dr.Naci TİFTİK Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Hematoloji BD Kan Merkezi Transfüzyon Pratiği Transfüzyon ile ilişkili

Detaylı

DÖK.KODU: YÖN.TL..03 YAYIN TARİHİ: 20,06,2012 REVİZE NO:05 REVİZE TARİHİ:01/03/2014 SAYFA NO: 1/06

DÖK.KODU: YÖN.TL..03 YAYIN TARİHİ: 20,06,2012 REVİZE NO:05 REVİZE TARİHİ:01/03/2014 SAYFA NO: 1/06 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ DÖK.KODU: YÖN.TL..03 YAYIN TARİHİ: 20,06,2012 REVİZE NO:05 REVİZE TARİHİ:01/03/2014 SAYFA NO: 1/06 1.AMAÇ: Kan ve kan ürünü kullanılacak olan hastalara güvenli ve doğru

Detaylı

YNT.TLM.08 Y.TAR. 01.01.2009 REV.NO: 01. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Suşehri Devlet Hastanesi Baştabipliği REV.TAR. 03.12.2012

YNT.TLM.08 Y.TAR. 01.01.2009 REV.NO: 01. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Suşehri Devlet Hastanesi Baştabipliği REV.TAR. 03.12.2012 Suşehri Devlet astanesi Baştabipliği LABORATUVARA GÖNDRİLCK ÖRNKLR YÖNLİK TALİMATI RV.NO: 01 RV.TAR. 03.12.2012 1.0 AMAÇ : Laboratuar testleri için örnek alma, örnek uygunluğunu değerlendirme ve kabul

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

NASIL AKREDİTE OLUNUR? DR. YASEMİN HEPER ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAN MERKEZİ SORUMLUSU

NASIL AKREDİTE OLUNUR? DR. YASEMİN HEPER ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAN MERKEZİ SORUMLUSU NASIL AKREDİTE OLUNUR? DR. YASEMİN HEPER ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAN MERKEZİ SORUMLUSU Akreditasyon yolculuğu ETKİLİ BİR LİDERLİK TAKIM ÇALIŞMASI HERKESİN KATILIMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU: KLN.PR.04 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1.AMAÇ:

Detaylı

Kan ve kan ürünlerinin t e m i n i v e transfüzyonunda uyulması gerekli işlem basamaklarının güvenli uygulamasını sağlamaktır.

Kan ve kan ürünlerinin t e m i n i v e transfüzyonunda uyulması gerekli işlem basamaklarının güvenli uygulamasını sağlamaktır. TRANSFÜZYON MERKEZĠ ĠġLEYĠġ PROSEDÜRÜ KODU:TH.PR.04 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:40 1. AMAÇ: Kan ve kan ürünlerinin t e m i n i v e transfüzyonunda uyulması

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç.Dr. Deniz Bedel, Adem Aköl Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç.Dr. Deniz Bedel, Adem Aköl Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç.Dr. Deniz Bedel, Adem Aköl Sinan Özyavaş Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır. Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır. Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunmalıdır. Hasta odalarında lavabo, banyo ve tuvalet bulunmalıdır. Yatak başı bağlantılı

Detaylı

T.C BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI I. DÖNEM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

T.C BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI I. DÖNEM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI T.C BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI I. DÖNEM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI İLAÇ GÜVENLİĞİ Hemşire Rabia Köksal İLAÇ GÜVENLİĞİ NEDİR? Hastaların tedavilerinde

Detaylı

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36 YÖN-TL- 1. AMAÇ: Hastanemizin birimlerinde ya da acil servisinde hizmet alan hastaların: Hastanemizde verilemeyen bir hizmete veya uzman konsültasyonuna gereksinim duyulması ve hastanede hastanın bakımımın

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

HASTA YATIŞ TALİMATI

HASTA YATIŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir.

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere hasta

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU Kan ve kan komponentlerinin transfüzyonu ölüme kadar giden

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı; birimlerde bulunması gereken ilaç ve sarf malzemelerinin; kritik stok düzeylerini ve son kullanım tarihlerini kontrol altında tutulacak şekilde takibini gerçekleştirmek,

Detaylı

ADANA BAŞKENT KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ. Kalite Yönetim Süpervizör Yrd. Esra Bulut

ADANA BAŞKENT KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ. Kalite Yönetim Süpervizör Yrd. Esra Bulut ADANA BAŞKENT KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ Kalite Yönetim Süpervizör Yrd. Esra Bulut Avrupa Orta Doğu Facilities accredited: 153 Reaccrediations in progress: 46 Countries: 21 Kalite Yönetim Supervizörü

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Yrd. Doç. Dr. Murat Uncu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1.0 AMAÇ:... 2 2.0 KAPSAM:... 2 3.0 SORUMLULAR:... 2 4.0 TANIMLAR... 2 5.0.UYGULAMA:... 2 5.1 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA HANGİ BİRİMLERDE YAPILIR?... 2 5.2 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA

Detaylı

Dok No:TRF.YD.02 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 11

Dok No:TRF.YD.02 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 11 Dok No:TRF.YD.02 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 11 1. AMAÇ: Kan ve kan bileşenlerinin uygun şekilde hazırlanması, test edilmesi, dağıtılması ve imha edilmesini sağlamak. 2. UYGULAMA

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 1 / 5 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için diğer

Detaylı

TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ. Uz Dr Nil Banu PELİT

TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ. Uz Dr Nil Banu PELİT TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ Uz Dr Nil Banu PELİT Tarihçe Bock AV. Use and abuse of blood transfusion. N Engl J Med. 1936 ; 215: 421-425. Fantus B. The therapy of Cook Country Hospital

Detaylı