ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 01 DOKÜMAN: TRF-PR-01 Transfüzyon merkezi; Acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi olmayan, temin edilen kanı veya bileşeni transfüzyon için çapraz karşılaştırma (cros s - match) ve gerek duyulan diğer testleri uygulayarak hastalara kullanılması amacıyla hazırlayan birimdir. Bölge kan merkezi (BKM); Bakanlığın belirleyeceği bölgelerde kurulan, kendi bölgesindeki kan bağış ve transfüzyon merkezleri ile işbirliği içinde çalışan, sorumlu olduğu bölgenin kan ihtiyacını karşılayacak kapasitede olan, kan bankacılığı ile ilgili bütün iş ve işlemlerin yapılabildiği en kapsamlı birimidir. Kan ve Kan Bileşeni Temini Hastanemiz 11/04/2007 tarih ve 5624 sayılı kan ve kan ürünleri kanununa ve buna bağlı çıkarılan yönetmeliğe uygun olarak bu yönetmelikte belirlenen acil durum esasları dışında bağışçılardan kan almamaktadır. Hastanemizde tedavi gören hastaların gereksinim duyacağı her türlü kan ihtiyacı BKM den talep edilir; BKM talebi karşılar ve TM ye teslim eder. TM ye gelen kan ve kan ürünleri sıcaklık takibi yapılan dolaplarda muhafaza edilmektedir. TM nin ihtiyacı doğrultusunda internet üzerinden hastanemize verilen şifre ile BKM ye talepte bulunulur. Talep edilen kan bileşenleri, BKM görevlisi tarafından Çıkış Teslim ve Onay Raporu ile imza karşılığı TM çalışanına teslim edilir.çıkış Teslim ve Onay Raporları ilgili dosyaya kaldırılır. TM deki kan ve kan ürünleri günlük ısı takipleri yapılan buzdolaplarında ayrı ayrı raflanarak ve günlük miad kontrolleri yapılarak muhafaza edilir BKM nin transfüzyon merkezine, uygun kan ve kan bileşenini karşılayamaması halinde BKM den acil durum onayı en hızlı iletişim vasıtası ile alınarak gerekli kan TM de alınır. Bu durumda kan, TM de alınır. Gerekli testler acil şartlarda çalışılır. Yapılan testlerle ilgili sorumluluk TM ye aittir. TM bu uygulama ile ilgili bilgileri BKM ye iletmekle yükümlüdür 1

2 Bağışçının seçimi: Yaş Bağışçı adayı, reşit kabul yaş edilebilmesi için yasal olan 18 yaşını doldurmuş olmalıdır 60 yaş üzeri ilk bağış Hizmet birimi 65 yaş üstü sorumlu doktorunun onayı ile Vücut Ağırlığı > 50 kg Hemoglobin Kadın Erkek > 12.5 g/dl > 13.5 g/dl Total Protein > 6 g/dl Düzenli plazmaferez bağışçıları için en az yılda bir kez Trombosit Sayısı > 150x 109 /l Tromboferez bağışçıları için 2

3 Bağışçıya Ait Genel Bilgilerin Değerlendirilmesi Kan Bağışı Yaş Aralığı Başlangıç: Bağışçı 19 yaşından gün almış olmalı, Bitiş: 66 yaşından gün almamış olmalı. İlk kez kan verecek olan bağışçılar için üst yaş sınırı: 61 yaşından gün almamış olmamalı Düzenli kan bağışçıları için üst yaş sınırı: 70 yaşından gün almamış düzenli kan bağışçısı yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabilir Tam kan bağış sıklığı Erkeklerde; Bağış aralığı 90 günde birdir. Kadınlarda; Bağış aralığı 120 günde birdir. Meslekler ve Uğraşılar: Aşağıdaki işlerde çalışanların ve uğraşıları olanların kan bağışladıktan sonra en az 12 saat işlerine ya da bu uğraşılarına ara vermesi gerekir: Pilotlar, Hava trafik kontrolörleri, Ambulans sürücüleri, Petrol tankeri, otobüs ya da tren sürücüleri, Vinç operatörleri, Yüksek yerlere tırmanmayı gerektiren veya düşme tehlikesi olan yerlerde (yapı iskele- leri vb) çalışanlar, Yeraltı madencileri, Dalgıçlar, İtfaiyeciler. Bağışçının Hayati Bulgularının Değerlendirilmesi Genel Görünüm Bağışçılar aç olmamalı, tercihen kan bağışından iki-üç saat önce tam bir öğün yemiş olmalıdır. Kan alma bölgesinde lokalize egzama gibi herhangi bir lezyon olmamalıdır. 12 saat öncesine kadar alkol alınmamalıdır. Kas içi veya damar içi kullanılan yasadışı uyuşturucu aldığına dair kuvvetli şüphe uyandıranlar, sorgulamada mental yönden tam kooperasyon sağlayamayanlar kalıcı olarak reddedilmelidir. Nabız Düzenli ve dakikada 50 ile 100 arasında olmalıdır Vücut Sıcaklığı 37,5 C üzerinde olmamalıdır. 3

4 Ağırlık En az 50 kg olmalıdır. Kan Basıncı Sistolik basınç mm Hg ve diastolik basınç mm Hg yı aşmamalıdır. Hemoglobin Seviyesi Hemoglobin düzeyi, erkeklerde en az 13,5 g/dl en çok 18,0 g/dl ve kadınlarda en az 12,5 g/dl en çok 16,5 g/dl olmalıdır. Bağışlanacak Kan Hacmi Eritrosit süspansiyonu hazırlamak üzere yapılacak kan bağışının hacmi antikoagülan so- lüsyon hariç 450 ml ± %10 dur. Toplam vücut kan hacminin %13 ünden fazla kan alınmamalıdır. MUTLAK RED KRİTERLERİ Addison hastalığı Adrenal bez yokluğu AIDS Alkolik siroz Babeosis Berger hastalığı Böbrek yetmezliği Chagas hastalığı Creutzfelt-Jacob hastalığı Dermatitis herpetiformis Dura mater grefti Ehlers Danlos sendromu Hairy cell lösemi Hemofili HBV, HCV taşıyıcıları Hemokromatozis Herediter seferositozis Anti-HIV pozitif olanlar Hodgin hastalığı HTLV testi pozitif olanlar Von Willebrand hastalığı Kardiyomyopati Konjestif kalp yetmezliği Kronik renal yetmezlik Kronik granülomatozis Leishmaniasis Lepra Lou Gehrig hastalığı (amiyotrofik lateralskleroz) Lösemi Melanom Mikosis fungoides Orak hücreli anemi Paroksismal noktürnel hemoglobinüri PCP pnömonisi Polisitemi Porphiria cutanea tarda Progresif multifokal lökoensefalopati Retiküloendoteliosis Sferositoz 4

5 Kaposi sarkomu Transvers miyelit Siroz Talasemi majör YÜKSEK RİSK İÇEREN KRİTERLER Faktör preperatları kullanan bir hemofili hastası olup olmadığı, Geçmişte ve /veya halen damar içi uyuşturucu kullanımı Bir kez bile eşcinsel ilişkide bulunma öyküsü Para veya uyuşturucu karşılığında cinsel ilişkide bulunma Son 12 ay içinde cinsel ilişki ile geçen herhangi bir zührevi hastalık (sifiliz, gonore, klamidya, genital herpes, genital siğil) tedavisi almış olma Yukarıda tanımlanan kişilerden herhangi biri ile son 12 ay içinde cinsel ilişkide bulunma Son 12 ay içinde tecavüze uğrama GEÇİCİ RED KRİTERLERİ Sebebi bilinmeyen ateş Sebebi bilinmeyen kilo kaybı Gece terlemeleri Lenf düğümlerinde büyüme veya kitle Mor renkli cilt lekeleri Ağız veya boğazda beyaz veya değişik lekeler Geçmeyen öksürük Geçmeyen diyare Hb düzeyi en az 12.7 gr/dl veya Htc %38 olmalı Hb >17.5 gr/dl veya Htc %52 olanlar hekim tarafından değerlendirilmelidir Tam kanından trombosit ayrıştırılacak olan donörlerin kanama eğilimi açısından kişisel veya aile anemnezi ve ilaç sorgulanmalıdır Son 3 günde aspirin almış kişiler kan bağışında bulunabilirler ancak bu kişiden alınan kan, sadece eritrosit veya plazmada kullanılmalı Konjenital veya edinsel kanama diyatezi olanlar donör olarak kabul edilmemelidir Flebetomi yapılacak bölgenin cildinde bir lezyon olmamalıdır Çoğul iğne izlerinin varlığı araştırılmalı Sertleşmiş sklerotik venlerin varlığı kontrol edilmelidir Roacutane tedavisi almamak koşulu ile akneleri olanlar kan verebilir 5

6 Tegison tedavisi almamak koşulu ile sedef hastaları, kan alınacak yerde lezyonları yok ise kan verebilir Pürülan yaraları olanlar Ağır cilt lezyonları olanlar Kaposi sarkomunu akla getirecek mor-kırmızı nodülleri olanlar donör kabul edilmemelidir Bağışçıdan kan alma; Kan vermek için gelen bağışçıya doldurması için DONÖR SORGULAMA VE ONAM FORMU verilir. Donör sorgulama ve onam formu kontrol edilerek uygunluğu araştırılır, kan verecek kişi bilgilendirilerek imzası alınır. Uygun bulunan kişi kan alma bölümüne alınır. Donör kayıtları yapılarak kan alma işlemi için donör hazırlanır. Kan alınacak torba ve tüpler etiketlenir.her bir donör için farklı numara kullanılmalıdır -Kan alınacak bölge kolun antekubital bölgesinde bulunur. Bu bölge kontrol edilerek herhangi bir lezyon olup olmadığına bakılır. Turnike uygulanarak Ven belirgin hale getirilir. Kan alınacak bölge antiseptik solüsyonla temizlendikten sonra kuruması beklenir. Damara giriş yapıldıktan sonra iğne hareket etmemesi için kola tespit edilir. Kan torbası kol seviyesinin altında bulundurulmalı ve sürekli karıştırılmalıdır. Kan alma süresi en fazla 10 dk. olmalıdır. Bu esnada kan akışı sürekli takip edilmeli, tıkanma olmaması ve gereğinden fazla kan alınmaması için sürekli kontrol edilmelidir. Yeterli miktarda kan alındığında iğne koldan çıkarılır. Bölgeye uygun ve temiz bir pansuman malzemesi ile 5 dk. baskı yapılır. Bu konuda bağışçı bilgilendirilir. Kan alma işlemi bitince (500cc), kan çalkalama cihazı otomatik olarak kapanır Turnike açılır, iğne çıkarılır Donöre iyi olup olmadığını sorulur. Pamuk ile iğne çıkarılan bölgeye basınç yapılır ve kolunu bükmeden yüksekte tutması istenir. En az 10 dakika bağışçı koltuğunda bekletilir ve reaksiyon semptomları açısından gözlenir. Donörün kolunda hematom oluşup oluşmadığı kontrol e dilir, kanama varsa tekrar basınç uygulanır. Donöre şu uyarılarda bulunulur : 8 saat boyunca aldığı su miktarını arttırması, Donasyondan sonra en az 8 yarım saat sigara içmemesi, O kolla ağır yük kaldırmaması söylenir. Bağıştan sonraki 1 gün içinde herhangi bir rahatsızlığı olursa bildirmesi istenir. 6

7 Reaksiyon gözlenmeyen donörün gitmesine izin verilir. Donöre ait seroloji /ELISA tüpüne kan aldıktan sonra hortum kesilir, çıkan iğne tıbbi atık kutusuna atılır ve kesilmiş hortumdan kan grubuna bakılır, sonucu torbanın üs tüne yaz ılır. Alınmış seroloji/elisa tüpü doktorun istemi doğrultusunda HIV, Hepatit B, Hepatit C ve sifiliz testleri hızlı testlerle transfüzyon merkezinde çalışılır çalışılır. Donör ile ilgili testlerinin sonuçları hem hastane otomasyon sisteminde de kayıt altına alınır hem de bağışçı kayıt ve orgulama formlarıyla birlikte hem ilgili dosyaya kaldırılarak saklanır. Donörden kan alma i şleminin hangi aşamasında olursa olsun kan bağışıyla ilişkili tüm istenmeyen ciddi etki ve olayların tedavi ve sonuçları tam olarak kaydedilmesi gerektiği için bağışçıda gelişen bir reaksiyon olursa bu durumda istenmeye etki bildirim formu doldurularak kayıt altına alınır ve BKM ve Sağlık Bakanlığı na bildirimi yapılır. Donör Reaksiyonları Hafif Orta Şiddetli Göz kararması Bilinç Kaybı Konvülsiyon Ciltte solukluk, soğukluk Hipotansiyon Terleme Titreme Güçsüzlük Bulantı Kusma Hiperventilasyon Donör Reaksiyonlarının Tedavisi 1. Hafif reaksiyonlarda flebotomiyi sonlandırmaya gerek olmadığından donör kendini iyi hissedince flebotomiye devam edilir. 2. Orta ve şiddetli reaksiyonlarda flebotomi sonlandırılır. 3. Donör reaksiyonl arında donör şok pozisyonuna (donörün ayakları yukarı başı aşağı gelecek şekilde) getirilir.. Kan basıncını ölçülür. 5. Mide bulantısı geçince donöre şekerli sıvı içecek verilir. Donörün şikayeti geçmedi ise doktor kontrolüne göre gerekli IV sıvı takılır. Diğer Donör Reaksiyonları a) Hematomlar: Cilt altına kan sızması ile oluşur. b) Allerjik cilt reaksiyonları 7

8 Nadir Rastlanan Donör Reaksiyonları a) Artere girilmesi b) Pseudo anevrizma T orba ve kan setindeki delik ya da iğne çıkarıldıktan sonra iğnenin açık kalması durumunda havanın girdiğini düşündüren durumlarda kontaminasyon olasılığı akla gelmeli ve bu kan transfüzyonda kullanılmamalıdır. Not: Donasyonda alınan kandan volümüne ve donasyon süresine göre hazırlanacak ürünler farklıdır. Ürün ayrımında aşağıdaki parametrelere dikkat edilmesi gerekir. 300 cc den az: Düşük volüm nedeniyle imhaya atılır cc : Tam kan Bağışcı kanının test edilmesi MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ:- Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış test kitleri kullanılmaktadır. Bu testlerin asgari ve mutlak çalışma koşulu, üretici firma talimatlarına uygun olarak kontrollerin doğru sonuç vermesidir. İlk çalışmada reaktif olarak belirlenen bağışlara ait örnekler, üretici firma talima tınd a aks i belirtilmedikçe aynı testle yeniden iki kez çalışılı r. Tekrar edilen testlerin herhangi biri reaktif bulunursa bu kan, tekrarlayan eaktif olarak kabul edili r; bağışlanan kan, transfüzyonda kullanılmaz ve örnekler HCV ve HIV için doğrulama laboratuvarına gönderilir. HBV için tekrarlayan reaktif lik durumunda bağışçı bilgilendirili r. HCV ve HIV için tekrarlayan reaktif örneklerin pozitifliği doğrulandığı takdirde, bağışçı ile görüşülür ve bağışçı -sonuç bağlantısını doğrulamak amacıyla yeni bir serum örneği alını r. Bağışçı ya uygulanan mikrobiyolojik tarama testleri herhangi bir süre gözetmeksizin her bağışta tekrarlan ı r. Özel Durumlar HIV doğrulama test sonuçlarının sorumluluğu, Sağlı k Bakanl ığı tarafından onaylanmış ref rans laboratuvarındadı r. Doğrulama laboratuvarına, tarama testi hakkında bilgi verilmeli; doğrulamada tarama testleri kadar duyarl ı, farkl ı bir test kullanı lmalıdı r. Transfüzyon merkezi, sonuçlar için tarama testi pozitif, doğrulama testi pozitif, negatif veya belirsiz şeklinde kayıt tuta r. Doğrulama test sonuçlar ı ile bağışç ını n tarama test sonuçları birlikte gösterilir. Doğ rulama testi pozitif tespit edilen bağışçı, transfüzyon merkezi taraf ı ndan Kan Bağışçısı Mikrobiyolojik Test Pozitifliği Bildirim Formu ile yazı l ı olarak bilgilendirilir ve intaniye polikliniğine yönlendirilir. Trans füzyon merke zi, doğrulanmış HIV, HBV veya HCV enfeksiyonu olan bir bağışç ını n (düzenli) 8

9 pencere döneminde iken bağış yapmış olması durumunda, bu kandan üretilen ve potansiyel olarak enfeksiyöz olan kan bile şenlerini alan hastanı n/hastaları n belirlenip izlenmesi ve kendilerini tedavi eden doktorun konuyla ilgili bilgilendirilmesi işlemini ba şlatı r. Bu ba ğışlar, son bir yıllık zaman diliminde yapılmış olan ba ğışlard ı r. Enfeksiyon göstergelerine ilişkin tarama testlerindeki tekrarlayan reaktif sonuçlar ile doğrulanm ış pozitif sonuçlar hemovijilans sisteminin bir parçası olarak Sa ğ l ı k Bakanl ığı na bildiri lir ve izlenir. Tarama testi pozitif çıkan bağışcının bilgilendirilmesi; Serolojik pozitif sonuçlar ın geri bildiriminde; - mesajın kimden geldiği, - hangi tarihli bağış olduğu, - pozitif sonucun doğrulanması için nereye baş vurması açık olarak belirtilmelidir. Sonuçların bildirilmesinde; - cep telefonları, - e-posta, - mektup kullanılmaktad ır. KAN BA Ğ I ŞCISI Mİ KROB İ YOLOJİ K TEST POZİ Tİ FLİĞİ BİLDİRİM FORMU Say ı n. Bağışçılarımızdan sağlanan kanlar, yapılan tarama testleri sonucu enfeksiyon etkenlerinin bulunmadı ğı tespit edildiğinde, kullanıma sunulmaktadır r. Tarama testlerinde pozitiflik saptandığı takdirde ise, söz konusu kan imha edilmekte ve hastaya kullanılmamakta, ilgili bağışçımız bilgilendirilmektedir. / /.. tarihinde bağış lad ı ğını z. numaralı kandan alınan numune ile yapılan testlerde pozitiflik saptanmıştır. Size, konu ile ilgili ayr ınt ılı bilgi verebilmemiz için en yakın zamanda. Kan Merkezi ne müracaat etmenizi rica ederiz. Konu hakkında bilgilendirilecek, gerekli ise test tekrarını z ve/veya doğrulama testleriniz için ileri tetkiklerinizin yapılabileceği sağlı k kuruluşlarına yönlendirileceksiniz. Kan bağışına gösterdiğiniz ilgi ve duyarlılık için teşekkür eder, sağlıkl ı günler dileriz. *Kan bağışçısı mikrobiyolojik test pozitifliğinin bildiriminde bu formun kullanımı zorunludur. Seropozitif sonuçlar; mutlaka ki ş inin - kendisine - gizlilik ilkesi ile - doktor tarafından bildirilmelidir. Kalite Kontrol 9

10 Anti - HIV Testi Bağışçıdan alınan tüm kan ve kan bile şenleri, HIV- 1 ve HIV- 2 ye yönelik antijen ve/veya antikorla ı (anti - HIV- 1 ve anti- HIV- 2) güvenilir biçimde saptayan ELISA testiyle taranmaktadı r. Pozitif çıkan HIV enfeksiyonunu doğrulamak için Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Laboratuvarına numune gönderilir. HBsAg Testi Bağışçıdan alınan tüm kan ve kan bileşenleri, Hepatit B yüzey antijenini (HBsAg) en az 0.5 IU/ ml düzeyinde saptayabilecek ELISA testiyle taranmaktadır. Anti - HCV Testi Bağışçıdan al ı nan tüm kan ve kan bileşenleri Hepatit C virus antijeni ve/veya antikorunu (anti- HCV) güvenilir biçimde sa ptayan ELISA testiyle taranmak tadır. pozitif çıkan örnekler HCV RNA açısından test edilmesi için dış merkeze yönlendirilmektedir. Sifilis Testi Bağışçıdan alınan tüm kan ve kan bile şenleri manuel olarak kaset test ile taranmaktadır. Pozitif sonuçlar dış merkeze yönlendirilir. İMMÜNO - HEMATOLOJİK TESTLER: Zorunlu testler ABO ve Rh (D) kan gruplaması Transfüzyon amacı ile hazırlanan he r ünite kana ABO ve RhD tiplendirmesi yapılmaktadır. ABO ve RhD tiplendirmesi mümkünse iki farklı kişi tarafından, mümkün değilse aynı kişi tarafından iki kez çalışılır. Sonuçlar uyumlu ise kayıt altına alını r. Herhangi bir uygunsuzluk halinde yeni bir örnek ile çalışma tekrar edili r. ABO ve RhD gruplaması manuel olarak jel santrfügasyon yöntemi ile yapılmaktadır. Üretici firmanın talimatları doğrultusunda test çalışılır ve değerlendirilir. daha önce bakılan gruplama sonuçlarıyla karşılaştırılarak doğrulaması yapılır. Transfüzyondan önce tüm uyumsuzluklar giderilir. Sonuç hastane otomasyon sistemine nöbetçi teknisyen tarafından kaydedilir ve onaylanır Ünitenin üze rinde bulunan etikete ABO ve RhD tiplendirmesine ait bilgi açık olarak y azılı r. T ransfüzyon veya gebelik öyküsü olan bağışçıdan alınan tüm ünitelere ve ilk kez başvuran bağışçıya beklenmeyen antikorlar açısından antikor ta rama testi uygulanması gerektiği için mecbur kalınmadıkça bu kişiler bağışçı olarak kabul edilmemektedir. Reagen ve ekipman üreticilerinin tavsiye ettiği kalite kontrol prosedürleri takip edilmektedir. 10

11 UYGUNLUK TESTLERİ: Transfüzyon öncesi yapılması gereken uygunluk testleri ; Hastaya ait eski kayıtların gözden geçirilir Alıcı ve vericinin ABO ve RhD gruplaması yapılır Çapraz karşılaştırma yapılır Kullanılan alıcı ve vericiye ai t örnekler transfüzyon merkezi laboratuarına ulaştığı tari h te n itibaren 7 gün süre ile + C de saklanı r. Alıcıya ait örnek transfüzyon için planlanan tarihten en fazla 3 gün öncesine ait olabilir. Daha eski örnekler kabul edilmez. Çapraz karşılaştırma testi iki amaca eşlik edecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Alıcı ile verici arasında son bir kez daha ABO k an grubu kontrol ü yapılmalıdır. Alıcının serumunda vericinin eritrositlerine karşı re aksiyon verebilecek bir antikorun var olup olmadığı araştırmalıdır. Çapraz karşılaştırma jel santrfügasyon yöntemi ile AHG ve enzimli ortamda üretici firmanın talimatları doğrultusunda çalışılır ve değerlendirilir. *** Acil durumlarda u ygunluk testleri tamamlanmadan verilmiş kan ünitesi ü zerinde bu durum açık olarak belirtilir Kan ve Kan Bileşenlerinin Etiketllenmesi, saklama,depolama Tam Kan: Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve torba kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak kullanılır. Etiketleme: Etiket, aşağıdaki bilgileri içermelidir; i. Hazırlayan hizmet birimi adı ii. İzlenebilirlik kriterlerini karşılayan kan bileşeni protokol no iii. ABO ve Rh (D) grubu v. Antikoagülan solüsyonun adı vi. Kan bileşeninin adı vii. E k işlem bilgileri: ışınlanmış vs (gerekli ise) viii. Son kullanma tarihi ix. B ileşenin hacmi veya ağırlığı x. Saklama sıcaklığı Saklama Koşulları Transfüzyon amacıyla alınan tam kan +2C ile +6C aralığında saklanmalıdır. Saklama süresi kullanılan antikoagülan/koruyucu sıvıya bağlıdır. Depolama: Saklama ısısı aralığının korunduğu kan saklama dolaplarında depolanır. 11

12 Eritrosit Süspansiyonu Ek Solüsyonlu : Bileşen, tam kanın santrifügasyonundan sonra plazmanın ayrılması ve eritrositlere uygun, besleyici bir solüsyonunun ilave edilmesiyle hazırlanır. Eritrositlerin ek solüsyonla dikkatlice karıştırılmasından sonra +2C ile +6C arası sıcaklıkta saklanı r. Etiketleme Etiketleme tam kandaki gibidir. Ek solüsyonun adı eklenmelidi r. Saklama koşulları Tam kandaki gibidir. Kullanılan antikoagülan/ek solüsyona bağlı olarak saklama solüsyonunun izin verdiği süreye kadar uzatılabilir. Depolama: Saklama ısısı aralığının korunduğu kan saklama dolaplarında depolanır. Taze Donmuş P lazma (TDP): Labil pıhtıl aşma faktörlerinin fonksiyonlarının yeterince korunabileceği bir sürede ve uygun bir sıcaklıkta dondurularak tam kandan transfüzyon ve ya fraksinasyon amacıyla hazırlanan bileşendir Plazma, kendine bağlı transfer torbaların kullanıldığı bir kan torbasına alınmış tam kandan, tercihen ilk 6 saat içinde veya buzdolabında saklanmışsa 18 saat içinde, yüksek hızda santrifügasyon ile ayrılı r. Plazma, trombosit ten zengin plazmadan da ayrılabili r. Etiketleme: Aşağıdaki bilgiler etiketin üzerinde bulunmalıdır; i. H azırlayan hizmet birimi ii. Ünite numarası (izlenebilirlik kriterlerini karşılayan kan bileşeni protokol no) iii. ABO Rh (D) grubu iv. B ağış tarihi v. Antikoagülan solüsyonun adı vi. Kan bileşenin adı vii. Son kullanma tarihi viii. B ileşenin hacmi veya ağırlığı ix. Saklama sıcaklığı x. Eritmeden sonra son kullanma tarihi uygun bir son kullanma tarihi ile (saati) değiştirilmelidi r. Saklama sıcaklığı buna göre değiştirilmelidir. Labil faktörleri korumak amacıyla plazma eritildikten s onra hemen kullanılmalıdır. Tekrar dondurulmamalıdır. Saklama Koşulları Saklama sırasındaki stabilite ortamın saklama sıcaklığına bağlıdır. Opti mal saklama sıcaklığı - 25C Ve ya altıdır. Saklama sıcaklığına göre izin verilen saklama süreleri aşağıdaki gibidir: - 25C nin altında 36 ay - 18C ile 25C arasında 3 a y. 12

13 Taşıma sırasında saklama sıcaklığı korunmalıdı r. Hemen kullanılmayacaksa, torbala r, ö nerilen sıcaklıkta hemen depolanmalıdır. Trombosit Süspansiyonu (Tam Kandan): Taze tam kandan hazırlanan, ta m kanın yüksek oranda ve etkin formda trombosit içeren bileşenidi r. +20C ve +2 C arasındaki sıcaklıkta en fazla 2 saat beklemiş bir ünite tam kan santrifüj edilerek elde edilen plazma içerisindeki trombositler yüksek de vir santrifügasyonla çöktürülür; üstteki trombositten faki r plazma, trombositlerle beraber ml bırakılacak şekilde alınır; 1-2 saat dinlenme sonrasında resüspanse edilir. Etiketleme : Aşağıdaki bilgiler etiketin üzerinde bulunmalıdır: i. H azırlayan hizmet birimi ii. Ünite numarası (izlenebilirlik kriterlerini karşılayan kan bileşeni protokol no) iii. ABO ve Rh (D) grubu iv. B ağış tarihi v. Antikoagülan solüsyonun adı veya ek solüsyonun adı vi. Kan bileşeninin adı vii. Son kullanma tarihi viii. Saklama sıcaklığı Saklama koşulları Trombositler canlılıklarını ve hemostatik aktivitelerini optimal olarak garantile yen koşullar altında saklanma lıdır. Trombositle r, plazma ve ya bir plazma + besleyici solüsyon kombinasyonu içinde saklanabilir. Tro mbos it saklanması için kullanılan plastik torbala r, trombositlere gereken oksijeni sağlayabilecek gaz geçirgenliğine sahip olmalıdı r.. Saklama sıcaklığı +20 C ile +2 C arasında olmalıdır. Hazırlanan trombositler için maksimum saklama süresi 5 gündü r, ancak bakteriyel kontaminasyonun saptanması veya azaltılmasına yönelik ek bir yöntemin kullanılması durumunda 7 gün saklanabili r. Kan ve Kan Ürünlerinin İstemi: Transfüzyon planlanan hasta için istem yapılırken; gerekli kan miktarı ve kan ürünü belirlenir ve çalışılması istenen testlerle birlikte (cross match, kan grubu gibi) hastane otomasyon sisteminden talebi yapılır. TM telefonla bilgilendirilir Kan istem formu kurallara uygun ve tam olarak doldurulur. İstem transfüzyon merkezine ulaştığında; hastane otomasyon sisteminden yapılmış olan 13

14 talep, Kan Bileşeni İstek Formu ve beraber gönderilmiş kan örneği tüpü kontrol edilir. Eksik doldurulmuş istek formu ve etiketsiz örnek tüpleri transfüzyon merkezi tarafından kabul edilmez (Acil durumlarda transfüzyon talimatı uygulaması bunun dışındadır). Bu tür durumlarda transfüzyon merkezi yeni örnek/ve veya ek bilgi isteminde bulunur. Güvensizlik oluşturan örnek imha edilir. Hastanın önceki kayıtlarından ABO ve RhD grubu kontrol edilir. Hastanın önceki kayıtları otomasyon sisteminde aranırken TC kimlik no veya diğer kimlik belirleyicilerden en az üçü (ad soyad, doğum tarihi, protokol/hasta numarası) kullanılır. Yeni örneğin kan grubu ile önceki kayıtlar arasında bir uyumsuzluk bulunursa, sorun çözülmeden kan bileşeni çıkışı yapılmaz. Sorunun çözümü için hastadan yeni bir kan örneği istenir. Transfüzyon öncesi uygunluk testleri olarak hastanın kan grubu, BKM den temin edilen kanın kan grubu ve crossmatch testleri yapılırrutin istemlerde manuel olarak jel santrfügayon yöntemi ile yapılmaktadır. Taze Donmuş Plazma (TDP), transfüzyon merke zinde plazma eritme cihazında eritilmektedir. Transfüzyon öncesi uygunluk testleri tamamlanan kan ve kan bileşeni transfüzyon öncesi uygunluk testlerine ait form doldurularak Kan Merkezi Crossmatch ve Servis Çıkış Defterine kayıt edilir. İstem yapan kliniğe haber verilir ve transfer edilene kadar uygun koşullarda saklanır. Servis hemşiresine imza karşılığı, tarih ve saat kayıt edilerek teslim edilir. Acil durumlarda, transfü zyon öncesi uygunluk testleri tamamlanmadan kan bileşeninin klinik kullam ı da gerekebilir. Çapraz karşılaştırmas ı yapılmamış kanın şiddetli transfüzyon reaksiyonu riski taşıdığı bilinerek, kullanımının sadece yaşamı tehdit eden durumlarla s ınırlandırılmas ı gerekir. Böyle bir uygulamanı n tüm sorumluluğ u endikasyonu koyan hekime aittir. Endikasyon, tıbbi kayıtlarda bulunmalı ve istek formunda klinik hekimin ad- soyad ve imzası yer almal ıdı r. Uygunluk testleri tamamlanmadan verilmi ş kan ünitesi üzerinde bu durum a çı k olarak belirtilmelidir. Transfüzyon Merkezinden Alınan Kan veya K an Bileşeninin Kl iniğe Transferi Kan ve kan bileşenleri transfüzyona kadar transfüzyon merkezinde saklanır. Kan ürünlerinin ilgili hastaya ulaşması klinik hemşiresi tarafından sağlanır. Eritrosit süspansiyonları transfüzyon merkezinden ilgili servise kan nakil kabı veya kan nakil poşeti ile nakledilir. 14

15 Nakil sırasında, eritrosit süspansiyonları 2 10 C de korunmalıdır. Eritrosit ünitlerinin ısısı 1 C nin altına inmemeli ve 10 C nin üzerinde olmamalıdır. Bu nedenle de transfüzyon merkezi dolabından çıktıktan sonra kullanılmayan kan, 30 dakika içinde transfüzyon merkezine geri dönmüş olmalıdır. B u saatten sonra gelen kanlar transfüzyon merkezin de imha edilir. Trombositler, 22-2 C de ve trombosit ajitatöründe korunur. Servise gönderilen trombosit süspansiyonları da 30 dakika içinde takılmayacaksa imha için transfüzyon merkezine gönderilmelidir Taze Donmuş Plazma (TDP), Plazma eritme cihazında eritilir.labil faktörler için plazma eritildiğinde hemen kullanılmalı, buzdolabında saklanmamalıdır. Eritildikten sonra buzdolabı rafında (2-6 Cde 2 saat stabildir. Eritildikten sonra buzdolabında 2 saat beklediği halde takılmayan TDP ler transfüzyon merkezine gönderilerek imha olunur. Ancak asla tekrar dondurulmamalıdır. Acil ve Kliniklerden İade Edilen Kan ve bileşenlerinin İadesi ve İmhası Transfüzyon başlamadan önce hasta ile kan bileşeni arasında bir uygunsuzluk görülürse, kan ve kan bileşeni Kan ve Kan Transfüzyonu İzlem Formunun bir nüshası ile birlikte transfüzyon merkezine iade edilir. Transfüzyon başladıktan sonra reaksiyon görülürse veya herhangi bir nedenle transfüzyon kesilirse, kan torbası ile hastanın diğer kolundan alınan kan örneği, Kan ve Kan Transfüzyonu İzlem Formu nun bir nüshası ile birlikte transfüzyon merkezine iade edilir. Transfüzyon merkezine gönderilen kan örneği ve torbadan gerekli t estler çalışılır. Uygun olmayan kriterler incelenir, sonuca göre imha edilip edilmeyeceğine karar verilir. İmha edi lmesi gerekirse, transfüzyon merkezinde gerekçe yazılarak imha edilir. Uygunsuzluk tespit edilmezse, klinik haberdar edilir, kullanılıp kullanılmayacağına klinik hekimi karar verir. Setin takılmasından itibaren 3 saat içinde bu işlemin yapılması gerekir. Farklı nedenlerden dolayı transfüzyon merkezinden alındığı halde takılmayan kan ve kan ürü nlerinin imhası her ürüne göre değişmektedir. Tam kan ve eritrosit süspansiyonları: Transfüzyon merkezinden çıktıktan sonra 30 dakika içinde transfüzyon merkezine gönderilirse imha edilmez. 30 d akikadan fazla dışarıda beklerse; ilgili kan, transfüzyon merkezinde imha edilir. Set takılıp belirli bir süre geçen kanlar kullanılmayacaksa, yine transfüzyon merkezinde imha edilir. Transfüzyon başlayıp daha sonra reak siyon oluşan hastalarda, hasta k an numunesi ile torba numunesinin tahlilleri yapılmak üzere transfüzyon me rkezine gönderilir. Uygunsuzluk varsa imha edilir. Uygunsuzluk yoksa ilgili k linik karar verir. Taze donmuş plazmalar : Transfüzyon merkezinde eritildikten sonra k liniğe gönderilir, hemen takılır. Takılmaz ise, çıkış saati yazılı olduğundan, bu saatten itibaren 2 saat içinde klinikte buzdolabında saklanmak kaydıyla kullanılabilir. 2 saati aşarsa transfüzyon merkezine gönderilerek 15

16 imha edilir. Kesinlikle tekrar dondurulmaz. Aferez trombosit veya trombosit süspansiyonları: Transfüzyon merkezi ndeki ajitatör cihazından çıktıktan sonra hemen kullanılmalıdır. 15 dakika içinde transfüzyon merkezine gönderilirse ajitatör cihazında miadı dolana kadar saklanır. 15 dakikadan fazla klinikte kullanılmadan bekleyen trombositler transfüzyon merkezinde imha edilir. Kan ve kan bileşenlerinin imha kararı Transfüzyon merkezi sorumlu hekimi, transfüzyon merkezi hemşiresi ve transfüzyon merkezi sorumlu nöbetçi teknisyeninden oluşan imha komisyonu tarafından verilir ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak imha gerçekleştirilir. 16

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı tarafından finanse edilmektedir TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ BAĞIŞÇI SEÇİMİNDE AMAÇ VE GENEL İLKELER

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ BAĞIŞÇI SEÇİMİNDE AMAÇ VE GENEL İLKELER Sayfa No 1/29 Tanımlar Kan Bağışçısı: Tam kan veya bileşenlerini veren kişidir. Kan Bağışı: Tam kan veya kan bileşenleri verme işlemidir. Ret: Kan veya kan bileşenleri bağışçısının uygunluğunun sürekli

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI 1.AMAÇ.Hastalara ait kan örneklerinde yapılması gereken mikrobiyolojik testleri, bu testlerin çalışma yöntemlerini ve kalite kontrol gereklerini belirlemektir.. 2.KAPSAM : Bu talimat transfüzyon merkezinde

Detaylı

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI B100THG010004 Konu : Kan Merkezleri...................................... değerlendirme ve...................................... Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgilendirme formu

Detaylı

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ KAN MERKEZLERİNDE KAYIT Dr L. Tufan KUMAŞ Kan Merkezinde Kayıt Kan merkezi bir kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs) Bilgisayar ortamı Kan merkezinde tüm yapılanların

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI 1.AMAÇ: Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan, enfeksiyon bulaşı, bağışçının kullandığı ilaçların yan etkisinden ve diğer tıbbi durumlardan korumak için bağışçı seçim

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR KAN MERKEZĠ ANALĠZLERĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK 725TTT134

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR KAN MERKEZĠ ANALĠZLERĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK 725TTT134 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR KAN MERKEZĠ ANALĠZLERĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK 725TTT134 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 15-42 Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi Dr. Hülya Bilgen Kan transfüzyonunun

Detaylı

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT DÖKÜMANTASYON ve KAYIT Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu XIV 14-18 Aralık 2011 Kayıt Sistemleri Kan merkezleri kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs)

Detaylı

Dr. Murat GÜLER. Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Ürün Dağıtımı Yönetimi Birimi

Dr. Murat GÜLER. Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Ürün Dağıtımı Yönetimi Birimi Dr. Murat GÜLER Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Ürün Dağıtımı Yönetimi Birimi Mekan Kan hizmet birimlerindeki kan alma işleminin yapılacağı çalışma alanı tercihen giriş katında olmalıdır. Kan bağışçısı

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır.

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır. ÖNSÖZ Güvenilir ve güvenli laboratuvar hizmeti sunumu temel amacımızdır.bu amaçla da kurumumuz "Tanıda Güvence" sloganını kendisine kalite yolculuğunun ilk gününden ilke edinmiştir.1994 yılında başladığımız

Detaylı

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN TRANSFÜZYONLA BULAŞAN AN ENFEKSİYONLAR (I) TÜRKİYE VE DÜNYADA D ZORUNLU TESTLERDE ALGORİTMALAR Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi IV. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon

Detaylı

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03 1. AMAÇ Hastanemizin tüm kliniklerinde yatan hastalarımızın tanı, tedavi işlemlerini hasta ve çalışan güvenliği kapsamında yapmaktır. 2. KAPSAM Kliniklerinde yatan hasta ve refakatçilerine oryantasyon

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3. MİSYONUMUZ 4. VİZYONUMUZ

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 22 1.0 AMAÇ: Güncel, ulusal ve uluslar arası kılavuzlar rehberliğinde; hastanemize özel enfeksiyon kontrol standartları Kalite Yönetim

Detaylı

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları REHBERİ

Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları REHBERİ ISSN 0258-2171 TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ JOURNAL OF TURKISH MICROBIOLOGICAL SOCIETY Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları REHBERİ Türk Mikrobiyoloji

Detaylı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Yazarlar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Ankara 2012 Bu kitabın her

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1996/ SAYI 3 HIV/ AIDS ve Kan Transfüzyonu Prof. Dr. Enver Tali Çetin AIDS Savaşım Derneği Başkanı Ülkemizde Sağlık Bakanlığının ve Hükümet dışı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı