Prof.Dr. Sezai Vatansever İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof.Dr. Sezai Vatansever İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü"

Transkript

1 İstanbul Üniversitesi Hastaneleri (İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İÜ Kardiyoloji EnsDtüsü, İÜ Onkoloji EnsDtüsü) Hizmet Kalitesi Standartları Çalışma Planı Tasarısı Taslağı Prof.Dr. Sezai Vatansever İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü

2 Kalite nedir? Hasta (Müşteri) tatminidir (Ürün ve hizmebn ne kadar iyi olduğu konusundaki son kararın gebrdiği mutluluktur). VerimlilikBr (İşlerini yapabilmek için gerekli eğibmden geçen, ihbyaç duyduğu araç- gereç ve talimatlarla desteklenen personelle elde edilir). Önlemdir (Sorunlar ortaya çıkmadan önce çözümleri oluşturmak, ürün ve hizmetlerin yapısına tasarım yoluyla üstünlük ve kusursuzluk katmakor).

3 Kalite nedir? (devam) EsneklikBr (Talepleri karşılamak için değişmeyi göze almak ve bu konuda istekli olmakor). Etkili olmakor (İşleri çabuk ve doğru olarak yapmakor). Bir programa uymakor (İşleri zamanında yapmakor). İnsana yapılan yaorımdır (Uzun dönemde, bir işi ilk seferinde doğru olarak yapmak, hatayı sonradan düzeltmekten daha ucuzdur).

4 Kalite nedir? (devam) Bitmeyen bir süreçbr (Süregelen bir gelişmeyi kapsar ve son bulduğu bir nokta yoktur). GelecekBr (Daha iyiyi bulmak için sürekli ve düzenli bir yolculuk yapmakor). Amaca, kullanıma ve koşullara uygunluktur. Kısacası kalite, kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır.

5 Toplam kalite yönebmi Amacı, hizmeven yararlananların memnun edilmesi olan bir yönebm felsefesidir. Stratejik ve bütünü kapsayan bir yönebm sistemi olan Toplam Kalite YöneBmi (TKY), tükebci tatminini amaçlar ve bir örgüve üst yönebmden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine kaolımını ve tüm işlerin iyileşbrilmesini temel alır. Belli araç, yöntem ve tekniklerin (iş akışı şemaları, etken- etki diyagramı, denebm listesi, kontrol diyagramı, iş programı vb.) kullanılmasını gerekbrir. Bunun için;

6 BU DÜŞÜNCE BİÇİMİNİN GEREK ÜST YÖNETİM VE ÇALIŞANLAR, GEREK TÜKETİCİLER VEYA HİZMET BEKLEYEN GRUPLAR TARAFINDAN BENİMSENMESİ TEMEL KOŞUL, YÖNETİMİN TÜM SÜREÇLERİNDE EĞİTİM FAALİYETLERİNİ SÜREKLİ KILMAK BİR ZORUNLULUKTUR.

7 SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞMEDİR

8 JCI akreditasyon hazırlığı Binaların yıkım ve yapımı Uygun fiziki yapılanma: Hasta odaları, ameliyathane, yoğun bakım vd yerlerin uygun yapılanması: Akıllı hastane Bilgi işlem sorunlarının giderilmesi Arşiv sisteminin reorganizasyonu (herhangi bir hastanın bilgilerine erişim, güvenlik vd) Cihaz bakım ve kalibrasyonlarının akredite firmalara düzenli yaporılması Biomedikal mühendislik birimi ISO akreditasyon hazırlığı yapıyor

9 Kalite yönebminin organizasyonu Rektörlük ADEK Hastaneler Genel Direktörlüğü Dekanlık/Başhekimlik Birim Kalite Koordinatörü ve Sorumluları Kalite alt komiteleri Kalite ofisi ; Konsey ve alt komitelerin çalışma esaslarının (iç yönerge ) belirlenmesi

10 Tüm çalışanlara hitap eden genel bir toplano ile kalite çalışmalarının başladığının bildirilmesi ve genel bir kalite sunusu yapılması Hastane misyon ve vizyonunu içeren, tüm çalışanlara dağıolacak el kitabının hazırlanıp dağıolması Durum belirleme: Kurum yapısı, hizmet akışı, halkla ilişkiler, insan kaynakları ve eğibm durumu, SWOT ANALİZİ

11 Toplam kalite yönebmi için sürekli eğibm çalışmaları Form, çizelge, prosedür, talimat, iş akış şemaların hazırlanması Arşivin düzenlenmesi Bilgi işlem desteği Kalite hizmet standartlarının ve endikatörlerinin belirlenmesi

12 Hemşirelik hizmetlerinde ISO akredibasyonu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi + İstanbul Tıp Fakültesi: Devam ediyor Laboratuvarların 1SO akreditasyonu

13 Hizmet Kalite Standartları Poliklinik hizmetleri Ayaktan fizik tedavi hizmetleri Klinik hizmetleri Laboratuvar hizmetleri (Biokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji...) Görüntüleme hizmetleri (Radyoloji, Nükleer Tıp) Ameliyathane hizmetleri Yoğun bakım birimleri Diyaliz hizmetleri

14 Hizmet Kalite Standartları Ağız ve diş sağlığı hizmetleri Kan bankacılığı ve transfüzyon hizmetleri Acil birim hizmetleri Ambulans hizmetleri Eczane hizmetleri Enfeksiyon kontrolü hizmetleri Hasta ve çalışan güvenliği hizmetleri Kurumsal hizmet yönetimi Hastane bilgi sistemi Arşiv Tesis yönetimi ve güvenlik Depolar/ Mutfak/ Morg/ Çamaşırhane

15 Bölüm No Başlık Standart Puan Verilen Puan Evet Hayır Değerlendirme Dışı HİZMET KALİTE STANDARTLARI 1 Poliklinikler, Klinik, Eczane Laboratuvar Hizmetleri Ameliyathane ve Yoğun Bakımlar Özellikli Tedavi Birimleri Acil Servis ve Ambulanslar Yönetim ve Bilgi Sistemleri Hastane Destek Üniteleri TOPLAM PUAN HASTA HAKLARI VE HASTA ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 8 Hasta Hakları Hasta ve Çalışan Güvenliği Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Tesis Yönetimi ve Güvenlik TOPLAM PUAN

16 Sıra no TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ İÇİN HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI Puan Evet Hayır Değerlendirm e dışı POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1 Hasta kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 1.1 Hasta kayıt birimi, kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır Hasta kayıt biriminin, her yönden kolayca fark edilebilen ve okunabilen bir tabelası olmalıdır. Hasta kayıt birimi, hasta ile doğrudan ilebşimi sağlayacak biçimde üstü ve etrar açık (camekân veya benzeri bir bariyerin olmadığı) masa ve sandalyelerden oluşan ve hasta ile karşılıklı oturulabilir bir tasarımda olmalıdır. Hasta kayıt biriminde hastanede verilen hizmetlerin tanıomı ile ilgili kitapçık ve broşürler bulundurulmalıdır. Yaşlılar ve engelli vatandaşların öncelikli oturabilmelerine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta kayıt biriminde görevlendirilecek personel sayısı polikliniğe başvuran günlük ortalama hasta sayısı dikkate alınarak düzenlenmelidir. Hasta kayıt birimi görevlisine, uyum eğibmi, hasta memnuniyeb, ilebşim becerileri ve kişilerarası ilişkiler gibi konularda hizmet içi eğibm verilmelidir. Yaşlılar ve engelli vatandaşların işlemlerinin öncelikli olarak yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmalıdır.

17 2 Danışma birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 2.1 Danışma, poliklinik alanında, kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunmalı ve gerekli donanıma sahip olmalıdır Danışma biriminde görevlendirilecek personel sayısı polikliniğe başvuran günlük ortalama hasta sayısı dikkate alınarak düzenlenmelidir. Danışma birimi görevlisine, uyum eğibmi, hasta memnuniyeb, ilebşim becerileri ve kişilerarası ilişkiler gibi konularda hizmet içi eğibm verilmelidir. 2.4 Güncel kurum bilgi rehberi (kurum krokisi, sunulan hizmetler, birim ve çalışan erişim bilgileri) danışma biriminde bulundurulmalıdır. 2.5 Danışma görevlileri diğer personelden ayırt edilebilecek kıyafet giymeli ve yaka karo takmalıdır.

18 Hastane, hasta karşılama ve yönlendirme hizmetlerini yeterli bir şekilde 3 sunmalıdır. Hastane ana binası ve tüm birimlerde yönlendirme levhaları (okunabilir, 3.1 görülebilir büyüklükte ve duvar renginden ayırt edilebilir renklerde) bulunmalıdır. 3.2 Yönlendirmeler işlevsel olmalıdır. Karşılama ve yönlendirme hizmetleri için görevlendirilecek personel sayısı 3.3 polikliniğe başvuran günlük ortalama hasta sayısı dikkate alınarak düzenlenmelidir Karşılama ve yönlendirme hizmetlerinde yer alan her görevliye uyum eğibmi, hasta memnuniyeb, ilebşim becerileri ve kişilerarası ilişkiler konularında hizmet içi eğibm verilmelidir. Karşılama ve yönlendirme hizmetlerinde yer alan her görevli diğer personelden ayırt edilebilen kıyafet giymeli ve yaka karo takmalıdır. Poliklinik girişleri, kat girişleri ve asansör çıkışları karşısında okunabilir 3.6 boyuva ve ayırt edilebilir renklerde hastane krokileri bulundurulmalıdır. Hastane sunduğu hizmetler, çalışma saatleri ve nasıl hizmet alınabileceği 3.7 konusunda etkili bir bilgilendirme yapmalıdır (web sitesi, broşür, tanıom filmleri, panolar, basın yayın yoluyla bilgilendirme gibi). 3.8 Engelliler için düzenlemeler yapılmış olmalıdır (asansörler, hastane içi dışı rampalar, engelli tuvaletleri, otopark, vb.). Engellilere tanınan öncelikleri belirten tabelalar kolaylıkla görülebilecek 3.9 yerlerde bulundurulmalıdır. Hastaların hizmet aldığı bölümler (laboratuvar, görüntüleme, kat sekreterliği, 3.10 örnek verme, sonuç verme yerleri, vb) camekân veya benzeri bariyerin olmadığı bir tasarımda olmalıdır.

19 4 Poliklinik hizmetleri belirlenen sürede verilmelidir. 4.1 Hasta kayıt biriminde hastanın gün içinde muayene olacağı zaman dilimi belirlenmelidir. Belirlenen zaman dilimi saatlik olarak düzenlenmelidir. 4.2 Yaşlılar ve engelli vatandaşlar için muayene önceliği sağlanmalıdır. 4.3 Kan alma birimlerinde hasta bekleme süreleri sürelerde olmalıdır. 5 Polikliniklerde hasta mahremiyedne yeterince önem verilmelidir Poliklinik odasında muayene alanı paravanla tam olarak ayrılmış ya da hasta muayene sedyesi etrar ayaklı perde ile tam olarak kapanabilen tasarımda olmalıdır. Poliklinik odasında hasta varken, odada görevli personel dışında kimse (hasta yakını hariç) bulunmamalıdır.

20 6. Hasta kabul/kayıt masası veya birimlerinde hizmet veren branş doktor/ doktorlarının listesi ve doktorların çalışma takvimi bulunmalıdır. 7 Doktor odaları (muayene odaları) gereken şartları karşılamalıdır Poliklinik oda kapılarına doktorun adı soyadı, varsa uzmanlık alanı ve unvanını belirten tabela asılmalıdır. Doktorun hastalarını kabul ve muayene edebileceği uygun niteliklere sahip olmalıdır. 7.3 Her doktor odasında el hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulundurulmalıdır. Her poliklinikte muayene olacak hastaların sıra numarasının 7.4 görülebilmesi için her bir polikliniğin dışına uygun elektronik sistem konulmalı ve çalışır durumda olmalıdır. 7.5 Her kadın hastalıkları ve doğum poliklinik odası için bir ultrasonografi cihazı tahsis edilmelidir. 7.6 Doktor hastaların laboratuvar sonuçlarını poliklinikten görebilmelidir. 7.7 Hastaların yazılı olarak laboratuvar sonuçlarına ulaşabilmelerine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 7.8 Poliklinik odaları doktor ile hastanın karşılıklı olarak oturabileceği bir düzenlemeye sahip olmalıdır.

21 8 Poliklinik binasındaki tuvaletlerin temizliği yeterli olmalıdır. 8.1 Tuvaletlerin sürekli temiz kalması sağlanmalıdır. 8.2 Tuvaletlerde sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, poşetli çöp kutusu vb. olmalıdır. 9 Hastane, bebek bakımı ve emzirme odası ile ilgili düzenlemelere sahip olmalıdır. 9.1 Polikliniklerde bebek bakım ve emzirme odası olmalıdır. 9.2 Emzirme odasında masa ve oturma grubu olmalıdır. 9.3 Emzirme odasında emzirmeyi özendirici ve konuyla ilgili bilgilendirici afiş ve broşür olmalıdır. 9.4 Emzirme odasında alt değişbrme yeri mevcut olmalıdır Kadın doğum servisinde ve emzirme odasında doğru ve yanlış emzirme resimleri olmalıdır. Anne Sütü ve Emzirme eğibmleri ilgili doktor ve hemşirelerin yıllık hizmet içi eğibm planlarında yer almalıdır. 9.7 Emzirme Odasında Lavabo olmalıdır.

22 LABORATUVAR HİZMETLERİ KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARLARI 10 Laboratuvarlarda preanalidk evre kontrol alenda tutulmalıdır Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren bir test rehberi hazırlanmalıdır Test rehberinde tanımlanan örnek kabul ve red kriterleri uygulanmalıdır Örneklerin uygun şekilde alınması ve güvenli taşınmasına ilişkin talimat ya da prosedürler bulunmalıdır Örneklerin alındığı tarih ve saat kayıt alona alınmalıdır Örneklerin laboratuvara kabul edildiği tarih ve saat kayıt alona alınmalıdır. 11 Laboratuvarlarda analidk evre kontrol alenda tutulmalıdır Laboratuvar cihazlarının yönebmine ilişkin prosedür bulunmalıdır Çalışılan tüm testlerin internal kalite kontrolü yapılmalıdır Testlerin eksternal kalite kontrolleri yapılmalıdır (eksternal kalite kontrolü yapılabilen testler için) Eksternal kalite kontrol sonuç raporları değerlendirilerek uygunsuz sonuç var ise düzelbci önleyici çalışmalar yapılmalıdır.

23 12 Laboratuvarlarda postanalidk evre kontrol alenda tutulmalıdır Panik değer bildirim talimao bulunmalıdır. Tahlil/tetkik sonuçları belirlenen sürelerde verilmelidir (acil testler tanımlanmalı ve 12.2 sonuç verme süreleri hakkında hastaları bilgilendirecek düzenlemeler yapılmalıdır). 13 Laboratuvar yönedmi ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır Laboratuvarla ilgili süreçleri (preanalibk, analibk, postanalibk ) kapsayan bir prosedür hazırlanmış olmalıdır PreanaliBk, analibk ve postanalibk süreçlerle ilgili belirlenen hatalar kaydedilmeli ve aylık istabsbksel çalışma yapılmalıdır Laboratuvarda tekrar edilen testler kaydedilmeli ve aylık olarak tekrar edilen test oranları hesaplanmalıdır Laboratuvarlarda kullanılan kitlerin ve sarf malzemelerinin miktar ve miat kontrolleri yapılmalıdır Buzdolaplarının kalibre edilmiş termometreler aracılığı ile sıcaklık takipleri yapılmalıdır. Hastanede hasta başı test cihazlarının (POCT) kalite kontrol işlemleri yapılarak 13.6 sonuçları değerlendirilmelidir. Başka bir laboratuvardan hizmet alımı yapılıyor ise, hastane laboratuvar 13.7 sorumlusunun da içinde bulunduğu bir ekip tararndan, belirli aralıklarla hizmet alımı yapılan laboratuvar denetlenmeli ve denebmler kayıt alona alınmalıdır. Başka bir laboratuvardan hizmet alımı yapılıyor ise, hastaların bu konuda 13.8 bilgilendirilmesi, numunelerin alınması ve transferi, tetkik sonuçlarının hastaya ne şekilde ulaşorılacağı gibi konularla ilgili yazılı bir düzenleme olmalıdır.

24 14 Laboratuvar güvenliği ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır Laboratuvar güvenlik prosedürü bulunmalıdır Laboratuvar personelinin ve ziyaretçilerin laboratuvara giriş ve çıkışlarına ilişkin kurallar belirlenmeli ve uygulanmalıdır Laboratuvarda uygun Obbi aok kapları ve poşetleri bulunmalıdır Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon talimatları bulunmalı ve uygulanmalıdır.

25 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI 15 Laboratuvarlarda preanalidk evre kontrol alenda tutulmalıdır Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren bir test rehberi hazırlanmalıdır Test rehberinde tanımlanan örnek kabul ve red kriterleri uygulanmalıdır Örneklerin uygun şekilde alınması ve güvenli taşınmasına ilişkin talimatlar bulunmalıdır Örneklerin alındığı tarih ve saat kayıt alona alınmalıdır Örneklerin laboratuvara kabul edildiği tarih ve saat kayıt alona alınmalıdır 16 Laboratuvarlarda analidk evre kontrol alenda tutulmalıdır Laboratuvar cihazlarının yönebmine ilişkin prosedür bulunmalıdır Cihazlarda çalışılan testlerin internal (iç) kalite kontrolü yapılmalıdır Boya ve reakbfler pozibf ve negabf kontrol suşları ile kontrol (iç kalite kontrolü) edilmelidirler SaOn alınan veya üreblen her yeni parb (lot) besiyeri için gerekli kalite kontrol çalışmalarına ait kayıtlar tutulmalıdır Testlerin dış 16.5 (eksternal) kalite kontrolleri yapılmalıdır (dış kalite kontrolü yapılabilen testler için). Dış kalite kontrol sonuçları değerlendirilerek yanlış ya da farklı sonuç var ise düzelbci 16.6 önleyici çalışmalar yapılmalıdır AnBbiyoBk duyarlılık testleri için kalite kontrol çalışmaları yapılmalıdır Kültür için yollanan her balgam örneği için ekim öncesi hücre dağılımını saptamak üzere mikroskopik inceleme yapılmalıdır 16.9 Laboratuvara kabul edilen her yara, BOS, balgam, mayi, üretral akıno vb. için rubn boyalı mikroskobik inceleme yapılmalıdır.

26 17 Laboratuvarlarda postanalidk evre kontrol alenda tutulmalıdır Mikrobiyoloji laboratuvarında anbbiyobk duyarlılık sonuçları bildirilirken kısıtlı bildirim prensiplerine uyulmalıdır Panik/kriBk değer bildirim talimao bulunmalıdır Tahlil/tetkik sonuçları belirlenen sürelerde verilmelidir (acil testler tanımlanmalı ve sonuç verme süreleri hakkında hastaları bilgilendirecek düzenlemeler yapılmalıdır). 18 Laboratuvar yönedmi ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır Laboratuvarla ilgili süreçleri (preanalibk, analibk, postanalibk) kapsayan bir prosedür hazırlanmış olmalıdır PreanaliBk, analibk ve postanalibk süreçlerle ilgili belirlenen hatalar kaydedilmeli ve aylık istabsbksel çalışma yapılmalıdır Hastanede bildirimi zorunlu hastalıkların tespib durumunda bildirim süreci Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı Ve Bildirim Sistemi Yönergesi ne göre yürütülmelidir Laboratuvar teknisyenlerinin çalışokları bölümler belirlenmeli ve iş dağılım çizelgesi olmalıdır Personele renk körlüğü muayenesi yapılmalı ve belgeleri bulunmalıdır Kalibre edilmiş termometreler aracılığı ile buzdolapları, derin dondurucular etüv ve su banyolarının sıcaklık takipleri yapılmalıdır. Laboratuvarlarda 18.7 kullanılan kitlerin ve sarf malzemelerinin miktar ve miat kontrolleri yapılmalıdır AnBbiyoBk diskleri uygun koşullarda saklanmalıdır. Başka bir laboratuvardan hizmet alımı yapılıyor ise, hastane laboratuvar sorumlusunun da 18.9 içinde bulunduğu bir ekip tararndan, belirli aralıklarla hizmet alımı yapılan laboratuvar denetlenmeli ve denebmler kayıt alona alınmalıdır. Başka bir laboratuvardan hizmet alımı yapılıyor ise, hastaların bu konuda bilgilendirilmesi, numunelerin alınması ve transferi, tetkik sonuçlarının hastaya ne şekilde ulaşorılacağı gibi konularla ilgili yazılı bir düzenleme olmalıdır.

27 19 Laboratuvar güvenliği ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır Laboratuvar güvenlik prosedürü bulunmalıdır Laboratuvar personelinin ve ziyaretçilerin laboratuvara giriş ve çıkışlarına ilişkin kurallar belirlenmeli ve uygulanmalıdır Her laboratuvar kendi risk değerlendirmesini yapmalı ve biyogüvenlik seviyesini belirlemelidir. Biyogüvenlik kabinlerinin rubn bakım, kalite kontrol testleri, performans 19.4 testleri ve yıllık serbfikasyon işlemleri yaporılmalı ve bunlarla ilgili kayıtlar tutulmalıdır Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon talimatları bulunmalı ve uygulanmalıdır Laboratuvarda uygun Obbi aok kapları ve poşetleri bulunmalıdır Mikrobiyolojik kontamine aoklar (kültür plakları) otoklavlanıp dekontamine edildikten sonra Obbi aok olarak aolmalı ve kayıtları tutulmalıdır Otoklavlar güvenlik kurallarına uygun şekilde kullanılmalıdır Otoklavlar için, sterilizasyonun etkinliği biyolojik ve kimyasal indikatörler kullanılarak kontrol edilmelidir Tüberküloz çalışma alanı, diğer alanlardan ayrı olmalı, bu odaya giriş sınırlı olmalıdır. Kapıda uyarı olmalıdır.

28 KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI 20 Laboratuvarda preanalidk evre kontrol alenda olmalıdır Materyalin laboratuvara kabulünden mikroskopik incelemeye kadar geçen süreçlere ilişkin bir prosedür bulunmalıdır Gelen her örnek geldiği ve kayda girdiği andan ibbaren kodlanmalı ve bu kodlama rapor edilene kadar her aşamada devam etmelidir Her tür örnek için, makroskopik olarak nasıl değerlendirileceğini, nereden ne kadar örnekleme yapılacağını gösteren yazılı rehberler olmalıdır. 21 Laboratuvarda analidk evre kontrol alenda olmalıdır Mikroskopik incelemeden rapor yazımına kadar geçen süreçlere ilişkin bir işleyiş prosedürü bulunmalıdır Kesit kalitesinin değerlendirildiğine ilişkin kayıtlar bulunmalıdır Histokimya ve immünohistokimyasal boyama yöntemleri yazılı olarak tanımlanmalıdır Tüm histokimyasal, immünohistokimyasal ve immünflorasans çalışmalarda kontrol kullanılmalıdır Sitolojik yöntemler tanımlanmış olmalı ve güvenlik tedbirleri alınmış olmalıdır.

29 22 Laboratuvarda postanalidk evre kontrol alenda olmalıdır Patoloji raporu yazıldıktan sonra ilgili hekimin, rapora ulaşması ve örneğin saklanması ve gerekli arşivleme süreçlerine ilişkin işleyiş prosedürü bulunmalıdır Patoloji raporları patoloji uzmanı hekimler tararndan yazılmalı ve imzalanmalıdır Tüm raporlar yeterli makroskopik tanımlama ve blok tanımlaması içermelidir Her tür kanser tanılı hastanın patoloji raporunda, prognoz ve tedaviye yönelik klinik olarak anlamlı tüm parametreler bulunmalıdır Tanıya ulaşmada yardımcı yöntemler kullanıldıysa, bunların sonucu ve yorumu rapora eklenmelidir Tüm raporlara hasta adı veya protokol numarası ile ulaşılabilmelidir Floresan Insitu Hibridizasyon (FISH) veya Floresan olmayan insitu hibridizasyon (ISH) raporları gerekli parametreleri içermelidir Hastaya ait kalan tüm dokular ve sıvılar, hastanın patoloji raporu imzalandıktan sonra uygun ortamda saklanmalıdır Patoloji raporlarının verilme süresi ölçülmeli ve kayıt alona alınmalıdır İntraoperaBf konsültasyon (frozen secbon) sonuç verme süresi ölçülmelidir. İntraoperaBf konsültasyondan (frozen secbon) kalan dokular ve kesitler saklanmalı, daha sonra kalıcı kesit değerlendirmeleri ile birlikte tüm sonuçlar patoloji raporuna yazılmalıdır Raporlar, bloklar, lamlar ve elektronik kayıtlar yeterli süre saklanmalıdır.

30 23 Laboratuvar yönedmi ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır PreanaliBk, analibk ve postanalibk süreçlerle ilgili belirlenen hatalar kaydedilmeli ve aylık istabsbksel çalışma yapılmalıdır Patoloji laboratuvarıyla ilgili süreçleri kapsayan bir prosedür hazırlanmış olmalıdır Bölüm içi ve bölüm dışı konsültasyonlara ait bir protokol uygulanmalıdır Sitolojik ve patolojik tanıların, karşılaşorılmalı olarak değerlendirildiğine dair kayıtlar bulunmalıdır Doku takibi solüsyonlarının, belirlenmiş aralıklarla değişbrildiğine dair kayıt tutulmalıdır Cihaz yönebm dosyası bulunmalıdır Su banyolarının sularının değişimi ve temizlik kontrolleri yapılmalıdır.

31 GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ 25 Tetkik sonuçları (CT, MR ve ultrason vb.) için süreç tanımlanmalıdır CT raporları Bakanlıkça/Koordinatörlükçe belirlenen sürelerde verilmelidir MR raporları Bakanlıkça belirlenen sürelerde verilmelidir 25.3 Ultrasonografi raporları Bakanlıkça belirlenen sürelerde verilmelidir CT görüntüleme randevuları Bakanlıkça belirlenen süreleri geçmeyecek şekilde verilmelidir MR görüntüleme randevuları Bakanlıkça belirlenen süreleri geçmeyecek şekilde verilmelidir 25.6 EKO randevuları Bakanlıkça belirlenen süreleri geçmeyecek şekilde verilmelidir Ultrasonografi randevuları Bakanlıkça belirlenen süreleri geçmeyecek şekilde verilmelidir 25.8 EEG randevuları Bakanlıkça belirlenen süreleri geçmeyecek şekilde verilmelidir 25.9 EMG randevuları Bakanlıkça belirlenen süreleri geçmeyecek şekilde verilmelidir

32 26 Radyoloji ünitesi hizmet sunumu için gerekli şartları taşımalıdır Her bir görüntüleme odası için hasta mahremiyebni sağlamaya yönelik soyunma odası veya perde/paravanla ayrılmış soyunma alanı olmalıdır 26.2 Riskli girişimsel işlemler için hasta onamı alınmalıdır Radyoloji uzmanı tararndan yapılan tetkikler ile ilgili panik/kribk sonuçlar belirlenmeli ve ilgili hekimin en kısa zamanda bilgilendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır Radyasyon Güvenliği Prosedürü hazırlanmış olmalı ve bu prosedüre uygun şekilde çalışılıyor olmalıdır Tüm görüntüleme cihazlarının bakım ve kalibrasyonları bir plan dâhilinde yapılmalıdır Radyoloji ünitesinde çalışan personelin dozimetre takipleri öngörülen sürelerde yapılmalıdır 26.7 Radyoloji ünitesinde çalışan sağlık personeli, çekim esnasında gerekli koruyucu önlemleri almalıdır Çekim esnasında hastanın yanında bulunan hasta yakını ve ebeveynlerin de kurşun yelek kullanmalarına ilişkin bir düzenleme yapılmalıdır Radyoloji ünitesinde bulunan kurşun yelekler uygun nitelikte olmalıdır Radyoloji ünitesinin TAEK lisansı olmalıdır Radyasyon denebmli alanlarda görev yapanların hematolojik tetkikleri yılda en az bir kez yapılmalıdır DeneBmli alanların girişlerinde ve bu alanlarda radyasyon uyarı levhaları bulunmalıdır Tekrar edilen çekim sayıları tespit edilerek, düzelbci ve önleyici çalışmalar yapılmalıdır Başka bir görüntüleme merkezinden hizmet alımı yapılıyor ise, hastane görüntüleme merkezi sorumlusunun/ sorumlularının da içinde bulunduğu bir ekip tararndan, belirli aralıklarla hizmet alımı yapılan merkez, ilgili tetkikler için denetlenmeli ve denebmler kayıt alona alınmalıdır. Başka bir görüntüleme merkezinden hizmet alımı yapılıyor ise, hastaların bu konuda bilgilendirilmesi, tetkik sonuçlarının hastaya ne şekilde ulaşorılacağı gibi konularla ilgili yazılı bir düzenleme olmalıdır.

33 27 Kateter laboratuvarı (koroner anjiografi ünitesi) hizmet sunumu için gerekli şartları taşımalıdır Girişimsel işlem öncesi kimlik doğrulama yapılmalıdır Girişimsel işlem uygulanacak olan hastanın onayı alınmalı ve onam formu olmalıdır Radyasyon Güvenliği Prosedürü hazırlanmış olmalı ve bu prosedüre uygun şekilde çalışılıyor olmalıdır. Kateter laboratuvarında çalışan personelin dozimetre takipleri öngörülen sürelerde yapılmalıdır Kateter laboratuvarında çalışan personel kurşun yelek kullanmalıdır Kateter laboratuvarında bulunan kurşun yelekler uygun nitelikte olmalıdır Kateter laboratuvarının TAEK lisansı olmalıdır Radyasyon denebmli alanlarda görev yapanların hematolojik tetkikleri yılda en az bir kez yapılmalıdır DeneBmli alanların girişlerinde ve bu alanlarda radyasyon uyarı levhaları bulunmalıdır Kateter laboratuvarının temizliği ve dezenfeksiyonu ile ilgili talimat hazırlanmış olmalıdır Laboratuvarda kullanılan malzemelerin kullanım sonrası bakım ve sterilizasyona hazırlanması ve sterilizasyonu ile ilgili talimat hazırlanmalıdır Kateter laboratuvarında, steril, yarı steril ve steril olmayan alanlar belirlenmelidir Cihazların bakım ve kalibrasyonu düzenli olarak yaporılmalı ve kayıtları saklanmalıdır.

34 AMELİYATHANE HİZMETLERİ 28 Ameliyathane hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır Ameliyathane ile ilgili süreçlerin işleyişine ilişkin prosedür bulunmalıdır Ameliyathanelerde hasta ve personel girişi ayrı olmalıdır Steril, yarı steril ve steril olmayan alanlar belirlenmelidir Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu steril alanlarda, pencere ve kapılar dış ortama açılmamalı ve bu alanlarda tuvalet bulunmamalıdır Ameliyathanelerde kirli ve temiz malzeme trafiğinin ayrılması sağlanmalı, kirli malzemeler üstü kapalı bir şekilde transfer edilmelidir Ameliyathanede Obbi aoklar ve çöpler ayrı şekilde toplanmalı ve taşınmalıdır Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri uygun anbbakteriyel malzemeler kullanılarak, kolay temizlenebilecek ve dezenfekte olabilecek şekilde yapılmalıdır Ameliyathanelerde sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde hepafiltre veya benzeri mikroorganizmaları süzebilen ve tutabilen havalandırma sistemi bulunmalıdır Ameliyathanedeki tüm cihazların bağlandığı prizler, elektrik kesinbsinde jeneratör devreye girinceye kadar enerji ihbyacını karşılamak üzere UPS'lerle (eksternal veya internal) beslenmelidir UPS lerin düzenli olarak bakım ve kontrolü yapılmalıdır.

35 Ameliyathanede hasta bilgilerinin transferi uygun şekilde yapılmalıdır. Hasta dosyasında, yapılacak olan cerrahi işlem ile ilgili bilgilendirilmiş rıza formu olmalıdır. Güvenli cerrahi uygulamaları için önlemler alınmalıdır Anestezi öncesi, ameliyat edilecek doğru bölge ve taraf işaretlenmeli ve bu işlem hastaya da doğrulaolmalıdır Ameliyat odasında sesli olarak doğru hasta, doğru taraf, doğru işlem doğrulaması yapılmalıdır. Cerrahi güvenlik kontrol listesine göre doğrulama yapılmalıdır. Ameliyathanede ilaç ve sarf malzemelerinin takibi uygun şekilde yapılmalıdır Ameliyathanede bulunan tüm ilaç ve anestezik ajanların miktarları ve kribk stok seviyeleri otomasyon sistemi üzerinden takip edilebilmelidir. Ameliyathanede bulunan tüm ilaç ve anestezik 31.2 ajanların son kullanma tarihi kontrolü yapılmalıdır Ameliyathanede kullanılan tüm sarf malzemelerinin kribk stok seviyeleri belirlenerek miat takipleri yapılmalıdır. 32 Hasta yakınlarının ameliyathanedeki hastalarıyla ilgili kolay bilgi alabilmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır Hasta yakınları için ameliyathanedeki hastalarıyla ilgili bilgi alabilecekleri bekleme alanları bulunmalıdır.

36 KLİNİKLER 33 Hasta odaları hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır Her yatağın başında Obbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunmalıdır Tüm hasta odalarında lavabo bulunmalıdır Hasta odalarında banyo ve tuvalet bulunmalıdır Klinik/servislerde hastaların kullandığı tüm banyo ve tuvaletlerde çağrı sistemi bulunmalıdır. Birden fazla hastanın bulunduğu odalarda hasta mahremiyebni sağlayacak düzenlemeler (perde, paravan, vb.) bulunmalıdır. Tüm hasta odalarında yatak başı bağlanolı çalışır durumda çağrı sistemi bulunmalıdır. 34 Klinik/Servislerin temizlik işlemlerine dair düzenlemeler yapılmalıdır Klinikte yer alan tüm tuvalet ve banyoların temizlikleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve temizliklerinin yapıldığına dair kontrol çizelgeleri olmalıdır. Lavabo, tuvalet ve banyolarda sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu gibi materyal bulundurulmalıdır 34.3 Boş yataklar her an kullanıma hazır şekilde bulundurulmalıdır.

37 Kliniklerde Kardio Pulmoner Resüsitasyon uygulaması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Acil ilaç arabalarında bulunması gereken ilaçların ve miktarlarının bir listesi olmalı, düzenli olarak kontrolleri yapılmalıdır. Servislerde/ Ünitelerde adı, ambalajı birbirine benzeyen ve pediatrik dozdaki ilaçlar ayrı raflarda depolanmalıdır. 37 Hasta güvenliği ile ilgili program uygulanmalıdır Her hasta odasında El Hijyeninde 5 Endikasyon kuralı asılı olmalıdır Hastaların düşme risklerinin azalolmasına yönelik prosedür belirlenmelidir Hasta kısıtlaması ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır İzolasyon önlemleriyle ilgili bir talimat bulunmalıdır. 38 Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır İlaçların güvenli uygulamasına yönelik bir prosedür bulunmalıdır İlaçlar, hastalara isimlerinin yazılı olduğu ilaç kadehleri vb. araçlarla verilmelidir İlaç isimleri hiçbir hastane sürecinde kısalolarak yazılmamalıdır Hastanın daha önce kullandığı ilaçlar da dâhil olmak üzere tüm ilaçları sadece ilgili hemşire tararndan verilmelidir. Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların kilograma göre çocuk dozları listelenmeli, bu listeler 38.5 acil servisler ve çocuk hasta bakımı yapılabilen tüm klinik/servislerde kolay ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalıdır Tedavi planı; ilaç adı, dozu, zamanı ve uygulama şeklini içerecek şekilde, okunaklı olarak her bir hasta tabelasına hastanın kendi doktoru tararndan yazılmalıdır Sözel orderlerin doğrulanmasına yönelik prosedür belirlenmelidir.

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hastane dışında acil servise ulaşımı kolaylaştırıcı yönlendirici işaretler bulunmalıdır. Acil servis

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

POLİKLİNİK HİZMETLERİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birime yönelik düzenleme bulunmalıdır. Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birim bulunmalıdır. Bu birimde, bölümde hizmet veren hekimlerin listesi

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI YAYIN TARİHİ: 12/06/2013 PROSEDÜR NO: 071 REV NO: REV TARİHİ: SIRA ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI DEĞERLENDİRME ACİL SERVİS CİHAZ YÖNETİM SORULARI 4

Detaylı

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhane girişinde çalışanlar için giyinme odası bulunmalıdır. Doğum öncesi izlem ve doğum işlemi tek kişilik odalarda yapılmalıdır. Doğum öncesi izlem, doğum

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PLAN

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PLAN SIRA NO 1 Hasta kimliğinin belirlenmesinde doğabilecek hataların en aza indirilmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA Hasta kimlik bilekliğinin kullanılması Bakım, tedavi veya hizmet sağlarken hastayı

Detaylı

EK-2 ADSM HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no. Hayır. Puan Evet

EK-2 ADSM HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no. Hayır. Puan Evet Sıra no EK-2 ADSM HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1 Hasta kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 1.1 Hasta kayıt birimi, kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek

Detaylı

Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır. Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır. Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunmalıdır. Hasta odalarında lavabo, banyo ve tuvalet bulunmalıdır. Yatak başı bağlantılı

Detaylı

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI). KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. SHKS (Sağlık Hizmet Kalite Standartları) zorunlu dokümanları oluşturuldu.

Detaylı

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir.

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere hasta

Detaylı

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır.

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitelerinin giriş-çıkış kuralları belirlenmelidir. Tüm yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir

Detaylı

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ Sıra no EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI Puan Evet Hayır Değerlen dirme dışı POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1 Hasta kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 1.1 Hasta kayıt birimi, kolaylıkla

Detaylı

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır.

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. ECZANE HİZMETLERİ Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. Eczanenin işleyişine yönelik yazılı düzenleme

Detaylı

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Engelli hastalar için düzenleme yapılmalı, o Hasta koltuğu başlığı (tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı,

Detaylı

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanların Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) lisansı bulunmalıdır. Radyasyon yayan

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

ACİL SERVİS HİZMETLERİ (5.1)

ACİL SERVİS HİZMETLERİ (5.1) ACİL SERVİS HİZMETLERİ (5.1) Uzm.Dr. Bilgehan Işıkoğlu Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı 2009/İstanbul 5.1.1 Acil servis hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır.

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

ÖZEL HASTANELERDE MEMNUNİYET İLİŞKİSİ

ÖZEL HASTANELERDE MEMNUNİYET İLİŞKİSİ ÖZEL HASTANELERDE MEMNUNİYET İLİŞKİSİ Dr. Ömer BİLİCİ Van İl Sağlık Müdürlüğü dromerbilici@hotmail.com Sunum Planı Amaç Materyal Metod Özel Hastanelerde Kalite, Maliyet ve Memnuniyet İlişkisi Araştırma

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ 2. BÖLÜM: HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐLER HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐ VE BELGELER 1- genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) 2-Acil ünitesi

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi

Detaylı

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: - Rev. No: 00 TARİH:../ /20 Sayfa No: 1/9 00 01 HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir.

Detaylı

KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZLERİ (KETEM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZLERİ (KETEM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZLERİ (KETEM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli /İlçesi Tarih Birim Adı Adresi :../.. :../../.. :.. :.. Telefon / Faks : /.. Mail Adresi : KETEM Sorumlusu : Personel

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5 SÇ.PL.01 01.08.2011 01 Nisan-2013 1/5 SIRA NO ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA PERİ- YOD İZLEME YÖNTEMİ Her doktor ve hemşire Odasında el hijyeni Malzemeleri (alkol bazlı

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1-YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

SB Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

SB Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Hoşgeldiniz Yener GÜL Uluslararası Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı 1 Bu Eğitimde Neleri Gözden Geçireceğiz? Ambulans hizmetleri ile ilgili kontrol formlarını ve ilgili kayıtları, Ambulansın ve tıbbi malzemelerin

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA PLANI FORMU

HASTA GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA PLANI FORMU DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF Hasta kimliğinin belirlenmesinde doğabilecek hataların en aza indirilmesi Hastanın kimliğinin doğrulanması İlaç kulanım

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

SIK SORULANLAR. Günlük gözlem notlarına hastanın durumu ile ilgili notlar yazması yeterlidir.

SIK SORULANLAR. Günlük gözlem notlarına hastanın durumu ile ilgili notlar yazması yeterlidir. SIK SORULANLAR 00.01.02.05.00 Hasta/hasta yakınları hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hekim tarafından bilgilendirilmelidir. Bu maddeyi karşılamak için hekimlerin ne yapması lazım? Günlük

Detaylı

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu:. Adresi : Telefon / Faks :... / Laboratuvar Tipi: L1 (.) L2 ( ) HSL Sorumlusu: Personel Durumu

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis.

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis. Dok.Kod.: SPEH.EGT.PL.02 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI Hazırlanma Tar.: 19/08/14 Sayfa No: 1/1 Sıra No Eğitim Eğitimci Eğitim Alan Grup / Bölüm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Detaylı

KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI. 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır.

KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI. 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır. KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır. 20.1 Materyalin laboratuvara kabulünden mikroskopik incelemeye kadar geçen süreçlere ilişkin bir prosedür bulunmalıdır.

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne PERFORMANS UYGULAMASI Dr. Rukiye BERKEM S. B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dayanak: 04. 01. 1 961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon)

Detaylı

HASTA BAKIM HİZMETLERİ

HASTA BAKIM HİZMETLERİ HASTA BAKIM HİZMETLERİ Hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır. Hastanın bölüme kabulünde hasta/hasta yakını; o Kahvaltı ve yemek saatleri, o Hasta ve yakınının uyması gereken kuralları, o

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Performans Yönetimi Ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Performans Yönetimi Ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Performans Yönetimi Ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı HEMODİYALİZ ÜNİTESİNİN HİZMET KALİTE STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Abdullah ÖZTÜRK 14 AĞUSTOS 2009 ANKARA

Detaylı

1. Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilmektedir. (A-B)

1. Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilmektedir. (A-B) GRUPLANDIRMA REHBERİ TANIMLAR H (Hekim) :Her bir Hekimin muayene, bilgilendirme ve eğitim amaçlı olarak kullandığı birincil sorumlu olduğu alanlardır. O(Ortak): Aile Sağlığı Birimlerinde görev yapan bütün

Detaylı

SHKS EĞİTİMLERİ 00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15 00 01 01 10 01 HBTC nin kullanıldığı bölümlerde

SHKS EĞİTİMLERİ 00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15 00 01 01 10 01 HBTC nin kullanıldığı bölümlerde SHKS EĞİTİMLERİ 00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15 00 01 01 10 01 HBTC nin kullanıldığı bölümlerde sorumlular belirlenmelidir. 00 01 01 10 02 HBTC nin envanteri

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ

KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ ÖZGEÇMİŞ 1961 tarihinde 10 yataklı Sağlık Merkezi olarak hizmete başlayan kurumumuz 1974 yılında 25 yataklı Sağlık Merkezi

Detaylı

ENTEGRE İLÇE DEVLET HASTANESİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

ENTEGRE İLÇE DEVLET HASTANESİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU ENTEGRE İLÇE DEVLET HASTANESİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İli / İlçesi : / Hastane Adı: Tarih:././ Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks : / Fiili Yatak Sayısı : Yatak Kullanım Oranı (%)*.. * (Son 1 yılda

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi Sayfa No: 1/6 RİSK BÖLÜMLER OLUŞMA NEDENİ KORUYUCU ÖNLEMLER ENFEKSİYON Yoğun bakım, Diyaliz Ünitesi, Laboratuvarlar Ameliyathane, Yoğun bakım, Yeni doğan Yoğun bakım Vücut kan ve sıvı sıçraması Kişisel

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.05 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 AY/YIL:

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ HİZMET KALİTE. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı 07.08.2009 (İSTANBUL)

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ HİZMET KALİTE. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı 07.08.2009 (İSTANBUL) 3.2 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ HİZMET KALİTE STANDARTLARI Op. Dr. İsmayil YILMAZ Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı 07.08.2009 (İSTANBUL) 1 * Hastayı bağımsız yaşama döndürmek ve yaşam

Detaylı

VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Verem Birimi Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Hemşire

Detaylı

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. Telefon / Faks : /.. TRSM Sorumlusu : TRSM Personeli: Psikiyatrist(.)Tabip ( ) Psikolog( ) Sosyal

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ VE RAPORU T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Deri ve Tenasül Hastalıklar Birim Sorumlusu : Personel

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI Doküman No EY.PL.01 Yayın 01.10.2015 Revizyon No 00 Revizyon 00 Sayfa 1 in Adı Enfeksiyon önlenmesi in Amaç ve Olası Enfeksiyonları önleyerek Tedavi sürecini kısaltmak 08.01.2016 i Hemşiresi e Çalışanlar

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI amaç ve hedefi Tarihi veren kişi e katılacaklar i Yöntemi aşamaları yeri süresi i içerik içi gerekli meteryal Etkinlik değerlendirme yöntem Enfeksiyon önlenmesi Olası Enfeksiyonları önleyerek Tedavi sürecini

Detaylı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı 1 Sunuş Sağlık hizmetlerinin her açıdan daha iyi bir noktaya taşınması için her ülke uluslar arası tecrübeleri de dikkate alarak kendine özgü uygulamalar geliştirmektedir. Bakanlık olarak 2003 yılında

Detaylı

Mayıs 2012. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü

Mayıs 2012. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Mayıs 2012 Koordinasyon Toplantısı 24.05.2012 2012 Yılı 1. Dönem HKS Değerlendirmeleri 24.05.2012 2011 Yılı 2. Dönem HKS Değerlendirmeleri Değerlendirmeye Dahil Olan Bölümler: Standart Sayısı Puanı HKS

Detaylı

1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ

1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ KALİTE YÖNETİMİ 1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ Aydın ve çevresindeki hizmet verdiğimiz bireylere dünya standartları seviyesinde çağın gerektirdiği güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmetini

Detaylı

UYGULAM YÖNETMELİĞİ EK-3 ÇALIŞMA GRUBU RAPORU. asm standartları

UYGULAM YÖNETMELİĞİ EK-3 ÇALIŞMA GRUBU RAPORU. asm standartları UYGULAM YÖNETMELİĞİ EK-3 ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Grup katılımcıları: 1.Erhan Bayuk 2.Şaban Kaya 3.Tayfun Çiğdem 4.Levent Özkan 5.Hasan Eraydın 6.Recep Sağlam 7.Kadircan Tuncel Konu Başlıkları: asm standartları

Detaylı

Enfeksiyon El Hijyeni ve Atık Yönetimi Hakkında Bilgilendirme İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği (Çalışan Güvenliği Programı)

Enfeksiyon El Hijyeni ve Atık Yönetimi Hakkında Bilgilendirme İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği (Çalışan Güvenliği Programı) KURUM İÇİ TÜM PERSONEL EĞİTİMLERİ 2015 EĞİTİM P Genel Oryantasyon Programı Hekim Oryantasyon Programı Medin EĞİTİM KONULARI Enfeksiyon El Hijyeni ve Atık Yönetimi Hakkında Bilgilendirme İş ve İşçi Sağlığı

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

UYGUN DEĞİLSE YAPILACAK FAALİYET. Bildirim

UYGUN DEĞİLSE YAPILACAK FAALİYET. Bildirim T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BİNA TURU KONTROL VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ FORMU KODU: YÖN.FR.14 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİ Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Ankara 2009 Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire

Detaylı

HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİ

HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİ Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Ankara 2009 Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Adres: M. Esat Bozkurt

Detaylı

İÇ DENETİM SORU PLANI

İÇ DENETİM SORU PLANI 1 / 15 Değerlendirilen Bölüm: Görüşülen Kişi: 165 PUAN PROTEZ LABORATUARI HİZMETLERİ E H 395 00 02 02 01 00 Laboratuarda fiziki düzenleme yapılmalıdır. Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir,

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak. 2. KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama

Detaylı

Psikiyatri klinik/servislerine yönelik fiziki düzenleme bulunmalıdır.

Psikiyatri klinik/servislerine yönelik fiziki düzenleme bulunmalıdır. Psikiyatri klinik/servislerine yönelik fiziki düzenleme bulunmalıdır. Rehabilitasyon alanları bulunmalıdır. Sigara içen hastalar için sigara içme alanı bulunmalıdır. Ziyaret için ayrı bir alan bulunmalıdır.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Diş Hekimi İsmail SERDAROĞLU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Diş Hekimi İsmail SERDAROĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Diş Hekimi İsmail SERDAROĞLU Hizmet Kalite Standartlarının Amacı Hizmet Kalite Standartları AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİ PLANI

HASTA GÜVENLİĞİ PLANI 1 2 Hasta Kimlik Tanımlamasının Doğru Yapılması, Oluşabilecek Hataların Engellenmesi İlaç Uygulama Hatalarının Önlenmesi Hasta kimlik bilekliklerinin uygun bilgilerle hazırlanması Yatışı yapılan ve gözlem

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU Adı-Soyadı: Kadrosu: İşe Başlama i: Bölümü: ACİL SERVİS HEMŞİRESİ Oryantasyıon Bitiş i: Formun İnsan Kaynaklarına Geliş i: Uygulama Puanları

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Sıtma Birim Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Psikolog

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI 2016

YILLIK EĞİTİM PLANI 2016 Eğitim Konusu - içeriği Türkiyede Emzirme Anne Sütünün Özellikleri Emzirme Nasıl Olur Emzirmeyi Değerlendirmek Dinleme Ve Öğrenme Becerileri Özgüven Ve Destek Süt Sağma Teknikleri Meme İle İlgili Sorunlar

Detaylı

YOĞUN BAKIM Hizmetleri Hizmet Kalite Standartları

YOĞUN BAKIM Hizmetleri Hizmet Kalite Standartları S.B. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı YOĞUN BAKIM Hizmetleri Hizmet Kalite Standartları Uz.Dr. Zeynep ÇIRAKLI 13.08.2009, Ankara Yoğun Bakımlar Anestezi YBÜ Genel Cerrahi YBÜ Dahiliye

Detaylı

BİNA TURU KONTROL VE İYİLEŞTİRME FALİYETLERİ FORMU KOD :TSY.FR.09 YAYIN TAR.:EYLÜL 2012 REV.TRH.: REV.NO : SAYFA NO : 1/10

BİNA TURU KONTROL VE İYİLEŞTİRME FALİYETLERİ FORMU KOD :TSY.FR.09 YAYIN TAR.:EYLÜL 2012 REV.TRH.: REV.NO : SAYFA NO : 1/10 BİNA TR KONTROL VE İYİLEŞTİRME FALİYETLERİ FORM KOD :TSY.FR.09 YAYIN TAR.:EYLÜL 2012 REV.TRH.: REV.NO : SAYFA NO : 1/10 Bina Turunun Düzenlendiği alan : Kontrol Tarihi : TEMİZLİK BAHÇE ÇATI MTFAK DENETİM

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-E BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

STOK YÖNETİMİ Adem ÖZTÜRK Performans Yönetimi ve Kalite Geliștirme Daire Bașkanlığı 13-14 / 08 / 2009 - Ankara Stok nedir? SUNUM PLANI Stok Yönetiminin amacı Stok Yönetiminin faydaları Stok Yönetim Sisteminin

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI Sayfa 1 / 7 ZAMANI KURALLARI MALZEMELERİ YÜKSEK YOĞUN BAKIM VE İZOLASYON ODALARI AMELİYATHANE Günde iki defa (her ameliyat öncesi ilgili ameliyat odası temizlenir Tuvalet temizliği günde iki defa yapıldıktan

Detaylı

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI S. Ali GÜL Yönetim Temsilcisi Yardımcısı Biyokimya Uzm. Rüksan ANARAT Yönetim Temsilcisi HASTANE KALİTE STANDARTLARI Dünyada çeşitli ülke örnekleri incelendiğinde, sağlık

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI 1 2 3 Enfeksiyon risklerinin Sağlık taramaları Koruyucu ekipman ve giysilerin kullanılması -El yıkama alışkanlıklarının, el hijyeninin artırılması -Kesici delici alet yaralanmalarını önlemeye yönelik düzenlemeler

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI YÖN.PL.03 04.05.2009 1 / 5 OCAK Riskli Birimlerde Temizlik Ve Dezenfeksiyon Riskli Birim Temizlik Şirket (29) OCAK Mutfak Eğitimi Besin Kalitesi/Yiyecek Satın Alma Ve Kontrol Yöntemleri Gıda Mühendisi

Detaylı

T.C ÇOMÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C ÇOMÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ameliyathanesinin ameliyata hazırlanması, temizliği ve bakımı, ameliyathane ihtiyaçlarının temini, mevcut alet ve malzemenin bakım onarım ve sterilizasyonunun sağlanması

Detaylı

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden Sterilizasyon Ünitesinin Yapılanması ve İş Akışı Hmş. Aycan YILDIRIM MESA Hastanesi Ameliyathane ve Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi, ANKARA Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu

Detaylı

ANA ÇOCUK SAĞLIĞI ve AİLE PLANLAMASI (AÇSAP) BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

ANA ÇOCUK SAĞLIĞI ve AİLE PLANLAMASI (AÇSAP) BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU ANA ÇOCUK SAĞLIĞI ve AİLE PLANLAMASI (AÇSAP) BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / AÇSAP Sorumlusu :. Personel Durumu :

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME YAPILACAK BİRİM : TARİH - SAAT : 06.05.

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME YAPILACAK BİRİM : TARİH - SAAT : 06.05. Revizyon Dikey Boyut Bölüm No Standart No Değerlendirme Ölçütü Puan Sonuç ÖZ DEĞERLENDİRME YAPILACAK BİRİM : TARİH - SAAT : DENETÇİLER İMZA İzzer SELLER 1-2- 3-4- Nurhan DOĞRU Ersin ŞAHİN İzzet SELLER

Detaylı

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI NO KONU EĞİTİM VERECEK KİŞİ EĞİTİME KATILACAK PERSONEL TARİH / SÜRE YÖNTEM 1 Adli Vakalardan Örnek Alımı Laboratuvar Teknisyenleri 2 Verem Hastalığı (TBC) Uzm. Dr. Aylin CİCİMEN 3 El Hijyeni (Endikasyonları,

Detaylı

2014 YILI SHKS EĞİTİM PLANI. Revizyon No 00 1/22 ACİL SERVİS NO EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİM SORUMLUSU EĞİTİMCİ TARİH

2014 YILI SHKS EĞİTİM PLANI. Revizyon No 00 1/22 ACİL SERVİS NO EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİM SORUMLUSU EĞİTİMCİ TARİH / ACİL SERVİS Tıbbi atık yönetimi Riskli alan eğitimleri Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşmayı önleme Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması Hastanın güvenli transferi Düşmelerden kaynaklanan risklerin

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017 2 Hafta Ilgili Birim Sözel Anlatım,Uygulamalar Birim Dokümanları 1 Gün Toplantı Salonu Projektör+ Bilgisayar Yönte m Değ. i Gereçle Sayfa No: 1 / in Adı in Konusu ci Amaç/Hedef Hedef Grup Ayda 1 Kere Olmak

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ GASTROENTEROLOJI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak.

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 12.09.2013 0 0 1 / 5 AMAÇ Hastanemizde, çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.08 YAYINLAMA TARİHİ: 24.06.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı