AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI"

Transkript

1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Afyonkarahisar Defterdarlığı, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Afyonkarahisar Ticaret Borsası nın düzenlediği Vergi Ödülü Gecesi nde konuģan ATSO Yönetim Kurulu BaĢkanı Hüsnü Serteser, vergi ödemenin ülkeye hizmet demek olduğunu kaydetti. Afyonkarahisar Defterdarlığı, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Afyonkarahisar Ticaret Borsası nın ortaklaģa düzenlediği Vergi Ödülü Gecesi nde en çok vergi verenler ödüllerini aldı. Ödül gecesinde konuģan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu BaĢkanı Hüsnü Serteser, Vergisini tam ve zamanında ödemek, ülkesi için üreten, çalıģan her bireyin en önemli vatandaģlık görevlerindendir. Devlete karģı bu görevin ifa edilmesi, devletin de bu vergilerle vatandaģına karģı sorumluluklarını yerine getirerek gerekli altyapı ve hizmeti sunabilmesine yardımcı olur dedi. DESTEK SAĞLAYACAĞIZ Serteser, Ġlimiz açısından son yıllarda termal kaynaklar ve bu alanda yapılacak yatırımlar konusu öne çıkmıģtır. Zengin ve kaliteli yer altı kaynakları hem turizm hem de tarım alanında ilimizi zenginleģtirme potansiyeli taģımaktadır. Dolayısıyla TeĢvik Yasası ve mevzuatların da sağlayacağı avantajlarla yatırımcılarımızın bu alana yönelmesinde fayda vardır. Biz de hevesli yatırımcılarımıza elimizden gelen kolaylık ve desteği yasal zeminde sunmaya devam edeceğiz diye konuģtu. ÇĠRKĠN GĠRĠġĠMLERE KARġIYIZ En büyük ödülün, ülkeye hizmet etmenin verdiği huzur olduğunun altını çizen Serteser, Vergi Ödül Gecesi ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği BaĢkanı Rifat Hisarcıklıoğlu na da teģekkür etti. Serteser, Ģu ifadeleri kullandı: Kısa süre önce kendileri hakkında yapılan, Ģahsı ve karakteriyle uyuģmayan, asılsız yakıģtırmalara dayanan komplo giriģimini kınadığımızı da belirtmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi Üst KuruluĢ BaĢkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ülkesi ve temsil ettiği camia adına, her zaman demokrasiden, hukukun üstünlüğünden yana, tutarlı ve cesur bir duruģ sergilemiģtir. Milletimizin değerlerine bağlı, ilkeli, dürüst yönetici ve iģadamı kimliğiyle hem ülkemiz kamuoyunda hem de iģ dünyasında yıllardır takdir ve güven uyandırmıģtır. Ülkesinin adını demokraside, refahta, kalkınmada en üst sıralara yazdırmak için çalıģılan insanlara karģı yürütülen bu türden çirkin giriģimlere, her zaman her yerde karģı olduk. Olmaya da devam edeceğiz. AFYON,YATIRIM MERKEZĠ OLACAK Ödül gecesinde konuģan Afyonkarahisar Valisi Haluk Ġmga, ülkesi için çalıģan iģadamlarına teģekkür ederken AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba da Afyonkarahisar ın termal bir merkez olduğunu hatırlattı. AK Parti Hükümeti nin hızlı tren projesine önem verdiğini belirten Açba, Ankara-Ġzmir ve Ġstanbul-Antalya arasındaki hızlı tren projeleri için ihaleye çıkılacağı müjdesini verdi. Açba, Zafer Havaalanı ihalesinin de Nisan ayında gerçekleģeceğini kaydederek Bütün bunlar tamamlandıktan sonra Afyonkarahisar a yapılacak yatırımlar da artacaktır dedi.

2 Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet Mühsürler de ticari geliģimin artmasını diledi. VERGĠ BĠLĠNCĠ ARTMALI Afyonkarahisar Defterdarı Mustafa Ceylan, ülkenin egemenliğinin ekonomik bağımsızlığıyla doğru orantılı olduğunu söyledi. Ceylan, vergi bilincinin artmasının önemli olduğunu vurguladı. SMMMO BaĢkanı Erdal Sayar da hükümet tarafından uygulanan teģvik sistemlerinin daha uzun süreye yayılması gerektiğinin altını çizdi. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Defterdarlık Afyonkarahisar Ticaret Borsası Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklaģa düzenlediği yüksek düzeyde gelir vergisi kurumlar vergisi serbest meslek kazancı gayrimenkul sermaye iradı yüksek düzeyde ihracat üyelikte 25. ve 50. yılını tamamlayan borsada yüksek düzeyde iģlem hacmi gerçekleģtiren ve ilimize yılın yatırımını yapan kiģi ve kiģiler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği BaĢkanı Rifat Hisarcıklıoğlu nun da katıldığı törenle ödüllendirildi. Ödüllerini alanların isimleri Ģu Ģekilde; 25 YILLIK HİZMET ÖDÜLÜ ALANLAR 1 ÇETĠN ĠPLĠKÇĠOĞLU 2 BENGÜL ĠPLĠKÇĠOĞLU 3 ÇIRACIOĞLU AYÇIR MERMER SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM 4 MEVLÜT MEMĠġ ÇAYIRBAĞ TURĠZM 5 MUZAFFER AKKUġ 6 BATI TOPRAK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM 7 CENGĠZ SAĞLAM 8 HAFIZOĞLU YAĞ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM 9 EKREM HANCIOĞLU 10 DAMLA ZĠRAĠ ÜRETĠM VE TĠCARET LĠMĠTED 11 S.S.ALANYURT KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ 12 ULAġ UN-GIDA YEM TARIM HAYVANCILIK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 13 BĠRLĠK TAVUKÇULUK VE ZĠRAĠ ÜRÜNLER ÜRETĠM VE PAZARLAMA ANONĠM 14 EKREM GÜMÜġ 15 AFYON MERMER SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM 16 BEKĠR ġapci 17 MUSTAFA KOCAġABAN KOCAġABAN DEMĠR ĠġLERĠ 18 ġalt ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠK SANAYĠĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 19 TINAZTEPE YEM TARIM VE HAYVANCILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 20 ÖZKALE TUĞLA NAKLĠYAT SANAYĠĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 21 BAKIRLAR PETROL ÜRÜNLERĠ MERMERCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED

3 22 SUNGUR TEMĠZER 23 MUZAFFER ONUR 24 MUSTAFA ġükrü GENELĠOĞLU 25 FERRUH ĠġCAN 26 NURETTĠN YÜZBAġIOĞLU 27 ALĠ KORU 28 HĠDAYET KULE 29 NĠYAZĠ YILMAZ 30 SITKI KARAHAN 31 ERTUĞRUL ÇETĠN 32 MEHMET ZORA 33 MUSTAFA VEHBĠ ġensoy 34 ORHAN ġemġġmoğlu 35 MERCAN MERMERCĠLĠK SANAYĠ TĠCARET ĠTHALAT ĠHRACAT A.ġ. 36 ABDULLAH ERTEN ERTEN ġekerleme 37 MEMDUH KULE 38 MUSTAFA ÖZTÜRK 39 ĠLYAS KULE 40 MAHMUT ĠġĠSAĞ 41 ORHAN ÖZSARI 42 OSMAN AYTEKĠN PETROL OFĠSĠ BAYĠLĠĞĠ 43 ÖZUĞUR VĠTAMĠNLĠ YEM-MERMER VE MADEN SANAYĠ TĠCARET A.ġ. 44 MAHMUT MUMYAKMAZ MUMYAKMAZ TĠCARET 45 REFĠK SAÇAKLI 46 AFYON ET VE ET MAMULLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 47 KARAMEHMET ET SANAYĠĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 48 KADĠR DAYIOĞLU 49 KERĠM DAYIOĞLU 50 SÜLEYMAN SONGÜL 51 TAYFUN EKġĠOĞLU HĠSAR ELEKTRONĠK 52 ALĠ GENÇ - GENÇ MOBĠLYA 53 METĠN ĠPLĠKÇĠOĞLU 54 ĠSMAĠL ÇELĠK 55 TURUNÇ TĠCARET-ALĠ TURUNÇ 56 SELĠM GÖNÇER 57 SAYIOĞLU NAKLĠYAT VE TĠCARET ANONĠM AFYON ġubesġ 58 DEMPET DEMĠRELLER PETROL ÜRÜNLERĠ NAKLĠYE TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġtġ. 59 S.S.ĠHSANĠYE ESNAF VE SANATKAR KREDĠ VE KEFALET KOOPERATĠFĠ 60 MOKAP AĞAÇ ÜRÜNLERĠ SANAYĠĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 61 MUSTAFA AHMET GENELĠOĞLU 62 MUSTAFA NAKĠLCĠOĞLU NAKĠLCĠOĞLU KERESTECĠLĠK 63 KADAĠFÇĠOĞLU OTOMOTĠV,TURĠZM VE PETROL TĠCARET LTD.ġTĠ. 64 ĠBRAHĠM GÜRCAN 65 ALPATA GIDA ÜRÜNLERĠ TĠCARET LĠMĠTED

4 66 EYÜP GÖBEL 67 ORHAN BĠÇĠCĠ 68 AHMET ACAR(MUSTAFA NĠYAZĠOĞLU) - SĠGORTA ACENTELĠĞĠ 69 TASFĠYE HALĠNDE HĠSMER MADENCĠLĠK MERMER SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM 70 ALADAġ ĠNġAAT TAAHHÜT TURĠZM TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED 71 BULCA UN SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 72 RAMAZAN GÜNDOĞAN 73 BĠLGE BĠLGĠSAYAR DONANIM VE YAZILIM TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED 74 YABUZLAR KOLLEKTĠF AVNĠ VE ABDULLAH YABUZ 75 MEHMET GĠRDAL 76 S.S.TINAZTEPE KASABASI SULAMA KOOPERATĠFĠ 77 AHMET TOKMAN 78 MEHMET DALGIÇOĞLU 79 ABDULKADĠR AYVALI 80 ALĠ BÜYÜKDUMAN 81 ALĠMOĞLU MERMER SANAYĠĠ VE TĠCARET ANONĠM 82 GEN HAN NAKLĠYAT VE TĠCARET ANONĠM 83 MEHMET ÇETĠN ALPI 84 METĠN BEYPAZAR - SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ 85 METĠN BOZTOPRAK METĠN HELVA BOZTOPRAK GIDA SANAYĠ 86 YILMAZ AKKENT 87 YUSUF ÖZER 88 TEVFĠK UZ - ENDAM GĠYSĠ 89 HELVACIOĞLU YAĞ TARIM TURĠZM ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 90 S.S. SĠNANPAġA ESNAF KEFALET 91 SAMĠ UYSAL 50 YILLIK HĠZMET ÖDÜLÜ ALANLAR 1 ÇAYLIOĞLU DEMĠR VE ĠNġAAT TAAHHÜT NAKLĠYAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 2 HĠKMET ÇIRACI 3 ĠSMAĠL ÜNAL TURUNÇ 4 MUSTAFA BERKER ABĠ 5 FAHRETTĠN KEBABÇI 6 ALĠMOĞLU MADENCĠLĠK SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. 7 MEHMET YAġAR EVRENKAYA 8 PALALI LASTĠK VE AYAKKABI SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 9 S.S.AFYON ESNAF VE SANATKARLAR KREDĠ VE KEFALET KOOPERATĠFĠ 10 TÜRKĠYE KIZILAY CEMĠYETĠ AFYONKARAHĠSAR MADENSUYU ĠġLETMESĠ 11 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI A.ġ.SĠNANPAġA ġubesġ 12 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI ġuhut ġb 13 MAHMUT ġahġn 14 ALĠ VE MEHMET BAġARAN HALEFLERĠ VELĠ BAġARAN VE ORTAKLARI KOLLEKTĠF

5 15 YAĞ Ġġ KISMET GIDA TĠCARET LĠMĠTED 16 ÖZERLER AYAKKABI VE LASTĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ kurumlar vergisi rekormenleri 1 Demmer Demireller Mermer San. Tic. A.Ģ. 2 Ġkbal Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri A.Ģ. 3 Af-jet Afyon Jeotermal Tesisleri A.ġ kurumlar vergisi rekormenleri 1 Demmer Demireller Mermer San. Tic. A.Ģ. 2 Ġkbal Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri A.Ģ. 3 Af-jet Afyon Jeotermal Tesisleri A.ġ Gelir vergisi rekormenleri 1 MEHMET ÇAKMAK 2 ġuayp DEMĠREL 3 AHMEDĠ SALĠM PANCAR 2008 Gelir vergisi rekormenleri 1 MEHMET ÇAKMAK 2 FERĠDE KIRLIOĞLU 3 ġuayp DEMĠREL ĠHRACAT REKORTMENLERĠ G.M.MERMER GRANİT SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 2 ŞUAYP DEMİREL 3 ÖZER KONVEYÖR BAND TUR.SAN.VE TİC. A.Ş ŞUAYP DEMİREL 2 G.M.MERMER GRANİT SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 3 ÖZER KONVEYÖR BAND TUR.SAN.VE TİC. A.Ş ŞUAYP DEMİREL 2 ÖZER KONVEYÖR BAND TUR.SAN.VE TİC. A.Ş 3 AFYON YUMURTA İTHALAT İHRACAT A.Ş. KÜLTÜREL MİRAS ÖDÜLÜ 1 ġehġtoğlu KONAĞI 2 MĠHRĠOĞLU KONAĞI YATIRIMCI 1 HAYDAR KURT

6 DEFTERDARLIK ÖDÜLLERĠ TĠCARĠ KAZANÇ 1 MEHMET ÇAKMAK 2 FERĠDE KIRLIOĞLU 3 ġuayp DEMĠREL G.M.S.Ġ 1 MUSTAFA SABRĠ GENELĠ OĞLU 2 GÖKHAN ALPATA 3 M.CEMAL KADAĠFÇĠOĞLU SERBEST MESLEK 1 EKREM AYDINALP 2 ASĠYE ġahġner, 3 SEVGĠ KÖSEBALAN KURUMLAR VERGĠSĠ 1 DEMMER DEMĠRELLER MER. SAN. Aġ. 2 ĠKBAL AKARYAKIT VE DĠNLEME TES. A.ġ. 3 AF-JET AFYON JEOTERMAL A.ġ. ÇOK SAYIDA ĠġADAMI KATILDI Oruçoğlu Termal Otelde gerçekleģtirilen törene Vali Haluk Ġmga AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba T.O.B.B. BaĢkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Belediye BaĢkanı Burhanettin Çoban Cumhuriyet BaĢsavcısı Nihat Erol Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali AltuntaĢ Baro BaĢkanı Mümtaz Akıncı Hava Meydan Komutanı Albay Cengiz Tatar ATSO BaĢkanı Hüsnü Serteser ATB BaĢkanı Mehmet Mühsürler Defterdar Mustafa Ceylan Gazeteciler Cemiyeti BaĢkanı Mehmet Emin Güzbey AGC Genel Sekreteri Ertuğrul Sevim daire müdürleri sivil toplum kuruluģlarından temsilciler defterdarlık personeli ve çok sayıda iģadamı katıldı. BĠRLĠK OLUN ÖNERĠSĠ Daha sonra söz alan T.O.B.B BaĢkanı Rifat Hisarcıklıoğlu iģadamlarına esprili bir dille giriģimci ve marka olma konularını anlattı. Öncelikle ilimizde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hisarcıklıoğlu Bizim yeni mesleğimiz toplantıcılık. ĠĢimiz gücümüz bu oldu. Bugünde pek çok yerde toplantı yaptım. Ama Ģikâyet etmiyorum Afyonda olmaktan çok mutlu oldum dedi. Birlikte rahmet ayrılıkta azap var sözünü altını çizerek aktaran Hisarcıklıoğlu Bu sözü hep söylerim. Bunu çoğumuzda bilir ama uygulamaz. Türkiye gözbebeği Ģehirler nasıl geliģti diye bakarsak onun altında birlik vardır. ġehirdeki tüm bireylerin kalbi Afyon diye atarsa alıp baģınızı gidersiniz dedi. ġansli BĠR ĠL SĠNĠZ Afyonkarahisarın Haluk Ġmga gibi bir valiye sahip olmasından dolayı Ģanslı bir il olduğunu

7 belirten Hisarcıklıoğlu Afyonumuz çok Ģanslı ki Valimiz özel sektörün önünü açan bir vali. Belediye BaĢkanımız ona keza. Ama insanlar mazbatasını alır almaz Bumu baģkan derler. Bu Afyon için geçerli değil. Afyonlular akıllı insanlar. Neden mi Ben aslen Kayseriliyim ama bugün bizim Mühsürler Sana sürprizim var dedi kepeneği giydirdi elime de Afyon sucuğunu verdi. Kayserilinin eline veriyor. Afyonluların akıllı insanlar olduğunu tescil ettim dedi. KAYMAK GÖZÜNDEN KAÇMADI Salondaki iģadamlarına Para kazanmak istiyor musunuz sorusunu yönelten Hisarcıklıoğlu salondakilerin Evet cevabı üzerine Size bir sır vereyim. Bedava Kayserili sırrı. Etiketin bir kuruģ değeri olmaz ama etiketteki yazının yani markanın değerine paha biçilmez. Mesela Afyonun kaymağı meģhur. Ama masalarda kaymak yok. Afyonda camız kaymağı ünlüdür ama siz inek kaymağı satıyorsunuz. Camızları kesip sucuğa koydunuz bitirdiniz. Marka olmak istiyorsanız herkesten farklı yapacaksınız. Ne yaparsanız yapın iģi marka haline getirin. Kaymağınızı markalaģtırın dedi. Son olarak maliyecilere gönderme yapan Hisarcıklıoğlu Karımıza ortaklar ama zararımıza ortak değiller. Bu nasıl ortaklık diye konuģtu. ÜLKEYĠ YÜCELTENLERE TEġEKKÜR Törenin kapanıģ konuģmasını gerçekleģtiren Vali Ġmga ise; Elbette ki bu ülkede ülkesi için iģ yapan insanların imkânlarının el verdiği ölçüde vergilerini ödediklerinin bilincindeyiz. Ben tüm iģadamlarımıza ülkemizi yücelttikleri için Ģahsım adına ve milletim adına teģekkür ediyorum. Ekonomik krizin etkilerini gösterdiği Ģu günlerde dahi Afyonkarahisar da tahakkuk oranında yüzde 9 luk tahsilâtta yüzde 8 lik bir yükselme kaydedilmiģtir. Bunun mimarı da elbette sizlersiniz. Hepinize Ģükran borçluyuz. Ben hepinize törene teģriflerinizden dolayı teģekkür ediyor bol kazançlı günler diliyorum diye konuģtu. Dumlupınar Mah. 2. Cad. No: Merkez/AFYONKARAHİSAR Telefon : +90 (272) Faks : +90 (272)

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 1 Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu

Detaylı

Kapak. Haber. Sektör. Görüş

Kapak. Haber. Sektör. Görüş borsa 21 1 kapak 2 borsa 21 kapak içindekiler DİYARBAKIR TİCARET BORSASI YIL8 SAYI: 43 Sahibi Diyarbakır Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir BAL Yazı İşleri Müdürü Kamiran KARADAĞ (Genel

Detaylı

Türk Is Dünyası'ndan ABD'ye Büyük Çıkarma

Türk Is Dünyası'ndan ABD'ye Büyük Çıkarma DENIZLI TICARET ODASI IKI AYLIK HABER» FINANS» ARASTIRMA VE INCELEME DERGISI 82 DENIZLI TICARET ODASI YIL 09 SAYI 82 OCAK 2014 Türk Is Dünyası'ndan ABD'ye Büyük Çıkarma KALEiÇi ALISVERiS GÜNLERi DTO HEYETi

Detaylı

Değerli Üyelerimiz; Küresel Ekonomiye Uyum

Değerli Üyelerimiz; Küresel Ekonomiye Uyum Küresel Ekonomiye Uyum Selçuk Arslan Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu nun heyetinde iş dünyasını ve odamızı temsilen katıldığım Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın İsveç,

Detaylı

Süne ile mücadele ne zaman başlamalı?

Süne ile mücadele ne zaman başlamalı? Ocak Şubat 2009 Sayı:20 ATB Başkanı Ali Çandır: Birlikte hareket etme kültürü temel düsturumuz olmalıdır Vakif Zeytinliği, ATB nin programında Herşey EXPO 2014 için SEKTÖREL FORUM Süne ile mücadele ne

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı Gaziantep SO yu ziyaret etti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı Gaziantep SO yu ziyaret etti GÜNDEM ODALAR VE BORSALARDAN HABERLER 106 ODALAR ve BORSALAR TOBB ÜYELERİ HABERLER, GELİŞMELER VE GÖRÜŞLER Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı Gaziantep SO yu ziyaret etti Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim

Detaylı

Proje Yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında Gümüşhane Tarım Kredi Kooperatif Başkanı Cem KÖKSAL Makamında ziyaret edildi.

Proje Yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında Gümüşhane Tarım Kredi Kooperatif Başkanı Cem KÖKSAL Makamında ziyaret edildi. 04 Ocak 2011 Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanlığınca Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı Kapsamında (GTSO) tarafından yürütülmekte olan Kayıtlı İstihdamın Artırılması

Detaylı

N Z P. TOBB Delegeliğinde 10.Yılını dolduran Mehmet Özyurt Hizmet Şeref Belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan dan aldı. Y l: Mayıs 2015 Say : 15

N Z P. TOBB Delegeliğinde 10.Yılını dolduran Mehmet Özyurt Hizmet Şeref Belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan dan aldı. Y l: Mayıs 2015 Say : 15 N Z P T CARET T CARET ODASI ODASI Y l: Mayıs 2015 Say : 15 Nizip Ticaret Odas Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yay n d r TOBB Delegeliğinde 10.Yılını dolduran Mehmet Özyurt Hizmet Şeref Belgesini Cumhurbaşkanı

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ Ocak 2009 SUNUġ Değerli Üyelerimiz; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2008 yılını ve Oda Yönetiminde 2005-2008 yılı hizmet dönemini

Detaylı

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 FAALİYET RAPORU

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 FAALİYET RAPORU KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 FAALİYET RAPORU ORMAN ÜRÜNLERİ YATIRIM ALTERNATİFLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Odamız tarafından oluşturulan Orman Ürünlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Yatırım Alternatifleri

Detaylı

SALİHLİ ''SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜK'' TİCARET BORSASI YIL : 2015 SAYI : 2

SALİHLİ ''SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜK'' TİCARET BORSASI YIL : 2015 SAYI : 2 SALİHLİ TİCARET BORSASI 49 YIL : 2015 SAYI : 2 OCAK 2015 ''SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜK'' Borsamız 2014 2015 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Sezonunu Törenle Açtı Bölgemizin Laboratuar İhtiyacına Akıllı

Detaylı

Tıbbi ve aromatik bitkiler

Tıbbi ve aromatik bitkiler Mart Nisan 2009 Sayı:21 SEKTÖREL FORUM Tıbbi ve aromatik bitkiler Antalya Ticaret Borsası yönetimi, 4 yıllık yol haritasını çizdi Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB başkanlığına seçildi 04 08 16 BORSA

Detaylı

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Şubat / Mart 2011 Yıl 3 Sayı 17 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Şubat / Mart 2011 Yıl 3 Sayı 17 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU STSO AÇILIM Şubat / Mart 2011 Yıl 3 Sayı 17 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet KESKİNSOY

Detaylı

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Nisan - Mayıs 2013 Yıl 5 Sayı 30 Yerel Süreli Yayın

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Nisan - Mayıs 2013 Yıl 5 Sayı 30 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Nisan - Mayıs 2013 Yıl 5 Sayı 30 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Haluk AKYÜZ

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

BAŞLARKEN > Selçuk ÖZTÜRK Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Değerli Üyelerimiz;

BAŞLARKEN > Selçuk ÖZTÜRK Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Değerli Üyelerimiz; BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz Bu ay Arakanlı Müslümanlara yardım çağrısıyla sözlerime başlamak istiyorum. Myanmar ya da Burma olarak adlandırılan ülkenin Arakan bölgesinde 2 milyona yakın Müslüman, Budistler

Detaylı

ATSO AKADEMİ 2014 YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI (OCAK HAZİRAN 2014)

ATSO AKADEMİ 2014 YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI (OCAK HAZİRAN 2014) AKADEMİ ATSO AKADEMİ 2014 YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI (OCAK HAZİRAN 2014) Odamız 2014 yılı 1. dönem eğitim programları başlamış olup, ayrıntılı ve güncel bilgilere www.atso.org.tr/atso Akademi sayfasından

Detaylı

Özışık'a stratejik görev

Özışık'a stratejik görev Durmuş Tanış: 'İşi ehline veririm' Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kariyer Günlerine katılan Tanışlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Durmuş Tanış başarı hikayesini anlattı. Yozgat

Detaylı

DTO Dergisi'nin yeni sayısı ile yeniden sizlerle

DTO Dergisi'nin yeni sayısı ile yeniden sizlerle Genel Yayın Yönetmeni Denizli İş Dünyasının Büyük Başarısı DTO Dergisi'nin yeni sayısı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Üyeleri ile birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden Denizli Ticaret Odası,

Detaylı

ATSO dan HABERİNİZ OLSUN

ATSO dan HABERİNİZ OLSUN ATSO dan HABERİNİZ OLSUN www.atso.org.tr twitter.com/antalya_atso facebook.com/antalyatso youtube.com/user/antalyatso instagram.com/antalyatso www.atsovizyon.org.tr ATSO QR ATSO Mart - Nisan 2015 1 Türkiye

Detaylı

Burhanettin ÇOBAN Afyonkarahisar Belediye Başkanı

Burhanettin ÇOBAN Afyonkarahisar Belediye Başkanı Belediye cocuk ġ Sevgili Çocuklar; Kurtuluş Savaşımızın kazanıldığı Afyonkarahisar bizler için bir gurur kaynağıdır. Afyonkarahisarımıza sahip çıkmak, korumak ve bizlerden sonraki nesillere kalıcı bir

Detaylı

02 Başyazı. 03 Meclis Üyeleri. 06 Başaranhıncal Yeniden TSO Başkanı. 07 TSO Yönetim Kurulu. 09 Hisarcıklıoğlu na Tanışma Ziyareti

02 Başyazı. 03 Meclis Üyeleri. 06 Başaranhıncal Yeniden TSO Başkanı. 07 TSO Yönetim Kurulu. 09 Hisarcıklıoğlu na Tanışma Ziyareti İÇİNDEKİLER 02 Başyazı 03 Meclis Üyeleri 06 Başaranhıncal Yeniden TSO Başkanı ÇORUM TSO İŞ DÜNYASI Çorum Ticaret ve Sanayi Odası nın Yayın Organıdır Yıl: 5 Sayı: 22 07 TSO Yönetim Kurulu 09 Hisarcıklıoğlu

Detaylı

Borsavizyon un 106. Sayısı ile 2014 yılına noktayı koyacağız.

Borsavizyon un 106. Sayısı ile 2014 yılına noktayı koyacağız. Sayı : 106 Sahibi Ankara Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Faik YAVUZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Eyüp Şenol ÖMEROĞLU Genel Sekreter Yayın Kurulu Faik YAVUZ Mustafa BAKİLER Celal DEMİRER Yönetim

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Nisan 2009 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

AĞIRLADIK CUMHURBAŞKANIMIZI. Hancıoğlu ndan Başkan Akarçay da kano keyfi >> Çoban a tam destek >> Diyanet İşleri Başkanı Görmez den ziyaret

AĞIRLADIK CUMHURBAŞKANIMIZI. Hancıoğlu ndan Başkan Akarçay da kano keyfi >> Çoban a tam destek >> Diyanet İşleri Başkanı Görmez den ziyaret Ekim - Kasım - Aralık 2012 SAYIı: 65 CUMHURBAŞKANIMIZI AĞIRLADIK >> Diyanet İşleri Başkanı Görmez den ziyaret Hancıoğlu ndan Başkan Akarçay da kano keyfi >> Çoban a tam destek >> BAŞKAN DAN ç 2013 yatırım

Detaylı

Elazığ la ilgileneceğiz

Elazığ la ilgileneceğiz Türkiye nin her yerinden Alo TSO 444 ELZG 444 3594 SAYGIYLA ANIYORUZ İktisaden zayıf bir millet sefaletten kurtulamaz diyen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu nu çıkararak,

Detaylı

Büyük Anadolu BALO su başlıyor

Büyük Anadolu BALO su başlıyor Büyük Anadolu BALO su başlıyor Anadolu da üretilen ürünleri demiryoluyla Avrupa ya ulaştırmayı hedefleyen proje kapsamında ilk tren 8 Eylül de Manisa dan Münih e hareket edecek. Büyük Anadolu Lojistik

Detaylı

AVRUPA NIN EN BÜYÜK ITICI GÜÇLERINDEN BIRI İTALYA OLACAK

AVRUPA NIN EN BÜYÜK ITICI GÜÇLERINDEN BIRI İTALYA OLACAK HİSARCIKLIOĞLU: AVRUPA NIN EN BÜYÜK ITICI GÜÇLERINDEN BIRI İTALYA OLACAK TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Roma da gerçekleştirilen Türkiye-İtalya İş Forumu nun açılışında yaptığı konuşmada, iki

Detaylı

Rekabet eşit koşullarda olmalı

Rekabet eşit koşullarda olmalı İhracat hedefi 1 milyar dolar ın kalkınma ve gelişmesi hususunda bölge illerinden çok daha fazla avantajı olduğunu ifade eden, TSO Başkanı Ali Şekerdağ, havalimanın hizmete açılması ile birlikte hedeflerinin

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 157 Meslek Komitesi üyesi 66 meclis üyesi,

Detaylı