1. KONU VE KAPSAM 1. SUBJECT AND SCOPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. KONU VE KAPSAM 1. SUBJECT AND SCOPE"

Transkript

1 1. KONU VE KAPSAM 1. SUBJECT AND SCOPE Bu teknik şartname, TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) tarafından üretilecek tek katlı, AC/AC tahrik sistemli, IGBT/IGCT kontrollü ve trifaze senkron veya trifaze asenkron YHT (Yüksek Hızlı Tren) lerin Konsept Tasarımı ile ilgili asgari teknik ve genel özellikleri kapsar. This technical specification covers the minimum technical and general specifications of the The Concept Design of three-phase synchronous or three-phase asynchronous, one deck, AC/AC drive system, IGBT/IGCT controlled YHT (High Speed Train) trains to be manufactured by TÜLOMSAŞ (Turkish Locomotive and Machine Industry, Inc.). 2. TANIMLAR 2. DEFINITIONS Bu şartname metninde geçen; TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü nü, TÜLOMSAŞ : Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü nü, FİRMA : Bu ihaleye teklif verenleri, İŞ : YHT nin konsept tasarımını YÜKLENİCİ : İhale sonucunda işin yapılmasını üstlenen firmayı YHT : Yüksek Hızlı Treni ifade etmektedir. The definitions in this specification shall mean as follows; TCDD TÜLOMSAŞ FIRM WORK CONTRACTOR YHT : Turkish Republic State Railways : Turkish Locomotive and Machine Industry, Inc : The bidders making offer to this specification : The Concept Design of YHT : The Contractor firm for the work : High Speed Train 3. TEKNİK ÖZELLİKLER 3. TECHNICAL SPECIFICATIONS 3.1. Yüksek Hızlı Tren (YHT) Konsept tasarımı; aşağıda öncelik sırasına göre listelenen standartlara / taleplere uygun olacaktır: 3.1. The Concept design of High Speed Train sets (YHT) shall be defined according to the following articles: TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 1 Sayfa sayısı: 39

2 - Avrupa Komitesi nin 21 Aralık 2007 tarihli 2008/164/CE numaralı dokümanı ( Trans- Avrupa Konvansiyonel ve Yüksek Hızlı Demiryolu sisteminin hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ile ilgili karşılıklı işletilebilirlik için teknik şartnamesi TSI PRM- ), - The document numbered 2008/164/CE on 21 December 2007 of Europe Committee (The technical specification for the interoperability related with for the passengers with reduced mobility Trans-Europe High Speed Railway System TSI PRM- ), - YHT setleri HS TSI RST e göre Sınıf 1 kapsamında olacak ve tasarım ile ilgili tüm kriterler buna göre belirlenecektir. - The High Speed Train (YHT) sets shall be Level 1 per HS TSI RST and all of the criteria s on the design shall be defined according to this. - YHT setleri, HS TSI RST Madde ve de belirtilen koşulları sağlayacaktır. - The High Speed Train (YHT) sets shall fulfill the conditions specified in articles and of HS TSI RST. - Tam konforu sağlamak amacıyla, YHT Seti, EN ve ISO 2631 e uyacaktır. - The High Speed Train (YHT) sets shall comply with EN and ISO 2631 to obtain maximum comfort YHT İşletme Hızı: 3.2. YHT Operation Speed: Tasarım Hızı Design Speed : HS TSI RST deki performans kriterlerini esas almak kaydıyla tam aşınmış tekerlekler ile en az 275 km/h : Design operational speed shall be minimum 275 km/h with full worn wheels by taking the performance criteria in HS TSI RST as the basis. Ticari İşletim Hızı : HS TSI RST deki performans kriterlerini esas almak kaydıyla tam aşınmış tekerlekler ile en az 250 km/h Commercial Speed : Commercial operational speed shall be minimum 250 km/h with full worn wheels by taking the performance criteria in HS TSI RST as the basis Tasarım Kapsamı: 3.3. Design Scope: Dış Tasarım Kapsamı: External Design Scope: Gabari: TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 2 Sayfa sayısı: 39

3 Clearance: TCDD Yapı ve Yük, Tünel, Pantograf gabarilerine ve UIC e uygun olacaktır. It complies with TCDD s gauges of construction, Load, Tunnel, Pantograph and UIC Ray Açıklığı: Gauge: 1435 mm YHT Uzunluğu: YHT length: YHT setindeki araç sayısı, çoklu kullanımda 400 m. uzunluğa kadar kompozisyonlarda işletime uygun olacak şekilde tasarlanacaktır. The number of coaches in one set of YHT shall be designed to operate in composition up to 400 m of multiple-unit. YHT setinin ön ve arkasında aerodinamik geçişmeyi arttırmak için %1 lik bir toleransa izin verilecektir. ( HS TSI RST Madde Maksimum tren uzunluğu ) 1 % tolerance will be allowed (HS TSI RST Article Maximum train length) in order to increase the aerodynamic transition at the front-end and the rear of the train YHT Şekli ve Dış yapısı: YHT Type and External Structure: Tren setlerinin şekli ve dış yapısı, iki tren aynı anda tünel içinden geçerken; tünellere girerken veya çıkarken ortaya çıkan basınç dalgalarını, dış ortamın aerodinamik etkilerini, yanal rüzgârlara hassasiyeti vs. asgariye düşürecek şekilde tasarlanacaktır. ( UIC 660 Madde 4.7 ) Type of train sets and external structures shall be designed in a manner which will let the two train sets running, entering and leaving out in a tunnel at the same time reduce the pressure waves, aerodynamic effects, the sensibility to the lateral winds, etc. (UIC 660 Article: 4.7). Her tren seti; iki tarafında da kumanda kabini bulunan ve tam otomatik koşum takımı ile diğer bir setle birleşebilen çoklu ünite olarak çalışacak şekilde olacaktır. Each train set shall have driver s cab on both sides and they shall be able to be coupled with another train set by means of automatic coupling system so as to be operated as multiple-unit Kavrama Tipi: Coupling Type: TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 3 Sayfa sayısı: 39

4 YHT setinde kullanılan otomatik kavrama Tip 10 sürgülü otomatik merkezi tampon koşum takımı ile geometrik ve fonksiyonel olarak uyumlu olacaktır. Bu otomatik kavramaların yerleşimi YHT setinin aerodinamik ve estetik yapısını bozmayacaktır. Ayrıca TSI RS ile de uyumlu olacaktır. Automatic Coupler to be used on YHT train sets shall be compatible as geometrically and functionally with the type 10 sliding automatic central buffer coupler. The placement of automatic couplings shall not be obstacle for the aerodynamic and esthetics structure of YHT and shall be comply with TSI RS. Otomatik kavramalar, tren setinin aerodinamik ve estetik yapısına uygun olarak, kumanda kabininden (otomatik açılır kapanabilir) kontrol edilebilen kapaklara / muhafazalara sahip olacaktır. Kar/suyun girmesini önleyecek ve ilgili standartları karşılayacak şekilde tasarlanacak kapak, estetik ve aerodinamik açıdan kabul edilir olacaktır. Açık durumda seyir halindeyken, tasarlanan otomatik koşum takımı kapağının titreşim ve rüzgâr etkisinden dolayı ön cam ve gövdeye zarar vermemesi için gerekli önlemler alınmış olacaktır. Tasarlanan otomatik koşum takımı kapağında; açıkken veya kapalıyken istem dışı hareket etmesini engelleyecek kilitleme mekanizması olacaktır. Koşum takımı kapağının açık olması, sürücü görüş alanını ve sileceklerin çalışmasını engellemeyecektir. Kapak, Hava basıncı yetersiz ve elektrik enerjisi yok iken, emniyetli bir şekilde el ile hareket ettirilerek, açılabilir / kapatılabilir özellikte olacaktır. Couplers shall have covers/guards controlled from the control cabin (automatically opening and closing.) in accordance with the aerodynamic and aesthetical structure of the train set. The proposed cover shall be aesthetically and aerodynamically acceptable, prevent entry of snow/water and meet the relevant standards. When the set is in operation while the cover of the coupler is open, necessary precautions shall be taken in order to avoid the cover to damage the front windscreen and the body due to vibration and wind. It shall have a locking mechanism to avoid unintentional movements when opened or closed. The coupler cover being open shall not affect the view of the driver and the working of windscreen wipers. It shall be safely operated, opened/closed manually when the air pressure is insufficient and there is no energy Engel Saptırıcı: Obstacle Deflector: YHT setinin karlı bölgelerde çalışacağı göz önüne alınarak ray mantarı üzerinde 20 santimetre yüksekliğe kadar olan karı herhangi bir hız kısıtlaması olmaksızın hattın yan taraflarına atacak veya 20 santimetre yüksekliğe kadar olan kar üzerinde herhangi bir hız kısıtlaması olmaksızın gidebilecek şekilde tasarlanacaktır. Considering that YHT will be operated in snowy regions, the train set shall be designed in such a way that the snow up to the height of 20 cm from the rail head can be easily thrown to the both side of tracks without any speed limitation or in a way that the train set will be operated without any speed limitation in the snow up to the height of 20 cm from the rail head. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 4 Sayfa sayısı: 39

5 Bu tasarım aerodinamik yapıyı bozmayacak şekilde olacak ve bir çeşit davar kovan gibi görev yapacaktır. Engel saptırıcı, EN ve HS TSI RST ya göre tasarlanacaktır. This design shall not affect the aerodynamic characteristic of the train set and shall act as a kind of the obstacle deflector. The obstacle deflector shall be designed according to EN and HS TSI RST Kapılar: Doors: Dış ve iç kapıların tasarımında; yolcu emniyeti / yolcu konforu ( Erişim alanı, butonlar, basınç geçirmeme özelliği, hava geçirmeme özelliği, termal yalıtım, ses geçirmeme özelliği, işaretler, giriş basamakları açısından) ve tren personelinin emniyeti daima göz önünde tutulacaktır. The safety and comfort of staff and passengers shall be considered in the design of external and internal doors (in terms of access area, buttons, pressure resistivity thermal insulation, noise insulation, signs, entrance steps). Dış kapılar alçak peron, hızlı tren peronu ve banliyö peronlarında ( acil durumlarda ) açılıp kapanabilecek şekilde ayarlanacaktır. TCDD'nin alçak peron yüksekliği 380 mm, hızlı tren hattındaki peron yüksekliği 550 mm.; banliyö peron yüksekliği ise 1050mm. dir. Yolcular, normal işletim şartlarında yüksek hızlı tren peronlarından (550 mm ) rahatça tren setine binecek ve ineceklerdir. External doors shall be so adjusted so that they can be opened and closed at platforms of low level, high speed train level and suburban level (in emergency conditions). The height of low platform level of TCDD is 380 mm, the height of high speed train platform is 550 mm and those for suburban level is 1050 mm. Passengers shall be able to get on and off the train sets from high speed train platforms (550 mm) in normal operating conditions easily. İç yerleşme düzenine uygun olarak tasarlanan katlanır basamağa sahip dış kapıların sayısı ve boyutları (her iki yanda olmak üzere), tren bir peronda durduğu zaman, yolcuların bagajları olmaksızın 3 dakika içerisinde tamamen tahliyesine izin verecek şekilde olacaktır. Tüm yolcu dış kapıları açıldıklarında serbest geçiş genişliği en az 900 mm. olmalıdır. Harici basamaklar en az tam serbest kapı genişliğinde ve kapı geçiş yolu ile aynı hizada olacaktır. The number and dimensions of the outer doors with folding steps being designed according to the interior layout of the coaches (being at both sides of the compartment) shall be in a manner that they shall allow complete evacuation of passengers within 3 minutes without any baggage when the train stops at a platform. When all the external doors for passengers are opened, the free passage width should be minimum 900 mm. The external steps shall have a width which is at least the same as the width of fully free door and the steps shall be in alignment with the door passage way. Bir tehlike anında içeriden ve dışarıdan açılma imkânına sahip olacak şekilde tasarlanacak dış kapılar, tamamen elektrikli tahrikli olarak tasarlanacaktır. Her bir dış kapıda bir acil çıkış cihazı olacak; bu cihazın çalıştırma elemanı araç içine kapıya yakın bir yere yerleştirilecektir. Bu cihaz acil bir durumda, kapının elektrik ve pnömatik şartlarından bağımsız olarak, çıkış kapılarının kilitlerinin manuel olarak açılmasını ve açık konumda kalmasını temin edecektir. Bu cihaz acil bir durumda yolcular tarafından çalıştırıldığı zaman, cihazın kapağı kırılır. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 5 Sayfa sayısı: 39

6 Ancak, tren mürettebatı bu cihazı herhangi bir zamanda, kapağı zedelemeden, RIC de belirtildiği şekilde, dişi anahtar kullanmak sureti ile açabilmelidir. Bu cihaz, çalışmayan bir kapıda işlev gösteremeyecektir. Bu cihaz çalıştığı zaman, sürücüye ve tren yöneticisine bir sinyal iletilecektir. Sesli veya görsel lokal bir sinyal, cihaz kullanıldığı zaman devreye girecektir. Acil durum çıkış cihazının rengi tutamak rengi, DIN 6164 e göre RAL 3020 kırmızı olacaktır. Acil durum giriş cihazının işletim elemanı hattan ve ilgili tüm platform seviyelerinden çalıştırılabilecek şekilde dış kapıya yakın bir yere monte edilecektir. Cihaz anahtar ya da kol ile çalıştırılacaktır. Komple cihazın rengi, DIN 6164 e göre RAL 3020 kırmızı olacaktır. The external door shall be designed in a manner that they can be opened from outside and inside and shall be electrically driven in case of emergency. There shall be an emergency exit device on each door and the button of emergency exit device shall be placed inside the vehicle and near the door. This device, in case of emergency, as independent from the electric and pneumatic conditions of door, shall provide opening of locks of exit doors manually and maintaining the doors in opened position. When this device, in case of emergency, is operated by the passengers, the cover of device can be broken. However, train staff will open this device at any time without damaging the cover by using hollow key as stipulated in RIC. This device cannot function on a door which is out of order. When this device is activated a signal shall be transmitted to the driver and train controller. When the device is used, a local voice or visual signal shall be activated. The color of the emergency exit device and the handle shall be RAL 3020 red according to DIN Operating element of the entry device shall be mounted to a place near the door in such a way that it shall be able to be operated from the railway line and from the related platform levels. The device shall be operated by means of key or handle. Color of complete device shall be RAL 3020 red according to DIN Dış kapılar, vagonların yan taraflarında olacaktır. Eğer yüklenici, kapı yerleşimi konusunda farklı bir görüşe sahipse, bunu TCDD/TÜLOMSAŞ a ayrıntılarıyla açıklayacaktır. Outer doors shall be at both ends of the coaches. If the firm has a different idea about door arrangement, he will explain this idea to TCDD/TÜLOMSAŞ in details. Kapalı durumdaki dış kapılar; vagonların dış yüzeyi ile aynı hizada (hem yüz) olacaktır The outside of the door shall be same level with the carbody when they are closed. Kumanda kabinlerinden yolcu bölmelerine kolayca geçebilmeyi sağlayan, gerektiğinde kilitlenebilen, bir geçiş kapısı tasarlanacaktır. There shall be one passing door, lockable as required and enabling easy access from each driver's cab to the passenger coaches. Kumanda kabinlerinde, kilitlenebilir tek kanatlı yan kapı tasarlanmış ise; Sürücü kabini yan kapısının serbest geçiş aralığı, en az 500 mm olacaktır. If there is/are single wing side door/s with lock in the driver s cab in accordance with the design of manufacturer: the free passage width of the driver s cab side door shall be minimum 500 mm. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 6 Sayfa sayısı: 39

7 Tekerlekli sandalyeli yolcular için yapılacak kapı/kapılar tekerlekli sandalye alanına en yakın yerde olacak ve TSI PRM e uygun olacaktır. Door/doors which will be produced for wheelchair users shall be at the point closest to the wheelchair section and will be in accordance with TSI PRM. Tuvalet kapıları (özürlü tuvaletleri hariç); kapı kolu (manuel) veya buton (otomatik) ile kumanda edilen çarpma kapı veya kayar tip şeklinde dizayn edilecektir. Tuvalet kapılarının tasarımında acil durumlarda (yolcunun içeride bayılması vb.) dışarıdan açılmasını sağlayacak şekilde gerekli önlemler alınacaktır. Hareketi kısıtlı yolcular için ayrılan tuvalet erişim kapısı en az 800 mm. lik açık kullanılabilir genişliğe sahip olacaktır. The doors of the toilets (except for the disabled toilets) shall be designed as swing type or sliding type which have handles (manual) or buttons (automatic) for controlling. The necessary measures shall be taken during the design of the doors for opening the doors outside in the emergency situations (fainting of passengers inside etc.). The width of the toilet door for the handicapped shall be at least 800 mm. Bir yolcu vagonundan diğerine geçişi sağlayan geçit kapıları çift kanatlı sürme tipte ve elektrik tahrikli olarak açılıp kapanacak şekilde tasarlanacaktır. Bir yolcu vagonundan diğerine geçişi sağlayan geçit kapıları, Trans-Avrupa Konvansiyonel ve Yüksek Hızlı Demiryolu sisteminin demiryolu tünellerinde güvenlik ile ilgili karşılıklı işletilebilirlik için teknik şartnamesi -TSI a uygun olarak yangına karşı dayanım özelliği olacak şekilde tasarlanacaktır. The doors enabling passenger to pass from one coach to another shall have the sliding type double wing and be opened and closed by electrically driven system. The doors enabling passenger to pass from one coach to another shall be designed as having the property of fire resistance as per TSI-Technical Specifications for Interoperability related with safety in railway tunnels of Trans-European Conventional and High Speed Railway System. Yolcu bölmesindeki salon giriş kapıları tek kanatlı sürme tipte ve elektrik tahrikli olarak açılıp kapanacak şekilde tasarlanacaktır. Bu kapılar dekoratif olarak tasarlanacaktır. Yolcu bölmesindeki kapı yüzeylerinin %75 i şeffaf malzemeden yapılmışsa kapılar en az 2 adet işaret, logo, amblem yada dekoratif unsurlardan yapılmış belirgin bant ile işaretlenecektir. The entry doors in passenger coaches shall have the sliding type single wing and be operated by electrically driven system. The doors shall be designed decorative. If the 75% of the door surfaces in the passenger compartments are made of transparent material, the doors shall be marked at least with 2 sets signs, logo and symbol or with the distinctive band made of decorative elements. Business sınıf Kompartman giriş kapıları üreticinin tasarımına uygun olarak tek veya çift kanatlı sürme tipte ve elektrik tahrikli olarak açılıp kapanacak şekilde tasarlanacaktır. Talep anında kapılar içeriden kilitlenebilecektir. Bu kapılar dekoratif olarak tasarlanacak ve dışarıdan içerisi görünmeyecektir. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 7 Sayfa sayısı: 39

8 The entrance doors to business class compartments shall have the sliding type single wing or double wings and be operated by electrically driven system in accordance with the design of the door manufacturer. If required, doors can be locked from the inside of the compartment. These doors shall be designed as decorative and shall not allow to be seen from the outside Pantograflar: Pantographs: YHT setinde TSI uyumlu ve sertifikalı 1600 mm lik 2 adet Yüksek Hızlı pantograf (EN ) ve en az iki adet transformatör bulunacaktır. There shall be 2 units of 1600 mm pantographs (EN ) and at least two transformers at the YHT sets. Servisteki pantograflar arası mesafe en az 32 m. olacaktır. The distance between pantographs in service shall be min. 32 m. Pantografların gabarisi TCDD pantograf gabarisi ile uyumlu olacaktır. The gauge of pantographs shall comply with TCDD clearance kumanda Kabini ve Dış Aydınlatma: Illumination of the Driver's Cab and Outside: Aydınlatma, UIC 651 OR ve pr EN13272 de belirtilen istekleri karşılayacaktır. Illumination shall be in accordance with UIC 651 OR and pr EN Harici aydınlatma sisteminde kullanılan tüm ampuller, araç içinden veya dışından kolay ulaşılır ve kısa sürede değiştirilebilir olacak şekilde tasarlanacaktır. The lamps used for the external lightning shall be easy-accessible from inside and outside the vehicle and changeable. KUMANDA KABİNİNDEKİ AYDINLATMA: LIGHTNING IN THE CAB: Kumanda kabinleri, tavandan lamba/lambalar ile aydınlatılacak şekilde tasarlanacaktır. Yardımcı makinist ve makinist kürsülerine, gece okuması amacıyla, ayarlanabilir lambalar konulacaktır. The lightning of the cab shall be made from the ceiling by using lamp/s. There shall be adjustable reading lamps for the operator and helper control desks. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 8 Sayfa sayısı: 39

9 Kumanda kabinlerindeki armatür ve aksesuarlar, ön camdan kaynaklanan yansımaların engellenebilmesini sağlayan kesici reflektör açılarına uygun olarak konumlandırılacak ve yerleştirilecektir. Armatures and accessories in driver s cab shall be located and mounted in accordance with angles cutting reflectors that provide blocking of reflexes from the windscreen pane. Sürücü kabini aydınlatması yolcu kompartımanından bağımsız olacak ve iki tip aydınlatma içerecektir: Tüm kabinin aydınlatması ve Tüm kabini aydınlatmadan okuyabilmeyi sağlayacak ayarlanabilir sürücü konsol lambası / lambaları Lightning of driver s cab shall be independent of passenger coaches and shall contain two types of lightning: Illumination of whole cabin and adjustable driver s console lamp/lamps for reading without illuminating the whole cabin. PROJEKTÖRLER HEADLIGHTS YHT setinin her iki başında ve ray seviyesi üzerinde aynı yükseklikteki yatay eksen üzerinde düzenlenmiş, merkez çizgisi etrafında simetrik ve birbirinden minimum 1300 mm uzaklıkta, iki adet far bulunacaktır. There shall be two headlights located at each end of the YHT arranged on the horizontal axis at the same height on the rail level, symmetrically around the center line and 1300 mm far from each other. Gitgide incelen bir burun konisinin varlığı 1300 mm nin gerçekleştirilemeyeceği anlamına geliyorsa, bu ölçüyü 1000 mm ye azaltmaya izin verilir. Bu sistem TSI ile uyumlu olacaktır. If the existence of a nose cone tapering meaning that 1300 mm is impossible, then it is allowed to reduce to 1000 mm. This system shall be in accordance with TSI. SİNYAL LAMBALARI: SIGNAL LAMPS: YHT setinin ön tarafında TSI ile uyumlu 3 beyaz sinyal lambası bulunacaktır. 2 sinyal lambası, ray seviyesi üzerinde aynı yükseklikteki yatay eksen üzerinde, merkez çizgisi etrafında simetrik ve birbirinden minimum 1300 mm uzaklıkta düzenlenecektir. There shall be 3 white signal lamps in accordance with TSI on front of the YHT. Two signal lamps shall be arranged on the horizontal axis at the same height on the rail level, symmetrically around the center line and 1300 mm far from each other. Gitgide incelen bir burun konisinin varlığı 1300 mm nin gerçekleştirilemeyeceği anlamına geliyorsa, bu ölçüyü 1000 mm ye azaltmaya izin verilir. Üçüncü sinyal lambası, diğer iki alçak lambanın üzerinde merkezi olarak düzenlenecektir. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 9 Sayfa sayısı: 39

10 If the existence of a nose cone tapering means that 1300 mm is impossible than it is allowed to reduce it to 1000 mm. Third signal lamp shall be located centrally on other two lamps located lower. STOP LAMBALARI: TAIL LIGHTS: YHT`nin arka tarafında, ray seviyesi üzerinde aynı yükseklikteki yatay eksen üzerinde düzenlenmiş, merkez çizgisi etrafında simetrik ve birbirinden minimum 1300 mm uzaklıkta, TSI ile uyumlu 2 kırmızı stop lambası bulunacaktır. Gitgide incelen bir burun konisinin varlığı 1300 mm nin gerçekleştirilemeyeceği anlamına geliyorsa, bu ölçüyü 1000 mm ye azaltmaya izin verilir. There shall be 2 red taillights in accordance with TSI located on back of the YHT, arranged on the horizontal axis at the same height on the rail level, symmetrically around the center line and 1300 mm far from each other. If an existence of a nose cone tapering means 1300 mm is impossible than it is allowed to reduce it to 1000 mm İç Tasarım Kapsamı: Interior Design: Yolcu Kapasitesi, Koltuk Yerleşim Düzeni: Passenger Capacity, Seats Layout: YHT setinin toplam oturma kapasitesi en az 460 kişi + 2 kişi tekerlekli sandalyeli yolcular için olacaktır. ( restoran vagon ve personel bölmesindeki koltuk ve/veya koltuklar hariç). Total passenger seating capacity of the YHT shall be for minimum 460 passengers + 2 passengers in wheelchairs (except the seat and/or the seats in the section of restaurant and train staff). Yolcu kapasitesinin en az 36 adedi Birinci sınıf, 12 adedi 3 adet business sınıf kompartıman bölme, 2 adedi tekerlekli sandalyeli yolcular için geri kalanı ise ekonomi sınıf olarak düzenlenecektir. Minimum 36 seats of total seating capacity shall be arranged as first class, 12 seats as 3- business class compartment section and 2 seats as passengers in wheelchair, and all the rest as economy class. Tren setinin her sınıfında toplam yolcu sayısının %10 undan az olmamak üzere PRM in (Hareketi Kısıtlı İnsanlar) kullanımı için öncelikli koltuk / koltuklar olacaktır. In each class of train set, there shall be preferential seat /seats for the use of PRM (persons with reduced mobility) not less than 10 % of the total number of passengers. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 10 Sayfa sayısı: 39

11 TSI PRM ye uygun olarak Tekerlekli sandalyeli yolcular için ayrılacak 2 kişilik yer ile personel bölmesi için ayrılacak yer tasarımda uygun olarak düzenlenecektir. The place allocated for 2 passengers with wheelchairs (acc. To TSI PRM) and the place allocated for staff section shall be arranged in accordance with the producer s design. Tekerlekli sandalyeli yolcular için ayrılacak 2 kişilik yer de PRM koltuk sayısı içinde değerlendirilecektir. The place allocated for 2 passengers with wheelchairs shall also be considered among the number of PRM seats. YHT setlerindeki vagonlardan birinde restoran ve snack bar bölmesi bulunacaktır. There shall be a dedicated restaurant and snack bar inside the one of the coaches of YHT. Restoran bölmesi en az 16 kişilik (masa etrafında) ; Snack bar bölmesi ise en az 8 kişilik (Snack bar bölmesindeki yolcular snack bar bölmesinde ve/veya panoramik görüntü karşısında taburede oturacaktır.) oturan yolcu kapasitesine sahip olacaktır. Restaurant section shall have a sitting capacity of at least 16 passengers (around the table); Snack bar section shall have a sitting capacity of at least 8 passengers (Passengers in snack bar section shall seat at the snack bar section and/or on the bar stool in the face of the panoramic view). Snack bar bölmesine konulacak tabureleri kullanacak yolcuların her biri için en az 500 mm. likbir boşluk bulunacaktır. Snack bar bölmesinde metrekareye 3 yolcu düşecek şekilde en az 8 kişilik ayakta yolcu kapasitesi bulunacaktır. There shall be at least 500 mm space for each passenger using bar stool at snack bar section. Snack bar section shall be able to accommodate 3 passengers/ m 2 and to have a capacity for minimum 8 standing persons YHT Vagon Tipleri: YHT Coach Types: Kumanda kabinli yolcu vagonlarından bir tanesi birinci sınıf, diğeri ise ekonomi sınıf olarak düzenlenecektir. One of the coaches with driver s cab shall be designed as the first class and the other as the economy class. Birinci sınıf toplam yolcu kapasitesi olarak belirtilen en az 36 kişi kumanda kabinli yolcu vagonuna yerleştirilemiyor ise hemen arkasındaki vagonda birinci sınıf olarak düzenlenecektir. If the minimum 36 persons specified as the total passenger capacity of the first class are not able to be located into the coach with driver s cab, the following coach right after the coach with driver s cab shall also be designed as first class. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 11 Sayfa sayısı: 39

12 Oturma yerleri 2+1 düzeninde olan vagonlar birinci sınıf, 2+2 düzeninde olan vagonlar ekonomi sınıf olarak adlandırılacaktır. The coaches where the seats are arranged in 2+1 and 2+2 order shall be called as first class and economy class, respectively. YHT setinde birinci sınıf ve ekonomik sınıfın haricinde, karşılıklı 2+2 oturma düzenli, arada açılır kapanır çalışma masası bulunan toplam 4 er kişilik 3 adet business sınıf kompartıman bulunacaktır. Apart from the first class and the economy class, there shall be 3-business class compartments containing 4 passengers each, and that consist of 2+2 seats design with a folding type working table in between. Business sınıf kompartıman, birinci sınıf olarak düzenlenen koltukların hemen arkasında yer alacaktır. The business class compartments shall be located right after the first class seats. Tren setlerindeki vagonlardan birinde restoran ve snack bar bölmesi bulunacaktır. There shall be a dedicated restaurant and a snack bar inside one of the coaches of YHT. Görevli personel için tren setindeki vagonlardan birinde uygun boyutlarda (minimum 2 m²) bir kompartıman / bölüm olacaktır. There shall be a suitable room (minimum 2 m²) for the staff in one of the coaches in YHT Kumanda Kabini ve Masası Tasarımı: Design of Operator Cab and Operator Console: Tasarlanacak YHT setinin her iki başında HS TSI RST Madde ; HS TSI RST Madde ; HS TSI RST Madde ve UIC 612 ye uygun şekilde birer kumanda kabini olacaktır. UIC 651 nolu fiş ise kılavuz olarak kullanılacaktır. There shall be two operator cabs complying HS TSI RST Article ; HS TSI RST Article ; HS TSI RST Article and UIC 612 at each end of YHT. UIC 651 shall be used as a guideline. Kumanda masası ile ekipmanlar her iki kabinde aynı olacaktır. Tren işletimi ve sistem etüdü için gerekli tüm fonksiyonlar kumanda kabininde bulunacak şekilde tasarlanacaktır. Operator's desk and equipments must be similar in both cabs. All the functions necessary for the train operation and system study shall be available in the operator cab. Tasarım çalışmaları esnasında kumanda masasının bilgisayar ortamında 3 boyutlu görsel sunumu yapılacaktır. İş bitiminde ise kumanda masasının bire bir maketi (bire bir ölçekli) maketi imal edilecektir. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 12 Sayfa sayısı: 39

13 3D Presentation of driver s desk will be done in computer environment during the design period. After finishing the work, a mock-up of the driver's desk (in a full-scale) will be produced. Bu temel prensip çerçevesinde kumanda masası aşağıdaki işlevleri yerine getiren parçaları bir araya getirecektir: Within this basic principle the operator console shall compose the parts fulfilling the following functions: -Trenin emniyeti -Kontrol kumanda -Sürüşe destek ve bakıma yardım, -Telsiz ve iletişim -Sinyalizasyon - train safety - control and command - driving support and maintenance assistance, - radio and communication - signalization Kumanda konsolunun tasarımı mevcut en son teknolojiye göre yapılacaktır. Uygun olabilen yerlerde, bilgi LCD / dokunmatik ekranlar vasıtasıyla gösterilecektir. The design of the operator console shall be as per the latest available technology. At appropriate places, the information shall be displayed via LCD / touch screens. Göstergeler, makinist kumanda masasına makinistin en iyi görebileceği ve rahatça kullanabileceği şekilde monte edilecektir. Güvenliğe haiz önemi olan butonlar, bilinçsiz kullanımı engelleyecek şekilde tasarlanacaktır. Sürücü konsolunun ve tüm ölçüm aygıtlarının yüzeyi, UIC 651 e göre yansıma önleyici tipte olacaktır. The instrumentation shall be installed on the console visible and accessible by the operator as much as possible. The buttons subject to safety shall be designed in a way to prevent unauthorized use. The surface of the operator console and all measurement devices shall be anti-reflection type according to UIC 651. Manuel kumandaların yeri sürücü için yorucu olmayacak şekilde tasarlanacaktır. Sürücü masası ve kumanda ile izleme ekipmanlarının pozisyonu için nihai tasarım aşamasında Antropometrik çalışma yapılacaktır. The position of the manual controls shall be designed in a manner that it will not cause any fatigue to the operator. Concerning the driver s desk and control and monitoring equipment s an Anthropometric study shall be carried out during the final design. Acil durum durdurma butonu yardımcı makinist tarafından da ulaşılabilir olacak şekilde tasarlanacaktır. The emergency stop button should also be accessible for the helper. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 13 Sayfa sayısı: 39

14 Makinistin görüş açısını daraltmayacak şekilde bir güneşlik bulunacaktır. Kullanılan güneşlik, gün boyunca güneş ışınlarından dolayı oluşabilecek kamaşma ve gece saatlerinde diğer ışık kaynaklarından dolayı oluşabilecek yansımaları en aza indirgeyecek şekilde tasarlanmış olacaktır. The roller blinds which do not affect the vision of the driver shall be provided. The roller blind shall be designed to minimize the dazzling due to sun beams during the day and reflections caused by the other light sources during night hours. Makinistin görüş açısını daraltmayacak şekilde ön cam sileceği (ya da silecekleri) bulunacaktır. An electro-pneumatic windscreen wiper (or wipers) which do not narrow the vision of the driver shall be provided. Kumanda kabinlerinden yolcu bölmelerine kolayca geçebilmeyi sağlayan, bir geçiş kapısı bulunacaktır. There shall be a door between the driver s cab and the passenger compartment. Kumanda kabinlerinde, kilitlenebilir tek kanatlı yan kapı tasarlanmış ise; Sürücü kabini yan kapısının serbest geçiş aralığı, en az 500 mm olacaktır. If there is/are single wing side door/s with lock in the driver s cab in accordance with the design of manufacturer; the free passage width of the driver s cab side door shall be minimum 500 mm. Direkt makinistin kullanımına ayrılmış kapı kumanda kabininde ise; her kapının üst kısmından açılır bir pencere olacaktır. There shall be windows which can be opened on the upper side of each door if the cab doors are on the sides of the cab. Direkt makinistin kullanımına ayrılmış kapı kumanda kabininin hemen arkasındaki bölmede ise; kapılar camsız olabilecektir. Ancak bu durumda sürücü kabininin her iki yanında bir adet açılır pencere bulunacaktır. If the cab doors are behind the cab, they can be without windows. However, in this case, there shall be an openable window on both sides of driver s cab. Acil durum çıkışları için HS TSI RST Madde ve UIC 651 OR de istenen şartlar karşılanacaktır. The requirements of emergency exits stipulated in HS TSI RST Article and UIC 651 OR shall be fulfilled. Makinist koltuğu, mevcut ve kanıtlanmış tasarımlar esas alınarak hazırlanacak ve aşağıdaki şekilde tasarlanacaktır.( TSI ve UIC 651 ): The driver s seat shall be prepared by taking into consideration the existing and proven designs and shall ensure the followings (TSI and UIC 651): TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 14 Sayfa sayısı: 39

15 Sürücünün oturma konumundan ayağa kalkma konumuna rahatlıkla geçebilmesini sağlayacak şekilde, Sürücünün tüm normal sürüş fonksiyonlarını oturur bir pozisyonda yerine getirebilmesine olanak verecek şekilde, Ayarlanabilir olup otomatik kilitlenme mekanizmasına sahip, Sürücünün ağırlığı ve boyuna göre ayarlanmaya olanak sağlayacak olan düzeneklere sahip, Ensuring the driver to switch comfortably from the sitting position to the standing position, The driver s seat shall allow the driver to realize all the driving functions when the driver is sitting, Driver's seat shall be adjustable and shall have automatic locking mechanism, Driver's seat shall be adjustable according to weight and height of the driver. Koltuk ve arkalık, normal vücut terlemesi için hava alan bir malzemeyle kaplanacaktır. Varsa kolçaklar birbirinden 450 mm.den daha fazla mesafede bulunacak ve kolayca geri çekilebilir olacaktır. The seat and backrest shall be covered with a material exposed to the air for the normal body sweating. Armrests, if any, shall be at a distance of more than 450 mm distance and shall be retractable easily. Ayak ve bacakların minimum 500 mm genişliğinde bir boşluğa yerleştirilmesi mümkün olacaktır. Feet and legs shall be possible to be placed in a space which has a minimum of 500 mm in width. Döner koltuklar kullanıldığında, bu boşluk, dizlerle herhangi bir şekilde engellenmeden bacakların hareket ettirilmesi için yeterli genişlikte olmalıdır. When the swivel chairs are used, this space must be large enough for moving the legs without hindered by the knees. Totman cihazının pedalı ayak dayama yerleriyle birleşik olacak şekilde tasarlanacaktır. Deadman pedal will be combined with the foot rest panel. Tasarım, TSI ve UIC 651 OR standardında belirtilen antropometrik veriler doğrultusunda yapılacaktır. The design shall be made in complying with the anthropometric data given in TSI and UIC 651 OR standard Makinist koltuğu, makinist kabininin ortasına yerleştirilecektir. Yardımcı makinist için ise açılır kapanır bir yardımcı makinist koltuğu olacaktır. [HS TSI RST Madde ( c )]. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 15 Sayfa sayısı: 39

16 Makinistin kullanacağı koltuk, makinist otururken ve/veya ayakta iken bütün normal sürüş fonksiyonlarını yapmasına izin verecek ve daima yan kapı ( varsa ) veya yan pencereleri bir engelle karşılaşmadan açabilmesine imkân tanıyacak şekilde tasarlanacaktır. Otururken ve/veya ayakta iken bir engelle karşılaşmadan ana konsoldan kontrol işlemlerini yapmak mümkün olacaktır. The driver seat shall be placed in the middle of the cab. There shall be a folding type seat for the assistant train driver [HS TSI RST Article (c)]. The driver s seat shall allow the driver to realize all the driving functions when the driver is sitting and/or standing and be designed to allow him always to open side doors (if any) or side windows without facing any obstacle. It shall be possible to carry out the control functions from the driver s desk without facing any obstacle while sitting and/or standing. Kumanda masası ve kumanda ile izleme ekipmanlarının pozisyonu için konsept tasarım aşamasında Antropometrik çalışma yapılacaktır. Concerning the driver s desk and control and monitoring equipment an Anthropometric study shall be carried out during the concept design. Yardımcı makinist için konulacak koltuk ise; personelin ileriyi görmesini temin edecek şekilde olacaktır. Ayrıca, yardımcı makinist, kumanda masasını rahatça görebilecektir. Assistant driver s seat shall be so as to ensure the staff to see the forward. Also, the assistant driver shall be able to see the driver s desk easily. Her kumanda mahallinde aşağıdakiler bulunacaktır.; In each driver s cab the followings shall be available; Bir takım çantası, Makinist ve yardımcı makinistler için elbise ve çanta dolabı, Üç adet askılık ( gizli ), Bir adet çöp kutusu, Küçük boyutlu ankastre bir buzdolabı, Acil durumlarda sürücü tarafından kullanılmak üzere ihtiyaç duyulabilecek sağlık ve güvenlik malzemelerini içerecek bir ilk yardım ve takım çantası dolabı, Gece çalışmalarında, acil durumlarda ve araç altı kontrolünde kullanmak amacı ile kuvvetli bir şarjlı el feneri A tool box, A wardrobe for clothes and handbag of driver and assistant driver, Three hangers ( hidden ), One wastebasket, One imbedded refrigerator of small size, One first aid and tool cabinet including the health and safety materials which may be needed to be used by the train driver in emergency situations, One powerful chargeable electric torch to be used at night shifts, emergency situations and under-vehicle checks. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 16 Sayfa sayısı: 39

17 Her kumanda kabinlerinde trenin her hangi bir kabini ile yolcu kompartımanları arasında bulunan acil iletişim cihazları arasında iletişimin yapılmasına olanak sağlayan HS TSI RST Madde ile uyumlu sabit cihazlar tasarlanacaktır. At each driver s cab there shall be fixed devices ensuring the communication with the emergency communication devices between the passenger coaches and any cabin of the train, compatible with HS TSI RST Article Tren setinde, basınçlı hava ile çalışan TSI ile uyumlu kornaların haricinde, garlarda işaret vermek amacıyla kullanılacak elektrik kumandalı ve bataryadan beslenen düdük tasarlanacaktır. At the train set besides the horns operating with compressed air and in conformity with TSI there shall be electrical controlled horn fed from the battery to give sign at the stations. Makinistin oturduğu yerden treni gözleyebilmesi ve durma halinde trenin yan tarafını görebilmesi için kameralar bulunacaktır. There shall be cameras for driver to be able to observe the sides of the train while sitting in driver s cab. CCTV sistemi (İç / dış kameralar; Makinistin gördüğünü gör kamerası; makinisti gözleyen kamera vb) tasarlanacaktır. In the driver s cabs, CCTV (internal/external cameras, camera for See what the driver sees camera for monitoring the driver, etc) shall be included in the vehicles Yolcu Bölmesi: Passenger Compartment: Yolcu vagonları genel olarak TSI, EN ve UIC 660 standartlarına uygun olacaktır. UIC 567 OR nolu fiş ise kılavuz olarak kullanılacaktır. Passenger coaches shall be generally in accordance with TSI, EN and UIC 660. UIC 567 OR leaflet shall be used as guideline. Oturma yerleri 2+1 düzeninde olan vagonlar birinci sınıf; 2+2 düzeninde olan vagonlar ekonomik sınıf; karşılıklı 2+2 oturma düzenli, arada açılır kapanır çalışma masası bulunan toplam 4 er kişilik 3 adet bölme ise business sınıf kompartman olarak adlandırılacaktır. Coaches whose seats are arranged in 2+1 order shall be called as first class, those arranged in 2+2 order shall be called as economy class; and those arranged in 3 compartments each consisting of 4 seats (in 2+2 order facing one another) with a folding type working table in between shall be called as business class compartment. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 17 Sayfa sayısı: 39

18 Business sınıf kompartman: Oturma yerleri dönebilir (90º) / kilitlenebilir olarak tasarlanacak, normal koltuk aralığı ( Koltuklar yüz yüze bakmakta iken ), 1600 mm.den düşük olmayacaktır. Business sınıf kompartman için kullanılacak koltukların yanında rahatça yiyecek, içecek kaplarının konabileceği sehpa şeklinde estetik bir kolaylık olacaktır. Business class compartment: The seats for the business class compartment shall be designed as rotating (90 ) / lockable and the gap between the seats (minimum) shall be stated in the offer and this gap shall not be less than 1600 mm (while seats are positioned face to face). For convenience, there shall be an aesthetical shape table for accommodating foods and beverages next to the seats to be used in business class compartments. Birinci sınıf kompartman: Oturma yerleri dönebilir / kilitlenebilir olarak tasarlanacak, normal koltuk aralığı (min.) 1050 mm.den düşük olmayacaktır. First Class Compartment: The seats for the first class shall be designed as rotating / lockable and the gap between the seats (minimum) shall be stated in the offer and this gap shall not be less than 1050 mm. Ekonomik sınıf kompartman: Oturma yerleri sabit olarak tasarlanacak, normal koltuk aralığı (min.) 850 mm den düşük olmayacaktır. Economy Class Compartment: The seats for the economy class shall be designed as stable and the gap between the seats (minimum) shall be stated in the offer and this gap shall not be less than 850 mm. Yüksek bir konfor standardının sunulabilmesi amacı ile aşağıdaki tabloda verilen hususlara uyulacaktır. Busıness sınıf kompartman Birinci Sınıf Ekonomi Sınıf mm Mm mm (Koltuklar sıra sıra dizildikleri zaman ) Normal koltuk aralığı Koltuk alt kısımlarından ölçülmek suretiyle bacak mesafesi Koltuk alt kısımlarından ölçülmek sureti ile diz seviyesinde ölçülen serbest alan Koltuklar yüz yüze bakmakta iken / Koltuk alt kısımlarından ölçülmek suretiyle koltuk arkalarının arasındaki mesafe Koltuk alt kısımlarından ölçülmek suretiyle, diz seviyesinde ölçülen serbest alan TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 18 Sayfa sayısı: 39

19 For the purpose of providing a high comfort standard, the subjects given in the table below will be complied. Business Class First Class Economy Class mm mm mm (When the seats are aligned in rows ) Normal gap between seats Distance between seat legs by /730 measuring from the lower parts Free-space measured at knee level by measuring from the lower parts of the seat When the seats are face to face Distance between seatback of seats by measuring from the lower parts of the seat Distance at knee level measuring from the lower parts of the seat Koltuklar, en az, TSI ve UIC 660 OR madde 10.5 te belirtilen özelliklere uygun olacaktır. The seats shall be at least according to the specifications stated in TSI and UIC 660 OR article Ekonomik sınıf Koltuklar dayanıklı, kolay temizlenebilir, alev yürütmeyen kumaşla kaplanacaktır. The seats of economy class must be upholstered with long lasting, easily cleanable and nonflame propagating type of fabric. Birinci sınıf ve Business sınıf Koltuklar dayanıklı, kolay temizlenebilir hakiki deri ile kaplanacaktır. The seats of first class and business class must be upholstered with long lasting type of real leather, easily cleanable. Business sınıf kompartmanda, koltuklar (kolçaklarında LED ekran kumanda sistemi bulunan), sehpalar, açılır kapanır masalar, indirekt aydınlatma, LED ekranlar, görsel yayın sistemi, WİFİ erişim, bilgisayar besleme sistemi, yolcunun kabin görevlilerini (hostes) çağırmak için kullanabileceği ışıklı bir sinyal, estetik görünümlü askı kancaları vb bulunacaktır. In business class compartments, there shall be; seats (with LED screens commands on armrests), tables, folding tables, indirect illumination, LED screens, multimedia system, Wi- Fi access, computer supply system, color light signal for the purpose of calling cabin crew (host/hostess), aesthetical clothes hanger.. etc. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 19 Sayfa sayısı: 39

20 Birinci sınıf ve Business sınıf kompartman vagonlarda her koltukta (koltuk arkalarında) yolcunun kolay erişebileceği şekilde ve estetik olarak yerleştirilmiş dokunmatik bir LED ekran bulunacaktır. On each seat of the first class coaches and business class compartments (on the backseats), there shall be a LED touch screen, easily accessible by the passengers and esthetically placed. Birinci sınıf, Business sınıf kompartman ve Ekonomik sınıf vagonda her koltukta bir olmak üzere, yolcunun kolay erişebileceği şekilde yerleştirilmiş, 220 V luk besleme sistemi (dizüstü bilgisayar v.b. için) bulunacaktır. Birinci sınıf vagonlardaki koltuk arkası tablaları dizüstü bilgisayarlarla rahatça çalışılabilecek mukavemette ve rahatça yemek yenebilecek şekilde olacaktır. There shall be a 220 V socket for laptop computers, easily accessible by the passengers on each seat in the first class coach, in the business class compartment and in the economy class coach. The seat back tables in the first class coach shall be suitable for easily working with laptops and easily dining on it. Görevli personel için YHT setindeki vagonlardan birinde uygun boyutlarda (minimum 2 m² lik ) bir kompartıman/bölüm olacaktır. Bu bölümde tren görevlilerini (hostes) çağırma sinyallerinin toplandığı merkez; müzik ve video yayın merkezi; görevli personel için koltuk / koltuklar, ilk yardım çantası ve tren personeli için kilitlenebilir elbise ve çanta dolabı bulunacaktır. There shall be a compartment/section in suitable size (minimum 2 m²) for the train staff in one of the coach of the train sets. In this section, there shall be a center collecting signal lights to call train officials (service attendant) and a center for music-video broadcasting as well as seat(s) for the personnel in charge and the first-aid kit and lockable cupboard of clothes and handbags for the train staff. Koltuk yer numaraları UIC 660 OR madde e uygun olacaktır. The seat number shall be in accordance with the item of UIC 660 OR leaflet. Estetik görünümlü askı kancaları, yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilecek ve gizli tip olacaktır. The clothe hooks having aesthetic appearance shall be hidden type and mounted on such places that they shall not disturb the passengers. Pencereler jaluzi veya modern bağlantılı perdeler ile donatılmış olacaktır. Bu konu tasarım aşamasında idarenin onayına tabidir. On windows, there shall be jalousie or curtains hanged in a modern style. This issue is subject to Administration s approval. Bütün iç duvar kaplamaları kolay temizlenebilecek ve aşınmaya karşı dayanıklı olacaktır. All internal wall panels must be easy to clean and should withstand harmful effects. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 20 Sayfa sayısı: 39

İÇİNDEKİLER. 2 Flexi 3 CONTENTS. Flexi 3K. Quattro. Teknik Detaylar / Technical Details

İÇİNDEKİLER. 2 Flexi 3 CONTENTS. Flexi 3K. Quattro. Teknik Detaylar / Technical Details İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 Flexi 3 10 Flexi 3K 12 Quattro 18 Teknik Detaylar / Technical Details Flexi 3 Hasta Taşıma Koltuğu / Patient Transfer Chair Bilinen hasta taşıma koltuklarına prestijli bir alternatif

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide.

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide. Teknik Detaylar / Installation Guide Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware Sürgü Sistemler Kapı Donanımları Dekoratif Menfezler Ürün Bilgilendirme Product Information M03 SRG 100 60 KG

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

TCC-The Chair Company ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. S-Line Mesh modelini daha iyi tanımanız ve fonksiyonlarını öğrenmeniz için bu

TCC-The Chair Company ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. S-Line Mesh modelini daha iyi tanımanız ve fonksiyonlarını öğrenmeniz için bu TCC-The Chair Company ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. S-Line Mesh modelini daha iyi tanımanız ve fonksiyonlarını öğrenmeniz için bu kılavuzu hazırladık. english 1. Kinematic Pull up the

Detaylı

EK-1 : 250 km/h Yüksek Hızlı Tren Seti Tasarım Kriterleri

EK-1 : 250 km/h Yüksek Hızlı Tren Seti Tasarım Kriterleri (Syf:1/69) SIRA KONU TCDD İSTEKLERİ 1 TASARIM KRİTERLERİ Milli Hızlı Tren setleri TSI 2008 RS e göre Sınıf 1 kapsamında olacak ve tasarım ile ilgili tüm kriterler buna göre belirlenecektir. Tam konforu

Detaylı

Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir.

Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir. Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir. Vertical Sliding Window Duowin is a vertical sliding window system that has one or

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control Serisi Abkant Presler Series Press Brake Hassas büküm kabiliyeti Kolay programlanabilir kontrol paneli Kaynaklı çelik gövde Çift

Detaylı

GENERAL CATALOGUE. KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile. şirketidir.

GENERAL CATALOGUE. KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile. şirketidir. GENERAL CATALOGUE KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile şirketidir. KİBAROĞLU is a family owned company established to operate in the automotive industry. KİBAROĞLU,

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ

INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ 06 36 44 48 INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ Herşey GÜVENLE Başlar ROLLING ROOF PLUS ROLLING ROOF PLUS Her mekânda uygulanabilecek, patentli ürünümüz Rolling Roof Plus,

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG Yüksek kaliteye optimum fiyat High quality with optimum price www.samatip.com 4 kıtada 50 den fazla ülkeye ihracat Exporting to more than 50 countries in 4 continents www.samatip.com

Detaylı

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST UÇACAKSANIZ EN İYİSİYLE UÇUN IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST Zorlu Air faaliyetlerini 1992 yılından bu yana Türkiye nin en büyük kuruluşlarından biri olan Zorlu Holding bünyesinde sürdürmektedir. Zorlu

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG Yüksek kaliteye optimum fiyat High quality with optimum price www.samatip.com 4 kıtada 50 den fazla ülkeye ihracat Exporting to more than 50 countries in 4 continents www.samatip.com

Detaylı

Performans Tabloları Yalınkat Camlar

Performans Tabloları Yalınkat Camlar Performans Tabloları Yalınkat Camlar Kaplamalı Yüzey Gün Işığı Soğurma Güneş Enerjisi Direkt Toplam Gölgeleme Isı (U Değeri) W/m 2 K Gümüş #1 38 33 27 30 43 50 0,57 5,7 #2 38 27 20 38 43 52 0,59 5,7 Yeşil

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

YOLCU GİRİŞ KAPILARININ TSI GEREKLİLİKLERİNE GÖRE TASARIMI

YOLCU GİRİŞ KAPILARININ TSI GEREKLİLİKLERİNE GÖRE TASARIMI 2. Uluslar arası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE 13), 9-11 Ekim 2013, Karabük, Türkiye YOLCU GİRİŞ KAPILARININ TSI GEREKLİLİKLERİNE GÖRE TASARIMI Mehmet ġakir ÇELEBĠOĞLU a, * Tacettin TURAN

Detaylı

Pacific LED Green Parking combine safety with savings

Pacific LED Green Parking combine safety with savings Lighting Pacific LED Green Parking combine safety with savings Pacific LED Green Parking Lighting is needed in parking garages to provide safety and guidance. However, because it is not possible to predict

Detaylı

CATALOG. www.deryabebe.com

CATALOG. www.deryabebe.com 1 2014 CATALOG www.deryabebe.com New Baby Care 2 yönlü kullanılabilme özelliği Yükseklik ayarlı itme barı Tam yatabilen, üç kademeli sırt dayanağı Sabitlenen ön tekerlekler 360 derece dönen ön tekerlek

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü.

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. TANIM HLM-A: Lineer menfez, kanatlar 17 bükümlü. HLM-B: Lineer menfez, kanatlar 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum

Detaylı

Asansör Grubu Ürünler. Lift Products

Asansör Grubu Ürünler. Lift Products Asansör Grubu Ürünler Lift roducts Lift roducts A Serisi Asansör Revizyon Kutuları Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 3 Asansör Revizyon Kutu Tipleri 4 Boyutlar 5 A Series Lift Control Station General

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

TSI GEREKLİLİKLERİNİN KARŞILANMASI İÇİN YOLCU VAGONLARINDA AYDINLATMA VE ACİL DURUM AYDINLATMA SİSTEMİ

TSI GEREKLİLİKLERİNİN KARŞILANMASI İÇİN YOLCU VAGONLARINDA AYDINLATMA VE ACİL DURUM AYDINLATMA SİSTEMİ 2. Uluslar arası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE 13), 9-11 Ekim 2013, Karabük, Türkiye TSI GEREKLİLİKLERİNİN KARŞILANMASI İÇİN YOLCU VAGONLARINDA AYDINLATMA VE ACİL DURUM AYDINLATMA SİSTEMİ

Detaylı

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT 2014 TÜV SÜD TÜRKİYE REPORT NO: TGK-14-P-10236-1 JOB NO: 14-P-10236 12.10.2014 LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT INDEX INTRODUCTION... 5 2 MECHANICAL TESTS... 6 2.1 Static

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

PROFİL LİSTESİ P 232 Sürme Seri Sistemi Ana ve Yardımcı Profiller

PROFİL LİSTESİ P 232 Sürme Seri Sistemi Ana ve Yardımcı Profiller Ana ve Yardımcı Profiller Sürme Kasa Profili (Çift Ray) 21206-01000 Sürme Kasa Profili (Tek Ray) 21206-12000 Eco Sürme Kasa Profili (Tek Ray) 000 75 92.5 62 62 Sürme Kanat Profili 21206-100 82 81 Orta

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

Sistem 100 fis Teknik

Sistem 100 fis Teknik Monoblok Modüler Bölme Duvar Sistemleri Teknik Döküman zgünofis System 100 Monoblok Bölme Duvar Sistemi Monoblok Partition Wall System 40.0 54.5 40.0 70.0 73.5 11.0 TAVAN BİRLEŞİM DETAYI 4.0 DOLU MODÜL

Detaylı

Asansör Grubu Ürünler Lift Products

Asansör Grubu Ürünler Lift Products Asansör Grubu Ürünler Asansör Grubu Ürünler PA Serisi Asansör Revizyon Kutuları Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 PA Series Lift Push Button Station General Specifications and Technical

Detaylı

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com Damperler / Dampers RGS International HVAC Equipment www.rgs-international.com international.com İçindekiler / Index Volüm Damperi / VRD Volume Control Damper / VRD Back Draft Damper / NMD Back Draft Damper

Detaylı

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir.

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. TANIM HIKD: İdeal Konfor Difüzörü MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. UYGULAMA HIKD Serisi İdeal Konfor Difüzörleri 3,8-15 mt

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ:

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: 1 GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: Plastik (ABS) panjurları ile havayı yönlendirme özelliği. Elektrostatik toz boyalı dekoratif görünümlü dış gövde. Üç devirli direkt akuple çift emişli santrifüj fan

Detaylı

% 100 Alçak Tabanlı Tramvay. % 100 Low Floor Tram

% 100 Alçak Tabanlı Tramvay. % 100 Low Floor Tram % 100 Alçak Tabanlı Tramvay % 100 Low Floor Tram İpekböceği Gelişim Süreci 009 yılında Türkiye de bir ilke imza atıp, tramvay AR-GE ve üretim çalışmalarına başlandı. 010 da Uluslararası EN 15085 Demiryolu

Detaylı

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL)

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) MYSİLO Bant konveyörü ürünlerinizin yatay ve eğimli olarak daha güvenli ve hassas bir şekilde taşınmasını sağlar. BKV Model Bant Konveyör değişik kapasitelerde çalışabilmesi için

Detaylı

ÖN KAPAK. Emergency Lighting. Elek tr onik Yapı Teknolojiler i

ÖN KAPAK. Emergency Lighting. Elek tr onik Yapı Teknolojiler i ÖN KAPAK Emergency Lighting Elek tr onik Yapı Teknolojiler i Building Technologies Yönlendirme Armatürü Elegant - SL600 Çağdaş ve şık tasarım Pleksiglas üzeri gravür uygulama Sıva üstü kullanım ile tavana

Detaylı

PowerBalance gen2 sustainable performance

PowerBalance gen2 sustainable performance Lighting sustainable performance When it comes to lighting an office space with LED luminaires, people are usually willing to invest in sustainability provided the investment pays back. At the same time,

Detaylı

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 Sat i naj Mak inası APSAM V6 Teknik Özellikler Fırça Hızı Makina 3 grup fırçadan oluşmaktadır.her grup alt ve üst olmak üzere iki fırçadan oluşmaktadır. senkronizasyona

Detaylı

NİLÜFER LOTUS. Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL

NİLÜFER LOTUS. Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL NİLÜFER LOTUS NİLÜFER LOTUS Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL Nilüfer, estetik tasarımıyla mağazalarında şıklığı ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı et,

Detaylı

HAND I WALL FORM HAND I WALL FORMWORK

HAND I WALL FORM HAND I WALL FORMWORK WALL FORM WALL FORMWORK System Formwork is developed for foundations, beams and walls on lower parts of construction. The steel frame profiles are made with the latest high technology. Easy and simple

Detaylı

SLIDING SINGLE FRAME Profile. SÜRME TEKLİ KASA Profili USS101. SLIDING DOUBLE FRAME Profile SÜRME ÇİFTLİ KASA Profili USS102

SLIDING SINGLE FRAME Profile. SÜRME TEKLİ KASA Profili USS101. SLIDING DOUBLE FRAME Profile SÜRME ÇİFTLİ KASA Profili USS102 SLIDING SINGLE FRAME Profile 1 SÜRME TEKLİ KASA Profili USS101 Perfect insulation Enviromental friendly production Self- Sealed models up to choice TSE, ISO 9001:2000 and CE quality certificates Comfortable

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

ET16. The most spacious and yet compact of the 1.5t class

ET16. The most spacious and yet compact of the 1.5t class ET16 İzlenen Geleneksel Arka Ekskavatörleri The most spacious and yet compact of the 1.5t class Compact in size and yet the best of its class in terms of cabin size. The ET16 achieves not only top scores

Detaylı

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550-4 / RGM 3050-4)

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550-4 / RGM 3050-4) REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550- / RGM 3050-) GENEL ÖZELLİKLER * RGM tipi redüktörlü giyotun makaslar saç, metal ve plasti mesmek

Detaylı

Sistem 300 fis Teknik

Sistem 300 fis Teknik Cam Cama Modüler Bölme Duvar Sistemleri Teknik Döküman zgünofis System 300 Düşey Profilsiz Camlı Bölme Duvar Sistemi Frameless Glazed Partition Wall System 37.0 TAVAN 10.0 30.0 DUVAR BİRLEŞİM DETAYI TAVAN

Detaylı

Yolcu taşımacılığının yeni gözdesi AKIA ULTRA L 9 ile karşınız da

Yolcu taşımacılığının yeni gözdesi AKIA ULTRA L 9 ile karşınız da AKIA, toplu taşımayı her zaman daha ileriye götürmeyi kendine görev edinmiştir. AKIA, tasarım, güvenlik, konfor ve ekonomiyi en üst düzeyde sunan ULTRA L 9, hizmetinizdedir. İster personel taşımacılığı,

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları Otomatik Kot Kurutma Fırını, işletmenin iş akışı veya yerleşim planına göre U önüşlü ya da Tünel Tip olarak seçilir. Fırınlarda termoblok (ısıtma ünitesi) fırının

Detaylı

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 264 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 12 18 30 40 42-2 22 36 41 41-7 Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil gövde Alüminyum

Detaylı

TAI /ANKARA İST.AYDIN ÜNİVERSİTESİ. www.vrlelektrik.com.tr SAMA GÜVENLİK / ANKARA EDS GÜVENLİK/İST.

TAI /ANKARA İST.AYDIN ÜNİVERSİTESİ. www.vrlelektrik.com.tr SAMA GÜVENLİK / ANKARA EDS GÜVENLİK/İST. ELEKTRONİK SERVİS MASALARI ELECTRONİC WORK STATION SERVICE BENCHES SERİ 7300 Elektrik - elektronik ve mekanik bakım, onarım, üretim ve servis yapma olanağı vardır. Alüminyum profilden üretilir. Sağlam

Detaylı

Mekanik pinç vanaları tip OV Mechanical Pinch Valves type OV

Mekanik pinç vanaları tip OV Mechanical Pinch Valves type OV tip OV type OV Emniyet ile ayarlanmış... Safety regulated... Mekanik pinç vanaları: İzolasyon ve Regülasyon için Vana Çözümleri Daha büyük katı partiküller, aşınma ve korozyona özel olarak dayanıklı olan

Detaylı

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX MINIBOX MINIBOX Minibox Kulplu Minibox with Handle Minibox with Hanger - Fuse Module Minibox Askılı - Sigorta Modüllü 27 MINIBOX 215x215 ölçüsüne sahip MINIBOX serisi ürünler özellikle fabrika, tekstil,

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarda oluşabilecek

Detaylı

SHELTER VENTILATION STATION

SHELTER VENTILATION STATION SHELTER VENTILATION STATION NBCTURANN sığınak santralleri tam bu noktada devreye girerek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın korunmasına yardımcı olmaktadır. NBCTURANN Shelter stations, by engaging

Detaylı

PETES, önceden haber vermeksizin ürünlerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

PETES, önceden haber vermeksizin ürünlerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 tona kadar binek ve hafif ticari araçlar için iki sütunlu elektromekanik lift - zincir aktarmalı Electro Mechanic 2 post lifts for Light Vehicles up to 4 tonnes - chain transmission 2 PETES, önceden

Detaylı

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor ASANSÖR Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri memnuniyetini hep ön planda tutulmuştur. Serimas Asansör bugün,

Detaylı

Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Kaplama Kalınlığı? Covering Thickness?

Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Kaplama Kalınlığı? Covering Thickness? DOĞRU DİLATASYON PROFİLİ SEÇİMİ / Determininig Approriate Expansion Joint Profile Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Yapının statik hesaplamalarına göre dilatasyon boşluğu seçilir ve arasına eps yerleştirilir.

Detaylı

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8454.10.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi R Blok No:

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

definition of service line from A ---> B with 3 stops = 100 km end to end time = 90 minutes

definition of service line from A ---> B with 3 stops = 100 km end to end time = 90 minutes definition of service line from A ---> B with 3 stops = 100 km end to end time = 90 minutes Interval between 2 trains = 60 minutes Turnaround time A-B-A =210 minutes # of train sets needed = 4 # of crews

Detaylı

Both products are patented and the entire production is done at the factory in Ankara.

Both products are patented and the entire production is done at the factory in Ankara. 1 VertiGlass is an extremely practical and durable glazing system which has emerged as a result of 3 years of dedicated R&D activities by Turkish and Italian engineers Both products are patented and the

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı

PROOFY IP 65 IP 65. Etanj aydınlatma aygıtları / Waterproof luminaires

PROOFY IP 65 IP 65. Etanj aydınlatma aygıtları / Waterproof luminaires 396 PROOFY LAMP 83 ün endüstriyel mekanları aydınlatmak için geliştirdiği PROOFY etanj serisi, IP koruma seviyesi istenen zorlu şartlarda görev yapacak şekilde tasarlandı. Sıva üstü olarak kullanılan ürünler,

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 358 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan amp 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma o r Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor, modern ve estetik çizgileriyle çağın area gives the opportunity to go beyond the dinamiklerine uyumlu farklı sistemler ile ofis ve ordinary in

Detaylı

09 Electric Panels / Elektrik Panoları Modular Switchboards Dikili Modüler Tip Panolar Dikili tip panolar; geliştirilmiş bağlantı sistemleri ile geniş alan kullanma yeteneği ve montaj kolaylığı sunar.

Detaylı

Ürün Çeşitleri / Product Range

Ürün Çeşitleri / Product Range HAKKIMIZDA 1995 yılında asansör kabini üretimi ile faaliyet hayatına başlayan Hüras, başarılı geçmişi ve yükselen trendiyle otomatik asansör kapıları üretiminde, sektörde bir değer olarak ortaya çıkmaktadır.

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama Finisher Dryer Finisher Dryer Include exposure unit, for Back, Main and Post, Dryer, * The machine is controlled from the control panel. All settings are made from here and can be stored in memory * 2x40

Detaylı

Simit Sarayı / İstanbul

Simit Sarayı / İstanbul 366 Simit Sayı / İstanbul STRAIGHT STRAIGHT ailesi, değişebilen uzunlukları, farklı profil genişlikleri ve istenen yoğunlukta ışık verebilecek modülleri ile lineer aydınlatma ihtiyacına çözüm olacak şekilde

Detaylı

BORU DÖŞEME GEMİLERİ. Cilt C. Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri

BORU DÖŞEME GEMİLERİ. Cilt C. Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri BORU DÖŞEME GEMİLERİ Cilt C Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri BORU DÖŞEME GEMİLERi İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel... 1 B - Klaslama, Klaslama İşaretleri... 1 C - Onaylanacak Dokümanlar... 1 D - Tekne Yerleştirmesi

Detaylı

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova Fabrikada hazırlanan 8-10 mm temperli tek camdan üretilen monoblok üniteler şantiyede üst üste veya

Detaylı

TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE

TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BRG - H : Ayarlanabilir yatay tek sýra kanatlý menfez. *BRG - V : Ayarlanabilir

Detaylı

Teknik Şartname Standart Formu

Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI: İHALE 1, LOT 2 Teknik Şartname Standart Formu 1. Genel Tanım KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı nın Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hibeden yararlanmaya

Detaylı

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER 1- A Sınıfı Enerji Verimliliği A Class Energy Efficiency 2- İnce Mekanizma/Slim Mechanism Dar Alanlarda uygulama imkanı

Detaylı

e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.

e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection  LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0. e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection www.etarti.com LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.0 1 LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.0 2 Contents

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

aluminium systems Belongs to Belongs to

aluminium systems Belongs to Belongs to aluminium systems Amanos... çözümler, Amanos... çözümler, mimari mimari içindeki içindeki yaşamınızın yaşamınızın architectural architectural solutions solutions forming forming our our lives, lives, Amanos...

Detaylı

KESİNTİSİZ BANT ARMATÜRLER CONTINUOUS BATTEN LUMINAIRES

KESİNTİSİZ BANT ARMATÜRLER CONTINUOUS BATTEN LUMINAIRES KESİNTİSİZ BANT ARMATÜRLER CONTINUOUS BATTEN LUMINAIRES MARKETLER MARKETS REYONLAR SHOPS OFİSLER OFFICES 76 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com Kesintisiz ışık

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Açıklama BETAtherm 145 UL is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded

Detaylı

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova Fabrikada hazırlanan 8-10 mm temperli tek camdan üretilen monoblok üniteler şantiyede üst üste veya

Detaylı

4Life by NOA Design Silence

4Life by NOA Design Silence 4Life by NOA Design Silence Description / Tanım Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / Ağ rl k (cm) Front Panel Weight / Ön Panel Ağ rl ğ (kg) Side Panel Weight / Yan Panel Ağ rl ğ (kg) Volume

Detaylı

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille Lif Tutucu Menfez Fiber Filter Grille LÝF TUTUCU MENFEZ (BFFG) FIBER FILTER GRILLE Model: * BFFG : Lif tutucu menfez. Malzeme: Kullaným: Montaj: Sipariþ Kodu: Ürün kasasý ve 0,5 x Ø 0,3 mm gözenekli filtre

Detaylı

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar.

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. TANIM HDKM-S: Üfleyici Tip Dairesl Kanal Menfezi. HDKM-R: Emici Tip Dairesel Kanal Menfezi. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. UYGULAMA Dairesel kanallarda

Detaylı