1. KONU VE KAPSAM 1. SUBJECT AND SCOPE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. KONU VE KAPSAM 1. SUBJECT AND SCOPE"

Transkript

1 1. KONU VE KAPSAM 1. SUBJECT AND SCOPE Bu teknik şartname, TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) tarafından üretilecek tek katlı, AC/AC tahrik sistemli, IGBT/IGCT kontrollü ve trifaze senkron veya trifaze asenkron YHT (Yüksek Hızlı Tren) lerin Konsept Tasarımı ile ilgili asgari teknik ve genel özellikleri kapsar. This technical specification covers the minimum technical and general specifications of the The Concept Design of three-phase synchronous or three-phase asynchronous, one deck, AC/AC drive system, IGBT/IGCT controlled YHT (High Speed Train) trains to be manufactured by TÜLOMSAŞ (Turkish Locomotive and Machine Industry, Inc.). 2. TANIMLAR 2. DEFINITIONS Bu şartname metninde geçen; TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü nü, TÜLOMSAŞ : Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü nü, FİRMA : Bu ihaleye teklif verenleri, İŞ : YHT nin konsept tasarımını YÜKLENİCİ : İhale sonucunda işin yapılmasını üstlenen firmayı YHT : Yüksek Hızlı Treni ifade etmektedir. The definitions in this specification shall mean as follows; TCDD TÜLOMSAŞ FIRM WORK CONTRACTOR YHT : Turkish Republic State Railways : Turkish Locomotive and Machine Industry, Inc : The bidders making offer to this specification : The Concept Design of YHT : The Contractor firm for the work : High Speed Train 3. TEKNİK ÖZELLİKLER 3. TECHNICAL SPECIFICATIONS 3.1. Yüksek Hızlı Tren (YHT) Konsept tasarımı; aşağıda öncelik sırasına göre listelenen standartlara / taleplere uygun olacaktır: 3.1. The Concept design of High Speed Train sets (YHT) shall be defined according to the following articles: TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 1 Sayfa sayısı: 39

2 - Avrupa Komitesi nin 21 Aralık 2007 tarihli 2008/164/CE numaralı dokümanı ( Trans- Avrupa Konvansiyonel ve Yüksek Hızlı Demiryolu sisteminin hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ile ilgili karşılıklı işletilebilirlik için teknik şartnamesi TSI PRM- ), - The document numbered 2008/164/CE on 21 December 2007 of Europe Committee (The technical specification for the interoperability related with for the passengers with reduced mobility Trans-Europe High Speed Railway System TSI PRM- ), - YHT setleri HS TSI RST e göre Sınıf 1 kapsamında olacak ve tasarım ile ilgili tüm kriterler buna göre belirlenecektir. - The High Speed Train (YHT) sets shall be Level 1 per HS TSI RST and all of the criteria s on the design shall be defined according to this. - YHT setleri, HS TSI RST Madde ve de belirtilen koşulları sağlayacaktır. - The High Speed Train (YHT) sets shall fulfill the conditions specified in articles and of HS TSI RST. - Tam konforu sağlamak amacıyla, YHT Seti, EN ve ISO 2631 e uyacaktır. - The High Speed Train (YHT) sets shall comply with EN and ISO 2631 to obtain maximum comfort YHT İşletme Hızı: 3.2. YHT Operation Speed: Tasarım Hızı Design Speed : HS TSI RST deki performans kriterlerini esas almak kaydıyla tam aşınmış tekerlekler ile en az 275 km/h : Design operational speed shall be minimum 275 km/h with full worn wheels by taking the performance criteria in HS TSI RST as the basis. Ticari İşletim Hızı : HS TSI RST deki performans kriterlerini esas almak kaydıyla tam aşınmış tekerlekler ile en az 250 km/h Commercial Speed : Commercial operational speed shall be minimum 250 km/h with full worn wheels by taking the performance criteria in HS TSI RST as the basis Tasarım Kapsamı: 3.3. Design Scope: Dış Tasarım Kapsamı: External Design Scope: Gabari: TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 2 Sayfa sayısı: 39

3 Clearance: TCDD Yapı ve Yük, Tünel, Pantograf gabarilerine ve UIC e uygun olacaktır. It complies with TCDD s gauges of construction, Load, Tunnel, Pantograph and UIC Ray Açıklığı: Gauge: 1435 mm YHT Uzunluğu: YHT length: YHT setindeki araç sayısı, çoklu kullanımda 400 m. uzunluğa kadar kompozisyonlarda işletime uygun olacak şekilde tasarlanacaktır. The number of coaches in one set of YHT shall be designed to operate in composition up to 400 m of multiple-unit. YHT setinin ön ve arkasında aerodinamik geçişmeyi arttırmak için %1 lik bir toleransa izin verilecektir. ( HS TSI RST Madde Maksimum tren uzunluğu ) 1 % tolerance will be allowed (HS TSI RST Article Maximum train length) in order to increase the aerodynamic transition at the front-end and the rear of the train YHT Şekli ve Dış yapısı: YHT Type and External Structure: Tren setlerinin şekli ve dış yapısı, iki tren aynı anda tünel içinden geçerken; tünellere girerken veya çıkarken ortaya çıkan basınç dalgalarını, dış ortamın aerodinamik etkilerini, yanal rüzgârlara hassasiyeti vs. asgariye düşürecek şekilde tasarlanacaktır. ( UIC 660 Madde 4.7 ) Type of train sets and external structures shall be designed in a manner which will let the two train sets running, entering and leaving out in a tunnel at the same time reduce the pressure waves, aerodynamic effects, the sensibility to the lateral winds, etc. (UIC 660 Article: 4.7). Her tren seti; iki tarafında da kumanda kabini bulunan ve tam otomatik koşum takımı ile diğer bir setle birleşebilen çoklu ünite olarak çalışacak şekilde olacaktır. Each train set shall have driver s cab on both sides and they shall be able to be coupled with another train set by means of automatic coupling system so as to be operated as multiple-unit Kavrama Tipi: Coupling Type: TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 3 Sayfa sayısı: 39

4 YHT setinde kullanılan otomatik kavrama Tip 10 sürgülü otomatik merkezi tampon koşum takımı ile geometrik ve fonksiyonel olarak uyumlu olacaktır. Bu otomatik kavramaların yerleşimi YHT setinin aerodinamik ve estetik yapısını bozmayacaktır. Ayrıca TSI RS ile de uyumlu olacaktır. Automatic Coupler to be used on YHT train sets shall be compatible as geometrically and functionally with the type 10 sliding automatic central buffer coupler. The placement of automatic couplings shall not be obstacle for the aerodynamic and esthetics structure of YHT and shall be comply with TSI RS. Otomatik kavramalar, tren setinin aerodinamik ve estetik yapısına uygun olarak, kumanda kabininden (otomatik açılır kapanabilir) kontrol edilebilen kapaklara / muhafazalara sahip olacaktır. Kar/suyun girmesini önleyecek ve ilgili standartları karşılayacak şekilde tasarlanacak kapak, estetik ve aerodinamik açıdan kabul edilir olacaktır. Açık durumda seyir halindeyken, tasarlanan otomatik koşum takımı kapağının titreşim ve rüzgâr etkisinden dolayı ön cam ve gövdeye zarar vermemesi için gerekli önlemler alınmış olacaktır. Tasarlanan otomatik koşum takımı kapağında; açıkken veya kapalıyken istem dışı hareket etmesini engelleyecek kilitleme mekanizması olacaktır. Koşum takımı kapağının açık olması, sürücü görüş alanını ve sileceklerin çalışmasını engellemeyecektir. Kapak, Hava basıncı yetersiz ve elektrik enerjisi yok iken, emniyetli bir şekilde el ile hareket ettirilerek, açılabilir / kapatılabilir özellikte olacaktır. Couplers shall have covers/guards controlled from the control cabin (automatically opening and closing.) in accordance with the aerodynamic and aesthetical structure of the train set. The proposed cover shall be aesthetically and aerodynamically acceptable, prevent entry of snow/water and meet the relevant standards. When the set is in operation while the cover of the coupler is open, necessary precautions shall be taken in order to avoid the cover to damage the front windscreen and the body due to vibration and wind. It shall have a locking mechanism to avoid unintentional movements when opened or closed. The coupler cover being open shall not affect the view of the driver and the working of windscreen wipers. It shall be safely operated, opened/closed manually when the air pressure is insufficient and there is no energy Engel Saptırıcı: Obstacle Deflector: YHT setinin karlı bölgelerde çalışacağı göz önüne alınarak ray mantarı üzerinde 20 santimetre yüksekliğe kadar olan karı herhangi bir hız kısıtlaması olmaksızın hattın yan taraflarına atacak veya 20 santimetre yüksekliğe kadar olan kar üzerinde herhangi bir hız kısıtlaması olmaksızın gidebilecek şekilde tasarlanacaktır. Considering that YHT will be operated in snowy regions, the train set shall be designed in such a way that the snow up to the height of 20 cm from the rail head can be easily thrown to the both side of tracks without any speed limitation or in a way that the train set will be operated without any speed limitation in the snow up to the height of 20 cm from the rail head. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 4 Sayfa sayısı: 39

5 Bu tasarım aerodinamik yapıyı bozmayacak şekilde olacak ve bir çeşit davar kovan gibi görev yapacaktır. Engel saptırıcı, EN ve HS TSI RST ya göre tasarlanacaktır. This design shall not affect the aerodynamic characteristic of the train set and shall act as a kind of the obstacle deflector. The obstacle deflector shall be designed according to EN and HS TSI RST Kapılar: Doors: Dış ve iç kapıların tasarımında; yolcu emniyeti / yolcu konforu ( Erişim alanı, butonlar, basınç geçirmeme özelliği, hava geçirmeme özelliği, termal yalıtım, ses geçirmeme özelliği, işaretler, giriş basamakları açısından) ve tren personelinin emniyeti daima göz önünde tutulacaktır. The safety and comfort of staff and passengers shall be considered in the design of external and internal doors (in terms of access area, buttons, pressure resistivity thermal insulation, noise insulation, signs, entrance steps). Dış kapılar alçak peron, hızlı tren peronu ve banliyö peronlarında ( acil durumlarda ) açılıp kapanabilecek şekilde ayarlanacaktır. TCDD'nin alçak peron yüksekliği 380 mm, hızlı tren hattındaki peron yüksekliği 550 mm.; banliyö peron yüksekliği ise 1050mm. dir. Yolcular, normal işletim şartlarında yüksek hızlı tren peronlarından (550 mm ) rahatça tren setine binecek ve ineceklerdir. External doors shall be so adjusted so that they can be opened and closed at platforms of low level, high speed train level and suburban level (in emergency conditions). The height of low platform level of TCDD is 380 mm, the height of high speed train platform is 550 mm and those for suburban level is 1050 mm. Passengers shall be able to get on and off the train sets from high speed train platforms (550 mm) in normal operating conditions easily. İç yerleşme düzenine uygun olarak tasarlanan katlanır basamağa sahip dış kapıların sayısı ve boyutları (her iki yanda olmak üzere), tren bir peronda durduğu zaman, yolcuların bagajları olmaksızın 3 dakika içerisinde tamamen tahliyesine izin verecek şekilde olacaktır. Tüm yolcu dış kapıları açıldıklarında serbest geçiş genişliği en az 900 mm. olmalıdır. Harici basamaklar en az tam serbest kapı genişliğinde ve kapı geçiş yolu ile aynı hizada olacaktır. The number and dimensions of the outer doors with folding steps being designed according to the interior layout of the coaches (being at both sides of the compartment) shall be in a manner that they shall allow complete evacuation of passengers within 3 minutes without any baggage when the train stops at a platform. When all the external doors for passengers are opened, the free passage width should be minimum 900 mm. The external steps shall have a width which is at least the same as the width of fully free door and the steps shall be in alignment with the door passage way. Bir tehlike anında içeriden ve dışarıdan açılma imkânına sahip olacak şekilde tasarlanacak dış kapılar, tamamen elektrikli tahrikli olarak tasarlanacaktır. Her bir dış kapıda bir acil çıkış cihazı olacak; bu cihazın çalıştırma elemanı araç içine kapıya yakın bir yere yerleştirilecektir. Bu cihaz acil bir durumda, kapının elektrik ve pnömatik şartlarından bağımsız olarak, çıkış kapılarının kilitlerinin manuel olarak açılmasını ve açık konumda kalmasını temin edecektir. Bu cihaz acil bir durumda yolcular tarafından çalıştırıldığı zaman, cihazın kapağı kırılır. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 5 Sayfa sayısı: 39

6 Ancak, tren mürettebatı bu cihazı herhangi bir zamanda, kapağı zedelemeden, RIC de belirtildiği şekilde, dişi anahtar kullanmak sureti ile açabilmelidir. Bu cihaz, çalışmayan bir kapıda işlev gösteremeyecektir. Bu cihaz çalıştığı zaman, sürücüye ve tren yöneticisine bir sinyal iletilecektir. Sesli veya görsel lokal bir sinyal, cihaz kullanıldığı zaman devreye girecektir. Acil durum çıkış cihazının rengi tutamak rengi, DIN 6164 e göre RAL 3020 kırmızı olacaktır. Acil durum giriş cihazının işletim elemanı hattan ve ilgili tüm platform seviyelerinden çalıştırılabilecek şekilde dış kapıya yakın bir yere monte edilecektir. Cihaz anahtar ya da kol ile çalıştırılacaktır. Komple cihazın rengi, DIN 6164 e göre RAL 3020 kırmızı olacaktır. The external door shall be designed in a manner that they can be opened from outside and inside and shall be electrically driven in case of emergency. There shall be an emergency exit device on each door and the button of emergency exit device shall be placed inside the vehicle and near the door. This device, in case of emergency, as independent from the electric and pneumatic conditions of door, shall provide opening of locks of exit doors manually and maintaining the doors in opened position. When this device, in case of emergency, is operated by the passengers, the cover of device can be broken. However, train staff will open this device at any time without damaging the cover by using hollow key as stipulated in RIC. This device cannot function on a door which is out of order. When this device is activated a signal shall be transmitted to the driver and train controller. When the device is used, a local voice or visual signal shall be activated. The color of the emergency exit device and the handle shall be RAL 3020 red according to DIN Operating element of the entry device shall be mounted to a place near the door in such a way that it shall be able to be operated from the railway line and from the related platform levels. The device shall be operated by means of key or handle. Color of complete device shall be RAL 3020 red according to DIN Dış kapılar, vagonların yan taraflarında olacaktır. Eğer yüklenici, kapı yerleşimi konusunda farklı bir görüşe sahipse, bunu TCDD/TÜLOMSAŞ a ayrıntılarıyla açıklayacaktır. Outer doors shall be at both ends of the coaches. If the firm has a different idea about door arrangement, he will explain this idea to TCDD/TÜLOMSAŞ in details. Kapalı durumdaki dış kapılar; vagonların dış yüzeyi ile aynı hizada (hem yüz) olacaktır The outside of the door shall be same level with the carbody when they are closed. Kumanda kabinlerinden yolcu bölmelerine kolayca geçebilmeyi sağlayan, gerektiğinde kilitlenebilen, bir geçiş kapısı tasarlanacaktır. There shall be one passing door, lockable as required and enabling easy access from each driver's cab to the passenger coaches. Kumanda kabinlerinde, kilitlenebilir tek kanatlı yan kapı tasarlanmış ise; Sürücü kabini yan kapısının serbest geçiş aralığı, en az 500 mm olacaktır. If there is/are single wing side door/s with lock in the driver s cab in accordance with the design of manufacturer: the free passage width of the driver s cab side door shall be minimum 500 mm. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 6 Sayfa sayısı: 39

7 Tekerlekli sandalyeli yolcular için yapılacak kapı/kapılar tekerlekli sandalye alanına en yakın yerde olacak ve TSI PRM e uygun olacaktır. Door/doors which will be produced for wheelchair users shall be at the point closest to the wheelchair section and will be in accordance with TSI PRM. Tuvalet kapıları (özürlü tuvaletleri hariç); kapı kolu (manuel) veya buton (otomatik) ile kumanda edilen çarpma kapı veya kayar tip şeklinde dizayn edilecektir. Tuvalet kapılarının tasarımında acil durumlarda (yolcunun içeride bayılması vb.) dışarıdan açılmasını sağlayacak şekilde gerekli önlemler alınacaktır. Hareketi kısıtlı yolcular için ayrılan tuvalet erişim kapısı en az 800 mm. lik açık kullanılabilir genişliğe sahip olacaktır. The doors of the toilets (except for the disabled toilets) shall be designed as swing type or sliding type which have handles (manual) or buttons (automatic) for controlling. The necessary measures shall be taken during the design of the doors for opening the doors outside in the emergency situations (fainting of passengers inside etc.). The width of the toilet door for the handicapped shall be at least 800 mm. Bir yolcu vagonundan diğerine geçişi sağlayan geçit kapıları çift kanatlı sürme tipte ve elektrik tahrikli olarak açılıp kapanacak şekilde tasarlanacaktır. Bir yolcu vagonundan diğerine geçişi sağlayan geçit kapıları, Trans-Avrupa Konvansiyonel ve Yüksek Hızlı Demiryolu sisteminin demiryolu tünellerinde güvenlik ile ilgili karşılıklı işletilebilirlik için teknik şartnamesi -TSI a uygun olarak yangına karşı dayanım özelliği olacak şekilde tasarlanacaktır. The doors enabling passenger to pass from one coach to another shall have the sliding type double wing and be opened and closed by electrically driven system. The doors enabling passenger to pass from one coach to another shall be designed as having the property of fire resistance as per TSI-Technical Specifications for Interoperability related with safety in railway tunnels of Trans-European Conventional and High Speed Railway System. Yolcu bölmesindeki salon giriş kapıları tek kanatlı sürme tipte ve elektrik tahrikli olarak açılıp kapanacak şekilde tasarlanacaktır. Bu kapılar dekoratif olarak tasarlanacaktır. Yolcu bölmesindeki kapı yüzeylerinin %75 i şeffaf malzemeden yapılmışsa kapılar en az 2 adet işaret, logo, amblem yada dekoratif unsurlardan yapılmış belirgin bant ile işaretlenecektir. The entry doors in passenger coaches shall have the sliding type single wing and be operated by electrically driven system. The doors shall be designed decorative. If the 75% of the door surfaces in the passenger compartments are made of transparent material, the doors shall be marked at least with 2 sets signs, logo and symbol or with the distinctive band made of decorative elements. Business sınıf Kompartman giriş kapıları üreticinin tasarımına uygun olarak tek veya çift kanatlı sürme tipte ve elektrik tahrikli olarak açılıp kapanacak şekilde tasarlanacaktır. Talep anında kapılar içeriden kilitlenebilecektir. Bu kapılar dekoratif olarak tasarlanacak ve dışarıdan içerisi görünmeyecektir. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 7 Sayfa sayısı: 39

8 The entrance doors to business class compartments shall have the sliding type single wing or double wings and be operated by electrically driven system in accordance with the design of the door manufacturer. If required, doors can be locked from the inside of the compartment. These doors shall be designed as decorative and shall not allow to be seen from the outside Pantograflar: Pantographs: YHT setinde TSI uyumlu ve sertifikalı 1600 mm lik 2 adet Yüksek Hızlı pantograf (EN ) ve en az iki adet transformatör bulunacaktır. There shall be 2 units of 1600 mm pantographs (EN ) and at least two transformers at the YHT sets. Servisteki pantograflar arası mesafe en az 32 m. olacaktır. The distance between pantographs in service shall be min. 32 m. Pantografların gabarisi TCDD pantograf gabarisi ile uyumlu olacaktır. The gauge of pantographs shall comply with TCDD clearance kumanda Kabini ve Dış Aydınlatma: Illumination of the Driver's Cab and Outside: Aydınlatma, UIC 651 OR ve pr EN13272 de belirtilen istekleri karşılayacaktır. Illumination shall be in accordance with UIC 651 OR and pr EN Harici aydınlatma sisteminde kullanılan tüm ampuller, araç içinden veya dışından kolay ulaşılır ve kısa sürede değiştirilebilir olacak şekilde tasarlanacaktır. The lamps used for the external lightning shall be easy-accessible from inside and outside the vehicle and changeable. KUMANDA KABİNİNDEKİ AYDINLATMA: LIGHTNING IN THE CAB: Kumanda kabinleri, tavandan lamba/lambalar ile aydınlatılacak şekilde tasarlanacaktır. Yardımcı makinist ve makinist kürsülerine, gece okuması amacıyla, ayarlanabilir lambalar konulacaktır. The lightning of the cab shall be made from the ceiling by using lamp/s. There shall be adjustable reading lamps for the operator and helper control desks. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 8 Sayfa sayısı: 39

9 Kumanda kabinlerindeki armatür ve aksesuarlar, ön camdan kaynaklanan yansımaların engellenebilmesini sağlayan kesici reflektör açılarına uygun olarak konumlandırılacak ve yerleştirilecektir. Armatures and accessories in driver s cab shall be located and mounted in accordance with angles cutting reflectors that provide blocking of reflexes from the windscreen pane. Sürücü kabini aydınlatması yolcu kompartımanından bağımsız olacak ve iki tip aydınlatma içerecektir: Tüm kabinin aydınlatması ve Tüm kabini aydınlatmadan okuyabilmeyi sağlayacak ayarlanabilir sürücü konsol lambası / lambaları Lightning of driver s cab shall be independent of passenger coaches and shall contain two types of lightning: Illumination of whole cabin and adjustable driver s console lamp/lamps for reading without illuminating the whole cabin. PROJEKTÖRLER HEADLIGHTS YHT setinin her iki başında ve ray seviyesi üzerinde aynı yükseklikteki yatay eksen üzerinde düzenlenmiş, merkez çizgisi etrafında simetrik ve birbirinden minimum 1300 mm uzaklıkta, iki adet far bulunacaktır. There shall be two headlights located at each end of the YHT arranged on the horizontal axis at the same height on the rail level, symmetrically around the center line and 1300 mm far from each other. Gitgide incelen bir burun konisinin varlığı 1300 mm nin gerçekleştirilemeyeceği anlamına geliyorsa, bu ölçüyü 1000 mm ye azaltmaya izin verilir. Bu sistem TSI ile uyumlu olacaktır. If the existence of a nose cone tapering meaning that 1300 mm is impossible, then it is allowed to reduce to 1000 mm. This system shall be in accordance with TSI. SİNYAL LAMBALARI: SIGNAL LAMPS: YHT setinin ön tarafında TSI ile uyumlu 3 beyaz sinyal lambası bulunacaktır. 2 sinyal lambası, ray seviyesi üzerinde aynı yükseklikteki yatay eksen üzerinde, merkez çizgisi etrafında simetrik ve birbirinden minimum 1300 mm uzaklıkta düzenlenecektir. There shall be 3 white signal lamps in accordance with TSI on front of the YHT. Two signal lamps shall be arranged on the horizontal axis at the same height on the rail level, symmetrically around the center line and 1300 mm far from each other. Gitgide incelen bir burun konisinin varlığı 1300 mm nin gerçekleştirilemeyeceği anlamına geliyorsa, bu ölçüyü 1000 mm ye azaltmaya izin verilir. Üçüncü sinyal lambası, diğer iki alçak lambanın üzerinde merkezi olarak düzenlenecektir. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 9 Sayfa sayısı: 39

10 If the existence of a nose cone tapering means that 1300 mm is impossible than it is allowed to reduce it to 1000 mm. Third signal lamp shall be located centrally on other two lamps located lower. STOP LAMBALARI: TAIL LIGHTS: YHT`nin arka tarafında, ray seviyesi üzerinde aynı yükseklikteki yatay eksen üzerinde düzenlenmiş, merkez çizgisi etrafında simetrik ve birbirinden minimum 1300 mm uzaklıkta, TSI ile uyumlu 2 kırmızı stop lambası bulunacaktır. Gitgide incelen bir burun konisinin varlığı 1300 mm nin gerçekleştirilemeyeceği anlamına geliyorsa, bu ölçüyü 1000 mm ye azaltmaya izin verilir. There shall be 2 red taillights in accordance with TSI located on back of the YHT, arranged on the horizontal axis at the same height on the rail level, symmetrically around the center line and 1300 mm far from each other. If an existence of a nose cone tapering means 1300 mm is impossible than it is allowed to reduce it to 1000 mm İç Tasarım Kapsamı: Interior Design: Yolcu Kapasitesi, Koltuk Yerleşim Düzeni: Passenger Capacity, Seats Layout: YHT setinin toplam oturma kapasitesi en az 460 kişi + 2 kişi tekerlekli sandalyeli yolcular için olacaktır. ( restoran vagon ve personel bölmesindeki koltuk ve/veya koltuklar hariç). Total passenger seating capacity of the YHT shall be for minimum 460 passengers + 2 passengers in wheelchairs (except the seat and/or the seats in the section of restaurant and train staff). Yolcu kapasitesinin en az 36 adedi Birinci sınıf, 12 adedi 3 adet business sınıf kompartıman bölme, 2 adedi tekerlekli sandalyeli yolcular için geri kalanı ise ekonomi sınıf olarak düzenlenecektir. Minimum 36 seats of total seating capacity shall be arranged as first class, 12 seats as 3- business class compartment section and 2 seats as passengers in wheelchair, and all the rest as economy class. Tren setinin her sınıfında toplam yolcu sayısının %10 undan az olmamak üzere PRM in (Hareketi Kısıtlı İnsanlar) kullanımı için öncelikli koltuk / koltuklar olacaktır. In each class of train set, there shall be preferential seat /seats for the use of PRM (persons with reduced mobility) not less than 10 % of the total number of passengers. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 10 Sayfa sayısı: 39

11 TSI PRM ye uygun olarak Tekerlekli sandalyeli yolcular için ayrılacak 2 kişilik yer ile personel bölmesi için ayrılacak yer tasarımda uygun olarak düzenlenecektir. The place allocated for 2 passengers with wheelchairs (acc. To TSI PRM) and the place allocated for staff section shall be arranged in accordance with the producer s design. Tekerlekli sandalyeli yolcular için ayrılacak 2 kişilik yer de PRM koltuk sayısı içinde değerlendirilecektir. The place allocated for 2 passengers with wheelchairs shall also be considered among the number of PRM seats. YHT setlerindeki vagonlardan birinde restoran ve snack bar bölmesi bulunacaktır. There shall be a dedicated restaurant and snack bar inside the one of the coaches of YHT. Restoran bölmesi en az 16 kişilik (masa etrafında) ; Snack bar bölmesi ise en az 8 kişilik (Snack bar bölmesindeki yolcular snack bar bölmesinde ve/veya panoramik görüntü karşısında taburede oturacaktır.) oturan yolcu kapasitesine sahip olacaktır. Restaurant section shall have a sitting capacity of at least 16 passengers (around the table); Snack bar section shall have a sitting capacity of at least 8 passengers (Passengers in snack bar section shall seat at the snack bar section and/or on the bar stool in the face of the panoramic view). Snack bar bölmesine konulacak tabureleri kullanacak yolcuların her biri için en az 500 mm. likbir boşluk bulunacaktır. Snack bar bölmesinde metrekareye 3 yolcu düşecek şekilde en az 8 kişilik ayakta yolcu kapasitesi bulunacaktır. There shall be at least 500 mm space for each passenger using bar stool at snack bar section. Snack bar section shall be able to accommodate 3 passengers/ m 2 and to have a capacity for minimum 8 standing persons YHT Vagon Tipleri: YHT Coach Types: Kumanda kabinli yolcu vagonlarından bir tanesi birinci sınıf, diğeri ise ekonomi sınıf olarak düzenlenecektir. One of the coaches with driver s cab shall be designed as the first class and the other as the economy class. Birinci sınıf toplam yolcu kapasitesi olarak belirtilen en az 36 kişi kumanda kabinli yolcu vagonuna yerleştirilemiyor ise hemen arkasındaki vagonda birinci sınıf olarak düzenlenecektir. If the minimum 36 persons specified as the total passenger capacity of the first class are not able to be located into the coach with driver s cab, the following coach right after the coach with driver s cab shall also be designed as first class. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 11 Sayfa sayısı: 39

12 Oturma yerleri 2+1 düzeninde olan vagonlar birinci sınıf, 2+2 düzeninde olan vagonlar ekonomi sınıf olarak adlandırılacaktır. The coaches where the seats are arranged in 2+1 and 2+2 order shall be called as first class and economy class, respectively. YHT setinde birinci sınıf ve ekonomik sınıfın haricinde, karşılıklı 2+2 oturma düzenli, arada açılır kapanır çalışma masası bulunan toplam 4 er kişilik 3 adet business sınıf kompartıman bulunacaktır. Apart from the first class and the economy class, there shall be 3-business class compartments containing 4 passengers each, and that consist of 2+2 seats design with a folding type working table in between. Business sınıf kompartıman, birinci sınıf olarak düzenlenen koltukların hemen arkasında yer alacaktır. The business class compartments shall be located right after the first class seats. Tren setlerindeki vagonlardan birinde restoran ve snack bar bölmesi bulunacaktır. There shall be a dedicated restaurant and a snack bar inside one of the coaches of YHT. Görevli personel için tren setindeki vagonlardan birinde uygun boyutlarda (minimum 2 m²) bir kompartıman / bölüm olacaktır. There shall be a suitable room (minimum 2 m²) for the staff in one of the coaches in YHT Kumanda Kabini ve Masası Tasarımı: Design of Operator Cab and Operator Console: Tasarlanacak YHT setinin her iki başında HS TSI RST Madde ; HS TSI RST Madde ; HS TSI RST Madde ve UIC 612 ye uygun şekilde birer kumanda kabini olacaktır. UIC 651 nolu fiş ise kılavuz olarak kullanılacaktır. There shall be two operator cabs complying HS TSI RST Article ; HS TSI RST Article ; HS TSI RST Article and UIC 612 at each end of YHT. UIC 651 shall be used as a guideline. Kumanda masası ile ekipmanlar her iki kabinde aynı olacaktır. Tren işletimi ve sistem etüdü için gerekli tüm fonksiyonlar kumanda kabininde bulunacak şekilde tasarlanacaktır. Operator's desk and equipments must be similar in both cabs. All the functions necessary for the train operation and system study shall be available in the operator cab. Tasarım çalışmaları esnasında kumanda masasının bilgisayar ortamında 3 boyutlu görsel sunumu yapılacaktır. İş bitiminde ise kumanda masasının bire bir maketi (bire bir ölçekli) maketi imal edilecektir. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 12 Sayfa sayısı: 39

13 3D Presentation of driver s desk will be done in computer environment during the design period. After finishing the work, a mock-up of the driver's desk (in a full-scale) will be produced. Bu temel prensip çerçevesinde kumanda masası aşağıdaki işlevleri yerine getiren parçaları bir araya getirecektir: Within this basic principle the operator console shall compose the parts fulfilling the following functions: -Trenin emniyeti -Kontrol kumanda -Sürüşe destek ve bakıma yardım, -Telsiz ve iletişim -Sinyalizasyon - train safety - control and command - driving support and maintenance assistance, - radio and communication - signalization Kumanda konsolunun tasarımı mevcut en son teknolojiye göre yapılacaktır. Uygun olabilen yerlerde, bilgi LCD / dokunmatik ekranlar vasıtasıyla gösterilecektir. The design of the operator console shall be as per the latest available technology. At appropriate places, the information shall be displayed via LCD / touch screens. Göstergeler, makinist kumanda masasına makinistin en iyi görebileceği ve rahatça kullanabileceği şekilde monte edilecektir. Güvenliğe haiz önemi olan butonlar, bilinçsiz kullanımı engelleyecek şekilde tasarlanacaktır. Sürücü konsolunun ve tüm ölçüm aygıtlarının yüzeyi, UIC 651 e göre yansıma önleyici tipte olacaktır. The instrumentation shall be installed on the console visible and accessible by the operator as much as possible. The buttons subject to safety shall be designed in a way to prevent unauthorized use. The surface of the operator console and all measurement devices shall be anti-reflection type according to UIC 651. Manuel kumandaların yeri sürücü için yorucu olmayacak şekilde tasarlanacaktır. Sürücü masası ve kumanda ile izleme ekipmanlarının pozisyonu için nihai tasarım aşamasında Antropometrik çalışma yapılacaktır. The position of the manual controls shall be designed in a manner that it will not cause any fatigue to the operator. Concerning the driver s desk and control and monitoring equipment s an Anthropometric study shall be carried out during the final design. Acil durum durdurma butonu yardımcı makinist tarafından da ulaşılabilir olacak şekilde tasarlanacaktır. The emergency stop button should also be accessible for the helper. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 13 Sayfa sayısı: 39

14 Makinistin görüş açısını daraltmayacak şekilde bir güneşlik bulunacaktır. Kullanılan güneşlik, gün boyunca güneş ışınlarından dolayı oluşabilecek kamaşma ve gece saatlerinde diğer ışık kaynaklarından dolayı oluşabilecek yansımaları en aza indirgeyecek şekilde tasarlanmış olacaktır. The roller blinds which do not affect the vision of the driver shall be provided. The roller blind shall be designed to minimize the dazzling due to sun beams during the day and reflections caused by the other light sources during night hours. Makinistin görüş açısını daraltmayacak şekilde ön cam sileceği (ya da silecekleri) bulunacaktır. An electro-pneumatic windscreen wiper (or wipers) which do not narrow the vision of the driver shall be provided. Kumanda kabinlerinden yolcu bölmelerine kolayca geçebilmeyi sağlayan, bir geçiş kapısı bulunacaktır. There shall be a door between the driver s cab and the passenger compartment. Kumanda kabinlerinde, kilitlenebilir tek kanatlı yan kapı tasarlanmış ise; Sürücü kabini yan kapısının serbest geçiş aralığı, en az 500 mm olacaktır. If there is/are single wing side door/s with lock in the driver s cab in accordance with the design of manufacturer; the free passage width of the driver s cab side door shall be minimum 500 mm. Direkt makinistin kullanımına ayrılmış kapı kumanda kabininde ise; her kapının üst kısmından açılır bir pencere olacaktır. There shall be windows which can be opened on the upper side of each door if the cab doors are on the sides of the cab. Direkt makinistin kullanımına ayrılmış kapı kumanda kabininin hemen arkasındaki bölmede ise; kapılar camsız olabilecektir. Ancak bu durumda sürücü kabininin her iki yanında bir adet açılır pencere bulunacaktır. If the cab doors are behind the cab, they can be without windows. However, in this case, there shall be an openable window on both sides of driver s cab. Acil durum çıkışları için HS TSI RST Madde ve UIC 651 OR de istenen şartlar karşılanacaktır. The requirements of emergency exits stipulated in HS TSI RST Article and UIC 651 OR shall be fulfilled. Makinist koltuğu, mevcut ve kanıtlanmış tasarımlar esas alınarak hazırlanacak ve aşağıdaki şekilde tasarlanacaktır.( TSI ve UIC 651 ): The driver s seat shall be prepared by taking into consideration the existing and proven designs and shall ensure the followings (TSI and UIC 651): TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 14 Sayfa sayısı: 39

15 Sürücünün oturma konumundan ayağa kalkma konumuna rahatlıkla geçebilmesini sağlayacak şekilde, Sürücünün tüm normal sürüş fonksiyonlarını oturur bir pozisyonda yerine getirebilmesine olanak verecek şekilde, Ayarlanabilir olup otomatik kilitlenme mekanizmasına sahip, Sürücünün ağırlığı ve boyuna göre ayarlanmaya olanak sağlayacak olan düzeneklere sahip, Ensuring the driver to switch comfortably from the sitting position to the standing position, The driver s seat shall allow the driver to realize all the driving functions when the driver is sitting, Driver's seat shall be adjustable and shall have automatic locking mechanism, Driver's seat shall be adjustable according to weight and height of the driver. Koltuk ve arkalık, normal vücut terlemesi için hava alan bir malzemeyle kaplanacaktır. Varsa kolçaklar birbirinden 450 mm.den daha fazla mesafede bulunacak ve kolayca geri çekilebilir olacaktır. The seat and backrest shall be covered with a material exposed to the air for the normal body sweating. Armrests, if any, shall be at a distance of more than 450 mm distance and shall be retractable easily. Ayak ve bacakların minimum 500 mm genişliğinde bir boşluğa yerleştirilmesi mümkün olacaktır. Feet and legs shall be possible to be placed in a space which has a minimum of 500 mm in width. Döner koltuklar kullanıldığında, bu boşluk, dizlerle herhangi bir şekilde engellenmeden bacakların hareket ettirilmesi için yeterli genişlikte olmalıdır. When the swivel chairs are used, this space must be large enough for moving the legs without hindered by the knees. Totman cihazının pedalı ayak dayama yerleriyle birleşik olacak şekilde tasarlanacaktır. Deadman pedal will be combined with the foot rest panel. Tasarım, TSI ve UIC 651 OR standardında belirtilen antropometrik veriler doğrultusunda yapılacaktır. The design shall be made in complying with the anthropometric data given in TSI and UIC 651 OR standard Makinist koltuğu, makinist kabininin ortasına yerleştirilecektir. Yardımcı makinist için ise açılır kapanır bir yardımcı makinist koltuğu olacaktır. [HS TSI RST Madde ( c )]. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 15 Sayfa sayısı: 39

16 Makinistin kullanacağı koltuk, makinist otururken ve/veya ayakta iken bütün normal sürüş fonksiyonlarını yapmasına izin verecek ve daima yan kapı ( varsa ) veya yan pencereleri bir engelle karşılaşmadan açabilmesine imkân tanıyacak şekilde tasarlanacaktır. Otururken ve/veya ayakta iken bir engelle karşılaşmadan ana konsoldan kontrol işlemlerini yapmak mümkün olacaktır. The driver seat shall be placed in the middle of the cab. There shall be a folding type seat for the assistant train driver [HS TSI RST Article (c)]. The driver s seat shall allow the driver to realize all the driving functions when the driver is sitting and/or standing and be designed to allow him always to open side doors (if any) or side windows without facing any obstacle. It shall be possible to carry out the control functions from the driver s desk without facing any obstacle while sitting and/or standing. Kumanda masası ve kumanda ile izleme ekipmanlarının pozisyonu için konsept tasarım aşamasında Antropometrik çalışma yapılacaktır. Concerning the driver s desk and control and monitoring equipment an Anthropometric study shall be carried out during the concept design. Yardımcı makinist için konulacak koltuk ise; personelin ileriyi görmesini temin edecek şekilde olacaktır. Ayrıca, yardımcı makinist, kumanda masasını rahatça görebilecektir. Assistant driver s seat shall be so as to ensure the staff to see the forward. Also, the assistant driver shall be able to see the driver s desk easily. Her kumanda mahallinde aşağıdakiler bulunacaktır.; In each driver s cab the followings shall be available; Bir takım çantası, Makinist ve yardımcı makinistler için elbise ve çanta dolabı, Üç adet askılık ( gizli ), Bir adet çöp kutusu, Küçük boyutlu ankastre bir buzdolabı, Acil durumlarda sürücü tarafından kullanılmak üzere ihtiyaç duyulabilecek sağlık ve güvenlik malzemelerini içerecek bir ilk yardım ve takım çantası dolabı, Gece çalışmalarında, acil durumlarda ve araç altı kontrolünde kullanmak amacı ile kuvvetli bir şarjlı el feneri A tool box, A wardrobe for clothes and handbag of driver and assistant driver, Three hangers ( hidden ), One wastebasket, One imbedded refrigerator of small size, One first aid and tool cabinet including the health and safety materials which may be needed to be used by the train driver in emergency situations, One powerful chargeable electric torch to be used at night shifts, emergency situations and under-vehicle checks. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 16 Sayfa sayısı: 39

17 Her kumanda kabinlerinde trenin her hangi bir kabini ile yolcu kompartımanları arasında bulunan acil iletişim cihazları arasında iletişimin yapılmasına olanak sağlayan HS TSI RST Madde ile uyumlu sabit cihazlar tasarlanacaktır. At each driver s cab there shall be fixed devices ensuring the communication with the emergency communication devices between the passenger coaches and any cabin of the train, compatible with HS TSI RST Article Tren setinde, basınçlı hava ile çalışan TSI ile uyumlu kornaların haricinde, garlarda işaret vermek amacıyla kullanılacak elektrik kumandalı ve bataryadan beslenen düdük tasarlanacaktır. At the train set besides the horns operating with compressed air and in conformity with TSI there shall be electrical controlled horn fed from the battery to give sign at the stations. Makinistin oturduğu yerden treni gözleyebilmesi ve durma halinde trenin yan tarafını görebilmesi için kameralar bulunacaktır. There shall be cameras for driver to be able to observe the sides of the train while sitting in driver s cab. CCTV sistemi (İç / dış kameralar; Makinistin gördüğünü gör kamerası; makinisti gözleyen kamera vb) tasarlanacaktır. In the driver s cabs, CCTV (internal/external cameras, camera for See what the driver sees camera for monitoring the driver, etc) shall be included in the vehicles Yolcu Bölmesi: Passenger Compartment: Yolcu vagonları genel olarak TSI, EN ve UIC 660 standartlarına uygun olacaktır. UIC 567 OR nolu fiş ise kılavuz olarak kullanılacaktır. Passenger coaches shall be generally in accordance with TSI, EN and UIC 660. UIC 567 OR leaflet shall be used as guideline. Oturma yerleri 2+1 düzeninde olan vagonlar birinci sınıf; 2+2 düzeninde olan vagonlar ekonomik sınıf; karşılıklı 2+2 oturma düzenli, arada açılır kapanır çalışma masası bulunan toplam 4 er kişilik 3 adet bölme ise business sınıf kompartman olarak adlandırılacaktır. Coaches whose seats are arranged in 2+1 order shall be called as first class, those arranged in 2+2 order shall be called as economy class; and those arranged in 3 compartments each consisting of 4 seats (in 2+2 order facing one another) with a folding type working table in between shall be called as business class compartment. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 17 Sayfa sayısı: 39

18 Business sınıf kompartman: Oturma yerleri dönebilir (90º) / kilitlenebilir olarak tasarlanacak, normal koltuk aralığı ( Koltuklar yüz yüze bakmakta iken ), 1600 mm.den düşük olmayacaktır. Business sınıf kompartman için kullanılacak koltukların yanında rahatça yiyecek, içecek kaplarının konabileceği sehpa şeklinde estetik bir kolaylık olacaktır. Business class compartment: The seats for the business class compartment shall be designed as rotating (90 ) / lockable and the gap between the seats (minimum) shall be stated in the offer and this gap shall not be less than 1600 mm (while seats are positioned face to face). For convenience, there shall be an aesthetical shape table for accommodating foods and beverages next to the seats to be used in business class compartments. Birinci sınıf kompartman: Oturma yerleri dönebilir / kilitlenebilir olarak tasarlanacak, normal koltuk aralığı (min.) 1050 mm.den düşük olmayacaktır. First Class Compartment: The seats for the first class shall be designed as rotating / lockable and the gap between the seats (minimum) shall be stated in the offer and this gap shall not be less than 1050 mm. Ekonomik sınıf kompartman: Oturma yerleri sabit olarak tasarlanacak, normal koltuk aralığı (min.) 850 mm den düşük olmayacaktır. Economy Class Compartment: The seats for the economy class shall be designed as stable and the gap between the seats (minimum) shall be stated in the offer and this gap shall not be less than 850 mm. Yüksek bir konfor standardının sunulabilmesi amacı ile aşağıdaki tabloda verilen hususlara uyulacaktır. Busıness sınıf kompartman Birinci Sınıf Ekonomi Sınıf mm Mm mm (Koltuklar sıra sıra dizildikleri zaman ) Normal koltuk aralığı Koltuk alt kısımlarından ölçülmek suretiyle bacak mesafesi Koltuk alt kısımlarından ölçülmek sureti ile diz seviyesinde ölçülen serbest alan Koltuklar yüz yüze bakmakta iken / Koltuk alt kısımlarından ölçülmek suretiyle koltuk arkalarının arasındaki mesafe Koltuk alt kısımlarından ölçülmek suretiyle, diz seviyesinde ölçülen serbest alan TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 18 Sayfa sayısı: 39

19 For the purpose of providing a high comfort standard, the subjects given in the table below will be complied. Business Class First Class Economy Class mm mm mm (When the seats are aligned in rows ) Normal gap between seats Distance between seat legs by /730 measuring from the lower parts Free-space measured at knee level by measuring from the lower parts of the seat When the seats are face to face Distance between seatback of seats by measuring from the lower parts of the seat Distance at knee level measuring from the lower parts of the seat Koltuklar, en az, TSI ve UIC 660 OR madde 10.5 te belirtilen özelliklere uygun olacaktır. The seats shall be at least according to the specifications stated in TSI and UIC 660 OR article Ekonomik sınıf Koltuklar dayanıklı, kolay temizlenebilir, alev yürütmeyen kumaşla kaplanacaktır. The seats of economy class must be upholstered with long lasting, easily cleanable and nonflame propagating type of fabric. Birinci sınıf ve Business sınıf Koltuklar dayanıklı, kolay temizlenebilir hakiki deri ile kaplanacaktır. The seats of first class and business class must be upholstered with long lasting type of real leather, easily cleanable. Business sınıf kompartmanda, koltuklar (kolçaklarında LED ekran kumanda sistemi bulunan), sehpalar, açılır kapanır masalar, indirekt aydınlatma, LED ekranlar, görsel yayın sistemi, WİFİ erişim, bilgisayar besleme sistemi, yolcunun kabin görevlilerini (hostes) çağırmak için kullanabileceği ışıklı bir sinyal, estetik görünümlü askı kancaları vb bulunacaktır. In business class compartments, there shall be; seats (with LED screens commands on armrests), tables, folding tables, indirect illumination, LED screens, multimedia system, Wi- Fi access, computer supply system, color light signal for the purpose of calling cabin crew (host/hostess), aesthetical clothes hanger.. etc. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 19 Sayfa sayısı: 39

20 Birinci sınıf ve Business sınıf kompartman vagonlarda her koltukta (koltuk arkalarında) yolcunun kolay erişebileceği şekilde ve estetik olarak yerleştirilmiş dokunmatik bir LED ekran bulunacaktır. On each seat of the first class coaches and business class compartments (on the backseats), there shall be a LED touch screen, easily accessible by the passengers and esthetically placed. Birinci sınıf, Business sınıf kompartman ve Ekonomik sınıf vagonda her koltukta bir olmak üzere, yolcunun kolay erişebileceği şekilde yerleştirilmiş, 220 V luk besleme sistemi (dizüstü bilgisayar v.b. için) bulunacaktır. Birinci sınıf vagonlardaki koltuk arkası tablaları dizüstü bilgisayarlarla rahatça çalışılabilecek mukavemette ve rahatça yemek yenebilecek şekilde olacaktır. There shall be a 220 V socket for laptop computers, easily accessible by the passengers on each seat in the first class coach, in the business class compartment and in the economy class coach. The seat back tables in the first class coach shall be suitable for easily working with laptops and easily dining on it. Görevli personel için YHT setindeki vagonlardan birinde uygun boyutlarda (minimum 2 m² lik ) bir kompartıman/bölüm olacaktır. Bu bölümde tren görevlilerini (hostes) çağırma sinyallerinin toplandığı merkez; müzik ve video yayın merkezi; görevli personel için koltuk / koltuklar, ilk yardım çantası ve tren personeli için kilitlenebilir elbise ve çanta dolabı bulunacaktır. There shall be a compartment/section in suitable size (minimum 2 m²) for the train staff in one of the coach of the train sets. In this section, there shall be a center collecting signal lights to call train officials (service attendant) and a center for music-video broadcasting as well as seat(s) for the personnel in charge and the first-aid kit and lockable cupboard of clothes and handbags for the train staff. Koltuk yer numaraları UIC 660 OR madde e uygun olacaktır. The seat number shall be in accordance with the item of UIC 660 OR leaflet. Estetik görünümlü askı kancaları, yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilecek ve gizli tip olacaktır. The clothe hooks having aesthetic appearance shall be hidden type and mounted on such places that they shall not disturb the passengers. Pencereler jaluzi veya modern bağlantılı perdeler ile donatılmış olacaktır. Bu konu tasarım aşamasında idarenin onayına tabidir. On windows, there shall be jalousie or curtains hanged in a modern style. This issue is subject to Administration s approval. Bütün iç duvar kaplamaları kolay temizlenebilecek ve aşınmaya karşı dayanıklı olacaktır. All internal wall panels must be easy to clean and should withstand harmful effects. TÜLOMSAŞ Doküman No: Sayfa No: 20 Sayfa sayısı: 39

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

2 8 YILDA 80 PROJE 80 Projects in 8 Years

2 8 YILDA 80 PROJE 80 Projects in 8 Years 1 www.tcdd.gov.tr 2 8 YILDA 80 PROJE 80 Projects in 8 Years Demiryolları, Türk milletinin refah ve medeniyet yollarıdır. Railways are the ways of prosperity and civilization of Turkish people. Mustafa

Detaylı

Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003

Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003 Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003 Bu son sürüm tüm kural değişikliklerini içerir. Revize edilmiş yerler, yanında düşey çizgi ile gösterilir; tamamı revize edilmiş bölümde ise bölüm başlığı

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG

ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Profesyonel Metal Products Category / Professional Metalden Mamul Ürünler

Detaylı

YAŞAM İÇİN FOR LIFE HAKKIMIZDA / ABOUT US 23-24

YAŞAM İÇİN FOR LIFE HAKKIMIZDA / ABOUT US 23-24 YAŞAM İÇİN FOR LIFE HAKKIMIZDA / ABOUT US 23-24 EMS OLARAK; ÜRÜN VE VE HİZMET KALİTESİNDEN TAVİZ VERMEDEN, SÜREKLİLİK VE KALICILIK HEDEFİYLE, SON TEKNOLOJİ AMBULANS VE MOBİL SAĞLIK ARAÇLARIMIZLA, ZAMANIN

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve Kurallar

Detaylı

Daha profesyonel, daha deneyimli ekipler için... For more professional, more experienced crews...

Daha profesyonel, daha deneyimli ekipler için... For more professional, more experienced crews... Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Aralık / December 2012 Sayı / Issue 5 Daha profesyonel, daha deneyimli ekipler için... For more professional, more experienced crews... Türk Hava Yolları nda, eğitimde

Detaylı

NEMLENDİRİCİ. User Manual User & Manual & Certificate of of Warranty. Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi. alf.com.tr

NEMLENDİRİCİ. User Manual User & Manual & Certificate of of Warranty. Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi. alf.com.tr NEMLENDİRİCİ Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual User & Manual & Certificate of of Warranty alf.com.tr ALF_MIKA_TOWER_KK_140813.indd 1 27.09.2013 18:08 ALF_MIKA_TOWER_KK_140813.indd 2 27.09.2013

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Değerli müşterimiz, Bu kullanım kılavuzu UFO MICATRONIC, T23EN ve T19EN modelleri için hazırlanmıştır.

Detaylı

MEASUREMENT SYSTEMS SIGNALLING AND ELECTRIFICATION SOLUTIONS

MEASUREMENT SYSTEMS SIGNALLING AND ELECTRIFICATION SOLUTIONS ÖLÇÜM SİSTEMLERİ SİNYALİZASYON VE ELEKTRİFİKASYON ÇÖZÜMLERİ MEASUREMENT SYSTEMS SIGNALLING AND ELECTRIFICATION SOLUTIONS Akademik temeller üzerine kurulu genç ve enerjik bir firma olan Robat Kontrol ü

Detaylı

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.AC Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 05 OZB.M.AC.05-01/10/2013 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN KALİTE SİSTEMİ

Detaylı

FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL

FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL Döküman Kodu: OZB. M.FP Revizyon Tarihi: 21.04.2014 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 05 OZB.M.FP.05-21/04/2014 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN

Detaylı

Operating Instructions HOB Contents

Operating Instructions HOB Contents TD 641S (BK) IX/HA TR English Operating Instructions HOB Contents Operating Instructions,1 Warnings,2 Assistance,3 Description of the appliance,4 Installation,5 Start-up and use,9 Precautions and tips,9

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl 2013 Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Messe International İstanbul Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenmiştir.

Detaylı

Firma Profili / Firm Profile

Firma Profili / Firm Profile Firma Profili / Firm Profile Uygulamalar Applications İçindekiler Endüstriyel Profiller Industrial Profiles Bağlantı Elemanları Connection Equipments Bağlantı Parçaları Connection Parts Kabin Malzemeleri

Detaylı

Ditec Alimax. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. Installation manual, maintenance, use. 0DT850. rev. 2015-05-08. (Orijinal talimatral)

Ditec Alimax. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. Installation manual, maintenance, use. 0DT850. rev. 2015-05-08. (Orijinal talimatral) Ditec Alimax Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) 0DT850 rev. 2015-05-08 TR EN www.ditecentrematic.com İÇİNDEKİLER

Detaylı

Tamboy Fırın Kullanma Klavuzu. Full size oven operating manual 110000A0059

Tamboy Fırın Kullanma Klavuzu. Full size oven operating manual 110000A0059 TR GB Tamboy Fırın Kullanma Klavuzu Full size oven operating manual 110000A0059 Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir. This product has been manufactured as considerate

Detaylı

ÇELİK KAPI DA DÜNYA STAR I WORLD STAR ON SECURITY DOOR

ÇELİK KAPI DA DÜNYA STAR I WORLD STAR ON SECURITY DOOR 2002 yılında üretime başlayan STAR ÇELİK KAPI, modern çağın teknolojik ihtiyaçlarını yakından takip ederek kurumsallaşma sürecini başarı ile tamamlamıştır. Kaliteden asla ödün vermeden sürekli olarak kendini

Detaylı

AIRFILL FİLTRE MANUELİ FILTER CATALOGUE

AIRFILL FİLTRE MANUELİ FILTER CATALOGUE AIRFILL FİLTRE MANUELİ FILTER CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.AF Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 04 OZB.M.AF.04-01/10/2013 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN KALİTE SİSTEMİ

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 TR Türkçe, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Installation and Assistance,

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

GL 76 M XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları. Built-in multi-function oven with 8 cooking modes

GL 76 M XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları. Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Instructions for use and installation Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Kullanım ve montaj talimatları 8 programlı çok fonksiyonlu ankastre fırın GL 6 M XS Contents Introduction... Switching

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 TR Türkçe,13 PT Português,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Detaylı

DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500X500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500X500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU DW-1000 DISHWASHER (500500 BASKET) INSTRUCTION AND MAINTENANCE MANUAL 2012 TLM 020 0046 ED. NO: 1 1 D w P: Güç girişi (power input)

Detaylı

2013 ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü METU Department of Industrial Design

2013 ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü METU Department of Industrial Design MEZUNİYET PROJELERİ SERGİSİ Graduation Projects Exhibition 2013 ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü METU Department of Industrial Design ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi METU Cultural and Convention Center

Detaylı

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS 2 İçindekiler GÜVENLİK ÖNLEMLERİ...1 Teknik Özellikler...2 Desteklenen PC Girişi Tipik Ekran Modları...2 Adım 1 Uzaktan Kumandaya

Detaylı

Quality, Trust and Convenience... Kalite, Güvenlik ve Rahatlık...

Quality, Trust and Convenience... Kalite, Güvenlik ve Rahatlık... Quality, Trust and Convenience... Kalite, Güvenlik ve Rahatlık... Content / İçindekiler 4 6 12 19 25 30 38 40 44 General Information / Genel Bilgi Residential lift / Residance asansörü Commercial lift

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE ENTER 04 ŞİRKET PROFİLİ COMPANY 06 SERTİFİKASYON CERTIFICATION 08 10 22 26 28 32 36 46 48 54 56 58 60 SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS

Detaylı