Of a weight not exceeding 80 kg Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler Of a weight exceeding 80 kg but not exceeding 160 kg:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01029005 - - - Of a weight not exceeding 80 kg - - - Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler - - - Of a weight exceeding 80 kg but not exceeding 160 kg:"

Transkript

1 0101 Live horses, asses, mules and hinnies: Canlı atlar,eşekler,katırlar ve bardolar: Pure-bred breeding animals: - Damızlıklar : Horses - - Atlar Other - - Diğerleri Other: - Diğerleri : - - Horses: - - Atlar: For slaughter Kasaplık atlar Other Diğerleri Asses - - Eşekler Mules and hinnies - - Katırlar ve bardolar 0102 Live bovine animals: Canlı sığırlar: Pure-bred breeding animals : - Damızlıklar : - - Heifers (female bovines that have never calved) - - Düveler (doğurmamış dişi sığırlar) Cows - - İnekler Other - - Diğerleri Other: - Diğerleri : - - Domestic species: - - Evcil türler : Of a weight not exceeding 80 kg Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler Of a weight exceeding 80 kg but not exceeding 160 kg: Ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyenler: For slaughter Kasaplık olanlar Other Diğerleri Of a weight exceeding 160 kg but not exceeding 300 kg: Ağırlığı 160 kg.ı geçen fakat 300 kg.ı geçmeyenler: For slaughter Kasaplık olanlar Other Diğerleri Of a weight exceeding 300 kg: Ağırlığı 300 kg.ı geçenler: Heifers (female bovines that have never calved): Düveler (doğurmamış dişi sığırlar): For slaughter Kasaplık olanlar Other Diğerleri Cows: İnekler: For slaughter Kasaplık olanlar Other Diğerleri Other: Diğerleri : For slaughter Kasaplık olanlar Other Diğerleri Other - - Diğerleri 0103 Live swine: Canlı domuzlar: Pure-bred breeding animals - Damızlıklar - Other: - Diğerleri : Weighing less than 50 kg: - - Ağırlığı 50 kg. dan az olanlar: Domestic species Evcil türler Other Diğerleri Weighing 50 kg or more: - - Ağırlığı 50 kg. veya daha fazla olanlar: Domestic species: Evcil türler : Sows having farrowed at least once, of a weight of not less than 160 kg Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar Other Diğerleri Other Diğerleri 0104 Live sheep and goats: Canlı koyun ve keçiler: Sheep: - Koyunlar: Pure-bred breeding animals - - Damızlıklar - - Other: - - Diğerleri :

2 Lambs (up to a year old) Kuzular (1 yaşında veya daha küçük) Other Diğerleri Goats: - Keçiler: Pure-bred breeding animals - - Damızlıklar Other - - Diğerleri Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls: Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]: - Weighing not more than 185 g: - Ağırlığı 185gr.ı geçmeyenler: - - Fowls of the species Gallus - - Horozlar ve tavuklar ("Gallus Domesticus" domesticus: türü): Grandparent and parent female chicks: Büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler : Laying stocks Hindi civcivi Other Diğerleri Other: Diğerleri : Laying stocks Hindi civcivi Other Diğerleri Turkeys - - Hindiler Other: - - Diğerleri : Geese Kazlar Ducks and guinea fowls Ördekler ve beç tavukları Other: - Diğerleri : - - Fowls of the species Gallus - - Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus domesticus türü) ; Other: - - Diğerleri : Ducks Ördekler Geese Kazlar Turkeys Hindiler Guinea fowls Beç tavukları 0106 Other live animals: Canlı diğer hayvanlar: - Mammals: - Memeliler: Primates - - Maymunlar (Primatlar) - - Whales, dolphins and porpoises - - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (mammals of the order Cetacea); (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz manatees and dugongs (mammals of güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından the order Sirenia) memeliler) Other: - - Diğerleri : Domestic rabbits Evcil tavşanlar Other Diğerleri Reptiles (including snakes and turtles) - Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) - Birds: - Kuşlar: Birds of prey - - Yırtıcı kuşlar Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos) - - Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar ve kakadular dahil) Other: - - Diğerleri : Pigeons Güvercinler Other Diğerleri Other - Diğerleri 0201 Meat of bovine animals, fresh or chilled: Sığır eti (taze veya soğutulmuş): Carcases and half-carcases - Karkas ve yarım karkas Other cuts with bone in: - Diğer kemikli parçalar: 'Compensated' quarters - - Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) Unseparated or separated forequarters - - Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

3 - - Unseparated or separated hindquarters - - Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) Other - - Diğerleri Boneless - Kemiksiz 0202 Meat of bovine animals, frozen: Sığır eti (dondurulmuş): Carcases and half-carcases - Karkas ve yarım karkas Other cuts with bone in: - Diğer kemikli parçalar: 'Compensated' quarters - - Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) Unseparated or separated forequarters - - Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) Unseparated or separated hindquarters - - Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) Other - - Diğerleri Boneless: - Kemiksiz: Forequarters, whole or cut into a maximum of five pieces, each quarter being in a single block; 'compensated' quarters in two blocks, one of which contains the forequarter, whole or cut into a maximum of five pieces, and the other, the hindquarter, excluding the tenderloin, in one piece - - Crop, chuck and blade and brisket cuts - - Karkasın ön çeyrekleri (bütün veya en fazla beş parçaya bölünmüş, her çeyrek karkas dondurulmuş tek bir blok halinde) ; iki blok halinde dondurulmuş, eşit olarak bölünmüş çeyrek parçalar [ bu bloklardan biri tam veya en fazla beş parçaya bölünmüş ön çeyrek parçadan,diğeri tek parça halinde arka çeyrek parçadan (fileto hariç) oluşmalıdır.] - - Karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri Other - - Diğerleri Domuz eti (taze, soğutulmuş veya 0203 Meat of swine, fresh, chilled or frozen: dondurulmuş): - Fresh or chilled: - Taze veya soğutulmuş: Carcases and half-carcases: - - Karkas ve yarım karkas: Of domestic swine Evcil domuz eti Other Diğerleri - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in: - - But, kol ve bunların parçaları (kemikli): Of domestic swine: Evcil domuzlara ait olanlar: Hams and cuts thereof But ve but parçaları Shoulders and cuts thereof Kol ve kol parçaları Other Diğerleri Other: - - Diğerleri : Of domestic swine: Evcil domuzlara ait olanlar: Fore-ends and cuts thereof Ön kısım ve bunların parçaları Loins and cuts thereof, with bone in Bel kısmı ve bunların parçaları Bellies (streaky) and cuts thereof Karın ve karın parçaları Other: Diğerleri : Boneless Kemiksiz Other Diğerleri Other Diğerleri - Frozen: - Dondurulmuş: Carcases and half-carcases: - - Karkas ve yarım karkas: Of domestic swine Evcil domuz eti Other Diğerleri - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in: - - But, kol ve bunların parçaları (kemikli): Of domestic swine: Evcil domuzlara ait olanlar: Hams and cuts thereof But ve but parçaları Shoulders and cuts thereof Kol ve kol parçaları Other Diğerleri Other: - - Diğerleri :

4 - - - Of domestic swine: Evcil domuzlara ait olanlar: Fore-ends and cuts thereof Ön kısım ve bunların parçaları Loins and cuts thereof, with bone in Bel kısmı ve bunların parçaları Bellies (streaky) and cuts thereof Karın ve karın parçaları Other: Diğerleri : Boneless Kemiksiz Other Diğerleri Other Diğerleri Meat of sheep or goats, fresh, chilled or Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya frozen: donduruimuş): - Carcases and half-carcases of lamb, - Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze fresh or chilled veya soğutulmuş) Other meat of sheep, fresh or chilled: - Diğer koyun etleri (taze veya soğutulmuş): Carcases and half-carcases - - Karkas ve yarım karkas Other cuts with bone in: - - Diğer kemikli parçalar: Short forequarters Kısa ön çeyrekler Chines and/or best ends Fileto veya sağrı (tam veya yarım) Legs But veya yarım but Other Diğerleri Boneless - - Kemiksiz Carcases and half-carcases of lamb, frozen - Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş ) - Other meat of sheep, frozen: - Diğer koyun etleri (dondurulmuş): Carcases and half-carcases - - Karkas ve yarım karkas Other cuts with bone in: - - Diğer kemikli parçalar: Short forequarters Kısa ön çeyrekler Chines and/or best ends Fileto veya sağrı (tam veya yarım) Legs But veya yarım but Other Diğerleri Boneless: - - Kemiksiz: Of lamb Kuzu eti Other Diğerleri Meat of goats: - Keçi eti: - - Fresh or chilled: - - Taze veya soğutulmuş: Carcases and half-carcases Karkas ve yarım karkas Short forequarters Kısa ön çeyrekler Chines and/or best ends Fileto veya sağrı (tam veya yarım) Legs But veya yarım but Other: Diğerleri : Cuts with bone in Kemikli parçalar Boneless cuts Kemiksiz parçalar - - Frozen: - - Dondurulmuş: Carcases and half-carcases Karkas ve yarım karkas Short forequarters Kısa ön çeyrekler Chines and/or best ends Fileto veya sağrı (tam veya yarım) Legs But veya yarım but Other: Diğerleri : Cuts with bone in Kemikli parçalar Boneless cuts Kemiksiz parçalar Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen: At,eşek,katır veya bardo etleri(taze,soğutulmuş veya dondurulmuş): Fresh or chilled - Taze veya soğutulmuş Frozen - Dondurulmuş olanlar

5 0206 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen: Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş): Of bovine animals, fresh or chilled: - Sığır sakatatı (taze veya soğutulmuş): - - For the manufacture of pharmaceutical products - - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar Other: - - Diğerleri : Thick skirt and thin skirt Kalın ve ince etek Other Diğerleri - Of bovine animals, frozen: - Sığır sakatatı (dondurulmuş): Tongues - - Diller Livers - - Karaciğerler Other: - - Diğerleri : For the manufacture of pharmaceutical products Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar Other: Diğerleri : Thick skirt and thin skirt Kalın ve ince etek Other Diğerleri Of swine, fresh or chilled - Domuz sakatatı (taze veya soğutulmuş) - Of swine, frozen: - Domuz sakatatı (dondurulmuş): Livers - - Karaciğerler Other - - Diğerleri Other, fresh or chilled: - Diğerleri ( taze veya soğutulmuş): - - For the manufacture of pharmaceutical products - - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar - - Other: - - Diğerleri : Of horses, asses, mules and hinnies At,eşek,katır ve bardo sakatatı Of sheep and goats Koyun ve keçilere ait olanlar Other, frozen: - Diğerleri ( dondurulmuş): - - For the manufacture of pharmaceutical products - - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar - - Other: - - Diğerleri : Of horses, asses, mules and hinnies At,eşek,katır ve bardo sakatatı Of sheep and goats Koyun ve keçilere ait olanlar Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının Meat and edible offal, of the poultry of etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya heading 0105, fresh, chilled or frozen: dondurulmuş): - Of fowls of the species Gallus domesticus: - Horoz ve tavuklar ( "Gallus domesticus" türü): Not cut in pieces, fresh or chilled: - - Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş): Tüyleri yolunmuş, bağırsakları Plucked and gutted, with heads and çıkarılmış,başlı ve ayaklı % 83'lük denilen feet, known as '83 % chickens' tavuklar Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as '70 % chickens' Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,fakat boyun,yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen tavuklar Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as '65 % chickens', or otherwise presented Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu,yüreği, karaciğeri ve taşlığı alınmış %65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar Not cut in pieces, frozen: - - Parçalanmamış (dondurulmuş): Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as '70 % chickens' Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,fakat boyun,yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen tavuklar

6 Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as '65 % chickens', or otherwise presented Cuts and offal, fresh or chilled: Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu,yüreği, karaciğeri ve taşlığı alınmış %65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar - - Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş) : Cuts: Parçalar: Boneless Kemiksiz With bone in: Kemikli: Halves or quarters Yarım veya çeyrekler Whole wings, with or without tips Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları Breasts and cuts thereof Göğüs ve göğüs parçaları Legs and cuts thereof But ve but parçaları Other Diğerleri Offal: Sakatat : Livers Karaciğerler Other Diğerleri - - Parça halindeki etler ve sakatat Cuts and offal, frozen: (dondurulmuş) : Cuts: Parçalar: Boneless Kemiksiz With bone in: Kemikli: Halves or quarters Yarım veya çeyrekler Whole wings, with or without tips Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları Breasts and cuts thereof Göğüs ve göğüs parçaları Legs and cuts thereof But ve but parçaları Other Diğerleri Offal: Sakatat : Livers Karaciğerler Other Diğerleri - Of turkeys: - Hindiler: Not cut in pieces, fresh or chilled: - - Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş): Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as '80 % turkeys' Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80'lik denilen hindiler Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as '73 % turkeys', or otherwise presented Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar Not cut in pieces, frozen: - - Parçalanmamış (dondurulmuş): Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as '80 % turkeys' Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80'lik denilen hindiler Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as '73 % turkeys', or otherwise presented Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar - - Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya Cuts and offal, fresh or chilled: soğutulmuş) : Cuts: Parçalar:

7 Boneless Kemiksiz With bone in: Kemikli: Halves or quarters Yarım veya çeyrekler Bütün kanatlar (kanat uçları olsun Whole wings, with or without tips olmasın) Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları Breasts and cuts thereof Göğüs ve göğüs parçaları Legs and cuts thereof: But ve but parçaları: Drumsticks and cuts of drumsticks Butun alt kısmı ve parçaları Other Diğerleri Other Diğerleri Offal: Sakatat : Livers Karaciğerler Other Diğerleri - - Parça halindeki etler ve sakatat Cuts and offal, frozen: (dondurulmuş) : Cuts: Parçalar: Boneless Kemiksiz With bone in: Kemikli: Halves or quarters Yarım veya çeyrekler Whole wings, with or without tips Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) Backs, necks, backs with necks Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk attached, rumps and wing-tips uçları Breasts and cuts thereof Göğüs ve göğüs parçaları Legs and cuts thereof: But ve but parçaları: Drumsticks and cuts thereof Butun alt kısmı ve parçaları Other Diğerleri Other Diğerleri Offal: Sakatat : Livers Karaciğerler Other Diğerleri - Of ducks, geese or guinea fowls: - Ördekler, kazlar ve beç tavuklarına ait olanlar: Not cut in pieces, fresh or chilled: - - Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş): Of ducks: Ördekler: Plucked, bled, gutted but not drawn, with heads and feet, known as '85 % ducks' Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, yada bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 85'lik denilen ördekler Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as '70 % ducks' Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70'lik denilen ördekler Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as '63 % ducks', or otherwise presented Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 63'lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar Of geese: Kazlar: Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as '82 % geese' Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar Plucked and drawn, without heads Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve and feet, with or without hearts and gizzards, known as '75 % geese', or otherwise presented ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar Of guinea fowls Beç tavuklarına ait olanlar

8 Not cut in pieces, frozen: - - Parçalanmamış (dondurulmuş): Of ducks: Ördekler: Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as '70 % ducks' Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70'lik denilen ördekler Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as '63 % ducks', or otherwise presented Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 63'lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar Of geese: Kazlar: Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as '82 % geese' Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar Plucked and drawn, without heads Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve and feet, with or without hearts and gizzards, known as '75 % geese', or otherwise presented ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar Of guinea fowls Beç tavuklarına ait olanlar Fatty livers, fresh or chilled: - - Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş): Of geese Kazlara ait olanlar Of ducks Ördeklere ait olanlar Other, fresh or chilled: - - Diğerleri ( taze veya soğutulmuş): Cuts: Parçalar: Boneless: Kemiksiz: Of geese Kazlara ait olanlar Of ducks or guinea fowls Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar With bone in: Kemikli: Halves or quarters: Yarım veya çeyrekler: Of ducks Ördeklere ait olanlar Of geese Kazlara ait olanlar Of guinea fowls Beç tavuklarına ait olanlar Bütün kanatlar (kanat uçları olsun Whole wings, with or without tips olmasın) Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları Breasts and cuts thereof: Göğüs ve göğüs parçaları : Of geese Kazlara ait olanlar Of ducks or guinea fowls Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar Legs and cuts thereof: But ve but parçaları: Of geese Kazlara ait olanlar Of ducks or guinea fowls Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar Goose or duck paletots Kaz ve ördeğin "palto" denilen kısımları Other Diğerleri Offal: Sakatat : Livers, other than fatty livers Karaciğerler (kaz ve ördeklerin yağlı karaciğerleri hariç) Other Diğerleri Other, frozen: - - Diğerleri ( dondurulmuş): Cuts: Parçalar: Boneless: Kemiksiz: Of geese Kazlara ait olanlar Of ducks or guinea fowls Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar With bone in: Kemikli:

9 Halves or quarters: Yarım veya çeyrekler: Of ducks Ördeklere ait olanlar Of geese Kazlara ait olanlar Of guinea fowls Beç tavuklarına ait olanlar Bütün kanatlar (kanat uçları olsun Whole wings, with or without tips olmasın) Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları Breasts and cuts thereof: Göğüs ve göğüs parçaları : Of geese Kazlara ait olanlar Of ducks or guinea fowls Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar Legs and cuts thereof: But ve but parçaları: Of geese Kazlara ait olanlar Of ducks or guinea fowls Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar Goose or duck paletots Kaz ve ördeğin "palto" denilen kısımları Other Diğerleri Offal: Sakatat : Livers: Karaciğerler: Fatty livers of geese Kazların yağlı karaciğerleri Fatty livers of ducks Ördeklerin yağlı karaciğerleri Other Diğerleri Other Diğerleri Other meat and edible meat offal, fresh, Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş chilled or frozen: veya dondurulmuş): Of rabbits or hares: - Tavşanlar veya yabani tavşanlara ait olanlar: Of domestic rabbits - - Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı Other - - Diğerleri Of primates - Maymunlara (primatlara) ait olanlar Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia): - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz ineklerine (dugonlara) (Sirenia takımından memeliler) ait olanlar Whale meat - - Balina eti Other - - Diğerleri Of reptiles (including snakes and turtles) - Sürüngenlerin etleri ve yenilen sakatatı (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) Other: - Diğerleri : Of domestic pigeons - - Evcil güvercinlerin etleri ve yenilen sakatatı - - Of game, other than of rabbits or - - Av hayvanlarına ait olanlar (tavşanlar veya hares yabani tavşanlar hariç) Seal meat - - Fok etleri Of reindeer - - Ren geyiği eti Frogs' legs - - Kurbağa bacağı Other - - Diğerleri Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked: Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının yağları (eritilmemiş veya başka suretle çıkarılmamış ) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş): - Subcutaneous pig fat: - Domuzun deri altı yağı (lard): Fresh, chilled, frozen, salted or in brine - - Taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş Dried or smoked - - Kurutulmuş veya tütsülenmiş

10 Pig fat, other than that of subheading - Domuz yağı ( veya or alt pozisyonundakiler hariç) Poultry fat - Kümes hayvanlarının yağı Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal: Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve ezmeleri: - Meat of swine: - Domuz etleri: - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in: - - But, kol ve bunların parçaları (kemikli): Of domestic swine: Evcil domuzlara ait olanlar: Salted or in brine: Tuzlanmış veya salamura edilmiş: Hams and cuts thereof But ve but parçaları Shoulders and cuts thereof Kol ve kol parçaları Dried or smoked: Kurutulmuş veya tütsülenmiş: Hams and cuts thereof But ve but parçaları Shoulders and cuts thereof Kol ve kol parçaları Other Diğerleri Bellies (streaky) and cuts thereof: - - Karın ve karın parçaları: Of domestic swine: Evcil domuzlara ait olanlar: Salted or in brine Tuzlanmış veya salamura edilmiş Dried or smoked Kurutulmuş veya tütsülenmiş Other Diğerleri Other: - - Diğerleri : Of domestic swine: Evcil domuzlara ait olanlar: Salted or in brine: Tuzlanmış veya salamura edilmiş: Bacon sides or spencers Yarım karkas veya dörtte üç ön parça Three-quarter sides or middles Dörtte üç arka parça veya orta kısımlar Fore-ends and cuts thereof Ön kısım ve bunların parçaları Loins and cuts thereof Bel kısmı ve parçaları Other Diğerleri Dried or smoked: Kurutulmuş veya tütsülenmiş: Fore-ends and cuts thereof Ön kısım ve bunların parçaları Loins and cuts thereof Bel kısmı ve parçaları Other: Diğerleri : Boneless Kemiksiz Other Diğerleri Other Diğerleri Meat of bovine animals: - Sığır etleri: With bone in - - Kemikli Boneless - - Kemiksiz - Other, including edible flours and meals of meat or meat offal: - Diğerleri (et ve sakatatın yenilen un ve ezmeleri dahil): Of primates - - Maymunlara (primatlara) ait olanlar Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) - - Of reptiles (including snakes and turtles) - - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler) - - Sürüngenlerin etleri ve yenilen sakatatı (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) Other: - - Diğerleri : Meat: Etler: At eti (tuzlanmış, salamura edilmiş veya Of horses, salted, in brine or dried kurutulmuş) Of sheep and goats: Koyun ve keçi etleri: With bone in Kemikli Boneless Kemiksiz

ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28149 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1-21/12/2011 tarihli

Detaylı

Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ

Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yayımlandığı R.Gazete: 17.05.2008-26879 Tebliğ No: 2008/26 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, gıda

Detaylı

Ek-1/A VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER (1) (KONTROL BELGESİNE TABİ OLANLAR)

Ek-1/A VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER (1) (KONTROL BELGESİNE TABİ OLANLAR) Ek-1/A VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER (1) (KONTROL BELGESİNE TABİ OLANLAR) GTİP 01.01 Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar 01.02 Canlı büyükbaş hayvanlar 01.03 Canlı domuzlar

Detaylı

Ek-1/A Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (1) (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)

Ek-1/A Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (1) (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) Ek-1/A Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (1) (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) GTİP 01.01 Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar 01.02 Canlı büyükbaş hayvanlar 01.03 Canlı domuzlar

Detaylı

DENİZLERDE AMATÖR BALIKÇILIK DENİZLERİMİZDE AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla

DENİZLERDE AMATÖR BALIKÇILIK DENİZLERİMİZDE AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla DENİZLERDE AMATÖR BALIKÇILIK DENİZLERİMİZDE AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan

Detaylı

ERPİLİÇ ÜRÜN KATALOĞU ERPİLİÇ PRODUCT CATALOGUE

ERPİLİÇ ÜRÜN KATALOĞU ERPİLİÇ PRODUCT CATALOGUE ERPİLİÇ ÜRÜN KATALOĞU ERPİLİÇ PRODUCT CATALOGUE KURU YOLUM DRY PLUCKING Helal Piliçte Yeni Dönem: Kuru Yolum Türkiye nin ilk helal gıda sertifikalı pilici Erpiliç, yine büyük bir teknoloji yatırımı yaparak

Detaylı

Besin Terimleri (Balık,Et,Sebze) Acid balsamic Balzamik sirke Acidity

Besin Terimleri (Balık,Et,Sebze) Acid balsamic Balzamik sirke Acidity Besin Terimleri (Balık,Et,Sebze) Acid balsamic Balzamik sirke Acidity Ekşilik, asidite Aegean tuna Trança balığı Aging Eti dinlendirmek Akvavit Damıtık İskandinavya içkisi Alcoholic beverages Alkollü içkiler

Detaylı

BALIK ve BALIKÇILIK CİLT : XIII IIAZİRAI SAYI: 6

BALIK ve BALIKÇILIK CİLT : XIII IIAZİRAI SAYI: 6 BALIK ve BALIKÇILIK m. *- * -J* Denizdeki Mini Mini Atlar Su Aygırları (Kısım I) Orkinosların Davranışı Üzerindeki Etüdlerin Amerika Birleşik Devletleri Balık Endüstrisine Yardımı Tek ve Çift Gemi Sistemi

Detaylı

AöUSTOS 1969 İÇİNDEKİLER SAYI : 8 CİLT : XVII

AöUSTOS 1969 İÇİNDEKİLER SAYI : 8 CİLT : XVII İÇİNDEKİLER Midye Yataklarımız ve Midye Açılması İçin Yeni Bir Buluş 1 Türk Sularında Bulunan Balıkların Karaciğerindeki A - Vitamini miktarları 4 Tatlısu Balıklarımızın Turizm Yönünden değeri 9 Japonya'da

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ ETLERİN HAZIRLANMASI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Türkiye Denizleri ve İç Sularında Avlanan Türlerin Üreme Zamanları ve İlk Üreme Boyları İle İlgili Bilimsel Çalışmalar

Türkiye Denizleri ve İç Sularında Avlanan Türlerin Üreme Zamanları ve İlk Üreme Boyları İle İlgili Bilimsel Çalışmalar Türkiye Denizleri ve İç Sularında Avlanan Türlerin Üreme Zamanları ve İlk Üreme Boyları İle İlgili Bilimsel Çalışmalar Derleyen Gülnur METİN Katkıda Bulunanlar Ali İŞMEN Akın Türker İLKYAZ Dilek İLHAN

Detaylı

ürün kataloğu product catalogue

ürün kataloğu product catalogue ürün kataloğu product catalogue 2 Merhaba, 1955 yılından bu yana oluşturduğumuz 57 yıllık tecrübemizi sizlere bu katalog ile ulaşarak tanıtmak istedik. Hem besleyici niteliği ile en sağlıklı ve ucuz protein

Detaylı

ET ve BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞl

ET ve BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞl İ Ç İ N D E K İ L E R Karadeniz Balıkçıl-ğımz Ne Alemde? Dünya Denizlerindeki Köpek Balıkları... 1 (Kısım IX) 4 Türkiye'de İlk Defa Düzenlenen Balık Bulucu Cihazlarından «Basdıc» Kursu 8 Yunanistanda Balıkçüık

Detaylı

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA HAYVAN ADLANDIRMALARINA İLİŞKİN BELİRLEYİCİLER * ÖZET

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA HAYVAN ADLANDIRMALARINA İLİŞKİN BELİRLEYİCİLER * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 179-213, ANKARA-TURKEY TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA HAYVAN ADLANDIRMALARINA İLİŞKİN BELİRLEYİCİLER * Oğuz ERGENE

Detaylı

DERS VI I-Önemli Deniz Akıntıları

DERS VI I-Önemli Deniz Akıntıları DERS VI I-Önemli Deniz Akıntıları Okyanuslar ve denizler hareketli su kitleleridir. Okyanus suları belirli bir yöne doğru binlerce km hareket edebilir. Okyanuslardaki bu hareketlere akıntı denir. Akıntıların

Detaylı

Burak Rahmi Yıldırım 1, Okan Akyol 2 * ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE

Burak Rahmi Yıldırım 1, Okan Akyol 2 * ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Su Ürünleri Dergisi (2012) Ege J Fish Aqua Sci 29(4): 151-155 (2012) ARAŞTIRMA MAKALESİ http://www.egejfas.org DOI: 10.12714/egejfas.2012.29.4.01 RESEARCH ARTICLE İzmir balık hali: Mevcut durum, pazarlanan

Detaylı

ŞUBAT 1955. t Profesyonel ve Amatör Balıkçılar Arasında... 15. Sardalyagiller. 7 İzlandalı Balıkçılık Uzmanı Memleketimizde Neler Vapacak?

ŞUBAT 1955. t Profesyonel ve Amatör Balıkçılar Arasında... 15. Sardalyagiller. 7 İzlandalı Balıkçılık Uzmanı Memleketimizde Neler Vapacak? İ Ç İ N D E K İ L E R : Sardalyagiller Dünya Balıkçılık Âlemi '. t Profesyonel ve Amatör Balıkçılar Arasında.... 15 7 İzlandalı Balıkçılık Uzmanı Memleketimizde Neler Vapacak? 21 Et ve Balık Kurumundan

Detaylı

tohumu yetiştirilmesi Diğer sebze tohumlarının yetiştiriciliği (şeker pancarı tohumu dahil, diğer pancar tohumları hariç)

tohumu yetiştirilmesi Diğer sebze tohumlarının yetiştiriciliği (şeker pancarı tohumu dahil, diğer pancar tohumları hariç) Kod Tanım 01.11.07 Taze baklagil sebzelerin yetiştirilmesi 01.11.07 Acı bakla yetiştirilmesi Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.)

Detaylı

Uzatma Ağlarının Ağ Materyali ve Yapısal Özelliklerinin Türlerin Yakalanabilirliği ve Tür Seçiciliği Üzerindeki Etkisi

Uzatma Ağlarının Ağ Materyali ve Yapısal Özelliklerinin Türlerin Yakalanabilirliği ve Tür Seçiciliği Üzerindeki Etkisi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (3-4): 429 433 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Research

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR ET VE ET ÜRÜNLERİ SA/00-3-6 HAZIRLAYAN ERDAL ERTUĞRUL UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2000 ANKARA TKB MATBAASI İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ...

Detaylı

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanması Hakkında Karar 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Değişik:

Detaylı

Innovation transfer network in Mediterranean Mariculture Industry Training Courses

Innovation transfer network in Mediterranean Mariculture Industry Training Courses Innovation transfer network in Mediterranean Mariculture Industry Training Courses Vaccination strategies Processing Predictability in hatcheries Genomics Health & Safety Feeding strategies Innovation

Detaylı

Ayvalık (Ege Denizi) Kıyı Balıkçılığı Üzerine Bir Ön Çalışma* Preliminary Study on Ayvalık (Aegean Sea) Coastal Fishery

Ayvalık (Ege Denizi) Kıyı Balıkçılığı Üzerine Bir Ön Çalışma* Preliminary Study on Ayvalık (Aegean Sea) Coastal Fishery Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 26(1),15-20, 2014 26(1),15-20, 2014 Ayvalık (Ege Denizi) Kıyı Balıkçılığı Üzerine Bir Ön Çalışma* ** Cemil SAĞLAM 1, Okan AKYOL 1, Yeşim

Detaylı

Res T.C. mı Gazete KANUNLAR PAZARTESİ. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920. Sayı: 15864 28 ŞUBAT 1977

Res T.C. mı Gazete KANUNLAR PAZARTESİ. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920. Sayı: 15864 28 ŞUBAT 1977 Res T.C. mı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 ŞUBAT 1977 PAZARTESİ Sayı: 15864 KANUNLAR

Detaylı

MAL TESLİMLERİ İLE HİZMET İFALARINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI

MAL TESLİMLERİ İLE HİZMET İFALARINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI MAL TESLİMLERİ İLE HİZMET İFALARINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI K.D.V.K. Madde:28 (2007/13033 sayılı BKK) (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarında uygulanacak katma değer vergisi oranları

Detaylı

KARADENİZ DE ORTA SU TROLÜNÜN KULLANIM OLANAKLARI ve AV VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

KARADENİZ DE ORTA SU TROLÜNÜN KULLANIM OLANAKLARI ve AV VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE ORTA SU TROLÜNÜN KULLANIM OLANAKLARI ve AV VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (TAGEM/HAYSUD/1998/17/3/7) PROJE SONUÇ RAPORU

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. National Renderers Association (NRA) Çukurova Öğrenci Seminerleri Dizisi-2

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. National Renderers Association (NRA) Çukurova Öğrenci Seminerleri Dizisi-2 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ National Renderers Association (NRA) Çukurova Öğrenci Seminerleri Dizisi-2 YEM KAYNAĞI OLARAK RENDERİNG ÜRÜNLERİNİN HAYVAN BESLEMEDE KULLANIMI

Detaylı

ISBN 978-975 19 4026-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4026-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4026-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı