Of a weight not exceeding 80 kg Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler Of a weight exceeding 80 kg but not exceeding 160 kg:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01029005 - - - Of a weight not exceeding 80 kg - - - Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler - - - Of a weight exceeding 80 kg but not exceeding 160 kg:"

Transkript

1 0101 Live horses, asses, mules and hinnies: Canlı atlar,eşekler,katırlar ve bardolar: Pure-bred breeding animals: - Damızlıklar : Horses - - Atlar Other - - Diğerleri Other: - Diğerleri : - - Horses: - - Atlar: For slaughter Kasaplık atlar Other Diğerleri Asses - - Eşekler Mules and hinnies - - Katırlar ve bardolar 0102 Live bovine animals: Canlı sığırlar: Pure-bred breeding animals : - Damızlıklar : - - Heifers (female bovines that have never calved) - - Düveler (doğurmamış dişi sığırlar) Cows - - İnekler Other - - Diğerleri Other: - Diğerleri : - - Domestic species: - - Evcil türler : Of a weight not exceeding 80 kg Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler Of a weight exceeding 80 kg but not exceeding 160 kg: Ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyenler: For slaughter Kasaplık olanlar Other Diğerleri Of a weight exceeding 160 kg but not exceeding 300 kg: Ağırlığı 160 kg.ı geçen fakat 300 kg.ı geçmeyenler: For slaughter Kasaplık olanlar Other Diğerleri Of a weight exceeding 300 kg: Ağırlığı 300 kg.ı geçenler: Heifers (female bovines that have never calved): Düveler (doğurmamış dişi sığırlar): For slaughter Kasaplık olanlar Other Diğerleri Cows: İnekler: For slaughter Kasaplık olanlar Other Diğerleri Other: Diğerleri : For slaughter Kasaplık olanlar Other Diğerleri Other - - Diğerleri 0103 Live swine: Canlı domuzlar: Pure-bred breeding animals - Damızlıklar - Other: - Diğerleri : Weighing less than 50 kg: - - Ağırlığı 50 kg. dan az olanlar: Domestic species Evcil türler Other Diğerleri Weighing 50 kg or more: - - Ağırlığı 50 kg. veya daha fazla olanlar: Domestic species: Evcil türler : Sows having farrowed at least once, of a weight of not less than 160 kg Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar Other Diğerleri Other Diğerleri 0104 Live sheep and goats: Canlı koyun ve keçiler: Sheep: - Koyunlar: Pure-bred breeding animals - - Damızlıklar - - Other: - - Diğerleri :

2 Lambs (up to a year old) Kuzular (1 yaşında veya daha küçük) Other Diğerleri Goats: - Keçiler: Pure-bred breeding animals - - Damızlıklar Other - - Diğerleri Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls: Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]: - Weighing not more than 185 g: - Ağırlığı 185gr.ı geçmeyenler: - - Fowls of the species Gallus - - Horozlar ve tavuklar ("Gallus Domesticus" domesticus: türü): Grandparent and parent female chicks: Büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler : Laying stocks Hindi civcivi Other Diğerleri Other: Diğerleri : Laying stocks Hindi civcivi Other Diğerleri Turkeys - - Hindiler Other: - - Diğerleri : Geese Kazlar Ducks and guinea fowls Ördekler ve beç tavukları Other: - Diğerleri : - - Fowls of the species Gallus - - Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus domesticus türü) ; Other: - - Diğerleri : Ducks Ördekler Geese Kazlar Turkeys Hindiler Guinea fowls Beç tavukları 0106 Other live animals: Canlı diğer hayvanlar: - Mammals: - Memeliler: Primates - - Maymunlar (Primatlar) - - Whales, dolphins and porpoises - - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (mammals of the order Cetacea); (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz manatees and dugongs (mammals of güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından the order Sirenia) memeliler) Other: - - Diğerleri : Domestic rabbits Evcil tavşanlar Other Diğerleri Reptiles (including snakes and turtles) - Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) - Birds: - Kuşlar: Birds of prey - - Yırtıcı kuşlar Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos) - - Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar ve kakadular dahil) Other: - - Diğerleri : Pigeons Güvercinler Other Diğerleri Other - Diğerleri 0201 Meat of bovine animals, fresh or chilled: Sığır eti (taze veya soğutulmuş): Carcases and half-carcases - Karkas ve yarım karkas Other cuts with bone in: - Diğer kemikli parçalar: 'Compensated' quarters - - Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) Unseparated or separated forequarters - - Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış)

3 - - Unseparated or separated hindquarters - - Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) Other - - Diğerleri Boneless - Kemiksiz 0202 Meat of bovine animals, frozen: Sığır eti (dondurulmuş): Carcases and half-carcases - Karkas ve yarım karkas Other cuts with bone in: - Diğer kemikli parçalar: 'Compensated' quarters - - Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) Unseparated or separated forequarters - - Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) Unseparated or separated hindquarters - - Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) Other - - Diğerleri Boneless: - Kemiksiz: Forequarters, whole or cut into a maximum of five pieces, each quarter being in a single block; 'compensated' quarters in two blocks, one of which contains the forequarter, whole or cut into a maximum of five pieces, and the other, the hindquarter, excluding the tenderloin, in one piece - - Crop, chuck and blade and brisket cuts - - Karkasın ön çeyrekleri (bütün veya en fazla beş parçaya bölünmüş, her çeyrek karkas dondurulmuş tek bir blok halinde) ; iki blok halinde dondurulmuş, eşit olarak bölünmüş çeyrek parçalar [ bu bloklardan biri tam veya en fazla beş parçaya bölünmüş ön çeyrek parçadan,diğeri tek parça halinde arka çeyrek parçadan (fileto hariç) oluşmalıdır.] - - Karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri Other - - Diğerleri Domuz eti (taze, soğutulmuş veya 0203 Meat of swine, fresh, chilled or frozen: dondurulmuş): - Fresh or chilled: - Taze veya soğutulmuş: Carcases and half-carcases: - - Karkas ve yarım karkas: Of domestic swine Evcil domuz eti Other Diğerleri - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in: - - But, kol ve bunların parçaları (kemikli): Of domestic swine: Evcil domuzlara ait olanlar: Hams and cuts thereof But ve but parçaları Shoulders and cuts thereof Kol ve kol parçaları Other Diğerleri Other: - - Diğerleri : Of domestic swine: Evcil domuzlara ait olanlar: Fore-ends and cuts thereof Ön kısım ve bunların parçaları Loins and cuts thereof, with bone in Bel kısmı ve bunların parçaları Bellies (streaky) and cuts thereof Karın ve karın parçaları Other: Diğerleri : Boneless Kemiksiz Other Diğerleri Other Diğerleri - Frozen: - Dondurulmuş: Carcases and half-carcases: - - Karkas ve yarım karkas: Of domestic swine Evcil domuz eti Other Diğerleri - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in: - - But, kol ve bunların parçaları (kemikli): Of domestic swine: Evcil domuzlara ait olanlar: Hams and cuts thereof But ve but parçaları Shoulders and cuts thereof Kol ve kol parçaları Other Diğerleri Other: - - Diğerleri :

4 - - - Of domestic swine: Evcil domuzlara ait olanlar: Fore-ends and cuts thereof Ön kısım ve bunların parçaları Loins and cuts thereof, with bone in Bel kısmı ve bunların parçaları Bellies (streaky) and cuts thereof Karın ve karın parçaları Other: Diğerleri : Boneless Kemiksiz Other Diğerleri Other Diğerleri Meat of sheep or goats, fresh, chilled or Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya frozen: donduruimuş): - Carcases and half-carcases of lamb, - Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze fresh or chilled veya soğutulmuş) Other meat of sheep, fresh or chilled: - Diğer koyun etleri (taze veya soğutulmuş): Carcases and half-carcases - - Karkas ve yarım karkas Other cuts with bone in: - - Diğer kemikli parçalar: Short forequarters Kısa ön çeyrekler Chines and/or best ends Fileto veya sağrı (tam veya yarım) Legs But veya yarım but Other Diğerleri Boneless - - Kemiksiz Carcases and half-carcases of lamb, frozen - Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş ) - Other meat of sheep, frozen: - Diğer koyun etleri (dondurulmuş): Carcases and half-carcases - - Karkas ve yarım karkas Other cuts with bone in: - - Diğer kemikli parçalar: Short forequarters Kısa ön çeyrekler Chines and/or best ends Fileto veya sağrı (tam veya yarım) Legs But veya yarım but Other Diğerleri Boneless: - - Kemiksiz: Of lamb Kuzu eti Other Diğerleri Meat of goats: - Keçi eti: - - Fresh or chilled: - - Taze veya soğutulmuş: Carcases and half-carcases Karkas ve yarım karkas Short forequarters Kısa ön çeyrekler Chines and/or best ends Fileto veya sağrı (tam veya yarım) Legs But veya yarım but Other: Diğerleri : Cuts with bone in Kemikli parçalar Boneless cuts Kemiksiz parçalar - - Frozen: - - Dondurulmuş: Carcases and half-carcases Karkas ve yarım karkas Short forequarters Kısa ön çeyrekler Chines and/or best ends Fileto veya sağrı (tam veya yarım) Legs But veya yarım but Other: Diğerleri : Cuts with bone in Kemikli parçalar Boneless cuts Kemiksiz parçalar Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen: At,eşek,katır veya bardo etleri(taze,soğutulmuş veya dondurulmuş): Fresh or chilled - Taze veya soğutulmuş Frozen - Dondurulmuş olanlar

5 0206 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen: Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş): Of bovine animals, fresh or chilled: - Sığır sakatatı (taze veya soğutulmuş): - - For the manufacture of pharmaceutical products - - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar Other: - - Diğerleri : Thick skirt and thin skirt Kalın ve ince etek Other Diğerleri - Of bovine animals, frozen: - Sığır sakatatı (dondurulmuş): Tongues - - Diller Livers - - Karaciğerler Other: - - Diğerleri : For the manufacture of pharmaceutical products Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar Other: Diğerleri : Thick skirt and thin skirt Kalın ve ince etek Other Diğerleri Of swine, fresh or chilled - Domuz sakatatı (taze veya soğutulmuş) - Of swine, frozen: - Domuz sakatatı (dondurulmuş): Livers - - Karaciğerler Other - - Diğerleri Other, fresh or chilled: - Diğerleri ( taze veya soğutulmuş): - - For the manufacture of pharmaceutical products - - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar - - Other: - - Diğerleri : Of horses, asses, mules and hinnies At,eşek,katır ve bardo sakatatı Of sheep and goats Koyun ve keçilere ait olanlar Other, frozen: - Diğerleri ( dondurulmuş): - - For the manufacture of pharmaceutical products - - Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar - - Other: - - Diğerleri : Of horses, asses, mules and hinnies At,eşek,katır ve bardo sakatatı Of sheep and goats Koyun ve keçilere ait olanlar Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının Meat and edible offal, of the poultry of etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya heading 0105, fresh, chilled or frozen: dondurulmuş): - Of fowls of the species Gallus domesticus: - Horoz ve tavuklar ( "Gallus domesticus" türü): Not cut in pieces, fresh or chilled: - - Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş): Tüyleri yolunmuş, bağırsakları Plucked and gutted, with heads and çıkarılmış,başlı ve ayaklı % 83'lük denilen feet, known as '83 % chickens' tavuklar Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as '70 % chickens' Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,fakat boyun,yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen tavuklar Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as '65 % chickens', or otherwise presented Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu,yüreği, karaciğeri ve taşlığı alınmış %65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar Not cut in pieces, frozen: - - Parçalanmamış (dondurulmuş): Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as '70 % chickens' Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,fakat boyun,yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen tavuklar

6 Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as '65 % chickens', or otherwise presented Cuts and offal, fresh or chilled: Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu,yüreği, karaciğeri ve taşlığı alınmış %65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar - - Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş) : Cuts: Parçalar: Boneless Kemiksiz With bone in: Kemikli: Halves or quarters Yarım veya çeyrekler Whole wings, with or without tips Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları Breasts and cuts thereof Göğüs ve göğüs parçaları Legs and cuts thereof But ve but parçaları Other Diğerleri Offal: Sakatat : Livers Karaciğerler Other Diğerleri - - Parça halindeki etler ve sakatat Cuts and offal, frozen: (dondurulmuş) : Cuts: Parçalar: Boneless Kemiksiz With bone in: Kemikli: Halves or quarters Yarım veya çeyrekler Whole wings, with or without tips Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları Breasts and cuts thereof Göğüs ve göğüs parçaları Legs and cuts thereof But ve but parçaları Other Diğerleri Offal: Sakatat : Livers Karaciğerler Other Diğerleri - Of turkeys: - Hindiler: Not cut in pieces, fresh or chilled: - - Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş): Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as '80 % turkeys' Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80'lik denilen hindiler Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as '73 % turkeys', or otherwise presented Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar Not cut in pieces, frozen: - - Parçalanmamış (dondurulmuş): Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as '80 % turkeys' Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80'lik denilen hindiler Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as '73 % turkeys', or otherwise presented Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar - - Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya Cuts and offal, fresh or chilled: soğutulmuş) : Cuts: Parçalar:

7 Boneless Kemiksiz With bone in: Kemikli: Halves or quarters Yarım veya çeyrekler Bütün kanatlar (kanat uçları olsun Whole wings, with or without tips olmasın) Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları Breasts and cuts thereof Göğüs ve göğüs parçaları Legs and cuts thereof: But ve but parçaları: Drumsticks and cuts of drumsticks Butun alt kısmı ve parçaları Other Diğerleri Other Diğerleri Offal: Sakatat : Livers Karaciğerler Other Diğerleri - - Parça halindeki etler ve sakatat Cuts and offal, frozen: (dondurulmuş) : Cuts: Parçalar: Boneless Kemiksiz With bone in: Kemikli: Halves or quarters Yarım veya çeyrekler Whole wings, with or without tips Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) Backs, necks, backs with necks Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk attached, rumps and wing-tips uçları Breasts and cuts thereof Göğüs ve göğüs parçaları Legs and cuts thereof: But ve but parçaları: Drumsticks and cuts thereof Butun alt kısmı ve parçaları Other Diğerleri Other Diğerleri Offal: Sakatat : Livers Karaciğerler Other Diğerleri - Of ducks, geese or guinea fowls: - Ördekler, kazlar ve beç tavuklarına ait olanlar: Not cut in pieces, fresh or chilled: - - Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş): Of ducks: Ördekler: Plucked, bled, gutted but not drawn, with heads and feet, known as '85 % ducks' Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, yada bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 85'lik denilen ördekler Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as '70 % ducks' Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70'lik denilen ördekler Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as '63 % ducks', or otherwise presented Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 63'lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar Of geese: Kazlar: Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as '82 % geese' Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar Plucked and drawn, without heads Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve and feet, with or without hearts and gizzards, known as '75 % geese', or otherwise presented ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar Of guinea fowls Beç tavuklarına ait olanlar

8 Not cut in pieces, frozen: - - Parçalanmamış (dondurulmuş): Of ducks: Ördekler: Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as '70 % ducks' Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70'lik denilen ördekler Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as '63 % ducks', or otherwise presented Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 63'lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar Of geese: Kazlar: Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as '82 % geese' Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar Plucked and drawn, without heads Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve and feet, with or without hearts and gizzards, known as '75 % geese', or otherwise presented ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar Of guinea fowls Beç tavuklarına ait olanlar Fatty livers, fresh or chilled: - - Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş): Of geese Kazlara ait olanlar Of ducks Ördeklere ait olanlar Other, fresh or chilled: - - Diğerleri ( taze veya soğutulmuş): Cuts: Parçalar: Boneless: Kemiksiz: Of geese Kazlara ait olanlar Of ducks or guinea fowls Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar With bone in: Kemikli: Halves or quarters: Yarım veya çeyrekler: Of ducks Ördeklere ait olanlar Of geese Kazlara ait olanlar Of guinea fowls Beç tavuklarına ait olanlar Bütün kanatlar (kanat uçları olsun Whole wings, with or without tips olmasın) Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları Breasts and cuts thereof: Göğüs ve göğüs parçaları : Of geese Kazlara ait olanlar Of ducks or guinea fowls Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar Legs and cuts thereof: But ve but parçaları: Of geese Kazlara ait olanlar Of ducks or guinea fowls Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar Goose or duck paletots Kaz ve ördeğin "palto" denilen kısımları Other Diğerleri Offal: Sakatat : Livers, other than fatty livers Karaciğerler (kaz ve ördeklerin yağlı karaciğerleri hariç) Other Diğerleri Other, frozen: - - Diğerleri ( dondurulmuş): Cuts: Parçalar: Boneless: Kemiksiz: Of geese Kazlara ait olanlar Of ducks or guinea fowls Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar With bone in: Kemikli:

9 Halves or quarters: Yarım veya çeyrekler: Of ducks Ördeklere ait olanlar Of geese Kazlara ait olanlar Of guinea fowls Beç tavuklarına ait olanlar Bütün kanatlar (kanat uçları olsun Whole wings, with or without tips olmasın) Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları Breasts and cuts thereof: Göğüs ve göğüs parçaları : Of geese Kazlara ait olanlar Of ducks or guinea fowls Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar Legs and cuts thereof: But ve but parçaları: Of geese Kazlara ait olanlar Of ducks or guinea fowls Ördek veya beç tavuklarına ait olanlar Goose or duck paletots Kaz ve ördeğin "palto" denilen kısımları Other Diğerleri Offal: Sakatat : Livers: Karaciğerler: Fatty livers of geese Kazların yağlı karaciğerleri Fatty livers of ducks Ördeklerin yağlı karaciğerleri Other Diğerleri Other Diğerleri Other meat and edible meat offal, fresh, Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş chilled or frozen: veya dondurulmuş): Of rabbits or hares: - Tavşanlar veya yabani tavşanlara ait olanlar: Of domestic rabbits - - Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı Other - - Diğerleri Of primates - Maymunlara (primatlara) ait olanlar Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia): - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz ineklerine (dugonlara) (Sirenia takımından memeliler) ait olanlar Whale meat - - Balina eti Other - - Diğerleri Of reptiles (including snakes and turtles) - Sürüngenlerin etleri ve yenilen sakatatı (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) Other: - Diğerleri : Of domestic pigeons - - Evcil güvercinlerin etleri ve yenilen sakatatı - - Of game, other than of rabbits or - - Av hayvanlarına ait olanlar (tavşanlar veya hares yabani tavşanlar hariç) Seal meat - - Fok etleri Of reindeer - - Ren geyiği eti Frogs' legs - - Kurbağa bacağı Other - - Diğerleri Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked: Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının yağları (eritilmemiş veya başka suretle çıkarılmamış ) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş): - Subcutaneous pig fat: - Domuzun deri altı yağı (lard): Fresh, chilled, frozen, salted or in brine - - Taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş Dried or smoked - - Kurutulmuş veya tütsülenmiş

10 Pig fat, other than that of subheading - Domuz yağı ( veya or alt pozisyonundakiler hariç) Poultry fat - Kümes hayvanlarının yağı Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal: Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve ezmeleri: - Meat of swine: - Domuz etleri: - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in: - - But, kol ve bunların parçaları (kemikli): Of domestic swine: Evcil domuzlara ait olanlar: Salted or in brine: Tuzlanmış veya salamura edilmiş: Hams and cuts thereof But ve but parçaları Shoulders and cuts thereof Kol ve kol parçaları Dried or smoked: Kurutulmuş veya tütsülenmiş: Hams and cuts thereof But ve but parçaları Shoulders and cuts thereof Kol ve kol parçaları Other Diğerleri Bellies (streaky) and cuts thereof: - - Karın ve karın parçaları: Of domestic swine: Evcil domuzlara ait olanlar: Salted or in brine Tuzlanmış veya salamura edilmiş Dried or smoked Kurutulmuş veya tütsülenmiş Other Diğerleri Other: - - Diğerleri : Of domestic swine: Evcil domuzlara ait olanlar: Salted or in brine: Tuzlanmış veya salamura edilmiş: Bacon sides or spencers Yarım karkas veya dörtte üç ön parça Three-quarter sides or middles Dörtte üç arka parça veya orta kısımlar Fore-ends and cuts thereof Ön kısım ve bunların parçaları Loins and cuts thereof Bel kısmı ve parçaları Other Diğerleri Dried or smoked: Kurutulmuş veya tütsülenmiş: Fore-ends and cuts thereof Ön kısım ve bunların parçaları Loins and cuts thereof Bel kısmı ve parçaları Other: Diğerleri : Boneless Kemiksiz Other Diğerleri Other Diğerleri Meat of bovine animals: - Sığır etleri: With bone in - - Kemikli Boneless - - Kemiksiz - Other, including edible flours and meals of meat or meat offal: - Diğerleri (et ve sakatatın yenilen un ve ezmeleri dahil): Of primates - - Maymunlara (primatlara) ait olanlar Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) - - Of reptiles (including snakes and turtles) - - Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler) - - Sürüngenlerin etleri ve yenilen sakatatı (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) Other: - - Diğerleri : Meat: Etler: At eti (tuzlanmış, salamura edilmiş veya Of horses, salted, in brine or dried kurutulmuş) Of sheep and goats: Koyun ve keçi etleri: With bone in Kemikli Boneless Kemiksiz

11 Of reindeer Ren geyiği eti Other Diğerleri Offal: Sakatat : Of domestic swine: Evcil domuzlara ait olanlar: Livers Karaciğerler Other Diğerleri Of bovine animals: Sığırdan olanlar: Thick skirt and thin skirt Kalın ve ince etek Other Diğerleri Of sheep and goats Koyun ve keçilere ait olanlar Other: Diğerleri : Poultry liver: Kümes hayvanlarının karaciğerleri: Fatty livers of geese or ducks, Kaz ve ördeklerin yağlı karaciğerleri salted or in brine (tuzlanmış veya salamura edilmiş) Other Diğerleri Other Diğerleri Edible flours and meals of meat or meat offal Et veya sakatatın yenilen un ve ezmeleri 0301 Live fish: Canlı balıklar: Ornamental fish: - Süs balıkları: Freshwater fish - - Tatlısu süs balıkları Saltwater fish - - Deniz balıkları Other live fish: - Diğer canlı balıklar: - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): - - Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster): Of the species Oncorhynchus apache or Oncorhynchus chrysogaster Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar Other Diğerleri Eels (Anguilla spp.) - - Yılan balıkları (Anguilla spp.) Carp - - Sazan balıkları Bluefin tunas (Thunnus thynnus) - - Mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thynnus) Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) - - Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii) Other: - - Diğerleri : Freshwater fish: Tatlısu balıkları: Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Onco- rhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,oncorhynchus gorbuscha,oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus ), Atlantik somonları salmon (Hucho hucho) (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) Other Diğerleri Saltwater fish Deniz balıkları Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304: - Salmonidae, excluding livers and roes: - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): Balıklar (taze veya soğutulmuş) ( pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç): - Alabalıkgiller (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç): - - Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster):

12 Of the species Oncorhynchus apache or Oncorhynchus chrysogaster Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar Of the species Oncorhynchus mykiss, with heads and gills on, gutted, weighing more than 1,2 kg each, or with heads off, gilled and gutted, weighing more than 1 kg each Oncorhynchus mykiss türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla, başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı 1 kg.dan fazla olup, içleri temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar Other Diğerleri Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,oncorhynchus gorbuscha,oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus ), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) Other - - Diğerleri - Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes: - Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophtalmidae ve Citharidae) (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç): Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) - - Tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis) Plaice (Pleuronectes platessa) - - Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) Sole (Solea spp.) - - Dil balığı (Solea spp.) Other: - - Diğerleri : Megrim (Lepidorhombus spp.) Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.) Other Diğerleri Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus - Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinos veya (Katsuwonus) pelamis), excluding livers yazılı orkinos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] and roes: (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç): - - Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga): - - Ton balığı (Thunnus alalunga): For the industrial manufacture of Pozisyonunda yer alan ürünlerin products of heading 1604 imalinde kullanılanlar Other Diğerleri Yellowfin tunas (Thunnus albacares): - - Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares): For the industrial manufacture of Pozisyonunda yer alan ürünlerin products of heading 1604 imalinde kullanılanlar Other Diğerleri Skipjack or stripe-bellied bonito: - - Orkinos veya yazılı orkinos: For the industrial manufacture of Pozisyonunda yer alan ürünlerin products of heading 1604 imalinde kullanılanlar Other Diğerleri Bigeye tunas (Thunnus obesus): - - Bigeye orkinosu (Thunnus obesus): For the industrial manufacture of Pozisyonunda yer alan ürünlerin products of heading 1604 imalinde kullanılanlar Other Diğerleri Bluefin tunas (Thunnus thynnus): - - Mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thynnus): For the industrial manufacture of Pozisyonunda yer alan ürünlerin products of heading 1604 imalinde kullanılanlar Other Diğerleri

13 - - Southern bluefin tunas (Thunnus - - Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu maccoyii): (Thunnus maccoyii): For the industrial manufacture of Pozisyonunda yer alan ürünlerin products of heading 1604 imalinde kullanılanlar Other Diğerleri Other: - - Diğerleri : For the industrial manufacture of Pozisyonunda yer alan ürünlerin products of heading 1604 imalinde kullanılanlar Other Diğerleri Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and roes - Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik ringası- Clupea pallasii) (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç) Morina balıkları (soğuksu morinası -Gadus - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, morhua, Atlantik morinası-gadus ogac, Pasifik Gadus macrocephalus), excluding livers morinası - Gadus macrocephalus) (karaciğerleri, and roes: yumurtaları ve nefisleri hariç): Of the species Gadus morhua - - Soğuksu morinası (Gadus morhua) Other - - Diğerleri - Other fish, excluding livers and roes: - Diğer balıklar (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç): Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus): Sardines of the species Sardina pilchardus - - Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus): Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus) Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.) Brisling or sprats (Sprattus sprattus) Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus) Haddock (Melanogrammus aeglefinus) - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus) Coalfish (Pollachius virens) - - Kömür balığı (Pollachius virens) Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) - - Uskumru balıkları (Uskumru -Scomber scombrus,avustralya uskumrusu - Scomber Australasicus,Kolyoz - Scomber japonicus) Dogfish and other sharks: - - Köpek balıkları: Dogfish of the species Squalus acanthias Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) Dogfish of the species Scyliorhinus spp Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) Porbeagle shark (Lamna nasus) Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) Other Diğerleri Eels (Anguilla spp.) - - Yılan balıkları (Anguilla spp.) Swordfish (Xiphias gladius) - - Kılıç balığı (Xiphias gladius) na ait olanlar Toothfish (Dissostichus spp.) - - Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar Other: - - Diğerleri : Freshwater fish: Tatlısu balıkları: Carp Sazan balıkları Tilapia (Oreochromis spp.) Tilapia (Oreochromis spp.) Other Diğerleri Saltwater fish: Deniz balıkları: Fish of the genus Euthynnus, other Euthynnus cinsi balıklar [yukarıda than the skipjack or stripe-bellied bonitos alt pozisyonunda belirtilen orkinos veya yazılı (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) orkinos (Euthynnus) (Katsuwonus) pelamis mentioned in subheading : hariç]: For the industrial manufacture of products of heading Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar

14 Other Diğerleri Redfish (Sebastes spp.): Kırmızı balık (Sebastes spp.): Of the species Sebastes marinus Sebastes marinus türünden olanlar Other Diğerleri Fish of the species Boreogadus Kutup morinası (Boreogadus saida) türü saida balıklar Whiting (Merlangius merlangus) Bakalyaro (Merlangius merlangus) Ling (Molva spp.) Gelincik (Molva spp.) Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius) Alaska mezgit (Theragra chalcogramma) ve mezgit (Pollachius pollachius) balıkları Anchovies (Engraulis spp.) Hamsi balıkları (Engraulis spp.) Sea bream (Dentex dentex and Deniz mercan balıkları (Dentex dentex ve Pagellus spp.) Pagellus spp.) Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.): Berlam balıkları (Merliccius spp., Urophycis spp.): Hake of the genus Merluccius: Merliccius cinsi berlam balıkları: Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) Southern hake (Merluccius australis) Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları (Merluccius paradoxus) Güney berlam balıkları (Merluccius australis) Other Diğerleri Hake of the genus Urophycis Urophycis cinsi berlam balıkları Ray's bream (Brama spp.) Çapak balıkları (Brama spp.) Monkfish (Lophius spp.) Fener balıkları (Lophius spp.) Blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) and southern blue whiting (Micromesistius australis) Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou) ve Avustralya mavi mezgiti (Micromesistius australis) Horse mackerel (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) İstavrit (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) Sea bass (Dicentrarchus labrax) Deniz levreği (Dicentrarchus labrax) Gilt-head seabreams (Sparus aurata) Çipura (Sparus aurats) Other Diğerleri Livers and roes - Karaciğerler, yumurtalar ve nefisler Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304: Balıklar (dondurulmuş) (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç): - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Onco- - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhynchus rhodurus), excluding livers and rhodorus ) (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri roes: hariç) Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka) - - Sockeye somonu (Red salmon)(oncorhynchus nerka) Other - - Diğerleri - Other salmonidae, excluding livers and roes: - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): - Diğer alabalıkgiller (karaciğerleri,yumurtaları ve nefisleri hariç): - - Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster):

15 Of the species Oncorhynchus apache or Oncorhynchus chrysogaster Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar Of the species Oncorhynchus mykiss, with heads and gills on, gutted, weighing more than 1,2 kg each, or with heads off, gilled and gutted, weighing more than 1 kg each Oncorhynchus mykiss türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla, başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı 1 kg.dan fazla olup, içleri temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar Other Diğerleri Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) - - Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) Other - - Diğerleri - Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes: - Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophtalmidae ve Citharidae) (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç): Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) - - Tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis) Plaice (Pleuronectes platessa) - - Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) Sole (Solea spp.) - - Dil balığı (Solea spp.) Other: - - Diğerleri : Flounder (Platichthys flesus) Dere pisisi (Platicthys flesus) Fish of the genus Rhombosolea Rhombosolea cinsi balıklar Other Diğerleri Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus - Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinos veya (Katsuwonus) pelamis), excluding livers yazılı orkinos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] and roes: (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç): - - Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga): - - Ton balığı (Thunnus alalunga): For the industrial manufacture of Pozisyonunda yer alan ürünlerin products of heading 1604 imalinde kullanılanlar Other Diğerleri Yellowfin tunas (Thunnus albacares): - - Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares): For the industrial manufacture of products of heading 1604 : Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar : Whole: Bütün: Weighing more than 10 kg each Tanesi 10 kg.dan fazla olanlar Other Diğerleri Other: Diğerleri : Weighing more than 10 kg each Tanesi 10 kg.dan fazla olanlar Other Diğerleri Other Diğerleri Skipjack or stripe-bellied bonito: - - Orkinos veya yazılı orkinos: For the industrial manufacture of Pozisyonunda yer alan ürünlerin products of heading 1604 imalinde kullanılanlar Other Diğerleri Bigeye tunas (Thunnus obesus): - - Bigeye orkinosu (Thunnus obesus): For the industrial manufacture of Pozisyonunda yer alan ürünlerin products of heading 1604 imalinde kullanılanlar Other Diğerleri Mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thynnus):

16 - - - For the industrial manufacture of products of heading Other Diğerleri Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii): - - Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus maccoyii): For the industrial manufacture of Pozisyonunda yer alan ürünlerin products of heading 1604 imalinde kullanılanlar Other Diğerleri Other: - - Diğerleri : For the industrial manufacture of Pozisyonunda yer alan ürünlerin products of heading 1604 imalinde kullanılanlar Other Diğerleri Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus, Pasifik ringası - Clupea pallasii) ve - Herrings (Clupea harengus, Clupea morina balıkları ( soğuk su morinası Gadus pallasii) and cod (Gadus morhua, Gadus morhua, Atlantik morinası- Gadus ogac, Pasifik ogac, Gadus macrocephalus), excluding morinası Gadus macrocephalus) (karaciğerleri, livers and roes: yumurta ve nefisleri hariç): - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) - - Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus,pasifik ringası - Clupea pallasii) Morina balıkları (Soğuksu morinası-gadus - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): morhua, Atlantik morinası-gadus ogac, Pasifik morinası-gadus macrocephalus): Of the species Gadus morhua Soğuksu morinası (Gadus morhua) Of the species Gadus ogac Atlantik morinası (Gadus ogac) Of the species Gadus macrocephalus Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) Swordfish (Xiphias gladius) and toothfish (Dissostichus spp.), excluding livers and roes: - Kılıç balıkları (Xiphias gladius) ve diş balıkları ( Dissostichus spp.) (karaciğerleri, yumurta ve nefisleri hariç): Swordfish (Xiphias gladius) - - Kılıç balığı (Xiphias gladius) na ait olanlar Toothfish (Dissostichus spp.) - - Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar - Diğer balıklar (karaciğerleri, yumurtaları ve - Other fish, excluding livers and roes: nefisleri hariç): Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus): Sardines of the species Sardina pilchardus - - Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus): Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus) Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.) Brisling or sprats (Sprattus sprattus) Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus) Haddock (Melanogrammus aeglefinus) - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus) Coalfish (Pollachius virens) - - Kömür balığı (Pollachius virens) - - Mackerel (Scomber scombrus, - - Uskumru balıkları (uskumru -Scomber Scomber australasicus, Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu-scomber japonicus): Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus): Of the species Scomber scombrus Uskumru (Scomber scombrus) veya kolyoz or Scomber japonicus (Scomber japonicus) Of the species Scomber australasicus Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) türleri Dogfish and other sharks: - - Köpek balıkları: Dogfish of the species Squalus acanthias Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) Dogfish of the species Scyliorhinus spp Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) Porbeagle shark (Lamna nasus) Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) Other Diğerleri

17 Eels (Anguilla spp.) - - Yılan balıkları (Anguilla spp.) - - Sea bass (Dicentrarchus labrax, - - Levrekgiller (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) Dicentrarchus punctatus) Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.): - - Berlam balıkları (Merliccius spp., Urophycis spp.): Hake of the genus Merluccius: Merliccius cinsi berlam balıkları: Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları (Merluccius paradoxus) Argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi) Southern hake (Merluccius australis) Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları) (Merluccius hubbsi) Güney berlam balıkları (Merluccius australis) Other Diğerleri Hake of the genus Urophycis Urophycis cinsi berlam balıkları Other: - - Diğerleri : Freshwater fish: Tatlısu balıkları: Carp Sazan balıkları Other Diğerleri Saltwater fish: Deniz balıkları: Fish of the genus Euthynnus, other Euthynnus cinsi balıklar [yukarıda than the skipjack or stripe-bellied bonitos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentioned in subheading : alt pozisyonunda belirtilen orkinos veya yazılı orkinos (Euthynnus) (Katsuwonus) pelamis hariç]: For the industrial manufacture of products of heading Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar Other Diğerleri Redfish (Sebastes spp.): Kırmızı balık (Sebastes spp.): Of the species Sebastes marinus Sebastes marinus türünden olanlar Other Diğerleri Fish of the species Boreogadus Kutup morinası (Boreogadus saida) türü saida balıklar Whiting (Merlangius merlangus) Bakalyaro (Merlangius merlangus) Ling (Molva spp.) Gelincik (Molva spp.) Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius) Alaska mezgit (Theragra chalcogramma) ve mezgit (Pollachius pollachius) balıkları Fish of the species Orcynopsis unicolor Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar Anchovies (Engraulis spp.) Hamsi balıkları (Engraulis spp.) Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.) Deniz mercan balıkları (Dentex dentex ve Pagellus spp.) Ray's bream (Brama spp.) Çapak balıkları (Brama spp.) Monkfish (Lophius spp.) Fener balıkları (Lophius spp.) Blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou) Southern blue whiting (Micromesistius australis) Avustralya mavi mezgiti ( Micromesitius australis) Horse mackerel (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) İstavrit (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) Blue grenadier (Macruronus novaezelandiae) Mavi grenadier (Macruronus novaezealandiae) Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) Fish of the species Pelotreis flavilatus or Peltorhamphus novaezelandiae Pelotreis flavilatus veya Peltorhamphus novaezealandiae türü balıklar Other Diğerleri Livers and roes: - Karaciğerler, yumurtalar ve nefisler:

18 Hard and soft roes for the - - Deoksiribonükleik asit ve protamin sülfatın manufacture of deoxyribonucleic acid or imaline mahsus sert ve yumuşak yumurta ve protamine sulphate nefisler Other - - Diğerleri Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen: Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş): - Fresh or chilled: - Taze veya soğutulmuş: Swordfish (Xiphias gladius): - - Kılıç balığı (Xiphias gladius) na ait olanlar: Fillets Filetoları Other fish meat (whether or not minced) Diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) Toothfish (Dissostichus spp.): - - Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar: Fillets Filetoları Other fish meat (whether or not minced) Diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) Other: - - Diğerleri : Fillets: Filetolar: Of freshwater fish: Tatlısu balıklarına ait olanlar Of Nile perch (Lates niloticus) Nil Levreğine ait olanlar (Lates niloticus) Of pangasius (Pangasius spp.) Pangasius (Pangasius spp.) a ait olanlar Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) na ait olanlar Of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Onco- rhynchus aguabonita and Oncorhynchus gilae: Alabalıklara ait olanlar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae): Of the species Oncorhynchus mykiss weighing more than 400 g each Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı 400 gr.dan fazla olanlar Other Diğerleri Of other freshwater fish Diğer tatlısu balıklarına ait olanlar Other: Diğerleri : Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida Morina balıkları (Soğuksu morinası - Gadus morhua, Atlantik morinası -Gadus ogac,pasifik morinası -Gadus macrocephalus) na ve Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) na ait olanlar Of coalfish (Pollachius virens) Kömür balıkları (Pollachius virens) na ait olanlar Of redfish (Sebastes spp.) Kırmızı balıklar (Sebastes spp.) a ait olanlar Other Diğerleri Other fish meat (whether or not minced): Diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın): Of freshwater fish Tatlısu balıklarına ait olanlar Other: Diğerleri : Flaps of herring Ringa balığı flapları Other Diğerleri - Frozen fillets: - Dondurulmuş filetolar: Swordfish (Xiphias gladius) - - Kılıç balığı (Xiphias gladius) na ait olanlar

19 Toothfish (Dissostichus spp.) - - Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar Other: - - Diğerleri : Of freshwater fish: Tatlısu balıklarına ait olanlar Of Nile perch (Lates niloticus) Nil Levreğine ait olanlar (Lates niloticus) Of pangasius (Pangasius spp.) Pangasius (Pangasius spp.) a ait olanlar Of tilapia (Oreochromis spp.) Tilapyaya ait olanlar (Oreochromis spp.) Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) Of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Onco- rhynchus aguabonita and Oncorhynchus gilae: Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) na ait olanlar Alabalıklara ait olanlar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae): Of the species Oncorhynchus mykiss weighing more than 400 g each Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı 400 gr.dan fazla olanlar Other Diğerleri Of other freshwater fish Diğer tatlısu balıklarına ait olanlar Other: Diğerleri : Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus morhua, Atlantik morinası Gadus ogac, Pasifik Of cod (Gadus morhua, Gadus morinası -Gadus macrocephalus) na ve Kutup macrocephalus, Gadus ogac) and of fish morinası (Boreogadus saida türü balıklar) na ait of the species Boreogadus saida: olanlar: Of cod of the species Gadus macrocephalus Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) na ait olanlar Other Diğerleri Of coalfish (Pollachius virens) Kömür balıkları (Pollachius virens) na ait olanlar Of haddock (Melanogrammus aeglefinus) Haddock (Melanogrammus aeglefinus) lara ait olanlar Of redfish (Sebastes spp.): Kırmızı balıklar (Sebastes spp.) a ait olanlar: Of the species Sebastes marinus Sebastes marinus türünden olanlar Other Diğerleri Of whiting (Merlangius merlangus) Bakalyaro (Merlangius merlangus) Iara ait olanlar Of ling (Molva spp.) Gelincik (Molva spp.) lere ait olanlar Of tuna (of the genus Thunnus) Ton balıkları (Thunnus cinsi ve Euthynnus and of fish of the genus Euthynnus cinsi) na ait olanlar Uskumru balıkları (Uskumru -Scomber Of mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) and of fish of the species Orcynopsis unicolor: scombrus, Avustralya us - kumrusu -Scomber australasicus, Kolyoz -Scomber japonicus) na ve Palamut -torik (Orcyonopsis unicolor) cinsi balıklara ait olanlar: Of mackerel of the species Scomber australasicus Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) na ait olanlar Other Diğerleri Of hake (Merluccius spp., Urophycis spp.): Berlam balıkları (Merluccius spp.,urophycis spp.) na ait olanlar: Merluccius cinsi berlam baliklarina ait Of hake of the genus Merluccius: olanlar

20 Of Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and of deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları ( Merluccius paradoxus) Of argentine hake (Southwest Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantic hake) (Merluccius hubbsi) Atlantik berlam balıkları) (Merluc- cuis hubbsi) Other Diğerleri Of hake of the genus Urophycis Urophycis cinsi berlamlara ait olanlar Of dogfish and other sharks: Köpek balıkları: Of dogfish (Squalus acanthias and Scyliorhinus spp.) Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) na ait olanlar Of porbeagle shark (Lamna nasus) Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) na ait olanlar Of other sharks Diğer köpek balıklarına ait olanlar Of plaice (Pleuronectes platessa) Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) na ait olanlar Of flounder (Platichthys flesus) Dere pisisi (Platichtysflesus) ne ait olanlar Of herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus,pasifik ringası - Clupea pallasaii) na ait olanlar Of megrim (Lepidorhombus spp.) Dört noktalı pisi (Lepidorhombus) lere ait olanlar Of monkfish (Lophius spp.) Fener balıkları (Lophius spp.) na ait olanlar Of Alaska pollack (Theragra chalcogramma) Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) na ait olanlar Of blue grenadier (Macruronus novaezelandiae) Mavi granadierden olanlar (Macruronus novaezealandiae) Other Diğerleri - Other: - Diğerleri : Swordfish (Xiphias gladius) - - Kılıç balığı (Xiphias gladius) na ait olanlar Toothfish (Dissostichus spp.) - - Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar Other: - - Diğerleri : Surimi Surimi Other: Diğerleri : Of freshwater fish Tatlısu balıklarına ait olanlar Other: Diğerleri : Of herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) Of redfish (Sebastes spp.) Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus,pasifik ringası - Clupea pallasaii) na ait olanlar Kırmızı balıklar (Sebastes spp.) a ait olanlar Morina balıkları (Soğuksu morinası - Gadus morhua,atlantik morinası- Gadus Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida: ogac,pasifik morinası -Gadus macrocephalus) na ve Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) na ait olanlar: Of cod of the species Gadus macrocephalus Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) na ait olanlar Of cod of the species Gadus morhua Soğuksu morinası (Gadus morhua) na ait olanlar Other Diğerleri Of coalfish (Pollachius virens) Kömür balıkları (Pollachius virens) na ait olanlar Of haddock (Melanogrammus Haddock (Melanogrammus aeglefinus) aeglefinus) lara ait olanlar Of hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) Berlam balıkları (Merluccius spp.,urophycis spp.) na ait olanlar

İTHALAT REJİMİ KARARININ III, IV VE V SAYILI LİSTELERİ

İTHALAT REJİMİ KARARININ III, IV VE V SAYILI LİSTELERİ İTHALAT REJİMİ KARARININ III, IV VE V SAYILI LİSTELERİ 1 (III) SAYILI LİSTE...3 4, 7, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 29, 33, 35 ve 38. FASILLAR...3 Ek: 1...9 EK: 2...1 (IV) SAYILI LİSTE...17 2, 3, 15, 16.

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 03.01 Canlı balıklar: - Süs balıkları: 0301.11.00.00.00 - - Tatlısu balıkları - 20 0301.19.00.00.00 - - Diğerleri - 20 - Diğer canlı balıklar: 0301.91 - - Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,

Detaylı

SĠRKÜLER 2011/ 24. : 27.11.2011 Tarih ve 28125 Sayılı Resmi Gazetede 2011/2466 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

SĠRKÜLER 2011/ 24. : 27.11.2011 Tarih ve 28125 Sayılı Resmi Gazetede 2011/2466 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı SĠRKÜLER 2011/ 24 SĠRKÜLERĠN Tarihi : 28.11.2011 Konusu Mevzuat : Bulgur Ġle Kırmızı ve Beyaz Etin Toptan Teslimlerinde de KDV Oranı %8 den %1 e DüĢürüldü. Perakende SatıĢlarda KDV Oranında DeğiĢiklik

Detaylı

MADDE 6 (1) Tam ve usulüne uygun olarak yapılan kayıt belgesi başvuruları en geç on işgünü içerisinde sonuçlandırılır.

MADDE 6 (1) Tam ve usulüne uygun olarak yapılan kayıt belgesi başvuruları en geç on işgünü içerisinde sonuçlandırılır. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/9) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1 de gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen ürünlerin ithalatının

Detaylı

TEBLİĞ. 0303.54 Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu- Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus)

TEBLİĞ. 0303.54 Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu- Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus) 31 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28159 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

Detaylı

Ek-1 KAYDA ALINAN EŞYA LİSTESİ

Ek-1 KAYDA ALINAN EŞYA LİSTESİ 1 Ek-1 KAYDA ALINAN EŞYA LİSTESİ G.T.İ.P. Eşya Tanımı 0302.13.00.00.00 Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, rhodorus) 0302.14.00.00.00

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 15 Ocak 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28174 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2012/2673 Ekli İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARI VE I SAYILI LİSTE. (Tarım ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranlarını göstermektedir.)

İTHALAT REJİMİ KARARI VE I SAYILI LİSTE. (Tarım ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranlarını göstermektedir.) İTHALAT REJİMİ KARARI VE I SAYILI LİSTE (Tarım ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranlarını göstermektedir.) 1 İTHALAT REJİMİ KARARI...3 İTHALATTA UYGULANACAK GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI İLE ÖDENECEK TOPLU

Detaylı

grup sagun / group sagun / 2 bütün balıklar / whole round fish / 4 fileto balıklar / fish fillets portion / 8

grup sagun / group sagun / 2 bütün balıklar / whole round fish / 4 fileto balıklar / fish fillets portion / 8 grup sagun / group sagun / 2 bütün balıklar / whole round fish / 4 fileto balıklar / fish fillets portion / 8 dilimlenmiş balıklar & fümeler / sliced fish & smoked fish / 12 kabuklular / shellfish / 16

Detaylı

ÜLKE MASALARI II DAİRESİ Asya Pasifik Şubesi

ÜLKE MASALARI II DAİRESİ Asya Pasifik Şubesi JAPONYA SU ÜRÜNLERİ YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI Hazırlayan Gülay BABADOĞAN Uzman ÜLKE MASALARI II DAİRESİ Asya Pasifik Şubesi Ağustos 2011 EKONOMİ BAKANLIĞI 1 İçindekiler ve Tablo Dizini Giriş...3 1. Japonya

Detaylı

Ek-1/A VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER (1) (KONTROL BELGESİNE TABİ OLANLAR)

Ek-1/A VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER (1) (KONTROL BELGESİNE TABİ OLANLAR) Ek-1/A VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER (1) (KONTROL BELGESİNE TABİ OLANLAR) GTİP 01.01 Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar 01.02 Canlı büyükbaş hayvanlar 01.03 Canlı domuzlar

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINDA TUZAKLARIN YASAKLANMASI VE BELİRLİ AVCILIK YASAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR TÜZÜĞÜ

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINDA TUZAKLARIN YASAKLANMASI VE BELİRLİ AVCILIK YASAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR TÜZÜĞÜ SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINDA TUZAKLARIN YASAKLANMASI VE BELİRLİ AVCILIK YASAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR TÜZÜĞÜ [(23.7.2013 R.G.122 EKIII A.E.401 Sayılı Tüzük), (10.12.2013 R.G.199 EKIII A.E.645 ) Sayılı Tüzükle

Detaylı

İstanbul Balık Hali (Türkiye) ve Halde Pazarlanan Su Ürünleri

İstanbul Balık Hali (Türkiye) ve Halde Pazarlanan Su Ürünleri Research Article Araştırma Makalesi Su Ürünleri Dergisi Cilt No: 16 Sayı: 12 117 İzmirBornova 1999 İstanbul Balık Hali (Türkiye) ve Halde Pazarlanan Su Ürünleri Metin Timur Kadir Doğan İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Ek-1/A Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (1) (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)

Ek-1/A Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (1) (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) Ek-1/A Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (1) (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) GTİP 01.01 Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar 01.02 Canlı büyükbaş hayvanlar 01.03 Canlı domuzlar

Detaylı

YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: SU ÜRÜ LERĐ YÖ ETMELĐĞĐ DE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASI A DAĐR YÖ ETMELĐK

YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: SU ÜRÜ LERĐ YÖ ETMELĐĞĐ DE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASI A DAĐR YÖ ETMELĐK YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: SU ÜRÜ LERĐ YÖ ETMELĐĞĐ DE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASI A DAĐR YÖ ETMELĐK MADDE 1 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin

Detaylı

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLB RLİĞİ EGE İHRACATÇI I BİRLB RLİKLERİ Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, i, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan

Detaylı

ÜLKEMİZDE ORKİNOS AVCILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ (BESİCİLİĞİ)

ÜLKEMİZDE ORKİNOS AVCILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ (BESİCİLİĞİ) MAKALE Murat DAĞTEKİN, SUMAE ÜLKEMİZDE ORKİNOS AVCILIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ (BESİCİLİĞİ) Orkinos, ton balığı olarak da bilinir. Thunnus, Euthynnus, Katsuwonus türlerini oluşturan boyları 5-6 m, göçmen balık

Detaylı

KKTC'de Balıkçılık ve Deniz

KKTC'de Balıkçılık ve Deniz KKTC'de Balıkçılık ve Deniz Ata Atun KKTC'de BALIKÇILIK VE DENİZ Koordinasyon Toplantısı Tarih : 22 Mart 1999 Yer : Cumhurbaşkanlığı Tarih : 23 Mart 1999 Yer : Doğu Akdeniz Üniversitesi Organizasyon :

Detaylı

Balık Alırken; a) Balığın boyuna b) Balığın tazelik özelliklerine c) Satın alınan yerin fiziki ve hijyenik şartlarına. dikkat edilmelidir.

Balık Alırken; a) Balığın boyuna b) Balığın tazelik özelliklerine c) Satın alınan yerin fiziki ve hijyenik şartlarına. dikkat edilmelidir. Balık Alırken; a) Balığın boyuna b) Balığın tazelik özelliklerine c) Satın alınan yerin fiziki ve hijyenik şartlarına dikkat edilmelidir. a) BALIK BOYU Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nca Ticari Amaçlı

Detaylı

Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 3.09.00-488 Tebliğ No: 00/63 Amaç Madde - Bu

Detaylı

Tebliğ. Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2002/63)

Tebliğ. Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2002/63) Resmi Gazete:23 Eylül 2002 tarihli ve 24885 sayılı Tebliğ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi

Detaylı

Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 146 - Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Resmi Gazete ile yayımı: 8.12.1996 Sayı: 22841) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 0.82 0.6837 6,180.00 KG 4,225.39 2

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 0.82 0.6837 6,180.00 KG 4,225.39 2 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.7 0.7 0.751 4,900.00 KG 3,704.82 2 ARPA YEMLİK TTS 0.50 0.1 0.5090 0,900.00 KG 31,000.00 5 ARPA YEMLİK ı: 34,704.82 7 ARPA ı 34,704.82 7 MISIR

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ

TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28157 19.12.2012 değişiklikleri yansıtılmıştır. Fırat ÖZEL GSM. 0 507 454 33 57 Tel.

Detaylı

PELAJİK BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ

PELAJİK BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ MAKALE PELAJİK BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Nilgün AKSUNGUR, Eyüp ÇAKMAK - SUMAE Giriş Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) gibi örgütler, bitkisel protein ağırlıklı beslenen ülkeler

Detaylı

0302.22 Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) 30% 14% SINIRSIZ 30% 4%

0302.22 Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) 30% 14% SINIRSIZ 30% 4% Bu Ek'te listelenmiş olan İran menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında Temel Tarifeleri bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte aşağıdaki şekilde indirilecektir. HS 2013 Temel Tarifeleri Fonu EK:1 Fonu

Detaylı

DENİZ ÜRÜNLERİNE AİT TABLET BİLGİLER VE HAZİRAN AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI DENİZ BALIKLARI

DENİZ ÜRÜNLERİNE AİT TABLET BİLGİLER VE HAZİRAN AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI DENİZ BALIKLARI DENİZ ÜRÜNLERİNE AİT TABLET BİLGİLER VE HAZİRAN AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI DENİZ BALIKLARI BALIK ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Balık Alırken; a) Balığın boyuna b) Balığın tazelik özelliklerine c) Satın

Detaylı

T.C. ELAZIĞ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. ELAZIĞ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2016 T.C. Sayfa: 1-8 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.60 0.6000 15,000.00 KG 9,000.00 1 BESİ YEMİ TTS 0.80 0.87 0.8503 318,00.00 KG 270,723.60 57 SÜT YEMİ TTS 0.82 0.96 0.932

Detaylı

Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ

Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yayımlandığı R.Gazete: 17.05.2008-26879 Tebliğ No: 2008/26 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, gıda

Detaylı

2014 YILI SEKTÖR RAPORU

2014 YILI SEKTÖR RAPORU 2014 YILI SEKTÖR RAPORU 0 ET VE ET ÜRÜNLERİ... 5 1. DÜNYADA DURUM... 5 1.1. HAYVAN VARLIĞI... 5 1.2. HAYVANSAL ÜRETİM DEĞERİ... 6 1.3. ET ÜRETİMİ... 8 1.3.1. Büyükbaş Eti... 9 1.3.2. Domuz Eti... 9 1.3.3.

Detaylı

ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28149 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

a. Dip trolü, b. Orta su trolü. Ülkemizde en sık kullanılan türü dip trolüdür.

a. Dip trolü, b. Orta su trolü. Ülkemizde en sık kullanılan türü dip trolüdür. 1. Trol nedir? Gemiye bağlı ve mekanik olarak, dipte su içinde veya su yüzeyine yakın kesimlerde sürütülerek çekilen ve su ürünlerinin bir torbada toplanarak avlanmasını sağlayan istihsal vasıtasıdır.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET BORSASI

İSTANBUL TİCARET BORSASI HAM DERİLER KOYUN DERİSİ İSTANBUL TİCARET BORSASI CANLI HAYVAN VE ET ŞUBESİ MART AYI BÜLTENİ - 01.03.2012 31.03.2012 Sayfa : 1 Koyun Derisi Yaş Yapaklı 2 G.T. 8,06 11,00 9,50 3.428 Ad. 32.552,30 Koyun

Detaylı

www.yilmazet.com.tr Üretim kalitesini yüksek standartlarda tutar. Hijyen daima ön plandadır. Üretiminin her aşamasına titizlikle yaklaşmaktadır.

www.yilmazet.com.tr Üretim kalitesini yüksek standartlarda tutar. Hijyen daima ön plandadır. Üretiminin her aşamasına titizlikle yaklaşmaktadır. Fabrikamızın 2880 m kapalı alan 17560 m lik açık alandan oluşan yerleşiminde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar yetiştirilmektedir. Canlı hayvanların veteriner hekim kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

Detaylı

ekler : Kitapta mevcut av araçları planları listesi

ekler : Kitapta mevcut av araçları planları listesi ekler EK 1 : Kitapta mevcut av araçları planları listesi 1. Oltalar 1.1. Tek iğneli Oltalar 1.1.1. Zokalı Uskumru Oltası-74 1.2. Çok iğneli Oltalar 1.2.1. Sarkıtma Oltası-96 1.2.2. Kalamar Oltası-96 1.2.3.

Detaylı

ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1-21/12/2011 tarihli

Detaylı

(2011) 26: (2011) 26: Oncorhynchus mykiss -

(2011) 26: (2011) 26: Oncorhynchus mykiss - İstanbul Üniversitesi Istanbul University Su Ürünleri Dergisi Journal of Fisheries & Aquatic Sciences (2011) 26: 47-61 (2011) 26: 47-61 * - - Oncorhynchus mykiss - * 48 Oncorhynchus mykiss,- - - - 49 -

Detaylı

Burak Rahmi Yıldırım 1, Okan Akyol 2 * ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE

Burak Rahmi Yıldırım 1, Okan Akyol 2 * ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Su Ürünleri Dergisi (2012) Ege J Fish Aqua Sci 29(4): 151-155 (2012) ARAŞTIRMA MAKALESİ http://www.egejfas.org DOI: 10.12714/egejfas.2012.29.4.01 RESEARCH ARTICLE İzmir balık hali: Mevcut durum, pazarlanan

Detaylı

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 3(1): 17-27, 2010 ISSN: 1308-0040, www.nobel.gen.tr

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 3(1): 17-27, 2010 ISSN: 1308-0040, www.nobel.gen.tr Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 3(1): 17-27, 2010 ISSN: 1308-0040, www.nobel.gen.tr Balıklarda Buzlama İşlemi Demet KOCATEPE * Gökay TAŞKAYA Hülya TURAN Yalçın KAYA Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi,

Detaylı

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanması Hakkında Karar 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Değişik:

Detaylı

Mavi Yüzgeçli Orkinos (Thunnus thynnus L., 1758) Balığı Yetiştiriciliğinin Kültür Koşullarında İncelenmesi

Mavi Yüzgeçli Orkinos (Thunnus thynnus L., 1758) Balığı Yetiştiriciliğinin Kültür Koşullarında İncelenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2004 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2004 Cilt/Volume 21, Sayı/Issue (-4): 4 48 Ege University Press ISSN 100-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Mavi Yüzgeçli

Detaylı

Mezgit (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonunun Belirlenmesi

Mezgit (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonunun Belirlenmesi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 16-17, 26 18 (2), 16-17, 26 Mezgit (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 184) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonunun Belirlenmesi

Detaylı

Antalya Körfezi nde Avcılık İle Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi

Antalya Körfezi nde Avcılık İle Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2): 41-47, 2009 ISSN:1308-3961, www.nobel.gen.tr Antalya Körfezi nde Avcılık İle Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi Mete KUŞAT, Habil

Detaylı

Bu alanlar, Akdeniz deki tekil deniz dağlarını simgelemektedir. Deniz dağları aynı zamanda önerilen bir çok deniz koruma alanı bölgesini içermektedir.

Bu alanlar, Akdeniz deki tekil deniz dağlarını simgelemektedir. Deniz dağları aynı zamanda önerilen bir çok deniz koruma alanı bölgesini içermektedir. 1. Alboran Denizi Alboran Denizi, Akdeniz in sıcak suları ile Atlas Okyanusu nun soğuk sularının buluşma noktasıdır ve bir çok balık, balina ve yunusun göç rotası üzerinde yer alır. Alboran Denizi, deniz

Detaylı

Kamu Maliyesinde Ve Vergi Mevzuatında Gelişmeler. Kasım 2011. Hazırlayan: Dr. Mustafa Bulut, YMM. 17.12.2011, İzmir.

Kamu Maliyesinde Ve Vergi Mevzuatında Gelişmeler. Kasım 2011. Hazırlayan: Dr. Mustafa Bulut, YMM. 17.12.2011, İzmir. Kamu Maliyesinde Ve Vergi Mevzuatında Gelişmeler Kasım 2011 Hazırlayan: Dr. Mustafa Bulut, YMM 17.12.2011, İzmir. 1 I- GENEL BİLGİ Aylık olarak hazırlanan bu çalışmada, ilgili ayda kamu maliyesinin görünümü,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 15.12.2014. : sinop üniversitesi su ürünler fak. 57000 akliman sinop

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 15.12.2014. : sinop üniversitesi su ürünler fak. 57000 akliman sinop MEHMET EMİN ERDEM ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 15.12.2014 Adres : sinop üniversitesi su ürünler fak. 57000 akliman sinop Telefon : 3682876265-3222 E-posta : merdem@sinop.edu.tr Doğum Tarihi : 08.08.1968

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

Balık Artıklarının Balık Yemlerinde Kullanılan Yağların Elde Edilmesinde Kullanımı

Balık Artıklarının Balık Yemlerinde Kullanılan Yağların Elde Edilmesinde Kullanımı Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 7(2): 56-63 (2011) ISSN:1300-4891 E-ISSN:1308-7517 http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/esufd/ Balık Artıklarının Balık Yemlerinde Kullanılan Yağların Elde Edilmesinde

Detaylı

DENİZ ÜRÜNLERİNE AİT TABLET BİLGİLER VE OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI DENİZ BALIKLARI

DENİZ ÜRÜNLERİNE AİT TABLET BİLGİLER VE OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI DENİZ BALIKLARI DENİZ ÜRÜNLERİNE AİT TABLET BİLGİLER VE OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI DENİZ BALIKLARI Balık Alırken; a) Balığın boyuna b) Balığın tazelik özelliklerine c) Satın alınan yerin fiziki ve hijyenik şartlarına

Detaylı

1. DÜNYADA DURUM... 3

1. DÜNYADA DURUM... 3 2013 SEKTÖR RAPORU 1. DÜNYADA DURUM... 3 1.1. Hayvan Varlığı... 3 1.2. Hayvansal Üretim Değeri... 4 1.3. Et Üretimi... 5 1.3.1 Büyükbaş Eti... 6 1.3.2. Domuz Eti... 6 1.3.3. Küçükbaş Eti... 7 1.3.4. Kanatlı

Detaylı

DENİZLERDE AMATÖR BALIKÇILIK DENİZLERİMİZDE AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla

DENİZLERDE AMATÖR BALIKÇILIK DENİZLERİMİZDE AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla DENİZLERDE AMATÖR BALIKÇILIK DENİZLERİMİZDE AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:7-Sayı/No: 2 : 405-411 (2006) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE FARKLI BÜYÜKLÜKTE KANCA

Detaylı

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI Selçuk SEÇER 1, A. Şeref KORKMAZ 1, Cemal DİNÇER 2, Hasan H. ATAR 1, F.Sertel SEÇER 1, Emre KESKİN 1 ÖZET Balıkçılık, çok eski zamanlardan beri insanlar için

Detaylı

İSTANBUL ÜNIVERSITESI FEN FAKÜLTESI HtDROBlOLOJl ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN, ET ve BALIK KURUMU UMUM

İSTANBUL ÜNIVERSITESI FEN FAKÜLTESI HtDROBlOLOJl ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN, ET ve BALIK KURUMU UMUM İSTANBUL ÜNIVERSITESI FEN FAKÜLTESI HtDROBlOLOJl ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN, ET ve BALIK KURUMU UMUM Kapak resmimiz, Adalar civarında gırgırlarla uskumru avlamış olan balıkçı motor ve kayıklarının,

Detaylı

TEBLIG Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: TÜRK GIDA KODEKSI GIDA MADDELERINDEKI BULASANLARIN MAKSIMUM LIMITLERI HAKKINDA TEBLIG (TEBLIG NO: 2008 / 26)

TEBLIG Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: TÜRK GIDA KODEKSI GIDA MADDELERINDEKI BULASANLARIN MAKSIMUM LIMITLERI HAKKINDA TEBLIG (TEBLIG NO: 2008 / 26) 17 Mayis 2008 CUMARTESI Resmî Gazete Sayi : 26879 TEBLIG Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: TÜRK GIDA KODEKSI GIDA MADDELERINDEKI BULASANLARIN MAKSIMUM LIMITLERI HAKKINDA TEBLIG (TEBLIG NO: 2008 / 26) Amaç

Detaylı

TRABZON KIYILARINDA (DOĞU KARADENİZ) DİP TROLÜ İLE AVLANAN BALIK FAUNASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Orhan AK*, Sebahattin KUTLU, İlhan AYDIN

TRABZON KIYILARINDA (DOĞU KARADENİZ) DİP TROLÜ İLE AVLANAN BALIK FAUNASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Orhan AK*, Sebahattin KUTLU, İlhan AYDIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 380-388 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 TRABZON KIYILARINDA (DOĞU KARADENİZ) DİP TROLÜ İLE AVLANAN BALIK FAUNASI ÜZERİNE BİR

Detaylı

Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de

Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de ise Ekim ve Aralık ayları arasında üreme mevsimine

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ TAZE ET, HAZIRLANMIŞ ET ve HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI TEBLİĞİ. (Tebliğ No:2000/5 )

TÜRK GIDA KODEKSİ TAZE ET, HAZIRLANMIŞ ET ve HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI TEBLİĞİ. (Tebliğ No:2000/5 ) Türk Gıda Kodeksi Taze Et, Hazırlanmış Et Ve Hazırlanmış Et Karışımları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete : 17.03.2001-24345 Resmi Gazete 10.02.2000 - Sayı: 23960 Tarım ve Köyişleri

Detaylı

Ocak-Haziran 2015. Su Ürünleri Sektör Şefliği AKİB SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

Ocak-Haziran 2015. Su Ürünleri Sektör Şefliği AKİB SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Ocak-Haziran 2015 Su Ürünleri Sektör Şefliği AKİB SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACAT RAKAMLARI SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLERİ SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB 2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Derece Fakülte/Program Üniversite Yıl Ege Üniversitesi 1987 Fakültesi

Derece Fakülte/Program Üniversite Yıl Ege Üniversitesi 1987 Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Gülgün F. ŞENGÖR Doğum Yeri: Kale Yazışma Adresi: İstanbul Su Ürünleri Fakültesi Ordu Cad. No:200 34470 Laleli -İstanbul /Türkiye Medeni Durumu: Evli, 2 çocuk annesi Telefon:

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MAKARNALIK BUĞDAYLAR 0.85 0.8082 325,040.00 KG 262,687.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MAKARNALIK BUĞDAYLAR 0.85 0.8082 325,040.00 KG 262,687. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2015-31/0/2015 T.C. Sayfa: 1-9 ARPA YEMLİK MTS 0.58 0.63 0.5993 549,290.00 KG 329,204.38 6 ARPA YEMLİK TTS 0.60 0.5 0.6365 4,945,931.00 KG 3,14,920.24 48 ARPA YEMLİK TTS-GT

Detaylı

tarih ve 23614 Resmi Gazetede TÜRK GIDA Unu na göre kül nispetlerine olarak un ve tali ürün elde edilir.

tarih ve 23614 Resmi Gazetede TÜRK GIDA Unu na göre kül nispetlerine olarak un ve tali ürün elde edilir. ANKARA BORSASI KOTASYONUNA VE ORANLARINA TEAMÜL KARARLARI Fabrikadaki Un 26.4.2000/7 a) tremiye kadar fire % 0.5 b) Kantar % 0.5 c) Depolama % 1 d) Tremiye dökülen ön temizleme ot, saman, çöp, bit vs.

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam YAĞLI TOHUMLAR YAĞLI TOHUMLAR. Toplam ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam YAĞLI TOHUMLAR YAĞLI TOHUMLAR. Toplam ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ HUBUBAT ARPA ARPA BEYAZ Sayfa: 1-8 ARPA MTS 0.65 0.65 0.6500 2,00 KG 1,30 1 ARPA BEYAZ ı: 1,30 1 ARPA ı 1,30 1 BUĞDAY MAKARNALIK BUĞDAYLAR BUĞDAY MTS 0.74 0.74 0.7400 10,00 KG 7,40 1 BUĞDAY MTS- 0.70 0.70

Detaylı

DENİZ ÜRÜNLERİNE AİT TABLET BİLGİLER VE MART AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI DENİZ BALIKLARI

DENİZ ÜRÜNLERİNE AİT TABLET BİLGİLER VE MART AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI DENİZ BALIKLARI DENİZ ÜRÜNLERİNE AİT TABLET BİLGİLER VE MART AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI DENİZ BALIKLARI BALIK ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Balık Alırken; a) Balığın boyuna b) Balığın tazelik özelliklerine c) Satın

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1-10 HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.67 0.88 0.7807 7,450.00 KG 5,816.23 83 ARPA BİRALIK ı: 5,816.23 83 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.68 0.6786 2,560.00 KG 1,737.22 1 ARPA YEMLİK ı: 1,737.22

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/05/2012 Şube Adı: MERKEZ Satış Şekli. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/05/2012 Şube Adı: MERKEZ Satış Şekli. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 31/0/2012 T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK MTS 0.40 0.60 0.248 494,720.00 KG 29,62.00 44 ARPA YEMLİK TTS 0.46 0.64 0.932 223,964.00 KG 132,862.83 13 ARPA YEMLİK TTS-GT 0.0 0.61 0.784

Detaylı

TABLO 5 Yıl boyunca, kanunen gerekli olan işlemlerde kullanılan hayvanların sayısı

TABLO 5 Yıl boyunca, kanunen gerekli olan işlemlerde kullanılan hayvanların sayısı TABLO 5 Yıl boyunca, kanunen gerekli olan işlemlerde kullanılan hayvanların sayısı Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4 kapsamı dışında kalan, ancak, ülkemizin taraf olduğu diğer sözleşmeler kapsamındaki

Detaylı

Surimi Teknolojisi ile Yağlı ve Koyu Etli Balıklardan Surimi Üretimi

Surimi Teknolojisi ile Yağlı ve Koyu Etli Balıklardan Surimi Üretimi 3(4): 266-274 (2009) DOI: 10.3153/jfscom.2009031 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2009 www.fisheriessciences.com REVIEW ARTICLE DERLEME MAKALESİ Surimi Teknolojisi ile Yağlı ve Koyu Etli

Detaylı

hayvan portresi 30 0 hayvan portreleri 50 0,01 hayvanlar 90500 0,16 hayvan lar 210 0,16 sevimli fotoğraflar 260 0 portre fotoğrafları 320 0,09

hayvan portresi 30 0 hayvan portreleri 50 0,01 hayvanlar 90500 0,16 hayvan lar 210 0,16 sevimli fotoğraflar 260 0 portre fotoğrafları 320 0,09 Keyword Avg. Monthly Competition Searches (exact match only) hayvan portresi 30 0 hayvan portreleri 50 0,01 hayvanlar 90500 0,16 hayvan lar 210 0,16 sevimli fotoğraflar 260 0 portre fotoğrafları 320 0,09

Detaylı

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-9 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Ençok Fiyat.

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-9 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Ençok Fiyat. 01/0/01-9/0/01 Sayfa: 1-9 HUBUBAT ÇELTİK ÇELTİK ÇELTİK MTS 0.85 0.86 0.8554 3,07,480.00 KG,68,50.10 6 ÇELTİK ı:,68,50.10 6 ÇELTİK ı,68,50.10 6 MISIR MISIR MISIR SARI MTS 0.45 0.57 0.56 607,660.00 KG 319,771.50

Detaylı

Pişirmeye genel bakış

Pişirmeye genel bakış ye genel bakış Bu genel bakış, Otomatik kullanımı sırasında yemekleriniz için doğru pişirme ayarlarını bulmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bir pişirme kategorisi seçmek için sensör alanlarına dokunun.

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/05/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/05/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. 01/0/201 Sayfa: 1-7 HUBUBAT MTS 1.0 1.0 1.003 39,869.00 KG 9,813.0 1 ı: 9,813.0 1 ı 9,813.0 1 (DÖKME) MTS 0.67 0.73 0.6927 2,323,770.00 KG 1,609,673.70 242 (DÖKME) TTS 0.74 0.80 0.7780 2,1,040.00 KG 1,984,639.73

Detaylı

İçindekiler. Manuel pişirme 3. Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4. Fırında pişirme 5. Yumurtalar 10.

İçindekiler. Manuel pişirme 3. Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4. Fırında pişirme 5. Yumurtalar 10. Manuel yemek kitabı İçindekiler Manuel pişirme 3 Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4 Fırında pişirme 5 Yumurtalar 10 Balık 11 Sebze ve garnitürler 13 Patatesler ve garnitürler

Detaylı

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 30/06/2011. Tarih: Sayı: 6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 30/06/2011. Tarih: Sayı: 6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT 01/0/2011-30/0/2011 T.C. Sayfa: 1 - MTS 1.12 1.12 1.1200 15,000.00 KG 1,800.00 1 TTS 1.00 1.55 1.2332 751,51.00 KG 92,958.97 13 ı: 943,758.97 14 ı 943,758.97 14 SARI TTS 0.8 0.71 0.904 10,720.00

Detaylı

DEMET KOCATEPE ÖZGEÇMİŞ. Adres. Telefon : 3682715785-435 E-posta Doğum Tarihi : 11.01.1983 Faks : Kadro Yeri. Görev Yeri : Öğrenim Bilgisi

DEMET KOCATEPE ÖZGEÇMİŞ. Adres. Telefon : 3682715785-435 E-posta Doğum Tarihi : 11.01.1983 Faks : Kadro Yeri. Görev Yeri : Öğrenim Bilgisi DEMET KOCATEPE ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 14.11.2014 Adres : TURİZM işletmeciliği VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU FEN EDEBİYAT FAK. YERLEŞKESİ SİNOP Telefon : 3682715785-435 E-posta Doğum Tarihi

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT Dünyamızda milyonlarca tür canlının yaşadığı tahmin edilmektedir. Bunlar kedi, köpek, aslan, yılan, böcek, kuş gibi hayvanlar, elma, meşe, erik,

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

19 (3), 265-272, 2007 19 (3), 265-272, 2007. deryabostanci@gmail.com

19 (3), 265-272, 2007 19 (3), 265-272, 2007. deryabostanci@gmail.com Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 265-272, 07 19 (3), 265-272, 07 Dil balığı, Solea lascaris (Risso, 18) te Otolit Yapısı, Otolit Boyutları-Balık Boyu İlişkileri

Detaylı

BALIKESİR TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1

BALIKESİR TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1 BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1 HUBUBAT BUĞDAYLAR BUĞDAY EKMEKLİK 0,82 0,82 0,82 20.020 KG 16.416,40 FAB.S 1 BUĞDAY EKMEKLİK 0,70 0,90 0,85 1.108.500 KG 937.831,00 HMS 19 BUĞDAY EKMEKLİK 0,83 0,91 0,90 368.423

Detaylı

TÜRKİYE- ÜRDÜN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI BİLGİ NOTU

TÜRKİYE- ÜRDÜN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI BİLGİ NOTU TÜRKİYE- ÜRDÜN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI BİLGİ NOTU Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında tesis edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, AB nin Ortak Ticaret Politikaları ile uyum sağlamak ve ticari ilişkileri

Detaylı

Türkiye de bir ilk: Mersin ilinde omurgalı fosili Metaxytherium (Deniz İneği) bulgusu

Türkiye de bir ilk: Mersin ilinde omurgalı fosili Metaxytherium (Deniz İneği) bulgusu Türkiye de bir ilk: Mersin ilinde omurgalı fosili Metaxytherium (Deniz İneği) bulgusu Emekli memur Mehmet Demirci kara avcılığı yaparken, bir ı kaya bloğu içinde omurga parçaları görmüş ve fotoğrafını

Detaylı

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 30/11/2013 Şube Adı: BOLVADİN TİCARET BORSASI. Sayfa: 1-5 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 30/11/2013 Şube Adı: BOLVADİN TİCARET BORSASI. Sayfa: 1-5 Maddelerin Cins ve Nev'ileri 01//2013-30//2013 Sayfa: 1-5 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.5473 1,305,400.00 KG 714,484.00 96 ARPA YEMLİK TTS 0.5950 291,420.00 KG 173,394.90 1 ARPA YEMLİK ı: 887,878.90 97 ARPA ı 887,878.90

Detaylı

Ödemiş Belediye Mezbahası nda Kırmızı Et Üretiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Ödemiş Belediye Mezbahası nda Kırmızı Et Üretiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(3):81-88 ISSN 1018-8851 Ödemiş Belediye Mezbahası nda Kırmızı Et Üretiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Erdal YAYLAK 1 Alper ÖNENÇ 2 Turgay TAŞKIN 3 Yusuf KONCA

Detaylı

Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34130 Laleli / İstanbul GSM: +90

Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34130 Laleli / İstanbul GSM: +90 ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Remziye Eda YARDIMCI (TEPECİK) Doğum Tarihi/Yeri: 03.12.1981 / İstanbul Yazışma Adresi: İstanbul Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34130 Laleli

Detaylı

Grafik Yılı I-II-III-IV. Dönem Üretim İstatistikleri

Grafik Yılı I-II-III-IV. Dönem Üretim İstatistikleri 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi Kırmızı Et Üretimi: TUİK kırmızı et üretim istatistiklerini üçer aylık dönemler halinde yayınlamaktadır. Toplam kırmızı et üretimi

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/08/ /08/2015. Tarih: Sayı:

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/08/ /08/2015. Tarih: Sayı: HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY EKMEKLİK T.C. Sayfa: 1-6 BUĞDAY EKMEKLİK MTS 0.73 0.79 0.7787 205,840.00 KG 160,286.36 5 BUĞDAY EKMEKLİK TTS 0.78 0.80 0.7932 102,400.00 KG 81,219.20 2 BUĞDAY EKMEKLİK ı: 241,505.56

Detaylı

ERPİLİÇ ÜRÜN KATALOĞU ERPİLİÇ PRODUCT CATALOGUE

ERPİLİÇ ÜRÜN KATALOĞU ERPİLİÇ PRODUCT CATALOGUE ERPİLİÇ ÜRÜN KATALOĞU ERPİLİÇ PRODUCT CATALOGUE KURU YOLUM DRY PLUCKING Helal Piliçte Yeni Dönem: Kuru Yolum Türkiye nin ilk helal gıda sertifikalı pilici Erpiliç, yine büyük bir teknoloji yatırımı yaparak

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI Emine Çiğdem Kemahlı Civaner İGEME Tarım Dairesi Uzmanı Gıda Yük. Müh. 2. DÜNYADA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE TİCARETİ

SU ÜRÜNLERİ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI Emine Çiğdem Kemahlı Civaner İGEME Tarım Dairesi Uzmanı Gıda Yük. Müh. 2. DÜNYADA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE TİCARETİ SU ÜRÜNLERİ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI Emine Çiğdem Kemahlı Civaner İGEME Tarım Dairesi Uzmanı Gıda Yük. Müh. 1. ÜRÜNÜN TANIMI Su Ür ünleri: Denizler, iç sular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, gölet, dalyan

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam. BiTKİSEL YAĞLAR T.C. EDREMİT TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/10/2015. 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam. BiTKİSEL YAĞLAR T.C. EDREMİT TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/10/2015. 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT - 31//2015 T.C. Sayfa: 1-6 YEMLİK HMS 0.70 0.70 0.7000 274,770.00 KG 192,339.00 1 ı: 192,339.00 1 ı 192,339.00 1 HUBUBAT 192,339.00 1 BiTKİSEL YAĞLAR RAFİNE İTL 3.56 3.64 3.5952 1,114,980.00 KG

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(10): 834-840, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi İzmir Körfezi (Orta Ege Denizi) nde 2011-2013

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. - 31//2015 Sayfa: 1 - HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.59 0.77 0.6200 1,401,500.00 KG 868,895.62 16 ARPA YEMLİK TTS 0.65 0.87 0.6855 190,067.00 KG 130,298.12 ARPA YEMLİK ı: 999,193.74 26 ARPA

Detaylı

Diğerleri 1211.90 (1211.90.86.00.13, 1211.90.86.00.24, 1211.90.86.00.25, 1211.90.86.00.26, 1211.90.86.00.27 hariç)

Diğerleri 1211.90 (1211.90.86.00.13, 1211.90.86.00.24, 1211.90.86.00.25, 1211.90.86.00.26, 1211.90.86.00.27 hariç) Ekonomi Bakanlığından: İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (04.01.2013

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 20.01 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş) : 2001.10.00.00.00 - Hıyarlar ve kornişonlar Kg/net eda 50

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ 26/05/2014-01/06/2014. Tarih: Sayı:

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ 26/05/2014-01/06/2014. Tarih: Sayı: HUBUBAT T.C. Sayfa: 1-7 İRMİĞİ İHR 0.78 0.92 0.8458 162,250.00 KG 137,223.84 3 TTS 0.70 0.74 0.7111 2,176,480.00 KG 1,547,704.25 6 ı: 1,684,928.09 9 ı 1,684,928.09 9 KIRIK TTS 0.90 0.90 0.9000 100,140.00

Detaylı

Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 29 Kasım 1988 SALI KANUN

Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 29 Kasım 1988 SALI KANUN Resmî Gazet Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 29 Kasım 1988 SALI Sayı : 20004 Mükerrer

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ

TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28157 (3.mükerrer) TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Şafak ULUSOY Doğum Tarihi: 08/08/1982 Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

BÖLÜM 7.3.6 Sosyo-Ekonomik Çevrenin Değerlendirilmesi - Denizel

BÖLÜM 7.3.6 Sosyo-Ekonomik Çevrenin Değerlendirilmesi - Denizel BÖLÜM 7.3.6 Sosyo-Ekonomik Çevrenin Değerlendirilmesi - Denizel İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii ŞEKİLLER... iii KISALTMALAR... iv 7.3.6. Sosyo-Ekonomik Çevrenin Değerlendirilmesi-

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ve TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr.

Detaylı