uzman yaklaşımı rehberlik Branş Analizi Taner DEMİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "uzman yaklaşımı rehberlik Branş Analizi Taner DEMİR"

Transkript

1 Branş Analizi rehberlik eğitim bilimleri testi sorularına baktığımızda önceki yıllara nazaran önemli bir farklılaşma gözlenmiştir. Maalesef bu farklılaşma adayların bu anlamda büyük bir hayal kırıklığı yaşamalarına neden olmuşken aynı zamanda da kolay sorular olması sevindirici olmuştur. Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili sorulan sorular ÖSYM formatından uzak ve nitelik açısından daha önceki yılların soru kalitesine yaklaşamamıştır. Her sene soruları ile evet işte bu ÖSYM sorusu dedirten format yerini bilen ile bilmeyeni ayırt etme noktasında sıkıntı olması muhtemel bir soru anlayışına bırakmıştır. Ayrıca üç soru rehberlik örgütündeki görevlilerin rollerine ilişkin sorular daha önce rastlanan bir durum değildir. Verimli ders çalışma yaklaşımı yolları ve ilkeleri ile ilgili doğrudan ve dolaylıdört soru gelmesi içinde aynı durum sözkonusudur. Özel eğitimdeki rol ve sorumluklarla ilgili soruda öncesinde sorulmamış olan bir soru tarzıdır. Farklı sorular olsa da genel olarak rehberlik soruları değerlendirildiğinde soru düzeylerinin orta ve kolaya yakın olduğu söylenebilir. Sınava giren adayların en korktuğu alanlardan birisi olarak gördükleri rehberlik alanı ile ilgili soruların adaylar tarafından kolay cevaplanabilmesi mutluluk vericidir. Birçok söylenti ile sınava giren öğretmen adaylarının moralleri bozulsa da umulmaktadır ki rehberlik soruları öğrencilerin netlerini arttırmalarına katkı sağlamış olsun. Tüm sınava giren adayların okullarda öğrencileriyle buluşması dileklerimle. Taner DEMİR

2 soruların konulara göre dağılımı rehberlik KONU BAŞLIĞI SORU SAYISI Rehberlik Örgütü 3 Rehberlik Hizmet Alanları 2 Rehberlik Hizmet Türleri 8 Bireyi Tanıma Teknikleri 2 Rehberlik İşlevleri 1 Özel Eğitimde Rehberlik 1 yaklaşımı Meslek Seçimi-Değerler 1 Özel Eğitimde Rehberlik 1 Rehberlik Anlayışı ve İlkeleri 1 Toplam 20

3 103. Emre, yeni başladığı Anadolu lisesinde, alanlardan kendi ilgi ve yeteneklerine uygun olanı seçmek istemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Emre ye verilmesi gereken en uygun rehberlik hizmetidir? A) Kişisel rehberlik B) Eğitsel rehberlik C) Bireysel psikolojik danışma D) Bilgi toplama ve yayma E) Oryantasyon Emre, yeni başladığı Anadolu lisesinde alanlardan kendi ilgi ve yeteneklerine uygun olanı seçmek istemektedir. Bu durum okul içi bir alan, program ya da seçmeli ders seçimi ile ilgili bir durumdur ve bu tür sunulan hizmetler problem alanına göre eğitsel rehberlik kapsamı içerisinde yer alır. Doğru yanıt B seçeneğidir. En çok karıştırılan konulardan biri de bu noktada mesleki rehberlik ve eğitsel rehberlik olmaktadır. Bu noktada adayların eğitsel ve mesleki rehberlik kapsamına giren durumları iyi bilmeleri yararlı olacaktır. Seçenekler içinde mesleki rehberlik olmaması uygun olmuştur. Bu haliyle soru adayları zorlayacak nitelikte bir soru değildir.

4 104. Okul rehberlik öğretmeni öğrencilerle bir oryantasyon çalışması yapmış ve yaptığı uygulamaların ne derece etkili olduğunu araştırmak istemiştir. Bu konuda bilgi toplamak amacıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin gözlem, görüş ve önerilerinden yararlanmıştır. Okul rehber öğretmeninin yaptığı bu çalışma, rehberlikte hangi hizmet kapsamında yer alır? A) Bilgi verme B) Bilgi toplama C) Yöneltme ve yerleştirme D) İzleme E) Müşavirlik (Konsültasyon) Soruda rehber öğretmenin yapmış olduğu oryantasyon çalışması ve bunun sonuçlarını değerlendirme amacı vardır. İzleme hizmetleri genel olarak iki tür faaliyeti kapsamaktadır: a. Mezun olan öğrencilerin izlenmesi b. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti alan öğrencilerin izlenmesi Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti alanların alınan hizmetten ne derece yararlandığını görmek amacıyla izlenmesi, zaman zaman tekrar değerlendirilmesi bu kapsamdadır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Seçenekler içerisinde güçlü bir çeldirici bulunmamaktadır. Bu noktada bu soru tipi okullarda rehberlik hizmetleri ile ilgili gelen sorulardan bir tanesidir.

5 105. Bir öğretmenin, sınıfta sürekli olarak mutsuz ve üzgün olan öğrencisine yardım etmek için aşağıdakilerden hangisini yapması en uygundur? A) Ana babası ile görüşmek B) Okul müdürüne yönlendirmek C) Rehberlik araştırma merkezine yönlendirmek D) Okul rehberlik öğretmenine yönlendirmek E) Sınıf rehber öğretmeninden onun hakkında bilgi almak İlk önce bu durum üzerinde bir öğretmenin etkili olarak yapabileceği bir yardım yoktur. Eğer öğrenci sürekli üzgün ve mutsuzsa bu, içeyönelme öğrencinin yönlendirilmesini gerektiren bir durumdur. Öğretmenin, yeterliğini aşan bir durumda öğrencileri rehberlik servisine yönlendirmesi gerekir eğer öğrenci kendisi gitmek istemiyorsa rehber öğretmenle görüşerek rehber öğretmenin onunla iletişime geçmesini sağlamalıdır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu tipteki soruları ÖSYM kullanmayı sevmektedir. Bu tip sorularda öğrencinin sorununu nasıl yaşadığı ve öğrenci için ne yapılması gerektiği sorulmaktadır.

6 106. Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonuna aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder? A) Okul müdürü B) Okul müdür yardımcısı C) Okul rehberlik öğretmeni D) Rehberlik araştırma merkezi müdürü E) Okul müdür başyardımcısı Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu toplamak ve ona başkanlık etmek okul müdürünün görevleri arasındadır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu, sınavda rehberlik hizmetleri ile ilgili yönetmelik kapsamında sorulan 3 sorudan biridir. Adaylara en kolay gelen sorulardan birisi olması muhtemeldir. Adayların rehberlik örgütü ile ilgili soru çözerken en çok rastladıkları sorulardan biridir.

7 107. Bir ilköğretim okulunun bahçesinde, bir öğrenci teneffüs sırasında silahlı saldırıya uğrar. Bu sırada bahçede bulunan diğer öğrenciler olaydan psikolojik olarak etkilenir. Yaşanan bu psikolojik sorunu gidermede okul rehber öğretmeninin vermesi gereken en uygun hizmet aşağıdakilerden hangisidir? A) İyileştirme B) Krize müdahale C) Geliştirme D) Ayarlama E) Koruma Krize müdahale, bireye ya da gruba olağanüstü bir olaydan kurtulabilmesi, olayı aşabilmesi, durumun zarar verici etkilerinin en aza indirilebilmesi ve bireyin yeni beceriler edinmesi; yaşama ve olaylara yeni bakış açısı kazanması için (sorudaki gibi silahlı saldırıya uğrayan öğrenciyi gören öğrenciler) yapılan yardım sürecidir. Krize müdahale yönlendirici bir özellik taşır. Psikolojik danışman, kriz durumunda aktif bir roldedir. Travma sonrası stresle ilgili görülebilecek tepkiler konusunda ve kriz durumuyla başa çıkabilmek için gerekli stratejilerle ilgili olarak bilgilendirme, eğitim çalışmaları yapar. Bu soruda da psikolojik danışmanın olaydan etkilenen öğrencilere bu nitelikte bir çalışma yapması en uygundur. Doğru yanıt B seçeneğidir. Rehberlik işlevleri ile ilgili sorular çıkması beklenen soru grubundandır KPSS de işlevler ile ilgili soru bulunmamasına rağmen bu sene daha önceki yıllarda olduğu gibi yine sorulmuştur. Adayların özellikle krize müdahale işlevini ve iyileştirici işlevi iyi ayırt edebilmesi gerekir.

8 108. Aşağıdakilerden hangisi, okul rehber öğretmeninin görevlerinden biri değildir? A) Bireysel rehberlik hizmetlerini, alanın ilke ve standartlarına uygun biçimde yürütmek B) Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda çalışmalar yapmak C) Rehberlik hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtları tutmak D) Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütmek E) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde, sınıfın yıllık rehberlik çalışmalarını planlamak Soruda okul rehber öğretmeninin görevlerinden olmayan sorulmaktadır. E seçeneğindeki durumu yani sınıf rehberlik planlarını hazırlamak okul rehber öğretmeninin değil sınıf rehber öğretmeninin görevidir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu soru da rehberlik hizmetleri yönetmeliği ile ilgilidğir. Seçeneklerde de doğrudan yönetmelikteki maddeler sıralanmıştır. Rehberlik yönetmeliği ile ilgili ikinci sorudur.

9 109. Birey bir mesleği statü elde etmek, para kazanma, başkalarına yardım etme gibi durumlarla ilişkilendiriyorsa bireyin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, o bireyin meslek seçiminde daha etkili olur? A) İlgileri B) Değerleri C) Yetenekleri D) Kişiliği E) Ailesi Soruda meslek seçimini etkileyen faktörlerden olan değerlerin tanımı yapılmıştır. Mesleki değer demek bireyin o mesleği yapmaktan elde ettiği doyumun kendisi için ne kadar önemli olduğu ile ilgili bir durumdur. Örneğin birey için parasal kazanç önemli bir değerse bu anlamda çok para kazandıran bir mesleğe yönelim olacaktır ya da birey için statü sağlama önemli bir değerse kendisine statü sağlayacak mesleklere yönelecektir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Soruda mesleki değerler kavramı sorulmuştur. Adayların meslek seçimi ve bu süreci etkileyen etmenlerle ilgili bilgileri iyi bilmesi gerekir.

10 110. Rehberlik anlayışına sahip bir öğretmenin aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemesi beklenmez? A) Öğrencileri ile sıcak ve olumlu bir iklim oluşturmak B) Öğrencilerinin duygularına önem vermek C) Sorun yaşayan ve sorununu kendi çözemeyen öğrenciye psikolojik yardım vermek D) Öğrencilerin sahip oldukları kapasiteyi geliştirmelerine yardımcı olmak E) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek Bu soruda öğretmenlerin rehberlik anlayışı ile bağdaşmayacak davranışları sorulmuştur. Bu çerçevede sorun yaşayan öğrencilere bu sorunlarını çözmede yardımcı olmak uygun olan bir davranıştır. Ancak psikolojik yardım dendiğinde bu durum öğretmenlerin sunabileceği yardımı aşan bir durumdur. Dolayısıyla böyle bir durum uygun olmayacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu soru, her yıl gelen rehberlik anlayışına uygun öğretmen davranışları kapsamındadır. Hatta daha önceki yıllarda daha zor nitelikte sorular gelmesine karşın bu soru adayların zorlanmadan yapabileceği sorular grubundadır.

11 111. Sınıfında özel eğitime muhtaç bir öğrencinin olduğunu bilen bir öğretmene öğrencinin sorunlarını tanımlaması ve öğrencinin sınıf içinde varlığını sürdürmesi için önemli görevler düşmektedir. Öğretmenin, özel eğitime muhtaç öğrencilerine yardım için aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? A) Özel eğitime muhtaç çocukların tanılanmasında, tedavisinde ve yöneltme boyutunda gerekli çalışmaları yürütmesi B) Çocukların kendilerini rahatça ifade etmelerine fırsat vererek onların duygularını yaşayabilmelerine yardımcı olması C) Engelli öğrencilerin yeteneklerini en üst düzeyde sergileyebilecekleri yarışmalar, projeler geliştirmesi D) Ana babanın çocuklarını kabullenmelerine ilişkin duygularının geliştirilmesine yardım etmesi E) Okuldaki diğer branş veya sınıf öğretmenleriyle bir araya gelerek daha etkin ve sürekli hizmet vermenin yollarını araması Soruda sınıfında özel eğitime muhtaç bir öğrenci bulunan öğretmenin yapmaması gereken durum sorulmaktadır. Özel eğitime muhtaç öğrencilerin tanılanması ve yöneltilmesi RAM (Rehberlik Araştırma Merkezleri) tarafından yapılır. Dolayısıyla bu görevi öğretmenin yapması beklenemez. Doğru yanıt A seçeneğidir. Adaylara özel eğitim kapsamında ilk defa sorulan bir sorudur. Daha öncesinde çeşitli nedenlerle hep eleştiri olarak getirdiğimiz adayların özel eğitimle ilgili bir soruyla da karşılaşmaları gerektiği durumu böylece gerçekleşmiştir. Böylelikle kitabımızda özel eğitim kapsamında bir konu başlığı açmamızın haklılığı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda özel eğitim sürecinde öğretmenlere düşen roller gözden geçirilmelidir.

12 112. Özel bir okul yöneticisi, iş başvurusunda bulunan birkaç aday öğretmenle görüşmüş ve bu görüşmede izlenimlerini önceden hazırladığı bir derecelendirme ölçeğine kaydetmiştir. Daha sonra derecelendirme ölçeklerini gözden geçirdiğinde adaylara çoğunlukla düşük puanlar verdiğini fark etmiştir. Buna göre, okul yöneticisinin adaylara düşük puanlar vermesi, derecelendirme ölçeklerinin kullanılmasında karşılaşılan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir? A) Genelleme B) Mantık C) Anlam D) Yetersiz gözlem E) Kişisel yanlılık Soruda dereceleme ölçeklerine karışan hatalar sorulmuştur. Bu bağlamda soruda verilen durumda derecelendirmeyi yapan bireyin vermiş olduğu puanların düşük olduğunu farketmesi kişisel yanlılık hatası kapsamında yer alan cimrilik hatasıdır. Kişisel yanlılık hatası; gözlemcinin, değerlendirilen bireylerin tümünü aynı veya benzer derecelere koymasıdır. Kişisel yanlılık hatasını gözden geçirirsek şu şekilde sınıflandırabiliriz: a) Bonkörlük hatası b) Cimrilik (nankörlük) hatası c) Merkeze yığılma hatası Gözlemci cimrilik hatası yaparak bireyleri düşük dereceler; bonkörlük hatası yaparak üst derecelere koyabilir. Ayrıca bireyi orta derecelerde toplayarak merkeze yığma eğilimi içerisine girebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Soru, adayların çoğunlukla karıştırdıkları derecelendirme ölçeklerine karışan hata durumları ile ilgili güzel bir sorudur. Soruyu doğru cevaplayabilmek için adayların bu konuyu iyi bilmeleri gerekmektedir. Daha önceki yıllarda da derecelendirme ölçeklerine karışan hatalar kapsamında gelen soru olmuştur.

13 113. Aşağıdakilerden hangisi, rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde sınıf rehber öğretmenlerinin görevleri arasında yer almaz? A) Rehberlik dersinde uygulanması gereken etkinlikleri öğrencilere uygulamak B) Öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında rehberlik servisiyle iş birliği yapmak C) Öğrenciler hakkında topladığı özel bilgileri velilerle paylaşmak D) Yıl boyunca yapmış olduğu rehberlik çalışmalarını raporlaştırarak yıl sonunda okul rehberlik servisine vermek E) Okul müdürünün vereceği rehberlik hizmetleriyle ilgili görevleri yapmak Soruda sınıf rehber öğretmeninin görevleri arasında yer almayan durum sorulmaktadır. Cevabı açık olan bir sorudur. Doğal olarak sınıf rehber öğretmenlerinden beklenmen topladığı özel bilgileri velilerle paylaşmak olacaktır. Bu durum aynı zamanda gizlilik ilkesine de uygun olmayacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu soru rehberlik yönetmeliği kapsamında gelen üçüncü sorudur. Adayların bundan sonra yönetmelik kapsamında yer alan görevlilerin rol ve sorumluluklarına daha fazla dikkat etmeleri gerekecektir.

14 114. Okul çağındaki öğrenciler değişme ve gelişme içindedir. Sahip oldukları özellikler o döneme özgüdür ve bu özellikler zamanla değişir. Bu bilgiler doğrultusunda, sınıf rehber öğretmeninin aşağıdaki ilkelerden hangisine uyması gerekir? A) Öğrenciyi tanıma hizmeti tüm öğrencilere yöneliktir. B) Öğrencileri bütün yönleriyle tanımak gerekir. C) Öğrenciyi tanıma hizmeti takım çalışması gerektirir. D) Öğrenciyi tanıma hizmeti sürekli olmalıdır. E) Öğrenci hakkında elde edilen bilgiler bir bütün hâlinde değerlendirilmelidir. Soruda doğal olarak sürekli değişim ve gelişim içerisinde olan öğrencilerle çalışan öğretmenlerin dikkat etmeleri gereken ilke sorulmuştur. Soru kökündeki açıklamada öğretmenlerin bu değişim ve gelişim süreci içerisinde öğrencilere sunulacak bireyi tanıma hizmetlerinin sürekliliği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla değişen ve gelişen öğrencilerde toplanan bilgilerin statik kalacağını bilmek ve bu bilgileri dinamik olarak yani devamlı yenilemek öğrenci tanıma hizmetlerinde sürekliliğe işaret eder. Doğru yanıt D seçeneğidir. Soru, bireyi tanıma hizmetleri sunulurken dikkat edilmesi gereken ilkeler kapsamındadır. Bireyi tanıma ile ilgili temel ilkeler mutlaka iyi bilinmelidir.

15 115. Okul rehber öğretmeni, ilköğretim 7. sınıf öğrencisi Duygu nun haftalık ders çalışma planını hazırlamıştır. Buna göre Duygu nun bir günlük ders çalışma planı şu şekildedir: Okul dönüşü ve dinlenme Ders tekrarı Akşam yemeği Matematik çalışma Ara Türkçe çalışma Ara Yabancı dil çalışma Ara Yatma saati Duygu nun verimli ders çalışması için hazırlanmış bu planda aşağıdaki ilkelerden hangisine uyulmamıştır? A) Birbirine benzemeyen dersler art arda yerleştirilmelidir. B) Sürekli çalışma yerine aralıklı çalışma yapılmalıdır. C) Bir günlük ders çalışma süresi, öğrencinin sınıf düzeyine uygun olarak hazırlanmalıdır. D) Çalışma süreleri, dikkat dağınıklığına yol açmayacak şekilde ayarlanmalıdır. E) Çalışma ve dinlenme saatleri, okuldan çıkış saati dikkate alınarak düzenlenmelidir. Bu soru rehberlik soruları içerisinde öğrencileri zorlayan bir soru olarak görülebilir. Verimli ders çalışma ile ilgili Birbirine benzemeyen dersler art arda yerleştirilmelidir. ilkesine ters bir durum verilmiştir. Çünkü Türkçe ve yabancı dil dersleri yapı olarak birbirine benzeyen derslerdir. Birbirine benzeyen dersler arka arkaya gelmemelidir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Rehberlik sorularında ilginç olan bir durum verimli çalışma ile ilgili bu seneki sınavda birden fazla sorunun gelmesidir. Verimli çalışma ve temel ilkeleri bundan sonra sınava hazırlanan adaylarca iyi bilinmesi gereken konular arasında yer almalıdır.

16 116. Ahmet 5 yaşındayken kendisine Ne olacaksın? diye sorulduğunda futbolcu olacağını söylemekteydi. Ancak Ahmet yaşına geldiğinde futboldan hâlâ hoşlanmasına rağmen futbol oynamanın kendisine uygun olmadığını fark ederek futbolcu olmaktan vazgeçti. Ginzberg ve arkadaşlarına göre, Ahmet in bu kararı aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? A) İlgi B) Yetenek C) Keşfetme D) Belirleme E) Değer Soru Ginzberg in meslek seçim aşamaları ile ilgilidir. Ginzberg e göre yaş geçici kararlar dönemidir. Bu dönemde genç kendi ilgi, yetenek ve değerleriyle ve mesleklerle ilgili olarak derece derece bilinçlenir ve farkındalıklar yaşar. Hoşlandığı ve hoşlanmadığı etkinlikleri ayırt etmeye başlar. İlgi duyduğu şeylere yönelir (11-12 yaş). Kendi yeteneklerinin hangi mesleklere uygun olduğunu merak edip keşfetmeye başlar (12-14 yaş). Değerleri önemli olmaya başlar (15-17 yaş). Mesleğinin kendisi için ne ifade edeceğini, ona ne imkânlar, (para, saygınlık ya da sosyal bir konum) sağlayacağını anlamaya başlayacaktır. Kendi değerleri, yaşam değerleri ve meslekten beklentileri uyuşum göstermeye başlar. Artık orta düzeydeki eğitimlerini tamamlamış, iş arama ve iş seçimleri denemeleri başlarmıştır. (17-18). Dolayısıyla Ahmet bu dönemlere göre bakıldığında futbolun kendisi için uygun olmadığını farketmesi, yeteneğinin olmayışını anlaması ile ilgilidir. Dolayısıyla yaş olarak da Ahmet yetenek dönemine denk gelmektedir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Bu soruda yoklanan mesleki rehberlik kapsamında Ginzberg in kuramı ve dönemleri ile ilgili bilgiler daha önce de ÖSYM tarafından yoklanmıştır. Dolayısıyla sürpriz niteliğinde değil beklenen bir sorudur.

17 117. Seçil Hanım; dışa dönük, enerjik, kendine güvenli ve ikna yeteneği yüksek olan bir kişidir.sosyal ve eğlenceli faaliyetlerden hoşlanan bir kişi olan Seçil Hanım ın organizasyon becerisi de yüksektir. Buna göre Seçil Hanım, Holland ın kişilik tiplerinden hangisine uymaktadır? A) Girişimci B) Gerçekçi C) Araştırıcı D) Geleneksel E) Sosyal Soruda Seçil Hanım; dışa dönük, enerjik, ikna yeteneği ve organizasyon becerisi olan bir profi l olarak çizilmiştir. Bu özellikler Holland ın mesleki tipoloji kuramına göre girişimci tip özelikleridir. Girişimci tipler; hırslı, dışa dönük, baskın ve kendine güvenli kişilerdir. Politik ve ekonomik alandaki başarılara itibar ederler ve bilimsel yetenekleri gelişmemiştir. İkna edici, müdahaleci ve liderlik becerileri isteyen iş çevreleri bu kişiler için uygundur. Öne çıkmalarına olanak tanıyan ya da diğer insanları etkileme fırsatı veren etkinliklerden hoşlanırlar. Liderlikte, etkilemede ve kişiler arası iletişim kurmada başarılıdırlar. İnsanlarla çalışmaktan hoşlanırlar.satış veya insan ve /veya şeyleri yönetme etkinlikleri içeren işleri tercih ederler. Tutkulu, dışa dönük, enerjik ve kendilerine güvenli olma eğilimindedirler. İnsanları etkilemekten, ikna etmekten, yönetmekten ve iyi performans ortaya koymaktan hoşlanırlar. Doğru yanıt A seçeneğidir. Holland ın mesleki tipoloji kuramı son 3 sınavdır hep sorulmuştur. Bu çerçevede Holland ın 6 kişilik tipinin özelliklerine dikkat edilmelidir.

18 118. Aşağıdakilerden hangisi üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısını azaltmada diğerlerine göre daha az etkilidir? A) Verimli ders çalışma yöntemlerine göre çalışma B) Bedeni kontrol etme ve gevşeme egzersizleri yapma C) Sınavla ilgili yanlış inanç ve düşünceleri değiştirme D) Zamanı iyi kullanma alışkanlığı kazanma E) Ders çalışırken müzik dinleme Sınav kaygısını azaltmada verimli ders çalışma yöntemlerine uygun çalışma, gevşeme egzersizleri yapma, sınavla ilgili irrasyonel düşünceleri değiştirme ve zaman yönetimi becerisi kazanma etkili yollar olarak düşünülür. Ancak müzik dinleyerek çalışmanın sınav kaygısını etkileyip etkilemediğine dair bir çalışma yoktur. Doğru yanıt E seçeneğidir. Soru mantıksal olarak da cevaplanabilecek bir sorudur. Sınav kaygısı ile ilgili çalışmalar adaylarda özellikle sınava yakın zamanlarda arttığı için kendi durumlarını da düşünerek zorlanmadan cevapladıkları bir soru olarak düşünülebilir.

19 119. Derste işlenenlerin iyi öğrenilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemede önemli olan özelliklerden biri değildir? A) Dinlemeye hazırlıklı olmak B) Dinlemede okumaya benzer bir yaklaşım oluşturmak C) Konunun ana fi krini bulmaya çalışmak D) Bütün anlatılanları not etmeye çalışmak E) Derste geçen düşüncelerin yaşamla ilişkisini kurmak Ders içerisinde etkin dinleme yapabilen bir öğrenci neyin önemli neyin önemsiz düşük olduğunu ayırt edebilir. Dolayısıyla anlatılan her şeyi not etmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu soru, mantıken cevabı bulunabilecek bir sorudur. Adaylar tarafından zorlanmadan yapılan sorular içerisinde olduğu düşünülmektedir.

20 120. Okuduğunu anlamayla ilgili olarak yapılan bir araştırmada, üniversite öğrencilerine kısa bir metin verilmiş ve bu okudukları metne uygun bir başlık koymaları istenmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin % 17 sinin metnin kapsamına ve ana fi krine uygun başlık koyamadıkları belirlenmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu sonucu en iyi açıklar? A) Öğrencilerin okuma alışkanlığının yetersiz olması B) Öğrencilerin çoktan seçmeli teste yönelik çalışma alışkanlıkları C) Etkili okuma becerilerinin yetersizliği D) Okuma hızının düşüklüğü E) Metnin, öğrencilerin ilgi duymadığı bir konuda olması Soruda verilen durum diğer bir bakış açısıyla %83 lük bir üniversite grubunun okudukları parçaya uygun başlık bulamadıklarını göstermektedir. Bu durum, öğrencilerin etkili okuma becerilerinin yetersiz olduğunun bir kanıtıdır. Aynı zamanda Bloom taksonomisine göre bu durum yani okudukları parçaya başlık bulamama kavrama düzeyinde de sorun olduğunun kanıtıdır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Soru aslında tam bir rehberlik sorusu değildir. Ancak bu soru verimli çalışma kapsamında değerlendirilebilir. Bu kapsamdaki soruların bu yıl sıkça gelmesi dikkat çekicidir.

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ ANKARA VE KASTAMONU DA YAPILAN EĞİTİCİLER EĞİTİMİNİN DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER MESLEKİ REHBERLİK... 1 1. Mesleki Rehberlik Nedir?... 1 2. Meslek Seçimi

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 12.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

Mesleki Rehberlik. psikoram. (Geothe) Yaşamak, kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak etinden kemiğinden kendi heykelini yapmaktır.

Mesleki Rehberlik. psikoram. (Geothe) Yaşamak, kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak etinden kemiğinden kendi heykelini yapmaktır. HALİLİYE-Şanlıurfa Rehberlik ve Araştırma Merkezi E-Dergi TEMMUZ AĞUSTOS 2015 Sayı 7 psikoram Mesleki Rehberlik Yaşamak, kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak etinden kemiğinden kendi heykelini

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

EĞİTİMDE KARİYER DANIŞMANLIĞI. Editörler Hilmi EREN-M. Şerif KESKİNOĞLU

EĞİTİMDE KARİYER DANIŞMANLIĞI. Editörler Hilmi EREN-M. Şerif KESKİNOĞLU EĞİTİMDE KARİYER DANIŞMANLIĞI Editörler Hilmi EREN-M. Şerif KESKİNOĞLU Kitap İnceleme Komisyonu Şenay Eğedemir (Zeytinburnu RAM Özel eğitim öğ.) Funda Yeşildağ (Zeytinburnu RAM Rehber öğ.) Ümit Kök (Tuzla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında Geliştirilen Bir Etkinlik Örneği: Psikososyal Gelişim Alanları 1

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında Geliştirilen Bir Etkinlik Örneği: Psikososyal Gelişim Alanları 1 Elementary Education Online, 10(2), tp: 10-21, 2011. İlköğretim Online, 10(2), ou:10-21, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr ÖĞRETİM UYGULAMASI Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FRANSIZCA DERSİ PROGRAMI

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EL KİTABI

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EL KİTABI STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EL KİTABI HAZIRLAYANLAR İl Milli Eğitim Müdürü İsmail ÇETİN Şube Müdürü Mehmet TEZCAN Stratejik Geliştirme İl Koordinatörü Mustafa ÖVEN Stratejik Geliştirme İl Koordinatörü Yılmaz

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-Yükseköğretim Kurulu Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 11 MART 2012 T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN SEÇİMİ ve MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN SEÇİMİ ve MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN SEÇİMİ ve MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Meslek seçimi, kişinin hayatı boyunca yapacağı en önemli seçimlerden biridir ve tüm yaşamını etkiler. Kişi mesleğini

Detaylı

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın

Detaylı

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI MAYIS SAYI: 4 2009 İSTANBUL Dr. Veysel KÜÇÜK FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -4 MAYIS- 2009 İSTANBUL FUTBOLDA YETENEK SEÇ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU ANKARA - 2002 1 ÖNSÖZ Bakanlığımız merkez teşkilatında Toplam

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı