Kıbrıslı Türk Gazetecilerin Mesleki ve Etik Değerleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kıbrıslı Türk Gazetecilerin Mesleki ve Etik Değerleri"

Transkript

1 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar Kıbrıslı Türk Gazetecilerin Mesleki ve Etik Değerleri Süleyman İrvan 1 Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Özet Bu çalışma, Kıbrıslı Türk gazetecilerin mesleki ve etik değerlerini ABD li ve Avrupa lı gazetecilerin mesleki ve etik değerleriyle karşılaştırmaktadır. Gazetecilerin mesleki ve etik değerlerine ilişkin akademik ilgi 1980 li yıllarda başlamıştır. İlk olarak David Weaver ve Cleveland Wilhoit tarafından ABD de uygulanan anketler daha sonra birçok ülkede tekrarlanmıştır. Karşılaştırmalı araştırmaların temel amacı, küresel düzeyde paylaşılan mesleki ve etik değerlerin neler olduğunu ortaya koymaktır. Benzer bir amaçla Kuzey Kıbrıs ta 144 gazeteciye uygulanan bir anketten elde edilen veriler bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Çalışmada şu iki soruya yanıt aranmıştır: 1. Kıbrıslı Türk gazeteciler hangi mesleki rolleri daha önemli görmektedirler ve bu rol algılamaları Avrupalı ve Amerikalı gazetecilerle karşılaştırıldığında ortaya ne gibi farklar çıkmaktadır? 2. Kıbrıslı Türk gazeteciler hangi etik değerleri daha önemli görmektedirler? Etik değerlerin paylaşımı açısından Avrupalı ve Amerikalı gazetecilerle ortak yönleri var mıdır? Çalışmaya temel oluşturan anket Nisan 2005 tarihinde uygulanmıştır. Anketin SPSS ortamında değerlendirilmesinden elde edilen sonuçlar, Kıbrıslı Türk gazetecilerin Amerikalı gazetecilerle benzer mesleki rol algılamalarına sahip olduklarını, en çok önemsedikleri gazetecilik rolünün haberi en hızlı biçimde aktarmak olduğunu göstermektedir. Ayrıca, araştırma bulgularına göre, gazeteciler, Kıbrıs Türk medyasının haber yaparken evrensel etik değerlere uygun hareket etmediğini düşünmektedirler. Giriş Bu çalışma, Kıbrıslı Türk gazetecilerin mesleki ve etik değerlerini ABD li ve Avrupa lı gazetecilerin mesleki ve etik değerleriyle karşılaştırmaktadır. Gazetecilerin mesleki ve etik değerlerine ilişkin akademik ilgi 1970 li yıllarda başlamıştır. Gazeteciler üzerine ilk kapsamlı sosyolojik araştırma John W.C. Johnstone, Edward J. Slawski ve William W. Bowman tarafından 1971 yılında gerçekleştirilmiştir (Johnstone vd., 1972). Bu ilk çalışmada araştırmacılar, ülke düzeyinde 1313 gazeteciye uyguladıkları bir anketle Amerikan gazetecilerinin mesleki rol algılamalarını, farklı gazetecilik işlevlerine yükledikleri önemi ve bu önem

2 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar çerçevesinde nasıl bir gazetecilik anlayışına daha yakın durduklarını sorgulamışlardır. Onlara göre gazetecileri tarafsız ya da katılımcı olarak iki temel gruba ayırabiliriz (Johnstone vd., 1972, s. 525). Araştırmanın bulgularından hareketle araştırmacılar Amerikan gazetecilerinin katılımcı gazeteci rolüne daha fazla destek verdiklerini savunmaktadırlar (1972, s. 527). Bu çalışmayı temel alan David Weaver ve Cleveland Wilhoit (1986; 1996; 2005), Amerikan gazetecilik değerlerindeki değişimleri incelemişlerdir. On yıllık sürelerle yinelenen bu çalışmaların asıl etkisi uluslararası gazetecilik araştırmaları üzerinde olmuştur. Nitekim aynı anketi küçük değişikliklerle çeşitli ülkelerde uygulayan araştırmacılar, karşılaştırmalı değerlendirmelere temel oluşturacak bir bilgi tabanının oluşmasını sağlamışlardır (Coman, 2004; Henningham, 1996; Herscovitz, 2004; Mwesige, 2004; Weaver, 1998; Wu, Weaver ve Johnson, 1996; Zhu vd., 1997) Benzer bir amaçla Kuzey Kıbrıs ta 144 gazeteciye uygulanan bir anketten elde edilen veriler bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada şu iki soruya yanıt aranmıştır: 1. Kıbrıslı Türk gazeteciler hangi mesleki rolleri daha önemli görmektedirler ve bu rol algılamaları Avrupalı ve Amerikalı gazetecilerle karşılaştırıldığında ortaya ne gibi farklar çıkmaktadır? 2. Kıbrıslı Türk gazeteciler hangi etik değerleri daha önemli görmektedirler? Etik değerlerin paylaşımı açısından Avrupalı ve Amerikalı gazetecilerle ortak yönleri var mıdır? Çalışmaya temel oluşturan anket 2005 Nisan ayında uygulanmıştır. Bu çalışma aynı zamanda Kıbrıslı Türk gazeteciler üzerinde uygulanan ilk anket olma özelliğini de taşımaktadır. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Kıbrıs Türk medyasının mevcut yapısı hakkında kısa bir bilgi verilmekte; ikinci bölümde araştırma sonuçları karşılaştırmalı olarak ele alınmakta; son bölümde ise genel bir değerlendirme yapılmaktadır. 1. Kıbrıs Türk Basınının Kısa Tarihi Kıbrıs Türk basın tarihini Kıbrıs tarihinden bağımsız okumak, ilk gazetelerin ve hatta günümüz gazetelerinin ne gibi bir misyonla yayın yaptıklarını açıklamak için yetersiz kalacaktır. Bilindiği üzere Kıbrıs 1571 ile 1878 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeydi yılında ada İngilizlere devredildi. Kıbrıs, 1923 yılında Lozan anlaşması ile "de jure" olarak İngiliz İmparatorluğu'na bağlandı, bu durum 1960 yılına kadar sürdü ta Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu, ancak ömrü kısa sürdü yılında başlayan olaylar sonucunda Türkler yönetimden çekildiler te Türkiye Kıbrıs a müdahale etti. Bekir Azgın (1998, s. 642), Kıbrıs Türk basınının Enosis hareketine karşı bir tepki olarak ortaya çıktığını söylemektedir. Nitekim ilk gazeteler İngiliz yönetimi altındaki adada 1880 li yıllarda yani Enosis hareketinin yükselişe geçtiği dönemde yayımlanmaya başlamıştır. İlk Türk gazetesi Saded 11 Temmuz 1889 tarihinde

3 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar yayımlanmaya başlamıştır (Ünlü, tarihsiz). Bu nedenle 11 Temmuz KKTC de basın günü olarak kutlanmaktadır yılında yayın hayatına başlayan ikinci gazete olan Zaman gazetesinin ilk sayısında gazetenin varoluş gerekçeleri şöyle sıralanmaktadır (Azgın, 1998, s. 642): - İngiliz sömürgeciliğiyle savaşmak, - Kıbrıs sorununda Rum görüşlerinin propagandasını yapan çok sayıdaki Rum gazetesiyle mücadele etmek, - Enosis hareketine karşı durmak, - Kıbrıs Türk görüşlerini dünyaya duyurmak, - Türkçe nin Kıbrıs adasında yaşamasını sağlamak, - Adadaki Türk toplumuna toplumsal, siyasal, ahlaki ve eğitimsel açılardan yardımcı olmak. O tarihlerde ve daha sonraki yıllarda yayımlanmaya başlayan gazetelerin ortak yönü, mücadele basını olma özelliğidir. Bunu, araştırmacı İsmail Bozkurt (1988) şöyle açıklamaktadır: Gazetelerin yayın ilkeleri ve izledikleri yayın politikaları incelendiğinde görülecektir ki, tüm gazeteler bir işlevi yerine getirmek için yayınlanmıştır. O da bu adada Kıbrıs Türkünün sesini ve varlığını duyurmak, haklarını ve çıkarlarını savunmak, Adanın Yunanistan'a ilhak edilmesine, enosise karşı çıkmak, kısacası Kıbrıs'ta Atatürk'ün deyişi ile Türkün sesinin solmasını önlemektir. Bu nedenle basınımız bir mücadele basını olmuştur. Ve basınımız için en doğru tanımlama da budur: Kıbrıs Türk Basını Bir Mücadele Basınıdır. Değişik kaynaklardan (Altay, 1969; Azgın, 1998; Ünlü, tarihsiz) yaptığım tarama sonucunda, yılları arasında toplam 80 gazete adına rastladım. Aşağıda gazetelerin adları, yayın yılları ve sahiplerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Gazete adı: Yayın yılı Sahibi 1. Saded Ahmet Emin Efendi 2. Zaman Hacı Derviş Efendi Derviş Paşa 3. Yeni Zaman Küfizade Asaf Bey 4. Kıbrıs Küfizade Asaf Bey 5. Kokonoz Ahmet Tevfik Efendi İlk mizah gazetesi 6. Akbaba Ahmet Tevfik Efendi 7. Feryat Hocazade Osman Enveri Efendi 8. Mirat-ı Zaman Ahmet Tevfik Efendi 9. Sünuhat Hacı Mehmet Arif Efendi 10. İslam Dr. Hafız Cemal 11. Vatan Şevket Bey 12. Seyf Mehmet Münür Bey 13. Kıbrıs Mehmet Derviş -- Birinci Dünya savaşı sırasında 4 yıl gazete çıkmadı

4 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar Doğru Yol Ahmet Raşid 15. Hakikat Derviş Ali Remmal 16. Söz Mehmet Remzi Okan 17. Davul Mehmet İhsan Uzman 18. Vatan Hüseyin Hüsnü Cengiz 19. Ankebut Derviş Ali Remmal 20. Hakikat Derviş Ali Remmal 21. Birlik Ahmet Hulusi Bey 22. Masum Millet Cengiz Mehmet Rifat 23. Haber M. Fikri 24. Ses H. İzzet Asım 25. Vakit Hakkı Süleyman 26. Halkın Sesi Dr. Fazıl Küçük (Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi) 27. Söz Bedia Okan 28. Yankı Fadıl Niyazi Korkut 29. Hürsöz Fevzi Ali Rıza, 30. Ateş M. Kemal Deniz 31. İnkılap Ahmet Esad ve Hikmet Afif Mapolar 32. Kurun Süleyman Ebeoğlu 33. Türk Sözü Ahmet Muzaffer Gürkan 34. Emekçi Ahmet Sadi Erkut 35. Sabah İrfan Hüseyin 36. İstiklal M. Necati Özkan (İstiklal Partisi yayın organı) 37. Memleket Hikmet Afif Mapolar 38. Milliyet M. Zeki Milyalızade 39. Bozkurt Cemal Togan 40. Vatan M. Kemal Deniz 41. Köylü M. Kemal Deniz 42. Nacak Rauf Denktaş (KTKF Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu) 43. Cumhuriyet Ayhan M. Hikmet 44. Akın Kemal Akıncı 45. Devrim Hikmet Afif Mapolar 46. Mücahit ?? 47. Limasol un Sesi ? 48. Zafer Mustafa Güryel 49. Savaş Özker Yaşın 50. Zaman Raif Denktaş 51. Barış 1975-??

5 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar Yeni Düzen CTP yayın organı 53. Yarın TKP yayın organı 54. Ulus UBP yayın organı 55. Yön Raif Denktaş 56. Söz Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yayın organı 57. Yeni Devir Akay Cemal, Erten Kasımoğlu, Özer Hatay 58. Kurtuluş TKP yayın organı 59. Ekonomi ? Kıbrıs Türk Ticaret Odası 60. Halkçı Halkçı Parti yayın organı 61. Birlik UBP yayın organı 62. Turan 1980-?? 63. Demokratik Halk 1980-? Demokratik Halk Partisi yayın organı 64. Ortam TKP yayın organı 65. Öncü 1981-? Öncü Yayın 66. Kıbrıs Postası İsmet Kotak 67. Kıbrıs Asil Nadir 68. Yeni Çağ Yeni Kıbrıs Partisi yayın organı 69. Vatan Erten Kasımoğlu 70. Yeni Demokrat 1993-? Demokrat Parti yayın organı 71. Kıbrıs ta Sosyalist Gerçek Kıvılcım Limited 72. Avrupa Şener Levent 73. Kıbrıslı Morye Gazetecilik (Doğan Harman) 74. Volkan Volkan Basın Yayın 75. Afrika Şener Levent 76. Birleşik Kıbrıs Birleşik Kıbrıs Partisi yayın organı 77. Cumhuriyet Kuzey Kıbrıs Kudret Akay 78. Güneş UBP yayın organı 79. Özgür Düşünce Düşünce Yayıncılık (Necmettin Çapa) 80. Cyprus Dialogue Reşat Akar Bu bilgiler, gazetelerin çoğunun kısa ömürlü olduğunu göstermektedir. Bunda ekonomik nedenler yanında yasal yaptırımların ve siyasal baskıların da bir etkisi olduğu söylenebilir. Kıbrıs Türk basın mevzuatı ile ilgili de birkaç şey söylemek gerekir. Her ne kadar İngilizler 1878 yılında adada yönetimi devralmışlarsa da 1864 tarihli Osmanlı Basın Kanunu 1930 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Bu yasa 1909 yılında değiştirildiyse de, İngiliz yönetimi eski yasayı uygulamaya devam etmiştir (Azgın, 1998, s. 641). 1930

6 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar yılında İngilizler Gazete Kitap ve Basımevleri Yasası nı yürürlüğe soktular. Bu yasa önce 1934 te, sonra da 1947 yılında değiştirildi tarihli Basın Yasası Kuzey Kıbrıs ta halen yürürlüktedir. Bugün Kuzey Kıbrıs ta yayımlanmakta olan 10 günlük gazete (Afrika, Cumhuriyet Kuzey Kıbrıs, Güneş, Halkın Sesi, Kıbrıs, Kıbrıslı, Ortam, Özgür Düşünce, Vatan, Volkan ve Yenidüzen), 3 haftalık gazete (Birleşik Kıbrıs, Kıbrıs ta Sosyalist Gerçek ve Yeniçağ) ile bir Türkçe Rumca İngilizce gazete (Cyprus Dialogue) bulunmaktadır. (Ayrıca günlük ve haftalık İngilizce gazeteler de vardır: Cyprus Today, Observer, Cyprus Times). Bu gazetelerin bir kısmı, yukarıdaki çizelgede de belirtildiği gibi siyasal partilerin yayın organları durumundadır. Bazı gazetelerin ise siyasal partilerle ideolojik anlamda yakınlıkları vardır. 2. Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi a. Ankete katılan gazetecilerin demografik özellikleri Anket, 8 gazete (Afrika, Güneş, Halkın Sesi, Kıbrıs, Kıbrıslı, Ortam, Volkan, Yenidüzen), 5 televizyon (BRT, ART, Akdeniz TV, Kıbrıs TV, Kanal T, Genç TV) ve iki radyo (Sim FM, Radyo Mayıs) kuruluşu ile bir haber ajansında (TAK) çalışan tüm gazetecilere uygulandı. Ancak, anket formlarının bir bölümü geri dönmedi. Ankete yanıt verenlerin 53 ü kadın, 91 i erkektir. Bu örneklemin toplam gazeteci sayısını doğru biçimde temsil ettiğini varsayarsak, kadın gazetecilerin oranının yüzde 37 olduğunu söyleyebiliriz. Kıbrıslı Türk gazeteciler yaşları itibariyle değerlendirildiğinde, büyük çoğunluğun 30 yaş altı gençlerden oluştuğu görülüyor. Ankete katılanların yüzde 32 si yaş diliminde; yüzde 24 ü yaş diliminde; yüzde 13 ü yaş diliminde; yüzde 10 u yaş diliminde; yüzde 22 si de 41 ve üstü yaş dilimine bulunuyor. Kıbrıslı Türk gazeteciler eğitim düzeyi oldukça yüksek bir meslek grubunu oluşturuyor. Ankete katılanların yüzde 24 ü ortaokul ve lise mezunu iken, yüzde 63 ü üniversite, yüzde 13 ü de lisansüstü mezunudur. Gazetecilerin büyük çoğunluğunun (%76) üniversite ve üstü eğitim gördüklerini söyleyebiliriz. Üniversite üstü eğitim alan gazetecilerin yüzde 61 i iletişim alanında eğitim görmüştür. İletişim kökenli gazetecilerin toplam içindeki payı ise yüzde 47 dir. Bu rakamlar, Kuzey Kıbrıs ta mektepli gazeteci sayısının alaylı gazeteci sayısına yaklaştığını ve yakın bir süre sonunda da dengenin mektepliler lehine değişeceğini gösteriyor. Bu değişimde kuşkusuz Kuzey Kıbrıs taki üniversitelerin iletişim fakültelerinin ciddi bir payı bulunmaktadır. Gelir düzeyi açısından bakıldığında Kuzey Kıbrıs ta gazeteciliğin ucuz işgücü anlamına geldiği söylenebilir. Ankete katılanların yüzde 21 i 600 YTL altında; yüzde 32 si YTL arasında; yüzde 28 i YTL arasında; yüzde 16 sı YTL arasında; ve yüzde 3 ü de 2001 ve üstü YTL aylık ücret aldıklarını belirtmişlerdir. Aylık ücretler BRT ve TAK gibi kamusal kuruluşlarda daha yüksektir.

7 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar b. Kuzey Kıbrıs ta gazeteciliğin en önemli işlevi haberi en hızlı biçimde aktarmaktır Ankette gazetecilere bazı gazetecilik işlevlerinin onlar açısından ne kadar önemli olduğu soruldu (Bkz, Çizelge 1). Başka ülkelerde yapılan çalışmalarla karşılaştırma olanağı veren bu soruya verilen yanıtlar içinde en önemli görülen işlevin, haberi en hızlı biçimde aktarma işlevi olduğu görülmektedir. Gazetecilerin yüzde 89 u bu işlevin çok önemli olduğunu düşünmektedir. Bu durum, Kıbrıslı Türk gazetecilerin kendilerine büyük ölçüde postacı rolü biçtiklerini göstermektedir. Bu rol daha çok ajans haberciliği yapanlar tarafından benimsenmektedir. İkinci sırada yorumlayıcı gazetecilik rolünü benimseyenler gelmektedir. Gazetecilerin yüzde 49 u karmaşık sorunları analiz etme ve yorumlama nın; yine yüzde 49 u hükümet açıklamalarının doğruluğunu araştırma nın çok önemli olduğunu düşünmektedirler. Muhalif gazetecilik rolünü benimseyenler ise azınlığı oluşturmaktadır. Gazetecilerin yüzde 24 ü siyasal otoriteye kuşkulu yaklaşma nın; yüzde 17 si ise iş adamlarına kuşkulu yaklaşma nın çok önemli olduğunu düşünmektedirler. Her ne kadar Kuzey Kıbrıs ta terminolojik olarak tartışılmasa bile yurttaş gazeteciliği olarak Türkçe ye çevrilebilecek gazetecilik anlayışının da önemli ölçüde taraftar bulduğu söylenebilir. Nitekim gazetecilerin yüzde 51 i sıradan insanların seslerini duyurmalarına yardımcı olma işlevini çok önemli görmektedirler. Çizelge 1: Farklı ülkelerde gazetecilik işlevlerine çok önemli diyenlerin oranları (%) Gazetecilik işlevleri ABD İngiltere Fransa KKTC Haberi en hızlı biçimde aktarma Karmaşık sorunları analiz etme ve yorumlama Hükümet açıklamalarının doğruluğunu araştırma Doğratılamayan haberleri yayımlamama Eğlendirme, dinlendirme En geniş kitlenin ilgileneceği olaylara yoğunlaşma Ulusal politikaların oluşumundaki tartışmalara katılma Toplumun kültürel gelişimine katkıda bulunma Siyasal otoriteye kuşkucu yaklaşma ve muhalif olma İş adamlarına kuşkucu yaklaşma ve muhalif olma Siyasal gündemi belirleme Kamuoyunu etkileme Sıradan insanların seslerini duyurma

8 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar *Not: Boş olanlar, seçeneğin ilgili ülkede verilmediğini göstermektedir. Öteki ülkelere ilişkin veriler için kaynak (Weaver, 1998). Bu çizelgede Kıbrıslı Türk gazeteciler bağlamında en dikkat çekici sonuç, Amerikan ve İngiliz gazetecilerin önemsiz gördükleri siyasal gündemi belirleme rolüne büyük bir önem atfetmeleridir. Aynı şekilde, diğer ülkelerde uygulanan anketlerde yer almayan kamuoyunu etkileme rolünü de çok önemsemektedirler. Bu iki gazetecilik rolüne atfedilen önemin büyüklüğü, Kuzey Kıbrıs ta gazeteciliğe yüklenen misyonla ilişkilendirilerek açıklanabilir. Dava gazeteciliği geleneğinden gelen Kıbrıslı Türk gazeteciler, siyasal gündemi belirleme ve kamuoyunu etkileme iddiasında bulunmaktadırlar. Ancak, ikinci soru karşılaştırma yapılan ülkelerde sorulmadığı için daha fazla değerlendirme yapma olanağı yoktur. İstatistiksel açıdan bu tabloya bakıldığında ortaya çıkan sonuç, Kıbrıslı Türk gazetecilerin en çok Amerikan gazetecilerine benzer değerleri paylaştıklarıdır (Sperman s rho değerleri: KKTC-ABD=.410; KKTC-İngiltere= -.061; KKTC- Fransa=.402). Ancak bu rakamlar istatistiksel açıdan anlamlı değildir). Kıbrıslı Türk gazetecilerin en uzak oldukları gazetecilik anlayışı, İngiliz gazetecilik anlayışıdır. c. Tartışmalı habercilik yöntemlerine bakış Ankette, diğer ülkelerdeki anketlerde de sorulan benzer bir soruyla Kıbrıslı Türk gazetecilerin bazı tartışmalı habercilik yöntemlerini onaylayıp onaylamadıkları da sorulmuştur (Çizelge 2). Çizelge 2: Tartışmalı habercilik yöntemlerini onaylayanların oranı (%) Habercilik yöntemleri ABD İngiltere Fransa KKTC Bilgi veren kaynağa para ödeme Gizli belgeleri izinsiz kullanma Gazeteci olduğunu söylemeden bilgi araştırma Gizli haber kaynağının kimliğini açıklama İsteksiz haber kaynağını yıldırma Başkalarına ait kişisel belgeleri izinsiz kullanma Bilgi toplamak amacıyla bir firmada işe girme Gizli kamera kullanma TV haberlerinde canlandırma kullanma Tecavüz mağdurlarının isimlerini açıklama *Not: Boş olanlar, seçeneğin ilgili ülkede verilmediğini göstermektedir.

9 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar Bu çizelgedeki veriler, Kıbrıslı Türk gazetecilerin tartışmalı habercilik yöntemlerine göreceli olarak daha kuşkulu baktıklarını göstermektedir. Her şeyden önce, yöntemlerden hiçbirisi yüzde 50 nin üzerinde onay almamıştır. İkincisi, gizli belgelerin izinsiz kullanılması, isteksiz haber kaynağını yıldırma ve bilgi toplamak amacıyla bir firmada işe girme gibi habercilik yöntemleri bağlamında Kıbrıslı Türk gazeteciler batıdaki meslektaşlarından ayrılmaktadır. Ancak burada bir not düşüp, bu kuşkulu habercilik yöntemlerinin daha çok araştırmacı gazetecilik geleneğiyle ilişkili olduğunu, Kuzey Kıbrıs ta da bu geleneğin pek yaygın bir gazetecilik pratiği olmadığını belirtmek gerekir. Oysa araştırmacı gazeteciliğin yaygın olduğu ABD ve İngiltere de bu yöntemlerin doğrudan araştırmacı gazetecilikle ilişkili olanlarının onaylandığı görülmektedir. d. Kıbrıs Türk medyasında etik değerler: Ankette gazetecilerin, Kıbrıs Türk medyasının evrensel etik değerlere ne kadar uygun habercilik yaptığına ilişkin görüşlerini öğrenmek amacıyla bir dizi etik ilke olumlu ifadeler şeklinde sıralanmış ve bu ilkelere ne kadar uyulduğu sorulmuştur. Değer yargısı şeklindeki ifadelere kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum diyenlerin oranları şöyledir: Etik değerler: % 1. Doğru ve objektif haber aktarılmaktadır Haber başlıkları metinleri yansıtmaktadır Haber ve yorum ayrımı yapılmaktadır Yanlış bilgi ve hatalar düzeltilmektedir Temelsiz suçlamalar yayımlanmamaktadır Haberde eleştirilen kişilere cevap hakkı verilmektedir Suçu kanıtlanana kadar herkes masumdur ilkesine uyulmaktadır Haberlerde ayrımcı ve cinsiyetçi dil kullanılmamaktadır Kişilerin özel yaşam haklarına saygı gösterilmektedir Haberi yapan kaynağın belirtilmesine özen gösterilmektedir Yayımlanmaması kaydıyla verilen bilgiler yayımlanmamaktadır Gizli haber kaynakları açıklanmamaktadır Haber kaynaklarından para, hediye kabul edilmemektedir Doğrulatılmamış haberler yayımlanmamaktadır Tecavüz mağdurlarının kimlikleri gizlenmektedir Gazeteciler bilgileri kişisel/kurumsal çıkarlar için kullanmamaktadır Patron ya da kurum dışından gelen baskılar haberleri etkilememektedir Haber kaynaklarına mesafeli yaklaşılmaktadır Barış, demokrasi, insan hakları gibi değerlere sahip çıkılmaktadır Toplumlararası düşmanlıkları körükleyici yayından kaçınılmaktadır 37.5

10 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar Bu veriler, Kıbrıs Türk medyasının etik değerlere çok da uygun bir gazetecilik yapmadığını göstermektedir. En ciddi görünen etik sorunların başında, patronlardan ve kurum dışından gelen baskıların haberleri etkilediği düşüncesi gelmektedir. Patron ya da kurum dışından gelen baskılar haberleri etkilememektedir ifadesine katılıyorum diyenlerin oranı sadece yüzde 20.8 dir. Kuşkusuz, KKTC deki medyanın sahiplik yapısı göz önüne alındığında, bu yapının sakıncaları kolaylıkla görülebilir. Özellikle partizan gazetecilik anlayışının yaygın olduğu Kuzey Kıbrıs ta objektif gazetecilik yapmanın zorluğu ortadadır. Buna, mali yapısı zayıf medya kuruluşlarının reklam ihtiyacı da eklendiğinde medyanın hem içeriden hem de dışarıdan gelen baskılara karşı ne kadar savunmasız olduğu ortaya çıkmaktadır. Haber kaynaklarıyla ilişkiler açısından da ciddi sorunlar bulunmaktadır. Haber kaynaklarına mesafeli yaklaşılmaktadır ifadesine katılanların oranı sadece yüzde 25 tir. Unutulmamalıdır ki gazetecilik bir temas ve mesafe mesleğidir. Gazetecilerle haber kaynakları arasındaki mesafe daraldıkça haberde güdümlenme (manipülasyon) tehlikesi artmaktadır. Aynı şekilde, haber kaynaklarından para ve hediye kabul edilmesi de bağımsız gazeteciliğe gölge düşürmektedir. Ankette yer alan, Haber kaynaklarından para, hediye kabul edilmemektedir şeklindeki ifadeye katılanların oranı yüzde 29.2 dir. Ankete katılan gazeteciler, Kıbrıs Türk medyasının doğrulatılmamış haberleri yayımlamakta bir sakınca görmediğini düşünmektedirler (Doğrulatılmamış haberler yayımlanmamaktadır diyenlerin oranı yüzde 29.1). Oysa gazeteciliğin birinci kuralı, yayımlanacak haberin doğru olmasının güvence altına alınmasıdır. Medyada yayımlanan yanlış haberler, toplumun medyaya duyduğu güveni aşındırır. Aynı şekilde, temelsiz suçlamaların yayımlanması da hem kişilik haklarına zarar verir hem de doğrulatılmamış oldukları için medyanın güvenilirliği sorununu gündeme getirir. Ankete katılan gazeteciler, Kıbrıs Türk medyasının en azından bazı ilkelere uygun davrandığını da düşünmektedirler. Örneğin, haber başlıklarının genelde haber metinlerini yansıttığı (% 66); gazetecilerin gizli haber kaynaklarını açıklamadıkları (% 62.5); tecavüz mağdurlarının kimliklerinin gizlendiği (% 60.4); yayımlanmaması kaydıyla verilen bilgilerin yayımlanmadığı (% 59.1); barış, demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerlere sahip çıkıldığı (% 56.9); haberi yapan muhabirin ya da ajansın haberde belirtildiği (% 52.1, ancak bu durum en azından TAK haberleri için tartışmalıdır); özel yaşama saygı gösterildiği (% 50.7) düşünülmektedir. e. Gazetecilik değerleri Ankette gazetecilere, gazetecilik misyonuyla ve pratiğiyle ilişkilendirilebilecek bir dizi değer yargısının ne kadar önemli olduğu da sorulmuştur. Elde edilen veriler, özellikle gazeteciliğin misyonuyla doğrudan ilişkilendirilen doğruluk (%90), dürüstlük (%90), sorumluluk (%87), güvenilirlik (%85), nesnellik (%85) ve bağımsızlık (%72) gibi değerlerin daha yüksek oranda önemsendiğini göstermektedir. Öte yandan, gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirilebilecek adalet (%73), tarafsızlık (%72), yaratıcılık (%63), cesaret (%61), yetenek (%55) ve empati (%41) gibi değerler daha az oranda önemsenmektedir. Doğrudan piyasa

11 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar koşullarını çağrıştıran rekabeti çok önemli görenlerin oranı sadece yüzde 31 dir. Bir ölçüde gazeteciliğin doğasıyla çelişen itaat ise en az önemsenen (%25) değer olarak görünmektedir. 3. Sonuç ve değerlendirme Bu araştırma, Kıbrıslı Türk gazeteciler üzerine yapılan ilk kapsamlı alan araştırması olma özelliğini taşıyor. Araştırmaya daha fazla gazeteciyi dahil etmeyi ve evrene ilişkin daha fazla genellenebilecek veriler toplamayı denedik, ancak bunda pek başarılı olduğumuz söylenemez. Yine de toplam aktif gazeteci sayısını göz önüne aldığımızda, ankete katılan gazeteci sayısının, yukarıda yaptığımız değerlendirmeler bağlamında yeterli olduğunu düşünüyoruz. Genel bir değerlendirme yapacak olursak, Kıbrıs Türk medyası ve gazeteciler hakkında şunları söyleyebiliriz: 1. Kıbrıs Türk basınını tanımlamakta kullanılan dava gazeteciliği anlayışı büyük ölçüde devam etmektedir. Özellikle Anan Planı nın referanduma sunulduğu 2004 yılında en net biçimde kendisini gösteren çözüm yanlıları ve çözüm karşıtları şeklindeki ayrım, bugün de varlığını sürdürmektedir. Bu süreçte başta en çok satan gazete olan Kıbrıs gazetesi olmak üzere, Yenidüzen, Kıbrıslı, Ortam ve Afrika gazeteleriyle siyasal iktidarın denetiminde olan BRT ve özel yayın kuruluşları arasında da Kıbrıs TV/FM, Genç TV/FM ve Radyo Mayıs çözüm yanlısı yayın organları olarak dikkati çekmektedir. Annan Planı na karşı aldıkları tavırlarıyla çözüm karşıtı olarak nitelenen gazeteler Volkan, Güneş ve Vatan dır. Ayrıca radyo ve televizyonlar arasında ART, Akdeniz TV/FM, Kanal T ve Radyo T de bu grubun içindedir. Sadece Halkın Sesi gazetesi bu tür bir ideolojik tavır almaktan kaçınmıştır. 2. İkinci olarak, her siyasal partinin en azından bir gazeteye sahip olmak istemesi anlayışı devam etmektedir. Kıbrıs Türk basını açısından, Kıbrıs taki ilk parti gazetesi, 1942 yılında Dr. Fazıl Küçük tarafından yayımlanmaya başlayan Halkın Sesi gazetesidir. Gazete, Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi nin yayın organı şeklindeydi. Ardından, 1949 yılında, İstiklal Partisi başkanı M. Necati Özkan tarafından İstiklal gazetesi çıkarılmıştır yılında adanın önce darbe ve ardından Türkiye nin müdahalesiyle ikiye ayrılmasıyla kurulan siyasal partilerin de genelde ilk iş olarak bir gazete çıkarmaya başladıklarını görüyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi (1970 yılında kuruldu) 1975 yılından itibaren Yenidüzen i yayımlamaya başlamıştır. Bu gazete Halkın Sesi nin ardından günümüze kadar yayın yaşamını sürdürmeyi başaran en uzun ömürlü ikinci gazetedir yılında Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yarın gazetesini, Ulusal Birlik Partisi (UBP) de Ulus gazetesini çıkarmıştır. Ancak bu iki gazete kısa ömürlü olmuştur. TKP 1978 yılında Kurtuluş gazetesini, 1980 yılından itibaren de Ortam gazetesini yayımlamıştır. Halkçı Parti de 1979 yılında Halkçı gazetesini çıkarmıştır. UBP, yılları arasında Birlik gazetesini, 2004 yılından

12 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar itibaren de Güneş gazetesini yayımlamıştır. Bu gazete halen yayımlanmaktadır. Yeni Kıbrıs Partisi 1990 yılında Yeniçağ gazetesini; Birleşik Kıbrıs Partisi 2002 yılında Birleşik Kıbrıs gazetesini yayımlamaya başlamıştır. Görüldüğü gibi, günümüzde bile çoğu siyasal parti bir gazete sahibidir. Elbette parti gazeteciliğinin hem olumlu hem de olumsuz yanları bulunmaktadır. Olumlu yanı, partinin kendi tabanıyla doğrudan iletişim kurabilmesi, kendi görüşlerini partililere aracısız aktarabilmesidir. Olumsuz yanı ise, haber seçiminin belirli bir politika çerçevesinde yapılmak zorunda kalınması ve özellikle parti çıkarlarına zarar verebileceği düşünülen önemli haberlere yer verilememesidir. 3. Son yıllarda Kuzey Kıbrıs taki üniversitelerde açılan iletişim fakültelerinden mezun olanlar sektörün yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamaktadır. İletişim eğitimi almış genç gazetecilerle birlikte gazetecilik anlayışında da değişiklikler başlamıştır. Medyanın mevcut sahiplik yapısına ve çoğu yayın kuruluşunun siyasal partilerle doğrudan ve dolaylı bağlarına karşın, bağımsız ve nesnel gazetecilik değerleri yaygın biçimde paylaşılmaktadır. Gazetelerde muhabir sayısı arttıkça, bağımsız ve nesnel gazetecilik anlayışının daha da yerleşeceği söylenebilir. 4. Gazeteciler, etik ilkeler konusunda duyarlı görünmektedirler, ancak bunu pratiğe geçirmede sorunlar yaşamaktadırlar. Genel olarak konuşursak, Kıbrıs Türk basınında çok ciddi etik sorunların yaşandığı söylenemez. Bunda, hemen hemen tüm gazetelerde yayımlanan haberlerin yaklaşık yüzde ını üreten Türk Ajansı Kıbrıs ın (TAK) önemli bir payı vardır. Habercilikte Anadolu Ajansı nın hızlı ve tarafsız habercilik anlayışını benimseyen TAK, bu anlayışıyla yaptığı haberlerle tüm gazeteleri memnun eder görünmektedir. Ancak hem gazetelerin hem de radyo ve televizyonların ekonomik açıdan çok zayıf kuruluşlar olması, bu yayın organlarının ciddi habercilik yapmalarını engellemekte, aynı zamanda hem siyasal hem de ekonomik baskılara maruz kalmalarına yol açmaktadır. Çok sayıda gazetecilik örgütü bulunmasına karşılık, bu örgütlerin gazetecileri mesleki anlamda konuma anlamında güçlü oldukları da söylenemez. Ayrıca, özdenetim kurumları da işlevsizdir. 5. Kuzey Kıbrıs ta hiçbir gazetecilik meslek örgütünün ve hiçbir basın ve yayın kuruluşunun yayımlanmış etik kodu bulunmaması da oldukça manidardır. Notlar (1) Bu makale, 7-9 Aralık 2005 tarihinde Ankara da düzenlenen Sosyal Bilimler Kongresi nin Kıbrıs Türk Medyası ve Gazeteciler başlıklı oturumunda sunulan bildirinin gözden geçirilmiş ve geliştirilmiş halidir. Kaynakça

13 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar Altay, Hasan Şefik (1969). Kıbrıs Türk Basın Kaynakları. Lefkoşa. Azgın, Bekir (1998). The Turkish Cypriot Mass Media. Cyprus: Handbook on South Eastern Europe, der., K.D. Grothusen, W. Steffani ve P. Zervakis. Germany: Vandenhoeck & Ruprecht in Gottingen. Coman, Mihai (2004). Media Bourgeoisie and Media Proletariat in Post-communist Romania, Journalism Studies, cilt 5(1): Henningham, John (1996). Australian Journalists Professional and Ethical Values, Journalism and Mass Communication Quarterly, cilt 73(1): Herscovitz, Heloiza G. (2004). Brazilian Journalists Perceptions of Media Roles, Ethics, and Foreign Influences on Brazilian Journalism, Journalism Studies, cilt 5(1): İsmail, Sabahattin (1988). Kıbrıs Türk Basınında İz Bırakanlar. Lefkoşa. Johnstone, John W.C. vd. (1972). The Professional Values of American Newsmen, The Public Opinion Quarterly, cilt 36(4): Mwesige, Peter G. (2004). Disseminators, Advocates and Watchdogs: A Profile of Ugandan Journalists in the New Millenium, Journalism, cilt 5(1): Ünlü, Cemalettin (tarihsiz). Kıbrıs ta Basın Olayı ( ). Ankara: Basın Yayın Genel Müdürlüğü Yayını. Weaver, David H. (1998). The Global Journalist: News People Around the World. New Jersey: Hampton Press. Weaver, David H. ve G. Cleveland Wilhoit (1986). The American Journalist: A Portrait of U.S. News People and Their Work. Bloomington: Indiana University Press. Weaver, David H. ve G. Cleveland Wilhoit (1996). The American Journalist in the 1990 s: U.S. News People at the End of an Era. New Jersey: Lawrence Erlbaum. Weaver, David H. Randal Beam, Bonnie Brownlee ve G. Cleveland Wilhoit (2005). The Face and Mind of the American Journalist. (13 Ekim 2005). Wu, Wei, David Weaver ve Owen V. Johnson (1996). Professional Roles of Russian and U.S. Journalists: A Comparative Study, Journalism and Mass Communication Quarterly, cilt 73(3): Zhu, Jian-Hua vd. (1997). Individual, Organizational, and Societal Influences on Media Role Perceptions: A Comparative Study of Journalists in China, Taiwan, and the United States, Journalism and Mass Communication Quarterly, cilt 74(1): Yazar hakkında Doç.Dr. Süleyman İrvan, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu nda, yüksek lisansını ABD de University of West Florida da iletişim sanatları alanında, doktorasını da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde gazetecilik alanında tamamlamıştır yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi nde yardımcı doçent olarak çalışan İrvan, 2002 yılında YÖK ten doçentliğini almış ve Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi nde çalışmaya başlamıştır. Yazarın

14 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar derleme ve çeviri kitaplarının yanında, gazetecilik, haber, gazetecilik etiği, siyasal iletişim, basın tarihi ve iletişim kuramları konularında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Türk Ajansı Kıbrıs: Bir Propaganda Örgütünün Evrimi

Türk Ajansı Kıbrıs: Bir Propaganda Örgütünün Evrimi Sayı 3 / Yaz-Güz 2006 Türk Ajansı Kıbrıs: Bir Propaganda Örgütünün Evrimi Süleyman İRVAN Giriş Kıbrıslı Türk gazetecilerin mesleki ve etik değerlerini betimlemek amacıyla yaptığımız bir alan çalışmasından

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 10.04.2014 Cilt: 16, Sayı: 1, Yıl: 2014, Sayfa: 83-113 Online Yayın Tarihi: 29.04.2014 ISSN:

Detaylı

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN ÖZET Siyasal iletişimde kitle iletişim araçlarının yeri büyüktür. Yöneten yönetilen ilişkilerini ve seçim dönemi çalışmalarını kapsayan

Detaylı

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ Ahmet GÜNEŞ Cumhuriyet University, Turkey ahmetgunes5050@gmail.com ÖZET Türkiye, siyasal bir deneyim

Detaylı

Akdeniz İletişim. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Haziran 2012 Sayı 16 ISSN 1304 3846

Akdeniz İletişim. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Haziran 2012 Sayı 16 ISSN 1304 3846 Akdeniz İletişim Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Haziran 2012 Sayı 16 ISSN 1304 3846 Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Sahibi Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına

Detaylı

İktidarın Çarkında Medya: Türkiye de Medya Bağımsızlığı ve Özgürlüğü Önündeki Siyasi, Yasal ve Ekonomik Engeller

İktidarın Çarkında Medya: Türkiye de Medya Bağımsızlığı ve Özgürlüğü Önündeki Siyasi, Yasal ve Ekonomik Engeller Demokratİkleşme Programı Medya Raporları Serİsİ - 3 İktidarın Çarkında Medya: Türkiye de Medya Bağımsızlığı ve Özgürlüğü Önündeki Siyasi, Yasal ve Ekonomik Engeller Dilek Kurban Ceren Sözeri DEMOCRATİKLEŞME

Detaylı

İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Sayı/Issue: 4 Bahar/Sprıng 2015 ISSN: 2148-7537 Makaleler / Artıcles Emre Tansu Keten Küresel Bir Modele Doğru Çin Medyası Chinese Media: Towards a Global

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 347-367, ELAZIĞ-2005 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU The Problem Of Cyprus

Detaylı

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi ve Editör Prof. Dr. Hamza ÇAKIR. Yazı İşleri Müdürü

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi ve Editör Prof. Dr. Hamza ÇAKIR. Yazı İşleri Müdürü 1 ERCİYES İLETİŞİM 2010 OCAK Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi ve Editör Prof. Dr. Hamza ÇAKIR Yazı İşleri Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKDAĞ

Detaylı

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR Erciyes İletişim 2009 TEMMUZ Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR Yazı İşleri Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKDAĞ Yazı

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

(İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ. Mustafa ÇAKIR. 19 Mayıs Üniversitesi. mustafa.cakir@omu.edu.tr. Meral ÇAKIR BERZAH

(İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ. Mustafa ÇAKIR. 19 Mayıs Üniversitesi. mustafa.cakir@omu.edu.tr. Meral ÇAKIR BERZAH (İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ Mustafa ÇAKIR 19 Mayıs Üniversitesi mustafa.cakir@omu.edu.tr Meral ÇAKIR BERZAH Kocaeli Üniversitesi mberzah@kocaeli.edu.tr Özet Basın

Detaylı

Medyada Etik Söylem ve Medya Etiğini Biçimleyen Temel Belirleyiciler Üzerine Bir Değerlendirme

Medyada Etik Söylem ve Medya Etiğini Biçimleyen Temel Belirleyiciler Üzerine Bir Değerlendirme Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006 1 Medyada Etik Söylem ve Medya Etiğini Biçimleyen Temel Belirleyiciler Üzerine Bir Değerlendirme Ayhan Oğuz ÜNLÜER 1 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Detaylı

Demokrasi Denetim Raporu

Demokrasi Denetim Raporu Demokrasi Denetim Raporu Genç Vatandaşlar İle Demokrasi Buluşmaları Ulusal Ajans Projesi 10-12 Nisan DEMOKRASİ DENETÇİLERİ DERNEĞİ Proje kapsamında çalıştaylar süresince katılımcıların hazırladığı raporlar

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME

TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s.109-131 TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME Mehmet IŞIK 1 Şakir

Detaylı

BİRİNCİL HABER KAYNAKLARININ YEREL BASINDA SUNUMUNA DAİR BİR İNCELEME

BİRİNCİL HABER KAYNAKLARININ YEREL BASINDA SUNUMUNA DAİR BİR İNCELEME BİRİNCİL HABER KAYNAKLARININ YEREL BASINDA SUNUMUNA DAİR BİR İNCELEME Haluk Birsen* Özet Yerel basın küreselleşen ekonomik yapı içinde yalnızca kendi dar coğrafyasındaki rakipleriyle rekabet etmemektedir.

Detaylı

Karma Eğitim Mecburiyetinden Kurtulma Zamanı

Karma Eğitim Mecburiyetinden Kurtulma Zamanı Karma Eğitim Mecburiyetinden Kurtulma Zamanı Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Müslüman İspanya nın medreselerinin kapılarında şu levha yer almıştır: Dünya yalnızca dört sütun üzerinde durur: Alimlerin ilmi,

Detaylı

İLETİŞİM ve DİPLOMASİ

İLETİŞİM ve DİPLOMASİ İLETİŞİM ve DİPLOMASİ T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM ve DİPLOMASİ 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİ İ&D İLETİŞİM ve DİPLOMASİ (Communication and Diplomacy) 6 Aylık Yerel

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 SETA RAPOR S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 İkisi de çaresiz... TÜRK BASININDA DIŞ HABERCİLİK MÜCAHİT KÜÇÜKYILMAZ

Detaylı

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET Bâb-ı Âli de başlayan basın işletmeciliği iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde elektronik ortamlara

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ *

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ * MARMARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ Cilt 20 Sayı: 2 2012 141 TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ * Muzaffer DARTAN ** Özet Türkiye Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2794 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1752 HABER TÜRLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2794 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1752 HABER TÜRLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2794 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1752 HABER TÜRLERİ Yazarlar Prof.Dr. Ali Murat VURAL (Ünite 1, 2) Emin ÇAPA (Ünite 3) Kemal ÖZTÜRK (Ünite 2, 4) Atilla GÜNER (Ünite

Detaylı

KAMU DENETİMİNDE ETKİNLİK ARACI OLARAK OMBUDSMAN VE AB SÜRECİNDE KKTC DEKİ UYGULAMAYA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

KAMU DENETİMİNDE ETKİNLİK ARACI OLARAK OMBUDSMAN VE AB SÜRECİNDE KKTC DEKİ UYGULAMAYA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ KAMU DENETİMİNDE ETKİNLİK ARACI OLARAK OMBUDSMAN VE AB SÜRECİNDE KKTC DEKİ UYGULAMAYA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ Doç.Dr. Okan Veli ŞAFAKLI * ÖZET Diğer denetim ve yargı kurumları yanında vatandaşları idarenin

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU ULUSAL RAPOR TÜRKİYE. Bu rapor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanmıştır.

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU ULUSAL RAPOR TÜRKİYE. Bu rapor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanmıştır. Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Bahar 2009 ULUSAL RAPOR Standart Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Opinion & Social TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu

Detaylı

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR www.kibristd.org.tr KASIM - ARALIK 2013 / OCAK - ŞUBAT 2014 ISBN :1300-2546 CİLT: 26 NO :6 / CİLT: 27 NO: 1 İKİ AYDA BİR YAYINLANIR Figen Rutkay 1934

Detaylı

Đstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:10 Sayı:19 Bahar 2011 s.55-88 SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINDA SAĞLIK POLĐTĐKALARININ ÖNEMĐ VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: YALOVA

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OCAK 2013 Cilt 7 Sayı 4 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SİYASAL PROPAGANDA ARAÇLARININ SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ISPARTA ÖRNEK OLAYI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.51-69 Otel İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Kronizm (Eş Dost Kayırmacılığı) Algıları: İstanbul da Faaliyet Gösteren Bir, İki ve Üç Yıldızlı

Detaylı