Kıbrıslı Türk Gazetecilerin Mesleki ve Etik Değerleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kıbrıslı Türk Gazetecilerin Mesleki ve Etik Değerleri"

Transkript

1 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar Kıbrıslı Türk Gazetecilerin Mesleki ve Etik Değerleri Süleyman İrvan 1 Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Özet Bu çalışma, Kıbrıslı Türk gazetecilerin mesleki ve etik değerlerini ABD li ve Avrupa lı gazetecilerin mesleki ve etik değerleriyle karşılaştırmaktadır. Gazetecilerin mesleki ve etik değerlerine ilişkin akademik ilgi 1980 li yıllarda başlamıştır. İlk olarak David Weaver ve Cleveland Wilhoit tarafından ABD de uygulanan anketler daha sonra birçok ülkede tekrarlanmıştır. Karşılaştırmalı araştırmaların temel amacı, küresel düzeyde paylaşılan mesleki ve etik değerlerin neler olduğunu ortaya koymaktır. Benzer bir amaçla Kuzey Kıbrıs ta 144 gazeteciye uygulanan bir anketten elde edilen veriler bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Çalışmada şu iki soruya yanıt aranmıştır: 1. Kıbrıslı Türk gazeteciler hangi mesleki rolleri daha önemli görmektedirler ve bu rol algılamaları Avrupalı ve Amerikalı gazetecilerle karşılaştırıldığında ortaya ne gibi farklar çıkmaktadır? 2. Kıbrıslı Türk gazeteciler hangi etik değerleri daha önemli görmektedirler? Etik değerlerin paylaşımı açısından Avrupalı ve Amerikalı gazetecilerle ortak yönleri var mıdır? Çalışmaya temel oluşturan anket Nisan 2005 tarihinde uygulanmıştır. Anketin SPSS ortamında değerlendirilmesinden elde edilen sonuçlar, Kıbrıslı Türk gazetecilerin Amerikalı gazetecilerle benzer mesleki rol algılamalarına sahip olduklarını, en çok önemsedikleri gazetecilik rolünün haberi en hızlı biçimde aktarmak olduğunu göstermektedir. Ayrıca, araştırma bulgularına göre, gazeteciler, Kıbrıs Türk medyasının haber yaparken evrensel etik değerlere uygun hareket etmediğini düşünmektedirler. Giriş Bu çalışma, Kıbrıslı Türk gazetecilerin mesleki ve etik değerlerini ABD li ve Avrupa lı gazetecilerin mesleki ve etik değerleriyle karşılaştırmaktadır. Gazetecilerin mesleki ve etik değerlerine ilişkin akademik ilgi 1970 li yıllarda başlamıştır. Gazeteciler üzerine ilk kapsamlı sosyolojik araştırma John W.C. Johnstone, Edward J. Slawski ve William W. Bowman tarafından 1971 yılında gerçekleştirilmiştir (Johnstone vd., 1972). Bu ilk çalışmada araştırmacılar, ülke düzeyinde 1313 gazeteciye uyguladıkları bir anketle Amerikan gazetecilerinin mesleki rol algılamalarını, farklı gazetecilik işlevlerine yükledikleri önemi ve bu önem

2 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar çerçevesinde nasıl bir gazetecilik anlayışına daha yakın durduklarını sorgulamışlardır. Onlara göre gazetecileri tarafsız ya da katılımcı olarak iki temel gruba ayırabiliriz (Johnstone vd., 1972, s. 525). Araştırmanın bulgularından hareketle araştırmacılar Amerikan gazetecilerinin katılımcı gazeteci rolüne daha fazla destek verdiklerini savunmaktadırlar (1972, s. 527). Bu çalışmayı temel alan David Weaver ve Cleveland Wilhoit (1986; 1996; 2005), Amerikan gazetecilik değerlerindeki değişimleri incelemişlerdir. On yıllık sürelerle yinelenen bu çalışmaların asıl etkisi uluslararası gazetecilik araştırmaları üzerinde olmuştur. Nitekim aynı anketi küçük değişikliklerle çeşitli ülkelerde uygulayan araştırmacılar, karşılaştırmalı değerlendirmelere temel oluşturacak bir bilgi tabanının oluşmasını sağlamışlardır (Coman, 2004; Henningham, 1996; Herscovitz, 2004; Mwesige, 2004; Weaver, 1998; Wu, Weaver ve Johnson, 1996; Zhu vd., 1997) Benzer bir amaçla Kuzey Kıbrıs ta 144 gazeteciye uygulanan bir anketten elde edilen veriler bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada şu iki soruya yanıt aranmıştır: 1. Kıbrıslı Türk gazeteciler hangi mesleki rolleri daha önemli görmektedirler ve bu rol algılamaları Avrupalı ve Amerikalı gazetecilerle karşılaştırıldığında ortaya ne gibi farklar çıkmaktadır? 2. Kıbrıslı Türk gazeteciler hangi etik değerleri daha önemli görmektedirler? Etik değerlerin paylaşımı açısından Avrupalı ve Amerikalı gazetecilerle ortak yönleri var mıdır? Çalışmaya temel oluşturan anket 2005 Nisan ayında uygulanmıştır. Bu çalışma aynı zamanda Kıbrıslı Türk gazeteciler üzerinde uygulanan ilk anket olma özelliğini de taşımaktadır. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Kıbrıs Türk medyasının mevcut yapısı hakkında kısa bir bilgi verilmekte; ikinci bölümde araştırma sonuçları karşılaştırmalı olarak ele alınmakta; son bölümde ise genel bir değerlendirme yapılmaktadır. 1. Kıbrıs Türk Basınının Kısa Tarihi Kıbrıs Türk basın tarihini Kıbrıs tarihinden bağımsız okumak, ilk gazetelerin ve hatta günümüz gazetelerinin ne gibi bir misyonla yayın yaptıklarını açıklamak için yetersiz kalacaktır. Bilindiği üzere Kıbrıs 1571 ile 1878 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeydi yılında ada İngilizlere devredildi. Kıbrıs, 1923 yılında Lozan anlaşması ile "de jure" olarak İngiliz İmparatorluğu'na bağlandı, bu durum 1960 yılına kadar sürdü ta Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu, ancak ömrü kısa sürdü yılında başlayan olaylar sonucunda Türkler yönetimden çekildiler te Türkiye Kıbrıs a müdahale etti. Bekir Azgın (1998, s. 642), Kıbrıs Türk basınının Enosis hareketine karşı bir tepki olarak ortaya çıktığını söylemektedir. Nitekim ilk gazeteler İngiliz yönetimi altındaki adada 1880 li yıllarda yani Enosis hareketinin yükselişe geçtiği dönemde yayımlanmaya başlamıştır. İlk Türk gazetesi Saded 11 Temmuz 1889 tarihinde

3 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar yayımlanmaya başlamıştır (Ünlü, tarihsiz). Bu nedenle 11 Temmuz KKTC de basın günü olarak kutlanmaktadır yılında yayın hayatına başlayan ikinci gazete olan Zaman gazetesinin ilk sayısında gazetenin varoluş gerekçeleri şöyle sıralanmaktadır (Azgın, 1998, s. 642): - İngiliz sömürgeciliğiyle savaşmak, - Kıbrıs sorununda Rum görüşlerinin propagandasını yapan çok sayıdaki Rum gazetesiyle mücadele etmek, - Enosis hareketine karşı durmak, - Kıbrıs Türk görüşlerini dünyaya duyurmak, - Türkçe nin Kıbrıs adasında yaşamasını sağlamak, - Adadaki Türk toplumuna toplumsal, siyasal, ahlaki ve eğitimsel açılardan yardımcı olmak. O tarihlerde ve daha sonraki yıllarda yayımlanmaya başlayan gazetelerin ortak yönü, mücadele basını olma özelliğidir. Bunu, araştırmacı İsmail Bozkurt (1988) şöyle açıklamaktadır: Gazetelerin yayın ilkeleri ve izledikleri yayın politikaları incelendiğinde görülecektir ki, tüm gazeteler bir işlevi yerine getirmek için yayınlanmıştır. O da bu adada Kıbrıs Türkünün sesini ve varlığını duyurmak, haklarını ve çıkarlarını savunmak, Adanın Yunanistan'a ilhak edilmesine, enosise karşı çıkmak, kısacası Kıbrıs'ta Atatürk'ün deyişi ile Türkün sesinin solmasını önlemektir. Bu nedenle basınımız bir mücadele basını olmuştur. Ve basınımız için en doğru tanımlama da budur: Kıbrıs Türk Basını Bir Mücadele Basınıdır. Değişik kaynaklardan (Altay, 1969; Azgın, 1998; Ünlü, tarihsiz) yaptığım tarama sonucunda, yılları arasında toplam 80 gazete adına rastladım. Aşağıda gazetelerin adları, yayın yılları ve sahiplerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Gazete adı: Yayın yılı Sahibi 1. Saded Ahmet Emin Efendi 2. Zaman Hacı Derviş Efendi Derviş Paşa 3. Yeni Zaman Küfizade Asaf Bey 4. Kıbrıs Küfizade Asaf Bey 5. Kokonoz Ahmet Tevfik Efendi İlk mizah gazetesi 6. Akbaba Ahmet Tevfik Efendi 7. Feryat Hocazade Osman Enveri Efendi 8. Mirat-ı Zaman Ahmet Tevfik Efendi 9. Sünuhat Hacı Mehmet Arif Efendi 10. İslam Dr. Hafız Cemal 11. Vatan Şevket Bey 12. Seyf Mehmet Münür Bey 13. Kıbrıs Mehmet Derviş -- Birinci Dünya savaşı sırasında 4 yıl gazete çıkmadı

4 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar Doğru Yol Ahmet Raşid 15. Hakikat Derviş Ali Remmal 16. Söz Mehmet Remzi Okan 17. Davul Mehmet İhsan Uzman 18. Vatan Hüseyin Hüsnü Cengiz 19. Ankebut Derviş Ali Remmal 20. Hakikat Derviş Ali Remmal 21. Birlik Ahmet Hulusi Bey 22. Masum Millet Cengiz Mehmet Rifat 23. Haber M. Fikri 24. Ses H. İzzet Asım 25. Vakit Hakkı Süleyman 26. Halkın Sesi Dr. Fazıl Küçük (Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi) 27. Söz Bedia Okan 28. Yankı Fadıl Niyazi Korkut 29. Hürsöz Fevzi Ali Rıza, 30. Ateş M. Kemal Deniz 31. İnkılap Ahmet Esad ve Hikmet Afif Mapolar 32. Kurun Süleyman Ebeoğlu 33. Türk Sözü Ahmet Muzaffer Gürkan 34. Emekçi Ahmet Sadi Erkut 35. Sabah İrfan Hüseyin 36. İstiklal M. Necati Özkan (İstiklal Partisi yayın organı) 37. Memleket Hikmet Afif Mapolar 38. Milliyet M. Zeki Milyalızade 39. Bozkurt Cemal Togan 40. Vatan M. Kemal Deniz 41. Köylü M. Kemal Deniz 42. Nacak Rauf Denktaş (KTKF Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu) 43. Cumhuriyet Ayhan M. Hikmet 44. Akın Kemal Akıncı 45. Devrim Hikmet Afif Mapolar 46. Mücahit ?? 47. Limasol un Sesi ? 48. Zafer Mustafa Güryel 49. Savaş Özker Yaşın 50. Zaman Raif Denktaş 51. Barış 1975-??

5 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar Yeni Düzen CTP yayın organı 53. Yarın TKP yayın organı 54. Ulus UBP yayın organı 55. Yön Raif Denktaş 56. Söz Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yayın organı 57. Yeni Devir Akay Cemal, Erten Kasımoğlu, Özer Hatay 58. Kurtuluş TKP yayın organı 59. Ekonomi ? Kıbrıs Türk Ticaret Odası 60. Halkçı Halkçı Parti yayın organı 61. Birlik UBP yayın organı 62. Turan 1980-?? 63. Demokratik Halk 1980-? Demokratik Halk Partisi yayın organı 64. Ortam TKP yayın organı 65. Öncü 1981-? Öncü Yayın 66. Kıbrıs Postası İsmet Kotak 67. Kıbrıs Asil Nadir 68. Yeni Çağ Yeni Kıbrıs Partisi yayın organı 69. Vatan Erten Kasımoğlu 70. Yeni Demokrat 1993-? Demokrat Parti yayın organı 71. Kıbrıs ta Sosyalist Gerçek Kıvılcım Limited 72. Avrupa Şener Levent 73. Kıbrıslı Morye Gazetecilik (Doğan Harman) 74. Volkan Volkan Basın Yayın 75. Afrika Şener Levent 76. Birleşik Kıbrıs Birleşik Kıbrıs Partisi yayın organı 77. Cumhuriyet Kuzey Kıbrıs Kudret Akay 78. Güneş UBP yayın organı 79. Özgür Düşünce Düşünce Yayıncılık (Necmettin Çapa) 80. Cyprus Dialogue Reşat Akar Bu bilgiler, gazetelerin çoğunun kısa ömürlü olduğunu göstermektedir. Bunda ekonomik nedenler yanında yasal yaptırımların ve siyasal baskıların da bir etkisi olduğu söylenebilir. Kıbrıs Türk basın mevzuatı ile ilgili de birkaç şey söylemek gerekir. Her ne kadar İngilizler 1878 yılında adada yönetimi devralmışlarsa da 1864 tarihli Osmanlı Basın Kanunu 1930 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Bu yasa 1909 yılında değiştirildiyse de, İngiliz yönetimi eski yasayı uygulamaya devam etmiştir (Azgın, 1998, s. 641). 1930

6 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar yılında İngilizler Gazete Kitap ve Basımevleri Yasası nı yürürlüğe soktular. Bu yasa önce 1934 te, sonra da 1947 yılında değiştirildi tarihli Basın Yasası Kuzey Kıbrıs ta halen yürürlüktedir. Bugün Kuzey Kıbrıs ta yayımlanmakta olan 10 günlük gazete (Afrika, Cumhuriyet Kuzey Kıbrıs, Güneş, Halkın Sesi, Kıbrıs, Kıbrıslı, Ortam, Özgür Düşünce, Vatan, Volkan ve Yenidüzen), 3 haftalık gazete (Birleşik Kıbrıs, Kıbrıs ta Sosyalist Gerçek ve Yeniçağ) ile bir Türkçe Rumca İngilizce gazete (Cyprus Dialogue) bulunmaktadır. (Ayrıca günlük ve haftalık İngilizce gazeteler de vardır: Cyprus Today, Observer, Cyprus Times). Bu gazetelerin bir kısmı, yukarıdaki çizelgede de belirtildiği gibi siyasal partilerin yayın organları durumundadır. Bazı gazetelerin ise siyasal partilerle ideolojik anlamda yakınlıkları vardır. 2. Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi a. Ankete katılan gazetecilerin demografik özellikleri Anket, 8 gazete (Afrika, Güneş, Halkın Sesi, Kıbrıs, Kıbrıslı, Ortam, Volkan, Yenidüzen), 5 televizyon (BRT, ART, Akdeniz TV, Kıbrıs TV, Kanal T, Genç TV) ve iki radyo (Sim FM, Radyo Mayıs) kuruluşu ile bir haber ajansında (TAK) çalışan tüm gazetecilere uygulandı. Ancak, anket formlarının bir bölümü geri dönmedi. Ankete yanıt verenlerin 53 ü kadın, 91 i erkektir. Bu örneklemin toplam gazeteci sayısını doğru biçimde temsil ettiğini varsayarsak, kadın gazetecilerin oranının yüzde 37 olduğunu söyleyebiliriz. Kıbrıslı Türk gazeteciler yaşları itibariyle değerlendirildiğinde, büyük çoğunluğun 30 yaş altı gençlerden oluştuğu görülüyor. Ankete katılanların yüzde 32 si yaş diliminde; yüzde 24 ü yaş diliminde; yüzde 13 ü yaş diliminde; yüzde 10 u yaş diliminde; yüzde 22 si de 41 ve üstü yaş dilimine bulunuyor. Kıbrıslı Türk gazeteciler eğitim düzeyi oldukça yüksek bir meslek grubunu oluşturuyor. Ankete katılanların yüzde 24 ü ortaokul ve lise mezunu iken, yüzde 63 ü üniversite, yüzde 13 ü de lisansüstü mezunudur. Gazetecilerin büyük çoğunluğunun (%76) üniversite ve üstü eğitim gördüklerini söyleyebiliriz. Üniversite üstü eğitim alan gazetecilerin yüzde 61 i iletişim alanında eğitim görmüştür. İletişim kökenli gazetecilerin toplam içindeki payı ise yüzde 47 dir. Bu rakamlar, Kuzey Kıbrıs ta mektepli gazeteci sayısının alaylı gazeteci sayısına yaklaştığını ve yakın bir süre sonunda da dengenin mektepliler lehine değişeceğini gösteriyor. Bu değişimde kuşkusuz Kuzey Kıbrıs taki üniversitelerin iletişim fakültelerinin ciddi bir payı bulunmaktadır. Gelir düzeyi açısından bakıldığında Kuzey Kıbrıs ta gazeteciliğin ucuz işgücü anlamına geldiği söylenebilir. Ankete katılanların yüzde 21 i 600 YTL altında; yüzde 32 si YTL arasında; yüzde 28 i YTL arasında; yüzde 16 sı YTL arasında; ve yüzde 3 ü de 2001 ve üstü YTL aylık ücret aldıklarını belirtmişlerdir. Aylık ücretler BRT ve TAK gibi kamusal kuruluşlarda daha yüksektir.

7 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar b. Kuzey Kıbrıs ta gazeteciliğin en önemli işlevi haberi en hızlı biçimde aktarmaktır Ankette gazetecilere bazı gazetecilik işlevlerinin onlar açısından ne kadar önemli olduğu soruldu (Bkz, Çizelge 1). Başka ülkelerde yapılan çalışmalarla karşılaştırma olanağı veren bu soruya verilen yanıtlar içinde en önemli görülen işlevin, haberi en hızlı biçimde aktarma işlevi olduğu görülmektedir. Gazetecilerin yüzde 89 u bu işlevin çok önemli olduğunu düşünmektedir. Bu durum, Kıbrıslı Türk gazetecilerin kendilerine büyük ölçüde postacı rolü biçtiklerini göstermektedir. Bu rol daha çok ajans haberciliği yapanlar tarafından benimsenmektedir. İkinci sırada yorumlayıcı gazetecilik rolünü benimseyenler gelmektedir. Gazetecilerin yüzde 49 u karmaşık sorunları analiz etme ve yorumlama nın; yine yüzde 49 u hükümet açıklamalarının doğruluğunu araştırma nın çok önemli olduğunu düşünmektedirler. Muhalif gazetecilik rolünü benimseyenler ise azınlığı oluşturmaktadır. Gazetecilerin yüzde 24 ü siyasal otoriteye kuşkulu yaklaşma nın; yüzde 17 si ise iş adamlarına kuşkulu yaklaşma nın çok önemli olduğunu düşünmektedirler. Her ne kadar Kuzey Kıbrıs ta terminolojik olarak tartışılmasa bile yurttaş gazeteciliği olarak Türkçe ye çevrilebilecek gazetecilik anlayışının da önemli ölçüde taraftar bulduğu söylenebilir. Nitekim gazetecilerin yüzde 51 i sıradan insanların seslerini duyurmalarına yardımcı olma işlevini çok önemli görmektedirler. Çizelge 1: Farklı ülkelerde gazetecilik işlevlerine çok önemli diyenlerin oranları (%) Gazetecilik işlevleri ABD İngiltere Fransa KKTC Haberi en hızlı biçimde aktarma Karmaşık sorunları analiz etme ve yorumlama Hükümet açıklamalarının doğruluğunu araştırma Doğratılamayan haberleri yayımlamama Eğlendirme, dinlendirme En geniş kitlenin ilgileneceği olaylara yoğunlaşma Ulusal politikaların oluşumundaki tartışmalara katılma Toplumun kültürel gelişimine katkıda bulunma Siyasal otoriteye kuşkucu yaklaşma ve muhalif olma İş adamlarına kuşkucu yaklaşma ve muhalif olma Siyasal gündemi belirleme Kamuoyunu etkileme Sıradan insanların seslerini duyurma

8 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar *Not: Boş olanlar, seçeneğin ilgili ülkede verilmediğini göstermektedir. Öteki ülkelere ilişkin veriler için kaynak (Weaver, 1998). Bu çizelgede Kıbrıslı Türk gazeteciler bağlamında en dikkat çekici sonuç, Amerikan ve İngiliz gazetecilerin önemsiz gördükleri siyasal gündemi belirleme rolüne büyük bir önem atfetmeleridir. Aynı şekilde, diğer ülkelerde uygulanan anketlerde yer almayan kamuoyunu etkileme rolünü de çok önemsemektedirler. Bu iki gazetecilik rolüne atfedilen önemin büyüklüğü, Kuzey Kıbrıs ta gazeteciliğe yüklenen misyonla ilişkilendirilerek açıklanabilir. Dava gazeteciliği geleneğinden gelen Kıbrıslı Türk gazeteciler, siyasal gündemi belirleme ve kamuoyunu etkileme iddiasında bulunmaktadırlar. Ancak, ikinci soru karşılaştırma yapılan ülkelerde sorulmadığı için daha fazla değerlendirme yapma olanağı yoktur. İstatistiksel açıdan bu tabloya bakıldığında ortaya çıkan sonuç, Kıbrıslı Türk gazetecilerin en çok Amerikan gazetecilerine benzer değerleri paylaştıklarıdır (Sperman s rho değerleri: KKTC-ABD=.410; KKTC-İngiltere= -.061; KKTC- Fransa=.402). Ancak bu rakamlar istatistiksel açıdan anlamlı değildir). Kıbrıslı Türk gazetecilerin en uzak oldukları gazetecilik anlayışı, İngiliz gazetecilik anlayışıdır. c. Tartışmalı habercilik yöntemlerine bakış Ankette, diğer ülkelerdeki anketlerde de sorulan benzer bir soruyla Kıbrıslı Türk gazetecilerin bazı tartışmalı habercilik yöntemlerini onaylayıp onaylamadıkları da sorulmuştur (Çizelge 2). Çizelge 2: Tartışmalı habercilik yöntemlerini onaylayanların oranı (%) Habercilik yöntemleri ABD İngiltere Fransa KKTC Bilgi veren kaynağa para ödeme Gizli belgeleri izinsiz kullanma Gazeteci olduğunu söylemeden bilgi araştırma Gizli haber kaynağının kimliğini açıklama İsteksiz haber kaynağını yıldırma Başkalarına ait kişisel belgeleri izinsiz kullanma Bilgi toplamak amacıyla bir firmada işe girme Gizli kamera kullanma TV haberlerinde canlandırma kullanma Tecavüz mağdurlarının isimlerini açıklama *Not: Boş olanlar, seçeneğin ilgili ülkede verilmediğini göstermektedir.

9 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar Bu çizelgedeki veriler, Kıbrıslı Türk gazetecilerin tartışmalı habercilik yöntemlerine göreceli olarak daha kuşkulu baktıklarını göstermektedir. Her şeyden önce, yöntemlerden hiçbirisi yüzde 50 nin üzerinde onay almamıştır. İkincisi, gizli belgelerin izinsiz kullanılması, isteksiz haber kaynağını yıldırma ve bilgi toplamak amacıyla bir firmada işe girme gibi habercilik yöntemleri bağlamında Kıbrıslı Türk gazeteciler batıdaki meslektaşlarından ayrılmaktadır. Ancak burada bir not düşüp, bu kuşkulu habercilik yöntemlerinin daha çok araştırmacı gazetecilik geleneğiyle ilişkili olduğunu, Kuzey Kıbrıs ta da bu geleneğin pek yaygın bir gazetecilik pratiği olmadığını belirtmek gerekir. Oysa araştırmacı gazeteciliğin yaygın olduğu ABD ve İngiltere de bu yöntemlerin doğrudan araştırmacı gazetecilikle ilişkili olanlarının onaylandığı görülmektedir. d. Kıbrıs Türk medyasında etik değerler: Ankette gazetecilerin, Kıbrıs Türk medyasının evrensel etik değerlere ne kadar uygun habercilik yaptığına ilişkin görüşlerini öğrenmek amacıyla bir dizi etik ilke olumlu ifadeler şeklinde sıralanmış ve bu ilkelere ne kadar uyulduğu sorulmuştur. Değer yargısı şeklindeki ifadelere kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum diyenlerin oranları şöyledir: Etik değerler: % 1. Doğru ve objektif haber aktarılmaktadır Haber başlıkları metinleri yansıtmaktadır Haber ve yorum ayrımı yapılmaktadır Yanlış bilgi ve hatalar düzeltilmektedir Temelsiz suçlamalar yayımlanmamaktadır Haberde eleştirilen kişilere cevap hakkı verilmektedir Suçu kanıtlanana kadar herkes masumdur ilkesine uyulmaktadır Haberlerde ayrımcı ve cinsiyetçi dil kullanılmamaktadır Kişilerin özel yaşam haklarına saygı gösterilmektedir Haberi yapan kaynağın belirtilmesine özen gösterilmektedir Yayımlanmaması kaydıyla verilen bilgiler yayımlanmamaktadır Gizli haber kaynakları açıklanmamaktadır Haber kaynaklarından para, hediye kabul edilmemektedir Doğrulatılmamış haberler yayımlanmamaktadır Tecavüz mağdurlarının kimlikleri gizlenmektedir Gazeteciler bilgileri kişisel/kurumsal çıkarlar için kullanmamaktadır Patron ya da kurum dışından gelen baskılar haberleri etkilememektedir Haber kaynaklarına mesafeli yaklaşılmaktadır Barış, demokrasi, insan hakları gibi değerlere sahip çıkılmaktadır Toplumlararası düşmanlıkları körükleyici yayından kaçınılmaktadır 37.5

10 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar Bu veriler, Kıbrıs Türk medyasının etik değerlere çok da uygun bir gazetecilik yapmadığını göstermektedir. En ciddi görünen etik sorunların başında, patronlardan ve kurum dışından gelen baskıların haberleri etkilediği düşüncesi gelmektedir. Patron ya da kurum dışından gelen baskılar haberleri etkilememektedir ifadesine katılıyorum diyenlerin oranı sadece yüzde 20.8 dir. Kuşkusuz, KKTC deki medyanın sahiplik yapısı göz önüne alındığında, bu yapının sakıncaları kolaylıkla görülebilir. Özellikle partizan gazetecilik anlayışının yaygın olduğu Kuzey Kıbrıs ta objektif gazetecilik yapmanın zorluğu ortadadır. Buna, mali yapısı zayıf medya kuruluşlarının reklam ihtiyacı da eklendiğinde medyanın hem içeriden hem de dışarıdan gelen baskılara karşı ne kadar savunmasız olduğu ortaya çıkmaktadır. Haber kaynaklarıyla ilişkiler açısından da ciddi sorunlar bulunmaktadır. Haber kaynaklarına mesafeli yaklaşılmaktadır ifadesine katılanların oranı sadece yüzde 25 tir. Unutulmamalıdır ki gazetecilik bir temas ve mesafe mesleğidir. Gazetecilerle haber kaynakları arasındaki mesafe daraldıkça haberde güdümlenme (manipülasyon) tehlikesi artmaktadır. Aynı şekilde, haber kaynaklarından para ve hediye kabul edilmesi de bağımsız gazeteciliğe gölge düşürmektedir. Ankette yer alan, Haber kaynaklarından para, hediye kabul edilmemektedir şeklindeki ifadeye katılanların oranı yüzde 29.2 dir. Ankete katılan gazeteciler, Kıbrıs Türk medyasının doğrulatılmamış haberleri yayımlamakta bir sakınca görmediğini düşünmektedirler (Doğrulatılmamış haberler yayımlanmamaktadır diyenlerin oranı yüzde 29.1). Oysa gazeteciliğin birinci kuralı, yayımlanacak haberin doğru olmasının güvence altına alınmasıdır. Medyada yayımlanan yanlış haberler, toplumun medyaya duyduğu güveni aşındırır. Aynı şekilde, temelsiz suçlamaların yayımlanması da hem kişilik haklarına zarar verir hem de doğrulatılmamış oldukları için medyanın güvenilirliği sorununu gündeme getirir. Ankete katılan gazeteciler, Kıbrıs Türk medyasının en azından bazı ilkelere uygun davrandığını da düşünmektedirler. Örneğin, haber başlıklarının genelde haber metinlerini yansıttığı (% 66); gazetecilerin gizli haber kaynaklarını açıklamadıkları (% 62.5); tecavüz mağdurlarının kimliklerinin gizlendiği (% 60.4); yayımlanmaması kaydıyla verilen bilgilerin yayımlanmadığı (% 59.1); barış, demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerlere sahip çıkıldığı (% 56.9); haberi yapan muhabirin ya da ajansın haberde belirtildiği (% 52.1, ancak bu durum en azından TAK haberleri için tartışmalıdır); özel yaşama saygı gösterildiği (% 50.7) düşünülmektedir. e. Gazetecilik değerleri Ankette gazetecilere, gazetecilik misyonuyla ve pratiğiyle ilişkilendirilebilecek bir dizi değer yargısının ne kadar önemli olduğu da sorulmuştur. Elde edilen veriler, özellikle gazeteciliğin misyonuyla doğrudan ilişkilendirilen doğruluk (%90), dürüstlük (%90), sorumluluk (%87), güvenilirlik (%85), nesnellik (%85) ve bağımsızlık (%72) gibi değerlerin daha yüksek oranda önemsendiğini göstermektedir. Öte yandan, gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirilebilecek adalet (%73), tarafsızlık (%72), yaratıcılık (%63), cesaret (%61), yetenek (%55) ve empati (%41) gibi değerler daha az oranda önemsenmektedir. Doğrudan piyasa

11 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar koşullarını çağrıştıran rekabeti çok önemli görenlerin oranı sadece yüzde 31 dir. Bir ölçüde gazeteciliğin doğasıyla çelişen itaat ise en az önemsenen (%25) değer olarak görünmektedir. 3. Sonuç ve değerlendirme Bu araştırma, Kıbrıslı Türk gazeteciler üzerine yapılan ilk kapsamlı alan araştırması olma özelliğini taşıyor. Araştırmaya daha fazla gazeteciyi dahil etmeyi ve evrene ilişkin daha fazla genellenebilecek veriler toplamayı denedik, ancak bunda pek başarılı olduğumuz söylenemez. Yine de toplam aktif gazeteci sayısını göz önüne aldığımızda, ankete katılan gazeteci sayısının, yukarıda yaptığımız değerlendirmeler bağlamında yeterli olduğunu düşünüyoruz. Genel bir değerlendirme yapacak olursak, Kıbrıs Türk medyası ve gazeteciler hakkında şunları söyleyebiliriz: 1. Kıbrıs Türk basınını tanımlamakta kullanılan dava gazeteciliği anlayışı büyük ölçüde devam etmektedir. Özellikle Anan Planı nın referanduma sunulduğu 2004 yılında en net biçimde kendisini gösteren çözüm yanlıları ve çözüm karşıtları şeklindeki ayrım, bugün de varlığını sürdürmektedir. Bu süreçte başta en çok satan gazete olan Kıbrıs gazetesi olmak üzere, Yenidüzen, Kıbrıslı, Ortam ve Afrika gazeteleriyle siyasal iktidarın denetiminde olan BRT ve özel yayın kuruluşları arasında da Kıbrıs TV/FM, Genç TV/FM ve Radyo Mayıs çözüm yanlısı yayın organları olarak dikkati çekmektedir. Annan Planı na karşı aldıkları tavırlarıyla çözüm karşıtı olarak nitelenen gazeteler Volkan, Güneş ve Vatan dır. Ayrıca radyo ve televizyonlar arasında ART, Akdeniz TV/FM, Kanal T ve Radyo T de bu grubun içindedir. Sadece Halkın Sesi gazetesi bu tür bir ideolojik tavır almaktan kaçınmıştır. 2. İkinci olarak, her siyasal partinin en azından bir gazeteye sahip olmak istemesi anlayışı devam etmektedir. Kıbrıs Türk basını açısından, Kıbrıs taki ilk parti gazetesi, 1942 yılında Dr. Fazıl Küçük tarafından yayımlanmaya başlayan Halkın Sesi gazetesidir. Gazete, Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi nin yayın organı şeklindeydi. Ardından, 1949 yılında, İstiklal Partisi başkanı M. Necati Özkan tarafından İstiklal gazetesi çıkarılmıştır yılında adanın önce darbe ve ardından Türkiye nin müdahalesiyle ikiye ayrılmasıyla kurulan siyasal partilerin de genelde ilk iş olarak bir gazete çıkarmaya başladıklarını görüyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi (1970 yılında kuruldu) 1975 yılından itibaren Yenidüzen i yayımlamaya başlamıştır. Bu gazete Halkın Sesi nin ardından günümüze kadar yayın yaşamını sürdürmeyi başaran en uzun ömürlü ikinci gazetedir yılında Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yarın gazetesini, Ulusal Birlik Partisi (UBP) de Ulus gazetesini çıkarmıştır. Ancak bu iki gazete kısa ömürlü olmuştur. TKP 1978 yılında Kurtuluş gazetesini, 1980 yılından itibaren de Ortam gazetesini yayımlamıştır. Halkçı Parti de 1979 yılında Halkçı gazetesini çıkarmıştır. UBP, yılları arasında Birlik gazetesini, 2004 yılından

12 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar itibaren de Güneş gazetesini yayımlamıştır. Bu gazete halen yayımlanmaktadır. Yeni Kıbrıs Partisi 1990 yılında Yeniçağ gazetesini; Birleşik Kıbrıs Partisi 2002 yılında Birleşik Kıbrıs gazetesini yayımlamaya başlamıştır. Görüldüğü gibi, günümüzde bile çoğu siyasal parti bir gazete sahibidir. Elbette parti gazeteciliğinin hem olumlu hem de olumsuz yanları bulunmaktadır. Olumlu yanı, partinin kendi tabanıyla doğrudan iletişim kurabilmesi, kendi görüşlerini partililere aracısız aktarabilmesidir. Olumsuz yanı ise, haber seçiminin belirli bir politika çerçevesinde yapılmak zorunda kalınması ve özellikle parti çıkarlarına zarar verebileceği düşünülen önemli haberlere yer verilememesidir. 3. Son yıllarda Kuzey Kıbrıs taki üniversitelerde açılan iletişim fakültelerinden mezun olanlar sektörün yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamaktadır. İletişim eğitimi almış genç gazetecilerle birlikte gazetecilik anlayışında da değişiklikler başlamıştır. Medyanın mevcut sahiplik yapısına ve çoğu yayın kuruluşunun siyasal partilerle doğrudan ve dolaylı bağlarına karşın, bağımsız ve nesnel gazetecilik değerleri yaygın biçimde paylaşılmaktadır. Gazetelerde muhabir sayısı arttıkça, bağımsız ve nesnel gazetecilik anlayışının daha da yerleşeceği söylenebilir. 4. Gazeteciler, etik ilkeler konusunda duyarlı görünmektedirler, ancak bunu pratiğe geçirmede sorunlar yaşamaktadırlar. Genel olarak konuşursak, Kıbrıs Türk basınında çok ciddi etik sorunların yaşandığı söylenemez. Bunda, hemen hemen tüm gazetelerde yayımlanan haberlerin yaklaşık yüzde ını üreten Türk Ajansı Kıbrıs ın (TAK) önemli bir payı vardır. Habercilikte Anadolu Ajansı nın hızlı ve tarafsız habercilik anlayışını benimseyen TAK, bu anlayışıyla yaptığı haberlerle tüm gazeteleri memnun eder görünmektedir. Ancak hem gazetelerin hem de radyo ve televizyonların ekonomik açıdan çok zayıf kuruluşlar olması, bu yayın organlarının ciddi habercilik yapmalarını engellemekte, aynı zamanda hem siyasal hem de ekonomik baskılara maruz kalmalarına yol açmaktadır. Çok sayıda gazetecilik örgütü bulunmasına karşılık, bu örgütlerin gazetecileri mesleki anlamda konuma anlamında güçlü oldukları da söylenemez. Ayrıca, özdenetim kurumları da işlevsizdir. 5. Kuzey Kıbrıs ta hiçbir gazetecilik meslek örgütünün ve hiçbir basın ve yayın kuruluşunun yayımlanmış etik kodu bulunmaması da oldukça manidardır. Notlar (1) Bu makale, 7-9 Aralık 2005 tarihinde Ankara da düzenlenen Sosyal Bilimler Kongresi nin Kıbrıs Türk Medyası ve Gazeteciler başlıklı oturumunda sunulan bildirinin gözden geçirilmiş ve geliştirilmiş halidir. Kaynakça

13 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar Altay, Hasan Şefik (1969). Kıbrıs Türk Basın Kaynakları. Lefkoşa. Azgın, Bekir (1998). The Turkish Cypriot Mass Media. Cyprus: Handbook on South Eastern Europe, der., K.D. Grothusen, W. Steffani ve P. Zervakis. Germany: Vandenhoeck & Ruprecht in Gottingen. Coman, Mihai (2004). Media Bourgeoisie and Media Proletariat in Post-communist Romania, Journalism Studies, cilt 5(1): Henningham, John (1996). Australian Journalists Professional and Ethical Values, Journalism and Mass Communication Quarterly, cilt 73(1): Herscovitz, Heloiza G. (2004). Brazilian Journalists Perceptions of Media Roles, Ethics, and Foreign Influences on Brazilian Journalism, Journalism Studies, cilt 5(1): İsmail, Sabahattin (1988). Kıbrıs Türk Basınında İz Bırakanlar. Lefkoşa. Johnstone, John W.C. vd. (1972). The Professional Values of American Newsmen, The Public Opinion Quarterly, cilt 36(4): Mwesige, Peter G. (2004). Disseminators, Advocates and Watchdogs: A Profile of Ugandan Journalists in the New Millenium, Journalism, cilt 5(1): Ünlü, Cemalettin (tarihsiz). Kıbrıs ta Basın Olayı ( ). Ankara: Basın Yayın Genel Müdürlüğü Yayını. Weaver, David H. (1998). The Global Journalist: News People Around the World. New Jersey: Hampton Press. Weaver, David H. ve G. Cleveland Wilhoit (1986). The American Journalist: A Portrait of U.S. News People and Their Work. Bloomington: Indiana University Press. Weaver, David H. ve G. Cleveland Wilhoit (1996). The American Journalist in the 1990 s: U.S. News People at the End of an Era. New Jersey: Lawrence Erlbaum. Weaver, David H. Randal Beam, Bonnie Brownlee ve G. Cleveland Wilhoit (2005). The Face and Mind of the American Journalist. (13 Ekim 2005). Wu, Wei, David Weaver ve Owen V. Johnson (1996). Professional Roles of Russian and U.S. Journalists: A Comparative Study, Journalism and Mass Communication Quarterly, cilt 73(3): Zhu, Jian-Hua vd. (1997). Individual, Organizational, and Societal Influences on Media Role Perceptions: A Comparative Study of Journalists in China, Taiwan, and the United States, Journalism and Mass Communication Quarterly, cilt 74(1): Yazar hakkında Doç.Dr. Süleyman İrvan, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu nda, yüksek lisansını ABD de University of West Florida da iletişim sanatları alanında, doktorasını da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde gazetecilik alanında tamamlamıştır yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi nde yardımcı doçent olarak çalışan İrvan, 2002 yılında YÖK ten doçentliğini almış ve Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi nde çalışmaya başlamıştır. Yazarın

14 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar derleme ve çeviri kitaplarının yanında, gazetecilik, haber, gazetecilik etiği, siyasal iletişim, basın tarihi ve iletişim kuramları konularında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Kıbrıslı Türk Kadın Gazeteci Profili

Kıbrıslı Türk Kadın Gazeteci Profili Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar 2006 1 Kıbrıslı Türk Kadın Gazeteci Profili İrem Bailie 1 Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Giriş Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk medyası ile ilgili yapılmış

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması 18 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 3 2. ADAYLAR HAKKINDA ÇIKAN HABERLER NASIL SUNULDU?... 3-4 2.1 HABERLERİN ADAYLARA GÖRE DAĞILIMI...

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU Nisan, 2016 GİRİŞ Müh. Murat Gezici Hakkında; Gezici Araştırma Geliştirme Kamuoyu Araştırmaları ve Danışmanlık şirketini 16 yılı aşkın deneyimli bir ekip ile 2011 yılında kurmuştur.

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı

1958-63, (1964), 1965-71, (1972-73), 1974-78, (1979), 1980-82, (1983-90), 1991, (1992-93), 1994, (1995), 1996, (1997-2002), 2003-04, (2005), 2006-

1958-63, (1964), 1965-71, (1972-73), 1974-78, (1979), 1980-82, (1983-90), 1991, (1992-93), 1994, (1995), 1996, (1997-2002), 2003-04, (2005), 2006- F-J GAZETE İSMİ YER NO (UG) YAYIN YERİ VE TARİHİ MEVCUTLAR 218 FIGARO (LE) 516 Paris, t. y. 219 FINANCIAL TIMES 535 London, t. y. (1935), 1936-37, (1938), 1939, (1940), (1942), (1946-48), 1949-55, (1956-57),1958-60,

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

Kıbrıs Türk Basınında Sahiplik Yapısı ve Haber Üzerindeki Etkileri

Kıbrıs Türk Basınında Sahiplik Yapısı ve Haber Üzerindeki Etkileri Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar 2006 1 Kıbrıs Türk Basınında Sahiplik Yapısı ve Haber Üzerindeki Etkileri Eda Hançer 1 Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Giriş Medya, bilginin üretim

Detaylı

Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri. Sosyal Etki Analizi

Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri. Sosyal Etki Analizi Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri Sosyal Etki Analizi Hazırlayanlar: Zeynep Arslan ve Elif Kalan Ağustos, 2012. İstanbul, Türkiye GİRİŞ Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği nin koordinasyonunda,

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Bu rapor 17 Şubat 2016 tarihinde çoğu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nda (RTÜK) görev yapmış olan veya medya ve iletişim alanında uzmanlığı

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

ÖZEL DERSANELER VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL AMAÇLARI 1 * 1. Nihat BÜYÜKBAŞ

ÖZEL DERSANELER VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL AMAÇLARI 1 * 1. Nihat BÜYÜKBAŞ Eğitim Yönetimi Yıl 3, Sayı 2. Bahar 1997. ss. 155-162 ÖZEL DERSANELER VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL AMAÇLARI 1 * 1 Nihat BÜYÜKBAŞ Bugünkü yapısı ile ortaöğretim sistemimiz, daha çok lise yolundan üniversite

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Zeki Akçam 2. DoğumTarihi :14.07.1979 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora (Devam ediyor) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Doğu Akdeniz

Detaylı

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması 2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak tablonun önceden tahmin edilmesi araştırmanın en temeldeki amacı

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:15-16, Sayı:22-23-24-25, Yıl:2010-2011 Vol:15-16, No:22-23-24-25, Year:2010-2011 ISSN: 1303-9105 DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Faculty of Law of Dicle University DİCLE

Detaylı

KKTC Radyo ve Televizyon Kanallarının Yayın Politikaları, Sahiplik Yapısı ve Haber Üretim Süreçleri

KKTC Radyo ve Televizyon Kanallarının Yayın Politikaları, Sahiplik Yapısı ve Haber Üretim Süreçleri Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar 2006 1 KKTC Radyo ve Televizyon Kanallarının Yayın Politikaları, Sahiplik Yapısı ve Haber Üretim Süreçleri Özen Çatal 1 Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ 1979 Ankara doğumlu. 2004 yılından bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim elemanı. Başlıca

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

MEDYA ENTELEKTÜEL PAYLAŞIM PROGRAMI

MEDYA ENTELEKTÜEL PAYLAŞIM PROGRAMI MEDYA ENTELEKTÜEL PAYLAŞIM PROGRAMI İstanbul Enstitüsü Hakkında İstanbul Enstitüsü, toplumsal, iktisadi ve siyasal alanlarda yenilikçi bilgi ve fikirler üretmek amacıyla yüksek kaliteli, nesnel ve derinlemesine

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

Temel Gazetecilik. Medya İletişim Ön Lisans Programı TEMEL GAZETECİLİK

Temel Gazetecilik. Medya İletişim Ön Lisans Programı TEMEL GAZETECİLİK Medya İletişim Ön Lisans Programı TEMEL GAZETECİLİK 1 İçindekiler 1.1. Dersin Amacı... 3 1.2. Öğrenme Çıktıları... 3 1.3. Ders kaynakları... 3 1.4. Dersin İçeriği... 3 1.5. Haftalık ders içerikleri...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ankara Üniversitesi 1991 Lisans İletişim Fakültesi/Gazetecilik Gazi Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ankara Üniversitesi 1991 Lisans İletişim Fakültesi/Gazetecilik Gazi Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Derya Erdem 2. Doğum Tarihi : 20.09.1972 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu : Yrd. Doç. Dr. : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri On5yirmi5.com Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri "Türkiye'deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor" araştırmasından çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o araştırma...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

2011-2012 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

2011-2012 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI GAZETECİLİK BÖLÜMÜ 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI GAZETECİLİK BÖLÜMÜ Sheet1 CMN 111 KÜLTÜR TARİHİ Atila Türk PERŞEMBE 9.30-12.20 AMFİ KHM 102 HUKUKA GİRİŞ Prof. Dr. Levent Köker PAZARTESİ (*) 9.30-13.20 AMFİ ECON 111

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR ŞUBAT 2011 Bu araştırma projesi Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği için tarafından hazırlanmıştır. Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz ve üçüncü kişilere

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : JALE SARMAŞIK 2. Doğum Tarihi : 25 Ekim 1950, İstanbul 3. Unvanı : Profesör Dr. 4. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk 1975

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111, 112, 113, 114, 115, 116), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN LOJİSTİK UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN Şubat, 2013 Fikri Mülkiyet Hakları Saklıdır ÇALIŞMA EKİBİ Bülent TANLA (Danışman) Prof. Dr. Okan TUNA (Koordinatör) Öğr. Gör. Aslıhan

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK 1 Kabotaj Hakkı Nedir? Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından,

Detaylı

Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve önemli BM, AB kararları-1

Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve önemli BM, AB kararları-1 Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve önemli BM, AB kararları-1 Ata Atun İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Rauf R. DENKTAŞ.. Ata ATUN... vii x 1) 1 Ağustos 1571 - Lala Mustafa Paşa ile Marc Antonio Bragadin arasında yapılan

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Bu ankette 30 soru var Grup 1 1 [1]Cinsiyetiniz? Erkek Kadın 2 [2]Yaş aralığınız? 17-22 23-30 30 ve üzeri 3 [3]Ailenizin Gelir düzeyi (Maaş,

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008.

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008. 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülseren ŞENDUR ATABEK 2. Doğum Tarihi: 05.05.1967 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Televizyon-Sinema-Fotoğraf Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı : Sacide VURAL Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Lisans 1. Eğitim 2. Eğitimde Gazi Eğitim Enstit. Ankara Üniversitesi 1972 1976 Psikolojik

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Haber kaynaklarıyla maddi ilişkiler

Haber kaynaklarıyla maddi ilişkiler Haber kaynaklarıyla maddi ilişkiler Burcu Sümer Habercinin para ya da değeri az veya çok olsun hediye karşılığı bilgi satın alması ya da haber yapması doğru mudur? Habercilik mesleğini gerçekleştirirken

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

BASINDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ KAYNAKÇALARI

BASINDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ KAYNAKÇALARI BASINDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ KAYNAKÇALARI Haz.: Bülent Ağaoğlu (52 künye) İstanbul, 16 Haziran 2010 1 İÇİNDEKİLER 1919-1924...3 1939 1960...3 1976...3 1990...4 1991...5 1992...5 1993...5 1994...5 1995...5

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

Etik İkilemler. Etik ikilemler yaşamamıza neden olan üç sorumluluk alanımız, şapkamız, var.

Etik İkilemler. Etik ikilemler yaşamamıza neden olan üç sorumluluk alanımız, şapkamız, var. Akademi ve Etik Etik İkilemler Etik ikilemler yaşamamıza neden olan üç sorumluluk alanımız, şapkamız, var. Öğrencilerimize karşı hoca olarak sorumluluğumuz Çalıştığımız alana ya da disipline karşı araştırmacı

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

INDUSTRIAL TRAINING LOGBOOK

INDUSTRIAL TRAINING LOGBOOK GÖRSEL İLETİŞİM BÖLÜMÜ VISUAL COMMUNICATION HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS and ADVERTISING TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ TELEVISION NEWS REPORTING and YENİ MEDYA

Detaylı

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009

MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 TÜİK MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ 29.03.2009 İl Genel Meclisi Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi Üyeleri ISSN????-???? TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ

Detaylı

Karar No : 2316 Karar Tarihi : 14/11/2015

Karar No : 2316 Karar Tarihi : 14/11/2015 Karar No : 2316 Karar Tarihi : 14/11/2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 05/11/2015 günlü, 17774 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

En Gözde Üniversiteler2014

En Gözde Üniversiteler2014 2014 En Gözde Üniversiteler2014 En Gözde Üniversiteler 2014 Metodoloji ve Örneklem büyüklüğü Türkiye genelinde 89 üniversiteden öğrencilerin, kendi üniversiteleri ile ilgili 12 başlık halinde 56 soruyu

Detaylı

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa Kuzey Kıbrıs ta Bir Çay Molası Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması 19-24 Kasım 2012 Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa FAALİYET RAPORU K.K.T.C. NİN 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE KUZEY KIBRIS

Detaylı

Hasan Asan, (2014). Olimpiyat Oyunları Afişlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi: 1896-2016 Yılları Arasındaki Afişler, İstanbul Arel Üniversitesi

Hasan Asan, (2014). Olimpiyat Oyunları Afişlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi: 1896-2016 Yılları Arasındaki Afişler, İstanbul Arel Üniversitesi 1. Adı Soyadı : Safiye Kırlar Barokas 2. Doğum Tarihi : 21.04.1950 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 1989 Y.Lisans İletişim Radyo

Detaylı

EUROBAROMETER 64 AVRUPA BİRLİĞİNDE KAMUOYU

EUROBAROMETER 64 AVRUPA BİRLİĞİNDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 64 AVRUPA BİRLİĞİNDE KAMUOYU GÜZ 2005 ULUSAL RAPOR Standard Eurobarometer 64 / Güz 2005 TNS Opinion & Social KIBRIS KIBRIS TÜRK TOPLUMU Bu araştırma

Detaylı

GENÇLERİN GÖZÜYLE ETİK

GENÇLERİN GÖZÜYLE ETİK GENÇLERİN GÖZÜYLE ETİK İçindekiler Giriş...3 Araştırmanın Amacı...6 Metodoloji...6 Demografi...7 Araştırma Sonuçları...9 Etik Denilince Akla İlk Ahlak Geliyor... 10 Gençlere Göre Türkiye nin En Önemli

Detaylı

basında odamız Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007

basında odamız Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 b a s ı n d a o d a m ı z Kaynak Teknolojileri VI. Ulusal Kongresi hazırlıkları, Makina Magazin Dergisinde Kaynak sektöründe yükseliş trendi sürüyor başlıklı haberin içinde yer aldı. Oda Enerji Çalışma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Ege Üniversitesi / Edebiyat Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Ege Üniversitesi / Edebiyat Lisans ÖZGEÇMİŞ Adı / Soyadı: Gizem MELEK Yaşar Üniversitesi Radio, Televizyon ve Sinema Bölümü Üniversite Cad. No:35-37, Bornova İZMİR- TÜRKİYE Tel: +90 232 411 52 45 Fax: +90 232 374 54 74 E-mail: gizem.melek

Detaylı

Üniversiteler Tercih ve Algı Araştırması Basın Bülteni Özet Değerlendirmeler

Üniversiteler Tercih ve Algı Araştırması Basın Bülteni Özet Değerlendirmeler . Temmuz 2010 Üniversiteler Tercih ve Algı Araştırması Basın Bülteni Özet Değerlendirmeler Bu özet Işık Üniversitesi için hazırlanmıştır İrtibat: Nuran Aksu, GfK Research Consultant Tel: +90 212-368 07

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Eylül 2014

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Eylül 2014 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Eylül 2014 2014 Peryön ve Towers Watson. Tüm hakları saklıdır. Araştırma Hakkında 2014 Temmuz ayında PerYön ve Towers Watson tarafından düzenlenen 2014

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

tepav Ocak2013 N201307 TÜRKİYE DE YOLSUZLUK ALGISI ÜZERİNE NOTLAR DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Ocak2013 N201307 TÜRKİYE DE YOLSUZLUK ALGISI ÜZERİNE NOTLAR DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Ocak01 N0 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Evren AYDOĞAN 1 Araştırmacı, Yönetişim Çalışmaları Uluslararası Şeffaflık Örgütü nün- Transparency International (TI), Yolsuzluk

Detaylı

Tablo 5.1. Firma Yetkilisinin Lisans Eğitimini Aldığı İnşaat Mühendisliği Bölümü. Cumhuriyet Üniv. Çukurova Üniv. Celal Bayar Üniv.

Tablo 5.1. Firma Yetkilisinin Lisans Eğitimini Aldığı İnşaat Mühendisliği Bölümü. Cumhuriyet Üniv. Çukurova Üniv. Celal Bayar Üniv. 64 5. İnşaat Sektörü Özel sektörde çalışan mühendislerin kamuda çalışanlara göre çok daha fazla olduğu öngörüsü ile anket yalnızca özel sektöre düzenlenmiştir. Burada kamuda çalışan mühendislerin görüşlerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı