belirlenen asgari ücretin altında olmamak kaydıyla taraflar arasındaki sözleşmeye göre belirlendiği hususunu göz önünde bulundurmak gerekir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "belirlenen asgari ücretin altında olmamak kaydıyla taraflar arasındaki sözleşmeye göre belirlendiği hususunu göz önünde bulundurmak gerekir."

Transkript

1 belirlenen asgari ücretin altında olmamak kaydıyla taraflar arasındaki sözleşmeye göre belirlendiği hususunu göz önünde bulundurmak gerekir. Öte yandan, söz konusu maliyetin hafifletilmesini teminen, özel sektör işyerlerinde işverenin işçi sayısının % 3 ü oranında zorunlu olarak istihdam ettiği özürlü işçilere (kontenjan dahilindeki işçilere) ait prime esas kazançlar üzerinden hesaplanan sigorta primlerine ait işveren hisselerinin tamamı Hazine tarafından karşılanmaktadır. İşçi sayısının % 3 ünden fazla istihdam edilen veya yükümlü olmadığı halde özürlü çalıştıran özel sektör işyerlerinde, işverenlerin istihdam ettikleri özürlü işçilere (kontenjan dışı işçilere) ait prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerine ait işveren hisselerinin ise % 50 si Hazine tarafından karşılanmaktadır. İşyeri Hekimi Görevlendirmek, İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmek, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Oluşturmak, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden Hizmet Almak a) İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin oluşturulması veya iş- yeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınması ile işyeri hekimi ve gereğinde diğer personelin görevlendirilmesi bakımından devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerleri, b) İş güvenliği uzmanı mühendis veya teknik elemanın gö- revlendirilmesi bakımından sanayiden sayılan işlerin 2 yapıldığı ve devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerleri yükümlüdür. Özet olarak, söz konusu zorunluluk kapsamında, 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre 3 belirlenen sürelerde işyeri hekimi ve ayrıca iş güvenliği uzmanı bulundurulması gerekmektedir. 4 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 2010 yılı itibariyle uygulanacak para cezası 1145 TL 5 olarak belirlenmiştir. Öte yandan, örneğin 2010 yılı İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Tarifesi ne göre işçi çalıştıran işyerlerinde görevlendirilen işyeri hekimine verilecek net ücret 1.418,20 TL dir. 6 Burada dikkat edilmesi gereken husus, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek kişilerin, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlardan eğitim ve sertifika almış olmaları gerekliliğidir. Avukat Bulundurma Esas sermaye miktarının ( TL) 5 katı ( TL) veya daha fazla esas sermayesi bulunan A.Ş. lere avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere 2010 yılı itibariyle 16 yaşından büyük işçiler için 2 aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanması öngörülmekle birlikte, Baro tarafından takibi yapılmak suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığı na intikal ettirilen işletmelerden avukat bulundurma yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 2008 yılında TL TL yi bulan tutarlarda para cezası verildiği de bilinmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi nde, Avukatlık Kanunu nun 35 inci maddesi gereğince ve yukarıda açıklandığı şekliyle bulundurulması gereken sözleşmeli avukatlara 2. Sanayiden sayılan işyerleri listesi, Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete 3. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği, tarih ve sayılı Resmi Gazete 4. İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete, Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları, yılı İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Tarifesi, Türk Tabipler Birliği web sayfası, 68

2 BÜYÜTEÇ ödenecek ücret 850 TL olarak belirlenmiştir. Avukatlık ücretinin takdirinde hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarifenin esas alınması öngörülmüştür. Elektrik Mühendisi Bulundurma Tüm yüksek gerilimli (etkin değeri 1000 voltun üzerinde olan fazlar arası gerilim) kuvvetli akım tesislerinde teknik sorumlu olarak ve 154 KV ve daha büyük kuvvetli akım tesislerinde (uzaktan kumanda edilen TM ler hariç) işletme sorumlusu olarak elektrik mühendisi görevlendirilmesi zorunlu kılınmıştır. Öte yandan uygulamada, yükümlü işletmelerin söz konusu hizmeti serbest çalışan elektrik mühendislerinden harici olarak almasının önünde de bir engel bulunmamaktadır. Söz konusu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere uygulanmak üzere belirlenmiş bir idari para cezası bulunmamakla birlikte, örneğin trafosu bulunan işletmelere TEDAŞ kanalıyla elektrik mühendisi istihdam etmeleri gerektiğine ilişkin yazılı uyarıda bulunulmakta; buna rağmen elektrik mühendisi bulundurmamaya devam eden işletmeler Cumhuriyet Başsavcılığı na intikal ettirilmekte ve cezai uygulamaya ilgili Mahkemece karar verilmektedir. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 2010 yılında serbest çalışan elektrik mühendislerinin alabileceği aylık asgari net ücreti 1650 TL olarak belirlemiştir. Öte yandan, teknik veya işletme sorumlusu olarak istihdam edilecek elektrik mühendisinin Elektrik Mühendisleri Odası tarafından verilen 3 günlük eğitime katılması, eğitim ardından yapılacak sınavda başarı göstermesi ve sertifika alması önem taşımaktadır. Gıda Üreten İşyerlerinde 7 Sorumlu Yönetici Bulundurma Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinde, üretimin niteliğine göre Sorumlu Yönetici 8 istihdamı zorunludur. Gıda üreten işyerleri sorumlu yönetici olarak, sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilecek meslek mensupları listelerinde 9 yer alan meslek mensuplarını istihdam edebilirler. Sorumlu yönetici istihdam etmeyen işletmelere 2010 yılı itibariyle uygulanacak para cezası 1144 TL 10 olarak belirlenmiş olup, para cezasının tahsilini takiben istihdam zorunluluğunu yerine getirmesi için işletmeye 30 gün süre verilmekte, bu süre sonunda halen yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelerin faaliyetleri durdurulmaktadır. Sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilecek meslek dallarından olan gıda mühendisleri, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları arasında imzalanan bir protokolle, söz konusu meslek mensubu sorumlu yöneticilere 2010 yılı itibariyle verilebilecek asgari net ücret, tek işyerine bakma zorunluluğunun bulunması durumunda (gıda üreten ve 60 beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 10 ve üzerinde işçi çalıştıran veya su ürünleri işleyen veya hazır yemek üreten işyerleri veya yemek fabrikaları veya her türlü gıda katkı karışımları üreten işyerleri) 1800 TL olarak belirlenmiştir. 5 işyerinin yükümlülüğünü üstlenecek sorumlu yöneticiler için ise asgari net ücret 360 TL olarak uygulanacaktır. 11 Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan İşletmelerde Çevre Görevlisi İstihdamı veya Çevre Yönetim Birimi Kurma veya Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Firmalardan Çevre Yönetim Hizmeti Satın Alma İlgili mevzuatında, Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesislere ilişkin Ek 1 ve Ek 2 olmak üzere iki liste oluşturulmuştur. 12 EK-1 listesinde yer alan işletmeler en az 2 çevre görevlisi, EK-2 listesinde yer alan işletmeler ise en az 1 çevre görevlisi istihdam etmek veya EK-1 ve EK-2 listelerinin ikisi için de geçerli olmak üzere en az 3 çevre görevlisinden oluşan Çevre Yönetim Birimi kurmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan çevre yönetim hizmeti satın almak zorundadır. Çevre görevlisi hizmetini görecek kişilerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlardan eğitim ve sertifika alma zorunluluğu bulunmaktadır sayılı Kanun un 5491 sayılı Kanun ile değişik 20 inci maddesinin (m) bendi uyarınca 2010 yılında uygulanacak idari para cezası miktarları, 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğ ile belirlenmiş olup, bu kapsamda çevre yönetim birimini kurmayanlara 7934 TL, çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da 7. Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşkolları, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete 8. Sorumlu Yönetici Olabilme Esasları, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik / Gıda İşletmelerinde Üretimin Niteliğine Göre Sorumlu Yönetici Olarak İstihdam Edilecek Meslek Mensupları Listeleri, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete 10. Kaynak: Ankara Tarım İl Müdürlüğü 11. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Ziraat Mühendisliği Hizmetleri 2010 Yılı Asgari Ücret Tarifesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası web sayfası,http://www. zmo.org.tr/ 12. Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler, Ek1 ve Ek2, Çevre Denetimi Yönetmeliği, tarih ve sayılı Resmi Gazete, tarih ve sayılı Resmi Gazete, Çevre Kanununca Alınması Gerekn İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, tarih ve sayılı Resmi Gazete, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI MART / NİSAN

3 Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara 5289 TL idari para cezası verilecektir. Çevre Mühendisleri Odası nca çevre mühendislerine 2010 yılı itibariyle verilecek net asgari ücret 1500 TL olarak belirlenmiştir. İlkyardım Elemanı Bulundurma İstihdam edilen her 20 personel için 1, ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her 10 personel için 1 olmak üzere, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlardan eğitim ve sertifika almış ilkyardımcı bulundurulması gerekmektedir. Uygulamada işletmeler, mevcut personelinden birine söz konusu eğitimi aldırmak suretiyle bu zorunluluklarını yerine getirmektedir. Söz konusu eğitim 16 saatlik olup, İl Sağlık Müdürlüğü 2010 yılı Komisyon Kararı na göre eğitim ücreti 200 TL dir. Katılımcı eğitim sonunda Bakanlıkça açılan sınava katılmakta ve başarılı olanlara 3 yıl süreli sertifika verilmektedir. 3 yılın sonunda ilkyardımcı yaklaşık 8 saatlik 100 TL tutarındaki eğitime tabi tutulmakta, sınavda başarılı olması durumunda sertifikası 3 yıl daha uzatılmaktadır. Konu, denetimlerde gündeme gelse de ilkyardımcı bulundurmayan işletmelere bugün itibariyle herhangi bir para cezası uygulanmamaktadır. Maden İşletmelerinde Daimi ve/veya Teknik Nezaretçi Olarak Maden Mühendisi Bulundurma İlgili mevzuatına göre bütün maden işletmelerinde teknik nezaretçi olarak maden mühendisi bulundurulması gerekmekte olup, daimi nezaretçi görevi görecek maden mühendisi bulundurulması gereken işletmeler aşağıda yer almaktadır. a) En az 30 işçi çalıştıran işletmeler, b) En az 15 işçi çalıştıran ve yeraltı üretim yöntemiyle ça- lışan işletmeler. Söz konusu zorunluluklarını yerine getirmeyen işletmelerin faaliyetleri durdurularak ruhsat sahibinin yatırmış olduğu ruhsat teminatı irad kaydedilmektedir. Bir ruhsat sahası için 1 (a) grubu madenler kapsamında teknik nezaretçi olarak görevlendirilen maden mühendisinin ücreti örneğin 450 TL dir. 13 Yeminli Mali Müşavir (YMM) İle Tam Tasdik Sözleşmesi İmzalanması Gerekliliği Söz konusu uygulama bugünkü düzenlemeler çerçevesinde kanuni bir zorunluluk olmamakla birlikte, özellikle ilgili vergi kanunlarında öngörülen istisnalardan yararlanılabilmesi için Maliye Bakanlığı YMM tasdikini zorunlu tutmaktadır. Kanuni bir zorunluluk olmaması nedeniyle YMM ye tasdik ettirilmeyen belgeler için öngörülmüş bir para cezası bulunmamaktadır ancak ilgili belgeleri YMM tarafından tasdik edilmeyen işletmeler, Maliye Bakanlığı nca uygulanmakta olan istisnalardan yararlandırılmamaktadır. 14 İŞVERENE GETİRİLEN İSTİHDAM ZORUNLULUKLARI (Kısa Açıklamalara Tabloda Yer Verilmiştir. ) İçindekiler *Özürlü Çalıştırma (*) *İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Oluşturma veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden Hizmet Alma (*) *Avukat Bulundurma *Yüksek Gerilimli Kuvvetli Akım Tesislerinde Teknik Sorumlu Olarak ve 154 Kv ve Daha Büyük Kuvvetli Akım Tesislerinde İşletme Sorumlusu Olarak Elektrik Mühendisi Bulundurma *Gıda Üreten İşyerlerinde İlgili Meslek Dallarında Öğrenim Görmüş Sorumlu Yönetici Bulundurma (*) *Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler İçin İlgili Meslek Dallarında Öğrenim Görmüş Çevre Görevlisi İstihdam Etme, Çevre Yönetim Birimi Kurma veya Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Firmalardan Çevre Yönetim Hizmeti Satın Alma (*) *İlkyardım Elemanı Bulundurma (*) *Maden İşletmelerinde Daimi veya Teknik Nezaretçi Olarak Maden Mühendisi Bulundurma *Yeminli Mali Müşavir ile Tam Tasdik Sözleşmesi Yapılması Gerekliliği Not: (*) Sosyal Sorumluluk Gereği Zorunlu Kılındığı Düşünülen İstihdam Zorunlulukları Mavi Renk ile Gösterilmiştir. 13. İşletme ve görev türü itibariyle Maden Mühendislerine verilecek en az ücretleri gösteren Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi (2010),Maden Mühendisleri Odası web sayfası, yılı Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik İşlemleri Asgari Ücret Tarifesi (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın yazısına istinaden, TÜRMOB un tarih ve sayılı duyurusu çerçevesinde, 2009 yılı Asgari Ücret Tarifesi 2010 yılında da aynen uygulanacaktır.) 2009 Yılı Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik İşlemleri Asgari Ücret Tarifesi için bkz. 70

4 BÜYÜTEÇ Zorunlu İstihdam Tablosu Zorunlu İstihdam Konusu Mevzuatı İdari Para Cezası-2010 İstihdam Edilen Görevliye Ödenecek Ücret Kriteri-2010 Özürlü Çalıştırma Kriter: 50 Veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde % 3 Özürlü İşçi *5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Rg: 5763 Sayılı Kanun: ) Çalıştırılmayan Her Özürlü ve Çalıştırılmayan Her Ay İçin 1552 Tl Ceza Ödenir. Çalıştırılan Özürlülerin Ücreti Asgari Ücretin* Altında Olmamak Kaydıyla Taraflar Arasındaki Sözleşmeye Göre Belirlenir. ASgari Ücretin Üzerindeki Tutarlar Pazarlığa Tabidir. *İşyeri Hekimi Görevlendirmek *İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmek *İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Oluşturmak *Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden Hizmet Almak (Dışarıdan Hizmet Alınabilir.) Kriter: 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde İşyerindeki İşçi Sayısı, İşyerinin Niteliği ve İşin Tehlike Sınıf ve Derecesine Göre Belirlenen Sürelerde (İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Kurumlardan Eğitim ve Sertifika Almak Zorundadır.) *4857 Sayılı İş Kanunu (Rg: ) *İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik (Rg: /27320) *İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Rg: /27427) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İle İlgili Yükümlülükleri Yerine Getirmeyenlere 1145 Tl Ceza Uygulanır. *İşyerinde Görevlendirilen İşyeri Hekimi Ücretleri 2009 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Tarifesi ne Göre Belirlenmektedir. (Ör: İşçi Çalıştıran İşyerlerinde Görevlendirilen İşyeri Hekimi Ücreti 1.418,20 Tl dir.) *İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi nde Çalışan İş Güvenliği Uzmanı Ücreti Asgari Ücretten Az Olmamak Kaydıyla Tarafların Arasındaki Sözleşmeye Göre Belirlenir. Asgari Ücretin Üzerindeki Tutarlar Pazarlığa Tabidir. Avukat Bulundurma Kriter: Esas Sermaye Miktarının ( Tl) 5 Katı ( Tl) veya Daha Fazla Esas Sermayesi Bulunan A.Ş. Ler 5904 Sayılı Avukatlık Kanunu (Rg: /13168) *16 Yaşından Büyükler İçin 2 Aylık Brüt Asgari Ücret Tutarında (1458 Tl) Kadar Ceza Ödenir. *Ancak Ankara Barosu dan Alınan Bilgiye Göre Baro, Her Yıl Ankara Ticaret Sicil Memurluğu ndan Firma Listesi Almakta Olup, Listede Bulunan Firmalardan Sermaye Miktarlarına İlişkin Bilgi Talep Etmektedir. Söz Konusu Bilgileri Vermeyen Firmalar İçin 2008 Yılında Baro Tarafından Ankara Cumhuriyet BaŞsavcılığı na Suç Duyurusunda Bulunulmuş Olup, Baro Yetkililerince Verilen Bilgiye Göre Başsavcılık Zorunlu Olduğu Halde Avukat Bulundurmayan İşletmelere Tl Tl lere Varan Tutarlarda Ceza Kesmiştir. Avukatlık Ücreti Rg: /27442 Yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ne Göre Belirlenir. (Ör: Avukatlık Kanunu nun 35. Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenen Ücret Bu Tarifeye Göre A.Ş lerde 850 Tl dir.) Uygulanacak Tarifenin Tespiti: Avukatlık Ücretİnin Takdirinde Hukuki Yardımın Tamamlandığı Veya Dava Sonunda Hüküm Verildiği Tarihte Yürürlükte Olan Tarife Esas Alınır. Elektrik Mühendisi Bulundurma Kriter: *Tüm Yüksek Gerilimli (Etkin Değeri 1000 Voltun Üstünde Olan Fazlar Arası Gerilim) Kuvvetli Akım Tesislerinde Teknik Sorumlu Olarak *154 Kv Ve Daha Büyük Kuvvetli Akım Tesislerinde (Uzaktan Kumanda Edilen Tm Ler Hariç) İşletme Sorumlusu Olarak (Sorumlu İşletmeler Serbest Elektrik Mühendislerinden Dışarıdan Da Hizmet Alabilmektedir) (Sorumlu Elektrik Mühendislerinin Elektrik Mühendisleri Odasından Eğitim Ve Sertifika Alma Bulunmaktadır. Eğitim Süresi 3 Gün Olup, Eğitimi Müteakip Yapılan Sınavda Başarılı Olunması Durumunda Yetki Belgesi Verilmektedir.) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği (Rg: /24246) İdari Para Cezası Olarak Belirlenmiş Bir Tutar Yoktur. Ancak Tedaş Kanalıyla Örn. Trafosu Bulunan İşletmelere Elektrik Mühendisi Bulundurma Hususunda Yazılı Uyarı Yapılmakta Olup, Buna Rağmen Elektrik Mühendisi Bulundurmayan İşletmeler Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunulmaktadır. Bu Kapsamda; Cezayı Savcılık Takdir Etmekle Birlikte, Elektrik Mühendisi Çalıştırılmayan Bir Tesiste İş Kazasına Neden Olan Kişi Ve İşletme Sahibi Sorumlu Tutulmaktadır. Bu İş Kazası Kapsamında Meydana Gelen Can Ve Mal Kaybı Nedeniyle Hazırlanan Bilirkişi Raporunda İşletmenin Elektrik Mühendisi Çalıştırmadığı Hususu Kayıt Altına Alınarak İlgili Mahkemeye Gönderilmektedir. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılında Serbest Çalışan Elektrik Mühendislerinin Alabileceği Aylık Asgari Net Ücreti 1650 Tl Olarak Belirlemiştir. Sorumlu Yönetici Bulundurma Kriter: Gıda Maddeleri Ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde Ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinde, Motor Gücü, Çalışan Sayısı Ve Üretimin Niteliğine Göre *Gıda Ve Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni Ve Gıda Sicili Ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik (Rg: /2566) Sorumlu Yönetici İstihdam Etmeyen İşletmelere Tl Ceza Uygulanmakta, İşletmeye 30 Gün Süre Verilmekte Ve Bu Süre Sonunda Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen İşletmelerin Faaliyetleri Durdurulmaktadır. Gıda Üreten İşyerlerinde İstihdam Edilen Sorumlu Yönetici Asgari Net Ücreti, Tek İşyerine Bakma nun Bulunması Durumunda (GıdA Üreten Ve 60 Beygir Gücünün Üzerinde Motor Gücü Bulunan Veya 10 Ve Üzerinde İşçi Çalıştıran Veya Su Ürünleri İşleyen Veya Hazır Yemek Üreten İşyerleri Veya Yemek Fabrikaları Veya Her Türlü Gıda Katkı Karışımları Üreten İşyerleri) Tl Olarak Belirlenmiştir. 5 İşyerinin Yükümlülüğünü Üstlenecek Sorumlu Yöneticiler İçin İse Asgari Net Ücret 360 Tl Olarak Uygulanacaktır. (Söz Konusu Tutarlar, Gıda Mühendisleri Odasından Alınmış Olup, Sorumlu Yönetici Olarak İstihdam Edilen Gıda Mühendisi, Kimya Ve ZiraAt Mühendislerini De Kapsamaktadır. Söz Konusu Ücret Üç Meslek Dalının Odaları Arasında Yapılan Protokolle Belirlenmiştir.) ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI MART / NİSAN

5 Zorunlu İstihdam Tablosu Zorunlu İstihdam Konusu Mevzuatı İdari Para Cezası-2010 Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet Veya Tesisler Ek 1 Listesinde Yer Alan İşletmeler En Az 2 Çevre Görevlisi Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet Veya Tesisler Ek 2 Listesinde Yer Alan İşletmeler En Az 1 Çevre Görevlisi İstihdam Etme (İlgili Mevzuatında Belirtildiği Üzere Çevre Görevlisinin Mühendislik, Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümlerinden Veya Veterinerlik Meslek Dallarından Kişiler Olması Gerekmektedir. ) Veya En Az 3 Çevre Görevlisinden Oluşan Çevre Yönetim Birimi Kurma Veya BaKanlıkça Yetkilendirilmiş Firmalardan Çevre Yönetim (Dışarıdan Hizmet Alınabilir.) Kriter: Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet Veya Tesisler Listesinde Yer Alan İşletmeler (Çevre Görevlisi Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Kurumlardan Eğitim ve Sertifika Almak Zorundadır.) *2872 Sayılı Çevre Kanunu ( /18132) *Çevre Denetimi Yönetmeliği (Rg: /27061-Yürürlüğe Giriş Tarihi ) *Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Rg: /27384) Çevre Yönetim Birimini Kurmayanlara 7934 Tl, Çevre Görevlisi Bulundurmayanlara Ya Da Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Firmalardan Hizmet Almayanlara Tl İdari Para Cezası Uygulanmaktadır. İstihdam Edilen Görevliye Ödenecek Ücret Kriteri Çevre Görevlisine Verilen Net Asgari Ücret 1500 Tl dir. Kriter: İstihdam Edilen Her 20 Personel İçin 1, Ağır Ve Tehlikeli İşler Kapsamında Bulunan İşyerlerinde, Her 10 Personel İçin 1 Olmak Üzere (İlkyardımcı Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Kurumlardan Eğitim ve Sertifika Almak Zorundadır. ) *İlkyardım Yönetmeliği (Rg: /24762) *İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Rg: /25406) *1953 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu (Rg /1489) (İdari Para Cezasına İlişkin Düzenlemeler) İlgili Mevzuatta İdari Para Cezası Öngörülmüş Olmakla Birlikte, Para Cezasının Net Güncel Miktarına Ulaşılamamakta, Uygulamada Da Cezai Yaptırım Yoluna Gidilmemektedir. Görevlendirilen İlkyardımcının Yetkilendirilmiş Merkezlerden Alacağı Gerekli İlkyardım Eğitimi 16 Saatlik Olup, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 2010 Yılı Komisyon Kararına Göre Eğitim Ücreti 200 Tl dir. Katılımcı Eğitim Sonunda Bakanlıkça Açılan Sınava Girmekte Ve Başarılı Olanlara 3 Yıl Geçerli Sertifika Verilmektedir. Geçerlilik Süresi Sonunda Aynı Kişi Tekrar 8 Saatlik Eğitime Tabi Tutulmakta Olup, Bu Eğitimin Ücreti De 100 Tl dir. İkinci Eğitimin Ardından Yapılan Sınavda Başarılı Olanların Sertifikası 3 Yıl Daha Uzatılmaktadır. Maden İşletmelerinde (Daimi Ve Teknik Nezaretçi Olarak) Maden Mühendisi Bulundurma Kriter: Bütün Maden İşletmelerinde Teknik Nezaretçi Bulundurulmalıdır. Daimi Nezaretçi Bulundurulması Gereken İşletmeler; A) En Az 30 İşçi Çalıştıran İşletmeler, B) En Az 15 İşçi Çalıştıran Yeraltı Üretim Yöntemiyle Çalışan İşletmelerdir. *5177 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu (Rg: /18785) *Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği İşletmenin Faaliyetleri Durdurulur. Ruhsat Sahibinin Yatırdığı Ruhsat Teminatı İrad Kaydedilir. Maden Mühendislerine Çeşitli İşletmelerde Verilen Çeşitli Görevler Kapsamında Verilen Ücretler Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi ne Göre Belirlenmektedir. (Ör: Bir Ruhsat Sahası İçin 1 (A) Grubu Madenler Kapsamında Teknik Nezaretçi Olarak Görevlendirilen Maden Mühendisinin Ücreti 450 Tl dir.) Yeminli Mali Müşavir İle Tam Tasdik Sözleşmesi (Tts) İmzalama Gerekliliği Kriter: Kanuni Bir Zorunluluk Olmamakla Beraber İlgili Vergi Kanunları Kapsamında Sağlanan Bazı İstisnalardan (Örn. Kurumlar Vergisi İstisnası) Yararlanmak İsteyen İşletmeler *3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ( /20194) İlgili Mevzuatlar Çerçevesinde Ymm ler İle Tts İmzalama Açıkça Belirtilmediğinden Şu Anda Herhangi Bir İdari Para Cezası Bulunmamaktadır. *Ancak İlgili Belgede Ymm Tasdiği Bulunmayan İşletmeler İlgili İstisnadan Yararlanamamaktadır. Ymm ne Verilecek Ücretler 2010 Da Da Uygulanan 2009 Yılı Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik İşlemleri Asgari Ücret Tarifesi Ne Göre Belirlenmiştir. Bu Tarifeye Göre Örneğin Yıllık Kurumlar Vergisi Beyanname Tasdiki Ücreti Tl den (Aylık 879tl den) Az Olamamaktadır. *2010 YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET 729 TL, NET ASGARİ ÜCRET 577 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 72

DUYURU. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle İşverenlere Getirilen Yükümlülükler

DUYURU. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle İşverenlere Getirilen Yükümlülükler DUYURU 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle İşverenlere Getirilen Yükümlülükler Tarih: 8.1.2013 Sayın Müşterimiz, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe

Detaylı

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 29335 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi:

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013 / 16

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013 / 16 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul,

Detaylı

Yeni Mevzuat Işığında İş Güvenliği Uzmanlığı 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI VE YÖNETMELİKLER IŞIĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

Yeni Mevzuat Işığında İş Güvenliği Uzmanlığı 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI VE YÖNETMELİKLER IŞIĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI VE YÖNETMELİKLER IŞIĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI Bedri TEKİN A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İşyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırılmasına ilişkin yükümlülüğün

Detaylı

6552 Sayılı Kanun (e-kitap)

6552 Sayılı Kanun (e-kitap) 6552 Sayılı Kanun (e-kitap) Vergi Portalı Son Güncelleme: 20.10.2014 İçindekiler YASAL DÜZENLEMELER 3 Yasa Metni 3 İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

KANUN. Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 MADDE 1-22/5/2003 tarihli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET OLARAK YAPABİLECEĞİ İŞLER

ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET OLARAK YAPABİLECEĞİ İŞLER Ayhan GÖKDEMİR Dokuz Eylül Üniversitesi SHMO Yüksekokul Sekreteri ayhan.gokdemir@deu.edu.tr ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6645 SAYILI TORBA KANUN MADDELERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6645 SAYILI TORBA KANUN MADDELERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6645 SAYILI TORBA KANUN MADDELERİ 1-20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik 300 suretiyle kullanabilir. DÖRDÜNCÜ KISIM Primlere İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik Prim Alınması Zorunluluğu Madde 79- Kısa ve uzun vadeli

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME İş kazalarının çığ gibi büyüdüğü, her gün 3-4 iş kazasının yaşandığı, işçilerin hayatlarının alışveriş merkezleri kadar değerli

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİKLER SÖZLEŞMELER TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 Madde 1- Amaç, kapsam ve tanımlar Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

www.pwc.com.tr 25 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği

www.pwc.com.tr 25 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği www.pwc.com.tr 25 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Giriş Çalışma hayatı; istihdamdan, çalışma şartlarına; sosyal güvenlikten, mesleki eğitime; iş sağlığı ve güvenliğinden, yurtdışında çalışan vatandaşların

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19) BİRİNCİ BÖLÜM

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19) BİRİNCİ BÖLÜM 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29371 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19)

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 24 Kasım 04 Aralık 2010 Yayımlandığı Tarih 05 Aralık 2010 Sayı 464 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı