belirlenen asgari ücretin altında olmamak kaydıyla taraflar arasındaki sözleşmeye göre belirlendiği hususunu göz önünde bulundurmak gerekir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "belirlenen asgari ücretin altında olmamak kaydıyla taraflar arasındaki sözleşmeye göre belirlendiği hususunu göz önünde bulundurmak gerekir."

Transkript

1 belirlenen asgari ücretin altında olmamak kaydıyla taraflar arasındaki sözleşmeye göre belirlendiği hususunu göz önünde bulundurmak gerekir. Öte yandan, söz konusu maliyetin hafifletilmesini teminen, özel sektör işyerlerinde işverenin işçi sayısının % 3 ü oranında zorunlu olarak istihdam ettiği özürlü işçilere (kontenjan dahilindeki işçilere) ait prime esas kazançlar üzerinden hesaplanan sigorta primlerine ait işveren hisselerinin tamamı Hazine tarafından karşılanmaktadır. İşçi sayısının % 3 ünden fazla istihdam edilen veya yükümlü olmadığı halde özürlü çalıştıran özel sektör işyerlerinde, işverenlerin istihdam ettikleri özürlü işçilere (kontenjan dışı işçilere) ait prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerine ait işveren hisselerinin ise % 50 si Hazine tarafından karşılanmaktadır. İşyeri Hekimi Görevlendirmek, İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmek, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Oluşturmak, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden Hizmet Almak a) İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin oluşturulması veya iş- yeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınması ile işyeri hekimi ve gereğinde diğer personelin görevlendirilmesi bakımından devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerleri, b) İş güvenliği uzmanı mühendis veya teknik elemanın gö- revlendirilmesi bakımından sanayiden sayılan işlerin 2 yapıldığı ve devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerleri yükümlüdür. Özet olarak, söz konusu zorunluluk kapsamında, 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre 3 belirlenen sürelerde işyeri hekimi ve ayrıca iş güvenliği uzmanı bulundurulması gerekmektedir. 4 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 2010 yılı itibariyle uygulanacak para cezası 1145 TL 5 olarak belirlenmiştir. Öte yandan, örneğin 2010 yılı İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Tarifesi ne göre işçi çalıştıran işyerlerinde görevlendirilen işyeri hekimine verilecek net ücret 1.418,20 TL dir. 6 Burada dikkat edilmesi gereken husus, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek kişilerin, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlardan eğitim ve sertifika almış olmaları gerekliliğidir. Avukat Bulundurma Esas sermaye miktarının ( TL) 5 katı ( TL) veya daha fazla esas sermayesi bulunan A.Ş. lere avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere 2010 yılı itibariyle 16 yaşından büyük işçiler için 2 aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanması öngörülmekle birlikte, Baro tarafından takibi yapılmak suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığı na intikal ettirilen işletmelerden avukat bulundurma yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 2008 yılında TL TL yi bulan tutarlarda para cezası verildiği de bilinmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi nde, Avukatlık Kanunu nun 35 inci maddesi gereğince ve yukarıda açıklandığı şekliyle bulundurulması gereken sözleşmeli avukatlara 2. Sanayiden sayılan işyerleri listesi, Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete 3. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği, tarih ve sayılı Resmi Gazete 4. İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete, Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları, yılı İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Tarifesi, Türk Tabipler Birliği web sayfası, 68

2 BÜYÜTEÇ ödenecek ücret 850 TL olarak belirlenmiştir. Avukatlık ücretinin takdirinde hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarifenin esas alınması öngörülmüştür. Elektrik Mühendisi Bulundurma Tüm yüksek gerilimli (etkin değeri 1000 voltun üzerinde olan fazlar arası gerilim) kuvvetli akım tesislerinde teknik sorumlu olarak ve 154 KV ve daha büyük kuvvetli akım tesislerinde (uzaktan kumanda edilen TM ler hariç) işletme sorumlusu olarak elektrik mühendisi görevlendirilmesi zorunlu kılınmıştır. Öte yandan uygulamada, yükümlü işletmelerin söz konusu hizmeti serbest çalışan elektrik mühendislerinden harici olarak almasının önünde de bir engel bulunmamaktadır. Söz konusu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere uygulanmak üzere belirlenmiş bir idari para cezası bulunmamakla birlikte, örneğin trafosu bulunan işletmelere TEDAŞ kanalıyla elektrik mühendisi istihdam etmeleri gerektiğine ilişkin yazılı uyarıda bulunulmakta; buna rağmen elektrik mühendisi bulundurmamaya devam eden işletmeler Cumhuriyet Başsavcılığı na intikal ettirilmekte ve cezai uygulamaya ilgili Mahkemece karar verilmektedir. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 2010 yılında serbest çalışan elektrik mühendislerinin alabileceği aylık asgari net ücreti 1650 TL olarak belirlemiştir. Öte yandan, teknik veya işletme sorumlusu olarak istihdam edilecek elektrik mühendisinin Elektrik Mühendisleri Odası tarafından verilen 3 günlük eğitime katılması, eğitim ardından yapılacak sınavda başarı göstermesi ve sertifika alması önem taşımaktadır. Gıda Üreten İşyerlerinde 7 Sorumlu Yönetici Bulundurma Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinde, üretimin niteliğine göre Sorumlu Yönetici 8 istihdamı zorunludur. Gıda üreten işyerleri sorumlu yönetici olarak, sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilecek meslek mensupları listelerinde 9 yer alan meslek mensuplarını istihdam edebilirler. Sorumlu yönetici istihdam etmeyen işletmelere 2010 yılı itibariyle uygulanacak para cezası 1144 TL 10 olarak belirlenmiş olup, para cezasının tahsilini takiben istihdam zorunluluğunu yerine getirmesi için işletmeye 30 gün süre verilmekte, bu süre sonunda halen yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelerin faaliyetleri durdurulmaktadır. Sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilecek meslek dallarından olan gıda mühendisleri, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları arasında imzalanan bir protokolle, söz konusu meslek mensubu sorumlu yöneticilere 2010 yılı itibariyle verilebilecek asgari net ücret, tek işyerine bakma zorunluluğunun bulunması durumunda (gıda üreten ve 60 beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 10 ve üzerinde işçi çalıştıran veya su ürünleri işleyen veya hazır yemek üreten işyerleri veya yemek fabrikaları veya her türlü gıda katkı karışımları üreten işyerleri) 1800 TL olarak belirlenmiştir. 5 işyerinin yükümlülüğünü üstlenecek sorumlu yöneticiler için ise asgari net ücret 360 TL olarak uygulanacaktır. 11 Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan İşletmelerde Çevre Görevlisi İstihdamı veya Çevre Yönetim Birimi Kurma veya Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Firmalardan Çevre Yönetim Hizmeti Satın Alma İlgili mevzuatında, Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesislere ilişkin Ek 1 ve Ek 2 olmak üzere iki liste oluşturulmuştur. 12 EK-1 listesinde yer alan işletmeler en az 2 çevre görevlisi, EK-2 listesinde yer alan işletmeler ise en az 1 çevre görevlisi istihdam etmek veya EK-1 ve EK-2 listelerinin ikisi için de geçerli olmak üzere en az 3 çevre görevlisinden oluşan Çevre Yönetim Birimi kurmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan çevre yönetim hizmeti satın almak zorundadır. Çevre görevlisi hizmetini görecek kişilerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlardan eğitim ve sertifika alma zorunluluğu bulunmaktadır sayılı Kanun un 5491 sayılı Kanun ile değişik 20 inci maddesinin (m) bendi uyarınca 2010 yılında uygulanacak idari para cezası miktarları, 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğ ile belirlenmiş olup, bu kapsamda çevre yönetim birimini kurmayanlara 7934 TL, çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da 7. Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşkolları, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete 8. Sorumlu Yönetici Olabilme Esasları, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik / Gıda İşletmelerinde Üretimin Niteliğine Göre Sorumlu Yönetici Olarak İstihdam Edilecek Meslek Mensupları Listeleri, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete 10. Kaynak: Ankara Tarım İl Müdürlüğü 11. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Ziraat Mühendisliği Hizmetleri 2010 Yılı Asgari Ücret Tarifesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası web sayfası,http://www. zmo.org.tr/ 12. Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler, Ek1 ve Ek2, Çevre Denetimi Yönetmeliği, tarih ve sayılı Resmi Gazete, tarih ve sayılı Resmi Gazete, Çevre Kanununca Alınması Gerekn İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, tarih ve sayılı Resmi Gazete, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI MART / NİSAN

3 Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara 5289 TL idari para cezası verilecektir. Çevre Mühendisleri Odası nca çevre mühendislerine 2010 yılı itibariyle verilecek net asgari ücret 1500 TL olarak belirlenmiştir. İlkyardım Elemanı Bulundurma İstihdam edilen her 20 personel için 1, ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her 10 personel için 1 olmak üzere, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlardan eğitim ve sertifika almış ilkyardımcı bulundurulması gerekmektedir. Uygulamada işletmeler, mevcut personelinden birine söz konusu eğitimi aldırmak suretiyle bu zorunluluklarını yerine getirmektedir. Söz konusu eğitim 16 saatlik olup, İl Sağlık Müdürlüğü 2010 yılı Komisyon Kararı na göre eğitim ücreti 200 TL dir. Katılımcı eğitim sonunda Bakanlıkça açılan sınava katılmakta ve başarılı olanlara 3 yıl süreli sertifika verilmektedir. 3 yılın sonunda ilkyardımcı yaklaşık 8 saatlik 100 TL tutarındaki eğitime tabi tutulmakta, sınavda başarılı olması durumunda sertifikası 3 yıl daha uzatılmaktadır. Konu, denetimlerde gündeme gelse de ilkyardımcı bulundurmayan işletmelere bugün itibariyle herhangi bir para cezası uygulanmamaktadır. Maden İşletmelerinde Daimi ve/veya Teknik Nezaretçi Olarak Maden Mühendisi Bulundurma İlgili mevzuatına göre bütün maden işletmelerinde teknik nezaretçi olarak maden mühendisi bulundurulması gerekmekte olup, daimi nezaretçi görevi görecek maden mühendisi bulundurulması gereken işletmeler aşağıda yer almaktadır. a) En az 30 işçi çalıştıran işletmeler, b) En az 15 işçi çalıştıran ve yeraltı üretim yöntemiyle ça- lışan işletmeler. Söz konusu zorunluluklarını yerine getirmeyen işletmelerin faaliyetleri durdurularak ruhsat sahibinin yatırmış olduğu ruhsat teminatı irad kaydedilmektedir. Bir ruhsat sahası için 1 (a) grubu madenler kapsamında teknik nezaretçi olarak görevlendirilen maden mühendisinin ücreti örneğin 450 TL dir. 13 Yeminli Mali Müşavir (YMM) İle Tam Tasdik Sözleşmesi İmzalanması Gerekliliği Söz konusu uygulama bugünkü düzenlemeler çerçevesinde kanuni bir zorunluluk olmamakla birlikte, özellikle ilgili vergi kanunlarında öngörülen istisnalardan yararlanılabilmesi için Maliye Bakanlığı YMM tasdikini zorunlu tutmaktadır. Kanuni bir zorunluluk olmaması nedeniyle YMM ye tasdik ettirilmeyen belgeler için öngörülmüş bir para cezası bulunmamaktadır ancak ilgili belgeleri YMM tarafından tasdik edilmeyen işletmeler, Maliye Bakanlığı nca uygulanmakta olan istisnalardan yararlandırılmamaktadır. 14 İŞVERENE GETİRİLEN İSTİHDAM ZORUNLULUKLARI (Kısa Açıklamalara Tabloda Yer Verilmiştir. ) İçindekiler *Özürlü Çalıştırma (*) *İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Oluşturma veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden Hizmet Alma (*) *Avukat Bulundurma *Yüksek Gerilimli Kuvvetli Akım Tesislerinde Teknik Sorumlu Olarak ve 154 Kv ve Daha Büyük Kuvvetli Akım Tesislerinde İşletme Sorumlusu Olarak Elektrik Mühendisi Bulundurma *Gıda Üreten İşyerlerinde İlgili Meslek Dallarında Öğrenim Görmüş Sorumlu Yönetici Bulundurma (*) *Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler İçin İlgili Meslek Dallarında Öğrenim Görmüş Çevre Görevlisi İstihdam Etme, Çevre Yönetim Birimi Kurma veya Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Firmalardan Çevre Yönetim Hizmeti Satın Alma (*) *İlkyardım Elemanı Bulundurma (*) *Maden İşletmelerinde Daimi veya Teknik Nezaretçi Olarak Maden Mühendisi Bulundurma *Yeminli Mali Müşavir ile Tam Tasdik Sözleşmesi Yapılması Gerekliliği Not: (*) Sosyal Sorumluluk Gereği Zorunlu Kılındığı Düşünülen İstihdam Zorunlulukları Mavi Renk ile Gösterilmiştir. 13. İşletme ve görev türü itibariyle Maden Mühendislerine verilecek en az ücretleri gösteren Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi (2010),Maden Mühendisleri Odası web sayfası, yılı Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik İşlemleri Asgari Ücret Tarifesi (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın yazısına istinaden, TÜRMOB un tarih ve sayılı duyurusu çerçevesinde, 2009 yılı Asgari Ücret Tarifesi 2010 yılında da aynen uygulanacaktır.) 2009 Yılı Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik İşlemleri Asgari Ücret Tarifesi için bkz. 70

4 BÜYÜTEÇ Zorunlu İstihdam Tablosu Zorunlu İstihdam Konusu Mevzuatı İdari Para Cezası-2010 İstihdam Edilen Görevliye Ödenecek Ücret Kriteri-2010 Özürlü Çalıştırma Kriter: 50 Veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde % 3 Özürlü İşçi *5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Rg: 5763 Sayılı Kanun: ) Çalıştırılmayan Her Özürlü ve Çalıştırılmayan Her Ay İçin 1552 Tl Ceza Ödenir. Çalıştırılan Özürlülerin Ücreti Asgari Ücretin* Altında Olmamak Kaydıyla Taraflar Arasındaki Sözleşmeye Göre Belirlenir. ASgari Ücretin Üzerindeki Tutarlar Pazarlığa Tabidir. *İşyeri Hekimi Görevlendirmek *İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmek *İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Oluşturmak *Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden Hizmet Almak (Dışarıdan Hizmet Alınabilir.) Kriter: 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde İşyerindeki İşçi Sayısı, İşyerinin Niteliği ve İşin Tehlike Sınıf ve Derecesine Göre Belirlenen Sürelerde (İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Kurumlardan Eğitim ve Sertifika Almak Zorundadır.) *4857 Sayılı İş Kanunu (Rg: ) *İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik (Rg: /27320) *İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Rg: /27427) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İle İlgili Yükümlülükleri Yerine Getirmeyenlere 1145 Tl Ceza Uygulanır. *İşyerinde Görevlendirilen İşyeri Hekimi Ücretleri 2009 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Tarifesi ne Göre Belirlenmektedir. (Ör: İşçi Çalıştıran İşyerlerinde Görevlendirilen İşyeri Hekimi Ücreti 1.418,20 Tl dir.) *İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi nde Çalışan İş Güvenliği Uzmanı Ücreti Asgari Ücretten Az Olmamak Kaydıyla Tarafların Arasındaki Sözleşmeye Göre Belirlenir. Asgari Ücretin Üzerindeki Tutarlar Pazarlığa Tabidir. Avukat Bulundurma Kriter: Esas Sermaye Miktarının ( Tl) 5 Katı ( Tl) veya Daha Fazla Esas Sermayesi Bulunan A.Ş. Ler 5904 Sayılı Avukatlık Kanunu (Rg: /13168) *16 Yaşından Büyükler İçin 2 Aylık Brüt Asgari Ücret Tutarında (1458 Tl) Kadar Ceza Ödenir. *Ancak Ankara Barosu dan Alınan Bilgiye Göre Baro, Her Yıl Ankara Ticaret Sicil Memurluğu ndan Firma Listesi Almakta Olup, Listede Bulunan Firmalardan Sermaye Miktarlarına İlişkin Bilgi Talep Etmektedir. Söz Konusu Bilgileri Vermeyen Firmalar İçin 2008 Yılında Baro Tarafından Ankara Cumhuriyet BaŞsavcılığı na Suç Duyurusunda Bulunulmuş Olup, Baro Yetkililerince Verilen Bilgiye Göre Başsavcılık Zorunlu Olduğu Halde Avukat Bulundurmayan İşletmelere Tl Tl lere Varan Tutarlarda Ceza Kesmiştir. Avukatlık Ücreti Rg: /27442 Yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ne Göre Belirlenir. (Ör: Avukatlık Kanunu nun 35. Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenen Ücret Bu Tarifeye Göre A.Ş lerde 850 Tl dir.) Uygulanacak Tarifenin Tespiti: Avukatlık Ücretİnin Takdirinde Hukuki Yardımın Tamamlandığı Veya Dava Sonunda Hüküm Verildiği Tarihte Yürürlükte Olan Tarife Esas Alınır. Elektrik Mühendisi Bulundurma Kriter: *Tüm Yüksek Gerilimli (Etkin Değeri 1000 Voltun Üstünde Olan Fazlar Arası Gerilim) Kuvvetli Akım Tesislerinde Teknik Sorumlu Olarak *154 Kv Ve Daha Büyük Kuvvetli Akım Tesislerinde (Uzaktan Kumanda Edilen Tm Ler Hariç) İşletme Sorumlusu Olarak (Sorumlu İşletmeler Serbest Elektrik Mühendislerinden Dışarıdan Da Hizmet Alabilmektedir) (Sorumlu Elektrik Mühendislerinin Elektrik Mühendisleri Odasından Eğitim Ve Sertifika Alma Bulunmaktadır. Eğitim Süresi 3 Gün Olup, Eğitimi Müteakip Yapılan Sınavda Başarılı Olunması Durumunda Yetki Belgesi Verilmektedir.) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği (Rg: /24246) İdari Para Cezası Olarak Belirlenmiş Bir Tutar Yoktur. Ancak Tedaş Kanalıyla Örn. Trafosu Bulunan İşletmelere Elektrik Mühendisi Bulundurma Hususunda Yazılı Uyarı Yapılmakta Olup, Buna Rağmen Elektrik Mühendisi Bulundurmayan İşletmeler Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunulmaktadır. Bu Kapsamda; Cezayı Savcılık Takdir Etmekle Birlikte, Elektrik Mühendisi Çalıştırılmayan Bir Tesiste İş Kazasına Neden Olan Kişi Ve İşletme Sahibi Sorumlu Tutulmaktadır. Bu İş Kazası Kapsamında Meydana Gelen Can Ve Mal Kaybı Nedeniyle Hazırlanan Bilirkişi Raporunda İşletmenin Elektrik Mühendisi Çalıştırmadığı Hususu Kayıt Altına Alınarak İlgili Mahkemeye Gönderilmektedir. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılında Serbest Çalışan Elektrik Mühendislerinin Alabileceği Aylık Asgari Net Ücreti 1650 Tl Olarak Belirlemiştir. Sorumlu Yönetici Bulundurma Kriter: Gıda Maddeleri Ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde Ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinde, Motor Gücü, Çalışan Sayısı Ve Üretimin Niteliğine Göre *Gıda Ve Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni Ve Gıda Sicili Ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik (Rg: /2566) Sorumlu Yönetici İstihdam Etmeyen İşletmelere Tl Ceza Uygulanmakta, İşletmeye 30 Gün Süre Verilmekte Ve Bu Süre Sonunda Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen İşletmelerin Faaliyetleri Durdurulmaktadır. Gıda Üreten İşyerlerinde İstihdam Edilen Sorumlu Yönetici Asgari Net Ücreti, Tek İşyerine Bakma nun Bulunması Durumunda (GıdA Üreten Ve 60 Beygir Gücünün Üzerinde Motor Gücü Bulunan Veya 10 Ve Üzerinde İşçi Çalıştıran Veya Su Ürünleri İşleyen Veya Hazır Yemek Üreten İşyerleri Veya Yemek Fabrikaları Veya Her Türlü Gıda Katkı Karışımları Üreten İşyerleri) Tl Olarak Belirlenmiştir. 5 İşyerinin Yükümlülüğünü Üstlenecek Sorumlu Yöneticiler İçin İse Asgari Net Ücret 360 Tl Olarak Uygulanacaktır. (Söz Konusu Tutarlar, Gıda Mühendisleri Odasından Alınmış Olup, Sorumlu Yönetici Olarak İstihdam Edilen Gıda Mühendisi, Kimya Ve ZiraAt Mühendislerini De Kapsamaktadır. Söz Konusu Ücret Üç Meslek Dalının Odaları Arasında Yapılan Protokolle Belirlenmiştir.) ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI MART / NİSAN

5 Zorunlu İstihdam Tablosu Zorunlu İstihdam Konusu Mevzuatı İdari Para Cezası-2010 Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet Veya Tesisler Ek 1 Listesinde Yer Alan İşletmeler En Az 2 Çevre Görevlisi Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet Veya Tesisler Ek 2 Listesinde Yer Alan İşletmeler En Az 1 Çevre Görevlisi İstihdam Etme (İlgili Mevzuatında Belirtildiği Üzere Çevre Görevlisinin Mühendislik, Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümlerinden Veya Veterinerlik Meslek Dallarından Kişiler Olması Gerekmektedir. ) Veya En Az 3 Çevre Görevlisinden Oluşan Çevre Yönetim Birimi Kurma Veya BaKanlıkça Yetkilendirilmiş Firmalardan Çevre Yönetim (Dışarıdan Hizmet Alınabilir.) Kriter: Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet Veya Tesisler Listesinde Yer Alan İşletmeler (Çevre Görevlisi Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Kurumlardan Eğitim ve Sertifika Almak Zorundadır.) *2872 Sayılı Çevre Kanunu ( /18132) *Çevre Denetimi Yönetmeliği (Rg: /27061-Yürürlüğe Giriş Tarihi ) *Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Rg: /27384) Çevre Yönetim Birimini Kurmayanlara 7934 Tl, Çevre Görevlisi Bulundurmayanlara Ya Da Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Firmalardan Hizmet Almayanlara Tl İdari Para Cezası Uygulanmaktadır. İstihdam Edilen Görevliye Ödenecek Ücret Kriteri Çevre Görevlisine Verilen Net Asgari Ücret 1500 Tl dir. Kriter: İstihdam Edilen Her 20 Personel İçin 1, Ağır Ve Tehlikeli İşler Kapsamında Bulunan İşyerlerinde, Her 10 Personel İçin 1 Olmak Üzere (İlkyardımcı Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Kurumlardan Eğitim ve Sertifika Almak Zorundadır. ) *İlkyardım Yönetmeliği (Rg: /24762) *İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Rg: /25406) *1953 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu (Rg /1489) (İdari Para Cezasına İlişkin Düzenlemeler) İlgili Mevzuatta İdari Para Cezası Öngörülmüş Olmakla Birlikte, Para Cezasının Net Güncel Miktarına Ulaşılamamakta, Uygulamada Da Cezai Yaptırım Yoluna Gidilmemektedir. Görevlendirilen İlkyardımcının Yetkilendirilmiş Merkezlerden Alacağı Gerekli İlkyardım Eğitimi 16 Saatlik Olup, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 2010 Yılı Komisyon Kararına Göre Eğitim Ücreti 200 Tl dir. Katılımcı Eğitim Sonunda Bakanlıkça Açılan Sınava Girmekte Ve Başarılı Olanlara 3 Yıl Geçerli Sertifika Verilmektedir. Geçerlilik Süresi Sonunda Aynı Kişi Tekrar 8 Saatlik Eğitime Tabi Tutulmakta Olup, Bu Eğitimin Ücreti De 100 Tl dir. İkinci Eğitimin Ardından Yapılan Sınavda Başarılı Olanların Sertifikası 3 Yıl Daha Uzatılmaktadır. Maden İşletmelerinde (Daimi Ve Teknik Nezaretçi Olarak) Maden Mühendisi Bulundurma Kriter: Bütün Maden İşletmelerinde Teknik Nezaretçi Bulundurulmalıdır. Daimi Nezaretçi Bulundurulması Gereken İşletmeler; A) En Az 30 İşçi Çalıştıran İşletmeler, B) En Az 15 İşçi Çalıştıran Yeraltı Üretim Yöntemiyle Çalışan İşletmelerdir. *5177 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu (Rg: /18785) *Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği İşletmenin Faaliyetleri Durdurulur. Ruhsat Sahibinin Yatırdığı Ruhsat Teminatı İrad Kaydedilir. Maden Mühendislerine Çeşitli İşletmelerde Verilen Çeşitli Görevler Kapsamında Verilen Ücretler Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi ne Göre Belirlenmektedir. (Ör: Bir Ruhsat Sahası İçin 1 (A) Grubu Madenler Kapsamında Teknik Nezaretçi Olarak Görevlendirilen Maden Mühendisinin Ücreti 450 Tl dir.) Yeminli Mali Müşavir İle Tam Tasdik Sözleşmesi (Tts) İmzalama Gerekliliği Kriter: Kanuni Bir Zorunluluk Olmamakla Beraber İlgili Vergi Kanunları Kapsamında Sağlanan Bazı İstisnalardan (Örn. Kurumlar Vergisi İstisnası) Yararlanmak İsteyen İşletmeler *3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ( /20194) İlgili Mevzuatlar Çerçevesinde Ymm ler İle Tts İmzalama Açıkça Belirtilmediğinden Şu Anda Herhangi Bir İdari Para Cezası Bulunmamaktadır. *Ancak İlgili Belgede Ymm Tasdiği Bulunmayan İşletmeler İlgili İstisnadan Yararlanamamaktadır. Ymm ne Verilecek Ücretler 2010 Da Da Uygulanan 2009 Yılı Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik İşlemleri Asgari Ücret Tarifesi Ne Göre Belirlenmiştir. Bu Tarifeye Göre Örneğin Yıllık Kurumlar Vergisi Beyanname Tasdiki Ücreti Tl den (Aylık 879tl den) Az Olamamaktadır. *2010 YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET 729 TL, NET ASGARİ ÜCRET 577 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 72

Mevzuatında. Son Yenilikler. fettişi 26.08.2009 1

Mevzuatında. Son Yenilikler. fettişi 26.08.2009 1 Çalışma Mevzuatında Son Yenilikler Dr. Ö.. Hakan ÇAVUŞ Sosyal Güvenlik G Kurumu Başmüfetti fettişi 26.08.2009 1 Yeni bir uygulama daha İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik

Detaylı

Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1

Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1 İş Güvenliği Mühendisliği Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1 2007 Yılı SSK İstatistikleri İş Kazası Sayısı : 80602 İş kazaları sonucu ölüm sayısı : 1043 Sürekli iş

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

ÜNAL Makine MühendisiM OSGB Yetkilendirme Şube Müdürü 4 Mart 2010

ÜNAL Makine MühendisiM OSGB Yetkilendirme Şube Müdürü 4 Mart 2010 Çiğdem ÜNAL Makine MühendisiM OSGB Yetkilendirme Şube Müdürü 4 Mart 2010 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (15.08.2009) TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN RAPOR 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN RAPOR 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN RAPOR 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN RAPOR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNDE DEVLET DESTEĞİ NEDİR?...

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zorunluluğu

İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zorunluluğu Tarih : 10/02/2006 Sirkü No : Sirkü 2006/017 Konusu : İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zorunluluğu FANUS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Merkez Efendi Mah. Güney Yanyol Akdaş Blok Giriş Katı No:2 Cevizlibağ

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kuruluş 1992 TMMOB Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

6331 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İŞVERENLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ

6331 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İŞVERENLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ 6331 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İŞVERENLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ Cumhur Sinan ÖZDEMİR* 46 1. GİRİŞ İşyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI 27.06.2016/29-1 YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında,

Detaylı

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir. SİRKÜLER 2015/29 07/05/2015 Sayın Yetkili; Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

SİRKÜLER 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

SİRKÜLER 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU SİRKÜLER SAYI: ARALIK 2015 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1. 6111 Sayılı Kanun Teşvikinin Uygulama Süresi Uzatıldı Değişen Mevzuat: 08.09.1999 Tarih ve 23810 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Vergi Bülteni Tarih : 30.07.2012 Sayı : 2012/73 İçerik : GVK Teşvik belgeli yatırımlarda gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin açıklamaların yer aldığı 283

Detaylı

SUNUM PLANI I. MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİM ORANININ İŞVEREN HİSSESİNDEN YAPILAN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI

SUNUM PLANI I. MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİM ORANININ İŞVEREN HİSSESİNDEN YAPILAN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI İSTİHDAM TEŞVİKLERİ SUNUM PLANI I. MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİM ORANININ İŞVEREN HİSSESİNDEN YAPILAN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI II. ÖZÜRLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARA YÖNELİK İSTİHDAM TEŞVİKİ

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 26

SİRKÜLER NO: 2015 / 26 SİRKÜLER NO: 2015 / 26 02 Mayıs 2015 Konu: İş ve sosyal güvenlik alanında torba yasa ile yapılan değişiklikler hk. 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6645 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler SİRKÜLER 2008/19 SİRKÜLERİN Tarihi : 28.05.2008 Konusu : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler Mevzuat : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (R.G: 08.09.1999/ 23810) 4857 Sayılı İş Kanunu (R.G:10.06.2003/

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İSTİHDAM TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İSTİHDAM TEŞVİKLERİ Mehmet CANDAN Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİM ORANININ İŞVEREN HİSSESİNDEN YAPILAN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) Yükümlülüğü Getiren Madde MADDE 4 İşverenin

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, kuaför/berber/güzellik salonlarında 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI TBMM YE SUNULDU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI TBMM YE SUNULDU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI TBMM YE SUNULDU Yıllardır sözü edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı TBMM ye sunuldu. Bu yazıda tasarı hakkında teknik bilgiler yer almakta. İŞ

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU NA GÖRE KAYITLAR- KURUM HEKĠMLĠĞĠNDE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ ĠĢçi Sağlığı

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik te yapılan değişiklikler

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik te yapılan değişiklikler İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik te yapılan değişiklikler Yayınlanma tarihi : 20.7.2013 Güncellenme Tarihi : 18 Aralık 2014 Sayı : 29209

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /137-1

Sirküler Rapor Mevzuat /137-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.08.2015/137-1 MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLARININ ELDE ETTİĞİ TİCARİ İLETİŞİM GELİRLERİNİN DENETİMİ VE BU GELİRLER ÜZERİNDEN ALINACAK ÜST KURUL PAYLARININ BEYAN VE ÖDENMESİNE

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2010 yılında ülkemizde 62903 iş kazası ve 533 meslek hastalığı vakası meydana geldi. 1454 çalışan iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 6331

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

VERGI LEVHASI YAZDIRMA SÜRESI 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERIYOR

VERGI LEVHASI YAZDIRMA SÜRESI 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERIYOR Sirküler Rapor Mevzuat 25.05.2016/72-1 VERGI LEVHASI YAZDIRMA SÜRESI 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERIYOR ÖZET : Mükelleflerin internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN KENDİ İŞYERİ İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMASI MÜMKÜN MÜ?

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN KENDİ İŞYERİ İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMASI MÜMKÜN MÜ? 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN KENDİ İŞYERİ İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMASI MÜMKÜN MÜ? Lütfi ALPSOY 31 * Recep GÜNER 32 ** ÖZ 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013)

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük Uygulanacak İdari Para Cezası

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışma hayatına yönelik yapılan ilk müstakil kanun 20.06.2012 tarihinde TBMM'de kabul edilerek, 30.06.2012

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, GVK geçici 75. madde kapsamında Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerindeki stopaj uygulaması hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 1 Nisan 2008

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2012/24

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2012/24 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 Konu : Vergi Levhası Tasdiki ALFA GENELGE 2012/24 İstanbul,

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi : 20.01.2004 Salı Resmi gazete Sayısı : 25352

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

Detaylı

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26959 Resmi Gazete Tarihi 06/08/2008 Kapsam 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi için uygulanacak asgari ücret tutarı : 1.647,00 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİLLER UYGULANACAK CEZA 1)

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014. Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında

SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014. Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014 Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında Sayın Mükellefimiz, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu(1) nun Ek-1.

Detaylı

Resmi Gazete Tarih ve No : 20.01.2004 / 25352

Resmi Gazete Tarih ve No : 20.01.2004 / 25352 Resmi Gazete Tarih ve No : 20.01.2004 / 25352 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Đş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU 1. GİRİŞ Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilmiş bulunan ve örneği Mevzuattaki

Detaylı

2015 YILINDA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, SGK TAVANI, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE MAAŞ HESAPLAMALARI

2015 YILINDA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, SGK TAVANI, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE MAAŞ HESAPLAMALARI 2015 YILINDA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, SGK TAVANI, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE MAAŞ HESAPLAMALARI 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021 Sirküler Tarihi : 05.01.2015 Sirküler No : 2015/021 2015 YILINDA UYGULANACAK SGK İDARİ PARA CEZALARI Asgari Ücret Tespit komisyonu, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanun kapsamında olan ve olmayan

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.12.2013/223-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile kamu

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

TSM LERDE İSG HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TSM LERDE İSG HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI TSM LERDE İSG HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI Dr. Rahime KAÇMAZ Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı Planlama ve Uygulama Birim Sorumlusu 1 Toplum Sağlığı Merkezleri-1 Toplum Sağlığı Merkezleri

Detaylı

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak)

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (Taslak) 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2016 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

ÖZÜRLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ÇALIŞTIRILACAK ÖZÜRLÜ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ

ÖZÜRLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ÇALIŞTIRILACAK ÖZÜRLÜ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ ÖZÜRLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ÇALIŞTIRILACAK ÖZÜRLÜ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ Eyüp Sabri DEMİRCİ * 1-Giriş 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, aynı il sınırları içinde

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

İŞ HAYATINDA ENGELLİ İSTİHDAMI

İŞ HAYATINDA ENGELLİ İSTİHDAMI İŞ HAYATINDA ENGELLİ İSTİHDAMI Mehmet UĞUR* 69 I. GİRİŞ Anayasamızın 61 nci maddesinde Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. hükmü yer almaktadır.

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI MADDE 4 Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük İşverenin genel yükümlülüğü 4/1-a 26/1-a

Detaylı

Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Dr. Nurhan SÖZDİNLEYEN

Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Dr. Nurhan SÖZDİNLEYEN 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bursa Tabip Odası Dr. Nurhan SÖZDİNLEYEN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, MADDE 1 Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği. Kavrama Haritası İŞ YERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Ünite. İş Yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği. Kavrama Haritası İŞ YERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Ünite. İş Yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği İş Yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi Kavrama Haritası Ünite 7 İŞ YERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ve Ortak Sağlık Güvenlik

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

Not: 5951 sayılı ilgili kanun da 5921 sayılı kanunun devamıdır. 5951 e giren personel 5921 kanundaki gibi değerlendirilir.

Not: 5951 sayılı ilgili kanun da 5921 sayılı kanunun devamıdır. 5951 e giren personel 5921 kanundaki gibi değerlendirilir. 08 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro BORDRO UYGULAMALARI FARKLI KANUNLARA TABİ PERSONEL İÇİN BORDRO UYGULAMALARI 5921 SAYILI KANUN (İşsizlik Maaşı Alanın

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK M. Kemal OKTAR * Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından kayıt dışı istihdam olgusu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ve TEŞVİK UYGULAMALARI Selim EROL Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü

6552 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ve TEŞVİK UYGULAMALARI Selim EROL Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6552 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ve TEŞVİK UYGULAMALARI Selim EROL Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü 4817 SAYILI YABANCILARIN

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/ a ( SSK ) İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

KISMİ İSTİHDAM SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ

KISMİ İSTİHDAM SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ KISMİ İSTİHDAM SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ I. GENEL BİLGİLER 01.10.2008 tarihine karar yürürlükte bulunan 506 sayılı Yasa da ve bu Yasa nın uygulamasını gösteren Sosyal Sigorta

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016-017 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan ve 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı

Detaylı

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni Ceza Tutarı Madde 01.01.2013 30.06.2013 01.07.2013

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İş Sağlığı ve ne İlişkin İşveren Görüşleri 24. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI Konya, 4 Mayıs 2010 Müşavir Avukat Z. Ulaş YILDIZ Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İÇERİK I. Bölüm: Uluslararası

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TEŞVİK NEDİR Sosyal Güvenlik Kurumu yada diğer Kamu Kuruluşları (İş-Kur, Hazine, vb) tarafından sağlanan teşviklerden anlaşılması gereken işverenin daha az prim ödemek

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER Ekrem KAYACI İstihdam Uzmanı 27 Eylül 2013 1 SUNUM PLANI İşgücü Piyasası Göstergeleri İŞKUR a Engelli Kaydı İş ve Meslek Danışmanlığı

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL /a 1) 8. maddenin birinci sında belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi

Detaylı

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Madde 4- Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 15.01.2015 E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı