ENF 103 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı-I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENF 103 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı-I 2 0 2 3"

Transkript

1 TC HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI ÖZET DERS MÜFREDATI I. YARIYIL BNPC 101 Bankacılığa Giriş Banka ve bankacılığın tanımı, tarihi gelişimi, banka sisteminde yer alan banka türleri, bankacılık sırrı, bilgi derleme ve inceleme, Merkez Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı, Ekonomik Bankacılık; Bankaların kurulması ve faaliyete geçmesi, Bankalarda organizasyon ve yönetim, Bankalarda denetim, mevduat hesapları ile ilgili yasal hükümler, Hesapların işleyiş prosedürleri, Çeklerin türleri, Çeklerle ilgili yasal hükümler, Döviz tevdiat hesapları ve diğer temel bankacılık hizmetleri. BNPC 103 Genel Matematik Kümeler, Sayı Sistemleri, Üslü ve Köklü İfadeler, Özdeşlikler, I. ve II. Derece Denklemler; Oran ve Orantı, Yüzde ve Faiz Oranları BNPC 105 Genel Muhasebe İşletme hesap işleri içinde, genel muhasebenin yeri, muhasebenin tanımı, muhasebe uygulamasını zorunlu kılan nedenler, muhasebenin teorik esasları, muhasebede kullanılan ana terimleri, Temel muhasebe denklemi, aktif, pasif, varlıklar ve kaynaklar, muhasebede hesabın tanımı, hesaplarla ilgili temel kavramlar, tekdüzen hesap planının genel yapısı, Çift taraflı kayıt yönteminin esasları, envanter ve düzenlenme şekli, mizan ve düzenlenme şekli, Temel finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosu, dönem sonu muhasebe işlemleri. BNPC 107 Genel İşletme İşletmenin temel kavramları, tarihsel gelişimi, işletmelerin kuruluş çalışmaları, sınıflandırılması, hukuki şekilleri, işletmelerin büyüklükleri ve fonksiyonları ( yönetim ve organizasyon, finansman, pazarlama, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, AR-GE); işletmenin çevre ilişkileri gibi konularla birlikte ayrıca derste bir takım analizlerle uygulamalı örnek olay çalışmaları yer almaktadır. BNPC 109 İktisada Giriş Bir bilim olarak ekonominin tanımı; ekonominin temel kavramları ve özellikleri; ekonomi kanunlarının özellikleri; ekonominin ana sorunları ve ekonomik düzenler; talep ve arzın tanım; fonksiyonları; esneklikleri ve talep kanununun istisnaları; tam rekabet piyasasının tanımı, özellikleri ve denge fiyatının oluşumu; arz ve talebi kaydırıcı faktörler; esneklik uygulamaları; tüketici teorisi; üretim teorisi; tam rekabet piyasasında firma dengesi; aksak rekabet piyasalarının tanımı, türleri; monopol, oligopol, monopolcü rekabet piyasalarında denge. ENF 103 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı-I Bilgisayara giriş, Windows işletim sistemi.

2 YBD 101 Yabancı Dil-I Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler,may, might, could, can, must, not karşılaştırmalı yapılar, adıllar, kişi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar, ve, fakat, böylece. TUR 101 Türk Dili-I Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme. ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya Savaşı, cepheler, Osmanlı Devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayı Milliye ve Misakı Milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü barışı.

3 II. YARIYIL BNPC 102 Sigortacılığa Giriş Sigorta ve sigortacılığın tanımı, tarihi gelişimi, sigortanın temel ilkeleri, sigortanın çeşitleri, sigorta sözleşmesi; hasar, tazminat ve reasürans kavramlarının tanımı, özellikleri; sigorta işletmeciliğinin temel ilkeleri, risk ve sigortanın tanımı, kaynakları, sınıflandırılması, sigorta işletmelerinin kuruluşu ve organizasyon yapısı, sigorta işletmeciliğinde yönetim, stratejik planlama, sigorta şirketlerinde teknik kar/zarar hesabı ve uygulaması, bütçeleme, iç denetim, devlet denetimi, bağımsız denetimler. BNPC 104 Mesleki Matematik Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları, İskonto, Anüite, Sigorta Hesaplamaları, Sigortacılıkta İstatistiksel Metodlar, Hayat Anüiteleri ve Emeklilik Fonları BNPC 106 Banka ve Sigorta Muhasebesi Banka ve Sigorta İşletmeleri İle İlgili Temel Bilgiler: Banka ve Bankacılık, Sigorta ve Sigortacılık; Banka ve Sigorta İşletmelerinin Sağladıkları Hizmetler: Finansal Aracılık, Finansal Hizmetler; Banka ve Sigorta İşletmeleri İçin Muhasebe Sistemi ve İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi: Sigorta İşletmeleri İçin Muhasebe Sistemi ve İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi; Banka ve Sigorta İşletmeleri İçin Finansal Raporlama ve Önemi: Banka ve Sigorta İşletmelerinde Hesap Planı: Banka ve Sigorta İşletmelerinde Dönem sonu İşlemleri ve Finansal Tablolar: Banka ve Sigorta İşletmelerinde Dönem sonu İşlemleri ve Finansal Tablolar. BNPC 108 Hukuka Giriş Hukukun toplumsal işlevi, Hukukun kaynakları; hukuk kurallarının diğer sosyal düzen kurallarından farkları, hukukta yorum metotları, hukukî muhakeme, hukuk normunun niteliği, normların zaman ve mekân bakımından uygulanmaları, pozitif hukuk-tabiî hukuk ayrımı, hukukun bölümleri (kamu hukuku-özel hukuk ayrımı), tanımı, çeşitleri; hak sahibi olarak gerçek ve tüzel kişiler; hakların kazanılması, kaybedilmesi ve korunması, iyi niyet. BNPC 110 Makro İktisat Makro ekonomi ve makro modeller; milli gelir, Milli gelir hesaplama yöntemleri ve Milli gelire ilişkin kavramlar; Milli geliri belirleyen fonksiyonlar; denge milli gelirin belirlenmesi ve değişmesi; enflasyonist ve deflasyonist açık; milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi; para, para çeşitleri ve emisyon rejimleri; paranın makroekonomik rolü; IS-LM analizi; enflasyon; istihdam ve işsizlik; konjonktürel dalgalanmalar; istikrar politikaları; uluslararası ekonomik ilişkiler; dış ödemeler bilançosu. ENF 104 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı-II Microsoft ofis, Internet Explorer. YBD 102 Yabancı Dil-II Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, will, would, should; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar.

4 TUR 102 Türk Dili-II Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savaşı, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.

5 III. YARIYIL DERS KODU DERS ADI BNPC 201 Bankacılık Uygulamaları-I Bankacılık işlemleri üzerine uygulamalı ve eğitici çalışmalar BNPC 203 Sigortacılık Uygulamaları-I Sigortacılık işlemleri üzerine uygulamalı ve eğitici çalışmalar BNPC 205 Finansal Yönetim Finansal Yönetime Giriş, Finansal Tablolar, Finansal Analiz ve Kontrol, Finansal Planlama, Paranın Zaman Değeri, Tahvil ve Hisse Senedi Değerlemesi, Sermaye Bütçelemesi, İşletme Sermayesi Yönetimi, Sermaye Yapısı, Kar Payı Politikası, Risk ve Getiri, Sermaye Maliyeti, Borç Yönetimi BNPC 207 Ticaret ve Borçlar Hukuku Tacir, ticarî işletme türleri, faiz, ticarî iş tacir yardımcıları, ticaret unvanı, işletme adı, ticaret sicili, marka, haksız rekabet, ticarî defterler, Haksız fiillerden doğan borçlar, Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, Borçların hükümleri, Borçların özel durumları, Borçların sona ermesi; genel olarak, kavram, Özel borç ilişkileri, Mülkiyetin Devri gayesini Güden Sözleşmeler, Kullandırma gayesini güden sözleşmeler, İş görme gayesini güden sözleşmeler, Teminat gayesini güden sözleşmeler. BNPC 209 Mesleki Çalışma ve Seminer-I Örnek olay çözümü; Bankacılık ve Sigortacılık konuları ile ilgili yaşanmış ve yaşanması muhtemel örnek olaylar çözmek, Bankacılık ve Sigortacılık faaliyetlerini derinlemesine inceleyerek, gözlem yapmak, analiz yapmak ve yorumlamak ve elde edilen bu bilgi ve belgeleri bir plan dahilinde yazmak ve sınıf veya program bazında sunumunu gerçekleştirmek. BNPC 221 Faizsiz Bankacılık ve Sigortacılık Faizsiz yatırım araçları, Türkiye de ve dünyada faizsiz bankacılık uygulamaları, Katılım Bankaları ve çalışma esasları, Türkiye de ve dünyada faizsiz sigortacılık uygulamaları, Tekafül sigortacılık ve çalışma esasları BNPC 223 Bankacılıkta Risk Yönetimi Bankacılık sektöründe riskler, finansal riskler, operasyonel riskler, risk ölçüm ve yönetim sistemleri, Basel, Stres Testleri, BNPC 225 Banka ve Sigorta Hukuku Borç kavramının tanımı, borçlar hukukunun kaynakları, kredi sözleşmelerinin tanımı, özellikleri, unsurları, borç sözleşmesi türleri, çeşitli banka hesaplarının hukuki yönleri, teminatlar, teminat mektupları, karşılıksız çek bildirimi ve hukuki sorumlulukları. sigorta hukukunun kaynakları, kavramlar, kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler, genel koşullar, mahkeme içtihatları, sigorta şirketleri, sigorta ve reasürans aracıları, sigorta sözleşmesinin tanımı, özellikleri, unsurları, sigorta sözleşmesinin bağıtlanması, sözleşmenin varlığını kanıtlayan belgeler, sigorta sözleşmesinin hükümleri, sözleşmenin sona ermesi ve zaman aşımı

6 BNPC 227 Aktüerya Aktüerlik (aktüerya) mesleğinin doğuşu, Türkiye de aktüerlik, Aktüerya nın çeşitli tanımları, Aktüerya nın çalışma alanı, Dünya da aktüerlik, Mortalite ve Longevite, Aktüeryal Risk Teorisi, Hayat Sigortaları, Bağımlı Aktüeryal Riskler, Ruin Theory, Aktüeryal Risk Modelleri, Sigorta Şirketlerinin Yapısı ve Aktüerin Rolü, Aktüerlik Mesleği ve Eğitim Süreci, Aktüeryal Risk Değerlemesi, Diğer İlgili Konular BNPC 229 Risk Mühendisliği Risk Mühendisliği nedir, çalışma esasları, analiz konularına göre riskler, Mekanik, Yapı Özellikleri, Depolama, Yangın Sistemleri, Riziko teftiş çalışmaları, Mutabakatlı Kıymet Takdiri Çalışması, BNPC 231 Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Finansal Piyasalar, Finansal Piyasalarda Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Yatırımcıların Korunması, Para ve Sermaye Piyasaları, Türev Finansal Piyasalar, Kollektif Yatırım Kurumları, Merkez Bankası ve Piyasalar Üzerindeki Rolü DERS KODU DERS ADI BNPC 233 Pazarlama Pazarlama tanımı ve pazarlama ile ilgili kavramlar, Pazarlama Sistemi, stratejik planlama ve pazarlama süreci, Pazar bölümlemesi, Hedef Pazar, Pazar Konumlandırması ve pazarlama Bileşimi Pazarlamanın Mikro Çevresi Pazarlamanın Makro Çevresi Ürün Kavramı ve ürün sınıflandırmaları Ürün yaşam eğrisi ve yeni ürün geliştirme süreci Marka, ambalaj, etiket, kalite, garanti Fiyat ve fiyatlandırma yöntemleri Fiyat farklılaştırma, psikolojik fiyatlandırma stratejileri Dağıtım kanalı ve kanal üyelerinin işlevleri dolaylı ve dolaysız dağıtım ve dağıtım kanalında bütünleşme stratejileri Toptancılık, perakendecilik ve fiziksel dağıtım İletişim süreci ve reklam, satış özendirici araçlar Satış yönetimi ve kişisel satış. BNPC 235 Yönetim Organizasyon Yönetim ve organizasyon: İlgili kavramlar, Yönetim kavramının doğuşu ve gelişimi, yönetim fonksiyonları, çağdaş örgütler ve yönetim yaklaşımları, örgütsel davranışın yönetimi, yönetim teknikleri, yönetim bağlantı süreçleri BNPC 237 Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim ve Medya, Halkla İlişkilerin Temelleri, İletişim Kampanyaları, Kişilerarası İletişim, Halkla İlişkilerde Etkinlik Yönetimi, İmaj Oluşturma Teknikleri, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler Stratejileri ve Yönetim, İkna ve Propaganda, Kriz Yönetimi, BNPC 239 Mesleki Yabancı Dil Bu ders mesleki İngilizce kullanma yeteneklerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler basit deyimleri ve cümleleri metin ve formların içinde anlamayı, soru sorma ve cevap vermeyi öğrendikten sonra kısa metinleri anlayacaklarıdır. Meslekleri ile ilgili yeni kelime ve deyimler öğrenip bunları cümle içinde kullanabilecek yeterliliğe geleceklerdir. Öğrenciler yazma ve yazım hatalarını düzeltmeye yönelik aktivitelerde bulunacaklardır.

7 IV. YARIYIL BNPC 202 Bankacılık Uygulamaları-I Bankacılık işlemleri üzerine uygulamalı ve eğitici çalışmalar BNPC 204 Sigortacılık Uygulamaları-I Sigortacılık işlemleri üzerine uygulamalı ve eğitici çalışmalar BNPC 206 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi Yatırım ve Yatırımcı Kavramı, Temel Analiz, Teknik Analiz, Portföy Analizi, Sermaye Piyasalarında Denge Modelleri, Yatırım Süreçlerinin Değerlendirilmesi. BNPC 208 Banka ve Sigorta Pazarlaması Finansal hizmetlerin pazarlanması, ilkeleri, banka hizmetlerinde pazarlama, pazar analizi, pazar özellikleri, pazarlama hedefleri, pazar bölümlendirme ilkeleri, banka hizmetlerinde pazarlama değişkenleri, bireysel bankacılıkta pazarlama, bankalarda kurumsal pazarlama, doğrudan pazarlama teknikleri. Sigorta pazarlaması; sigorta sektöründe pazarlamanın rolü ve önemi, pazarlama planlaması, ürün ve fiyat geliştirme, tutundurma politikaları, reklam ve tanıtım, dağıtım kanalları, direkt satış, acenteler ve brokerler. BNPC 210 Mesleki Çalışma ve Seminer-II Örnek olay çözümü; Bankacılık ve Sigortacılık konuları ile ilgili yaşanmış ve yaşanması muhtemel örnek olaylar çözmek, Bankacılık ve Sigortacılık faaliyetlerini derinlemesine inceleyerek, gözlem yapmak, analiz yapmak ve yorumlamak ve elde edilen bu bilgi ve belgeleri bir plan dahilinde yazmak ve sınıf veya program bazında sunumunu gerçekleştirmek. BNPC 222 Uluslararası Finans Uluslararası finans sisteminin tarihsel gelişimi, Uluslararası finansal piyasalar ve kurumlar, Uluslararası Likidite, Uluslararası Para Fonu ve Ödemeler Dengesi, Döviz piyasaları, Temel Parite Koşulları, Döviz kurunun belirlenmesi ve uluslararası parite koşullarının temelleri ile dalgalı kur sistemlerinin özellikleri, Uluslararası tahvil piyasaları, eurodollar piyasaları, Türev Piyasalar, Riskten Korunma, Uluslararası Para Piyasaları, Uluslararası Portföy Yatırımları, Dış Ticaret Finansmanı, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Uluslararası Bankacılık, Türk Bankacılığının uluslararası bankacılık sistemi karşısında rol ve işlemleri, Türk bankalarının kullandığı uluslararası kredi çeşitleri. BNPC 224 Sigortacılıkta Risk Yönetimi Sigortacılık sektöründe riskler, Finansal Riskler, Operasyonel Riskler, Sigortacılık Riskleri, Sigorta şirketlerinde risk ölçüm ve yönetimi, Solvency (Yükümlülük Karşılama Yeterlilikleri)

8 BNPC 226 İcra ve İflas Hukuku İcra hukuku genel hükümleri-ilamlı ve ilamsız icra-rehnin paraya çevrilmesi-ihtiyati haciz-iflas hukuku-iflasa tabi kişiler-iflas yolları ve iflasın hukuksal sonuçları-iflasın tasfiyesi-iflasın kapanması- Konkordato. BNPC 228 Reasürans ve Acente Yönetimi Temel Kavramlar, Reasürans, Acente Kuruluş İşlemleri, Acente İşletmeciliği ve Yönetimi, Sigorta Şirketi-Acenta İletişimi ve Davranışlar. BNPC 230 Para ve Banka Para ve Finansal Sistem, Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi, Finansal Kurumlar ve Piyasalar, Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi, Para Arzının Belirlenmesi ve Para Piyasasında Denge, Para Politikası ve Parasal Aktarım Mekanizmaları, Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Para Politikası Rejimleri, Para ve Finansal Sistem. BNPC 232 Bilgisayarda Finans Uygulamaları Finans matematiğinin temelleri, faiz oranı teorisi ve paranın zaman değeri, basit faiz ve basit İskonto, bileşik faiz, bileşik İskonto, faiz oranı enstrümanları, Anüiteler, hisse senedi ve tahvil değerlemesi, yatırım kararları ve sermaye bütçelemesi, türev ürünlerinin değerlendirilmesi, portföy yönetimi, riske maruz değer, matriksler, temel istatistik. BNPC 234 Müşteri İlişkileri Yönetimi Tanımı, Kapsamı, Önemi, Müşterilerle İletişim ve Boyutları, Hizmetlerde Müşteri Bağlılığı ve Kalite, Müşteri İlişkilerinde Stratejik Yaklaşım, Müşteri İlişkilerinin Planlaması ve Uygulama Süreci, Örgüt Kültürü ve Müşteri İlişkileri, Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları, Müşteri İlişkilerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri. BNPC 236 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi ve Muhasebesi İhracat politikası araçları; ithalat politikası araçları; Gümrük Mevzuatı ve Gümrük İşlemleri, Dış ticarette kullanılan belgeler; Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri, Akreditifin Genel Özellikleri, Kullanımının sağladığı Faydalar, Akreditif Türleri Dönülebilir Dönülemez ve Teyitli, Teyitsiz, Kullanımlarına Göre Kıymetli Evrak Olarak Akreditifin İncelenmesi, Poliçe Kabullü Ödemeler, Finansman Aracı Olarak Akreditifler, Açılıştan Kapanışa Örnek Bir Dış Ticaret İşleminin İncelenmesi, Dış ticaret İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları BNPC 238 Sosyal Sorumluluk ve Meslek Etiği Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Bankacılık ve Sigortacılıkta Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Etik, İş Etiği, Bankacılık Meslek Kuralları ve Etik İlkeler, Sigortacılık Meslek Kuralları ve Etik İlkeler, Sigorta Sahtekârlıkları, Bankacılıkta Kara Para, Banka Sahtekârlıkları, Ahlaki Tehlike

9 TEO. UYG D.SAATİ AKTS BNPC 240 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İş Hukukunun genel tanımı, bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku BDN 102 Beden Eğitimi Beden Eğitiminin tanımı, tarihi, amaçlarını kişiye kazandırdıkları, gelişiminin faydaları, Sporun tanımı ve çeşitleri, Tarihi-Siyasal-Sağlık Yönetimi Eğitimi, Tesis-malzeme, Kültür-Turizm, Toplumsal Kalkınma açısından spor, oyun ve çeşitlerinin anlatımı.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.DÖNEM Türk Dili-I Z 2 0 2 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dilin

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık İşlemleri (3 0 3) Bankacılığın tarihçesi,

Detaylı

MFBP 100 Genel Muhasebe

MFBP 100 Genel Muhasebe YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ MFBP 100 Genel Muhasebe İşletme hesap işleri

Detaylı

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF (GÜZ DÖNEMİ) ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ - I Kredi

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Ardeşen Meslek Yüksekokulu. Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Ardeşen Meslek Yüksekokulu. Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ders İçerikleri Müfredat D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar 1.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) D.Kodu Ders Adı Te.

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. YARIYIL TUR01 ATI01 ING01 GEM01 BIK01 GEİ01 BYİ01 IKT01 MAT01 THB01 II.YARIYIL TUR01-B ATI01-B ING01-B GM01-B

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Ders İçerikleri

T.C Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Ders İçerikleri I.SINIF I.YARIYIL DERSLERİ ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2-0-2) Bilgisayarın donanımları, klavyenin kullanımı, fare ve diğer bilgisayar birimleri, işletim sistemleri, veri ekleme ve silme

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Türk Dili I

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı