İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler"

Transkript

1 İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler

2

3 Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARINDA YER ALAN SÜRELER İş Kanunu İş Kanunu (1475) Basın İş Kanunu Deniz İş Kanunu Hafta Tatili Hakkında Kanun Borçlar Kanunu (İlgili Maddeler) Sendikalar Kanunu Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu Ankara 2010

4 İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler Yaşar Güçlü Hukuk Kitapları Dizisi: 1016 ISBN Birinci Baskı: Nisan 2010 Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş ye aittir. Yayınevinin izni olmadan, eğitim ve tanıtım amaçlı kısmi alıntılar hariç olmak üzere hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı yayınlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: Emre Kızmaz Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Strazburg Cd. No: 23 Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli- İSTANBUL Tel: (0-212) Web Adresi: E posta: Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Önsöz İş ve sosyal güvenlik mevzuatı, kapsamının genişliği ve toplumda düzenlediği konuların önemi nedeniyle herkesi yakından ilgilendirmektedir. İş hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili kuralların sağlıklı olarak uygulanabilmesi ve kişilerin mağdur olmamaları için çalışma hayatının takibi ve kayıt altına alınması özel önem arz ettiğinden, gerek çalışmayla gerekse sigortalılıkla ilgili olaylar bildirimlere bağanmış, bu bildirimleri zamanında ve usulüne uygun olarak yapmayan işveren, çalışan, kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri vb. için maddi olarak ağır yaptırımlar öngörülmüştür. Yine çalışma hayatından kaynaklanan bir çok hakkın kullanılması da sürelerle kısıtlanmış bu sürelerin geçirilmesi halinde ilgililerin kısmen veya tamamen hak kaybına uğrayacakları belirtilmiştir. Ayrıca kişilerin işverenden veya sosyal güvenlik kurumlarından, sosyal güvenlik kurumlarının kişilerden olan çeşitli alacakları için de değişik zamanaşımı süreleri öngörülmüştür. Açıklanan nedenlerden dolayı iş ve sosyal güvenlik kanunlarında geçen sürelerin bilinmesinde büyük fayda bulunmaktadır. İş hukukuyla ilgilenen hukukçuların yanında işverenlerin, işçilerin, sendikaların, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri ile bildirimleri yapmakla görevli memurlarının, sosyal güvenlik kurumları yöneticilerinin; iş ve sosyal güvenlik kanunlarındaki süreleri bilmeleri, kendilerinin veya temsil ettikleri kurumların yaptırımlarla karşılaşmamaları, süresinde başvuruda bulunmamış veya çeşitli işlemleri ikmal etmemiş olmaları nedeniyle hak kayıplarına uğramamaları açısından önem arz etmektedir. İş ve sosyal güvenlik mevzuatında yer alan sürelerin ihtiyaç duyulduğunda kanun metinlerinden taranarak çıkarılmasının zorlu-

6 6 İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler ğundan hareketle ilgili kanunlarda yer alan süreler bu çalışmada biraraya toplanarak tablo haline getirilmiştir. Tablo, üç sütun olarak düzenlenmiş olup birinci sütunda sürenin konusu; ikinci sütunda gün, hafta, ay, yıl vb. olarak süre; üçüncü sütunda da sürenin ilgili kanunda yer aldığı madde numarası belirtilmiş, dipnotlarda sürelere uyulmadığı takdirde karşılaşılacak yaptırımların veya uğranılacak kayıpların neler olduğuna ilişkin kanun hükümlerine değinilmiştir. Kitabın içindekiler kısmı Kanunlardaki kısım, bölüm ve madde başlıkları dikkate alınarak düzenlenmiş, aramayı kolaylaştırmak için ufak değişiklikler yapılmış, kitabın sonunda da kavramdan aramaya yardımcı olmak amacıyla kavram dizinine yer verilmiştir. Ayrıca kitabın sonuna ek olarak sosyal güvenlik kanunlarındaki emeklilik yaşı ve sair şartlarla ilgili geçici maddeler konulmuştur. Kitabın başvuran herkese faydalı olmasını diliyor, Sayın Koray SEÇKİN in şahsında yayımında ve dağıtımında emeği geçen bütün Seçkin Yayıncılık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşar GÜÇLÜ

7 Kanunlar Fihristi İŞ KANUNU SAYILI İŞ KANUNU (14 ÜNCÜ MADDE) BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN DENİZ İŞ KANUNU BORÇLAR KANUNU (İLGİLİ MADDELER) HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN SENDİKALAR KANUNU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNU KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU İŞ MAHKEMELERİ KANUNU YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 28 İNCİ MADDESİ SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN EMEKLİLİK YAŞIYLA İLGİLİ GEÇİCİ 205 İNCİ MADDESİ SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU NUN YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI İLE İLGİLİ GEÇİCİ 81 VE 87 NCİ MADDELERİ SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN

8 8 İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARIYLA İLGİLİ GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİ SAYILI TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI İLE İLGİLİ GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİ

9 İçindekiler Önsöz... 5 Kanunlar Fihristi... 7 SÜRELERİN HESAPLANMASIYLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER İŞ KANUNU Genel Hükümler İşyerini Bildirme İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri Geçici İş İlişkisi İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi Tanım ve Şekil Sürekli ve Süreksiz İşlerdeki İş Sözleşmeleri Çağrı Üzerine Çalışma Deneme Süreli İş Sözleşmesi Süreli Fesih Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi Yeni İş Arama İzni Toplu İşçi Çıkarma Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma Ücret Ücret ve Ücretin Ödenmesi Ücretin Gününde Ödenmemesi Ücret Kesme Cezası Asgari Ücret Yarım Ücret Fazla Çalışma Ücreti Hafta Tatili Ücreti Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri... 37

10 10 İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller Yıllık Ücretli İznin Uygulanması İşin Düzenlenmesi Çalışma Süresi Telafi Çalışması Ara Dinlenmesi Gece Süresi ve Gece Çalışmaları Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni Denkleştirme Süresi İş Sağlığı ve Güvenliği İşverenlerin ve İşçilerin Yükümlülükleri İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İşçilerin Hakları Ağır ve Tehlikeli İşlerde Rapor On Sekiz Yaşından Küçük İşçiler İçin Rapor Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi Diğer Merciler Tarafından Yapılan Teftişler SAYILI İŞ KANUNU (14 üncü Madde) Kıdem Tazminatı BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN Bildirilmesi Lazım Gelen Hususlar Yazılı Mukavele ve Terfi Esası Akdin İşveren Tarafından Feshi ve Kıdem Tazminatı Akdin Gazeteci Tarafından Feshi Mülkiye Amirine Bildirilecek Hususlar Tecrübe Müddeti Akdin Tatbik Edilmediği Hallerde Fesih Askerlikte ve Gebelikte Ücret Mahkumiyet veya Yayının Tatili Halinde Ücret Haftalık İzin Yıllık Ücretli İzin Çalışma Müddeti ve Fazla Mesai DENİZ İŞ KANUNU... 55

11 İçindekiler 11 Deneme Süresi Çalışma ve Kimlik Karnesi Çalışma Belgesi Önelsiz Fesih ve İnfisah Fesih Hakkını Kullanma Öneli Akdin Çözülmesinde Bildirim Kıdem Tazminatı İade Hakkından Yoksunluk İş Süresi Ücret Zarar Karşılığı Kesinti Yıllık Ücretli İzin Hafta Tatili Hafta Tatili Ücreti BORÇLAR KANUNU (İlgili Maddeler) Sükut ile Tecdid Feshin İhbarı ile Kanuni Müddetler Bir Seneden Fazla Devam Eden İşlerde Feshi İhbar Süresi Tecrübe Müddeti Hayat Müddetince Yahut On Seneden Fazla İçin Yapılan Akit HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN Haftalık Tatil Süresi Haftalık Çalışma Süresi Pazar Günü Çalıştırılanların Haftalık Tatil Süresi SENDİKALAR KANUNU AMAÇ VE TANIMLAR Kuruluş Esasları İşkolunun Belirlenmesi Tüzelkişiliğin Kazanılmasından Sonra Yapılacak İşlemler Organlar Ortak Hükümler Genel Kurulların Toplantı Zamanı Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı Seçimlerde Uyulacak Esaslar Yönetim Kurulu Toplantıları ÜYELİK... 71

12 12 İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler Sendika Üyeliği Üyeliğin Kazanılması Üyeliğin Sona Ermesi Konfederasyon ve Uluslararası Kuruluş Üyeliği Konfederasyonlara Üye Olma ve Çekilme Uluslararası İşçi ve İşveren Kuruluşlarına Üyelik Teminatlar İşçi Sendikası ve Konfederasyonu Yöneticiliğinin Teminatı FAALİYETLER Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetleri İşyeri Sendika Temsilcisinin Tayini ve Nitelikleri SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN GELİR VE GİDERLERİ Gelirler Mal Bildirimi DENETİM VE MÜEYYİDELER Denetim Defter ve Kayıtlar İçin Uygulanacak Kurallar Bilanço ve Çalışma Raporu Gönderme Zorunluluğu Müeyyideler Seçimlerin İptali Tüzük ve Belgelerde Kanuna Aykırılık Diğer Sebeplerle Faaliyetin Durdurulması ÇEŞİTLİ, GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER Çeşitli Hükümler İşkolları İşçi Sendikalarına Aidat Kesilmesi İşe Alınan, Ayrılan ve Çalışması Sona Eren İşçilerin Bildirilmesi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Genel Hükümler Toplu İş Sözleşmesinin Kapsamı ve Düzeyi Toplu İş Sözleşmelerinin Süresi ve Bitimi Teşmil Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Yetki Yetki Tespiti İçin İşçi Sendikasının Başvurusu... 82

13 İçindekiler 13 İşveren Sendikasının veya İşverenin Başvurusu Yetki İtirazı Yetki Belgesi Toplu Görüşmeye Çağrı Toplu Görüşmenin Başlaması Toplu İş Sözleşmesinin İmzalanması ve Tevdi Edilmesi Uyuşmazlık ve Arabuluculuk Uyuşmazlığın Tespiti Arabuluculuk Görevi Tutanaklar ve Sicil GREV VE LOKAVT Tanımı ve Unsurları Kanuni Grev ve Kanuni Lokavt Kararı Grev ve Lokavt Kararlarının Tebliği Grev ve Lokavt Yasakları ve Erteleme Yasaklarda Yüksek Hakem Kuruluna Başvurma Grev ve Lokavtın Ertelenmesi Grev Oylaması Grev Oylamasının Sonucu Grev ve Lokavtın Başlaması Kanuni Grev ve Lokavta Katılamayacak İşçi Kadrosu Grev ve Lokavta Katılmayacak İşçilerin İsmen Belirlenmesi Grev ve Lokavtın Sonuçları Kanuni Grev ve Lokavtın Konut Haklarına Etkisi Tespit Davası Grev ve Lokavtı Sona Erdirme Kararı TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ BARIŞÇI YOLLARLA ÇÖZÜMÜ Yüksek Hakem Kuruluna Başvurma Yüksek Hakem Kurulunun Kuruluşu Uyuşmazlığın İncelenmesi Toplu Hak Uyuşmazlıkları Yorum Davası KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KURULUŞ ESASLARI VE ORGANLAR Kuruluş Esasları Kuruluş İşlemleri... 97

14 14 İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler Organlar ve Seçimler Zorunlu Organlar Genel Kurulların Toplantı Zamanı ve Karar Yeter Sayısı Seçimlerde Uyulacak Esaslar Seçimlerin İptali ÜYELİK VE GÜVENCELER Üyelik Sendika Üyeliğinin Kazanılması Üyeliğin Sona Ermesi Konfederasyon ve Uluslararası Kuruluş Üyeliği Güvenceler Sendika Üyelerinin ve Yöneticilerinin Güvencesi FAALİYETLER, YASAKLAR VE İDARÎ KURULLAR İdarî Kurullar İşyeri Sendika Temsilcileri SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN GELİRLERİ, GİDERLERİ VE DENETİMİ Gelir ve Giderler Üyelik Ödentisi İdarî ve Malî Denetim TOPLU GÖRÜŞME Toplu Görüşme, Yetki, Mutabakat Metni Yetki Yetki İtirazı Tarafların Toplanması Toplu Görüşmenin Sonuçlanması ve Mutabakat Metni Uyuşmazlıkların Çözüm Usulleri Uyuşmazlığın Tespiti, Çözümü ve Uzlaştırma Kurulu İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İstinaf ve Temyiz Yoluna Başvurma Süresi İdari Mercilerin Müracaatları İş Mahkemelerine Tevdi Etmeleri YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İzin Alma Yükümlülüğü ve İzin Verme Yetkisi İzin Alma Yükümlülüğü ve İzin Verme Yetkisi Çalışma İzinleri ile Çalışma İzni Muafiyet ve Sınırlamaları

15 İçindekiler 15 Süreli Çalışma İzni Süresiz Çalışma İzni Bağımsız Çalışma İzni İstisnai Haller Kanuni Çalışma Süresine Dahil Edilecek Süreler ile İkamette Kesinti Sayılan Süreler İzinlerin Verilmesi, Uzatılması, Reddi, İptali ve Yargı Yoluna Başvurma İzinlerin Verilmesi veya Uzatılması İzin İsteminin Reddi Çalışma İzninin Geçerliliğini Kaybetmesi Yargı Yoluna Başvurma Hakkı Bildirim Yükümlülüğü, Denetleme ve Düzenleme Yetkisi ile Cezaî Hükümler Bildirim Yükümlülüğü Bakanlığa Bilgi Verilmesi SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTA HÜKÜMLERİ Sigortalılara İlişkin Hükümler Sigortalılığın Başlangıcı Sigortalı Bildirimi ve Tescili Sigortalılığın Sona Ermesi İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması Meslek Hastalığının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması Hastalık ve Analık Hali İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar Geçici İş Göremezlik Ödeneği Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri Malûl Sayılma Malûllük Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları Malûllük Aylığının Hesaplanması, Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları

16 16 İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler Yaşlılık Aylığının Başlangıcı, Kesilmesi veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödenmesi Ölüm Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları Hak Sahiplerinin Aylıklarının Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması Evlenme ve Cenaze Ödeneği Fiilî Hizmet Süresi Zammı Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler Bildirim Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler Bazı Kamu Görevlilerinin Prime Esas Kazançları ve Prime Esas Kazanç Üst Sınırı Vazife Malûllüğü Kamu Görevlilerinin Emekliye Sevk Onayları İtibarî Hizmet Süreleri ve İtibarî Hizmet Süresi Primi İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri İsteğe Bağlı Sigorta Primleri ve Ödenmesi Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumunun Denetleme ve Kontrol Yetkisi GENEL SAĞLIK SİGORTASI HÜKÜMLERİ Kapsamdaki Kişiler ve Tescili Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar Kurumca Finansmanı Sağlanacak Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları Malî ve Çeşitli Hükümler Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemi ve Sağlık Giderlerinin Ödenmesi Doğal Afetler veya Savaş Hali PRİMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik Prim Oranları ve Devlet Katkısı Günlük Kazanç Sınırları Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ve İşkollarının ve İşlerin Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belirlenmesi

17 İçindekiler 17 Tehlike Sınıf ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikler Asgari İşçilik Uygulaması ve Uzlaşma Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları Primlerin Ödenmesi Prim Borçlarına Halef Olma, Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı ile İadesi Gereken Primler Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Afet Durumunda Belgelerin Verilme Süresi ve Primlerin Ertelenmesi ORTAK VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Ortak Hükümler Devir, Temlik, Haciz ve Kurum Alacaklarında Zamanaşımı Kontrol Muayenesi Yersiz Ödemelerin Geri Alınması Zamanaşımı, Hakkın Düşmesi ve Avans Çeşitli Hükümler Bilgi ve Belge İsteme Hakkı, Bilgi ve Belgelerin Kuruma Verilme Usûlü İdarî Para Cezaları ve Fesih Hükümleri Kurumca Verilecek İdarî Para Cezaları İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İŞSİZLİK SİGORTASI İşsizlik Sigortasına İlişkin Genel Hükümler İşsizlik Sigortası Primleri ile Sosyal Güvenlik Primlerine İlişkin Hükümler İşsizlik Ödeneğinin; Miktarı, Ödeme Süreleri ve Zamanı ile Sigorta Primleri İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmanın Şartları İdari Para Cezaları ile İdari İşlemlere Karşı İtirazlar DİĞER HÜKÜMLER İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU SİGORTA YARDIMLARI İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Sağlanan Yardımlar

18 18 İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler İş Kazasını Bildirme ve Hekim Tavsiyesine Uymazlık Yaşlılık Sigortası Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları Ölüm Sigortası Ölüm Sigortasından Aylık Bağlama Şartları Prim Ödemeye Esas Alınacak Gün Sayısı EKLER SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 28 İNCİ MADDESİ SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN EMEKLİLİK YAŞIYLA İLGİLİ GEÇİCİ 205 İNCİ MADDESİ SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU NUN YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI İLE İLGİLİ GEÇİCİ 81 VE 87 NCİ MADDELERİ SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARIYLA İLGİLİ GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİ SAYILI TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI İLE İLGİLİ GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİ Kavram Dizini

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Bu Kitap, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/05/2006 Yayımlandığı R.Gazete : 16/06/2006-26200 II İ Ç İ

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yayın No: 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DEĞİŞEN MEVZUATA GÖRE YENİDEN YAZILMIŞ 6. BASKI Yayın No : 3021 Hukuk Dizisi : 1480

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU Aralık 2012 ANKARA SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU SAĞLIK - İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. Madde 2- Bu Kanunun uygulanması bakımından kapsama alınan kişi, işveren, sağlık hizmet sunucusu ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ Cüneyt OLGAÇ Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Dr. Mehmet BULUT Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Prim Daire Başkanı Ankara Aralık 2012 1

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta Yayın

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN SUNUŞ Gelişmiş ülkelerin bile, bir süredir, sistemle sağlanan yardımları azaltarak ve bu yardımlara ulaşmanın koşullarını ağırlaştırarak aşmaya çalıştıkları sosyal güvenlik

Detaylı

HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ

HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde: Birinci Hukuk Dairesi; 1. Taşınmaz mallara ilişkin ve mülkiyet hakkına dayanılarak paydaşlar arasındaki veya üçüncü kişilere

Detaylı

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39 7645 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R 1.BÖLÜM İŞYERİ VE İŞVEREN İŞLEMLERİ I. İŞYERİ SAYILAN YERLER II. SGK AÇISINDAN İŞYERİ İŞLEMLERİ A. İŞYERİNİN SGK YA BİLDİRİLMESİ 1. Genel Olarak İşyerinin Bildirilmesi 2. Yeni Kurulan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik 300 suretiyle kullanabilir. DÖRDÜNCÜ KISIM Primlere İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik Prim Alınması Zorunluluğu Madde 79- Kısa ve uzun vadeli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları 1. Sigortalılık süresi....2 1.1. Sigortalılık süresinin başlangıcını etkileyen faktörler...2 1.1.1. İşe giriş tarihi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 14üncü Bası İstanbul 2011 Yayın No

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR Bilindiği üzere, 16.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve daha sonra çıkan bazı Kanunlarla değişikliklere

Detaylı

MADDE 2: İşe iade davalarında dava koşulundan sayılan en az altı aylık kıdemi olma koşulu, yer altı işlerinde çalışan işçiler için aranmayacaktır.

MADDE 2: İşe iade davalarında dava koşulundan sayılan en az altı aylık kıdemi olma koşulu, yer altı işlerinde çalışan işçiler için aranmayacaktır. 6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNLA 4857, 6356, 4734, 4735, 5018, 4817, 492, 4447, 6331,

Detaylı

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazate de yayınlanmıştır. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003)

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) 1- KANUN İLE GETİRİLEN YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ - Kısmi süreli çalışma, - Çağrı üzerine çalışma, - Geçici (Ödünç) iş ilişkisi, - Telafi çalışma, - Belirli

Detaylı

Açıklamalı - İçtihatlı Genel Sağlık Sigortası Sağlık ve Tedavi Yardımı

Açıklamalı - İçtihatlı Genel Sağlık Sigortası Sağlık ve Tedavi Yardımı Açıklamalı - İçtihatlı Genel Sağlık Sigortası Sağlık ve Tedavi Yardımı Av. İbrahim PINAR Öner ÇALIŞKAN MEB Bakanlık Müfettişi AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI GENEL SAĞLIK SİGORTASI SAĞLIK VE TEDAVİ YARDIMI 5510

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6356 SENDİKALAR VE

Detaylı

6552 Sayılı Torba Kanun 2014 ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sunumu. Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

6552 Sayılı Torba Kanun 2014 ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sunumu. Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 6552 Sayılı Torba Kanun 2014 ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sunumu Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sunum Planı 1. Bölüm: 6552 Sayılı Torba Kanun ile Mevzuatımızda

Detaylı

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENTLERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE SADECE GENEL SAĞLIK SİGORTASINA TABİ

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 MADDE 1-22/5/2003 tarihli

Detaylı

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İDARİ PARA CEZALARI VE DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR Güncellenmiş 2. Baskı Genel Olarak Kabahatler

Detaylı