TRANSBRONŞİY AL SİTOLOJİ İGNESİ (TEK LÜMEN) (21 G)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRANSBRONŞİY AL SİTOLOJİ İGNESİ (TEK LÜMEN) (21 G)"

Transkript

1 TRANSBRONŞİY AL SİTOLOJİ İGNESİ (TEK LÜMEN) (21 G) 1. Disposable olmalıdır. 2. Tek kullanımlık olmalıdır Gauge olmalıdır. 4. Minimum çalışma kalınlığı (l.9mm) olmalıdır. 5. Toplam uzunluğu en az 130 cm olmalıdır. 6. Dış şaftı aspire edilen maiyi görebilmek için şeffaf olmalıdır. 7. İğnenin uzunluğu dışarıya çıktıktan sonra mm olmalıdır. 8. İğne çıktıktan sonra cihaza zarar gelmemesi için güvenlikli kilitlerne kapağı ile kilitlenebilmelidir. 9. İğne üzerindeki handle bölgesinde kilitlenebilir 20 cc' lik enjektör girişi olmalıdır. 10. Her marka bronkoskop sisteminde rahatça ilerleyebilmelidir cc'lik enjektör ile negatifbasınç ile aspirasyon yapıldığında yeterli miktarda aspirasyon yapabilmelidir. 12. King yaptığında dahi çalışabilmelidir. 13. Steril ambalajında tek tek teslim edilmelidir. 14. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır. 15. Orijinal ambalaj ın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve şekli olmalıdır. 16. CE belgesi olmalıdır. 17. Gereğinde numune denenecektir. 1

2 TRANSBRONŞİY AL HİSTOLOJİ İGNESİ (ÇİFT İGNE) (19G) 1. Tek kullanımlık olmalıdır. 2. Eğimli uçlu çift iğneli olmalıdır. 3. Minimum çalışma kalınlığı (l.9mm) olmalıdır. 4. Dış iğne 19 gauge kalınlığında olup, iğne uzunluğu 15 mm olmalıdır. 5. İç iğne 21 gauge kalınlığında olup iğne uzunluğu en az 3 mm ve histolojik örnekleme için uygun olmalıdır iğnenin içinden doku koparabilecek 2.iğne çıkmalıdır. 7. Dış şaftı aspire edilen maiyi görebilmek için şeffaf olmalıdır. 8. Toplam uzunluğu en az 130 cm olmalıdır. 9. İğne çıktıktan sonra cihaza zarar gelmemesi için güvenlikli kilitlerne kapağı ile kilitlenebilmelidir. 10. İğne üzerindeki handle bölgesinde kilitlenebilir 20 cc 'lik enjektör girişi olmalıdır cc' lik enj ektör ile negatif basınç ile aspirasyon yapıldığında yeterli miktarda aspirasyon yapabilmelidir. 12. King yaptığında dahi çalışabilmelidir. 13. Her marka bronkoskop sisteminde rahatça ilerleyebilmelidir. 14. Steril ambalajında tek tek teslim edilmelidir. 15. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır. 16. Orijinal ambalaj ın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve şekli olmalıdır. 17. CE belgesi olmalıdır. 18. Gereğinde numune denenecektir. 2

3 KİLİTLİ ASPİRASYON ŞIRINGASI cc' lik olmalıdır. 2. Alınacak olan transbronşiyal sitolojik ve histolojik biyopsi iğnelerinin üzerindeki handle bölgesine girebilecek özellikte olmalıdır. 3. Kilitlenebilir olmalı ve bu sayede negatifbasınç oluşturup, yeterli aspirasyon sağlayabilmelidir. 4. Steril ambalajında tek tek teslim. edilmelidir. 5. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır. 6. Orijinal ambalaj ın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve şekli olmalıdır. 7. Gerekli uygunluk belgesi olmalıdır. 8. Gereğinde numune denenecektir. 3

4 BRONKOSKOPİK FORSEPS TEKNİK ŞARTNAMESİ (İğneli) 1. Disposable, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Forceps iğneli olmalıdır. 3. Forseps Handie'dan ucuna kadar tek parçadan olmalıdır. 4. Forseps uzunluğu en az 105 cm olmalıdır. 5. Ağız yapısı oval- yuvarlak özelikte olmalıdır. 6. Forceps'in Handel kısmı veya Handel üzerinde sürgülü açma kapama mekanizması olmalıdır. 7. Forceps'in Gövdesi Spiral Esnek Paslanmaz Metal Shafttan Yapılmış olmalıdır ve taşlanmış distal spiral uc1u olmalıdır. 8. Forseps kanaldan çıktığında yönlendirme ile hareket edebilmeli bu sayede yan duvardan biopsi alabilmelidir. 9. Kullanılan sistemlere uygun olmalı, ve 2,0-2,8mm kanalda çalışabilmelidir. 10. CE belgesi olmalıdır. 11. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır. 12. Orijinal ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve şekli olmalıdır. 13. Gereğinde numune denenecektir 4

5 GRASPİNG FORCEPS (BRONKOSKOPİK YABANCI cisim FORSEPSİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ (tripot) ı. Disposeble, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Forseps 90 açılı olmalıdır. 3. Forceps çapı 2.3 olmalıdır. 4. Forceps 3 Prong'a (ayağa) sahip olmalıdır. 5. Forseps Handle' dan ucuna kadar tek parçadan olmalıdır. 6. Yabancı cisim çıkarmaya uygun olmalıdır. 7. Klinik istemine göre Basket uçlu ve/veya üç ayaklı ve/veya beş ayaklı olmalıdır ayaklı olan forseps yabancı cismin önünde açılıp kıvrık uçları ile kavrayabilmelidir. 9. Forseps uzunluğu en az l15-cm, en çok 230 cm olmalıdır. 10. Kullanılan sistemlere uygun olmalıdır. ı ı. 2,8mm çalışma kanalında kullanılabilmelidir. ı2. Tek elle kullanıma uygun olmalı ve kilitlenebilir mekanizmaya sahip olmalıdır. ı3. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 14. CE belgesi olmalıdır. ı5. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır. ı6. Orijinal ambalaj ın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve şekli olmalıdır. 17. Gereğinde demonstrasyon istenecektir. 7

6 BRONŞİY AL SİTOLOJİK FıRÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Disposable olmalıdır. 2. Kullanılan sistemlere uygun olmalıdır. 3. Halka tutaçlı (ring handie) olmalıdır. 4. Çalışma şaftının uzunluğu cm, çapı en az 1.7 mm olmalıdır. 5. Teklif edilen sitoloji fırçası en az 2,Omm ve daha üzeri kanal çapına sahip cihazlarda kullanılabilir özellikte olmalıdır. 6. Fırça (Brush)'nın çapı 3-4 mm olmalıdır. 7. Distaldeki kopmalara karşı dirençli olabilmesi için Fırça (Brush) çaprazlama örgü sistemi ile kılavuz tele bağlanmalıdır. 8. CE belgesi olmalıdır. 9. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır. 10. Orij inal ambalaj ın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve şekli olmalıdır. 9

7 BRONŞİY AL MİKROBİYOLOJİK ÖRNEKLEME FıRÇASı TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Disposable olmalıdır. 2. Kullanılan sistemlere uygun olmalıdır. 3. Halka tutaçlı (ring handle) olmalıdır. 4. Çift şaftlı olmalıdır. 5. Çalışma şaftının uzunluğu cm, çapı en az 1.8 mm olmalıdır l l 6. Teklif edilen malzeme 2,Omm ve daha üzeri kanal çapına sahip cihazlarda kullanılabilir özellikte olmalıdır. 7. Fırça (Brush)'nın çapı en az Imm olmalıdır. 8. Distaldeki kopmalara karşı dirençli olabilmesi için Fırça (Brush) çaprazlama örgü sistemi ile kılavuz tele bağlanmalıdır. 9. CE belgesi olmalıdır. 10. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır. 11. Orijinal ambalaj ın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve şekli olmalıdır. 10

8 i, BRONŞİY AL LA VAJ KABı TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Disposable olmalıdır. 2. Bağlantılar kullanılan bronkoskopik ve vakum sistemlerine uygun olmalıdır. 3. Etilen aks it ile steril edilmiş olmalıdır. 4. Toplama kabı en az 40 ml olmalıdır. 5. Toplama kabı 2-5 ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalıdır. 6. Ürün toplama kabı üzerinde kapak ve kapakta bir tarafına vakum bağlanabilen diğer tarafa aspirasyon sondası takılmayı sağlayabilen girişler olmalıdır. 7. Aspirasyon ve vakum sondalarının her birinin uzunluğu en az 120 cm olmalıdır. 8. CE belgesi olmalıdır. 9. Steril ambalajında tek tek teslim edilmelidir. 10. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır. 11. Orijinal ambalaj ın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve şekli olmalıdır. 11

9 T-TÜPLÜ HAZNELİ İNHALASYON SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Set içinde rezervuar, t-tüp, ağızlık ve rezervuar tüp olmalıdır. 2. Rezervuar en az 8 cc'lik kapasiteye sahip olmalıdır. 3. Rezevuarın temizliği için rezervuar kapaklı olmalı ve kolayayrılabilmelidir 4. Tubing boyu en az 7 ft. Olmalıdır. 5. Klinik olarak temiz olmalıdır

10 ET A KABı (MUKUS TOPLAMA KABı) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Hasta hakkında bilgi yazılabilmesi için paketin içerisinden hasta etiketi çıkmalıdır. 2. Toplama kabı en az 20 ml olmalıdır. 3. Toplama kabı 2 ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalıdır. 4. Ürün toplama kabı üzerinde kılpak ve kapakta bir tarafına vakum bağlanabilen diğer tarafa aspirasyon sondası takılmayı sağlayabilen bağlantı tüpü olmalıdır. 5. Aspirasyon tamamlandıktan sonra vakum bağlanan kısım tüpten ayrılabilir özellikte olmalıdır. 6. Aspirasyon bağlanan kısım işlem bittikten sonra vakum bağlanan kısma monte edilebilir şekilde olmalıdır.bu şekilde alınan kültürün dışarı ile bağlantısı kesilmelidir. 7. Ürün steril edilmiş tekli paket halinde olmalıdır.

11 BRONKOSKOPİK FORSEPS TEKNİK ŞARTNAMESİ (İğnesiz-oval) 1. Disposable, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Forceps iğnesiz olmalıdır. 3. Forseps Handie'dan ucuna kadar tek parçadan olmalıdır. 4. Forseps uzunluğu en az ı05 cm olmalıdır. 5. Ağız yapısı oval- yuvarlak ve iğnesiz özelikte olmalıdır. 6. Forceps'in Handel kısmı veya Handel üzerinde sürgülü açma kapama mekanizması olmalıdır. 7. Forceps'in Gövdesi Spiral Esnek Paslanmaz Metal Shafttan Yapılmış olmalıdır ve taşlanmış distal spiral uc1u olmalıdır. 8. Forseps kanaldan çıktığında yönlendirme ile hareket edebilmeli bu sayede yan duvardan biopsi alabilmelidir. 9. Kullanılan sistemlere uygun olmalı ve 2,0-2,8mm kanaldan geçebilmelidir. 10. CE belgesi olmalıdır. 11. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır. 12. Orijinal ambalaj ın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve şekli olmalıdır. 13. Gereğinde numune denenecektir. 5

12 BRONKOSKOPİK FORSEPS TEKNİK ŞARTNAMESİ (İğnesiz-alligator) 1. Disposable, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Forceps iğnesiz olmalıdır. 3. Forseps Handie'dan ucuna kadar tek parçadan olmalıdır. 4. Forseps uzunluğu en az 105 cm olmalıdır. 5. Ağız yapısı aligatör ve iğnesiz özelikte olmalıdır. 6. Forceps'in Handel kısmı veya Handel üzerinde sürgülü açma kapama mekanizması olmalıdır. 7. Forceps'in Gövdesi Spiral Esnek Paslanmaz Metal Shafttan Yapılmış olmalıdır ve taşlanmış distal spiral uclu olmalıdır. 8. Forseps kanaldan çıktığında yönlendirme ile hareket edebilmeli bu sayede yan duvardan biopsi alabilmelidir. 9. Kullanılan sistemlere uygun olmalı ve 2,0-2,8mm kanaldan geçebilmelidir. 10. CE belgesi olmalıdır. 1]. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır. 12. Orijinal ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve şekli olmalıdır. 13. Gereğinde numune denenecektir 6

13 GRASPİNG FORCEPS (BRONKOSKOPİK YABANCI cisim FORSEPSİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ (pentapot) 1. Disposeble, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Forseps 90 açılı olmalıdır. 3. Forceps çapı 2.3 olmalıdır. 4. Forceps 5 Prong'a (ayağa) sahip olmalıdır. 5. Forseps Handledan ucuna kadar tek parçadan olmalıdır. 6. Yabancı cisim çıkarmaya uygun olmalıdır. 7. Klinik istemine göre Basket uçlu ve/veya üç ayaklı ve/veya beş ayaklı olmalıdır ayaklı olan forseps yabancı cismin önünde açılıp kıvrık uçları ile kavrayabilmelidir. 9. Forseps uzunluğu en az 115 cm, en çok 230 cm olmalıdır. 10. Kullanılan sistemlere uygun olmalıdır ,8mm çalışma kanalında kullanılabilmelidir. 12. Tek elle kullanıma uygun olmalı ve kilitlenebilir mekanizmaya sahip olmalıdır. 13. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 14. CE belgesi olmalıdır. 15. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır. 16. Orij inal ambalaj ın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve şekli olmalıdır. 17. Gereğinde demonstrasyon istenecektir. \. 6

14 GRASPİNG FOReEPS (BRONKOSKOPİK YABANCI cisim FORSEPSİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ (basket) 1. Disposeble, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Forseps 90 açılı olmalıdır. 3. Forseps Handledan ucuna kadar tek parçadan olmalıdır. 4. Yabancı cisim çıkarmaya uygun olmalıdır. 5. Klinik istemine göre Basket uç lu ve/veya üç ayaklı ve/veya beş ayaklı olmalıdır. 6. Basket uç lu olan yakalama forsepsi, yabancı cismin arkasına geçerek açılabilmeli ve yabancı cismi içine alabilmelidir. 7. Forseps uzunluğu en az II5cm, en çok 230 cm olmalıdır. 8. Kullanılan sistemlere uygun olmalıdır. 9. 2,8mm çalışma kanalında kullanılabilmelidir. 10. Tek elle kullanıma uygun olmalı ve kilitlenebilir mekanizmaya sahip olmalıdır. 11. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 12. CE belgesi olmalıdır. 13. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır. 14. Orijinal ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve şekli olmalıdır. 15. Gereğinde demonstrasyon istenecektir. 8

15 ORA-NAZAL PLUS MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ (MEDİUM ) Maske, hastaların tedavisine yönelik pozitif hava yolu basıncı sağlayan cihazlarla (CPAP, BIBAP, APAP, İNVAZİv ve NON-İNvAZİv cihazları vb) beraber kullanım için dizayn edilmiş olmalıdır. Ventimotion ve ResMed marka cihazlar ile uyumlu olmalıdır. Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup alın ve çene bölgelerini tamamen kapatacak ve herhangi bir hava kaçağını önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Maske birden fazla kullanım özelliğine sahip olmalıdır. Maske üzerinde, hasta hortumunun takılması için döner başlıklı giriş bulunmalıdır. Maske, hastanın çenesini' de kapsamalı, böylece maskenin yüzden kayıp kaç ak olma riski ortadan kalkmalıdır. Maskenin çene ye gelen kısmındaki delikler sayesinde, maske çeneye yapışmamalıdır. Maskenin 360 derece dönebilen döner başlıklı girişi üzerinde bir ekzalasyon boşluğu gizlenmiş olarak bulunmalı ve böylelikle ayrı bir ekzalasyon portuna gerek duyulmamalıdır. İstendiğinde bu port çıkartılarak yerine non-vented port takılabilmelidir. Bu sayede invaziv modlar kullanılabilmelidir. Maske ile birlikte 1 adet elastik çok kullanımlı kafa bandı verilmelidir. Maske, kafa bandı düzgün takıldığı taktirde kaçak vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalidır. Hortum girişinde disk şeklinde açılıp kapanan bir kapakçık (valf sistemi) bulunmalıdır. Bu kapakçık, elektirik kesildiğinde açılmalı ve kullanıcının nefes alabilmesini sağlamalıdır. Disk şeklindeki kapakçık, sistemden gelen basınçlı havanın teneffüsü esnasında yukarı kalmalı ve bu şekilde hastanın sadece cihazdan gelen havayı soluması sağlanmalıdır. Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup üzerinde bulunan 2 adet kapaklı port kanülü takılarak gerekli maske iç basıncı ölçümü yapılabilmelidir. Maskenin silikon alın yastığı bulunmalıdır. Kafa bandının ayarlarını değiştirmeden maskenin takılıp çıkarılmasını kolaylaştıran 4 adet bağlantı aparatı bulunmalıdır. Maskede, sabunlu sıcak suda elde yıkanabilir özellikte olmalıdır. Ayrıca dezenfektan kullanılarak da temizlenebilme özelliğine de sahip olmalıdır. Maskede, hem alın yastığının takılı bulunduğu kısım için hem gövdeye bağlantı noktası farklı yüz tiplerine uyum için 3'er kademeli olarak ayarlanabilmelidir. Maskenin boyutu medium olmalıdır. Maske latex içermeyen özelliği sahip olmalı, kullanıcıda herhangi bir alerjik reaksiyona sebep olmamalıdır. İhaleyi alan firma 1 adet numuneyi deneme amacıyla getirecek, hava kaçağı olması veya yeterli yumuşaklıkta olmaması durumunda uygunluk verilmeyecektir, İlgili tüm ISO ve CE belgeleri bulunmalıdır.

16 ORA-NAZAL PLUS MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ ( SMALL ) Maske, hastaların tedavisine yönelik pozitif hava yolu basıncı sağlayan cihazlarla (CPAP, BIBAP, APAP, İNVAZİv ve NON-İNvAZİv cihazları vb) beraber kullanım için dizayn edilmiş olmalıdır. Ventimotion ve ResMed marka cihazlar ile uyumlu olmalıdır. Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup alın ve çene bölgelerini tamamen kapatacak ve herhangi bir hava kaçağını önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Maske birden fazla kullanım özelliğine sahip olmalıdır. Maske üzerinde, hasta hortumunun takılması için döner başlıklı giriş bulunmalıdır. Maske, hastanın çenesini' de kapsamalı, böylece maskenin yüzden kayıp kaçak olma riski ortadan kalkmalıdır. Maskenin çeneye gelen kısmındaki delikler sayesinde, maske çeneye yapışmamalıdır. Maskenin 360 derece dönebilen döner başlıklı girişi üzerinde bir ekzalasyon boşluğu gizlenmiş olarak bulunmalı ve böylelikle ayrı bir ekzalasyon portuna gerek duyulmamalıdır. İstendiğinde bu port çıkartılarak yerine non-vented port takılabilmelidir. Bu sayede invaziv modlar kullanılabilmelidir. Maske ile birlikte 1 adet elastik çok kullanımlı kafa bandı verilmelidir. Maske, kafa bandı düzgün takıldığı taktirde kaçak vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Hortum girişinde disk şeklinde açılıp kapanan bir kapakçık (valf sistemi) bulunmalıdır. Bu kapakçık, elektirik kesildiğinde açılmalı ve kullanıcının nefes alabilmesini sağlamalıdır. Disk şeklindeki kapakçık, sistemden gelen basınçlı havanın teneffüsü esnasında yukarı kalmalı ve bu şekilde hastanın sadece cihazdan gelen havayı soluması sağlanmalıdır. Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup üzerinde bulunan 2 adet kapaklı port kanülü takılarak gerekli maske iç basıncı ölçümü yapılabilmelidir. Maskenin silikon alın yastığı bulunmalıdır. Kafa bandının ayarlarını değiştirmeden maskenin takılıp çıkarılmasını kolaylaştıran 4 adet bağlantı aparatı bulunmalıdır. Maskede, sabunlu sıcak suda elde yıkanabilir özellikte olmalıdır. Ayrıca dezenfektan kullanılarak da temizlenebilme özelliğine de sahip olmalıdır. Maskede, hem alın yastığının takılı bulunduğu kısım için hem gövdeye bağlantı noktası farklı yüz tiplerine uyum için 3'er kademeli olarak ayarlanabilmelidir. Maskenin boyutu small olmalıdır. Maske latex içermeyen özelliği sahip olmalı, kullanıcıda herhangi bir alerjik reaksiyona sebep olmamalıdır. ihaleyi alan fırma 1 adet numuneyi deneme amacıyla getirecek, hava kaçağı olması veya yeterli yumuşaklıkta olmaması durumunda uygunluk verilmeyecekıi, İlgili tüm ıso ve CE belgeleri bulunmalıdır. '~ ~ \\e\\ *~t. \\\,. ".Q. '(c\\' ~,. \~\~~'l s\~\ ~~~,,.ı1 t Il" ~ ıabt o' ~ 0\9'

17 ORA-NAZAL PLUS MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ (LARGE) Maske, hastaların tedavisine yönelik pozitif hava yolu basıncı sağlayan cihazlarla (CPAP, BIBAP, APAP, İNVAZİv ve NON-İNvAZİv cihazları vb) beraber kullanım için dizayn edilmiş olmalıdır. Ventimotion ve ResMed marka cihazlar ile uyumlu olmalıdır. Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup alın ve çene bölgelerini tamamen kapatacak ve herhangi bir hava kaçağını önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Maske birden fazla kullanım özelliğine sahip olmalıdır. Maske üzerinde, hasta hortumunun takılması için döner başlıklı giriş bulunmalıdır. Maske, hastanın çenesini'de kapsamalı, böylece maskenin yüzden kayıp kaç ak olma riski ortadan kalkmalıdır. Maskenin çene ye gelen kısmındaki delikler sayesinde, maske çeneye yapışmamalıdır. Maskenin 360 derece dönebilen döner başlıklı girişi üzerinde bir ekzalasyon boşluğu gizlenmiş olarak bulunmalı ve böylelikle ayrı bir ekzalasyon portuna gerek duyulmamalıdır. İstendiğinde bu port çıkartılarak yerine non-vented port takılabilmelidir. Bu sayede invaziv modlar kullanılabilmelidir. Maske ile birlikte ıadet elastik çok kullanımlı kafa bandı verilmelidir. Maske, kafa bandı düzgün takıldığı taktirde kaçak vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Horturn girişinde disk şeklinde açılıp kapanan bir kapakçık (valf sistemi) bulunmalıdır. Bu kapakçık, elektirik kesildiğinde açılmalı ve kullanıcının nefes alabilmesini sağlamalıdır. Disk şeklindeki kapakçık, sistemden gelen basınçlı havanın teneffüsü esnasında yukarı kalmalı ve bu şekilde hastanın sadece cihazdan gelen havayı soluması sağlanmalıdır. Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup üzerinde bulunan 2 adet kapaklı port kanülü takılarak gerekli maske iç basıncı ölçümü yapılabilmelidir. Maskenin silikon alın yastığı bulunmalıdır. Kafa bandının ayarlarını değiştirmeden maskenin takılıp çıkarılmasını kolaylaştıran 4 adet bağlantı aparatı bulunmalıdır. Maskede, sabunlu sıcak suda elde yıkanabilir özellikte olmalıdır. Ayrıca dezenfektan kullanılarak da temizlenebilme özelliğine de sahip olmalıdır. Maskede, hem alın yastığının takılı bulunduğu kısım için hem gövdeye bağlantı noktası farklı yüz tiplerine uyum için 3' er kademeli olarak ayarlanabilmelidir. Maskenin boyutu large olmalıdır. Maske latex içermeyen özelliği sahip olmalı, kullanıcıda herhangi bir alerjik reaksiyona sebep olmamalıdır. İhaleyi alan firma 1 adet numuneyi deneme amacıyla getirecek, hava kaçağı olması veya yeterli yumuşaklıkta olmaması durumunda uygunluk verilmeyecektir, İlgili tüm ıso ve CE belgeleri bulunmalıdır.

18 ORA-NAZAL MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ ( SMALL ) Maske, hastaların tedavisine yönelik pozitif hava yolu basıncı sağlayan cihazlarla (CPAP, BIBAP, APAP, İNVAZİv ve NON-İNvAZİv cihazları vb) beraber kullanım için dizayn edilmiş olmalıdır. Respironics Trilogy marka cihaza uyumlu olmalıdır. Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup alın ve çene bölgelerini tamamen kapatacak ve herhangi bir hava kaçağını önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Maske birden fazla kullanım özelliğine sahip olmalıdır. Maske üzerinde, hasta hortumunun takılması için döner başlıklı giriş bulunmalıdır. Maske, hastanın çenesini' de kapsamalı, böylece maskenin yüzden kayıp kaçak olma riski ortadan kalkmalıdır. Maskenin çene ye gelen kısmındaki delikler sayesinde, maske çeneye yapışmamalıdır. Maskenin 360 derece dönebilen döner başlıklı girişi üzerinde bir ekzalasyon boşluğu gizlenmiş olarak bulunmalı ve böylelikle ayrı bir ekzalasyon portuna gerek duyulmamalıdır. İstendiğinde bu port çıkartılarak yerine non-vented port takılabilmelidir. Bu sayede invaziv modlar kullanılabilmelidir. Maske ile birlikte 1 adet elastik çok kullanımlı kafa bandı verilmelidir. Maske, kafa bandı düzgün takıldığı taktirde kaç ak vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Hortum girişinde disk şeklinde açılıp kapanan bir kapakçık (valf sistemi) bulunmalıdır. Bu kapakçık, elektirik kesildiğinde açılmalı ve kullanıcının nefes alabilmesini sağlamalıdır. Disk şeklindeki kapakçık, sistemden gelen basınçlı havanın teneffüsü esnasında yukarı kalmalı ve bu şekilde hastanın sadece cihazdan gelen havayı soluması sağlanmalıdır. Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup üzerinde bulunan 2 adet kapaklı port kanülü takılarak gerekli maske iç basıncı ölçümü yapılabilmelidir. Maskenin silikon alın yastığı bulunmalıdır. Kafa bandının ayarlarını değiştirmeden maskenin takılıp çıkarılmasını kolaylaştıran 4 adet bağlantı aparatı bulunmalıdır. Maskede, sabunlu sıcak suda elde yıkanabilir özellikte olmalıdır. Ayrıca dezenfektan kullanılarak da temizlenebilme özelliğine de sahip olmalıdır. Maskede, hem alın yastığının takılı bulunduğu kısım için hem gövdeye bağlantı noktası farklı yüz tiplerine uyum için 3' er kademeli olarak ayarlanabilmelidir. Maskenin boyutu smail olmalıdır. Maske latex içermeyen özelliği sahip olmalı, kullanıcıda herhangi bir alerjik reaksiyona sebep olmamalıdır. İhaleyi alan firma 1 adet numuneyi deneme amacıyla getirecek, hava kaçağı olması veya yeterli yumuşaklıkta olmaması durumunda uygunluk verilmeyecektir, İlgili tüm ISO ve CE belgeleri bulunmalıdır.

19 ORA-NAZAL MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ ( MEDİuM ) Maske, hastaların tedavisine yönelik pozitif hava yolu basıncı sağlayan cihazlarla (CPAP, BIBAP, APAP, İNVAZİv ve NON-İNvAZİv cihazları vb) beraber kullanım için dizayn edilmiş olmalıdır. Respironics Trilogy marka cihaza uyumlu olmalıdır. Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup alın ve çene bölgelerini tamamen kapatacak ve herhangi bir hava kaçağını önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Maske birden fazla kullanım özelliğine sahip olmalıdır. Maske üzerinde, hasta hortumunun takılması için döner başlıklı giriş bulunmalıdır. Maske, hastanın çenesini'de kapsamalı, böylece maskenin yüzden kayıp kaçak olma riski ortadan kalkmalıdır. Maskenin çeneye gelen kısmındaki delikler sayesinde, maske çeneye yapışmamalıdır. Maskenin 360 derece dönebilen döner başlıklı girişi üzerinde bir ekzalasyon boşluğu gizlenmiş olarak bulunmalı ve böylelikle ayrı bir ekzalasyon portuna gerek duyulmamalıdır. İstendiğinde bu port çıkartılarak yerine non-vented port takılabilmelidir. Bu sayede invaziv modlar kullanılabilmelidir. Maske ile birlikte 1 adet elastik çok kullanımlı kafa bandı verilmelidir. Maske, kafa bandı düzgün takıldığı taktirde kaçak vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Hortum girişinde disk şeklinde açılıp kapanan bir kapakçık (valf sistemi) bulunmalıdır. Bu kapakçık, elektirik kesildiğinde açılmalı ve kullanıcının nefes alabilmesini sağlamalıdır. Disk şeklindeki kapakçık, sistemden gelen basınçlı havanın teneffı.isü esnasında yukarı kalmalı ve bu şekilde hastanın sadece cihazdan gelen havayı soluması sağlanmalıdır. Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup üzerinde bulunan 2 adet kapaklı port kanülü takılarak gerekli maske iç basıncı ölçümü yapılabilmelidir. Maskenin silikon alın yastığı bulunmalıdır. Kafa bandının ayarlarını değiştirmeden maskenin takılıp çıkarılmasını kolaylaştıran 4 adet bağlantı aparatı bulunmalıdır. Maskede, sabunlu sıcak suda elde yıkanabilir özellikte olmalıdır. Ayrıca dezenfektan kullanılarak da temizlenebilme özelliğine de sahip olmalıdır. Maskede, hem alın yastığının takılı bulunduğu kısım için hem gövdeye bağlantı noktası farklı yüz tiplerine uyum için 3'er kademeli olarak ayarlanabilmelidir. Maskenin boyutu medium olmalıdır. Maske latex içermeyen özelliği sahip olmalı, kullanıcıda herhangi bir alerjik reaksiyona sebep olmamalıdır. İhaleyi alan firma 1 adet numuneyi deneme amacıyla getirecek, hava kaçağı olması veya yeterli yumuşaklıkta olmaması durumunda uygunluk verilmeyecektir, İlgili tüm ISO ve CE belgeleri bulunmalıdır.

20 ORA-NAZAL MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ ( LARGE) Maske, hastaların tedavisine yönelik pozitif hava yolu basıncı sağlayan cihazlarla (CPAP, BIBAP, APAP, İNVAZİv ve NON-İNvAZİv cihazları vb) beraber kullanım için dizayn edilmiş olmalıdır. Respironics Trilogy marka cihaza uyumlu olmalıdır. Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup alın ve çene bölgelerini tamamen kapatacak ve herhangi bir hava kaçağını önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Maske birden fazla kullanım özelliğine sahip olmalıdır. Maske üzerinde, hasta hortumunun takılması için döner başlıklı giriş bulunmalıdır. Maske, hastanın çenesini' de kapsamalı, böylece maskenin yüzden kayıp kaçak olma riski ortadan kalkmalıdır. Maskenin çeneye gelen kısmındaki delikler sayesinde, maske çeneye yapışmamalıdır. Maskenin 360 derece dönebilen döner başlıklı girişi üzerinde bir ekzalasyon boşluğu gizlenmiş olarak bulunmalı ve böylelikle ayrı bir ekzalasyon portuna gerek duyulmamalıdır. İstendiğinde bu port çıkartılarak yerine non-vented port takılabilmelidir. Bu sayede invaziv modlar kullanılabilmelidir. Maske ile birlikte 1 adet elastik çok kullanımlı kafa bandı verilmelidir. Maske, kafa bandı düzgün takıldığı taktirde kaçak vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Hortum girişinde disk şeklinde açılıp kapanan bir kapakçık (valf sistemi) bulunmalıdır. Bu kapakçık, elektirik kesildiğinde açılmalı ve kullanıcının nefes alabilmesini sağlamalıdır. Disk şeklindeki kapakçık, sistemden gelen basınçlı havanın teneffüsü esnasında yukarı kalmalı ve bu şekilde hastanın sadece cihazdan gelen havayı soluması sağlanmalıdır. Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup üzerinde bulunan 2 adet kapaklı port kanülü takılarak gerekli maske iç basıncı ölçümü yapılabilmelidir. Maskenin silikon alın yastığı bulunmalıdır. Kafa bandının ayarlarını değiştirmeden maskenin takılıp çıkarılmasını kolaylaştıran 4 adet bağlantı aparatı bulunmalıdır. Maskede, sabunlu sıcak suda elde yıkanabilir özellikte olmalıdır. Ayrıca dezenfektan kullanılarak da temizlenebilme özelliğine de sahip olmalıdır. Maskede, hem alın yastığının takılı bulunduğu kısım için hem gövdeye bağlantı noktası farklı yüz tiplerine uyum için 3' er kademeli olarak ayarlanabilmelidir. Maskenin boyutu large olmalıdır. Maske latex içermeyen özelliği sahip olmalı, kullanıcıda herhangi bir alerjik reaksiyona sebep olmamalıdır. İhaleyi alan firma 1 adet numuneyi deneme amacıyla getirecek, hava kaçağı olması veya yeterli yumuşaklıkta olmaması durumunda uygunluk verilmeyecektir, İlgili tüm ISO ve CE belgeleri bulunmalıdır.

21 BİBAP DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ i) Hortumu standart çapta,en az i 80 cm olmalıdır. 2) Hortum ucunda ekshalasyon portu olmalıdır. 3) Hortuma eklenmiş oksijen hattı bulunmalıdır. 4) Su tutucu haznesi bulunmalıdır. 5) Ölçüm hortumunda fıltre olmalıdır. 6) Ventimotion ve ResMed marka cihazlarla uyumlu olmalıdır.

22 BİBAP DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ı) Hortumu standart çapta,en az ı80 cm olmalıdır. 2) Hortum ucunda ekshalasyon portu olmalıdır. 3) Hortuma eklenmiş oksijen hattı bulunmalıdır. 4) Su tutucu haznesi bulunmalıdır. 5) Ölçüm hortumunda filtre olmalıdır. 6) Respironics Trilogy marka cihaza uyumlu olmalıdır.