TEMEL EĞİTİM VE MESLEKİ PLANLAMA BİRİMİ AKTİVİTELERİ Yılları Arasında Tarih Sıralamasına Göre

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL EĞİTİM VE MESLEKİ PLANLAMA BİRİMİ AKTİVİTELERİ. 1999 2014 Yılları Arasında Tarih Sıralamasına Göre"

Transkript

1 TEMEL EĞİTİM VE MESLEKİ PLANLAMA BİRİMİ AKTİVİTELERİ Yılları Arasında Tarih Sıralamasına Göre ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2014 a- Kurs Konu: Ulusal ve Uluslararası Proje Destek Fonları Çok Merkezli Çalışmalar Kurs Yöneticisi: Dr. Bora Eldem Konuşmacılar: Çok merkezli çalışmalarda temel ilkeler Dr. Bora Eldem Bilimsel projelere hazırlık, kaynak bulma Dr. Özgül Altıntaş TÜBİTAK ulusal destekleri (Araştırma projesi ve bilim insanı) Dr. Necati Demir Avrupa Birliği Projesi destekleri ve hazırlıkları Dr. Arzu Taşkıran Çömez b- Uygulamalı kurs Konu: Cerrahi Uygulama Teknikleri Eğitimi Kurs Yöneticisi: Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu Konuşmacılar: Wet-lab uygulamaları Simulasyon cihazları ile uygulama Cerrahi video ve fotoğraflama Hasta üzerinde cerrahi uygulama eğitimi c-interaktif toplantı Konu: Oftalmoloji Uzmanlık Eğitiminde Son Durum Toplantı Yöneticisi: Dr. Osman Şevli Arslan Dr. Fatih Mehmet Mutlu Konuşmacılar Devlet üniversitelerinde Devlet üniversitelerinde Eğitim ve araştırma hastanelerinde Eğitim ve araştırma hastanelerinde Özel üniversitelerde Özel üniversitelerde Yurt dışında oftalmoloji eğitimi Yurt dışında oftalmoloji eğitimi Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Levent Karabaş Dr. Fatih Çakır Gündoğan Dr. İhsan Çaça Dr. Özlem Yıldırım Dr. Oya Dönmez Dr. Mehmet Özveren Dr. Ferda Çiftçi Dr. Burcu Nurözler Dr. Fatih Adıbelli Dr. Nil Çelik 2- TOD 11. Mart Sempozyumu 2014 Konu: Yaşlılık Döneminde Oftalmoloji Toplantı Yöneticisi: Yaşlılık sürecinde ortaya çıkan göz hastalıklarında epidemiyoloji ve demografik özellikler Yaşlılarda az görme ile ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi Yaşlılıkta görülen süregen göz hastalıklarında toplumsal maliyet analizleri Dr. Nilüfer Koçak Dr. Zafer Çalışkan

2 Geriatrik yaş grubunda oftalmolojik rehabilitasyon ve aile eğitimi Dr. Aysun idil ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2013 a- Konferans Konu: Nasıl iyi hekim olunur? Konuşmacı: Dr. Demir Başar b- Kurs Konu: Prospektif bilimsel araştırma yapma ve yayına hazırlama Kurs Yöneticisi: Dr. Murat İrkeç Konuşmacılar: Etik kurul izinleri hukuki durum Hayvan çalışması Laboratuvar çalışması Klinik çalışma Dr. Ümit Übeyt İnan Dr. Özcan Kayıkçıoğlu Dr. Afsun Şahin Dr. Murat İrkeç c- Uygulamalı kurs Konu: Oftalmolojide Radyolojik Değerlendirme (Örneklerle açıklamalı) Kurs Yöneticisi: Konuşmacılar: Direkt radyografi Ultrasonografi (oküler ve renkli doppler) Dr. Arzu Taşkıran Çömez Bilgisayarlı tomografi Dr. Özlem Yıldırım Manyetik rezonans görüntüleme Dr. Feyza Önder d- Forum Konu: Oftalmolojide Etik ve Haksız Rekabet Hasta-Hekim-Medya İlişkileri Forum Yöneticisi: Dr. Pınar Aydın Dr.Nezir Suyugül Kolaylaştırıcılar Dr.Reha Ersöz Dr.Dilaver Erşanlı Dr.Beyazıt İlhan Dr.Kadircan Keskinbora Dr.Erdal Yüzbaşıoğlu 4- OFTALMOLOJİDE TIBBİ UYGULAMA HATALARI ve BİLİRKİŞİLİK KURSU 2013 ANA KONU: TIBBİ UYGULAMA HATALARI OFTALMOLOJİDE TIBBİ UYGULAMA HATALARINA GENEL BAKIŞ Tıbbi Uygulama Hataları ile İlgili Genel Tanımlar ve Aydınlatılmış Onam Dr.Sait Eğrilmez Oftalmolojide Sık Görülen Tıbbi Uygulama Hataları ve Olası Nedenleri Oftalmolojide Tıbbi Uygulama Hataları Olgu Örnekleri Dr. İ. Özgür Can Oftalmolojide Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı ve Sorunları Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu OFTALMOLOJİDE TIBBİ UYGULAMA HATALARI ile İLGİLİ GÜNCEL DURUM

3 Yüksek Sağlık Şurası nın Oftalmolojideki Malpraktis Olgularına Bakışı Dr. Nazmi Zengin Adli Tıp Kurumunda Sık Görülen Oftalmolojik Tıbbi Uygulama Hatası Olguları Dr. Nezir Suyugül Sağlıkta Performans Sisteminin Oftalmolojik Tıbbi Uygulama Hatalarına Etkileri Dr. Murat Uyar TIBBİ UYGULAMA HATASI SUÇLAMALARININ YÖNETİMİ Tıbbi Uygulama Hatası Suçlamalarında Etkili Savunma Tıbbi Uygulama Hatası Suçlamalarında Hukuki Süreç ve Yasal Takip Tıbbi Uygulama Hatası Suçlamalarında Medya ile İletişim Dr.Erdem Özkara Av. Halide Savaş Banu Şen TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN KORUNMA Hukuki Sorumluluklar ve Tıbbi Dokümantasyonun Önemi Tıbbi Uygulama Hatalarından Korunmada Alınacak Önlemler Mesleki Sorumluluk Sigortası Bizi Nasıl Koruyabilir? Dr. İ.Özgür Can Dr.Erdem Özkara Serap Aygen ANA KONU: BİLİRKİŞİLİK Tıbbi Bilirkişilik Tanımı Önemi Sorumlulukları Dr. Nevzat Alkan Tıbbi Bilirkişilik Kimler Tarafından ve Nasıl Yapılır? Dr. Erdem Özkara Tıbbi Bilirkişilik ile İlgili Yasal Düzenlemeler ve Güncel Durum Dr. Bora Boz Yargılama Aşamasında Tıbbi Bilirkişi Raporlarına Başvuru ve Değerlendirme Dr.Veli Özer Özbek Tıbbi Bilirkişilik Raporu Nasıl Düzenlenir? Dr. Erdem Özkara Örneklerle Bilirkişi Raporu Yazımı Dr. İ. Özgür Can Tıbbi Bilirkişilik ve Tıbbi Uygulama Hatalarını Değerlendirmede Adli Tıp - Oftalmoloji İşbirliği Dr. Erdem Özkara 5- OFTALMOLOJİDE EĞİTİM BULUŞMASI Ana Konu: Oftalmolojide Hasta-Hekim ve Endüstri Hekim İlişkisi a-yuvarlak Masa Konu: Oftalmolojide Hasta - Hekim İlişkileri Uzman hekim gözünden hasta-hekim ilişkisi Asistan hekim gözünden hasta-hekim ilişkisi Kamu yöneticisi gözünden hasta-hekim ilişkisi Özel kurum yöneticisi gözünden hasta-hekim ilişkisi Hasta gözünden hasta-hekim ilişkisi Hasta hekim ilişkisinde mediko-legal sorunlar Türkülerde hasta-hekim ilişkisi Dr. Hayyam Kıratlı Dr. Revan Yıldırım Dr. Şansal Gedik Dr. Harika Çevikel Mevlüt Ülgen Dr. Erdem Özkara Dr. Sait Eğrilmez b-yuvarlak Masa Konu: Yurt Dışında ve Ülkemizde Hasta - Hekim İlişkileri Amerika Birleşik Devletleri nde hasta-hekim ilişkisi İngiltere de hasta-hekim ilişkisi Almanya da hasta-hekim ilişkisi Fransa da hasta-hekim ilişkisi Yunanistan da hasta-hekim ilişkisi Dr. Hakan Demirci Dr. Mahmut Doğramacı Dr. Olcay Tatar Dr. Ali Erginay Dr. Pandelis Papadopoulos

4 Türkiye de hasta-hekim ilişkisi Dr. Bayazıt İlhan c-konferans Konu: Hasta - Hekim İlişkileri Nasıl Daha İyi Hale Getirilebilir? Konuşmacı: Dr. Çağatay Üstün d-panel Konu: Endüstri - Hekim İlişkileri Endüstri hekim ilişkisinde Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve gerekçeleri Dr. Süleyman Kaynak Endüstri sektörü gözünden endüstri - hekim ilişkisi Dr. Oya Kadaifçi Endüstri - hekim ilişkisinin eğitime yansıması Dr. Reha Ersöz Endüstri - hekim ilişkisinde hukuki durum Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu e-konferans Konu: Ulusal Otoritenin Endüstri Hekim İlişkisine Bakışı Konuşmacı: Dr. Akif Akbulat f-yuvarlak Masa Konu: Yurt Dışında Endüstri - Hekim İlişkileri Amerika Birleşik Devletleri nde endüstri-hekim ilişkisi İngiltere de endüstri-hekim ilişkisi Almanya da endüstri -hekim ilişkisi Fransa da endüstri-hekim ilişkisi Yunanistan da endüstri-hekim ilişkisi Türkiye de endüstri-hekim ilişkisi Dr. Hakan Demirci Dr. Mahmut Doğramacı Dr. Olcay Tatar Dr. Ali Erginay Dr. Pandelis Papadopoulos Dr. Emrullah Taşındı ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2012 a- Etkileşimli Toplantı Konu: Malpraktis ve Hekimin Sorumluluğu Malpraktis Nedir? Malpraktise Neden Olabilecek Kusurlu Eylemler Malpraktis İddiası Olgularına Hekim Gözüyle Bakış Dr. Remzi Kasım Tıbbi Müdahaleden Doğan Tazminat Sorumluluğu Ahmet Kütük Tıbbi Müdahaleden Doğan Ceza Sorumluluğu Hasan Tahsin Gökcan Malpraktis Soruşturması ve Davasında Etkili Savunma Dr. Erdem Özkara b- Kurs Konu: Tıbbi Bilirkişiliğe Giriş Bilirkişiliğin Temel İlkeleri Dr. Erdem Özkara Savunma Açısından Bilirkişiliğin Özellikleri Halide Savaş Bilirkişilik Açısından Aydınlatılmış Onam İ. Özgür Can c- Kurs Konu: Kaliteli Bilimsel Sunum Nasıl Yapılır? Kaliteli Poster Sunumu Hazırlama Teknikleri Dr. Yonca A. Akova Kaliteli Sözlü Sunum Hazırlama Dr. Güngör Sobacı Sahne Hakimiyeti ve Tartışmanın Yönetilmesi Dr. Emrullah Taşındı 7- TOD 25. Yaz Sempozyumu 2012 Konu: Akılcı İlaç Kullanımı Türkiye de Akılcı İlaç Kullanımı Uzm. Ecz. Demet Çelik

5 Farmakovijilans Oftalmolojide Akılcı İlaç Kullanımının Önemi ve Hekimin Rolü Akılcı İlaç Kullanımında Hastanın Rolü ve Sağlık Çalışanlarının Eğitimi Uzm. Ecz. Demet Aydınkarahaliloğlu Dr. Kubilay Çetinkaya Dr. Özlem Yıldırım 8- TOD 9. Mart Sempozyumu 2012 Konu: Oftalmolojide Tıbbi Uygulama Hataları Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreçler Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekimin Rolü Tıbbi Uygulama Hatası Suçlamasında Etkili Savunma ve Yasal Süreç Tıbbi Uygulama Hatalarından Korunma ve Eğitim ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2012 a- Etkileşimli Toplantı Konu: Malpraktis ve Hekimin Sorumluluğu Malpraktis Nedir? Malpraktise Neden Olabilecek Kusurlu Eylemler Malpraktis İddiası Olgularına Hekim Gözüyle Bakış Tıbbi Müdahaleden Doğan Tazminat Sorumluluğu Tıbbi Müdahaleden Doğan Ceza Sorumluluğu Malpraktis Soruşturması ve Davasında Etkili Savunma b- Etkileşimli Toplantı Konu: Başımıza Gelenler İnteraktif Tartışmacılar c- Kurs Konu: Tıbbi Bilirkişiliğe Giriş Bilirkişiliğin Temel İlkeleri Savunma Açısından Bilirkişiliğin Özellikleri Bilirkişilik Açısından Aydınlatılmış Onam Dr. Özlem Yıldırım Dr.Erdem Özkara Dr.Nazmi Zengin Dr. Remzi Kasım Ahmet Kütük Hasan Tahsin Gökcan Dr. Erdem Özkara Hasan Tahsin Gökcan Ahmet Kütük Halide Savaş Dr. Erdem Özkara Dr. Remzi Kasım Dr. Nazmi Zengin Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu Dr. Erdem Özkara Halide Savaş İ. Özgür Can d- Kurs Konu: Kaliteli Bilimsel Sunum Nasıl Yapılır? Kaliteli Poster Sunumu Hazırlama Teknikleri Kaliteli Sözlü Sunum Hazırlama Sahne Hakimiyeti ve Tartışmanın Yönetilmesi Dr. Yonca A. Akova Dr. Güngör Sobacı Dr. Emrullah Taşındı ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2011 a-uygulamalı Kurs Konu: Tanı ve tedavide binoküler indirekt oftalmoskop (BIO) kullanımı

6 BIO teknik özellikleri ve bakımı Dr. Zeliha YAZAR BIO cihazının kullanımı - Pratiğinde püf noktaları Dr. Mehmet ERGİN Tanı amaçlı kulanımı Dr. Figen BATIOĞLU Tedavi amaçlı kulanımı Dr. Solmaz AKAR b-kurs Konu: Bilimsel araştırma nasıl yapılır? Tasarımdan yayınlanması sürecinde püf noktaları Konu seçimi ve projelendirme Dr. Nilgün YILDIRIM Onay ve etik kurul izinleri Dr.Selim DOĞANAY Araştırmanın yürütülmesi ve sonuçlandırılması Dr. AyşegülK. ALTINTAŞ Yayına hazırlamada dikkat edilecek hususlar Dr. Ilgaz S. YALVAÇ 11- OFTALMOLOJİDE EĞİTİM BULUŞMASI Ana Konu: Oftalmolojide Malpraktis - Yasal Hak ve Sorumluluklarımız a-yuvarlak Masa Konu: Hekimin Hak ve Sorumlulukları Uzman Hekimin Yasal Hakları, Hukuki Sorumlulukları ve Aydınlatılmış Onam Dr. Nadir ARICAN Asistan Hekimin Yasal Hakları ve Sorumlulukları Dr. Ece Uzun Hekimlik Uygulamasında, Hekim Dışı Nedenlerle Oluşan Kusurlar ve Hekimin Sorumluluğu Dr. Sait EĞRİLMEZ Hekimlikte Hasta ile ilgili Belgelendirme Süreçleri, Dokümantasyon ve Raporlama Dr. Haluk ERTÜRK Endikasyon Dışı Uygulamalar ve Hekimin Sorumlulukları Dr. Süleyman KAYNAK b-panel Konu: Tıbbi Uygulama Hatalarında Değerlendirme Tıbbi Uygulama Hataları ile İlgili Tanımlar ve Kusur Oluşturan Eylemler Dr. İ. Özgür CAN Asistanın Mesleki Yaşamında Malpraktise Yolaçan Süreçler Dr. Burcu KASIM Komplikasyon ve Malpraktisin Yönetimi-Hasta Hakları ve Yönetime Şikayetlerde Yaklaşım Dr. Kadircan KESKİNBORA Mesleki Soruşturma ve Disiplin Cezalarında Yaklaşım Dr. Nurten ÜNLÜ c-panel Konu: Tıbbi Uygulama Hatalarında Yasal Süreç Tıbbi Uygulama Hatalarına İlişkin İddialarda Hukuksal Yaklaşım Dr. Veli Özer ÖZBEK Tıbbi Uygulama Hatalarında Adli Tıp Kurumu ve Yüksek Sağlık Şurası Kararları Dr. Sadullah GÜZEL Malpraktis Uygulamalarından Örnekler Dr. Nezir SUYUGÜL Tıbbi Uygulama Hatalarında Diğer Ülkelerle Karşılaştırma Dr. Behiye Eker KAZANCI d- Panel Konu: Tıbbi Uygulama Hatalarından Korunma Oftalmolojide Malpraktis Nasıl Önlenebilir? Dr. Nazmi ZENGİN Malpraktisten Korunmada İhtisas Sürecinde Asistan Eğitimi Nasıl Yapılmalı? Dr.Zeliha YAZAR Malpraktis Suçlamalarında Etkili Savunma ve Adli Tıp Uzmanının Rolü Dr. Erdem ÖZKARA Medyada Malpraktise Yaklaşım Nasıl İşbirliği Yapılabilir? A. Selcen GÜÇHAN Zorunlu Meslek Sigortası Nedir? Hekimi Ne Kadar Korumaktadır? Dr. Taner GÜVEN e- Konferans

7 Konu: Tıbbi Bilirkişilik Dr. Erdem ÖZKARA f- Genel Tartışma Oturumu Tartışmacılar: Dr.Erdem Özkara - Dr.Süleyman Kaynak - Dr.Nadir ARICAN - Dr.Sunay DUMAN - Dr. Taner GÜVEN Dr. Sait EĞRİLMEZ - Dr.Sadullah GÜZEL - Dr.Nezir SUYUGÜL - Dr. Veli Özer ÖZBEK - Dr. Nazmi ZENGİN g-sonuç Bildirgesi ve Kapanış Oturumu Sonuç Bildirgesi Dr. Özlem YILDIRIM Kapanış Dr. Zeliha YAZAR ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2010 a-etkileşimli Toplantı Konu: Bilimsel Toplantılarda Endüstri Desteği İlişkisi Firmaların- Tanıtım, Derneklerin-Eğitim Toplantılarında Hekim Endüstri İlişkisi Dr.Sunay Duman Endüstrinin, Organizasyon Komiteleri, Kurumlar ve Hekimlerle İlişkilerinde Sorunlar Dr. Oya Kadaifçi Organizasyon Komitelerinin Endüstri ve Hekimlerle Yaşadığı Sorunlar Dr. Süleyman Kaynak Endüstri desteğinin Hekim-Hekim, Hekim-Hasta, Hekim-Endüstri İlişkisinde Etik-Deontolojik-Hukuki Sorunlar Dr. Murat Civaner Endüstri Desteği Nasıl Olmalı? Eğitici- Eğitilen- Uzman Hekimlerin Beklentileri b- Panel Konu: Uluslararası İlişkilerde Türk Oftalmolojisi'nin Yeri Uluslararası Oftalmoloji Dernekleri ve Kongrelerinde Türk Oftalmolojisi'nin Durumu Dr. Bekir S.Aslan Türk Oftalmologlarının Yurt Dışında Çalışma Şartları ve Bilimsel Mecmualarda Yeri Dr. Pınar Aydın Uluslararası Bilimsel Randomize Çok Merkezli Çalışmalarda Ülke Olarak Yer Almanın Önemi Dr. Bora Eldem Ülkemizde Uluslararası Kongre Düzenlemenin Önemi ve Aşamaları Dr. Seyhan B.Özkan Uluslararası Yurt Dışı Kongrelere Katılımda Türk Oftalmologların Sorunları Dr.Reha Ersöz c-konferans Konu: Bilimsel Sunu Teknikleri Dr. Pınar Aydın d-kurs Konu: Örneklerle İyi Klinik Uygulamalar Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Dr. Ahmet Nohutçu Tıbbi Etik İlkeleri-Etik Kurullar Dr. Ahmet Demirok Hasta ve Bireylerin Hakları Dr.Yusuf Çağlar Hekimlerin ve Tarafların Sorumlulukları e-uygulamalı Kurs Konu: Cerrahi Uygulamalarda Video ve Fotoğraf Çekme Teknikleri Göz Dışı ve Ön Segment Cerrahilerinde Fotoğraf ve Video Çekme Dr. Ahmet Maden Arka Segment Cerrahilerinde Video Çekme Dr. Güngör Sobacı Fotoğraf ve Video İşleme ve Görüntüleri Sunuma Hazırlama Dr. Reha Ersöz Fotoğraf ve Cerrahi Video Arşivleme Eğitim ve Hukuki Yönden Değerlendirme Dr.Haluk Ertürk

8 13-TOD YAZ SEMPOZYUMU 2010 Konu: Retinal hastalıklarda etik, deontolojik, hukuki yaklaşımlar Hekim-hekim ilişkisi: Tanı koyma, refere etme ve refere eden hekime bildirim aşamalarında nasıl davranılmalı? Dr. Engin Bürümcek Hasta-hekim ilişkisi; tedaviye başlarken, tedavi ve takip aşamalarında neler yapılmalı, nasıl davranılmalı? Bilirkişilerin ve hukukun dosyada aradığı belgeler Dr. Halit Oğuz Yargı kararları ıģığında hekimin hukuki sorumluluğu Dr.Selim Doğanay ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2009 a-yuvarlak Masa Konu: Hekim Emeğine Bakış Halkın Yaklaşımı Hekim Örgütlerinin Yaklaşımı Özel Hastane Sahiplerinin Yaklaşımı Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Yaklaşım Üniversite Hastanelerinde Yaklaşım Hekimlerin Yaklaşımı b-uygulamalı Kurs Konu: Özürlülük Ölçütü Muayenesi Ve Rapor Düzenleme Temaruz ( Simülasyon ) eyleminde, kişiye yaklaşım Görme keskinliği, görme alanı, göz ve görme fonksiyonları puanlandırması Rapor düzenlemede yardımcı araçlar ve bilgisayar programları Özürlülük hakkında diğer yönetmelikler, özürlülere sağlanan haklar c-uygulamalı Kurs Konu: Fundus Kamera Kullanımı Ve Anjiografi Hasta hazırlığı ve bilgilendirme Cihazın teknik özellikleri, kullanımı ve bakımı Fotoğraflama ve anjiyografi çekimi Kayıt, arşivleme ve rapor düzenleme d- Konferans Konu: Ulusal Otoritenin Hekim Emeğine Yaklaşımı e- Forum Konu: Hekimin Başağrısı; Malpraktis Dr. Nuri Özkul Dr. Kayıhan Pala Dr.Akil Batu Dr. Faruk Öztürk Dr. Yusuf Çağlar Dr. Süleyman Kaynak Dr. Fatih M.Mutlu Dr. Mehmet A.Acar Dr. Sait Eğrilmez Dr.Remzi Kasım Dr.Nurten Ünlü Dr. Engin Bürümcek Dr. Haluk Esgin Dr. Sabahattin Aydın Dr. Nezir Suyugül 15- TOD YAZ SEMPOZYUMU 2009 a- Konferans Konu: Asistanlık ve Oftalmik Cerrahi Eğitimi Dönemindeki Komplikasyonlar Dr. Sunay Duman 16- OFTALMOLOJİDE EĞİTİM BULUŞMASI Ana Konu: Hekimin Emek Ve Özlük Hakları Konu: Hekim Emeği

9 Günümüzde Yasal Düzenlemelerin Hekim Emeğine Yansımaları ve Hekimin Yasal Hakları Dr. Arda Saygılı Kamuya ait Sağlık İşletmelerinde Hekim Emeğinin Yeri ve Etki Eden Faktörler Dr.Yusuf Çağlar Özel Sağlık İşletmelerinde Hekim Emeğinin Yeri ve Etki Eden Faktörler Dr. Ali Kocailik Nitelikli Sağlık Hizmeti ve Toplam Kalite Açısından Hekim Emeğinin Yeri ve Değeri Dr.Koray Boduroğlu b-panel Konu: Hekimin Özlük Hakları Üniversite Hastanelerinde Hekimin Özlük Hakları Dr. Sait Eğrilmez Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Hekimin Özlük Hakları Özel Sektördeki Hekimin Özlük Hakları Dr. Akil Batu Mesleki Sorumluluk Sigortası Dr.Ahmet Nohutçu Hekimin Örgütlenmesi ve Sendikalaşma Süreci Dr. Zeki Gül c-panel Konu: Asistanın Eğitim Hakkı-Bilgiye Ulaşım Basılı kaynaklara ulaşım Dr. Pınar E.Apaydın Sanal kaynaklara ulaşım Dr. Arzu S.Karatepe Beceri geliştirme ortamına ulaşım Dr. Nesrin T.Günaydın Bilimsel toplantılara katılım Dr. Bekir Koç Bilgiye ulaşımda rehberlik - afiliasyon Dr. Evrim Doğan d-panel Konu: Asistanın Eğitim Hakkı Ne, Nasıl Etkiliyor? Uzmanlık eğitimi veren kurum sayısı-eğitime etkileri Dr. Emre Hekimoğlu Kliniklerde asistan sayısı-eğitime etkileri Dr. Uğur Acar Asistanın geliri-eğitime etkileri Dr. Konuralp Yakar Çalışma ortamının hekimin sosyal kişilik gelişimine etkileri Dr. Rukiye Aydın Asistanın gelecek beklentisi Dr. Halil İ.Zırığ e-konferans Konu: Sağlıkta Dönüşüm Programı nın Hekim Emeğine Yansımaları Dr.Mehmet Zencir f-konferans Konu:Hekim Emeğinin Belirlenmesinde Hekim Örgütlerinin Rolü-Tıbbi Etik/Hukuk İlişkisi Dr. Feride A.Tanık g-konferans Konu: Genel Sağlık Politikalarının ve Sağlıkta Dönüşüm Projelerinin Tıp Eğitimi Üzerindeki Yansımaları Dr. Cem Terzi h- İnteraktif Katılımlı Yuvarlak Masa Toplantısı Konu: Sevk Zinciri ve SUT un Hekim Emeğine Yansımaları Dr.Sait Erda- Dr.Süleyman Kaynak Dr.Levent Akçay- Dr.Emrullah Taşındı i-sonuç Bildirgeleri Oturumu Asistanların Sonuç Bildirgesi Dr. Yusufcan Yurtsever Uzmanların Sonuç Bildirgesi Dr. Murat Erbezci Eğiticilerin Sonuç Bildirgesi Dr. Özcan Kayıkçıoğlu Emeklilerin Sonuç Bildirgesi Dr. Günay Haznedaroğlu

10 ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2008 Konu: Günümüzde Göz Hekimlerinin Sorunları Sağlık politikalarıyla göz hekimine yabancılaşanlar, göz hekimlerinin özlük ve hukuk sorunları Dr. Sunay Duman Gözlükçü sektörü ve göz hekimlerinin sektörle ilgili sorunları Dr. Süleyman Kaynak Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda göz hekimlerinin sorunları Dr. Yusuf Çağlar Hizmet hastanelerinde göz hekimlerinin sorunları Dr. Etihan Cantürk Özel sağlık sektöründe göz hekimlerinin sorunları Dr. Ahmet Nohutçu Endüstri etiği ve göz hekimlerinin endüstri sektörüyle sorunları Dr. Reha Ersöz b- Panel Konu: Etik Hekim - Hekim Etiği Dr. Mehdi S.Öğüt Hasta - Hekim Etiği Dr. Dilaver Erşanlı Endüstri - Hekim Etiği Dr. Lale K.Bilgin TTB Açısından Etik Dr. İskender Sayek Yüksek Sağlık Şurası Açısından Etik Dr. Sedat Işık c-panel Konu: Sağlıkta Dönüşüm Projeleri (SDP) ve Hekimin Konumu SDP nin Amacı, Sağlıkta Özelleştirme ve Özel Hekimliğin Konumu Dr. Süleyman Kaynak SDP İçinde Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin ve Hekimlerinin Sorunları Dr. Sunay Duman SDP İçinde Üniversite Hastanelerinin ve Hekimlerinin Sorunları Dr. Bora Eldem SDP İçinde Tam Gün Yasa Tasarısı ve TOD un bu Süreçteki Çalışmaları Dr.Nevbahar Tamçelik d-uygulamalı Kurs Konu: Ameliyat Mikroskobu ve Eklerinin Kullanım Pratiği Ameliyat mikroskobu hangi özellikleri taşımalı? Cihazın korunması ve bakımı Ameliyat mikroskoplarında büyütme, ışık ayıraçları ve görüntüleme teknikleri Dr. Süleyman Kaynak Ön segment cerrahisinde ameliyat mikroskobu kullanımı Dr. Bekir S.Aslan Arka segment cerrahisinde ameliyat mikroskobu kullanımı Dr. Remzi Avcı e-uygulamalı Kurs Konu: Özürlülük Ölçütü Muayenesi ve Rapor Düzenlemede Pratik Uygulamalar Temaruz ( Simülasyon ) eyleminde, kişiye yaklaşım Dr. Fatih M.Mutlu Görme keskinliği, görme alanı, diğer göz ve görme fonksiyonlarının puanlandırılması Dr. Mehmet A.Acar Rapor düzenlemede yardımcı araçlar ve bilgisayar programları Dr. Sait Eğrilmez Özürlülük hakkında başkaca yönetmelikler, özürlülere ne gibi haklar sağlıyor?dr.sunay Duman f- Konferans Konu: Bilgi Türleri Ve Bilgiye Ulaşma Yolları Dr. Ahmet Maden g- Forum Konu: Oftalmolojide Bilimsel Organizasyonlar-Kongreler Nasıl Olmalı?

11 18- OFTALMOLOJİDE EĞİTİM BULUŞMASI Ana Konu: Günümüzde Göz Hekiminin Sorunları ve Beklentileri Konu: Hekim Toplum İlişkileri ve Hukuka Yansımaları Hasta-Hekim İlişkisi Medyanın hekime bakışı Tabip Odalarının hekim ilişkileri ve faaliyetleri Hukukun hekime bakışı b-panel Konu: Ülkemizde Göz Hekimlerinin Sorunları Mecburi hizmetteki göz hekiminin sorunları Dr. Gülhanım Hacıyakupoğlu Dr. Orhan Zilelioğlu Dr. Nazmi Zengin Dr. Sait Eğrilmez Dr. Arzu T.Çömez Kamu hastanesindeki göz hekiminin sorunları Dr. Baki Güler Eğitim hastanesindeki göz hekimlerinin sorunları Dr. Levent Akçay Tıp Fakültesi Hastanesindeki göz hekimlerinin sorunları Dr. Sibel Kadayıfçılar Özel sağlık kuruluģundaki göz hekiminin sorunları Dr. Akil Batu Muayenehanedeki göz hekiminin sorunları Dr. Hilmi Or c-panel Konu: Hekimlik Değerleri Hasta ve hasta yakını ilişkilerinde hekimlik onuru ve hekimlik değerleri Dr.Necdet Cinhüseyinoğlu Emeğinin karşılığını alabilmek Sürekli eğitim alma, gelişme hakkı Dr. Sait Erda Hekimin görevde-emeklilikte özlük hakları, toplumda ekonomik-sosyal konumu Dr.Tugay Akmut d-panel Konu: Asistanın Uzmanlık Eğitimindeki Beklentileri Kurumunun lojistik destek-fiziki alt yapı standardizasyonu Dr. Koray K.Demir Eğitici, uzman ve yardımcı sağlık personeli insan gücü standardizasyonu Dr. Nesrin T.Günaydın Ulusal standart eğitim-müfredat programı Dr. Evin Şıngar Eğitim Hastanelerinde EPKK ve Klinik-Bilim Kurullarının Görev-Yetki Tanımları Dr. Esra Kocakaya Üniversite Hastanelerinde AD-Bilim Kurullarının Görev-Yetki Tanımları Dr. Özlem S.Barut e-panel Konu: Asistanın Eğitim-Hizmet Dengesi Yönetimi Beklentileri Asistanın temsiliyet ve söz hakkı Dr. Seval Keçemen Asistanın standart çalışma süresi görev tanımı Koçluk ve uzmanlık eğitimi veren kurumun çağdaş yönetimi Yabancı uyruklu asistanın beklentileri Asistanın özlük hakları f-konferans Konu: Sağlık Politikasında Hekimin Yeri g- Serbest Kürsü Konu: Göz Hekimleri Geleceğe Nasıl Bakıyor? h- Sonuç Bildirgeleri Oturumu Asistanların Sonuç Bildirgesi Uzmanların Sonuç Bildirgesi Dr. Serpil Baran Dr. Gökhan Çelik Dr. Cahit Şahbazov Dr. Baybars B.Başar Dr. Sabahattin Aydın Dr. Nükhet Yargıç Dr. Nami Torunoğlu

12 Eğiticilerin Sonuç Bildirgesi Dr. Sait Eğrilmez ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2007 Konu: Cerrahi girişimlerde yükümlülük Tanı-ameliyat endikasyonu-hasta bilgilendirme Dr. Nezir Suyugül Cerrahi ekipman ve görev dağılımı Dr. Sait Erda Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında sorumluluklar Tıbbi sanat hatalarından korunmada belgeler Dr. Sunay Duman b- Kurs Konu: Ulusal ve uluslararası proje destek fonları, çok merkezli çalışmalarda temel ilkeler Çok merkezli çalışmalarda temel ilkeler Dr. Nilgün Yıldırım Bilimsel projelere hazırlık, kaynak bulma Dr. Murat İrkeç Avrupa Birliği yedinci çerçeve programı ve sağlık alanı tanıtımı Ahu Yücesoy c- Uygulamalı Kurs Konu: Biyomikroskopi, yardımcı aletler ve yardımcı lenslerin kullanımı Biyomikroskop aletinin tanıtımı Dr. İnci K.Midillioğlu Biyomikroskopa eklenebilen yardımcı aletler Dr. Nuray Akyol Ön segment muayenesi Arka segment muayenesi Dr. Özcan Kayıkçıoğlu d- Uygulamalı Kurs Konu: Powerpoint sunumlarında püf noktaları Dr.Canan Ersöz- Dr.Haluk Ertürk- Dr.Reha Ersöz e- Forum Konu: Bilim Dilimiz f- Konferans Konu: Oftalmolojide mesleki ve etik eğitimi g- Konferans Konu: Göz hekimi hatalarının adli tıp açısından değerlendirilmesi Dr. Nezir Suyugül 20- OFTALMOLOJİDE EĞİTİM BULUŞMASI Ana Konu: Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Yansımaları Konu: Sağlıkta Dönüşüm Programı ( SDP ) ve AB ye Uyum Sürecinde Uzmanlık Eğitimi YÖK-Üniversitelerarası Kurulda Son durum Dr. Yusuf Çağlar Sağlıkta Dönüşüm Programının Uzmanlık Eğitimine Etkisi Dr. Engin Bürümcek TOD da Ölçme Değerlendirme Dr. Pınar Aydın UEMS-EBO da Son Durum Dr. Bora Eldem b- Konferans Konu: Sağlıkta Dönüşüm Programı Nedir? Dr. Birol Civelek c- Panel Konu: SDP nın Sağlık Hizmetlerine Yansımaları Üniversite Hastanelerine Etkileri Dr. Levent Alimgil Eğitim Hastanelerine Etkileri Dr. Ahmet Nohutçu SB Hizmet Hastanelerine Etkileri Dr. Etihan Cantürk Özel Göz Sağlık Hizmet Sektörüne Etkileri Dr. Emrullah Taşındı

13 Özel Muayenehanelere Etkileri Dr. Hilmi Or Halk Sağlığına Etkileri Dr. Muammer Eskiocak d- Panel Konu: SDP nın Uzmanlık Eğitimine Etkileri, Asistanın Penceresinden Asistanlığa Nasıl Hazırlanıyoruz? Dr. Saim Üstünel Üniversite Hastanesinde Asistan Hekim Olmak Nedir? Dr. Işık Çorum Eğitim Hastanesinde Asistan Hekim Olmak Nedir? Dr. Pınar A.Özer Asistanlar Geleceğe Nasıl Bakıyor? Dr. Özgür Zengin Ülkemizde Asistan Örgütlenmeleri Dr. Yavuz Tunç e- Panel Konu: SDP nın Uzmanlık Eğitimine Etkileri, Eğiticinin Penceresinden Uzmanlık Eğitimi-Eğitimin Alt Yapısı Dr. Suat Karagül Eğitim Hastanelerine Eğitici Seçimi Nasıl olmalı? Dr. Ali Özyurt Tıp Fakültelerinde Eğiticiler ve Sorunları Dr. Ahmet Gücükoğlu Eğitim Hastanelerinde Eğiticiler ve Sorunları Dr. Sunay Duman Eğitici Örgütlenmeleri f- Panel Konu: Etik ve Uzmanlık Dernekleri Hekim Endüstri İlişkisinde Etik Dr. Reha Ersöz Bilimsel Araştırmada Etik Dr. Haluk Ertürk Hekim Hasta, Hekim-Hekim İlişkisinde Etik Dr. Nezir Suyugül Etik Eğitiminde Uzman Dernekleri Dr. Kadircan Keskinbora g- Sonuç Bildirgeleri Oturumu Asistanların Sonuç Bildirgesi Dr. Çağatay Çağlar Uzmanların Sonuç Bildirgesi Dr. Orhan Karakaşlar Eğiticilerin Sonuç Bildirgesi Dr. Nilüfer Alpaslan ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2006 Konu: Oftalmolojide Sürekli Mesleki Gelişim Yayınlar İnternet Bilimsel Toplantılar Workshop, Wet-Lab b- Konferans Konu: Toplam Kalite İlkeleri c- Forum Konu: Göz Hekiminin Mesleki İntiharı d- Kurs Konu: Sanal Ortamda Bilgiye Ulaşım ve Kullanım Bilgi Kaynaklarına Erişim Mesleki İletişim Bilginin Elektronik Ortama İşlenmesi e- Kurs Dr. Ilgaz Yalvaç Dr. Murat Karaçorlu Dr. Ömer Kamil Doğan Dr. Yıldırım Beyazıt Usta Dr. Nurşen Yüksel Dr. Ümit Ekşioğlu Dr. Acun Gezer

14 Konu: Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Toplam Kalite Çemberleri Toplam Kalite Yönetiminde Kültür Kaliteyi Engelleyen Unsurlar İyileştirme Yöntemleri Liderlik Duygularının Yönetimi Sürekli Öğrenen Örgütler f- Propedötik Kurs Konu: Biyomikroskopi, yardımcı aletler ve yardımcı lenslerin kullanımı Aletin Tanıtımı Ön Segment Muayenesi Fundus Muayenesi Özet ve Uygulama g- Propedötik Kurs Konu: Fako Cihazı ve Ekipmanı Kurulum Parametrelerin Püf Noktaları İnfüzyon Aspirasyon Tüp Sistemleri ve Tip Çeşitleri Elcikler Özel Sistemler Ayak Pedalı Özellikleri Peristaltik Venturi Sistemlerde Enerji Vakum Dr. Suat Karagül Dr. Pınar Aydın Dr. Feyza Erkan Dr. Sunay Duman Dr. Özcan Evyapan Dr. Ayşegül Altıntaş Dr. Özcan Kayıkçıoğlu Dr. Pınar Aydın Dr. İsmet Durak Dr. Şükrü Bayraktar Dr. Fatih M.Mutlu Dr. Bekir Sıtkı Aslan ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2005 Konu: Oftalmolojide Eğitimin Uygulanması Hangi Bilgi - Hangi Beceri Hangi Tutum Şekil Zamanlama Süreç ve Basamaklar Hangi Araçlarla (slayt, tepegöz, tahta, poster, bilgisayar) Anket Değerlendirme Dr. Nilüfer Gözüm Dr. Suat Karagül Dr. Halil Ateş Dr. Ahmet Nohutçu b- Konferans Konu: Toplantı Teknikleri c- Özel Konferans Konu: Osmanlı Hanedanında Göz Hastalıkları d- Özel Konferans Konu: Meslektaşım, Sirakuzalı Lucia e- Özel Konferans Konu: Brugel in Resimlerinde Görülen Körlük f- Özel Konferans Konu: Birinci Dünya Savaşı ve Göz Hastalıkları g- Özel Konferans Konu: İzmir ile İlgili Atatürk Öyküleri h- Özel Konferans Konu: Günlük Hayatımızda Zaman Yönetimi i-kurs Konu: Tasarımdan Yayına Bilimsel Araştırma Araştırma Tasarım İlkeleri Araştırıcının Sorun ve Sorumlulukları Dr. Tanıl Kılınç Dr. Kadircan Keskinbora Dr. Pınar Aydın Dr. Zeynel Karcıoğlu Dr. Mete Soytürk Henri Benasus Meral Parkan Tuna Gülseren Selmanoğulları Dr. Güngör Sobacı Dr. Ilgaz Yalvaç

15 Araştırmalar için İstatistik Dr. Yaşar Duranoğlu Yayın Öncesi Kaynak Taramaları Dr. Nurşen Yüksel j- Kurs Konu: Oftalmolojide Mikroskop Kullanımı ve Mikroskop Ekleri Dr. Remzi Avcı- Dr. Bekir Sıtkı Aslan- Dr. Süleyman Kaynak k- Kurs Konu: Performans Yönetimi Performans Yönetim Sistemleri Dr. Sunay Duman Performans Değerlendirme Sorunları Tanımlama Çözme Dr. Pınar Aydın Performansın Geliştirilmesi Dr. Süleyman Kaynak l- Forum Konu: Göz Hekimlerinin Özlük Hakları ve Kurumsal Farklılıklar 23- OFTALMOLOJİDE EĞİTİM BULUŞMASI a-konferans Konu: Sağlıkta Dönüşüm Programı b-konferans Konu: Performansa Dayalı Çalışma Sistemi c-konferans Konu: Tıpta Uzmanlık Tüzüğü - Son Durum d-panel Konu: Asistan Eğitimi İdeal Eğitim ve Eğitimin Garantisi Fakültelerde Durum Eğitim Hastanelerinde Durum Asistan İnisiyatifi e-panel Konu: Kredi Puan Sistemleri Kullanım Alanı TOD Akademik Kredi Puan Sistemi Fakültelerde Kredi Puan Sistemi Eğitim Hastanelerinde Kredi Puan Sistemi STE Etkinliklerinde Kredilendirme, Niçin Kredilendirme? f-panel Konu: Eğitimde Sanal Ortam Eğitici Eğitiminde Sanal Ortam Asistan Eğitiminde Sanal Ortam Uzmanlık Sonrası Eğitimde Sanal Ortam Toplum Eğitiminde Sanal Ortam g-panel Konu: İnsan Gücü; Gereksinim-Planlama Kalifiye İnsan Gücü Gereksinimi-Planlaması Nedir? Kalifiye Sağlık-Yardımcı Sağlık Personeli Nedir? Günümüzde Göz Hekimlerinin Dağılımı Neye Göre Gereksinim ve Planlama? Dr. Eriş Bilaloğlu Dr. Hakan Eren Dr. Ali Özyurt Dr. Yonca Aydın Akova Dr. Ahmet Gücükoğlu Dr. Bekir Sıtkı Aslan Dr. Engin Bürümcek Dr. Haluk Ertürk Dr. Cemil Apaydın Dr. Levent Akçay Dr. İskender Sayek Dr. Halil Ateş Dr. Mustafa Mete Dr. Murat Erbezci Dr. Mustafa Sütlaş Dr. Kürşat Yıldız Dr. Nazan Erda Dr. Murat Karaçorlu Dr. Füsun Sayek

16 h-panel Konu: Tıbbi Endüstri Sektörü; İlkeli Etik Tanıtım İlaç Sektöründe Tıbbi Teknoloji Sektöründe Özel Sağlık Sektöründe Sürekli Tıp Eğitimi İlişkisi i- Sonuç Bildirgeleri Oturumu Asistanlar Adına Uzmanlar Adına Eğiticiler Adına ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2004 Konu: Bilimsel Yayınlar ve Etik Makale Şablonu ve Yazımı Dürüst Araştırma ve Yayın İlkeleri Etik Olmayan Yayınlar Hekimin Bilimsel ve Hukuki Sorumluluğu b- Kurs Konu: Bilimsel Sunumlar Poster Hazırlama ve Poster Özeti Sunumu Sözel Sunum İlkeleri Makale Yazım İlkeleri Yayın Etiği c- Kurs Konu: Yönetici Motivasyon İlişkisi Yönetim Anlayışları Motivasyonda Temel Yaklaşımlar Program Yetkilendirme Performans Sorunlar Sorunların Çözümü Motivasyonu Artırma d- Forum Konu: Oftalmolojide Haksız Rekabet e- Konferans Konu: Denetim Kurumları ve Yaptırımlar f- Konferans Konu: International Council of Ophthalmology (ICO) Assesment Dr. Oya Kadaifçi Dr. Aybars Özgür Dr. Emrullah Taşındı Dr. Talay Toksöz Dr. Arzu T. Çömez Dr. Akil Batu Dr. Kemal Gündüz Dr. Ahmet Gücükoğlu Dr. Jale Menteş Dr. Sait Erda Dr. Nezir Suyugül Dr. Hayyam Kıratlı Dr. Güray Çıngıl Dr. Zeki Sürel Dr. Ömer Kamil Doğan Dr. Bekir Sıtkı Aslan Dr. Öner Gelişken Dr. Sunay Duman Dr. Hakan Giritlioğlu Dr.Peter Watson 25- OFTALMOLOJİDE EĞİTİM BULUŞMASI Konu: Tıpta Uzmanlık Eğitimi; Günümüzde Yasal Düzenlemeler Uluslararası Standartlar - Dünya Uygulamaları Dr. Ali Kocabaş

17 TC Sağlık Bakanlığı Görüşü TTB UDKK nın Görüşü YÖK ün Görüşü TOD TOYK un Görüşü b-panel Konu: Oftalmolojide Uzmanlık Eğitimi Çağdaş Oftalmoloji Eğitimi Oftalmolojide Eğitim Eğitim Programı Raporu SSK Göz Eğitim Klinikleri SB Göz Eğitim Klinikleri TF Göz AD ları c- Panel Konu: Asistanın Yaşam ve Eğitim Kalitesi Anketör Eğiticinin Aldığı Mesaj Eğitilenin Aldığı Mesaj d-yuvarlak Masa Toplantısı Konu: Kamu ve Özel Sektörde Sağlık Hizmeti Eğitim Son Yasal Düzenlemeler Özel Hastane Poliklinik Tıp Dal Merkezlerinde Durum Muayenehane Hekimliği ve Geleceği SSK Hastaneleri Devlet Hastaneleri Tıp Fakültesi Hastaneleri Hastalar ne Düşünüyor? e- Yuvarlak Masa Toplantısı Konu: Oftalmoloji Yayınları Tek Yazarlı Kitaplar Çok Yazarlı Kitaplar Tek Yazarlı Tercüme Kitaplar Oftalmolojide Periyodik Mecmualar Diğer Periyodik Mecmualarada Oftalmoloji Türk Oftalmoloji Yayınları İndeksi f- Panel Konu: Reklam, Promosyon - Etik Promosyon, Reklam Nedir? Denetim Kurumları ve Yaptırımlar Halkın Sağlık Eğitimi Sosyal Pazarlama İlaç ve Eczacılık Sektöründe Medikal Device, Alet ve Cihaz Sektöründe Etik Açısından Reklam ve Promosyon g- Sonuç Bildirgeleri Oturumu Asistanların Sonuç Bildirgesi Uzmanların Sonuç Bildirgesi Eğiticilerin Sonuç Bildirgesi Dr. Yusuf Özertürk Dr. Cem Terzi Dr. Osman İnci Dr. Berati H.Reisoğlu Dr. İlhan Günalp Dr. Suat Karagül Dr. Hasan Horoz Dr. Suphi Acar Dr. Sait Erda Dr. Remzi Kasım Dr. Halil Ateş Dr. Arzu T.Çömez Dr. Ali Üstüner Dr. Günhan Erbakan Dr. Esin Fırat Dr. Hakan Eren Dr. Kaan Ünlü Dr. Mustafa Sütlaş Dr. Hikmet Özçetin Dr. Erol Turaçlı Dr. Kadri M.Orağlı Dr. Lale K.Bilgin Dr. Murat Köksal Dr. Reha Ersöz Dr. Mehmet Ergin Dr. Erdal Akalın Dr. Oya Kadaifçi İsmet Nayır Dr. Hafize Öztürk Dr. Ebru Bilgiç Dr. Adnan Polat Dr. Jale Menteş

18 26- BAHAR SEMPOZYUMU 2004 Konu: Bilimsel Çalışma Tasarım Süreci Düşünce, Yaklaşım, Hedef, Protokol Körleme ve Yanlılığın Azaltılması Kullanılacak Klinik Çalışma Modelleri Rastgeleleştirme (randomizasyon) ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2003 Konu: Mesleki Hatalar Bugünkü Yasal Durum Sağlık Personeli Hasta İlişkisi Temel Prensipler Üst Kurullar ve İşleyişi Meslek Sigortası Ceza Hükümleri b- Konferans Konu: İletişimde Yeni Paradigmalar Verimlilik c- Kurs Konu: İyi Klinik Uygulamalar Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemeler Tıbbi Etik İlkeleri Etik Kurullar Hasta ve Bireylerin Hakları Hekimlerin ve Tarafların Sorumlulukları d-forum Konu: Oftalmolojide Dil 28- OFTALMOLOJİDE EĞİTİM BULUŞMASI Konu: Oftalmolojide Uzmanlık Eğitimi Alt başlıklar: Bugünkü Yasal Durum Çekirdek Müfredat Bitirme Sınavları Oftalmolojide Uzmanlık Eğitimi ve Avrupa Birliği b-panel Konu: Planlama-Alt Yapı- Değerlendirme- Uzmanlık Dernekleri Uzman Hekim Gereksinim- İnsan Gücü Planlaması İnsan Gücü ve Eğitimin Alt Yapısı Akreditasyon-Resertifikasyon-Uzmanlık Derneklerinin Etkinliği TOYK Çalışmaları c-interaktif Tartışma Oturumu Konu: Asistan Eğitiminde Bilgiye Ulaşım Eğiticiden Eğitilene Bilgi-Beceri Aktarımı Basılı Kaynaklara Ulaşım Dr. Nilgün Yıldırım Dr. Cemil Apaydın Tijen Utkan Cihat Küçükhüseyin Dr. Ahmet Nohutçu Dr. Pınar Aydın Dr. Sait Erda Dr. Sunay Duman Turgay Biçer Dr. Sunay Duman Dr. Haluk Ertürk Dr. Cemil Apaydın Dr.Yonca A.Akova Dr. Suphi Acar Dr. Suat Karagül Dr. Yusuf Çağlar Dr. Bora Eldem Dr. Kürşat Yıldız Dr. Raşit Tükel Dr. Semih Baskan Dr. Emin Özmert Dr. Demir Başar Dr. Ünal Bengisu

19 Sanal Kaynaklara Ulaşım Bilimsel Toplantılara Katılım Navigatör d-panel Konu: Sağlık Endüstrisi ve Hekim İlişkisinde Etik Bilimsel Toplantılarda Araştırma Projelerinde İhale-Hibe İşlemlerinde Etik-Deontoloji Yönünden e- Sonuç Bildirgeleri Oturumu Asistanlar Adına Uzmanlar Adına Eğiticiler Adına Sonuç Bildirgesi ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2002 a- Kurs Konu: Eğiticinin Eğitimi- Sahne Hakimiyeti b- Forum Konu: Halkın Eğitimi Dr. Halil Ateş Dr. Pınar Aydın Dr. Bekir S.Aslan Dr. Timur Yıldız Dr. Talay Toksöz Dr. Ercan Varlıbaşlar Dr. Berna Arda Dr. Ekin Türkmen Dr. Turgut Yaylım Dr. Müslüme Yalaz Dr. Gülhan Slem ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2001 Konu: Bilimsel Yayınlar ve Etik Makale Şablonu ve Yazımı Etik Olmayan Yayınlar Hekimin Bilimsel ve Hukuki Sorumluluğu Dürüst Araştırma ve Yayın İlkeleri b- Forum Konu: Basın ve Halkla İlişkiler c-kurs Konu: Uygulamalı Dijital Fotoğrafi Dr. Ahmet Gücükoğlu Dr. Sait Erda Dr. Nezir Suyugül Dr. İlhan Günalp Dr. Haluk Ertürk Dr. Reha Ersöz ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2000 a-kurs Konu: Düşünmek Konuşmak Öğrenmek Aytaç Açıkalın Eğiticinin Eğitimi Ayşen Bulut b- Forum c- Kurs Konu: Kornea Topografisi Dr. Kamil Bilgihan Dr. Ulgar Yavuz d- Kurs Konu: Görüntüleme Teknikleri Optik Koherens Tomografi Dr. Can Üstündağ H.Retinal Flowmeter Dr. Kazım Devranoğlu Konfokal Scanning Laser Oftalmoskopi Dr. Özcan Ocakoğlu

20 ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 1999 Konu: Oftalmolojide Uzmanlık Eğitimi Yasalar Etik ve Deontoloji Kuralları Propedötik Eğitim Teorik Eğitim Cerrahi Uygulama Eğitimi Klinik İçi ve Dışı Rotasyon Eğitimi Eğitim Kurumlarında Uygulama b- Kurs Konu: Binoküler İndirekt Oftalmoloji c- Kurs Konu: Ön ve Arka Segment Fotografisi d- Kurs Konu: Görüntüleme Teknikleri Sinir Lifi Analizörü Optik Koherens Tomografi H.R.FM Konfokal Scanning Laser Oftalmoskopi Dr. Engin Bürümcek Dr. Murat İrkeç Dr. İhsan Öge Dr. Berati H.Reisoğlu Dr. İlhan Günalp Dr. Mehmet Ergin Dr. Osman Saatçi Dr. Murat İrkeç Dr. Can Üstündağ Dr. Kemal Cansu Dr. Özcan Ocakoğlu e- Kurs Konu: Deneysel Cerrahide Deney Hayvanları ile Çalışma Esasları Dr. Hamdi Er Dr. Faruk Öztürk f- Kurs Konu: Ultrasonografi Esasları Dr. Ömer K.Doğan Dr. Haluk Akbatur

OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS

OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS TÜRK OFTALMOLOJ DERNE E T M YAYINLARI NO: 14 OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS HEKİMİN YASAL HAK ve SORUMLULUKLARI 2012 TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM YAYINLARI NO: 14 OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS HEKİMİN YASAL HAK

Detaylı

TTB-UDEK. VII. Genel Kurul Toplantısı Raporu. 4 Aralık 2009. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışma Salonları, İzmir

TTB-UDEK. VII. Genel Kurul Toplantısı Raporu. 4 Aralık 2009. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışma Salonları, İzmir TTB-UDEK VII. Genel Kurul Toplantısı Raporu 4 Aralık 2009 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışma Salonları, İzmir Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından, İzmir

Detaylı

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı EKİM 2014 - OCAK 2015 / SAYI: 12 Kongre Özel Sayısı Değerli Okurlar, Sağlıkta

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler,

REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler, TIP FAKÜLTESİ 2 REKTÖRÜN MESAJI Sevgili Öğrenciler, İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesinin rektörü sıfatıyla hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Çağımızda,

Detaylı

2012-2014. Çalışma Raporu

2012-2014. Çalışma Raporu 2012-2014 Çalışma Raporu 1 İZMİR TABİP ODASI 2012-2014 OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU İzmir -Mayıs 2014 Tasarım özgür sabırlar İzmir Tabip Odası Prof.Dr.Nusret Fişek Cad. No: 5 Alsancak Tel : (232)

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için geliştirilen kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kağıt kullanımında belirgin/anlamlı azalma sağlanacaktır.

Detaylı

İstanbul Dişhekimleri Odası

İstanbul Dişhekimleri Odası İstanbul Dişhekimleri Odası 13. Dönem 2010-2012 Çalışma Raporu Nisan 2012 İstanbul Dişhekimleri Odası 13. Dönem 2010-2012 Çalışma Raporu Nisan 2012 İçindekiler Cumhuriyet Cad. Safir Apt. No. 203 Kat 2

Detaylı

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi.

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. Solunum Aktüel YIL: 5 SAYI: 16 www.solunum.org.tr ISSN: 1309-5285 Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. 2014 yılını

Detaylı

MERCEK 1 (1996 Ocak)

MERCEK 1 (1996 Ocak) MERCEK 1 (1996 Ocak) 1. Prof. Dr. Doğan Kargül Gümrük Birliği ne Bakış 2. Dr. Üzeyir Garih Kurumlarda Yeniden Yapılanmada Yöntemler 3. Prof. Dr. Nusret Ekin Küreselleşme ve Endüstri İlişkilerinde Yeni

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 2012 de Neredeyiz? 2013 de Neler Yapmalıyız? Dr. İskender Sayek Yeniden Belgelendirme (Resertifikasyon) Dr. Mehmet Demirhan TTB-UDEK 2011-2012 Dönemi Çalışma Raporu

Detaylı

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013 6. Tip2 DM Tedavisi 2013 Kursu Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu Geriatrik Nöropsikiyatri Tanı ve Tedavi Kursu 2013 Nutrisyon ve Beslenme Destek Ürünleri Kursu 2013 Geriatri Hemşireliği Kursu 2013 Sheraton

Detaylı

w w w. b a s k e n t. e d u. t r

w w w. b a s k e n t. e d u. t r w w w. b a s k e n t. e d u. t r Mustafa Kemal ATATÜRK 1 2 Prof. Dr. Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Mezuniyet Töreni 3 Prof. Dr. Mehmet Haberal; kuracağı

Detaylı

STRATEJİK PLAN. 2014 2018 www.kanser.org

STRATEJİK PLAN. 2014 2018 www.kanser.org STRATEJİK PLAN 2014 www.kanser.org 2013 İÇİNDEKİLER YÖNETİM SUNUŞU... 3 RAPOR ÖZETİ... 4 1. BÖLÜM: STRATEJİK ANALİZ... 8 1.1. DERNEĞİN TARİHÇESİ... 8 1.2. HİZMETLER ve FAALİYET ALANLARI... 10 1.3. DERNEK

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 9-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Belek, Antalya Değerli Meslektaşlarımız, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org 24-28 Eylül 2014 Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI İÇİNDEKİLER DÜZENLEME KURULU 5 OTURUM BAŞKANI VE KONUŞMACILAR 6 KONFERANSLAR 12 PANELLER 13 UZMANA DANIŞ TOPLANTILARI 14 KURSLAR 15 BİLİMSEL

Detaylı

İKİ AYDA BİR YAYINLANIR 2012 / SAYI: 143. Geleceğe umutla bakıyoruz

İKİ AYDA BİR YAYINLANIR 2012 / SAYI: 143. Geleceğe umutla bakıyoruz İKİ AYDA BİR YAYINLANIR 2012 / SAYI: 143 Geleceğe umutla bakıyoruz Başkan... 07 Genel Sekreter... 09 Editör... 11 Bilimsel Etkinlikler... 12 Oda Haberleri... 14 Meslek Sorunları Sempozyumu... 20 2012-2013

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR STRATEJĐK EYLEMLER TOPLANTISI 10-11 OCAK 2009

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR STRATEJĐK EYLEMLER TOPLANTISI 10-11 OCAK 2009 Gelecegi yaratmak için SÜRDÜRÜLEBĐLĐR STRATEJĐK EYLEMLER TOPLANTISI 10-11 OCAK 2009 SĐLĐVRĐ / KLASĐS OTEL / V.0 Yöntem A. Adnan Almeman Uygulama A. Adnan Almeman Funda Duyuldu U ICO DA IŞMA LIK GRUBU Alaçam

Detaylı

ENGELSİZ BİLİŞİM 2013 SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ (ULUSLARARASI KATILIMLI)

ENGELSİZ BİLİŞİM 2013 SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) ENGELSİZ BİLİŞİM 2013 SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Editörler: Yrd. Doç. Dr. Hasan TINMAZ Yrd. Doç. Dr. İlker YAKIN İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, 2014 Bu eser, İstanbul Gelişim

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 i TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013) 24 Şubat 2014, Ankara Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay/Ankara Tel: 0.312

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer 1 KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Yönetim Kurulu Düzenleme Kurulu Prof.Dr. Dilek Güldal Prof.Dr. Nafiz Bozdemir Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Prof.Dr. Vildan

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI TELEVİZYON PROGRAM YÖNETMEN YARDIMCISI SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0243-5

ULUSAL MESLEK STANDARDI TELEVİZYON PROGRAM YÖNETMEN YARDIMCISI SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0243-5 ULUSAL MESLEK STANDARDI TELEVİZYON PROGRAM YÖNETMEN YARDIMCISI SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0243-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 15.09.2012-28412 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek:

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

İnsan, toplumsal bir hayvandır. Benedict Spinosa. Merhaba,

İnsan, toplumsal bir hayvandır. Benedict Spinosa. Merhaba, Merhaba, Bu sayımızda derneğimizin 28 29 Nisan 2007 tarihlerinde Ankara da düzenlediği ve renkli bir katılıma, hararetli tartışmalara sahne olan Sağlıkta Dönüşümün Etik Boyutu temalı VI. Tıp Etiği Sempozyumu

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

A dan Z ye Aile Hekimliği

A dan Z ye Aile Hekimliği cilt:7 sayı:26 2010 A dan Z ye Aile Hekimliği - Aile Hekimliğine Global Bakış - Aile Hekimliğine Eleştirel Bakış - Türkiye de Aile Hekimliği Uygulaması - Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - Aile Hekimliğinde

Detaylı

Değerli Akademisyenler

Değerli Akademisyenler Değerli Akademisyenler Merhaba, 1984 te başladığımız yayın hayatımızda 30. yılımızı geride bıraktık. Bu süre zarfında binlerce kitap yayınladık, öğrencilerin ve akademisyenlerin çalışma masalarına, kütüphanelerine

Detaylı