TEMEL EĞİTİM VE MESLEKİ PLANLAMA BİRİMİ AKTİVİTELERİ Yılları Arasında Tarih Sıralamasına Göre

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL EĞİTİM VE MESLEKİ PLANLAMA BİRİMİ AKTİVİTELERİ. 1999 2014 Yılları Arasında Tarih Sıralamasına Göre"

Transkript

1 TEMEL EĞİTİM VE MESLEKİ PLANLAMA BİRİMİ AKTİVİTELERİ Yılları Arasında Tarih Sıralamasına Göre ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2014 a- Kurs Konu: Ulusal ve Uluslararası Proje Destek Fonları Çok Merkezli Çalışmalar Kurs Yöneticisi: Dr. Bora Eldem Konuşmacılar: Çok merkezli çalışmalarda temel ilkeler Dr. Bora Eldem Bilimsel projelere hazırlık, kaynak bulma Dr. Özgül Altıntaş TÜBİTAK ulusal destekleri (Araştırma projesi ve bilim insanı) Dr. Necati Demir Avrupa Birliği Projesi destekleri ve hazırlıkları Dr. Arzu Taşkıran Çömez b- Uygulamalı kurs Konu: Cerrahi Uygulama Teknikleri Eğitimi Kurs Yöneticisi: Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu Konuşmacılar: Wet-lab uygulamaları Simulasyon cihazları ile uygulama Cerrahi video ve fotoğraflama Hasta üzerinde cerrahi uygulama eğitimi c-interaktif toplantı Konu: Oftalmoloji Uzmanlık Eğitiminde Son Durum Toplantı Yöneticisi: Dr. Osman Şevli Arslan Dr. Fatih Mehmet Mutlu Konuşmacılar Devlet üniversitelerinde Devlet üniversitelerinde Eğitim ve araştırma hastanelerinde Eğitim ve araştırma hastanelerinde Özel üniversitelerde Özel üniversitelerde Yurt dışında oftalmoloji eğitimi Yurt dışında oftalmoloji eğitimi Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Levent Karabaş Dr. Fatih Çakır Gündoğan Dr. İhsan Çaça Dr. Özlem Yıldırım Dr. Oya Dönmez Dr. Mehmet Özveren Dr. Ferda Çiftçi Dr. Burcu Nurözler Dr. Fatih Adıbelli Dr. Nil Çelik 2- TOD 11. Mart Sempozyumu 2014 Konu: Yaşlılık Döneminde Oftalmoloji Toplantı Yöneticisi: Yaşlılık sürecinde ortaya çıkan göz hastalıklarında epidemiyoloji ve demografik özellikler Yaşlılarda az görme ile ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi Yaşlılıkta görülen süregen göz hastalıklarında toplumsal maliyet analizleri Dr. Nilüfer Koçak Dr. Zafer Çalışkan

2 Geriatrik yaş grubunda oftalmolojik rehabilitasyon ve aile eğitimi Dr. Aysun idil ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2013 a- Konferans Konu: Nasıl iyi hekim olunur? Konuşmacı: Dr. Demir Başar b- Kurs Konu: Prospektif bilimsel araştırma yapma ve yayına hazırlama Kurs Yöneticisi: Dr. Murat İrkeç Konuşmacılar: Etik kurul izinleri hukuki durum Hayvan çalışması Laboratuvar çalışması Klinik çalışma Dr. Ümit Übeyt İnan Dr. Özcan Kayıkçıoğlu Dr. Afsun Şahin Dr. Murat İrkeç c- Uygulamalı kurs Konu: Oftalmolojide Radyolojik Değerlendirme (Örneklerle açıklamalı) Kurs Yöneticisi: Konuşmacılar: Direkt radyografi Ultrasonografi (oküler ve renkli doppler) Dr. Arzu Taşkıran Çömez Bilgisayarlı tomografi Dr. Özlem Yıldırım Manyetik rezonans görüntüleme Dr. Feyza Önder d- Forum Konu: Oftalmolojide Etik ve Haksız Rekabet Hasta-Hekim-Medya İlişkileri Forum Yöneticisi: Dr. Pınar Aydın Dr.Nezir Suyugül Kolaylaştırıcılar Dr.Reha Ersöz Dr.Dilaver Erşanlı Dr.Beyazıt İlhan Dr.Kadircan Keskinbora Dr.Erdal Yüzbaşıoğlu 4- OFTALMOLOJİDE TIBBİ UYGULAMA HATALARI ve BİLİRKİŞİLİK KURSU 2013 ANA KONU: TIBBİ UYGULAMA HATALARI OFTALMOLOJİDE TIBBİ UYGULAMA HATALARINA GENEL BAKIŞ Tıbbi Uygulama Hataları ile İlgili Genel Tanımlar ve Aydınlatılmış Onam Dr.Sait Eğrilmez Oftalmolojide Sık Görülen Tıbbi Uygulama Hataları ve Olası Nedenleri Oftalmolojide Tıbbi Uygulama Hataları Olgu Örnekleri Dr. İ. Özgür Can Oftalmolojide Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı ve Sorunları Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu OFTALMOLOJİDE TIBBİ UYGULAMA HATALARI ile İLGİLİ GÜNCEL DURUM

3 Yüksek Sağlık Şurası nın Oftalmolojideki Malpraktis Olgularına Bakışı Dr. Nazmi Zengin Adli Tıp Kurumunda Sık Görülen Oftalmolojik Tıbbi Uygulama Hatası Olguları Dr. Nezir Suyugül Sağlıkta Performans Sisteminin Oftalmolojik Tıbbi Uygulama Hatalarına Etkileri Dr. Murat Uyar TIBBİ UYGULAMA HATASI SUÇLAMALARININ YÖNETİMİ Tıbbi Uygulama Hatası Suçlamalarında Etkili Savunma Tıbbi Uygulama Hatası Suçlamalarında Hukuki Süreç ve Yasal Takip Tıbbi Uygulama Hatası Suçlamalarında Medya ile İletişim Dr.Erdem Özkara Av. Halide Savaş Banu Şen TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN KORUNMA Hukuki Sorumluluklar ve Tıbbi Dokümantasyonun Önemi Tıbbi Uygulama Hatalarından Korunmada Alınacak Önlemler Mesleki Sorumluluk Sigortası Bizi Nasıl Koruyabilir? Dr. İ.Özgür Can Dr.Erdem Özkara Serap Aygen ANA KONU: BİLİRKİŞİLİK Tıbbi Bilirkişilik Tanımı Önemi Sorumlulukları Dr. Nevzat Alkan Tıbbi Bilirkişilik Kimler Tarafından ve Nasıl Yapılır? Dr. Erdem Özkara Tıbbi Bilirkişilik ile İlgili Yasal Düzenlemeler ve Güncel Durum Dr. Bora Boz Yargılama Aşamasında Tıbbi Bilirkişi Raporlarına Başvuru ve Değerlendirme Dr.Veli Özer Özbek Tıbbi Bilirkişilik Raporu Nasıl Düzenlenir? Dr. Erdem Özkara Örneklerle Bilirkişi Raporu Yazımı Dr. İ. Özgür Can Tıbbi Bilirkişilik ve Tıbbi Uygulama Hatalarını Değerlendirmede Adli Tıp - Oftalmoloji İşbirliği Dr. Erdem Özkara 5- OFTALMOLOJİDE EĞİTİM BULUŞMASI Ana Konu: Oftalmolojide Hasta-Hekim ve Endüstri Hekim İlişkisi a-yuvarlak Masa Konu: Oftalmolojide Hasta - Hekim İlişkileri Uzman hekim gözünden hasta-hekim ilişkisi Asistan hekim gözünden hasta-hekim ilişkisi Kamu yöneticisi gözünden hasta-hekim ilişkisi Özel kurum yöneticisi gözünden hasta-hekim ilişkisi Hasta gözünden hasta-hekim ilişkisi Hasta hekim ilişkisinde mediko-legal sorunlar Türkülerde hasta-hekim ilişkisi Dr. Hayyam Kıratlı Dr. Revan Yıldırım Dr. Şansal Gedik Dr. Harika Çevikel Mevlüt Ülgen Dr. Erdem Özkara Dr. Sait Eğrilmez b-yuvarlak Masa Konu: Yurt Dışında ve Ülkemizde Hasta - Hekim İlişkileri Amerika Birleşik Devletleri nde hasta-hekim ilişkisi İngiltere de hasta-hekim ilişkisi Almanya da hasta-hekim ilişkisi Fransa da hasta-hekim ilişkisi Yunanistan da hasta-hekim ilişkisi Dr. Hakan Demirci Dr. Mahmut Doğramacı Dr. Olcay Tatar Dr. Ali Erginay Dr. Pandelis Papadopoulos

4 Türkiye de hasta-hekim ilişkisi Dr. Bayazıt İlhan c-konferans Konu: Hasta - Hekim İlişkileri Nasıl Daha İyi Hale Getirilebilir? Konuşmacı: Dr. Çağatay Üstün d-panel Konu: Endüstri - Hekim İlişkileri Endüstri hekim ilişkisinde Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve gerekçeleri Dr. Süleyman Kaynak Endüstri sektörü gözünden endüstri - hekim ilişkisi Dr. Oya Kadaifçi Endüstri - hekim ilişkisinin eğitime yansıması Dr. Reha Ersöz Endüstri - hekim ilişkisinde hukuki durum Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu e-konferans Konu: Ulusal Otoritenin Endüstri Hekim İlişkisine Bakışı Konuşmacı: Dr. Akif Akbulat f-yuvarlak Masa Konu: Yurt Dışında Endüstri - Hekim İlişkileri Amerika Birleşik Devletleri nde endüstri-hekim ilişkisi İngiltere de endüstri-hekim ilişkisi Almanya da endüstri -hekim ilişkisi Fransa da endüstri-hekim ilişkisi Yunanistan da endüstri-hekim ilişkisi Türkiye de endüstri-hekim ilişkisi Dr. Hakan Demirci Dr. Mahmut Doğramacı Dr. Olcay Tatar Dr. Ali Erginay Dr. Pandelis Papadopoulos Dr. Emrullah Taşındı ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2012 a- Etkileşimli Toplantı Konu: Malpraktis ve Hekimin Sorumluluğu Malpraktis Nedir? Malpraktise Neden Olabilecek Kusurlu Eylemler Malpraktis İddiası Olgularına Hekim Gözüyle Bakış Dr. Remzi Kasım Tıbbi Müdahaleden Doğan Tazminat Sorumluluğu Ahmet Kütük Tıbbi Müdahaleden Doğan Ceza Sorumluluğu Hasan Tahsin Gökcan Malpraktis Soruşturması ve Davasında Etkili Savunma Dr. Erdem Özkara b- Kurs Konu: Tıbbi Bilirkişiliğe Giriş Bilirkişiliğin Temel İlkeleri Dr. Erdem Özkara Savunma Açısından Bilirkişiliğin Özellikleri Halide Savaş Bilirkişilik Açısından Aydınlatılmış Onam İ. Özgür Can c- Kurs Konu: Kaliteli Bilimsel Sunum Nasıl Yapılır? Kaliteli Poster Sunumu Hazırlama Teknikleri Dr. Yonca A. Akova Kaliteli Sözlü Sunum Hazırlama Dr. Güngör Sobacı Sahne Hakimiyeti ve Tartışmanın Yönetilmesi Dr. Emrullah Taşındı 7- TOD 25. Yaz Sempozyumu 2012 Konu: Akılcı İlaç Kullanımı Türkiye de Akılcı İlaç Kullanımı Uzm. Ecz. Demet Çelik

5 Farmakovijilans Oftalmolojide Akılcı İlaç Kullanımının Önemi ve Hekimin Rolü Akılcı İlaç Kullanımında Hastanın Rolü ve Sağlık Çalışanlarının Eğitimi Uzm. Ecz. Demet Aydınkarahaliloğlu Dr. Kubilay Çetinkaya Dr. Özlem Yıldırım 8- TOD 9. Mart Sempozyumu 2012 Konu: Oftalmolojide Tıbbi Uygulama Hataları Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreçler Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekimin Rolü Tıbbi Uygulama Hatası Suçlamasında Etkili Savunma ve Yasal Süreç Tıbbi Uygulama Hatalarından Korunma ve Eğitim ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2012 a- Etkileşimli Toplantı Konu: Malpraktis ve Hekimin Sorumluluğu Malpraktis Nedir? Malpraktise Neden Olabilecek Kusurlu Eylemler Malpraktis İddiası Olgularına Hekim Gözüyle Bakış Tıbbi Müdahaleden Doğan Tazminat Sorumluluğu Tıbbi Müdahaleden Doğan Ceza Sorumluluğu Malpraktis Soruşturması ve Davasında Etkili Savunma b- Etkileşimli Toplantı Konu: Başımıza Gelenler İnteraktif Tartışmacılar c- Kurs Konu: Tıbbi Bilirkişiliğe Giriş Bilirkişiliğin Temel İlkeleri Savunma Açısından Bilirkişiliğin Özellikleri Bilirkişilik Açısından Aydınlatılmış Onam Dr. Özlem Yıldırım Dr.Erdem Özkara Dr.Nazmi Zengin Dr. Remzi Kasım Ahmet Kütük Hasan Tahsin Gökcan Dr. Erdem Özkara Hasan Tahsin Gökcan Ahmet Kütük Halide Savaş Dr. Erdem Özkara Dr. Remzi Kasım Dr. Nazmi Zengin Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu Dr. Erdem Özkara Halide Savaş İ. Özgür Can d- Kurs Konu: Kaliteli Bilimsel Sunum Nasıl Yapılır? Kaliteli Poster Sunumu Hazırlama Teknikleri Kaliteli Sözlü Sunum Hazırlama Sahne Hakimiyeti ve Tartışmanın Yönetilmesi Dr. Yonca A. Akova Dr. Güngör Sobacı Dr. Emrullah Taşındı ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2011 a-uygulamalı Kurs Konu: Tanı ve tedavide binoküler indirekt oftalmoskop (BIO) kullanımı

6 BIO teknik özellikleri ve bakımı Dr. Zeliha YAZAR BIO cihazının kullanımı - Pratiğinde püf noktaları Dr. Mehmet ERGİN Tanı amaçlı kulanımı Dr. Figen BATIOĞLU Tedavi amaçlı kulanımı Dr. Solmaz AKAR b-kurs Konu: Bilimsel araştırma nasıl yapılır? Tasarımdan yayınlanması sürecinde püf noktaları Konu seçimi ve projelendirme Dr. Nilgün YILDIRIM Onay ve etik kurul izinleri Dr.Selim DOĞANAY Araştırmanın yürütülmesi ve sonuçlandırılması Dr. AyşegülK. ALTINTAŞ Yayına hazırlamada dikkat edilecek hususlar Dr. Ilgaz S. YALVAÇ 11- OFTALMOLOJİDE EĞİTİM BULUŞMASI Ana Konu: Oftalmolojide Malpraktis - Yasal Hak ve Sorumluluklarımız a-yuvarlak Masa Konu: Hekimin Hak ve Sorumlulukları Uzman Hekimin Yasal Hakları, Hukuki Sorumlulukları ve Aydınlatılmış Onam Dr. Nadir ARICAN Asistan Hekimin Yasal Hakları ve Sorumlulukları Dr. Ece Uzun Hekimlik Uygulamasında, Hekim Dışı Nedenlerle Oluşan Kusurlar ve Hekimin Sorumluluğu Dr. Sait EĞRİLMEZ Hekimlikte Hasta ile ilgili Belgelendirme Süreçleri, Dokümantasyon ve Raporlama Dr. Haluk ERTÜRK Endikasyon Dışı Uygulamalar ve Hekimin Sorumlulukları Dr. Süleyman KAYNAK b-panel Konu: Tıbbi Uygulama Hatalarında Değerlendirme Tıbbi Uygulama Hataları ile İlgili Tanımlar ve Kusur Oluşturan Eylemler Dr. İ. Özgür CAN Asistanın Mesleki Yaşamında Malpraktise Yolaçan Süreçler Dr. Burcu KASIM Komplikasyon ve Malpraktisin Yönetimi-Hasta Hakları ve Yönetime Şikayetlerde Yaklaşım Dr. Kadircan KESKİNBORA Mesleki Soruşturma ve Disiplin Cezalarında Yaklaşım Dr. Nurten ÜNLÜ c-panel Konu: Tıbbi Uygulama Hatalarında Yasal Süreç Tıbbi Uygulama Hatalarına İlişkin İddialarda Hukuksal Yaklaşım Dr. Veli Özer ÖZBEK Tıbbi Uygulama Hatalarında Adli Tıp Kurumu ve Yüksek Sağlık Şurası Kararları Dr. Sadullah GÜZEL Malpraktis Uygulamalarından Örnekler Dr. Nezir SUYUGÜL Tıbbi Uygulama Hatalarında Diğer Ülkelerle Karşılaştırma Dr. Behiye Eker KAZANCI d- Panel Konu: Tıbbi Uygulama Hatalarından Korunma Oftalmolojide Malpraktis Nasıl Önlenebilir? Dr. Nazmi ZENGİN Malpraktisten Korunmada İhtisas Sürecinde Asistan Eğitimi Nasıl Yapılmalı? Dr.Zeliha YAZAR Malpraktis Suçlamalarında Etkili Savunma ve Adli Tıp Uzmanının Rolü Dr. Erdem ÖZKARA Medyada Malpraktise Yaklaşım Nasıl İşbirliği Yapılabilir? A. Selcen GÜÇHAN Zorunlu Meslek Sigortası Nedir? Hekimi Ne Kadar Korumaktadır? Dr. Taner GÜVEN e- Konferans

7 Konu: Tıbbi Bilirkişilik Dr. Erdem ÖZKARA f- Genel Tartışma Oturumu Tartışmacılar: Dr.Erdem Özkara - Dr.Süleyman Kaynak - Dr.Nadir ARICAN - Dr.Sunay DUMAN - Dr. Taner GÜVEN Dr. Sait EĞRİLMEZ - Dr.Sadullah GÜZEL - Dr.Nezir SUYUGÜL - Dr. Veli Özer ÖZBEK - Dr. Nazmi ZENGİN g-sonuç Bildirgesi ve Kapanış Oturumu Sonuç Bildirgesi Dr. Özlem YILDIRIM Kapanış Dr. Zeliha YAZAR ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2010 a-etkileşimli Toplantı Konu: Bilimsel Toplantılarda Endüstri Desteği İlişkisi Firmaların- Tanıtım, Derneklerin-Eğitim Toplantılarında Hekim Endüstri İlişkisi Dr.Sunay Duman Endüstrinin, Organizasyon Komiteleri, Kurumlar ve Hekimlerle İlişkilerinde Sorunlar Dr. Oya Kadaifçi Organizasyon Komitelerinin Endüstri ve Hekimlerle Yaşadığı Sorunlar Dr. Süleyman Kaynak Endüstri desteğinin Hekim-Hekim, Hekim-Hasta, Hekim-Endüstri İlişkisinde Etik-Deontolojik-Hukuki Sorunlar Dr. Murat Civaner Endüstri Desteği Nasıl Olmalı? Eğitici- Eğitilen- Uzman Hekimlerin Beklentileri b- Panel Konu: Uluslararası İlişkilerde Türk Oftalmolojisi'nin Yeri Uluslararası Oftalmoloji Dernekleri ve Kongrelerinde Türk Oftalmolojisi'nin Durumu Dr. Bekir S.Aslan Türk Oftalmologlarının Yurt Dışında Çalışma Şartları ve Bilimsel Mecmualarda Yeri Dr. Pınar Aydın Uluslararası Bilimsel Randomize Çok Merkezli Çalışmalarda Ülke Olarak Yer Almanın Önemi Dr. Bora Eldem Ülkemizde Uluslararası Kongre Düzenlemenin Önemi ve Aşamaları Dr. Seyhan B.Özkan Uluslararası Yurt Dışı Kongrelere Katılımda Türk Oftalmologların Sorunları Dr.Reha Ersöz c-konferans Konu: Bilimsel Sunu Teknikleri Dr. Pınar Aydın d-kurs Konu: Örneklerle İyi Klinik Uygulamalar Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Dr. Ahmet Nohutçu Tıbbi Etik İlkeleri-Etik Kurullar Dr. Ahmet Demirok Hasta ve Bireylerin Hakları Dr.Yusuf Çağlar Hekimlerin ve Tarafların Sorumlulukları e-uygulamalı Kurs Konu: Cerrahi Uygulamalarda Video ve Fotoğraf Çekme Teknikleri Göz Dışı ve Ön Segment Cerrahilerinde Fotoğraf ve Video Çekme Dr. Ahmet Maden Arka Segment Cerrahilerinde Video Çekme Dr. Güngör Sobacı Fotoğraf ve Video İşleme ve Görüntüleri Sunuma Hazırlama Dr. Reha Ersöz Fotoğraf ve Cerrahi Video Arşivleme Eğitim ve Hukuki Yönden Değerlendirme Dr.Haluk Ertürk

8 13-TOD YAZ SEMPOZYUMU 2010 Konu: Retinal hastalıklarda etik, deontolojik, hukuki yaklaşımlar Hekim-hekim ilişkisi: Tanı koyma, refere etme ve refere eden hekime bildirim aşamalarında nasıl davranılmalı? Dr. Engin Bürümcek Hasta-hekim ilişkisi; tedaviye başlarken, tedavi ve takip aşamalarında neler yapılmalı, nasıl davranılmalı? Bilirkişilerin ve hukukun dosyada aradığı belgeler Dr. Halit Oğuz Yargı kararları ıģığında hekimin hukuki sorumluluğu Dr.Selim Doğanay ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2009 a-yuvarlak Masa Konu: Hekim Emeğine Bakış Halkın Yaklaşımı Hekim Örgütlerinin Yaklaşımı Özel Hastane Sahiplerinin Yaklaşımı Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Yaklaşım Üniversite Hastanelerinde Yaklaşım Hekimlerin Yaklaşımı b-uygulamalı Kurs Konu: Özürlülük Ölçütü Muayenesi Ve Rapor Düzenleme Temaruz ( Simülasyon ) eyleminde, kişiye yaklaşım Görme keskinliği, görme alanı, göz ve görme fonksiyonları puanlandırması Rapor düzenlemede yardımcı araçlar ve bilgisayar programları Özürlülük hakkında diğer yönetmelikler, özürlülere sağlanan haklar c-uygulamalı Kurs Konu: Fundus Kamera Kullanımı Ve Anjiografi Hasta hazırlığı ve bilgilendirme Cihazın teknik özellikleri, kullanımı ve bakımı Fotoğraflama ve anjiyografi çekimi Kayıt, arşivleme ve rapor düzenleme d- Konferans Konu: Ulusal Otoritenin Hekim Emeğine Yaklaşımı e- Forum Konu: Hekimin Başağrısı; Malpraktis Dr. Nuri Özkul Dr. Kayıhan Pala Dr.Akil Batu Dr. Faruk Öztürk Dr. Yusuf Çağlar Dr. Süleyman Kaynak Dr. Fatih M.Mutlu Dr. Mehmet A.Acar Dr. Sait Eğrilmez Dr.Remzi Kasım Dr.Nurten Ünlü Dr. Engin Bürümcek Dr. Haluk Esgin Dr. Sabahattin Aydın Dr. Nezir Suyugül 15- TOD YAZ SEMPOZYUMU 2009 a- Konferans Konu: Asistanlık ve Oftalmik Cerrahi Eğitimi Dönemindeki Komplikasyonlar Dr. Sunay Duman 16- OFTALMOLOJİDE EĞİTİM BULUŞMASI Ana Konu: Hekimin Emek Ve Özlük Hakları Konu: Hekim Emeği

9 Günümüzde Yasal Düzenlemelerin Hekim Emeğine Yansımaları ve Hekimin Yasal Hakları Dr. Arda Saygılı Kamuya ait Sağlık İşletmelerinde Hekim Emeğinin Yeri ve Etki Eden Faktörler Dr.Yusuf Çağlar Özel Sağlık İşletmelerinde Hekim Emeğinin Yeri ve Etki Eden Faktörler Dr. Ali Kocailik Nitelikli Sağlık Hizmeti ve Toplam Kalite Açısından Hekim Emeğinin Yeri ve Değeri Dr.Koray Boduroğlu b-panel Konu: Hekimin Özlük Hakları Üniversite Hastanelerinde Hekimin Özlük Hakları Dr. Sait Eğrilmez Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Hekimin Özlük Hakları Özel Sektördeki Hekimin Özlük Hakları Dr. Akil Batu Mesleki Sorumluluk Sigortası Dr.Ahmet Nohutçu Hekimin Örgütlenmesi ve Sendikalaşma Süreci Dr. Zeki Gül c-panel Konu: Asistanın Eğitim Hakkı-Bilgiye Ulaşım Basılı kaynaklara ulaşım Dr. Pınar E.Apaydın Sanal kaynaklara ulaşım Dr. Arzu S.Karatepe Beceri geliştirme ortamına ulaşım Dr. Nesrin T.Günaydın Bilimsel toplantılara katılım Dr. Bekir Koç Bilgiye ulaşımda rehberlik - afiliasyon Dr. Evrim Doğan d-panel Konu: Asistanın Eğitim Hakkı Ne, Nasıl Etkiliyor? Uzmanlık eğitimi veren kurum sayısı-eğitime etkileri Dr. Emre Hekimoğlu Kliniklerde asistan sayısı-eğitime etkileri Dr. Uğur Acar Asistanın geliri-eğitime etkileri Dr. Konuralp Yakar Çalışma ortamının hekimin sosyal kişilik gelişimine etkileri Dr. Rukiye Aydın Asistanın gelecek beklentisi Dr. Halil İ.Zırığ e-konferans Konu: Sağlıkta Dönüşüm Programı nın Hekim Emeğine Yansımaları Dr.Mehmet Zencir f-konferans Konu:Hekim Emeğinin Belirlenmesinde Hekim Örgütlerinin Rolü-Tıbbi Etik/Hukuk İlişkisi Dr. Feride A.Tanık g-konferans Konu: Genel Sağlık Politikalarının ve Sağlıkta Dönüşüm Projelerinin Tıp Eğitimi Üzerindeki Yansımaları Dr. Cem Terzi h- İnteraktif Katılımlı Yuvarlak Masa Toplantısı Konu: Sevk Zinciri ve SUT un Hekim Emeğine Yansımaları Dr.Sait Erda- Dr.Süleyman Kaynak Dr.Levent Akçay- Dr.Emrullah Taşındı i-sonuç Bildirgeleri Oturumu Asistanların Sonuç Bildirgesi Dr. Yusufcan Yurtsever Uzmanların Sonuç Bildirgesi Dr. Murat Erbezci Eğiticilerin Sonuç Bildirgesi Dr. Özcan Kayıkçıoğlu Emeklilerin Sonuç Bildirgesi Dr. Günay Haznedaroğlu

10 ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2008 Konu: Günümüzde Göz Hekimlerinin Sorunları Sağlık politikalarıyla göz hekimine yabancılaşanlar, göz hekimlerinin özlük ve hukuk sorunları Dr. Sunay Duman Gözlükçü sektörü ve göz hekimlerinin sektörle ilgili sorunları Dr. Süleyman Kaynak Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda göz hekimlerinin sorunları Dr. Yusuf Çağlar Hizmet hastanelerinde göz hekimlerinin sorunları Dr. Etihan Cantürk Özel sağlık sektöründe göz hekimlerinin sorunları Dr. Ahmet Nohutçu Endüstri etiği ve göz hekimlerinin endüstri sektörüyle sorunları Dr. Reha Ersöz b- Panel Konu: Etik Hekim - Hekim Etiği Dr. Mehdi S.Öğüt Hasta - Hekim Etiği Dr. Dilaver Erşanlı Endüstri - Hekim Etiği Dr. Lale K.Bilgin TTB Açısından Etik Dr. İskender Sayek Yüksek Sağlık Şurası Açısından Etik Dr. Sedat Işık c-panel Konu: Sağlıkta Dönüşüm Projeleri (SDP) ve Hekimin Konumu SDP nin Amacı, Sağlıkta Özelleştirme ve Özel Hekimliğin Konumu Dr. Süleyman Kaynak SDP İçinde Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin ve Hekimlerinin Sorunları Dr. Sunay Duman SDP İçinde Üniversite Hastanelerinin ve Hekimlerinin Sorunları Dr. Bora Eldem SDP İçinde Tam Gün Yasa Tasarısı ve TOD un bu Süreçteki Çalışmaları Dr.Nevbahar Tamçelik d-uygulamalı Kurs Konu: Ameliyat Mikroskobu ve Eklerinin Kullanım Pratiği Ameliyat mikroskobu hangi özellikleri taşımalı? Cihazın korunması ve bakımı Ameliyat mikroskoplarında büyütme, ışık ayıraçları ve görüntüleme teknikleri Dr. Süleyman Kaynak Ön segment cerrahisinde ameliyat mikroskobu kullanımı Dr. Bekir S.Aslan Arka segment cerrahisinde ameliyat mikroskobu kullanımı Dr. Remzi Avcı e-uygulamalı Kurs Konu: Özürlülük Ölçütü Muayenesi ve Rapor Düzenlemede Pratik Uygulamalar Temaruz ( Simülasyon ) eyleminde, kişiye yaklaşım Dr. Fatih M.Mutlu Görme keskinliği, görme alanı, diğer göz ve görme fonksiyonlarının puanlandırılması Dr. Mehmet A.Acar Rapor düzenlemede yardımcı araçlar ve bilgisayar programları Dr. Sait Eğrilmez Özürlülük hakkında başkaca yönetmelikler, özürlülere ne gibi haklar sağlıyor?dr.sunay Duman f- Konferans Konu: Bilgi Türleri Ve Bilgiye Ulaşma Yolları Dr. Ahmet Maden g- Forum Konu: Oftalmolojide Bilimsel Organizasyonlar-Kongreler Nasıl Olmalı?

11 18- OFTALMOLOJİDE EĞİTİM BULUŞMASI Ana Konu: Günümüzde Göz Hekiminin Sorunları ve Beklentileri Konu: Hekim Toplum İlişkileri ve Hukuka Yansımaları Hasta-Hekim İlişkisi Medyanın hekime bakışı Tabip Odalarının hekim ilişkileri ve faaliyetleri Hukukun hekime bakışı b-panel Konu: Ülkemizde Göz Hekimlerinin Sorunları Mecburi hizmetteki göz hekiminin sorunları Dr. Gülhanım Hacıyakupoğlu Dr. Orhan Zilelioğlu Dr. Nazmi Zengin Dr. Sait Eğrilmez Dr. Arzu T.Çömez Kamu hastanesindeki göz hekiminin sorunları Dr. Baki Güler Eğitim hastanesindeki göz hekimlerinin sorunları Dr. Levent Akçay Tıp Fakültesi Hastanesindeki göz hekimlerinin sorunları Dr. Sibel Kadayıfçılar Özel sağlık kuruluģundaki göz hekiminin sorunları Dr. Akil Batu Muayenehanedeki göz hekiminin sorunları Dr. Hilmi Or c-panel Konu: Hekimlik Değerleri Hasta ve hasta yakını ilişkilerinde hekimlik onuru ve hekimlik değerleri Dr.Necdet Cinhüseyinoğlu Emeğinin karşılığını alabilmek Sürekli eğitim alma, gelişme hakkı Dr. Sait Erda Hekimin görevde-emeklilikte özlük hakları, toplumda ekonomik-sosyal konumu Dr.Tugay Akmut d-panel Konu: Asistanın Uzmanlık Eğitimindeki Beklentileri Kurumunun lojistik destek-fiziki alt yapı standardizasyonu Dr. Koray K.Demir Eğitici, uzman ve yardımcı sağlık personeli insan gücü standardizasyonu Dr. Nesrin T.Günaydın Ulusal standart eğitim-müfredat programı Dr. Evin Şıngar Eğitim Hastanelerinde EPKK ve Klinik-Bilim Kurullarının Görev-Yetki Tanımları Dr. Esra Kocakaya Üniversite Hastanelerinde AD-Bilim Kurullarının Görev-Yetki Tanımları Dr. Özlem S.Barut e-panel Konu: Asistanın Eğitim-Hizmet Dengesi Yönetimi Beklentileri Asistanın temsiliyet ve söz hakkı Dr. Seval Keçemen Asistanın standart çalışma süresi görev tanımı Koçluk ve uzmanlık eğitimi veren kurumun çağdaş yönetimi Yabancı uyruklu asistanın beklentileri Asistanın özlük hakları f-konferans Konu: Sağlık Politikasında Hekimin Yeri g- Serbest Kürsü Konu: Göz Hekimleri Geleceğe Nasıl Bakıyor? h- Sonuç Bildirgeleri Oturumu Asistanların Sonuç Bildirgesi Uzmanların Sonuç Bildirgesi Dr. Serpil Baran Dr. Gökhan Çelik Dr. Cahit Şahbazov Dr. Baybars B.Başar Dr. Sabahattin Aydın Dr. Nükhet Yargıç Dr. Nami Torunoğlu

12 Eğiticilerin Sonuç Bildirgesi Dr. Sait Eğrilmez ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2007 Konu: Cerrahi girişimlerde yükümlülük Tanı-ameliyat endikasyonu-hasta bilgilendirme Dr. Nezir Suyugül Cerrahi ekipman ve görev dağılımı Dr. Sait Erda Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında sorumluluklar Tıbbi sanat hatalarından korunmada belgeler Dr. Sunay Duman b- Kurs Konu: Ulusal ve uluslararası proje destek fonları, çok merkezli çalışmalarda temel ilkeler Çok merkezli çalışmalarda temel ilkeler Dr. Nilgün Yıldırım Bilimsel projelere hazırlık, kaynak bulma Dr. Murat İrkeç Avrupa Birliği yedinci çerçeve programı ve sağlık alanı tanıtımı Ahu Yücesoy c- Uygulamalı Kurs Konu: Biyomikroskopi, yardımcı aletler ve yardımcı lenslerin kullanımı Biyomikroskop aletinin tanıtımı Dr. İnci K.Midillioğlu Biyomikroskopa eklenebilen yardımcı aletler Dr. Nuray Akyol Ön segment muayenesi Arka segment muayenesi Dr. Özcan Kayıkçıoğlu d- Uygulamalı Kurs Konu: Powerpoint sunumlarında püf noktaları Dr.Canan Ersöz- Dr.Haluk Ertürk- Dr.Reha Ersöz e- Forum Konu: Bilim Dilimiz f- Konferans Konu: Oftalmolojide mesleki ve etik eğitimi g- Konferans Konu: Göz hekimi hatalarının adli tıp açısından değerlendirilmesi Dr. Nezir Suyugül 20- OFTALMOLOJİDE EĞİTİM BULUŞMASI Ana Konu: Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Yansımaları Konu: Sağlıkta Dönüşüm Programı ( SDP ) ve AB ye Uyum Sürecinde Uzmanlık Eğitimi YÖK-Üniversitelerarası Kurulda Son durum Dr. Yusuf Çağlar Sağlıkta Dönüşüm Programının Uzmanlık Eğitimine Etkisi Dr. Engin Bürümcek TOD da Ölçme Değerlendirme Dr. Pınar Aydın UEMS-EBO da Son Durum Dr. Bora Eldem b- Konferans Konu: Sağlıkta Dönüşüm Programı Nedir? Dr. Birol Civelek c- Panel Konu: SDP nın Sağlık Hizmetlerine Yansımaları Üniversite Hastanelerine Etkileri Dr. Levent Alimgil Eğitim Hastanelerine Etkileri Dr. Ahmet Nohutçu SB Hizmet Hastanelerine Etkileri Dr. Etihan Cantürk Özel Göz Sağlık Hizmet Sektörüne Etkileri Dr. Emrullah Taşındı

13 Özel Muayenehanelere Etkileri Dr. Hilmi Or Halk Sağlığına Etkileri Dr. Muammer Eskiocak d- Panel Konu: SDP nın Uzmanlık Eğitimine Etkileri, Asistanın Penceresinden Asistanlığa Nasıl Hazırlanıyoruz? Dr. Saim Üstünel Üniversite Hastanesinde Asistan Hekim Olmak Nedir? Dr. Işık Çorum Eğitim Hastanesinde Asistan Hekim Olmak Nedir? Dr. Pınar A.Özer Asistanlar Geleceğe Nasıl Bakıyor? Dr. Özgür Zengin Ülkemizde Asistan Örgütlenmeleri Dr. Yavuz Tunç e- Panel Konu: SDP nın Uzmanlık Eğitimine Etkileri, Eğiticinin Penceresinden Uzmanlık Eğitimi-Eğitimin Alt Yapısı Dr. Suat Karagül Eğitim Hastanelerine Eğitici Seçimi Nasıl olmalı? Dr. Ali Özyurt Tıp Fakültelerinde Eğiticiler ve Sorunları Dr. Ahmet Gücükoğlu Eğitim Hastanelerinde Eğiticiler ve Sorunları Dr. Sunay Duman Eğitici Örgütlenmeleri f- Panel Konu: Etik ve Uzmanlık Dernekleri Hekim Endüstri İlişkisinde Etik Dr. Reha Ersöz Bilimsel Araştırmada Etik Dr. Haluk Ertürk Hekim Hasta, Hekim-Hekim İlişkisinde Etik Dr. Nezir Suyugül Etik Eğitiminde Uzman Dernekleri Dr. Kadircan Keskinbora g- Sonuç Bildirgeleri Oturumu Asistanların Sonuç Bildirgesi Dr. Çağatay Çağlar Uzmanların Sonuç Bildirgesi Dr. Orhan Karakaşlar Eğiticilerin Sonuç Bildirgesi Dr. Nilüfer Alpaslan ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2006 Konu: Oftalmolojide Sürekli Mesleki Gelişim Yayınlar İnternet Bilimsel Toplantılar Workshop, Wet-Lab b- Konferans Konu: Toplam Kalite İlkeleri c- Forum Konu: Göz Hekiminin Mesleki İntiharı d- Kurs Konu: Sanal Ortamda Bilgiye Ulaşım ve Kullanım Bilgi Kaynaklarına Erişim Mesleki İletişim Bilginin Elektronik Ortama İşlenmesi e- Kurs Dr. Ilgaz Yalvaç Dr. Murat Karaçorlu Dr. Ömer Kamil Doğan Dr. Yıldırım Beyazıt Usta Dr. Nurşen Yüksel Dr. Ümit Ekşioğlu Dr. Acun Gezer

14 Konu: Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Toplam Kalite Çemberleri Toplam Kalite Yönetiminde Kültür Kaliteyi Engelleyen Unsurlar İyileştirme Yöntemleri Liderlik Duygularının Yönetimi Sürekli Öğrenen Örgütler f- Propedötik Kurs Konu: Biyomikroskopi, yardımcı aletler ve yardımcı lenslerin kullanımı Aletin Tanıtımı Ön Segment Muayenesi Fundus Muayenesi Özet ve Uygulama g- Propedötik Kurs Konu: Fako Cihazı ve Ekipmanı Kurulum Parametrelerin Püf Noktaları İnfüzyon Aspirasyon Tüp Sistemleri ve Tip Çeşitleri Elcikler Özel Sistemler Ayak Pedalı Özellikleri Peristaltik Venturi Sistemlerde Enerji Vakum Dr. Suat Karagül Dr. Pınar Aydın Dr. Feyza Erkan Dr. Sunay Duman Dr. Özcan Evyapan Dr. Ayşegül Altıntaş Dr. Özcan Kayıkçıoğlu Dr. Pınar Aydın Dr. İsmet Durak Dr. Şükrü Bayraktar Dr. Fatih M.Mutlu Dr. Bekir Sıtkı Aslan ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2005 Konu: Oftalmolojide Eğitimin Uygulanması Hangi Bilgi - Hangi Beceri Hangi Tutum Şekil Zamanlama Süreç ve Basamaklar Hangi Araçlarla (slayt, tepegöz, tahta, poster, bilgisayar) Anket Değerlendirme Dr. Nilüfer Gözüm Dr. Suat Karagül Dr. Halil Ateş Dr. Ahmet Nohutçu b- Konferans Konu: Toplantı Teknikleri c- Özel Konferans Konu: Osmanlı Hanedanında Göz Hastalıkları d- Özel Konferans Konu: Meslektaşım, Sirakuzalı Lucia e- Özel Konferans Konu: Brugel in Resimlerinde Görülen Körlük f- Özel Konferans Konu: Birinci Dünya Savaşı ve Göz Hastalıkları g- Özel Konferans Konu: İzmir ile İlgili Atatürk Öyküleri h- Özel Konferans Konu: Günlük Hayatımızda Zaman Yönetimi i-kurs Konu: Tasarımdan Yayına Bilimsel Araştırma Araştırma Tasarım İlkeleri Araştırıcının Sorun ve Sorumlulukları Dr. Tanıl Kılınç Dr. Kadircan Keskinbora Dr. Pınar Aydın Dr. Zeynel Karcıoğlu Dr. Mete Soytürk Henri Benasus Meral Parkan Tuna Gülseren Selmanoğulları Dr. Güngör Sobacı Dr. Ilgaz Yalvaç

15 Araştırmalar için İstatistik Dr. Yaşar Duranoğlu Yayın Öncesi Kaynak Taramaları Dr. Nurşen Yüksel j- Kurs Konu: Oftalmolojide Mikroskop Kullanımı ve Mikroskop Ekleri Dr. Remzi Avcı- Dr. Bekir Sıtkı Aslan- Dr. Süleyman Kaynak k- Kurs Konu: Performans Yönetimi Performans Yönetim Sistemleri Dr. Sunay Duman Performans Değerlendirme Sorunları Tanımlama Çözme Dr. Pınar Aydın Performansın Geliştirilmesi Dr. Süleyman Kaynak l- Forum Konu: Göz Hekimlerinin Özlük Hakları ve Kurumsal Farklılıklar 23- OFTALMOLOJİDE EĞİTİM BULUŞMASI a-konferans Konu: Sağlıkta Dönüşüm Programı b-konferans Konu: Performansa Dayalı Çalışma Sistemi c-konferans Konu: Tıpta Uzmanlık Tüzüğü - Son Durum d-panel Konu: Asistan Eğitimi İdeal Eğitim ve Eğitimin Garantisi Fakültelerde Durum Eğitim Hastanelerinde Durum Asistan İnisiyatifi e-panel Konu: Kredi Puan Sistemleri Kullanım Alanı TOD Akademik Kredi Puan Sistemi Fakültelerde Kredi Puan Sistemi Eğitim Hastanelerinde Kredi Puan Sistemi STE Etkinliklerinde Kredilendirme, Niçin Kredilendirme? f-panel Konu: Eğitimde Sanal Ortam Eğitici Eğitiminde Sanal Ortam Asistan Eğitiminde Sanal Ortam Uzmanlık Sonrası Eğitimde Sanal Ortam Toplum Eğitiminde Sanal Ortam g-panel Konu: İnsan Gücü; Gereksinim-Planlama Kalifiye İnsan Gücü Gereksinimi-Planlaması Nedir? Kalifiye Sağlık-Yardımcı Sağlık Personeli Nedir? Günümüzde Göz Hekimlerinin Dağılımı Neye Göre Gereksinim ve Planlama? Dr. Eriş Bilaloğlu Dr. Hakan Eren Dr. Ali Özyurt Dr. Yonca Aydın Akova Dr. Ahmet Gücükoğlu Dr. Bekir Sıtkı Aslan Dr. Engin Bürümcek Dr. Haluk Ertürk Dr. Cemil Apaydın Dr. Levent Akçay Dr. İskender Sayek Dr. Halil Ateş Dr. Mustafa Mete Dr. Murat Erbezci Dr. Mustafa Sütlaş Dr. Kürşat Yıldız Dr. Nazan Erda Dr. Murat Karaçorlu Dr. Füsun Sayek

16 h-panel Konu: Tıbbi Endüstri Sektörü; İlkeli Etik Tanıtım İlaç Sektöründe Tıbbi Teknoloji Sektöründe Özel Sağlık Sektöründe Sürekli Tıp Eğitimi İlişkisi i- Sonuç Bildirgeleri Oturumu Asistanlar Adına Uzmanlar Adına Eğiticiler Adına ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2004 Konu: Bilimsel Yayınlar ve Etik Makale Şablonu ve Yazımı Dürüst Araştırma ve Yayın İlkeleri Etik Olmayan Yayınlar Hekimin Bilimsel ve Hukuki Sorumluluğu b- Kurs Konu: Bilimsel Sunumlar Poster Hazırlama ve Poster Özeti Sunumu Sözel Sunum İlkeleri Makale Yazım İlkeleri Yayın Etiği c- Kurs Konu: Yönetici Motivasyon İlişkisi Yönetim Anlayışları Motivasyonda Temel Yaklaşımlar Program Yetkilendirme Performans Sorunlar Sorunların Çözümü Motivasyonu Artırma d- Forum Konu: Oftalmolojide Haksız Rekabet e- Konferans Konu: Denetim Kurumları ve Yaptırımlar f- Konferans Konu: International Council of Ophthalmology (ICO) Assesment Dr. Oya Kadaifçi Dr. Aybars Özgür Dr. Emrullah Taşındı Dr. Talay Toksöz Dr. Arzu T. Çömez Dr. Akil Batu Dr. Kemal Gündüz Dr. Ahmet Gücükoğlu Dr. Jale Menteş Dr. Sait Erda Dr. Nezir Suyugül Dr. Hayyam Kıratlı Dr. Güray Çıngıl Dr. Zeki Sürel Dr. Ömer Kamil Doğan Dr. Bekir Sıtkı Aslan Dr. Öner Gelişken Dr. Sunay Duman Dr. Hakan Giritlioğlu Dr.Peter Watson 25- OFTALMOLOJİDE EĞİTİM BULUŞMASI Konu: Tıpta Uzmanlık Eğitimi; Günümüzde Yasal Düzenlemeler Uluslararası Standartlar - Dünya Uygulamaları Dr. Ali Kocabaş

17 TC Sağlık Bakanlığı Görüşü TTB UDKK nın Görüşü YÖK ün Görüşü TOD TOYK un Görüşü b-panel Konu: Oftalmolojide Uzmanlık Eğitimi Çağdaş Oftalmoloji Eğitimi Oftalmolojide Eğitim Eğitim Programı Raporu SSK Göz Eğitim Klinikleri SB Göz Eğitim Klinikleri TF Göz AD ları c- Panel Konu: Asistanın Yaşam ve Eğitim Kalitesi Anketör Eğiticinin Aldığı Mesaj Eğitilenin Aldığı Mesaj d-yuvarlak Masa Toplantısı Konu: Kamu ve Özel Sektörde Sağlık Hizmeti Eğitim Son Yasal Düzenlemeler Özel Hastane Poliklinik Tıp Dal Merkezlerinde Durum Muayenehane Hekimliği ve Geleceği SSK Hastaneleri Devlet Hastaneleri Tıp Fakültesi Hastaneleri Hastalar ne Düşünüyor? e- Yuvarlak Masa Toplantısı Konu: Oftalmoloji Yayınları Tek Yazarlı Kitaplar Çok Yazarlı Kitaplar Tek Yazarlı Tercüme Kitaplar Oftalmolojide Periyodik Mecmualar Diğer Periyodik Mecmualarada Oftalmoloji Türk Oftalmoloji Yayınları İndeksi f- Panel Konu: Reklam, Promosyon - Etik Promosyon, Reklam Nedir? Denetim Kurumları ve Yaptırımlar Halkın Sağlık Eğitimi Sosyal Pazarlama İlaç ve Eczacılık Sektöründe Medikal Device, Alet ve Cihaz Sektöründe Etik Açısından Reklam ve Promosyon g- Sonuç Bildirgeleri Oturumu Asistanların Sonuç Bildirgesi Uzmanların Sonuç Bildirgesi Eğiticilerin Sonuç Bildirgesi Dr. Yusuf Özertürk Dr. Cem Terzi Dr. Osman İnci Dr. Berati H.Reisoğlu Dr. İlhan Günalp Dr. Suat Karagül Dr. Hasan Horoz Dr. Suphi Acar Dr. Sait Erda Dr. Remzi Kasım Dr. Halil Ateş Dr. Arzu T.Çömez Dr. Ali Üstüner Dr. Günhan Erbakan Dr. Esin Fırat Dr. Hakan Eren Dr. Kaan Ünlü Dr. Mustafa Sütlaş Dr. Hikmet Özçetin Dr. Erol Turaçlı Dr. Kadri M.Orağlı Dr. Lale K.Bilgin Dr. Murat Köksal Dr. Reha Ersöz Dr. Mehmet Ergin Dr. Erdal Akalın Dr. Oya Kadaifçi İsmet Nayır Dr. Hafize Öztürk Dr. Ebru Bilgiç Dr. Adnan Polat Dr. Jale Menteş

18 26- BAHAR SEMPOZYUMU 2004 Konu: Bilimsel Çalışma Tasarım Süreci Düşünce, Yaklaşım, Hedef, Protokol Körleme ve Yanlılığın Azaltılması Kullanılacak Klinik Çalışma Modelleri Rastgeleleştirme (randomizasyon) ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2003 Konu: Mesleki Hatalar Bugünkü Yasal Durum Sağlık Personeli Hasta İlişkisi Temel Prensipler Üst Kurullar ve İşleyişi Meslek Sigortası Ceza Hükümleri b- Konferans Konu: İletişimde Yeni Paradigmalar Verimlilik c- Kurs Konu: İyi Klinik Uygulamalar Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemeler Tıbbi Etik İlkeleri Etik Kurullar Hasta ve Bireylerin Hakları Hekimlerin ve Tarafların Sorumlulukları d-forum Konu: Oftalmolojide Dil 28- OFTALMOLOJİDE EĞİTİM BULUŞMASI Konu: Oftalmolojide Uzmanlık Eğitimi Alt başlıklar: Bugünkü Yasal Durum Çekirdek Müfredat Bitirme Sınavları Oftalmolojide Uzmanlık Eğitimi ve Avrupa Birliği b-panel Konu: Planlama-Alt Yapı- Değerlendirme- Uzmanlık Dernekleri Uzman Hekim Gereksinim- İnsan Gücü Planlaması İnsan Gücü ve Eğitimin Alt Yapısı Akreditasyon-Resertifikasyon-Uzmanlık Derneklerinin Etkinliği TOYK Çalışmaları c-interaktif Tartışma Oturumu Konu: Asistan Eğitiminde Bilgiye Ulaşım Eğiticiden Eğitilene Bilgi-Beceri Aktarımı Basılı Kaynaklara Ulaşım Dr. Nilgün Yıldırım Dr. Cemil Apaydın Tijen Utkan Cihat Küçükhüseyin Dr. Ahmet Nohutçu Dr. Pınar Aydın Dr. Sait Erda Dr. Sunay Duman Turgay Biçer Dr. Sunay Duman Dr. Haluk Ertürk Dr. Cemil Apaydın Dr.Yonca A.Akova Dr. Suphi Acar Dr. Suat Karagül Dr. Yusuf Çağlar Dr. Bora Eldem Dr. Kürşat Yıldız Dr. Raşit Tükel Dr. Semih Baskan Dr. Emin Özmert Dr. Demir Başar Dr. Ünal Bengisu

19 Sanal Kaynaklara Ulaşım Bilimsel Toplantılara Katılım Navigatör d-panel Konu: Sağlık Endüstrisi ve Hekim İlişkisinde Etik Bilimsel Toplantılarda Araştırma Projelerinde İhale-Hibe İşlemlerinde Etik-Deontoloji Yönünden e- Sonuç Bildirgeleri Oturumu Asistanlar Adına Uzmanlar Adına Eğiticiler Adına Sonuç Bildirgesi ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2002 a- Kurs Konu: Eğiticinin Eğitimi- Sahne Hakimiyeti b- Forum Konu: Halkın Eğitimi Dr. Halil Ateş Dr. Pınar Aydın Dr. Bekir S.Aslan Dr. Timur Yıldız Dr. Talay Toksöz Dr. Ercan Varlıbaşlar Dr. Berna Arda Dr. Ekin Türkmen Dr. Turgut Yaylım Dr. Müslüme Yalaz Dr. Gülhan Slem ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2001 Konu: Bilimsel Yayınlar ve Etik Makale Şablonu ve Yazımı Etik Olmayan Yayınlar Hekimin Bilimsel ve Hukuki Sorumluluğu Dürüst Araştırma ve Yayın İlkeleri b- Forum Konu: Basın ve Halkla İlişkiler c-kurs Konu: Uygulamalı Dijital Fotoğrafi Dr. Ahmet Gücükoğlu Dr. Sait Erda Dr. Nezir Suyugül Dr. İlhan Günalp Dr. Haluk Ertürk Dr. Reha Ersöz ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2000 a-kurs Konu: Düşünmek Konuşmak Öğrenmek Aytaç Açıkalın Eğiticinin Eğitimi Ayşen Bulut b- Forum c- Kurs Konu: Kornea Topografisi Dr. Kamil Bilgihan Dr. Ulgar Yavuz d- Kurs Konu: Görüntüleme Teknikleri Optik Koherens Tomografi Dr. Can Üstündağ H.Retinal Flowmeter Dr. Kazım Devranoğlu Konfokal Scanning Laser Oftalmoskopi Dr. Özcan Ocakoğlu

20 ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 1999 Konu: Oftalmolojide Uzmanlık Eğitimi Yasalar Etik ve Deontoloji Kuralları Propedötik Eğitim Teorik Eğitim Cerrahi Uygulama Eğitimi Klinik İçi ve Dışı Rotasyon Eğitimi Eğitim Kurumlarında Uygulama b- Kurs Konu: Binoküler İndirekt Oftalmoloji c- Kurs Konu: Ön ve Arka Segment Fotografisi d- Kurs Konu: Görüntüleme Teknikleri Sinir Lifi Analizörü Optik Koherens Tomografi H.R.FM Konfokal Scanning Laser Oftalmoskopi Dr. Engin Bürümcek Dr. Murat İrkeç Dr. İhsan Öge Dr. Berati H.Reisoğlu Dr. İlhan Günalp Dr. Mehmet Ergin Dr. Osman Saatçi Dr. Murat İrkeç Dr. Can Üstündağ Dr. Kemal Cansu Dr. Özcan Ocakoğlu e- Kurs Konu: Deneysel Cerrahide Deney Hayvanları ile Çalışma Esasları Dr. Hamdi Er Dr. Faruk Öztürk f- Kurs Konu: Ultrasonografi Esasları Dr. Ömer K.Doğan Dr. Haluk Akbatur

TEMEL EĞİTİM VE MESLEKİ PLANLAMA BİRİMİ AKTİVİTELERİ. 1999 2013 Yılları Arasında Tarih Sıralamasına Göre

TEMEL EĞİTİM VE MESLEKİ PLANLAMA BİRİMİ AKTİVİTELERİ. 1999 2013 Yılları Arasında Tarih Sıralamasına Göre TEMEL EĞİTİM VE MESLEKİ PLANLAMA BİRİMİ AKTİVİTELERİ 1999 2013 Yılları Arasında Tarih Sıralamasına Göre 1-47. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ 2013 a- Konferans Konu: Nasıl iyi hekim olunur? Konuşmacı: Dr.

Detaylı

EĞĠTĠM PLANLAMA BĠRĠMĠ AKTĠVĠTELERĠ

EĞĠTĠM PLANLAMA BĠRĠMĠ AKTĠVĠTELERĠ EĞĠTĠM PLANLAMA BĠRĠMĠ AKTĠVĠTELERĠ 1999 2011 Yılları Arasında Tarih Sıralamasına Göre 1-45. ULUSAL OFTALMOLOJĠ KONGRESĠ 2011 a-uygulamalı Kurs Konu:Tanı ve tedavide binoküler indirekt oftalmoskop (BIO)

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ- TÜRK OFTALMOLOJİ YETERLİK KURULU GENEL SINAV KILAVUZU (Adaylar için hazırlanmıştır)

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ- TÜRK OFTALMOLOJİ YETERLİK KURULU GENEL SINAV KILAVUZU (Adaylar için hazırlanmıştır) TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ- TÜRK OFTALMOLOJİ YETERLİK KURULU GENEL SINAV KILAVUZU (Adaylar için hazırlanmıştır) TÜRK OFTALMOLOJİ YETERLİK KURULU (TOYK) Türk Oftalmoloji Yeterlik Kurulu (TOYK), Türk Oftalmoloji

Detaylı

KONGRE KURULLARI ONUR KURULU DÜZENLEME KURULU

KONGRE KURULLARI ONUR KURULU DÜZENLEME KURULU KONGRE KURULLARI ONUR KURULU Dr. Hasan CANPOLAT - Denizli Valisi Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ - Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI - PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı DÜZENLEME KURULU Eşbaşkanlar

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

18. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRE PROGRAMI

18. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRE PROGRAMI 18. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRE PROGRAMI 6 EKİM 2015 SALI 09.00-10.30 Açılış (Salon A) Açılış Konuşmaları Mini konser Konya tanıtım gösterisi 10.30-11.00 Kahve Arası 11.00-12.30 Farklı Boyutlarıyla Olağan

Detaylı

XVIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

XVIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI TTB- DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU 22 Aralık 2012 TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu 22-23 Aralık 2012 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikler Grubu Kurucu Öğretim

Detaylı

ADNAN ATAÇ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ

ADNAN ATAÇ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ ADNAN ATAÇ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ Uluslarası bilimsel kuruluşlarca verilen ödüller a) 8 th Congress Of Balkan Military Medical Committee, En İyi Poster Bildiri Ödülü, 21-24 September 2003, Romanya Uluslararası

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ www.derinceadsm.gov.tr BÖLÜM SORUMLULARI Yönetim Hizmetleri Demet YENİGÜN EROL Ahmet DEMRİ Meryem MUMCUUĞLU Kalite Yönetim Direktörü İdari ve Mali

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tarih: Sayı : Sözleşmeli Sağlık Personeli Kura Komisyonu Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerde çalışan tabip ve uzman tabiplerden başvurusu uygun bulunarak 02/04/2015 tarihinde yapılan kura ile görev

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ 9-11 Ocak 2014, Antalya TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI desteği ve ADANA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ ANTALYA VEREM

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

Değerli Genç Meslektaşlarımız,

Değerli Genç Meslektaşlarımız, Değerli Genç Meslektaşlarımız, TTB-UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekim Çalışma Grubu tarafından planlanan ve genş meslektaşlarımızın sürekli mesleki gelişmelerine katkı sağlamayı hedefleyen bir çalışma olarak

Detaylı

EĞİTİLENLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

EĞİTİLENLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER Asistan karnesi, uzmanlık eğitimi süresince bir asistanın katıldığı tüm cerrahi ve medikal uygulamalar ile alınan teorik eğitim ve tüm akademik aktivitelerin kayıt ve izlemi için hazırlanmıştır.

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN TURHAL KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI MART 2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE VERİLEN KARARLAR. MÜRACAT EDENİN ŞİKAYET EDİLEN KARAR S.NO KONUSU SONUÇ ADI

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELER BİRLİĞİ İSTANBUL İLİ ÇEKMECE BÖLGESİ GENEL SEKRETERLĞİ AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİNDE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELER BİRLİĞİ İSTANBUL İLİ ÇEKMECE BÖLGESİ GENEL SEKRETERLĞİ AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİNDE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELER BİRLİĞİ İSTANBUL İLİ ÇEKMECE BÖLGESİ GENEL SEKRETERLĞİ AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER, EKİPLER, KOMİSYONLAR VE SORUMLULAR SHKS KOMİTE

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER. Ad-Soyad: Esra Boz Kazandığı Bölüm: 18 Mart Üniversitesi G.T.E.S 4.

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER. Ad-Soyad: Esra Boz Kazandığı Bölüm: 18 Mart Üniversitesi G.T.E.S 4. ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Bahar Kurt Anadolu Üniversitesi Seramik Esra Kara Maltepe Üniversitesi İçmimarlık Burslu Burcu Kucaloğlu Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

Planlama ve Akademik

Planlama ve Akademik Asistan ve Genç Uzmanlar için... Mesleki Geleceğini Planlama ve Akademik Destek Programı - Düzey 1 3-4 Aralık 2011 Ankara Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Mavi Salon TTB Uzmanlık Dernekleri

Detaylı

Dr. Ersin Arslan KINIYORUZ

Dr. Ersin Arslan KINIYORUZ Dr. Ersin Arslan KINIYORUZ .Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Ankara

Detaylı

15 ŞUBAT 2013 CUMA 10.00 Otele Giriş Grup Çalışmaları Grup Çalışmaları Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. M. Osman Kurtkan KAPICIOĞLU

15 ŞUBAT 2013 CUMA 10.00 Otele Giriş Grup Çalışmaları Grup Çalışmaları Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. M. Osman Kurtkan KAPICIOĞLU 15 ŞUBAT 2013 CUMA 10.00 Otele Giriş Grup Çalışmaları Grup Çalışmaları Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. M. Osman Kurtkan KAPICIOĞLU 14.30-16.30 Gruplar: 1. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilat Yapılanması Grup

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci Dr. Pınar ŞEN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

İÇ YAZIŞMA FORMU. Acil İnceleyin Değerlendirin Yanıtlayın GeriDönüşüm

İÇ YAZIŞMA FORMU. Acil İnceleyin Değerlendirin Yanıtlayın GeriDönüşüm İÇ YAZIŞMA FORMU Doküman No: F KY 033 Yayın Tarihi: NİSAN 2009 Revizyon No: 00 Revizyon Tar: - Sayfa No: 1/1 Kime Kimden : BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU : KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Tarih : 02.09.2014 Konu : HKS

Detaylı

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 61,14285714 52,39942857 70 10,01 62,40942857 24,96377143 60

Detaylı

VOLEYBOL MASTERGAMES 15 KAZANANLAR KADIN. 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Ayla Hacıkamiloğlu Bilge Aslan Pınar Söylemez

VOLEYBOL MASTERGAMES 15 KAZANANLAR KADIN. 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Ayla Hacıkamiloğlu Bilge Aslan Pınar Söylemez MASTERGAMES 15 KAZANANLAR VOLEYBOL KADIN 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Ayla Hacıkamiloğlu Bilge Aslan Pınar Söylemez 2. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Ceylan Kazancıoğlu Büke Solmaz ERKEK 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM 27 NİSAN 2016 ÇARŞAMBA

BİLİMSEL PROGRAM 27 NİSAN 2016 ÇARŞAMBA 27 NİSAN 2016 ÇARŞAMBA BİLİMSEL PROGRAM 09.00-10.30 Çalıştay- 1 Cinsel Saldırıya Uğrayan Bireylerin Muayenesinde Kritik Konular Moderatör Dr. Fatih Yavuz 10.45-12.45 Çalıştay- 2 Patlayıcılar ve Adli Tıp

Detaylı

AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ

AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ Doç. Dr. M. Özerk OKUTAN Tıbbi Direktör/ Yardımcısı Prof. Dr. Metin ÇAPAR Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Niyazi GÖRMÜŞ Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders No 1 061308889 Emrah ÇORAK PFS 1104 Eğitim Tarihi 2 0613082322 Pınar ÇELİK PFS1006 Rehberlik PFS1015 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0613082568 Ahmet

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 07-08 MART 2014 ÇANAKKALE İLİNDE ÇALIŞTAYI OLİMPİK VE BAŞARILI SPORCU YETİŞTİRME UYGULAMALARI:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 07-08 MART 2014 ÇANAKKALE İLİNDE ÇALIŞTAYI OLİMPİK VE BAŞARILI SPORCU YETİŞTİRME UYGULAMALARI: ÇANAKKALE İLİNDE OLİMPİK VE BAŞARILI SPORCU YETİŞTİRME UYGULAMALARI: KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 07-08 MART 2014 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ANAFARTALAR KAMPUSU SÜLEYMAN

Detaylı

YÖNETİM KURULU MURAT BİLİZ BÜLENT ÇETİNKAYA ERDAL GÜREŞ AYTEKİN SARPKAYA İŞLETME MÜDÜRÜ AYŞE ÖNER MESUL MÜDÜR AYŞE ÖNER ÜRETİM SORUMLUSU

YÖNETİM KURULU MURAT BİLİZ BÜLENT ÇETİNKAYA ERDAL GÜREŞ AYTEKİN SARPKAYA İŞLETME MÜDÜRÜ AYŞE ÖNER MESUL MÜDÜR AYŞE ÖNER ÜRETİM SORUMLUSU Sayfa No: 1 / 5 YÖNETİM KURULU MURAT BİLİZ BÜLENT ÇETİNKAYA ERDAL GÜREŞ AYTEKİN SARPKAYA İŞLETME MÜDÜRÜ AYŞE ÖNER SEKRETER SEMA TUNCEL KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ YASEMİN ÇOBANOĞLU DANIŞMAN FİRMA MURAT CAHİT

Detaylı

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) -

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) - T.C BOLU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (1) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ ADI SOYADI HATİCE ÇALIŞKAN CANTÜRK LEVENT ERKAL ALPASLAN MARANGO Z MEHTAP BULHAZ GÖREV GÖREV YERİ YERİ Almanca

Detaylı

Veremsiz. yönelik. durdurmak. Durdurma. taahhüt. Durdurma. çalıştayın. önemi

Veremsiz. yönelik. durdurmak. Durdurma. taahhüt. Durdurma. çalıştayın. önemi Türkiye de Veremle Mücadeledee Ortak Hareket Çalıştayı Veremsiz bir Türkiye oluşturmak ülküsünü gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 14.07.2010 tarihinde Ankara da Türkiye de Veremle Mücadelede

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI LARI Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI

SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI Ön İncelem e Heyeti Puanı Akademik Teşvik Komisyonu Puanı Unvan Adı Soyadı Birimi Beyan Edilen Puan Gürsel Öztunç 72.21 72.21 52.613 Evşen Nazik 80.66 80.66 46.662 Sultan Alan

Detaylı

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 2 EYLÜL KONU TARİH EĞİTİMDEN SORUMLU ÜYELER EĞİTMENLER AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI

TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI Prof. Dr. Günfer Turgut Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Neden Temel

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ 2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ İl: 58 - SİVAS S.NO Vergi Dairesi Vergi No Mükellef 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) HESAPLANAN (TAHAKKUK

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 MEHTAP YILDIRIM PF13140060 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 MEHMET

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta 2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta Bakımı I Lokman Semih Demirkaya drlokmansemihdemirkaya@gmail.com

Detaylı

Yeni Dönemde Sağlık Yönetim Vizyonu

Yeni Dönemde Sağlık Yönetim Vizyonu Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Perspektifinden Yeni Dönemde Sağlık Yönetim Vizyonu Prof. Dr. NurullahZengin Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi 3. Sağlık Yönetimi Kongresi 13-16 Nisan

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

Tablo 1 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Okullarda Orman Programı Kapsamında Sertifika Almaya Hak Kazanan Okul ve Koordinatör Öğretmen Listesi

Tablo 1 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Okullarda Orman Programı Kapsamında Sertifika Almaya Hak Kazanan Okul ve Koordinatör Öğretmen Listesi Tablo 1 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Okullarda Orman Programı Kapsamında Sertifika Almaya Hak Kazanan Okul ve Koordinatör Öğretmen Listesi Kozan İsmet İnönü Hasan İzgi-Zühal Yıldız Kozan Zübeyde Hanım

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ EYLEM PLANI 2014-2015

TÜRK TORAKS DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ EYLEM PLANI 2014-2015 TÜRK TORAKS DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ EYLEM PLANI 2014-2015 ŞUBE PROJELERİ Proje Adı tarih Hedef İzlenecek strateji Sorumlu kişiler Kistik fibrozis Kasım- Erişkin Göğüs Hastalıkları uzmanlarının bu Kistik

Detaylı

Enstitü No İsim Ales Y.Dil Mezuniyet Mülakat Toplam Sonuç Ders Durumu

Enstitü No İsim Ales Y.Dil Mezuniyet Mülakat Toplam Sonuç Ders Durumu Tıp Histoloji - Embriyoloji Ana Bilim Dalı Tıp Histoloji - Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 4020831501 BETÜL TEKİN 74,473 x 0,50 41,25 x 0,15 69,43 x 0,15 90,00 x 0,20 71,839 Asıl Bilimsel Hazırlık

Detaylı

Birlikte Kullanım- Afiliasyon dan asyon Beklentiler ve Deneyiml ve Deney Prof. Dr. Ali Ali İhsan İhsa Dokucu 22 Ocak 2011

Birlikte Kullanım- Afiliasyon dan asyon Beklentiler ve Deneyiml ve Deney Prof. Dr. Ali Ali İhsan İhsa Dokucu 22 Ocak 2011 Birlikte Kullanım- Afiliasyon dan Beklentiler ve Deneyimler Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu İstanbul Ġl Sağlık Müdürü 22 Ocak 2011 Afiliasyon : Birlikte Kullanım Sağlık hizmetinin / Eğitim hizmetinin verilmesinde

Detaylı

İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Çalıştay Başkanı: Hastane Başhekim Yardımcısı: Okan TÜRKDOĞAN Çalıştay Düzenleme Kurulu: Hastane Yöneticisi: Eğitim Görevlisi Uzman Doktor Enver YALNIZ Başhekim Yardımcısı: Dr. Okan TÜRKDOĞAN Kalite Yönetim

Detaylı

Öğrenci Statüsü. Bilimsel Hazırlık

Öğrenci Statüsü. Bilimsel Hazırlık Adı Soyadı Başvurulan Program Öğrenci Statüsü Selen SAFFAK Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Normal Öğrenci Didem TOPRAK Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

14 Ocak 2004 Ceza Hukuku Açısından Hekim Sorumluluğu ve Hakları Doç. Dr. Yener ÜNVER

14 Ocak 2004 Ceza Hukuku Açısından Hekim Sorumluluğu ve Hakları Doç. Dr. Yener ÜNVER 2002 2003 30 Ekim 2002 Hasan Ali Yücel ve Tıp Tarihi Prof.Dr. Ahmet Güner SAYAR 20 Kasım 2002 Ölümünün 50.Yılında Türk Hekimlerini Anma Günü Prof.Dr. Ethem Akif Battalgil Doç.Dr. Hüseyin BALOĞLU Prof.

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI : Biyomedikal Mühendisliği Çağatay TAŞDEMİRCİ 78,09802 70,00 70,13 47 23,429406 7,000 21,039 14,1 65,568406 Seval TORUN 86,79168 65,00 80,16 27 26,037504 6,500 24,048 8,1 64,685504 Birgün ÖZÇOLAK 80,13846

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

(öğretim üyesi) (öğretim üyesi) saat Pratik. saat Pratik. Devamsızlık. Devamsızlık Not. Not. Not İMZA. (Dersi veren öğretim üyesi)

(öğretim üyesi) (öğretim üyesi) saat Pratik. saat Pratik. Devamsızlık. Devamsızlık Not. Not. Not İMZA. (Dersi veren öğretim üyesi) ( dalı) 1. GRUP 1080110587 Melike YURDUSEVER Teorik Pratik Başarı u (Ders saati esaslı ortalama ve 100 lük sistemde) 1080110624 Zehra ERKUT 1080110701 Safa Burakhan KAZANCI 1080110763 Pelin PELEN 1080110776

Detaylı

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ 1 İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ FAALİYET RAPORU (Eylül 2014 Haziran 2015) 1.) İstanbul Barosu Yönetim Kurulu nun 15.01.2015 tarihli Kararı ile; Sağlık Hukuku Merkezi Başkanlığı görevine Av. Ümit

Detaylı

AĞUSTOS 2014-1 1 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY TR150000300118 TR150000654326 ÇİFT MUHAMMET GÖK RAMAZAN CENGİZ 6.9.2014 6.9.2014

AĞUSTOS 2014-1 1 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY TR150000300118 TR150000654326 ÇİFT MUHAMMET GÖK RAMAZAN CENGİZ 6.9.2014 6.9.2014 AĞUSTOS 2014-1 1 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY TR150000300118 TR150000654326 ÇİFT MUHAMMET GÖK RAMAZAN CENGİZ 6.9.2014 6.9.2014 AĞUSTOS 2014-1 2 AĞLASUN ÇAMLIDERE TR150000008084 TR150000547510 ÇİFT ALİ KAYGILI RAMAZAN

Detaylı

22- KASIM 2013, CUMA

22- KASIM 2013, CUMA PROGRAM 22- KASIM 2013, CUMA Salon 1 17:30-20:30 İNSÜLİN KURSU İnsülinlere Genel Bakış Tip 1 Dm da Olgularla İnsülin Tedavisi Tip 2 Dm da Olgularla İnsülin Tedavisi Çocuk Hastalarda İnsülin Tedavisi Salon

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

4 Eylül 2014 Perşembe

4 Eylül 2014 Perşembe 4 Eylül 2014 Perşembe 08 30-10 00 Kayıt 10 00-10 30 Açılış Konuşmaları 10 30-11 00 Konferans 1 Başkan : Prof.Dr. Nilgün DALDAL Ülkemizde Ekinokokkozise Genel Bakış Prof.Dr. Nazmiye ALTINTAŞ 11 00-11 30

Detaylı

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI SIRA NO BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI TELEFON NO ADI SOYADI

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI SIRA NO BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI TELEFON NO ADI SOYADI 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUNCA HAZIRLANAN 2016 YILI CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİSİ LİSTESİDİR SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI

Detaylı

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No 8//205 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Başvurduğu BÖL/ABD/ASD/PROG. ALES'in %60'ı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının %40'ı (Puan Sıralamasına

Detaylı

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ 7.18.11 7.19.11 7.20.11 7.21.11 7.22.11 Branş Hekim İsmi Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DERMATOLOJİ ENFEKSİYON İNTANİYE FİZİK TEDAVİ GENEL CERRAHİ GÖGÜS CERRAHİSİ GÖGÜS

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI tu 1 30154623510 Emine GÖZEL ÇOCUK GELİŞİMİ 83,52 Y.Lisans 68,03 78,873 2 28840014940 Özlem AKTAŞ

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI Bölüm / Sınıf : İŞLETME 1/A GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN Okt. Nazmi ALAN Okt. Nazmi ALAN İŞLETMECİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Detaylı

20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101004 EREN AKKALE

20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101004 EREN AKKALE 20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans 20113101004 EREN AKKALE İşletme Yüksek Lisans 20113101005 ERGUN ARISOY İşletme Yüksek Lisans 20113101006 TOLGA

Detaylı

TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU 3-5 NİSAN 2014 NEVŞEHİR

TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU 3-5 NİSAN 2014 NEVŞEHİR TURİZM - SAĞLIK ve HUKUK SEMPOZYUMU 3-5 NİSAN 2014 NEVŞEHİR Sempozyum Onursal Başkanları Prof. Dr. Filiz KILIÇ- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ- Ankara Üniversitesi

Detaylı

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI 2015

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI 2015 BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI 2015 SİBEL DURGUN İDARİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ HİZMETLER) ZERRİN YAĞLIOĞLU KALİTE SORUMLUSU ZEYNEL ABİDİN TAŞBAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI (TIBBİ

Detaylı

Doç. Dr. Selahattin KIYAN Acil Tıp Okulu (ATOK) Başkanı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Eğitim Sorumlusu

Doç. Dr. Selahattin KIYAN Acil Tıp Okulu (ATOK) Başkanı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Selahattin KIYAN Acil Tıp Okulu (ATOK) Başkanı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Eğitim Sorumlusu Uzm. Hem. Gülbin YILMAZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis Başhemşiresi Prof.

Detaylı

ANESTEZİ PROGRAMI I. SINIF (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Dersin Adı Tarih Saat Derslik Sorumlu Öğretim Elemanı : :

ANESTEZİ PROGRAMI I. SINIF (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Dersin Adı Tarih Saat Derslik Sorumlu Öğretim Elemanı : : T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (ÖRGÜN ÖĞRETİM) 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BİTİRME SINAV TARİHLERİ ANESTEZİ PROGRAMI I. SINIF (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Derslik

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KOD: KY. LS.20 YAY. TRH: REV. TRH: REV.

Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KOD: KY. LS.20 YAY. TRH: REV. TRH: REV. KURUMSAL HİZMETLER BİRİMİ ADI-SOYADI ÜNVANI ÖMER AYDIN Başhekim Kurumsal Yapı LEMAN ÇEVİK ÇELİK Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetimi LEMAN ÇEVİK ÇELİK Kalite Yönetim Direktörü ESRA ALTUNER Doküman

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Göz Hastalıkları (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı