Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) Dokuz Özel Tavsiyesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) Dokuz Özel Tavsiyesi"

Transkript

1 Bankacılar Dergisi, Sayı 52, Giriş Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) Dokuz Özel Tavsiyesi Oktay Üstün * Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF), 1989 yılında Paris te toplanan G-7 ülkelerinin (ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Kanada) temsilcileri tarafından alınan karar üzerine karapara aklama ile mücadele edilmesi amacıyla kurulan ve bu amaç 1 doğrultusunda uluslararası düzeyde politika ve standartlar geliştiren bir kuruluştur. OECD bünyesinde faaliyet gösteren FATF a bugün itibariyle 31 devlet ve 2 uluslararası kuruluş üyedir. 2 Kuruluş amacı itibariyle; Karapara aklama tehlikesine karşı bütün dünyaya mesaj vermek ve bu kapsamda, FATF üyeliğinin genişlemesine dayalı olarak dünya çapında aklamaya karşı girişimleri desteklemek, Karapara aklamaya karşı yasal, finansal, operasyonel ve uluslararası konularda tedbirler alınması için yayınladığı Kırk Tavsiyenin üye ülkelerce uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmek, Karapara aklama teknik ve trendlerine karşı tedbirler ve stratejiler geliştirmek gibi üç tür misyon üstlenen FATF, karapara aklama ile mücadele standartlarını ortaya koyan 40 Tavsiye Kararını 1990 yılında yayınlamış ve bu tavsiye kararlarını bazı değişikliklerle yenileyerek 1996 yılında tekrar yayınlamıştır. 11 Eylül 2001 tarihinde ABD de meydana gelen olayların, terörist eylemlerle birlikte terörizmin finansmanının önlenmesi konusunu ön plana çıkarması üzerine, Ekim 2001 tarihlerinde Washington D.C. de yapılan FATF olağanüstü toplantısında, FATF ın karapara aklama ile mücadele misyonuna terörizmin finansmanın önlenmesi de eklenmiş ve bu amaçla hazırlanan 8 Özel Tavsiye 31 Ekim 2001 tarihinde yayınlanmıştır. Terörizmin finansmanının önlenmesi konusu ile birlikte karapara aklama ile mücadele a- lanındaki son gelişmeler de dikkate alınarak revize edilen ve yeniden hazırlanan 40 Tavsiye, Haziran 2003 tarihindeki FATF Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve yayınlanması kararlaştırılmıştır. Yeni 40 Tavsiye ile terörizmin finansmanının önlenmesi konusundaki 8 Özel Tavsiye, karapara aklama ile birlikte terörizmin finansmanı ile mücadelenin ortak temelini oluşturmuştur FATF tavsiyelerinin 1996 tavsiyelerine göre en belirgin farklılığı terörizmin finansmanı ile mücadeleye dair hususları da içermesidir. * TC Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Şube Müdür V.

2 Bankacılar Dergisi Aşağıdaki özet tablo, 2003 tavsiyelerinin terörizmin finansmanı ile mücadeleyi de ilgilendiren maddelerini göstermektedir. Tavsiye No Terörizmin Finansmanı Konusunu da İlgilendiren Tavsiyelerin Özeti 5 Finansal kuruluşların isimsiz hesap açmaması Müşterini Tanı tedbirlerinin uygulanması ve bu tedbirlerin uygulanmasında risk kategorilerinin dikkate alınması 7 Sınır ötesi bankacılık işlemleri için özel dikkat gösterilmesi 13 Finansal kuruluşların şüpheli işlem bildiriminde bulunması 15 Finansal kuruluşlar politika, prosedür, eğitim ve denetim programları geliştirmesi 16 Avukat, Noter, Muhasebeci gibi meslek sahiplerinin de şüpheli işlem bildiriminde bulunması 17 Tavsiyelerde öngörülen hususları uygulamayan gerçek ve tüzel kişilere yaptırımlar uygulanması 18 Ülkelerin shell bankaların kurulmasına ve faaliyette bulunmasına izin vermemesi, finansal kuruluşların shell bankalarla muhabir bankacılık ilişkisine girmemesi 19 Belirli miktarın üzerindeki nakit işlemlerin periyodik olarak bildirilmesini sağlayacak sistem kurulması 20 Tavsiye hükümlerinin iş ve meslek sahiplerine de uygulanması 23 Mali kuruluşların yeterli düzenleme ve denetime tabi olması Temel Prensiplere tabi olan banka, sigorta ve sermaye piyasası kurumlarının terörizmin finansmanı ile mücadele prensiplerine de tabi olması Diğer kuruluşların da yeterli düzenleme ve denetime tabi olması 24 Kumarhanelerin kapsamlı bir düzenleyici ve denetleyici rejime tabi tutulması Diğer mali olmayan kuruluşların da etkin bir gözetim sistemine tabi tutulması 25 Finansal kuruluşlara kılavuz ve feedback (geribildirim) sağlanması 26 Şüpheli işlemleri ve diğer bilgileri alan analiz eden ve dağıtan bir Mali İstihbarat Birimi kurulması 27 Kontrollü teslimat gibi özel soruşturma tekniklerinin desteklenmesi 29 Denetleyiciler yeterli denetim gücüne sahip olması 30 Karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yer alan birimlerin yeterli finansal kaynağa, personele ve teknik donanıma sahip olması 31 Politika üreten makamlar, yasal uygulama ve denetim birimleri arasında işbirliği ve koordinasyon olması 32 ŞİB leri, soruşturma, dondurma, zapt ve müsadere konularında istatistikler çıkarılması 35 Viyana, Palermo ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Sözleşmelerinin tam olarak uygulanması ve Strazburg Konvansiyonu ve Inter Amerikan Sözleşmesinin onaylanması 36 Karapara aklama ve terörizmin finansmanında hızlı, etkin ve yapıcı karşılıklı adli yardımlaşma sağlanması Adli yardımlaşma talebi, konunun finansal ve gizli olduğu ileri sürülerek reddedilmemesi 11

3 Oktay Üstün 31 Ekim 2001 de yayınlanan terörizmin finansmanının önlenmesine dair 8 Özel Tavsiye şu ana başlıkları ihtiva etmektedir: 1. Birleşmiş Milletler belgelerinin derhal onaylanması ve yürürlüğe konulması, 2. Terörizmin finansmanının, terörist eylemlerin ve terörist örgütlerin suç olarak kabul edilmesi, 3. Terörist mal varlıklarının dondurulması, 4. Terörizmle bağlantılı şüpheli işlemlerin bildirilmesi, 5. Ülkeler arasında karşılıklı yardımın sağlanması, 6. Alternatif havale sistemlerinin kontrol altına alınması, 7. Elektronik fon transferlerinde kimlik tespitinin güçlendirilmesi, 8. Kar amacı gütmeyen kuruluşların istismar edilmesinin önlenmesi. Daha sonra nakdin, yolcu beraberinde sınırlardan geçirilmesi konusunun terörizmin finansmanı ile mücadelede dikkate alınması gereken önemli bir husus olduğu görüşünden hareket eden FATF, 22 Ekim 2004 tarihindeki Genel Kurul toplantısında nakit taşıyıcılar konusunu gündemine taşımış ve nakit taşıyıcılar konusundaki (Cash Couriers) IX. Özel Tavsiyeyi kabul etmiştir. Böylece FATF ın terörizmin finansmanı ile mücadeleye yönelik olarak yayınladığı Özel Tavsiyelerin sayısı 9 olmuştur. Terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda yayınlanan 9. tavsiye metni şöyledir: - Ülkeler, para ve para yerine geçen finansal araçların sınır ötesi fiziki naklini tespit etmek için bir beyan sistemi ya da diğer açıklama yükümlülüklerini içeren uygun önlemler almalıdır. - Ülkeler, yetkili makamlarının, terörizmin finansmanı veya karapara aklama ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen veya yanlış ya da yanıltıcı olarak beyan edilen veya açıklanan para veya para yerine geçen finansal araçların durdurulması ya da engellenmesi konusunda yasal yetkilere sahip olmalarını sağlamalıdır. - Ülkeler, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan ya da açıklama yapan kişilerle ilgili olarak etkili, orantılı ve caydırıcı yaptırımların uygulamaya konmasını sağlamalıdır. Para veya para yerine geçen finansal araçların terörizmin finansmanı ya da karapara aklama ile bağlantılı olması durumunda söz konusu değerlerin müsaderesine imkan veren Tavsiye 3 ve Özel Tavsiye III e uygun önlemleri de içeren tedbirleri almalıdır. Tavsiyelerin tam metinleri ve bunlarla ilgili bilgiler sırasıyla müteakip bölümde açıklanmıştır 3. A. Özel Tavsiyeler I. Birleşmiş Milletler Belgelerinin Onaylanması ve Uygulanması Her ülke 1999 tarihli Birleşmiş Milletler Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Sözleşmesi ni onaylamak ve tam olarak uygulamak için acil tedbirler almalıdır. Ülkeler, terörist eylemlerin finansmanının önlenmesi ve durdurulmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Kararlarını, özellikle 1373 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararını derhal uygulamalıdır. 12

4 Bankacılar Dergisi Tavsiyede adı geçen ve 9 Aralık 1999 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme 4, taraf devletlerin; - Sözleşmenin 2 nci maddesinde tanımlanan terörizmin finansmanını suç olarak kabul etmesini ve bunun için cezai hükümler getirmesini (Md. 4), - Terörizmin finansmanı suçuna karışan tüzel kişileri de sorumlu tutarak bunları cezai, hukuki ve idari yaptırımlara tabi tutmasını, (Md. 5), - Terörizmin finansmanı suçunun işlenmesi için oluşturulan veya kullanılan fonların veya Sözleşmenin 2 nci maddesinde belirtilen suçlardan temin edilen kazançların tespitini, teşhisini ve dondurulmasını veya el konulmasını sağlamasını (Md.8), - Terörizmin finansmanı suçunun soruşturulması ve kovuşturulması için gerekli tedbirleri almasını (Md.9-10), - Diğer ülkelerle adli yardımlaşmada bulunmasını ve adli yardımlaşma talebini, konusu mali veya siyasi suç olduğu veya banka gizliliği taşıdığı gerekçesi ile geri çevirmemesini (Md ), - Finansal kuruluşların, kimlik tespiti yapmak, isimsiz hesap açmamak, kayıtları muhafaza etmek ve şüpheli işlem bildiriminde bulunmak gibi yükümlülükleri yerine getirmesini sağlamasını, nakit hareketleri izlemesini ve para transferi yapan kurumları denetlemesini (Md. 18), öngörmüştür. Tavsiyede uyulması istenilen ikinci husus olarak belirtilen BMGK nin, terörist faaliyetlerin önlenmesi konusunda muhtelif kararları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; 1267 (1999), 1269 (1999), 1333 (2000), 1373 (2001), 1390 (2001) sayılı kararlardır. Bunların içinde en önemlisi olan ve tavsiye de özellikle vurgulanan BMGK nin 28 Eylül 2001 tarihinde 4385 inci oturumunda kabul edilen Kararıdır (2001) sayılı Karar gereğince bütün devletlerin; - En kısa sürede, 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin Finansmanın Önlenmesine ilişkin Uluslararası Sözleşme de dahil olmak üzere, terörizmle mücadele konusundaki uluslararası sözleşme ve protokollere taraf olmaları ve Güvenlik Konseyi nin 1269 (1999) ve 1368 (2001) sayılı Kararlarını uygulaması, - Terörizmin finansmanını suç olarak kabul etmesi ve bu konuda cezai hükümler getirmesi, - En geniş şekilde karşılıklı adli yardımlaşmaya katılması ve bilgi değişimini sağlaması, - Terörist eylemlerde bulunanların, bu eylemlere teşebbüs edenlerin, bu eylemleri kolaylaştıranların mal varlıklarını dondurması, 13

5 Oktay Üstün - Terörist eylemlere mali kaynak sağlayanlara, bunları örgütleyenlere ya da bu eylemleri işleyenlere ya da faillerine yardım veya yataklık edenlere sığınma hakkı vermemesi ve destek sağlamaması istenilmiştir. 14 II. Terörizmin Finansmanının ve buna bağlı Karapara Aklamanın Suç Olarak Kabul Edilmesi Her ülke, terörizmin finansmanını, terörist eylemleri ve terörist örgüt kurmayı suç o- larak kabul etmelidir. Ülkeler, bu suçların karapara aklamanın öncül suçları olarak düzenlenmesini sağlamalıdır. Tavsiye, ülkelerin, terörizmin finansmanı, terörist eylemler ve terörist örgüt kurma olarak saydığı üç konuyu suç olarak kabul etmesini ve bu suçları, karapara aklamanın öncül suçu olarak belirlemesini öngörmektedir. Terörizmin finansmanı, 1999 tarihli Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Sözleşmesinin 2 nci maddesinde belirli eylemlere atıf yapılarak tanımlanmıştır. Sözleşmeye göre, terörizmin finansmanına konu olan eylemler iki grupta belirlenmiştir. Bunlardan ilki sözleşme ekinde yer alan 9 sözleşmenin suç saydığı eylemler olup bu kapsamdaki sözleşmeler şunlardır: 1. Uçakların Yasadışı Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi (16 Aralık 1970, Lahey) 2. Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi (23 Eylül 1971, Montreal) 3. Diplomatik Ajanlar Dahil Uluslararası Korunan Kişilere Karşı Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (14 Aralık 1973, New York) 4. Rehin Almalara Karşı Uluslararası Sözleşme (17 Aralık 1979, New York) 5. Nükleer Maddelerin Fiziki Korunması Sözleşmesi (3 Mart 1980, Viyana) 6. Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet veren Havalimanlarında Yasadışı Şiddet Eylemlerinin Önlenmesi Protokolü, Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesine Ek Protokol (24 Şubat 1988, Montreal) 7. Denizcilik Seferyollarının Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi (10 Mart 1988, Roma) 8. Kıta Sahanlığında Kurulu Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Hakkında Protokol (10 Mart 1988, Roma) 9. Terörist Bombalamaların Önlenmesi Sözleşmesi (15 Aralık 1997, New York) Terörizmin finansmanı suçunun dayandığı ikinci gruptaki eylemler ise bir tanım içerisinde ifade edilmiştir. Sözleşmenin 2 nci maddesinde yer alan bu tanıma göre; Niteliği veya kapsamı itibariyle bir halkı korkutmak ya da bir hükümeti veya uluslararası kuruluşu herhangi bir işi yapmaya veya yapmamaya zorlamak amacı taşıyan bir olayda bir sivili ya da silâhlı çatışmaya doğrudan katılmayan herhangi bir kişiyi öldürmeye veya ağır şekilde yaralamaya yönelik eylemler terörizmin finansmanına konu teşkil eden ikinci gruptaki eylemler olarak belirtilmiştir. Sözleşmenin 2 nci maddesine göre, gerek yukarıda sıralanan 9 sözleşmenin suç saydığı eylemler, gerekse tanımda belirtilen eylemlerin, tümüyle veya kısmen gerçekleştirilmesinde

6 Bankacılar Dergisi kullanılması niyetiyle veya kullanılacağını bilerek, doğrudan veya dolaylı olarak, yasa dışı bir şekilde fon sağlanması veya toplanması terörizmin finansmanı suçunu oluşturmaktadır. Sözleşmeye göre, terörizmin finansmanı suçuna konu olan fon terimi; - her ne suretle edinilmiş olursa olsun, maddî veya gayrî maddî, menkul veya gayrimenkul, her türlü kıymeti, - bu kıymetler üzerinde bir mülkiyet hakkı veya çıkarı kanıtlayan, elektronik veya dijital form da dahil, her türlü belge ve yasal araçları, - banka kredilerini, seyahat çeklerini, para havalelerini, hisse senetlerini, teminatları, tahvilleri ve kredi mektuplarını kapsamaktadır. Özel Tavsiye II de geçen öncül suç, işlenmesi suretiyle karapara elde edilen her türlü suç fiilidir. Tavsiye, sayılan üç eylemden (terörizmin finansmanı, terörist eylemler ve terör örgütü kurma) elde edilen karaparanın aklanması halinde karapara aklama suçu yönünden kovuşturma yapılması gerektiğine işaret etmektedir. III. Terörist Malvarlıklarının Dondurulması ve Müsaderesi Terörist eylemlerin finansmanının önlenmesi ve durdurulmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca, her ülke, teröristlerin, terörizmi finanse edenlerin ve terörist örgütlerin fonlarının veya diğer malvarlıklarının gecikmeksizin dondurulması için gerekli tedbirleri uygulamalıdır. Her ülke, terörizmin, terörist eylemlerin veya terörizmin finansmanı için kullanılan veya kullanılması için tasarlanan veya tahsis edilen malvarlığına el konulması ve müsaderesi bakımından yetkili makamlara imkan sağlayan tedbirleri (yasa gerektiren tedbirler de dahil) almalı ve uygulamalıdır. Özel Tavsiye III, ülkelere iki yükümlülük getirmektedir. İlk yükümlülük terörizm bağlantılı fonların BMGK Kararı uyarınca gecikmeksizin dondurulması, ikincisi ise bu fonların zapt ve müsadere edilmesidir. FATF ın, bu tavsiye kapsamındaki bazı terimlerle ilgili açıklamaları şöyledir: Dondurma (Freezing): Dondurma, yetkili bir mercii veya bir mahkeme tarafından başlatılan bir hukuki sürece dayalı olarak fonların veya diğer mal varlıklarının belli bir geçerlilik süresince transferinin, dönüştürülmesinin, tasarrufunun veya hareketinin yasaklanmasıdır. Dondurulan fonlar veya diğer mal varlıkları, dondurma anında bunlar üzerinde hakkı olan kişi ve kuruluşların mülkiyetinde olup dondurma süreci gereğince bir işlem başlatılmadan önce bu kişi ve kuruluşların tevdii etmiş olduğu finansal kuruluşlar veya diğer kurumlarca yönetilebilir. El koyma (Seizure): El koyma, yetkili bir mercii veya bir mahkeme tarafından başlatılan bir hukuki sürece dayalı olarak fonların veya diğer mal varlıklarının transferinin, dönüştürülmesinin, tasarrufunun veya hareketinin yasaklanması anlamına gelmekle birlikte dondurmadan farklı olarak yetkili bir mercii veya bir mahkemenin bu fon veya mal varlığını kontrol etme yetkisi bulunmaktadır. 15

7 Oktay Üstün Müsadere (Confiscation): Müsadere, yetkili bir mercii veya bir mahkemenin aldığı bir karar ile fonlardan ve diğer mal varlıklarından zilyet veya malikin sürekli olarak mahrum bırakılması anlamına gelmektedir. Müsadere ile fon ve diğer mal varlığının mülkiyeti devlete geçmektedir. Müsadere durumunda ilgili kişi ve kuruluşlar müsadere edilen mal varlığı üzerindeki tüm haklarını kaybederler. Fonlar veya diğer malvarlıkları (Funds or other assets): Fonlar veya diğer mal varlıkları, fiziki ya da kaydi, taşınır ya da taşınmaz olsun, edinilmiş olan her çeşit fonları, mali varlıkları, ekonomik kaynakları, banka kredilerini, yolcu ve banka çeklerini, havaleleri, hisseleri, menkul kıymetleri, bonoları, poliçeleri, teminat mektuplarını, herhangi bir faizi, temettü veya geliri veya bu gibi fonlardan elde edilen değerleri kapsayan ancak bunlarla da sınırlı olmayan hakkı ya da istifadeyi kanıtlayan elektronik ya da dijital da dahil herhangi bir formdaki yasal belge ve araçları ifade etmektedir. Belirli kişiler (Designated persons): Belirli kişiler, 1267 sayılı BMGK Kararı ile o- luşturulan Yaptırımlar Komitesi tarafından belirlenen kişi ve kuruluşlar ya da ülkelerin 1373 sayılı BMGK Kararı uyarınca belirledikleri ve kabul ettikleri kişi ve kuruluşları kastetmektedir. FATF ın Özel Tavsiye III ile ilgili olarak öngördüğü bazı hususlar özet olarak şu şekildedir: 1. Ülkeler, terörizmle bağlantılı fonların transferini, dönüştürülmesini, tasarrufunu ya da hareketini zecri tedbirlerle yasaklamalıdır. Buna göre ülkelerin; - dondurma veya dondurmama kararını vermeye, bu süreci yönetmeye ve bu kararları uygulayamaya yetkili bir makam ya da mahkemeyi tayin etmesi veya yetkilendirmesi veya - mal varlığı dondurulacak kişi ve kuruluşlara ait fonları elinde bulunduran kişi ve kuruluşlara, bunları dondurma sorumluluğu ve buna uymamaları halinde gerekli yaptırıma tabi tutulmalarını öngören yasayı çıkarması gibi iki seçeneği bulunmaktadır. Hangi seçenek seçilirse seçilsin zecri tedbirlerin uygulanmasından sorumlu olan yetkili bir makamın açıkça belli olması gerekmektedir. 2. Ülkeler, fonların gecikmeksizin ve belirli kişi ve şirketlere öncelik verilmeksizin dondurulmasına yönelik prosedürler geliştirmeli ve uygulamalıdır. Bu tür fonları elinde bulunduran kişi ve kurumların bunları dondurma yükümlülüğü yasa ile düzenlenmeli ve bu yükümlülüğe uyulmaması durumunda yaptırımlara tabi olmaları sağlanmalıdır. Ülkeler, dondurma mekanizmaları kapsamında alınan kararların mali sektöre iletilmesi için etkili ve etkin sistemler geliştirmelidir. 3. Ülkeler, uluslararası yükümlülüklere ve ulusal yasal ilkelere uygun olarak belirli kriterlerin karşılanması şartı ile BMGK nin yayınladığı listelerden çıkarılma taleplerinin değerlendirilmesine ve listeden çıkarılan kişi ve şirketlere ait fonlar üzerindeki dondurma kararının kaldırılmasına ilişkin prosedürler hazırlamalı ve uygulamalıdır. 16

8 Bankacılar Dergisi 4. Belirli kişiler ile aynı ismi taşıyan kişi ve kuruluşlar dondurma mekanizmasından haksız olarak etkileneceğinden, bu kişi ve kuruluşların gerçekte belirli kişiler olmadığının teyit edilmesi halinde, söz konusu fon veya mal varlığı üzerindeki dondurma kararının kaldırılmasını öngören prosedürler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 5. Dondurma kararına konu kişi ya da kuruluşların, yetkili bir otorite ya da mahkemenin yeniden değerlendirmesi için söz konusu dondurma kararına karşı başvuruda bulunabilmelerini sağlayacak bir mekanizma oluşturulmalıdır. IV. Terörizmle İlgili Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesi Karaparanın aklanmasının önlenmesine dair yükümlülüklere tabi olan finansal kuruluşlar veya diğer işletmeler ya da kurumların, fonların terörizm, terörist eylemler veya terörist örgütlerle bağlantılı veya ilgili olduğundan ya da bunlar için kullanıldığından şüphelenmeleri durumunda veya şüphelenmek için geçerli nedenleri olduğunda, bu şüphelerini derhal yetkili otoritelere bildirmelidirler. Tavsiyede geçen şüphe, işleme konu olan fonların terörist bağlantılı olduğuna dair işlemi yürüten kişi ve kuruluş nezdindeki bilgi, sezgi veya benzer bulgusuna dair sübjektif bir kaygısını gösterirken, şüphelenmek için neden bulunması hali bu konuda daha objektif bir malumata işaret etmektedir. Şüpheli işlemleri bildirim yükümlülüğü FATF genel tavsiyelerinde de açıkça belirtilmiştir. FATF ın 5 ve 13. tavsiyeleri ile bunların yorumlayıcı notlarına göre; finansal kuruluşlar, fonların suç faaliyetinden elde edildiğinden veya terörizmin finansmanı ile ilgili olduğundan şüphelenmesi durumunda bu şüpheleri ile ilgili bilgilerini derhal ilgili mali istihbarat birimine (Financial Intelligence Unit) 5 bildirmelidir. Ayrıca finansal kuruluşların; - Müşterinin veya lehdarın kimlik bilgilerini tespit edemediği ve teyidini gerçekleştiremediği, - Tüzel kişiler ve ortaklıklarda mülkiyet ve kontrolün kimlere ait olduğunu tespit edemediği, - Yapılmakta olan işlemin türü ve amacı hakkında bilgi sahibi olamadığı durumlarda da söz konusu işlemle ilgili olarak şüpheli işlem bildiriminde bulunmaları öngörülmüştür. Belirtilen tavsiye maddelerine göre, finansal kuruluşların, şüpheli işlemle karşılaşmaları durumunda, yapılan işlemin sürekli veya geçici olup olmadığı veya herhangi bir parasal sınırı aşıp aşmadığını dikkate almaksızın ilgili müşterinin kimliğini tespit ederek durumu mali istihbarat birimine bildirmeleri gerektiği belirtilmiştir. FATF, terörizmin finansmanının tespitine yönelik olarak finansal kuruluşlar için bir rehber hazırlamış ve bu rehberde şüpheli işlem tiplerini örnek olarak belirlemiştir. Buna göre belirlenmiş olan muhtelif şüpheli işlem tiplerinden bazıları şöyledir: - Uzun süredir işlem görmeyen bir hesaba düzenli aralıklarla para yatırılması, - İşlem görmeyen küçük meblağlı bir hesaba bir dizi işlemle para yatırılması, daha sonra bunların yatan miktarın toplamına baliğ oluncaya kadar hesaptan çekilmesi, 17

9 Oktay Üstün - Bir hesap açılırken müşterinin, finansal kuruluşun istediği bilgileri vermeyi reddetmesi veya yetersiz veya yanıltıcı bilgi vermesi, - Birkaç kişinin imza yetkisinin olduğu ancak bu kişilerin birbirleriyle bir iş ilişkisinin ya da aile bağının olmadığı hesapların açılması ve çalıştırılması, - Kısa bir süre önce kurulmuş bir tüzel kişi adına hesap açılması ve bu hesaba o tüzel kişinin kurucularının gelirlerine göre daha büyük miktarda mevduat girişi yapılması, - Aynı kişi adına küçük ölçekte birçok hesabın açılması ve bu hesaplar toplamının müşterinin tahmini geliriyle orantılı olmaması, - Bir ticari kuruluş için çeşitli parasal araçlar kullanılarak açılan ancak bu tür bir ticari kuruluşun normal faaliyeti bakımından tipiklik özelliği göstermeyen hesaba mevduat girişlerinin olması (örneğin, ticari çekleri, maaş ödeme çeklerini ve sosyal sigorta çeklerini ihtiva eden para girişleri), - Normalde nakit çalışmayan bir ticari hesaptan büyük miktarlarda nakit çekişleri olması, - İşlemlerini genel olarak çeklerle ya da diğer ödeme araçları ile yürüten bir şahıs veya kurumun, hesabına büyük miktarda para yatırması, - Gerekli olmadığı halde bir hesapta nakit ve diğer işlemlerin karışık olarak yapılması, - Bir finansal kuruluşun aynı şubesinde ancak farklı vezneleri kullanmak suretiyle aynı gün çok sayıda işlem yapılması, - Aynı finansal kuruluşun çeşitli şubeleri aracılığıyla ya da bir şubede aynı zamanda farklı bireyler tarafından meblağın küçük miktarlara bölünerek hesap açılması, - Düzenli bir şekilde, kimlik tespiti ya da bildirim yükümlülüğünü gerektiren parasal eşiklerin biraz altındaki tutarlarda çok sayıda para yatırılması veya çekilmesi, Açıkça kimlik tespiti ya da bildirim yükümlülüğüne tabi olmaktan kaçınmak amacıyla düşük tutarlı elektronik fon transferi yapılması, - Transfer işleminde göndericiye ya da işlemin adına yapıldığı kişiye ilişkin bilgilerin yer almaması, - Çok sayıda şahsi ve ticari hesabın ya da kar amacı gütmeyen kuruluşların hesaplarının fon toplamak ve akabinde bu fonları hemen ya da kısa bir süre sonra az sayıdaki yabancı lehdara aktarmak için kullanılması, - Nakit işlem yapan kişilerin belirtilen iş kolu ile uyumlu olmayan bir yeri veya bir işyerini müşterek adres olarak göstermesi, - Transferi yapanın belirttiği meslek, işlemin hacmi ya da türüyle uygunluk göstermemesi, 18

10 Bankacılar Dergisi - Bir ekonomik amacı görülmeyen ya da kuruluşun belirtilen faaliyeti ile işlem tesisine konu olan diğer taraflar arasında herhangi bir bağlantı kurulamayan finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, - Müşterinin ticari faaliyetinin bilinmediği ya da böyle bir faaliyetin kiralık bir kasa kullanımına gerekçe teşkil etmediğinin anlaşıldığı durumlarda ticari bir işletme adına kiralık bir kasa kiralanması, - Müşterinin kimlik tespiti ya da kimlik bilgilerinin doğrulanması sürecinde izaha muhtaç tutarsızlıkların ortaya çıkması, - Fonun, dikkat gösterilmesi gereken ülkelere (FATF la İşbirliği yapmayan ülke ve bölgeler) havalesini müteakip başka bir para birimine çevrilmesi veya buna benzer kambiyo işlemlerine tabi tutulması, - Mevduat hesabı açıldıktan kısa bir süre sonra, hesabın dikkat gösterilmesi gereken ülke veya bölgelere transfer edilmesi, - Bir müşterinin, makul bir açıklaması olmaksızın dikkat gerektiren ülke veya bölgelerle finansal işlemleri gerektiren ticari faaliyette bulunması, - Dikkat gerektiren bölgelere ve/veya bu bölgelerden uluslararası transfer işlemleri yolu ile fon gönderilmesi ya da alınmasıdır. V. Uluslararası İşbirliği Her ülke, karşılıklı yasal yardım veya bilgi değişimine dair bir anlaşma, düzenleme veya diğer bir mekanizmaya dayanarak bir diğer ülkeye, terörizmin, terörist eylemlerin ve terörist örgütlerin finansmanına ilişkin cezai, hukuki, idari soruşturma, sorgulama ve tahkikatlarda mümkün olan en geniş yardımı sağlamalıdır. Ülkeler, terörizmin, terörist eylemlerin veya terörist örgütlerin finansmanı ile suçlanmış şahıslar için güvenli sığınaklar sağlamamayı temin etmek için mümkün olan tüm önlemleri almalı ve mümkünse bu şahısların iade edilmesi için uygun prosedürlere sahip olmalıdır. Tavsiye, karşılıklı adli yardımlaşma ve idari bilgi değişimini vurgulamaktadır. Adli yardımlaşma, yabancı ülkelerin; delil toplama, kişilerin ifadelerini alma, arama, el koyma, dondurma, eşya ve yer incelemesi yapma gibi taleplerinin yerine getirilmesine dair hususları kapsar. Genelde istinabe talepleri şeklinde cereyan eden adli yardımlaşma, uluslararası sözleşmelerde müstakil madde hükmü olarak yer aldığı gibi ilgili ülkeler arasındaki özel anlaşmalarla da düzenlenmektedir. FATF ın 36, 37 ve 38. tavsiyeleri adli yardımlaşma ile ilgilidir. Bu tavsiyelere göre; - Ülkeler; karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla ilgili inceleme, soruşturma ve tahkikat sürecinde mümkün olduğunca kapsamlı, süratli, yapıcı ve etkin karşılıklı yasal yardımlaşmada bulunmalıdır. Karşılıklı yasal yardımlaşmanın yerine getirilmesine ilişkin açık ve etkin prosedürler olmalıdır. 19

11 Oktay Üstün - Yetkili makamlar; finansal kuruluşlar ve kişiler tarafından tutulan kayıtların sağlanması, bina ve müştemilatının aranması, delillerin ele geçirilmesi ve elde edilmesi için zorunlu tedbirleri kullanabilmelidir. - Yargı yeri karışıklığına sebebiyet vermemek için, birden çok ülkede soruşturmaya konu olan olaylarda, sanıkların kovuşturulacağı yerin belirlenebilmesi için uygun mekanizmalar kurulmalı ve uygulanmalıdır. - Fiilin her iki tarafta suç olmaması (non dual criminality) durumunda bile ülkeler mümkün olduğunca en geniş biçimde karşılıklı yasal yardımlaşmada bulunmalıdır. - Karşılıklı yasal yardımlaşma veya suçluların iadesi için fiilin, iki taraf ülkede de suç olmasının şart kılındığı durumlarda (dual criminality), suçun aynı kategoride olmasına veya aynı terminolojiyle adlandırılmasına bakılmaksızın, söz konusu fiilin her iki ülkede de suç olması kaydıyla, yardımlaşma için gerekli şart yerine getirilmiş sayılmalıdır. - Yabancı ülkelerin tespit, dondurma, zapt veya müsadere taleplerinde acil mukabele etme yetkisi olan merciler bulunmalıdır. Ayrıca, müsadere edilen mal varlığın paylaşılmasını da içerebilecek el koyma ve müsadere işlemlerinde işbirliğine yönelik anlaşmalar yapılmalıdır. Tavsiyenin vurguladığı ikinci tür işbirliği şekli bilgi değişimidir. Bilgi değişimi, uygulamada mali istihbarat birimleri arasında istihbarı ve idari mahiyetteki bilgilerin talep üzerine veya kendiliğinden (spontaneously) karşı ülke muadili kuruluşlara sağlanması şeklinde gerçekleştirilen bir yardımlaşma türüdür. Mali istihbarat birimleri arasındaki bilgi değişiminin genellikle iki ülke arasında düzenlenen ve mutabakat muhtırası (memorandum of understanding) olarak adlandıran belgedeki esaslara göre de gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu durumda iki ülke muadili kurumları arasındaki bilgi değişimi belirli esaslara bağlanmış olmaktadır. Karapara aklama ile mücadele alanında mali istihbarat birimleri arasında bilgi değişimini temin etmek üzere 1995 yılında kurulmuş bulunan Egmont Group a üye 6 mali istihbarat birimleri arasındaki bilgi değişimi Egmont Secure Web aracılığı ile sağlanmaktadır. Egmont Group tarafından 13 Haziran 2001 tarihinde yayınlanan Mali İstihbarat Birimlerinin Amaç Bildirgesi nde, mali istihbarat birimleri arasındaki bilgi değişimimin karapara aklama ile birlikte terörizmin finansmanı ile mücadele konularını da kapsadığı vurgulanmıştır. VI. Alternatif Havale Her ülke, resmi olmayan para veya değer transfer sistemi veya ağı aracılığıyla transfer hizmeti sağlayan acentalar da dahil olmak üzere, para veya değer transferi hizmeti veren şahıs veya tüzel kişilerin faaliyet izni almaları veya kayıtlı olmaları ve banka ve banka dışı mali kurumlara uygulanan tüm FATF Tavsiyelerine tabi tutulmalarını sağlamak için gerekli önlemleri almalıdır. Her ülke, bu hizmeti yasadışı bir şekilde yerine getiren şahısların veya tüzel kişilerin idari, hukuki veya cezai yaptırımlara tabi olmasını sağlamalıdır. Alternatif havale, fiziki nakit hareketi olmaksızın paranın, resmi ya da geleneksel bankacılık kullanılmadan ve ulusal mali ve idari kontrol dışında tutularak dünyanın bir bölgesinden diğerine intikalini sağlayan havale yöntemini ifade etmektedir. 20

12 Bankacılar Dergisi Özel Tavsiye VI nın genel amacı, bütün para ve değer transfer sistemleri üzerindeki ö- zellikle de bilinen geleneksel finansal sektör işlemleri dışında kalan işlemlerde karapara aklama ve terörizmin finansmanını önlemeye yönelik tedbirlerin tutarlı şekilde uygulanmasını sağlayarak nakit akımlarda saydamlığı artırmaktır. FATF ın bu tavsiye kapsamındaki bazı terimlerle ilgili tanımlarına göre ; Para veya değer transfer hizmeti (Money or value transfer service); nakit, çek, diğer parasal araçlar ve diğer menkul kıymetleri kabul eden ve bunların karşılığını nakit veya diğer şekillerde başka yerde bulunan lehdara, haberleşme, mesaj, transfer veya kliring ağı vasıtasıyla ödeyen finansal kuruluşu, Ruhsat alma (Licencing); para ve değer transfer hizmetini yasal olarak gerçekleştirebilmek için belirli yetkili organlardan izin alma yükümlülüğünü, Kayıt (Registration); yetkili kurumlara, para ya da değer transfer kuruluşunun yasal olarak faaliyette bulunmak üzere var olduğunun bildirilmesi ya da üye olunması yükümlülüğünü ifade etmektedir. FATF, bu tavsiye ile ilgili olarak; - Özel Tavsiye VI nın; para ve para yerine geçen değerleri mesaj, iletişim, network yoluyla veya banka dışı kurumlar aracılığı gayri resmi yolla aktaran bütün tüzel ya da gerçek kişilere uygulanması, - Ülkelerin, lisans veren ve/veya kayıt işlemini gerçekleştiren ve bunların gereği gibi yapılmasını temin eden ve değer transferi hizmetlerinin FATF Tavsiyelerine uyumlu olmasını sağlamaktan sorumlu olan bir otorite belirlemesi, - Bir lisans veya kayıt olmaksızın para/değer transfer hizmeti sağlayan kişilerin idari, hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olması, FATF Tavsiyelerine uyumlu olmayan lisanslı ve kayıtlı para ve kıymet transfer hizmeti verenlerin de gerekli müeyyidelere tabi tutulması, - Para veya değer transferi hizmeti ile havale hizmeti veren tüm gerçek veya tüzel kişilerin, lisans veya kayıt yükümlülüğüne ve FATF Tavsiyelerine tabi olmalarının sağlanması ve FATF Tavsiyelerine uymadıklarında yaptırım uygulanması gerektiğini öngörmüştür. FATF tarafından Özel Tavsiye VI ile ilgili olarak çıkarılan Uygulama Rehberinde de, bazı ülkelerde resmi olmayan para ve değer transfer işlerinin yasal ve etkin bir hizmet olarak sunulduğu bu hizmetlerin geleneksel finansal sektörlerle çalışmanın zor olduğu veya pahalı olduğu durumlarda daha çok rağbet gördüğü ifade edilmiş ve bu kuruluşların; - Ruhsata bağlanması ve kayıt altına alınmasının, - Faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirecek yöntem ve stratejilerin geliştirilmesinin, 21

13 Oktay Üstün - Kimlik tespiti yapılması, kayıtların muhafazası ve şüpheli işlemlerin bildirilmesi gibi karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelenin temel unsurlarına ve gözetime tabi tutulmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. 22 VII- Elektronik Transfer Ülkeler, para havale edenler de dahil olmak üzere finansal kuruluşların, fon transferlerinde ve gönderilen ilgili mesajlarda transfer yaptıran (gönderici) kişiye ilişkin doğru ve anlamlı bilgileri (isim, adres, hesap numarası) içermesini zorunlu kılacak tedbirleri almalıdır. Söz konusu bilgi, transfer veya ödemeler zincirindeki mesajlarda yer almalıdır. Ülkeler; para havale edenler de dahil olmak üzere finansal kuruluşların, transfer yaptıran (gönderici) kişiye ilişkin tam bilgiyi (isim, adres, hesap numarası) içermeyen şüpheli fon transferini sıkı bir şekilde incelemeleri ve izlemelerini sağlamak için tedbirler almalıdır. Özel Tavsiye VII, terörün finansmanına konu olan fonların elektronik transfer yöntemini kullanarak transfer edilmesini önlemek ve bu şekildeki işlemleri tespit etmek ve özellikle; - Yetkili yasa uygulama birimi ve/veya adli birimlere terörist ve diğer suçluların ortaya çıkarılması, araştırılması, soruşturulmasında ve bunların varlıklarının izlenmesinde, - Mali istihbarat birimlerinin, şüpheli ya da olağandışı faaliyetleri analiz etmesi ve ilgili birimlere ulaştırmasında, - Elektronik transferin alındığı finansal kuruluşların kimlik tespiti yapmasında ve şüpheli işlem bildiriminde bulunmasında, yardımcı olmak için getirilmiştir. FATF ın bu tavsiye kapsamındaki bazı terimlerle ilgili açıklamaları şöyledir: Elektronik transfer ve fon transferi (Wire transfer and funds transfer): Elektronik transfer ve fon transferi, paranın bir finansal kuruluş aracılığı ile başka bir finansal kuruluştaki alıcıya elektronik ortamda gönderilmesi demektir. Transfer işleminde gönderen ile alıcı aynı kişi de olabilir. Sınır ötesi transfer (Cross-border transfer): Sınır ötesi transfer, gönderici ve alıcı konumundaki finansal kuruluşların farklı ülkelerde olduğu elektronik transferler anlamına gelir. Bu terim ayrıca, en azından bir sınır ötesi unsura sahip elektronik transferler zincirini de ifade etmektedir. Yerel transfer (Domestic transfer): Yerel transfer, gönderici ve alıcı konumundaki finansal kuruluşların aynı ülkede olduğu elektronik fon transfer işlemini ifade eder. Bu terim bir ülkenin sınırları içerisinde gerçekleşen elektronik transfer zincirini ifade etmek için de kullanılır. Gönderici (Originator): Gönderici (transfer yaptıran), bir finansal kuruluşta elektronik fon transferi yapılmasını sağlayan gerçek veya tüzel kişidir.

14 Bankacılar Dergisi FATF ın bu tavsiye ile ilgili olarak öngördüğü bazı hususlar özet olarak şu şekildedir: - Sınır ötesi elektronik transferlerde göndericiye ait tam ve doğru bilgiler sağlanmalıdır. - Sınır ötesi elektronik transfere ilişkin olarak elde edilen bilgiler; göndericinin ismini ve hesabın olduğu yeri, hesap numarasını içermelidir. Bir hesap bulunmaması halinde mutlaka bir referans numarası olmalıdır. - Elektronik transfere ilişkin olarak alınan bilgiler, göndericinin adres bilgilerini de i- çermelidir. Ancak, finansal kuruluşlar adresle birlikte nüfus kimlik numarası, müşteri kimlik numarası ya da doğum tarih ve yeri bilgilerini de alabilirler. - Para transfer edenler (money remitters) tarafından gönderilenler hariç olmak üzere, takım transfer (batch transfer) 7 içinde yer alan sınır ötesi transferler, ülke içi transfer olarak değerlendirilir. Böyle durumlarda, transferi yapan finansal kuruluşlar tüm göndericilere ait kimlik tespitinde gerekli olan bilgileri tutmalı, elektronik transferi alan finansal kuruluş veya yetkili makamlarca istenmesi durumunda verilmek üzere hazır bulundurmalıdır. Finansal kuruluşlar, karapara aklama ya da terörizmin finansmanı riskini artıran rutin olmayan transferlerin takım transfer olarak yapılmasına imkan vermemelidir. - Transferi gerçekleştiren finansal kuruluş, elektronik transferin, göndericisine ait gerekli bilgileri içermesini sağlamalı ve bu bilginin doğruluğunu teyit etmelidir. - Hem sınır dışı hem de yerel elektronik transferler de, transferi bir aracı olarak yürüten finansal kuruluşlar transfere ilişkin göndericiye ait tüm bilgilerin transfer mesajında yer almasını sağlamalıdır. - Ülkeler, finansal kuruluşların elektronik transferleri düzenleyen kural ve düzenlemelere uyumlarını etkili bir şekilde izlemek için uygun önlemler almalıdır. Söz konusu kural ve düzenlemelere uyum göstermeyen finansal kuruluşlar hukuki, idari veya cezai yaptırımlara tabi tutulmalıdır. VIII- Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Ülkeler, terörizme finans sağlamak için istismar edilebilen kurumlarla ilgili kanun ve düzenlemelerin yeterliliğini gözden geçirmelidir. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar özellikle istismara açıktır. Ülkeler bunların; (i) terörist örgütler tarafından yasal kurumlar gibi gösterilerek, (ii) mal varlıklarının dondurulması tedbirlerinden kurtulmak da dahil yasal kurumları terörizmin finansmanı amacıyla bir araç olarak istismar etmek için, (iii) yasal amaçlara tahsis edilen fonların örgütlere kanalize edilmesini gizlemek veya örtmek için, kötüye kullanılmamasını sağlamalıdır. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yardım sağlama ve hayır işleri kapsamında insani, kültürel, eğitsel ve sosyal amaçlar için kurulmuş olan ve bu amaçlarını gerçekleştirmek için herhangi bir ticari saikle hareket etmeyen kuruluşlardır. 23

15 Oktay Üstün FATF tarafından Özel Tavsiye VIII için yayınlanan Uygulama Rehberinde; - Kar amacı gütmeyen kuruluşların yasal biçimlerinin ülkeden ülkeye çok çeşitlilik gösterdiği, soruna risk esasına göre yaklaşması dolayısıyla bunların hukuki tanımından çok fonksiyonel yapısına önem verilmesi gerektiği, - Kar amacı gütmeyen kuruluşların gözetiminin devlet, hayır kuruluşları, bu kuruluşlara bağış yapanlar ile bu kuruluşlardan yardım alanlar arasındaki işbirliğine dayandığı, şeffaflık ve hesap verilebilirlik prensiplerinin her kesimin ortak hedefi olması gerektiği, hususları vurgulanarak kar amacı gütmeyen kuruluşların yasadışı amaçlarla istismar edilmesine karşı mali şeffaflık, kontrol ve yönetim konularında alınabilecek önleyici tedbirlere işaret edilmiştir. Belirtilen konularında önerilen bazı tedbirler özetle şu şekildedir: - Kar amacı gütmeyen kuruluşlar tüm program harcamalarını açıklayan tam program bütçeleri hazırlamalı ve sunmalıdır. Bu bütçeler alıcıların kimliğini ve paranın nasıl kullanılacağını göstermelidir. Yönetim bütçesi de ayrıca benzer gözetim, bildirim ve emniyet tedbirleri ile amacından saptırılmaktan korunmalıdır. - Büyük miktarda paraya sahip olan kar amacı gütmeyen kuruluşlar, mümkün olduğu ölçüde finansal işlemlerini resmi finansal kuruluşlar üzerinden yürütmelidirler. - Büyük çaplı kar amacı gütmeyen kuruluş bağışta bulunanların itimadını kazanmak i- çin hesap denetime tabi olmalıdır. - Mali bilgileri toplayan yetkili kurumlar, vergi indirimine konu olan bağışlarla ilgili bilgiyi, gerektiğinde terörün finansmanı ile mücadelede yer alan birimlerle paylaşmalıdır. - Bağışlara ilişkin taleplerde bu bağışın hangi amaçla toplandığı tamamen doğru bir şekilde ve şeffaf olarak bağış yapanlara anlatılmalıdır. Kar amacı gütmeyen kuruluşların toplanan bu fonları belirtilen amaç doğrultusunda kullanmaları sağlanmalıdır. - Kar amacı gütmeyen kuruluşun merkez bürosu bir ülkede ve bağış işlemleri bir başka ülkede gerçekleşiyor ise, her iki ülkenin yetkili makamları bilgi değişimi, denetimin koordine edilmesi veya incelemeye ilişkin konularda işbirliğine gitmelidir. - Kar amacı gütmeyen kuruluşların yönetim kurulu, kurumlarının harcama programları üzerinde yeterli finansal kontrollerin olmasını sağlamalıdır. - Kar amacı gütmeyen kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, görevlerini yerine getirirken titiz ve dürüst davranmalıdır. Organizasyon işlerinde bilgi yetersizliği ya da pasif katılım, bir yönetim kurulu üyesinin ya da kar amacı gütmeyen bir kuruluşun faaliyetlerini ya da bütçesini denetleyen kişinin- sorumluluğunu ortadan kaldırmamalıdır. Buna göre söz konusu yönetim kurulu üyelerinin: i. kuruluşun mali durumunun iyi olmasını ve belirtilen amaçlar çerçevesinde çalışmasını sağlamak üzere kuruluşa ve üyelerine karşı, 24

16 Bankacılar Dergisi ii. kuruluşun, bağış yapanlar, müşteriler ve lehdarlar gibi etkileşim halinde olduğu kişilere karşı, iii. herhangi bir şekilde kuruluşu düzenleme ve denetleme yetkisine sahip resmi mercilere karşı sorumlulukları olmalıdır. IX- Nakit Taşıyıcılar Ülkeler, para ve para yerine geçen finansal araçların sınır ötesi fiziki naklini tespit etmek için bir beyan sistemi ya da diğer açıklama yükümlülüklerini içeren uygun önlemler almalıdır. Ülkeler, yetkili makamlarının, terörizmin finansmanı veya karapara aklama ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen veya yanlış ya da yanıltıcı olarak beyan edilen veya açıklanan para veya para yerine geçen finansal araçların durdurulması ya da engellenmesi konusunda yasal yetkilere sahip olmalarını sağlamalıdır. Ülkeler, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan ya da açıklama yapan kişilerle ilgili olarak etkili, orantılı ve caydırıcı yaptırımların uygulamaya konmasını sağlamalıdır. Para veya para yerine geçen finansal araçların terörizmin finansmanı ya da karapara aklama ile bağlantılı olması durumunda söz konusu değerlerin müsaderesine imkan veren Tavsiye 3 ve Özel Tavsiye III e uygun önlemleri de içeren tedbirleri almalıdır. Özel Tavsiye IX, suç faaliyetinin finanse edilmesini ya da suçtan elde edilen gelirlerin, nakit para ve para yerine geçen kıymetli evrakların sınır ötesine taşınarak aklanmasını önlemek amacıyla getirilmiştir. Söz konusu Tavsiye özellikle ülkelerin; 1) Para ve para yerine geçen finansal araçların sınır ötesi fiziki naklini tespit etmesini, 2) Terörizmin finansmanı ya da karapara aklama ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen para ya da para yerine geçen finansal araçları durdurması ya da engellemesini, 3) Yanlış veya yanıltıcı olarak açıklanan ya da beyan edilen para ya da para yerine geçen finansal araçların durdurulması ya da engellenmesini, 4) Yanlış veya yanıltıcı olarak beyan ya da açıklamaya karşılık uygun yaptırımları uygulamasını, 5) Terörizmin finansmanı ya da karapara aklama ile bağlantılı para ya da para yerine geçen finansal araçların müsaderesine imkan verilmesine ilişkin önlemleri uygulamaya koymasını amaçlamaktadır. FATF ın, bu tavsiye kapsamındaki bazı terimlerle ilgili tanımlarına göre; Para yerine geçen finansal araçlar (bearer negoitable instruments); seyahat çekleri, aktarılabilir özellikte ve hamiline düzenlenmiş taşınabilir formda çek, bono ve posta havalesi gibi araçları 8, Para (currency); değişim aracı olarak tedavüldeki banknot ve madeni paraları, 25

17 Oktay Üstün Fiziksel sınır ötesi nakil (physical cross border transportation); para ya da para yerine geçen finansal araçların bir ülkeden diğer bir ülkeye fiziksel naklini, ayrıca - bir gerçek kişi tarafından ya da o kişinin beraberindeki valiz ya da araç aracılığıyla gerçekleşen fiziksel taşınmasını, - konteynır aracılığıyla nakit sevkıyatını, - gerçek ya da tüzel kişi tarafından para ya da para yerine geçen finansal araçların posta ile gönderilmesini, Yanlış veya yanıltıcı beyan (false declaration); nakle tabi tutulan para ya da para yerine geçen finansal araçların değerinin veya diğer ilgili verilerin yanlış ya da yanıltıcı olarak beyan edilmesi veya hiç beyan edilmemesini, Yanlış veya yanıltıcı açıklama (false disclosure); nakle tabi tutulan para ya da para yerine geçen finansal araçların değerinin veya diğer ilgili verilerin yanlış veya yanıltıcı olarak açıklanması veya hiç açıklanmamasını, ifade etmektedir. FATF, bu tavsiye uygulaması ile ilgili olarak, kuryeler aracılığıyla para nakli konusunda uygulanabilecek sistem türleri konusunda ülkelerin yükümlülüklerini aşağıdaki sistem türlerinden birini uygulayarak yerine getirebileceklerini, ülkeye gelen ya da çıkan para ya da para yerine geçen finansal araçlar için aynı tür sistemi kullanmak zorunda olmayacaklarını belirtmiştir. Belirtilen sistem türleri şunlardır. a) Beyan Sistemi (Decleration System): Maksimum EUR/USD sınırını aşan nakit para ya da para yerine geçen kıymetli evrakın fiziksel sınır ötesi naklini gerçekleştiren tüm kişiler belirlenen yetkili makamlara gerçeğe uygun beyanda bulunmakla yükümlüdür. Beyan sistemi uygulayan ülkeler önceden belirlenen eşiğin Özel Tavsiye IX un hedeflerini karşılamak için yeterince düşük olmasını sağlamalıdır. b) Açıklama Sistemi (Disclosure System): Para ya da para yerine geçen finansal a- raçların fiziksel sınır ötesi naklini gerçekleştiren tüm kişiler belirlenen yetkili makamlara gerçeğe uygun açıklamada bulunmakla yükümlüdür. Açıklama sistemi uygulayan ülkeler, yetkili makamlarının bu konudaki gerekli sorgulamalarını, belirli bir hedefe, istihbarata, şüpheye ya da tesadüfe dayanarak yapabilmelerini sağlamalıdır. Hangi sistem uygulanırsa uygulansın, sistemler aşağıdaki unsurları içermelidir: Beyan/Açıklama sistemi, hem ülkeye giren hem de ülkeden çıkan paraya ve para yerine geçen finansal araçlara uygulanmalıdır. Nakit para ya da para yerine geçen kıymetli evrakla ilgili yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiği veya hiç bilgi verilmediği durumlarda yetkililer, taşıyıcıdan para veya para yerine geçen finansal araçlara ve bunların hangi amaçla kullanıldıklarına ilişkin daha fazla bilgi isteme yetkisine sahip olmalıdır. Beyan/Açıklama sürecinde edilen bilgiler ve şüpheli sınır ötesi işlemler Mali İstihbarat Biriminin erişimine açık olmalıdır. 26

18 Bankacılar Dergisi Yerel düzeyde, gümrük, göç idaresi ve diğer ilgili kurumlar arasında Özel Tavsiye IX un uygulanmasına ilişkin yeterli koordinasyon bulunmalıdır. Karapara aklama veya terörizmin finansmanı ile ilgili şüphe olduğu veya yanlış ya da yanıltıcı beyan veya açıklama yapıldığı durumlarda yetkili makamların, para ve para yerine geçen finansal araçları, kara para aklama veya terörizmin finansmanına ilişkin delil teşkil etmesi bakımından makul bir süre için durdurma ve zapt etme yetkileri olmalıdır. Yanlış bildirim ya da beyanda bulunan kişiler ile aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili para ve para yerine geçen finansal araçların fiziksel sınır ötesi naklini gerçekleştiren kişiler de cezai, hukuki veya idari etkili, orantılı ve caydırıcı yaptırımlara ve söz konusu para ya da araçların müsaderesine imkan veren önlemlere tabi olmalıdır. Dipnot: 1 FATF, daha sonra vizyonuna terörizmin finansmanının önlenmesini de katmıştır. 2 FATF üyeleri: ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, Hong-Kong, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Lüksembourg, Meksika, Norveç, Portekiz, Rusya Federasyonu, Singapur, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan, Avrupa Komisyonu, Körfez İşbirliği Konseyi. Türkiye FATF a 1991 yılında üye olmuştur. 3 Tavsiye maddeleri bold karakterle, açıklamalar normal yazı karakterinde yazılmıştır. 4 Türkiye, bu sözleşmeyi tarihinde imzalamış, tarih ve 4738 sayılı Kanun ile onaylamıştır 5 Mali İstihbarat Birimi (Financial Intelligence Unit - FIU) şüpheli işlem bildirimlerini alan, analiz eden ve gereği için ilgili birimlere tevdi eden birimdir. 6 Bu gün itibariyle Egmont Gruba 84 mali istihbarat birimi üyedir. Türkiye, Gruba 1998 yılında üye olmuştur. 7 Batch transfer: Aynı finansal kuruluşa gönderilen ve birden çok ferdi elektronik transferi içeren transfer. 8 Altın, değerli metal ve taşlar gibi değerler bu kapsamda sayılmamıştır. Kaynakça: Egmont Group (www.egmontgroup.org) 1. Best Practices for the Improvement of Exchange of Information Between Financial Intelligence Units (FIUs) 2. Statement of Purpose of Egmont Group of FIUs (13 June 2001) 3. Principles for Information Exchange Between FIUs (13 June 2001) FATF (www1.oecd.org/fatf) 4. Crack Down on Terrorist Financing (31 October 2001) 5. Forty Recommendations (1996) 6. Forty Recommendations (2003) 7. Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing (24 April 2002) 8. International Best Practices Paper on Non Profit Organizations (11 October2002) 9. International Best Practices Papers on Freezing and Confiscating (3 October 2003) 10. International Best Practice Papers on Combating the Abuse of Alternative Remittance (20 June 2003) 11. Interpretative Note to Special Recommendation III. (3 October 2003) 12. Interpretative Notes to Special Recommendation VI. (14 February 2003) 13. Interpretative Notes to Special Recommendation VII. (14 February 2003) 14. Interpretative Notes to Special Recommendation IX. (24 October 2004) 15. Methodology on Anti money Laundering and Combating Financing of Terrorism (2004) 16. Special Recommendation IX: Cash Couriers (24 October 2004) 17. Special Recommendations on Terrorist Financing (31 October 2001) 18. The Financial War on Terrorism (2004) United Nations (www.un.org) 19.International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism (1999) 20.United Nations Security Council Resolution 1373 (2001) 27

Türkiye Bankalar Birliği Türkiye de Yabancı Bankalar KONFERANS-SEMİNER AVRUPA BİRLİĞİ. Avrupa Merkez Bankası Asgari Karşılıklar Sistemi

Türkiye Bankalar Birliği Türkiye de Yabancı Bankalar KONFERANS-SEMİNER AVRUPA BİRLİĞİ. Avrupa Merkez Bankası Asgari Karşılıklar Sistemi ISSN 13-0217 BANKACILAR TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ MAKALE Türkiye Bankalar Birliği Türkiye de Yabancı Bankalar Oktay Üstün Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) Dokuz Özel Tavsiyesi Yrd. Doç. Dr. Güven Sayılgan

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hakkında 1944 yılında Türkiye nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal çaplı özel bankası olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER v xiv xv xvi

İÇİNDEKİLER v xiv xv xvi İÇİNDEKİLER Sunuş W Önsöz v ŞEKİLLER LİSTESİ xiv TABLOLAR LİSTESİ xv KISALTMALAR xvi Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM KARA PARA AKLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Kara Para Aklama 5 1.1.1. Viyana Konvansiyonuna

Detaylı

Nüfus Cüzdanı No: Sürücü Belgesi No: Pasaport No: İkamet Tezkeresi No: Diğer (Adı ve Numarası): Ev:

Nüfus Cüzdanı No: Sürücü Belgesi No: Pasaport No: İkamet Tezkeresi No: Diğer (Adı ve Numarası): Ev: KARA PARA ŞÜPHELİ İŞLEM DAHİLİ BİLDİRİM FORMU GİZLİDİR Gönderilecek Adres: Uyum Birimi Groupama Genel Müdürlük Eski Büyükdere Caddesi No:2 Groupama Plaza Maslak - İstanbul A- FORMU DÜZENLEYEN PERSONELİN

Detaylı

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı. Mali Eylem Görev Gücü KPA ve TF ile Mücadele Türkiye III. Tur Karşılıklı Değerlendirmesi

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı. Mali Eylem Görev Gücü KPA ve TF ile Mücadele Türkiye III. Tur Karşılıklı Değerlendirmesi Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Mali Eylem Görev Gücü KPA ve TF ile Mücadele Türkiye III. Tur Karşılıklı Değerlendirmesi Aklama ile mücadelede ülkemizde atılan önemli adımlar

Detaylı

NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ŞİRKET POLİTİKASI VE UYGULAMA

NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ŞİRKET POLİTİKASI VE UYGULAMA NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ŞİRKET POLİTİKASI VE UYGULAMA İLKELERİ 1 NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

Dr. Hasan AYKIN. Giriş. Viyana Konvansiyonu

Dr. Hasan AYKIN. Giriş. Viyana Konvansiyonu AKLAMA İLE MÜCADELE ve BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Dr. Hasan AYKIN Giriş Birleşmiş Milletler uluslararası güvenlik için önemli bir tehdit oluşturan uyuşturucu ticareti ve sınır aşan organize suç örgütleri ile

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun İle Getirilen Temel Değişiklikler

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun İle Getirilen Temel Değişiklikler Bankacılar Dergisi, Sayı 64, 2008 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun İle Getirilen Temel Değişiklikler Oktay ÜSTÜN * Değerli katılımcılar, Bankalar Birliği nin değerli temsilcileri,

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında KURUM POLİTİKASI Bu politika, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu nun 11.12.2017

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Ekim 2011 1 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 1. Faslın Kapsamı 2. AB Müktesebatı 3. Ulusal Mevzuat 4. Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama 5. Yapılması

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARIN TERÖRÜN FİNANSMANI AMACIYLA KÖTÜYE KULLANILMALARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK REHBER

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARIN TERÖRÜN FİNANSMANI AMACIYLA KÖTÜYE KULLANILMALARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK REHBER T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARIN TERÖRÜN FİNANSMANI AMACIYLA KÖTÜYE KULLANILMALARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK REHBER Şubat, 2009 GİRİŞ Dernek ve

Detaylı

KARAPARANIN AKLANMASIYLA MÜCADELE KONUSUNDAKİ TEMEL ULUSLARARASI METİNLER VE OLUŞUMLAR

KARAPARANIN AKLANMASIYLA MÜCADELE KONUSUNDAKİ TEMEL ULUSLARARASI METİNLER VE OLUŞUMLAR KARAPARANIN AKLANMASIYLA MÜCADELE KONUSUNDAKİ TEMEL ULUSLARARASI METİNLER VE OLUŞUMLAR Hasan AYKIN Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı Yayım Yeri ve Tarihi: Uluslararası Ekonomik Sorunlar,

Detaylı

79/267/EEC sayılı direktife göre izin verilmiş ve bu direktifte yer alan faaliyetleri yürüten sigorta şirketini;

79/267/EEC sayılı direktife göre izin verilmiş ve bu direktifte yer alan faaliyetleri yürüten sigorta şirketini; KARA PARANIN AKLANMASINDA MALİ SİSTEMİN KULLANILMASININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 91/308/EEC SAYILI DİREKTİFTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 2001/97/EC SAYILI DİREKTİF 91/308/EEC sayılı direktif aşağıdaki gibi

Detaylı

ING BANK A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

ING BANK A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ING BANK A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ING Bank A.Ş. politikasının temelinde müşteri kaynaklı uyum riskinin yönetimi bulunmakta, ayrıca; Sürekli olarak

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA İŞLEMLERİN ERTELENMESİNE DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA İŞLEMLERİN ERTELENMESİNE DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 01.08.2016/93-1 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KAPSAMINDA İŞLEMLERİN ERTELENMESİNE DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI finansmanının önlenmesi ve bu suçlarla

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT KONU TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 2013/043 SAYI

BAKIŞ MEVZUAT KONU TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 2013/043 SAYI BAKIŞ MEVZUAT KONU TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA SAYI KANUN 2013/043 ÖZET 6415 sayılı TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN da, terörizmin finansmanı suçunun düzenlenmesi ve terörizmin

Detaylı

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 5549 sayılı SUÇ GELİRLER RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TCK & 5549 sayılı Kanun Aklama suçuyla mücadelenin iki temel boyutu bulunmaktadır. Önleyici tedbirler Caydırıcı tedbirler TCK &

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI Suç gelirlerinin aklanması

Detaylı

KANUN TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6415 Kabul Tarihi: 7/2/2013

KANUN TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6415 Kabul Tarihi: 7/2/2013 16 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28561 KANUN TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6415 Kabul Tarihi: 7/2/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F: YATIRIM TAZMİNAT FONU POLİTİKASI RELIANTCO INVESTMENTS LTD Nisan 2017 YATIRIMCI TAZMİNAT FONU POLİTİKASI Şirket, 2002 Yatırım Firmaları Yasası ile kurulan ve 144(I)/2007 ("Yasa") ile değiştirilerek yenilenen

Detaylı

FATF KIRK TAVSİYE KARARLARI 2003

FATF KIRK TAVSİYE KARARLARI 2003 I - Giriş FATF KIRK TAVSİYE KARARLARI 2003 Karapara aklama metotları ve teknikleri gelişen karşı önlemlere rağmen değişmektedir. Geçmiş yıllarda, Finansal Eylem Görev Gücü yasadışı gelirlerin gerçek sahiplerinin

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI

TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2013/62-1 TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI ÖZET : Terörizmin finansmanı suçunun düzenlenmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla malvarlığının

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1)Bu Tebliğin amacı, şüpheli işlem bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2-(1)Bu Tebliğ, Suç Gelirlerinin

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008)

R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008) R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008) Bakan, 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası nın 10(2). maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak

Detaylı

Yüksek riskli müşteri olarak kabul edilirler. Bu kategorideki müşterilerin sürekli takibi aşağıdaki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yüksek riskli müşteri olarak kabul edilirler. Bu kategorideki müşterilerin sürekli takibi aşağıdaki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. EK: 2 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE AMAÇ Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili yükümlülüklere uyumun sağlanmasına, şüpheli işlemlerin

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) (25.08.2014)

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) (25.08.2014) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13) (25.08.2014) 25 Ağustos 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29099 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Aklamanın Aşamaları ve Yöntemleri

Aklamanın Aşamaları ve Yöntemleri Aklamanın Aşamaları ve Yöntemleri Aklamanın Aşamaları Yerleştirme (Placement) Ayrıştırma (Layering) Bütünleştirme (Integration) Her aklama sürecince bu aşamaların üçünün de ayrı ayrı gerçekleşmesi zorunlu

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ve TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR UYUM YÖNETMELİĞİ

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ve TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR UYUM YÖNETMELİĞİ SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ve TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR UYUM YÖNETMELİĞİ Bankacılık mesleğinin temeli güven, itibar ve istikrardır. Pasha Yatırım Bankası A.Ş. bu çerçevede, suç gelirlerinin

Detaylı

GERÇEK KİŞİ İÇİN İZİN TALEBİ BAŞVURU FORMU

GERÇEK KİŞİ İÇİN İZİN TALEBİ BAŞVURU FORMU GERÇEK KİŞİ İÇİN İZİN TALEBİ BAŞVURU FORMU I-MALVARLIĞI DONDURULAN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ FORM 4 Adı ve Soyadı Doğum Tarihi Doğum Yeri Uyruğu T.C. Kimlik No/Pasaport No II- İZİN TALEBİNİN GEREKÇESİ Yıllık

Detaylı

MALĠ EYLEM GÖREV GÜCÜ (FATF) KIRK TAVSĠYE Tavsiye No Önceki No A KARAPARA AKLAMA VE TERÖRÜN FĠNANSMANI ĠLE MÜCADELE POLĠTĠKALARI VE KOORDĠNASYON 1 - Risklerin Değerlendirilmesi ve Risk Bazlı Yaklaşımın

Detaylı

1- Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile hangi düzenlemeler getirilmektedir?

1- Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile hangi düzenlemeler getirilmektedir? 1- Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile hangi düzenlemeler getirilmektedir? Bu kanun ile esas olarak üç temel alanda düzenleme yapılmaktadır: i. Bu kanunun yürürlüğe girmesi öncesinde

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 20.11.2013/199-1 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 10) ile Mali Suçları Araştırma

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİİŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİİŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİİŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMDE BULUNMANIN ÖNEMİ ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ, ORGANİZE SUÇLARLA VE TERÖRLE MÜCADELENİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR. ŞÜPHELİ

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN

YÖNETMELİK. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN 28 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29044 YÖNETMELİK Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİNİN Amaç GÖZETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMDE BULUNMANIN ÖNEMİ Amaçlar Suç ve suç bağlantılı gelirler ile mücadelede finansal kuruluşlarla işbirliği Mali sektörün

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/106

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/106 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/106 Konu: Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Usul Ve Esasları Yeniden Belirlemek Amacıyla İhdas Edilen 13 Sıra No lu MASAK Genel Tebliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. Önsöz Uluslararası Savcılar Birliği, 1995

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

TERÖRÜN FİNANSMANI. Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü

TERÖRÜN FİNANSMANI. Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü TERÖRÜN FİNANSMANI Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELENİN ÖNEMİ Terörle mücadelede başarılı sonuçlar alınabilmesi için: Terör örgütlerinin yurt içi ve yurt

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

FATF KIRK TAVSİYE KARARLARI 2003. Giriş

FATF KIRK TAVSİYE KARARLARI 2003. Giriş FATF KIRK TAVSİYE KARARLARI 2003 Giriş Karapara aklama metotları ve teknikleri gelişen karşı önlemlere rağmen değişmektedir. Geçmiş yıllarda, Finansal Eylem Görev Gücü yasadışı gelirlerin gerçek sahiplerinin

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EV SAHİPLİĞİNDE «VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER Dr. Hüseyin IŞIK Ankara, 08.05.2015 Seminer OECD Modeli, BM Modeli ve Türkiye-Almanya Vergi Anlaşması

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) 2. Elektronik Tebligat Yapacak Kurumlar Hangileridir

1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) 2. Elektronik Tebligat Yapacak Kurumlar Hangileridir 1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) Kamunun yapacağı tebligatlarda da elektronik ortamın kullanımını gündeme getirmiş ve elektronik tebligat da uygulamaya girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Standartlarını Değerlendirme Metodolojisinde Finansal Kuruluşların Yükümlülükleri

Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Standartlarını Değerlendirme Metodolojisinde Finansal Kuruluşların Yükümlülükleri Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Standartlarını Değerlendirme Metodolojisinde Finansal Kuruluşların Yükümlülükleri A. Metodoloji Hakkında Genel Bilgi

Detaylı

Sayfa 1 G İ R İ Ş A M A Ç

Sayfa 1 G İ R İ Ş A M A Ç G İ R İ Ş T.Vakıflar Bankası T.A.O nun güçlü sermaye yapısına sahip iştiraklerinden biri olan, Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortacılığı branşlarında güvenilir ve dürüst ilkelere dayalı olarak sürdürdüğü

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010 SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010 ÖZET: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve bununla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı. SUÇ

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

ELEKTRONIK PARA VE ÖDEME KURULUŞLARINCA YAPILAN ÖDEME HİZMETLERİNİN BSMV VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

ELEKTRONIK PARA VE ÖDEME KURULUŞLARINCA YAPILAN ÖDEME HİZMETLERİNİN BSMV VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 13.03.2017/46-1 ELEKTRONIK PARA VE ÖDEME KURULUŞLARINCA YAPILAN ÖDEME HİZMETLERİNİN BSMV VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU ÖZET : 91 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde elektronik para ve ödeme kuruluşları

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Politikası

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Politikası İçindekiler 1. Politikanın Temel Dayanakları... 2 2. Tanımlar... 2 3. Politikanın Amacı... 3 4. Politikanın Kapsamı... 3 5. Görev, Yetki ve Sorumluluklar... 3 6. Müşterini Tanı İlkesi... 4 7. Müşteri Kabul

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1 Türkiye'nin 1 2 3 4 5 6 7 1 GÖÇ YÖNETİMİ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Başta AB Üye Devletleriyle olanlar olmak üzere, ülkenin bütün sınırları boyunca sınır kontrollerinin ve

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Temmuz 2007-30 Eylül 2007) I. Bankacılık Kanunu na İlişkin Düzenlemeler 29 Eylül 2007 tarih ve 26658

Detaylı

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Temmuz - Aralık Apple da, verilerinizi koruma konusundaki taahhüdümüzü son derece ciddiye alıyoruz ve size mümkün olan en güvenli donanımları, yazılımları ve hizmetleri

Detaylı

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Sermaye Piyasası Kurulundan: Amaç ve kapsam PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel Finansal Piyasa Altyapıları (FPA) tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin iyi tesis edilmiş, açık, şeffaf ve zorlayıcı bir kanuni temele sahip

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5)

Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) 9 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Sayı : 26842 Maliye Bakanlığından: MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 5) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

NORVEÇ DOPİNGLE MÜCADELE SİSTEMİ

NORVEÇ DOPİNGLE MÜCADELE SİSTEMİ NORVEÇ DOPİNGLE MÜCADELE SİSTEMİ Norveç Dopingle Mücadele Kurumu Dopingle Mücadele 2003 yılına kadar Norveç Olimpiyat Komitesi ve Spor Konfederasyonu içindeki bir birim tarafından yürütülmüştür. Sporda

Detaylı

KONU: Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklamalarımız

KONU: Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklamalarımız Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana 10.000 TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklama Sirküler No :2014 / 019 Sirküler Tarihi :16.07.2014 KONU: Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana

Detaylı