Forum hakkında. Forum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Forum hakkında. Forum"

Transkript

1 İletişim kuram ve araştırma dergisi Sayı 26 Kış-Bahar 2008, s Forum Forum hakkında Forum bu sayısında akademisyenlerin, yazarların, gazetecilerin ve diğer ilgililerin futbol hakkında yazılarından oluşan zengin bir içeriğe sahip. Yazılar futbolun önde gelen önemli yanlarını ele alıp irdelemektedir. Forum Forum olalı hep acı çekmişti, çünkü derginin Editörden ve Forum hakkında başlıklı bölümlerinde sürekli yaptığım kışkırtmalara rağmen, hiç kimse Forum u Forum yapacak yazılar göndermedi. Yazı gönderme ve akademik tartışma açma yerine, kullandığım kavramlar veya iletişim alanında Türkiye deki gelişmeler ve durumla ilgili olarak sunduğum birilerinin hoşuna gitmeyen eleştirilerim hakkında, örneğin 50 yıla yakın iletişim eğitiminde iletişim alanında hala iletişime hor bakan, iletişimi öğrenmeye çalışmayan, iletişimin ne olduğunu bilmeyen ve bilme zahmetine de katlanmayan, ama (ne yazık ki) iletişim fakültelerini dolduranların yarattıkları iletişim eğitimi ortamı ile ilgili eleştirilerim hakkında, dedikodular üretilmekte, gene hakaret ediyor gibi laflarla sunduğum içerik hasır altı edilmektedir. Aslında, benim beklediğim ve normal bir akademik ortamda beklenen şudur: Kötüyü durdurma ve iyiyi kurma yönünde tartışma ortamını geliştirme. Bunun yerine, tam tersine, dedikoduculukla ve baskıyla desteklenen susturma ve daha kötüsü okutmama ortamı sürdürülmektedir. Aslında durum daha da feci bir karaktere sahip: Örgütlü üretim yapılarının akıllı işaretler diye sunduğunun akılsızlığı işleme ve yanlış yönlendirme olduğunu söylüyorsunuz veya halka istediğini verme iddiasının geçersizliğini açıklıyorsunuz veya kurumlarda yapılan (örneğin TRT ve RTÜK de) araştırmaların hem bilimsel inşa bakımından yanlışlıklarını hem de kuruma faydasızlığını inceliyor ve sunuyorsunuz, sonuçta kimsenin umurunda olmadığını ve, daha kötüsü, çıkarcı düşmanlıkları tetiklediğinizi görüyor ve üzülüyorsunuz: Böyle bir akademik ortam olmamalı, ama ne yazık ki egemen olan bu. İletişim alanındaki üretimin doğasını incelemek gerek ve üretimin doğasını para kazandırmayan bilginin ve akademik girişimin hiçbir anlamı yoktur üzerine inşa ettirmeye başlayan bir endüstriyel yapının toplumun şimdisi ve geleceği için getirdikleri ve

2 318 Forum hakkında götürdüklerinin araştırılması ve bu tür egemenliğe karşı mücadelenin başarısı için bir şeylerin yapılması gerekmektedir. Altı ay içinde bir tersane de birçok insan iş kazası diye nitelenen cinayetle öldürülmesine ve bu cinayeti işin doğasının bir parçası olarak sunan canilere karşı sessiz kalan bir toplum ve akademik dünyanın bu karakterinin incelenmesi ve çözüm yollarının araştırılması ve bunlar üzerinde tartışılması gerekir. Mekaniksel materyalist egemenliğin, iş kazası denilen cinayete beş gün kapatma cezası vermesinin anlamını (televizyonda örneğin şiddet vb nedenlerle, televizyon yayınlarının bir veya birkaç gün durdurulmasında olduğu gibi), çok iyi anlamak ve bu tür biliş ve çözüm yollarının egemenliğine karşı mücadele etmek gerekir. Sorun Tersane de mi veya Televizyonda mı, yoksa iş yapış biçimini örgütleyenlerde mi? Sürekli olarak çevre kirletiliyor deniyor; Teelvizyonun ve diğer medyanın içerikleri eleştiriliyor. Çözüm olarak da daima halk eğitilmeli deniyor ve medya okuryazarlığı bahanesiyle, asla medya yazarı olamayacaklara medya okurluğu öğretilerek, (internette chat yapan) aptalca satın alıcılar ve tüketiciler arasına katılıyorlar: Pazarın materyal yaygınlaşma politikasının bilişlere işlenerek geliştirilmesi. Bu, aşağılık ve her türlü hakareti hak eden eğitimle çözüm üzerine, ender de olsa ciddi eleştiriler sunulur. Çoğu kez, bu tür kurnazca, alçakça ve ahmakça çözüm önerileri üzerinde en küçük tartışma bile yapılmaz: Gerçek ortaya çıkar korkusu mu acaba? Çevreyi kirleten, medyayı işlevsel pisliklerle dolduran ve yoksulluğu yaratan neden asla eğitimsizlik değildir. Tam aksine, çevreyi kirletenler, işlevsel pislikleri üretenler ve yoksulluğu ve yoksunluğu yaratanlar yüksek eğitim görmüşlerdir. Tersanelerde ve iş yerlerinde iş kazası cinayetlerinin nedeni işin doğası veya işçinin cehaleti değildir, azami çıkar elde etmeye çalışan şirketlerin çok okumuşlarının oluşturduğu korku ve terör koşuludur ki bu ekmeğini kazanma koşuluyla birleşince insanlık dışı bir durum ortaya çıkar. Ekmeğini kazanmazsa aç kalacak insan, bu koşulların sorumlusu değildir. Öte yandan, ekmeğini kazanmak adına, demokratik bir hak olan sendikalaşma yerine, bir eli patronun bir eli de işçinin (aslında iki eli de işçinin) cebinde olan sendikala yönetim ve ilişki tarzını değiştirme yerine kötüleyerek kendine düşman olanların/edilenlerin birbirini yediğini görüyoruz. Bu konular ne yazık ki benim anlattığım biçimde gündemde ön plana çıkarılmamaktadır. Çıkaranlar da, efendiler tarafından değil (onların umurunda bile değildir, muhatab bile olmazlar), efendilerin ücretli/maaşlı veya umutlu köleleri tarafından aforoz edilmekte, suçlanmakta ve gerektiğinde de, tarihte örnekleri bol,

3 İrfan Erdoğan 319 hapsedilmekte veya öldürülmektedir. Eğitimsizliği neden diye sunarak, materyal ve bilişsel olarak yoksullaştırılmışlara bir kez daha yüklenen ve onların yoksullaştırılmışlıkları ve eğitimsizleştirilmesi üzerinden de para kazanan ve çıkar sağlayan alçalmışlık için, en verimli, en pragmatik seçenek başka yol olamaz, çünkü gücün sofrasındaki kırıntılardan ve gücün atıklarından ancak bu şekilde pay alınabilir. Elbette, alçalmış pratikleri yapanların hepsi de bu alçalmışlığın farkında olmadığı gibi, iyi niyetli bir şekilde eğitimsizleri eğiterek ve medya okuryazarlığı denen pazar promosyonunu yaparak çözüm getirdiklerini sanmaktadır. Evet, çözüm getirmektedirler, fakat bu çözümler çözmek istedikleri sorunlara çözümden çok endüstriyel pazarlama ve biliş yönetimi sorunlarına çözüm olmaktadır. Her çözüm, yeni iş alanı ve yeni ürünler kullanma ve böylece para kazanma, hırsızlık ve dolandırıcılık yapma olanaklarını getirmektedir: Suyu temizlemek için arıtma tesislerinin kurulması gibi. Kirletme nedenlerini ortadan kaldır! Forum yaratmanın, yukarıdaki anlatılara bakıldığında, gülünç olduğu ortaya çıkar. Forum bu sayıya kadar sadece akademik seviyede kaldı. Bu sayıda birçok insanın katkıda bulunduğu bir forum oldu. Futbolu bir zamanlar oynuyorduk, belki bazılarımız hala oynuyor; hemen hepimiz seyrediyoruz. Dolayısıyla, futbolun bir şekilde parçasıyız, onun dışında olduğumuzu sanmak veya akademisyen incelemeci olarak futbola nesnel bir şekilde dışarıdan bakmak gibi bir iddiada bulunmak geçersizdir. Forum bu sayıda futbola bakışların forumu oldu. Forumdaki yazılar futbolla ilgili olarak akla gelebilecek önemli konuları ele alıp sunmaktadır. Bu yazıları yazan insanlarla aynı fikirde olabilir veya olmayabiliriz, fakat önemli olan dürüstçe ve iyi niyetle bir amaca (futbolu anlamaya) katkıda bulunmaktır. Bu nedenle, yazarak veya yazılması için arabuluculuk yaparak katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Elbette. En önemli bir diğer sorun, dergi okuma (veya kitap okuma) sorunudur. Bu tür bir derginin tüm iletişim fakülteleri akademisyenleri ve öğrencileri tarafından okunması gerekir. Okunuyor mu? İşte araştırma yapmaya teşvik için bir diğer hakaret, ki çalışacağını hiç sanmıyorum: Hocaları okumuyor ki, öğrencileri okusun! 143 iletişim fakültesi öğrencisine üç soru sordum: (1). Son bir yıl içinde, akademik bir dergide okudukları makaleleri sordum. Sonuç: Sadece 7 kişi okumuş (onlar da ben zorunlu tuttuğum için olmalı). Siz kaç tane okudunuz? Eğer bu tarz okuyorsanız, zaten siz okuyanlar arasındasınız. Dolayısıyla, soruyu şöyle soralım: tanıdıklarından

4 320 Forum hakkında kaç tanesi okuyor? (2). Son bir yıl içinde, derste hocaların verdiği kitap dışında iletişimle ilgili okudukları kitapları sordum. Sonuç: Yüzde sekseni hiç okumamış. (3). İletişim dışında, kendi istekleriyle, bir yıl içinde, okudukları kitapları sordum. Öğrencilerin dörtte birinden fazlası hiç kitap okumuyor. Okuyanlar ne okuyor? Bir üniversite öğrencisinin severek okuyorum demekten utanç duyması gereken şeyleri ve yazarları okuyor: Kişisel gelişim kitapları, Harry Porter, yüzüklerin Efendisi, Don Johnson, özlüce kitapcıların best seller bölümündeki tüm kitaplar. Dolayısıyla, bu satırları okuyan sizler, bence, ne amaçla okursanız okuyun, istisnasınız ve değerlisiniz. Aynı soruları doktora yeterlilik sınavına giren öğrencilerinize sorun. İletişim alanında yabancı ve yerli akademik dergilerin isimlerini bile bildiklerini sanmıyorum. Lütfen, okutun. Demokrasi ve insan hakları diyen demokrasi ve insan hakları düşmanlarının demokrasi ve insan hakları şampiyonluğu yaptığını görüyoruz. Bir neo-faşist veya şeriatçı veya Bush cu nasıl demokrat ve insan haklarına saygılı olabilir? Bize işlenen yanlış duyarlılıkların farkında olalım ve okumayan (ve akademide okuyan ve üretene düşman) bir ortamda, okutmak isterseniz, en azından sevilmezsiniz gerçeğine rağmen, insanca duyarlılıkların oluşması ve yayılması için okutalım: Senin özgürlüğünün başladığı yerde, benimki biter diyerek, karışmamayı ve ilgisizliği yerleştiren ve insanca dayanışmayı ortadan kaldıran işlevsel-saçmalıkların egemenliğini yıkmak, ancak doğru olanı (örneğin, özgürlüğün ilişkisel olduğunu, paylaşmadan mutlak köleliğe kadar değişen bir karaktere sahip olduğunu, birinin özgürlüğünün artışının bir diğerinin özgürlüğünün azaldığı anlamına geldiğini) açıklayarak ve bu bağlamda mücadele vererek olur (Acaba? Düşüncenin doğasını belirleyen akıl mı? Bilmek, bilinen yönde davranmak için yeterli bir koşul mu? Bilmek ile materyal çıkar yapısı ve ilişkileri arasındaki belirleyici bağın karakteri ne?: Türkiye de Komünist partisi kazara seçimle hükümet kursalar, Türkiye Cumhuriyetini Türkiye Komünist Cumhuriyeti mi yaparlar veya yapabilirler mi? AKP ile şeriat mı geldi. AKP nin şeriatı getirmesinin koşulu ne ve bunda biliş (birilerinin istemesi) istenen değişimi getirebilir mi? Nasıl? Halkın iradesi tarih boyu neden sadece işlevsel bir uyduru olarak süregelmektedir?). Futbolu konuştuk yukarıda (konuşmadık mı yoksa?): futbolu konuşuyoruz hergün hep. Bu sayıda konuştuğumuz futbolu yazarak anlamaya devam ettik. Yazarak ve okuyarak yaptığınız katkılar için teşekkür ederiz.

5 İletişim kuram ve araştırma dergisi Sayı 26 Kış-Bahar 2008, s Forum Futbol üzerine konuşmak Yüksel Akkaya, Ahmet Çiğdem, Tanıl Bora, Erkan Goloğlu Futbol, sadece futbol mu? Güncel futbol üzerine teorik yazılar yazan Ahmet Çiğdem, Erkan Goloğlu ve Tanıl Bora nın görüşlerinin bu sorunun yanıtına önemli katkı sağlayacağını düşündük. Bu nedenle bir söyleşi ile düşüncelerini bizimle paylaşmalarını talep ettik. Lütfedip, kabul ettiler. Futbol ile hiç ilgisi olmayacağı düşünülebilecek olan bu üç ahbap, marjinal tip, ciddi meselelerin, neşeli bir söyleşi ile de tartışılabileceğini, konuşabileceğini; futbol un sadece futbol olmadığını gösterdiler. Okuyun, siz de göreceksiniz. 1 Tanıl Bora: Başlık ne olsun? Yüksel Akkaya: Başlık düşünmedim!.. Ama, Ahmet Çiğdem den esinlenerek, futbol üzerine konuşmak olabilir!.. Ahmet Çiğdem: Dersine çalışmışsın! Yüksel Akkaya: Bu talebimizi kabul ettiğiniz, kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. İzninizle, soruya bir polemikle başlayalım. Soruyu ilkin Tanıl a yönelteyim. Bu kitapta diyorsunuz ki şuurlu 1 Bu söyleşi, eskiden 1., 2. ve de 3. lig gibi kategorilere denk düşen, günümüzde futbol endüstrisine uygun bir şekilde yapılandırılan ve sponsorlukları içeren futbolun Bank Asya Ligine yükselecek son takımının belirlendiği play-off maçı olan ve de kökü epeyce geçmişe uzanan Devlet zoru ile kurdurulmuş bir Kamu İktisadi Teşekkülü olan demiryolunun bir takımı olan Adana Demirspor ile son zamanların yükselen takımları olan belediye sporlardan biri olan Güngören Belediye Spor arasında oynanan maçın saatlerinde yapılmıştır. Söyleşiyi yapan Yüksel Akkaya, Adana nın namlı okullarından ve de fakirfukara-gurabe taifesinin çocuklarının devam ettiği, lakin aptallar koleji olarak bilinen Karşıyaka Lisesi nde okurken sıkı bir Adana Demir Sporlu olmuştur. Ol sebeple, bu maçı başka bir odada söyleşi sırasında kaçamak olarak gözetleyen zat-ı muhteremler duygularını, o gün üzerinde Adana Demir Spor renklerini çağrıştıran esbaplar ile bir söyleşiyi yapan Yüksel Akkaya ile paylaşmışlardır. Söyleşi içinde anlamlı karşılığı olmayan cümleler bu play off maçına aittir!...

6 322 Futbol üzerine konuşmak futbolseverlerin çoğalması için çaba sarf ediyoruz bu işe girdiğimizde. 2 Fakat Hasan Bülent Kahraman da diyor ki, işte bir gerçek var ki futbol kitleleri uyuşturan onları kendi gerçekliklerinden uzaklaştıran bir oyundur, futbol bir topluluğun lumpenleştirilmesinde önemli rol oynar. Türkiye nin bütün namlı yazarları, üniversite hocaları, burnundan kıl aldırmayan akademisyenleri, Marxistleri futbol yazıyor ve bu işi meşrulaştırıyor. 3 Şimdi, bir taraftan şuurlu futbolseverleri çoğaltmaya çalıştığınızı düşünüyorsunuz, bir taraftan da böyle bir ithamla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ne dersiniz? Tanıl Bora: Hasan Bülent Kahraman 6-7 sene önce bir yazısında aşağı yukarı aynı fikirleri savunmuştu. Yüksel Akkaya: Kitle Kültürü Kitlelerin Afyonu adlı kitabında galiba.. Tanıl Bora: Doğru. Daha sonra da o kitabına almıştır. Hatta, Ahmet Çiğdem de müstear isimle, bir internet sitesinde, kendisine soğukkanlı, güzel bir cevap yazmıştı. Bu sefer de Taraf gazetesinde Fikret Doğan, yine çok soğukkanlı, nazik ve güzel bir cevap yazdı Hasan Bülent Kahraman ın bu söylediklerine. Bir kere bu söylediğinde isabetsiz olan şöyle bir şey var. Bütün Türkiye deki entelektüeller ya da bunların solcu kısmı işi gücü bırakmış, münhasıran bu işle uğraşıyor gibi bir resim çiziyor. Bu yanlış bir resim. Bu konuyla ilgilenen, yazan çizen solcu ya da Marksist, sosyalist insanlar var, ama, onlar zaten kendi dertlerini anlatabilecekleri mecralarda yazıp söylüyorlar. Televizyonlarda kanal kanal gezerek, başka her işi bırakmış olarak bu işle uğraşıyor değiller. Yani hakikaten Fransızca tabiri ile egzajere ediyor, çok abartılı, yanlış bir resim çiziyor. Ayrıca bence söylediği de yanlış. Sonuçta popüler kültür alanından söz ediyoruz. Popüler kültür alanı bir ideolojik mücadele alanıdır aynı zamanda. Bir takım semboller var orda, bir takım mitoslar var, bir takım anlamlar var ve bunlar etrafında bir mücadele hüküm sürüyor. Burada tabi ki milliyetçi faşizan cephe daha güçlüdür, bunları anlamlandırma ve bunları belirleme konusunda ama bu sahayı onlara terk etmek çok daha vahim sonuçlar doğurur. Nasıl ki popüler kültürün bütün branşları müzik, sinema gibi alanlarda da böyle bir itiş kakış söz konusuysa, anlamlandırma mücadelesi söz konusuysa burada da söz konusudur, niçin terk edilsin burası? Politik olarak yanlış bence. Ayrıca yine Fikret Doğan ın o yazısında gayet isabetle belirttiği gibi; kendisinin referans 2 Tanıl Bora (Der.), Takımdan Ayrı Düz Koşu, İletişim Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, H. B. Kahraman, Medya Katili Aydınlar, Sabah,

7 Y. Akkaya, A. Çiğdem, T. Bora, E. Goloğlu 323 gösterdiği kaynaklar, örneğin Eleştirel Teori vs. de popüler kültür alanını terk etmek ve bunu bir vandalizm, lumpenleşme ve faşizm alanı olarak topyekun karalamak yolunda bir rota çizmez. Tam tersine, bu alanda cebelleşmek gerektiği derdi vardır orada. Bu tabii ki zor bir uğraştır. İki yazıyla buradaki anlam dünyasına nizam verilemeyeceği ortada. Zaten bu işle uğraşan insanlarda da böyle safdil bir beklenti yok. Ben yazdım ve alana müdahale ettim demiyorlar, bu mümkün değil. Usul usul, sebatla, laf anlatmaya çalışmaktır yapılan. Tabii her şey kolayca değişmiyor ama ufak tefek olumlu şeyler de oluyor ve bence biraz da bu çabalarla oluyor, ben böyle düşünüyorum. Ahmet Çiğdem: Doğrusu ben o zaman ne yazdım çok hatırlamıyorum!... Şimdi şöyle genel olarak fado, fiesta ve futbol Tanıl Bora: Hocam, aslı fatima, fado ve futboldur. Ahmet Çiğdem: Şöyle bakalım, burada herhangi bir diktatörlüğün, otoritenin, rejimin ya da faşizmin vs. bütün bu baskıcı rejimlerin futbolla özdeşleştirilmesi futbol üzerinden haklılaştırılması, meşrulaştırılması, banalleştirilmesi, vs. Böyle eleştirilerin çok tadı kaçtı. Bir kere olgunun hem tarihsel, toplumsal dinamiğini açıklamamızda yarar var. Çünkü herkes biliyor ki, otoritelerin de, faşizmin de, totaliterlerin de, diktatörlüğün de vs.nin de kendini yeniden ürettiği daha başka temeller var; daha siyasi temeller var ve burada aslında fadonun da, fiestanın da, fatimanın da çok etkisi yok! Esas, onların böylesine tarihsel okuma yanlışı üzerine düşünmemiz gerekiyor. Şimdi de, mesela, biz Türkiye de diyelim ki bahse konu yazıda olduğu gibi lümpenleşme, bayağılaşma, sıradanlaşma filan gibi başlıklara baktığımız zaman bunu futbol üzerinden anlamlandırmak, temellendirmek sosyolojik olarak bir kere çok doğru değil. Çünkü herkes biliyor ki sözünü ettiğimiz şeylerin Türkiye de başka çok nesnel temelleri var ve futbol o temellerin arasında belki sonuncu olmasa bile daha sonra zikredilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla bence böyle bir sosyolojik tarihsel çarpıtma ile karşı karşıyayız. Ben futbola yönelik eleştirilerin hepsinde de böylesine bir perspektif kaydırması olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben böyle bakıyorum. Bugün de Türkiye nin kültürel ortamlarının, siyasal ortamlarının eleştirilerinin kendisi üzerinden konuşulması gereken alan futbol değil. Futbol hakikaten çok ilgisiz bir şey, ama, özellikle 80 lerde Galatasaray ın Avrupa daki başarılarıyla sözü edilen türden bir ilginin oluştuğunu filan; ama, bu ilgi çok ayrıştırılabilir bir ilgi zaten. Bize şöyle bir özdeşleştirme imkânı da veriyor. Bugün futbolla ilgilenmesinden çok hoşlanmadığım insanların büyük

8 324 Futbol üzerine konuşmak bir kısmının futbol dışındaki ilgileri de bence çok eleştirilebilir bir şey. Onların futbolla ilgilenmesi aslında bize bir temyiz imkânı da veriyor; onların futbol dışındaki, siyasal ilgileri, kültürel ilgileri, toplumsal ilgileri konusunda da baştan bize eleştirel bir imkân veriyor. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Mesela geçenlerde 39 yaşında bir adamın attığı golle Hull City nin Premiership e yükselmesi, 104 yıl sonra filan Yani, bir de futbolun böyle bir tarafı da var. Başka hangi alan bize böyle destansı bir hikaye sunabilir ki?.. Bu, sadece futbolda mümkün neredeyse. Yani dolayısıyla bu şöyle bir şey belki aslında: İncil i okuyanlar, Tevrat ı okuyanların hepsi başka amaçla okuyorlar. O zaman suç İncil de değil ya da Tevrat ta değil. Ona göre bunu çok genelleyici bir şey sayıyorum ve aslında zaman zaman bu tür algılara yönelik, entelektüel akademisyenlere yönelik saldırı da bu tür hakikaten Filistin tutumunun zaman zaman kendisini ortaya sürmesi olarak algılıyorum. Yani tam da Filistinizm karşıtı bir tutum olarak kendisini ortaya koymasına rağmen, zaman zaman popülist tutumun bir yansıması olarak algılıyorum. Tanıl Bora nın biraz önce de söylediği gibi, yani, tamam futbol bu, popüler kültür filan buradaki eğilimlerin bir sürüsü, yani milliyetçiliği düzelttiğini, erkekliğin genlerini filan bunların hepsini tartışırız; ama, bütün bunlara şöyle bakmalıyız: Hangi alan bunlardan bağımsız? Yani erkekliğin yeniden üretilmesi olsun, maçismonun yeniden üretilmesi olsun, milliyetçiliğin yeniden üretilmesi olsun, Allah aşkına söyler misiniz toplumsal hayat mı, siyasal hayat mı, kültürel hayat mı, hangi boyutu bunlardan arınmış ki, hangi boyutu bunlara kapalı ki futbolun bunlara kapalı olmasını bekliyoruz? Bu, hakikaten futbola kaldırabileceğinden çok daha büyük anlamlar yüklemek gibi duruyor; futbol bunların hepsine cevap verebilecek gibi duruyor sanki. Böyle gibi anlaşılıyor orası; ama öyle değil, teşekkür ederim. Erkan Goloğlu: Bu tartışma bana bir parça abesle iştigal gibi geldi. Biz 70 li yıllarda amatör kümede top oynuyorduk, dış sahada -bizim takım solcu bir takımdı-. Mesela, Cem Karaca nın bir kasetini dinleyerek idman yapardık. Yan sahada da faşoların ağırlıklı olduğu bir takım Estergon kalesiyle, Barış Manço ya haksızlık etmek pahasına, aslında Barış Manço nun kasediyle yapıyordu, dalaşıyorduk, ediyorduk falan filan. Yani Hasan Bülent isminden söz ettiniz de, Hasan Bülent Bey bundan niye rahatsız oluyor ki, yani kimse Ahmet Çiğdem veya Tanıl Bora yazdı diye Hadi biz gidelim futbolu sevelim demiyor. İnsanların futbolu bir sevme biçimi var zaten. Başka bir

9 Y. Akkaya, A. Çiğdem, T. Bora, E. Goloğlu 325 biçim de var. Aslında bir çok sevme biçimi var yani. Ama işte Türkiye de solcu olmak futboldan bihaber olmak anlamına geliyor. Yüksel Akkaya: Yıllar önce öyleydi Erkan Goloğlu: Şimdi ben şahsen futbolun da içinden gelen bir adamım. Futbolu bu türlü insanlar yazdığı için ben artık çok seviniyorum yani. Öbür türlü bizim çocuk başka türlü bakıyor. 70 li yıllarda böyle yazan yoktu ki zaten, bu türlü yazanlar yoktu ki. Bundan rahatsız olmasın Hasan Bülent Kahraman, yazan yazıyor ne olacak. Kimse de onun gırtlağını sıkmıyor sen de yaz diye bu konuda diye. O da o konuda eksik kalsın onun da futbol üzerine yazıları olmasın! O da bu memleketin değerli bir evladıdır!... Ben yazılarını çok fazla iyi bilmiyorum. Futbolun da içinde olduğum için ben arkadaşların önce yazılarını okudum, okuduktan sonra diğer çalışmalarına da bu arada vasıl oldum, vakıf oldum, kendileri ile tanıştım. Bugün benim burada Erkan Goloğlu olarak bulunmam Aslında, ben sadece size teşekkür ederiz. Biz Ankara dayız yıllardır. Üçümüzü bir araya kimse getirmedi. Ahmet Bey sağ olsun yıllarca birlikte Radikal de yazdık, ayrıldı şimdi Radikal den. Aslında ayrılmasa iyi olurdu Murat Belge ayrıldıktan sonra daha bir itibarı artardı. Çünkü orta sahada sola yatkın bir çalışandı. Orta saha Radikal de yoktu, sol kulvarı sol kanadı iyi kullanan bir arkadaşımız. Gerçi sağ ayağı da iyi, her iki ayağını da iyi kullanan.. Yüksel Akkaya: Kafası da Erkan Goloğlu: Ya kimse rahatsız olmasın bundan. Bakın bu iki güzel insan ve daha bu ikisi gibi başka güzel insanlar yazıyorlar. Ahmet Hoca nın dediği de. Bu ülkede insanlar tribünü kötü gösteriyor: tribün lumpen falan Futbol mu bu ülkeyi lumpenleştiriyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi nde yıllardır vekiller ana avrat birbirine sövüyor. Yani bu toplumda futbolun steril olmasını kim bekleyecek? Halk çıkacak, tribünde sövecek tabi Böyle bir şey yok. Siz laboratuarda bir futbolsever yetiştiremezsiniz, yani hayatla hiçbir ilgisi yok söylediğinin, hiçbir ilgisi yok. Yüksel Akkaya: Belki de yıllar önce 2001 de Tanıl ın yazdığı gibi bir şuurlu futbolseverin oluşturulmasında aslında bu Hasan Bülent Kahraman ın eleştirdiği kesimin ciddi bir katkısı var. Erkan Goloğlu: Bence de, şuurlu futbolsever güzel bir kinaye aslında. Futbolu ben farklı türlü seviyorum diyor Tanıl Bora, Ahmet Çiğdem ben böyle seviyorum diyor. Yani burada bir şuur var tabi. Şuurlu bir futbolsever yetiştirmeye makus yazılar değil aslında bunlar. Bunlar futbola bir başka şuur üzerine

10 326 Futbol üzerine konuşmak Ahmet Çiğdem: İnsanların düşünmesine yönelik bir şey o Futbol izleyicilerini aydınlatmaya yönelik. Temiz, kabul edilebilir insanlar haline getirmek değil Tanıl ın bahsettiği.. Erkan Goloğlu: Evet, böyle bir şey olur mu hakikaten? Kompleks yani işte Ahmet Çiğdem: Ya ilgiyi sahici kılmak, daha sürekli kılmak belki Tanıl Bey in söylediği. Yüksel Akkaya: Bir de, eskiden keyifle okunan bir İslam Çupi vardı. Futbol yazardı ama futbolun içinde her şeyi yazardı. Ama şimdi işte bu yeni akademisyen, Marxist ya da akil yeni yazar kalitesi ciddi ölçüde hakikaten futbolun keyfini almada katkısı olmuştur. Ben kendi payıma mesela her Salı Radikal i şöyle bir beklerim ve okurum. Hani neler var, neler yok diye; bir de keyifle okurum. Sizin yazılarınızda Erkan Bey oldukça mizah filan koktuğu çok daha güzel oluyor. İslam Çupi den kalan.. Ahmet Çiğdem: Goloğlu nun yazılarını mizah kategorisine koymayın lütfen!.. Yüksel Akkaya: O anlamda söylemedim. Ama mizahi bir dille yazılmasının güzelliğine dikkat çekmek istedim. Ahmet Çiğdem: Haa Mizahi dil Yüksel Akkaya: Mizahi bir dilde söylüyorum tabi canım. Öbür anlam da değil Ahmet Çiğdem: Çok iyi. Yüksel Akkaya: İsterseniz biraz spor kitapları üzerine konuşalım. Son yıllarda spor üzerine epeyce kitap yayınlandı. Daha analitik düşünen, daha iyi yazan bir yazar kuşağı da oluşmaya başladı. Gerçi Bağış Erten ve Mustafa Görkem bu işten rahatsız olmuş durumdalar. Bu alanın fazlası ile in olduğu için ahkam kesenlerin de arttığını değerlendirip şöyle demişler: 4 Hatta iş öyle bir hale gelmiş durumda ki Türkiye nin felsefecisi, tarihçisi, gazetecisi, sosyoloğu içindeki gizli fanatiği keşfediyor/icat ediyor. Ahmet Çiğdem: Öyle mi yazmışlar? Yüksel Akkaya: Fakat tabii şey, bu kitabı adadığınız Can Kozanoğlu nun Bu Maçı Alıcaz kitabından sonra bir tür buz kırıldı ve yol açıldı diyorsunuz. Biraz alandaki kitaplar ve yazarlar üzerine konuşalım. Ne dersiniz? 4 Tanıl Bora, (Der.), Takımdan Ayrı Düz Koşu, İletişim Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2004.

11 Y. Akkaya, A. Çiğdem, T. Bora, E. Goloğlu 327 Tanıl Bora: O zamana kadar futbola olan ilgisini, sevgisini saklamış olan bir çok insan Yüksel Akkaya: Gizlemiş olan Tanıl Bora: Gizlemiş olan, evet, futbola alakasını utana sıkıla sürdüren bir çok insan, artı aslında futbolla çok da yakından ilgilenmemiş bir çok insan futbol popüler hale gelince, genel olarak popüler kültür üzerine konuşmak revaç gören bir söylem alanı kurunca, kimileri mıknatıs gibi oraya çekildiler. Ve hayatında maça falan da gitmeyen bir çok insan kendini futbol tutkunu olarak göstermeye başladı. Bunu estetize etmeye, bunun üzerine bir söylem kurmaya başladı, bu da, bazı harbi futbolseverlerde bir antipati doğurdu. Kim oluyor bu, nereden çıktı filan gibi.. Hatta, başka alandaki ilgilerini, bu arada tatmin edemediği politik ilgilerini, futbola yansıtan, futbola transfer edenler oldu. Bir ara Beşiktaşlılar üzerinden çok tartışıldı bu: politik alanda umutlarını yitirmiş bir çok insan, -birçok solcu-, dünya görüşünü yansıtabileceği ve kendisini güçlü hissedebileceği, kalabalık içinde hissedebileceği bir tek yer olarak Çarşı nın kaldığını düşündü. Böylece Beşiktaşlı kimliği bir çok başka kimliği de ikame edecek şekilde pompalanabildi. Bu gibi abartılı, yerine oturmayan yan tesirler de oldu ama her şey bundan ibaret değil. Bunun yanısıra hakikaten hem düşüncelere hem de duygulara uzanan bir refleksiyonu teşvik etti. Futbolu sevme ve bilme biçimi üzerine düşünme, motivasyonunu da verdi. Böylece hem okuması zevkli, -futbolla alakası olmayanlar için bile zevkli-, hem de futbola başka bir bakış getiren birçok metin üretildi. Bir futbol edebiyatından söz edeceksek, futbol edebiyatı ile illa edebiyat olsun diye yazılmış metinleri kastetmiyorum genel olarak futbol üzerine özenle yazılmış yazıları kastediyorum.- bu literatür sadece oyunu anlamak, bizi bilgilendirmek için değil bizzat okumanın kendisi de bir zevk, bir temaşa olarak da, olduğu ölçüde de anlamlıdır. Yani illa futbolun gerçekliğini yansıtmakla ilgili bir şeyden söz etmiyoruz sadece. Bu bakımdan epey bir zenginleşme var. Bunun ne kadar karşılık bulduğuna dair çok fazla iyimser olamayız. Yayıncılık açısından bakıldığında bu kitaplar öyle çok büyük rakamlarla satmıyorlar. Daha çok taraftarların heyecanlarına hitap eden kitaplar satıyor, kulüp kitapları daha çok satıyor. Diğer kitaplar çok büyük de bir karşılık bulmuyor. Ama futbol üzerine yazmak, söylemek, düşünmek futbolun kendisinden özerkleşen bir anlama ve değere de sahip, bu kendini göstermeye başladı biraz. Bu da sonuçta hakikaten bizi zenginleştirecek.

12 328 Futbol üzerine konuşmak Yüksel Akkaya: Yani biraz daha akademik, düşünsel açıdan biraz daha derinliği olan yazılar, kitaplar oluşuyor. Tanıl Bora: Kah akademik açıdan, kah edebi açıdan böyle bir şey var ve bu, yeni boyutlar açılmasını sağlıyor. Yüksel Akkaya: Siz ne dersiniz Erkan Bey? Tanıl Bora: Pardon, bir şey daha diyecektim.. Erkan Goloğlu: Evet söyleyin.. Tanıl Bora: Unuttum ama! Şimdi gelir!.. Erkan Goloğlu: Ben okuma yazmayı söktüğümden beri gazetelere hep arkadan başlıyordum, yani spor sayfasından.. Yüksel Akkaya: Ben de öyle yapardım çocukluk yıllarımda. Milliyet okurduk, ama biz Milliyet in spor sayfasını okurduk. Erkan Goloğlu: Evet. Hala da öyle. Mesela Tercüman. Ahmet Çiğdem: Tercüman! Benim gazetem Tercüman dı. Erkan Goloğlu: Bu işin piri Tercüman dı. Ama orada futbol hakkında yazılanların hepsi ne kadarsa, öyle bir şeydi futbol. Futbol hani seyredilen bir şey değil ki, tribüne gidersin senin seyretmediğin maç hakkında ne yazılacaksa, yani yazılan çizilen ne varsa onları oradan okuyacaksın. Futbol orada anlatılan bir şeydi, futbol şimdi artık yorumlanan bir şey. Öyle olunca tabii sen sadece şunla bakamıyorsun ki; kalkıyor gazetecinin bir tanesi Hollanda milli takımını seçti diye vatan haini yapıyor, 17 yaşında ki bir bebeyi, yaşındaki bir kaşar, vatan haini yapınca sen bu meseleye kayıtsız kalamazsın. Çünkü futbol artık böyle yapılıyor yaşanıyor. Ne bileyim ben hani, şimdi ben kendi bu meseleye müdahale tarzım yönünden belki bu işe bakıyorum da, ne bileyim kalkıyor Eskişehirspor la ilgili olarak bu Unakıtan denilen beyefendi kendi reklamını yapıyor. Ya da Sergen, Metin Diyadin i yakıyor, filan... Ben Eskişehirspor un ilk 1. lige çıktığı günü hatırlıyorum, Ankara da çocukken gittiğim maçları hatırlıyorum.. Ahmet Çiğdem: Bu durumda Unakıtan a tam olarak, nasıl hitab edeceğiz? Erkan Goloğlu: Uygun bir şekilde hitap etmiş oluruz!... Ahmet Çiğdem: Sayın Akkaya, Erkan Goloğlu anılarını anlatarak beni eziyor. Böyle olmaz! Kendisinden rica ediyorum. Lütfen Erkan Goloğlu: İhtiyarlar öyledir. Dün yediği yemeği bile hatırlamaz! Ahmet Çiğdem: Hayatımızı anlatmayalım lütfen. Bizim öyle bir sportif geçmişimiz yok.!..

13 Y. Akkaya, A. Çiğdem, T. Bora, E. Goloğlu 329 Erkan Goloğlu: Eee Şimdi buna kayıtsız kalamıyorsun. Ortadaki futbol yirmi iki kişinin, dört tane de hakemin, hadi otuz bin de seyircinin izlediği bir işten ibaret değil ki, onun için bu türlü yazılarda, birilerinin bu konuda yazmasına gerek var tabi. Ama artık kayıtsız kalamayacağın bir noktaya geliyor sorun. Sen de oturuyorsun futbolun içinde bunları da yazar bir hale geliyorsun. Ben unutmuşum, Bağış ın böyle bir laf ettiğini bilmiyordum! Ahmet Çiğdem: Sormak lazım!... Erkan Goloğlu: Kesinlikle! Yüksel Akkaya: Giriş paragrafında var. Erkan Goloğlu: Şimdi, böyle bir şey oluyor yani, bak bu bir tür okumuş adam tavrı, bunlar filan yazılınca biz de bir cevap buluyoruz ve tavır geliştiriyoruz ve birilerini beğenmemeye, birilerini dışlamaya çalışıyoruz. Hocam öteki filan diyor buna da.. Ahmet Çiğdem: Estağfurullah. (Gülüşmeler) Erkan Goloğlu: Burada da iyi olmayan aslında bu; bırakın herkes istediği gibi yazsın, istediği gibi konuşsun.. Tanıl Bora: Bir de -büyük politik tabirler kullanarak abartmak etmek istemiyorum ama- bir tür demokratikleştirici bir etki var bunda.yani hep vardır ya, futbol yazanlara bengay kokusu bilir misin, ayağını topa değdin mi? diye çıkışırlar. Bu söylem karşısında herkes kendi durduğu yerden, kendi güzellediği yerden bir şey söyleyebilir; herkesin sözü bir şekilde muhteremdir yani. Ahmet Çiğdem: Genellikle vardır bir bengay kokusu, aslında herkes ilgilenmiş aslında. Tanıl Bora: Tabii herkes tahattür ediyor, kendine bir geçmiş icat ediyor ama bir geçmiş şart da değil, hakikaten. Yazıdan söz ediyoruz, üzerine düşünmekten söz ediyoruz, anlamlandırmaktan söz ediyoruz. Bu kendi nesnesinden özerk bir faaliyet olarak da değerlidir. Biraz da bunu sezdiren yanı var futbol literatürünün, bu da çok olumlu bir şeydir bence. Yüksel Akkaya: İki dakikada toparlıyorsunuz!.. Zira, yeni konulara geçeceğiz! Tabii, espiri anlamında söylüyorum.!... Ahmet Çiğdem: Şöyle bakmak lazım. Benden önceki değerli konuşmacılar Erkan Goloğlu ve Tanıl Bora son derece isabetli bir konuya değindiler. 80 lerden sonra aslında böyle bir sözde öznelliğin yükselişi gibi bir şey görüyoruz. Özellikle köşe yazarlığı bağlamında, köşe yazarının kendisinin anlattığı şeyler olarak. Böyle bir sahte öznelliğin yükselişine tanık

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi. Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi

Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi. Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

8. EKONOMĠ POLĠTĠKALARI ZĠRVESĠ

8. EKONOMĠ POLĠTĠKALARI ZĠRVESĠ 8. EKONOMĠ POLĠTĠKALARI ZĠRVESĠ Konu: 8. Ekonomi Politikaları Zirvesi KonuĢmacı: Oğuz Demir, Abdurrahman Arıman, Dr. Masum Türker, Ġlyas ġenses, Hakan Ġnci, Adnan Hacıbebekoğlu, Rahmi Aksu, Arek Ferahyan,

Detaylı

YAYED ve BERGAMA BELEDİYESİ KIŞ OKULU 2012 TOPLUMCU BELEDİYECİLİK

YAYED ve BERGAMA BELEDİYESİ KIŞ OKULU 2012 TOPLUMCU BELEDİYECİLİK YAYED ve BERGAMA BELEDİYESİ KIŞ OKULU 2012 TOPLUMCU BELEDİYECİLİK 1. GÜN 3 Şubat 2012 08.30 Kayıt 09.00-10.45 Açılış Oturumu 10.45-11.00 Çay / kahve molası 11.00-12.30 Grup Tartışması; Toplumcu Belediyecilikten

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE KÜRESEL SİYASET

SİVİL TOPLUM VE KÜRESEL SİYASET > DÜBAM YUVARLAK MASA TOPLANTILARI SİVİL TOPLUM VE KÜRESEL SİYASET Moderatör: Aynur ERDOĞAN > 2014 MART DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI www.dunyabulteni.net/dubam DÜBAM SİVİL TOPLUM VE KÜRESEL SİYASET

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ DİZİSİ - I

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ DİZİSİ - I TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ DİZİSİ - I TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi HKMO TARİHİNE IŞIK TUTANLAR SÖYLEŞİ

Detaylı

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (6 Haziran 2013 Sakarya Üniversitesi) Sakarya Sakarya Üniversitesi Yayınları: 96

Detaylı

CNN TÜRK ( 08.08.2006 )

CNN TÜRK ( 08.08.2006 ) CNN TÜRK ( 08.08.2006 ) DİDEM TÜMER : Ankara dan merhaba. Bugün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ndeyiz. Konuğumuz önemli bir isim, Merkez Bankası nın eski Başkanı,

Detaylı

Sunuş Nefret suçları Türkiye nin kadim sorunlarından birisidir. Her ne kadar derin devlet eliyle tırmandırılan kampanyanın zirve yaptığı 2006-2007

Sunuş Nefret suçları Türkiye nin kadim sorunlarından birisidir. Her ne kadar derin devlet eliyle tırmandırılan kampanyanın zirve yaptığı 2006-2007 1 Sunuş Nefret suçları Türkiye nin kadim sorunlarından birisidir. Her ne kadar derin devlet eliyle tırmandırılan kampanyanın zirve yaptığı 2006-2007 yıllarında Katolik papaz Andreas Santoro nun öldürülmesi,

Detaylı

İçindekiler BAŞLARKEN...03 BAŞKANDAN...06. BÜYÜTEÇ Kızlar okusun onlar gibi olsun...08. GÜNDEM Türkiye de Kadının Durumu...14

İçindekiler BAŞLARKEN...03 BAŞKANDAN...06. BÜYÜTEÇ Kızlar okusun onlar gibi olsun...08. GÜNDEM Türkiye de Kadının Durumu...14 SAYI :1 YIL: 1 - YAZ 2013 Yayınlayan Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Mimarlar Odası Adına Sahibi B. Sıktı Severoğlu Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Özgür Girişken Editör TÜLAY KARADAYI YENİCE Yayın Sekreteri

Detaylı

NİSAN 2015 NUR KARABACAK ENGİN DUMANLI FENERBAHÇE NİN FİNANSAL KAYNAKLARI ÖLÜMSÜZ ŞİRKETLER FUTBOL EKONOMİSİNDE NELER OLACAK?

NİSAN 2015 NUR KARABACAK ENGİN DUMANLI FENERBAHÇE NİN FİNANSAL KAYNAKLARI ÖLÜMSÜZ ŞİRKETLER FUTBOL EKONOMİSİNDE NELER OLACAK? NİSAN 2015 ENGİN DUMANLI FENERBAHÇE NİN FİNANSAL KAYNAKLARI NUR KARABACAK ÖLÜMSÜZ ŞİRKETLER FUTBOL EKONOMİSİNDE NELER OLACAK? F utbol, dünyanın en sevilen, en çok izlenen ve dolayısıyla en çok gelir getiren

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar

Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar ISBN: 978-605-61015-1-9 SOGEP Sosyal Kalkınma

Detaylı

Her tanımlama çabası, sahih bir tanımadan yola çıkmıyorsa eğer, aynı zamanda bir sınırlama ve belirleme tehdidi taşıyor olabilir.

Her tanımlama çabası, sahih bir tanımadan yola çıkmıyorsa eğer, aynı zamanda bir sınırlama ve belirleme tehdidi taşıyor olabilir. Dindar Kadınlar ve Feminizm Her tanımlama çabası, sahih bir tanımadan yola çıkmıyorsa eğer, aynı zamanda bir sınırlama ve belirleme tehdidi taşıyor olabilir. Cihan Aktaş Feyza: Sizlerle İslami Feminizm

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri Hüseyin Irmak Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Konferans Yazıları no 9, 2009 Kaset Çözümü ve Redaksiyon Dilek Hepgüler 11 Hüseyin Irmak:

Detaylı

05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi. Tayyar Altıkulaç :

05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi. Tayyar Altıkulaç : 05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi Tayyar Altıkulaç : Veto edilen Kur an kursu yasası hakkında sormak istiyorum, eski diyanet işleri başkanı olmanız nedeniyle meb komisyonunun başkanı olmanız çok

Detaylı

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU MUHASEBE MESLE N N BUGÜNÜ VE GELECE 20-21 NİSAN 2006 İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 293 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Fersa Matbaası (0.312) 278 43 56 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TOPLUMCU BELEDİYECİLİK ULUSAL FORUMU

TOPLUMCU BELEDİYECİLİK ULUSAL FORUMU TOPLUMCU BELEDİYECİLİK ULUSAL FORUMU ULUSAL FORM HAZIRLIK TOPLANTILARI 27 Şubat 2013 ANKARA Çalıştaylar sonucunda düzenlenecek forum için, 19 Şubat 2013 tarihinde YAYED Genel Merkezinde, 27 Şubat 2013

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA 1 Medya Okuryazarlığı Bu kitabın tüm telif hakları RTÜK e aittir. 1. Baskı -.. 2007, Ankara RTÜK Yayın No: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Ankara IBSN:

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

PAYLAŞIMDAN. Teşekkürler Milli Takım!

PAYLAŞIMDAN. Teşekkürler Milli Takım! Teşekkürler Milli Takım! Sizden çok dersler aldık. Son ana kadar vazgeçmemeyi, pes etmemeyi, rakiplerin büyüklüğünden korkmadan mücadele etmeyi sizden öğrendik... Toplum olarak biraz karamsar bir havaya

Detaylı

Yıl 1915, aylardan Mart tır Aç, susuz, ayağında

Yıl 1915, aylardan Mart tır Aç, susuz, ayağında 1 PAYLAŞIMDAN Bir bahara çok şey sığar Mehmet Ali Gökçe Yıl 1915, aylardan Mart tır Aç, susuz, ayağında ayakkabısı olmayan Mehmetler, bir türlü gelmek bilmeyen baharı değil, vatanı beklemektedirler. Şu

Detaylı

SPORDA ŞİDDET VE ÖNLENMESİ

SPORDA ŞİDDET VE ÖNLENMESİ TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ NİN SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR - IV SPORDA ŞİDDET VE ÖNLENMESİ KONULU PANELİ 20 MART 2011 PAZAR OLİMPİYATEVİ - ATAKÖY aa aaa aaaa TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ NİN

Detaylı

Karl Marx Basın özgürlüğü ve sansür

Karl Marx Basın özgürlüğü ve sansür İletişim kuram ve araştırma dergisi Sayı 25 Yaz-Güz 2007, s.229-256 Forum Basın özgürlüğü ve sansür Marx doktorasını aldıktan sonra, üniversitede öğretim üyesi olmak istedi, fakat Hegelciler, genç-hegelciler

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ SPOR HUKUKU KOMİSYONU SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER VE SORUNLAR - V SEMPOZYUMU SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 26 OCAK 2013 CUMARTESİ POINT HOTEL, İSTANBUL

Detaylı

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT DÜNYADA VAN GAZETESİ 7 Haziran da yapılacak olan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi nden (Ak Parti) Van Milletvekili Aday Adayı olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim

Detaylı

Merhaba, Prof. Dr. Mete Çamdereli İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Prof. Dr. Mete Çamdereli

Merhaba, Prof. Dr. Mete Çamdereli İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Prof. Dr. Mete Çamdereli 1 Merhaba, İtalik in yeni sayısı ve yeni haberleriyle yeniden buluşuyoruz. Üç güzel haber de üniversitemizden ve fakültemizden var. İlki uzun yıllardır çıkan Gazetem yayın hayatına son verdi ve yeni bir

Detaylı

05 Mart 2011 DÜNYA ENGELLİLER BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI/İSTANBUL DÜNYA ENGELLİER BİRLİĞİ TASLAK TÜZÜK VE YÖNETMELİĞİ

05 Mart 2011 DÜNYA ENGELLİLER BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI/İSTANBUL DÜNYA ENGELLİER BİRLİĞİ TASLAK TÜZÜK VE YÖNETMELİĞİ 05 Mart 2011 DÜNYA ENGELLİLER BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI/İSTANBUL DÜNYA ENGELLİER BİRLİĞİ TASLAK TÜZÜK VE YÖNETMELİĞİ Amaç Vizyon Tüzük ve Yönetmelik Arasındaki İlişki Hedef Kapsam Normlar/Kriterler İçerik Katılım

Detaylı

Çatişmalarin Çözümünde Yerel ve Bölgesel Medyanin Rolü

Çatişmalarin Çözümünde Yerel ve Bölgesel Medyanin Rolü Çatişmalarin Çözümünde Yerel ve Bölgesel Medyanin Rolü DPI Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul 14 Kasım 2012 2 Çatişmalarin Çözümünde Yerel ve Bölgesel Medyanin Rolü DPI Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul

Detaylı