BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE İMAJ OLUŞUMU / GÖSTERİMİ, ÜÇ BOYUTLU (3D) İMAJ İŞLEME VE GÖSTERİM TEKNİKLERİ : MULTISLICE BT DE SANAL LARİNGOSKOPİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE İMAJ OLUŞUMU / GÖSTERİMİ, ÜÇ BOYUTLU (3D) İMAJ İŞLEME VE GÖSTERİM TEKNİKLERİ : MULTISLICE BT DE SANAL LARİNGOSKOPİK"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYODİAGNOSTİK KLİNİĞİ ŞEF: Rad.Dr.Bülent ÖNER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE İMAJ OLUŞUMU / GÖSTERİMİ, ÜÇ BOYUTLU (3D) İMAJ İŞLEME VE GÖSTERİM TEKNİKLERİ : MULTISLICE BT DE SANAL LARİNGOSKOPİK UYGULAMALAR Dr. Varol TOPCU (Uzmanlık tezi) 1

2 İstanbul 2005 Uzmanlık eğitimim süresince bilgi ve deneyimleri ile yetişmemde emekleri bulunan, değerli hocam sayın Rad.Dr.Bülent Öner e, Tez çalışmamda ve uzmanlık eğitimim sırasında bilimsel katkı, destek ve ilgisini esirgemeyen,uzman doktorlarımız sayın Rad.Dr. Emin Zeybek ve Rad.Dr.Mahmut Beşer e, Bilgilerini sabırla paylaşan, MR rotasyonum süresince eğitimimde büyük katkıları olan İstanbul Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilimdalı ndan sayın Doç.Dr. Serra Sencer ve Uzm. Dr. Kubilay Aydın a, Uzmanlık eğitimim süresince birlikte çalıştığım kliniğimiz tüm uzman ve asistan doktorları ile İstanbul Tıp Fakültesi araştırma görevlisi arkadaşlarıma, Çalışma ortamımızda bana her zaman yardımcı olan tüm teknisyen arkadaşlarıma, hemşire, sekreter ve kliniğimizde görevli tüm personele, Bugüne kadar özveri ile maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman benden esirgemeyen, sayın Rad.Dr.Hale Önür ve çalışma ekibine Sonsuz Teşekkürler 2

3 Dr. Varol Topcu İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE AMAÇ GENEL BİLGİLER...5.BT de imaj rekonstrüksiyon ve gösterimi...5 3

4 .BT de üç boyutlu (3D) imaj işleme ve gösterim teknikleri...11.multislice Bilgisayarlı Tomografi (MSBT)...26.Larinks anatomisi ve patolojileri GEREÇ VE YÖNTEM BULGULAR ve OLGULAR...50 Olgulardan örnek görüntüler TARTIŞMA SONUÇ ÖZET KAYNAKLAR GİRİŞ VE AMAÇ Bilgisayarlı Tomografinin (BT) klinik kullanıma girmesi ve ilk imaj rekonstrüksiyonları ile kesitsel gösterimlerinden bu yana ; imaj bilgileri eldesi, elde edilen bilgilerin düzenlenip farklı şekillerde işlenmesi ve farklı gösterimlerin mümkün kılınması konusunda bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir. 4

5 Spiral BT ve klinik uygulamalarda artan bir şekilde kullanıma giren multislice BT larinks patolojilerini göstermede çok yararlıdır. Larinks lümenine nodüler protrüzyon, duvar düzensizliği, lümen daralması görülebilir. Ayrıca ince kesit kalınlıkları sayesinde aksiyal düzlem dışında koronal ve sagittal reformat görüntülerin alınıp bunlardan hacim bilgisi oluşturarak üç boyutlu incelemeler (sanal laringoskopi) yapılması mümkündür. Çalışmamızda, BT de imaj rekonstrüksiyonu ve gösterimi ile elde edilen imaj bilgilerinin farklı işlenme yöntemleri konusunda bilgi verdikten sonra, bu yöntemlerden biri olarak multislice BT de sanal laringoskopik uygulamalara değinmek amaçlanmıştır. Larinks patolojilerini saptama ve endolüminal yayılımı olan larinks patolojilerinin tanısında, konvansiyonel laringoskopi ile kıyaslamalı olarak sanal laringoskopinin etkinliği ele alınmıştır.ayrıca sanal laringoskopinin, konvansiyonel laringoskopiye hangi açılardan yardımları dokunabileceğine değinilmiştir. 2. GENEL BİLGİLER A) BT DE İMAJ REKONSTRÜKSİYON VE GÖSTERİMİ : 5

6 A. B. C. D. Şekil. 1: İmaj rekonstrüksiyon prensibi Bilgisayarlı tomografinin temel konsepti, bir objenin içyapısının objenin multipl projeksiyonlarından rekonstrükte edilebileceğidir. Şekil 1.A daki obje- bir içyapıyı temsil edecek şekilde merkezdeki 4 tanesi kaldırılmış olarak- eşit bloklardan oluşturulmuştur. Her blok sırası ve sütunundan bir x-ışın demeti geçirildiğini ve transmite olan radyasyonun ölçüldüğünü farzedelim. Her blok aynı özellikte olduğundan ölçülen attenuasyon her sırasütundaki blok sayısı ile doğru orantılıdır (Şekil 1.A). Sonra bu attenuasyon ölçümlerini, objenin numerik bir reprezentasyonunu oluşturmak için toplayalım (Şekil 1.B). Bir sonraki aşamada tablodaki numaralara bir gri skala atarsak ve büyük sayıları grinin daha açık tonları ile, küçük sayıları daha koyu tonları ile ifade edersek şekil 1.C yi elde ederiz. Bu şekli, belli alanları daha çok vurgulayacak şekilde düzenleyebiliriz. Örneğin gri skalayı sadece siyah ve 6

7 beyaz renkler içerecek şekilde daraltıp, 4 ve daha küçük atenuasyon sayılı blokları siyah ve 4 ün üzerini beyaz olarak ifade edersek şekil 1.D oluşur.bt de sayı dizisini elde etme yöntemi (= rekonstrüksiyon) daha karmaşık olup elde edilen projeksiyonların sayısı çok daha fazladır ancak prensip aynıdır (103). a) Rekonstrüksiyon - terimler : Şekil 1.A daki her bir blok, materyalin küçük bir attenuasyon volumunu ifade eder ve voksel (volum element) olarak adlandırılır. Voksel uzunluğu data kazanımı sırasında belirlenen kesit kalınlığınca ve kesit yüzey alanı kenar boyutu ise kullanılan matriksçe belirlenir. Gösterimde her vokselin ifade ettiği hacmin ortalama attenuasyon değeri dikkate alınır. Dolayısıyla vokselden daha küçük hacimli bir oluşum, aynı vokseli oluşturan diğer oluşumlardan ayrı bir dansite olarak ifade edilemez (parsiyel volum etkisi). Şekil 1.A nın yanındaki ve altındaki sayılar tekli attenuasyon ölçümlerini ifade eder ve ışın projeksiyonları ya da ışın toplamları olarak adlandırılır. Şekil 1.B deki sayı dizisi bir matriks tir ve dizideki özgün sayılar o matriksin elemanlarıdır. Şekil 1.C ve 1.D deki imajların oluşturulması için kullanılan her bir gri blok, bir resim elemanıdır (piksel). Bir piksel, bir vokselin attenuasyon katsayısı nı ( ) ifade eder (103). Attenuasyon : Bir ortamda ilerleyen dalgaların saçılma ve absorbsiyon sonucu uğradıkları güç kaybını ifade eder. İntensite : Dalga gücünün dalga yayılım alanına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Pitch : (Spiral / multislice BT de) 360 derecelik bir ışındemeti rotasyonu süresince masa veya hastanın gantri içerisinde katettiği mesafedir. Masa hızının (mm/sn) kaynaktaki x-ışındemeti kolimasyonuna (mm) bölünmesiyle pitch faktör elde edilir ki genellikle pitch ile eşanlamlı olarak kullanılır. Kesit Sensitivite Profili : Efektif aksiyal kesit kalınlığı olup pitch arttıkça genişler. Attenuasyon Katsayısı ( ) Hesaplanması : 7

8 X-ışını demetinin yolu boyunca attenuasyon katsayıları toplamı aşağıdaki denklemle hesaplanabilir : = ( n ) = 1 / L ln I 0 / I 1 = attenuasyon katsayıları toplamı (ışın toplamı) 1, 2,..., n = 1.,2.,...,n. voksellerin ayrı ayrı attenuasyon katsayıları L : Voksellerin, herbirinin aynı olan kesit kalınlığı I 0 : X-ışın demetinin başlangıçtaki intensitesi I : Transmite edilen intensite Algebraic teoriye göre n sayıdaki vopksellerin herbirinin ayrı ayrı attenuasyon katsayılarının hesaplanabilmesi için n sayıda bağımsız denklemin kurulması gerekir. BT de birçok yönde ışın projeksiyonları (ışın toplamları) ölçülüp her bir attenuasyon katsayısının hesaplanmasına olanak sağlayacak kadar bağımsız denklem kurulabilir (103). Matriks elemanlarını elde etme metodlarından biri filtreli geri projeksiyon yöntemi olup göreceli doğru çözümlerle kısa komputasyon zamanı sözkonusu olduğundan birçok üretici firma tarafından tercih edilir (104, 105, 106, 107, 108). Bu yöntemde ışının yolu üzerindeki voksellere tek bir attenuasyon değeri atanır ve bu değerler matriks elemanlarını oluşturmak için bilgisayarda depolanır. Bu işlem taramanın her ışın toplamı için farklı projeksiyonlarda tekrarlanır. Böylece her matriks elemanı kendisinden geçen her ışından katkı alır. Demetin oblik geçtiği vokseller için katılıma bir düzeltme yapılır. Sonuçta oluşan imaj, ışının yolu üzerindeki tüm attenuasyon değerleri aynı alındığından oldukça bulanıktır. Bulanıklığı gidermek için ikinci bir matematiksel manevra yapılır ki bu işlemin adı filtreleme ya da konvolusyon operasyonudur (106, 109). Filtrelemede amaç geri projeksiyonların hem pozitif hem negatif değerler içerecek şekilde ışın toplamı datasının modifiye edilmesi ve böylece diğer ışın toplamlarının birkısım geri projekte dansitelerinin uzaklaştırılıp bulanıklığın giderilmesini sağlamaktır. Filtre fonksiyonu veya konvolusyon kerneli, x-ışın tüpü geometrisi veya dedektörler gibi birçok parametreye bağımlı olup ışın 8

9 toplamı üzerinde uygulanan bir matematiksel işlemdir. Yüksek frekanslı filtreler keskin imaj görünümü ve kenar detayı kazanımı sağlarken (yani uzaysal rezolusyonun artması) düşük frekanslı (yumuşatıcı ) filtreler kontrast rezolusyonunu arttırır (110, 111). Spiral BT de rutin tarama sırasında masa hareketine bağlı doğacak hareket artefaktlarını minimize etmek ve toplanan data volumu boyunca herhangi bir yerde düzlemsel bir imaj rekonstrükte edebilmek için bir kısım datanın sentezlenmesi veya içdeğerlendirmeye tabi tutulması gerekir. Bu amaçla interpolasyon işlemi uygulanır (interpolasyon = bir fonksiyonun değerinin, fonksiyonun her iki tarafındaki değerlerin kullanılarak tahmini hesabını yapmada kullanılan bir matematik tekniğidir.) Lineer interpolasyonda rekonstrüksiyon öncesi projeksiyon datası, seçilen lokalizasyonlarda özgün data segmentleri oluşturmak için yüklenir. Spiral interpolatörler, spiral data segmentlerine yükleme faktörleri uygularlar ve böylece özgün bir lokalizasyonda aksiyal bir kesit alınmış olsaydı ölçülecek olan data önceden tahmini olarak hesaplanmış olur. İki sık kullanılan lineer interpolasyon 360 derece ve 180 derece tipleridir. İlkinde, 360 derece mesafeli iki spiral projeksiyon kümesi datalarının hasta hareketi olmaksızın tamamen aynı olacağı öngörülür. 180-derece interpolasyonu ise aynı patikada fakat farklı yönlerdeki iki ölçümün, hasta hareketi veya diğer hatalar olmaksızın aynı olacağını öngörür. Multislice BT, konvansiyonel ve spiral BT de kullanılan fan (yelpaze) ışındemeti rekonstrüksiyon tekniklerini, uzun eksen (z-ekseni) boyunca yelpaze ışındemetine koni koni şekli oluşacak şekilde diverjans katarak komplike etmiştir (koni demet). Multislice interpolasyonunda ister komşu dedektör dizilerinden isterse 180-derece veya daha fazla mesafedeki ışınlardanprojeksiyon ışınları interpolasyona katılabilir. b) Gösterim- terimler : Rekonstrüksiyon sistemince sağlanan dijital datanın BT gösterim monitörü (katod ışın tüpü) veya yassı panelce (sıvı kristal gösterim) kullanılan elektrik sinyallerine dönüştürülmesi için gerekli tüm sistem bileşenlerini kapsar ki sonuçta anatomik özgün 9

10 kesitlerin attenuasyon değerlerini temsil eden özgün BT sayılarının bir grafiksel gösterimi sağlanmış olur. Ek olarak gösterim sistemi hasta bilgileri, tarama protokolü ve rekonstrüksiyon parametrelerini içerir ve kullanıcıya klinik imajların çevriminde yardımcı olan birçok grafiksel destek sağlar. BT numara skalası : Bir BT tarayıcısı bir imajı rekonstrükte ettikten sonra, göreceli piksel değerleri göreceli lineer attenuasyon katsayılarını temsil eder çünkü attenuasyon işlemi attenuasyon katsayılarının mutlak değerlerini hesaplamaya yardımcı değildir. Bununla birlikte piksel değerlerini nicelendirmek, inceleyiciye bir dokunun kompozisyonunu diğeriyle kıyaslama imkanı sağlayacağından değerlidir. Bir BT sayısını x- ışınlarının lineer attenuasyon katsayılarıyla ilişiklendiren bir BT numaralama sistemi geliştirilmiştir ve BT sayısı = K ( - w ) / w şeklinde ifade edilmiştir. w = suyun attenuasyon katsayısı = ilgili pikselin attenuasyon katsayısı K = günümüzde tüm BT tarayıcılarında kullanılan değeri 1000 dir. Godfrey Hounsfield in anısına ( BT taramanın kaşifi) 1 BT ünitesi = 1 Hounsfield ünitesi (HU) olarak adlandırılır (112). HU leri kullanıldığında hava 1000, su 0 ve yoğun kemik değerleri alır. K = 1000 olduğunda tarayıcının yoğunluk rezolusyonu ± 0.1 olur. BT tarayıcıları 1 in altındaki farklılıkları kolaylıkla demonstre ederken genel bir kural olarak insan gözü 10 un altındaki kontrast farklılıklarını ayırdedemez. Bu nedenle, BT tarayıcıları tarafından ölçülen küçük dansite rezolusyon farklılıklarının göz tarafından algılanabilmesi için büyütülmesi gerekir. Bu, kullanıcı tarafından, tüm BT numara skalasından küçük bir gri seviye aralığı seçilerek ve siyah-beyaz limitleri yeniden ayarlanarak sağlanabilir. Örneğin 10

11 1000 lik bir Hounsfield skalasında karaciğer dokularının BT sayıları yaklaşık olarak 40 ila 90 HU arasında yer alır. Eğer 40 HU BT sayılı skala kısmı siyah, 90 HU kısmı beyaz olarak ayarlanırsa görüntüleme skalası 50 HU olur ve karaciğer dokularının tüm aralığı 100 kontrast aralığına denk gelir. Şimdi orijinal skalada 10 HU lik bir dansite değişimi ( 1 lik kontrast değişimi), ayarlanan aralıkta 20 ye (10/50) amplifiye edilmiş durumdadır. Görsel kontrastta büyük bir artış sağlanmış olur.gri skala amplifikasyonu için seçilen BT sayıları aralığı pencere genişliği (WW) olarak adlandırılır ve genellikle tarayıcılarda 1 den tüm skalaya kadar değer verilebilir (1 verilirse tüm pikseller ya siyah veya beyazdır). Skalanın merkezini tanımlayan pozisyon pencere seviyesi (WL) olarak adlandırılır. Yukarıdaki örnekte WW = 50 ve WL = 65 tir. Ayrıca kullanıcının bir ilgi alanı (ROI) seçme yeteneği vardır. ROI daki imajın daha iyi görüntüleme için magnifikasyonu zoom rekonstrüksiyonu olarak adlandırılır. ROI ayrıca özgün piksellerin BT numara değerlerini saptamada, bir kısım piksellerin ortalama değerini belirlemede ve özellikle sınırlandırılmış bir alanda piksellerin sayısını ortaya koymada kullanılır. B) BT DE ÜÇ BOYUTLU (3D) İMAJ İŞLEME VE GÖSTERİM TEKNİKLERİ : BT primer olarak bir kesitsel görüntüleme tekniğidir. Konvansiyonel tarama ile bile BT ile üç boyutlu vücut bölgesi haritalaması yapılır fakat hasta ekseni boyunca (z-ekseni) bilgi sadece ayrı basamaklarda görülebilir. Spiral ve multislice taramanın geliştirilmesiyle BT transaksiyelden gerçek bir volumetrik görüntüleme cihazına ilerlemiştir (1). Tüm iki boyutlu (2D) ve üç boyutlu (3D) imaj işleme teknikleri, BT taramada elde edilen bir dizi aksiyal kesitler üzerine kuruludur. Bu kesitler daha sonra ileri işleme ve 11

12 manuplasyona tabi tutulabilen bir data volumu oluşturmak üzere bilgisayarda üstüste bindirilir. Spiral ve multislice BT data kazanımında (acquisition) devrim yapmıştır. Tarama parametrelerinin uygun seçimiyle istenilen kalitede 2D ve 3D imajlar oluşturulabilir. Multislice BT data kümeleriyle izotropiğe yakın rezolusyon standart olur fakat imajlarda gürültü sorunu ortaya çıkar. Bu nedenle gelişmiş uzaysal rezolusyonun tam anlamıyla avantajlarını elde edebilmek için yeni gürültü baskılama teknikleri geliştirilmelidir (1). a) Terimler : -Data volumu: - Grid (ızgara) tabanlı / voksel tabanlı modeller : Konvansiyonel BT de data volumu, volum elemanlarına (vokseller) bölünmüştür (vokselin aksiyal x-y düzlemindeki kesitsel yüzeyi pikselin kesitsel yüzeyine eşit olup voksel yüksekliği- z ekseni boyunca- kesit kolimasyonunca belirlenir. Spiral BT de ve bazı konvansiyonel BT protokollarında da kesitlerin üstüste binmesi mümkündür. Bir voksel komşu voksellerden de bilgi içerebilir. Bu durum 3D imaj data kümelerinin voksel tabanlı modelinde sorun yaratır. Kesit sensitivite profiline (effektif kesit kalınlığı) bağlı olarak voksellerin üst ve alt sınırları keskinliğini kaybeder ve vokseller büyük oranda z- ekseni boyunca birbiri üzerine biner. Böylece bir grid tabanlı modelin daha yardımcı olacağı söylenebilir; burada her bir önceki vokselin merkezi 3D bir grid (ızgara) tanımlamada kullanılır.voksellerin merkez noktaları (nodları) arasında z- ekseni boyunca aralık rekonstrüksiyon artımına denk gelirken, x-y düzlemi boyuncaki, piksel büyüklüğünü temsil eder. Her bir grid kesişimi, bir aksiyal BT imajındaki ilgili pikselin BT sayısı olarak atanır (1). 12

13 -3D örnekleme fonksiyonu : BT sayısı, z-ekseni yönünde kesit profilince ve x-y düzleminde nokta yayılım fonksiyonunca tanımlanan bir örnekleme fonksiyonuna göre çevre volumdan bilgi örnekler (1). -Sekonder Raw Data kümesi: Data kümesi ne kadar izotropikse 2D ve 3D rekonstrüksiyonların sonuç imaj kalitesi o kadar iyi olur. Multislice BT için,birbiri üzerine binen ince aksiyal kesitlerden oluşan sekonder raw data kümesi hemen hemen- izotropik görüntülemenin temelini oluşturur. Çok ince kesitlerde imaj gürültüsü sorun çıkarabilir. Tatminkar radyasyon dozu ve yumuşatıcı filtre kullanılarak veya gürültü azaltıcı prefiltering teknikler uygulanarak gürültü düşük tutulmalıdır. Örneğin aksiyal imaj datasının üstüste bindirilmesinden sonra istenilen planda imajlar reforme etme tekniklerinden (MPR) biri olan- kalın MPR (multi planar reformasyon) da reforme edilmiş düzleme dik bir seri komşu data noktalarının averajı alınarak daha büyük kesit kalınlıklı reformasyonlar elde edilirken imaj gürültüsü azaltılmış ve kalitesi arttırılmış olur. Bu teknik özellikle ince kesit multislice BT data kümeleriyle uygulandığında düzlemde uzaysal rezolusyon kaybı olmadan imaj gürültüsünü düşük tutmada etkilidir.daha kalın kesitler kullanarak gürültüyü azaltma etkisi yön-bağımlıdır. Örneğin z-ekseni boyunca tarama düzlemine paralel kalın aksiyal kesitler reforme edilmesinde, eğer BT datası ince kesitlerle sağlanmamışsa imaj gürültüsü optimal azaltılamaz. Aynı sorun koronal yada sagittal reformasyonlarda yaşanmaz yani etkin bir şekilde imaj kalitesi arttırılır. Yani temelde aksiyal kalın reformasyonlar multislice BT de kullanılır (1). -Segmentasyon : Hem 3D volum çevirim (örneğin MIP = Maksimum İntensite Projeksiyonu, VRT = Volum Dönüştürme Teknikleri) hem de 3D yüzey çevirim (SSD = Gölgeli Yüzey Gösterim), VOI (ilgilenilen volum) yi tanımlayan ve onu 3D imajda temsil edilmemesi 13

14 gereken yapılardan ayırdeden bir işleme (segmentasyon) ihtiyaç duyar.çevirimde hangi yapıların katılacağı veya dışlanacağını kontrol amacıyla data kümesinin manipulasyon işlemine tabi tutulmasına kurgulama (editing) denir.pozitif editing 3D imajda kalmasını istediğimiz, negatif ise uzaklaştırmak istediğimiz yapıları işaretleme işlemidir.2d editing kesit kesit uygulanırken 3D kurgulama bir bütün olarak data kümesine uygulanır (1).. Kesme fonksiyonları : İster 3D çevirim yapılmadan orijinal data volumu üzerinde isterse 3D çevrilmiş obje üzerinde uygulanır. En etkili teknik eşit-olmayan aralıkta bir dizi referans kesitler üzerine çizilen kesme çizgileri temeline dayanır. Sonra program bu kesme çizgileri arasında üç boyutlu interpolasyon uygulayıp segmentasyonu gerçekleştirir (1).. Threshold teknikleri : Segmentasyona uğratılacak volumu tanımlamak için bir eşik değer yada BT sayıları aralığı kullanılır. BT sayıları birbirine yakın/aynı olup ayrılması gereken yapılar (ör damarlar- vertebral kolon yada asetabulum- femur başı) açısından ek segmentasyon teknikleri kullanılır.genellikle SSD de kullanılır (1).. Konnektivite : Bu algoritmalar ortak belli bir özelliği olan devamlılık gösteren imaj bölgeleri tanımlaması için kullanılır.böyle bir region-growing (bölge geliştirme) algoritması bir eki (seed) noktasında başlar ve özgün durumu tatmin eden tüm vokselleri belirleyip ekim noktasına bağlar. Genellikle vokseller tavsiye edilen BT numaraları aralığında yeralır.aslında ayrı olan imaj bölgeleri arasında köprü artefaktları oluşumu, üstesinden gelinmesi gereken bir sorundur. Watershed algoritmaları bir köprüyle bağlanmış iki yapıyı ayırmada, o köprü içerisindeki en düşük BT sayılı düzlemi belirleyip o seviyeden keserek etkili olurlar.erozyon operatörleri köprüleri kaldırmada kullanılabilir (1).. Morfolojik operatörler : Bir yapının attenuasyon değerlerinden ziyade morfolojisine bağımlı operatörlerdir. En basit ama kullanışlı operatörler bir objenin yüzeyinden voksel sıralarını kaldıran (erozyon) veya bir objenin yüzeyine voksel sıraları ekleyen (dilasyon) türlerdir. Yüzey detayları kaybına rağmen objenin yaklaşık orijinal boyutunu şekillendirmede dilasyon kullanılabilir. Erozyon sonrası dilasyon şeklindeki 14

15 sekansa opening (açma) adı verilir çünkü yapılar arasında bağlantılar açar. Dilasyon ve sonrasında erozyon şeklindeki sekansa closing (kapama) denir zira bölge içindeki çukurları uzaklaştırır. Morfolojik operatörlerle ayrıca uçan pikseller uzaklaştırılabilir (1).. Otomatik teknikler : Kompleks kurgulama taslakları için hiç input gerekmeyen veya minimal input (farklı ekim noktalarının pozisyonlandırılması gibi) gereken tamamen ya da yarı otomatik tekniklerdir (1). b) 3D (üç boyutlu) gösterim : -Işın toplamı (ray sum) projeksiyonu : Bu projeksiyon için görüntüleme yönünde karşılaşılan BT sayıları beraberce eklenir veya ortalaması alınır. Böylece basit bir ışın toplamı projeksiyonu (çok) kalın bir MPR a benzerdir. Sonuç seçilen görüntüleme volumunun bir konvansiyonel radyografisini andırır. Eğer önce bir eşik değeri atanırsa sadece BT sayıları o aralıkta olan voksellerin ortalaması alınır. Kemik yapıların uzaklaştırıldığı bir görüntüleme volumunun ışın toplamı projeksiyonları DSA benzeri imajlarla sonuçlanır (1). -Maksimum intensite projeksiyonu (MIP) ve minimum intensite projeksiyonu (MinIP) : MIP ve MinIP ilgili volumu (VOI) tanımlamak için uygun kurgulama (editing) metodlarının kullanıldığı volum çevirim teknikleri (VRT) dir. VOI yi bir görüntüleme düzlemine projekte edip görüntüleme açısı denilen projeksiyon yönü boyunca karşılaşılan maksimum (MIP) ve minimum (MinIP) BT sayılarını göstermek suretiyle sonuç imajlar oluşturulur. Orijinal data kümesinde imaj gürültüsü artışı MIP te arka plan attenuasyonunun artması, MinIP te ise azalmasına yolaçarak kontrastı bozar ve imaj kalitesini azaltır. Ayrıca optimum imaj kalitesi için VOI olabildiğince ince seçilmelidir. Görüntüleme volumu dilimler olarak adlandırılan, birkaç mm. den birkaç cm. ye değişen özgül kalınlıklarda multipl daha ince alt volumlere bölünerek VOI inceltilebilir ve imaj kalitesi artar. Bu teknik 15

16 thin-slab MIP (ince dilim MIP) olarak adlandırılır ve ince dilim MIP lerin üstüste bindirilip interaktif olarak imajların incelenmesine sliding thin-slab MIP denir (1). - 3D yüzey dönüşümü (SSD) : SSD elde edilen volum data seti içinde ilgili yapının yüzeyinin üç boyutlu realistik görünümüne bakış sağlar. Bir SSD oluştururken öncelikle ilgili 3D objeyi tanımlamak gerekir. Bu objeyi arka plandan ayırma işlemi (segmentasyon) obje kontrastına bağlı olarak oldukça basit ya da aşırı güç olabilir. En basit segmentasyon işlemi, uygun bir BT sayısı aralığı seçerek üç boyutlu objeyi tanımlamaktır. Bir veya daha fazla sanal ışık kaynağıyla objeyi aydınlatarak gözlem planına geri yansıyan ışığın intensitesinin bilgisayarda işlenmesi suretiyle obje yüzeyinin üç boyutlu görüntüsü oluşturulur. Bu plandaki her nokta, görüntüleme yönünde ilk karşılaşılan obje data noktaları 3D yüzey imajı oluşturmak için kullanılır. Yüzeyin ışık kaynağından uzaklığı ve BT dansitelerinin yüzey gradyenti, gölgelenme efektleri oluşturmak ve 3D görüntü gerçekliğini arttırmak için kullanılır.birçok program sadece bir sanal ışık kaynağının kullanılmasına izin verir. Işık kaynağının pozisyonunu değiştirerek obje yüzeyi detayları farklı şekilde aydınlatılabilir. Bazı programlarla aynı anda birçok obje gösterilebilir ve farklı renklerle kodlanabilir. Objenin görüntüleme planına projeksiyonu paralel ışınlar saçarak (ortografik dönüşüm) veya obje üzerine sanal bir gözden ışınlar saçarak (perspektif dönüşüm) yapılabilir. Ortografik dönüşüm yapıların uzaysal ilişiklerini değerlendirmede mükemmelken farklı görüntüleme açılarıyla perspektif dönüşüm data volum içerisinden manevra imkanı sağlar ve sanal endoskopi gibi teknikler açısından ilk tercihtir. SSD kalitesi sken parametrelerine bağlıdır ancak Eşiklendirme (thresholding) işleminde kayda değer bilgi kaybına bağlı olarak etki daha az belirgindir. SSD imaj kalitesini belirleyen daha önemli bir parametre obje segmentasyonu, özellikle segmentasyon eşiğinin seçimidir (1).. Eşik değer seçimi ve boyut sunumu : Segmentasyon için optimum eşik değeri, bir yapıyı gerçek-tam büyüklüğünde belirleyen değerdir. Teorik olarak bu değer objenin BT 16

17 sayısı ile çevresindeki yapıların BT sayısının orta noktasıdır. Pratik tecrübelerden bilinen, teorik değerin farklı görüntüleme parametrelerine bağlı olarak yaklaşık % 10 azaltılmasının tavsiye edildiğidir. Bununla birlikte sadece kesit kalınlığından büyük yapılar gerçek büyüklüklerinde tanımlanabilir. Kesit kalınlığı arttıkça daha fazla obje elemanı hatalı olarak gösterime girer. Parsiyel volum etkisine bağlı olarak sken planına paralel oryantasyonlu göreceli küçük veya ince detaylar kaybolur ki daha küçük objeler daha hızlı bozulur ve sonunda kaybolur. Eşik değer seçimi o halde herzaman bir uzlaşmadır (1). TABLO 1: 3 boyutlu yüzey dönüşümde (SSD) segmentasyon için threshold değerleri (1) Doku Threshold Uygulama Yorumlar Kemik >150 İskelet çalışmaları Osteoporozda daha düşük değerler kullanılır Damarlar >150 BT anjiografi Yumuşatma sonrası daha düşük değer kullanılabilir 17

18 Yumuşak dokular Sadece istisnai durumlarda uygundur. Sıvı Sadece istisnai durumlarda uygundur. Yağ Uygun değildir Akciğer >-600 Bronkojenik karsinom Tümörün plevra ve Damalarla ilişkisi <-200 Akciğer yüzeyi Subplevral anomaliler, akciğer volümü Hava >-500 Deri deri yüzeyi <-500 Kolon larinks luminal kalıp <-500 Santral bronşlar luminal kalıp <-900 Periferal bronşlar luminal kalıp 18

19 SSD iskelet incelemelerinde kullanıldığında bu bozulma etkisi yalancı kemik defektlerine ya da orbital taban gibi ince kemik tabakaların gösterilememesine yol açabilir. BT anjioda horizontal seyirli küçük damarlarda daralmış görünüm, yalancı stenozokklüzyon görüntüleri alınabilir veya hiç görüntülenemeyebilir (1).. Thresholdu azaltmak : Threshold azaltıldığında daha çok voksel gösterilen objeye iştirak edeceğinden obje çap-volumu artar. Bu durum parsiyel volum etkisini kompanse edip daha küçük objelerin daha gerçekçi tanımlanmasını sağlayabilir ancak yüksek kontrastlı daha büyük objelerde longitudinal distorsiyona yolaçar. Eşik değer daha da azaltılırsa tek piksellerin BT sayısı imaj gürültüsüne bağlı olarak eşik değeri aşar ve bu durum 3D görüntüde uçan piksellerin oluşmasına neden olup yararlı imaj detayları maskelenir. Gürültü ayrıca düşük yoğunluklu yapıların üst-alt yüzeylerinde sarkıt artefaktlarının oluşmasına neden olabilir. Eşik değerin üzerinde BT sayısına sahip yumuşak dokular ilgilenilen yapıları maskeleyebilir. Çözüm ya eşik değeri yükseltmek ya da ilgili yapıyı eşik değerin üzerindeki diğer yapılardan ayırabilecek daha sofistike segmentasyon teknikleri kullanmaktır (1).. Thresholdu arttırmak : Threshold arttırıldığında daha az sayıda voksel obje gösterimine gireceğinden objenin görülen çap-hacmi azalır. Bu, uçan pikseller ve düşük attenuasyonlu yapıların süperimpozisyonunu elimine edebilir ama yalancı darlık görünümü gibi artefaktları arttırır. Sıklıkla iskelet uygulamalarında eşik oldukça düşüktür (özellikle osteoporozlu hastalarda) ama kemikte daha fazla çukurlar görülecek olmasına rağmen süperimpoze yapıları elimine etmek için daha yüksek eşikler seçilmelidir. SSD ler daha ziyade iskelet çalışmaları ve BT anjiografide kullanılmalarına rağmen nadiren bronşiyal araştırmalarda kullanılır. Sanal endoskopide bir rolü olup VRT tekniklerine nazaran dönüşüm işlemi çok daha hızlıdır (1). -Volum rendering teknikleri (VRT) : Maksimum ve minimum intensite projeksiyonları VRT nin basit örnekleridir. İmaj, ilgili voluma ışınlar saçarak (ışın 19

20 traseleme) birtakım kurallara göre (ör MIP te maksimum BT sayısı) her ışın boyunca karşılaşılan datadan elde edilen bir numerik değeri projekte ederek oluşturulur. Bununla birlikte, genellikle VRT terimi çok yönlü ve yüzey dönüştürme ile MIP karekterlerini kombine edebilen kompleks bir prosedürü ifade eder. VRT, BT sayılarına bir opasite değerleri aralığı atar ve böylece obje konturlarının veya yapıların semi-transparan gösteriminin daha iyi tanımlanmasını sağlar. VRT hızla spiral veya multislice BT data kümelerinin çevrimi için kurulan standart teknik olmaktadır. İmaj kalitesi yüksek olup dilendiğince kullanılabilen tüm bir çevirim efektleri aralığı vardır. VRT en iyi şekilde SSD ile kıyaslanarak anlaşılabilir. SSD seçilen eşik aralığında objeye ait tüm BT sayılarının maksimum opasiteye sahip olup aralığın dışında kalan BT sayılarının 0 opasite ile ifade edildiği ve imaja katıladığı bir süreçtir. BT aralığı içindeki tüm vokseller maksimum opasiteye sahip olduğundan SSD de sadece obje yüzeyi resmedilir. VRT de ise opasite değerleri sürekli olup % 0 - % 100 arasında değişebilir. VRT karekteri opasite eğrisince belirlenir. Bu eğri manuel çizilebilir ancak bu sıkıcı ve çok üretilebilen bir prosedür değildir. Eğriyi oluşturmanın çok daha konforlu bir yolu kurulu eğri formlarını kullanmak ve pencere ve seviye işlemleriyle BT numara skalası üzerinde kesin lokalizasyonunu kontrol etmektir (1). TABLO.2: Volüm dünüşümü için opasite ayarları (1) Uygulama Opasite Ayarları Yorumlar W/L Aralık Eğri İskelet çalışmaları 300/ Eğimli Osteoporozda daha düşük değerler kullanılır BT anjiografi 400/ Eğimli Değerler damar opasifikasyonuna göre değişir Tanısal görüntüleme Yumuşak doku 400/ Eğimli MPR benzeri dönüşüm 20

21 Akciğerler 1500/ Eğimli Kolon 1200/ Eğimli Doku transizyon projeksiyonu 500/ deltoid Hava/ yumuşak doku ara yüzeyleri Luminal kalıplar 500/ ters eğimli Hava/ yumuşak doku ara yüzeyleri Sanal endoskopi Bronkoskopi 1200/ Eğimli Laringoskopi 1200/ Eğimli Kolonoskopi 1200/ Eğimli Anjioskopi 200/ Ters eğimli Kaslifikasyonlar için çift deltoid Opasite ayarları kontrast tutulumuna ve volüm dünüşüm tekniklerine göre değişebilir.bu tabloda birçok uygulama için tek bir basamak kullanılmıştır. Ters eğimli: Yüksek BT numaraları için 0 opasite ve düşük BT numaları için ful opasiteyi ifade eder. Deltoid: Aralığın merkezi için maksimum opasite verir. Renk kodlama: Sabit renk şemaları ile en iyi elde edilir. Fakat bazı merkezlerde multipl trapezoidlerin kullanılması gerekebilir. Alternatif olarak opasite eğrileri BT skalasında formu, yüksekliği ve pozisyonu değiştirilebilen birkaç trapezoid ile üretilebilir. Bu trapezoidler farklı dokuların attenuasyon aralığını temsil edecek şekilde seçilebilir (ör yağ dokusu, kemik dokusu). Sonra dokuları son imajda birbirinden ayıracak şekilde her bir trapezoide farklı bir renk atanabilir. Reflektiviteyi taklit için kullanılan dereceli gölgelendirme miktarına bağlı olarak VRT ya bir transmisyon gösterimi ya da bir yüzey gösterimi oluşturabilir. Bu reflektivite sabiti ya hazırdaki ayarları kullanarak veya numerik değerini ayarlayarak tayin edilebilir.alternatif olarak BT sayı skalasına bir renk skalası atanabilir. Bu renk skalası attenuasyon veya doku tipine bağımlı olarak mutlak bir referans renk sağlayacak şekilde BT sayılarına göre sabit olabilir. Bu teknik kontrast tutmayan yapıları göstermede idealdir. Hastalar arasında kontrast tutulum paterni büyük oranda değişebileceğinden opasite eğrisinin gerçek tayinine bağlı olarak renkler ve BT sayılarının gevşek eşleştirilmeleri önerilir. Bu renk skalasını opasite eğrisinin eğimiyle eşleştirerek yapılabilir (1). 21

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

Detaylı

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. Muzaffer BAŞAK TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK

Detaylı

TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALİ TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ HAZIRLAYAN DUYGU ÜNAL 050557038 TEZ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ONKOLOJİK VAKALARDA 2D VE 3D MODUNDA YAPILAN PET/BT GÖRÜNTÜLEMEDE SUV DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ Dr. Beyza KOCABAŞ ANKARA

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

TIKANMA SARILIKLARINDA BT KOLANJİOGRAFİNİN YERİ

TIKANMA SARILIKLARINDA BT KOLANJİOGRAFİNİN YERİ T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYODİAGNOSTİK ANA BİLİM DALI TIKANMA SARILIKLARINDA BT KOLANJİOGRAFİNİN YERİ UZMANLIK TEZİ DR. ULAŞ ÖZGÜLER TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. AHMET BAKİ YAĞCI DENİZLİ

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

AKUT İSKEMİK OLAYDA DİFÜZYON TENSÖR GÖRÜNTÜLEME VE FİBER TRAKTOGRAFİ UYGULAMASI

AKUT İSKEMİK OLAYDA DİFÜZYON TENSÖR GÖRÜNTÜLEME VE FİBER TRAKTOGRAFİ UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. V. DR. YILDIRAY SAVAŞ AKUT İSKEMİK OLAYDA DİFÜZYON TENSÖR GÖRÜNTÜLEME VE FİBER TRAKTOGRAFİ UYGULAMASI Radyoloji Uzmanlık

Detaylı

İnovasyon. Tüm Vücut MR/PET Hibrit Görüntüleme. SOMATOM Tarayıcılarında ileri düzey doz yönetimi. Ultrasonografide yeni bir boyut - ARFI.

İnovasyon. Tüm Vücut MR/PET Hibrit Görüntüleme. SOMATOM Tarayıcılarında ileri düzey doz yönetimi. Ultrasonografide yeni bir boyut - ARFI. İnovasyon Radyoloji Özel Sayısı Kasım 2011 www.siemens.com.tr Tüm Vücut MR/PET Hibrit Görüntüleme Sayfa 20 SOMATOM Tarayıcılarında ileri düzey doz yönetimi Sayfa 04 Ultrasonografide yeni bir boyut - ARFI

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Ankara 2001 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1 1.1. Projenin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MR KURULUM HAZIRLIKLARI ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ Klinik Şefi: Doç. Dr. Adem KIRIŞ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME Radyoloji Uzmanlık Tezi Dr. N. Emre EVREN

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK

TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hastanesi Radyoloji Bölümü GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ TEMEL RADYOLOJİ Copyright

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROSTAT KANSERİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU KONFORMAL RADYOTERAPİ İLE YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİNİNKARŞILAŞTIRILMASI MERVE KÜÇÜKULU YÜKSEK LİSANS Fizik Anabilim Dalını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL İLETİŞİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ULTRASONOGRAFİ (US) Tablo 5. Ultrasonun doku yüzeylerinden yansıma oranları. Yüzeyler Yansıyan Bölüm (%) Kas-Yağ 1 Kas-Kemik 40 Kas-Hava 99.

ULTRASONOGRAFİ (US) Tablo 5. Ultrasonun doku yüzeylerinden yansıma oranları. Yüzeyler Yansıyan Bölüm (%) Kas-Yağ 1 Kas-Kemik 40 Kas-Hava 99. ULTRASONOGRAFİ (US) US, vücuda yüksek frekanstaki ses dalgaları (ultrason) gönderip, farklı doku yüzeylerinden yansımalarını (eko) saptama temeline dayanır. Gri skala US adı verilen kesit yönteminde görüntüler

Detaylı

1.Bölüm. Radyo Elemanları ve Frekans Tayfları. İletişim teknolojisinin altındaki tekniğin bilinmesinin değeri, bir kablosuz ağ kurarken ortaya çıkar.

1.Bölüm. Radyo Elemanları ve Frekans Tayfları. İletişim teknolojisinin altındaki tekniğin bilinmesinin değeri, bir kablosuz ağ kurarken ortaya çıkar. 1.Bölüm Radyo Elemanları ve Frekans Tayfları İletişim teknolojisinin altındaki tekniğin bilinmesinin değeri, bir kablosuz ağ kurarken ortaya çıkar. Haluk Tanrıkulu & Ali Kaplan (Taslak, Tüm hakları saklıdır.)

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

1. GİRİŞ 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen tarafından keşfedilen x-ışınları günlük hayatta, özellikle de tıpta teşhis ve tedavi aracı olarak büyük öneme sahiptir. Gelişen teknoloji ile birlikte çeşitli

Detaylı

Bilgisayarlı tomografide görüntü kalitesi. Gelecek, hibrit görüntülemede. Otizm hastaları için ileri düzey MR difüzyon ve spektroskopi

Bilgisayarlı tomografide görüntü kalitesi. Gelecek, hibrit görüntülemede. Otizm hastaları için ileri düzey MR difüzyon ve spektroskopi Kasım 2014 www.siemens.com.tr/inovasyon Bilgisayarlı tomografide görüntü kalitesi Sayfa 4 Gelecek, hibrit görüntülemede Sayfa 10 Otizm hastaları için ileri düzey MR difüzyon ve spektroskopi Sayfa 26 16

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİNDE DİGİTAL HAVA RESİM ÇEKME MAKİNELERİ VE LAZER TARAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI Proje Yüklenicisi: İstanbul İŞİN Teknik ADI Üniversitesi

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR T.C. EgeÜniversitesi Diş HekimliğiFakültesi ProtetikDiş TedavisiAnabilimDalı DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR BİTİRMETEZİ Stj. Diş HekimiAsuman KABADAĞ DanışmanÖğretimÜyesi: Doç. Dr.Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU Öğrencinin Adı ve Soyadı: Barış AKDUR

Detaylı