B A S I N D O S YA S I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B A S I N D O S YA S I"

Transkript

1 BASIN DOSYASI

2 VİZYON Yarattığı çağdaş, özgün yapısını koruyarak, sanat, tasarım ve bilim alanlarında sürekli gelişmeyi hedefleyen öğretim anlayışını sürdürmek ve toplumun çağdaş anlamda sanatsal ve kültürel bilincini yükseltmek ve bu çerçevede yaygın programlar uygulamaktır. MİSYON Evrensel ortak değerlere duyarlı, çevre, kültür ve estetik bilinci gelişmiş, çok yönlü, katılımcı ve sorumlu bireyler yetiştirmek, genel yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak, Üniversitemizin kurumsal deneyimi ve donanımını, yaşamın gereksinim duyulan her alanında etkin olarak toplumun yararına sunmak.

3 Üniversitemiz 1882 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kurulup, 1928 yılında Güzel Sanatlar Akademisi, 1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adıyla 130 yıllık sanatsal geçmişe sahip Türkiye nin en önemli yüksek öğretim kurumlarından birisidir. Üniversitemiz çağdaş, yaratıcı, bilimsel bir öğretim anlayışıyla farklı bakış açıları geliştirebilen, aydın bir dünya görüşü olan, estetik değerlere sahip bireyleri topluma kazandırmayı görev DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK HER YAŞTA MÜZİK - PİYANO, KEMAN, VİYOLA, VİYOLONSEL, KLARİNET, FLÜT edinmiştir. Müzik eğitimleri bire bir eğitimlerden oluşmaktadır. Programın sonunda devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 1 Kasım 2012 tarih ve sayılı Resmi verilmektedir. Programın amacı, yaygın amatör ve profesyonel müzik eğitimine katkı sağlamaktır. Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde kurulmuştur. Programın hedef kitlesi, çocuklar ve nitelikli eğitime ihtiyaç duyan yetişkinlerdir. KEMAN, VİYOLA, VİYOLONSEL için, kişisel özelliklere ve enstrüman hakimiyetine göre uygulanacak olan program içeriği; Sassmannshaus, Flesch, Seybold, Die Fröhliche Violine, Kreutzer Etüdler gibi başlangıç ve gelişim için çalışılması gerekli etüd ve eserler, Dont, Gavinies, Paganini gibi yüksek düzey etüdleri Konçertolar: Rieding, Küchler,Seitz, Vivaldi, Nardini, Bach, Beethoven, Bruh, Mendelssohn, Brams, Saint Saens, Khacaturian, Bartok, Sibelius, Erkin, Saygun Tarcan, Vitüozite Eserleri ve herdönemden sonatlar. KLARİNET Bire bir eğitim programında Klarinet çalmak isteyen herkese, Klarinet eğitimi ve çalgı düzeyi yükseltme eğitiminin verilmesi amaçlanmaktadır. Klarinet eğitimi, kamış takıp çıkartma, ses eğitimi, kolay diziler, H. Klose metodunu içermektedir. FLÜT Bire bir eğitim programında ise Flüt çalmak isteyen herkese, Flüt eğitimi, ses üfleme, ağızlık, Kindalo başlangıç metodu eğitimi verilmektedir.

4 DEVLET KONSERVATUVARI BALE DANS TERAPİ GÜZEL SANATLAR RESİM RESİM OKUMA VE ÜSLUP TARİHİ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Ana Sanat Dalı ile Dans Terapi eğitim programı yaş arası herkese açık olup, bale sanatını tanıtmak ve bedensel farkındalığı geliştirmek amacındadır. Programda, dans terapi, klasik bale egzersizleri, Streching gösterilmektedir. Programın sonunda devam koşulunu sağlayan Resime ve sanata ilgi duyan kerkese açık olan eğitim programımızın amacı, resmi sevenleri ve resme ilgi duyanları sanatın içerik ve anlamı, sanat tarihi, sanatta mekan, tarih, kompozisyon ana konularında bilgilendirmek ve sonuçta katılımcılara sanat eseri konusunda yorum yapabilecek donanımı kazandırmaktır. katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. dönemsel üsluplar bağlamında Gotik-Rönesans başlangıcından günümüze kadar sırasıyla Maniyerizm, Barok, Neo-Klasisizm, Rokoko, Romantizm, Realizm geleneğinde sanatı özümsemek ve sanat gerçeğini ve anlamını okumak olarak özetlenebilir. Programın sonunda devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.

5 GÜZEL SANATLAR RESİM RESİM OKUMA VE MODERN ÜSLUP TARİHİ GÜZEL SANATLAR GRAFİK TASARIM UNITY 3D İLE OYUN GELİŞTİRME (SEVİYE-1) Resime ve sanata ilgi duyan kerkese açık olan eğitim programımızın amacı, resmi sevenleri ve resme ilgi duyanları sanatın içerik ve anlamı, sanat tarihi, sanatta mekan, tarih, kompozisyon ana konularında bilgilendirmek ve sonuçta katılımcılara sanat eseri konusunda yorum yapabilecek donanımı kazandırmaktır. Bu eğitimde, oyun geliştirmeye meraklı ancak daha önce Unity3D ile hiç çalışmamış katılımcılara temel düzeyde eğitim verilmektedir. Bilgisayar kullanmayı bilen oyun geliştirmek isteyen ve daha önce hiç Unity tecrübesi olmayan herkes katılabilir. Bu eğitim sürecinde, katılımcılarda üç boyutlu modelleme bilgisi ya da programlama tecrübesi aranmamaktadır. empresyonizm den, günümüzdeki assemblaj, enstelasyon, mixed-media vb. gibi anlayışlara kadar yer alan süreç boyunca başta 20.yüzyılın başlarındaki modernist sanat hareketleri olmak üzere her türlü izm i modernizmpostmodernizm uzantısallığında açıklamak ve değerlendirmekdir. Programın içeriği: 1- Unity3D üç boyutlu oyun ortamına giriş. Temel bilgiler Terrain editor, arazi modelleyici. Parçacık sistemleri. Temel programlama 2- Oyuncu tarafından kontrol edilen karakterler Temel etkileşim. Oyun geliştirme 3- Kullanıcı arayüzü ve menü sistemini oluşturmak Programın sonunda devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. 4- Oyunun yayınlanması, paylaşılması, oyun testleri, hata giderme olarak özetlenebilir. Programın sonunda başarı koşulunu sağlayan katılımcılara başarı belgesi, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.

6 GÜZEL SANATLAR GRAFİK TASARIM UNITY 3D İLE OYUN GELİŞTİRME GÜZEL SANATLAR TEKSTİL VE MODA TASARIMI ÖZGÜN DOKUMALAR SERTİFİKA PROGRAMI (SEVİYE-2) Programın amacı, çeşitli tekstil malzemelerini ve üretim yöntemlerini Programın amacı, üniversite öğrencileri, mezunlar ve meraklı katılımcılara bilgisayar oyunu geliştirmek için gerekli orta düzey eğitimi vermektir. Bu eğitime, Unity 3D ile Oyun Geliştirme (Seviye-1) eğitimini başarı ile tamamlamış ya da Unity 3D arayüzü hakkında bilgi sahibi ve temel programlama bilgisine sahip olanlar katılabilir. Bu eğitimde, oyun geliştirmeye meraklı daha önce Unity ile başlangıç düzeyinde ilgilenmiş ve temel programlama bilgisine sahip kullanıcılara, uygulamalı örnekler üzerinden oyun geliştirme eğitimi verilmektedir. Programda, programlama ve tasarım konuları eşit ağırlıklı olarak ele alınmaktadır. Katılımcıların en az 1 üç boyutlu modelleme programını başlangıç düzeyinde bilmeleri yararlı olacaktır. kullanarak sanatsal alanda değerlendirilebilecek iki ya da üç boyutlu özgün sanat nesneleri gerçekleştirmek ve bunları sergileyebilmektir. Programa katılmak için en az lise mezunu olmak gerekmektedir. Programın sonunda başarı koşulunu sağlayan katılımcılara sertifika, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. 1-Konu ile ilgili sunum, 2-Özgün Dokuma dersi kapsamına girebilecek Dünya da ve Türkiye de yapılmış çalışmaların sunumu, 3-Yapılacak çalışma ile ilgili ön eskizlerin yapılması, Kurs süresince, 1 adet Arcade Shoot em Up türü, 1 adet 3D Platform türü oyun tasarlanacaktır. 4-Malzeme ve kullanılacak tekniklerin belirlenmesi çalışmaları, Programın sonunda başarı koşulunu sağlayan katılımcılara başarı belgesi, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. 5-Yapılacak çalışma ile ilgili olgunlaşmış eskizlerin (malzemesi, sunumu, teknikleri, boyutları ilgili tüm detayların belirlendiği) oluşturulması, 6- Seçilen tasarımın ürüne dönüştürülmesi, olarak verilmektedir.

7 GÜZEL SANATLAR TEKSTİL VE MODA TASARIMI MODA İLLÜSTRASYONU GÜZEL SANATLAR TEKSTİL VE MODA TASARIMI DENEYSEL DRAPAJ Programda katılımcılara moda illüstrasyonu hakkında temel ve özel bilgilerin verilmesi, bu yol ile alanla ilgili alt yapılarının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Yurtdışındaki moda tasarımı okullarına başvurmak için portfolyo hazırlayanlar, portfolyolarını geliştirmek isteyen moda tasarımı öğrencileri başta olmak üzere ilgisi olan 16 yaş ve üzeri herkese açık olan programın amacı, yeni form ve yüzey arayışları içinde giysi oluşturma Programa katılmak için en az lise mezunu olmak gerekmektedir. yöntemlerinin denenmesidir. Programın sonunda, başarı koşulunu sağlayan katılımcılara başarı belgesi, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. Deneysel Drapaj eğitim programında, prova mankeni üzerinde kumaşın şekillendirilmesiyle oluşturulan bir giysi üretim yöntemi olan drapaj tekniğinin, geleneksel dikiş teknikleri zorunlu kılınmadan kağıt elyaf, 1- İllüstrasyon ve moda illüstrasyonu hakkında genel sunum, 2- İllüstrasyon-çizgi ilişkisi, çizginin anlatımı, 3- Çizginin optiksel anlatım gücüne ilişkin çalışmalar, 4- Çizgi ile genel / tekstil malzemelerinin anlatımına yönelik çalışmalar, 5- İllüstrasyonda/moda illüstrasyonunda ışık-gölgenin anlatımı, ofis malzemeleri gibi serbest malzemelerin kullanılmasıyla yeni form arayışlarına açık üç boyutlu deneysel giysi tasarımı çalışmaları oluşturulması üzerine kuruludur. Katılımcılar yaratıcı çıkış noktaları oluşturmayı öğrenirken prova mankeni üzerinde düşüncelerini nasıl üç boyutlu hale getirebileceklerini eğlenceli ve kurallara meydan okuyan bir yöntemle deneyimleyeceklerdir. 6- Işık/gölge ile farklı tekstil malzeme ve aksesuarlarının anlatımına yönelik çalışmalar, 7- İllüstrasyonda/moda illüstrasyonunda rengin anlatımı, 8- Renk ile farklı tekstil malzeme ve aksesuarlarının anlatımına yönelik Programın sonunda, başarı koşulunu sağlayan katılımcılara başarı belgesi, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir çalışmalar, 9- Model-giysi anlatımlarına yönelik çalışmalar, olarak verilmektedir.

8 GÜZEL SANATLAR TEKSTİL VE MODA TASARIMI MODA TARİHİ Programda, endüstri devriminden itibaren oluşan sanat akımları içerisinde tekstil üretiminin gelişimi ve dönemin sosyal, ekonomik ve siyasi olayların etkisiyle modanın oluşumu, 1900 lerden 1980 li yıllara kadar Avrupa giyim modasının gelişimi ve toplumlarda nasıl yaygınlık bulduğu konu edilmektedir. Programın sonunda, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. 1-Moda kavramı, ilk tekstil üretimi, makineleşme ve tekstil üretimi ile ilgili buluşları etkileyen etkenler endüstri devrimi sonrası makineleşme, tasarım ve zevk kavramları, 2- Art and Craft hareketinin oluşumu, amacı ve gelişmeleri dönemin sanatçılarından görsel örnekler, 3-Art Nouveau stilinin oluşumu, amacı, esinlendiği kaynaklar ve etkileri dönemin sanatcılarından görsel örnekler, FEN EDEBİYAT SANAT TARİHİ OSMANLI MİMARLIK MİRASI VE KENT PLANLAMA KÜLTÜRÜ İSTANBUL-BURSA-İZNİK-EDİRNE Bu eğitim programı, yerinde eğitim biçiminde uygulanmaktadır. Yalnızca cumartesi günleri tüm gün boyunca gerçekleştirilmektedir. Dört haftasonu İstanbul, bir haftasonu cumartesi, pazar günleri Bursa-İznik, bir haftasonu cumartesi günü ise Edirne olarak düzenlenmiştir. Programın sonunda, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. TARİHİ YARIMADA ı. BÖLGE Topkapı Sarayı Arkeoloji Müzesi Ve Çinili Köşk Sultanahmet Camii Ayasofya Yerebatan Sarnıcı Hipodrom Ve Sfendon Duvarı TARİHİ YARIMADA ıı. BÖLGE Bayezid Camii Ve Külliyesi Kapalıçarşı Süleymaniye Külliyesi Şehzade Mehmet Külliyesi Valens Su Kemeri Zeyrek Pantokrator İsa Kilisesi Fatih Külliyesi TARİHİ YARIMADA ııı. BÖLGE Fener Rum Patrikhanesi Eyüp Sultan Külliyesi Mihrişah Valide Sultan İmareti Ve Haziresi Pier Loti İstanbul Kara Surları Edirnekapı Mihrimah Camii 4-Art Deco akımının oluşumu, amacı, esinlendiği kaynaklar ve etkileri dönemin sanatcılarından görsel örnekler, Kariye Müzesi GALATA lu yıllardan 1980 li yıllara kadar giyim- kumaş özellikleri, saç, makyaj modası görsel örnekler, olarak verilmektedir. Galata Kulesi Perşembe Pazarı Ve Galata Bedesteni Arap Camii Tünel

9 İstiklal Caddesi Ve Pasajlar Tophane Kılıç Ali Paşa Camii Nusretiye Camii Tophane-İ Amire BURSA EDİRNE LÜLEBURGAZ İstanbul Msgsü Fındıklı Yerleşkesinden Hareket Lüleburgaz Sokullu Külliyesi Lüleburgaz dan Hareket Edirne ye Varış FEN EDEBİYAT İSTATİSTİK BİYOİSTATİSTİK SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Msgsü Fındıklı Yerleşkesinden Hareket ve Bursa ya Varış Hüdavendigar Camii Muradiye Külliyesi Şehadet Camii Osman Gazi Ve Orhan Gazi Türbeleri Bursa Ulu Camii Bedesten Emir Hanı Koza Hanı Sultan Orhan Külliyesi Selimiye Külliyesi Eski Camii Bedesten Ali Paşa Çarşısı Üç Şerefeli Camii Muradiye Camii Iı. Bayezid Külliyesi Yıldırım Camii Edirne den Hareket İstanbul a Varış Son yıllarda özellikle sağlık alanında biyoistatistiğe giderek daha sık başvurulmakta ve klinik araştırmaların her aşamasında ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık alanına ilişkin verilerin doğru bir şekilde toplanabilmesi, analiz edilebilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi için kullanılan biyoistatistiksel teknikler günümüz araştırmalarının vazgeçilmez kaynağı haline gelmiştir. İnsan hayatı konusunda verilebilecek yanlış bir karar geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceği düşünüldüğünde, yapılan çalışmaların doğru istatistiksel tekniklerle değerlendirilmesi ve bulguların doğru yorumlanması büyük bir önem taşımaktadır. Yeşil Camii Bursa dan Hareket İznik e Varış İZNİK Bu sertifika programında ise amaç, temel biyoistatistiksel teknikleri tanıtmak ve SPSS uygulamaları ile güncel veriler üzerinde uygulama yaparak sonuçların değerlendirilmesi konusunda katılımcılara yol göstermektir. İznik Yeşil Camii Nilüfer Hatun İmareti Ayasofya Süleyman Paşa Medresesi Programın sonunda, başarı koşulunu sağlayan katılımcılara sertifika, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. Antik Yapı Kalıntıları Ve Şehir Surları Çini Fırınları İznik Çini Atölyeleri İznik ten Hareket ve İstanbul a Varış 1-Araştırmanın Tasarımı, Biyoistatistiğin Tanımı, Kullanım Alanı, Temel Kavramlar,Verilerin Organizasyonu ve Gösterimi,

10 2-Tanımlayıcı İstatistikler, Gözlemsel çalışmalar, Kohort, Kesitsel ve Vaka-Kontrol Çalışmalarında İstatistiksel Analiz, Nisbi Risk, 3-Hipotez Testlerinin Aşamaları, Ortalama Testleri İki anakütle ortalaması arasındaki farkın testleri (bağımsız örnekler), İki anakütle ortalaması arasındaki farkın testleri (bağımlı örnekler), FEN EDEBİYAT İSTATİSTİK İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ SERTİFİKA PROGRAMI İki veya ikiden fazla anakütle ortalaması arasındaki farkın testleri, 4-Tek Yönlü Varyans Analizi, F Testi, İki Yönlü Varyans Analizi (etkileşim yok), İki yönlü varyans analizi (etkileşim var), Oran Testleri, İki anakütle oranı arasındaki farkın testleri, İkiden fazla anakütle oranı arasındaki farkın testleri, İstatistik, araştırma verilerindeki değişkenlikle ilgili sorulara yanıt arar. İstatistik, alışılagelen tanımıyla, araştırma verilerinin düzenlenmesi, özetlenmesi, sınıflama yapılması, örnekleme ile elde edilen sonuçların bütüne genellenmesi ya da hipotezler ile ilgili karar verme yöntemlerini kapsar. 5-Üç veya daha fazla grup için hipotez testleri, Dönüştürme Yöntemleri, Tekrarlı Ölçümler (Varyans analizi), Klinik Araştırmalar, Yaşam Analizi (Kaplan Meier Yöntemi- Cox Regresyon Yöntemi), Medikal Tanı testleri- Roc eğrisi Yöntemi İle Kesim Noktalarının Belirlenmesi, 6-Kovaryans Analizi, Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizi, Lojistik Regresyon Analizi, Temel Bileşenler Analizi, Disriminant Analizi, Kümeleme Analizi, İstatistiksel çözümleme, başlangıç, keşfedici ve çıkarsamalı yöntemlerin tümünü kapsar. Başlangıç veri çözümlemesi, veri türlerinin belirlenmesini, açıkça verilerde hata olup olmadığının incelenmesini, hangi istatistik yöntemlerin hangi EDA tekniklerinin kullanılabileceği ile ilgili tartışmaları kapsar. EDA, dedektif incelemesi olarak tanımlanmış bir kavramdır. Uygun hipotezlere ve modellere götürecek, verilerdeki anormallikleri, örüntüleri ve ilişkileri ortaya çıkarma tekniklerini kapsar. Çıkarsamalı yöntemler, hipotez testleri, güven aralıkları, kestirim, vb. tekniklerini kapsayan bir terim olarak kullanılır. 7-SPSS uygulamaları Haftası, olarak verilmektedir. Böylece bu programdaki amaç, kitle ya da örneklem üzerinden toplanan verilerin, temel düzeyde, başlangıç, keşfedici ve ileri bazı istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını anlatmaktır. Programın sonunda, başarı koşulunu sağlayan katılımcılara sertifika, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.

11 1-İstatistik Nedir? Veri kavramı ve İstatistiksel Problemin çözümünde İzlenecek yollar, Temel Kavramlar (Kitle ve örneklem, Parametre ve İstatistik, Gözlem ve Değişken, Resgelelik, Olasılık ve Dağılm, Kuşkulu değerler Hipotez ve Model), Verilerin düzenlenmesi, Verilerin alt gruplara parçalanması, histogram ve kutu çizimleri, FEN EDEBİYAT İSTATİSTİK İLERİ DÜZEY SAS PROGRAMLAMA SERTİFİKA PROGRAMI 2-Veri Çözümlemede kullanılan İstatistikler 1 (Konum, Değişkenlik, Biçim ölçüleri), Veri Çözümlemede kullanılan İstatistikler 2 (Yoğunlaşma, İlişki Birliktelik ve Uzaklık ölçüleri) İstatistiksel Temel Grafikler, 3-Veriler Üzerine Dönüşümler Sınıflandırma ve Boyut Küçültme Yöntemleri Uygulama ve Yazılı Yoklama 1, 4-Olasılık ve Dağılım Kavramı Örnekleme Yöntemleri Parametrelerin Nokta ve Aralık Kestirimleri, 5-Hipotez Testleri 1 (Temel Hipotez Kavramları; ortalama üzerine parametrik testler) Hipotez Testleri 2 (Anova ve oranlar üzerine parametrik testler) Hipotez Testleri 3 (Parametrik olmayan temel testler), 6- Basit Doğrusal Regresyon Çoklu Doğrusal Regresyon Programın amacı, SAS paket programı ile program geliştirmektir. Programın sonunda, başarı koşulunu sağlayan katılımcılara sertifika, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. 1-SAS a Giriş SAS Çalışma Alanı nı Keşfetmek, Genel Bilgi, Arama Penceresini Görüntüleme, Editör Penceresini Görüntüleme, Log Penceresini Görüntüleme, Çıktı Penceresini Görüntüleme, Sonuçlar Penceresini Görüntüleme, Çözümler ve Araçlar Menüsünü Görüntüleme, Yardım Menüsünü Görüntüleme, SAS Veri Setleri ile Çalışma, Genel Bilgi, SAS Kütüphanesindeki Dosyaları Görüntüleme, Kütüphane Atama, SAS Veri Seti Ekleme ve Adını Değiştirme, SAS Veri Seti Açma, Genel Veri Özelliklerini Görüntüleme, Sütun Niteliklerini Görüntüleme, Sütun Formatını Görüntüleme, Formatları Anlama, SAS Programı Oluşturma ve Çalıştırma, Genel Bilgi, SAS Programlarının Bileşenleri, SAS Programlarının Özellikleri, SAS Programını Editör Penceresi İçine Kopyalama, Programı Gönderme ve Sonuçları Görüntüleme, Log Görüntüleme, Sonuçlar Penceresini Kullanma, HTML Çıktısı Oluşturma, Programı Değiştirme, Sonuçları Görüntüleme ve Kaydetme, SAS Programını Kaydetme ve Favori Klasörü Oluşturma, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 1, 7-Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 2 Uygulama ve Yazılı Yoklama 2 Büyük veri kümelerinde veri analizi ve istatistik; Genel Tartışma.

12 2-SAS a Giriş (devam) Örnek SAS Programları, Kütüphane Oluşturma, Genel Bilgi, Örnek 1: SAS Klasörlerine Referans-libref-Atama, Örnek 2: DBMS Verisine Referans-libref-Atama, SAS Veri Setlerini Okuma, Genel Bilgi, Örnek, PC Veritabanı Dosyalarını Okuma, Genel Bilgi, Örnek, FEN EDEBİYAT İSTATİSTİK SAS ENTERPRISE MINER İLE VERİ MADENCİLİĞİ 3-SAS Programlama I Temel Veri Adım Teknikleri, PC SAS a Giriş, Veri Setleri ve Kütüphaneler, Görünüm, Dosya, Etiketler ve, Formatlar, Sayısal Formatlar, Giriş Stilleri, Değişken Oluşturma, Veri Seti Seçenekleri, Ayarlama ve Birleştirme Ortak SAS Prosedürleri, ODS ye Girş, Proc Yazma ve Proc Sınıflandırma, Proc Sıralama, Proc İçerik ve Proc Format, Proc Tek Değişkenli ve ODS Hakkında Detaylı Bilgi, Proc Ortalama ve Sıklık, Proc Tablo, Prog Şekil ve, Proc Korelasyon, Prog Regresyon, Proc Transpoz ve Proc Rapor, İleri Düzey Veri Adım Teknikleri, Sekmeler ve, Diğer Ayırıcılar, Çoklu Satırlar, Çoklu Gözlemler, Rasgele Veri Üretme, Değişkenler ile Program Dizileri Kullanma, Yahtzee Simülasyonu Tasarlamak, Null Veri, 4-SAS Programlama I (devam) İleri Düzeyde Programlama, SQL, Makro, SAS Grafik Giriş, Menü Odaklı Arayüzler, Analiz ve Kavrama, SERTİFİKA PROGRAMI Programın amacı, SAS Enterprise Miner ile veri madenciliği uygulamalarını vermektedir. Programın sonunda, başarı koşulunu sağlayan katılımcılara sertifika, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. 1-SAS Enterprise Miner a Giriş, Enterprise Miner a Giriş, İlk Proje ve Diyagramın Kurulumu, Ara yüz Bileşenlerini Tanımlama, Veri Madenciliği ve SEMMA, Veri Madenciliğinin Tanımı, Veriye Genel Bakış, Tahmin Edici ve Tanımlayıcı Teknikler, SEMMA ya Genel Bakış, Düğümlere Genel Bakış, Örnek Düğümler, Düğümleri Açıklama, Düğümleri Düzeltme, Düğümleri Modelleme, Düğümleri Değerlendirme, Düğümleri Puanlama, Yardımcı Düğümler, Düğümler için Bazı Genel Kullanım Kuralları, SAS Kütüphaneler Aracılığıyla SAS Veri Erişimi, 5-SAS Programlama II IML, IML ye Giriş, Veri Setleri ve Simgeler, Başlıklar, Döngüler Kurma ve Örnekleme, SAS Veri Setleri ve Matrisleri, Modüller, Simülasyonlar, İlk Simülasyon, Güç ve Anlamlılığı Simüle Etme, Güç ve Regresyon, Binom Problemi, Model Seçimi Sıklıkları için Bootstrap, Bootstrap II, Bootstrap III, Bootstrap IV, ODS, Excel Dosyaları Oluşturma, Proc Regresyonda ODS Grafikleri, ODS Belgesi ve Proc Belgesi, SAS Grafik, SAS Proc Gplot Yorumları, Proc Gplot ve Proc Gchart, Proc G3D ve Proc Contour, olarak verilmektedir. 2-Tahmin Edici Modelleme, Problem Formülasyonu, Tahmin Edici Modelleme Olgusuna Genel Bakış, Girdi Veri Kaynağı, Süreç Akış Diyagramı Oluşturma, Düğümler Ekleme, İmleç Kullanma, Girdi Verisini, Tanımlama, Meta Veri Örneğini Anlama, Hedef Değişkenleri Tanımlama, Dağılımın İncelenmesi, Değişken Bilgisinin Değiştirilmesi, Tanımlayıcı İstatistiklerin İncelenmesi, Veri Ayrılma Düğümünde Varsayılan Ayarların İncelenmesi, Regresyon Modelinin Uyumu ve Değerlendirilmesi, Veri Değişimini Anlama, Veri Değişimi ile Regresyon

13 Modelinin Uyumu ve Değerlendirilmesi, Verilerin Hazırlanması ve İncelenmesi, Ön İnceleme, Veri Dönüşümünün Uygulanması, Veri Değişimini Anlama, Yedek Düğüm Kullanma, Etkileşimli Gruplamayı Anlama, Etkileşimli Gruplamayı Uygulama, Aday Modellerin Uyumu ve Karşılaştırılması, Bir Regresyon Modeli Oluşturma, Modelin Değerlendirilmesi, Standart Bir, Karar Ağacı Oluşturma, Ağaç Modelinin Sonuçlarını Değerlendirme, Standart Bir Sinir Ağı Oluşturma, Regresyon ve Sinir Ağı Modellerinin İncelenmesi, Bir Regresyon Modeli Kurma, Puanlama (scoring) Kodu Oluşturma ve Kullanma, Temel SAS Kullanarak Puanlama, Enterprise Miner ile Puanlama, Raportör Düğümü Kullanarak Rapor Oluşturma, FEN EDEBİYAT İSTATİSTİK SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİKSEL RAPORLAMA SERTİFİKA PROGRAMI Programın amacı, SAS ve SPSS ile sosyal bilimlerde istatistiksel raporlama yapabilmektir. 3- Değişken Seçimi, Değişken Seçimine Giriş, Değişken Seçimi Düğümünü Kullanma, R-kare Kriterini Kullanarak Değişken Seçimi, Programın sonunda, başarı koşulunu sağlayan katılımcılara sertifika, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. 4- Kümeleme Araçları, Problem Formülasyonu, Kümeleme Metotlarına Genel Bakış, Başlangıç Akışının İnşası, Girdi Veri Kaynağı Düğümünü Ayarlama, Yedek Düğüm ne Zaman Kullanılmalı, Kümeleme Düğümünü Ayarlama, Sonuçların Yorumlanması, Küme Sayısının Kısıtlanması, Üç Kümenin İncelenmesi, Kavrama Düğümünü Kullanma, 5- İlişki Analizi, Problem Formülasyonu, Başlangıç Akışının İnşaası, Girdi Veri Kaynağı Düğümünü Ayarlama, İlişki Düğümünü Ayarlama, Analiz Düğümlerini Anlama ve Seçme, Bağlantı Analizi, Problem Formülasyonu, Web Log Verinin İncelenmesi, Diyagram Oluşturma, Sonuçları Görüntüleme, Yolları (paths) Gösterme, olarak verilmektedir. 1-GİRİŞ, Temel istatistik kavramları, Bireysel araştırma ve veri analizi, SAS-SPSS paket programı, Menülerin tanıtılması, Çalışma ortamının tanıtılması, VERİLERİN ANALİZE HAZIRLANMA SÜRECİ, Yeni veri dosyası oluşturma, Veri setinin filtrelenmesi, Hesaplama ve yeniden kodlama, VERİ YAPISININ TANIMLANMASI, Frekans menüsü, Betimsel istatistik menüsü, Araştırma menüsü, Serpilme diyagramı, 2- FARK TESTLERİ, Bağımsız t test, Bağımlı t test, Tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Welch ve Brown-Forsythe testleri, KORELASYON VE REGRESYON ANALİZLERİ, Korelasyon analizi, Serpilme diyagramı Regresyon analizi, Doğrusal regresyon varsayımları, SAS-SPSS de basit doğrusal regresyon analizi uygulaması, SAS-SPSS de çoklu doğrusal regresyon analizi uygulaması, Kukla değişken kullanımı,

14 3-PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TESTLER, Ki-kare bağımsızlık testi, Mann-Whitney U testi, Wilcoxon testi, Kruskal- Wallis tek yönlü varyans analizi testi, Kendall ve Spearman testleri, 4- FAKTÖR ANALİZİ VE GÜVENİLİRLİK ANALİZİ, Faktör analizi, SAS-SPSS de faktör analizi uygulaması, Güvenilirlik analizi, Faktör değerlerinin hesaplanması, İSTATİSTİKSEL BULGULARIN RAPORLAŞTIRILMASI, olarak verilmektedir. FEN EDEBİYAT FİZİK TEMEL BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA SERTİFİKA PROGRAMI Temel Bilgisayar Programlama eğitiminin amacı programlama mantığını öğretmek, katılımcıları programlama dilinden bağımsız bir şekilde çalışmalar yapacak düzeye getirmektir. Programda, C programlama dili kullanılacaktır. Programın sonunda, başarı koşulunu sağlayan katılımcılara sertifika, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. 1-Programlama Dillerinin Genel yapısı 2-Değişkenler, Operatörler ve Sabitler 3-Temel Giriş/Çıkış Komutları 4-Kontrol Deyimleri 5-Döngüler 6-Diziler ve Matrisler 7-İşaretçiler (Pointerlar) 8-Fonksiyon yazımı 9-Dosya İşlemleri 10-Dosya İşlemleri (Devam) olarak verilmektedir.

15 ENFORMATİK TEMEL DÜZEY ADOBE ILLUSTRATOR PHOTOSHOP VE INDESİGN 3-Adobe Illustrator da Text (Yazı) İşlemleri, Adobe Photoshop a giriş ve temel bilgiler: Illustrator da Temel Yazı Özellikleri ve Kullanımı, Photoshop Programı Arayüzü, Menuler, Temel ve Yardımcı Araçlar, Temel Seçim İşlemleri, SERTİFİKA PROGRAMI 4-Adobe Photoshop da Layer Kullanımı, Temel Boyama İşlemleri, Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip ve sayısal grafik tasarım alanına ilgi duyan herkesin katılabileceği bir sertifika programıdır. Temel Path İşlemleri: Katman kullanımı ve Özellikleri, Temel Boyama ve Fırça İşlemleri, Path ile Çizim ve Seçim İşlemleri, Programda, sayısal grafik tasarım alanında yaygın bir biçimde kullanılan Adobe firmasının Illustrator, Photoshop ve InDesign programlarının temel düzeyde öğretilmesi amaçlanmaktadır. 5-Adobe Photoshop da Temel Görüntü İşleme, Transform ve Maske Kullanımı: Renk ve Ton Düzenleme/Değiştirme, Transform İşlemleri ve Maske Kullanımı, Programın sonunda, başarı koşulunu sağlayan katılımcılara sertifika, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. Grafik tasarım alanının popüler programlarından olan Adobe Illustrator, Photoshop ve InDesign programlarının kullanımı ile ilgili gerekli temel beceriye sahip olunan bu programda, bilgisayar ortamında iki boyutlu çizim/boyama, görüntü işleme ve çok sayfalı çalışmalar açısından da gerekli temel bilgilere yer verilmektedir. 6-Adobe Photoshop da Filter, Layer Style, Temel Text (Yazı) ve Actions Kullanımı: Filter ve Layer Style Kullanımı ve özellikleri, Temel Yazı İşlemleri, Actions ile çoklu ve pratik işlemler, 7-Adobe InDesign a giriş ve temel bilgiler: Program Arayüzü, Menuler, Temel ve Yardımcı Araçlar, Frame Mantığı, Basit Seçim ve Çizim İşlemleri, Transform İşlemleri, Temel Renk Kullanımı, 1- Adobe Illustrator a giriş ve temel bilgiler: Program Arayüzü, Menuler, Temel ve Yardımcı Araçlar, Basit Seçim ve Çizim İşlemleri, Transform İşlemleri, Temel Renk Kullanımı, 8-Adobe InDesign da Çoklu Sayfa Kullaımı, Temel Text (Yazı) İşlemleri, Tablo Kullanımı, Effect Kullanımı, Baskı Öncesi: Sayfa Yönetimi ve Master Sayfa Kullanımı, Temel Yazı İşlemleri ve Tablo Kullanımı, Effect Kullanımı, Package komutu ile Baskı Öncesi, olarak verilmektedir. 2-Adobe Illustrator da Path Kullanımı, İleri Seviye Boyama İşlemleri, Effect Kullanımı: Pen aracı ile detaylı çizim işlemleri, Canlı Boyama ve Renklendirme İşlemleri, Effect ve Filter Kullanımı,

16 ENFORMATİK RHİNOCEROS 3 BOYUTLU NURBS MODELLEME Düz çizgi komutları, Eğri komutları, Eğri yardımcı araçları, Nokta komutları, Yuzey komutları, Yuzey yardımcı araçları, Programın amacı, 3 Boyutlu Nurbs Modelleme tekniklerinin öğretilmesidir. Katı komutları, Katı yardımcı araçları, Çoğaltma komutları, Yerleştirme komutları, Kesme kırma ayırma patlatma komutları, Kopyalama, taşıma döndürme, büyütme Rhinoceros 3 Boyutlu Nurbs modelleme temel eğitimi, endüstriyel tasarımcılar, tekne tasarımcıları, mimarlar, iç mimarlar, makine mühendisleri, takı tasarımcıları, ayakkabı tasarımcıları, ayakkabı taban tasarımcıları, kalıpçılar için uygun ürün lisans fiyatıyla piyasada geniş yer edinmiş, tasarımcıya tasarım sürecinde hem tasarım serbestisi, hem de ölçülü ölçekliliği birlikte sunan, modelden teknik resme kolayca geçebileceğiniz, tasarım sonucunda oluşturduğunuz modelleri sadece görsel değil cnc türü küçültme, hizalama, burma, eğme komutları, Teknik resim çıkartma komutları, Analiz komutları, Komut satırı kullanımı, Layer araçları ve komutları, Render araçlarından vraye bakış, Vray için malzeme penceresi ve malzeme kullanımı, Hazır malzeme çağırma ve kaplama detayları, Yeni malzeme yaratıp çeşitli özelliklerde donatma, Genel render ayarları açık alan ve kapalı alan render ayarları, Prova render ve normal render için gerekli ayarlar, Çoklu makine render ayarları olarak verilmektedir. endüstriyel kesim ortamlarına gönderebileceğiniz çeşitli formatları da barındıran, içinde ek olarak yüklenen vray render motoruyla görselleştirme gücünü de eklemiş bu yazılımı öğrenmek isteyenler için düzenlenen bir eğitim programıdır. Programın sonunda, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.

17 ENFORMATİK KENDİ WEB SİTESİNİ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN KAPSAMLI WORDPRESS ENFORMATİK WORDPRESS İÇİN İLERİ DÜZEY EKLENTİ VE TEMA GELİŞTİRME Bu program, web sitesi oluşturmak için en çok kullanılan içerik yönetim sistemi (CMS) olan Wordpress ile katılımcıları başlangıçtan Bu programa katılabilmek için temel düzey CSS ve HTML bilgisi gerekmektedir. ileri düzeye kadar birçok web projesinin yapılabildiği bilgi düzeyine ulaştırma amacındadır. Programda, hem kurumsal hem de kişisel web sitelerinin yapımındaki tüm süreçlere yer verilmektedir yılında en çok kullanılan içerik yönetim sistemi olan Wordpress, aynı zamanda tema ve eklenti geliştirme konusunda önemli bir pazara sahiptir. Dünya çapında en fazla tema satışı Programın sonunda, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. gerçekleşen Wordpress artık bir çok interaktif ajansın da tercihidir. Bu yaygın ve popüler sistem için tema ve eklenti geliştirmek aslında hiç te zor değil. Bu program kapsamında kendi hazırladığınız özel 1-Wordpress Nedir Ve Wordpress Kurulumu tasarımı, Wordpress de çalışabilir hale getirecek ve kendinize özgü bir eklenti geliştirmiş olacaksınız. 2-Wordpress in Genel Yapısı Ve İçerik Yönetimi 3-Wordpress İçin Tema Seçimi Ve Özelleştirilmesi 4-Yayın Sürecinde Wordpress Yönetimi Ve Takibi olarak verilmektedir. Programın sonunda başarı koşulunu sağlayan katılımcılara başarı belgesi, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. 1-Wordpress Kod Yapısı 2-Wordpress İçin Tema Geliştirme 3-Wordpress İçin Tema Geliştirme 4-Wordpress İçin Eklenti Ve Bileşen Geliştirme 5-Proje Uygulama-I 6-Proje Uygulama-II olarak verilmektedir.

18 ENFORMATİK 3DS MAX PROGRAMI İLE MODELLEMEYE GİRİŞ 2. Spline ve Patch Modelleme Spline özellikleri ve araçları, Patch Modelleme teknikleri, Cross section ve Surface değiştiricileri 3. Poligon Modelleme ve Değiştiricilere (Modifiers) Giriş Poligon Modelleme Teknikleri, Loft, Compound Objects, Boolean Üç boyutlu modelleme ve görselleştirme alanında en popüler programlardan biri olan 3DS Max üzerinde temel bilgilere sahip Operasyonları, Modifier Stack, Extrude, Bevel, Lathe, Editible Poly ve Araçları olacağınız bu eğitim sayesinde, bilgisayar ortamında modelleme, tasarım geliştirme ve görselleştirme alanında kendinizi geliştirme fırsatı bulacaksınız. 4. Malzeme ve Kaplamalar Malzeme Editörü, Shader Menüsü, Kaplamalar, UUW Map ve Kaplama Koordinatları Programın sonunda, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. 5. Temel Işıklandırma, Kamera ve Rendering Ayarları Standart Işıklar, Işık Parametreleri, Gölge Efektleri, Işık Sistemleri, Kamera Eklemek, Kamera tipleri, Kamera Kontrol Araçları, Kamera 1. Arayüze genel bakış ve temel bilgiler program arayüzü, menuler, Parametreleri, Rendering Ayarları, Render Çeşitleri olarak verilmektedir. görüntüleme komutları, çalışma ekranı kontrolleri, özellikler ve kısayollar, standart-extended objeleri oluşturma-değiştirme ve menüleri, gridler ve koordinat sistemi, seçim araçları, transform araçları, snap araçları, hizalama araçları, çoğaltma teknikleri

19 sem. msgsu. edu. tr Adres: Meclis-i Mebusan Caddesi No. 24 Fındıklı İstanbul Telefon: /205 Faks: Web: Eğitim Programlarımız Sertifika Programları ve diğer Eğitim Programları olarak iki ayrı bölümde değerlendirilmekte olup detayları adresinde bulunmaktadır. Eğitim programlarımızın sonunda gerekli koşulları sağlayan katılımcılara, başarı belgesi ya da katılım belgesi verilmektedir. Eğitim programlarıızın sayısı her geçen gün artmakla birlikte, eğitim programlarımızın bazıları aşağıda verilmektedir.

20

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK MODÜL BİLGİ SAYFASI KODU : ALAN : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MODÜL : ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3Ds MAX) SÜRE : 40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Bu modül bilgisayar ve donanımlarının sağlandığı ortamda uygulamalı

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

Dr. Fatih BARUTÇU GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I

Dr. Fatih BARUTÇU GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I Versiyon Tarih Hazırlayanlar Tanımlama 1 25.11.2014 Emre ERDEM Dr. Fatih BARUTÇU Antalya-Alanya Hizmet İçi Değerlendirme Toplantısında düzenlenmiştir. BÖLÜM I Hizmet İçi Eğitim Programının Adı Genel Amacı

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı ARAŞTIRMA MODELLİLERİNDE KULLANILACAK İSTATİSTİKLERİ BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ Parametrik mi Parametrik Olmayan mı? Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri Değişken Sayısı Tek değişkenli (X) İki değişkenli

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 11 1.1. Pazarlama Araştırması Kavramı ve Kapsamı 12 1.2. Pazarlama Araştırmasının Tarihçesi 14 1.3. Pazarlama Araştırması Pazarlama Bilgi Sistemi ve

Detaylı

Seçmeli () Ders Detayları

Seçmeli () Ders Detayları Seçmeli () Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seçmeli Seçmeli 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i GRT 207 GRT 208 Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

AutoCAD. Bilişim Eğitim Merkezi AutoCAD in Türkiye deki Yetkili Eğitim Merkezidir.

AutoCAD. Bilişim Eğitim Merkezi AutoCAD in Türkiye deki Yetkili Eğitim Merkezidir. Bilişim Eğitim Merkezi in Türkiye deki Yetkili Eğitim Merkezidir. Hakkımızda 1999 yılında bilişim teknolojileri alanında eğitim vermek amacıyla kurulan Bilişim Eğitim Merkezi temellerini istihdam ve verimlilik

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste 3. sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi I (AKTS 5) 3 saat Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste Kütüphane Otomasyon

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) Ülkemizde Sanat ve Tasarım alanında yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Üniversitelerimizde Güzel Sanatlar

Detaylı

İLERİ SEVİYE BİLGİSAYARLI SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

İLERİ SEVİYE BİLGİSAYARLI SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI İLERİ SEVİYE BİLGİSAYARLI SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : İleri Seviye

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI. Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.

MODÜL BİLGİ SAYFASI. Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. BİLGİ SAYFASI : CATIA İLE TASLAK MODELLEME SÜRE : 40/8 GENEL AMAÇ : bu modül ile uygun ortam sağlandığında bilgisayar ortamında bilgisayar destekli çizim ortamında model parça oluşumu için ilk adım olan

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X )

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI ANKARA 2012 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) 1 6913130 Atatürk

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme (GTM 045) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme (GTM 045) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme (GTM 045) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) 1. SINIF GÜZ YARIYILI 6913130 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

BİLGİSAYARLI AYAKKABI MODELLEME DERSİ

BİLGİSAYARLI AYAKKABI MODELLEME DERSİ BİLGİSAYARLI AYAKKABI MODELLEME DERSİ Dersin Modülleri Çizim Programını Kurma ve Çalıştırma Bilgisayarda Gova Modeli Bilgisayarda Molyer Modeli Bilgisayarda Çizme Modeli Bilgisayarda Rok Modeli Üç Boyutlu

Detaylı

ENCOM DISCOVER & 3D KURS İÇERİĞİ

ENCOM DISCOVER & 3D KURS İÇERİĞİ ENCOM DISCOVER & 3D KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr ODTÜ Teknokent Gümüş

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği İŞLETİM SİSTEMİNİN TEMELLERİ 1.1. Sistem Kaynakları 1.1.1. Kesme İstekleri (IRQ) 1.1.2. Doğrudan Bellek Erişimi (DMA) 1.1.3. Giriş/Çıkış Adresleri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayarla Tasarım II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

CRYSTAL BALL Eğitimi

CRYSTAL BALL Eğitimi CRYSTAL BALL Eğitimi İki günlük bu kursun ilk yarısında, Crystal Ball Fusion Edition kullanılarak Excel tablolarına dayalı risk analizi öğretilecektir. Monte Carlo simülasyonu, tornado analizi ve Crystal

Detaylı

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Bilgisayar Sayısal Kontrollü

Detaylı

Özel Yetenek Sınavı 2014

Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı Başvuru, Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri Başvuru Koşulları 2014 yılı Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek için, adayların 2014 YGS puan türlerinin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2. Seviye [ 10 Saat ]

Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2. Seviye [ 10 Saat ] Bilgisayar İşletmenliği kadrolarına başvurmak isteyen üniversite personelimize yönelik Bilgi Teknolojileri Kullanımı kursu açılacaktır. Kursa katılmak isteyen personelimize yönelik yapılacak olan seviye

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB PROGRAMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB PROGRAMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB PROGRAMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Doç. Dr. Beril DURMUfi / Doç. Dr. E. Serra YURTKORU Doç. Dr. Murat Ç NKO SOSYAL BİLİMLERDE SPSS LE VERİ ANALİZİ

Doç. Dr. Beril DURMUfi / Doç. Dr. E. Serra YURTKORU Doç. Dr. Murat Ç NKO SOSYAL BİLİMLERDE SPSS LE VERİ ANALİZİ Doç. Dr. Beril DURMUfi / Doç. Dr. E. Serra YURTKORU Doç. Dr. Murat Ç NKO SOSYAL BİLİMLERDE SPSS LE VERİ ANALİZİ Yay n No : 2519 flletme-ekonomi Dizisi : 506 T pk 5. Bas m Eylül 2013 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

SPSS-Tarihsel Gelişimi

SPSS-Tarihsel Gelişimi SPSS -Giriş SPSS-Tarihsel Gelişimi ilk sürümü Norman H. Nie, C. Hadlai Hull ve Dale H. Bent tarafından geliştirilmiş ve 1968 yılında piyasaya çıkmış istatistiksel analize yönelik bir bilgisayar programıdır.

Detaylı

Değerlendirme Soruları 140. Şerit Kullanımı 124 Şerit Sekmeleri 124 Şeridi Gizleme 125 Eklentiler 125

Değerlendirme Soruları 140. Şerit Kullanımı 124 Şerit Sekmeleri 124 Şeridi Gizleme 125 Eklentiler 125 ! 1 Excel Nedir? 2 Excel in Gelişimi 2 Yeni Özellikler 11 Görünüm 11 Bulut Desteği 11 Şablonlar 14 Anlık Veri Çözümleme 16 Hızlı Veri Doldurma 17 Grafik Önerileri (Recomended Charts) 17 Dilimleyiciler

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 214054200000501 2 2 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS 214054200000501 2 2 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. TEKSTİL ve MODA TASARIMI I Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 214054200000501 2 2 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V SPSS İLE TEMEL BİYOİSTATİSTİK UYGULAMALARI Seçmeli Staj Eğitim Programı (08 19 Haziran 2015) Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Dönem Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Koordinatör

Detaylı

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ASO MÜDÜRLÜĞÜ KULLANIMI ( İŞLETMENLİĞİ OPERATÖR) KURS PLANI BŞL : 08.03.2011 - BTŞ : 02.05.2011 Hafta içi her gün: 14.30-17 :40 ( 4 saat ) TARİH GÜN SAAT MODÜL Açılış konuşması,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

TEKSTİLDE KALİTE DERSİ. Reklamasyon durumlarını belirlemek. İstatistik hesaplamaları yapmak

TEKSTİLDE KALİTE DERSİ. Reklamasyon durumlarını belirlemek. İstatistik hesaplamaları yapmak TEKSTİLDE KALİTE DERSİ Dersin Modülleri Kalite Güvence I Kalite Güvence II Kalite prosedörleri I Kalite prosedörleri II Reklamasyon İstatistik Kazandırılan Yeterlikler Kalite güvence sistemini hazırlamak

Detaylı

Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri (COMPE 107) Ders Detayları

Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri (COMPE 107) Ders Detayları Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri (COMPE 107) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Ders Kodu COMPE 107 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

Eşref Çağatay GÜVEN. Kişisel Bilgiler Cinsiyet Doğum Tarihi Medeni Durum Uyruk Sürücü Belgesi. Erkek 25.09.1988 Bekar TC B sınıfı

Eşref Çağatay GÜVEN. Kişisel Bilgiler Cinsiyet Doğum Tarihi Medeni Durum Uyruk Sürücü Belgesi. Erkek 25.09.1988 Bekar TC B sınıfı Eşref Çağatay GÜVEN Kişisel Bilgiler Cinsiyet Doğum Tarihi Medeni Durum Uyruk Sürücü Belgesi Erkek 25.09.1988 Bekar TC B sınıfı Eğitim Bilgileri Üniversite Not Ortalaması Yabancı Diller Katılımcı Olduğum

Detaylı

Mimarlık Fakültesi MİMARLIK İÇ MİMARLIK ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

Mimarlık Fakültesi MİMARLIK İÇ MİMARLIK ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI MİMARLIK İÇ MİMARLIK ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI HALİÇ SENİ BEKLİYOR T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK Mimarlık, toplumun tüm sosyal gereksinmelerini ve insanın estetik duygularına yanıt verebilecek mekanların

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. 3D Studio Max Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. 3D Studio Max Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU 3D Studio Max Eğitim İçeriği 3ds Max (daha önceki ismi ile 3D Studio Max), Autodesk tarafından geliştirilen bir 3D modelleme, Görselleştirme ve Animasyon programıdır. MSDOS ortamında

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız.

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız. 1.1 Web Kavramlar 117 Anahtar 7erim/er 1.1.1.1 Web ve Internet terimlerini tanımlayınız. Her birinin anahtar özelliklerini tanımlayınız. Web bir Internet hizmetidir. Web Internet üzerinde bağlantılı html

Detaylı

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) TORNA TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) TORNA TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) TORNA TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Bilgisayar Sayısal Kontrollü (CNC)

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V SPSS İLE TEMEL BİYOİSTATİSTİK UYGULAMALARI Seçmeli Staj Eğitim Programı (2016) Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Dönem Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Koordinatör Yardımcısı:

Detaylı

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir!

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! On5yirmi5.com Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! Yetenekleriniz size üniversite kapılarını açabilir. İşte özel yetenek sınavlarıyla girebileceğiniz bölümler... Yayın Tarihi : 23 Eylül 2010 Perşembe (oluşturma

Detaylı

=~ Metodu 92 Karakter Sınıfları 94 sub ve gsub metotları 101 Hızlı Tekrar 102 Kontrol Noktası 103 Düello 106 Sonraki Bölümde 109

=~ Metodu 92 Karakter Sınıfları 94 sub ve gsub metotları 101 Hızlı Tekrar 102 Kontrol Noktası 103 Düello 106 Sonraki Bölümde 109 vii 1 Neden Ruby? 2 Ruby Kurulumu 5 Windows ta Ruby Kurulumu 5 Linux ve Mac OS ta Ruby Kurulumu 6 Doğru Geliştirme Ortamının Seçimi 6 Diğer Ruby Uyarlamaları 9 Örnek Kodlar Hakkında 10 İnternet Adresi

Detaylı

2 PARADİGMALAR IŞIĞINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA ANLAYIŞLARI

2 PARADİGMALAR IŞIĞINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA ANLAYIŞLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 BİLİM ve ARAŞTIRMA 11 1.1. Bilim 12 1.2. Bilimin Temel Özellikleri 13 1.3. Bilimin Dallarının Sınıflandırılması 13 1.3.1. Aksiyomatik Bilimler 13 1.3.2. Pozitif Bilimler 15

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ. EXCEL de Pivot Tablo Tıkla ve Analiz Et!

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ. EXCEL de Pivot Tablo Tıkla ve Analiz Et! Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ EXCEL de Pivot Tablo Tıkla ve Analiz Et! Lütfen Dikkat! Bu kitapta herhangi bir şekilde adı geçen ürün, marka veya şirket isimleri sahiplerine aittir. Kitapta yer alan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA BG-213 2/1 2+0+2 2+1 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS Data Editor: Microsoft Excel formatına benzer satır ve sütunlardan oluşan çalışma sayfası (*sav) Data Editör iki arayüzden oluşur. 1. Data View 2. Variable

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI)

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ Genel Konu Başlıkları :Bilgisayar kavramı, Farenin kullanılması, Masa üstü kavramı, Klavye kullanımı, Bir uygulama penceresi özellikleri, Dosya

Detaylı

Cabinet Vision Versiyonları Arasındaki Farklar

Cabinet Vision Versiyonları Arasındaki Farklar Cabinet Vision Versiyonları Arasındaki Farklar Görünümler Sipariş Girişi Montaj, 3d, Kuş Bakışı Yakınlaş, Uzaklaş, Tut Sürükle Zemin Planı, Duvar Görünümü, Profil, Tezgah, Render Işıklar & Kaplamalar Çizimler

Detaylı

SORU 3 Hedef kullanıcının çocuk-genç-yetişkin olması kararı tasarımcıdan mı beklenmektedir? CEVAP 3 Kullanıcıların yetişkin olduğu düşünülmelidir.

SORU 3 Hedef kullanıcının çocuk-genç-yetişkin olması kararı tasarımcıdan mı beklenmektedir? CEVAP 3 Kullanıcıların yetişkin olduğu düşünülmelidir. KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 SORU-CEVAPLAR: SORU 1 Koçtaş kataloğundan seçeceğimiz ürünlerin detay-renk ve görünüşlerinde değişiklik yapabilir miyiz? (kulp ya da kapak boyutları

Detaylı

İlgili öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız.

İlgili öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İlgili öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Visio 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Güncelleştirilmiş şablonlar Şablonlar, istediğiniz

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 40 Saat

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ MAN 303 5 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - Dersin Seviyesi

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ MAN 303 5 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - Dersin Seviyesi DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ MAN 303 5 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MAKYÖR-MAKYÖZ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MAKYÖR-MAKYÖZ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MAKYÖR-MAKYÖZ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı Ofis : MUH 312 : Öğr. Gör. Dr. T.Tugay BİLGİN Ofis Saatleri : Pazartesi:

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN GİRİŞ YETENEK SINAVLARI

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN GİRİŞ YETENEK SINAVLARI T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014-2015 Öğretim Yılında Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak programlar ve kontenjanları: GÜZEL

Detaylı

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ HALİÇ SENİ BEKLİYOR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu nun 2013-2014

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı