B A S I N D O S YA S I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B A S I N D O S YA S I"

Transkript

1 BASIN DOSYASI

2 VİZYON Yarattığı çağdaş, özgün yapısını koruyarak, sanat, tasarım ve bilim alanlarında sürekli gelişmeyi hedefleyen öğretim anlayışını sürdürmek ve toplumun çağdaş anlamda sanatsal ve kültürel bilincini yükseltmek ve bu çerçevede yaygın programlar uygulamaktır. MİSYON Evrensel ortak değerlere duyarlı, çevre, kültür ve estetik bilinci gelişmiş, çok yönlü, katılımcı ve sorumlu bireyler yetiştirmek, genel yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak, Üniversitemizin kurumsal deneyimi ve donanımını, yaşamın gereksinim duyulan her alanında etkin olarak toplumun yararına sunmak.

3 Üniversitemiz 1882 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kurulup, 1928 yılında Güzel Sanatlar Akademisi, 1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adıyla 130 yıllık sanatsal geçmişe sahip Türkiye nin en önemli yüksek öğretim kurumlarından birisidir. Üniversitemiz çağdaş, yaratıcı, bilimsel bir öğretim anlayışıyla farklı bakış açıları geliştirebilen, aydın bir dünya görüşü olan, estetik değerlere sahip bireyleri topluma kazandırmayı görev DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK HER YAŞTA MÜZİK - PİYANO, KEMAN, VİYOLA, VİYOLONSEL, KLARİNET, FLÜT edinmiştir. Müzik eğitimleri bire bir eğitimlerden oluşmaktadır. Programın sonunda devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 1 Kasım 2012 tarih ve sayılı Resmi verilmektedir. Programın amacı, yaygın amatör ve profesyonel müzik eğitimine katkı sağlamaktır. Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde kurulmuştur. Programın hedef kitlesi, çocuklar ve nitelikli eğitime ihtiyaç duyan yetişkinlerdir. KEMAN, VİYOLA, VİYOLONSEL için, kişisel özelliklere ve enstrüman hakimiyetine göre uygulanacak olan program içeriği; Sassmannshaus, Flesch, Seybold, Die Fröhliche Violine, Kreutzer Etüdler gibi başlangıç ve gelişim için çalışılması gerekli etüd ve eserler, Dont, Gavinies, Paganini gibi yüksek düzey etüdleri Konçertolar: Rieding, Küchler,Seitz, Vivaldi, Nardini, Bach, Beethoven, Bruh, Mendelssohn, Brams, Saint Saens, Khacaturian, Bartok, Sibelius, Erkin, Saygun Tarcan, Vitüozite Eserleri ve herdönemden sonatlar. KLARİNET Bire bir eğitim programında Klarinet çalmak isteyen herkese, Klarinet eğitimi ve çalgı düzeyi yükseltme eğitiminin verilmesi amaçlanmaktadır. Klarinet eğitimi, kamış takıp çıkartma, ses eğitimi, kolay diziler, H. Klose metodunu içermektedir. FLÜT Bire bir eğitim programında ise Flüt çalmak isteyen herkese, Flüt eğitimi, ses üfleme, ağızlık, Kindalo başlangıç metodu eğitimi verilmektedir.

4 DEVLET KONSERVATUVARI BALE DANS TERAPİ GÜZEL SANATLAR RESİM RESİM OKUMA VE ÜSLUP TARİHİ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Ana Sanat Dalı ile Dans Terapi eğitim programı yaş arası herkese açık olup, bale sanatını tanıtmak ve bedensel farkındalığı geliştirmek amacındadır. Programda, dans terapi, klasik bale egzersizleri, Streching gösterilmektedir. Programın sonunda devam koşulunu sağlayan Resime ve sanata ilgi duyan kerkese açık olan eğitim programımızın amacı, resmi sevenleri ve resme ilgi duyanları sanatın içerik ve anlamı, sanat tarihi, sanatta mekan, tarih, kompozisyon ana konularında bilgilendirmek ve sonuçta katılımcılara sanat eseri konusunda yorum yapabilecek donanımı kazandırmaktır. katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. dönemsel üsluplar bağlamında Gotik-Rönesans başlangıcından günümüze kadar sırasıyla Maniyerizm, Barok, Neo-Klasisizm, Rokoko, Romantizm, Realizm geleneğinde sanatı özümsemek ve sanat gerçeğini ve anlamını okumak olarak özetlenebilir. Programın sonunda devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.

5 GÜZEL SANATLAR RESİM RESİM OKUMA VE MODERN ÜSLUP TARİHİ GÜZEL SANATLAR GRAFİK TASARIM UNITY 3D İLE OYUN GELİŞTİRME (SEVİYE-1) Resime ve sanata ilgi duyan kerkese açık olan eğitim programımızın amacı, resmi sevenleri ve resme ilgi duyanları sanatın içerik ve anlamı, sanat tarihi, sanatta mekan, tarih, kompozisyon ana konularında bilgilendirmek ve sonuçta katılımcılara sanat eseri konusunda yorum yapabilecek donanımı kazandırmaktır. Bu eğitimde, oyun geliştirmeye meraklı ancak daha önce Unity3D ile hiç çalışmamış katılımcılara temel düzeyde eğitim verilmektedir. Bilgisayar kullanmayı bilen oyun geliştirmek isteyen ve daha önce hiç Unity tecrübesi olmayan herkes katılabilir. Bu eğitim sürecinde, katılımcılarda üç boyutlu modelleme bilgisi ya da programlama tecrübesi aranmamaktadır. empresyonizm den, günümüzdeki assemblaj, enstelasyon, mixed-media vb. gibi anlayışlara kadar yer alan süreç boyunca başta 20.yüzyılın başlarındaki modernist sanat hareketleri olmak üzere her türlü izm i modernizmpostmodernizm uzantısallığında açıklamak ve değerlendirmekdir. Programın içeriği: 1- Unity3D üç boyutlu oyun ortamına giriş. Temel bilgiler Terrain editor, arazi modelleyici. Parçacık sistemleri. Temel programlama 2- Oyuncu tarafından kontrol edilen karakterler Temel etkileşim. Oyun geliştirme 3- Kullanıcı arayüzü ve menü sistemini oluşturmak Programın sonunda devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. 4- Oyunun yayınlanması, paylaşılması, oyun testleri, hata giderme olarak özetlenebilir. Programın sonunda başarı koşulunu sağlayan katılımcılara başarı belgesi, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.

6 GÜZEL SANATLAR GRAFİK TASARIM UNITY 3D İLE OYUN GELİŞTİRME GÜZEL SANATLAR TEKSTİL VE MODA TASARIMI ÖZGÜN DOKUMALAR SERTİFİKA PROGRAMI (SEVİYE-2) Programın amacı, çeşitli tekstil malzemelerini ve üretim yöntemlerini Programın amacı, üniversite öğrencileri, mezunlar ve meraklı katılımcılara bilgisayar oyunu geliştirmek için gerekli orta düzey eğitimi vermektir. Bu eğitime, Unity 3D ile Oyun Geliştirme (Seviye-1) eğitimini başarı ile tamamlamış ya da Unity 3D arayüzü hakkında bilgi sahibi ve temel programlama bilgisine sahip olanlar katılabilir. Bu eğitimde, oyun geliştirmeye meraklı daha önce Unity ile başlangıç düzeyinde ilgilenmiş ve temel programlama bilgisine sahip kullanıcılara, uygulamalı örnekler üzerinden oyun geliştirme eğitimi verilmektedir. Programda, programlama ve tasarım konuları eşit ağırlıklı olarak ele alınmaktadır. Katılımcıların en az 1 üç boyutlu modelleme programını başlangıç düzeyinde bilmeleri yararlı olacaktır. kullanarak sanatsal alanda değerlendirilebilecek iki ya da üç boyutlu özgün sanat nesneleri gerçekleştirmek ve bunları sergileyebilmektir. Programa katılmak için en az lise mezunu olmak gerekmektedir. Programın sonunda başarı koşulunu sağlayan katılımcılara sertifika, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. 1-Konu ile ilgili sunum, 2-Özgün Dokuma dersi kapsamına girebilecek Dünya da ve Türkiye de yapılmış çalışmaların sunumu, 3-Yapılacak çalışma ile ilgili ön eskizlerin yapılması, Kurs süresince, 1 adet Arcade Shoot em Up türü, 1 adet 3D Platform türü oyun tasarlanacaktır. 4-Malzeme ve kullanılacak tekniklerin belirlenmesi çalışmaları, Programın sonunda başarı koşulunu sağlayan katılımcılara başarı belgesi, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. 5-Yapılacak çalışma ile ilgili olgunlaşmış eskizlerin (malzemesi, sunumu, teknikleri, boyutları ilgili tüm detayların belirlendiği) oluşturulması, 6- Seçilen tasarımın ürüne dönüştürülmesi, olarak verilmektedir.

7 GÜZEL SANATLAR TEKSTİL VE MODA TASARIMI MODA İLLÜSTRASYONU GÜZEL SANATLAR TEKSTİL VE MODA TASARIMI DENEYSEL DRAPAJ Programda katılımcılara moda illüstrasyonu hakkında temel ve özel bilgilerin verilmesi, bu yol ile alanla ilgili alt yapılarının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Yurtdışındaki moda tasarımı okullarına başvurmak için portfolyo hazırlayanlar, portfolyolarını geliştirmek isteyen moda tasarımı öğrencileri başta olmak üzere ilgisi olan 16 yaş ve üzeri herkese açık olan programın amacı, yeni form ve yüzey arayışları içinde giysi oluşturma Programa katılmak için en az lise mezunu olmak gerekmektedir. yöntemlerinin denenmesidir. Programın sonunda, başarı koşulunu sağlayan katılımcılara başarı belgesi, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. Deneysel Drapaj eğitim programında, prova mankeni üzerinde kumaşın şekillendirilmesiyle oluşturulan bir giysi üretim yöntemi olan drapaj tekniğinin, geleneksel dikiş teknikleri zorunlu kılınmadan kağıt elyaf, 1- İllüstrasyon ve moda illüstrasyonu hakkında genel sunum, 2- İllüstrasyon-çizgi ilişkisi, çizginin anlatımı, 3- Çizginin optiksel anlatım gücüne ilişkin çalışmalar, 4- Çizgi ile genel / tekstil malzemelerinin anlatımına yönelik çalışmalar, 5- İllüstrasyonda/moda illüstrasyonunda ışık-gölgenin anlatımı, ofis malzemeleri gibi serbest malzemelerin kullanılmasıyla yeni form arayışlarına açık üç boyutlu deneysel giysi tasarımı çalışmaları oluşturulması üzerine kuruludur. Katılımcılar yaratıcı çıkış noktaları oluşturmayı öğrenirken prova mankeni üzerinde düşüncelerini nasıl üç boyutlu hale getirebileceklerini eğlenceli ve kurallara meydan okuyan bir yöntemle deneyimleyeceklerdir. 6- Işık/gölge ile farklı tekstil malzeme ve aksesuarlarının anlatımına yönelik çalışmalar, 7- İllüstrasyonda/moda illüstrasyonunda rengin anlatımı, 8- Renk ile farklı tekstil malzeme ve aksesuarlarının anlatımına yönelik Programın sonunda, başarı koşulunu sağlayan katılımcılara başarı belgesi, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir çalışmalar, 9- Model-giysi anlatımlarına yönelik çalışmalar, olarak verilmektedir.

8 GÜZEL SANATLAR TEKSTİL VE MODA TASARIMI MODA TARİHİ Programda, endüstri devriminden itibaren oluşan sanat akımları içerisinde tekstil üretiminin gelişimi ve dönemin sosyal, ekonomik ve siyasi olayların etkisiyle modanın oluşumu, 1900 lerden 1980 li yıllara kadar Avrupa giyim modasının gelişimi ve toplumlarda nasıl yaygınlık bulduğu konu edilmektedir. Programın sonunda, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. 1-Moda kavramı, ilk tekstil üretimi, makineleşme ve tekstil üretimi ile ilgili buluşları etkileyen etkenler endüstri devrimi sonrası makineleşme, tasarım ve zevk kavramları, 2- Art and Craft hareketinin oluşumu, amacı ve gelişmeleri dönemin sanatçılarından görsel örnekler, 3-Art Nouveau stilinin oluşumu, amacı, esinlendiği kaynaklar ve etkileri dönemin sanatcılarından görsel örnekler, FEN EDEBİYAT SANAT TARİHİ OSMANLI MİMARLIK MİRASI VE KENT PLANLAMA KÜLTÜRÜ İSTANBUL-BURSA-İZNİK-EDİRNE Bu eğitim programı, yerinde eğitim biçiminde uygulanmaktadır. Yalnızca cumartesi günleri tüm gün boyunca gerçekleştirilmektedir. Dört haftasonu İstanbul, bir haftasonu cumartesi, pazar günleri Bursa-İznik, bir haftasonu cumartesi günü ise Edirne olarak düzenlenmiştir. Programın sonunda, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. TARİHİ YARIMADA ı. BÖLGE Topkapı Sarayı Arkeoloji Müzesi Ve Çinili Köşk Sultanahmet Camii Ayasofya Yerebatan Sarnıcı Hipodrom Ve Sfendon Duvarı TARİHİ YARIMADA ıı. BÖLGE Bayezid Camii Ve Külliyesi Kapalıçarşı Süleymaniye Külliyesi Şehzade Mehmet Külliyesi Valens Su Kemeri Zeyrek Pantokrator İsa Kilisesi Fatih Külliyesi TARİHİ YARIMADA ııı. BÖLGE Fener Rum Patrikhanesi Eyüp Sultan Külliyesi Mihrişah Valide Sultan İmareti Ve Haziresi Pier Loti İstanbul Kara Surları Edirnekapı Mihrimah Camii 4-Art Deco akımının oluşumu, amacı, esinlendiği kaynaklar ve etkileri dönemin sanatcılarından görsel örnekler, Kariye Müzesi GALATA lu yıllardan 1980 li yıllara kadar giyim- kumaş özellikleri, saç, makyaj modası görsel örnekler, olarak verilmektedir. Galata Kulesi Perşembe Pazarı Ve Galata Bedesteni Arap Camii Tünel

9 İstiklal Caddesi Ve Pasajlar Tophane Kılıç Ali Paşa Camii Nusretiye Camii Tophane-İ Amire BURSA EDİRNE LÜLEBURGAZ İstanbul Msgsü Fındıklı Yerleşkesinden Hareket Lüleburgaz Sokullu Külliyesi Lüleburgaz dan Hareket Edirne ye Varış FEN EDEBİYAT İSTATİSTİK BİYOİSTATİSTİK SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Msgsü Fındıklı Yerleşkesinden Hareket ve Bursa ya Varış Hüdavendigar Camii Muradiye Külliyesi Şehadet Camii Osman Gazi Ve Orhan Gazi Türbeleri Bursa Ulu Camii Bedesten Emir Hanı Koza Hanı Sultan Orhan Külliyesi Selimiye Külliyesi Eski Camii Bedesten Ali Paşa Çarşısı Üç Şerefeli Camii Muradiye Camii Iı. Bayezid Külliyesi Yıldırım Camii Edirne den Hareket İstanbul a Varış Son yıllarda özellikle sağlık alanında biyoistatistiğe giderek daha sık başvurulmakta ve klinik araştırmaların her aşamasında ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık alanına ilişkin verilerin doğru bir şekilde toplanabilmesi, analiz edilebilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi için kullanılan biyoistatistiksel teknikler günümüz araştırmalarının vazgeçilmez kaynağı haline gelmiştir. İnsan hayatı konusunda verilebilecek yanlış bir karar geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceği düşünüldüğünde, yapılan çalışmaların doğru istatistiksel tekniklerle değerlendirilmesi ve bulguların doğru yorumlanması büyük bir önem taşımaktadır. Yeşil Camii Bursa dan Hareket İznik e Varış İZNİK Bu sertifika programında ise amaç, temel biyoistatistiksel teknikleri tanıtmak ve SPSS uygulamaları ile güncel veriler üzerinde uygulama yaparak sonuçların değerlendirilmesi konusunda katılımcılara yol göstermektir. İznik Yeşil Camii Nilüfer Hatun İmareti Ayasofya Süleyman Paşa Medresesi Programın sonunda, başarı koşulunu sağlayan katılımcılara sertifika, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. Antik Yapı Kalıntıları Ve Şehir Surları Çini Fırınları İznik Çini Atölyeleri İznik ten Hareket ve İstanbul a Varış 1-Araştırmanın Tasarımı, Biyoistatistiğin Tanımı, Kullanım Alanı, Temel Kavramlar,Verilerin Organizasyonu ve Gösterimi,

10 2-Tanımlayıcı İstatistikler, Gözlemsel çalışmalar, Kohort, Kesitsel ve Vaka-Kontrol Çalışmalarında İstatistiksel Analiz, Nisbi Risk, 3-Hipotez Testlerinin Aşamaları, Ortalama Testleri İki anakütle ortalaması arasındaki farkın testleri (bağımsız örnekler), İki anakütle ortalaması arasındaki farkın testleri (bağımlı örnekler), FEN EDEBİYAT İSTATİSTİK İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ SERTİFİKA PROGRAMI İki veya ikiden fazla anakütle ortalaması arasındaki farkın testleri, 4-Tek Yönlü Varyans Analizi, F Testi, İki Yönlü Varyans Analizi (etkileşim yok), İki yönlü varyans analizi (etkileşim var), Oran Testleri, İki anakütle oranı arasındaki farkın testleri, İkiden fazla anakütle oranı arasındaki farkın testleri, İstatistik, araştırma verilerindeki değişkenlikle ilgili sorulara yanıt arar. İstatistik, alışılagelen tanımıyla, araştırma verilerinin düzenlenmesi, özetlenmesi, sınıflama yapılması, örnekleme ile elde edilen sonuçların bütüne genellenmesi ya da hipotezler ile ilgili karar verme yöntemlerini kapsar. 5-Üç veya daha fazla grup için hipotez testleri, Dönüştürme Yöntemleri, Tekrarlı Ölçümler (Varyans analizi), Klinik Araştırmalar, Yaşam Analizi (Kaplan Meier Yöntemi- Cox Regresyon Yöntemi), Medikal Tanı testleri- Roc eğrisi Yöntemi İle Kesim Noktalarının Belirlenmesi, 6-Kovaryans Analizi, Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizi, Lojistik Regresyon Analizi, Temel Bileşenler Analizi, Disriminant Analizi, Kümeleme Analizi, İstatistiksel çözümleme, başlangıç, keşfedici ve çıkarsamalı yöntemlerin tümünü kapsar. Başlangıç veri çözümlemesi, veri türlerinin belirlenmesini, açıkça verilerde hata olup olmadığının incelenmesini, hangi istatistik yöntemlerin hangi EDA tekniklerinin kullanılabileceği ile ilgili tartışmaları kapsar. EDA, dedektif incelemesi olarak tanımlanmış bir kavramdır. Uygun hipotezlere ve modellere götürecek, verilerdeki anormallikleri, örüntüleri ve ilişkileri ortaya çıkarma tekniklerini kapsar. Çıkarsamalı yöntemler, hipotez testleri, güven aralıkları, kestirim, vb. tekniklerini kapsayan bir terim olarak kullanılır. 7-SPSS uygulamaları Haftası, olarak verilmektedir. Böylece bu programdaki amaç, kitle ya da örneklem üzerinden toplanan verilerin, temel düzeyde, başlangıç, keşfedici ve ileri bazı istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını anlatmaktır. Programın sonunda, başarı koşulunu sağlayan katılımcılara sertifika, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.

11 1-İstatistik Nedir? Veri kavramı ve İstatistiksel Problemin çözümünde İzlenecek yollar, Temel Kavramlar (Kitle ve örneklem, Parametre ve İstatistik, Gözlem ve Değişken, Resgelelik, Olasılık ve Dağılm, Kuşkulu değerler Hipotez ve Model), Verilerin düzenlenmesi, Verilerin alt gruplara parçalanması, histogram ve kutu çizimleri, FEN EDEBİYAT İSTATİSTİK İLERİ DÜZEY SAS PROGRAMLAMA SERTİFİKA PROGRAMI 2-Veri Çözümlemede kullanılan İstatistikler 1 (Konum, Değişkenlik, Biçim ölçüleri), Veri Çözümlemede kullanılan İstatistikler 2 (Yoğunlaşma, İlişki Birliktelik ve Uzaklık ölçüleri) İstatistiksel Temel Grafikler, 3-Veriler Üzerine Dönüşümler Sınıflandırma ve Boyut Küçültme Yöntemleri Uygulama ve Yazılı Yoklama 1, 4-Olasılık ve Dağılım Kavramı Örnekleme Yöntemleri Parametrelerin Nokta ve Aralık Kestirimleri, 5-Hipotez Testleri 1 (Temel Hipotez Kavramları; ortalama üzerine parametrik testler) Hipotez Testleri 2 (Anova ve oranlar üzerine parametrik testler) Hipotez Testleri 3 (Parametrik olmayan temel testler), 6- Basit Doğrusal Regresyon Çoklu Doğrusal Regresyon Programın amacı, SAS paket programı ile program geliştirmektir. Programın sonunda, başarı koşulunu sağlayan katılımcılara sertifika, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. 1-SAS a Giriş SAS Çalışma Alanı nı Keşfetmek, Genel Bilgi, Arama Penceresini Görüntüleme, Editör Penceresini Görüntüleme, Log Penceresini Görüntüleme, Çıktı Penceresini Görüntüleme, Sonuçlar Penceresini Görüntüleme, Çözümler ve Araçlar Menüsünü Görüntüleme, Yardım Menüsünü Görüntüleme, SAS Veri Setleri ile Çalışma, Genel Bilgi, SAS Kütüphanesindeki Dosyaları Görüntüleme, Kütüphane Atama, SAS Veri Seti Ekleme ve Adını Değiştirme, SAS Veri Seti Açma, Genel Veri Özelliklerini Görüntüleme, Sütun Niteliklerini Görüntüleme, Sütun Formatını Görüntüleme, Formatları Anlama, SAS Programı Oluşturma ve Çalıştırma, Genel Bilgi, SAS Programlarının Bileşenleri, SAS Programlarının Özellikleri, SAS Programını Editör Penceresi İçine Kopyalama, Programı Gönderme ve Sonuçları Görüntüleme, Log Görüntüleme, Sonuçlar Penceresini Kullanma, HTML Çıktısı Oluşturma, Programı Değiştirme, Sonuçları Görüntüleme ve Kaydetme, SAS Programını Kaydetme ve Favori Klasörü Oluşturma, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 1, 7-Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 2 Uygulama ve Yazılı Yoklama 2 Büyük veri kümelerinde veri analizi ve istatistik; Genel Tartışma.

12 2-SAS a Giriş (devam) Örnek SAS Programları, Kütüphane Oluşturma, Genel Bilgi, Örnek 1: SAS Klasörlerine Referans-libref-Atama, Örnek 2: DBMS Verisine Referans-libref-Atama, SAS Veri Setlerini Okuma, Genel Bilgi, Örnek, PC Veritabanı Dosyalarını Okuma, Genel Bilgi, Örnek, FEN EDEBİYAT İSTATİSTİK SAS ENTERPRISE MINER İLE VERİ MADENCİLİĞİ 3-SAS Programlama I Temel Veri Adım Teknikleri, PC SAS a Giriş, Veri Setleri ve Kütüphaneler, Görünüm, Dosya, Etiketler ve, Formatlar, Sayısal Formatlar, Giriş Stilleri, Değişken Oluşturma, Veri Seti Seçenekleri, Ayarlama ve Birleştirme Ortak SAS Prosedürleri, ODS ye Girş, Proc Yazma ve Proc Sınıflandırma, Proc Sıralama, Proc İçerik ve Proc Format, Proc Tek Değişkenli ve ODS Hakkında Detaylı Bilgi, Proc Ortalama ve Sıklık, Proc Tablo, Prog Şekil ve, Proc Korelasyon, Prog Regresyon, Proc Transpoz ve Proc Rapor, İleri Düzey Veri Adım Teknikleri, Sekmeler ve, Diğer Ayırıcılar, Çoklu Satırlar, Çoklu Gözlemler, Rasgele Veri Üretme, Değişkenler ile Program Dizileri Kullanma, Yahtzee Simülasyonu Tasarlamak, Null Veri, 4-SAS Programlama I (devam) İleri Düzeyde Programlama, SQL, Makro, SAS Grafik Giriş, Menü Odaklı Arayüzler, Analiz ve Kavrama, SERTİFİKA PROGRAMI Programın amacı, SAS Enterprise Miner ile veri madenciliği uygulamalarını vermektedir. Programın sonunda, başarı koşulunu sağlayan katılımcılara sertifika, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. 1-SAS Enterprise Miner a Giriş, Enterprise Miner a Giriş, İlk Proje ve Diyagramın Kurulumu, Ara yüz Bileşenlerini Tanımlama, Veri Madenciliği ve SEMMA, Veri Madenciliğinin Tanımı, Veriye Genel Bakış, Tahmin Edici ve Tanımlayıcı Teknikler, SEMMA ya Genel Bakış, Düğümlere Genel Bakış, Örnek Düğümler, Düğümleri Açıklama, Düğümleri Düzeltme, Düğümleri Modelleme, Düğümleri Değerlendirme, Düğümleri Puanlama, Yardımcı Düğümler, Düğümler için Bazı Genel Kullanım Kuralları, SAS Kütüphaneler Aracılığıyla SAS Veri Erişimi, 5-SAS Programlama II IML, IML ye Giriş, Veri Setleri ve Simgeler, Başlıklar, Döngüler Kurma ve Örnekleme, SAS Veri Setleri ve Matrisleri, Modüller, Simülasyonlar, İlk Simülasyon, Güç ve Anlamlılığı Simüle Etme, Güç ve Regresyon, Binom Problemi, Model Seçimi Sıklıkları için Bootstrap, Bootstrap II, Bootstrap III, Bootstrap IV, ODS, Excel Dosyaları Oluşturma, Proc Regresyonda ODS Grafikleri, ODS Belgesi ve Proc Belgesi, SAS Grafik, SAS Proc Gplot Yorumları, Proc Gplot ve Proc Gchart, Proc G3D ve Proc Contour, olarak verilmektedir. 2-Tahmin Edici Modelleme, Problem Formülasyonu, Tahmin Edici Modelleme Olgusuna Genel Bakış, Girdi Veri Kaynağı, Süreç Akış Diyagramı Oluşturma, Düğümler Ekleme, İmleç Kullanma, Girdi Verisini, Tanımlama, Meta Veri Örneğini Anlama, Hedef Değişkenleri Tanımlama, Dağılımın İncelenmesi, Değişken Bilgisinin Değiştirilmesi, Tanımlayıcı İstatistiklerin İncelenmesi, Veri Ayrılma Düğümünde Varsayılan Ayarların İncelenmesi, Regresyon Modelinin Uyumu ve Değerlendirilmesi, Veri Değişimini Anlama, Veri Değişimi ile Regresyon

13 Modelinin Uyumu ve Değerlendirilmesi, Verilerin Hazırlanması ve İncelenmesi, Ön İnceleme, Veri Dönüşümünün Uygulanması, Veri Değişimini Anlama, Yedek Düğüm Kullanma, Etkileşimli Gruplamayı Anlama, Etkileşimli Gruplamayı Uygulama, Aday Modellerin Uyumu ve Karşılaştırılması, Bir Regresyon Modeli Oluşturma, Modelin Değerlendirilmesi, Standart Bir, Karar Ağacı Oluşturma, Ağaç Modelinin Sonuçlarını Değerlendirme, Standart Bir Sinir Ağı Oluşturma, Regresyon ve Sinir Ağı Modellerinin İncelenmesi, Bir Regresyon Modeli Kurma, Puanlama (scoring) Kodu Oluşturma ve Kullanma, Temel SAS Kullanarak Puanlama, Enterprise Miner ile Puanlama, Raportör Düğümü Kullanarak Rapor Oluşturma, FEN EDEBİYAT İSTATİSTİK SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİKSEL RAPORLAMA SERTİFİKA PROGRAMI Programın amacı, SAS ve SPSS ile sosyal bilimlerde istatistiksel raporlama yapabilmektir. 3- Değişken Seçimi, Değişken Seçimine Giriş, Değişken Seçimi Düğümünü Kullanma, R-kare Kriterini Kullanarak Değişken Seçimi, Programın sonunda, başarı koşulunu sağlayan katılımcılara sertifika, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. 4- Kümeleme Araçları, Problem Formülasyonu, Kümeleme Metotlarına Genel Bakış, Başlangıç Akışının İnşası, Girdi Veri Kaynağı Düğümünü Ayarlama, Yedek Düğüm ne Zaman Kullanılmalı, Kümeleme Düğümünü Ayarlama, Sonuçların Yorumlanması, Küme Sayısının Kısıtlanması, Üç Kümenin İncelenmesi, Kavrama Düğümünü Kullanma, 5- İlişki Analizi, Problem Formülasyonu, Başlangıç Akışının İnşaası, Girdi Veri Kaynağı Düğümünü Ayarlama, İlişki Düğümünü Ayarlama, Analiz Düğümlerini Anlama ve Seçme, Bağlantı Analizi, Problem Formülasyonu, Web Log Verinin İncelenmesi, Diyagram Oluşturma, Sonuçları Görüntüleme, Yolları (paths) Gösterme, olarak verilmektedir. 1-GİRİŞ, Temel istatistik kavramları, Bireysel araştırma ve veri analizi, SAS-SPSS paket programı, Menülerin tanıtılması, Çalışma ortamının tanıtılması, VERİLERİN ANALİZE HAZIRLANMA SÜRECİ, Yeni veri dosyası oluşturma, Veri setinin filtrelenmesi, Hesaplama ve yeniden kodlama, VERİ YAPISININ TANIMLANMASI, Frekans menüsü, Betimsel istatistik menüsü, Araştırma menüsü, Serpilme diyagramı, 2- FARK TESTLERİ, Bağımsız t test, Bağımlı t test, Tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Welch ve Brown-Forsythe testleri, KORELASYON VE REGRESYON ANALİZLERİ, Korelasyon analizi, Serpilme diyagramı Regresyon analizi, Doğrusal regresyon varsayımları, SAS-SPSS de basit doğrusal regresyon analizi uygulaması, SAS-SPSS de çoklu doğrusal regresyon analizi uygulaması, Kukla değişken kullanımı,

14 3-PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TESTLER, Ki-kare bağımsızlık testi, Mann-Whitney U testi, Wilcoxon testi, Kruskal- Wallis tek yönlü varyans analizi testi, Kendall ve Spearman testleri, 4- FAKTÖR ANALİZİ VE GÜVENİLİRLİK ANALİZİ, Faktör analizi, SAS-SPSS de faktör analizi uygulaması, Güvenilirlik analizi, Faktör değerlerinin hesaplanması, İSTATİSTİKSEL BULGULARIN RAPORLAŞTIRILMASI, olarak verilmektedir. FEN EDEBİYAT FİZİK TEMEL BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA SERTİFİKA PROGRAMI Temel Bilgisayar Programlama eğitiminin amacı programlama mantığını öğretmek, katılımcıları programlama dilinden bağımsız bir şekilde çalışmalar yapacak düzeye getirmektir. Programda, C programlama dili kullanılacaktır. Programın sonunda, başarı koşulunu sağlayan katılımcılara sertifika, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. 1-Programlama Dillerinin Genel yapısı 2-Değişkenler, Operatörler ve Sabitler 3-Temel Giriş/Çıkış Komutları 4-Kontrol Deyimleri 5-Döngüler 6-Diziler ve Matrisler 7-İşaretçiler (Pointerlar) 8-Fonksiyon yazımı 9-Dosya İşlemleri 10-Dosya İşlemleri (Devam) olarak verilmektedir.

15 ENFORMATİK TEMEL DÜZEY ADOBE ILLUSTRATOR PHOTOSHOP VE INDESİGN 3-Adobe Illustrator da Text (Yazı) İşlemleri, Adobe Photoshop a giriş ve temel bilgiler: Illustrator da Temel Yazı Özellikleri ve Kullanımı, Photoshop Programı Arayüzü, Menuler, Temel ve Yardımcı Araçlar, Temel Seçim İşlemleri, SERTİFİKA PROGRAMI 4-Adobe Photoshop da Layer Kullanımı, Temel Boyama İşlemleri, Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip ve sayısal grafik tasarım alanına ilgi duyan herkesin katılabileceği bir sertifika programıdır. Temel Path İşlemleri: Katman kullanımı ve Özellikleri, Temel Boyama ve Fırça İşlemleri, Path ile Çizim ve Seçim İşlemleri, Programda, sayısal grafik tasarım alanında yaygın bir biçimde kullanılan Adobe firmasının Illustrator, Photoshop ve InDesign programlarının temel düzeyde öğretilmesi amaçlanmaktadır. 5-Adobe Photoshop da Temel Görüntü İşleme, Transform ve Maske Kullanımı: Renk ve Ton Düzenleme/Değiştirme, Transform İşlemleri ve Maske Kullanımı, Programın sonunda, başarı koşulunu sağlayan katılımcılara sertifika, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. Grafik tasarım alanının popüler programlarından olan Adobe Illustrator, Photoshop ve InDesign programlarının kullanımı ile ilgili gerekli temel beceriye sahip olunan bu programda, bilgisayar ortamında iki boyutlu çizim/boyama, görüntü işleme ve çok sayfalı çalışmalar açısından da gerekli temel bilgilere yer verilmektedir. 6-Adobe Photoshop da Filter, Layer Style, Temel Text (Yazı) ve Actions Kullanımı: Filter ve Layer Style Kullanımı ve özellikleri, Temel Yazı İşlemleri, Actions ile çoklu ve pratik işlemler, 7-Adobe InDesign a giriş ve temel bilgiler: Program Arayüzü, Menuler, Temel ve Yardımcı Araçlar, Frame Mantığı, Basit Seçim ve Çizim İşlemleri, Transform İşlemleri, Temel Renk Kullanımı, 1- Adobe Illustrator a giriş ve temel bilgiler: Program Arayüzü, Menuler, Temel ve Yardımcı Araçlar, Basit Seçim ve Çizim İşlemleri, Transform İşlemleri, Temel Renk Kullanımı, 8-Adobe InDesign da Çoklu Sayfa Kullaımı, Temel Text (Yazı) İşlemleri, Tablo Kullanımı, Effect Kullanımı, Baskı Öncesi: Sayfa Yönetimi ve Master Sayfa Kullanımı, Temel Yazı İşlemleri ve Tablo Kullanımı, Effect Kullanımı, Package komutu ile Baskı Öncesi, olarak verilmektedir. 2-Adobe Illustrator da Path Kullanımı, İleri Seviye Boyama İşlemleri, Effect Kullanımı: Pen aracı ile detaylı çizim işlemleri, Canlı Boyama ve Renklendirme İşlemleri, Effect ve Filter Kullanımı,

16 ENFORMATİK RHİNOCEROS 3 BOYUTLU NURBS MODELLEME Düz çizgi komutları, Eğri komutları, Eğri yardımcı araçları, Nokta komutları, Yuzey komutları, Yuzey yardımcı araçları, Programın amacı, 3 Boyutlu Nurbs Modelleme tekniklerinin öğretilmesidir. Katı komutları, Katı yardımcı araçları, Çoğaltma komutları, Yerleştirme komutları, Kesme kırma ayırma patlatma komutları, Kopyalama, taşıma döndürme, büyütme Rhinoceros 3 Boyutlu Nurbs modelleme temel eğitimi, endüstriyel tasarımcılar, tekne tasarımcıları, mimarlar, iç mimarlar, makine mühendisleri, takı tasarımcıları, ayakkabı tasarımcıları, ayakkabı taban tasarımcıları, kalıpçılar için uygun ürün lisans fiyatıyla piyasada geniş yer edinmiş, tasarımcıya tasarım sürecinde hem tasarım serbestisi, hem de ölçülü ölçekliliği birlikte sunan, modelden teknik resme kolayca geçebileceğiniz, tasarım sonucunda oluşturduğunuz modelleri sadece görsel değil cnc türü küçültme, hizalama, burma, eğme komutları, Teknik resim çıkartma komutları, Analiz komutları, Komut satırı kullanımı, Layer araçları ve komutları, Render araçlarından vraye bakış, Vray için malzeme penceresi ve malzeme kullanımı, Hazır malzeme çağırma ve kaplama detayları, Yeni malzeme yaratıp çeşitli özelliklerde donatma, Genel render ayarları açık alan ve kapalı alan render ayarları, Prova render ve normal render için gerekli ayarlar, Çoklu makine render ayarları olarak verilmektedir. endüstriyel kesim ortamlarına gönderebileceğiniz çeşitli formatları da barındıran, içinde ek olarak yüklenen vray render motoruyla görselleştirme gücünü de eklemiş bu yazılımı öğrenmek isteyenler için düzenlenen bir eğitim programıdır. Programın sonunda, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.

17 ENFORMATİK KENDİ WEB SİTESİNİ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN KAPSAMLI WORDPRESS ENFORMATİK WORDPRESS İÇİN İLERİ DÜZEY EKLENTİ VE TEMA GELİŞTİRME Bu program, web sitesi oluşturmak için en çok kullanılan içerik yönetim sistemi (CMS) olan Wordpress ile katılımcıları başlangıçtan Bu programa katılabilmek için temel düzey CSS ve HTML bilgisi gerekmektedir. ileri düzeye kadar birçok web projesinin yapılabildiği bilgi düzeyine ulaştırma amacındadır. Programda, hem kurumsal hem de kişisel web sitelerinin yapımındaki tüm süreçlere yer verilmektedir yılında en çok kullanılan içerik yönetim sistemi olan Wordpress, aynı zamanda tema ve eklenti geliştirme konusunda önemli bir pazara sahiptir. Dünya çapında en fazla tema satışı Programın sonunda, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. gerçekleşen Wordpress artık bir çok interaktif ajansın da tercihidir. Bu yaygın ve popüler sistem için tema ve eklenti geliştirmek aslında hiç te zor değil. Bu program kapsamında kendi hazırladığınız özel 1-Wordpress Nedir Ve Wordpress Kurulumu tasarımı, Wordpress de çalışabilir hale getirecek ve kendinize özgü bir eklenti geliştirmiş olacaksınız. 2-Wordpress in Genel Yapısı Ve İçerik Yönetimi 3-Wordpress İçin Tema Seçimi Ve Özelleştirilmesi 4-Yayın Sürecinde Wordpress Yönetimi Ve Takibi olarak verilmektedir. Programın sonunda başarı koşulunu sağlayan katılımcılara başarı belgesi, devam koşulunu sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. 1-Wordpress Kod Yapısı 2-Wordpress İçin Tema Geliştirme 3-Wordpress İçin Tema Geliştirme 4-Wordpress İçin Eklenti Ve Bileşen Geliştirme 5-Proje Uygulama-I 6-Proje Uygulama-II olarak verilmektedir.

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU

ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU Engelliler Entegre Yüksekokulu 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümünde, Grafik Sanatları Lisans Programı, Seramik Sanatları

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI Arif Atahan YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Antakya/HATAY ARALIK- 2011 T.C. MUSTAFA

Detaylı

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER - Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi - I: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Lisans Ders İçerik Tanımları. 1. Dönem (Güz)

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Lisans Ders İçerik Tanımları. 1. Dönem (Güz) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Ders İçerik Tanımları 1. Dönem (Güz) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer

Detaylı

PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU

PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU Porsuk Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (I. ve II. öğretim), Matbaacılık (I. ve II. öğretim), Radyo- Televizyon Tekniği (I. ve II. öğretim) programlarının

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İletişim Bilimi HİT 101 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik

Detaylı

D.Kodu Ders Adı T. U. L. Kredi AKTS

D.Kodu Ders Adı T. U. L. Kredi AKTS I.YARIYIL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ GRAFİK TASARIMI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS MÜFRADATI 0690170026 Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi EĞİTİM HİZMETLERİ 2015 Sayın Yöneticiler Değerli Meslektaşlarımız; TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU EGESEM olarak 2012 2013 Eğitim Öğretim yılına hazırlanırken özel sektör ihtiyaçlarına da cevap veren eğitim programlarımız hakkında ayrıntılı bilgilerin bulunduğu

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA VE KAVRAMSAL MODEL ÖNERĠSĠ

BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA VE KAVRAMSAL MODEL ÖNERĠSĠ T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2011-2015 Elektronik örneğini http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinde bulabilirsiniz. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Abdullah ÇİMELİLER BİLGİ VE ERİŞİM AMAÇLI BİR TEKSTİL WEB SİTESİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEKOKULU

ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEKOKULU ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEKOKULU Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu, Anadolu Üniversitesi'nin yeni birimlerinden biri olarak 1993 yılında kurulmuştur. Öğretim programları, 1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık

Detaylı

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler.... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

2007 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2007 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2007 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon,Vizyon ve Temel Değerler.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye

Detaylı

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Cedimoğlu Düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemil Karacadağ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı