STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE"

Transkript

1 1

2 2

3

4 YÖNETİM KURULUNUN TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION NO.30/588 DATED Department of Planning and Coordination / December 2014

5

6 Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir. The victory belongs to those capable of saying that The victory is mine. The success belongs to those believing in to be successful in the beginning and capable of saying that I have succeeded in the end.

7

8 İdris GÜLLÜCE T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı The Minister of Environment and Urbanization of the Republic of Turkey BAKANIMIZIN MESAJI Kalkınmanın amacı; sadece makroekonomik büyüme değil yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. Çünkükalkınmanın odağında insan vardır, olmalıdır. Yaşam kalitesine yapılan bir birim katkı, kalkınmayı sürdürülebilir kılan büyük bir hamleye dönüşür. Bakış açımızı bir kademe genişlettiğimizde, küreselleşme olgusu ile karşılaşmamız an meselesidir. Küreselleşme ile birlikte ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel, politik ve ekolojik denge konularında bütünleşme sağlanmış ve dayanışma göreceli olarak artmıştır. Bu, sürdürülebilir kalkınmanın yerelde önemli olduğu kadar Dünya genelinde de öneminin anlaşıldığını göstermektedir. Dinamik, diri ve uzun ömürlü kalkınma için; insan ile doğa arasında denge kurulması, bilgi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin takibi, yönetimin ve planlamanın kalitesi büyük önem arz etmektedir. Kuruluşundan günümüze kadar Türkiye nin kalkınma yolculuğuna tanıklık etmesinin yanı sıra yaptığı hizmetlerle de ülke kalkınmasının önemli aktörlerinden biri olan İller Bankası A.Ş., Cumhuriyetimizin 100. Yaşında, bulunduğu noktadan daha ileride olmayı gaye edinmiştir. Bu gayeye ulaşabilmek adına hazırlanan ve hayata geçirilen İller Bankası A.Ş. Stratejik Planı nda emeği geçen herkesi kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. İller Bankası A.Ş. yönetici ve çalışanlarına başarılar diliyorum.

9 Yaşam kalitesine yapılan bir birim katkı, kalkınmayı sürdürülebilir kılan büyük bir hamleye dönüşür. A unit of contribution to the quality of life turns into a big move which renders development to be sustainable. MESSAGE OF THE MINISTER The object of the development is not only macroeconomic growth, but also increasing the quality of life. It is because development is and should be focused on human. A unit of contribution to the quality of life turns into a big move which renders development to be sustainable. When we enlarge our point of view one more level, we come to the edge of confronting with the phenomenon of globalization. Together with the globalization, integration is attained in the issues of economic, social, technologic, cultural, politic and ecological balance and solidarity increased relatively. This indicates the fact that the importance of the sustainable development is understood both in the local level and in worldwide level. For a dynamic, lively and long term development; it is of great importance to establish a balance between human and nature, following up the improvements in the field of information and technology and the quality of management and planning. İller Bankası A.Ş as one of the significant actors in the development of our country has witnessed the development journey of Turkey from its foundation until today as well as the services rendered by it and aims to be at a point further than today at the 100th Year of our Republic. I congratulate and thank everyone who has spent efforts on İller Bankası A.Ş Strategic Plan which is prepared and put into force in order to attain such objectives. I wish the managers and employees of İller Bankası A.Ş success.

10 Fuat GEDİK Yönetim Kurulu Başkanı Chairman of the Board of Directors YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN SUNUŞU Bankamız; 1933 yılında Belediyeler Bankası adı ile kurulmuş faaliyet alanını genişleterek İller Bankası na dönüşmüş ve daha etkin ve verimli olabilmek adına 6107 Sayılı Kanunla Anonim Şirket statüsüne kavuşmuştur. Kurulduğu günden bugüne kaynaklarını ülke kalkınması için etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hizmetlerinde Geleceğin Türkiyesi ni inşaa etmeyi hedefleyen İller Bankası, 81 yıllık hizmet serüveninde Türkiye nin kalkınmasında ve şehirleşmesinde kilit bir noktadadır. Bankamızı dünden daha iyi bir yarına taşımak için yaptığımız her işte bilgi ve teknolojiyi önemli derecede kullanarak, gelen talep ve ihtiyaçlara etkin ve verimli bir şekilde cevap vererek yerel yönetimlerin ve ülkemizin kalkınmasında aktif bir rol üstlenmeye devam etmek, geleceğe dair temel hedeflerimizdendir. Güçlü yerel yönetimler ile güçlü Türkiye hedefi adına; kaynakların etkin ve verimli kullanılması, değişen ve gelişen beklentilere cevap verilebilmesi için gelecek odaklı planların yapılması büyük önem arz etmektedir yılında hedeflediğimiz noktaya ulaşmamız için bir yol haritası olacak Stratejik Planımızın hedeflerimize ulaşmamızda faydalı olmasını diler, başta Stratejik Planlama Ekibi olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. İller Bankası A.Ş. Stratejik Planı nın güçlü Türkiye yolunda ülkemize ve Bankamıza hayırlı olmasını dilerim.

11 Güçlü yerel yönetimler ile güçlü Türkiye hedefi adına; kaynakların etkin ve verimli kullanılması, değişen ve gelişen beklentilere cevap verilebilmesi için gelecek odaklı planların yapılması büyük önem arz etmektedir. For the sake of the objective of the powerful Turkey together with powerful local administrations; using sources effectively and productively, it is of great importance to make plans focused on future in order to be able to respond changing and improving expectations. PRESENTATION OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Our bank was established in 1933 as Belediyeler Bankası - the Municipal Bank, enlarged its field of activity and turned into İller Bankası - The Bank of Provinces and for the sake of being more effective and productive, the Bank obtained the status of a Joint Stock Corporation Anonim Şirket in accordance with the Law No İller Bankası has used its sources effectively and productively for the development of the country from its foundation until today and aimed to build the Turkey of the future with its services and it holds the key point in development and urbanization of Turkey in its 81 years old adventure of service. It is among our fundamental objectives for the future to continue to play an active role in the development of the local administrations and our country by responding to the received demands and requirements effectively and productively by using the information and technology in every project we complete in order to carry our Bank to a better future than past. For the sake of the objective of the powerful Turkey together with powerful local administrations; using sources effectively and productively, it is of great importance to make plans focused on future in order to be able to respond changing and improving expectations. I hope our Strategic Plan which will be a road map for enabling us to reach to the point we target in 2023 to be useful for reaching to our objectives, I express my gratitude to the Strategic Planning Team and all the other employees spending efforts. I hope the Strategic Plan of İller Bankası A.Ş becomes auspicious for our country and our Bank on the way to the powerful Turkey.

12 Mehmet Turgut DEDEOĞLU Genel Müdür General Director GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN SUNUŞU İller Bankası kurulduğu 1933 yılından günümüze kadar ülke kalkınmasının başlangıç noktası olan yerel yönetimlere, bugünün ve geleceğin kent yaşamını planlayarak kaliteden ödün vermeden hizmet vermektedir. Yerel yönetimlere hizmet yolculuğumuzun 81. yılını yaşarken; uluslararası alanda etkin ve daha güçlü bir İlbank olma yolundaki çalışmalarımız, yaşanabilir çevre ile marka şehirler oluşturmak hedefi ile devam etmektedir. İller Bankası olarak; ortaklarımız ve varoluş sebebimiz olan yerel yönetimleri güçlendirmek için gerekli teknik ve mali desteği vermek, şehirlerimizi yaşanabilir hale getirmek ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak temel prensiplerimizdendir. Bankamızın misyonu ve vizyonu ışığında; hizmetlerimizi sürdürülebilir kılmak ve uluslararası arenada söz sahibi olabilmek için ileriye dönük faaliyetlerimizin doğru, etkili ve şeffaf planlanması gerekmektedir vizyonuna esas teşkil etmesi amacıyla; kamu kaynaklarının öneminin her geçen gün artmasından hareketle, kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi, belirli bir plan ve program çerçevesinde yürütülmesi adına Stratejik Planı nı hazırlamış bulunmaktayız. İller Bankası A.Ş Stratejik Planı nın hazırlanmasında Stratejik Planlama Ekibi ve Stratejik Plan Çalışma Grubu üyeleri başta olmak üzere, katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, hedeflediğimiz noktaya ulaşabilmemizi temenni ederim.

13 İller Bankası kurulduğu 1933 yılından günümüze kadar ülke kalkınmasının başlangıç noktası olan yerel yönetimlere, bugünün ve geleceğin kent yaşamını planlayarak kaliteden ödün vermeden hizmet vermektedir. İller Bankası has rendered services without compromising its quality for the local administrations which are the starting point of the development of our country by planning the urban life of the present and the future beginning from its foundation in 1933 until today. PRESENTATION OF THE GENERAL DIRECTOR İller Bankası has rendered services without compromising its quality for the local administrations which are the starting point of the development of our country by planning the urban life of the present and the future beginning from its foundation in 1933 until today. In the 81st year of our journey of service for local administrations; our studies to be an effective and more powerful ILBANK in the international level continues with the objective of creating a habitable environment and branded cities. As İller Bankası; our fundamental principles are to provide the required technical and financial support for empowering the local administrations which are our reason for establishment, to create habitable cities and to contribute to the sustainable development. In the light of mission and vision of our Bank; our future activities should be planned correctly, effectively and transparently in order to render our services to be sustainable and to have a voice in the international arena. In order to constitute the basis for the vision of 2023, based on the gradual increase of the significance of the public sources, we have prepared Strategic Plan in order to enable effective and productive use of the sources and to be carried out under the framework of a certain plan and program. I express my gratitude for all my colleagues and particularly for the members of Strategic Planning Team and Strategic Plan Working Group contributing to the preparation İller Bankası A.Ş Strategic Plan and I hope you can reach to your target point.

14 KISALTMALAR AB ABD AYB BELDES BT CBS COBIT DB DPT İLBİS İLCAS IPA JICA KBS KHK KMYKK KÖYDES KP OVMP OVP PP SP TCMB TİKA TUCBS SUKAP SWOT YBS YP YPK : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Avrupa Yatırım Bankası : Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi : Bilgi Teknolojileri : Coğrafi Bilgi Sistemleri : Bilgi ve İlgili Teknolojiler İçin Kontrol Hedefleri : Dünya Bankası : Devlet Planlama Teşkilatı : İller Bankası A.Ş. Bilgi Sistemi : İller Bankası A.Ş. Coğrafi Arşiv ve Bilgi Sistemi : Katılım Öncesi Mali Yardım : Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı : Kent Bilgi Sistemi : Kanun Hükmünde Kararname : Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu : Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi : Kalkınma Planı : Orta Vadeli Mali Plan : Orta Vadeli Program : Performans Programı : Stratejik Plan : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası : Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı : Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi : Belediyelerin Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi : Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler : Yönetim Bilgi Sistemi : Yıllık Program : Yüksek Planlama Kurulu

15 ABBREVIATIONS EU USA EIB PFSIM IT GIS COBIT WB SPO İLBIS İLGAS IPA JICA UIS KHK KMYKK PSIV DP MTFP MTP PP SP CBT TACD TNGIS SUKAP SWOT ISM AP HPB : European Union : The United States of America : European Investment Bank : Project for Supporting Infrastructures of Municipalities : Information Technologies : Geographical Information Systems : Control Objectives for Information and Related Technologies : World Bank : State Planning Organization : İller Bankası A.Ş. Information System : İller Bankası A.Ş. Geographical Archive and Information System : Instrument for Pre-Accession Assistance : Japan International Cooperation Agency : Urban Information System : Decree Law : Public Finance Management and Control Law : Project for Supporting Infrastructures of Villages : Development Plan : Medium Term Fiscal Plan : Medium Term Program : Performance Program : Strategic Plan : Central Bank of Turkey : Turkish Agency for Cooperation and Development : Turkish National Geographic Information System : Project for Water and Sewage Infrastructures of Municipalities : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats : Information System for Management : Annual Program : High Planing Board

16 İÇİNDEKİLER BAKANIMIZIN MESAJI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN SUNUŞU GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN SUNUŞU KISALTMALAR GİRİŞ 16 BÖLÜM 1 ÇALIŞMALARI A. HAZIRLAMA DÖNEMİ 20 B. LAMA SÜRECİ 26 C. PLANIN UYGULANMASI 27 BÖLÜM 2 DURUM ANALİZİ A. TARİHSEL GELİŞİM 30 B. İLGİLİ MEVZUAT VE GÖREVLER 32 C. ORGANİZASYON YAPISI 37 D. PAYDAŞ ANALİZLERİ 38 E. KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ 43 BÖLÜM 3 GELECEĞE BAKIŞ A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 64 B. TEMA, AMAÇ VE HEDEFLER 66 BÖLÜM 4 İZLEME-DEĞERLENDİRME 110 EKLER 111

17 TABLE OF CONTENTS MESSAGE OF THE MINISTER PRESENTATION OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS PRESENTATION OF THE GENERAL DIRECTOR ABBREVIATIONS INTRODUCTION 16 PART 1 STRATEGIC PLAN STUDIES A. STRATEGIC PLAN PREPARATION PERIOD 20 B. STRATEGIC PLANNING PROCESS 27 C. IMPLEMENTATION OF THE PLAN 27 PART 2 STATUS ANALYSIS A. HISTORICAL DEVELOPMENT 31 B. RELATED LEGISLATION AND TASKS 32 C. STRUCTURE OF THE ORGANIZATION 37 D. ANALYSIS OF STAKEHOLDERS 39 E. IN-HOUSE ANALYSIS AND ENVIRONMENTAL ANALYSIS 43 PART 3 PERSPECTIVE OF THE FUTURE A. MISSION, VISION AND CORE VALUES 64 B. THEME, GOAL AND OBJECTIVES 66 PART 4 MONITORING-EVALUATION 110 ANNEXES 111

18 18 GİRİŞ Dünyada küreselleşme ile birlikte kamu hizmetlerinin merkezi yönetimden taşra ve yerel yönetimlere devredilmesini ifade eden yerelleşme olgusu ortaya çıkmıştır. Yerelleşme ile yerel yönetimlerin önemi ve görev alanı artmış, yerel yönetimlere kamu hizmetleri sunumunda önemli bir rol yüklenmiştir. Ulusal düzeyde de mevzuat düzenlemeleri küresel eğilimlerin ülkemizde bir yansıması olarak yerel yönetimlerin görev alanlarının genişlemesine yönelik olmuştur yılından bu yana yerel yönetimlerle birlikte Türkiye nin modern kentlere kavuşması için çalışan Bankamız, bu eğilimler neticesinde, yerel yönetimlerin güçlenmesini sağlayacak uluslararası etkinliği yüksek bir yerel yönetim bankası olmayı amaç edinmiştir. Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinde yeni bir yönetim anlayışı getirilmiş, bu kapsamda İller Bankası, stratejik plan çalışmalarının başlatıldığı pilot kurumlar arasında yer almıştır. Bugün 5018 sayılı Kanun a tabi olmamakla birlikte Bankamız etkin ve verimli çalışmayı sağlayacak, ölçülebilir hedef ve amaçları kapsayan stratejik plan çalışmaları yapmaya devam etmektedir vizyonu ışığında hazırlanan Stratejik Planı nda Bankamızın en önemli paydaşı olan yerel yönetimlerin mevcut durumu ve sektörel eğilimler dikkate alınmış, kalkınma planları, orta vadeli planlar ve hükümet programında yer alan hedefler göz önünde bulundurularak amaç, hedef ve stratejiler belirlenmiştir Stratejik Planı dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, stratejik plan çalışmalarının hazırlık sürecini anlatmaktadır. İkinci bölümde, Banka nın tarihsel gelişimi, ilgili mevzuatlar, paydaş analizi ve çevre analizi ekseninde durum analizi yapılmıştır. Üçüncü bölümde yapılan durum analizi neticesinde ortaya çıkan Bankamızın geleceğe bakışı; misyon, vizyon, temel değerlerimiz ile amaç, hedef ve stratejiler çerçevesinde ortaya konulmuştur. Son olarak, dördüncü bölümde ise stratejik planın izleme ve değerlendirme yöntemine yer verilmiştir.

19 19 INTRODUCTION Together with globalization, the phenomenon of localization, which means transferring the public services from the central administration to the rural and local administrations, is created in the World. By means of localization, the significance and field of task of the local administrations have increased and an important role is assigned to the local administrations for providing public services. The regulations in the national level have become related with enlargement of the fields of task of the local administrations as a reflection of the global tendencies. Our Bank has worked for helping Turkey to attain modern cities together with the local administrations since 1933 and it aims to be a local administration bank with a high level of effectiveness in the international level to enable empowering of the local administrations as a result of such tendencies. As known, the Law No.5018 pertaining to the Public Finance Management and Control has brought a new management approach to the public administrations and under this scope İller Bankası was included in the pilot institutions where strategic plan operations have begun. Today together with not being subject to the Law No.501, our Bank continues to engage in strategic plan studies which cover measurable aims and objectives to enable effective and productive operation. In strategic plan which is prepared in the light on 2023 vision, the current situation and sectoral tendencies of the local administrations as the most important stakeholder of our Bank are taken into consideration, the objectives, aims and strategies are determined by considering the objectives included in development plans, medium term plans and government program Strategic Plan is comprised of four main sections. The first section explains the preparation process of the strategic plan studies. In the second section, status analysis in the axis of the historical development of the bank, realted legislations, stakeholder analysis and environment analysis is given. The perspective of our Bank for the future resulting from the status analysis in section three; has been set forth within the framework of targets, objectives and strategies as well as our mission, vision and fundamental values. Lastly, in the fourth section, the monitoring and evaluation method of the strategic plan is mentioned.

20 20

21 BÖLÜM 1 ÇALIŞMALARI PART 1 STRATEGIC PLAN STUDIES

22 22 ÇALIŞMALARI STRATEGIC PLAN STUDIES İller Bankası Anonim Şirketi kamuda şeffaflık ve hesap verme adına duyduğu sorumluluk bilinci çerçevesinde stratejik plan hazırlamayı ve uygulamayı görev saymaktadır. Bankamız, ilk stratejik plan çalışmalarına 2003 yılında Devlet Planlama Teşkilatı nın pilot uygulaması ile başlamıştır. Stratejik yönetim anlayışını benimseyen bir kurum olarak Bankamız, bu çalışmayı Yılları Stratejik Planı nı hazırlayarak devam ettirmektedir. Hazırlanan bu Stratejik Plan, Banka nın vizyonu ve misyonu çerçevesinde neler yapacağını ve gelecekte nerede olmak istediğini gösteren bir yol haritası olarak değerlendirilmelidir. Stratejik planlama çalışmaları Bankamız üst yönetimi tarafından yüksek bir bilinçle sahiplenilmiş ve yönetimin tüm kademelerinin etkin katılımı ile yürütülmüştür. İller Bankası A.Ş considers preparing and implementing a strategic plan within the framework of the awareness of the responsibility in terms of transparency and accountability in public. Our Bank started its first strategic plan studies by means of the pilot implementation of the State Planning Organization in Our Bank as an organization, which adopts the Strategic management understanding, continues this study by preparing Strategic Plans for the Years This Strategic Plan which is prepared should be evaluated as a road map which shows what to do and where will the Bank be in the future within the framework of the vision and mission of the Bank. Strategic planning studies were embraced by the upper management of our Bank with a high level of awareness and were conducted by means of effective participation of all the stages of the administration. A. HAZIRLAMA DÖNEMİ A. STRATEGIC PLAN PREPARATION PERIOD İller Bankası Anonim Şirketi Stratejik Plan çalışmaları Yönetim Kurulu nun Stratejik Plan ın hazırlanması için Genel Müdürlük Makamı na yetki vermesi ile başlamıştır. Stratejik Plan hazırlanırken eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmış, çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için her aşama bir takvim çerçevesinde planlanmış ve söz konusu çalışmalar takvim doğrultusunda yürütülmüştür. İller Bankası A.Ş Strategic Plan studies began after the Adminstration Board gave authorization to the Office of the General Management for preparation of the Strategic Plan. While preparing the strategic plan, training and consultancy services have been received, every stage was planned within the framework of a schedule and said studies have been conducted in line with such calendar.

23 23 Stratejik planlama çalışmaları Bankamız üst yönetimi tarafından yüksek bir bilinçle sahiplenilmiş ve yönetimin tüm kademelerinin etkin katılımı ile yürütülmüştür. Strategic planning studies were embraced by the upper management of our Bank with a high level of awareness and were conducted by means of effective participation of all the stages of the administration. 1. Yöntem Method Bankamız Stratejik Planı yasal mevzuata uygun formatta hazırlanmıştır. Hazırlık aşamasında öncelikle ilgili mevzuat hakkında genel bir inceleme yapılmış, stratejik plan hazırlanmasına ilişkin yayınlar taranmış ve stratejik planlama ekibi ve çalışma grubunda yer alacak kişilerin tespiti yapılmıştır. Sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve planlanan sürede bitirilebilmesi için bir iş programı yapılmış, bu çerçevede eğitim ve toplantılar düzenlenmiştir. İller Bankası Anonim Şirketi nin stratejik plan çalışmaları Banka nın bankacılık ve teknik işlevleri esas alınarak yapılmıştır. Bu kapsamda, iç ve dış paydaşlara yapılan anketler, Kalkınma Bakanlığı na ait plan, program ve komisyon raporları, Hükümet Programı, 2023 vizyonu esas alınarak SWOT analizi yapılmış, amaç, hedef ve stratejiler bu üst politikalar çerçevesinde oluşturulmuştur. The Strategic Plan of our Bank has been prepared in a form in accordance with the legal legislation. At the stage of preparation firstly the respective legislation was examined in general, the publications related with preparation of a strategic plan was scanned and the staff to be included in the strategic planning team and work group was determined. In order to manage the process healthily and to complete it within the planned time period a working program was prepared and training and meeting sessions were arranged under this framework. The strategic planning studies of İller Bankası A.Ş were conducted based on banking and technical functions of the Bank. Under such scope, SWOT analysis was made based on the questionnaire held with the internal and external stakeholders, the plan, program and commission reports of the Ministry of Development, the Government s program and 2023 s vision and the purpose, objective and strategies were created within the framework of such superior policies.

24 24 2. Stratejik Planlama Ekibi ve Çalışma Grubunun Oluşturulması Creating Strategic Planning Team and Working Groups Genel Müdürlük Makamı nın Olur u ile temel amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve planın son halini alması için üst düzey yöneticilerden oluşan Stratejik Planlama Ekibi kurulmuş, çalışmalar sırasında sekretarya hizmetleri Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmüştür. Stratejik Plan ile ilgili nitel ve nicel verileri temin etmek, raporlar oluşturmak ve planın gerektirdiği analiz ve diğer çalışmaları yerine getirmek üzere Stratejik Plan Çalışma Grubu oluşturularak Stratejik Planlama Ekibi nin çalışmalarına veri sağlanmıştır. Çalışma süreci boyunca Stratejik Planlama Ekibi ve Stratejik Plan Çalışma Grubu eğitim ve danışmanlık hizmeti alarak çalışmalarına devam etmiştir. The Strategic Planning Team comprised of upper level managers was created in order to determine the main goals and objectives and the finalization of the plan upon approval of the Board of Directors and the secretariat services were carried out by Department of Planning and Coordination. In order to provide qualitative and quantitative data related with the strategic plan, to create reports and to perform a Strategic Planning Working Group is created and data has been provided for the studies of the Strategic Planning Team. During the process of work the Strategic Planning Team and the Strategic Planning Working Group continued its studies by obtaining training and consultancy services.

25 25 Stratejik Planlama Ekibi Strategic Planning Team Sıra Adı Soyadı Pozisyonu Görevi No Name Surname Position Task 1 Mehmet Turgut DEDEOĞLU Genel Müdür Başkan General Director 2 Yusuf BÜYÜK Genel Müdür Yardımcısı Üye Deputy General Director 3 Mehmet GÜRBÜZ Genel Müdür Yardımcısı Üye Deputy General Director 4 Muhammet GÖÇER Bankacılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Üye Head of Banking Services Department 5 İlker Şadi İŞLEYEN Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanı Üye Head of Investment Evaluation Department 6 Bilgin KOLUAÇIK Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanı Üye Head of Resource Development Department 7 Yusuf Hakan BEKTAŞ Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Üye Head of Planning and Coordination Department 8 Hakkı ÇIRAK Proje Dairesi Başkanı Üye Head of Project Department 9 Yasin ÖZEN Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Üye Head of Information Technology Department 10 Birol KAYRANLI Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Üye Head of International Relations Department 11 Şükrü AKSOY Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı/Müdür Üye Head of Spatial Planning Department / Manager 12 Hakkı Hakan HOZİKLİGİL Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı/Müdür Üye Department of Planning and Coordination /Manager 13 Seçil ÖZGÖÇMEN Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı/Müdür Üye Department of Planning and Coordination /Manager Chairman Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member

26 26 Stratejik Plan Çalışma Grubu Strategic Plan Work Group Sıra Adı Soyadı Daire Başkanlığı Görevi No Name Surname Department Task 1 Kadir Fırat GÜN Proje Daire Başkanlığı Teknik Uzman Department of Project 2 Ali Rıza DEMİREL Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı Teknik Uzman Department of Spatial Planning 3 İlhan ARAS Bankacılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Uzman Department of Banking Services 4 Ayşe Evrem KİRAZ Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı Uzman Department of Resource Development 5 Namık ÇETİNER Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Uzman Department of Information Technology 6 Hasan Fehmi TIĞLI Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı Uzman Department of International Relations Technical Specialist Technical Specialist 7 Özlem SÖZAL KAYA Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Department of Planning and Coordination Specialist Specialist 8 Güney AKGEDİK Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Department of Planning and Coordination Specialist Specialist 9 Fatma Betül ÖZSOY Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Department of Planning and Coordination Assistant Specialist Assistant Specialist 10 Alim VURAL Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Department of Investment Evaluation Assistant Specialist Assistant Specialist 11 Ali DEMİRHAN İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Department of Human Resources Assistant Specialist 12 Orhan TOPTAŞ Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Department of Risk Management Assistant Specialist

27 27 3. Eğitim Dönemi Training Period Stratejik Plan hazırlık sürecine dâhil olan tüm personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iki eğitim düzenlenmiştir. İlk eğitimde misyon, vizyon ve temel değerlerin nasıl oluşturulması gerektiği, stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerinin belirlenmesinde önemli unsurlar ile ölçülebilir hedefler belirleyebilmeye yönelik olarak analitik düşünce eğitimi alınmıştır. Alınan eğitimlerin ardından katılımcılar ile stratejik plan hedefleri oluşturma çalışması yapılmıştır. Yapılan ikinci eğitimde ise öncelikle stratejik yönetimle ilgili temel kavramlara, stratejik yönetim araçlarına, stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslara değinilerek ulusal ve uluslararası stratejik plan örnekleri incelenmiştir. Daha sonra Stratejik Plan Çalışma Grubu nun oluşturmuş olduğu Stratejik Plan Taslağı üzerinde üst yönetimin de katılımı ile çalıştay gerçekleştirilmiştir. Two training sessions have been conducted in order to improve knowledge and skills of all the staff. In the first training session an analytical thinking education was given for how should mission, vision and fundamental values must be created, important element for determining the indicators of strategical purpose, objective and performance and capability of determining the measurable objectives. Following the training sessions, study for creating strategic plan objectives has been conducted. In the second training session, first of all fundamental concepts related with strategic management, strategic management tools and procedures and essentials related with strategic planning were mentioned and national and international strategic plan samples were examined. Later, a workshop was held with the participation of the upper management on the Strategic Plan Draft created by the Strategic Planning Working Group.

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülnaz ŞENGÜL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi Welcome Proje Arka Planı Partners Türkiye BIT ihtiyaçları 2011-2016 Science Technology and Inovation Strategy 2023 Vizyonu FATIH Projesi 10. Kalkınma Planı Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK - İNGİLİZCE

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK - İNGİLİZCE Ders Dili: DersTürkçe İsmi: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ English AVRUPA KÜLTÜRÜ VE KURUMLARI Ders İngilizce İsmi: EUROPEAN CULTURE & INSTITUTIONS Dersi Verecek: Dersin Türü:

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇORUM İLİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİMİN YERİ, ÖNEMİ VE GELİŞTİRİLMESİ; BİR İŞLETME ÖRNEĞİ Ahmet ÖLÇER

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

SEN-DE-GEL ASSOCIATION 2013 ANNUAL REPORT

SEN-DE-GEL ASSOCIATION 2013 ANNUAL REPORT SEN-DE-GEL ASSOCIATION 2013 ANNUAL REPORT Tel: +90 216 465 3941 Fax: +90 216 465 2179 e-mail: info@sen-de-gel.org www.sendegel.org.tr Part 1. Management Bodies Part 2. 2013 Activities CONTENTS I. Animal

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT

3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT Düzenleyen Hosted by Himayelerinde Under the Aupices of Destekleriyle Supported By Destekleriyle Supported By 3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT

Detaylı

5018 SAYILI KANUN İLE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI

5018 SAYILI KANUN İLE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI 5018 SAYILI KANUN İLE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI Ayşe Şentürk 1 Özet Ülkemizde son dönemde yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinin kamu yönetimindeki somut yansımalarından birisi

Detaylı

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS MASS VALUATION ACTIVITIES CONDUCTED BY GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLU DEĞERLEME ÇALIŞMALARI TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS Land

Detaylı

Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project

Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project International Integrated Basin Management Workshop, February 2014, İstanbul Hande BİLİR TUBITAK-BILGEM-YTE Spatial Information Technologies

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I KBS 107 1 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Turkish Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Turkish Ready Mixed Concrete Association s 5th Green Point Environment Awards announced Turkish Ready Mixed Concrete Association

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

SPK Düzenleme Taslakları (Finansal Araç Piyasaları- Aracılar) CMB Draft legislation (Markets in Financial Instruments Intermediaries)

SPK Düzenleme Taslakları (Finansal Araç Piyasaları- Aracılar) CMB Draft legislation (Markets in Financial Instruments Intermediaries) SPK Düzenleme Taslakları (Finansal Araç Piyasaları- Aracılar) CMB Draft legislation (Markets in Financial Instruments Intermediaries) Tuba Altun, CMB 1 Contents Contents İçindekiler 1. General framework

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Experiences with Self Consumption Projects

Experiences with Self Consumption Projects Experiences with Self Consumption Projects Özgür SARPDAĞ Business Development Manager 9 th of April, Wednesday Solarpraxis PV Power Plants Turkey New Energy Renewable Energy Index 1. ELSE Enerji References

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50 ÖZET: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) İl Koordinatörlüğü; İl Koordinatörü ve Proje Başvuru Yönetimi, Yerinde Kontrol, Ödeme Talep İşlemleri ve Destek Hizmetleri Birimi olmak üzere 4 ayrı birimden

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi

İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yönetim

Detaylı

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:16/02/2015 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük

Detaylı