STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE"

Transkript

1 1

2 2

3

4 YÖNETİM KURULUNUN TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION NO.30/588 DATED Department of Planning and Coordination / December 2014

5

6 Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir. The victory belongs to those capable of saying that The victory is mine. The success belongs to those believing in to be successful in the beginning and capable of saying that I have succeeded in the end.

7

8 İdris GÜLLÜCE T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı The Minister of Environment and Urbanization of the Republic of Turkey BAKANIMIZIN MESAJI Kalkınmanın amacı; sadece makroekonomik büyüme değil yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. Çünkükalkınmanın odağında insan vardır, olmalıdır. Yaşam kalitesine yapılan bir birim katkı, kalkınmayı sürdürülebilir kılan büyük bir hamleye dönüşür. Bakış açımızı bir kademe genişlettiğimizde, küreselleşme olgusu ile karşılaşmamız an meselesidir. Küreselleşme ile birlikte ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel, politik ve ekolojik denge konularında bütünleşme sağlanmış ve dayanışma göreceli olarak artmıştır. Bu, sürdürülebilir kalkınmanın yerelde önemli olduğu kadar Dünya genelinde de öneminin anlaşıldığını göstermektedir. Dinamik, diri ve uzun ömürlü kalkınma için; insan ile doğa arasında denge kurulması, bilgi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin takibi, yönetimin ve planlamanın kalitesi büyük önem arz etmektedir. Kuruluşundan günümüze kadar Türkiye nin kalkınma yolculuğuna tanıklık etmesinin yanı sıra yaptığı hizmetlerle de ülke kalkınmasının önemli aktörlerinden biri olan İller Bankası A.Ş., Cumhuriyetimizin 100. Yaşında, bulunduğu noktadan daha ileride olmayı gaye edinmiştir. Bu gayeye ulaşabilmek adına hazırlanan ve hayata geçirilen İller Bankası A.Ş. Stratejik Planı nda emeği geçen herkesi kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. İller Bankası A.Ş. yönetici ve çalışanlarına başarılar diliyorum.

9 Yaşam kalitesine yapılan bir birim katkı, kalkınmayı sürdürülebilir kılan büyük bir hamleye dönüşür. A unit of contribution to the quality of life turns into a big move which renders development to be sustainable. MESSAGE OF THE MINISTER The object of the development is not only macroeconomic growth, but also increasing the quality of life. It is because development is and should be focused on human. A unit of contribution to the quality of life turns into a big move which renders development to be sustainable. When we enlarge our point of view one more level, we come to the edge of confronting with the phenomenon of globalization. Together with the globalization, integration is attained in the issues of economic, social, technologic, cultural, politic and ecological balance and solidarity increased relatively. This indicates the fact that the importance of the sustainable development is understood both in the local level and in worldwide level. For a dynamic, lively and long term development; it is of great importance to establish a balance between human and nature, following up the improvements in the field of information and technology and the quality of management and planning. İller Bankası A.Ş as one of the significant actors in the development of our country has witnessed the development journey of Turkey from its foundation until today as well as the services rendered by it and aims to be at a point further than today at the 100th Year of our Republic. I congratulate and thank everyone who has spent efforts on İller Bankası A.Ş Strategic Plan which is prepared and put into force in order to attain such objectives. I wish the managers and employees of İller Bankası A.Ş success.

10 Fuat GEDİK Yönetim Kurulu Başkanı Chairman of the Board of Directors YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN SUNUŞU Bankamız; 1933 yılında Belediyeler Bankası adı ile kurulmuş faaliyet alanını genişleterek İller Bankası na dönüşmüş ve daha etkin ve verimli olabilmek adına 6107 Sayılı Kanunla Anonim Şirket statüsüne kavuşmuştur. Kurulduğu günden bugüne kaynaklarını ülke kalkınması için etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hizmetlerinde Geleceğin Türkiyesi ni inşaa etmeyi hedefleyen İller Bankası, 81 yıllık hizmet serüveninde Türkiye nin kalkınmasında ve şehirleşmesinde kilit bir noktadadır. Bankamızı dünden daha iyi bir yarına taşımak için yaptığımız her işte bilgi ve teknolojiyi önemli derecede kullanarak, gelen talep ve ihtiyaçlara etkin ve verimli bir şekilde cevap vererek yerel yönetimlerin ve ülkemizin kalkınmasında aktif bir rol üstlenmeye devam etmek, geleceğe dair temel hedeflerimizdendir. Güçlü yerel yönetimler ile güçlü Türkiye hedefi adına; kaynakların etkin ve verimli kullanılması, değişen ve gelişen beklentilere cevap verilebilmesi için gelecek odaklı planların yapılması büyük önem arz etmektedir yılında hedeflediğimiz noktaya ulaşmamız için bir yol haritası olacak Stratejik Planımızın hedeflerimize ulaşmamızda faydalı olmasını diler, başta Stratejik Planlama Ekibi olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. İller Bankası A.Ş. Stratejik Planı nın güçlü Türkiye yolunda ülkemize ve Bankamıza hayırlı olmasını dilerim.

11 Güçlü yerel yönetimler ile güçlü Türkiye hedefi adına; kaynakların etkin ve verimli kullanılması, değişen ve gelişen beklentilere cevap verilebilmesi için gelecek odaklı planların yapılması büyük önem arz etmektedir. For the sake of the objective of the powerful Turkey together with powerful local administrations; using sources effectively and productively, it is of great importance to make plans focused on future in order to be able to respond changing and improving expectations. PRESENTATION OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Our bank was established in 1933 as Belediyeler Bankası - the Municipal Bank, enlarged its field of activity and turned into İller Bankası - The Bank of Provinces and for the sake of being more effective and productive, the Bank obtained the status of a Joint Stock Corporation Anonim Şirket in accordance with the Law No İller Bankası has used its sources effectively and productively for the development of the country from its foundation until today and aimed to build the Turkey of the future with its services and it holds the key point in development and urbanization of Turkey in its 81 years old adventure of service. It is among our fundamental objectives for the future to continue to play an active role in the development of the local administrations and our country by responding to the received demands and requirements effectively and productively by using the information and technology in every project we complete in order to carry our Bank to a better future than past. For the sake of the objective of the powerful Turkey together with powerful local administrations; using sources effectively and productively, it is of great importance to make plans focused on future in order to be able to respond changing and improving expectations. I hope our Strategic Plan which will be a road map for enabling us to reach to the point we target in 2023 to be useful for reaching to our objectives, I express my gratitude to the Strategic Planning Team and all the other employees spending efforts. I hope the Strategic Plan of İller Bankası A.Ş becomes auspicious for our country and our Bank on the way to the powerful Turkey.

12 Mehmet Turgut DEDEOĞLU Genel Müdür General Director GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN SUNUŞU İller Bankası kurulduğu 1933 yılından günümüze kadar ülke kalkınmasının başlangıç noktası olan yerel yönetimlere, bugünün ve geleceğin kent yaşamını planlayarak kaliteden ödün vermeden hizmet vermektedir. Yerel yönetimlere hizmet yolculuğumuzun 81. yılını yaşarken; uluslararası alanda etkin ve daha güçlü bir İlbank olma yolundaki çalışmalarımız, yaşanabilir çevre ile marka şehirler oluşturmak hedefi ile devam etmektedir. İller Bankası olarak; ortaklarımız ve varoluş sebebimiz olan yerel yönetimleri güçlendirmek için gerekli teknik ve mali desteği vermek, şehirlerimizi yaşanabilir hale getirmek ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak temel prensiplerimizdendir. Bankamızın misyonu ve vizyonu ışığında; hizmetlerimizi sürdürülebilir kılmak ve uluslararası arenada söz sahibi olabilmek için ileriye dönük faaliyetlerimizin doğru, etkili ve şeffaf planlanması gerekmektedir vizyonuna esas teşkil etmesi amacıyla; kamu kaynaklarının öneminin her geçen gün artmasından hareketle, kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi, belirli bir plan ve program çerçevesinde yürütülmesi adına Stratejik Planı nı hazırlamış bulunmaktayız. İller Bankası A.Ş Stratejik Planı nın hazırlanmasında Stratejik Planlama Ekibi ve Stratejik Plan Çalışma Grubu üyeleri başta olmak üzere, katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, hedeflediğimiz noktaya ulaşabilmemizi temenni ederim.

13 İller Bankası kurulduğu 1933 yılından günümüze kadar ülke kalkınmasının başlangıç noktası olan yerel yönetimlere, bugünün ve geleceğin kent yaşamını planlayarak kaliteden ödün vermeden hizmet vermektedir. İller Bankası has rendered services without compromising its quality for the local administrations which are the starting point of the development of our country by planning the urban life of the present and the future beginning from its foundation in 1933 until today. PRESENTATION OF THE GENERAL DIRECTOR İller Bankası has rendered services without compromising its quality for the local administrations which are the starting point of the development of our country by planning the urban life of the present and the future beginning from its foundation in 1933 until today. In the 81st year of our journey of service for local administrations; our studies to be an effective and more powerful ILBANK in the international level continues with the objective of creating a habitable environment and branded cities. As İller Bankası; our fundamental principles are to provide the required technical and financial support for empowering the local administrations which are our reason for establishment, to create habitable cities and to contribute to the sustainable development. In the light of mission and vision of our Bank; our future activities should be planned correctly, effectively and transparently in order to render our services to be sustainable and to have a voice in the international arena. In order to constitute the basis for the vision of 2023, based on the gradual increase of the significance of the public sources, we have prepared Strategic Plan in order to enable effective and productive use of the sources and to be carried out under the framework of a certain plan and program. I express my gratitude for all my colleagues and particularly for the members of Strategic Planning Team and Strategic Plan Working Group contributing to the preparation İller Bankası A.Ş Strategic Plan and I hope you can reach to your target point.

14 KISALTMALAR AB ABD AYB BELDES BT CBS COBIT DB DPT İLBİS İLCAS IPA JICA KBS KHK KMYKK KÖYDES KP OVMP OVP PP SP TCMB TİKA TUCBS SUKAP SWOT YBS YP YPK : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Avrupa Yatırım Bankası : Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi : Bilgi Teknolojileri : Coğrafi Bilgi Sistemleri : Bilgi ve İlgili Teknolojiler İçin Kontrol Hedefleri : Dünya Bankası : Devlet Planlama Teşkilatı : İller Bankası A.Ş. Bilgi Sistemi : İller Bankası A.Ş. Coğrafi Arşiv ve Bilgi Sistemi : Katılım Öncesi Mali Yardım : Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı : Kent Bilgi Sistemi : Kanun Hükmünde Kararname : Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu : Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi : Kalkınma Planı : Orta Vadeli Mali Plan : Orta Vadeli Program : Performans Programı : Stratejik Plan : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası : Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı : Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi : Belediyelerin Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi : Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler : Yönetim Bilgi Sistemi : Yıllık Program : Yüksek Planlama Kurulu

15 ABBREVIATIONS EU USA EIB PFSIM IT GIS COBIT WB SPO İLBIS İLGAS IPA JICA UIS KHK KMYKK PSIV DP MTFP MTP PP SP CBT TACD TNGIS SUKAP SWOT ISM AP HPB : European Union : The United States of America : European Investment Bank : Project for Supporting Infrastructures of Municipalities : Information Technologies : Geographical Information Systems : Control Objectives for Information and Related Technologies : World Bank : State Planning Organization : İller Bankası A.Ş. Information System : İller Bankası A.Ş. Geographical Archive and Information System : Instrument for Pre-Accession Assistance : Japan International Cooperation Agency : Urban Information System : Decree Law : Public Finance Management and Control Law : Project for Supporting Infrastructures of Villages : Development Plan : Medium Term Fiscal Plan : Medium Term Program : Performance Program : Strategic Plan : Central Bank of Turkey : Turkish Agency for Cooperation and Development : Turkish National Geographic Information System : Project for Water and Sewage Infrastructures of Municipalities : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats : Information System for Management : Annual Program : High Planing Board

16 İÇİNDEKİLER BAKANIMIZIN MESAJI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN SUNUŞU GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN SUNUŞU KISALTMALAR GİRİŞ 16 BÖLÜM 1 ÇALIŞMALARI A. HAZIRLAMA DÖNEMİ 20 B. LAMA SÜRECİ 26 C. PLANIN UYGULANMASI 27 BÖLÜM 2 DURUM ANALİZİ A. TARİHSEL GELİŞİM 30 B. İLGİLİ MEVZUAT VE GÖREVLER 32 C. ORGANİZASYON YAPISI 37 D. PAYDAŞ ANALİZLERİ 38 E. KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ 43 BÖLÜM 3 GELECEĞE BAKIŞ A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 64 B. TEMA, AMAÇ VE HEDEFLER 66 BÖLÜM 4 İZLEME-DEĞERLENDİRME 110 EKLER 111

17 TABLE OF CONTENTS MESSAGE OF THE MINISTER PRESENTATION OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS PRESENTATION OF THE GENERAL DIRECTOR ABBREVIATIONS INTRODUCTION 16 PART 1 STRATEGIC PLAN STUDIES A. STRATEGIC PLAN PREPARATION PERIOD 20 B. STRATEGIC PLANNING PROCESS 27 C. IMPLEMENTATION OF THE PLAN 27 PART 2 STATUS ANALYSIS A. HISTORICAL DEVELOPMENT 31 B. RELATED LEGISLATION AND TASKS 32 C. STRUCTURE OF THE ORGANIZATION 37 D. ANALYSIS OF STAKEHOLDERS 39 E. IN-HOUSE ANALYSIS AND ENVIRONMENTAL ANALYSIS 43 PART 3 PERSPECTIVE OF THE FUTURE A. MISSION, VISION AND CORE VALUES 64 B. THEME, GOAL AND OBJECTIVES 66 PART 4 MONITORING-EVALUATION 110 ANNEXES 111

18 18 GİRİŞ Dünyada küreselleşme ile birlikte kamu hizmetlerinin merkezi yönetimden taşra ve yerel yönetimlere devredilmesini ifade eden yerelleşme olgusu ortaya çıkmıştır. Yerelleşme ile yerel yönetimlerin önemi ve görev alanı artmış, yerel yönetimlere kamu hizmetleri sunumunda önemli bir rol yüklenmiştir. Ulusal düzeyde de mevzuat düzenlemeleri küresel eğilimlerin ülkemizde bir yansıması olarak yerel yönetimlerin görev alanlarının genişlemesine yönelik olmuştur yılından bu yana yerel yönetimlerle birlikte Türkiye nin modern kentlere kavuşması için çalışan Bankamız, bu eğilimler neticesinde, yerel yönetimlerin güçlenmesini sağlayacak uluslararası etkinliği yüksek bir yerel yönetim bankası olmayı amaç edinmiştir. Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinde yeni bir yönetim anlayışı getirilmiş, bu kapsamda İller Bankası, stratejik plan çalışmalarının başlatıldığı pilot kurumlar arasında yer almıştır. Bugün 5018 sayılı Kanun a tabi olmamakla birlikte Bankamız etkin ve verimli çalışmayı sağlayacak, ölçülebilir hedef ve amaçları kapsayan stratejik plan çalışmaları yapmaya devam etmektedir vizyonu ışığında hazırlanan Stratejik Planı nda Bankamızın en önemli paydaşı olan yerel yönetimlerin mevcut durumu ve sektörel eğilimler dikkate alınmış, kalkınma planları, orta vadeli planlar ve hükümet programında yer alan hedefler göz önünde bulundurularak amaç, hedef ve stratejiler belirlenmiştir Stratejik Planı dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, stratejik plan çalışmalarının hazırlık sürecini anlatmaktadır. İkinci bölümde, Banka nın tarihsel gelişimi, ilgili mevzuatlar, paydaş analizi ve çevre analizi ekseninde durum analizi yapılmıştır. Üçüncü bölümde yapılan durum analizi neticesinde ortaya çıkan Bankamızın geleceğe bakışı; misyon, vizyon, temel değerlerimiz ile amaç, hedef ve stratejiler çerçevesinde ortaya konulmuştur. Son olarak, dördüncü bölümde ise stratejik planın izleme ve değerlendirme yöntemine yer verilmiştir.

19 19 INTRODUCTION Together with globalization, the phenomenon of localization, which means transferring the public services from the central administration to the rural and local administrations, is created in the World. By means of localization, the significance and field of task of the local administrations have increased and an important role is assigned to the local administrations for providing public services. The regulations in the national level have become related with enlargement of the fields of task of the local administrations as a reflection of the global tendencies. Our Bank has worked for helping Turkey to attain modern cities together with the local administrations since 1933 and it aims to be a local administration bank with a high level of effectiveness in the international level to enable empowering of the local administrations as a result of such tendencies. As known, the Law No.5018 pertaining to the Public Finance Management and Control has brought a new management approach to the public administrations and under this scope İller Bankası was included in the pilot institutions where strategic plan operations have begun. Today together with not being subject to the Law No.501, our Bank continues to engage in strategic plan studies which cover measurable aims and objectives to enable effective and productive operation. In strategic plan which is prepared in the light on 2023 vision, the current situation and sectoral tendencies of the local administrations as the most important stakeholder of our Bank are taken into consideration, the objectives, aims and strategies are determined by considering the objectives included in development plans, medium term plans and government program Strategic Plan is comprised of four main sections. The first section explains the preparation process of the strategic plan studies. In the second section, status analysis in the axis of the historical development of the bank, realted legislations, stakeholder analysis and environment analysis is given. The perspective of our Bank for the future resulting from the status analysis in section three; has been set forth within the framework of targets, objectives and strategies as well as our mission, vision and fundamental values. Lastly, in the fourth section, the monitoring and evaluation method of the strategic plan is mentioned.

20 20

21 BÖLÜM 1 ÇALIŞMALARI PART 1 STRATEGIC PLAN STUDIES

22 22 ÇALIŞMALARI STRATEGIC PLAN STUDIES İller Bankası Anonim Şirketi kamuda şeffaflık ve hesap verme adına duyduğu sorumluluk bilinci çerçevesinde stratejik plan hazırlamayı ve uygulamayı görev saymaktadır. Bankamız, ilk stratejik plan çalışmalarına 2003 yılında Devlet Planlama Teşkilatı nın pilot uygulaması ile başlamıştır. Stratejik yönetim anlayışını benimseyen bir kurum olarak Bankamız, bu çalışmayı Yılları Stratejik Planı nı hazırlayarak devam ettirmektedir. Hazırlanan bu Stratejik Plan, Banka nın vizyonu ve misyonu çerçevesinde neler yapacağını ve gelecekte nerede olmak istediğini gösteren bir yol haritası olarak değerlendirilmelidir. Stratejik planlama çalışmaları Bankamız üst yönetimi tarafından yüksek bir bilinçle sahiplenilmiş ve yönetimin tüm kademelerinin etkin katılımı ile yürütülmüştür. İller Bankası A.Ş considers preparing and implementing a strategic plan within the framework of the awareness of the responsibility in terms of transparency and accountability in public. Our Bank started its first strategic plan studies by means of the pilot implementation of the State Planning Organization in Our Bank as an organization, which adopts the Strategic management understanding, continues this study by preparing Strategic Plans for the Years This Strategic Plan which is prepared should be evaluated as a road map which shows what to do and where will the Bank be in the future within the framework of the vision and mission of the Bank. Strategic planning studies were embraced by the upper management of our Bank with a high level of awareness and were conducted by means of effective participation of all the stages of the administration. A. HAZIRLAMA DÖNEMİ A. STRATEGIC PLAN PREPARATION PERIOD İller Bankası Anonim Şirketi Stratejik Plan çalışmaları Yönetim Kurulu nun Stratejik Plan ın hazırlanması için Genel Müdürlük Makamı na yetki vermesi ile başlamıştır. Stratejik Plan hazırlanırken eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmış, çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için her aşama bir takvim çerçevesinde planlanmış ve söz konusu çalışmalar takvim doğrultusunda yürütülmüştür. İller Bankası A.Ş Strategic Plan studies began after the Adminstration Board gave authorization to the Office of the General Management for preparation of the Strategic Plan. While preparing the strategic plan, training and consultancy services have been received, every stage was planned within the framework of a schedule and said studies have been conducted in line with such calendar.

23 23 Stratejik planlama çalışmaları Bankamız üst yönetimi tarafından yüksek bir bilinçle sahiplenilmiş ve yönetimin tüm kademelerinin etkin katılımı ile yürütülmüştür. Strategic planning studies were embraced by the upper management of our Bank with a high level of awareness and were conducted by means of effective participation of all the stages of the administration. 1. Yöntem Method Bankamız Stratejik Planı yasal mevzuata uygun formatta hazırlanmıştır. Hazırlık aşamasında öncelikle ilgili mevzuat hakkında genel bir inceleme yapılmış, stratejik plan hazırlanmasına ilişkin yayınlar taranmış ve stratejik planlama ekibi ve çalışma grubunda yer alacak kişilerin tespiti yapılmıştır. Sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve planlanan sürede bitirilebilmesi için bir iş programı yapılmış, bu çerçevede eğitim ve toplantılar düzenlenmiştir. İller Bankası Anonim Şirketi nin stratejik plan çalışmaları Banka nın bankacılık ve teknik işlevleri esas alınarak yapılmıştır. Bu kapsamda, iç ve dış paydaşlara yapılan anketler, Kalkınma Bakanlığı na ait plan, program ve komisyon raporları, Hükümet Programı, 2023 vizyonu esas alınarak SWOT analizi yapılmış, amaç, hedef ve stratejiler bu üst politikalar çerçevesinde oluşturulmuştur. The Strategic Plan of our Bank has been prepared in a form in accordance with the legal legislation. At the stage of preparation firstly the respective legislation was examined in general, the publications related with preparation of a strategic plan was scanned and the staff to be included in the strategic planning team and work group was determined. In order to manage the process healthily and to complete it within the planned time period a working program was prepared and training and meeting sessions were arranged under this framework. The strategic planning studies of İller Bankası A.Ş were conducted based on banking and technical functions of the Bank. Under such scope, SWOT analysis was made based on the questionnaire held with the internal and external stakeholders, the plan, program and commission reports of the Ministry of Development, the Government s program and 2023 s vision and the purpose, objective and strategies were created within the framework of such superior policies.

24 24 2. Stratejik Planlama Ekibi ve Çalışma Grubunun Oluşturulması Creating Strategic Planning Team and Working Groups Genel Müdürlük Makamı nın Olur u ile temel amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve planın son halini alması için üst düzey yöneticilerden oluşan Stratejik Planlama Ekibi kurulmuş, çalışmalar sırasında sekretarya hizmetleri Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmüştür. Stratejik Plan ile ilgili nitel ve nicel verileri temin etmek, raporlar oluşturmak ve planın gerektirdiği analiz ve diğer çalışmaları yerine getirmek üzere Stratejik Plan Çalışma Grubu oluşturularak Stratejik Planlama Ekibi nin çalışmalarına veri sağlanmıştır. Çalışma süreci boyunca Stratejik Planlama Ekibi ve Stratejik Plan Çalışma Grubu eğitim ve danışmanlık hizmeti alarak çalışmalarına devam etmiştir. The Strategic Planning Team comprised of upper level managers was created in order to determine the main goals and objectives and the finalization of the plan upon approval of the Board of Directors and the secretariat services were carried out by Department of Planning and Coordination. In order to provide qualitative and quantitative data related with the strategic plan, to create reports and to perform a Strategic Planning Working Group is created and data has been provided for the studies of the Strategic Planning Team. During the process of work the Strategic Planning Team and the Strategic Planning Working Group continued its studies by obtaining training and consultancy services.

25 25 Stratejik Planlama Ekibi Strategic Planning Team Sıra Adı Soyadı Pozisyonu Görevi No Name Surname Position Task 1 Mehmet Turgut DEDEOĞLU Genel Müdür Başkan General Director 2 Yusuf BÜYÜK Genel Müdür Yardımcısı Üye Deputy General Director 3 Mehmet GÜRBÜZ Genel Müdür Yardımcısı Üye Deputy General Director 4 Muhammet GÖÇER Bankacılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Üye Head of Banking Services Department 5 İlker Şadi İŞLEYEN Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanı Üye Head of Investment Evaluation Department 6 Bilgin KOLUAÇIK Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanı Üye Head of Resource Development Department 7 Yusuf Hakan BEKTAŞ Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Üye Head of Planning and Coordination Department 8 Hakkı ÇIRAK Proje Dairesi Başkanı Üye Head of Project Department 9 Yasin ÖZEN Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Üye Head of Information Technology Department 10 Birol KAYRANLI Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Üye Head of International Relations Department 11 Şükrü AKSOY Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı/Müdür Üye Head of Spatial Planning Department / Manager 12 Hakkı Hakan HOZİKLİGİL Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı/Müdür Üye Department of Planning and Coordination /Manager 13 Seçil ÖZGÖÇMEN Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı/Müdür Üye Department of Planning and Coordination /Manager Chairman Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member Member

26 26 Stratejik Plan Çalışma Grubu Strategic Plan Work Group Sıra Adı Soyadı Daire Başkanlığı Görevi No Name Surname Department Task 1 Kadir Fırat GÜN Proje Daire Başkanlığı Teknik Uzman Department of Project 2 Ali Rıza DEMİREL Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı Teknik Uzman Department of Spatial Planning 3 İlhan ARAS Bankacılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Uzman Department of Banking Services 4 Ayşe Evrem KİRAZ Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı Uzman Department of Resource Development 5 Namık ÇETİNER Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Uzman Department of Information Technology 6 Hasan Fehmi TIĞLI Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı Uzman Department of International Relations Technical Specialist Technical Specialist 7 Özlem SÖZAL KAYA Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Department of Planning and Coordination Specialist Specialist 8 Güney AKGEDİK Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Department of Planning and Coordination Specialist Specialist 9 Fatma Betül ÖZSOY Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Department of Planning and Coordination Assistant Specialist Assistant Specialist 10 Alim VURAL Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Department of Investment Evaluation Assistant Specialist Assistant Specialist 11 Ali DEMİRHAN İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Department of Human Resources Assistant Specialist 12 Orhan TOPTAŞ Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Department of Risk Management Assistant Specialist

27 27 3. Eğitim Dönemi Training Period Stratejik Plan hazırlık sürecine dâhil olan tüm personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iki eğitim düzenlenmiştir. İlk eğitimde misyon, vizyon ve temel değerlerin nasıl oluşturulması gerektiği, stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerinin belirlenmesinde önemli unsurlar ile ölçülebilir hedefler belirleyebilmeye yönelik olarak analitik düşünce eğitimi alınmıştır. Alınan eğitimlerin ardından katılımcılar ile stratejik plan hedefleri oluşturma çalışması yapılmıştır. Yapılan ikinci eğitimde ise öncelikle stratejik yönetimle ilgili temel kavramlara, stratejik yönetim araçlarına, stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslara değinilerek ulusal ve uluslararası stratejik plan örnekleri incelenmiştir. Daha sonra Stratejik Plan Çalışma Grubu nun oluşturmuş olduğu Stratejik Plan Taslağı üzerinde üst yönetimin de katılımı ile çalıştay gerçekleştirilmiştir. Two training sessions have been conducted in order to improve knowledge and skills of all the staff. In the first training session an analytical thinking education was given for how should mission, vision and fundamental values must be created, important element for determining the indicators of strategical purpose, objective and performance and capability of determining the measurable objectives. Following the training sessions, study for creating strategic plan objectives has been conducted. In the second training session, first of all fundamental concepts related with strategic management, strategic management tools and procedures and essentials related with strategic planning were mentioned and national and international strategic plan samples were examined. Later, a workshop was held with the participation of the upper management on the Strategic Plan Draft created by the Strategic Planning Working Group.

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

building Turkey of the future

building Turkey of the future building Turkey of the future hastaneler HospItals Sağlık Ocakları health care clınıcs Her tür sağlık savaşımını, olanaklı olan derecede hızlı ve geniş bir biçimde izlemek, başlıca hedeflerden olmağa yaraşır.

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014 T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI A FULLY LIBERAL GAS MARKET SÖYLEŞİ / INTERVIEW Ahmet Çağrı Çiçek EPDK/EMRA Çiğdem Ş. Dilek Global

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter.

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter. Sunuş - Editorial UCLG-MEWA UCLG-MEWA Newsletter dergisinin beşinci sayısı ile yeniden sizlerleyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı 1980 li yıllarda üç ayaklı olarak yapılmıştı: ekonomik büyüme, toplumsal

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values İçindekiler / Index 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values 3 Hakkımızda About Us 4-5 Kurumsal Etik ve Davranış İlkeleri Corporate Code of Ethics & Business Conduct 6-7 Teknoloji

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2004 Değerli Üyelerimiz, Yoğun geçen ve önemli gelişmelerin yaşandığı bir çalışma dönemini daha geride bıraktık. 2004

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2005 Değerli Üyelerimiz, 2005 yılı YASED Yabancı Sermaye Derneği ve Türkiye için son derece önemli gelişmelerin yaşandığı

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE Sunuş Presentation İstanbul buluşmaları İstanbul Meetings Genel Müdürlüğümüzün Faaliyetleri Activities of DGMM Logomuzun Hikayesi Story of Our Logo TODAİE ile Protokol Protocol with TODAIE Göç Bilgisi

Detaylı

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES)

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) GAZBİR 5 I 2008 1 ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) MEHMET KAZANCI YAYIN DANIŞMANI PUBLISHING

Detaylı