OPENGL. Y. Doç. Dr. Aybars UĞUR Ocak 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OPENGL. Y. Doç. Dr. Aybars UĞUR Ocak 2006"

Transkript

1 OPENGL Y. Doç. Dr. Aybars UĞUR

2 OpenGL Nedir? OpenGL (Open Graphics Library), grafik donanımını kullanmak için hazırlanmış bir yazılım arayüzüdür. Bu kütüphane yardımıyla, 2B (Boyutlu) ve 3B Grafiksel nesneler ve işlemler, kolaylıkla tanımlanabilmektedir. Programlama dillerindeki önemli bir eksikliği gidermektedir. İki ve üç boyutlu etkileşimli grafikler içeren yazılımlar geliştirmek için kullanılan 250 farklı komutu (200 ü OpenGL in kendi içinde, 50 si de OpenGL Utility Library yani glut içinde olmak üzere) içermektedir. Grafik donanımlarının gücünden yararlanmaktadır. Dr. Aybars UĞUR 2

3 OpenGL : Bazı Özellikler İşletim Sistemi bağımsızdır (Windows 95/98/NT/ , Linux, Unix, MacOS, BeOS). Windows ta standart olarak gelir. Programlama Dili bağımsızdır. Kütüphane, C, C++,, C#, Java, Visual Basic, Delphi, Fortran, Perl gibi dillerden kullanılabilmektedir. Pencere yöneticilerinden bağımsızdır. Sisteme özgü ekler yapılmazsa, programlar, Win32, X-WindowX gibi tüm pencere yöneticileri ile sorunsuz çalışır. Pencere, fare ve klavye işlemlerinden bağımsız hale getirmek için kullanılan glut,, birçok işletim sistemine aktarılmıştır. Dr. Aybars UĞUR 3

4 OpenGL Temelleri Red Book tan yararlanınız OpenGL bir durum makinesidir : Çokgenler, etkin (current) renk, dönüşüm, çizim modu vs. etkilenir. OpenGL Spesifikasyonundaki herşey, tüm gerçekleştirimlerinde desteklenir. Dr. Aybars UĞUR 4

5 OpenGL RedBook - II Chapter 1, "Introduction to OpenGL," Chapter 2, "State Management and Drawing Geometric Objects," Chapter 3, "Viewing," Chapter 4, "Color," Chapter 5, "Lighting," Dr. Aybars UĞUR 5

6 OpenGL RedBook - II Chapter 6, "Blending, Antialiasing, Fog, and Polygon Offset," Chapter 7, "Display Lists," Chapter 8, "Drawing Pixels, Bitmaps, Fonts, and Images," Chapter 9, "Texture Mapping," Chapter 10, "The Framebuffer," Dr. Aybars UĞUR 6

7 OpenGL RedBook - III Chapter 11, "Tessellators and Quadrics," Chapter 12, "Evaluators and NURBS," Chapter 13, "Selection and Feedback," Chapter 14, "Now That You Know," Dr. Aybars UĞUR 7

8 OpenGL ve Visual C Bu ders notları, basit olarak Visual C de OpenGL kullanımını anlatmak üzere hazırlanmıştır. OpenGL in diğer programlama dillerinden kullanımı benzer şekildedir. Örnek programlar hazırlandıktan sonra, Visual C kullanılarak çalıştırılmış ve test edilmiştir. Örnekleri çalıştırabilmek için VC yüklendikten sonra GLUT un eklenmesi gerekmektedir. Glut un güncel sürümü, aşağıda belirtilen adresten indirilebilmektedir : xmission.com/~.com/~nate/opengl.html Dr. Aybars UĞUR 8

9 Glut un Kurulumu Visual C yüklendikten sonra, GLUT un kurulması : GLUT Version (117 KB) içindeki GLUT32.DLL, \Windows\System klasörüne (NT tabanlı ise WINNT\System System) GLUT.H, \Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98 VC98\Include\GL klasörüne GLUT.LIB, \Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98 VC98\Lib klasörüne kopyalanır. Proje ayarları Project-Settings Settings-Link-Object/Library Modules de başa : opengl32.lib lib glut32.lib lib eklenir. Dr. Aybars UĞUR 9

10 Using OpenGL & GLUT in Visual Studio.NET 2003 GLUT.H C:\Program Files\Microsoft Visual Studio.NET 2003\Vc7 Vc7\PlatformSDK\Include\gl GLUT.LIB C:\Program Files\Microsoft Visual Studio.NET 2003\Vc7 Vc7\PlatformSDK\Lib Dr. Aybars UĞUR 10

11 Glut : Başlangıç int main (int argc, char *argv[]) { glutinit(&argc, argv); glutinitdisplaymode (GLUT_DEPTH GLUT_DOUBLE GLUT_RGBA); glutinitwindowsize (windowwidth, windowheight); glutinitwindowposition (0, 0); glutcreatewindow ( 248 Video Game!"); } SetStates(); // Initialize rendering states* RegisterCallbacks(); // Set event callbacks* glutmainloop(); return 0; // Start GLUT Dr. Aybars UĞUR 11

12 İlk OpenGL Programı : Pencere Açmak #include <GL/glut glut.h> void init(void void) { glclearcolor(1.0,1.0,1.0,0.0); glshademodel(gl_flat); } void display(void void) { glclear(gl_color_buffer_bit); glutswapbuffers(); } int main(int int argc, char **argv argv) { glutinit(& (&argc,argv); glutinitdisplaymode(glut_double GLUT_RGB); glutinitwindowsize(400,100); glutinitwindowposition(100,100); glutcreatewindow("merhaba"); init(); glutdisplayfunc(display display); glutmainloop(); return 0; } Dr. Aybars UĞUR 12

13 OpenGL Double Buffering Double buffering: Draw on back buffer while front buffer is being displayed. When finished drawing, swap the two, and begin work on the new back buffer. glutswapbuffers(); Primary purpose: eliminate flicker Dr. Aybars UĞUR 13

14 VC++ Programının İşletimi File-New New-Workspaces den yeni bir Workspace açılır. File-New New-Files-C++ Source File ile C++ Kaynak Kodu sayfası açılır. Program yazılır veya belgeden kopyalanır. Derlenip çalıştırılır. Dr. Aybars UĞUR 14

15 OpenGL Komut Yapısı glcolor3f parametre veri tipi (float) OpenGL komutu öneki OpenGL komutu Komutu oluşturan kelimeler büyük harfle başlar Komutun üç parametre alan tipi Dr. Aybars UĞUR 15

16 OpenGL Sabit Yapısı GL_COLOR_BUFFER_BIT Sabitler GL_ ile başlar Tümü büyük harftir Kelimeleri ayırmada alt çizgi kullanılır Dr. Aybars UĞUR 16

17 Nesne Köşelerini Belirtme Nesneler köşeleri ile belirtilir : glvertex3f (2.0, 4.1, 6.0); glvertex2i (4, 5); Etkin Renk köşeleri etkiler : glcolor3f (0.0, 0.5, 1.0); Dr. Aybars UĞUR 17

18 Üçgen Oluşturma Şeklin köşeleri, glbegin(mode) ve glend() bloğu içinde ve saat yönü (counter-clockwise) sırasında yazılır. glbegin (GL_TRIANGLES); glvertex2i (0, 0); glvertex2i (2, 0); glvertex2i (1, 1); glend(); Dr. Aybars UĞUR 18

19 Şekil Oluşturma Dr. Aybars UĞUR 19

20 Primitive (İlkel) Türleri glbegin için Points Lines GL_POINTS GL_LINES, GL_LINE_STRIP, GL_LINE_LOOP Triangles GL_TRIANGLES, GL_TRIANGLE_STRIP, GL_TRIANGLE_FAN Quads GL_QUADS, GL_QUAD_STRIP Polygons GL_POLYGON Dr. Aybars UĞUR 20

21 Temel Geometrik Tipler GL_POINTS individual points GL_LINES pairs of vertices interpreted as individual line segments GL_LINE_STRIP series of connected line segments GL_LINE_LOOP same as above, with a segment added between last and first vertices GL_TRIANGLES triples of vertices interpreted as triangles GL_TRIANGLE_STRIP linked strip of triangles GL_TRIANGLE_FAN linked fan of triangles GL_QUADS quadruples of vertices interpreted as four-sided polygons GL_QUAD_STRIP linked strip of quadrilaterals GL_POLYGON boundary of a simple, convex polygon Dr. Aybars UĞUR 21

22 İki Boyut ve Koordinat Sistemi OpenGL,, iki boyutlu grafikler için birçok alternatif içermektedir. Basit bir dikdörtgen çizmek için aşağıdaki kod bloğu kullanılır : glbegin( ( GL_QUADS ); glcolor3f( 1.0, 0.0, 0.0 ); glvertex2f( 0.0, 0.0 ); glvertex2f( 0.9, 0.0 ); (-1,-1) glvertex2f( 1.0, 1.0 ); glvertex2f( 0.0, 0.5 ); glend(); (1,1) Dr. Aybars UĞUR 22

23 Renkler KırmızıYeşil Mavi glcolor3f(0.0, 0.0, 0.0); black glcolor3f(1.0, 0.0, 0.0); red glcolor3f(0.0, 1.0, 0.0); green glcolor3f(1.0, 1.0, 0.0); yellow glcolor3f(0.0, 0.0, 1.0); blue glcolor3f(1.0, 0.0, 1.0); magenta glcolor3f(0.0, 1.0, 1.0); cyan glcolor3f(1.0, 1.0, 1.0); white glcolor3f(0.9, 0.9, 0.9); light gray glcolor3f(0.3, 0.3, 0.3); dark gray Tüm renkler, üç ana rengin (r, g, b) bileşiminden oluşur. Dr. Aybars UĞUR Tüm renkler, üç ana rengin (r, g, b) bileşiminden oluşur. 23

24 Örnek 2 : Mavi Dikdörtgen Çizmek #include <gl/glut.h> void init(void void) { glclearcolor(1.0,1.0,1.0,0.0); glshademodel(gl_flat); } void Draw_A A_Rectangle(void) { glbegin(gl_quads); glcolor3f(0.0,1.0,0.0); glvertex2f(0.25,0.25); glcolor3f(1.0,1.0,0.0); glvertex2f(0.25,0.75); glcolor3f(1.0,0.0,0.0); glvertex2f(0.75,0.75); glcolor3f(0.0,0.0,1.0); glvertex2f(0.75,0.25); glend(); } void display(void void) { glclear(gl_color_buffer_bit); Draw_A A_Rectangle(); glutswapbuffers(); } int main(int int argc,char char **argv argv) { glutinit(& (&argc,argv); glutinitdisplaymode(glut_double GLUT_RGB); glutinitwindowsize(400,100); glutinitwindowposition(100,100); glutcreatewindow(" Rectangle "); init(); glutdisplayfunc(display display); glutmainloop(); return 0; } Dr. Aybars UĞUR 24

25 Çokgen Üzerinde Renk Geçişi glshademodel(gl_smooth); void Draw_A A_Rectangle(void) { glbegin(gl_quads); glcolor3f(0.0,1.0,0.0); glvertex2f(0.25,0.25); glcolor3f(1.0,1.0,0.0); glvertex2f(0.25,0.75); glcolor3f(1.0,0.0,0.0); glvertex2f(0.75,0.75); glcolor3f(0.0,0.0,1.0); glvertex2f(0.75,0.25); glend(); } GL_FLAT Dr. Aybars UĞUR 25

26 OpenGL: Shading OpenGL supports 2 basic shading models: flat and smooth. glshademodel(gl_flat); glshademodel(gl_smooth); Dr. Aybars UĞUR 26

27 Örnek 3 : Döngü ile Çokgen Oluşturma #include <gl/glut.h> #include <math.h> void init(void void) { glclearcolor(1.0,1.0,1.0,0.0); glshademodel(gl_flat); } void Draw_Polygon Polygon(void) { double M_PI = , angle; glcolor3f(0.0,1.0,0.0); glbegin (GL_LINE_LOOP); for (int j=0; j<10; j++) { angle = 2*M_PI*j/10; glvertex2f (cos( cos(angle), sin(angle angle)); } glend(); } void display(void void) { glclear(gl_color_buffer_bit); Draw_Polygon Polygon(); glutswapbuffers(); } int main(int int argc,char char **argv argv) { glutinit(& (&argc,argv); glutinitdisplaymode(glut_double GLUT_RGB); glutinitwindowsize(400,100); glutinitwindowposition(100,100); glutcreatewindow(" Polygon "); init(); glutdisplayfunc(display display); glutmainloop(); return 0; } Dr. Aybars UĞUR 27

28 GLUT Event Callbacks Register functions that are called when certain events occur. Examples: glutdisplayfunc( ( Display ); glutkeyboardfunc( ( Keyboard ); glutreshapefunc( ( Reshape ); glutmousefunc( ( Mouse ); glutpassivemotionfunc( PassiveFunc ); glutmotionfunc( MouseDraggedFunc ); glutidlefunc( ( Idle ); Dr. Aybars UĞUR 28

29 Etkileşim : Klavye void keyboard(unsigned char key, int x, int y) { switch(key key) { case 'x' : axis = X; spin(); glutpostredisplay(); break; case 'y' : axis = Y; spin(); glutpostredisplay(); break; default : break; } } Main e Eklenmesi gereken : glutkeyboardfunc(keyboard keyboard); Dr. Aybars UĞUR 29

30 Etkileşim : Fare void mouse(int button, int state, int x, int y) { switch (button)) { case GLUT_LEFT_BUTTON: if (state == GLUT_DOWN) glutidlefunc(spindisplay spindisplay); break; case GLUT_MIDDLE_BUTTON: if (state == GLUT_DOWN) glutidlefunc(null); break; default: break; } } Main e Eklenmesi gereken: glutmousefunc(mouse mouse); Dr. Aybars UĞUR 30

31 OPENGL : 3D CONCEPTS The camera initially points down the negative z-axis. (You're seeing the back of the camera.) Dr. Aybars UĞUR 31

32 Summary of 3D Transformation P(x, y, z) Modeling Transformation Viewing Transformation Projection Transformation Window-to-Viewport Transformation P(x, y) 3D Object Coordinates 3D World Coordinates 3D Viewing Coordinates 2D Projection Coordinates 2D Device Coordinates Dr. Aybars UĞUR 32

33 The Camera Analogy To take a photograph with a camera, steps might be Set up your tripod and pointing the camera at the scene (viewing trans.) Arrange the scene to be photographed into the desired composition (modoling trans.) Choose a camera lens or adjust the zoom (projection trans.) Determine how large you want the final photograph to be - for example, you might want it enlarged (viewport trans.) After these steps are performed, the picture can be snapped or the scene can be drawn. Dr. Aybars UĞUR 33

34 Stages of Vertex Transform Modelview matrix: orients the model and the camera relative to each other. Projection matrix: specifies the shape and orietation of the viewing volume. Viewport transformation: controls the conversion of 3D model coordinates to screen coordinates. Dr. Aybars UĞUR 34

35 Example: Drawing Cube 1 #include <GL/gl.h> #include <GL/glu.h> #include <GL/glut.h> void init(void) { glclearcolor (0.0, 0.0, 0.0, 0.0); glshademodel (GL_FLAT); } void display(void) { glclear (GL_COLOR_BUFFER_BIT); glcolor3f (1.0, 1.0, 1.0); glloadidentity (); /* clear the matrix */ /* viewing transformation */ glulookat (0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0); glscalef (1.0, 2.0, 1.0); /* modeling transformation */ glutwirecube (1.0); glflush (); } Dr. Aybars UĞUR 35

36 Example: Drawing Cube 2 void reshape (int w, int h) { glviewport (0, 0, (GLsizei) w, (GLsizei) h); glmatrixmode (GL_PROJECTION); glloadidentity (); glfrustum (-1.0, 1.0, -1.0, 1.0, 1.5, 20.0); glmatrixmode (GL_MODELVIEW); } int main(int argc, char** argv) { glutinit(&argc, argv); glutinitdisplaymode (GLUT_SINGLE GLUT_RGB); glutinitwindowsize (500, 500); glutinitwindowposition (100, 100); glutcreatewindow (argv[0]); init (); glutdisplayfunc(display); glutreshapefunc(reshape); glutmainloop(); return 0; } Dr. Aybars UĞUR 36

37 Example: Drawing Cube 3 Viewing Transformation Analogus to positioning and aiming the camera. Usage: glulookat() Arguments indicate where the camera (eye position) is placed, where it is aimed, and which way is up. In the example, we place the camera at (0, 0, 5), aim the camera lens toward (0, 0, 0) and specify the up-vector as (0, 1, 0) By default the camera is at the origin (0, 0, 0), points down the negative z-axis and has an up-vector of (0, 0, 1) Modeling Transformation Analogous to positioning and orienting the model. Uasge: glscalef() Arguments specify how scaling should occur along the 3 axes. In the example, the cube is drawn twice as large in the y direction Dr. Aybars UĞUR 37

38 Example: Drawing Cube 4 Projection Transformation Similar to choosing a lens for a camera as determining what the field of view (FOV) or viewing volume is. In addition, it determines how objects are projected onto screen. Usage: glfrustum() Arguments describe values of left, right, bottom, top, near and far for a viewing volume. Before calling glfrustum(), glmatrixmode() with the argument GL_PROJECTION must be called. After calling glfrustum(), the matrix stack must be set back to GL_MODELVIEW Take care the current matrix with glloadidentity() Note: Default matrix stack is GL_MODELVIEW Dr. Aybars UĞUR 38

39 Example: Drawing Cube 5 Viewport Transformation Indicates the region of available screen area into which the scene is mapped. Usage: glviewport() The arguments describe the origin, the width and height of the region within the window. What does OpenGL do when all transformations have been specified? Transforms each vertex of every object in the scene by the modeling and viewing transformations. Transforms the vertices and clips the objects by the projection transformations Divides the remaining transformed vertices with w and maps them onto the viewport. Dr. Aybars UĞUR 39

40 Let s Think About Transformations In general, the order of transformation is critical If oyu do transformation A and then transformation B, you almost always get something different than you do them the the opposite order. Dr. Aybars UĞUR 40

41 Transformations and Viewing OpenGL has 3 different matrix modes: GL_MODELVIEW GL_PROJECTION GL_TEXTURE Choose the matrix with: glmatrixmode( ); Dr. Aybars UĞUR 41

42 Modelview matrix Transforms objects within the scene. glmatrixmode(gl_modelview); glloadidentity(); gltranslatef(10.5, 0, 0); glrotatef(45, 0, 0, 1); DrawCube(); Remember that the operations are right multiplied, so the transformation just before DrawCube() takes effect first. Dr. Aybars UĞUR 42

43 Modeling Transformations void gltranslate{fd}(type x, TYPE y, TYPE z); Multiplies the current matrix by a matrix that moves (translates) an object by the given x, y, and z values (or moves the local coordinate system by the same amounts). Dr. Aybars UĞUR 43

44 Üç Boyutlu Dönüşümler glrotate produces a rotation of angle degrees around the vector (x,y,z). void glrotated( GLdouble angle, GLdouble x, GLdouble y, GLdouble z) void glrotatef( GLfloat angle, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z ) glscale produces a nonuniform scaling along the x, y, and z axes. void glscaled( GLdouble x, GLdouble y, GLdouble z ) void glscalef( GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z ) gltranslate produces a translation by (x,y,z). void gltranslated( GLdouble x, GLdouble y, GLdouble z ) void gltranslatef( GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z ) Dr. Aybars UĞUR 44

45 OpenGL Matrix Stacks glloadidentity(void); Clears the currently modifiable matrix for future transformation instructions. Typically we call this instruction before specifying modeling, viewing or projection transformations. Dr. Aybars UĞUR 45

46 OpenGL Matrix Stacks Manipulating stacks: the OpenGL calls to push, pop, or multiply top of stack glloadmatrix(void); glmultmatrix(void); glpushmatrix(void); the topmost matrix is copied glpopmatrix(void); the topmost matrix is destroyed All vertices of the object are multiplied by the matrix. Dr. Aybars UĞUR 46

47 OpenGL Matrix Stacks Manipulating stacks: the OpenGL calls to push, pop, or multiply top of stack glloadmatrix(const type *m); glmultmatrix(const type *m); m1 m5 m9 m13 m2 m6 m10 m14 m3 m7 m11 m15 m4 m8 m12 m16 Dr. Aybars UĞUR 47

48 Matrix Stacks OpenGL supports two stacks of matrices Modelview matrix stack (4x4 matrices) Projection matrix stack (4x4 matrices) These stacks are useful for constructing hierarchical models. For example a car made of its body and the four wheels: Rotate wheels Rotate wheels + Rotate body Dr. Aybars UĞUR 48

49 Matrix Stacks glpushmatrix(void (void) - Pushes all matrices in the current stack down one level. glpopmatrix(void (void) - Pops the top matrix off the current stack, losing the topmost matrix! (The current stack is determined by glmatrixmode). Current matrix level Current matrix level M4 M3 M2 M1 M5 M5 M4 M3 M2 Push Pop M4 M4 M3 M2 M1 M4 M3 M2 M1 M1 Dr. Aybars UĞUR 49

50 Matrix Stacks Example code: void drawcar() { } glmatrixmode(gl_modelview) ) ; gltranslatef(x,y,z) ) ; /*/ glrotatef(car_ang,, 0, 1, 0) ; /*/ draw_car_body() ; glpushmatrix() ; gltranslate(-1,0,1) ; glrotatef(wheels_ang,, 0, 1, 0) ; draw_car_wheel() ; glpopmatrix() ; glpushmatrix() ; gltranslate(1,0,1) ; glrotatef(wheels_ang,, 0, 1, 0) ; draw_car_wheel() ; glpopmatrix() ; First we move and rotate the car (body + wheels) - as it is the top level in the hierarchy. Next we push the stack - and therefore store a copy. Then we draw the right and left wheels in their appropriate position and orientation. Note that on each wheel the transformation /*/ will operate. The last pop will retrieve the matrix containing only the /*/ transformations. Dr. Aybars UĞUR 50

51 3D GLUT predefined shapes Dr. Aybars UĞUR 51

52 Üç Boyutlu Hazır Nesneler glutsolidsphere, glutwiresphere glutsolidcube, glutwirecube glutsolidcone, glutwirecone glutsolidtorus, glutwiretorus glutsoliddodecahedron, glutwiredodecahedron glutsolidoctahedron, glutwireoctahedron glutsolidtetrahedron, glutwiretetrahedron glutsolidicosahedron, glutwireicosahedron glutsolidteapot, glutwireteapot I Dr. Aybars UĞUR 52

53 Üç Boyutlu Hazır Nesneler II glutsolidcone - render a solid or wireframe cone respectively. glutwirecone glutsolidcube - render a solid or wireframe cube respectively. glutsoliddodecahedron - render a solid or wireframe dodecahedron (12-sided regular solid) respectively. glutsolidicosahedron - render a solid or wireframe icosahedron (20-sided regular solid) respectively. glutsolidoctahedron - render a solid or wireframe octahedron (8-sided regular solid) respectively. glutsolidsphere - render a solid or wireframe sphere respectively. glutsolidteapot - render a solid or wireframe teapot respectively. glutsolidtetrahedron - render a solid or wireframe tetrahedron (4-sided regular solid) respectively. glutsolidtorus - render a solid or wireframe torus (doughnut) respectively. Dr. Aybars UĞUR 53

54 Projection Matrix I Sets up a perspective projection. glfrustrum (...); gluperspective (fovy, aspect, near, far); glortho (...); glulookat (...); (often applied to modelview matrix) Dr. Aybars UĞUR 54

55 Projection Matrix - II Example: glmatrixmode(gl_projection); glloadidentity(); gluperspective(64, (float)windowwidth / (float)windowheight, 4, 4096); glulookat(0.0, 0.0, 2.0, // camera position 0.0, 0.0, 0.0, // target position 0.0, 0.0, 2.0);// up vector Dr. Aybars UĞUR 55

56 Perspective Viewing Volume Specified by gluperspective() Dr. Aybars UĞUR 56

57 Viewing Transformations Default camera position glulookat(4.0, 2.0, 1.0, 2.0, 4.0, -3.0, 2.0, 2.0, -1.0); Dr. Aybars UĞUR 57

58 Viewport Transformation The viewport transformation specifies the rectangular region of the window where the model is drawn. void glviewport(glint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height); Defines a pixel rectangle in the window into which the final image is mapped. The (x, y) parameter specifies the lowerleft corner of the viewport, and width and height are the size of the viewport rectangle. By default, the initial viewport values are (0, 0, winwidth, winheight), where winwidth and winheight are the size of the window. Dr. Aybars UĞUR 58

59 Viewport Transformation The aspect ratio of a viewport should generally equal to the aspect ratio of the viewing volume. gluperspective(fovy, 1.0, near, far); glviewport(0, 0, 400, 400); gluperspective(fovy, 1.0, near, far); glviewport (0, 0, 400, 200); Dr. Aybars UĞUR 59

60 Sample Viewport Application // top left: top view glviewport(0, win_height/2, win_width/2, win_height/2); glmatrixmode(gl_projection); glloadidentity(); glortho(-3.0, 3.0, -3.0, 3.0, 1.0, 50.0); glulookat(0.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -1.0); glmatrixmode(gl_modelview); glloadidentity(); glcalllist(object); // top right: right view glviewport(win_width/2, win_height/2, win_width/2, win_height/2); glmatrixmode(gl_projection); glloadidentity(); glortho(-3.0, 3.0, -3.0, 3.0, 1.0, 50.0); glulookat(5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0); glmatrixmode(gl_modelview); glloadidentity(); glcalllist(object); // bottom left: front view glviewport(0, 0, win_width/2, win_height/2); glmatrixmode(gl_projection); glloadidentity(); glortho(-3.0, 3.0, -3.0, 3.0, 1.0, 50.0); glulookat(0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0); glmatrixmode(gl_modelview); glloadidentity(); glcalllist(object); // bottom right: rotating perspective view glviewport(win_width/2, 0, win_width/2, win_height/2); glmatrixmode(gl_projection); glloadidentity(); gluperspective(70.0, 1.0, 1, 50); glulookat(0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0); glmatrixmode(gl_modelview); glloadidentity(); glrotatef(30.0, 1.0, 0.0, 0.0); glrotatef(angle, 0.0, 1.0, 0.0); glcalllist(object); Dr. Aybars UĞUR 60

61 OpenGL : Setting Up Rendering States OpenGL is a state machine: polygons are affected by the current color, transformation, drawing mode, etc. Enable and disable features such as lighting, texturing, and alpha blending. glenable (GL_LIGHTING); gldisable (GL_FOG); Forgetting to enable something is a common source of bugs! Dr. Aybars UĞUR 61

62 OpenGL: Normals and Lighting OpenGL can do lighting computations for you Normal vectors should be of unit length (normalized) in most cases. Normal vector kept as state each vertex is assigned the most recently set normal vector... glnormal3fv (n0); glvertex3fv (v0); glvertex3fv (v1); glvertex3fv (v2);... Dr. Aybars UĞUR 62

63 OpenGL: Lighting glenable (GL_LIGHTING); OpenGL supports a minimum of 8 lights. glenable (GL_LIGHT0);... glenable (GL_LIGHT7); Lights have a position, type, and color, among other things (more details in text). Types of lights are point light, directional light, and spotlight. Dr. Aybars UĞUR 63

64 Lighting in OpenGL GLfloat amb0[] = {0.2, 0.4, 0.6, 1.0}; GLfloat diff0[] = {0.8, 0.9, 0.5, 1.0}; GLfloat spec0[] = {1.0, 0.8, 1.0, 1.0}; gllightfv(gl_light0, GL_AMBIENT, amb0); //attach them to LIGHT0 gllightfv(gl_light0, GL_DIFFUSE, diff0); gllightfv(gl_light0, GL_SPECULAR, spec0); Dr. Aybars UĞUR 64

65 OpenGL: Material Properties Material properties are associated with each polygon (corresponding light properties) glmaterial*( *(GLenum face, GLenum pname,, TYPE param); Some properties (pname) : GL_AMBIENT: Ambient color of material GL_DIFFUSE: Diffuse color of material GL_SPECULAR: Specular component (for highlights) GL_SHININESS: Specular exponent (intensity of highlight) Dr. Aybars UĞUR 65

66 OpenGL: Texturing Mapping the texture to the polygon specify (s,t( s,t) ) texture coordinates for (x,y,z)) polygon vertices texture coordinates (s,t)are( from 0,1: gltexcoord2f(s,t); t (x3,y3,z3) (x1,y1,z1) 1,1 0,1 1,1 + 0,0 s 0,0 (x0,y0,z0) 1,0 (x2,y2,z2) Dr. Aybars UĞUR 66

67 OpenGL: Alpha Blending When enabled, OpenGL uses the alpha channel to blend a new fragment s color value with a color in the framebuffer + =? New color (r1,g1,b1,a1) source Color in framebuffer (r0,g0,b0,a0) destination (r,g,b,a ) Useful for overlaying textures or other effects Dr. Aybars UĞUR 67

68 OpenGL: Fog Simulate atmospheric effects glfog (): Sets fog parameters glenable (GL_FOG); Dr. Aybars UĞUR 68

69 Rendering Pipeline Dr. Aybars UĞUR 69

70 OpenGL: Other Features Display Lists (ch( 7): Speed up your game! Quadrics (ch( 11): Pre-made objects Also look at GLUT s objects Evaluators (ch( 12): Bezier curves and surfaces Selection (ch( 13): Clicking on game objects with a mouse Dr. Aybars UĞUR 70

71 CSGL C Sharp Graphics Library

72 CSGL OpenGL in.net ortamında kullanımını sağlayan grafik kütüphanesidir. Adresler : üzerinde csgl dll.zip install dosyasından kurularak program geliştirmeye başlanabilir. Dr. Aybars UĞUR 72

73 Dikdörtgen Çizdiren CSGL Kodu (1) using System; using System.Drawing Drawing; using System.Windows..Windows.Forms; using CsGL.OpenGL OpenGL; public class RectDemo : Form { MyView view = new MyView(); public RectDemo() { Text = "Rect" demo!"; view.dock = DockStyle.Fill Fill; Controls.Add Add( view ); } } public static void Main() { RectDemo di = new RectDemo(); Application.Run Run( ( di ); } Dr. Aybars UĞUR 73

74 Dikdörtgen Çizdiren CSGL Kodu (2) class MyView : OpenGLControl { public override void gldraw() { GL.glClear glclear( ( GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT ); // Clear Screen And Depth Buffer GL.glBegin glbegin( ( GL.GL_QUADS ); GL.glVertex2i( 10, 10 ); GL.glVertex2i( 10, 50 ); GL.glVertex2i( 100, 50 ); GL.glVertex2i( 100, 10 ); GL.glEnd glend(); GL.glFlush glflush(); } protected override void InitGLContext() { GL.glClearColor glclearcolor( ( 1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f ); GL.glColor3f( 0.0f, 0.0f, 0.0f ); GL.glPointSize glpointsize( ( 4.0f ); } Dr. Aybars UĞUR 74

75 Dikdörtgen Çizdiren CSGL Kodu (3) protected override void OnSizeChanged(EventArgs e) { base.onsizechanged OnSizeChanged(e); } } GL.glMatrixMode glmatrixmode(gl.gl_projection); GL.glLoadIdentity glloadidentity(); GL.gluOrtho2D( 0.0, Size.Width Width,, 0.0, Size.Height ); Dr. Aybars UĞUR 75

76 KAYNAKLAR Bilgisayar Grafikleri ders notları, Aybars UĞUR, Ege Üniversitesi OpenGL Red Book Sean Walker ve Ian Buck ders slaytları, Stanford University Dr. Aybars UĞUR 76

ÖNSÖZ Matematik bir yönüyle, karmaşık yapılarda düzen arama bilimidir. Bu tanım, hem matematik bilimine katkı sağlamak hem de matematiğin en verimli bir şekilde nasıl öğretileceği yollarını aramak için

Detaylı

LiftMedia. Asansörlere Özel TFT LCD Gösterge, Müzik ve Anons Sistemi TFT LCD Display, Music and Announcement System for Lifts

LiftMedia. Asansörlere Özel TFT LCD Gösterge, Müzik ve Anons Sistemi TFT LCD Display, Music and Announcement System for Lifts LiftMedia Asansörlere Özel TFT LCD Gösterge, Müzik ve Anons Sistemi TFT LCD Display, Music and Announcement System for Lifts KULLANICI KILAVUZU USER MANUAL TR/EN Yayıncı Firma ARKEL Elektrik Elektronik

Detaylı

THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY JANUARY 2005. Volume 4 - Issue 1. Assoc. Prof. Dr. Aytekin İşman Editor-in-Chief

THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY JANUARY 2005. Volume 4 - Issue 1. Assoc. Prof. Dr. Aytekin İşman Editor-in-Chief THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY JANUARY 2005 Volume 4 - Issue 1 Assoc. Prof. Dr. Aytekin İşman Editor-in-Chief Prof. Dr. Jerry Willis Editor Fahme Dabaj Associate Editor ISSN: 1303-6521

Detaylı

Blu-ray Home Entertainment System

Blu-ray Home Entertainment System HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Home Entertainment System user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product

Detaylı

LCD Digital Colour TV GB TR. Operating Instructions Kullanım Kılavuzu. KDL-52V4000/52V42xx. KDL-46V4000/46V42xx. KDL-40V4000/40V42xx

LCD Digital Colour TV GB TR. Operating Instructions Kullanım Kılavuzu. KDL-52V4000/52V42xx. KDL-46V4000/46V42xx. KDL-40V4000/40V42xx LCD Digital Colour TV Operating Instructions Kullanım Kılavuzu GB TR KDL-52V4000/52V42xx KDL-46V4000/46V42xx KDL-40V4000/40V42xx KDL-40S40xx/40U40xx KDL-40L4000 2008 Sony Corporation 3-298-969-61(1) Introduction

Detaylı

*MFL68662455* User Guide OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

*MFL68662455* User Guide OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL User Guide LED Monitor* * LG LED Monitors applies LCD Monitors with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. *MFL68662455*

Detaylı

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Detaylı

GENERAL INFORMATION 3 Main Features For your Safety Unpacking General Operation RCU Front Panel Rear Panel 3 4 5 5 6 7 7 INSTALLATION 8 Connecting to TV& VCR using SCART support Connecting to Digital Amplifier

Detaylı

7.1CH Blu-ray Home Entertainment System

7.1CH Blu-ray Home Entertainment System HT-E6750W 7.1CH Blu-ray Home Entertainment System user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

Detaylı

Mini Scart SatReciever

Mini Scart SatReciever Mini Scart SatReciever Scart Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu JS-2011PVR MINI SCART JS-2011PVR MINI SCART Önemli Güvenlik Uyarıları UYARI : Elektrik riskine kar ı, cihazın kapa ını açmayınız. çerisinde,

Detaylı

HTML 5. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228

HTML 5. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228 HTML 5. Bölüm Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com (Son Güncelleme: 26.03.2015) Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228 WEB SAYFALARINDA RENKLER COLORS IN WEB PAGES Web

Detaylı

LCD240X128A Asansörler İçin Grafik LCD Gösterge Graphic LCD Display for Elevators

LCD240X128A Asansörler İçin Grafik LCD Gösterge Graphic LCD Display for Elevators LCD240X128A Asansörler İçin Grafik LCD Gösterge Graphic LCD Display for Elevators KULLANICI KILAVUZU USER MANUAL TR/EN Yayıncı Firma ARKEL Elektrik Elektronik Ticaret Ltd. Şti. Şerifali Mah. Bayraktar

Detaylı

GNU Solfege 3.16.bzr-checkout Kullanıcı El Kitabı

GNU Solfege 3.16.bzr-checkout Kullanıcı El Kitabı GNU Solfege 3.16.bzr-checkout Kullanıcı El Kitabı Tom Cato Amundsen Telif Hakkı 2005 Tom Eykens Telif Hakkı 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Tom Cato Amundsen Telif Hakkı

Detaylı

GB230 TÜRKÇE E N G L I S H

GB230 TÜRKÇE E N G L I S H TÜRKÇE E N G L I S H GB230 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : MMBBXXXXXXX (1.0)

Detaylı

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 3.8 Favori Listeleri 3.9 Diğer Ayarlar 9 10 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 7.1 INFO ( Bilgi) 7.2 EPG ( Program Rehberi) 7.3 FIND (Bul) 7.4 Sayı Tuşları

Detaylı

Çizgiler ve anlamları

Çizgiler ve anlamları Çizgiler ve anlamları Teknik çizimde farklı özelliklerde ve kalınlıklarda çizgiler kullanılır. Standartlarda tanımlanmış olan her bir çizgi tipinin kendine ait özel bir anlamı vardır. Bir teknik resim

Detaylı

İçindekiler. Türkçe - 1 -

İçindekiler. Türkçe - 1 - İçindekiler GÜVENLİK ÖNLEMLERİ...1 Teknik Özellikler...2 Desteklenen PC Girişi Tipik Ekran Modları...2 Adım 1 Uzaktan Kumandaya Pil Takılması...2 Adım 2 - Kontrol Düğmesi...2 Adım 3 Harici Cihazların Bağlanması...2

Detaylı

HTML. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228. 1. Bölüm

HTML. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228. 1. Bölüm HTML 1. Bölüm Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com (Son Güncelleme: 12.02.2015) Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228 Konumuz HTML / The HTML Nedir HTML? Hyper Text Markup

Detaylı

Kullanım Kılavuzu X-9000N

Kullanım Kılavuzu X-9000N Kullanım Kılavuzu X-9000N DVD/VCD/CD/MP3/MP4/SD/USB PLAYER FM/MW TUNER TV, GPS & Bluetooth Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu işletim talimatlarını tümüyle okuyun,

Detaylı

GL 76 M LD XS GL 76 M RD XS GL 76 MT C XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları

GL 76 M LD XS GL 76 M RD XS GL 76 MT C XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları Instructions for use and installation Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Kullanım ve montaj talimatları 8 programlı çok fonksiyonlu ankastre fırın GL 6 M LD XS GL 6 M RD XS GL 6 MT C XS

Detaylı

DUDLEY KNOX LIBRARY NAVAL PC lduate SCHOOL MONTERFY. CALIFOR1IIA 03943

DUDLEY KNOX LIBRARY NAVAL PC lduate SCHOOL MONTERFY. CALIFOR1IIA 03943 Author(s) Akinsel, Serdar Title Reduction in bandwidth by using variable le Publisher Issue Date 1985 URL http://hdl.handle.net/10945/21522 This document was downloaded on August 18, 2015 a DUDLEY KNOX

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME Bitirme Ödevi Dilek Üstünalan 040040228 Neşe Erden 040030050 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı:

Detaylı

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS 2 İçindekiler GÜVENLİK ÖNLEMLERİ...1 Teknik Özellikler...2 Desteklenen PC Girişi Tipik Ekran Modları...2 Adım 1 Uzaktan Kumandaya

Detaylı

General (Genel) SYSTEM OPTIONS

General (Genel) SYSTEM OPTIONS General (Genel) SYSTEM OPTIONS Reset All: Tüm ayarları kurulum ayarlarına geri döndürür. Open Last Document(s) at start up: Program başlatıldığında son açılan dosyanın karşınıza gelmesini sağlar. Never

Detaylı

penremote KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL

penremote KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL penremote KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL 2 İÇİNDEKİLER / CONTENT Airfel kalemkumanda hakkında 5 Giriş 7 Kumanda ayarları ile ilgili genel bilgiler 7 Kumandayı ilk kez açmak 8 Manual sekmesi 10 Automatic

Detaylı

Owner s Manual. Indoor Unit MMK-AP0074MH-TR MMK-AP0094MH-TR MMK-AP0124MH-TR AIR CONDITIONER (MULTI TYPE) Model name: High-Wall Type.

Owner s Manual. Indoor Unit MMK-AP0074MH-TR MMK-AP0094MH-TR MMK-AP0124MH-TR AIR CONDITIONER (MULTI TYPE) Model name: High-Wall Type. AIR CONDITIONER (MULTI TYPE) Owner s Manual Indoor Unit Model name: High-Wall Type MMK-AP0074MH-TR MMK-AP0094MH-TR MMK-AP0124MH-TR Owner s Manual 1 English Kullanıcı kılavuzu 35 Türkçe SMMS High-Wall Type

Detaylı

7/10 revised 9/14 FORM NO. 56041978

7/10 revised 9/14 FORM NO. 56041978 7/10 revised 9/14 FORM NO. 56041978 A-English B-Türkçe Models: 56413006(BR1100S), 56413007(BR1100S C / w/sweep system) 56413010(BR1300S), 56413011(BR1300S C / w/sweep system) Instructions for Use Original

Detaylı

TURKISH TEXT TO SPEECH SYSTEM

TURKISH TEXT TO SPEECH SYSTEM TURKISH TEXT TO SPEECH SYSTEM A THESIS SUBMITTED TO THE DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING AND THE INSTITUTE OF ENGINEERING AND SCIENCE OF BILKENT UNIVERSITY IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS

Detaylı

GPSMAP 500/700 Series and echomap 50/70 Series Owner s Manual

GPSMAP 500/700 Series and echomap 50/70 Series Owner s Manual GPSMAP 500/700 Series and echomap 50/70 Series Owner s Manual July 2013 190-00000-00 Printed in Taiwan All rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part,

Detaylı

DEVELOPMENT OF A TRANSLATION MEMORY SYSTEM FOR TURKISH TO ENGLISH. by Pınar Kavak B.S, Computer Engineering, Bilkent University, 2006

DEVELOPMENT OF A TRANSLATION MEMORY SYSTEM FOR TURKISH TO ENGLISH. by Pınar Kavak B.S, Computer Engineering, Bilkent University, 2006 DEVELOPMENT OF A TRANSLATION MEMORY SYSTEM FOR TURKISH TO ENGLISH by Pınar Kavak B.S, Computer Engineering, Bilkent University, 2006 Submitted to the Institute for Graduate Studies in Science and Engineering

Detaylı