OPENGL. Y. Doç. Dr. Aybars UĞUR Ocak 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OPENGL. Y. Doç. Dr. Aybars UĞUR Ocak 2006"

Transkript

1 OPENGL Y. Doç. Dr. Aybars UĞUR

2 OpenGL Nedir? OpenGL (Open Graphics Library), grafik donanımını kullanmak için hazırlanmış bir yazılım arayüzüdür. Bu kütüphane yardımıyla, 2B (Boyutlu) ve 3B Grafiksel nesneler ve işlemler, kolaylıkla tanımlanabilmektedir. Programlama dillerindeki önemli bir eksikliği gidermektedir. İki ve üç boyutlu etkileşimli grafikler içeren yazılımlar geliştirmek için kullanılan 250 farklı komutu (200 ü OpenGL in kendi içinde, 50 si de OpenGL Utility Library yani glut içinde olmak üzere) içermektedir. Grafik donanımlarının gücünden yararlanmaktadır. Dr. Aybars UĞUR 2

3 OpenGL : Bazı Özellikler İşletim Sistemi bağımsızdır (Windows 95/98/NT/ , Linux, Unix, MacOS, BeOS). Windows ta standart olarak gelir. Programlama Dili bağımsızdır. Kütüphane, C, C++,, C#, Java, Visual Basic, Delphi, Fortran, Perl gibi dillerden kullanılabilmektedir. Pencere yöneticilerinden bağımsızdır. Sisteme özgü ekler yapılmazsa, programlar, Win32, X-WindowX gibi tüm pencere yöneticileri ile sorunsuz çalışır. Pencere, fare ve klavye işlemlerinden bağımsız hale getirmek için kullanılan glut,, birçok işletim sistemine aktarılmıştır. Dr. Aybars UĞUR 3

4 OpenGL Temelleri Red Book tan yararlanınız OpenGL bir durum makinesidir : Çokgenler, etkin (current) renk, dönüşüm, çizim modu vs. etkilenir. OpenGL Spesifikasyonundaki herşey, tüm gerçekleştirimlerinde desteklenir. Dr. Aybars UĞUR 4

5 OpenGL RedBook - II Chapter 1, "Introduction to OpenGL," Chapter 2, "State Management and Drawing Geometric Objects," Chapter 3, "Viewing," Chapter 4, "Color," Chapter 5, "Lighting," Dr. Aybars UĞUR 5

6 OpenGL RedBook - II Chapter 6, "Blending, Antialiasing, Fog, and Polygon Offset," Chapter 7, "Display Lists," Chapter 8, "Drawing Pixels, Bitmaps, Fonts, and Images," Chapter 9, "Texture Mapping," Chapter 10, "The Framebuffer," Dr. Aybars UĞUR 6

7 OpenGL RedBook - III Chapter 11, "Tessellators and Quadrics," Chapter 12, "Evaluators and NURBS," Chapter 13, "Selection and Feedback," Chapter 14, "Now That You Know," Dr. Aybars UĞUR 7

8 OpenGL ve Visual C Bu ders notları, basit olarak Visual C de OpenGL kullanımını anlatmak üzere hazırlanmıştır. OpenGL in diğer programlama dillerinden kullanımı benzer şekildedir. Örnek programlar hazırlandıktan sonra, Visual C kullanılarak çalıştırılmış ve test edilmiştir. Örnekleri çalıştırabilmek için VC yüklendikten sonra GLUT un eklenmesi gerekmektedir. Glut un güncel sürümü, aşağıda belirtilen adresten indirilebilmektedir : xmission.com/~.com/~nate/opengl.html Dr. Aybars UĞUR 8

9 Glut un Kurulumu Visual C yüklendikten sonra, GLUT un kurulması : GLUT Version (117 KB) içindeki GLUT32.DLL, \Windows\System klasörüne (NT tabanlı ise WINNT\System System) GLUT.H, \Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98 VC98\Include\GL klasörüne GLUT.LIB, \Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98 VC98\Lib klasörüne kopyalanır. Proje ayarları Project-Settings Settings-Link-Object/Library Modules de başa : opengl32.lib lib glut32.lib lib eklenir. Dr. Aybars UĞUR 9

10 Using OpenGL & GLUT in Visual Studio.NET 2003 GLUT.H C:\Program Files\Microsoft Visual Studio.NET 2003\Vc7 Vc7\PlatformSDK\Include\gl GLUT.LIB C:\Program Files\Microsoft Visual Studio.NET 2003\Vc7 Vc7\PlatformSDK\Lib Dr. Aybars UĞUR 10

11 Glut : Başlangıç int main (int argc, char *argv[]) { glutinit(&argc, argv); glutinitdisplaymode (GLUT_DEPTH GLUT_DOUBLE GLUT_RGBA); glutinitwindowsize (windowwidth, windowheight); glutinitwindowposition (0, 0); glutcreatewindow ( 248 Video Game!"); } SetStates(); // Initialize rendering states* RegisterCallbacks(); // Set event callbacks* glutmainloop(); return 0; // Start GLUT Dr. Aybars UĞUR 11

12 İlk OpenGL Programı : Pencere Açmak #include <GL/glut glut.h> void init(void void) { glclearcolor(1.0,1.0,1.0,0.0); glshademodel(gl_flat); } void display(void void) { glclear(gl_color_buffer_bit); glutswapbuffers(); } int main(int int argc, char **argv argv) { glutinit(& (&argc,argv); glutinitdisplaymode(glut_double GLUT_RGB); glutinitwindowsize(400,100); glutinitwindowposition(100,100); glutcreatewindow("merhaba"); init(); glutdisplayfunc(display display); glutmainloop(); return 0; } Dr. Aybars UĞUR 12

13 OpenGL Double Buffering Double buffering: Draw on back buffer while front buffer is being displayed. When finished drawing, swap the two, and begin work on the new back buffer. glutswapbuffers(); Primary purpose: eliminate flicker Dr. Aybars UĞUR 13

14 VC++ Programının İşletimi File-New New-Workspaces den yeni bir Workspace açılır. File-New New-Files-C++ Source File ile C++ Kaynak Kodu sayfası açılır. Program yazılır veya belgeden kopyalanır. Derlenip çalıştırılır. Dr. Aybars UĞUR 14

15 OpenGL Komut Yapısı glcolor3f parametre veri tipi (float) OpenGL komutu öneki OpenGL komutu Komutu oluşturan kelimeler büyük harfle başlar Komutun üç parametre alan tipi Dr. Aybars UĞUR 15

16 OpenGL Sabit Yapısı GL_COLOR_BUFFER_BIT Sabitler GL_ ile başlar Tümü büyük harftir Kelimeleri ayırmada alt çizgi kullanılır Dr. Aybars UĞUR 16

17 Nesne Köşelerini Belirtme Nesneler köşeleri ile belirtilir : glvertex3f (2.0, 4.1, 6.0); glvertex2i (4, 5); Etkin Renk köşeleri etkiler : glcolor3f (0.0, 0.5, 1.0); Dr. Aybars UĞUR 17

18 Üçgen Oluşturma Şeklin köşeleri, glbegin(mode) ve glend() bloğu içinde ve saat yönü (counter-clockwise) sırasında yazılır. glbegin (GL_TRIANGLES); glvertex2i (0, 0); glvertex2i (2, 0); glvertex2i (1, 1); glend(); Dr. Aybars UĞUR 18

19 Şekil Oluşturma Dr. Aybars UĞUR 19

20 Primitive (İlkel) Türleri glbegin için Points Lines GL_POINTS GL_LINES, GL_LINE_STRIP, GL_LINE_LOOP Triangles GL_TRIANGLES, GL_TRIANGLE_STRIP, GL_TRIANGLE_FAN Quads GL_QUADS, GL_QUAD_STRIP Polygons GL_POLYGON Dr. Aybars UĞUR 20

21 Temel Geometrik Tipler GL_POINTS individual points GL_LINES pairs of vertices interpreted as individual line segments GL_LINE_STRIP series of connected line segments GL_LINE_LOOP same as above, with a segment added between last and first vertices GL_TRIANGLES triples of vertices interpreted as triangles GL_TRIANGLE_STRIP linked strip of triangles GL_TRIANGLE_FAN linked fan of triangles GL_QUADS quadruples of vertices interpreted as four-sided polygons GL_QUAD_STRIP linked strip of quadrilaterals GL_POLYGON boundary of a simple, convex polygon Dr. Aybars UĞUR 21

22 İki Boyut ve Koordinat Sistemi OpenGL,, iki boyutlu grafikler için birçok alternatif içermektedir. Basit bir dikdörtgen çizmek için aşağıdaki kod bloğu kullanılır : glbegin( ( GL_QUADS ); glcolor3f( 1.0, 0.0, 0.0 ); glvertex2f( 0.0, 0.0 ); glvertex2f( 0.9, 0.0 ); (-1,-1) glvertex2f( 1.0, 1.0 ); glvertex2f( 0.0, 0.5 ); glend(); (1,1) Dr. Aybars UĞUR 22

23 Renkler KırmızıYeşil Mavi glcolor3f(0.0, 0.0, 0.0); black glcolor3f(1.0, 0.0, 0.0); red glcolor3f(0.0, 1.0, 0.0); green glcolor3f(1.0, 1.0, 0.0); yellow glcolor3f(0.0, 0.0, 1.0); blue glcolor3f(1.0, 0.0, 1.0); magenta glcolor3f(0.0, 1.0, 1.0); cyan glcolor3f(1.0, 1.0, 1.0); white glcolor3f(0.9, 0.9, 0.9); light gray glcolor3f(0.3, 0.3, 0.3); dark gray Tüm renkler, üç ana rengin (r, g, b) bileşiminden oluşur. Dr. Aybars UĞUR Tüm renkler, üç ana rengin (r, g, b) bileşiminden oluşur. 23

24 Örnek 2 : Mavi Dikdörtgen Çizmek #include <gl/glut.h> void init(void void) { glclearcolor(1.0,1.0,1.0,0.0); glshademodel(gl_flat); } void Draw_A A_Rectangle(void) { glbegin(gl_quads); glcolor3f(0.0,1.0,0.0); glvertex2f(0.25,0.25); glcolor3f(1.0,1.0,0.0); glvertex2f(0.25,0.75); glcolor3f(1.0,0.0,0.0); glvertex2f(0.75,0.75); glcolor3f(0.0,0.0,1.0); glvertex2f(0.75,0.25); glend(); } void display(void void) { glclear(gl_color_buffer_bit); Draw_A A_Rectangle(); glutswapbuffers(); } int main(int int argc,char char **argv argv) { glutinit(& (&argc,argv); glutinitdisplaymode(glut_double GLUT_RGB); glutinitwindowsize(400,100); glutinitwindowposition(100,100); glutcreatewindow(" Rectangle "); init(); glutdisplayfunc(display display); glutmainloop(); return 0; } Dr. Aybars UĞUR 24

25 Çokgen Üzerinde Renk Geçişi glshademodel(gl_smooth); void Draw_A A_Rectangle(void) { glbegin(gl_quads); glcolor3f(0.0,1.0,0.0); glvertex2f(0.25,0.25); glcolor3f(1.0,1.0,0.0); glvertex2f(0.25,0.75); glcolor3f(1.0,0.0,0.0); glvertex2f(0.75,0.75); glcolor3f(0.0,0.0,1.0); glvertex2f(0.75,0.25); glend(); } GL_FLAT Dr. Aybars UĞUR 25

26 OpenGL: Shading OpenGL supports 2 basic shading models: flat and smooth. glshademodel(gl_flat); glshademodel(gl_smooth); Dr. Aybars UĞUR 26

27 Örnek 3 : Döngü ile Çokgen Oluşturma #include <gl/glut.h> #include <math.h> void init(void void) { glclearcolor(1.0,1.0,1.0,0.0); glshademodel(gl_flat); } void Draw_Polygon Polygon(void) { double M_PI = , angle; glcolor3f(0.0,1.0,0.0); glbegin (GL_LINE_LOOP); for (int j=0; j<10; j++) { angle = 2*M_PI*j/10; glvertex2f (cos( cos(angle), sin(angle angle)); } glend(); } void display(void void) { glclear(gl_color_buffer_bit); Draw_Polygon Polygon(); glutswapbuffers(); } int main(int int argc,char char **argv argv) { glutinit(& (&argc,argv); glutinitdisplaymode(glut_double GLUT_RGB); glutinitwindowsize(400,100); glutinitwindowposition(100,100); glutcreatewindow(" Polygon "); init(); glutdisplayfunc(display display); glutmainloop(); return 0; } Dr. Aybars UĞUR 27

28 GLUT Event Callbacks Register functions that are called when certain events occur. Examples: glutdisplayfunc( ( Display ); glutkeyboardfunc( ( Keyboard ); glutreshapefunc( ( Reshape ); glutmousefunc( ( Mouse ); glutpassivemotionfunc( PassiveFunc ); glutmotionfunc( MouseDraggedFunc ); glutidlefunc( ( Idle ); Dr. Aybars UĞUR 28

29 Etkileşim : Klavye void keyboard(unsigned char key, int x, int y) { switch(key key) { case 'x' : axis = X; spin(); glutpostredisplay(); break; case 'y' : axis = Y; spin(); glutpostredisplay(); break; default : break; } } Main e Eklenmesi gereken : glutkeyboardfunc(keyboard keyboard); Dr. Aybars UĞUR 29

30 Etkileşim : Fare void mouse(int button, int state, int x, int y) { switch (button)) { case GLUT_LEFT_BUTTON: if (state == GLUT_DOWN) glutidlefunc(spindisplay spindisplay); break; case GLUT_MIDDLE_BUTTON: if (state == GLUT_DOWN) glutidlefunc(null); break; default: break; } } Main e Eklenmesi gereken: glutmousefunc(mouse mouse); Dr. Aybars UĞUR 30

31 OPENGL : 3D CONCEPTS The camera initially points down the negative z-axis. (You're seeing the back of the camera.) Dr. Aybars UĞUR 31

32 Summary of 3D Transformation P(x, y, z) Modeling Transformation Viewing Transformation Projection Transformation Window-to-Viewport Transformation P(x, y) 3D Object Coordinates 3D World Coordinates 3D Viewing Coordinates 2D Projection Coordinates 2D Device Coordinates Dr. Aybars UĞUR 32

33 The Camera Analogy To take a photograph with a camera, steps might be Set up your tripod and pointing the camera at the scene (viewing trans.) Arrange the scene to be photographed into the desired composition (modoling trans.) Choose a camera lens or adjust the zoom (projection trans.) Determine how large you want the final photograph to be - for example, you might want it enlarged (viewport trans.) After these steps are performed, the picture can be snapped or the scene can be drawn. Dr. Aybars UĞUR 33

34 Stages of Vertex Transform Modelview matrix: orients the model and the camera relative to each other. Projection matrix: specifies the shape and orietation of the viewing volume. Viewport transformation: controls the conversion of 3D model coordinates to screen coordinates. Dr. Aybars UĞUR 34

35 Example: Drawing Cube 1 #include <GL/gl.h> #include <GL/glu.h> #include <GL/glut.h> void init(void) { glclearcolor (0.0, 0.0, 0.0, 0.0); glshademodel (GL_FLAT); } void display(void) { glclear (GL_COLOR_BUFFER_BIT); glcolor3f (1.0, 1.0, 1.0); glloadidentity (); /* clear the matrix */ /* viewing transformation */ glulookat (0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0); glscalef (1.0, 2.0, 1.0); /* modeling transformation */ glutwirecube (1.0); glflush (); } Dr. Aybars UĞUR 35

36 Example: Drawing Cube 2 void reshape (int w, int h) { glviewport (0, 0, (GLsizei) w, (GLsizei) h); glmatrixmode (GL_PROJECTION); glloadidentity (); glfrustum (-1.0, 1.0, -1.0, 1.0, 1.5, 20.0); glmatrixmode (GL_MODELVIEW); } int main(int argc, char** argv) { glutinit(&argc, argv); glutinitdisplaymode (GLUT_SINGLE GLUT_RGB); glutinitwindowsize (500, 500); glutinitwindowposition (100, 100); glutcreatewindow (argv[0]); init (); glutdisplayfunc(display); glutreshapefunc(reshape); glutmainloop(); return 0; } Dr. Aybars UĞUR 36

37 Example: Drawing Cube 3 Viewing Transformation Analogus to positioning and aiming the camera. Usage: glulookat() Arguments indicate where the camera (eye position) is placed, where it is aimed, and which way is up. In the example, we place the camera at (0, 0, 5), aim the camera lens toward (0, 0, 0) and specify the up-vector as (0, 1, 0) By default the camera is at the origin (0, 0, 0), points down the negative z-axis and has an up-vector of (0, 0, 1) Modeling Transformation Analogous to positioning and orienting the model. Uasge: glscalef() Arguments specify how scaling should occur along the 3 axes. In the example, the cube is drawn twice as large in the y direction Dr. Aybars UĞUR 37

38 Example: Drawing Cube 4 Projection Transformation Similar to choosing a lens for a camera as determining what the field of view (FOV) or viewing volume is. In addition, it determines how objects are projected onto screen. Usage: glfrustum() Arguments describe values of left, right, bottom, top, near and far for a viewing volume. Before calling glfrustum(), glmatrixmode() with the argument GL_PROJECTION must be called. After calling glfrustum(), the matrix stack must be set back to GL_MODELVIEW Take care the current matrix with glloadidentity() Note: Default matrix stack is GL_MODELVIEW Dr. Aybars UĞUR 38

39 Example: Drawing Cube 5 Viewport Transformation Indicates the region of available screen area into which the scene is mapped. Usage: glviewport() The arguments describe the origin, the width and height of the region within the window. What does OpenGL do when all transformations have been specified? Transforms each vertex of every object in the scene by the modeling and viewing transformations. Transforms the vertices and clips the objects by the projection transformations Divides the remaining transformed vertices with w and maps them onto the viewport. Dr. Aybars UĞUR 39

40 Let s Think About Transformations In general, the order of transformation is critical If oyu do transformation A and then transformation B, you almost always get something different than you do them the the opposite order. Dr. Aybars UĞUR 40

41 Transformations and Viewing OpenGL has 3 different matrix modes: GL_MODELVIEW GL_PROJECTION GL_TEXTURE Choose the matrix with: glmatrixmode( ); Dr. Aybars UĞUR 41

42 Modelview matrix Transforms objects within the scene. glmatrixmode(gl_modelview); glloadidentity(); gltranslatef(10.5, 0, 0); glrotatef(45, 0, 0, 1); DrawCube(); Remember that the operations are right multiplied, so the transformation just before DrawCube() takes effect first. Dr. Aybars UĞUR 42

43 Modeling Transformations void gltranslate{fd}(type x, TYPE y, TYPE z); Multiplies the current matrix by a matrix that moves (translates) an object by the given x, y, and z values (or moves the local coordinate system by the same amounts). Dr. Aybars UĞUR 43

44 Üç Boyutlu Dönüşümler glrotate produces a rotation of angle degrees around the vector (x,y,z). void glrotated( GLdouble angle, GLdouble x, GLdouble y, GLdouble z) void glrotatef( GLfloat angle, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z ) glscale produces a nonuniform scaling along the x, y, and z axes. void glscaled( GLdouble x, GLdouble y, GLdouble z ) void glscalef( GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z ) gltranslate produces a translation by (x,y,z). void gltranslated( GLdouble x, GLdouble y, GLdouble z ) void gltranslatef( GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z ) Dr. Aybars UĞUR 44

45 OpenGL Matrix Stacks glloadidentity(void); Clears the currently modifiable matrix for future transformation instructions. Typically we call this instruction before specifying modeling, viewing or projection transformations. Dr. Aybars UĞUR 45

46 OpenGL Matrix Stacks Manipulating stacks: the OpenGL calls to push, pop, or multiply top of stack glloadmatrix(void); glmultmatrix(void); glpushmatrix(void); the topmost matrix is copied glpopmatrix(void); the topmost matrix is destroyed All vertices of the object are multiplied by the matrix. Dr. Aybars UĞUR 46

47 OpenGL Matrix Stacks Manipulating stacks: the OpenGL calls to push, pop, or multiply top of stack glloadmatrix(const type *m); glmultmatrix(const type *m); m1 m5 m9 m13 m2 m6 m10 m14 m3 m7 m11 m15 m4 m8 m12 m16 Dr. Aybars UĞUR 47

48 Matrix Stacks OpenGL supports two stacks of matrices Modelview matrix stack (4x4 matrices) Projection matrix stack (4x4 matrices) These stacks are useful for constructing hierarchical models. For example a car made of its body and the four wheels: Rotate wheels Rotate wheels + Rotate body Dr. Aybars UĞUR 48

49 Matrix Stacks glpushmatrix(void (void) - Pushes all matrices in the current stack down one level. glpopmatrix(void (void) - Pops the top matrix off the current stack, losing the topmost matrix! (The current stack is determined by glmatrixmode). Current matrix level Current matrix level M4 M3 M2 M1 M5 M5 M4 M3 M2 Push Pop M4 M4 M3 M2 M1 M4 M3 M2 M1 M1 Dr. Aybars UĞUR 49

50 Matrix Stacks Example code: void drawcar() { } glmatrixmode(gl_modelview) ) ; gltranslatef(x,y,z) ) ; /*/ glrotatef(car_ang,, 0, 1, 0) ; /*/ draw_car_body() ; glpushmatrix() ; gltranslate(-1,0,1) ; glrotatef(wheels_ang,, 0, 1, 0) ; draw_car_wheel() ; glpopmatrix() ; glpushmatrix() ; gltranslate(1,0,1) ; glrotatef(wheels_ang,, 0, 1, 0) ; draw_car_wheel() ; glpopmatrix() ; First we move and rotate the car (body + wheels) - as it is the top level in the hierarchy. Next we push the stack - and therefore store a copy. Then we draw the right and left wheels in their appropriate position and orientation. Note that on each wheel the transformation /*/ will operate. The last pop will retrieve the matrix containing only the /*/ transformations. Dr. Aybars UĞUR 50

51 3D GLUT predefined shapes Dr. Aybars UĞUR 51

52 Üç Boyutlu Hazır Nesneler glutsolidsphere, glutwiresphere glutsolidcube, glutwirecube glutsolidcone, glutwirecone glutsolidtorus, glutwiretorus glutsoliddodecahedron, glutwiredodecahedron glutsolidoctahedron, glutwireoctahedron glutsolidtetrahedron, glutwiretetrahedron glutsolidicosahedron, glutwireicosahedron glutsolidteapot, glutwireteapot I Dr. Aybars UĞUR 52

53 Üç Boyutlu Hazır Nesneler II glutsolidcone - render a solid or wireframe cone respectively. glutwirecone glutsolidcube - render a solid or wireframe cube respectively. glutsoliddodecahedron - render a solid or wireframe dodecahedron (12-sided regular solid) respectively. glutsolidicosahedron - render a solid or wireframe icosahedron (20-sided regular solid) respectively. glutsolidoctahedron - render a solid or wireframe octahedron (8-sided regular solid) respectively. glutsolidsphere - render a solid or wireframe sphere respectively. glutsolidteapot - render a solid or wireframe teapot respectively. glutsolidtetrahedron - render a solid or wireframe tetrahedron (4-sided regular solid) respectively. glutsolidtorus - render a solid or wireframe torus (doughnut) respectively. Dr. Aybars UĞUR 53

54 Projection Matrix I Sets up a perspective projection. glfrustrum (...); gluperspective (fovy, aspect, near, far); glortho (...); glulookat (...); (often applied to modelview matrix) Dr. Aybars UĞUR 54

55 Projection Matrix - II Example: glmatrixmode(gl_projection); glloadidentity(); gluperspective(64, (float)windowwidth / (float)windowheight, 4, 4096); glulookat(0.0, 0.0, 2.0, // camera position 0.0, 0.0, 0.0, // target position 0.0, 0.0, 2.0);// up vector Dr. Aybars UĞUR 55

56 Perspective Viewing Volume Specified by gluperspective() Dr. Aybars UĞUR 56

57 Viewing Transformations Default camera position glulookat(4.0, 2.0, 1.0, 2.0, 4.0, -3.0, 2.0, 2.0, -1.0); Dr. Aybars UĞUR 57

58 Viewport Transformation The viewport transformation specifies the rectangular region of the window where the model is drawn. void glviewport(glint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height); Defines a pixel rectangle in the window into which the final image is mapped. The (x, y) parameter specifies the lowerleft corner of the viewport, and width and height are the size of the viewport rectangle. By default, the initial viewport values are (0, 0, winwidth, winheight), where winwidth and winheight are the size of the window. Dr. Aybars UĞUR 58

59 Viewport Transformation The aspect ratio of a viewport should generally equal to the aspect ratio of the viewing volume. gluperspective(fovy, 1.0, near, far); glviewport(0, 0, 400, 400); gluperspective(fovy, 1.0, near, far); glviewport (0, 0, 400, 200); Dr. Aybars UĞUR 59

60 Sample Viewport Application // top left: top view glviewport(0, win_height/2, win_width/2, win_height/2); glmatrixmode(gl_projection); glloadidentity(); glortho(-3.0, 3.0, -3.0, 3.0, 1.0, 50.0); glulookat(0.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -1.0); glmatrixmode(gl_modelview); glloadidentity(); glcalllist(object); // top right: right view glviewport(win_width/2, win_height/2, win_width/2, win_height/2); glmatrixmode(gl_projection); glloadidentity(); glortho(-3.0, 3.0, -3.0, 3.0, 1.0, 50.0); glulookat(5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0); glmatrixmode(gl_modelview); glloadidentity(); glcalllist(object); // bottom left: front view glviewport(0, 0, win_width/2, win_height/2); glmatrixmode(gl_projection); glloadidentity(); glortho(-3.0, 3.0, -3.0, 3.0, 1.0, 50.0); glulookat(0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0); glmatrixmode(gl_modelview); glloadidentity(); glcalllist(object); // bottom right: rotating perspective view glviewport(win_width/2, 0, win_width/2, win_height/2); glmatrixmode(gl_projection); glloadidentity(); gluperspective(70.0, 1.0, 1, 50); glulookat(0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0); glmatrixmode(gl_modelview); glloadidentity(); glrotatef(30.0, 1.0, 0.0, 0.0); glrotatef(angle, 0.0, 1.0, 0.0); glcalllist(object); Dr. Aybars UĞUR 60

61 OpenGL : Setting Up Rendering States OpenGL is a state machine: polygons are affected by the current color, transformation, drawing mode, etc. Enable and disable features such as lighting, texturing, and alpha blending. glenable (GL_LIGHTING); gldisable (GL_FOG); Forgetting to enable something is a common source of bugs! Dr. Aybars UĞUR 61

62 OpenGL: Normals and Lighting OpenGL can do lighting computations for you Normal vectors should be of unit length (normalized) in most cases. Normal vector kept as state each vertex is assigned the most recently set normal vector... glnormal3fv (n0); glvertex3fv (v0); glvertex3fv (v1); glvertex3fv (v2);... Dr. Aybars UĞUR 62

63 OpenGL: Lighting glenable (GL_LIGHTING); OpenGL supports a minimum of 8 lights. glenable (GL_LIGHT0);... glenable (GL_LIGHT7); Lights have a position, type, and color, among other things (more details in text). Types of lights are point light, directional light, and spotlight. Dr. Aybars UĞUR 63

64 Lighting in OpenGL GLfloat amb0[] = {0.2, 0.4, 0.6, 1.0}; GLfloat diff0[] = {0.8, 0.9, 0.5, 1.0}; GLfloat spec0[] = {1.0, 0.8, 1.0, 1.0}; gllightfv(gl_light0, GL_AMBIENT, amb0); //attach them to LIGHT0 gllightfv(gl_light0, GL_DIFFUSE, diff0); gllightfv(gl_light0, GL_SPECULAR, spec0); Dr. Aybars UĞUR 64

65 OpenGL: Material Properties Material properties are associated with each polygon (corresponding light properties) glmaterial*( *(GLenum face, GLenum pname,, TYPE param); Some properties (pname) : GL_AMBIENT: Ambient color of material GL_DIFFUSE: Diffuse color of material GL_SPECULAR: Specular component (for highlights) GL_SHININESS: Specular exponent (intensity of highlight) Dr. Aybars UĞUR 65

66 OpenGL: Texturing Mapping the texture to the polygon specify (s,t( s,t) ) texture coordinates for (x,y,z)) polygon vertices texture coordinates (s,t)are( from 0,1: gltexcoord2f(s,t); t (x3,y3,z3) (x1,y1,z1) 1,1 0,1 1,1 + 0,0 s 0,0 (x0,y0,z0) 1,0 (x2,y2,z2) Dr. Aybars UĞUR 66

67 OpenGL: Alpha Blending When enabled, OpenGL uses the alpha channel to blend a new fragment s color value with a color in the framebuffer + =? New color (r1,g1,b1,a1) source Color in framebuffer (r0,g0,b0,a0) destination (r,g,b,a ) Useful for overlaying textures or other effects Dr. Aybars UĞUR 67

68 OpenGL: Fog Simulate atmospheric effects glfog (): Sets fog parameters glenable (GL_FOG); Dr. Aybars UĞUR 68

69 Rendering Pipeline Dr. Aybars UĞUR 69

70 OpenGL: Other Features Display Lists (ch( 7): Speed up your game! Quadrics (ch( 11): Pre-made objects Also look at GLUT s objects Evaluators (ch( 12): Bezier curves and surfaces Selection (ch( 13): Clicking on game objects with a mouse Dr. Aybars UĞUR 70

71 CSGL C Sharp Graphics Library

72 CSGL OpenGL in.net ortamında kullanımını sağlayan grafik kütüphanesidir. Adresler : üzerinde csgl dll.zip install dosyasından kurularak program geliştirmeye başlanabilir. Dr. Aybars UĞUR 72

73 Dikdörtgen Çizdiren CSGL Kodu (1) using System; using System.Drawing Drawing; using System.Windows..Windows.Forms; using CsGL.OpenGL OpenGL; public class RectDemo : Form { MyView view = new MyView(); public RectDemo() { Text = "Rect" demo!"; view.dock = DockStyle.Fill Fill; Controls.Add Add( view ); } } public static void Main() { RectDemo di = new RectDemo(); Application.Run Run( ( di ); } Dr. Aybars UĞUR 73

74 Dikdörtgen Çizdiren CSGL Kodu (2) class MyView : OpenGLControl { public override void gldraw() { GL.glClear glclear( ( GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT ); // Clear Screen And Depth Buffer GL.glBegin glbegin( ( GL.GL_QUADS ); GL.glVertex2i( 10, 10 ); GL.glVertex2i( 10, 50 ); GL.glVertex2i( 100, 50 ); GL.glVertex2i( 100, 10 ); GL.glEnd glend(); GL.glFlush glflush(); } protected override void InitGLContext() { GL.glClearColor glclearcolor( ( 1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f ); GL.glColor3f( 0.0f, 0.0f, 0.0f ); GL.glPointSize glpointsize( ( 4.0f ); } Dr. Aybars UĞUR 74

75 Dikdörtgen Çizdiren CSGL Kodu (3) protected override void OnSizeChanged(EventArgs e) { base.onsizechanged OnSizeChanged(e); } } GL.glMatrixMode glmatrixmode(gl.gl_projection); GL.glLoadIdentity glloadidentity(); GL.gluOrtho2D( 0.0, Size.Width Width,, 0.0, Size.Height ); Dr. Aybars UĞUR 75

76 KAYNAKLAR Bilgisayar Grafikleri ders notları, Aybars UĞUR, Ege Üniversitesi OpenGL Red Book Sean Walker ve Ian Buck ders slaytları, Stanford University Dr. Aybars UĞUR 76

COM337 Bilgisayar Grafiği. OpenGL ile Grafik Programlama. Dr. Erkan Bostancı

COM337 Bilgisayar Grafiği. OpenGL ile Grafik Programlama. Dr. Erkan Bostancı COM337 Bilgisayar Grafiği OpenGL ile Grafik Programlama Dr. Erkan Bostancı İçerik OpenGL OpenGL bileşenleri ve mimarisi Basit etkileşim ve çizimler Koordinat sistemi Kamera tanımı Ön tanımlı nesneler Kamera

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ LABORATUARI. OpenGL Uygulamaları

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ LABORATUARI. OpenGL Uygulamaları KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ LABORATUARI OpenGL Uygulamaları 1. Giriş OpenGL, en yaygın kullanılan grafik programlama kütüphanesidir. Hızlı ve basit

Detaylı

OpenGL Uygulamaları. 1. Giriş. 2. OpenGL. Deney 2

OpenGL Uygulamaları. 1. Giriş. 2. OpenGL. Deney 2 Deney 2 OpenGL Uygulamaları 1. Giriş Günümüzde yazılım ve donanımın gelişmesi ile birlikte bilgisayar grafikleri alanında oldukça önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak yazılım

Detaylı

ECLIPSE IDE C/C++ Geliştiricileri Đçin

ECLIPSE IDE C/C++ Geliştiricileri Đçin ECLIPSE IDE C/C++ Geliştiricileri Đçin ECLIPSE C/C++ IDE Kurulum ve Genişletme Eclipse C/C++ IDE MinGW Glut QT Kurulum Entegrasyon ve Temel Örnekler Mehmet Taşköprü ÖNSÖZ Bu doküman Eclipse IDE C/C++ Geliştiricileri

Detaylı

BIL 409 BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ LABORATUARI

BIL 409 BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ LABORATUARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ LABORATUARI BIL 409 BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ LABORATUARI Ders Sorumlusu Öğr.Gör. Ömer ÇAKIR Deney Sorumluları Araş.Gör. Çağatay

Detaylı

İZDÜŞÜM. İzdüşümün Tanımı ve Önemi İzdüşüm Metodları Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın İzdüşümü Doğrunun İzdüşümü Düzlemlerin İz Düşümleri

İZDÜŞÜM. İzdüşümün Tanımı ve Önemi İzdüşüm Metodları Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın İzdüşümü Doğrunun İzdüşümü Düzlemlerin İz Düşümleri ÖĞR. GÖR.ÖMER UÇTU İZDÜŞÜM İzdüşümün Tanımı ve Önemi İzdüşüm Metodları Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın İzdüşümü Doğrunun İzdüşümü Düzlemlerin İz Düşümleri İzdüşümün Tanımı ve Önemi İz düşüm: Bir cismin

Detaylı

BIL 409 BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ LABORATUARI

BIL 409 BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ LABORATUARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ LABORATUARI BIL 409 BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ LABORATUARI Ders Sorumlusu Öğr.Gör. Ömer ÇAKIR Deneyleri Hazırlayanlar Öğr.Gör.

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği SBR331 Egzersiz Biyomekaniği Açısal Kinematik 1 Angular Kinematics 1 Serdar Arıtan serdar.aritan@hacettepe.edu.tr Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

V-RAY FRAME BUFFER. Switch to RGB chanel: Alpha chanel görüntüden hızlı bir şekilde RGB görüntüye geçilir.

V-RAY FRAME BUFFER. Switch to RGB chanel: Alpha chanel görüntüden hızlı bir şekilde RGB görüntüye geçilir. V-RAY FRAME BUFFER Render ekranının hemen alt kısmındaki kontrol düğmeleriyle Render süresi dosya adı ve şekil sayısı gibi bazı bilgilerin görüntülenmesi sağlanırken bu komutlarla ayrıca render sonrası

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Çoklu Kordinat Sistemi

Çoklu Kordinat Sistemi Çoklu Kordinat Sistemi Uçak pistte durduğu zaman burnunun kuleye göre kordinatı: (50, 5, 0), buna karşın uçağın kordinatlarına göre pozisyonu ise:(0,0,0). Benzer bir biçimde, kulenin tabanı kule kordinat

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI : MAKİNE TEKNOLOJİLERİ : AUTOCAD İLE KATI MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME

MODÜL BİLGİ SAYFASI : MAKİNE TEKNOLOJİLERİ : AUTOCAD İLE KATI MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME ALAN MODÜL KODU : SÜRE : 40/24 MODÜL BİLGİ SAYFASI : MAKİNE TEKNOLOJİLERİ : AUTOCAD İLE KATI MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Bu modül uygulamalı olarak bilgisayar destekli tasarım laboratuvarında

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI PÜRÜZLÜ YÜZEY ÜRETİMİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI PÜRÜZLÜ YÜZEY ÜRETİMİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI PÜRÜZLÜ YÜZEY ÜRETİMİ 1. Giriş Yüzey dokusu, yüzeye küçük ayrıntılar eklemek için kullanılabilmesine rağmen,

Detaylı

Perspektif resimler. MAK112E Computer Aided Technical Drawing Dr C Erdem IMRAK @ 2004 1. Perspektif resimler

Perspektif resimler. MAK112E Computer Aided Technical Drawing Dr C Erdem IMRAK @ 2004 1. Perspektif resimler Perspektif resimler Bir parçanın, tek görünüşte üç yüzünün birden görünmesini parçanın daha kolay anlaşılmasını ve kavranmasını, sağlamak amacıyla çizilen teknik resimler Dr C Erdem IMRAK @ 2004 1 Perspektif

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

Yazar: LostFace. Linux altında C ile görsel programlama

Yazar: LostFace. Linux altında C ile görsel programlama Linux altında C ile görsel programlama Yazar: LostFace Gtk+/Gnome ile Linux altında C ile görsel programlama makale serisine bismillah demiş bulunuyoruz.bu ilk makalede GTK+/Gnome programlama hakkında

Detaylı

Problem X. Kafes Kirişli Köprü. Çelik. E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanlar W6X12 Fy = 36 ksi. Betonarme Köprü Tabliyesi

Problem X. Kafes Kirişli Köprü. Çelik. E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanlar W6X12 Fy = 36 ksi. Betonarme Köprü Tabliyesi Problem X Kafes Kirişli Köprü Çelik E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanlar W6X12 Fy = 36 ksi Betonarme Köprü Tabliyesi E = 3600 ksi Poisson oranı = 0.2 Kalınlığı 12 inch Hareketli Yük = 250 pcf

Detaylı

Eagle ve Diğer PCB Tasarım Programlarında Karşılaşılan Katmanların Eşleşme Problemine Çözüm

Eagle ve Diğer PCB Tasarım Programlarında Karşılaşılan Katmanların Eşleşme Problemine Çözüm Eagle ve Diğer PCB Tasarım Programlarında Karşılaşılan Katmanların Eşleşme Problemine Çözüm PCB tasarladıktan sonra, katmanlara ait aldığınız çıktılar eşleşmeyebilir veya farklı yerlerde gözükebilir. Bu

Detaylı

Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4)

Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4) Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4) Şekil 1.1. İzostatik sistem EA GA 0, EI = 2.10 4 knm 2, E = 2.10 8, t =10-5 1/, h =60cm (taşıyıcı eleman yüksekliği, her yerde)

Detaylı

Diyaframlar kendi düzlemlerinde rijittir Kolon temelleri ankastredir 250 pound 'luk adamın kütlesini 0.00065 kip-sec^2/in olarak alınız.

Diyaframlar kendi düzlemlerinde rijittir Kolon temelleri ankastredir 250 pound 'luk adamın kütlesini 0.00065 kip-sec^2/in olarak alınız. Problem Z Davranış Spektrumu Analizi Bina Özellikleri Bina betonarme kolonlarla desteklenmiş, perdeli, kirişsiz betonarme döşemeden oluşan, dört katlı bir yapıdır. Binanın çatısının bir köşesinde 30 foot

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

AUTOCAD: Komut Anlatımı

AUTOCAD: Komut Anlatımı AUTOCAD: Komut Anlatımı KOMUTLARIN ANLATIMI Menü : ANA MENÜ ADI ALT MENÜ YADA KOMUT Komut: komutun klavyeden karşılığı Komut Kısaltma: komutun klavyedeki kısa yolu Örnek: Çizgi Çizimi Menü : DRAW LINE

Detaylı

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox!

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox! Learn how to get started with Dropbox: 1 2 3 4 Keep your files safe Take your stuff anywhere Send large files Work on files together Welcome to Dropbox! 1 Keep your files safe Dropbox lets you save photos,

Detaylı

GEOMETRİK YÜZEYLER (SURFACES)

GEOMETRİK YÜZEYLER (SURFACES) GEOMETRİK YÜZEYLER (SURFACES) Yüzey geometrik olarak kalınlığı sıfır kabul edilen düzlemler anlamına gelir. SURFACES araç çubuğu üzerinde bulunan düğmeler yardımı ile çizilirler. Bazıları ile ilgili çizim

Detaylı

V-Ray BANYO ALIŞTIRMASI

V-Ray BANYO ALIŞTIRMASI V-Ray BANYO ALIŞTIRMASI Multi-sub duvar malzemesi Diffuse --> Map --> Tiles Diffuse malzemesi aynı zamanda Maps->Bump üzerine kopyalanır. Böyşece derzlerin olduğu bölgede girinti de oluşturulur: Fayans

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer.

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer. Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME NT4 bağlantısına çok benzer. Direkt Kablo desteğini Windows95/98'e yükledikten sonra, Windows95 for Direct Cable Client

Detaylı

4. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. inankeskin@karabuk.edu.tr

4. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. inankeskin@karabuk.edu.tr 4. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Tablosu Koordinat Kullanımı...

Detaylı

PÜRÜZLÜ YÜZEY ÜRETİMİ

PÜRÜZLÜ YÜZEY ÜRETİMİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Grafikleri Laboratuarı PÜRÜZLÜ YÜZEY ÜRETİMİ 1. Giriş Cisimlerin yüzey görüntülerindeki parlaklık değişimi iki nedene dayanır. Birincisi

Detaylı

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız.

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. 1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. [10 puan] int param = 30; int result = 300; if (param > 45) result

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

Veri Yapıları ve Algoritmalar 2006-2007 2.dönem

Veri Yapıları ve Algoritmalar 2006-2007 2.dönem Veri Yapıları ve Algoritmalar 2006-2007 2.dönem Öğretim Elemanları: Dr. A. Şima Etaner-Uyar Dr. Gülşen Cebiroğlu-Eryiğit Dersle ilgili bilgiler Ders Kitabı Data Structures and Algorithms in Java, 4th Ed.,

Detaylı

Sadece kabloda sıcaklığın 100º Fahrenheit düşmesine bağlı olarak oluşan mesnet reaksiyonlarını ve yer değiştirmeleri belirleyiniz.

Sadece kabloda sıcaklığın 100º Fahrenheit düşmesine bağlı olarak oluşan mesnet reaksiyonlarını ve yer değiştirmeleri belirleyiniz. Problem V Sıcaklık Yüklemesi Çelik E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Sıcaklık genleşme katsayısı = 0.0000065 (Fahrenheit) Kiriş-kolon bağlantıları rijit Kablo her iki ucundan mafsallı Yapılacaklar Sadece

Detaylı

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır.

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır. 1-0,12 N 500 ml Na2HPO4 çözeltisi, Na2HPO4.12H2O kullanılarak nasıl hazırlanır? Bu çözeltiden alınan 1 ml lik bir kısım saf su ile 1000 ml ye seyreltiliyor. Son çözelti kaç Normaldir? Kaç ppm dir? % kaçlıktır?

Detaylı

ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering

ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering COMPE 350 Numerical Methods Fall, 2011 Instructor: Fügen Selbes Assistant: İsmail Onur Kaya Homework: 1 Due date: Nov 14, 2011 You are designing a spherical

Detaylı

A ve B düğüm noktalarında X yönündeki yer değiştirmeleri ve mesnet reaksiyonlarını bulunuz.

A ve B düğüm noktalarında X yönündeki yer değiştirmeleri ve mesnet reaksiyonlarını bulunuz. Problem D Eğimli Mesnetler Çelik E = 29000 ksi, Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanların 10 feet uzunluğundadır. Yapılacaklar A ve B düğüm noktalarında X yönündeki yer değiştirmeleri ve mesnet reaksiyonlarını

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

Week 5 Examples and Analysis of Algorithms

Week 5 Examples and Analysis of Algorithms CME111 Programming Languages I Week 5 Examples and Analysis of Algorithms Assist. Prof. Dr. Caner ÖZCAN BONUS HOMEWORK For the following questions (which solved in lab. practice), draw flow diagrams by

Detaylı

Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception)

Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception) Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception) Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality

Detaylı

Bölüm 4: İş Parçacıkları. Operating System Concepts with Java 8 th Edition

Bölüm 4: İş Parçacıkları. Operating System Concepts with Java 8 th Edition Bölüm 4: İş Parçacıkları 14.1 Silberschatz, Galvin and Gagne 2009 Bölüm 4: İş Parçacıkları Genel Bakış Çoklu İş Parçacığı Modelleri İş Parçacığı Kütüphaneleri İş Parçacıkları ile İlgili Meseleler İşletim

Detaylı

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6 ix Yazılım Nedir? 2 Yazılımın Tarihçesi 3 Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5 Yazılımın Önemi 6 Yazılımcı (Programcı) Kimdir? 8 Yazılımcı Olmak 9 Adım Adım Yazılımcılık 9 Uzman

Detaylı

"Şirket" Sunucusu ve Başarı Mobile Arasındaki HTTP Veri Aktarımı için Etkileşim Teknik Protokolü

Şirket Sunucusu ve Başarı Mobile Arasındaki HTTP Veri Aktarımı için Etkileşim Teknik Protokolü "Şirket" Sunucusu ve Başarı Mobile Arasındaki HTTP Veri Aktarımı için Etkileşim Teknik Protokolü BAŞARI Mobile tarafından desteklenmektedir. 1. Genel Bakış Bu döküman ile Şirket Adı nın ve Basari Mobile

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/

Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/ 23 Mart 2012 / Cuma Yeni bir site açıyoruz. Resimlerin üstüne yazı yazacağız. resimyukle.aspx sayfası oluşturuyoruz. http://www.arifceylan.com/asp-net-c-ile-resim-uzerine-yazi-yazma-ve-gosterme/ Namespace

Detaylı

Sanal Ortamda Nesnelerin Haptic Kol ile Manipülasyonu. Sevcan AYTEKİN Alpaslan DUYSAK

Sanal Ortamda Nesnelerin Haptic Kol ile Manipülasyonu. Sevcan AYTEKİN Alpaslan DUYSAK Sanal Ortamda Nesnelerin Haptic Kol ile Manipülasyonu Sevcan AYTEKİN Alpaslan DUYSAK İÇERİK Amaç Sanal Ortam Sanal Ortam Aygıtları Uygulama Alanları Üç Boyutlu Modelleme (3B) OpenGL, 3Dmax Sanal Ortamın

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Problemin çözümünde şu program olanakları kullanılmaktadır

Problemin çözümünde şu program olanakları kullanılmaktadır Problem U Tünel Kemer (Tonoz) Yapı Beton E= 3600 ksi Poison Oranı = 0.2 Betonarme duvar ve döşeme 12'' kalınlığındadır Yapılacaklar Yapının kendi ağırlığından dolayı üst ve alt kemerlerin merkezinde meydana

Detaylı

Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] : a

Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: a AUTOCAD: ZOOM Menü : VIEW ZOOM Komut: zoom Komut Kısaltma: Z Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] : a All: Çizim limitleri içindeki çizimi ekrana sığdıracak şekilde

Detaylı

Sekil 1 de plani verilen yapisal sistemin dinamik analizini yaparak, 1. ve 5. modlara ait periyotlari hesaplayiniz.

Sekil 1 de plani verilen yapisal sistemin dinamik analizini yaparak, 1. ve 5. modlara ait periyotlari hesaplayiniz. Örnek: Sekil 1 de plani verilen yapisal sistemin dinamik analizini yaparak, 1. ve 5. modlara ait periyotlari hesaplayiniz. Giris Bilgileri Sistem Geometrisi ve Eleman Bilgileri: Sekil 1 Kat plani (Ölçüler

Detaylı

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME 17.1. HİDE Üç boyutlu katı modelleme ve yüzey modellemede Wireframe yapılarının görünmemesi için çizgileri saklama görevi yapar. HİDE komutuna

Detaylı

TEMPLATES. Binnur Kurt kurt@cs.itu.edu.tr. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi. C++ ile Nesneye Dayalı Programlama 1

TEMPLATES. Binnur Kurt kurt@cs.itu.edu.tr. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi. C++ ile Nesneye Dayalı Programlama 1 PARAMETRİKÇOKŞEKİLLİLİK: TEMPLATES Binnur Kurt kurt@cs.itu.edu.tr Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi C++ ile Nesneye Dayalı Programlama 1 Sınıf Yapısı Kalıtım Çok Şekillilik Templates

Detaylı

2 TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI

2 TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 AUTOCAD E GİRİŞ 11 1.1.Autocad Programının Kurulumu 12 1.2.Autocad Çizim Ortamının Tanıtılması 13 1.3.Dosyalama İşlemleri 17 1.3.1Yeni Dosya Açma (NEW) 17 1.3.2 Eski Bir Çizim

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 264 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 12 18 30 40 42-2 22 36 41 41-7 Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil gövde Alüminyum

Detaylı

B düğüm noktasında aşağıya doğru 1'' lik yer değiştirme nedeniyle oluşacak mesnet reaksiyonlarını hesaplayınız.

B düğüm noktasında aşağıya doğru 1'' lik yer değiştirme nedeniyle oluşacak mesnet reaksiyonlarını hesaplayınız. Problem G Mesnet Çökmeli Çerçeve Çelik E = 29000 ksi, Poisson oranı = 0.3 Temel mafsallı Tüm kiriş-kolon bağlantıları rijit Yapılacaklar B düğüm noktasında aşağıya doğru 1'' lik yer değiştirme nedeniyle

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

Akılda kalıcı sahneler

Akılda kalıcı sahneler Akılda kalıcı sahneler Autodesk 3ds Max Design 2012 yazılımı yeni render araçlarını sunar, geliştirilmiş iteratif iş akışı ve verimlilik sağlayan geliştirilmiş grafik çekirdeği. Bu sürüm ile, Autodesk

Detaylı

Çizgiler ve anlamları

Çizgiler ve anlamları Çizgiler ve anlamları Teknik çizimde farklı özelliklerde ve kalınlıklarda çizgiler kullanılır. Standartlarda tanımlanmış olan her bir çizgi tipinin kendine ait özel bir anlamı vardır. Bir teknik resim

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Get started with Google Drive

Get started with Google Drive Get started with Google Drive 1 Store any file Use Drive s 15GB of free Google storage to keep anything you want. Learn how to add a file Share files and folders Everyone can see and edit files at the

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

108 0. How many sides has the polygon?

108 0. How many sides has the polygon? 1 The planet Neptune is 4 496 000 000 kilometres from the Sun. Write this distance in standard form. 44.96 x 10 8 km 4.496 x 10 8 km 4.496 x 10 9 km 4.496 x 10 10 km 0.4496 x 10-10 km 4 Solve the simultaneous

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Her bir şeride eş zamanlı olarak uygulanan HS20-44 kamyon yükü ve HS20-44L şerit yükünden en elverişsiz olanı için kontrol yapınız.

Her bir şeride eş zamanlı olarak uygulanan HS20-44 kamyon yükü ve HS20-44L şerit yükünden en elverişsiz olanı için kontrol yapınız. Problem R Hareketli Yük Katarlı Köprü Beton Malzeme Özellikleri E = 5000 ksi, Poisson oranı = 0.2 Eleman Özellikeri Kolon A = 40 ft^2 I = 400 ft ^3 AS = 30 ft^2 Kiriş A = 35 ft^2 I = 500 ft^3 AS = 12 ft^2

Detaylı

EXAM INFORMATION BOOKLET MIDDLE SCHOOL 2016 2017 GRADES 5 6 7 8

EXAM INFORMATION BOOKLET MIDDLE SCHOOL 2016 2017 GRADES 5 6 7 8 İDV ANKARA ÖZEL BİLKENT LABORATUVAR ORTAOKULU EXAM INFORMATION BOOKLET MIDDLE SCHOOL 2016 2017 GRADES 5 6 7 8 Test Details Entrance for Grades 5 to 8: Applicants are required to write examinations in the

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ Nesneye Yönelik Programlama C++ ile Beaglebone Black de Bluetooth Haberleşmesi Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAKUT Sinan

Detaylı

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 Sat i naj Mak inası APSAM V6 Teknik Özellikler Fırça Hızı Makina 3 grup fırçadan oluşmaktadır.her grup alt ve üst olmak üzere iki fırçadan oluşmaktadır. senkronizasyona

Detaylı

Simit Sarayı / İstanbul

Simit Sarayı / İstanbul 366 Simit Sayı / İstanbul STRAIGHT STRAIGHT ailesi, değişebilen uzunlukları, farklı profil genişlikleri ve istenen yoğunlukta ışık verebilecek modülleri ile lineer aydınlatma ihtiyacına çözüm olacak şekilde

Detaylı

EFFECTIVE COMMUNICATIONS. Cengiz Hakan Aydın

EFFECTIVE COMMUNICATIONS. Cengiz Hakan Aydın EFFECTIVE COMMUNICATIONS Cengiz Hakan Aydın Communication Process Feed Forward Source e n c o Mess. Chan. d e c o Recei Feed- back d e d e Communication Types Nonverbal %60 Wri7en %10 Verbal %30 Nonverbal

Detaylı

isbank.com.tr İşCep İşWap İşPad 0850 724 0 724 Türkiye ş Bankas A.Ş.

isbank.com.tr İşCep İşWap İşPad 0850 724 0 724 Türkiye ş Bankas A.Ş. isbank.com.tr İşCep İşWap İşPad 0850 724 0 724 Türkiye ş Bankas A.Ş. Say n Müşterimiz, i-anahtar ınızı kullanıma açmak için: 1. İnternet Şubemizde Güvenlik / i-anahtar / İlk Kullanıma Açma menüsünü kullanınız.

Detaylı

DIRECTX 10 ve SHADER PROGRAMLAMA

DIRECTX 10 ve SHADER PROGRAMLAMA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Grafikleri Laboratuarı DIRECTX 10 ve SHADER PROGRAMLAMA 1. Giriş Bilgisayar donanımının en önemli parçalarından biri olan ekran kartı

Detaylı

Sönüm Üstel Sayısı = 0.5

Sönüm Üstel Sayısı = 0.5 Problem Q Üç Çerçeve (Normal, Sönümlü, Sismik İzolatörlü) Beton E = 5000 ksi, Poisson oranı = 0.2 Kirişler: 24'' genişliğinde, 36'' yüksekliğindedir Kolonlar: 24'' X 24'' Sönümleyici (Damper) Özellikleri

Detaylı

Object-oriented Graphics Rendering Engine (OGRE)

Object-oriented Graphics Rendering Engine (OGRE) Object-oriented Graphics Rendering Engine (OGRE) Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Ege Üniversitesi Ahmet Bilgili & Serkan Ergun Ogre Kolay kullanılabilir nesne yönelimli Direct3D/OpenGL bağımsız tasarım.

Detaylı

Multiplication/division

Multiplication/division Multiplication/division Oku H&P sections 4.6-4.8 Bir kac integer multiplication algorithm Bir integer division algorithms Floating point math 10/22/2004 Bilgisayar Mimarisi 6.1 10/22/2004 Bilgisayar Mimarisi

Detaylı

BÖLÜM 16 16. YÜZEY MODELLEME VE KATI MODELLEME

BÖLÜM 16 16. YÜZEY MODELLEME VE KATI MODELLEME BÖLÜM 16 16. YÜZEY MODELLEME VE KATI MODELLEME 16.1. YÜZEY MODELLEME AutoCAD2000, üç boyutlu modelleme yapmak için iki yol kullanır. Bunlar; yüzey modelleme ve katı modellemedir. Yüzey modellemede oluşturulan

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

Sismik İzolatörlü Bina - Nonlineer Zaman Alanı Analizi (Nonlinear Time History Analysis)

Sismik İzolatörlü Bina - Nonlineer Zaman Alanı Analizi (Nonlinear Time History Analysis) Problem O Sismik İzolatörlü Bina - Nonlineer Zaman Alanı Analizi (Nonlinear Time History Analysis) Çelik E = 29000 ksi, Poisson oranı = 0.3 Kirişler: W24X55, Kolonlar: W14X90 Kauçuk İzolatör Özellikleri

Detaylı

HTML. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228. 2. Bölüm

HTML. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228. 2. Bölüm HTML 2. Bölüm Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com (Son Güncelleme: 18.02.2015) Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228 HTML ile Metin Biçimlendirme / Styles - Formatting

Detaylı

12. HAFTA BLM323 SAYISAL ANALİZ. Okt. Yasin ORTAKCI. yasinortakci@karabuk.edu.tr

12. HAFTA BLM323 SAYISAL ANALİZ. Okt. Yasin ORTAKCI. yasinortakci@karabuk.edu.tr 1. HAFTA BLM33 SAYISAL ANALİZ Okt. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi DIVIDED DIFFERENCE INTERPOLATION Forward Divided Differences

Detaylı

Matlab & Simulink MATLAB SIMULINK

Matlab & Simulink MATLAB SIMULINK Matlab & Simulink MATLAB SIMULINK Simulink Oturumunu Başlatma SIMULINK icon üzerine tıkla Veya Matlab komut satırında simulink Yaz Simulink Kütüphanesi Yeni model iconu oluşturma Arama penceresi Model

Detaylı

Anlatım, Tartışma, Gözlem, Uygulama Alıştırma,

Anlatım, Tartışma, Gözlem, Uygulama Alıştırma, Tablo 2:DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS WEB DE ANİMASYON Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili )

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) 1 M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) FUNCTIONS ( FALİYETLER ) Asking for and giving information about classroom object ( Sınıftaki nesneler

Detaylı

Ara Yüz ve Paneller. Erlang Penceresi

Ara Yüz ve Paneller. Erlang Penceresi Ara Yüz ve Paneller Erlang Penceresi Wings3D başladığında iki programın başlatıldığını göreceksinizdir. Bu programlardan biri Erlang programıdır. Erlang ı bir işletim sistemi olarak düşünebiliriz. Wings3D

Detaylı

L2 L= nh. L4 L= nh. C2 C= pf. Term Term1 Num=1 Z=50 Ohm. Term2 Num=2 Z=50 Oh. C3 C= pf S-PARAMETERS

L2 L= nh. L4 L= nh. C2 C= pf. Term Term1 Num=1 Z=50 Ohm. Term2 Num=2 Z=50 Oh. C3 C= pf S-PARAMETERS 1- Design a coupled line 5th order 0.5 db equal-ripple bandpass filter with the following characteristics: Zo = 50 ohm, band edges = 3 GHz and 3.5 GHz, element values of LPF prototype are with N = 5: g1

Detaylı

AutoCAD SORULARI 3. 1) AutoCAD'de yaratılmış bir çizgi üzerinde oynamaya yarayan komutlar hangi menü altında toplanmıştır?

AutoCAD SORULARI 3. 1) AutoCAD'de yaratılmış bir çizgi üzerinde oynamaya yarayan komutlar hangi menü altında toplanmıştır? AutoCAD SORULARI 3 1) AutoCAD'de yaratılmış bir çizgi üzerinde oynamaya yarayan komutlar hangi menü altında c) Help d) Modify 2) AutoCAD'de çizgi/obje üretmeye (çizmeye) yarayan komutlar hangi menü altında

Detaylı

ve isimlendirme menüsünden 3 boyutlu

ve isimlendirme menüsünden 3 boyutlu AUTOCAD 3D Drafting and Annotation 2 boyutlu kaba çizim ve isimlendirme menüsünden 3 boyutlu modellemeye geçelim VIEW menüsünde neler mevcut 1- Named views Daha Önceden Ayarlanmış Görünüm 2-Top View Üstten

Detaylı

Python GELECEK. Barış Metin Linux Sistemleri. Python Programlama Dili

Python GELECEK. Barış Metin <baris@gelecek.com.tr> Linux Sistemleri. Python Programlama Dili Python Barış Metin GELECEK Linux Sistemleri İçindekiler Python? Programlama!? Dil Özellikleri. Kullanım alanları. Diğer diller ile karşılaştırmalar. Örnek. Geliştirme ortamları.

Detaylı

MAYA ile 3D Modelleme

MAYA ile 3D Modelleme KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ LABORATUARI MAYA ile 3D Modelleme 1. Giriş 3D oyunlar ve animasyonlar Bilgisayar Grafiklerinin günümüzde en yaygın uygulama

Detaylı

BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU

BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU BLOOM IP20 ALÇIPAN DRYWALL INSTALLATION GUIDE Voltaj / voltage: 220 240 VAC Frekans/Frequency 50-60 HZ Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştirmontajı

Detaylı

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım.

Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. Bu gün dersimizde değişik web kontrollerinin kullanımını gösteren birkaç web sitesi hazırlayacağız. Önce Visual Studio 2005 i açalım. VS2005 den yeni bir web sitesi oluşturmasını isteyelim. Yeni bir ASP.NET

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

CENG/BILM 341 FINAL REVIEW. Dr. Esma Yıldırım

CENG/BILM 341 FINAL REVIEW. Dr. Esma Yıldırım CENG/BILM 341 FINAL REVIEW Dr. Esma Yıldırım Ques@on 1 Ques@on: An array of threads are working for filling and emptying a buffer that can hold mul@ple elements. There are two types of threads in the system.

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.1

10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.1 Procedure-Based Programming in C++ Çoğu gerçek dünya problemleri binlerce kod satırı gerektirir ( MS Windows NT 5.0 25 million dan fazla kod satırından oluşmaktadır). Yazılımın tasarımı, kodlanması ve

Detaylı

Результат запроса: Minecraft indir tamindir

Результат запроса: Minecraft indir tamindir Результат запроса: Minecraft indir tamindir Minecraft (Mac) oyun indir. Bağımlılık yaratan oyunların başında gelen Minecraft oyununun Mac için hazırlanmış versiyonu. Bu oyunda ne olacağı sizin. This minecraft

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı