Prefabrik Yapıların Montajı ve Prefabrik Betonarme Yapı Firmaların Tam ve Etkin Yönetimi İçin BIM Sistem Özellikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prefabrik Yapıların Montajı ve Prefabrik Betonarme Yapı Firmaların Tam ve Etkin Yönetimi İçin BIM Sistem Özellikleri"

Transkript

1 Prefabrik Yapıların Montajı ve Prefabrik Betonarme Yapı Firmaların Tam ve Etkin Yönetimi İçin BIM Sistem Özellikleri Maurizio FRASANI, CSG Information Technology S.a.s, FEATURES OF A BIM SYSTEM TO ASSEMBLE THE PRECAST STRUC- TURES AND FOR THE MANAGEMENT OF A PRECAST CONCRETE COM- PANY. SUMMARY Building Information Modeling, or BIM, is the creation process and information handling model of a building that can refer to the complete project cycle. This cycle starts from the very beginning of the project planning and extends to the use and maintenance phases of the structure. The word BIM also identifies the architectural approach of a new CAD generation which is not only bound to the drawing of simple graphic elements (lines, polylines, circles, arches, etc.), but also to the project technical components such as pillars, beams, attics, walls, structures, windows, doors, etc. The drawings also contain data of specific components such as geometry, production, space, location, formwork, etc. Thus the model generated can be Şekil 1. Sipariş alımı ve yönetimi aşamalarında bilgi akışı useful for the structural calculations, economic evaluation, production planning, and the links with CAM systems for automated production. Although there are several generic software that are proposed to the precast industry to satisfy the above mentioned features, there is a specific problem for nearly all of such software. The main problems for such an approach is the need for the development of specific libraries for each precast plant customer since each company has its own precast production facilities and its own rules of design and production, and this often leads to failure in the insertion of these tools. In this paper, the features of a CAD based planning approach for the specific need of a precast concrete company is evaluated. The general flow of work and some sub-stations are defined for a complete solution of CAD based planning. ÖZET Bu makalede, prefabrik beton firmaları için önerilen bazı yazılımların BIM özellikleri gözden geçirildikten sonra, içinde bulunduğumuz sektörde iyi bir sistem için gerekli olan teknik yönler analiz edilmiş; bunun yanı sıra, çeşitli profesyoneller tarafından yapılan faaliyet değişiklikleri, kullanıcılar için gerekli eğitimin verilmesi ve organizasyon içinde entegre bir sistemin başarılı olması için gereken tüm konular değerlendirilmiştir. Bir prefabrik beton firmasının faaliyeti, mimari çizimlerin ve projeye uygun statik hesapların ve avan projenin bulunduğu dosya ile başlayıp, bu çizimlerden yola çıkarak oluşturulan yaklaşık maaliyet hesaplamaları ile belirlenen bir fiyat teklifiyle devam eder. Teklif kabul edilip anlaşmaya varıldığı takdirde üretim safhasına geçilir ve bu esnada önceden edinilen gerekli tüm veriler, üretim planlaması ve imalatçı siparişleri için sağlıklı bir zemin hazırlar. Üretim kontrolü ve düzgün yapılan bir faaliyet planlaması, teklif bütçesi ile proje bütçesi kaynaklarının (işçilik ve malzeme) kontrolünü yapmaya ve sonraki aşamada mevcut bilanço ile karşılaştırma yapılıp gerekirse bilançoya göre yeniden yapılandırmaya olanak verir. Bu sistemin sahip olması gereken başlıca özelliklerinden biri, siparişlerin takibiyle ve yapılan faaliyetlerle ilgili konularda firma içi çeşitli bölümlerde (pazarlama bölümü, teknik ofis, üretim bölümü, idari bölüm) kolayca bilgi alışverişi sağlanmasına izin vermesidir. Şekil 1 de görülen şema, siparişlerin satın alımı ve yönetimi esnasında gerekli veri akışını sunup, geniş bir bilgi yelpazesi eşliğinde iş ilerleyişi hakkında rapor verir ve olası değişiklikler 10 OCAK 2013 SAYI : 105

2 sırasında bile sistemin en akıllıca seçimleri yapmasına olanak sağlar. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), bir binanın bilgi modelinin oluşum ve yönetim sürecidir. Bu bilgiler, projelendirme safhasından kullanım ve bakım alanına kadar, yapının yaşam döngüsü boyunca geçirdiği tüm evrelerle ilgili olabilir. BIM terimi, sadece basit geometrik şekillerle (doğru, daire, yay, vs.) sınırlanmayan, aynı zamanda projelendirme esnasında bina için kullanılan tüm teknik elemanlar (kolon, kiriş, döşeme, duvar, pencere, kapı, vs.) ile çizim yapmaya olanak sağlayan yeni nesil mimari CAD programlarını da tanır. Bu sayede çizimle beraber yapı geometrisi, mekânsal ilişkiler, coğrafi bilgi ve bina bileşenlerinin miktar ve özellikleri de belirtilmiş olur. Bu şekilde oluşturulan bir modellemenin diğer bir avantajı da aynı zamanda çeşitli hesaplamalarda, analiz ve sağlamaların yapımında, ekonomik değerlendirmeler sırasında ve CAM-tesisat bağlantıları oluşturmada önemli rol oynamasıdır. Prefabrik sektöründe çok çeşitli yazılımlar görmek mümkün, ancak bu yazılımlarda görülen en büyük problemlerden biri, işveren için oluşturulan belirli veri kütüphaneleridir ki; sektör içinde her firma kendi üretim sistemini ve kurallarını oluşturmuştur ve bu da genellikle mimari elemanların program içine yerleştirilmesinde başarısızlığa yol açmıştır. Entegre yazılımın başlıca özellikleri Prefabrik firmaları için hazırlanan bu yazılım özelliklerine geçmeden önce, bugün piyasada daha fazla rekabet gücü elde edebilmek için gerekli olan bazı hususlara değinmek gerekir: a) Olası CAD/CAM teknolojisiyle beraber ileri teknoloji bir donanıma sahip olmak, Şekil 2. Prefabrikasyon için kullanılan bir entegre yazılımın makro fonksiyon şeması Şekil 3. Ön boyutlandırma aşamasında kullanılan göstergeler ve çalışma çizelgeleri OCAK 2013 SAYI :

3 b) Firma içi organizasyonun ve kullanılan ağların güçlü ve sistematik olması, c) Firma içi departmanlar arası faaliyetleri yönetebilen ve düzenleyebilen entegre bir yazılım kullanmak. Yapı elemanlarının ön boyutlandırması, yani projelendirme esnasında istenen yapı elemanlarının boyutlandırma çalışması, binanın dış ölçülerinin ve istenen kolon açıklıklarının belirtilmesinin yanında genellikle işveren tarafından tedarik edilen çizim veya eskizlerden yola çıkılarak yapılır. Bu göstergelerle beraber, iş verenin isteklerine uygun olup, aynı zamanda yapısal anlamda prefabrik binanın hem en ekonomik hem de en işlevsel şekilde projelendirilmesi için, en uygun yapı elemanları ve bunlara uygun yapı elemanlarının kesit seçimleri belirlenir. Böylelikle hem doğru boyutlandırılmış hem de ekonomik olarak en sağlıklı teklif önerisi gerçekleştirilmiş olur. Bu işlemleri gerçekleştirmek için mühendislik bilgisi gerektirmeyecek basitlikte olan bazı programlar ve çalışma diyagramlarının kullanımı gereklidir. Tabi böyle bir ön boyutlandırma işlemi nihai uygulama sonucunu vermez ancak kullanılan program iyi organize edildiği takdirde ortaya çıkan yanılma payı minimal olacaktır. Bu program içinde tasarımda rol alan tüm yapı elemanlarının işlendiği ve kullanıcı tarafından rahat kullanılabilen bir veri kütüphanesi oluşturulması mümkündür. Şekil 3 te bununla ilgili bazı diyagram ve göstergeler kullanılmıştır. Böylelikle tasarım esnasında kullanılacak elemanların seçimi ve taşıyıcı planların ortaya çıkarılmasıyla projenin gelişimi sağlanır. Mimari projelendirme BIM (Bina Bilgi Modellemesi) teknolojisi kullanan yazılımlar sayesinde üretim ve montaj simülasyonlarının da bulunduğu üç boyutlu bir mimari tasarıma, projelendirme esnasında kullanılan yazılımda bulunan veri tabanından, her türlü prefabrik firmasında bulunabilen kalıp ekipmanı seçimi ile başlamak mümkündür. Yazılımda kullanılan komutlar projelendirme evreleri, montaj aşaması ve binanın yapım aşamasında kullanılan ekipmanları belirleyecek şekilde tasarlanmıştır. Diğer tasarım programlarında kullanılan Uzat komutu gibi genel komutlar bu yazılımda bulunmamakta, onların yerine kolon yüksekliği, kiriş boyu gibi kullanıcının gerçek hayatta karşılaşacağı terminolojinin kullanımına özen gösterilmiş ve böylelikle kullanıcının daha rahat Şekil 4. Teklifle beraber sunulan çizim ve render örnekleri 12 OCAK 2013 SAYI : 105

4 edebileceği, doğal ve gerçeğe yakın bir sistem oluşturulmuştur. Üç boyutlu modelleme tasarlandıktan sonra rahatlıkla istenen her türlü açıdan mimari görünüşleri almak mümkündür. Fiyat teklifi ve maliyet analizi Proje elemanlarının maliyet hesaplarını en hızlı ve en güvenilir şekilde elde etmek için en önemli unsur, hesaplamaları direkt proje çizimlerinden (yapı donatıları, çatı sistemleri, temel sistemleri, doğrama sistemleri, vs.) yola çıkarak elde etmektir. Böylelikle müşteriye yapılan teklif otomatik olarak ortaya çıkmakta, proje çizimleri değiştikçe teklif te ona göre yenilenmektedir. Bu noktada her kalem için tek tek maliyet hesaplaması yapmak en sağlıklı yöntemdir. Bu işlem geleneksel olarak belirlenen liste fiyatlarındaki m 3 veya m 2 birim fiyatlarına bakılarak yapılır. Bu şekilde elde edilen değer daha önce yapılmış üretimin ortalama analiziyle meydana gelir. Şekil 6/a. Mimari model Şekil 5. Müşteri teklifi için Maliyet Kurallar Taşıyıcı hesaplamaları Statik hesaplamaları yaparken Avrupa yönetmeliklerini ve uluslararası normları göz önünde bulundurarak, proje yöneticisine en uygun analiz tekniklerini (lineer, lineer olmayan, statik, dinamik...) sunabilecek ve aynı zamanda her türlü taşıyıcı planın kolay adapte olabileceği yazılım programlarını kul- Şekil 6/b. Hesaplama analiz şeması OCAK 2013 SAYI :

5 Şekil 6/c. Uygulama lanmak günümüzde göz ardı edilemez bir kolaylık sağlamıştır. Özellikle bazı karmaşık yapıları düşündüğümüz zaman, yazılım üreticisiyle proje sorumlusunun beraber çalışması sonucu elde edilen hesaplamalar ve uygulama çözümlerinde oluşabilecek olası hatalar engellenmiş olur. Yazılımın başlıca yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz: Elde edilen hesaplamalar ile yapılan çizimleri görsel olarak üst üste koyup, olası modelleme hatalarının en hızlı ve en kolay şekilde engellenmesine ve en ince detayların bile sağlıklı kontrolüne olanak sağlar. Üç boyutlu mimari çizimden, üç boyutlu tüm elemanları tamamlanmış yazılım modellemelerine otomatik olarak geçiş yapar ve bu geçişin hatasız ve diğer programlarla kullanıldığı takdirde en karmaşık yapılarda bile olası uyuşmazlıklara olanak vermeyecek şekilde tasarlanmasını sağlar. Şekil 7. Düğüm noktaları Prefabrik yapılarda öngörülen tüm detay çözümlemelerinde elde edilen yapı elemanlarını yüksek duyarlılıkla modeller. (örneğin konsol kirişlerde yapılan eğilme hesapları, simetrik olmayan konsol-kiriş bağlantı noktalarında yapılan hesaplamalar, vs.) Mesnetler - Düğüm noktaları Prefabrik yapılarda kullanılan bu yazılım, sahip olduğu veri tabanı ve malzeme kütüphanesi sayesinde projelendirmeyi yapan kişilere ve prefabrik firmalarına hem en hızlı hem de en doğru şekilde ve aynı zamanda üreticinin isteği doğrultusunda kullanılması gereken bağlantı elemanlarının seçilmesini sağlar. Kullanılacak sistem seçildikten sonra gerekli elemanların, en detaylı halini alacak şekilde, kademe kademe programa ve projeye yerleştirilmesine başlanır. Daha sonrasında mimari çizim üzerinde yapılabilecek herhangi bir bağlantı değişikliğinde, kullanılan parçacıklar ve kullanım yerleri de otomatik olarak güncellenip aynı zamanda parça tedarikçileri de bilgilendirilir. 14 OCAK 2013 SAYI : 105

6 Şekil 8. Üretim paftaları: kolon donatı paftaları Yerleştirilen bağlantı parçacıkları ve mesnetler göz önünde bulundurularak seçildiği için, herhangi bir boyutlanırma veya ölçülendirme yapılmasına gerek kalmayacağı gibi zamandan da tasarruf elde edilir. Olası hatalar minimal seviyede tutulduğu ve tahmini maliyet hesapları doğru şekilde yapıldığı için şantiye faaliyetleri de hızandırılmış olup şantiye alanında büyük kolaylık sağlanır. Üretim için uygulama projesi Binanın üç boyutlu modellemesi tamamlandıktan sonra (mimari modelleme ve düğüm noktaları), kullanılan yazılım projede ön görülen tüm elemanları (boyutlarına, kullanılan yan parçacıkları, vs. ayrıca tanıtarak) tek tek ekleyip her birine ayrı bir isim vererek montaj paftalarını ve üretici firmalara yollanacak detay paftalarını günceller, maliyet hesaplarını projede kullanılan her parçayı ekleyerek yeniler ve hatasız, gerçekçi bir sonuç elde edilmesini sağlar. Sağlıklı bir proje otomosyonu, yukarıda da belirtildiği gibi, proje sorumlusunun herhangi bir değişiklik yapmasına gerek kalmadan her türlü paftanın eş zamanlı güncellenip, birbirleriyle bağdaş bir sistem oluşturmayı ön görür ve bunun yanında hem parça üretimini gerçekleştiren firmanın hem de teknik ofisin sürekli güncel tutulmasını sağlar. Üretim planı Şekil 9. Şipariş ve üretim çizelgelerini gösteren GANTT. Sipariş işleminin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için, firmanın faaliyetleri için öngördüğü genel bakış açısını koruyarak ve gerek teknik ofisinin kapasitesini, gerek transfer ve montaj işlemlerinin nasıl yapılacağını da düşünerek, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli bir planlama sistemi oluşturmak son derece yararlıdır. Bu planlama sisteminde bulunması gereken başlıca maddeler şu şekildedir: Alımı gerçekleştirilmiş siparişler: kısmi veya tüme yönelik verilmiş siparişler; kısmi siparişlerde sadece üretilmiş parçalar değerlendirilir; Verilmiş ancak alımı gerçekleştirilme- OCAK 2013 SAYI :

7 BETON PREFABRİKASYON %&'%()*+*W +'( W*W+%!"#$ (,-,./0& (,7,/8,8,780-4 %&'()*+ W&X()*+ 99* *'( %5.6 EFGHIHFJKLMNHFLOFHFJ LPQJHFJ RJFEO SHQTUV %4D /53 Şekil 10. Yönetim kontrolünü gösteren gelen akış miş siparişler: siparişi verilen parçaların tüm ölçüleri ve üretici firmalar için gerekli bilgiler belirtilmiş olmalıdır; Teklif aşamasındaki siparişler: bu durumda da yukarıda belirtildiği gibi tüm parça ölçüleri ve üretici firmalar için gerekli bilgiler belirtilmiş olmalıdır. Yatırım Getirisi (ROI) Düzenli yapılan otomatik kontroller ve farklı aşamalarda öngörülen sağlamalar sayesinde, elde edilen hataların ve verimsizliklerin minimuma indirilmesi ve yatırımın geri dönüşünün en kısa zamanda gerçekleşmesi mümkün olmaktadır (1-2 yıl arası). Bu projelendirme ve entegre yönetim sistemini kullanan şirketlerin sahip olacakları avantajlar şu şekilde sıralanabilir: a) Ticari departman tarafından hazırlanmış proje, teknik ofis tarafından verilecek sipariş onayı için temel olarak kullanılabilinir. b) Onaylanmış projelendirmeden yola çıkılarak, sipariş yönetimi için gerekli olan ürün miktarı ve maliyet hesabı yapılır ve otomatik olarak ticari departmanın fiyat teklifi ile teknik ofisin sipariş onayı karşılaştırılır. Genellikle bu aşamada teklifi değiştirmek için bir pazarlık payı bırakılır. c) Çeşitli yapı elemanları (taşıyıcı paneller-yapı, kirişler-kolonlar, döşeme plakları-kirişler, vs.) arasındaki bağlantı noktaları konumlandırılırken bir uygunluk kontrolü (boyutlara, toleranslara, yüklere göre) yapılır ve bu kontrol sayesinde bütün bağlantı elemanları, ilaveten hiçbir ölçü girilmesine gerek kalmadan, otomatik olarak yerleştirilir. d) Kullanılan sistem bütün yapı ve donatı elemanlarının, geometrik ve ek parça farklarını algılama becerisine sahip olup bu sayede tüm montaj paftalarının oluşturulmasını sağlar. e) Tüm uygulama paftaları ve parça detayları, yapılan çizimlerin standartlaştırılması sayesinde, otomatik olarak üretilir. f) Bu yazılım sayesinde, kullanılan her türlü yapı malzemeleri(beton,püskürtme uçları,montaj kitleri,vs.) için lazım olan elemanlar hesaplanıp üretim planı ortaya çıkarılır. Sonuç ve değerlendirme Bu makalede prefabrik sekötüründe yer alan firmaların çeşitli ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kullanabilecekleri program sistemleri (üreticiye yönelik yazılımlar) incelenmiştir. Deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki, kağıt üzerinde herşeyin olduğundan daha kolay algılanması söz konusudur; ancak gerçek hayatta sıklıkla karşılaşılan en büyük engellerden biri insanların değişimlere karşı gösterdiği dirençtir. Olumlu bir havanın hakim olduğu piyasa şartlarında sistemin çalışmaması için hiçbir neden yoktur. Yönetim bilanço sonuçları her yıl sonu açıklandığı zaman, eğer düşük marjla alımı yapılan bir sipariş işlemi yapıldığı görülse bile diğer siparişler olası miktar farkının eşitlenmesine olanak verirler. Ancak kriz dönemlerinde, olabilecek en düşük marj hatasıyla yapılan her siparişin tek tek incelenmesi kaçınılmazdır. Bunun sonucunda firmalar daha fazla veya az mal siparişi vermek için kendilerini kontol altına almış olurlar. Düzenli kullanılan bir projelendirme sistemi ve çizimlerin belirli normlarda hazırlanması aynı zamanda teknik ofisin de yüzleşmesi gereken büyük bir değişikliktir. 16 OCAK 2013 SAYI : 105

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI Yüksek Lisans Tezi Nuray ESATOĞLU Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

ERP (KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI-KKP) SİSTEMİNİN ORGANİZASYONU VE LBS UYGULAMA SÜRECİ

ERP (KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI-KKP) SİSTEMİNİN ORGANİZASYONU VE LBS UYGULAMA SÜRECİ 974 ABSTRACT ERP (KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI-KKP) SİSTEMİNİN ORGANİZASYONU VE LBS UYGULAMA SÜRECİ ÖZET M.Kemal DEMİRCİ * Metin ULUKÖY ** İşletmelerde bilgi işlem teknolojilerinin kullanımı günümüzde önemli

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI Tansel ÇETİNOĞLU * Niyazi KURNAZ ** Yılmaz ŞEN *** Özet: İleri bilgi teknolojileri, günümüz rekabet ve hız ortamında işletmelerin

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

İşletmelerde Maliyet Muhasebesi İle Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması: Bir Vaka Çalışması

İşletmelerde Maliyet Muhasebesi İle Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması: Bir Vaka Çalışması Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 İşletmelerde Maliyet Muhasebesi İle Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması: Bir Vaka Çalışması Hüseyin DALĞAR ÖZET Artan rekabet koşullarına bağlı olarak,

Detaylı

WEB TABANLI ESNEK ÜRÜN GELİŞTİRME SİSTEMİ

WEB TABANLI ESNEK ÜRÜN GELİŞTİRME SİSTEMİ WEB TABANLI ESNEK ÜRÜN GELİŞTİRME SİSTEMİ Gürkan Özçelik Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü gurkanozcelik@yahoo.com Prof. Dr. Halil Şengonca Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İnşaat Yönetimi Eğitim Semineri Serisi Harbiye BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA Hazırlayan : Dr. Murat KURUOĞLU İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mart 2005, Ankara YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI D. Uçar 1, R. Deniz 1,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ Hazırlayan: Naim SEVİNÇ Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı için

Detaylı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE ĠġLETME AÇISINDAN ÖNEMĠ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE ĠġLETME AÇISINDAN ÖNEMĠ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org YAZ-2009 C.8 S.29 (240-258) ISSN:1304-0278 SUMMER-2009 V.8 N.29 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP)

Detaylı

BĠNALARDA ENERJĠ SĠMULASYONLARI ĠÇĠN VERĠ TOPLAMA LĠSTELERĠ ARACILIĞIYLA VERĠ YÖNETĠMĠ MODELĠNĠN OLUġTURULMASI

BĠNALARDA ENERJĠ SĠMULASYONLARI ĠÇĠN VERĠ TOPLAMA LĠSTELERĠ ARACILIĞIYLA VERĠ YÖNETĠMĠ MODELĠNĠN OLUġTURULMASI BĠNALARDA ENERJĠ SĠMULASYONLARI ĠÇĠN VERĠ TOPLAMA LĠSTELERĠ ARACILIĞIYLA VERĠ YÖNETĠMĠ MODELĠNĠN OLUġTURULMASI Meltem BAYRAKTAR Tobias SCHULZE Zerrin YILMAZ ÖZET Binaların enerji, ekonomi ve sürdürülebilirlik

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2014 (37-54) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 1, 2014 (37-54) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

PRODUCTION AND COST ACCOUNTING FUNCTION INTERACTION EXPECTATIONS FROM THE COST ACCOUNTING EDUCATION: EDUCATION MODEL APPLICATION PROPOSAL

PRODUCTION AND COST ACCOUNTING FUNCTION INTERACTION EXPECTATIONS FROM THE COST ACCOUNTING EDUCATION: EDUCATION MODEL APPLICATION PROPOSAL ÜRETİM İŞLEVİ VE MALİYET MUHASEBESİ ETKİLEŞİMİNDE MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER: UYGULAMA EĞİTİMİ MODEL ÖNERİSİ * Öğr. Gör. Dr. Vedat ACAR Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü

Detaylı

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Eğitimi Anabilim Dalı İlker Turgut YILMAZ

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP...

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2 2. Geçmişten Geleceğe ERP... 4 3. ERP Sistemlerinin Yapısal Özellikleri...8 4. ERP Sistemlerinin

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı