T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ OTO1001 FİZİK (3 0 3) AKTS:3 Ölçme ve fiziksel büyüklükler, vektörlerin grafik ve analitik yöntemlerle incelenmesi, statik, mekanik, dinamik, iş, enerji ve güç, akışkanlar, elektrik. OTO1003 MESLEKİ MATEMATİK I (3 0 3) AKTS:8 Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve ondalık sayılar, cebir, denklem ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, karmaşık sayılar, geometri. OTO1005 MOTOR TEKNOLOJİSİ (2 2 3) AKTS:4 Ölçü aletleri, motor terimleri, iki ve dört zamanlı motorda çevrimler, otto çevrimleri, dizel çevrimleri, motorlarda ölçme ve kontrol, subaplar, sente ve silindir kapağı, subap mekanizmaları, piston biyel mekanizması, segmanlar, krank ve kam milleri, zaman soğutma sistemi,ayar düzenekleri, değişken subap zamanlaması, motor blokları, yağlama sistemi. OTO1007 OTOMOTİV ELEKTRİĞİ (2 2 3) Elektriki prensipler, manyetizma, elektrik ölçü birimleri, ohm kanunu, kirşof kanunları, seri, paralel ve karışık devre teorisi, akünün görevleri ve çalışma prensibi, akü çeşitleri, akünün yapısı elektrolit, akü etiketi, akü kapasitesini etkileyen faktörler, akü elektroliti hazırlanması, akü kontrolleri ve şarj işlemleri, marş motoru çeşitleri ve yapıları, marş sisteminin kontrolleri bakım ve arızaları, marş devresi ve marş devresinde kullanılan kablo çeşitleri ve özellikleri, şarj sisteminin, görevi, yapısı ve çeşitleri, alternatörlerin çalışma prensibi, kontrol ve bakımları, regülatörün görevi, çeşitleri ve yapısal özellikleri şarj sisteminin kontrolleri, aydınlatma, sis far devreleri, kısa ve uzun far devresi kontrolleri ve far ayarları, ön ve arka park devresi, sinyal devresi, geri vites devresi, korna devresi, fren ikaz lambası devresi. OTO1009 TERMODİNAMİK (4 0 4) AKTS:3 Temel kavramlar termodinamiğin sıfırıncı kanunu, ısı ve iş dönüşümleri, saf maddenin termodinamik özellikleri, ideal gaz denklemi ve ideal gazların hal değişimleri, termodinamiğin 1. kanunu, termodinamiğin 2. kanunu, motor çevrimleri, çevrimlerin karşılaştırılması, içten yanmalı motorlarda iş, verim, güç, motor performans karakteristikleri, yakıtlar, fiziksel ve kimyasal özellikleri, yanmanın fiziksel analizi, kimyasal özellikleri, buji ile ateşlemeli motorlarda yanma, sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda yanma yakıtların sınıflandırılması, hidrokarbonlar, alkoller ve türevleri, yanmanın sınıflandırılması, yanma denklemleri, yanma sonu ürünler ve analizleri, yakıt ve yanma ile ilgili tablolar, alternatif yakıtlar ve yanma, motorlarda yanmadan kaynaklan vuruntu, yakıtların buharlaşması, vuruntu mukavemeti. ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0 2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları TDL1011 TÜRK DİLİ I (2 0 2) Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi), KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK), Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ), şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi YDL1013 YABANCI DİL I (3 0 3) AKTS:3 Ortak Z. Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir. II. YARIYIL DERSLERİ

2 SAYFA:2/6 II. YARIYIL DERSLERİ OTO1002 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (1 2 2) AKTS:4 İnternet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları, forumlar, web tabanlı öğrenme, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci programında özgeçmiş, internet ve kariyer, iş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu, formüller ve fonksiyonlar, grafikler, sunu hazırlama, tanıtıcı materyal hazırlama. OTO1004 MESLEKİ MATEMATİK II (3 0 3) AKTS:6 Lineer denklem sistemleri ve matrisler, determinantlar, limit ve limit alma işlemleri, limit ve süreklilik, türev kavramı, türev alma kuralları, türevin geometrik anlamı ve teğet denklemi, türev yardımıyla maksimum ve minimum problemlerinin çözümü, türevle ilgili uygulamalar, integral ve belirli integral, integral alma teknikleri ve belirsiz integral, diferansiyel denklemler, istatistik. OTO1006 MESLEK RESİM (2 2 3) AKTS:3 Doğru, dikme ve açılar, iz düşüm metotları, kesit, ölçülendirme, perspektifin özellikleri, perspektifin çeşitleri, iki boyutlu resimlerin perspektif olarak çizilmesi, perspektiflerde ara kesitin önemi, görünüşlerde ara kesit kavramı, makine parçalarında ara kesit kavramı, standardizasyonun önemi, çeşitli standart makine elemanları, birleştirme elemanları, birleştirme elemanları, sökülebilen birleştirme elemanları, millerin resimde gösterilmesi ve ölçülendirilmesi, sabit birleştirmeler, dişli çarklar, yaylar, kamlar, kasnaklar, yataklar, alıştırma ve tolerans, yüzey işleme işaretleri, montaj resimleri. OTO1008 BUJİ ATEŞLEMELİ MOTORLARIN YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMLERİ (2 2 3) AKTS:4 Ateşleme sisteminin görevleri ve çeşitleri, platin kumandalı elektronik ateşleme sistemi, platin kumandalı transistörlü ateşleme sistemi, hall etkisi kumandalı elektronik ateşleme sistemi, endüktif vericili elektronik ateşleme sistemi, distribütörden uyartımlı sistem, distribütörsüz tip elektronik ateşleme sistemi, avans, manyetik sensör, elektronik kontrol ünitesi, bobinler, vuruntu sensörü, bujiler, tek nokta enjeksiyon sistemi, tek nokta enjeksiyon sistemi devre şeması ve çalışma sistemi, tek nokta enjektör, basınç regülatörü, gaz kelebek potansiyometresi, elektro yakıt pompası, lamda sensörü, çok nokta enjeksiyon sistemi, çok nokta enjeksiyon sistemi devre şeması ve çalışma sistemi, çok nokta enjektörler, direkt enjeksiyon sistemi, direkt enjeksiyon sistemi devre şeması ve çalışma sistemi, direkt enjektörler, hava sıcaklık sensörü, basınç regülatörü, termik zaman şalteri, kam mili konum sensörü, rölanti kontrol selenoid kontrol valfi. OTO1010 OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ (2 2 3) AKTS:3 Elektronik devre elemanları, çeşitli elektronik devrelerin yapıları, çalışmaları ve kontrolleri, diagnostik cihazları, alıcılar sensörler, aktuvatörler, elektronik kontrol üniteleri, elektronik kontrol üniteleri arasında haberleşme yöntemleri. ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2 0 2) Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi ( ), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi ( ), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti ( ), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye TDL1012 TÜRK DİLİ II (2 0 2) Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri YDL1014 YABANCI DİL II (3 0 3) AKTS:3 Ortak Z. Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir. III. YARIYIL DERSLERİ OTO2001 DİZEL MOTORLAR VE YAKIT ENJEKSİYON SİSTEMLERİ (3 1 4) Yakıt sistemi, aşırı doldurma sistemleri, içten yanmalı motorlarda aşırı doldurma, dizel motorlarında kullanılan aşırı doldurma sistemlerinin çeşitleri,sistemlerinin kullanılma nedenleri, mekanik aşırı doldurma, egzoz turbo kompresörü ile aşırı doldurma, intercooler sistemi, yakıt enjeksiyon pompaları, elektronik yakıt sistemi, common rail dizel enjeksiyon sistemi, enjektörler, enjektörlerde yapılan kontrol ve ayarlar, dizel motorları elektronik kontrol üniteleri, diagnos cihazı.

3 SAYFA:3/6 III. YARIYIL DERSLERİ OTO2003 GÜÇ AKTARMA ORGANLARI (3 1 4) Kavramalar, hidrolik debriyaj merkezleri, mekanik vites kutularında temel terim ve kavramlar, mekanik vites kutusu, hidrolik güç iletimi, tork konvertör, otomatik vites kutusunun planet dişli sistemleri, değişken geometrili vites kutusu CVT, otomatik vites kutusu hidrolik sistemi, otomatik vites kutusu elektronik sistem ve y önetim, triptironik vites kutusunun kumanda sistemleri, modülatör, şaftlar, diferansiyeller, kilitli diferansiyeller, akslar. OTO2005 HAREKET KONTROL SİSTEMLERİ (3 1 4) Ön düzen ayarları, direksiyon sistemleri ve çeşitleri, amortisörler, hidrolik fren sistemleri, havalı fren sistemleri, retarder sistemi, ABS, ASR, ESP, EBD, diagnostik cihazı. OTO2007 MOTOR TEST VE AYARLARI (3 1 4) Seçmeli Motor sistemlerinin fiziki kontrolleri, ateşleme sistemi ve kontrolleri, diagnostik cihazları, motor sistemlerinde arıza taranması, ECU, arıza kodları, ECU hafızasındaki arızaları silinmesi, parçaları ECU ya tanıtmak, kompresyon testi, silindir kaçak test cihazı, egzoz emisyonları ve kontrolleri, katalitik konvertörler, araç gösterge sistemleri ve kontrolleri, supap mekanizmaları, değişken supap zamanlaması diagnostik test cihazı ile yapılan kontroller, selenoid valfın kontrolleri, sensörün kontrolleri, yağlama hattında yapılan kontroller, motor testleri, taşıt testleri. OTO2009 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (3 0 3) Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunumu yapma. OTO2011 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM (2 1 3) Koordinat sistemleri, CAD menüleri, temel geometrik şekiller, iki boyutlu çizim komutları ve ikonları, çizim dosyalarını açma, kaydetme, temel düzenleme ve sorgulama komutları, biçimlendirme komutları, tools komutları, design center komutu ile iki boyutlu tasarım, CAD menüleri, draw ve modify menüsü, solid menüsü, solid editing menüsü, solid operations menüleri, solid editing, UCS menüsü, visual, stily menüsü, modelling menüsü, viewports, render menüsü, surface menüleri ve komutları, surface editing, koordinat sistemleri, 3D surfaces, revolve surface, ruled surface, edge surface, tabulated surface, 3D view, shell komutu, geometrik şekiller ve parça geometrisi, komutlar ve unsurlar, iki boyut ve üç boyut ilişkisi, montaj parçalarında uyum geometrisi, montaj sıralaması, montaj çeşitleri, montajda kullanılan ilişki türleri, montajda kullanılan standart parça çeşitleri, montajda kullanılan ilişki türleri, simülasyonun montaj yapmada önemi, montajda kullanılan ilişki türleri, hareket türleri. OTO2013 EMİSYON KONTROL SİSTEMLERİ (2 1 3) Yakıtlar, yanma, egzoz emisyonları, emisyon ölçümü, dizel motorlu araçlarda farkı çalışma şartlarının emisyonlara etkileri, benzin ve LPG motorlu araçlarda farkı çalışma şartlarının emisyonlara etkileri, motorlu araçlarda emisyonları azaltıcı sistemler, 2 ve 3 yollu katalitik konvertörler, partikül filtreleri, karter havalandırma sistemi, EGR sistemi, EGR sisteminin emisyonlara etkileri, dizel yakıt enjeksiyon sistemlerindeki teknolojik gelişmeler, karbon kanister valfi, egzoz ek hava sistemleri. OTO2015 GİRİŞİMCİLİK (3 0 3) Girişimciliğin ekonomideki önemini ve girişimcinin ortaya çıkışı. Küçük işletmelerin çeşitlerini ve ekonomiye katkıları. Küçük işletmelerin kuruluş süreci, temel işletme fonksiyonları. Türkiye deki küçük işletmelerin sorunları ve çözüm önerileri. OTO2017 HİDROLİK VE PNOMATİK (4 0 4) AKTS:6 Seçmeli Hidrolik devre elemanlarını tanımak, hidrolik devre şeması oluşturmak, hidrolik sistemlerin arızalarını tespit etmek, hidrolik arızaları gidermek, pnömatik devre elemanlarını tanımak, pnömatik devre şeması oluşturmak, elektropnömatik sistemler oluşturmak, elektropnömatik sistemler oluşturmak, pnömatik sistemlerin arızalarını tespit etmek, pnömatik arızaları gidermek, sistemlerin periyodik kontrollerini yapmak, sistemlerin periyodik bakımlarını yapmak, arıza tespiti yapmak, arızalı makinenin onarımını yapmak. OTO2019 İLETİŞİM (3 0 3) AKTS:2 Seçmeli Sözlü iletişim kurmak, yazılı iletişim kurmak, biçimsel iletişim kurmak, biçimsel olmayan iletişim kurmak, örgüt dışı iletişim kurmak. OTO2021 İŞLETME YÖNETİMİ I (3 0 3) Mikroekonomik verileri takip etmek, makroekonomik göstergeleri analiz etmek, pazardaki boşlukları tespit etmek, yatırım alternatiflerini değerlendirerek en uygun olanını seçmek, yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek, işletmenin çevresini tanımak, talep analizi ve tahmini yapmak, işletmenin kuruluş yerini belirlemek, işletmenin kuruluş yerini belirlemek, işletmenin hukuksal yapısını belirlemek, işletmenin hukuksal yapısını belirlemek, iş yerinin kapasitesini belirlemek, toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlamak, tahmini gelirgider hesabını yapmak, tahmini gelir gider hesabını yapmak, iş yeri ve üretim planı yapmak, iş yeri ve üretim planı yapmak, yatırımın kurulum işlemlerini yürütmek, uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.

4 SAYFA:4/6 III. YARIYIL DERSLERİ OTO2023 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR (3 0 3) AKTS:3 Seçmeli Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi, efqm mükemmellik modeli, üretimde kalite kontrolü, muayene ve örnekleme, muayene ve örnekleme, toplam kalite kontrol, kontrol diyagramları, istatistiksel dağılımlar. OTO2025 MAKİNE ELEMANLARI (3 0 3) Temel kavramlar, bağlantı elemanları, lehim, kaynak, mil göbek bağlantıları, sıkı geçme, konik geçme, pim, toleranslar, yüzey kalitesi, perçinler ve hesapları, kamalar, civatalar ve saplamalar, dişli ve hesapları, kayış ve kasnaklar, kavramlar, moment, dişli kutuları, yaylar, mekanizmaları, zincirler, makara ve halatlar, miller ve mil hesapları, akslar, yataklar. OTO2027 MESLEKİ YABANCI DİL (3 0 3) Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel ingilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel ingilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, otomotiv motor teknolojisi teknik terimleri, otomotiv motor sistemleri ve parçaları, otomotiv direksiyon ve ön düzen parçaları, otomotiv elektrik ve elektronik sistemleri parçaları, otomotiv güç aktarma organları parçaları, otomotiv motor diyagramları ve motor test ayarı ile ilgili terimler, taşıt mekanik sistemlerin hesapları, otomotiv benzinli motorları yakıt ve ateşleme alternatif motorlar ve yakıt sistemleri,sistemleri parçaları, otomotiv dizel motorları yakıt ve ateşleme sistemleri parçaları. OTO2029 MOTOR ONARIMI (2 1 3) Motorda arıza arama yöntemleri. Motoru oluşturan parçaların görevleri ve bu parçalarda oluşabilecek arızaların giderilme yöntemleri. OTO2031 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ (3 0 3) İletişim, iletişimin tanımı, iletişim teknikleri, etkin dinleme, güzel konuşma, kayıt işlemleri, kayıt yapmanın gereği ve önemi, servis kartları kayıt bölümleri, teslim tutanakları, iş yazısı bölümleri, iş yazısı bölümleri, veri toplama yöntemleri, veri değerlendirme yöntemleri, kalite standartları. OTO2033 ÖLÇME TEKNİĞİ (2 1 3) Ölçme ve kontrol terminolojisi, boyutsal ölçü birimleri, direkt ölçme metotları, endirekt ölçme metotları, ölçü aletleri, kumpaslar, mikrometreler, komparatörler, mastarlar, sentiler vb., ulusal ve uluslararası birim sistemleri, ölçü aletlerinin bakım ve ayarlarını yapmak, elektriksel ölçü aletleri, ölçü aletlerinin kalibrasyonunu yapmak, diğer ölçü aletleri, yüzey pürüzlülüğü kavramı ve ölçme yöntemi. OTO2035 SERVİS YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON (3 0 3) Servis organizasyonu, kurum içi görev tanımları, iş planı, araç, gereç ve donanım ihtiyaçlarının tespiti, yedek parça kontrolü, parça özellikleri ve standartları, sipariş ve ihtiyaç formu, yedek parça katalogları, tedarikçi firmaların tespiti, stok kontrolü, stok kontrol programları, maliyet hesabı ve fiyatlandırma, evrak kayıt sistemleri, raporlama, arşivleme. IV. YARIYIL DERSLERİ OTO2002 ALTERNATİF MOTORLAR VE YAKIT SİSTEMLERİ (3 1 4) LPG yakıt sistemi, LPG gazın özellikleri, LPG gaz yakıt sisteminin emniyet kuralları, LPG enjeksiyon sistemi parçalarının özellikleri ve çalışma prensipleri, lpg enjeksiyon sisteminin ayarları, doğal gaz yakıt sistemi, doğal gazın özellikleri, doğal gaz yakıt sisteminin emniyet kuralları doğal gaz enjeksiyon sistemi parçalarının özellikleri ve çalışma prensipleri, doğal gaz enjeksiyon sisteminin ayarları, bio yakıtlar, bio dizel üretimi, bio benzin üretimi, bio dizel ve bio benzin standartları, alkollü yakıtlar, etanol ve metanolün özellikleri, alternatif yakıt kullanımı ile ilgili mevzuat, wankel motorları, hibrid motorların çalışma prensibi ve bakımları, yakıt hücreli motorların çalışma prensibi. OTO2004 KONFOR SİSTEMLERİ (3 1 4) Seçmeli Merkezi kilit sistemleri, merkezi kilit motorları, hava yastıkları, emniyet kemerleri, elektrikli koltuklar, kumanda düğmeleri, ısıtmalı camlar, takip mesafesi sistemi, otomatik kapı camları kumanda sistemleri, gösterge sistemleri, yakıt kesme sistemi, immobilizer.

5 SAYFA:5/6 IV. YARIYIL DERSLERİ OTO2006 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI (2 2 3) Çalışma konusunu seçmek, araştırma sonucunda elde edilen bilgileri sunmak, sistem fonksiyonlarını ve değişkenlerini tanımlamak, gerekli malzemeleri seçmek, gerekli malzemeleri seçmek, sistem akış şemasını hazırlamak, sistemin hesaplamalarını yapmak, eldeki verileri tekrar değerlendirmek, seçilen sistemdeki mekanizmaları tanımlamak, tasarlanan projenin imalat yöntemlerini belirlemek, sistemin elemanlarını veya mekanizmalarını tasarlamak, sistemin veya ürünün kurulumunu yapmak, sistemi veya ürünü test etmek, sistemin veya ürünün çıktılarını rapor halinde sunmak. OTO2008 TAŞITLAR MEKANİĞİ (4 0 4) Yuvarlanma direnci, ivme direnci. hava direnci, transmisyon direnci, yokuş direnci, aerodinamik diren ç, aerodinamik direnç gücü, kavramalarda hareket iletimi, moment ve güç hesabı, hidrolik güç iletimi, elektrikli kavrama, tablo değeri okuma, güç ve moment iletimi, tahrik kuvveti, transmisyon verimi, diferansiyel dişli oranı, hareket iletimi, şaft, dinamik ve statik yükler, tekerleklerin statik ve dinamik hareketleri, motor performans değerleri, hidrolik sistemler, fren sistemi ile ilgili ampirik ifadeler, taşıtın yol hareket karakteristikleri, taşıtlarda savrulma ve yanal kayma, taşıtlarda düzgün doğrusal hareketler. OTO2010 AĞIR VASITA TEKNOLOJİSİ (2 1 3) Ağır vasıtalar da kullanılan sistemlerin tanıtılması ve gerekli teorik bilgiler. OTO2012 ÇEVRE KORUMA (3 0 3) AKTS:2 Seçmeli Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği. OTO2014 ELEKTRİKLİ TAŞITLAR (3 0 3) Elektrikli taşıtların gelişimi, içten yanmalı motorlarla karşılaştırılması. Bataryalar, yakıt pilleri ve diğer yüksek enerji depolama aygıtları, güç dönüştürücüler, kullanılan farklı motor tipleri ve tork hız karakteristikleri, motor kontrol teknikleri. Elektrikli taşıt modellemesi, başlıca karakteristikleri. Elektrikli taşıt hareket kontrolü, optimum kayma oranı kontrolü, kayma ve sapma kontrolü, kararlılık. Yakıt pilli taşıtlar, hibrit taşıtlar, seri, paralel ve birleşik sistemler. OTO2016 HASAR TESPİTİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ (2 1 3) İnsan psikolojisi, 2918 sayılı Karayolları ve Trafik Kanunu ve 5684 Sayılı Sigorta Kanunu, sigorta mevzuatı, hasar çeşitleri, nedenleri ve etkileri, malzemelerin özellikleri, yedek parça, siparişleme, dosyalama ve arşivleme, davranış bilimleri, maliyet çıkarmak, ekspertiz raporu hazırlamak, hasarlı araç ile ilgili evrakları düzenlemek, yedek parça listesi oluşturmak ve sipariş vermek, ilgili sigorta şirketi ve eksper ile işlemleri tamamlamak. OTO2018 İLK YARDIM (6 0 6) AKTS:6 Seçmeli İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma. OTO2020 ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ (2 1 3) Klima kompresörleri, evaparatör,kondenser, klima hortumları, klima kumanda paneli, gaz kaçak test cihazları, klima gazları, klima basınç sensörü, dış hava sıcaklık sensörü, iç hava sıcaklık sensörü, kalorifer motorları, kalorifer radyatörleri, hava yönlendirme klapele motorları, kalorifer kumanda paneli, kalorifer rezistansları, röleler, hava yönlendirme hortumları, üfleçler. OTO2022 İŞLETME YÖNETİMİ II (3 0 3) Seçmeli Planlama yapmak, örgütleme yapmak, yöneltme, koordinasyon sağlamak, denetim yapmak, iş analizi yapılmasını sağlamak, insan kaynaklarını planlamak, işgören adayı bulmak, işgöreni seçmek, işe alıştırma eğitimi vermek, işgören performansını değerleme, işgörenin eğitilmesini sağlamak, kariyer planlaması yapmak, iş değerleme, ücretlendirmek, üretimi planlamak, üretimin gerçekleşebilmesi için örgütleme yapmak, kapasite ve stok planlaması, hedef pazarı belirlemek, ürün geliştirme, fiyatlandırma politikalarını belirlemek, tutundurma politikalarını belirlemek, dağıtım politikalarını belirlemek, müşteri ilişkilerini yönetmek, gelir ve gider hesaplarını yönetmek, borç ve alacakları yönetmek, varlıkları yönetmek, kaynakları yönetmek. OTO2024 İŞ MAKİNELERİ (2 1 3) İş ve endüstri makinaları, motorları, güç aktarma organları, hidrolik sistemler, fren sistemleri, kumanda sistemleri, yürüyüş takımları, ekonomik kullanımları, bakım ve onarımı.

6 SAYFA:6/6 IV. YARIYIL DERSLERİ OTO2026 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI (3 0 3) AKTS:3 Seçmeli İş güvenliği tanımı ve mevzuatı, meslek hastalıkları, koruyucu ve önleyici tedbirler, emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat, iş güvenliği ve iş güvenliği ekipmanları, koruyucu ve önleyici tedbirler, iç ortam hava kalitesi, ilkyardım, ilkyardım malzemeleri, koruyucu ilk yardım ve acil arama, atıklar ve atıkları sınıflandırma, atıkları depolama, geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri, tehlikeli atık yönetmelikleri. OTO2028 KARBÜRATÖRLER (2 1 3) Karbürasyonun temel prensipleri ve hava yakıt karışımı oluşturma esasları. Karbüratör çeşitleri özellikleri ve çalışması.karbüretörlerde oluşan muhtemel arızalar, bu arızaların motorlardaki etkileri, karbüratörlerin bakım ve kontrolleri. OTO2030 MESLEK ETİĞİ (3 0 3) AKTS:2 Seçmeli Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik sistemlerini incelemek, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, sosyal sorumluluk kavramını incelemek. OTO2032 MALZEME TEKNOLOJİSİ (3 0 3) Taşıt ve motorlarda kullanılan malzemeler, metalik malzemeler, seramik malzemeler, polimer malzemeler, kompozit malzemeler, kauçuk malzemeler, atomik yapı ile ilgili temel kavramlar, atomlar ve moleküller arası bağlar, birim kafes çeşitleri, sertlik ölçme metotları, çekme deneyi sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi, darbe deneyi sonrası kırılma enerjisi, yorulma deneyi sonrası s n diyagramı, görsel muayene yöntemi, penetrant sıvı ile muayene yöntemi, ultrasonik muayene yöntemi, x ışını ile muayene yöntemi, manyetik muayene yöntemi. OTO2034 MOTOR YENİLEŞTİRME (2 1 3) Yenileştirme kavramı, ölçü ve kontrol aletleri, yenileştirme işleminde kullanılan cihaz ve tezgahlar. OTO2036 SERVİS DONANIMLARI (2 1 3) Servis işlemlerinin düzenli bir şekil de yürütülmesi için atölyelerin fiziki yapı ve yönetim planlanması aşamaları, örnek projeler üzerinde problem çözme teknikleri. Servis donanımlarının oluşturulmasında gerekli ekipmanların yapıları ve çalışma mekanizmaları. Servis işlemlerinin yürütülmesinde ilgili birimlerde uygulanması gereken bilgi ve beceri biçimleri. Servis donanımlarının oluşturulmasında, yeni teknolojilerin verimliği arttırma. OTO2038 SERVİS VERİMLİLİĞİ VE KARARLILIĞI (3 0 3) Eğitim ihtiyacının belirlenmesi, eğitim programları, teknolojik gelişmelerin takibinin önemi, toplantı, seminer, konferans vb. faaliyetler, fuarlar, teknik geziler, süreli yayınlar, teknik bültenler, e bültenler, kataloglar, işletmelerin yapısı, yetki, görev ve sorumlulukların tanımlanması, iş organizasyonu, takım çalışması, performans değerlendirme araçları ve performans değerlendirilmesi, maliyet hesabı, atölye organizasyonu, malzeme zaman israfını önleyici tedbirler.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GAIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 2 0 2 (2AKTS)

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ MKT1001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2 1) Programa giriş ve temel parametreler, katmanlar ve çizgiler, 2b geometrik şekillerin çizilmesi ve düzenlenmesi, 2b çizim ve şekillerin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ BIL1001 MATEMATİK (4 0 4) AKTS:7 Kümeler ve sayılar, Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler, Aritmetik ve geometrik diziler,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS MÜFRADATI I. Yarıyıl Motor Teknolojisi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl (seçmeli derslerden 2 tanesi seçilecektir) KGT101 Mesleki Matematik I (4 0 4) Sayılar, Cebir, Denklemler

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ MAD1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 690260001 Malzeme Teknolojisi 2 0 0 2 2 690260002 DC Devre Analizi 3 0 0 3 3 690260003

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ I. YARIYIL DERSLERİ MESLEKİ MATEMATİK I (3 0) AKTS:5- ZORUNLU KÜME, SAYILAR, MODÜLER

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö.

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö. N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 0690230011 0690150018 Bilgisayar Destekli Çizim I 1 3 0 0 3 3 690230012 0690150011 Fizik

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ YAB1001 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI (2 2 0) YAB1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2 0 0) Girişi, temel tanım ve kavramlar; insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (MAKİNE PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (MAKİNE PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (MAKİNE PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE BÖLÜMÜ PROGRAMI MAKİNE PROGRAMI DERS LİSTESİ

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 A-1.DÖNEM İKS101 Tesisat İşlemleri 3+1 6 Mesleğe giriş, laboratuvar ve atölye kurallarının tanıtımı, iklimlendirme soğutma mesleğinde kullanılan alet ve ekipman tanıtımı, boru çeşitleri, özelliklerinin

Detaylı

I. YARIYIL. YDL183 Yabancı Dil I (2 0 2) İngilizce dili ile konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama becerileri kazanma.

I. YARIYIL. YDL183 Yabancı Dil I (2 0 2) İngilizce dili ile konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama becerileri kazanma. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ 1 I. YARIYIL KET117 Doğru Akım Devre Analizi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl KOK101 Genel Trafik Bilgisi Karayolu Yapısı Ve Trafik işaretlerinin

Detaylı

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2.0 AMAÇLAR : Windows

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU I.DÖNEM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2404146-2452146 GENEL MUHASEBE I (3+1) MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI Matematik (2 0 2) (AKTS: 3): Öğrenciye ders kapsamındaki konuları

Detaylı

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ MAT1001 ANALİZ I (4 2 5) AKTS:7 Reel sayılar, Eşitsizlikler, Dizi kavramı, Dizilerde yakınsaklık ve sınırlılık, Fonksiyon kavramı, Bazı özel fonksiyonlar, Fonksiyonların limiti,

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı