BOSNA HERSEK ÜLKE BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOSNA HERSEK ÜLKE BÜLTENİ"

Transkript

1 BOSNA HERSEK ÜLKE BÜLTENİ

2 Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Devlet Başkanı Başbakan Saraybosna Boşnakça, Hırvatça, Sırpça Cumhuriyet Haris Sladziç Nikola Špirić Kuruluş 1 Mart 1992 Yüzölçümü km² Nüfus Sıcak yazlar ve soğuk kışlar; deniz seviyesinden daha yüksek bölgelerde yazlar kısa ve serin, kışlar İklim uzun ve sert geçer; kıyı bölgelerinde kışlar ılıman ve yağışlıdır. GSYİH 30,44 milyar $ Para Birimi Zaman Dilimi Telefon Kodu Konvertibl Mark, BAM Türkiye - 1 (saat) 1. SİYASİ VE İDARİ DURUM Önemli siyasi partiler: Demokratik Eylem Partisi (SDA), BiH Hırvat Demokratik Birlik Partisi (HDZ BiH), HDZ 1990, Sosyal Demokratik Partisi (SDP) Sırp Demokratik Partisi (SDS), Demokratik İlerleme Partisi (PDP), BiH İçin Parti (S BiH) ve Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) olarak sıralanabilir. BH Temsilciler Meclisi üçte ikisi Federasyon, üçte biri RS ten seçilen milletvekillerinden oluşmaktadır. Halklar Meclisi nde her halktan 5 temsilci bulunmaktadır. Parlamento nun altında devlet düzeyinde görev yapan 9 Bakan ve Başbakanın oluşturduğu Bakanlar Konseyi görev yapmaktadır. Ayrıca her iki entitenin ayrı yasama organları ve hükümetleri bulunmaktadır. Diğer taraftan, Bosna Hersek Federasyonu nu oluşturan Kantonların ayrı yasama organları ve hükümetleri kantonlar düzeyinde yasama ve yürütme görevlerini icra etmektedir. Bosna Hersek deki çok katmanlı idari yapıda, daha önce entite hükümetlerinin düzenleme yetkisinde olan birçok konu, devlet düzeyinde oluşturulan Bakanlıklara ve/veya devlet düzeyinde düzenleme yapmaya yetkili kuruluşlara devredilerek kamu yönetiminde etkinlik sağlanmaya çalışılmaktadır.

3 1 Kasım 2006 da yapılan seçimlerin ardından Hükümet Ocak 2007 tarihinde kurulmuştur. Başkanlık (Presidency) divanında başkanlık görevi belirli aralıklarla üyeler arasında devredilmekte olup, Başkanlık Divanında (Başkan) Haris Silajdzic (Boşnak), Zeljko Komsic (Hırvat), ve Nebojsa Radmanovic (Sırp) görev yapmaktadırlar. Bakanlar Kurulu Başkanı olarak Nikola Spiric (Sırp) seçilmiştir. AB ile üyelik öncesi İstikrar ve İşbirliği Anlaşması 2007 yılı Aralık ayında imzalanmıştır. Söz konusu Anlaşma kapsamında, AB den Bosna Hersek e ihraç edilen tarım harici ürünlerde vergi oranları 2009 yılından itibaren sıfırlanmıştır. Bu durumun özellikle sanayi ürünleri ihraç eden ihracatçılarımıza rekabet dezavantajı getirmesi olasılığı bulunduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, 2007 yılından bu yana, ekonomik reformların hızı kesilmiş olup, bu durum 2007, 2008 ve 2009 in reformlar açısından kayıp bir yıl olarak değerlendirilmesine yol açmaktadır. Ülkede anayasa değişiklikleri konusunda ciddi tartışmaların ardından, anayasa değişikliği taslağı Parlamento dan dönmüş, bu noktadan sonra idari ve siyasi yapı önemli kararlar üretememe noktasına gelmiştir. Bosna Hersek in temel ekonomik göstergeler açısından riskinin (enflasyon, büyüme oranları, faiz vs) yüksek olmadığı değerlendirilmekte olup, yatırım ve ticaret bakımından idari yapının insiyatifine büyük ölçüde ihtiyaç duymayan firmaların bu konudaki çalışmalarına ara vermemesi tavsiye edilmektedir. Zira, Bosna Hersek de dahil olmak üzere, Batı Balkanlar bölgesinde bulunan ülkelerin, Avrupa Birliği ne giriş süreci çerçevesinde, ılımlı büyüme oranlarını büyük ölçüde kesintisiz olarak sürdüreceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, ticaret boşluk sevmez tezinden hareketle, ülkemiz firmaları tarafından özellikle ticarette doldurulmayan boşluğun başka ülkelerin firmaları tarafından doldurulacağı ve ilk gelenin her zaman avantajlı olacağı dikkate alındığında, firmalarımızın özellikle ticarette sürdürülebilir pazar paylarını elde etmeleri açısından hızlı hareket etmeleri gerektiği düşünülmektedir. Yatırımlar açısından ise, ülkedeki siyasi kilitlenme ve küresel krizin bölgede de etkili olması nedenleriyle, önemli yatırım kararlarının bekle izle durumunda olmasının yararlı olacağı, ancak, özellikle enerji ve altyapı yatırımları ile ilgilenen firmalarımız faaliyete geçebilirler.

4 2. EKONOMİK YAPI Bosna Hersek savaş öncesinde ağır sanayi alt yapısına sahip bir ülke konumundaydı. Savaş öncesinde ülkenin en büyük on sanayi kuruluşu toplam istihdamın ve üretimin yarısını karşılayacak büyüklükteydi. Bosna Hersek deki ağır sanayi temel olarak metalürji ve kimya sanayi üzerine yoğunlaşmıştı. Bu dönemde üretim genel olarak Yugoslav iç pazarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştu. Ancak bugün yaşanan savaş nedeniyle pazar kaybının yanı sıra, sanayi tesisleri zarar görmüş, bu tesislerdeki makine ve teçhizat çalınmış, ülkenin sanayiye dayalı ekonomik yapısı bozulmuştur. Savaş öncesi dönemde sanayiye dayalı olan Bosna Hersek ekonomisi savaş sonrası dönemde hizmetler, bankacılık, enerji ve turizm alanlarına yapılan yatırımlarla farklı bir konuma gelmiştir. Bosna-Hersek savaş sonrasında çeşitli ülkelerle serbest ticaret anlaşması imzalamıştır. Bu ülkeler; Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Karadağ, Kosova ve Türkiye dir. Bosna Hersek ile ticari ilişkilerimizin gelişiminde bu ülke ile imzalanan ve 1 Temmuz 2003 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması önemli bir rol oynamakla birlikte, ülkemiz tarafından uygulanan ihracat teşviklerinin de bu gelişime katkısı büyük olmaktadır. Bosna Hersek in en önemli ihraç kalemleri arasında; temel metaller, mobilya, motorlu araçlar (büyük ölçüde montaj), metalden eşya, ağaç ve ağaç ürünleri, deriden eşya ve gıda içecek sayılabilir. Bahsekonu ülkenin en önemli ithalat kalemleri arasında ise gıda ve içecek, petrol ve kömür, kimyasallar, makina ve ekipman ile motorlu araçlar sayılabilir. Bosna Hersek in ithal kalemlerine bakılacak olursa; makine ve ulaşım ekipmanları, mineral yakıtlar, ara mamuller, gıda mamulleri ve canlı hayvanlar çeşitli imalat sanayi mamulleri, kimyasallar, ham maddeler, içecekler ve tütün hayvansal ve bitkisel yağlar ön plana çıkmaktadır.

5 2.1 Ekonomik Göstergeler Nominal GSYIH (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) (milyar EUR) 5, Kişi Başına Düşen GSYIH (EUR) Reel GSH Artış Oranı (%) İmalat Sanayi Büyüme Oranı (%) Ortalama Net Ücretler (EUR) Yıllık Enflasyon Oranı % İşsizlik Oranı (%) Döviz Rezervi Toplam Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı (milyon EUR) Nüfus (milyon) Dış Ticaret (milyon $) İhracat İthalat Ihracatın ithalatı karşılama oranı % Türkiye ile Ticaret (milyon $) Türkiye ye İhracat Türkiye den İthalat Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 3. DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER Bosna Hersek dış ticaretinin yaklaşık yarısını AB ülkeleri ile gerçekleştirmektedir. Öteden beri süregelen ekonomik ilişkiler nedeniyle dağılan Yugoslavya dan doğan yeni devletlerle olan ticari ilişkilerde büyük önem arz etmektedir. Halen Bosna Hersek in dış ticaretinde önde gelen beş ülke Hırvatistan, Almanya, Sırbistan, İtalya ve Slovenya dır. Ülkemiz ile Bosna Hersek arasında serbest ticaret anlaşması imzalandıktan sonra iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi önemli bir artış göstermiştir. Bosna Hersek in önemli ihraç kalemleri arasında temel metaller, mobilya, motorlu araçlar (büyük ölçüde montaj), metalden eşya, ağaç ve ağaç ürünleri, deri eşya, gıda ve içecek sayılabilir. İthalat kalemleri arasında ise gıda ve içecek, petrol ve kömür, kimyasallar, makine ve ekipman ile motorlu araçlar bulunmaktadır. Bosna Hersek yeniden yapılanma sürecinin bir sonucu olarak gümrük idarelerini tek bir çatı altında toplamıştır.

6 Bosna Hersek de gümrük vergileri % 0-15 değişmekte olup, gümrük vergileri ortalaması % 6,5 dir. İthalatta % 1 gümrük harcı alınmaktadır. Bazı gıda ürünlerinde gümrük vergilerinin yanı sıra prelevman vergileri de ( excise taxes) alınmaktadır. Yani Bosna Hersek de yatırım yapan bir firma STA imzalanan ülkeye tavizli rejim kapsamında ihracat yapabilecektir. Türkiye ve Bosna Hersek arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına göre Bosna Hersek e ihracatta tüm gümrük vergileri ve eş etkili vergiler sıfırlanmıştır. Yatırım amaçlı gelen yabancı sermayeye ait mal ve ekipmanlar, Bosna Hersek de gerçekleştirilecek rehabilitasyon ve onarım projeleri için getirilecek mal ve ekipmanlar, ihraç kaydıyla yapılan ithalat, yatırım amaçlı getirilen komple tesis ve makine ithalatı, yolcu beraberinde getirilen eşya, insani yardım kuruluşları tarafından getirilen ürünler, promosyon ve tanıtım amaçlı getirilen ürünler, numuneler, mektup ve posta yolu ile gelen ürünler, eğitim araç gereçleri, uluslar arası organizasyonlarda tüketilecek malzemeler gümrük vergisinden muaftır. İthalat esnasında %1 oranında harç kesintisi yapılmaktadır. İhracatta alınan herhangi bir fon ya da vergi yoktur. Bu uygulamanın dışında ithalatta tarife dışı bir engel bir engel ya da anti damping uygulaması yoktur.

7 Kaynaklar - T.C. Saraybosna Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği - T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı - İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU Hazırlayan : İsmail Erkan SARISAÇLI Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BOSNA HERSEK Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler

Detaylı

NAZİLLİ TİCARET ODASI

NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ TİCARET ODASI SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU AR-GE BÖLÜMÜ OCAK 2012 FATİH SARIKAYA ÜLKE KİMLİĞİ Resmi Adı: Sırbistan SIRBİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Yönetim Biçimi: Demokratik Cumhuriyet Devlet Başkanı:

Detaylı

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2 MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER Resmi Adı Resmi Dil Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya Makedonca Nüfus 2 046 209 Yüzölçümü 25 333 km 2 Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik

Detaylı

Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhuriyet Adly Mansour Ibrahim Mehlab

Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhuriyet Adly Mansour Ibrahim Mehlab MISIR ÜLKE BÜLTENİ GE NEL BİLGİL GENEL BİLGİ Resmi adı: Mısır Arap Cumhuriyeti Yönetim Şekli Cumhuriyet Devlet Başkanı Adly Mansour Başbakan Ibrahim Mehlab Yüzölçümü 1.001.450 km 2 Nüfusu 85.294.288 (Temmuz

Detaylı

MAKEDONYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

MAKEDONYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU MAKEDONYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Ekonomik Göstergeler * Satınalma Gücü Paritesi (Purchasing Power Parity) 2007 2008 2009 2010 2011a 2012 b 2013 b GSYİH (milyar

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tacikistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Başkenti : Duşanbe Başlıca Kentleri : Duşanbe, Murgob, Khorugh, Tursunzade, Khojand İdari Yapı : 2 vilayet,

Detaylı

ALMANYA. Ülke Raporu. Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı

ALMANYA. Ülke Raporu. Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı ALMANYA Ülke Raporu Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Mayıs 2009 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Federal Almanya Cumhuriyeti Başkenti Berlin Resmi Dili Almanca Nüfusu 82,2 milyon

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU UKRAYNA ÜLKE RAPORU A. GENEL BAKIȘ 1. TEMEL BİLGİLER Ukrayna 1991 yılında Sovyetler Birliği nin dağılmasının ardından bağımsız bir ülke konumuna gelmiștir.

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ŞİLİ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ŞİLİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ŞİLİ ŞİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı : Şili Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi Dili : İspanyolca Başkenti : Santiago Yüzölçümü

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

TUNUS ÜLKE RAPORU. Mart 2012

TUNUS ÜLKE RAPORU. Mart 2012 TUNUS ÜLKE RAPORU Mart 2012 1 Yönetici Özeti Arap baharının başlangıç noktası olan Tunus da, ayaklanmaların ülke ekonomisine maliyeti GSYH nin yüzde 5,2 sine yani 2 milyar dolar civarında olduğu tahmin

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi SİNGAPUR ÜLKE RAPORU. ALİ KOÇ Uzman

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi SİNGAPUR ÜLKE RAPORU. ALİ KOÇ Uzman SİNGAPUR ÜLKE RAPORU ALİ KOÇ Uzman Eylül, 2014 İçindekiler 1. ÜLKENİN GENEL PROFİLİ... 2 1.1. Coğrafi Konum... 2 1.2. Siyasi ve İdari Yapı... 3 1.3. Nüfus ve İş Gücü... 3 1.4. Singapur un Üye Olduğu Uluslararası

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

MISIR ÜLKE BÜLTENİ Haziran-2011

MISIR ÜLKE BÜLTENİ Haziran-2011 MISIR ÜLKE BÜLTENİ Haziran-2011 GENEL BİLGİL GENEL BİLGİ Resmi adı: Mısır Arap Cumhuriyeti Yönetim Şekli Cumhuriyet Devlet Başkanı -Boş- Başbakan Essam Şeref (4 Mart 2011 den beri) Yüzölçümü 1.001.450

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI FRANSA Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 2 BÖLÜM I ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Göstergeler..3 1.2. Temel Ekonomik Göstergeler 4 1.3. Siyasi ve İdari Yapı

Detaylı

SLOVAKYA ÜLKE BÜLTENĠ Haziran 2011

SLOVAKYA ÜLKE BÜLTENĠ Haziran 2011 SLOVAKYA ÜLKE BÜLTENĠ Haziran 2011 Kaynak: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lo.html ÜLKE PROFĠLĠ Resmi Adı Slovakya Cumhuriyeti Yönetim ġekli Parlamenter Demokrasi Ġdari Yapısı

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU T.C. SARAYBOSNA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 1/61 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 4 1. GİRİŞ 1.1 Ülke Kimli i 5 1.2 Temel Ekonomik Göstergeler 6 1.3 Bosna Hersek Tarihine

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ VİETNAM ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Mustafa YAVUZ Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ VİETNAM Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ AÇISINDAN İTALYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ AÇISINDAN İTALYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ AÇISINDAN İTALYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MÜSİAD Ticaret Heyeti Programı T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Himayelerinde 16-18 Şubat 2014 - Macaristan Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler Kaynak: The

Detaylı

TÜRK ENDONEZYA İŞ KONSEYİ ENDONEZYA ÜLKE BÜLTENİ KASIM 2011

TÜRK ENDONEZYA İŞ KONSEYİ ENDONEZYA ÜLKE BÜLTENİ KASIM 2011 TÜRK ENDONEZYA İŞ KONSEYİ ENDONEZYA ÜLKE BÜLTENİ KASIM 2011 GENEL BİLGİ Resmi Adı Endonezya Cumhuriyeti Yönetim Biçimi Cumhuriyet Resmi Dilleri Bahasa Endonezya (Resmi Dili) Bağımsızlık 17 Ağustos 1945

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Bora ESEN Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

IRAK Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı

IRAK Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı IRAK Genel Bilgiler Coğrafi Konum Bir Ortadoğu (Ön Asya) ülkesi olan Irak, kuzeyden Türkiye, doğudan İran, güneydoğudan Basra Körfezi ve Kuveyt, güneyden Suudi Arabistan, batıdan da Ürdün ve Suriye ile

Detaylı

UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013

UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013 UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013 0 İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA NO 1. SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER 2 2. UKRAYNA NIN GENEL EKONOMİK DURUMU 3 3. UKRAYNA NIN DIŞ TİCARETİ 4 4. SANAYİ ÜRÜNLERİ VE HİZMETLER İHRAÇ

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU

HOLLANDA ÜLKE RAPORU HOLLANDA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Mevlüt Tuğrul GÖRGÜN Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ HOLLANDA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı