ORTA ANADOLU İ HRACATÇI Bİ RLİ KLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA ANADOLU İ HRACATÇI Bİ RLİ KLERİ"

Transkript

1 ORTA ANADOLU İ HRACATÇI Bİ RLİ KLERİ K A Ğ I T- K A RTO N SEKTÖR RAPORU A Ğ U S T O S Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Adres : Mahatma Gandhi Cad. No: 103 G.O.P ANKARA Tel : (312) (pbx) Faks: (312) e-posta : WEB : /

2 ORTA ANADOLU İ HRACATÇI Bİ RLİ KLERİ İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA NO GİRİŞ 1 KAĞIT ÜRETİM PROSESİ 2 KAĞIT-KARTON SEKTÖRÜ SINIFLANDIRMASI 6 DÜNYADA KAĞIT-KARTON SEKTÖRÜ 7 -Dünya Kağıt-Karton Üretim ve Tüketimi 7 -Dünya Kağıt-Karton İhracatı 8 -Dünya Kağıt-Karton İthalatı 10 TÜRKİYE DE KAĞIT-KARTON SEKTÖRÜ 12 -Türkiye de Kağıt-Karton Üretim ve Tüketimi 12 -Türkiye nin Kağıt-Karton İhracatı 13 -Türkiye nin Kağıt-Karton İthalatı 15 KAĞIT-KARTON SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ 17 KAĞIT-KARTON SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 18 SONUÇ 21 KAYNAKLAR 22 TÜRKİYE DEKİ KAĞIT-KARTON ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARI LİSTESİ 23 Hazırlayanlar: Sevil SAKARYA/Şeref CANLI AĞUSTOS 2011 Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Adres : Mahatma Gandhi Cad. No: 103 G.O.P ANKARA Tel : (312) (pbx) Faks: (312) e-posta : WEB : /

3 G İ R İ Ş İnsan ömrü boyunca en çok tüketilen sanayi ürünlerinden olan kağıt ve kağıt türevlerine ilişkin veriler, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin önde gelen evrensel ölçütlerini oluşturmaktadır. Kağıt Milattan 105 yıl sonra Çinliler tarafından bulunmuştur. Türkiye'de Osmanlılar döneminde 18.'inci Yüzyılda İzmir ve Beykoz'da kurulan imalathaneler kapitülasyonlar ve yabancılara tanınan çeşitli imtiyazlar nedeniyle yabancı şirketlerle rekabet edemediklerinden kuruluşlarından kısa bir süre sonra kapanmışlardır. Modern dünyanın vazgeçilmez ürünü kağıt, esas olarak tabakalar halinde olup, odun hamurunun selülözik liflerinden oluşmuştur. Önceleri, yazı yazma ortamı olarak kullanılan kağıt, bu kullanımı ile uygarlık ve kültürün gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ama yazı kağıtları artık günümüzde kağıt endüstrisi üretiminin küçük bir oranını oluşturmaktadır. Sürekli kağıt üretimini sağlayan uzun elekli kağıt makinesi 1803 yılında bulunmuştur. Bu buluşun yaşama geçirilmesi yıl sürmüş, yılları arasında çeşitli tarihlerde Avrupa'daki gelişmiş sanayi ülkelerinde kurulmaya başlanmıştır. İtalya'da 1846 yılında üretime geçen kağıt makinesi ülkemize İtalya'dan 3 yıl önce yani 1843 yılında gelmiştir. İzmir- Halkapınar'da başlayan üretim maalesef 6 ay sürebilmiştir. O zamanlar, daha çok azınlıkların elinde bulunan ticaretin daha çekici ve ithalatın karlı olması da yerli üretimin engellenmesinde etkili olmuştur. Ulusal Kağıt Sanayimizin Cumhuriyet döneminde bile kurulması çok kolay olmamıştır. Kağıt Sanayimizin öncüsü olan Sayın Mehmet Ali Kağıtçı'nın uğraşları sonucu 1934 yılında İzmit'te temeli atılan ton/yıl kapasiteli ilk tesis, 1936 yılında üretime geçerek ülkemizde ilk kağıdı üretmiştir. Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) olan SEKA üretim kapasitesini 2000 yılında ton'a kadar çıkarmıştır. Bu tarihten sonra SEKA, özelleştirme kapsamına alınarak yatırımları durdurulmuş ve 2006 yılına kadar da büyük bir kısmının özelleştirilmesi nedeniyle de sektörden çıkmıştır. Sermaye yoğun bir sektör olan kağıt sanayinde, özel sektör kağıt sanayine 1960'larda girmiş ve yatırımları 1970'lerde hızlanmıştır ton/yıl civarında bir üretim gücü olan özel sektör kuruluşları bu yıldan sonra modern ve büyük kapasiteli fabrikalarda üretim yapmaya başlamıştır yılı sonunda kağıt-karton üretim kapasitesi, ton/yıl'a ulaşmıştır. Birçoğu çalıştırılamamakta olan özelleştirilmiş SEKA işletmelerini hariç tutarsak, özel sektör fabrikaları hammadde ihtiyacını ithal selüloz ile karşılamaktadırlar. Bunun nedeni, ülkemizde odun fiyatlarının dünya fiyatları ile kıyaslanamayacak mertebelerde yüksek olması ve kamu işletmelerinden kaynaklanan tedarikteki belirsizliklerin özel sektör tarafından riske edilememesidir. Kahverengi kağıt üreten fabrikalar da hammadde olarak ikincil elyaf (geri dönüşen kağıt) kullanmaktadırlar. Türkiye de 1936 yılında kurulan kağıt sektörü, 1980 li yıllara kadar talebi yurtiçi üretimle karşılama amacı doğrultusunda faaliyet göstermiştir dönemi Türk kağıt sektörü için tam bir büyüme ve gelişme dönemi olmuştur. Uzun yıllar dış rekabete kapalı olarak gelişen sektör, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki gümrük duvarlarının kaldırılması ile yeni bir döneme girmiştir. Türkiye de kağıt üretimi selüloz ithalatı ve geri dönüşümlü kağıtların değerlendirilmesi ile yapılmaktadır. Hammadde sağlayan tek kuruluş niteliğindeki SEKA-Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları nın özelleştirilmesini takiben sektörün temel hammadde kaynakları; selüloz ithalatı ve atık kağıtların yeniden değerlendirilmesi olmuştur. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 1

4 KAĞIT ÜRETİM PROSESİ Üretim Yöntemi: Kağıt-karton üretim teknolojisi genel olarak; odun, yıllık bitki ve atık kağıt gibi hammaddelerden kimyasal, yarı kimyasal ve mekanik yollarla elde edilen hamurların dövme, kesme, saçaklandırma ve temizleme gibi işlemlere tabi tutularak dolgu ve şartlandırma maddeleri ilave edildikten sonra, elek üzerinde safiha oluşturulması, kurutulması ve bunun uygun ebatta kesilmesi işlemlerini kapsamaktadır. Selüloz Üretimi: Kağıdın yapımında kullanılan başlıca hammaddeler ladin, köknar, çam, kayın, kavak, okaliptüs gibi orman ürünleri ile saman, kendir, keten, jüt kamışı gibi yıllık bitkiler olup, atık kağıtlar, keten, kendir eskileri ve pamuklu paçavralarda hammadde olarak kullanılmaktadır. Odunlar, yongalama makineleri, saman, kendir, kamış gibi yıllık bitkiler ise kesme makineleri ile ufak parçalara ayrılırlar. Yongalar daha ziyade kalsiyum bisülfit, sodyum hidroksit, sodyum sülfür karışımı, bitkiler ise sodyum hidroksit, sodyum mono sülfit, sodyum sülfür gibi çeşitli kimyasal madde çözeltileri ile pişirme kazanlarında C de 4-7 atü lük basınç altında pişirilir. Bitkideki selüloz liflerini birbirine bağlayan lignin ve diğer bazı kimyasal maddelerin büyük bir kısmı bu işlem sırasında çözeltiye geçer ve hamur halinde selüloz elde edilmiş olur. Esmer renkli olan selüloz yıkanarak içindeki yabancı maddelerden ve az pişmiş kısımlardan temizlenir. Kağıt-Karton Üretimi: Kağıt-karton üretiminin ana bölümlerinden; Hamur Hazırlama Bölümü sırasıyla; açma, temizleme, dövme, parçalama, öğütme ve katkı maddeleri ilavesi işlemlerini kapsamaktadır. Hazırlanan hamurun Kağıt Makinesi Öncesi İşlemleri bölümü; seyreltme ve temizleme kademelerini, Kağıt Makinesi bölümü ise; süzme, presleme ve kurutma işlemlerini kapsamaktadır. Üretimdeki ana bu bölümler kağıt-karton alt gruplarının üretim teknolojileri kullanılan hammadde çeşidi ve kağıt makinesi özellikleri açısından farklılıklar göstermektedir. Hazırlanan hamur, yatay hamur teknesi, elek ve dağıtma kasasından sonsuz süzgeçe gelir. Burada suyunun bir kısmını bırakarak yaş safiha halini alır. Daha sonra bu yaş safiha yaş preslerde suyunun bir kısmını daha bırakarak safiha halini alır ve buradan da kurutma silindirlerine, ardından da perdah valslerine giderek perdahlanmış olarak tamponlara sarılır. Bundan sonraki aşamada safihalar ya istenilen boyutlarda kesilerek veya bobin haline getirilerek ambalajlanır ve satılır. Kağıdın kalitesi; hammadde, kağıt hamurunun hazırlanma metodu, kağıt hamuruna ilave edilecek çeşitli katkı maddeleri, kağıdın gramajı ve sonuçta elde edilmiş olan kağıt yapraklarına uygulanan kimyasal işlemler gibi çeşitli nedenlere bağlı olurken, kağıdın dayanıklılığı, üretiminde kullanılan liftlerin mukavemeti ve uzunluğu ile imalat metotlarına bağlıdır. Kağıt çeşitlerinden, yazı tabı kağıdı (gazete kağıdı) %100 kısa ve uzun elyaf selülozuna gerekli pigment ve yardımcı madde ilavesi ile elde edilmekte olup, bu hamur içine belirli oranlarda mürekkebi alınmış selüloz katılabilir. Gazete kağıdı SEKA nın Aksu ve Balıkesir İşletmelerinde mekaniksel (Stone Ground Wood veya SGW) ve kimyasal Termo Mekaniksel yöntemle(chemi- Thermo-Mechanical Pulping veya CTMP) üretilmektedir. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2

5 Sargılık kağıtlarda cinslerin çok fazla olması nedeniyle hammadde kullanımını çok değişmektedir. Genelde % 100 atık kağıt ile %100 selüloz kullanımına kadar çeşitlenmektedir. Üretimde kullanılan makineler hız, genişlik ve otomasyon farkı hariç teknoloji ve kalite yönünden AB ülkeleri seviyesindedir. Ülkemizde oluklu mukavva kağıtlarından kraft liner ve karft torba kağıdı türlerinin üretiminde hammadde olarak odundan elde edilen %100 selüloz kullanılmaktadır. Fluting ve test liner türlerinin üretiminde hammadde olarak ise yıllık bitkilerden (saman, kamış, çeltik vb.) elde edilen selüloz ve atık kağıt kullanılmaktadır. AB ülkelerinde kraft torba kağıtların üretiminde %100 selüloz hammadde olarak kullanılırken, kraft liner kağıtlarının üretiminde odundan elde edilmiş selüloz yanında atık kağıtlar hammadde olarak kullanılmaktadır. Fluting ve test liner kağıtlarının üretiminde genel olarak atık kağıtlar çeşitli elyaf sınıflandırmaları kademelerinden geçirilerek kullanılmaktadır. Çevre sorunları nedeniyle yıllık bitki selülozu kullanılmamaktadır. Temizlik kağıtları %100 atık kağıt ile %100 selüloza kadar değişen hammadde aralığında elde edilmekte olup, beyazlık talebi nedeniyle maksimum selüloz kullanımına doğru yönlenmektedir. Karton üretimi, çok katlı olması nedeniyle prosesin başlangıcı kağıt üretimine göre değişmektedir. Genel yöntem değişik kalitelerdeki kağıt hamuru ayrı ayrı eleklerden geçerek safiha haline getirilir. Oluşturulan safihalar makine içinde birleştirilerek çok katlı karton haline getirilir. Diğer bölümler ise kağıt üretiminde olduğu gibidir. Sigara ve ince özel kağıtlarda, hammadde olarak %50 sülfat ve okaliptüs selülozu %50 kendir, keten selülozu olmak üzere %100 e varan selüloz kullanılmaktadır yılının ortalarında tamamlanan modernizasyon yatırımları ile sigara kağıdı üreten fabrikalarımızın teknolojisi bu gün için dünyada en iyi sigara kağıdı üreten ilk üç fabrika teknolojilerinin seviyelerine ulaşmıştır. Prosesin temizleme kademelerinde hamurun safiha haline dönüştürülmesinde ve suyunun alınması için uygulanan vakum, basınç ve ısı transferi aşamalarında yeni teknolojik gelişmeler hızla artmakta ve tüm tesislere kolaylıkla uygulanabilmektedir. Son yıllarda otomosyanda, yeni proses dizaynlarında ölçü, test cihaz ve metodlarından proses analiz yöntemleri ile kalite teminat sistemlerinde sağlanan gelişmeler sayesinde, kağıt üretim prosessinde kalitenin yükselmesine sıfır hata ile üretim yapılamasına, üretim hızı ve verimliliğin artırılmasına, maliyetlerin en aza indirilmesine imkan sağlamıştır. Ürün Standartları: Kağıt-karton sektöründe yaygın olarak kullanılan test metotları şu anda TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper) standart metodlarıdır. TAPPI haricinde SCAN, DIN ve ISO standartları kullanılmaktadır. Ancak sektörde yoğun olarak kullanılan TAPPI metodları bu güne kadar sürekli geliştirilmiş olmasına rağmen dünya standartlarında yapılması gerekli değişiklikler yapılamamıştır. Zaman içinde diğer ülkelerle rekabet edebilmede kalite unsuru önemli olduğundan kaliteyi ilgilendiren her türlü test metodu, ölçüm sistemi ve analiz yöntemleri gibi unsurlar gelişmiş teknolojilerinki ile aynı olma zorunluluğunu getirmiştir. Bu gelişmeler sonucu kullanılan test metodlarının zamana uyarlanması çalışmalarına sektörde hız verilmiştir. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 3

6 Oluklu mukavva kutular, oluklu mukavva imalinde kullanılan kağıtlarla ilgili olarak TS 609,635,636,1301,1302,3120,3121,3122,3214 standartları mevcuttur. İSO 9000 sistem standardıyla ilgili olarak sektörde çalışmalar sürdürülmekte olup, 46 adet kuruluştan ISO 9000 alan 25 işletme sektörde mevcut iken bazı kuruluşlar ISO 9001 standardı almışlardır. Standartlar Karton Dosyalar TS 2900 Karft Kağıdı(ağır hizmet torbaları için) TS 3026 Yazı-tabı kağıtlarının kullanıldığı defter TS 4544 Zarflar,kartlar ve yazışma kağıtları TS 6488 Yazışma kağıtları (1.hamur kağıt,2. hamur kağıt pelur ) TS 5735 Turnusol kağıdı TS Mumlu TS 3975 Duvar kağıtları TS 5228 Aydınger TS 5734 Fotokobi kağıtları ( tabakalar halinde) TS Karbon kağıtları TS Sargılık kağıt (paketleme için) TS 9680 Baskı kağıdı TS Telex TS Resim kağıtları için TS Atık Kağıtlar TS Kağıt havlular TS 6041 Kağıt peçeteler TS Harita, Kağıt past. TS Faksimile Kağıtları TS 4635 Oyun Kağıtları TS Baskı ve Yazışma Kağıdı TS 5600 Sürekli kağıtlar için TS EN Gıda yardımının taşınması için kağıt torbalar TS EN 770 Atık Kağıt: İcadından buyana kağıdın elde edilmesinde kullanılan odun, pamuk, jüt, saman, kamış, kendir gibi asıl hammadde kaynakları yanında atık kağıt gibi ikincil lif olarak bilinen kaynaklarda kağıt üretiminde önemli yer tutmaktadır. Asıl hammaddelerden elde edilen kağıtların üstün niteliklere sahip olmasına rağmen bu kaynakların özellikle ülkemizde sınırlı olması, orman yetiştirmenin uzun süre alması, tabi kaynakları koruma ihtiyacı, enerji maliyetlerinin artması atık kağıt veya ikincil lif kullanımını cazip hale getirmiştir. Atık kağıt toplanması, kağıt ve karton ürünlerinin kullanıldıktan sonra tekrar geri dönüştürülerek hammadde olarak yararlanılması günümüz kağıt üretim teknolojilerinde mümkün olmaktadır. Böylelikle kullanılmış kağıtların çöpe atılmasının yarattığı çevre kirliliği ve kağıttan kağıt üretilmesi sonucu daha fazla ağaç kesilmesi önlenebilmektedir. Atık kağıt kullanımında her geçen yıl biraz daha artış sağlansa da halen ülkemizde gelişmemiş yöntemlerle toplandığı için sanayiye dönüş oranı düşük kalmaktadır. Ancak sektörün geneli açısından yerli atık kağıt kullanımının dolayısıyla geri kazanım oranının artması önemli bir gelişme olarak kabul edilebilir. Atık kağıt üretimde diğer hammaddelerle karıştırılarak Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 4

7 kullanılabildiği gibi gelişen teknoloji sonucu %100 atık kağıt kullanılarak elde edilen ürün sayısı artmaktadır. Özellikle ambalaj kağıdı ve karton türlerinde atık kağıt kullanımı daha yaygındır. Atık kağıdın birinci elden cinslerine ayrılarak depolanması gerekmektedir. Cinslerine ayrılmadan toplanan karışık atık kağıtlar daha çok katma değeri düşük olan gri karton, imitasyon karft, şrenz fluting, testliner ve kroma karton gibi kağıt türlerinin üretiminde kullanılmaktadır. Oysa cinslerine ayrılarak depolanmış olan atık kağıdın açma, mürekkep giderme, temizleme ve beyazlatma kademelerinden geçilerek katma değeri daha yüksek olan kağıt türlerinin üretiminde kullanılması mümkün olmaktadır. Dolayısıyla atık kağıtların cinslerine göre toplanarak depolanması ve bunları işleyecek sistemlere sahip olunabilmesi çok önemlidir. Atık kağıdın toplama oranı, halkın yoğunluğuna kişi başına düşen kağıt tüketimine ülke kağıt endüstrisinin talebine ve hükümetlerin yasal önlemlerine bağlı olarak değişmektedir. Atık kağıtların geri dönüşümünün artırılması ve geri dönen kağıdın kalitesinin yükseltilmesi sağlanabilmesi için; Atık kağıdın geri dönüşümünün ekonomiye sağlayacağı maddi katkısı ve nasıl toplanacağı konusunda halkın bilinçlendirilmesi gereklidir. Atık kağıdın geri kazanılmasının artırılması için toplama sınıflandırma ve tanımlama gibi verim artırıcı sistemler kurulmalı ve mevcut olanlar geliştirilmelidir. Atık kağıdın yakılması ve çöpe atılmasını önleyici bir takım yasal tedbirlerin alınmasına hız verilmelidir. Atık kağıt fiyatları gerçekçi ve özendirici olmalı ve toplamayı teşvik edici düzeyde tutulmalıdır. Yeni kurulacak olan kağıt-karton üretim tesislerinin atık kağıt kullanan tesisler olmasını sağlamak için ucuz krediler sağlanarak özendirilmelidir. Atık kağıdı geri kazanmanın faydaları; Orman kaynaklarının daha az tüketilmesini sağlamaktadır. Üretim için gerekli enerji ihtiyacı daha az olacak ve enerji tasarrufu sağlanacaktır. Kağıdın bünyesinde bulunan bazı maddeler geri kazanıldığında kimyevi madde tasarrufu sağlanmış olacaktır. Atık kağıdın ülke içinde toplanıp kullanılması halinde selüloz ve atık kağıt ithalatı azalacaktır. Üretimin atık kağıt kullanılarak yapılması halinde üretimde kullanılan kimyasalların daha az tüketilmesi dolayısıyla çevre kirliliği azalacaktır. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 5

8 KAĞIT-KARTON SEKTÖRÜ SINIFLANDIRMASI Armonize sisteme göre, kağıt ve kağıt ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (GTİP) aşağıda verilmektedir: KAĞIT-KARTON SEKTÖRÜ SINIFLANDIRMASI GTİP NO ÜRÜN TANIMI 4801 Gazete kağıdı (rulo veya tabaka) 4802 Sıvanmamış kağıt ve karton (perfore edilmemiş kart ve şeritler) 4803 Tuvalet-temizlik kağıtları (rulo halinde) 4804 Kraft kağıt/kartonlar-sıvanmamış-rulo veya tabaka halinde 4805 Diğer sıvanmamış kağıt/kartonlar (rulo veya tabaka) 4806 Bitkisel parşömen, yağ geçirmez kağıt, aydinger, kristal kağıt 4807 Yapıştırma ile elde edilen kağıt/karton (rulo/tabaka halinde) 4808 Oluklu kağıt/kartonlar; krepe, kırmalı, kabartmalı kağıtlar 4809 Karbon kağıdı; kopya, çıkartma kağıtları, rulo vb Bir/iki yüzü kaolin (çin kili), inorganik madde sıvanmış kağıtlar 4811 Kağıt/karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar 4812 Kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar 4813 Sigara kağıdı 4814 Duvar kağıtları, duvar kaplamaları, cam kağıtları 4816 Karbon kağıdı, kopya kağıdı, çıkartma ve stensil kağıtları 4817 Kağıt ve kartondan zarflar, mektup kartları, kartpostallar vb Tuvalet kağıtları, kağıt havlu, mendil, kumaş, masa örtüsü vb Kağıt/karton vb. esaslı kutu, kılıf, torba vb. Eşya 4820 Defterler, bloknotlar, klasörler, dosyalar vb. kırtasiye eşyası 4821 Kağıt/kartondan her cins etiketler 4822 Kağıt hamuru, kağıt, karton esaslı bobin, masura makara vb Diğer ölçüsüne göre kesilmiş kağıt vb; kağıt esaslı eşyalar Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 6

9 DÜNYADA KAĞIT-KARTON SEKTÖRÜ Dünya Kağıt-Karton Üretim ve Tüketimi: 2009 yılı verilerine göre; dünya kağıt ve karton üretimi 370,7 milyon ton civarındadır. FAO-Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü istatistiklerine göre; dünyada kağıt ve kartonun %41,7 si Asya da, %27,4 si Avrupa da, %22,8 i Kuzey Amerika da üretilmektedir. Dünya kağıt-karton üretiminden ülkelerin aldığı paya bakıldığında ise; 2009 yılında dünyanın en büyük kağıt-karton üreticisinin ÇİN HALK CUMHURİYETİ olduğu görülmektedir. Dünya kağıt ve selüloz üretiminde lider konumda olan ÇHC dünya üretiminin yaklaşık %24 ünü yapmaktadır. İkinci sırada 71,6 milyon ton ile ABD nin yer aldığı görülmektedir. Onu sırasıyla 26,3 milyon ton ile Japonya, 20,9 milyon tonla Almanya, 12,8 milyon tonla Kanada, 10,9 milyon tonla İsveç, 10,6 milyon tonla Finlandiya ve 10,5 milyon tonla G.Kore takip etmektedir. Türkiye ise 2,5 milyon tonluk kağıt-karton üretimi ile dünyanın 25. büyük kağıt-karton üreticisidir. Dünya da milyonlarca insan, çevre bilinciyle, kağıt ürünlerinin dönüşümü için çaba göstermektedir. Kağıt dönüşüm oranı 2009 yılında A.B.D. de %63,4, Avrupa da ise %72,2 olarak gerçekleşmiştir. Kağıt ve karton talebindeki artış Avrupa dan K.Amerika ve başta Çin olmak üzere Asya ya doğru yönlenmektedir. Asya global tüketimin %40 ını oluşturmaktadır. FAO-Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü nün tahminine göre yıllarını kapsayan süreçte dünya kağıt ve karton tüketimi yıllık %3 oranında artacaktır. Türkiye ise 5,4 milyon ton ile dünya sıralamasında 16. kağıt-karton tüketicisi olarak yerini almıştır. Türkiye de kişi başına 68,6 kg kağıt-karton tüketimi yapılmaktadır. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 7

10 Dünya Kağıt-Karton İhracatı: Dünya kağıt-karton ihracatı 2006 yılında 148,6 milyar $ düzeyinde iken, 2010'da 167,8 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Dünya Kağıt Karton Sektörü İhracatı 180,0 160,0 140,0 148,6 166,7 178,3 152,6 167,8 120,0 Milyar $ 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Kaynak: Trademap, yılında dünya kağıt-karton ihracatından en büyük payı 24,2 milyar $ la Almanya almıştır. Dünya ihracatının %14,5 ini gerçekleştiren Almanya yı, 15,7 milyar $ la ABD takip etmektedir. Dünya ihracatından %9,4 oranında pay alan ABD yi, 10,8 milyar $ la İsveç, 9,8 milyar $ la Finlandiya, 9,7 milyar $ la ise Kanada takip etmiştir. Türkiye 1,2 milyar $ lık kağıt-karton ihracatı ile 216 ülke arasından dünyanın en fazla ihracat yapan 26.ülkesi olarak yerini almıştır. Dünya Kağıt-Karton Sektörü İhracatı (Bin $) SIRA ÜLKELER Değişim (%) 1 Almanya ,0 14,5 2 A.B.D ,3 9,4 3 İsveç ,7 6,5 4 Finlandiya ,1 5,9 5 Kanada ,4 5,8 6 Çin ,4 5,7 7 Fransa ,9 4,7 8 İtalya ,0 4,3 9 Hollanda ,6 3,6 10 Belçika ,3 3,2 11 Avusturya ,4 3,1 12 İspanya ,2 2,6 13 Endonezya ,7 2,5 14 Polonya ,5 2,4 15 İngiltere ,0 2,3 16 Japonya ,0 2,0 17 Güney Kore ,3 1,6 18 Portekiz ,9 1,2 19 İsviçre ,0 1,2 20 Brezilya ,1 1,2 26 Türkiye ,1 0,7 Diğerleri ,0 15,7 Toplam ,9 100,0 Kaynak: Trademap, 2011 Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 8 % Pay

11 Ürün Grupları Bazında Dünya Kağıt-Karton Sektörü İhracatı (Bin $) G.T.İ.P. Ürün Tanımı Kaolin veya diğer inorganik 4810 maddeler ile kaplanmış kağıtkarton Sıvanmamış kağıt ve 4802 karton(yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan) 4818 Tuvalet kağıtları, ev işleri veya sağlık amacıyla kullanılan kağıtlar Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar(sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış) Kağıttan, kartondan, selüloz 4819 vatkadan veya selüloz lif tabakalardan kutular, muhafazalar 4804 Birincil elyaf kağıt ve kartonları Diğer kağıt ve kartonlar Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları Kağıt veya kartondan her cins etiketler Kağıt veya kartondan kayıt 4820 defterleri, hesap defterleri, sipariş defterleri vb Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, havlu ve kağıt peçete Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, cam kağıtları Bitkisel parşömen, yağ geçirmez kağıtlar, çizim kağıtlarıve kristal kağıt 4808 Oluklu kağıt ve kartonla, rulo veya tabakalar halinde Sigara kağıdı(kesilmiş, şekil verilmiş olsun olmasın) Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya veya transfer kağıtları Mektup zarfları, kartları, resimsiz 4817 kartpostallar ve haberleşme kartları 4807 Yapıştırma suretiyle elde edilen kağıt ve kartonrulo veya tabaka halinde 4816 Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya veya transfer kağıtları ( pozizyonundakiler hariç) 4822 Kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan bobinler, masuralar, makaralar vb Kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar Kağıt veya kartondan yer 4815 kaplamaları (kesilmiş olsun olmasın) TOPLAM Kaynak: Trademap, yılında dünyada en fazla ihracatı yapılan kağıt-karton çeşitleri sırasıyla; kaolin ve inorganik maddeler ile kaplanmış kağıt-karton, sıvanmış kağıt-karton ile tuvalet kağıtları, ev işleri ve sağlık amacıyla kullanılan kağıtlardır. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 9

12 Dünya Kağıt-Karton İthalatı: Dünya kağıt-karton ithalatı 2006 yılında 150,8 milyar $ değerinde iken, 2010 yılında 171,4 milyar $ a çıkmıştır. Dünya Kağıt-Karton Sektörü İthalatı 200,0 180,0 160,0 140,0 150,8 170,3 183,0 155,1 171,4 Milyar $ 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Kaynak: Trademap, yılında dünyanın en büyük kağıt-karton ithalatçısı 16,5 milyar $ la ABD olmuştur. Dünya kağıt-karton ithalatının %9,6 sını yapan ABD yi sırasıyla Almanya (%9,1), Fransa (%5,8), İngiltere (%5,6) ve İtalya (%3,6) takip etmiştir. Türkiye ise 230 ülke arasından dünyanın en fazla kağıt-karton ithalatı yapan 15.ülkesi olmuştur. Dünya Kağıt-Karton Sektörü İthalatı (Bin $) SIRA ÜLKELER Değişim (%) 1 A.B.D ,3 9,6 2 Almanya ,7 9,1 3 Fransa ,3 5,8 4 İngiltere ,8 5,6 5 İtalya ,9 3,6 6 Hollanda ,8 3,6 7 Kanada ,2 3,4 8 Belçika ,1 3,2 9 Meksika ,3 2,8 10 Çin ,9 2,7 11 İspanya ,1 2,6 12 Polonya ,9 2,4 13 Rusya Fed ,0 2,2 14 Japonya ,1 2,0 15 Türkiye ,5 1,6 16 İsviçre ,8 1,5 17 Avustralya ,8 1,5 18 Avusturya ,4 1,5 19 Hong Kong ,6 1,3 20 Çek Cum ,9 1,3 Diğerleri ,3 32,7 Toplam ,5 100,0 Kaynak: Trademap, 2011 % Pay Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 10

13 2010 yılında dünyada en fazla ithal edilen kağıt-karton türlerine bakıldığında ilk üç ürünün ihracatla aynı sırada olduğu dikkat çekmektedir. En fazla ithal edilen kağıt-karton türü kaolin veya diğer inorganik maddeler ile kaplanmış kağıt-kartondur. Onu sırasıyla sıvanmış kağıtkarton ile tuvalet kağıtları, ev işleri ve sağlık amaçlı kullanılan kağıtlar izlemiştir. Ürün Grupları Bazında Dünya Kağıt-Karton Sektörü İthalatı (Bin $) G.T.İ.P. Ürün Tanımı Kaolin veya diğer inorganik 4810 maddeler ile kaplanmış kağıtkarton Sıvanmamış kağıt ve 4802 karton(yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan) 4818 Tuvalet kağıtları, ev işleri veya sağlık amacıyla kullanılan kağıtlar Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar(sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış) Kağıttan, kartondan, selüloz 4819 vatkadan veya selüloz lif tabakalardan kutular, muhafazalar 4804 Birincil elyaf kağıt ve kartonları Diğer kağıt ve kartonlar Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları Kağıt veya kartondan her cins etiketler Kağıt veya kartondan kayıt 4820 defterleri, hesap defterleri, sipariş defterleri vb Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, havlu ve kağıt peçete Sigara kağıdı(kesilmiş, şekil verilmiş olsun olmasın) Bitkisel parşömen, yağ geçirmez kağıtlar, çizim kağıtlarıve kristal kağıt 4814 Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, cam kağıtları Oluklu kağıt ve kartonla, rulo veya tabakalar halinde Mektup zarfları, kartları, resimsiz 4817 kartpostallar ve haberleşme kartları 4809 Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya veya transfer kağıtları 4807 Yapıştırma suretiyle elde edilen kağıt ve kartonrulo veya tabaka halinde 4816 Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya veya transfer kağıtları ( pozizyonundakiler hariç) 4822 Kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan bobinler, masuralar, makaralar vb Kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar Kağıt veya kartondan yer 4815 kaplamaları (kesilmiş olsun olmasın) TOPLAM Kaynak: Trademap, 2011 Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 11

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi

Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Sanayi Odası Odası Meslek Meslek Komiteleri Sektör Sektör Stratejileri Projesi Projesi Kağıt, Kağıt Ürünleri ve ve Basım Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKARNA SEKTÖR ARAŞTIRMASI Mustafa Tosun Kd.Uzman SA 01-3-9 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2001 ANKARA İÇİNDEKİLER SAYFA NO GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN TANIMI... 2 2. SEKTÖRÜN

Detaylı

Polipropilen Çuval Üretim Tesisi Fizibilite Raporu

Polipropilen Çuval Üretim Tesisi Fizibilite Raporu 2014 Polipropilen Çuval Üretim Tesisi Fizibilite Raporu Bu rapor DİTAM tarafından yürütülen Diyarbakır İli Hammadde Potansiyelinin Açığa Çıkarılması Projesi kapsamında Diyarbakır ilinde yan sanayi yatırımı

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0/ 55 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2011 ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli Üyelerimiz ve Kimya Sektörü Temsilcileri, Türkiye ihracatının Cumhuriyet Tarihi nin rekorunu kırdığı 2011 yılı,

Detaylı

Beyaz Eşya Sektör Raporu

Beyaz Eşya Sektör Raporu Beyaz Eşya Sektör Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I 1.GİRİŞ 1. Sektörün Tanımı ve Ürün Çeşitleri 1.1. Sektörün Tanımı 1.2. Ürün Çeşitleri 2. Sektörün Gelişimi ve Potansiyeli 2.1. Dünyada Beyaz Eşya Sektörü 2.2.

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00. GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.2011, GAZİANTEP GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK / 31 ARALIK 2011 İçindekiler Sayfa No *

Detaylı

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA (Koordinatör) Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ Yrd.Doç.Dr. Fikret YAMAN Öğr.Gör. Liyaddin YEŞİLKAYA Öğr.Gör. Gökay

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ Sayfa No DÜNYA ŞEKER DURUMU 1-3 SUNUŞ 4 DÜNYA DURUMU 4-9 ÜRETİM 10-11 TÜKETİM 12-14 FİYATLAR 15 TİCARET 15-16 İHRACAT 16-17 İTHALAT 18-21 AVRUPA BİRLİĞİ 22-23 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 24 HFCS ÜRETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 www.dogaka.gov.tr 2014 2 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İÇİNDEKİLER TABLO İNDEKSİ...3 Harita İNDEKSİ...3 ÖNSÖZ...4 1- GİRİŞ......6 1.1 Demir-Çelik

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli üyelerimiz ve kimya sektör temsilcileri, Bilindiği üzere, ihracatçı birlikleri, 03 Temmuz 2009 tarihinden itibaren

Detaylı

DÜZCE CAM SEKTÖRÜ RAPORU. 16.12.2013 T.C Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Uzm. Ercan EKTİ

DÜZCE CAM SEKTÖRÜ RAPORU. 16.12.2013 T.C Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Uzm. Ercan EKTİ DÜZCE CAM SEKTÖRÜ RAPORU 6..03 T.C Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Uzm. Ercan EKTİ İçindekiler TABLO VE ŞEKİL LİSTESİ... 5 Yönetici Özeti... 6 Giriş... 7 SEKTÖR TANIMI... 9 Hammadde:...

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SA-05-08-25

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0/ 45 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜ RAPORU Sektörel Raporlar Serisi V

TEKSTİL SEKTÖRÜ RAPORU Sektörel Raporlar Serisi V TEKSTİL SEKTÖRÜ RAPORU Sektörel Raporlar Serisi V Uzm. Ercan EKTİ Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Ürünleri İmalatı Sektör Raporu, ilgili sektörlerde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve plan, program

Detaylı