Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2006/1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2006/1)"

Transkript

1 Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2006/1) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma Madde 1 - SASA Dupont Sabancı Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) tarafından yapılan başvuru üzerine, Hindistan, Tayland, Çin Tayvanı (Tayvan), Güney Kore, Malezya, Endonezya ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olan poli(etilen tereftalat) (PET cips) için 09/12/2004 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/28 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır. Yerli üreticinin unvanı, 01/04/2005 tarihinde Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş. olarak değişmiştir. Kapsam Madde 2 - Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, (Kanun) 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ile 02/05/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir. Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi Madde 3 - Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün bilinen yerli üreticisine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına, Hindistan, Tayland, Çin Tayvanı, Güney Kore, Malezya, Endonezya ve ÇHC de yerleşik bilinen ihracatçılarına ve anılan ülkelerde yerleşik diğer ihracatçılara erişilebilmesini teminen soruşturmaya taraf olan yedi ülkenin Türkiye deki Büyükelçiliklerine veya temsilciliklerine soru formları gönderilmiştir. Tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri ise karşılanmıştır. Yerli üretici, soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiştir. Ayrıca, soruşturma süresi boyunca Müsteşarlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir. Soruşturma açılması sırasında yapılan inceleme neticesinde, soruşturma konusu PET cipsin, bir başka cips tipi olan tekstil cipsi tarifesinden de ithal edildiği tespit edildiği için, her iki ürün tipini de ithal eden tüm ithalatçı firmalara soru formu gönderilmiştir. Kendilerine soru formu gönderilen 36 ithalatçı firma ithalatçı soru formu na cevap vermiştir. Bu firmalardan 15 inin soruşturma konusu PET cipsi, soruşturmaya konu ülkelerden ithal ettiği anlaşılmıştır. Üretici-ihracatçı soru formu na cevap veren ve soruşturma süresince işbirliği halinde bulunan üretici-ihracatçı firmalar ülkeler temelinde aşağıda belirtilmektedir. a) Hindistan: South Asian Petrochem Limited, Futura Polyester Ltd., Elque Polyester Ltd. b) Tayland: Bangkok Polyester Public Company Limited, Indorama Polymers Public Company Ltd. c) Çin Tayvanı: Shinkong Synthetics Fibers Corporation, Nan Ya Plastics Corporation, Far Eastern Textile Ltd. d) Malezya: MPI Polyester Industries Sdn Bhd, Hualon Corporation (M) Sdn Bhd. e) Endonezya: PT SK Keris, PT Indorama Synthetics Tbk. f) ÇHC: Far Eastern Ind. (Shanghai) Ltd. Güney Kore den ise işbirliğine gelen üretici-ihracatçı firma olmamıştır. Diğer taraftan, Hindistan da yerleşik Reliance Industries Ltd. firması soruşturma döneminde Türkiye ye ihracat yapmamış olmakla birlikte, zarara ilişkin olarak değerlendirmede bulunmak istediğini ifade etmiştir. Çin Tayvanı nda yerleşik ama soruşturma döneminde Türkiye ye ihracatı olmayan firmalardan Tuntex Distinct Corporation firması soru formuna cevap vermiş, Hualon Corporation Taiwan firması da soruşturmaya ilişkin görüşünü bir yazı ile iletmiştir. Ayrıca, Tayland Dış Ticaret Dairesinin, soruşturmaya ilişkin görüşleri alınmıştır. Diğer taraftan, Gaziantep Sanayi Odası, soruşturma konusu ürün kullanıcılarının soruşturmaya ilişkin görüşlerini iletmiştir. Yerinde doğrulama soruşturmaları Madde 4 - Yönetmelik in 21 inci maddesi çerçevesinde Adana da yerleşik şikayetçi firma ile Hindistan da yerleşik South Asian Petrochem Limited, Elque Polyester Ltd.; Tayland da yerleşik Bangkok Polyester Public Company Limited, Indorama Polymers Public Company Ltd.; Çin Tayvanı nda yerleşik Nan Ya Plastics Corporation, Far Eastern Textile Ltd.; Malezya da yerleşik MPI Polyester Industries Sdn Bhd, Hualon Corporation (M) Sdn Bhd.; Endonezya da yerleşik PT SK Keris ve PT Indorama Synthetics Tbk. üretici-ihracatçı firmaları nezdinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir. İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve dinlenmesi

2 Madde 5 - Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerin Büyükelçiliklerine veya temsilciliklerine ve bilinen üretici-ihracatçı firmalara şikayetin gizli olmayan metni ve soruşturma açılış Tebliği gönderilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri de talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur. Soruşturmanın açılmasını müteakip, Ambalaj Sanayicileri Derneği nden (ASD) gelen talep üzerine, anılan Dernek temsilcileri ile bir dinleme toplantısı düzenlenmiştir. Öte yandan, Tayland da yerleşik Indorama Polymers Public Company Ltd. firması ve Endonezya da yerleşik PT Indorama Synthetics Tbk. firması ile talepleri üzerine ayrı ayrı dinleme toplantıları düzenlenmiştir. Yönetmelik in 25 inci maddesi uyarınca, soruşturmanın ilgili taraflarına soruşturma sonucundaki belirlemelere esas teşkil eden verileri içeren nihai bildirimler gönderilmiş ve karşıt görüş ve değerlendirmelerini iletmeleri için makul bir süre tanınmıştır. Nihai bildirimin ilgili taraflara gönderilmesini müteakip, tarafların görüşlerini sözlü olarak ifade edebilmelerine imkan vermek amacıyla dinleme toplantıları düzenlenmiştir. Bu bağlamda, South Asian Petrochem Limited, Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd., Far Eastern Ind. (Shanghai) Ltd., PT SK Keris, PT Indorama Synthetics Tbk. ve Indorama Polymers Public Company Ltd. firmaları ile dinleme toplantıları düzenlenmiştir. Ayrıca, talep üzerine düzenlenen toplantıda, bazı ithalatçı firmalar ile preform üreticilerinin nihai bildirime ilişkin görüşleri dinlenmiştir. Soruşturma dönemi Madde 6 - Damping belirlemesi için, 01/07/ /03/2004 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemesi için ise, veri toplama ve analiz için 01/01/ /03/2004 arasındaki dönem esas alınmıştır. Tayland Dış Ticaret Dairesi nin seçilen SD ye ilişkin itirazları olmuş ve belirlenen SD nin Dünya Ticaret Örgütü Anti-Damping Anlaşması (Anlaşma) Madde 5.8 hükmüne aykırı olduğunu iddia etmiştir. Ancak, soruşturma dönemi Anlaşma nın ilgili hükmü olan Madde 2.2.1, dipnot 4 göz önüne alınarak belirlenmiştir. Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün Madde gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında sınıflandırılan soruşturma konusu PET cips, polimerin genel yapısı teraftalik asit (PTA) ile etilen glikolun (MEG) esterleşmesi ile veya etilen glikol ile dimetil tereftalatın reaksiyonu sonucu elde edilen polimerlerdir. Enjeksiyon ve çekim (ekstruzyon) teknikleriyle kurutma, eritme, kalıplama, gerdirme ve şişirme aşamaları sonucunda katı ve sıvı gıda ambalajına uygun olarak preform, şişe ve plaka üretiminde kullanılmaktadır. PET cips, 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olan ve bu değer 0,7 dl/g veya daha yüksek intrinsic viscosity numarasına tekabül eden maddedir. PET cipsin kalitesi makromolekül uzunluğuna göre (moleküler ağırlık) değişmektedir. Bu değer de viskozite numarası (VN-viskozite katsayısı) veya intrinsic viskozite (IV) olarak hesaplanmaktadır. VN hesaplaması, Uluslararası Standart ISO 1628/5 ve Alman Ulusal Standardı DIN de tanımlanmıştır. Buna göre VN genel olarak, 0,005g/ml rezin solusyonunun fenol/1.2-diklorobenzen (kütle olarak 50/50) içerisinde ve 25 o C daki akış zamanının ölçümünü ifade etmektedir. IV için ise uluslararası veya ulusal bir standart bulunmamaktadır. IV sadece, sanayi tarafından kullanılan dahili bir yöntemdir. IV hesaplaması, yoğunluk ile nispi viskozite fonksiyonu olan deneysel denklemle (Billmeyer) yapılmaktadır. Bu şekilde hesaplanan VN ve IV arasındaki deneysel korelasyona göre VN 78 ml/g, IV 0,7 ye tekabül etmektedir. Ayrıca, polyester elyaf üretimde kullanılan diğer bir polietilen tereftalat türü daha bulunmaktadır. Bu iki türün üretim süreçleri belli bir safhaya kadar aynıdır. Her ikisi de PTA ile MEG in esterleşmesi ile üretilmektedir. İki türü birbirinden ayıran nokta, üretim sürecinde ortak safha olan devamlı polimerizasyonun (Continuous Polymerization) ilk aşamasında kullanılan katkı maddeleri ile soruşturma konusu PET cipsin daha ileri bir safha olan ve IV değerini yükselten katı fazda işlem (Solid State Process-SSP) görmesidir. Her iki tür birbirinden vizkozite oranlarına göre ayırt edilmekte olup, viskozitesi 78 ml/g ya da IV numarası 0,7 dl/g nin altında olan tekstil tipi polietilen tereftalat GTİP altında sınıflandırılmaktadır. Dolayısıyla, IV değeri, 0,7 dl/g nin ya da viskozitesi 78 ml/g nin altında olan polietilen tereftalat, bu soruşturma kapsamı dışındadır. Ürünün kullanıcısı durumundaki sanayiciler, ihtiyaç duydukları PET cipsi ya doğrudan üreticilerden ya da PET cips ticareti yapan aracı firmalardan temin etmektedir. Dağıtım kanalları, yerli ve ithal ürünler için aynıdır. Öte yandan, Yönetmelik in 4 üncü maddesi çerçevesinde soruşturma konusu ülkelerden ithal edilen ürün ile yerli üretici tarafından üretilen ürünün benzer ürün olup olmadığı incelenmiştir. Anılan madde uyarınca benzer ürün, dampinge veya sübvansiyona konu mal ile aynı özellikleri taşıyan bir mal, böyle bir malın bulunmaması halinde ise benzer özellikleri taşıyan başka bir mal şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, yerli ve ithal ürünlerin benzer ürün olup olmadığı hususu tespit edilirken, öncelikle aynı özelliklere sahip olup olmadıkları, daha sonra da kullanım alanları ve özellikleri itibariyle benzer olup olmadığı hususu incelenmiştir. Bu incelemede ürünlerin fiziksel özellikleri ve kullanım alanları, birbirinin yerine geçebilme özellikleri, dağıtım kanalları, üretici ve tüketicinin ürünü algılamaları ve üretim süreci hususları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yerli üretici tarafından üretilen ürünler ile soruşturmaya konu ülkeler menşeli ürünler arasında fiziksel özellikleri, ürün çeşitliliği ve kullanım alanları hususlarında ayrım yaratan herhangi bir farklılık gözlemlenmemiştir. İthalatçı bir firma, yerli üreticinin yalnızca maliyet açısından avantaj yaratan fast reheated

3 XT grade maddesini üretemediğini belirtmiştir. Ancak, yapılan incelemede yerli üreticinin bu özellikteki ürünü de ürettiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, yapılan incelemeler neticesinde, yerli üretim dalı tarafından üretilen PET cips ile soruşturma konusu ülkelerden ithal edilenlerin, teknik ve fiziki özellikleri, çeşitleri, dağıtım kanalları ve kullanım alanları itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu ve soruşturmaya konu ülkelerden ithal edilen ürünlerin gerek birbirleriyle gerekse yerli üretim dalının ürünüyle doğrudan rekabet içinde olduğu, bu nedenle de benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır. Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. İKİNCİ KISIM Dampinge İlişkin Belirlemeler Genel Madde 8 - Güney Kore den işbirliğine gelen üretici-ihracatçı firma olmamıştır. Bu ülke için soruşturma açılış aşamasında yer alan bilgiler kullanılmıştır. ÇHC den ise sadece Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd. firması işbirliğine gelmiştir. Söz konusu firmadan, soru formuna verdiği cevaplara ilişkin eksikliklerin yanı sıra piyasa ekonomisi talebine ilişkin ilave bilgi ve belgeler istenmiştir. Firmanın piyasa ekonomisinde faaliyet gösterdiği yönündeki iddiasının incelenmesi sonucunda, a) SD içerisinde yürürlükte bulunan Dış Ticaret Kanunu nun 9 uncu maddesi çerçevesinde, firmanın üretim ve satışlarına ilişkin kararlarını doğrudan etkileyecek şekilde, ihracat ve ithalatını yapabileceği ürün yelpazesinde sınırlama bulunduğu, b) İlgili mevzuattaki açık hükümler çerçevesinde, üretimin temel girdilerinden olan işgücünün serbest dolaşımını engelleyecek şekilde düzenlemeler bulunduğu anlaşılmıştır. Söz konusu değerlendirme, işgücü arz ve talebinin piyasa koşullarında serbestçe karşı karşıya gelmesi ve işgücü ücretlerinin bu suretle piyasa koşullarında oluşması açısından önem taşıdığı, c) SD içerisinde soruşturma konusu ürünün iç piyasada fiyatlandırılması üzerinde devlet kontrolünü öngören bir düzenleme bulunduğu, tespit edilmiştir. Bu tespitler ışığında, ÇHC piyasa ekonomisi uygulayan bir ülke olarak kabul edilmemiştir. Öte yandan, Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd. firması, nihai bildirim sonrasında kendisinin piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği iddiasını yinelemiş ancak, söz konusu iddialar yeterli delillerle desteklenmediğinden kabul edilmemiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Normal Değer Madde 9 - Yönetmelik Ek Madde 1 deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğu kabul edilmediğinden, Yönetmelik in 7 nci maddesi çerçevesinde, bu ülke için emsal ülke olarak alınan Çin Tayvanı nda yerleşik olan ÇHC den işbirliğine gelen Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd. firmasının ilişkili olduğu Far Eastern Textile Ltd. firmasının aynı ürün tipine ilişkin üretim maliyetleri esasında oluşturulan normal değer temelinde belirlenmiştir. Temsil testi Madde 10 - Yönetmelik in 5 inci maddesi hükmü gereğince, menşe ülkenin iç piyasasında yapılan benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye ye satışların %5 ini veya daha fazlasını oluşturduğu hallerde, yurt içi satışlar normal değerin tespit edilmesi için yeterli miktarda sayılmıştır. Bu testin olumlu sonuçlanması halinde normal değer, ihracatçı ülke iç piyasasında normal ticari işlemler çerçevesinde gerçekleşen satışlar esas alınarak belirlenmiştir. Aksi durumda normal değer, oluşturulmuş değer esasında belirlenmiştir. Normal ticari işlem testi Madde 11 - Yönetmelik in 5 inci maddesi hükümleri gereğince, soruşturmaya konu firmalardan sağlanan bilgiler ışığında, menşe ülkenin iç piyasasındaki satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için varsa ürün tipleri bazında, yoksa genel olarak normal ticari işlem testi uygulanmıştır. Buna göre; a) Benzer ürünün ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda normal değer; 1) Birim maliyetin üzerindeki satışların maddenin toplam satışlarının %80 ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında, 2) Birim maliyetin üzerindeki satışların maddenin toplam satışlarının %80 inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir. b) Benzer ürünün ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde normal değer, oluşturulmuş değer esasında belirlenmiştir.

4 İç piyasa satışları temelinde normal değer Madde 12 - Yönetmelik in 5 inci maddesi hükmü gereğince, iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmiştir. Oluşturulmuş değer Madde 13 - Oluşturulmuş değer, firmalardan temin edilen maddenin imalat maliyeti ile satış, genel ve idari (SGİ) gider rakamlarına makul oranda bir kârın eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır. Kâr Oranı Madde 14- Oluşturulmuş normal değer hesaplamalarında esas alınan kâr oranı, Yönetmelik in 6 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, firmaların normal ticari işlemler çerçevesinde benzer ürün satışlarından elde ettikleri toplam kâr esasında hesaplanan ağırlıklı ortalama kâr oranıdır. İKİNCİ BÖLÜM İhraç Fiyatı İhraç fiyatının belirlenmesi Madde 15 - İhraç fiyatı, işbirliği yapan üretici-ihracatçı firmaların Türkiye ye satışlarında fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir. İşbirliğinde bulunan üretici-ihracatçı firmanın olmadığı Güney Kore için ise, soru formuna cevap veren ithalatçı firma verilerinden yararlanılmıştır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Damping Marjları Fiyat karşılaştırması Madde 16 - Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır. Yönetmelik in 10 uncu maddesi hükmü gereğince, normal değer ile ihraç fiyatını aynı ticari aşamaya getirme ve bu suretle adil bir karşılaştırma yapabilmek amacıyla, ilgili taraflarca ileri sürülen ve fiyat karşılaştırmasını etkileyen taşıma, paketleme, sigorta, ödeme koşulları, indirim, geri ödeme, banka masrafları vb. gibi hususlardan belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülenler için ayarlamalar yapılmıştır. Damping marjları Madde 17 - Yönetmelik in 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının veya ihraç işlemlerinin az olması durumunda işlem bazında karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Ancak, ihraç fiyatının değişik alıcılar veya zaman süreleri bakımından önemli ölçüde farklılık gösterdiği hallerde, dampingin büyüklüğünün tam olarak ortaya konulabilmesi ve varsa gizli dampingin etkisiz kılınması için ağırlıklı ortalama normal değer ile işlem bazında ihraç fiyatı karşılaştırılmıştır. Yönetmelik in 26 ncı maddesi hükmü uyarınca, işbirliğinden kaçınmayı önlemek amacıyla, ülkeler bazında işbirliği yapan firmalar dışında kalanların damping marjları, işbirliğine gelen firmalar arasında en yüksek oranda damping tespit edilen firma esasında belirlenmiştir. Diğer taraftan, damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, firma özel bildirimlerinde ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Hindistan da yerleşik üreticiler için damping marjı Madde 18 - Hindistan da yerleşik firmalar için CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları aşağıda belirtilmektedir: South Asian Petrochem Ltd. % 14,26 Futura Polyester Ltd. % 18,82 Elque Polyester Ltd. % 15,77 Diğerleri % 18,82 South Asian Petrochem Ltd. firması, nihai bildirime ilişkin yanıtında, ihracata yönelik birim statüsü sebebiyle PET cips bünyesinde kullanmakta olduğu hammaddeleri gümrük vergilerini ödemeksizin ithal edebildiğini, soruşturma konusu maddenin Hindistan içerisinde satılması durumunda ise PET cips bünyesinde kullanılan hammaddelere tekabül eden gümrük vergilerini telafi etmek amacıyla bir vergi ödemek zorunda olduğunu ifade ederek, bu durumun iç satış ve ihraç satışı arasında farklılığa neden olduğunu öne sürmüş ve bir ayarlama yapılmasını talep etmiştir. Ancak söz konusu iddia, iç piyasada yapılan satışlarda ödenen gümrük vergisinin, ihraç edilen ve iç piyasada satılan malların üretim maliyetlerini farklılaştırıcı bir etkisinin bulunmaması ve iki fiyat arasında yapılan kıyaslamada anılan verginin dahil olmadığı fabrika çıkış aşamasındaki fiyatların kullanılması sebebiyle kabul edilmemiştir. Diğer taraftan, Türkiye ye ve Hindistan a satılan nihai malların bünyesinde ne kadar ithal ne kadar yerli hammaddelerin kullanıldığının tespitini tam olarak yapmak mümkün bulunmadığı da değerlendirilmiştir. Ayrıca, nihai bildirimin firmaya özel kısmında ihraç fiyatlarına ilişkin ayarlamalar bölümünde yer alan gümrük vergisi ayarlaması (IDA) başlığındaki ayarlamanın hesaba dahil edilmesi konusuna itiraz edilmiştir. Söz konusu itiraz

5 çerçevesinde yapılan incelemede bahse konu ayarlama hesaplamalarda dikkate alınmadığından herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Tayland da yerleşik üreticiler için damping marjı Madde 19 - Tayland da yerleşik firmalar için CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları aşağıda belirtilmektedir: Bangkok Polyester Public Company Limited % 26,57 Indorama Polymers Public Company Ltd. % 12,77 Diğerleri % 26,57 Indorama Polymers Public Company Ltd. firması, nihai bildirime ilişkin yanıtında damping marjının hesaplanması ile ilgili bazı hususlara itiraz etmiştir. Firma ilk olarak, Türkiye ye satışlarında ithalatçı firma ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, satış kontratında yer alan fiyatların geçici olduğunu ve satış sırasında hammadde fiyatlarında görülen artışın satış fiyatına sonradan yansıtıldığını belirterek, daha sonra yapılan tahsilatların ihraç fiyatına eklenmesini talep etmiştir. Buna karşılık firma nezdinde yapılan yerinde inceleme sırasında, firma yetkililerince adı geçen anlaşma çerçevesinde hazırlanan borç senetlerinin geç ödemeye ilişkin olarak düzenlendiği ifade edilmiş, yerel inceleme sonrasında öne sürüldüğü şekilde açıklama yapılmamıştır. Ayrıca, bu uygulamanın hammadde fiyatlarında düşüş yaşanması halinde de yapılacağı konusunda da yeterli bir açıklama alınamamıştır. Dolayısıyla, yerel inceleme sonrasında yeni geliştirilen bu iddia kabul edilmemiştir. Firma ikinci olarak, yurt dışı satış işleminin, satışın yapıldığı tarihte geçerli olan döviz kuru üzerinden muhasebeleştirildiğini, bu nedenle yurt dışı satışlarında elde edilen tutarın banka hesabına yatırıldığı tarih ile satışın yapıldığı tarih arasındaki kur farkından kaynaklanan gerçekleşmiş kâr/zarar olabileceğini ileri sürmüştür. Bu çerçevede, firma Türkiye ye satışlarında kur farkından elde ettiği gelirin ihraç fiyatına eklenmesini talep etmiştir. Ancak kur farkından kaynaklanan gelirin, satışı ve satış fiyatını etkileyen bir unsur olmaması gerekçesiyle firmanın ayarlama talebi kabul edilmemiştir. Indorama Polymers Public Company Ltd. firması üçüncü iddiasında, amorf cips tedarik ettiği Asiapet firmasının anılan madde üretiminde kullanılan ithal hammaddeler için gümrük vergisi ödediğini, bunu da amorf cips satış fiyatlarına yansıttığını ileri sürmüştür. Bu çerçevede Indorama Polymers Public Company Ltd., yaptığı ihraç satışları üzerinden almaya hak kazandığı belirli oranda vergi iadesinin satış sırasında fiyatı etkilediğini iddia ederek, soruşturma döneminde Türkiye ye satışlarında elde ettiği bu tutarların ihraç fiyatına eklenmesini talep etmiştir. Ancak, firma tarafından iddia edilen vergi iadesinin, yerinde inceleme sırasında incelenen belgelerde ve firma kayıtlarında ihracat teşviği olarak yer aldığı görülmüştür. Firmanın kendi iddiasında da belirtildiği gibi, girdiyi yerel bir firmadan satın aldığı ve herhangi bir gümrük vergisi ödemediği, ancak yaptığı her ihracat için belirli oranda ihracat teşviği aldığı anlaşılmıştır. İhracat teşviğinin normal değer ve ihraç fiyatının adil karşılaştırılmasında ayarlama gerektiren bir unsur olmadığı ve alınan ihracat teşviklerinin ihracatçının daha düşük fiyat uygulamasına destek vermesi sonucunu doğurarak haksız rekabete katkıda bulunduğu gerekçeleriyle, firmanın talebi kabul edilmemiştir. Firma, PET cipsin ana girdisi amorf cipsin tedarikçisi olan ve kendisiyle aynı üretim tesisinde kurulu bulunan Asiapet firması ile ilişkisinin kan bağından ileri gitmediğini, her iki firmanın birbirinden bağımsız hareket ettiğini öne sürmüştür. Ancak bu görüşün aksine, yerinde inceleme sırasında elde edilen bilgi ve belgelerden her iki firmanın ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Firma, ayrıca, amorf cips tedarikçisi Asiapet firmasından yaptığı alımlarda, fiyatların normal piyasa koşullarında oluştuğunu öne sürmüş ve Güney Kore den ithal ettiği amorf cips fiyatları ile Asiapet firmasından alınan amorf cips fiyatları arasındaki farkın, ithalatta katlanılan navlun, yurt içi taşıma, elleçleme ve sigorta gibi ek masraflardan kaynaklandığını ileri sürmüştür. Buna karşılık, yerinde inceleme sırasında ihracatçı firma ile Asiapet firmasının ilişkili olduğu tespit edildiğinden, firmanın Asiapet ten amorf cips alış fiyatlarının normal piyasa koşullarında oluşup oluşmadığının tespit edilmesi amacıyla, amorf cipsin ithal edildiği dönemdeki söz konusu fiyatlar ile PET cipsin ana hammaddesini oluşturan PTA ve MEG in dünya fiyatlarının soruşturma dönemindeki seyri incelenmiştir. Söz konusu inceleme sonucunda, PTA ve MEG dünya fiyatları önemli ölçüde artarken, Asiapet in amorf cips satış fiyatlarının sabit kaldığı görülmüş ve Asiapet in satış fiyatlarının normal piyasa koşullarını yansıtmadığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine, firmanın hammadde maliyetlerinin normal piyasa koşullarında ne seviyede oluşabileceği araştırılmıştır. Bu amaçla, amorf cips ticaretinin yaygın olmaması göz önüne alınarak ve firmanın serbest piyasa koşullarında anılan ürün için en uygun fiyatı Güney Kore de bulması nedeniyle ithalatı bu ülkeden gerçekleştirmiş olduğu varsayılarak, firmanın Güney Kore den hammadde ithal fiyatları ile Asiapet ten hammadde alım fiyatlarının karşılaştırılması uygun bulunmuştur. Ayrıca, dikkate alınan diğer bir önemli husus da, firmanın hammaddeyi Asiapet ten tedarik edememesi halinde ithal edeceği, bu durumda da ek masraf olarak belirtilen tüm navlun, yurt içi taşıma, elleçleme ve sigorta maliyetlerinin hammadde alım fiyatına dahil olacağı gerçeğidir. Firmanın talebi bu çerçevede reddedilmiştir.

6 Indorama Polymers Public Company Ltd. firması son olarak, satış, genel ve idari giderlerin hesaplanmasında yurt içi satışlara ilişkin maddi hatalar bulunduğunu öne sürmüş ve gereken düzeltmelerin yapılmasını talep etmiştir. Firmanın bu konudaki düzeltme talebi makul karşılanarak damping marjı yeniden hesaplanmıştır. Çin Tayvanı nda yerleşik üreticiler için damping marjı Madde 20 - Yönetmelik in 27 nci maddesi çerçevesinde, Çin Tayvanı için ihracatçı, ithalatçı, ürün çeşidi ve işlem sayısının fazlalığı nedeniyle dampinge ilişkin belirlemelerde örneklemeye gidilmiştir. Buna göre Çin Tayvanı nda Türkiye'ye yapılan ihracatta en büyük paya sahip olan Far Eastern Textile Ltd. ile Nan Ya Plastics Corporation firmaları Çin Tayvanı ndan soruşturma döneminde ihracat yapan tüm firmaların mutabakatları alınarak örneklemeye dahil edilmiş, örneklemeye dahil olan firmaların bireysel olarak hesaplanan damping marjlarının ağırlıklı ortalamasının işbirliğine gelen fakat örneklemeye dahil edilmeyen Shinkong Synthetics Fibers Co. firmasına teşmil edilmesi öngörülmüştür. Bu itibarla CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları şu şekildedir: Nan Ya Plastics Corporation % 11,52 Far Eastern Textile Ltd. % 12,62 Shinkong Synthetics Fibers Corporation % 12,42 Diğerleri % Nan Ya Plastics Corporation firması nihai bildirime ilişkin yanıtında damping marjı hesaplanırken firma içerisindeki MEG departmanından PET departmanına intikal eden MEG in transfer fiyatının esas alınamayacağını öne sürerek yapılan işlemlerin buna göre gözden geçirilmesini istemiştir. Bununla beraber, yapılan incelemede MEG ve PET departmanlarının firma içinde birbirinden bağımsız ve ayrı birimler olarak faaliyet gösterdiği, ayrıca, MEG departmanının transfer fiyatını bağımsız alıcılara satış fiyatı paralelinde belirlediği anlaşılmıştır. Farklı kar merkezleri olarak faaliyet gösteren birimlerin kendi uhdelerinde bulunan fiyatlandırma kararını verirken yine kendi maliyetlerini esas alması makul karşılanmalıdır. Aksi takdirde oluşması muhtemel kar veya zararın diğer birimlere atfı söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bu durum, şirket içi birimlerin farklı kar merkezleri olarak ayrılmasını ve mevcut maliyet muhasebesi sistemini de anlamsız kılacaktır. Öte yandan, PET departmanında kullanılan MEG in ancak küçük bir kısmının MEG departmanındaki üretimle karşılandığı, ilişkili diğer firmalardan alınan MEG in üretimde kullanılan asıl kısmı oluşturduğu ve şirketin bu firmalardan MEG alış fiyatlarının da transfer fiyatından çok daha düşük düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. Yukarıda anılan nedenler ışığında, MEG maliyetlerinin firma muhasebesinde yer aldığı şekliyle muhafazası gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu firma ayrıca, firma tarafından ihracata mahsus maliyet kalemlerinin, iç piyasa komisyon giderleri ile paketleme giderlerinin soruşturma konusu ürünün iç satışları üzerindeki satış ve genel idari giderlere eklendiğini iddia ederek bu durumun düzeltilmesini talep etmiştir. Firmanın ilk soru formuna verdiği cevapta yer alan Gelir-Gider cetveli üzerinde sadece nihai bildirimle firmaya bildirilen düzenlemeler yapılmış olup, firma iddiasında bahsi geçen gider kalemlerinin soruşturma konusu ürünün yurtiçi satış maliyetlerine dahil edilmesi söz konusu değildir. Nan Ya Plastics Corporation firması bir diğer iddiasında da kısa ve uzun dönem yatırımların idaresinin tek bir kaynaktan yapıldığını, bu nedenle ortaya çıkan faizin kullanım yerine göre ayrıştırılmasının mümkün olmadığını öne sürerek; finansal giderlerin, nakit akışından payı nispetinde yatırımlara dağıtılması gerektiğini ifade etmiştir. Faiz giderlerinin dağıtımına ilişkin yukarıda sözü edilen yeni iddia yerinde doğrulama soruşturmasında incelemeye imkan vermeyecek şekilde öne sürülmüştür. Bu nedenle bahse konu sonradan ortaya konulan iddianın kabulünün her halükarda mümkün olamayacağı değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, mevcut belgeler üzerinde yapılan incelemede, firma ölçeği göz önüne alındığında ve uluslararası genel uygulamaya paralel olarak, firma iddiasının tam aksine faiz giderlerinin kredinin kullanım yeri ve vadesine göre ayrı ayrı muhasebeleştirildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla faiz giderlerinin kullanım yerine göre ayrıştırılamayacağı iddiasının geçerlilik taşımadığı açıktır. Firma, son olarak Genel Müdür ofisine bağlı çalışan ve sadece firmanın uluslararası yatırımlarından sorumlu olan bir birimin bulunduğunu ve bu birimin genel idari giderlerinin toplamdan düşülmesi gerektiğini yerinde doğrulama soruşturmasında incelemeye imkan vermeyecek şekilde gündeme getirdiğinden, söz konusu iddianın kabulü mümkün görülmemiştir. Far Eastern Textile Ltd. firması ise nihai bildirime ilişkin yanıtında, finansal giderlerin dağıtımına ilişkin olarak Nan Ya Plastics Corporation tarafından öne sürülen iddiaları aynı ifadelerle gündeme getirmiştir. Firma ayrıca iddianın kabul edilmemesi halinde yatırım gelirleri ile kambiyo zararları ve diğer giderlerin, bu giderlerde yatırımlara ilişkin kısımlar bulunduğu gerekçesiyle mahsup edilmesi gerektiğini iddia etmiştir. Faiz giderlerine ilişkin iddianın yukarıda Nan Ya Plastics Corporation firması için belirtilen aynı gerekçelerle kabulü mümkün görülmemiştir. Kambiyo zararları ve diğer giderlere ilişkin iddia ise gerek belgelendirilmemesi gerekse yerinde doğrulama imkanı bulunmayacak şekilde soruşturmanın nihai safhasında ortaya atılması nedeniyle kabul görmemiştir. Firma son olarak iç piyasa satışlarında kullanılan faturanın standart formatı nedeniyle fatura üzerinde vadenin gösterilmediğini, vadelerin sipariş veri tabanlarında görülebildiğini iddia etmiş, bu itibarla vade farkına ilişkin ayarlama

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/17) BİRİNCİ KISIM. Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/17) BİRİNCİ KISIM. Genel Bilgi ve İşlemler 19 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/17) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturmanın

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/16)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/16) 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/16) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/16) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/16) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Bilgi ve İşlemler 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/16) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29072 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/25) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma

Detaylı

TEBLİĞ. Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat

TEBLİĞ. Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat 11 Kasım 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29172 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/39) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Kapsam ve yasal

Detaylı

ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE

ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE 21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27648 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2010/19) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Bilgi ve ĠĢlemler SoruĢturma

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Nisan 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Sayı : 29324 ENERJİ

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Maliye Bakanlığından: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan örtülü kazanç müessesesi 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

SORULARLA İTHALAT MEVZUATI

SORULARLA İTHALAT MEVZUATI SORULARLA İTHALAT MEVZUATI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ OSMAN BOZKURT 2010 1-) Kimler ithalat yapabilir? Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ağustos 2005, Ankara Bu dokümanın elektronik adresi:

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU... 3 ÖZSERMAYE

Detaylı

TÜRKİYE AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞME SONRASI FİYAT HAREKETLERİ

TÜRKİYE AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞME SONRASI FİYAT HAREKETLERİ TÜRKİYE AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞME SONRASI FİYAT HAREKETLERİ Bülent Gökdemir Rekabet Kurumu Başuzman Aralık 2010 1. GİRİŞ... 0 2. AKARYAKIT PİYASASINIDA FİYATLAMAYA İLİŞKİN HUKUKİ ÇERÇEVE... 1 3.

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/ 74 İstanbul,19 Kasım 2007 KONU : Transfer Fiyatlandırması

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi 1998 yılında kurulan Toprak Hayat Sigorta Anonim Şirketi 1 Mayıs 2003 tarihinde Global

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 3346 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun Adı Merkez İlgili Kuruluş

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI ÖZKAYNAK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu

2005 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 4 6 8 9 10 Yönetim Kurulu Raporu 2005 yılı Genel Ekonomik Değerlendirme 2006 yılı Genel

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş

KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş 2007 FAALİYET RAPORU 1111 Ön Bilgiler Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporları İlkeler TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31 MART 2008 İçindekiler ÖN BİLGİLER

Detaylı

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ekim 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA 1) Genel Bilgiler... 3-8 2) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR 1-2 GELİR TABLOSU 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 4 MALİ TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Kurumsal Künye Ticaret Unvanı Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : Teknosa

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İ A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1971 yılında Söke, Aydın da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Đnceleme Raporu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim

Detaylı