Dr.TAMBAY TAŞKIN Sorumlu Müdür KISA ÜRÜN BİLGİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr.TAMBAY TAŞKIN Sorumlu Müdür KISA ÜRÜN BİLGİLERİ"

Transkript

1 1. TIBBİ FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI CRAVİT 500 mg İ.V. ENFÜZYON ÇÖZELTİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ Beher 100 ml flakonda; Etkin Madde Adı Miktarı Eksez Doz (%) Levofloxacin Hemihydrate * (500 mg Levofloxacin e eşdeğer) * 1 : % 100 teorik potens üzerinden hesaplanmıştır. 3. FARMASÖTİK FORMU İntravenöz Enfüzyon Çözeltisi

2 4. KLİNİK BİLGİLER 4.1 Terapötik Endikasyonu Levofloksasin 500mg İ.V., levofloksasin e duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu aşağıda belirtilen erişkinlerdeki enfeksiyonların tedavisinde endikedir: Akut sinüzit Kronik bronşitin akut alevlenmesi Toplum kökenli pnömoni Metisiline duyarlı Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, veya Streptococcus pneumoniae nın etken olduğu hastane kökenli pnömoni; Escherichia coli, Enterococcus faecalis veya Staphylococcus epidermidis in etken olduğu kronik bakteriyel prostatit Piyelonefrit dahil, komplikasyon yapmış üriner sistem enfeksiyonları Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları 4.2 Pozoloji ve Kullanım Şekli Levofloksasin 500mg İ.V. yavaş intravenöz enfüzyon şeklinde günde tek doz veya iki kez uygulanabilir. Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak ayarlanır. Hastanın durumuna bağlı olarak başlangıçtaki İ.V. uygulamadan birkaç gün sonra oral uygulamaya (Levofloksasin 250mg veya 500mg film tablet) geçilmesi mümkün olabilmektedir. Oral ve parenteral formlar bioeşdeğer olduğundan, her iki formda da aynı dozajın uygulanması mümkündür. Tedavinin süresi: Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlıdır.

3 Uygulama şekli: Levofloksasin 500mg İ.V. sadece yavaş intravenöz enfüzyon ile uygulanır. Uygulama günde tek doz veya günde iki kez, maksimum 14 güne kadar yapılabilir. Enfüzyon süresi 500mg Levofloksasin çözeltisi için 60 dakika olmalıdır (UYARILAR/ÖNLEMLER bölümüne bakınız). Hastanın durumuna bağlı olarak genellikle birkaç gün içinde aynı dozajla oral uygulamaya geçilmesi mümkün olabilmektedir. Levofloksasin 500mg İ.V., bakteriyel kontaminasyonu önlemek amacıyla, şişesi açıldıktan sonra hemen (en geç 3 içinde) kullanılmalıdır. Enfüzyon süresince şişenin ışıktan korunmasına gerek yoktur. Levofloksasin 500mg İ.V., aşağıdaki enfüzyon solüsyonları ile uyumludur: % 0.9 sodyum klorid çözeltisi % 5 dekstroz çözeltisi % 5 dekstrozlu Ringer Laktat Parenteral beslenme için hazırlanmış kombinasyon çözeltileri (aminoasitler, karbonhidratlar, elektrolitler) Levofloksasin 500mg İ.V., heparin veya alkali çözeltilerle (örn: sodyum hidrojen karbonat) karıştırılmamalıdır.

4 Levofloksasin in aşağıda belirtilen dozlarda uygulanması önerilir: Böbrek fonksiyonları normal (kreatinin klerensi > 50 ml/dakika) olan hastalarda dozaj Endikasyon Günlük dozaj (enfeksiyonun şiddetine göre) Tedavi süresi Akut sinüzit Günde tek doz 500 mg gün Kronik bronşitin akut alevlenmesi Günde tek doz mg 7-10 gün Toplum kökenli pnömoni Günde tek doz veya 2 kez 500 mg 7-14 gün Nozokomiyal pnömoni Günde tek doz 750 mg 7-14 gün Piyelonefrit dahil, komplikasyon Günde tek doz 250 mg 7-10 gün yapmış üriner sistem enfeksiyonları Kronik bakteriyel prostatit Günde tek doz 500 mg 28 gün Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları Komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonları Günde tek doz 500 mg Günde tek doz 750 mg 7-10 gün 7-14 gün Böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi < 50 ml/dakika) olan hastalarda dozaj 250 mg/ mg/ mg/ mg/24 Kreatinin klerensi ilk doz 250 mg ilk doz 500 mg ilk doz 500 mg ilk doz 750 mg ml/dakika sonra: 125 mg/ 24 sonra: 250 mg/ 24 sonra: 250 mg/ 12 sonra: 500 mg/ ml/dakika sonra: 125 mg/ 48 sonra: 125 mg/ 24 sonra: 125 mg/ 12 sonra: 500 mg/ 48 <10 ml/dakika (hemodiyaliz ve sonra: 125 mg/ 48 sonra: 125 mg/ 24 sonra: 125 mg/ 24 sonra: 500 mg/ 48 sürekli ambulatuvar peritoneal diyaliz ile birlikte) 1 1 Hemodiyalizi takiben veya sürekli ambulatuvar peritoneal diyalizde ek bir doza gerek yoktur.

5 Karaciğer yetmezliğinde dozaj: Levofloksasin karaciğerde çok düşük miktarlarda metabolize olur ve esas olarak böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Bu nedenle, karaciğer yetmezliğinde dozaj ayarlamasına gerek yoktur. Yaşlı hastalarda dozaj: Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise dozaj ayarlamasına gerek yoktur. 4.3 Kontrendikasyonları Levofloksasin e veya ilacın bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine veya kinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. 4.4 Özel Uyarılar ve Özel Kullanım Tedbirleri Levofloksasin 500 mg İ.V. enfüzyon çözeltisinin en az 60 dakika olarak önerilen enfüzyonu süresince hasta gözlenmelidir. Levofloksasin 500 mg İ.V. enfüzyonu ile taşikardi ve kan basıncında geçici düşme, nadir vakalarda kan basıncının belirgin şekilde düşmesi ile dolaşım kollapsı gelişebilmektedir. Levofloksasin (ofloksasin'in l-izomeri) enfüzyonu sırasında kan basıncında dikkati çekecek kadar bir düşme gözlenirse, enfüzyon hemen kesilmelidir. Levofloksasinin pediatrik hastalarda ve 18 yaşın altındaki çocuklarda, hamile kadınlarda ve emziren annelerde güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır. İmmatür sıçanlarda ve köpeklerde levofloksasinin oral ve intravenöz uygulamaları osteokondrozis insidansını arttırmıştır. Diğer fluorokinolonlar da yük taşıyan eklemlerde benzer erozyonlar ve değişik immatür hayvan türlerinde artropatinin diğer işaretlerini oluşturmuşlardır. Levofloksasini de içeren kinolon alan hastalarda konvülziyonlar ve toksik psikoz bildirilmiştir. Kinolonlar intrakaniyal basınç artışına ve SSS stimülasyonuna (tremor, huzursuzluk, anksiyete, konfüzyon, halüsinasyon, paranoya, depresyon, kabus görme, uykusuzluk ve nadiren de intihar düşünce ve girişimleri gibi) neden olabilirler.

6 Diğer kinolonlarla da olduğu gibi levofloksasin de SSS hastalığı olduğu bilinen kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Levofloksasinle de diğer kinolonlarla olduğu gibi ciddi ve bazen fatal hipersensitivite ve/veya anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Deri döküntüsü veya hipersensitivitenin herhangi bir belirtisi ortaya çıktığında levofloksasin kullanımı derhal sonlandırılmalıdır. Levofloksasini de içeren hemen hemen tüm antibakteriyel ajanlarla psödomembranöz enterokolit bildirilmiştir. Antibakteriyel ajanlarla yapılan tedavi normal kolon florasını değiştirmekte clostridia nın aşırı çoğalmasına neden olmaktadır. Yapılan çalışmalar, Clostridium difficile tarafından üretilen toksinin antibiyotikle ilişkili kolitin primer nedeni olduğunu göstermiştir. Hafif vakalarda ilacın kesilmesi yeterli olurken orta derecede ve ciddi vakalarda sıvı, elektrolit, protein desteği ve Clostridium difficile ye etkili bir antibakteriyel ajan verilmesi gerekebilir. Levofloksasini de içeren kinolon tedavisi alan hastalarda cerrahi tedaviyi gerektirebilecek veya uzamış malüliyete neden olabildiği bildirilmiştir. Pazarlama sonrası izleme çalışmalarında riskin özellikle yaşlı ve eşzamanlı kortikosteroid kullanan hastalarda arttığı bildirilmiştir. Eğer hastanın tendonunda ağrı, inflamasyon veya rüptür gelişirse levofloksasin tedavisi sonlandırılmalıdır. Tendon rüptürü levofloksasini de içeren kinolonlarla tedavi esnasında veya sonrasında gelişebilir. Genel: Levofloksasin diğer kinolonlara göre daha çözünebilir olduğu halde idrardaki yoğunlaşmayı engellemek için hastalar yeterince hidrate edilmelidir. Böbrek yetmezliği durumunda levofloksasin dikkatle uygulanmalıdır. Kreatinin klerensi <50 ml/dak. Olan hastalarda doz ayarlaması gerekmektedir.(bkz. DOZAJ ve UYGULAMA) Bu sınıfa ait ilaç kullanan hastalarda direkt güneş ışınlarına maruz kalmaları durumunda ılımlıdan ciddiye kadar fototoksisite reaksiyonları gözlenmiştir. Güneş ışınlarına aşırı maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bununla birlikte levofloksasinle yapılan klinik çalışmalarda fototoksisite hastaların %0.1 inden daha azında gözlenmiştir. Eğer fototoksisite ortaya çıkarsa ilaç kesilmelidir. Diğer kinolonlarla da olduğu gibi levofloksasin SSS hastalığı olan kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Risk faktörlerinin varlığı durumunda konvülziyon eşiğini düşürebilir.

7 Diğer kinolonlarla da olduğu gibi diyabetik hastalarda özellikle eşzamanlı oral hipoglisemik ajan veya insülin tedavisi alanlarda kan glikoz düzeylerinde bozulmalar-semptomatik hiper veya hipoglisemi gözlenmiştir. Eğer levofloksasin tedavisi alan bir hastada hipoglisemi ortaya çıkarsa levofloksasin derhal kesilmelidir. Levofloksasini de içeren bazı kinolonlar QT uzaması ve seyrek aritmiler ile birliktedir. Pazarlama sonrası izleme çalışmalarında levofloksasin alan hastalarda nadiren torsade de pointes bildirilmiştir. Her güçlü antimikrobiyal ilaçta olduğu gibi organ sistem (renal, hepatik ve hemapoetik) fonksiyonlarının periyodik değerlendirmesi önerilmektedir. 4.5 Diğer İlaçlarla Etkileşim ve Diğer Etkileşim Türleri Teofilin, fenbufen veya benzeri diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar Levofloksasin ile teofilin arasında bir etkileşim bildirilmemiştir. Fakat konvülsiyon eşiğini düşüren ilaçlar (örneğin; teofilin) ve fenbufen veya benzeri diğer bir nonsteroidal antienflamatuar ilacın, kinolon grubu bir antibiyotik ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinin düşme görülebilir. Probenesid ve simetidin Levofloksasin, probenesid ve simetidin gibi tubuler böbrek sekresyonunu etkileyen ilaçlarla birlikte alındığında, özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Siklosporin Siklosporinin yarı-ömrü, levofloksasin ile birlikte uygulandığında %33 oranında artmaktadır. Diğer ilgili bilgiler Kalsiyum karbonat, digoksin, ranitidin, varfarin ile birlikte uygulanması halinde farmakokinetiğinde klinikte önemi olabilecek herhangi bir değişiklik olmaz

8 4.6 Gebelik döneminde kullanımı Gebelik kategorisi C dir. Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir, bu nedenle Levofloksasin hamilelikte sadece anneye sağlaması beklenen yarar fetusta neden olabileceği olası zararlardan daha fazla ise kullanılmalıdır. Emzirme döneminde kullanımı: Levofloksasin anne sütünde ölçülmemiştir. Ofloksasinle ilgili verilere dayanarak levofloksasinin de anne sütüne geçebileceği öngörülebilir. Ciddi potansiyel yan etkiler nedeniyle emziren annelerde emzirmenin mi yoksa ilacın mı kesileceğine karar verilmelidir. Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi Levofloksasinin araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir. 4.8 İstenmeyen Etkiler (sıklık ve şiddet) Klinik çalışmalara dahil edilen 5000 hastada levofloksasin uygulanması sırasında %1 - %10 oranında bulantı, diyare ve karaciğer enzimleri (ALT / AST) değerlerinde artış bildirilmiştir. Hastaların %0.1 - %1'inde iştahsızlık, kusma, karın ağrısı, hazımsızlık, kaşıntı, deri döküntüsü, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik hissi, uykusuzluk, eozinofili, lökopeni, bilirubin ve serum kreatinin değerlerinde artış gözlenmiştir. Çok nadiren de (%0.1 den az oranda) parestezi, tremor, anksiyete, ajitasyon, konfüzyon, konvülsiyon, artralji, miyalji, tendinit, ürtiker, bronkospazm/dispne, taşikardi, hipotansiyon, nötropeni, trombositopeni, çok nadir vakada enterokolitin bir göstergesi olabilecek kanlı diyare bildirilmiştir. Çok nadiren %0.01 den düşük oranda, anjio-ödem, hipotansiyon, anaflaktik benzeri şok (allerjik ve kardiovasküler), ışığa duyarlık, özellikle diyabet hastalarında hipoglisemi, hipoestezi, görme, işitme, tat ve koku alma bozuklukları, halüsinasyonlar, tendon rüptürü (örn. aşil tendonu) (diğer florokinolonlarda olduğu gibi bu istenmeyen etki tedaviye başlandıktan 48 sonra görülebilir ve iki taraflı olabilir; kas zayıflığı, özellikle Miyastenia Gravisi olan hastalarda önemli olabilir),

9 hepatit gibi karaciğer reaksiyonları: akut böbrek bozukluğu (örn. interstisyel nefrite bağlı olarak), agranülositoz bildirilmiştir. İzole vakalarda, Steven s Johnson sendromu gibi ciddi büllöz erupsiyonlar, toksik epidermal nekroz (Lyell sendromu) ve eritema multiforme, rebdomiyoliz, hemolitik anemi, pansitıpeni, allerjik pnömonit, ateş görülmüştür. Allerjik, mukokutanöz, anaflaktik/-oid reaksiyonlar bazen ilk dozdan sonra bile görülebilir. Florokinolon uygulaması ile ilgilidiğer istenmeyen etkiler: Akut konfüzyon durumları ve depresif durum değişiklikleri gibi psikotik reaksiyonlar (bu reaksiyonlar ilk dozdan sonra bile görülebilir), ekstrapiramidal belirtiler ve diğer kas koordinasyon bozuklukları, hipersensitivite vaskülit, porfirili hastalarda porfiri atakları. 4.9 Doz aşımı (semptomlar, acil önlem, antidot) Hayvanlarda yapılan toksisite çalışmalarına dayanarak Levofloksasinin akut aşırı doz belirtisi olarak konfüzyon, baş dönmesi, şuur kaybı ve konvülsif kasılmalar gibi santral sinir sistemi belirtileri ile bulantı ve mukoza ereyonları gibi gastrointestinal sistem reaksiyonları beklenmelidir. Levofloksasin 500mg İ.V. nin akut aşırı doz belirtisi olarak konfüzyon, baş dönmesi, şuur kaybı ve konvülsif kasılmalar gibi santral sinir sistemi belirtileri beklenmelidir. Aşırı doz durumunda semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Hemodiyaliz, peritoneal diyaliz veya sürekli ambulatuvar peritoneal diyaliz, levofloksasinin vücuttan uzaklaştırıl-masında etkili değildir. Spesifik bir antidotu yoktur.

10 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ 5.1 Farmakodinamik Özellikler Levofloksasin oral ve intravenöz uygulamaya mahsus, sentetik, florokinolon türevi, geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Levofloksasin in bakterisidal etkisi, diğer florokinolonlarda olduğu gibi, bakterilerin deoksiribonükleik asit (DNA) giraz enzimini inhibe ederek gerçekleşir. Levofloksasin çoğu Gram-negatif ve Gram-pozitif aerob bakteriler ile bazı anaerob bakteriler üzerine etkilidir. Antibakteriyel spektrum Direnç oranları coğrafik olarak ve seçilen suş için zamana bağlı olarak değişebilir ve direnç paternleri için lokal bilgiler, özellikle şiddetli enfeksiyonların tedavisinde gözönünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle aşağıda verilen bilgiler, mikroorganizmaların levofloksasine hassasiyeti konusunda yaklaşık bir bilgi vermektedir. Bu bilgilerde sadece klinik endikasyonlar ile ilgili olan mikroorganizmalara yer verilmiştir. İn vitro olarak levofloksasin'in aşağıda belirtilen patojenlere etkin olduğu gösterilmiştir: Gram pozitif aerob: Staphylococcus haemolyticus (metisiline duyarlı), Staphylococcus saprophyticus, C ve G grubu streptokoklar, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae (penisiline dirençli suşlar dahil), Streptococcus pyogenes. Gram-negatif aerob: Acinetobacter baumannii, Citrobacter freundii, Eikenella corrodens, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, H. parainfluenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis (beta-laktamaz salgılayan suşlar dahil), Morganella morganii, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens. Anaerob: Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus. Diğer: Chlamydia pneumonia, Chlamydia psittaci, Legionella pneumophilia, Mycoplasma pneumoniae.

11 5.2 Farmakokinetik özellikler Levofloksasin in oral ve intravenöz yoldan uygulanmasının farmakokinetiğinde önemli bir fark bulunmamaktadır, bu nedenle oral ve intravenöz yolla uygulamanın birinden diğerine geçiş yapılabilmektedir. Dağılım: Levofloksasin serum proteinlerine yaklaşık %30-%40 oranında bağlanır. Eliminasyon: İntravenöz yolla uygulanan levofloksasinin serum yarı-ömrü 6-8 arasında bulunmuştur. Atılım esas olarak böbrekler yoluyla (%85) gerçekleşir. Böbrek yetersizliği durumunda eliminasyonu gecikir. Özel topluluklar; Yaşlı hastalarda farmakokinetik; levofloksasinin yaşlı ve genç hastalardaki farmakokinetiğinde anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Levofloksasin dozunun tek başına yaşa göre ayarlanması gerekmemektedir. Pediatrik hastalarda farmakokinetik; pediatrik hastalarda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Cinsiyet; kadın ve erkek hastalar arasında levofloksasinin farmakokinetiği açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır. Böbrek yetmezliğinde farmakokinetik Levofloksasinin klerensi ve plazma eliminasyon yarı-ömrü, böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <500 ml/dak.) anlamlı olarak azalmıştır ve bu hastalarda birikimi önlemek için doz ayarlaması gerekmektedir. Hemodiyalizin ve sürekli ambulatuar peritoneal diyalizin levofloksasinin vücuttan uzaklaştırılmasında etkisi yoktur. Karaciğer yetmezliğinde farmakokinetik Karaciğer yetmezliği olan hastalarla yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Levofloksasinin çok sınırlı metabolizasyonuna dayanarak farmakokinetiğinin karaciğer yetmezliğinde etkilenmediği düşünülmektedir.

12 5.3 Preklinik Emniyet Verileri Akut toksisite Letal doz 50 (LD50) değerleri fare ve sıçanlarda mg/kg olarak saptanmıştır. Tedaviye reaksiyon olarak lokomotor aktivitede azalma, salivasyonda artma, pitosis ve solunum depresyonu gözlenmiştir. Daha yüksek dozlarda tremor ve konvülsiyonları takiben ölüm meydana gelmiştir. Maymunlara oral yoldan 500mg/kg dozunun uygulanmasının, kusma dışında bir etkisi olmamıştır. Tekrarlayan dozlarda toksisite Sıçanlar ve maymunlar üzerinde, bir ay ve altı ay süreyle yapılan çalışmalarda yan etki gözlenmeme doz düzeyi sıçanlarda 20mg/kg/gün, maymunlarda 62mg/kg/gün olarak bulunmuştur. Üreme üzerine toksisite Levofloksasin in fertilite, embriyotoksisite ve peri / post natal fonksiyonlar üzerine olan toksisite potansiyeli, oral uygulama ile sıçanlar üzerinde, ayrıca tavşanlar üzerinde de embriyotoksisite potansiyeli ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Levofloksasin in fertilite üzerine bir etkisi görülmemiştir. Fetus üzerinde büyümenin gecikmesi etkisi gözlenmiştir. Teratojenik etki ise görülmemiştir. Mutajenik toksisite Levofloksasin bakteriyel veya memeli hücrelerinde gen mutasyonuna neden olmamaktadır. Ancak, hamster cinsi kemirgenlerin akciğer hücrelerinde kromozom anomalilerine yol açtığı in vitro olarak, metabolik aktivasyon yokken, 100 g/ml ve üzerindeki konsantrasyonlarda gösterilmiştir. İn vitro testlerde mutajenik toksisite gösterilmemiştir. Karsinojenik potansiyel Sıçanlar üzerinde 10, 30 ve 100mg/kg/gün oral dozlarında yapılan 2 yıl süreli çalışmalarda karsinojenik potansiyel gösterilmemiştir.

13 Eklemler üzerine toksisite Diğer florokinolonlarda olduğu gibi, levofloksasin in de eklem kıkırdakları üzerine etkisi (blister ve kavite oluşumu) olduğu sıçanlar ve köpekler üzerinde yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bu bulgular genç hayvanlarda daha belirgin gözlenmiştir. KAYNAK 1. Physicians Desk Reference 2004

14 6. FARMASÖTİK BİLGİLER 6.1 Yardımcı Maddelerin Kalitatif ve Kantitatif Miktarı Beher 100 ml flakonda; Yardımcı Maddeler Miktarı (mg/ flakon) Sodium Chloride Hydrochloric Acid Sodium Hydroxide y.m. (ph= 4.8) Enjeksiyonluk su 100 ml ye tamamlanır. (Sodyum konsantrasyonu: 154 mmol /L) 6.2 Üretimdeki Temel Proseslerin Tanımı 1. İnert maddeden (örn.paslanmaz çelik) yapılmış karıştırma kazanında veya cam karıştırma kazanında sodyum klorür enjeksiyonluk suda çözülür. 2. Levofloxacin Hemihydrate çözelti (1) de karışırken süspanse edilir. 1 N Hidroklorik asit ilavesi ile ph 4.8 e ayarlanır. Eğer ph 4.3 den düşük ise, ph Sodyum hidroksit ile ayarlanmalıdır. Aktif madde tuz formasyonu altında çözülür. Enjeksiyonluk su toplam ağırlık sağlanana kadar ilave edilir. 3. Nominal gözenek boyutu 0.2 µm olan steril membran filtre (ör.polyamid) kullanılan steril kaplarda (örn.paslanmaz çelik gibi inert maddeden yapılmış kaplar) aseptik şartlar altında filtrasyon ile çözelti (2) sterilize edilir. 4. Aseptik şartlar altında karıştırarak çözelti III, çalkalanmış ve steril edilmiş, renksiz 100 ml enfüzyon şişelerine (cam type I Ph.Eur) doldurulur. Enfüzyon flakonları chlorobutyl-kauçuktan yapılmış, steril edilmiş ve yıkanmış tıpalar ile kapatılır.

15 Enjeksiyon flakonlarının dolum ve kapaması otomatik dolum ve kapama makinası tarafından yapılır. 5. Kapatılmış enfüzyon flakonları flipp-off ve alüminyum emniyet kapsülü ile kapatılır. 6. Sıvanmış enfüzyon flakonları +120 C de 20 dak.doygun buharda sterilize edilir. 7. Steril enfüzyon flakonları paketlenir. 6.3 Bitmiş Ürün Spesifikasyonları TESTLER FİZİKSEL VE KİMYASAL TESTLER GÖRÜNÜŞ - Renk - Berraklık TANINMA A) LC B) OR 1 Miktar Tayini (LC) Safsızlıklar (LC) - Tek tek safsızlık Partikül Kontaminasyonu (HIAC) Bakteriyel Endotoksin Sterilite Osmolalite ph Dolum hacmi* SPESİFİKASYONLAR Yeşilimsi-sarı çözelti, referans çözeltisi GY1 den daha koyu renklendirilmiş olmamalıdır. Temiz, çökeltisiz = referans çözeltisi 1 tr (numune) = tr (referans) (% + 5) (-52 ) - (-58 ) mg Levofloxacin / ml enfüzyon çözeltisi < % µm : 6000 / flakon 25 µm : 600 / flakon 0.7 USP EU / mg levofloxacin Uymalı mosmol / kg Ortalama dolum hacmi, nominal ve izin verilebilir ekses hacmi toplamının %107 sinden fazla olmamalıdır. Bir ambalaj için dolum hacmi, nominal ve izin verilebilir ekses hacmi toplamının % 115 inden fazla olmalıdır. Ambalajsız dolum hacmi, nominal hacimden az olmalıdır. 1. Alternatif test * In-proses kontrol kısmı analizidir.

16 6.4 Geçimsizlik Cravit 500 mg İ.V. Enfüzyon Çözeltisi, heparin veya alkaline çözeltilerle (örn. sodium hydrogen carbonate) karıştırılmamalıdır. 6.5 Raf Ömrü, Rekonstitüsyon ve/ veya İlk Açılıştan Sonraki Saklama Şartları ve Süresi Dış ambalajında saklanması koşulunda Raf ömrü: 36 ay. Saklama Şartları: Eğer iç alan ışığında saklanmışsa, dış ambalajından çıkarıldıktan sonra 3 gün içinde kullanılmalıdır. Herhangi bir bakteriyel kontaminasyondan korumak için kauçuk tıpanın delinmesinden sonra Levofloxacin enfüzyon çözeltisi hemen kullanılmalıdır (3 içinde). Enfüzyon sırasında ışıktan korunmasına gerek yoktur. 6.6 Özel Muhafaza Şartları 30 C nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak muhafaza ediniz. Işıktan korumak için ambalajında saklayınız. Enfüzyon sırasında ışıktan korunmasına gerek yoktur. 6.7 Ambalajın Türü ve Yapısı Flipp off başlık, alüminyum emniyet kapsülü ve kauçuk tıpa ile ağzı kapatılmış 100 ml lik renksiz cam flakon (Ph.Eur. cam Type I), prospektüs içeren kutu içerisindedir. Flipp off kapak : Sarı, polipropilenden yapılmış Alüminyum emniyet kapsülü : Metalik, alüminyumdan yapılmış Kauçuk tıpa : Gri, 32 mm çaplı, klorobütil kauçuk yapımlı Enfüzyon flakonu : Şekillendirilmiş, renksiz, 100 ml kapasiteli cam type I

17 6.8 Kullanma Talimatı Cravit İ.V. 500 mg Enfüzyon Çözeltisi, sadece yavaş intravenöz enfüzyon ile uygulanır. Uygulama günde tek doz veya günde iki kez, maksimum 14 gün süreyle yapılabilir. Enfüzyon süresi 500 mg Cravit çözeltisi için 60 dak. olmalıdır. Hastanın durumuna bağlı olarak, birkaç gün içinde aynı dozajla başlangıçtaki intravenöz uygulamadan oral uygulamaya geçilmesi mümkün olabilmektedir. Herhangi bir bakteriyel kontaminasyondan korumak için, kauçuk tıpanın delinmesinden sonra Levofloxacin enfüzyon çözeltisi hemen kullanılmalıdır ( 3 içinde). Enfüzyon sırasında ışıktan korumaya gerek yoktur. Levofloxacin 500 mg İ.V., aşağıdaki enfüzyon solüsyonları ile uyumludur: % 0.9 sodyum klorid çözeltisi % 5 dekstroz çözeltisi % 5 dekstrozlu Ringer Laktat Parenteral beslenme için hazırlanmış kombinasyon çözeltileri (aminoasitler, karbonhidratlar, elektrolitler) 7. REÇETELİ/ REÇETESİZ SATIŞ ŞEKLİ Reçeteli satılır. 8. RUHSAT SAHİBİNİN; DAIICHI PHARMACEUTICAL CO. LTD.- JAPONYA lisansı ile, Adı : FAKO İlaçları A.Ş. Adresi : Büyükdere Cad., No. 205, Levent İSTANBUL Tel. : (10 hat) Fax : /

18 9. RUHSAT TARİH NO / ÜRETİCİNİN; Adı : Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Adresi : Bruning str 50D Frankfurt - ALMANYA Tel : (0 6151) (0 6151) Fax : (0 6151)

Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi

Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi Tavanic 500 mg i.v. Enfüzyon çözeltisi FORMÜLÜ 100 ml enfüzyon çözeltisi; 500mg levofloksasine eşdeğerde 512.48 mg levofloksasin hemihidrat, 900mg sodyumklorür, 140mg hidroklorik asit, ad. ph= 4.8 sodyum

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. Akut sinüzit Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae veya Moraxella catarrhalis in neden olduğu

ÜRÜN BİLGİSİ. Akut sinüzit Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae veya Moraxella catarrhalis in neden olduğu 1. ÜRÜN ADI LEVOXİMED 250 mg Film Kaplı Tablet ÜRÜN BİLGİSİ 2. BİLEŞİM Etkin madde: Levofloksasin 250 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR LEVOXİMED film tablet levofloksasine duyarlı mikroorganizmaların etken

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flakon; Her flakonda 1000 mg sefazolin (sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g (1.046 g ertapenem sodyum olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g (1.046 g ertapenem sodyum olarak) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI INVANZ 1 g. IM/IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Ertapenem 1 g (1.046 g ertapenem sodyum olarak)

Detaylı

Farmakodinamik Özellikler: Seftriakson, yarı sentetik ve geniş spektrumlu 3. jenerasyon sefalosporindir.

Farmakodinamik Özellikler: Seftriakson, yarı sentetik ve geniş spektrumlu 3. jenerasyon sefalosporindir. Cefridem (Seftriakson sodyum) 0,5g IM enj. toz içeren flakon FORMÜL Beher flakon steril ve apirojen olarak 0,5 g Seftriakson' a eşdeğer miktarda Seftriakson Sodyum içerir. Beher eritici ampulde ise 2 ml

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Kısa Ürün Bilgisi 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEZOL 250 mg IM/IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir flakon; 250 mg Sefazolin e eşdeğer, Sefazolin sodyum içermektedir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etken Madde Adı Miktarı % 5 Excess Sefaleksin monohidrat 500 mg* 25 mg (5 g sefaleksin baza eşdeğer)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etken Madde Adı Miktarı % 5 Excess Sefaleksin monohidrat 500 mg* 25 mg (5 g sefaleksin baza eşdeğer) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MAKSİPOR 250 mg Oral süspansiyon için kuru toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Sulandırıldığında 100 ml süspansiyon verebilecek bir şişedeki toz karışım;

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MRSACĐN 50 mg Đ.V. Đnfüzyon Đçin Liyofilize Toz Đçeren Flakon

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MRSACĐN 50 mg Đ.V. Đnfüzyon Đçin Liyofilize Toz Đçeren Flakon Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM a bildirmeleri beklenmektedir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SPECTRACEF PEDİATRİK saşe 30 mg/0.3 g 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SPECTRACEF PEDİATRİK saşe 30 mg/0.3 g 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SPECTRACEF PEDİATRİK saşe 30 mg/0.3 g KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 gramda 100 mg sefditoren pivoksil içerir. Yardımcı maddeler: Kroskarmelloz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Her bir 5 ml lik flakon, 4mg zoledronik

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Diklofenak sodyum 75 mg (her bir ampul: 3 ml) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEXİREN 50 mg/2ml IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml'lik ampul 50 mg deksketoprofen'e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RONİX 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARTROCOL 100 mg/2 ml İ.M. Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. Yardımcı maddeler: Her bir

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARMANAKS 275 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Naproksen sodyum 275 mg Yardımcı maddeler Laktoz, Alkol (Etanol) Yardımcı maddeler için,

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol içerir. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI ELEKTRA 50 mg/2 ml enjektabl çözelti içeren ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 50 mg Deksketoprofen e eşdeğer 73.8 mg Deksketoprofen trometamol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 8 mg lornoksikam içerir. Çözücü ampul: Her bir çözücü

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. COSOPT PF, koruyucuya duyarlı veya koruyucu içermeyen ürün önerilmiş hastalarda endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. COSOPT PF, koruyucuya duyarlı veya koruyucu içermeyen ürün önerilmiş hastalarda endikedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI COSOPT PF # Oftalmik Çözelti KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her ml'si, 20 mg dorzolamide eşdeğer 22.26 mg dorzolamid hidroklorür, 5 mg timolola

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Deferoksamin metansülfonat 500 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı madde içermemektedir.

Detaylı

Film kaplı tablet Sarı renkli, oval, bombeli, bir yüzünde "500L" logosu ve çentik olan film kaplı tabletler.

Film kaplı tablet Sarı renkli, oval, bombeli, bir yüzünde 500L logosu ve çentik olan film kaplı tabletler. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI LEV-END 500 mg film kaplı tablet. 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her film kaplı tablette; Levetirasetam Yardımcı madde(ler): Kroskarmellos

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her film tablet 450 mg valgansiklovir içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

Kararsız angina ve non-q miyokard infarktüsü tedavisinde aspirin ile birlikte verilmelidir.

Kararsız angina ve non-q miyokard infarktüsü tedavisinde aspirin ile birlikte verilmelidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ENOX 10000 anti-xa IU/1.0 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Enoksaparin sodyum: 100 mg (10000 anti-xa IU'ya eşdeğer)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ EPORON 10.000 I.U./1.0 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Erişkinler Levobupivakain erişkinlerde aşağıdaki durumlar için endikedir:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Erişkinler Levobupivakain erişkinlerde aşağıdaki durumlar için endikedir: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CHIROCAINE 25 mg/10 ml infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml infüzyon için konsantre çözelti, 2.5

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Paklitaksel Yardımcı maddeler: 6 mg/ml Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı