İTHALAT ve İHRACAT YÖNETİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTHALAT ve İHRACAT YÖNETİMİ"

Transkript

1 İTHALAT ve İHRACAT YÖNETİMİ 1. İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ HAKKINDA KURULUŞ PROGRAMINDAN GİRİLMESİ GEREKEN PARAMETRELER İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ PROGRAMINA GİRİŞ PROGRAMI KULLANACAK FİRMADAN, ARACI İHRACATÇI FİRMAYA BİLGİ TRANSFERİ TRANSFER EDĠLECEK BĠLGĠLERĠN EXPORT EDĠLMESĠ TRANSFER EDĠLECEK BĠLGĠLERĠN IMPORT EDĠLMESĠ İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ PROGRAMININ MODÜLLERİ VE MODÜLLERİN İŞLEVLERİ KARTLAR VE FÖYLER MODÜLÜ TANITIM KARTLARI YARDIM TUġLARI STOK Stok Tanıtım Kartı (181301) Stok Hareket Föyü (011920) Beden Tanıtım Kartı (011730) CARĠ HESAPLAR Cari Hesap Tanıtım Kartı (181110) Cari Hareket Föyü (041410) BANKALAR Banka Hesap Tanıtım Kartı (181501) Banka Hesap Hareket Föyü (071600) KASALAR Kasa Tanıtım Kartı (181000), Kasa Hareket Föyü (051400) RAPORLAR Cari Hesaplar Cari Hesap Ekstresi (044117) Cari Fihristi Dökümü (041830) Bankalar Banka Ekstresi (044130) Banka Fihristi Dökümü (041810) Kasalar Kasa Ekstresi (044140) Kasa Fihristi Dökümü (041820) İTHALAT MODÜLÜ KARTLAR VE FÖYLER EVRAKLAR YARDIM TUġLARI İthalat Tanıtım Kartı (181100) İthalat Föyü (181500) İthalat stok hareket föyü (181505) İthalat Muhasebe Grupları Tanıtım Kartı (181101) EVRAKLAR Proforma Verilen Sipariş Fişi (022600) İthalat Siparişi (023020) İthalat Siparişi Bakiye Sıfırlama Fişi (023017)... 79

2 7.3.4 İthalat Faturası (062100) İthalat Masrafları Dağıtım Dekontu (026000) Genel Amaçlı Virman Dekontu (043300) Bankalar Arası Virman Dekontu (043320) Gümrük Giriş Beyannamesi (186000) Döviz Satış Belgesi (042420) Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi (012610) Antrepolar Arası Sevk Fişi (012620) RAPORLAR Proforma Verilen Sipariş Raporu (023170) İthalat Sipariş Raporları Genel Amaçlı Ġthalat SipariĢ Raporu (023110) Stok Sıralamalı Ġthalat SipariĢ Raporu (023120) Cari Sıralamalı Ġthalat SipariĢ Raporu (023130) Stok Seçimli Ġthalat SipariĢ Raporu (023140) Cari Seçimli Ġthalat SipariĢ Raporu (023150) İthalat Sipariş Teslimat Raporları Genel Amaçlı Ġthalat SipariĢ Teslimat Raporu (023210) Stok Sıralamalı Ġthalat SipariĢ Teslimat Raporu (023220) Cari Sıralamalı Ġthalat SipariĢ Teslimat Raporu (023230) Stok Seçimli Ġthalat SipariĢ Teslimat Raporu (023240) Cari Seçimli Ġthalat SipariĢ Teslimat Raporu (023250) İthalat Maliyet Raporları Ġthalat Durum Raporu (043020) Ġthalat Ekstre Raporu (043030) Ġthalat Hareket Raporu (043010) Ġthalat Grup Durum Raporu (043040) Ġthalat Maliyetli Grup Durum Raporu (043050) Masraf Dağıtım Kriterli Ġthalat Raporu (186204) Masraf Dağıtım Dekontuna Göre Ġthalat Durum Raporu (186205) İthalat Döviz Saydırma Raporları GGB-DSB Bağlantı Raporu (183280) DSB-GGB Bağlantı Raporu (183285) İthalat İstatistik Raporları Ġthalatın Mallara Göre Dağılım Raporu (183210) Ġthalatın Firmalara Göre Dağılım Raporu (183220) Ġthalatın Ülkelere Göre Dağılım Raporu (183230) Ġthalatın Gümrüklere Göre Dağılım Raporu (183232) Ġthalatın Döviz Cinsine Göre Dağılım Raporu (183235) İthalat Detay Raporları Yeniden Değerleme Raporu (Üç Aylık) (184700) Yeniden Değerleme Raporu (Aylık) (184800) LĠSTELER İthalat Kartları Listesi (185100) İthalat Siparişleri Listeleri ( ) İthalat Faturaları Listeleri ( ) Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi Listeleri ( ) Antrepolar Arası Sevk Fişi Listeleri ( ) İHRAÇ KAYITLI MAL ALIŞLARI EVRAKLAR İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturaları Açık Ġhraç Kayıtlı Mal AlıĢ Faturası (182160)

3 Kapalı Ġhraç Kayıtlı Mal AlıĢ Faturası (182260) Açık Ġhraç Kayıtlı Mal Ġade AlıĢ Faturası (184160) Kapalı Ġhraç Kayıtlı Mal Ġade AlıĢ Faturası (184260) RAPORLAR Son İhracat Tarihi Sıralamalı İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturaları (183270) LĠSTELER ( ) İHRACAT MODÜLÜ KARTLAR İhracat Tanıtım Kartı (181300) EVRAKLAR Proforma Alınan Sipariş Fişi (031150) İhracat Siparişi (031170) İhracat Siparişi Bakiye Sıfırlama Fişi (031171) İhracat Faturası (061100) Packing List (Çeki Listesi) (185320) Gümrük Çıkış Beyannamesi (GÇB) (186001) Menşe Şehadetnemesi, A. TR Belgesi, EUR. 1 Dolaşım Sertifikası, Form A ( ) Döviz Alış Belgesi (042320) Belge Parametreleri (186020) RAPORLAR Proforma Alınan Sipariş Raporu (032170) İhracat Sipariş Raporları Genel Amaçlı Ġhracat SipariĢ Raporu (032210) Stok Sıralamalı Ġhracat SipariĢ Raporu (032120) Cari Sıralamalı Ġhracat SipariĢ Raporu (032130) Stok Seçimli Ġhracat SipariĢ Raporu (032140) Cari Seçimli Ġhracat SipariĢ Raporu (032150) İhracat Siparişlerin Sevkiyat Raporları Genel Amaçlı Ġhracat SipariĢin Sevkiyat Raporu (032210) Stok Sıralamalı Ġhracat SipariĢin Sevkiyat Raporu (032220) Cari Sıralamalı Ġhracat SipariĢin Sevkiyat Raporu (032230) Stok Seçimli Ġhracat SipariĢin Sevkiyat Raporu (032240) Cari Seçimli Ġhracat SipariĢin Sevkiyat Raporu (032250) İhracat KDV İade Raporları Aylık Ġhracat KDV Ġade Raporu (183265) Aylık Ġhracat KDV Ġade Raporu (Fatura Detaylı) (183266) SatıĢlara iliģkin yüklenilen KDV listesi (Vergi dairesi için) (183268) İhracat Döviz Saydırma Raporları GÇB-DAB Bağlantı Raporu (183290) DAB-GÇB Bağlantı Raporu (183295) İhracat İstatistik Raporları Ġhracatın Mallara Göre Dağılım Raporu (183240) Ġhracatın Firmalara Göre Dağılım Raporu (183250) Ġhracatın Ülkelere Göre Dağılım Raporu (183260) Ġhracatın Gümrüklere Göre Dağılım Raporu (183262) Ġhracatın Döviz Cinsine Göre Dağılım Raporu (183263) İhracat Detay Raporları Ġhracat Detay Raporu (183267) Ġhracat Hareket Raporu (186203) LĠSTELER İhracat Kartları Listesi (185200)

4 9.4.2 İhracat Siparişleri Listeleri ( ) İhracat Faturaları Listeleri ( ) İHRAÇ KAYITLI MAL SATIŞLARI EVRAKLAR İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturaları Açık Ġhraç Kayıtlı Mal SatıĢ Faturası (181160) Kapalı Ġhraç Kayıtlı Mal SatıĢ Faturası (181260) Açık Ġhraç Kayıtlı Mal Ġade SatıĢ Faturası (183360) Kapalı Ġhraç Kayıtlı Mal Ġade SatıĢ Faturası (183460) RAPORLAR Son İhracat Tarihi Sıralamalı İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturaları (183272) LĠSTELER ( ) İHRACAT KREDİSİ KARTLAR İhracat Kredisi Tanıtımı (186101) RAPORLAR İhracat Kredisi Raporu (186201) Detaylı İhracat Kredisi Raporu (186202) DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİ DĠĠB TANITIM KARTI (181200) DĠĠB/GTĠP TANITIM KARTI (181400) DĠĠB/SARF REÇETESĠ (181600) DĠĠB RAPORLARI Genel Amaçlı DİİB Rapor ve Listeleri DĠĠB Durum Raporu (182000) DĠĠB Ġhracı Taahhüt Edilen Mallar Reçete Raporu (183000) DĠĠB Ġthaline Ġzin Verilen Malların Kullanım Yeri Raporu (183100) DĠĠB Kartları Listesi (185300) GTiP Kart Listesi (185310) DİİB Kapama Listeleri Hammadde Sarfiyat Tablosu (EK 4) (184000) Ġthalat Listesi (EK 7) (184100) Ġhraç Kayıtlı Alımlar Listesi (EK 7/A) (184300) Ġhracat Listesi (EK 8) (184200) Ġhraç Kayıtlı SatıĢlar Listesi (EK 8/A) (184400)

5 1. İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ HAKKINDA Ġthalat ve ihracat yönetimi; dıģ ticarete yönelik hareketlerini bilgisayar ile takip etmek isteyen tüm firmaların ihtiyaçlarını karģılayabilecek düzeyde hazırlanmıģ bir program paketimizdir. Bu program ile ülkemizde ve dünyada geçerli olan ithalat ve ihracat iģlemlerinizi kanunlara ve mevzuatlara uygun olarak yürütebilecek, dolayısıyla uluslararası anlaģmalarda bulunabileceksiniz. Programı oluģturan modüller ile Ġthalat maliyetlerinin hesaplanmasını, Ġhraç kayıtlı alıģ ve satıģların izlenebilmesini, Tüm döviz hareketlerinin Gümrük Beyannamelerine bağlanabilmesini, Dahilde ĠĢleme Belgelerinin takibinin yapılabilmesini, Kapatma listelerinin hazırlanıp ve tablolarının alınabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca Ġthalat ve ihracat yönetimi programında yer alan zenginleģtirilmiģ raporlar, analizler ve dökümler ile ithalat ve ihracata iliģkin tüm hareketlerinizi detaylı olarak inceleyebilecek, dolayısıyla iģ akıģınızı hızlandırabileceksiniz. 5

6 2. KURULUŞ PROGRAMINDAN GİRİLMESİ GEREKEN PARAMETRELER Ġthalat ve ihracat yönetimi programının akıģını yönlendirecek tanımlamaların yapılabilmesi, programın kullanıma hazır hale getirilebilmesi ve Ġthalat ve ihracat yönetimini kullanacak firmaların yaratılabilmesi için öncelikle KuruluĢ programının çalıģtırılması ve firmaların yaratılması gerekmektedir. Firmaların nasıl oluģturulacağı KuruluĢ kitabında detaylı olarak anlatılmıģtır. Biz bu bölümde sizlere bilgi amaçlı olarak Ġthalat ve ihracat yönetimi programı ile çalıģmalarınıza baģlamadan önce KuruluĢ programından yapılacak tanımlamaların neler olduğunu sırasıyla açıklamaya çalıģacağız. Ülke, Gümrük İdareleri ve Banka Tanımlarının Girilmesi BirleĢmiĢ Milletlere kayıtlı bulunan ülkeler, Türkiye deki tüm gümrük idareleri ve Bankaların kod ve isimleri programınızda tanımlı olarak bulunmaktadır. Buna rağmen Ġthalat ve ihracat yönetimi programını kullanırken, istediğiniz ülkenin, gümrük idaresinin ve bankaların adını bu listelerde bulamayabilirsiniz. Bu durumda; ilgili ülkelerin, gümrük idaresinin ve bankaların bu listelere ilave edilmesi gerekmektedir. Bunun için KUR9000/Sistem/Genel Tanımlar menüsünde yer alan, Ülke Tanımları, Gümrük Ġdare Tanımları, Banka Tanımları ve Ġl Tanımları programları kullanılacaktır. Bu programlar size, ilgili tanımlamaları yapabilmenize olanak tanımaktadır. ġimdi bu programları daha yakından inceleyelim. Ülke Tanımları Yeni bir ülke tanımı yapabilmek için KUR9000/Sistem/Genel Tanımlar menüsünde yer alan Ülke Tanımları programını kullanacaksınız. Programa girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen tanımlayacağınız ülkenin kodunu, adını, Türkçe adını ve nümerik kodunu ilgili alanlara girmenizdir. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuģlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak girdiğiniz ülkeyi kaydedebilir dolayısıyla listenize ekleyebilirsiniz. Gümrük İdareleri Tanımları KUR9000/Sistem/Genel Tanımlar menüsünde yer alan bu program ile listemizde kayıtları bulunmayan Gümrük idarelerine iliģkin bilgi giriģleri yapılacaktır. Bu programa girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, tanımlayacağınız Gümrük Ġdaresinin kodunu ve adını ilgili alanlara girmenizdir. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi tamamladıktan sonra Alt+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. Kayıt iģleminden sonra tanımlamıģ olduğunuz gümrük idaresi, listenize eklenmiģ olacaktır. Banka Tanımları Listenizde kayıtlı olmayan bankalara iliģkin bilgiler, KUR9000/Sistem/Genel Tanımlar menüsünde yer alan Banka Tanımları programdan girilecektir. Bu programı çalıģtırdığınızda karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, tanımlamakta olduğunuz bankanın kodunu, Ģube kodunu, bulunduğu ilin kodunu adını ve Ģube adını ilgili alanlara girmenizdir. GiriĢlerinizi tamamladıktan sonra bilgilerinizi Alt+S tuģlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak kayıt etmelisiniz. Kayıt etmediğiniz her bilgiyi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Fiyat Parametrelerinin Girilmesi STOK yönetiminden stoklarınızı programa tanıtırken, her bir stokunuz için farklı fiyat tanımlamaları girebilme imkânınız vardır. Örneğin her stokunuz için ayrı ayrı satış fiyatı, indirimli satış fiyatı, defolu satış fiyatı, kampanya fiyatı girebilirsiniz. Ancak bu fiyatları girebilmek için, öncelikle programınızın bu bölümünden kullanılacak fiyat çeşitlerinin tanımlanması ve fiyatların direk mi girileceği yoksa formülle mi hesaplatılacağının belirlenmesi gerekir. Fiyat çeşitleri tanımlandıktan sonra, stok tanıtım kartının satış fiyatları butonunu tıklayarak, ilgili stokunuz için geçerli olacak tüm fiyatlar girilebilecektir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi stok fiyatlarını direkt olarak girebileceğiniz gibi, formülle de 6

7 belirleyebilirsiniz. Bunun için önce formülde baz alınacak fiyatın programa tanıtılması, daha sonra formülle hesaplanacak fiyat için formülle hesaplanacak parametresinin evet olarak seçilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde fiyatlarınıza ilişkin ödeme planlarını da formülle otomatik olarak hesaplanabileceksiniz. İşte tüm bu tanımlamalar programınızın bu ekranından gerçekleştirilecektir. Programlarımızda istediğiniz sayıda fiyat tanımı yapabilmeniz pek tabi ki mümkündür. Şimdi sizlere ekranda gördüğünüz her bir alanı dolayısıyla fiyat tanımlarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım. Fiyat parametreleri ekranındaki ilk tanım olan satış fiyatı programınız sisteminize yüklenirken otomatik olarak yüklenmiştir. Şimdi stoklarınız için kullanılan diğer fiyat çeşitlerini girmeye başlayabilirsiniz. Satış fiyat no: Bu alana, gireceğiniz fiyat çeşitlerine ilişkin sıra numaraları otomatik olarak atanacaktır. Yani her fiyat girişinizde bu numara birer artarak devam edecek ve programınız tarafından otomatik olarak verilecektir. 1 numaralı fiyat belirttiğimiz gibi tanımlı olarak karşınıza gelecektir. Fiyat adı: Stoklarınız için tanımlayacağınız fiyat isimlerini bu alana girmelisiniz. Örneğin satış fiyatı, indirimli satış fiyatı, defolu fiyat gibi. Fiyat uygulama: İsimlerini girdiğiniz stok fiyatlarını stok tanıtım kartından direkt olarak girebileceğiniz gibi, bu fiyatlar için formüllerden de yararlanabilirsiniz. Örneğin stokunuzun satış fiyatını karttan direkt olarak girip, indirimli satış fiyatını formülle belirleyebilirsiniz. Satış fiyatının %30 eksiği indirimli satış fiyatı olacak gibi. İşte bu alanda, tanımladığınız fiyat çeşidinin formülle hesaplanıp hesaplanmayacağı belirtilecektir. Eğer ilgili fiyatın formülle hesaplanmasını istiyorsanız, bu alanda formülden seçeneğini tercih edip bir sonraki alana da formül girişini yapmalısınız. Eğer fiyat türünün hesaplanmasında formül kullanmak istemiyorsanız bu alanı 'listeden olarak seçmelisiniz. Fiyat formül: Bir önceki alanın formülden seçilmesi durumunda bu alana formül girişlerinin yapılması gerekecektir. Fiyat formüllerinin nasıl girileceği bölüm sonunda örnekli olarak açıklanacaktır. Ödeme planı uygulama: Stoklarınızın tanımlı olan her bir fiyatı için otomatik olarak ödeme planı oluşturup, bunun stok kartlarına update edilmesini sağlayabilirsiniz. Her bir fiyata ilişkin ödeme planını otomatik olarak oluşturabilmek için, öncelikle bu alanın formülden olarak belirtilmesi gerekir. Daha sonrada bir sonraki alana formül girişlerinin yapılması gerekecektir. Eğer ödeme planı hesaplanmasında formül kullanmak istemiyorsanız bu alanı 'listeden olarak seçmelisiniz. Ödeme planı formül: Bir önceki alanın formülden seçilmesi durumunda bu alana formül girişlerinin yapılması gerekecektir. Ödeme planı formüllerinin nasıl girileceği örnekli olarak bölüm sonunda açıklanacaktır. K.D.V. dahil/değil: Bu alanda satır sonu butonuna tıklandığında, dahil - dahil değil seçeneklerinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, bir önceki alanda (fiyat adı alanında) girmiş olduğunuz fiyata, katma değer vergisinin dahil olup olmadığını belirtmenizdir. Eğer bu alanda dahil seçimi yaparsanız, fatura keserken ilgili stokunuz için ayrıca K.D.V. hesaplanmayacaktır. Çünkü K.D.V. stokunuzun fiyatına dahil edilmiştir. Aksi halde, yani dahil değil seçimi yaparsanız, o stokunuzun satış fiyatı üzerinden ayrıca bir vergi hesaplanacaktır. Hesaplanacak verginin oranı ise stok tanıtım kartından girilmektedir. Evet, fiyat parametrelerini girdikten sonra, sıra girmiş olduğunuz bilgileri bilgisayarınızın sabit diskine (hard disk) kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarına basmalısınız. ALT+S tuşlarına basarak kayıt etmediğiniz fiyat parametrelerini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Fiyat formül alanına nasıl giriş yapılır? Öncelikle hangi fiyat için formül girecekseniz ilgili fiyat tanımını ekranınızda görüntüleyiniz ve fiyat 7

8 uygulama alanını formülden olarak seçiniz. Örneğin stoklarınızın indirimli satış fiyatları formülle belirlenecekse, ekranınızda indirimli satış fiyatı kartı olmalıdır. Formül girişlerinde stok fiyatlarını kullanırken, o fiyatlar için programınız tarafından otomatik olarak verilen sıra numaralarından yararlanacaksınız. Yalnız formül girişlerinde sıra numaralarının başına F harfi getirilmelidir. Örneğin F1, F2, F3 F19, F300 gibi. Şimdi de sizlere indirimli satış fiyatının yani 2. fiyatımızın, normal satış fiyatının yani 1. fiyatımızın %35 eksiği olacak şekilde fiyat formül alanına tanımlamamızı yapalım. Formülün ilk adımı olarak satış fiyatının sıra numarasını (yani F1) aldık. F1 değerini bir yerde saklamamız gerekiyor. Bunun için F1'den sonra virgül (,) işareti koyduk. Şimdi yine satış fiyatını alıp (F1), bunun %35'ini hesaplayacağız. İkinci kez F1 değerini yazıp virgül koyduk. Daha sonra 0.35 ve çarpı işaretini girdik. Yani formülümüz şu anda F01*0.35 durumunda. Hesaplanan 0.35 değerinin ilk girdiğimiz (sakladığımız) F1'den düşülmesi gerekir. Bunun için çarpı (*) işaretinden sonra eksi (-) işaretini koyduk ve formülümüz tamamlandı. Yani satış fiyatının %35'ini hesaplayıp, bunu satış fiyatından çıkararak indirimli satış fiyatını bulduk. Satış fiyatı (F1) = F2 = F1, F1,0.35 * - F2= ( * 0.35) F2= F2= Formül girişlerinde fiyatları (F1 F300'ye kadar) ve aritmetik işlemleri kullanabileceğiniz gibi, stok kartlarından girilen kar oranını (KO), perakende vergi oranını (PV) ve toptan vergi oranlarını (TV) da kullanabilirsiniz. Kar oranını formülde kullanabilmek içi KO kısaltmasını, perakende vergi oranı için PV kısaltmasını, toptan vergi oranı içinde TV kısaltmasını girmeniz gerekir. Bu değişkenlerin formüllerdeki kullanılış şekilleri aynıdır. Şimdide stokların kar oranını ve stokların alış fiyatlarını kullanarak satış fiyatını hesaplamaya çalışalım Stokumuz satış fiyatı (F1), alış fiyatlarının (F4) %80 fazlası şeklinde olsun. Formülümüzün ilk adımı olarak alış fiyatı (F4) alıp, virgül işareti yardımıyla sakladık. Daha sonra yine alış fiyatını aldık ve karttaki kar oranını okuyabilmek için KO ibaresini koyduk. Şimdi sıra alış fiyatıyla kar oranını çarpmaya geldi. Bunun için KO'dan sonra çarpı işaretini koyduk. Buraya kadar yazdığımız formülle, alış fiyatı üzerinden kar oranını hesapladık. Şimdi bulduğumuz kar tutarını, alış fiyatıyla toplamamız gerekiyor. Bunun için çarpı (*) işaretinden sonra bir de artı (+) işareti koyduk ve formülümüz tamamlandı. Alış fiyatı (F4) = F1 = F4, F4, KO* + F1= ( * 0.8) F1= F1= Formülle hesaplanan fiyatlar için yuvarlama yapılması da mümkündür. Formüllü fiyatları istenilen sayıya yuvarlamak için, formülün tamamı girildikten sonra önce araya virgül (,) işareti konulur, daha sonra yuvarlama miktarı girilir ve hemen ardından Y harfi ile giriş tamamlanır. Aşağıda bir önce yuvarlama yapılmamış, sonra yuvarlama yapılmış iki formül örneği görmektesiniz. 1 F2 = F1, F1,0.35 * - 2 F2 = F1, F1,0.35 * -,1000Y 2 numaralı örneğimizde, F2 fiyatı F1 fiyatının %35 eksiği olarak formüle edilmiş ve bu formül sonucunda hesaplanan fiyat TL' ye yuvarlanmıştır. Örneğin F2'nin fiyatı 1.Formül örneğimizde 670,880.- ise, ikinci formülde yuvarlama yapılarak bu fiyat 671,000.- olacaktır. Yani 880 değeri bine 8

9 yuvarlanacaktır. Evet, fiyat formül parametrelerinin nasıl girileceğini açıklamaya çalıştık. Şimdi de formüllü ödeme planının nasıl tanımlanacağına değineceğiz. Ödeme planı formül alanına nasıl giriş yapılır? Stok tanıtım kartının Satış Fiyatları penceresinden, stoklarınıza ilişkin birden fazla fiyat girişi yapabileceğinizi biliyorsunuz. ALT+F penceresinde, her bir fiyat için geçerli olacak ödeme planları da girilebilmektedir. Örneğin 1.satırdaki satış fiyatının ödeme planına G45 (45 gün), ikinci satırdaki alış fiyatının ödeme planına G30 (30 gün) şeklinde girişler yapabilirsiniz. İşte bu programdan, stok kartlarındaki ödeme planlarına uygulanacak formüller yardımıyla, istenilen fiyat için yeni ödeme planı oluşturabileceksiniz. Ödeme planlarını formülle oluşturabilmek için, öncelikle hangi fiyat için ödeme planını formüllü girecekseniz ilgili fiyat tanımını ekranınızda görüntüleyiniz ve ödeme planı uygulama alanını formülden olarak seçiniz. Stok kartlarında formülde kullanılmak üzere en az bir ödeme planı tanımlanmış olmalıdır. Bu detaylar yapıldıktan sonra, istenilen fiyat cinsine ilişkin ödeme planı formülle hesaplanabilir ve Ödeme planı formül alanına giriş yapılabilir. Şimdi konuyu bir örnek yardımıyla açmaya çalışalım. Örnek firmamızda stokların 2 ayrı fiyatı var. Stok kartının ALT+F penceresinin görüntüsü şu şekilde; Fiyat Adı Fiyat DVZ Isk. Ödeme Pl. O01 Satış Fiyatı 100 TL - - O02 Alış Fiyatı 75 TL - G30 Bu örneğimizden yararlanarak stoklarımızın satış fiyatları için ödeme planı formüle edeceğiz. Satış fiyatının ödeme planı, o stokun alış ödeme planına 5 gün ilave edilmesiyle bulunacak. Formül girişleri yaparken, ALT+F penceresindeki fiyat satırlarını kullanacağız. Örneğin birinci fiyat satırını kullanmak için O01, ikinci satırı kullanabilmek için O02 kodlarından yararlanacağız. Bu kodlar O-ödeme kelimesinin baş harfi ve 01, 02 satır numaralarıyla oluşmuştur. Ödeme planı formül parametreleri ekranımızın görüntüsü şu şekilde; No Fiyat Adı Formülü 1 Satış fiyatı 2 Alış fiyatı Alış fiyatının ödeme planından yararlanarak, satış fiyatı ödeme planını oluşturalım. Formülümüzde önce alış fiyatının ödeme planını almamız gerekir. Alış fiyatının stok kartındaki satır numarası O02 idi. Formülümüzün birinci adımı; O02 Şimdi bu satırdaki ödeme planına 5 gün ilave edelim. O02'den sonra artı (+) işareti, daha sonra da ilave edeceğimiz gün sayısı yani 5 girilmelidir. Şimdi yukarıdaki tablonun görüntüsü şöyle oldu; No Fiyat Adı Formülü 1 Satış fiyatı O Alış fiyatı Eğer satış fiyatının ödeme planı, alış ödeme planından 5 gün eksik olsaydı, bu durumda formülümüz O02-5 olacaktır. ALT+S tuşlarıyla formülümüzü kaydedelim. Stok kartına gidip baktığımızda, satış ödeme planı, alış ödeme planının 5 gün fazlası şeklinde hesaplanmış olacaktır. Eğer girilen formülün değiştirilmesi gerekirse, yine bu programdan gerekli değişiklikler yapılabilir. 9

10 Böylece, ithal ve ihraç edeceğiniz her malın stok kartını hazırlarken TL, USD ve DEM cinsinden girdiğiniz birim fiyatlarını; sipariģ fiģi veya fatura giriģlerinizde F10 yardım tuģu ile çağıracağınız listede karģınıza getirebileceksiniz. 10

11 3. İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ PROGRAMINA GİRİŞ Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda Ġthalat ve ihracat yönetimi programı sisteminize yüklenip KuruluĢ programından gerekli tanımlamaları yaptıktan sonra sıra programımızı çalıģtırmaya gelmiģtir. Bunun için yapmanız gereken programınızı yüklü olduğu dizinden çalıģtırmaktır. Bu iģlem sonrasında karģınıza programınızın giriģ ekranı gelecektir. ġimdi bu ekranda gördüğünüz her bir alanı ve bu alanlara yapacağınız giriģlerin neler olduklarını açıklamaya çalıģalım. Günün Tarihi: Bu alana çalıģma gününün tarihi girilmelidir. Ancak, bilgisayar sisteminizde gerçek zaman saati devresi bulunuyor ise veya programı çalıģtırmadan önce DATE komutu ile günün tarihini girmiģseniz, içinde bulunduğunuz günün tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer bu alanda görüntülenen tarih doğru değil ise, doğru tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana siz girmelisiniz. Daha sonra, program içindeki tarih giriģi alanlarına bu ekranda yer alan tarih otomatik olarak gelecektir. Firma Kodu: ÇalıĢacağınız firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Ġsterseniz bu alanda F10 tuģuna basarak ya da, satır sonu butonunu tıklatarak, tüm firmaların listesini görüntüye getirebilirsiniz. Ekranınıza gelen bu pencere üzerinde, AĢağı/Yukarı ok tuģları ile kendi firmanızın kodu üzerine gelip ENTER basarak firmanızı seçebilirsiniz. ÇalıĢma Yılı ve çalıģma sezonu alanlarını enter tuģu ile geçerek imlecinizi kullanıcı kodu alanında konumlandırınız. Kullanıcı Kodu: Programlara girme yetkisi olan kiģiler KUR9000/KuruluĢ/Kullanıcı Tanımlamaları bölümünden önceden tanımlanmıģ olmalıdır. Bu tanımlamanın amacı, yetkisi olmayan kiģilerin programlara ulaģmasını engellemektir. ĠĢte yukarıda sözünü ettiğimiz program ile kullanıcı olarak tanımlanmıģ kiģiler, kendi kullanıcı kodlarını bu alana girmelidir. Kullanıcı kodlarını bir liste halinde ekrana getirip, bu listeden de seçebilirsiniz. Bunun için, bu alanda F10 tuģuna basmanız ya da satır sonu butonunu tıklatmanız gerekmektedir. Bu iģlemden sonra ekranınızın üzerine, tüm kullanıcı kodlarının yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencere üzerinde AĢağı/Yukarı ok tuģlarını kullanıp, ilgili kullanıcı kodunun üzerine gelip ENTER tuģuna basarak kullanıcı seçimi yapabilirsiniz. Giriş Şifresi: Her kullanıcı kendi Ģifresini bu alana girmelidir. GiriĢ Ģifresi KUR9000 programınızın kullanıcı tanımlamaları bölümünden önceden tanımlanmıģ olmalıdır. GiriĢ Ģifresi de girildikten sonra Ġthalat ve ihracat yönetimi programını oluģturan menüler ekranınıza gelecektir. İthalat ve İhracat Yönetimi Ekranında yer alan bazı butonların İşlevleri hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyoruz. Ayarlar Butonu: Bu program ile bunun yanı sıra ekranın üst bölümünde yer alan ayarlar butonu ile programlarınızda görsel olarak düzenlemeler yapacağınız ekrana, tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Böylece kullandığınız programın, Windows programının da desteklediği zenginleştirilmiş yazı tiplerine göre, yazı tipini, boyutunu, pencereler için verilen boşluk ölçülerini zemin renklerini, rapor başlıklarını istekleriniz doğrultusunda değiştirip süsleyebileceksiniz. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekran üzerinde Form ayarları, Grid ayarları, Rapor renk ayarları, Otomatik işlemler, INI dosyası ayarları başlıklarından oluşan seçenekler yer almaktadır. Biz bu ekranı dolayısıyla bu seçeneklerle ilgili açıklamalarımızı başlıklar halinde anlatmanın daha uygun ve kolay anlaşılır olacağını düşündük. Bundan dolayı açıklamalarımız aşağıda bölümler halinde olacaktır. Form Ayarları Seçeneği 11

12 Bu bölümden kullanmakta olduğunuz programın yazı tiplerini, renklerini, boyutlarını ve pencereler için verilen boşluk ölçülerini istekleriniz doğrultusunda düzenleyebileceksiniz. Karakterlerle İlgili Özellikler Programlarımızda zeminler karakter karakter kaplanmaktadır. Bir karakterin en ve boy olarak ayarları değiştirildiğinde, ekrana gelecek pencereler de bu değişikliğe paralel olarak büyütülüp, küçültülebilir. Programınızda pencereler için karakter genişliğini ve yüksekliğini kullanıcılar belirleyebilir. Bunun için bu bölümde yer alan alanlara, bir karakterin genişliği ve yüksekliği ile ilgili yeni değerleri girmek yeterlidir. Eğer programlarınızdaki giriş alanlarınızın gölgeli çerçeveler halinde olmasını istiyor iseniz, ekranda gördüğünüz giriş alanlarında gölgeli çerçeve alanındaki kutucuğu mouse göstergenizle tıklamanız yeterli olacaktır. Zemin Rengi Butonu Bu bölümde yer alan zemin rengi butonu ile programınızın zemin rengi ile ilgili renk seçimi yapabileceksiniz. Zemin rengi butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan size uygun olan renk seçimini yaparak programınızın zemin rengini değiştirebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz rengi ekranınızın Ön izleme bölümünden de görebilirsiniz. Fontlar Programlarımızda kullanılan yazı tiplerinin, boyut ve renklerinin de kullanıcılar tarafından değiştirilebilmesi mümkündür. Bunun için öncelikle ekranınızın sağ tarafında yer alan fontlar butonu tıklanmalıdır. Karşınıza gelecek penceredeki yazı tipi başlıklı alandan programlarınız için yeni bir yazı tipi seçebilirsiniz. Yazı tipi biçemi başlıklı alanda ise, seçilen yazı tipinin normal (regular), italik (italik), koyu (bold) ve koyu italik (bold italik) olma özelliklerini belirleyebilirsiniz. Yine bu ekrandan seçilen yazı tipinizin büyüklüğünü isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Bu pencerenin etkiler başlıklı bölümündeki kutucukları tıklayarak yazı tipinin üstü çizgili veya altı çizgili olarak görüntülenmesini sağlayabilir, renk başlıklı alandaki satır sonu butonunu tıklayarak, açılacak pencereden renk seçimi yapabilirsiniz. Dil başlıklı alanda satır sonu butonunu tıklayarak seçtiğiniz yazı tipi için -destekliyorsa- Türkçe dil seçimini yapabilirsiniz. Fontlar üzerinde yapılan her bir değişikliğin örneğini örnek başlıklı kutudan izleyebilirsiniz. Font penceresi ile ilgili tanımlamalarınız bittiğinde, bu tanımlamaların programlarınızda geçerli olabilmesi için tamam butonunu tıklamalısınız. Font tanımlamalarının eski hali ile kalmasını istiyorsanız iptal butonunu tıklayarak genel ayarlar ekranına geri dönebilirsiniz. Yazı Alanları İle İlgili Özellikler Bu bölümde, pencere içinde yer alan yazıların pencere çerçevelerinden ne kadar içeride olacağına ilişkin değerler yer almaktadır. Yani çerçevelerden sonra yazı alanlarına kadar ne ölçüde boşluk bırakıldığını göreceksiniz. Dilerseniz pencerelerin solunda, sağında, üstünde ve altında bırakılacak boşlukları değiştirebilirsiniz. Alan isimleri ile alanlar arasında minimum boşluk satırı ise; bilgi giriş alanlarına ilişkin tanımlar ile bilgi giriş alanları arasındaki boşluğu ifade eder. Burada görülen değer de değiştirilebilir. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız yine bu bölümden tarih alanlarında yıl formatı parametresi yardımıyla; kart, evrak, rapor vb. birçok bölümünde girilen tarihlerde, yıl formatının kaç hanesine giriş yapacaklarını belirleyebileceklerdir. Bu tamamen çalışma alışkanlığına bağlı olarak belirlenecek bir durumdur. Programınızın size giriş şekli olarak 3 seçenek sunacaktır. Tarihlerin yıl girişlerinde sadece 4 hanesine, son iki hanesine ya da sadece 3 hanesine (bu seçenek ile 4 haneli yıl formatının 1, 3 ve 4. hanelerine giriş yapılır) giriş yapılacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Uyarı Ekranı Özellikleri Programınızı kullanırken bir takım uyarı mesajları alacaksınız. Örneğin program akış parametreleri bölümünden kredi aşımında uyar parametresi aktif durumunda ise, girilen evrak ile kredisini aşan cariler için bir mesaj verilir. İşte bu alanda gördüğünüz katsayı, bu mesajlarının ekranınızda kalış süresini belirlemektedir. Katsayı arttığında uyarı mesajlarının ekranda kalış süresi de artacaktır. Menü özellikleri 12

13 Ürün gruplarımızda yer alan her bir programın kendine özel menü numarası vardır. Örneğin Stok tanıtım kartı için bu numara (11300), cari tanıtım kartı içinse (41110) olarak belirlenmiştir. Programlar sisteminize ilk yüklendiğinde, menü numaraları herhangi bir ayarlama yapılmadığı sürece gözükmeyecektir. Eğer programlarınızın menü numaraları ile birlikte görüntülenmesini istiyor iseniz, bu bölümde yer alan Menü Numaraları Görünsün parametresini işaretlemeniz yeterlidir. Böylece programlarınızın üst bölümünde yer alan arama butonundan, istediğiniz programı menü numarasına göre de arayabilecek ve bu doğrultuda bulabileceksiniz. Bunun yanı sıra bu bölümden programlara ait menülerin nasıl görüntüleneceğini de belirleyebileceksiniz. Bildiğiniz gibi V14 serisiyle birlikte programlarımız ofis tipinde görüntüleyebilmektedir. Yani programın her modülü sadece kendine ait menülerle listelenebilecek yapıda düzenlenmiştir. Bu amaçla da ana ekranının sol alt köşesi, programa ait modül isimlerine (stok, hizmet, satın alma satış vb), hemen üst bölümü ise imleç hangi modül üzerinde ise o modülü oluşturan menülerin listeleneceği alanlara ayrılmıştır. Kullanıcılarımızın programlarını alışık oldukları görüntüde çalıştırabilmelerini yani istediklerin de klasik görüntüye dönebilmeleri amacıyla bu alana menü tipi seçeneği eklenmiştir. Bu alandan yapılacak seçime göre kullanıcılarımız, menülerini hem ofis tipine göre hem de klasik olarak görüntüleyebileceklerdir. Özel grafik görünüm seçimi (Değiştirilebilir yüzeyler (skin)) Programlarımızda çalışma ekranı tamamen kullanıcının isteğine göre şekillenebilecek yapıda hazırlanmıştır. Yani kullanıcıya özel program görüntüsü elde edebilecek yapıdadır. İşte ayarlar butonunun bu seçeneği ile ekran görüntünüzü, istediğiniz şekilde kullanabilmeniz mümkün olabilecektir. Çünkü programınız size, bu ekranda çok sayıda ekran görünümüne yönelik değiştirebileceğiniz yüzey seçeneği sunacaktır. Evet, form ayarları seçeneği ile ilgili yukarıda anlatmaya çalıştığımız bölümlerde yapmış olduğunuz değişiklikleri ekranınızda gördüğünüz tamam butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Eğer yapılan değişikliklerinizi eski hallerine getirmek istiyor iseniz ekranınızda gördüğünüz Varsayılan butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Grid ayarları seçeneği Kullanıcılarımız bu bölümden; programlarında ki seçim pencerelerini, föy ekranlarını ve rapor ekranlarını tamamen kendi stillerine göre düzenleyebileceklerdir. Nasıl mı? Öncelikle bu ekranların kendi istedikleri renk paletine göre listelenmesini sağlayacaklardır. Bunun için yapılması gereken tek işlem, girid ayarları ekranının seçim pencereleri ve föyler için stiller ve rapor için stiller bölümünden istenilen renk paletinin seçilmesidir. Kullanıcılarımızın bu paletler içinde belirtilen renkleri de değiştirebilmeleri pek tabii ki mümkündür. Bunun için yapılması gereken işlemse, Değiştir butonunun tıklanması ve sunulacak ekrandan uygun renklerin seçilmesidir. Renk paletini eski durumuna döndürmek içinde Varsayılan butonunun tıklanması yeterlidir. Seçim pencerelerinde sunulacak stok, satıcı, müşteri vb. kayıtlarda istenilen satır âdetinden sonra mutlaka filtreleme sorulmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken girid ayarları ekranının Performans kriterleri alanındaki ilk seçeneğini işaretlemeniz ve kaç satırlık kayıttan sonra filtreleme sorulacağını girmenizdir. Programınız default olarak satır âdetini, olarak belirlemiştir. Bunun yanı sıra seçim penceresi ve föy ekranlarında imleciniz hangi satırda ise, ekranınızı Yenile butonuna ya da F5 tuşuna basarak yenilediğinizde imlecinizin tekrar aynı satırda konumlu olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken, yine Performans kriterleri alanındaki Yenilenen ekranda önceden seçili olan satıra konumlan parametresinin başında yer alan kutucuğu işaretlemenizdir. Aksi durumda ekran yenilendikten sonra imleciniz ilk satırda konumlu olacaktır. Ayrıca kullanıcılarımız rapor, liste vb. dökümlerde kolon genişliklerinin otomatik olarak ayarlanmasını sağlayabileceklerdir. Programlarımızda rapor genişlikleri otomatik olarak düzenlenecek şekilde işaretlidir. Bu işlemde ekranınızın Performans kriterleri alanındaki 13

14 Döküm tamamlandıktan sonra kolon genişliklerini ayarla parametresinden belirlenecektir. Bu seçenek işaretli ise kolonlar otomatik olarak ayarlanacaktır. Desimal hane sayısı alanı ile amacımız; kullanıcılarımız föy, operasyon ve yönetim ekranlarındaki tutarsal alanların desimal uzunluğunu kaç karakter olarak görmek istediklerini belirlemeleridir. Bu parametrenin varsayılanı 2'dir. Dolayısıyla bu ekranlarda desimal uzunluğu kaç karakter görmek istiyor iseniz, istediğiniz rakamı bu alana girmeniz yeterli olacaktır, Örneğin desimal uzunluk 3 olsun istiyorsanız bu alana 3, 4 olsun istiyor iseniz de 4 rakamını girerek programınızın dikkate almasını sağlayabilirsiniz. V14 serisi ile birlikte kullanıcılarımız; istedikleri süreler dahilinde föy, yönetim, operasyon vb. ekranlarda ki bilgilerinin otomatik olarak yenilenmesini sağlayabileceklerdir. Böylece diğer kullanıcıların yapmış oldukları değişiklikler herhangi bir işleme gerek kalmadan ekranda görüntülenen kayıtlara yansıyacaktır. Bunun için yapılacak tek işlem ekrandaki "Otomatik yenileme süresi" alanına süre girişi yapmanızdır. Programınız belirlediğiniz süre dahilinde söz konusu ekranlarda kayıtları en güncel hali ile size sunacaktır. Bu alanın 0 (sıfır) olarak kalması durumunda herhangi bir yenileme yapılmayacaktır. Tüm bu belirttiğimiz otomatik ayarların kullanılıyor olması programın daha yavaş görüntülenmesine sebep olacağından performansı düşük olan bilgisayarlarda kullanılmamasını tavsiye ederiz. Rapor renk ve ayarları seçeneği Bu bölümden raporlarınızın yazı karakterleri ile ilgili olarak font değişikliği ve renk seçimi yapabileceksiniz. Böylece istediğiniz rapor başlıklarının daha ayırt edici olabilmesini sağlayabileceksiniz. Kısacası, raporlarınızın başlık renklerini, kolon başlıklarını, ara başlıklarını, sayfa sonu toplam rengini ve bu başlıkların yazıldığı zeminin renklerini, istediğiniz şekilde değiştirebileceksiniz. Bunun için yapmanız gereken tek işlem, rapor renkleri bölümüne girdiğinizde karşınıza gelecek ekrandan, değişiklik yapmak istediğiniz başlık satırı üzerine gelip, renk skalasından istediğiniz rengi mouse göstergenizin sol tuşunu basarak değiştirmenizdir. İlgili başlığınızın zemin rengini değiştirmek içinde, mousenuzun sağ tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Ekranda gördüğünüz reset butonu ile de, değişiklik yaptığınız rapor başlıklarınızı tekrar orijinal renk ve fontlarına çevirebileceksiniz. Ekranda yer alan 1. özel satır, 2. özel satır vb şekilde sıralanan alanlara da kullanıcılarımız, mizan dökümlerinde ana grup, alt grup, ana hesap, ara hesap ve alt hesaplar için hangi renkleri kullanmak istiyorlar ise ilgili renklerin atamaları yapılacaktır. Tabi ki bu işlem için öncelikle Kuruluş/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Döküm Parametreleri 2 ekranında ki Mizan Dökümünde Renkli Dökülecek Satırlar parametresinden özel satır renklerinin belirtilmesi gerekmektedir. Otomatik işlemler seçeneği Bu bölümden de programı çalıştırdığınız karşınıza otomatik olarak gelen mikrodan haberler penceresinin aktif olup olmayacağı belirlenecektir. Eğer haberler penceresinin karşınıza gelmesini istemiyor iseniz, ekranınızda yer alan Açılışta Mikro'dan haberler gösterilsin parametresindeki seçilmişlik durumunu kaldırmanız yeterli olacaktır. INI Dosyası ayarları seçeneği Programınızı çalıştırdığınızda karşınıza gelen giriş ekranındaki; günün tarihi, firma kodu, çalışma yılı, çalışma sezonu, kullanıcı adı ve giriş şifresi gibi alanlara sürekli olarak işlem yaptığınız firma bilgilerinin ve kullanıcı bilgilerinin otomatik olarak yazılmasını sağlayabilirsiniz. Böylece program her çalıştırıldığında istediğiniz bilgiler otomatik olarak ekranınıza yansır ve her defasında aynı bilgileri tekrar girmek durumunda kalmazsınız. Örneğin kullandığınız programda en çok işlem yaptığınız firmanın XYZ A.Ş olduğunu ve bu programında sürekli olarak HND kullanıcı adı ile çalıştırıldığını düşünelim. Bu bilgileri bir kereye mahsus programa tanıtarak giriş sayımızı azaltmaya çalışalım. Bunun için "Ayarlar" butonunun "INI dosyası" ekranına kullanılacaktır. Bu ekranda gördüğünüz üzere, programınızın giriş ekranına otomatik olarak yansımasını sağlayabileceğiniz parametreler yer almaktadır. Bu aşamada sizden beklenen ekranın firma kodu alanına XYZ, kullanıcı kodu alanına da HND girişini yapmanızdır. Aynı 14

15 şekilde ekranınıza hangi çalışma yılının ve çalışma sezonunun otomatik gelmesini istiyorsanız ilgili alanlara istediğiniz girişleri yaparak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Programınızı çalıştırdığınızda bilgilerinizin otomatik olarak karşınıza geldiğini göreceksiniz. Döviz Kurları Butonu: Series 9000 programlarında, işlemlerinizi istediğiniz döviz cinsi ile yürütebilmeniz mümkündür. Örneğin stoklarınızı USD (Amerikan Doları) veya DM (Alman Markı) bazında satabilir veya cari hesaplarınız ile olan işlemlerinizi istediğiniz döviz cinsi ile yürütebilirsiniz. Bunun için günlük döviz kurlarının programa girilmiş olması gerekir. Series 9000 programlarının üst bölümünde yer alan Döviz Kurları butonu ile farklı döviz cinsi ile çalışan firmalar günlük kur girişlerinin yapıldığı ekrana daha çabuk ulaşıp, dolayısıyla kur girişlerini seri bir şekilde yapabileceklerdir. Görsel ve içerik olarak yenilenen bu buton; kolay kullanılabiliyor olmanın yanı sıra geçmiģe yönelik tüm kur bilgilerini en ince detayına kadar saklayabilmenizi mümkün kılmaktadır. Ayrıca Internet bağlantısı aktif olan kullanıcılarımızın, günlük kur bilgilerini Merkez Bankası'nın belirlediği kurlar üzerinden güncelleyebilecek olmaları da bir baģka kolaylıktır. Çünkü programınız ilgili bankanın Internet sayfasına bağlanarak gerekli bilgileri alabileceğiniz yapıda tasarlanmıģtır. ġimdi sizlere kurlar butonunun nasıl kullanılacağını açıklamaya çalıģalım. Döviz kurları butonunu tıkladığınızda karģınıza Kur GiriĢi baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranı iki bölüm olarak düşünecek olursak, ekranın ilk yarısı, Kur giriģlerinin hangi gün için yapılacağının belirleneceği takvim bölümünden oluģmaktadır. Program çalıģtırıldığında içinde bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak bu bölüme yansıyacak ve takvim ekranında kırmızı renkli olarak belirecektir. Kullanıcılarımız çalıģtıkları gün haricinde bu bölümden farklı bir gün seçip bu güne ait kur giriģleri yapabilirler. Hatta kur giriģlerini geçmiģ tarihe yönelik yapabilecekleri gibi gelecek tarihlere yönelikte yapabilirler. Bunun için öncelikle bu bölümden, mouse yardımıyla istenilen gün iģaretlenmelidir. Daha sonrada ekranın ikinci yarısından yani kur hareketlerinin izleneceği bölümden - Bir önceki günün kurlarını bugüne kopyala, - Yeni Kur tanımla, girişleri kendim yapacağım, - TCMB döviz kurlarını getir, Seçeneklerinden uygun olanını seçip kur giriģlerini tamamlayabilirler. Bu seçeneklere iliģkin detaylar ekranın ikinci bölümüne ait açıklamalarımızda verilecektir. Takvim bölümünde kur giriģi yapılmıģ olan günler mavi, içinde bulunduğunuz gün kırmızı, kur giriģi yapılmamıģ günler ise açık gri olarak belirtilecektir. Dolayısıyla kullanıcılarımız takvim ekranından hangi güne ait kur bilgilerinin ne durumda olduğunu anında öğrenebileceklerdir. Ayrıca kullanıcılarımız, bu bölümün sağ tarafında yer alan, Seçili güne ait kurları sil seçeneğini iģaretleyerek, takvim bölümünden seçtikleri gün için daha önceden kur giriģi yapmıģlarsa, bu kur bilgilerini tümden silebilirler. Bunun yanı sıra, seçilen gün için kur giriģi yapılmıģ fakat bazı kurlara yönelik değerler girilmemiģ ise giriş yapılmamış kurları göster seçeneğini iģaretleyerek de ilgili gün için sadece kur değeri girilmemiģ kurların ekrana yansımasını sağlayabilirler. TCMB den bugünün kurlarını al seçeneğini seçerek de, Merkez Bankasının Ġnternet sayfasına bağlanıp ilgili günün kur değerlerini otomatik olarak ekrana yansıtabilirler. Evet, ekranınızın ilk bölümüyle ilgili açıklamalarımız yukarıda belirttiklerimizden ibarettir. ġimdi sizlere kur ekranının ikinci bölümünden yani kur hareketlerinin izleneceği bölümden bahsetmek istiyoruz. Öncelikle programınız, takvim ekranından seçtiğiniz gün için ilk defa kur giriģi yapılıyor ise ilgili gün için kur girişinin yapılmadığını belirtecek ve kur hareketlerini nasıl girmek istediğinizi soracak ve size seçenekler sunulacaktır. Bunlardan 15

16 Bir önceki günün kurlarını bugüne kopyala seçeneğini iģaretleyerek seçtiğiniz güne, bir önceki güne ait olan kur değerlerini otomatik olarak aktarabilirsiniz. Yeni Kur tanımla, girişleri kendim yapacağım seçeneğini iģaretleyerek seçtiğiniz güne iliģkin kur değerlerini manuel olarak girebilirsiniz. TCMB döviz kurlarını getir seçeneğini seçerek de Merkez Bankasının Ġnternet sayfasına bağlanıp ilgili günün kur değerlerini otomatik olarak ekranınıza yansıtabilirsiniz. Evet, kur giriģleri için hangi seçenek size uygun ise onu seçerek iģlemlerinize devam edebilirsiniz. Biz Ģimdi sizlere ekranınızda yer alan kolon baģlıklarından bahsetmek istiyoruz. Smb: Bu alanda, günlük kurları girilen döviz cinslerine iliģkin semboller yer almaktadır. Kullanıcıların bu alana herhangi bir giriģ yapmaları mümkün değildir. DÖVİZ ADI: Bu alanda günlük kurları girilen döviz cinslerinin isimlerini göreceksiniz. Bu alana da herhangi bir giriģ yapılması mümkün değildir. ALIŞ: Ġlgili satırdaki döviz cinsinin o günkü döviz alıģ tutarıdır. SATIŞ: Ġlgili satırdaki döviz cinsinin o günkü döviz satıģ tutarıdır. EFEKTİF ALIŞ: Ġlgili satırdaki döviz cinsinin o günkü efektif alıģ tutarıdır. EFEKTİF SATIŞ: Ġlgili satırdaki döviz cinsinin o günkü efektif satıģ tutarıdır. %: KUR9000 deki program baģlangıç parametrelerinde yer alan Kur Hesaplama ġekli hangi cinsten girilmiģse, yüzde iģaretiyle ifade edilen ilgili kurun bir önceki güne göre değiģim oranıdır. Bunları Biliyor musunuz? Sayısal değerlerin girilebildiği her alanda satır sonu butonu tıklanarak hesap makinesi ekranına ulaģılabilir dolayısıyla makineden bulunan değerler ilgili alana taģınabilir, Aktarım menüsünü oluģturan seçenekler ile ekranda yer alan kur bilgileri istenilen ortamlara (Excel, html, tekst vb.) aktarılabilir ve çalıģmalara bu ortamlarda devam edilebilir. Yazıcı menüsü kullanılarak da kur bilgilerinin dökümü alınabilir. Yönetim menüsünün sunacağı seçenekler ile bunun yanı sıra ALT+N veya ALT+O tuģlarına basarak bir önceki güne veya bir sonraki güne ait kur bilgileri ekrana getirilebilir, Rapor menüsünden de kur hareketleri istenilen tarih aralığında ve istenilen kurlar için döktürülebilir. Kullanıcılar: Series 9000 programlarının herhangi bir bölümünden, programlarımızın üst bölümünde yer alan "Kullanıcılar" butonunu tıklayarak, kullanıcılarınızın o anda sistemde olup olmadığını, hangi programı kullandığını, hangi Ģirkette çalıģtığını ve ilgili kullanıcının program üzerinde gerçekleģtirmiģ olduğu hareketlerin detaylarını inceleyebilmeniz mümkündür. Bu butonu mouse göstergenizle tıkladığınızda, karģınıza sisteme kayıtlı olan tüm kullanıcılarınızın yer aldığı bir ekran gelecek ve sistemde bulunan kullanıcılarınızın ID numarasını, adını, hangi firmada çalıģtığını ve hangi programı kullandığını bu ekrandan izleyebileceksiniz. Yenilenen kullanıcılar butonu ile kullanıcılarımız, birçok detaya anında ulaģabileceklerdir. Örneğin bu ekranın kolon baģlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek seçenekler ile kolon baģlıklarını alfabetik olarak sondan baģa- baģtan sona yada büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralayabileceksiniz. Bu sıralama iģlemini kolon baģlıklarını mouse nuzla tıklayarak da yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra tablonuzu istediğiniz kolon baģlığı altında gruplayabilir, kolonlarınızda yer alan bilgileri isteğinize bağlı olarak sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabilir, seçili olan kolon baģlığı yada tüm kolonlarınız için uygun kolon geniģliği verebilirsiniz. Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz 16

17 Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile yenilenen kullanıcı kayıtlarının ekranınızda görüntülenmesini sağlayabilir, kolan baģlıklarını programınız tarafından default olarak belirtilen en uygun geniģliğe getirebilir, ekranda değiģiklik söz konusu ise varsayılan ekrana geri dönüģ sağlayabilirsiniz. Aktarım Menüsünün size sunacağı seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabilir çalıģmalarınıza bu ortamlarda devam edebilirsiniz. (Excel, tekst, Xml, Html) Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilir ve çıktısını alabilirsiniz Evet, kullanıcılarınız ile ilgili ilk bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer bu programını Kuruluş programından çalıştırmış iseniz, ilgili ekran üzerinde Operasyon başlıklı bir menü daha yer alacaktır. Bu menüyü oluşturan seçenekler ile de kullanıcılarınızın detay bilgilerine ve istediğiniz tarih aralığındaki hareket detaylarına anında ulaşabileceksiniz. Bunun yanı sıra istediğiniz kullanıcıyı yada tüm kullanıcılarınızı aynı anda sistemden çıkarabilmeniz de mümkün olacaktır. Veri Tabanı Yedekleme: Series9000 ürünlerinin üst bölümünde yer alan bir diğer buton, Veri Tabanı Yedekleme butonudur. Bu buton ile kullanıcılarımız, firma bilgilerinin güvenli bir Ģekilde korunması ve saklanması amacıyla geliģtirilmiģ Veritabanı Yedekleme programına ulaģacaklardır. Bu program, firma verilerinde oluģabilecek herhangi bir probleme karģılık, bilgilerinizin yedeklerini alabilmenize, dolayısıyla veri kaybını önlemenize yardımcı olacaktır. Series 9000 programlarının en önemli özelliklerinden biri, kullanıcılarının sınırsız sayıda firma ve o firmaların değiģik çalıģma yılları için aynı anda çalıģmalarını mümkün kılmasıdır. Bunun için; öncelikle ilgili firmaların KuruluĢ programından tanımlanması ve Ģirket bilgilerinin bu programdan girilmesi gerekmektedir. ĠĢte bu buton ile çalıģtığınız tüm firmaların dönem baģından itibaren tutulan bilgilerinin yedeklerini alabileceğiniz gibi, bu firmalar için ortak kullanılan ve genelde KuruluĢ programından tanımlanan genel program parametrelerinin de yedeğini alabileceksiniz. ġimdi bu butonu tıkladığınızda karģınıza gelecek ekranda gördüğünüz alanları tek tek açıklamaya çalıģalım. Öncelikle ekranınızın üst bölümünde yer alan Şirket Verileri ve Genel Veriler butonlarının neleri ifade ettiğine değinmek istiyoruz. Şirket Verileri, çalıģmakta olduğunuz firmaların bilgilerini ifade etmektedir. Bu firmalar için tanımlanan, müģteri, satıcı ve stok kartlarını, gün içinde girilen tahsilât ve tediye fiģlerini, stoklarda yapılan fiyat değiģikliklerini bu verilere örnek gösterebiliriz. Bu butonu tıklayarak yapacağınız yedekleme iģlemi, tanımladığınız firmaların kendilerine özel olan veri hareketlerini baz alacaktır. BaĢka bir ifade ile bu veriler her firma için ayrı ayrıdır. Genel veriler butonu, çalışmakta olduğunuz tüm firmalar için geçerli olan ve genelde Kuruluş programından tanımlanan genel program parametrelerini ifade etmektedir. Genel ayarları, döviz kurlarını, banka tanımlamalarını, Ģirket tanımlarını, hatırlatıcı bilgilerini, özel mahsup kod tanımlamalarını bu verilere örnek gösterebiliriz. Dolayısıyla bu butonu tıklayarak yapacağınız yedekleme iģlemi, çalıģmakta olduğunuz tüm firmalar için geçerli olan program tanımlamaları baz alacaktır. Toplu yedekleme butonu ile de kullanıcılarımız, birden fazla firma ile işlem yapıyorlar ise hangi firmalar için yedek alacaklarını belirleyecek ve seçtikleri firmaların tüm datalarını aynı anda yedekleyebileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem toplu yedekleme ekranının firma seçimi alanından data yedeği alınacak firmaların belirlenmesidir. Evet, bu kısa açıklamadan sonra Şirket Verileri ve Genel veriler butonlarını tıkladığınızda ekranınıza yansıyacak alanların neler olduklarına değinmek istiyoruz. Şirket Dizini: Seçiminizin şirket verileri olması durumunda bu alanda, firma bilgilerinizin kayıtlı bulunduğu dizinin adı yer alacaktır. Dolayısıyla programı hangi firma için çalıģtırmıģ iseniz bu firmanın kayıtlı bulunduğu dizini bu alandan görebilirsiniz. \\TESTSERVER\SQL9000\MIKRO\2009_1 17

18 gibi. Eğer seçiminiz Genel veriler ise, bu durumda tüm firmalarınıza iliģkin parametrelerin kayıtlı bulunduğu dizin bu alanda yer alacaktır. Yedek Dosyası: Seçiminizin şirket verileri olması durumunda programınız bu alana, firma bilgilerinin yedeklerinin alınacağı dizininin yol adını ve zip dosyasının adını otomatik olarak getirecektir. Örneğin firma bilgileriniz, \TESTSERVER\SQL9000\MIKRO\2009_1 adlı bir dizin altında kayıtlı olsun. Programınız yedek bilgilerinin yükleneceği dizini, yani \\TESTSERVER\SQL9000\zip_backup\MIKRO\MIKRO2009_1023_ zip dizinini otomatik olarak oluģturup bu alana yazacaktır. Dosya adını ise, yedekleme iģleminin yapıldığı günün tarihine ve saatine göre verecektir. Dolayısıyla tarihinde saat 10:49:21 de oluģturulan yedek dosyasının adı; MIKRO2009_1023_ zip olarak otomatik yazılacaktır. Yedek dosyasının adını ve yükleneceği dizinin adını değiģtirebilmeniz mümkündür. Seçiminizin Genel veriler olması durumunda ise, yedek dosyasının adı \\TESTSERVER\SQL9000\zip_backup\GenBackup_2009_1023_ zip olarak belirlenecektir. Yedek dosyasının ismi istenildiği takdirde değiģtirilebilir ve kullanıcı kendisine daha anlamlı gelebileceğini düģündüğü bir isim verebilir. Veri tabanı altındaki diğer dosyaları ve geçici dosyaları sil: Bu alan ekranınıza, seçiminizin şirket verileri olması durumunda gelecektir. Dolayısıyla bu alanın baģında yer alan kutucuğu iģaretlediğinizde herhangi bir yedekleme iģleminden önce geçici olarak kayıt edilen dosyalar silinecektir. Bu dosyaların neler olduklarını ekranınızda ki? iģaretli ikonu tıklayarak görebilirsiniz. Evet, yedekleme iģleminden önce ekranınızda yapılması gereken iģlemlerin neler olduklarını açıklamaya çalıģtık. Firma bilgilerinizin yedeklerini almaya baģlamadan önce dikkat etmeniz gereken en önemli konu, diğer kullanıcılarınızın programlarda çalıģmıyor olmasıdır. Her yedekleme ve yedekten geri al iģleminden önce program SQL Sunucunuzu durdurur ve iģlem bitince tekrar baģlatır. Bu sebeple yedekleme iģlemine diğer kullanıcılar sistemden çıkarılmadan girilmesine program izin vermez. Siz bu iģleme baģladığınızda kullanıcılarınız aynı firma üzerinde iģlem yapıyor ise programınız sizi, Bu işlem için diğer Kullanıcılar programdan çıkmalıdır! Mesajı ile uyaracaktır. Bu kısa hatırlatmadan sonra Ģimdi ekranda gördüğünüz Yedekle butonunu tıklayarak firma bilgilerinizin yedeklerini almaya baģlayabilirsiniz. Yedekleri alınan bilgilerin tekrar bilgisayarınıza yüklenmesi içinde yedekten geri al butonu kullanılacaktır. Bu ekranla ilgili herhangi bir iģlem yapılmayacak ise iptal butonunu tıklayarak programdan çıkabilirsiniz. Veri tabanı yedekleme butonu sadece yetkili kiģiler tarafından çalıģtırılabilecektir. Budan dolayı, yetki tanımlaması yapılmamıģ kullanıcılar için bu buton aktif olmayacaktır. Bu butonun aktif olabilmesi için KuruluĢ/Kullanıcı Hak Tanımlama/Genel Hak Tanımlamaları ekranındaki Yedekleme butonu aktif parametresi evet olarak seçilmelidir. Veri Tabanı Export, Import ve Düzenleme Butonu: Series 9000 programınızın bu butonu veri tabanı iģlemlerine ayrılmıģtır. Bu bölümden, dilediğiniz bir Series 9000 bilgi dosyasına eriģebilmeniz, eriģtiğiniz dosyaların genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmanız, güncelleme, indeks düzenleme, eksport-import iģlemleri ile XML eksport-import iģlemlerini yapabilmeniz mümkündür. Bu butonu tıkladığınızda karģınıza aģağıda bir örneğini gördüğünüz bir ekran gelecektir. Bu ekranın Tablo Adı bölümünde Series 9000 ye ait bütün kart ve hareket dosyalarının isimleri alfabetik sıraya göre listelenecektir. Ekranınızın sağ bölümünde ise seçili olan kart ve hareket dosyalarına ait genel veriler yer alacaktır. Kayıt yapılarına ait özellikleri (kayıt yapısı, kayıt uzunluğu vb.), programa hangi kullanıcı koduyla girildi ise, o kullanıcının ilgili dosyalar üzerinde yapabileceği haklar, 9000 export 9000 import, Ascii Export-Ascii import ve XML Export- XML import butonları yer almaktadır. ġimdi bu ekran üzerinde gördüğünüz her bir alanı tek tek açıklamaya çalıģalım. Öncelikle bu tabloda imlecinizin ilgilendiğiniz dosyanın üzerine olmasına dikkat edilmelidir. Kayıt Yapısı Özellikleri 18

19 Tablo Dosya Adı: Tablo adı bölümünden seçtiğiniz ve incelemekte olduğunuz dosyanın adıdır. Tablo ID No: Ġncelemekte olduğunuz dosya için yazılımcı tarafından verilen numaradır. Kayıt Uzunluğu: Ġncelemekte olduğunuz dosyada yer alan bir kaydın byte cinsinden toplam uzunluğudur. Kayıt Sayısı: Ġncelemekte olduğunuz dosyada bulunan kayıt sayısıdır. İndeks Sayısı: Ġndeks; istenen kayıtlara çabuk ulaģmak ve belli bir sıra dahilinde çağrılmasını sağlamak amacıyla oluģturulan dosyalara verilen isimdir. Bu alanda ise, incelemekte olduğunuz dosyanın Ġndeks (sıralama) sayısı yer alır. Eğer bu alanda 2 rakamını görüyorsanız, dosyanız 2 farklı Ģekilde sıralanıyor demektir. Örneğin muhasebe hesap planı tablosunun Ġndeks sayısı 2 dir. Çünkü bu dosyaya muhasebe hesaplarının kodları ve isimleri girilerek 2 farklı Ģekilde ulaģılabilir. SQL cümlesi butonuyla ilgili tablonun sql sorgusu (yapısı), Alan açıklamaları butonu ile <http://yardim.mye.com.tr> web sayfasındaki Mikro veri tabanı yapısı na hızlı bir şekilde bağlanarak o tabloya ait alanların açıklamaları-detayları, Tablo sürüm yükseltme, güncelleme yapabilme, tabloyu yeniden oluşturma, ilgili tablolarla ilgili aktif kayıtlar, silinen ve değişen kayıtlara erişebilme Şeklinde sıralanmaktadır. Kullanıcı Hakları Dosya Hakkı: Bu alanda, programa hangi kullanıcı koduyla girdiyseniz, o kullanıcının incelemekte olduğunuz dosya üzerinde yapabileceği iģlem tanımı yer alır (ulaģabilir, ulaģamaz, kayıt ekler gibi). Dosya hakkı; KUR9000/KuruluĢ/Hak Tanımlamaları/EriĢim Hakları programından ayarlanmaktadır. Kendi Kayıt Hakkı: Bu alanda, programa hangi kullanıcı koduyla girdiyseniz, o kullanıcının, biraz önce seçtiğiniz dosya üzerindeki kendi kayıtlarıyla ilgili yapabileceği iģlemin tanımı yer alır. Grup Kayıt Hakkı: Bu alanda, programa hangi kullanıcı koduyla girdiyseniz, o kullanıcının, biraz önce seçtiğiniz dosya üzerindeki grup kayıtlarıyla ilgili yapabileceği iģlemin tanımı yer alır. Diğer Kayıt Hakkı: Bu alanda, programa hangi kullanıcı koduyla girdiyseniz, o kullanıcının, biraz önce seçtiğiniz dosya üzerindeki tüm kayıtlar ile ilgili yapabileceği iģlemin tanımı yer alır. Evet, seçmiģ olduğunuz dosya ile ilgili genel veriler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Ancak ekranınızın alt tarafında, 6 adet buton yer almaktadır. Bu butonlar ile seçmiģ olduğunuz dosyada yer alan kayıtlar yeniden indekslenebilir (sıralanabilir), herhangi bir nedenden dolayı bozulan bilgi dosyaları güncelleģtirilebilir, o dosya üzerinde eksport veya import iģlemleri yapılabilir ġimdi bu butonları kısaca açıklamaya çalıģalım;. 19

20 4. PROGRAMI KULLANACAK FİRMADAN, ARACI İHRACATÇI FİRMAYA BİLGİ TRANSFERİ Bu bölümde sizlere, çalıģmakta olduğunuz firma bilgilerinin, aracı ihracatçı firmalara nasıl transfer edileceğini açılayacağız. Öncelikle transferi yapılacak bilgilerin export edilmesi iģlemini, daha sonrada bu bilgilerin ihracatçı firmalara nasıl import edileceğine değineceğiz. 4.1 Transfer Edilecek Bilgilerin EXPORT Edilmesi Öncelikle Ġthalat ve ihracat yönetimi programını, bilgilerini transfer edeceğiniz firmanın kodu ile çalıģtırmalısınız. Yani programınızın giriģ ekranında yer alan firma kodu alanında, kendi firmanızın kodunu seçerek programa girmelisiniz. Programa girildikten sonra yapmanız gereken, ekranınızın üst bölümünde yer alan DBExim butonunu mouse göstergenizle tıklamak olmalıdır. Bu iģlem sonrasında karģınıza DĠĠP kartları Listesi baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrana iliģkin örnek bir ekran aģağıda verilmiģtir. Bu ekranın Tablo adı bölümünde aracı ihracatçı firmaya transfer edebileceğiniz kart ve hareket dosyalarının isimleri alfabetik sıraya göre listelenecektir. Ekranınızın sağ bölümünde ise seçili olan kart ve hareket dosyalarına ait genel veriler yer alacaktır. Kayıt yapılarına ait özellikleri (kayıt yapısı, kayıt uzunluğu vb.), programa hangi kullanıcı koduyla girildi ise, o kullanıcının ilgili dosyalar üzerinde yapabileceği haklar ve export-import iģlemlerini yapabileceğiniz butonlar yer almaktadır. Bu tabloda dikkat etmeniz gereken, imlecinizin ihracatçı firmaya transferini yapacağınız dosyanın üzerinde olmasıdır. ġimdi sizden istenen hangi bilgileri, aracı ihracatçı firmaya transfer etmek istiyorsanız; o bilgilerin ait olduğu satırı, Tablo Adı kolonundan belirlemenizdir. Bunun için aģağı yukarı ok tuģlarını kullanabileceğiniz gibi kaydırma okunu kullanarak da seçebilirsiniz. Transfer edilecek dosyaları belirledikten sonra ekranınızın sağ bölümünde yer alan 9000 Export butonunu mouse göstergenizle tıklamalısınız. KarĢınıza Export baģlıklı bir ekranın geldiğini göreceksiniz. Bu ekranın dosya adı alanına, seçmiģ olduğunuz yani transferini yapacağınız dosyanın eksport edileceği dosya adı ve dosyanın yer aldığı path otomatik olarak gelecektir. Daha sonra bu bilgilerin import edileceğini düģünerek, eksport dosya adını bir yere not etmenizde fayda vardır. Diğer alanlarda herhangi bir iģlem yapmadan enter tuģu ile en son alana kadar ilerleyip F2 tuģuna basmalısınız. Bu iģlem sonrasında karģınıza aktarımın tamamlandığını gösteren bir onay ekranı gelecektir. Bu ekranı onayladıktan sonra bir önceki ekrana geri dönülecektir. Böylece kendi firmanızda kayıtlı olan bilgilerinizi, aracı ihracatçı firmaya transfer için hazır hale getirmiģ oldunuz. Bu aģamada yapmanız gereken Ġthalat ve ihracat yönetimi programından çıkmak olmalıdır. 4.2 Transfer Edilecek Bilgilerin IMPORT Edilmesi Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda ihracatçı firmaya transferi yapılacak bilgileri belirledikten sonra, Ģimdi sıra bu bilgilerin ilgili ihracatçı firmaya import edilmesine geldi. Bunun için öncelikle yapılması gereken iģlem; 20

21 Ġthalat ve ihracat yönetimi programını transfer bilgilerinin import edileceği firmanın kodu ile çalıģtırmaktır. BaĢka bir ifade ile Ġthalat ve ihracat yönetimi programının giriģ ekranında yer alan firma kodu alanına, bilgilerin import edileceği aracı ihracatçı firmanın kodu girilmelidir. Programa girildikten sonra tıpkı bilgilerin export edilmesi iģleminde olduğu gibi, ekranın üst bölümünde yer alan DB EXIM butonu mouse göstergesiyle tıklanarak DĠĠP Kartları Listesi ekranına ulaģılmalıdır. Bu ekranın tablo adı bölümünden transfer edilecek tablo seçilip ekranın sağ alt bölümünde yer alan 9000 import butonuna basılmalıdır. Bu iģlemden sonra ekranınızın üzerine import baģlıklı bir baģka ekran gelecektir. Bu durumda sizden istenen transfer bilgilerini import edeceğiniz dosyanın adını ve yol adını ilgili alana yazarak F2 tuģuna basmak olmalıdır. Bu iģlem sonrasında karģınıza aktarımın tamamlandığını gösteren bir onay ekranı gelecektir. Bu ekranı onayladıktan sonra bir önceki ekrana geri dönülecektir. Böylece kendi firmanızda kayıtlı olan bilgilerinizi; aracı ihracatçı firmaya transfer etmiģ olacaksınız. 21

22 5. İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ PROGRAMININ MODÜLLERİ VE MODÜLLERİN İŞLEVLERİ Kartlar ve Föyler Modülü; Bu modülde yer alan programlar ile Ġthal ve ihraç edilen veya ihraç kaydıyla alımı ve satımı yapılan malları beden, detay ve alt kırılımları ile birlikte programınıza tanıtabileceksiniz. Ġthalat ve ihracat yapılan veya ihraç kaydıyla mal alınıp satılan veya hizmet ve danıģmanlık alınan firmaları programınıza tanıtabileceksiniz. ÇalıĢmakta olduğunuz bankaları ve muhasebesel yönden kasa tanımlamalarını programınıza tanıtabileceksiniz. İthalat Modülü; Bu modülü oluģturan programlar ile Ġthalat kartlarınızı programınıza tanıtabileceksiniz. TanıtmıĢ olduğunuz ithalat kartlarının bağlanacağı sipariģ fiģi ve faturaların giriģlerini yapabileceksiniz Ġthalat hareketlerinizden derlenerek hazırlanan çeģitli detaylarda raporlar alabileceksiniz Gümrük giriģ beyannamesi ve döviz satıģ belgelerinin giriģlerini yapabileceksiniz. İhraç Kayıtlı Mal Alışları Modülü; Bu modülü oluģturan programlar ile İhracat Modülü Ġhraç kaydıyla alınan mallara iliģkin fatura giriģlerinizi yapabileceksiniz. Hareketlerinizden derlenerek hazırlanan ihraç kayıtlarınıza yönelik rapor ve liste dökümleri alabileceksiniz. Bu modülde yer alan programlar ile Ġhracat kartlarınızı programınıza tanıtabileceksiniz, TanıtmıĢ olduğunuz ihracat kartlarının bağlanacağı sipariģ fiģi ve faturaların giriģlerini yapabileceksiniz Ġhracat hareketlerinizden derlenerek hazırlanan çeģitli detaylarda raporlar alabileceksiniz. Çeki listesi, Gümrük çıkıģ beyannamesi, döviz satıģ belgeleri ve ihracatta kullanılan diğer matbu evraklarının giriģlerini yapabileceksiniz. İhraç Kayıtlı Mal Satışları Modülü; Bu modülde yer alan programlar ile Ġhraç kaydıyla satılan mallara iliģkin faturalarınızın giriģlerini yapabileceksiniz 22

23 Hareketlerinizden derlenerek hazırlanan ihraç kayıtlarınıza yönelik rapor ve liste dökümleri alabileceksiniz. İhracat Kredisi Modülü; Bu modülde yer alan programlar ile Ġhracat kredisinin tanımını yaparak, ihracat kredisi ile detaylı ihracat kredisi raporlarını alabileceksiniz. Dahilde İşleme İzin Belgeleri Modülü; Bu modülü oluģturan programlar ile Elinizde olan ve ileride alacağınız DĠĠB tanıtım kartlarınızın giriģlerini yapabileceksiniz, DĠĠB lerdeki; ithaline izin verilen malları ve ihracı taahhüt edilen malları programınıza girebileceksiniz. Ġhraç edilen malların imalatında; hangi hammadde ve yardımcı maddelerin ne miktarda kullanıldığını ve fire oranında ne kadar sarf edildiğini gösteren sarf reçetesi giriģlerini yapabileceksiniz. Hareketlerinizden derlenerek hazırlanmıģ çeģitli içeriklerde raporlar ve listeler alabileceksiniz. Ġthalat ve Ġhracat yönetimi programını oluģturan menüler hakkında sizlere kısaca bilgi verdiğimizi düģünerek, tanımlamıģ olduğunuz aracı ihracatçı firmalara bilgi transferinin nasıl gerçekleģtiğini sizlere aktarmak istiyoruz. 23

24 6. KARTLAR VE FÖYLER MODÜLÜ Ġthalat ve Ġhracat yönetimi programınızın ilk modülü olan kartlar ve föyler modülünde yer alan programlar ile ithal ve ihraç kaydıyla alımı ve satımı yapılan mallarınızı, alıģ ve satıģ iģlemini gerçekleģtirdiğiniz cari firmalarınızı ve çalıģtığınız bankalar ile kasalarınızın programa tanıtımlarını yapacaksınız. Ayrıca her bir stok, cari, banka ve kasalarınızın hareketlerini föyler yardımıyla tek bir ekrandan inceleyebileceksiniz. ġimdi bu modülde yer alan programları sırasıyla incelemeye çalıģalım. 6.1 Tanıtım Kartları Yardım Tuşları Ġthalat ve Ġhracat yönetimi programınızın tanıtım kartlarının yapıldığı bütün bölümlerinde (Stok tanıtım kartı, Satıcı Firma Tanıtım Kartı, MüĢteri Firma Tanıtım Kartı, Ġthalat ve ihracat Tanıtım Kartı, DĠĠB Tanıtım Kartı, DĠĠB/GTĠP Tanıtım Kartı, Banka Tanıtım Kartı, Kasa Tanıtım Kartı vb.), programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmıģ yardım tuģları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuģlarını kullanabileceğinizi Ctrl ve Y tuģlarına yada Alt ve F1 tuģlarına aynı anda basarak görüntüleyebilirsiniz. ġimdi biz sizlere bu bölümlerde çoğunlukla ortak kullanılan yardım tuģlarının neler olduklarını açıklamaya çalıģacağız.. UP: Üst Satır. UP tuģu ile imlecin bulunduğu satırın bir üstüne çıkabilirsiniz. DOWN: Alt Satır DOWN tuģu ile imlecin bulunduğu satırın bir altına inebilirsiniz. TAB (Sonraki Alan): TAB tuģu ile imlecin bulunduğu bilgi giriģ alanından, bir sonraki bilgi giriģ alanına geçebilirsiniz. SHIFT+TAB (Önceki Alan): SHIFT ve TAB tuģlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriģ alanından bir önce yer alan bilgi giriģ alanına geçebilirsiniz. ESC (Çıkış): ESC tuģuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını kapatabilirsiniz. ESC tuģu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. Yalnız stok tanıtım kartında yer alan pencerelerden (örneğin fiyatlar, birimler pencereleri gibi) ESC tuģuna basarak -bilgileriniz silinmeden- çıkabilirsiniz. ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuģlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, ekranda tanıtımını yaptığınız kartı boģaltıp, sonra yeni bir tanıtım kartı çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değiģiklik yaptıysanız, ALT+E tuģlarına basmanız halinde bu değiģiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuģları kullanmanız gerekir. Kart ekranlarının alt tarafında görülen Yeni butonu da aynı iģlevi yerine getirir. ALT+Y (Tekst Data): Kart ekranlarında ALT+Y tuģlarına birlikte basarak, ekranınızda yer alan karta iliģkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaģacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız iģlem ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. Tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, OK butonunu tıklayarak hem bilgilerinizi kaydedebilir hem de bir önceki ekrana dönebilirsiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuģlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuģlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Once butonunu tıklayarak ekranda bulunan tanıtım kartından bir önce girilmiģ olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+C (Kopyala): BoĢ bir tanıtım kartı üzerinde (Stok tanıtım kartı, Satıcı Firma tanıtım kartı Ġthalat ve Ġhracat tanıtım kartı, DĠĠB/GTĠP tanıtım kartı, vb.) ALT+C tuģlarına basarak ya da ekranın alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıklayarak, en son girmiģ olduğunuz karta ait tüm bilgileri boģ olan bu ekran üzerine kopyalayabilirsiniz. 24

25 ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuģlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla butonunu tıklayarak kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme ġeklinde butonlar belirecektir. Bu aģamada, giriģlerinizi (stok tanıtım kartını, cari tanıtım kartını vb.) bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt iģleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuģları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuģları hem F10 ekranlarında hem de normal giriģ programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuģları ile ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriģ alanları yaratabilirsiniz. BaĢka bir deyiģle, ekranınızda Ģu anda stok tanıtım kartı açık bulunduğunu düģünelim. Eğer stok tanıtım kartında Ģunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuģlarına birlikte basınız. KarĢınıza özel alanlar baģlıklı bir pencere gelecektir. ġimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için F6 tuģuna basmalısınız. Özel alanlar ekranınız üzerine aģağıdaki bir pencere açılacaktır. ġimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya baģlayabiliriz. Bunun için; Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Örneğin, imalat süresi, ithalatçı firma vb. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluģan bir pencere ile karģılaģacaksınız. Bu aģamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı Ģeklinde giriģ yapacaksanız String veya Word ü Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra (baģka ilave edeceğiniz alan yoksa),alt+s tuģlarına basarak yaptığınız tanımlamaları kayıt etmelisiniz. ALT+S tuģları ile kayıt iģlemini yaptıktan sonra, ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı özel alanlar baģlıklı bir önceki ekrana ulaģacaksınız. Artık, ilave edilen alanlara giriģlerinizi yapabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuģları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriģ programlarında kullanılabilir. Alt+G tuģları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiģ, en son kim değiģtirmiģ? gibi. ALT+G tuģlarına birlikte bastığınızda karģınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler Ģunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin stok kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili stokunuz 5. sıradadır. BaĢka bir ifade ile ekranınızdaki karttan önce girilmiģ 4 stok kartı daha vardır. Yaratan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değiģikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değiģikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. 25

26 Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiģtirildiği tarih ve saattir. Özel Kod 1 2 3: Ġlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikâyesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriģ alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaģabilirsiniz. ALT+L (Kart İptal): ALT+L tuģlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu tıklayarak, girmiģ olduğunuz tanıtım kartını iptal edebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Silebilirsin Hayır Silme ġeklinde butonlar belirecektir. Bu aģamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuģlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan tanıtım kartından bir sonra girilmiģ olan kartı ekrana getirebilirsiniz. ALT+T (Tüm Alanlar): F10 ekranları da ALT+T tuģlarına bastığınızda, ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları (fieldlar) bir tablo Ģeklinde karģınıza gelir. Örneğin stok F10 ekranlarında bu tuģlara basarsanız, ilgili stok ile ilgili tüm alanlara, cari F10 ekranlarında basarsanız cariler ile ilgili tüm alanlara (kayıt, no, unvan, kod vb.) ulaģabilirsiniz. ALT+T ekranının alan adı baģlıklı kolonunda ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları, bilgi baģlıklı kolonda ise, her bir alan için girilen bilgiler yer alır. F3 (Kart No): GirmiĢ olduğunuz her tanıtım kartına (Stok tanıtım kartı, Ġthalat ve ihracat tanıtım kartı, Satıcı firma tanıtım kartı, DĠĠB/GTĠP tanıtım kartı vb.), programa giriģ sırasına göre birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuģuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no lu tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. Ctrl+T (Kod Tamamla): Tanıtımını yaptığınız Stokların, Satıcı firmaların, MüĢteri Firmaların vb. kodları ardıģık bir sıra takip ediyorsa (örneğin STK00001, STK00002 gibi), kod yapısının belirli bölümlerini girip, numara giriģi yapılacak bölümünü Ctrl+T tuģları ile otomatik olarak getirebilirsiniz. Örneğin stok kodu alanına STK girip bu tuģlara basarsanız, ekranınızın alt tarafında evet, onaylıyorum hayır, onaylamıyorum Ģeklinde bir mesaj belirecektir. Evet, onaylıyorum mesajının üzerinde ENTER tuģuna basarsanız, programınız bir önceki stok kodunu (stok kartının kart numarasını) referans alarak bu kodun sonuna sıra numarasını otomatik olarak verecek, yani stok kodunu tamamlayacaktır. Her yeni stokta bu numara birer artarak devam edecektir. Ctrl+B (Barkod Oluştur): Barkod tanıtım kartının kodu alanında Ctrl+B tuģlarına basarsanız, stokunuzun barkodu Ean 13 barkod tipinde ve check-dijiti ile birlikte otomatik olarak oluģturulur. Ctrl+O (Kod Oluştur): STOK yönetimi ile tanımlayacağınız bazı parametrelerden yararlanılarak stok kartları otomatik olarak açılabilmektedir. Stok Tanıtım Kartı Barkodlar Penceresinde Ctrl+O Stoklarınızın barkodlarını manüel olarak giriyorsanız, barkod giriģinden sonra Ctrl+O tuģlarına basarak check digiti (kontrol kodunu) otomatik olarak oluģturabilirsiniz. 26

27 6.2 Stok Bu bölüme girdiğinizde karģınıza üç seçenekten oluģan bir alt menü gelecektir. Bu menüde yer alan programlar ile ithal ve ihraç kaydıyla alım ve satımını yaptığınız stoklarınızı programa tanıtabilecek ve her bir stokunuzun hareketini stok hareket föyü yardımıyla inceleyebileceksiniz. Ayrıca beden numaralarına göre takibini yaptığınız stoklar içinde beden tanıtım kartı oluģturabileceksiniz. ġimdi stok yönetiminde yer alan programları daha ayrıntılı olarak inceleyelim Stok Tanıtım Kartı (181301) EXIM9000 programınızın bu bölümünden ithal ve ihraç edeceğiniz mallarla, ihraç kaydıyla alıp satacağınız malların her biri için tanıtım kartı düzenlenecektir. Programa girdiğinizde karģınıza gelecek ekranın üst bölümünde stokunuza iliģkin bir takım tanımlamaların yapılacağı butonlar yer almaktadır. ġimdi stoklarınızın programa nasıl tanıtılacağı ile ilgili açıklamalarımıza baģlayabiliriz. Stok Tanıtım Kartı Butonu: Kodu: Bu alana, tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun özelliklerini içeren maksimum 25 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod girilmelidir. İleride, raporların istenilen detayda alınabilmesi için, kodlamanın dikkatli yapılması gerekir. Stok kodlarını belirlemeden önce, firmanızın stok gruplamasını gösteren stok ağacını oluşturmanız size büyük kolaylık sağlayacaktır. İsmi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun ismi bu alana girilecektir. Stok isminin maksimum 50 dijit uzunluğunda olması gerekmektedir. Fatura, irsaliye ve raporların ilgili alanlarında bu alana girilecek stok isimleri yer alacaktır. Yabancı ismi: Series 9000 programlarını dolayısı ile de STOK yönetimini birden fazla dilde çalıştırmanız mümkündür eğer programınız Türkçe'den farklı bir dilde de çalıştırılacaksa, bu alana stokunuzun ilgili yabancı dildeki ismini girebilirsiniz. Kısa ismi: Stokunuzun kısa ismi varsa, bu ismi bu alana girebilirsiniz. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, stok cinslerini içeren küçük bir pencere ile karģılaģacaksınız. Bu aģamada sizden istenilen, tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun cinsini (ticari mal mı, ara mamul mü, ürün mü, mamul mü? vb) seçmenizdir. Stok cinsi seçimi özellikle ÜRETĠM Yönetimini kullanmanız halinde önem taģımaktadır. Eğer üretim yönetimini kullanmıyorsanız bilgi amacı ile stoklarınızın cinsini girebilirsiniz. Bunları Biliyor musunuz? Ürün tanıtım kartında stok cinslerinin kontrol edilmesi Ürün tanıtım kartında tanıtımını yapmakta olduğunuz ürünler için, stok tanıtım kartının cinsi alanından mamul, ara mamul, yarı mamul, yan mamul veya montaj reçeteli mamul şeklinde bir seçim yapılmamış ise yani tanımlanan stokun ürün olduğu belirtilmemiş ise, programınız ilgili stoku ürün kartından kaydetmenize izin vermeyecektir. Dolayısıyla, öncelikle ürünlerin stok tanıtım kartından hangi cinse ait olduğu belirtilmeli ve kart bu şekilde kayıt edilmelidir. Çünkü programınız üretime yönelik stoklar için bu tanımları baz almaktadır. Örneğin cinsi ticari mal olarak belirlenen bir stokun ürün olarak kaydedilebilmesi mümkün değildir. Kullanıcılarımız ürün tanımlamalarını bu detayları göz önünde bulundurarak yapmalıdırlar. Döviz cinsi: Programlarımızda tüm stok ve cari hareketlerini aynı anda minimum 3 farklı döviz cinsiyle takip edebilirsiniz. Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm yönetimleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her yönetimin kartlar bölümünden girilir ve sadece giriģ yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse o stok ile ilgili girilen tüm hareketleri raporlarda kendi para biriminde inceleyebilirsiniz. Örneğin Ģirketiniz için seçilen ana döviz TL (Türk Lirası). Demek ki tüm programlardaki hareket giriģleri TL bazında yapılacaktır. Ancak STOK yönetiminde takip ettiğiniz bazı stoklar TL ile değil, USD (Amerikan Doları) ile iģlem görüyor. Bu durumda bu tür stoklarınızı kendi para birimi ile de raporlarda izleyebilmeniz için orijinal döviz 27

28 girmeniz gerekir. ĠĢte kartını girmekte olduğunuz stokunuzun orijinal döviz cinsi seçimi, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaģacağınız pencereden yapılacaktır. Perakende K.D.V. : Stoklarınız için 10 ayrı vergi oranı tanımlamanız mümkündür (Bkz. KuruluĢ programının /Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Vergi Parametreleri). KuruluĢ programından girdiğiniz vergi oranları, bu alanda satır sonunu butonunu tıklamanız halinde bir pencere içinde karģınıza gelecektir. Bu aģamada, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun perakende vergi oranını, imleci ilgili satıra getirip bir kez tıklamak suretiyle seçebilirsiniz. Toptan K.D.V. Ġlgili stokunuzun toptan satıģlarında uygulanacak vergi oranını satır sonu butonunu tıklayarak ulaģacağınız pencereden seçiniz. Ekranınızda gördüğünüz ÖTV ile ilgili alanların açıklamalarına geçmeden sizlere bu vergi ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Özel Tüketim Vergisi Tüm mal ve hizmetleri değil de sadece kanunda gösterilen belirli bazı malları konu edinen vergilere "ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ" adı verilmektedir. Türk vergi sisteminin Gelir, kurumlar ve katma değerden sonra ana gelir kalemlerinden birisi olacak özel tüketim vergisi, 1 Ağustos 2002 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Çok sayıda vergi ve fonu kaldıran ve böylece vergi sistemini basitleştiren ÖTV, 210 değişik ürüne bir kez uygulanacaktır. ÖTV; İmalat ve ithalat aşamasında faaliyette bulunan, tekel ve sigara fabrikaları, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığına bağlı kuruluşlarla ilişkisi olan işletmeler, otomotiv sektörü, dayanıklı tüketim malı imal ve ithal eden işletmeler ve buna benzer işletmeleri doğrudan etkileyecektir. Bu verginin temel amacını, dolaylı vergiler alanında sadeleştirme yapılarak vergilemede basitliğin sağlanması olarak düşünebiliriz. Dolaylı vergilerde sadeleştirme KDV'den sonra ikinci bir aşamadır. Ülkemizde 1985 yılının başında KDV uygulaması başladı. İkinci aşama olarak da ÖTV ile dolaylı vergilerdeki bu dağınıklık ortadan kaldırılıp sağlıklı bir yapı oluşturulmaktadır. Toplam olarak 4 ayrı listeden oluşan Özel Tüketim Vergisinin; 1 sayılı listesinde akaryakıt, doğalgaz, madeni yağlar ve solvent türevleri, 2 sayılı listesinde otomobil, motosiklet, uçak, helikopter, yat ve kotra, 3 sayılı listesinde alkollü içkiler, sigara ve tütün mamulleri ile kolalı gazozlar, 4 sayılı listesinde de KDV'nin lüks tüketim malları grubuna giren ürünleri bulunuyor. Evet, ÖTV ile ilgili açıklamalarımızın yeterli olduğunu düşünerek stok tanıtım kartı ekranında gördüğünüz ÖTV ile ilgili alanlara nasıl giriş yapacağınızı açıklamaya çalışalım. ÖTV uygulama: Bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız stokun ÖTV kapsamına dahil olup olmadığını belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun seçeneği seçmelisiniz. Bu seçenekler; Yok: ÖTV uygulaması kapsamına girmeyen stoklar için bu parametre seçilmelidir. Alışta tutardan: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun sadece alımı sırasında ÖTV uygulanacaksa ve bu vergi ilgili stokun alış tutarı üzerinden hesaplanacaksa tercihiniz bu seçenek olmalıdır. Daha sonrada ilgili vergi tutarı ÖTV Tutar/oran alanına girilmelidir. Alışta yüzdeyle: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun alımı sırasında ÖTV uygulanacak ve ÖTV alış tutarından belirli bir orana göre hesaplanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili yüzde girilmelidir. Satışta Tutardan: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun satışı sırasında ÖTV uygulanacak ve ÖTV satış tutarı üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili tutar girilmelidir. Satışta Yüzdeyle: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun satışı sırasında ÖTV uygulanacak ve ÖTV satış yüzdesi üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili yüzde girilmelidir. ÖTV tutar/oran: Bu alana yapılacak giriģ, ÖTV uygulama alanındaki seçiminiz doğrultusunda belirlenecektir. ÖTV uygulaması alıģ ve satıģlarda tutar üzerinden olacaksa bu alana ilgili tutar girilmelidir. Eğer ÖTV, stoklarınızın alıģ ve satıģlarında bu ürünler için belirlenen yüzdeye göre hesaplanacaksa bu durumda bu alana ilgili yüzdenin girilmesi gerekmektedir. 28

29 ÖTV kapsamına giren stoklarınız için yukarıda açıkladığımız tanımlamaları yaptıktan sonra, bu stokların alıģ yada satıģları sırasında bu vergi otomatik olarak hesaplanıp fatura yada irsaliye ekranınızda ilgili alana yansıyacaktır. ÖTV liste no: Tanıtımını yaptığınız stokun ÖTV uygulamasında hangi listeye dahil olduğu bu alana girilmelidir. Yukarıdaki açıklamalarımızda da değindiğimiz gibi ÖTV' ye tabi olan ürünler toplam dört listeden oluģmaktadır. Dolayısıyla bu alana stokunuzun hangi listeye dahil olduğunun numarası girilmelidir. ÖTV birimi: Tanıtımını yaptığınız stok ÖTV kapsamında ise ÖTV hesaplamasında hangi birimin baz alınacağı bu alandan belirlenecektir. Birimler ekranınızın birimler penceresinden yaptığınız tanımlamaya göre seçilecektir. Satış fiyatı (1): Bu alana stokunuzun 1.satıĢ fiyatına karģılık gelecek fiyatını girmelisiniz. Satış fiyatı (1) programlarımızda default tanımlı olarak yer almaktadır. Bu fiyat haricinde stoklarınıza iliģkin sınırsız sayıda fiyat tanımı yapıp, her bir fiyat tanımına karģılık gelecek fiyatları Satış fiyatları butonunu tıklayarak ulaģacağınız ekrandan girebilirsiniz. (indirimli satıģ fiyatı, defolu satıģ fiyatı vb). Fiyat tanımlamaların nasıl yapılacağı KuruluĢ programının Sistem/Stok ve sipariģ parametreleri/satıģ fiyat liste tanımları (092130) bölümünde detaylandırılmıģtır. DVZ: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda döviz cinslerini içeren bir pencere ile karģılaģacaksınız. Sizden istenilen, biraz önce girmiģ olduğunuz satıģ fiyatı (1)'e ait döviz cinsini seçmenizdir. İsk.: Ġlgili stokunuzun Satış fiyatı (1) tutarından yapılan satıģlarında otomatik olarak iskonto uygulanacaksa, bu alana ilgili iskontonun kodunu girmelisiniz Ġskonto tanımlamaları KuruluĢ programınızın SĠSTEM/Stok ve SipariĢ Parametreleri/Ġskonto Tanımlamaları bölümünden yapılmaktadır. Ödeme Planı: Stokunuzun Satış fiyatı (1) alanına girdiğiniz fiyatından alım-satımının yapılması durumunda, ödemenin ne Ģekilde olacağı bu alanda belirtilecektir. Bu fiyat için ödemeler peģin düģünülüyor ise bu aģamada yapacağınız giriģ de peģin olacaktır. Fakat ödeme 3 taksit yada 6 taksit Ģeklinde olacak ise bu durumda öncelikle ilgili ödeme planı tanımlanmalı sonrada bu alandan seçim yapılmalıdır. Ödeme planları KuruluĢ programının SĠSTEM/Ödeme Planları Tablosu bölümünden tanımlanmaktadır. Standart maliyet: Tanımlamakta olduğunuz stokunuzun size olan standart maliyetini bu alana bilgi amaçlı girebilirsiniz. Stok tanıtım kartı ekranında yapmanız gereken ilk giriģler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Dikkat ederseniz ekranınızın sağ tarafında Görüntü adı altında bir bölüm görülmektedir. ġimdi sizlere bu bölümle ilgili açıklamada bulunmak istiyoruz. Bu bölüme tanıtımını yaptığınız stoka iliģkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Görüntü alanında mouse göstergenizin sağ tuģuna basmak olmalıdır. Bu iģlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan stok resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için iģlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız stok resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Yukarıdaki alanların dıģındaki alanlara bilgi giriģi yapılmadan Detaylar butonunu tıklayınız. Detaylar Butonu Stok tanıtım kartında ALT+F tuşlarına basarsanız veya Satış fiyatları butonunu tıklarsanız, karşınıza gelecek olan ekrandan tanımlamakta olduğunuz stok için Satış fiyatı (1) haricinde Kuruluş 29

30 programının Sistem/Stok ve sipariş parametreleri/fiyat parametreleri menüsünün Satış fiyat liste tanımları (092130) programından tanımlanan her bir fiyatına karşılık gelecek fiyatların girişleri yapılacaktır. İndirimli satış fiyatı, kampanyalı satış fiyatı, sezon sonu fiyatı gibi. Bu fiyat tanımlamalarını çalışma sisteminize bağlı olarak çoğaltabilirsiniz. Programınız sınırsız sayıda fiyat tanımı yapabileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra bu ekrandan istediğiniz fiyat tanımının fiyatını da değiştirebileceksiniz. Şimdi stokunuzun Satış fiyatı (1) haricinde diğer fiyat tanımlamalarına nasıl giriş yapacağınızı açıklayalım. Öncelikle ALT+E (Yeni kayıt) tuşlarına basarak fiyat kaydı yapılacak ekrana ulaşılmalıdır. Bu ekranın Bağlı stok kodu alanına, tanımlamakta olduğunuz stok kodunun otomatik olarak geldiğini göreceksiniz. Bağlı satış fiyat liste no alanında sizden istenen hangi fiyat tanımına ilişkin fiyat girişi yapacak iseniz ilgili fiyatın numarasını girmenizdir. Örneğin kampanyalı satış fiyatı programınızda 2. sırada yer alıyor ise ve siz ilgili fiyat tanımı için fiyat girişi yapacaksanız bu alana 2 girişi yapmalısınız. Aynı şekilde 3. fiyat tanımı için giriş yapacaksanız bu aşamada tercihiniz 3 olmalıdır. Depo alanında da yapmanız gereken gireceğiniz fiyatın hangi depo için geçerli olacağını belirtmenizdir, Fiyat alanına da stokunuzun seçtiğiniz fiyat tanımı için belirlediğiniz fiyatını girmelisiniz. Döviz cinsi, iskonto kodu ve ödeme planları alanında da sizden istenen girdiğiniz fiyatın hangi döviz cinsi ile takip edileceğini, ilgili fiyat için otomatik olarak iskonto uygulanacaksa hangi iskonto kodunun baz alınacağını, girdiğiniz fiyattan alım-satımının yapılması durumunda, ödemenin ne şekilde olacağını belirtmenizdir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak bilgilerinizi kayıt etmelisiniz. Bu işlem sonrasında girdiğiniz fiyat bilgileri otomatik olarak ekranınıza yansıyacaktır. Şimdi aynı yöntemle stoklarınızın diğer fiyatlarını programınıza tek tek tanıtabilirsiniz. Önemli Not! Stoklarınızın satış fiyatları ve ödeme planları Kuruluş programından girilecek formüller yardımıyla otomatik olarak belirlenebilir. Eğer stok satış fiyat cinsleri ve bu fiyatlara ilişkin ödeme planları formülle belirlenecek şekilde tanımlanmışsa, bu durumda o fiyat cinsi için bu pencereden fiyat ve ödeme planı girişleri yapmanıza izin verilmez. Örneğin, stoklarınızın kampanyalı satış fiyatları, Satış fiyatları (1)'in %20 eksiği şeklinde Kuruluş programından girdiğiniz bir formüle göre hesaplanıyor. Bu durumda stok kartlarında kampanyalı satış fiyatı girmenize izin verilmeyecektir. Çünkü ilgili fiyatlar girdiğiniz formülden yararlanılarak otomatik olarak hesaplanacaktır. Bunun yanı sıra bu ekrandan çıkmadan tanımladığınız fiyatların yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalıģmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta bilgilerinizi XML formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek iģlem ekranın üst bölümünde yer alan Görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim menülerinden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Birimler Butonu: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzla ilgili belirleyeceğiniz bir diğer ayrıntı hangi birim yada birimlerle takip edeceğinizi seçmenizdir. Bunun için birimler butonunu kullanılacaktır. Programlarımızda, uluslararası standartlara uygun olan ölçü birimleri tanımlı olarak yer almaktadır. Bu tanımlamalarda Kuruluş programınızın Sistem/Genel tanımlar/ Birim tanımları (092120) programından gerçekleştirilmiştir. Bu programı incelediğinizde ölçü birimlerine ilişkin tüm ayrıntıların düşünülmüş olduğunu, hacimden miktara, zamandan alan birimine kadar her detayın programa kayıtlı olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla stoklarınızı tanıtırken hangi birim ile takip edeceğinizi bu tanımlamalardan yola çıkarak belirleyeceksiniz. Buna rağmen programınızı kullanırken, istediğiniz 30

31 ölçü biriminin adı bu listede yok ise ilgili birimi Birim tanımları (092120) programından pek ala tanımlayabilirsiniz. STOK yönetiminde bir stoku 4 ayrı birim ile aynı anda takip etmeniz mümkündür. Bu 4 ayrı birimden ilk tanımlayacağınız, ana birim olacaktır. Diğer 3 birimin, ana birim ile matematiksel bir ilişkisi olması gerekir. Konuyu bir örnek ile pekiştirmeye çalışalım; Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuz genellikle adet cinsinden işlem görüyor. Bu stokunuzun ana birimi adettir. Bütün giriş-çıkış işlemleri bu ana birim çerçevesinde değerlendirilir. Yalnız adet biriminin yanında, ilgili stokunuz kutu, koli ve kilogram olarak da işlem görebiliyor. Bunlar stokunuzun ve 4. birimleridir. Ana Birim Adet (1) 2. Birim Kutu (Bir kutuda 50 adet stok var) 3. Birim Koli (Bir kolide 500 adet stok var) 4. Birim Kilogram (1 adet 0.5 kilogram) Yukarıda sözünü ettiğimiz matematiksel ilişki, ana birim cinsinden kutu ve kolilerde ve kilogramda yer alan stok miktarıdır. Bu sayı kutu için 50, koli içinse 500 olarak gösterilmiştir. Bu 50 ve 500 rakamları, birimlerin katsayısı olarak ifade edilir. Şimdi, pencere üzerinde yer alan alanları tek tek açıklayarak, birim tanımlamalarımızı yapmaya çalışalım. Birim adı: Bu alanda, sizden istenen stokunuzu takip edeceğiniz birimlerinizi F10 tuşuna basarak ulaşacağınız ekrandan seçmenizdir. Yukarıdaki örnekte, adet, kutu ve koli birimleri vardı. Demek ki bu alanlara da sıra ile adet, kutu ve koli girişleri yapılabilir. Katsayı: Ana birimin katsayısı 1'dir. Dolayısı ile ana birim tanımlanırken katsayı alanına giriş yapılmayacaktır. Eğer diğer birimleri tanımlıyorsanız, karşınıza küçük bir pencere gelecek ve tanımlamakta olduğunuz birimin, ana birim cinsinden içerdiği stok miktarını girmeniz istenecektir. Yukarıdaki örnekte 2. birimimiz kutu idi. Bu durumda karşınıza gelecek penceredeki 1 Kutu= alanına, ana birim cinsinden, bir kutuda ne kadar stok olacağı girilmelidir. Örnekte 3. birimimiz koli idi. Koli birimi tanıtılırken katsayı alanına, bir kolide ana birim cinsinden (adet) yer alan stok miktarı girilecektir. Bundan sonraki alanlarda stoklarınızın her birimi için ambalaj boyutları girilmektedir. Bu boyutlar çeki listesinde kullanılacaktır. Net ağırlık (Kg.): Bu alana, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için net ağırlığını girmelisiniz. Örneğin adet birimini tanımlıyorsanız, 1 adet stokunuzun ağırlığını, kutu birimini tanımlıyorsanız, 1 kutu stokunuzun ağırlığını girmelisiniz. Dara (Kg.): Stokunuzun verebileceği dara miktarı her bir birim bazında bu alana girilebilir. En (mm): Bu alana ise, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için enini milimetre cinsinden girmelisiniz. Örneğin adet birimini tanımlıyorsanız, ambalajlı 1 adet stokunuzun enini, kutu birimini tanımlıyorsanız, ambalajlı 1 kutu stokunuzun enini girmelisiniz. Boy (mm): Bu alana, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için boyu milimetre cinsinden girilecektir. Yükseklik (mm): Bu alana, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için yüksekliği yine milimetre Cinsinden girilecektir. Grup Tanıtım Kodları: Bu bölümde sizi en çok ilgilendiren alan Gtip no ve beden detaylı alanlarıdır. 31

32 GTİP no: Bu alana, stok kartını hazırladığınız malın; 12 karakterli GTĠP nosunu giriniz. GTĠP nosunu girerken, karakterler arasına nokta koyabilirsiniz. Örnek: gibi. Bedenli detaylı? Kartını girmekte olduğunuz stokunuzun beden numarası varsa, bu stokunuzun hareketlerini beden numaralarına göre girebilir, raporlarda da bu detayda izleyebilirsiniz. Örneğin bütün özellikleri aynı olan (aynı tip, aynı kumaş vs.) pantolonların 4 ayrı beden numaraları var. Bu stokların sadece beden numaraları farklı. İşte bütün özellikleri aynı olup, sadece bedenleri farklı olan bu stoklar için 4 ayrı stok kartı açmak yerine, tek bir stok kartı ile ve beden takibi yaparak ayrı ayrı hareket girebilir, envanter raporlarını bedenlere göre ayrı ayrı alabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken ilk işlem, Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Grup Tanıtım Kartları menüsünde yer alan beden tanıtım kartından beden kodlarını girmektir. Daha sonra stok tanıtım kartının bu alanından, ilgili stokun bedenli olduğu belirtilmelidir. Daha sonra, bir alt satırdaki alana stokunuzun beden kodu girilecektir. Bütün bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, hareket girişlerinde (sipariş, irsaliye, fatura), ilgili stokun kodu ve hareket miktarı girildikten sonra, ekran üzerinde kırılımları başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden, biraz önce girdiğiniz hareket miktarının bedenlere göre dağılımını yapacaksınız. Örneğin miktar alanına 50 girişi yaptıysanız ve beden kırılımları 36, 38, 40 ve 42 ise, 50 adet stok miktarının ne kadarının 36 beden, ne kadarının 38, 40 ve 42 beden olduğunu gireceksiniz. Böylece tek bir stokunuzun 4 ayrı bedene göre hareketlerini girmiş olacak, bu hareketleri beden detaylı raporlarda da ayrı ayrı izleyebileceksiniz. Şimdi kartını girmekte olduğunuz stokunuz bedenli bir stok ise bu alanda -evet- parametresini seçiniz. Beden kodu: Stokların beden bazında takip edilebilmeleri için öncelikle Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Grup Tanıtım Kartları/Beden tanıtım kartı programından beden tanıtımları yapılmış olmalıdır. Bu alana ise, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun beden kodunu girmelisiniz. Bilgi giriģlerinizi tamamlandıktan sonra kartınızı ALT+S tuģları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmeyi unutmayınız. Aksi taktirde, aynı bilgileri yeniden girmek zorunda kalabilirsiniz Stok Hareket Föyü (011920) Stok hareket föyü; herhangi bir stokunuzun, istediğiniz tarihler arasında ve istediğiniz depolardan gerçekleşen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Bu föye yansıyacak hareketler, irsaliye, fatura ve depo fişi evraklarından gerçekleşen hareketlerdir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouseun sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mouseun sağ tuşuna basarak birçok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Bunlara ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak değinilecektir. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki; Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz depo/depolardan gerçekleşen hareketleri listeleyebileceksiniz Stoklarınıza ait evrakların tipini yada evrak cinslerini baz alarak hareketlerinize farklı bir detayda listeleyebileceksiniz. Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin giren miktarı 500 adet veya daha fazla olan stokların listelenmesini filtrelemeler yardımıyla yapabileceksiniz. Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem, föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra stok hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Föyde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak stokun kodunu girmektir. Stok kodlarını F10 listesinden ya da satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Stok kodu girildikten sonra o 32

33 stokun adı ilgili alana otomatik olarak gelecektir. İmleç bir alt satıra geldiğinde, satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan depoları ekrana getirmelisiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, ilgili stokun hangi depo/depolardaki hareketlerini görmek istediğinizi belirlemektir. Aynı zamanda programınız birden fazla depo seçebilmenize imkân tanımaktadır. Stokunuzun sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz. Tarih girişinin yapılacağı alana kullanıcılarımız ALT+C tuşlarına basarak ulaşabilirler. Evet, bu girişlerden sonra stoklarınızın hareket özetleri tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Föy ekranınızın üst bölümünden de seçilen stokların devir, giren, çıkan ve kalan tutarlarının ne kadar olduğunu ana, alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca stok kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola işaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz stoktan bir önceki veya bir sonraki stokunuzu ekranınıza getirebilirsiniz. Biz şimdi, ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: Stok hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Seri ve Sıra No: Listelenen stok hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla stoklara ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: Stok hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin doğrudan fatura gibi. Stok hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki stok hareketinin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağlantılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi toptan, perakende vb. olacaktır. Stoklarınıza ait hareketleri cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Tipi: İlgili satırdaki stok hareketinin giriş mi? yoksa çıkış mı? Olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Stoklarınıza ait hareketleri tiplerine göre de sınırlayabilirsiniz. N/İ: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse stokların sadece iade hareketlerini ya da sadece normal hareketlerini görüntüleyebilirler. Depo: Stok hareketlerinin gerçekleştiği depoların kodu bu kolonda sıralanacaktır. Stoklarınıza ait hareketleri depolara göre de sınırlayabilirsiniz. Örneğin sadece merkez depodan gerçekleşen hareketleri listeleyebilirsiniz. Giren ve Çıkan Miktar: Stokların depolara giren ve depolardan çıkan miktarları bu kolonlarda sıralanır. Dolayısıyla stoklarınıza ait hareketleri giren ve çıkan miktarlarına göre de sınırlayabilirsiniz. Miktar: Bu kolona stoklarınızın giren ve çıkan miktarları arasındaki fark toplamı yansıyacaktır. Birim Adı: Bu kolona ise stoklarınıza ilişkin hareketlerin hangi birim ile gerçekleştiği yansıyacaktır. Dolayısıyla stoklarınıza ait hareketleri birimlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Örneğin sadece adet olarak takip edilen stoklarınızı listeleyebilir yada kg cinsinden takibi yapılan stoklarınızı inceleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden birim seçimi yapmanızdır. Brüt Birim Fiyatı: Stokunuzun, ilgili tarihteki hareketinin hangi birim fiyattan gerçekleştiği bu alanda yer almaktadır. Bu alandaki birim fiyat, stokunuzun sadece mal bedelidir. İskonto ve masraflar bu fiyatın dışındadır. 33

34 Net Birim Fiyatı: Stokunuzun, ilgili tarihteki hareketinin hangi birim fiyattan gerçekleştiği bu alanda yer almaktadır. Bu fiyat; stokun mal bedelinden iskontoların düşülüp, masrafların ilave edilmesiyle bulunmuş net fiyattır. Stoklarınıza ait hareketleri net birim fiyata göre de sınırlayabilirsiniz. Brüt Tutar: Hareketleri listelenen stokların toplam miktarı ile brüt birim fiyatlarının çarpılması sonucunda bulunan tutarları bu kolona yansır. Kullanıcılarımız isterlerse föy ekranlarını bu tutarlara göre de sınırlayabilirler. Net Tutar: Hareketleri listelenen stokların toplam miktarı ile net birim fiyatlarının çarpılması sonucunda bulunan tutarları bu kolona yansır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın föy ekranlarını bu tutarlara göre sınırlayabilmeleri de mümkündür. Açıklama: İlgili satırdaki hareket için evraktan girilen açıklamadır. Fat. Seri ve Sıra No: İlgili satırdaki stok hareketi fatura ile gerçekleşmiş ise, bu alanda fatura seri ve sıra numarasını görebilirsiniz. Srm. Mrk. Kodu ve Adı: İlgili satırdaki stok hareketi hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşmiş ise, bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. Stoklarınıza ait hareketleri sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Cari Cinsi: Stok hareketlerinin gerçekleştiği carilerin cinsi bu kolonda sıralanacaktır. Cari Kodu ve İsmi: Stok hareketlerinin gerçekleştiği carilerin kodu ve adı bu kolonlarda yer alır. Stoklarınıza ait hareketleri cari kodu ve adına göre de sınırlayabilirsiniz. İş Emri-Masraf Kodu: Stokunuz üretime yönelik bir hareketi içeriyor ise, ilgili stokun işemri kodu bu kolonda sıralanır. Giren Maliyet Değeri: İlgili satırdaki stok hareketinin tipi giriş ise, stokunuzun birim maliyeti ile depoya giren miktarının çarpılması sonucu hesaplanan, giriş maliyet değeri bu kolonda yer alır. Stoklarınıza ait hareketleri giren maliyet değerine göre de sınırlayabilirsiniz. Çıkan Maliyet Değeri: İlgili satırdaki stok hareketinin tipi çıkış ise, stokunuzun birim maliyeti ile çıkan miktarlarının çarpılması sonucu hesaplanan, çıkan maliyet değeri de bu kolonda yer alacaktır. Başka bir ifade ile bu stok çıkışının size olan maliyetidir. Stoklarınıza ait hareketleri çıkan maliyet değerine göre de sınırlayabilirsiniz. Kar veya Maliyet Farkı: Çıkan maliyet değeri ve çıkan satış değeri arasındaki fark, kar veya maliyet farkı olarak bu alana yansıyacaktır. Satış tutarının maliyet değerinden fazla olması durumunda aradaki fark karınızı, maliyet değerinin satış tutarından fazla olması ise maliyet farkını gösterecektir. Stoklarınıza ait hareketleri kar veya maliyet farkına göre de sınırlayabilirsiniz. Evet, tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına Bunları biliyor musunuz? başlığı altında söz etmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? 1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi stoklarınıza ilişkin hareketleri tablonuzda yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen stok hareketlerini listeleyebilir yada istediğiniz stok hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan özel seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için 34

35 filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin belli miktardan fazla olan yada az olan stok hareketlerinin listelenmesini sağlayabileceksiniz. 2. Tablonuzdan listelenen kolon başlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon başlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde Evrak Cinsi başlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mousenuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmektir. Bu işleme ilgili başlık üzerinde çarpı işareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen başlığın tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon başlığı ekleyebilmek için de kolon başlıkları üzerinde mousun sağ tuşuna basıp Alan seçicisi seçeneği seçilmelidir. Bu işlem sonrasında karşınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz başlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz başlığı mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda stok hareket föyüne özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz. 3. Yönetim menüsünde yer alan birçok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz butonlardan bazıları ile tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip ALT+K tuşlarına basmanız veya bu menüde yer alan Detaya İn seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi irsaliye olan bir hareket satırında ALT+K tuşlarına basarsanız, ilgili stokun irsaliyedeki bilgileri karşınıza gelir bu evrak üzerinde de ALT+D tuşlarına basarak stokunuz işlem gördüğü evrakın tüm detaylarını görebilirsiniz. Ayrıca bu menüden, imleciniz hangi kayıt üzerinde ise o kayda özel olacak bilgilerin girileceği editör ekranına ulaşılacaktır. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz. 4. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen stok hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kâğıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz. 5. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile seçili olan stok hareketlerinizi istediğiniz ortama (Excel, text, Xml, Html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz. 6. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile stok hareketlerinizi seçeceğiniz kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden kolon başlıklarına göre grupla seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne Bir sütuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken stok hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mousenuzla ilgili başlığı sürükleyip bu alana taşımazdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmenizde mümkündür. Bu işlem sonrasında föy ekranınızın gruplama kutusunda gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer seçenekler ile grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini 35

36 sağlayabileceksiniz. Ayrıca miktar, fiyat vb. başlıklarınız için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri görünümü sakla seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan butonlar ile de ulaşabilirsiniz. 7. Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile stoklarınıza ilişkin birçok yönetim ekranına tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Stoklarınızın ilişkili oldukları carilerin yönetim ekranlarına, parti lot numarasına, seri numarası yada renk ve beden detayına göre takip edilen stoklar için cihaz yönetim ekranına, parti-lot yönetimine, renk ve detayı ekranlarına anında ulaşabileceksiniz. 8. Bağlantı menüsünde yer alan seçenekler ile de stoklarınızın bağlantılı muhasebe fişi ve sipariş fişi evraklarını ekranınıza getirebileceksiniz., 9. Stok hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mousunuzla tıklamanız da yeterlidir. Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu Alana Göre Gruplandır: Stoklarınıza ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızda belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı gruplama kutusu aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak kolon yada kolonlar bu bölüme taşınacaktır. Dip Toplam: Bu seçenek ile toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb. kolonlar için dip toplam alınabilecektir. Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların toplamı alınır Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boş gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon başlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek Özelleştirme başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon başlıklarını mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız. Hizalama: Bu seçenek ile kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabileceksiniz. En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default genişliğe getirecektir. 36

37 En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun kolon genişliğini verecektir Beden Tanıtım Kartı (011730) Programlarımızda bedenli stoklarınızın hareketlerini beden numaralarına göre takip edebilirsiniz. Örneğin bütün özellikleri aynı olan (aynı tip, aynı renk, aynı kumaģ, aynı fiyat vs.) pantolonların 4 ayrı beden numaraları var. Bu stokların sadece beden numaraları farklı. ĠĢte bütün özellikleri aynı olup, sadece bedenleri farklı olan bu stoklar için 4 ayrı stok kartı açmak yerine, tek bir stok kartı ile ve beden takibi yaparak ayrı ayrı hareket girebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken ilk iģlem, bu programdan beden kodlarını ve kırılımlarını girmektir. Daha sonra stok tanıtım kartının detaylar ekranındaki bedenli mi? parametresini -evet- seçip, bir alt satıra da ilgili stokunuzun beden kodunu girmelisiniz. Bütün bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, hareket giriģlerinde (sipariģ), ilgili stokun kodu ve hareket miktarı girildikten sonra, ekran üzerinde beden kırılımlarını içeren bir pencere açılacaktır. Bu pencereden, biraz önce girdiğiniz hareket miktarının bedenlere göre dağılımını yapacaksınız. Örneğin miktar alanına 50 giriģi yaptıysanız ve beden kırılımları 36, 38, 40 ve 42 ise, 50 adet stok miktarının ne kadarının 36 beden, ne kadarının 38, 40 ve 42 beden olduğunu gireceksiniz. Böylece tek bir stokunuzun 4 ayrı bedene göre hareketlerini girmiģ olacaksınız. Bedenli stok takibinin mantığını bu Ģekilde açıkladıktan sonra, beden tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya geçebiliriz. Beden Kodu: Beden tanımlamalarında yapılacak ilk giriģ, her beden grubu için birer kod vermek olacaktır. Örneğin bedenler A beden kodunda, bedenler B beden kodunda gibi. Ya da Small-Medium-Large bedenleri C beden kodunda gibi. Bu tamamen stoklarınızın özelliklerine göre yapılacak bir tanımlamadır. Dilerseniz tek bir beden kodu girerek, bütün beden numaralarını bu kod altında toplayabilirsiniz. ġimdi bu alana ilk beden kodu giriģini yapınız. Beden İsmi: Bu alana yukarıda verdiğiniz koda iliģkin açıklayıcı bir isim girmelisiniz. Dilerseniz bu beden kodunda yer alacak kırılım numaralarını isim olarak girebilirsiniz. Örneğin beden koduna A girdiyseniz ve A kodunda beden kırılımları yer alıyorsa, ismi alanına da Ģeklinde bir giriģ yapabilirsiniz. Beden kod ve isimlerini girdikten sonra, sıra bu beden kodunun kırılımlarını tanımlamaya gelmiģtir. BaĢka bir ifade ile biraz önce girilen beden koduna hangi bedenlerin dahil olacağı tanımlanacaktır. Bunun için ekranın alt tarafındaki kırılımlar butonunu kullanılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda ekranınız üzerinde küçük bir pencere açılacaktır. Bu pencereye ilgili beden kodunun kırılımlarını girip ESC tuģu ile bir önceki ekrana geri dönünüz. Son olarak beden tanıtım kartını ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu kullanarak kayıt etmelisiniz. Diğer beden kod ve kırılımlarını da aynı Ģekilde girdikten sonra, stok kartında bedenli stok seçilen ve beden numarası girilen stoklarınız için hareket giriģlerine baģlayabilirsiniz. 6.3 Cari Hesaplar Bu menüde yer alan programlar ile çalıģmıģ olduğunuz cari firmaları programa tanıtacak ve her firmanın hareketlerini hareket föyü yardımıyla inceleyebileceksiniz. ġimdi bu programları daha yakından inceleyelim Cari Hesap Tanıtım Kartı (181110) Bu bölümden ihracat yapacağınız ve ihraç kaydıyla mal satacağınız firmaların her biri için; cari hesap tanıtım kartı düzenlenecektir. Cari firma tanıtım kartı programına girildiğinde karşınıza, üst bölümünde yan yana sıralanmış olarak altı adet butonun yer aldığı bir ekran gelecektir. İmleciniz bu ekranın kodu alanında konumlu olacaktır. Biz bu ekranda mevcut olan butonlardan, sadece ithalat ve ihracat işlemlerini ilgilendiren 37

38 Cari Firma Tanıtım Kartı ve Detay bilgiler Başlıklı butonlarla ilgili açıklamalara yer vereceğiz. Şimdi bu bölümle ilgili ayrıntılı açıklamalarımıza geçmeden önce sizlere kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Önemli Not: Aynı cari firmaya; farklı döviz cinsleri ile ihracat yapabileceğiniz olasılığını dikkate almalısınız. Bu durumda yapmanız gereken ilgili firma adına, her döviz cinsi için ayrı ayrı Cari firma tanıtım kartı düzenlemenizdir. Bu kartlardaki karışıklığı önlemek amacıyla; aynı firma adına farklı döviz cinsleri sebebiyle düzenlenmiş kartlara, nasıl ayıraçlar konacağı aşağıda Kodu alanında açıklanmıştır. Ayrıca, Detay bilgiler butonundaki açıklamalarımızı; lütfen dikkat ediniz. Cari Hesap Tanıtım Kartı Ekranı: Kodu: Bu alana, cari firmanın özelliklerini içeren, maksimum 25 hanelik alfa nümerik bir kod girilir (alfa nümerik kod; rakam ve harflerin birleşiminden oluşan koddur). Örneğin müşteri carisi tanımlıyor iseniz bu alana MUS001, satıcı carisi tanımlıyor iseniz bu alana SAT001 aynı şekilde diğer cari tanımlıyor iseniz bu alana DİG001 gibi bir giriş yapabilirsiniz. Böylece carilerinizi vereceğiniz kodlara göre de ayırt edebilirsiniz. SAT ile başlayanların satıcı firma, MUS ile başlayanların müşteri firma olduğunu belirlemiş olursunuz. Raporların istenilen detayda alınabilmesi için, kodlamanın dikkatli yapılması gerekir. Cari kodları girilmeden önce, firmanın ilişkide bulunduğu tüm cari firmaların incelenip, gruplamaların (sektörlere göre, bulundukları illere göre vb.) yapılmış olması siz kullanıcılarımıza tanımlamada yardımcı olacağı düşüncesindeyiz. Unvanı: Bu alana, tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın (müşteri, satıcı, diğer cari) unvanı girilecektir. Unvanı: Yukarıdaki alan unvan girişiniz için yeterli değilse, cari firma unvanını bu alana da girebilirsiniz. Hareket Tipi: Bu alandan yapacağınız seçim doğrultusunda tanımladığınız cariler ile gerçekleşecek hareketlerinizin tipini belirleyeceksiniz. Örneğin bazı carileriniz ile aynı anda hem alış hem de satış işlemini gerçekleştirebilirsiniz (yani hem satıcı firmanız, hem de müşteri firmanız olabilir), bazı carilerle de sadece alıma yönelik yada sadece satışa yönelik hareketiniz olabilir. Hatta bazı firmalarınız ile sadece parasal anlamda hareketiniz olabilir. Bu örnekleri pek ala çoğaltabiliriz. İşte bu alandan, tanımladığınız cari ile hangi hareketleri gerçekleştireceğinizi dolayısıyla carinizin hareket özelliğini belirleyeceksiniz. Programınız size aşağıdaki seçenekleri sunmaktadır. Mal ve hizmet alınır ve satılır. Mal ve hizmet sadece satılır. Mal ve hizmet sadece alınır. Sadece parasal hareket yapılır. Cari hareket yapılmaz. Evet, bu alandan, size uygun olan seçeneği seçerek cariniz ile gerçekleştireceğiniz hareketin tipini karta tanıtın. Cari Tipi: Bu alandan da tanıtım kartını girmekte olduğunuz carinin tipi belirlenecektir. Yani tanımladığınız carinin, satıcımı, diğer carimi yoksa müşterimi olduğu bu alandan belirlenebilecektir. Örneğin hareket tipi olarak Mal ve hizmet sadece satılır seçeneğini seçmiş iseniz bu carinin müşteriniz olduğunu bu alandan müşteri seçeneğini seçerek belirleyebilirsiniz. 38

39 Döviz Cinsi 1 2 3: Series 9000 ürünleri ile tüm hareketlerinizi minimum 3 farklı döviz cinsi bazında takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her yönetimin kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse, KUR9000'den seçilen ana dövizin hareket girişlerinde bir hükmü kalmaz, ancak raporlarda izlenebilir. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz TL (Türk Lirası). Demek ki tüm modüllerdeki hareket girişleri TL bazında yapılacaktır. Ancak bazı cari firmalardan TL ile değil, USD (Amerikan Doları), Eur (Euro) ile alım yapıyorsunuz. Bu durumda bu tür carileriniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte carilerinizi takip edeceğiniz orijinal döviz cinslerinin girişleri bu alanlara yapılacaktır. Yeni versiyonla birlikte programlarımızda carileriniz için 3 adet orijinal döviz tanımlayabilirsiniz. Orijinal döviz cinsini satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Muhasebe Kodu 1 2 3: Bu alanlar, cari firma hesaplarının muhasebeye entegre edildiği durumlarda önem kazanmaktadır. Tanıtım kartını girmekte olduğunuz carinizin seçtiğiniz döviz cinslerine göre, muhasebe hesap planınızda karşılık gelecek hesap kodunu bu alana girmelisiniz. Muhasebe Kod Artikeli: Bazı cari firmalarınızı muhasebe hesap planının dışında (muhasebe hesap planından girilemeyen) özel kodlar vererek takip etmek isteyebilirsiniz. Örneğin cari firmalarınızın muhasebe hesap kodları , şeklinde yapılandırılmış. Ama öyle carileriniz var ki, bunları diğerlerinden ayrı takip etmek istiyorsunuz. Örneğin ithalat yaptığınız cari firmaların muhasebe koduna ITH ibaresini gömmek istiyorsunuz. İşte bu durumda muhasebe kod artikeli alanına, maksimum 3 karakter uzunluğunda özel bir kod girebilirsiniz (örneğimizdeki ITH gibi). Daha sonra muhasebe kodunun bulunduğu satıra gidip, özel kodun geleceği alana CMA kodunu girmelisiniz. Örneğin aslında kodu olması gereken cari firma hesabına şöyle bir giriş yapabilirsiniz; CMA.002. Artikel olarak ITH girdiğimizi kabul edersek, bu cari firma ilk hareket gördüğünde ITH.002 hesap otomatik olarak açılacaktır. Muhasebe kod artikeli olarak 10 karakter uzunluğunda giriş yapabilirsiniz. Ana Cari Kodu: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan cari firmalardan alım yapıldığında, alınan malların faturaları malın alındığı cari firmalardan değil, bunların bağlı olduğu ana firmadan gelebilmektedir. Örneğin CAR01, CAR02, CAR03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı cari firma ile çalışıyorsunuz. CAR02 ve CAR03 carileri CAR01'e bağlı olarak çalışıyor. Siz malları CAR02 ve CAR03 firmalarından aldığınız halde (irsaliyelerde), bu malların faturaları CAR01 firmasından kesiliyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, CAR01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. CAR02 ve CAR03'den gelen irsaliyeleri, CAR01 carisinden gönderilen faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile CAR01'in gönderdiği faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. İşte cari kartının bu alanına, kartını girmekte olduğunuz cari firmanın bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. Ana cari mantığını yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde kullanabilmek için, ana cariye ait cari kartına da ana cari kodunu girmelisiniz. Örneğin CAR01'in kartına da ana cari kodu olarak kendi kodunu (yani CAR01 kodunu) girmelisiniz. Bir de, KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümündeki ana cariye ait irsaliyeleri getir parametresi -evet- olarak seçilmelidir. Temsilci Kodu: Kartı girilen cari firmayla ilgilenen, firmanızı bu cariye karşı temsil eden personelinizin kodunu bu alana girebilirsiniz. Temsilciler, FİNANS Yönetimi/Kartlar/Personel Tanıtım Kartı'ndan önceden tanımlanmış olmalıdır. Temsilci kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden seçebilirsiniz. Grup Kodu: Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız cari firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancıperakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan firmaları gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları cariler menüsünün grup tanıtım kartı bölümünden yapıldıktan sonra, bu alanda ilgili cari firmanın hangi cari gruba ait olduğu F10 tuşuna basılarak veya satır sonu butonu tıklanarak ulaşılacak pencereden seçilebilir. 39

40 Sektör Kodu: Kartı girilen carinin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine ilişkin sektör kodu bu alana girilecektir. Sektör tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Sektör Tanıtım Kartı programından önceden tanımlanmış olmalıdır. Bölge Kodu: Çalışmalarınızı bölgeler bazında ayırarak takip ediyorsanız, kartını girmekte olduğunuz cari firmanın hangi bölgede yer aldığına ilişkin kodu bu alana girebilirsiniz. Bölge tanımlamaları bu menünün son programı olan bölge tanıtım kartından yapılacaktır. Yukarıda sıraladığımız temsilci kodu, grup kodu, sektör kodu, bölge kodu ve ödeme tercihi (detaylar penceresinde) tanımlamaları yapıldığı takdirde, Finans yönetiminin ödeme işlemleri bölümünden bütün bu kriterlere göre cari firmalarınız için ödeme listeleri oluşturabilme, ödeme evraklarını bu listelerden yararlanarak otomatik olarak hazırlayabilme imkânına da sahip olacaksınız. Vergi Dairesi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi adını bu alana girmelisiniz. Vergi Daire No: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın vergi daire numarasını bu alana giriniz. Fatura Adres No: Bir cari firma için birden fazla adres girebilirsiniz. Ancak faturaların gönderileceği adres genellikle bir tanedir. Cari firma adreslerinin birden fazla olması durumunda, fatura adresinin hangisi olacağı, bu alanda tanımlanacaktır. Tabii ki fatura adres kodu girilmeden önce, ALT+R tuşlarına basarak 'adresler' penceresini ekrana getirmeli ve fatura adresi girilmiş olmalıdır. Sevk Adres No: Fatura adres koduna ilişkin açıklamalarımız bu alan için de geçerlidir. Yani, ilgili cari firmanızın birden fazla adresi olması durumunda, o cari firmaya sevkiyat yapılırken kullanılacak olan adres kodu bu alana girilecektir. Böylece irsaliyeler düzenlenirken, kodunu girdiğiniz adres otomatik olarak irsaliye üzerine yazdırılabilecektir. Basit Usulde Vergiye Tabi: Bu alandan tanımlamakta olduğunuz carinin basit usulde vergiye tabi olup olmadığı evet/hayır şeklinde belirtilir Web adresi: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz carilerin varsa Web adreslerini <http://www.mye.com.tr> şeklinde girmenizdir. Adres girişinden sonra satır sonu butonunu tıkladığınızda ilgili web sayfası otomatik olarak karşınıza gelecektir. Adresi: Bu alanda da sizden istenen tanımlamakta olduğunuz carilerin varsa mail adreslerini şeklinde girmenizdir. Adres girişinden sonra satır sonu butonunu tıkladığınızda posta kutusu ekranı otomatik olarak karşınıza gelecektir. Yetkili cep telefonu: Bu alanda da sizden istenen tanımladığınız firma için yetkili olan kişinin cep telefon numarasını bilgi amaçlı olarak girmeniz. Kayıt Tarihi: Cari kartının programa girildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihin olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz kayıt tarihi değiştirebilirsiniz. Evet, cari tanıtım kartı ekranında gördüğünüz alanları sıra ile açıklamaya çalıştık. Ekranınızın sağ tarafındaysa 2 adet, üst tarafında ise 4 adet buton yer almaktadır. Bu butonları tıkladığınızda ayrı ayrı pencereler ile karşılaşacak ve cari firmanıza ilişkin tanıtım girişlerinize bu pencerelerden devam edeceksiniz. Adresler butonunun işlevi nedir? Cari tanıtım kartında ALT+R tuşlarına basarsanız veya Adresler butonunu tıklarsanız, karşınıza cari firmanız için Cari hesap adresleri (041210) programından tanımladığınız tüm adreslerin detayı 40

41 gelecektir. Programlarımızda carileriniz için birden fazla adres tanımlayabilmeniz mümkün olmaktadır. İşte bu ekrandan da tanımlı olan tüm adresler listelenecektir. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni adres tanımlayabilecek, adreslerinizin yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalışmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta adreslerinizi XML formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ekranın üst bölümünde yer alan Görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim menülerinden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu menülerde yer alan seçeneklere ait detaylı bilgi için föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Bu ekrandan yeni adres girişi yapmak için ALT+E tuşlarına ya da yönetim menüsünde yer alan yeni kayıt tuşuna basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan carinize ait adres bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Adres girişlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla cari hesap adresleri (041210) programında verilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılarımıza detaylı bilgi için bu programa ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneririz. Yetkililer Butonu Cari tanıtım kartında ALT+K tuşlarına basarsanız veya Yetkililer butonunu tıklarsanız, karşınıza cari firmanız için Cari hesap yetkilileri (041310) programından tanımladığınız tüm yetkililerin detayı gelecektir. Programlarımızda carileriniz için birden fazla yetkili tanımlayabilmeniz mümkün olmaktadır. İşte bu ekrandan da tanımlı olan tüm yetkililer listelenecektir. Bunun yanı sıra tıpkı adresler butonunda olduğu gibi programdan çıkmadan yeni yetkili tanımlayabilecek, yetkililerinizin yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalışmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta adreslerinizi XML formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bu ekrandan yeni yetkili girişi yapmak için ALT+E tuşlarına ya da yönetim menüsünde yer alan yeni kayıt tuşuna basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan carinize ait yetkili bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Yetkili girişlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla Cari hesap yetkilileri (041310) programında verilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılarımıza detaylı bilgi için bu programa ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneririz. Detay Bilgiler Butonu Biz bu bölümde ithalat ve ihracat işlemlerini ilgilendiren alanlar hakkında bilgi vermeyi uygun gördük. Fiyat liste no: Bu alana, ilgili carinizden yapılan alımlarda sürekli olarak stok kartlarında tanımlı olan fiyatlardan biri geçerliyse, bu fiyatın liste numarasını girebilirsiniz. Fiyat no girildiğinde, evraklara otomatik olarak stokların girilen sıradaki fiyatları gelecektir. Kur hesaplama şekli: Farklı döviz cinsi ile çalışan firmalar (EUR, USD vb.) almış oldukları stokların satış fiyatlarının hangi kur üzerinden değerlendirileceğini bu alandan belirleyeceklerdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden (döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış) size uygun olan seçeneği seçin. Kur hesaplamalarının düzgün işleyebilmesi için günlük kur girişinin aksatılmadan girilmesini tavsiye ederiz. Örneğin satış tutarları USD olan stoklarınız için, satışlarının günlük döviz alış kuruna göre hesaplanmasını istiyor iseniz, bu parametre döviz alış olarak seçilmelidir. Örneğin X stokunuzun satış tutarının 100$ olduğunu düşünelim ve bu stok döviz alış kuru 1.25 TL olan bir günde satılmış olsun. Bu durumda stokunuzun satış tutarı 100x1,25=125 TL olarak hareket görecektir. Bu alanların dışındaki alanlara bilgi girmenize gerek yoktur Cari Hareket Föyü (041410) Cari hareket föyü; istediğiniz tarih aralığında cari firmalarınızın tüm hareket özetlerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarını izleyebileceğiniz bir programdır. Bu ekrana tediye makbuzu, fatura vb. evraklardan girilen tüm hareketler yansır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse'un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. 41

42 Ayrıca föy başlıklarında mouse'un sağ tuşuna basarak birçok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Bunlara ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak değinilecektir. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki; Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz evrak tipine bağlı olan cari hareketlerini listeleyebileceksiniz Seçtiğiniz cariye ait evrakların cinsini yada normal mi, iade evrakımı olduğunu baz alarak hareketlerinize farklı bir detayda listeleyebileceksiniz. Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin seçtiğiniz carinin borç tutarı 500 TL den fazla olan hareketlerini listeleyebileceksiniz. Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem, föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra cari hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Cari föyüne girildiğinde yapılacak ilk işlem hareketleri incelenecek cari firmanın seçilmesidir. Bunun için ekranınızın kodu alanında F10 tuşuna basarak cari firmanızı seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte carinizin adı ekranınıza otomatik olarak yansıyacak ve imleciniz Sorumluluk Merkezleri alanında konumlanacaktır. Bu aşamada sizden beklenen, hareket föyüne hangi sorumluluk merkezi yada merkezlerinden gerçekleşen hareketlerin yansıyacağını seçmenizdir. Sorumluluk merkezi seçilmesi bir zorunluluk değildir. Eğer cari firmanızın sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ALT+C tuşlarına basarak imlecinizi ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına getirip size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz. Herhangi bir tarih sınırlaması yapılmaz ise programınız dönem başından bu yana gerçekleşen tüm hareketleri ekranınıza getirecektir. Föy ekranınızın üst bölümünde de seçilen carinin devir, borç, alacak ve bakiye tutarlarının ne kadar olduğunu ana, alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca cari kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola işaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz cariden bir önceki veya bir sonraki carinizi ekranınıza getirebilirsiniz. Biz şimdi, ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: Cari firma hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Seri ve Sıra No: Cari firma hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla carilere ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: Cari firma hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin cari firmaya çek verilmişse, evrak tipi çek bordrosu, fatura kesilmişse fatura olacaktır. Cari hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağıntılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi toptan, perakende, ihraç kayıtlı veya fiyat farkı olacaktır. Carilerinize ait hareketleri cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Normal/İade: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Vade Tarihi ve Günü: Cari firma hareketlerinin vade tarihleri ve vade günleri bu kolonda yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse bu alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak olan 42

43 pencereden yapacakları seçime göre cari firma hareketlerini vade tarihi ve vade günlerine göre sınırlayabilirler. B/A: İlgili satırdaki cari firma hareketlerinin borç olarak mı, alacak olarak mı etkidiğini bu alanda görebilirsiniz. Cari firma hareketlerinizin borç ve alacak seçeneklerinden size uygun olanını seçip, sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Borç/Alacak: İlgili satırdaki cari firma hareketi borç ise ana döviz cinsine göre borç tutarı, alacak ise alacak tutarı bu kolonlardan izlenebilir. Dolayısıyla cari firma hareketlerinizi bu kolonlarda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak seçeneklere göre sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Tutar: İlgili satırdaki cari firma hareketinin ana döviz cinsine göre toplam tutarıdır. Ana Döviz Kur: Ana dövizin kuru bu kolonda yer alır. Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen cari firma hareketlerinin alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler. Karşı Hesap Cinsi, Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki cari firma hareketinin gerçekleştiği karşı cari tipi, cari kodu ve cari adını bu başlıklardan görebilirsiniz. Srm. Mrk. Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki cari firma hareketi hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşmiş ise, bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. Cari firma hareketlerinizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Evet, tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına Bunları biliyor musunuz? başlığı altında söz etmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? 1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi carilerinize ilişkin hareketleri tablonuzda yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz evrak cinsi ile gerçekleşen cari hareketlerini listeleyebilir yada istediğiniz cari hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan özel seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin borç hareketi belli tutardan fazla olan cari hareketlerinin listelenmesini sağlayabileceksiniz. 2. Tablonuzda listelenen kolon başlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon başlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde Evrak Cinsi başlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mousenuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmektir. Bu işleme ilgili başlık üzerinde çarpı işareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen başlığın tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon başlığı ekleyebilmek için de kolon başlıkları üzerinde mouseun sağ tuşuna basıp Alan seçicisi seçeneği seçilmelidir. Bu işlem sonrasında karşınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz başlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz başlığı mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda cari hareket föyüne özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer 43

44 alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz. 3. Görünüm Menüsünde yer alan seçenekler ile cari firmalarınızın hareketlerini seçeceğiniz kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden kolon başlıklarına göre grupla seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne Bir sütuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken cari hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mousenuzla ilgili başlığı sürükleyip bu alana taşımazdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmenizde mümkündür. Bu işlem sonrasında föy ekranınızın gruplama kutusunda gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer seçenekler ile grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca miktar, fiyat vb. başlıklarınız için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri görünümü sakla seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan butonlar ile de ulaşabilirsiniz. 4. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile seçili olan cari hareketlerinizi istediğiniz ortama (Excel, text, Xml, Html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz. 5. Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen cari hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kâğıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz. 6. Yönetim menüsünde yer alan birçok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde kısa yol tuşlarından bazıları ile tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip ALT+K tuşlarına basmanız veya bu menüde yer alan Detaya İn seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi satış faturası olan bir hareket satırında ALT+K tuşlarına basarsanız, ilgili carinin faturadaki bilgileri karşınıza gelir bu evrak üzerinde de ALT+D tuşlarına basarak fatura evrakının tüm detaylarını görebilirsiniz. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz. 7. Analizler Menüsünde yer alan seçenekler ile carilerinize ilişkin birçok yönetim ekranına tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Cari yönetim ekranlarına, ithalat ve ihracata yönelik çalışılıyor ise İthalat-İhracat yönetim ekranına, karşı cari hesap yönetim ekranına anında ulaşabileceksiniz. 8. Bağlantı Menüsünde yer alan seçenekler ile de carilerinizin bağlantılı olduğu muhasebe fişlerini ekranınıza getirebileceksiniz. 9. Cari hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim 44

45 Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mouseunuzla tıklamanız da yeterlidir. Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu Alana Göre Gruplandır: Carilerinize ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızda belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı gruplama kutusu aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak kolon yada kolonlar bu bölüme taşınacaktır. Dip Toplam: Bu seçenek ile toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb. kolonlar için dip toplam alınabilecektir. Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların toplamı alınır Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boş gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon başlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek Özelleştirme başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon başlıklarını mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız. Hizalama: Bu seçenek ile kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabileceksiniz. En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default genişliğe getirecektir. En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun kolon genişliğini verecektir. 6.4 Bankalar ÇalıĢtığınız bankaların, programa tanıtıldığı bölümdür. Bankalar menüsünü mouse göstergenizle tıkladığınızda karģınıza iki seçenekten oluģan bir alt menü gelecektir. ġimdi bu menüde yer alan programları sırasıyla incelemeye çalıģalım Banka Hesap Tanıtım Kartı (181501) Banka tanıtım kartına girdiğinizde çalıştığınız bankaların tanıtımlarını yapacağınız bir ekran ile karşılaşacaksınız. Şimdi bankalarınızı programa nasıl tanıtacağınızı adım adım açıklamaya çalışalım. Kodu: Çalıştığınız tüm bankalara maksimum 25 dijit uzunluğunda alfa nümerik kodlar vermelisiniz. Hareket girişlerinde ve raporlarda bankalarınızı bu kodlar ile takip edeceksiniz. 45

46 TCMB Banka Kodu: Çalıştığınız bankanın TCMB kodunu bu alana girmelisiniz. Kod girişi için F10 yardım ekranından yada satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak ekrandan yararlanabilirsiniz. TCMB Şube Kodu: TCMB banka kodu alanındaki seçiminize göre programınız, ilgili bankanın şube kodunu bu alana otomatik getirecektir. TCMB İl Kodu: TCMB Banka Kodu alanındaki seçiminize göre; ilgili bankanın bulunduğu ilin kodu, bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Adı: Kartını girmekte olduğunuz bankanın adı bu alana girilecektir. Şubesi: Çalıştığınız bankanın hangi şubesine ait kart açıyorsanız, ilgili şube adını bu alana giriniz. Firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz bankanın hangi firmanız için geçerli olacağını belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın banka kartı ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili bankanın işlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve bankanın bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir. Hesap No: İlgili bankadaki hesabınızın numarasını bu alana giriniz. Hesap No: İlgili bankadaki carinizin hesap numarasını bu alana girebilirsiniz. Hesap Tipi: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında 2 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, ilgili bankadaki hesabınızın mevduat hesabı mı, kredi hesabı mı? Olduğunu belirtmenizdir. Hesap tipini seçiniz. Hesap Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız hesap cinsleri ilgili bankadaki hesabınızın tipine göre farklılık gösterecektir. İlgili bankadaki hesabınız mevduat hesabıysa mevduat cinslerini, kredi hesabıysa kredi cinslerini içeren pencereler açılacaktır. Bu pencerelerden hesap cinsini seçmelisiniz. Döviz Cinsi: 9000 serisinde dolayısıyla FİNANS modülünde tüm hareketlerinizi aynı anda 3 farklı döviz cinsiyle takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her modülün kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse o banka ile ilgili girilen tüm hareketleri raporlarda kendi para biriminde inceleyebilirsiniz. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz TL (Yeni Türk Lirası). Demek ki tüm modüllerdeki hareket girişleri TL bazında yapılacaktır. Ancak bazı bankalardaki hesabınız USD (Amerikan Doları) hesabı. Bu durumda bu tür bankaların hareketlerini kendi para birimi ile de raporlarda izleyebilmeniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte ilgili bankadaki hesabınızın orijinal döviz cinsi girişi bu alana yapılacaktır. Evet, banka kartına ilk etapta yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi sıra ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz butonlara ilişkin açıklamalarımıza geldi. 1 Banka Detay Bilgileri Banka kartında yer alan ilk buton ile kartını girmekte olduğunuz bankaya ait vade farkı, kredi ve risk tavanları girişlerini yapacaksınız. Detay parametrelerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Vade Farkı alanına, ilgili bankanın vade farkları için uyguladığı faiz oranını, Kredi Tavanı alanına, ilgili bankanın size tanıdığı kredi tutarını, Risk Tavanı alanına, ilgili bankanın size tanıdığı risk tavanını girebilirsiniz. 46

47 Nakit Akışta Göz ardı Edilecek: Finans modülünün analizler bölümünde istediğiniz tarih aralığında gerçekleşen veya gerçekleşecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren nakit akış raporları yer almaktadır. Tanımlamakta olduğunuz bankanın bu raporlarda yer almamasını, başka bir ifade ile nakit akışta göz ardı edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimi yapmalısınız. Aynı Bankada Çek Tahsil Süresi: Tanıtımını yaptığınız bankaya ait takasa gönderilen çeklerin tahsil edileceği süreyi bu alana girebilirsiniz. Başka Bankada Çek Tahsil Süresi: Tanıtımını yaptığınız bankaya, farklı bankalardan gönderilen çeklerin tahsil edileceği süreyi de bu alana girebilirsiniz. Banka detay bilgilerini girdikten sonra ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak banka kartına geri dönebilirsiniz. 2 Mevduat Tiplerine Göre Durum Banka kartında yer alan bir diğer buton, ilgili bankanın son durum (tabloyu aldığınız andaki) borçalacak ve bakiye tutarlarını ana alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre göstermektedir. Banka son durumu karşınıza ilk geldiğinde değerler ana döviz bazında olacaktır. Dilerseniz bu tabloyu alternatif döviz ve varsa orijinal döviz bazında da alabilirsiniz. Bunun için tablonun üst bölümünde yer alan ilgili butonları tıklamanız gerekir (dövizli takip için Bkz.KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). 3 Dönemsel Durum Butonu: Banka kartının bu butonu, ilgili bankanın son durumunu tanımlı olan dönemler bazında göstermektedir. Bu butonu tıkladığınızda, dönemler bazında banka son durum tablosu karşınıza gelecektir. Tablo ekrana ilk geldiğinde değerler ana döviz cinsi bazındadır. Üst bölümdeki butonlardan ilgili olanını tıklayarak bankanın dönemsel son durumunu alternatif veya orijinal döviz cinsleri bazında alabilirsiniz. 4 Entegrasyon Kodları Muhasebe kodları butonunu tıklayarak, banka hareketlerinin muhasebeye entegre edilmesi için ilgili muhasebe hesap kodlarını girebilirsiniz. Tabii ki daha önce MUHASEBE modülünden ilgili hesapların açılmış olması gerekir. Banka Muh. Kodu: İlgili bankanın, ilgili şubesi ile işlem yapıldığında hangi muhasebe hesabının çalışacağını bu alana girmelisiniz. Muhasebe hesap kodlarının bir listesini F10 tuşuna basarak ya da satır sonu butonlarını tıklayarak görüntüleyip seçim yapabilirsiniz. Verilen Çek Muh. Kodu: İlgili bankaya çek verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Tahsil Edilen Çek Muh. Kodu: İlgili bankadan çek tahsil edildiğinde çalışacak muhasebe hesabının kodu bu alana girilecektir. Tahsil Edilen Senet Muh. Kodu: İlgili bankadan senet tahsil edildiğinde çalışacak muhasebe hesabının kodunu bu alana giriniz. Teminat Çek Muh. Kodu: İlgili bankaya teminat için çek verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Teminat Senet Muh. Kodu: İlgili bankaya teminat için senet verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. 47

48 Müşteri Krd. Kartı Muh. Kodu: İlgili bankada müşterilerinize ait kredi kartları için hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Firma Krd. Kartı Muh. Kodu: Bu alana da ilgili bankada firmanıza ait kredi kartları için çalışacak muhasebe hesabının kodunu girmelisiniz. Müşteri Havale Sözü Muh. Kodu: İlgili bankaya müşteriniz tarafından havale sözü verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Firma Havale Emri Muh. Kodu: İlgili bankaya firmanız tarafından havale emri verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız muhasebe hesap kodlarının girişi, firmanızdaki muhasebe sistemine göre farklılık gösterebilir. Örneğin bir bankanın her şubesi için ayrı ayrı verilen çekler hesabı açıp, bu hesapları banka kartından girebilirsiniz veya bir bankanın tüm şubelerindeki hesaplarınız için tek bir verilen çekler hesabı tanımlayabilirsiniz. Evet, banka kartına ilişkin açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Bu bölümden çıkmadan önce, girdiğiniz bilgileri ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmeyi unutmayınız Banka Hesap Hareket Föyü (071600) Banka hareket föyü, herhangi bir bankanızın istediğiniz tarihler arasında, istediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Banka hareketlerini hesap gruplarına (mevduat mı, verilen çekler veya tahsildeki çekler mi? vb.) göre sınırlayabilmeniz de pek tabi ki mümkündür. Bu föye yansıyacak hareketler; bankadan para çekme, bankaya para yatırma, bankalar arası virman dekontu evraklarından gerçekleşen hareketlerdir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse'un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy ekranlarında mouse'un sağ tuşuna basarak birçok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki; Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz banka hesap grubundan gerçekleşen hareketleri listeleyebileceksiniz Banka kartlarına ilişlin hareketleri evrakların tipine yada evrak cinslerine göre sınırlamalar getirerek farklı detaylarda listeleyebileceksiniz. Örneğin evrak tipi sadece bankadan para çekme olan hareketleri listeleyebileceğiniz gibi, evrak cinsi nakit olanları listeleyebileceksiniz. Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin ana döviz cinsine göre alacak tutarı, 500 TL ve üzerinde olan banka hareketlerinin listelenmesini filtrelemeler yardımıyla yapabileceksiniz. Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem, föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra banka hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Föyde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak bankanın kodunu girmektir. Banka kodlarını F10 listesinden ya da satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Banka kodu girildikten sonra o bankanın adı ilgili alana otomatik olarak gelecek ve imleciniz sorumluluk merkezleri alanında konumlanacaktır. Eğer bankanıza ilişkin hareketleri sorumluluk merkezlerine göre sınırlandırmak istiyor iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden sorumluluk merkezi/merkezlerini seçebilirsiniz. Bu durumda ilgili bankanın sadece seçtiğiniz sorumluluk merkezi/merkezlerinden kaynaklanan hareketleri listelenecektir. Ayrıca banka 48

49 hareketlerini banka hesap gruplarına (Banka mevduat, verilen çekler vb.) göre de sınırlayabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken banka hesap grubu alanından hareket detaylarını görmek istediğiniz hesap grubunu seçip enter tuşuna basmanızdır. Bunun yanı sıra bankanızın sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz Evet, bu girişlerden sonra bankanızın hareket özetleri tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Föy ekranınızın üst bölümünde de seçilen bankanın devir, giren, çıkan ve kalan tutarlarının ne kadar olduğu ana, alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntülenecektir. Banka kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola işaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz bankadan bir önceki veya bir sonraki bankanıza ait hareketleri ekranınıza getirebilirsiniz. Biz şimdi, ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: Banka hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Seri ve Sıra No: Listelenen banka hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla bankalara ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: Banka hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Bankaya nakit para yatırma, takasa çek çıkış bordrosu vb. Banka hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir (nakit, müşteri çeki, firma çeki, müşteri senedi, dekont gibi). Normal/İade: İlgili satırdaki hareketin normal giriş-çıkış hareketi mi, iade amaçlı yapılan giriş-çıkış hareketi mi olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Kullanıcılarımız isterlerse bankaların sadece iade hareketlerini ya da sadece normal hareketlerini görüntüleyebilirler. Vade Tarihi, Vade Gün: İlgili satırdaki banka hareketinin vade tarihi ve vade günü bu kolonlarda listelenir. Örneğin bankadan gönderilen havalelerin vade tarihleri bu kolondan izlenebilir. Kullanıcılarımız sınırlamalarını bu kolonlara göre de yapabilirler. Borç/Alacak: İlgili evraktan girilen hareketin bankayı borçlandırdığını veya alacaklandırdığını bu alanda görebilirsiniz. Dolayısıyla hareketler borç ve alacak tutarlarına göre de sınırlandırılabilir. Yapılacak tek işlem ilgili kolonlarda satır onu butonunu tıklayıp borç yada alacak seçeneklerinden uygun olanını seçmektir. Ana Döviz Cinsine Göre Borç: Banka ile ilgili olan hareketin ana döviz cinsine göre borç tutarıdır. Ana Döviz Cinsine Göre Alacak: Banka ile ilgili olan hareketin ana döviz cinsine göre alacak tutarıdır. Toplam (Ana Döviz Cinsine Göre): Banka ile ilgili olan hareketin ana döviz cinsine göre toplam tutarıdır. Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen banka hareketlerinin alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler. 49

50 Karşı Hesap Cinsi, Karşı Hesap Kodu ve Adı: İlgili satırdaki banka hareketinin gerçekleştiği yani bu hareketin ilişkili olduğu hesabın cinsi, kodu ve adı bu kolonlarda yer alır. Örneğin ilgili satırdaki hareket banka havalesi ise havalenin hangi cariye ait olduğunu bu kolondan görebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını bu alanlarda görebilirsiniz. Evet, tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına Bunları biliyor musunuz? başlığı altında söz etmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? 1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi bankalarınıza ilişkin hareketleri tablonuzda yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen banka hareketlerini listeleyebilir yada istediğiniz banka hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan özel seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin belli tutardan fazla olan yada az olan banka alacaklarının listelenmesini sağlayabileceksiniz. 2. Tablonuzdan listelenen kolon başlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon başlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde Evrak Cinsi başlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mousenuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmektir. Bu işleme ilgili başlık üzerinde çarpı işareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen başlığın tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon başlığı ekleyebilmek için de kolon başlıkları üzerinde mouseun sağ tuşuna basıp Alan seçicisi seçeneği seçilmelidir. Bu işlem sonrasında karşınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz başlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz başlığı mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda banka hareket föyüne özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz. 3. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile banka hareketlerinizi seçeceğiniz kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden kolon başlıklarına göre grupla seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne Bir sütuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken banka hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mousenuzla ilgili başlığı sürükleyip bu alana taşımazdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmenizde mümkündür. Bu işlem sonrasında föy ekranınızın gruplama kutusunda gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer seçenekler ile grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca tutar başlıkları için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri 50

51 görünümü sakla seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşları ile de ulaşabilirsiniz. 4. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile seçili olan banka hareketlerinizi istediğiniz ortama (Excel, text, xml, html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz. 5. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen banka hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kâğıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz. 6. Yönetim menüsünde yer alan birçok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz kısa yol tuşlarından bazıları ile tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip ALT+K tuşlarına basmanız veya bu menüde yer alan Detaya İn seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi bankadan para çekme olan hareket satırında ALT+K tuşlarına basarsanız, ilgili bankanın bankadan kasaya nakit çekme makbuzuna ait bilgileri karşınıza gelir bu evrak üzerinde de ALT+D tuşlarına basarak bankanızın işlem gördüğü evrakın tüm detaylarını görebilirsiniz. Ayrıca bu menüden, imleciniz hangi kayıt üzerinde ise o kayıda özel olacak bilgilerin girileceği editör ekranına ulaşılacaktır. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz. 7. Analiz menüsünde yer alan seçenekler ile bankanıza ilişkin birçok yönetim ekranına tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Örneğin bankalarınızın ilişkili oldukları cari hesap yönetim ekranları ile karşı carilere ait yönetim ekranlarına anında ulaşabileceksiniz. 8. Bağlantı menüsünde yer alan seçenekler ile de bankalarınızın bağlantılı muhasebe fişi evrakını ekranınıza getirebileceksiniz. 9. Banka hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mousenuzla tıklamanız da yeterlidir. Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu Alana Göre Gruplandır: Bankalarınıza ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızda belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı gruplama kutusu aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak kolon yada kolonlar bu bölüme taşınacaktır. 51

52 Dip Toplam: Bu seçenek ile toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb. kolonlar için dip toplam alınabilecektir. Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların toplamı alınır Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boş gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon başlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek Özelleştirme başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon başlıklarını mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız. Hizalama: Bu seçenek ile kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabileceksiniz. En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default genişliğe getirecektir. En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun kolon genişliğini verecektir. 6.5 Kasalar Bu bölümde yer alan programlar ile kullanmıģ olduğunuz kasalarınızı programa tanıtabilecek ve kasa hareketlerinizi föy ekranından inceleyebileceksiniz. ġimdi bu menüyü oluģturan programları sırasıyla inceleyelim Kasa Tanıtım Kartı (181000), Programlarımızda finansal hareketlerin kaynağı olan nakit, çek ve senetler için ayrı ayrı kasalar tanımlanmakta, tanımlı olan bu kasalar muhasebe hesaplarına bağlanmaktadır. Yapılan her türlü hareket, ilgili kasa seçilerek sadece o kasaya işlenir. Örneğin tahsilât makbuzu ile çek tahsil ettiyseniz, bu makbuzda aldığınız çek bedelinin hangi kasaya gireceği seçilecektir. Eğer tahsilât makbuzunda çek kasasından farklı bir kasa tipi seçmek isterseniz, program bu girişinizi kabul etmeyecek ve doğru kasanın seçilmesini bekleyecektir. Aynı şekilde nakit bir ödeme yaptıysanız, ilgili ödeme de nakit kasasına işlenecektir. Ayrıca carilerin açık hesaplarını, ödeme ve tahsilât yapılıncaya dek geçici bir süre kapatabilmek amacıyla verilen ödeme emirleri kasası ile müşteri ödeme sözleri kasası tanımlayabilmenizde mümkün olacaktır. Kartlar menüsünün bu bölümünden, nakit, çek ve senetleriniz için ayrı ayrı kasalar tanımlanmaktadır. Tüm tahsilât ve ödemelerde, bu bölümde tanımlanacak kasalar seçilerek hareket sonlandırılır. Başka bir ifade ile eğer tanımlanması zorunlu olan kasalar girilmemişse, FİNANS yönetiminde yer alan evraklar ile herhangi bir işlem yapmanız mümkün değildir. Şimdi kasa tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya çalışalım. Kasa tipi: FİNANS yönetimiyle çalışmalarınız sırasında 8 ayrı kasa tipine ihtiyaç duyacaksınız. Bunlar; 1 Nakit kasası: Nakit giriş-çıkışları için, 2 Çek kasası: Çek giriş-çıkışları için, 3 Karşılıksız çek kasası: Alınan veya verilen çeklerin karşılıksız çıkması durumda, 4 Senet kasası: Senet girişleri için, 5 Verilen senet kasası: Senet çıkışları için, 52

53 6 Protestolu senet kasası: Protesto edilen senetler için 7 Verilen ödeme emirleri kasası: Cari firmalar ile olan açık hesapların, ödeme yapılıncaya dek geçici bir kasaya ödeme yapılmış gibi kaydedip, hesabı kapatabilmek için kullanılacaktır. 8 Müşteri ödeme sözleri kasası: Müşterilerin açık hesaplarını, tahsilât yapılıncaya dek geçici bir kasaya tahsilât yapılmış gibi kaydedip, hesabı kapatabilmek için kullanılacaktır. Bu 8 ayrı kasa tipi için gerekli tanımlamaları yapmak durumundasınız. Kasa tiplerini (özellikle nakit kasasını) çoğaltma imkânınız vardır. Örneğin TL nakit kasası, USD nakit kasası gibi. Şimdi ilk kasa tipini seçiniz. Kasa kodu: Tanımlamakta olduğunuz kasanız için maksimum 25 dijitten oluşan alfa nümerik bir kod vermelisiniz. Kasa ismi: Kartını girmekte olduğunuz kasanın adı bu alana girilecektir. Örneğin çek kasası, nakit $ kasası gibi. Firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz kasanın hangi firmanız için geçerli olacağını belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın kasası ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili kasanın işlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve kasanın bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir. Kasa muhasebe kodu: İlgili kasa ile işlem yapıldığında hangi muhasebe hesabı (kasa hesabı) çalışacaksa, ilgili hesap kodunu bu alana giriniz. Kasa muhasebe hesaplarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Kasa döviz cinsi: İlgili kasa ile yapılan giriş-çıkışlarda hangi döviz cinsi geçerli olacaksa, döviz cinsini bu alanda belirteceksiniz. Örneğin kasa tipiniz nakit kasası. Ancak nakit kasasını da kendi içinde TL kasası, dolar kasası, mark kasası gibi gruplara ayırdınız. Bu durumda mark kasasını tanımlarken döviz cinsi mark, dolar kasasını tanımlarken dolar olmalıdır (Bkz. Kuruluş programı/sistem/muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Nakit akışta göz ardı edilecek: Finans yönetiminin analizler bölümünde istediğiniz tarih aralığında gerçekleşen veya gerçekleşecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren nakit akış raporları yer almaktadır. Tanımlamakta olduğunuz kasaya ait hareketlerin bu raporlarda yer almamasını, başka bir ifade ile nakit akışta göz ardı edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimi yapmalısınız. Bu kasa için yetkili kullanıcılar: Bu alanda sizden istenen tanımladığınız kasa ile işlem yapacak olan kullanıcı yada kullanıcılarınızı seçmenizdir. Bu ayrıntı ile amacımız; kullanıcılarınızın finans evrakları ile işlem yaparken yanlış kasayı seçerek yanlış kayıtlar oluşturmalarına engel olmaktır. Bu alana herhangi bir giriş yapılmaz ise tüm kullanıcılar tanımlı olan her kasa ile evrak giriş çıkışı yapabilecektir. Evet, kasa tanıtım kartına girilecek bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer siz de girişlerinizi bitirdiyseniz, kartınızı ALT+S tuşları ile kayıt etmeyi unutmayınız Kasa Hareket Föyü (051400) Kasa föyü; seçilen kasanın tüm hareketlerine anında ulaşıp, gerektiğinde hareket girişleri de yapılan bir programdır. Dolayısıyla bu ekranda da kasalarınızın hareketlerini, istediğiniz başlığa göre sınırlayabileceksiniz. Örneğin evrak tipi başlıklı kolondan, hareketlerini incelemek istediğiniz kasanın sadece bankadan para çekme hareketlerini listeleyebilir yada hareketlerinizi evrakların cinslerine göre detaylandırabilirsiniz. Program işleyiş ve içerik olarak banka hareket föyü ile hemen hemen aynı 53

54 özellikleri taşır. Aralarındaki tek fark bu ekranda sadece kasalara yönelik detayların listelenmesidir. Föye yansıyacak bilgileri özetleyecek olursak, seçilen kasanın işlem gördüğü tarihler ve evrakların seri numarası, evrakın tipi, cinsi (nakit, çek vb.), ilgili hareketin normal bir hareket mi yoksa iade amaçlımı düzenlendiği, vade tarihi ve günü, listelenen hareketlerde kasanın borç mu yoksa alacak hareketimi olduğu, bu hareketlerin (alacak/borç) ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre toplamları, kasaya karşılık çalışan karşı carinin cinsi, kodu, adı, bu hareketle ilişkili olan sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı ayrı ayrı listelenir. Dolayısıyla banka hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bu ekrana yönelik ayrıntılı bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. 6.6 Raporlar Bu bölümde; carileriniz, bankalarınız ve kasalarınıza iliģkin hazırlanan raporlara ulaģabileceksiniz Cari Hesaplar Raporlar menüsünün bu bölümünden; carilerinize iliģkin hazırlanan hesap ekstreleri, dövizli hesap ekstreleri ve fihrist dökümü raporları alınacaktır. ġimdi bu raporları sırayla inceleyelim Cari Hesap Ekstresi (044117) Cari hesap ekstresi; cari firmalarınızın, gireceğiniz tarihler arasındaki tüm hareketlerini stok veya sorumluluk merkezi detayları ile birlikte ana-alternatif-orijinal döviz cinsine göre listelemektedir. Hesap ekstresi parametreleri aşağıda açıklanmıştır. Sıralama şekli: Raporunuzu cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkânına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama ilk kod-son kod: Raporunuzda yer alacak carilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak cari firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak cari ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama kod yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına cari kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Firma/Firmalar: V14 serisi ile birlikte kullanıcılarımıza raporlarını, aynı veri tabanına bağlı hangi firma ya da firmalar için listeleyeceklerini belirleyebilme imkânı verilmiştir. Bu alandan yapacağınız firma seçimlerine göre raporunuz listelenecektir. İlk tarih-son arih: Ekstrede yer alacak hareketlerin hangi tarih aralığını kapsamasını istiyorsanız, bu alana ilk ve son hareket tarihlerini girebilirsiniz. 54

55 Döviz cinsi: Ekstrenin hangi döviz cinsiyle listelenmesini istiyorsanız, bu alanda karşınıza gelecek pencereden döviz cinsini seçiniz. İlk sorumluluk merkezi kodu-ismi: Cari firmalarınızın hangi sorumluluk merkezinden itibaren olan hareketlerini listelemek istiyorsanız, bu alana ilk sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Kod giriş yapılınca, sorumluluk merkezinin ismi bir alt satıra otomatik olarak gelecektir. Son sorumluluk merkezi kodu-ismi: Cari firmalarınızın hangi sorumluluk merkezlerine kadar olan hareketlerini listelemek istiyorsanız, bu alana son sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Kod giriş yapılınca, sorumluluk merkezinin ismi bir alt satıra otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk merkezi kod yapısı: Ekstre için baz alınacak sorumluluk merkezlerini bu merkezlerin kod yapısını girerek de belirleyebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kod yapısı bu alana girilmelidir. Stok hareket detaylı raporlansın: Ekstrenizi stok detaylı olarak yani cari firmalardan alınan stoklara ait kod, isim, miktar, birim fiyat, tutar ve iskonto-masraf-vergi bilgilerinin de dökümünüzde yer almasını istiyor iseniz bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra ilgili dökümde seçilen carilerin finans yönetiminden girilen evrak detaylarına da yer verilecektir. Cari hareket detaylı raporlansın: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda seçilen carilerin ekstrede finans, stok vb. tüm hareketlerine yer verilecek yalnız ilgili evrakların detayları dökülmeyecektir. Örneğin stok detayları dökümde yer almayacaktır. Sorumluluk merkezi detaylı: Ekstrenizi sorumluluk merkezi detaylı aldığınızda yani bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlediğinizde, bir cari firmanın hareketleri sorumluk merkezlerine göre ayrı ayrı tablolar halinde listelenir. Daha sonra diğer cari firmalar da bu şekilde listelenir. Sadece dönem içi toplamlar ve bakiyesi raporlansın: Hesap ekstresi dökümleriniz de sadece bakiyesi olan carilerin dökülmesini istiyor iseniz bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır. Nakil bilgisi raporlansın: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, biraz önce girdiğiniz ilk hareket tarihine devreden nakil bilgileri de (borç-alacak ve bakiye olmak üzere) listelenecektir. Her hesap ayrı sayfada raporlansın: Hesap ekstresi yazıya dökülürken, her bir cari firmanın bilgileri listelendikten sonra sayfa atlanmasını istiyorsanız bu parametrenin başında yer alan kutucu işaretlemelisiniz. Değerli kâğıtlar değerleme bilgileri rapora eklensin: Bu parametre ile amacımız farklı döviz cinsi ile alınmış yada verilmiş olan değerli kâğıtların (çek, senet vb.) carilerin orijinal döviz cinsilerine göre nasıl değerlendirildiğinin sonuçlarını tüm ayrıntılarıyla görmenizdir. Bunun için yapmanız gereken tek işlem ilgili parametrenin başında ki kutucuğu işaretlenmenizdir. Örneğin orijinal döviz cinsi TL olan bir cariden Euro olarak bir çek aldığınızda çekin alındığı gündeki TL değeri ile ödenmiş ise ödendiği gündeki TL değerinin ne kadar olduğunu, eğer ödenmemiş ise raporun alındığı günün kuruna göre değerinin ne kadar olduğunu tüm detaylarıyla izleyebileceksiniz. Değerli kâğıtlara ait tutarlar carilerin tüm hareketleri listelendikten sonra bilgi amaçlı olarak sizlere ayrı başlık altında sunulacaktır. Hesap durumu: Bu alanda kullanıcılarımıza Hareket görmüş hesaplar Bakiyesi olanlar Borçlu hesaplar Alacaklı hesaplar 55

56 Kapanmış hesaplar Seçenekleri sunulmaktadır. Bu aşamada yapılması gereken ekstrenin hangi hesap durumundaki cariler için listeleneceğinin belirlenmesidir. Hesap ekstresinde; cari firmanın hareket gördüğü tarihler, hareket evraklarına ait detay bilgiler ve ilgili tarihteki harekete ait borç-alacak tutarları ile o tarihteki bakiyeleri yer alır. Şimdi ekstrede yer alan bilgileri daha yakından inceleyelim; Önemli Not Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Tarih: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği tarihlerdir. Bu kolonda ayrıca ilgili cari firmanın kod ve isimleri ve sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, hareketlerin gerçekleştiği sorumluluk merkezi kod ve isimleri de yer alacaktır. Evrak ref. No: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği evrakların seri ve sıra numaralarıdır. Belge no: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği evraklara ait belge numarasıdır. Evrak cinsi: Hareketlerin hangi evrak cinsi ile gerçekleştiği bu kolonda yer alacaktır (alış faturası, satış faturası, gider makbuzu vb.) Hareket cinsi: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği hareket cinsidir. Örneğin ilgili satırdaki hareketin evrak cinsi alış faturası ise, hareket cinsi toptan, perakende, ihraç kayıtlı vb. olabilir. Evrak cinsi çek çıkış bordrosu ise, hareket cinsi firma çeki veya müşteri çeki olabilir. Ref. no: İlgili satırdaki cari firma hareketi çek ve senet ile gerçekleşmiş ise, bu alanda çek veya senede ilişkin referans numarası yer alacaktır. Vade: Hareketin vade tarihidir. Açıklama: İlgili satırdaki harekete ilişkin evraktan girilen açıklamadır. Stok kodu: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki hareketi oluşturan stokların kodlarını bu kolonda görebilirsiniz. Eğer bir hareket evrakında birden fazla stok yer alıyorsa, stok kodları alt alta bu kolonda yer alacaktır. Stok adı: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki hareketi oluşturan stokların isimlerini bu kolonda görebilirsiniz. Eğer bir hareket evrakında birden fazla stok yer alıyorsa, stok isimleri alt alta bu kolonda yer alacaktır. Miktar: İlgili satırdaki stok hareket miktarıdır. Birim fiyat: İlgili satırdaki stokun birim fiyatıdır. Tutar: İlgili satırdaki hareketin tutarıdır. Iskonto: İlgili satırdaki hareket için uygulanan iskonto tutarıdır. 56

57 Masraf: İlgili satırdaki hareket için uygulanan masraf tutarıdır. Vergi: İlgili satırdaki harekete tahakkuk eden vergi tutarıdır. Açıklama 1...Açıklama 10: Hareket evraklarına Ctrl+Q tuşları ile 10 satıra kadar açıklama girilebilmektedir. Eğer ilgili satırdaki hareketin kaynağı olan evrak için böyle bir açıklama girilmiş ise, girilen açıklamalar bu kolonlarda yer alacaktır. Ana -Alternatif-Orj. Döviz: İlgili satırdaki hareketin her bir döviz cinsini ayrı ayrı olarak bu kolonlarda görebilirsiniz. Kur: İlgili döviz cinslerinin kuru bu kolonda yer alır. Sorumluluk merkezi kodu-adı: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını, başka bir ifade ile hareketin kaynağı olan sorumluluk merkezinin kodu ve adını bu kolonlarda görebilirsiniz. Borç: İlgili satırdaki hareket cari firmayı borçlandırıyorsa, borç meblağı bu kolonda yer alacaktır. Örneğin ilgili satırdaki hareket cari firmaya yapılan bir ödeme satırı ise, ödeme meblağı bu kolonda yer alır. Alacak: İlgili satırdaki hareket cari firmayı alacaklandırıyorsa, alacak meblağını bu kolonda görebilirsiniz. Borç bakiye-alacak bakiye: Borç-alacak kolonlarının farkı, borç bakiye ya da alacak bakiye olarak bu kolonlara yansıyacaktır. Bu başlıklara ek olarak kullanıcılarımız değerli kâğıt olarak ifade ettiğimiz çek ve senetlerine yönelik yapılan masrafların toplamlarını da raporlarından görebileceklerdir. Yani carilerden alınan çek ve senetler protesto edilerek geri iade edildiğinde evrak üzerinden girilen masraf -1 ve masraf 2'ye ait toplamlarda raporda yer alabilecektir. Bu başlığın yada rapora eklenebilecek diğer başlıkların ekrandan izlenebilmesi için yapılması gereken tek işlem, kolon başlıklarının sıralandığı bölümün başında yer alan "Görünen kolonları seçmek için burayı tıklayın" bölümüne basmanız ve açılacak ekrandan değerlenen kâğıt masraf toplamı başlığını yada istediğiniz diğer başlıkları aktif duruma getirmenizdir. Bir başka yol ise ekranın kolon başlıkları üzerinde mouse'un sağ tuşuna basıp "Alan seçicisi" seçeneğini çalıştırmanız ve karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz başlığı mouse'un sürükle bırak özelliği yardımıyla istediğiniz bölüme taşımanızdır. Tüm bu başlıklar altında seçtiğiniz her bir carinin hareketleri ayrı ayrı bölümlerde listelenecektir. Öncelikle bir cariye ait değerlere yer verilecek daha sonra diğer carinin detaylarına geçilecektir. Eğer parametre ekranından Değerli kâğıtlar değerleme bilgileri rapora eklensin parametresini işaretlemiş iseniz bu durumda her bir cari için farklı döviz cinsine göre alınan yada verilen değerli kâğıtların nasıl değerlendirildiği bilgi amaçlı olarak sizlere sunulacaktır Cari Fihristi Dökümü (041830) Bu program ile cari firmalarınıza ilişkin sabit bilgilerin yani cari tanıtım kartı ekranından girmiş olduğunuz bilgilerin toplu halde dökümlerini alabileceksiniz. (Bu carilere müstahsil olarak takip etmiş olduğunuz carilerde dâhildir.) Programı çalıştırdığınızda yapmanız gereken tek işlem sıralama şekli alanındaki seçiminize göre tarama kod aralığı veya kod yapısı alanlarından carilerinizi seçmenizdir. Bu seçimle birlikte programınız, carilerinizin kodundan, unvanına, vergi dairesinden, vergi numarasına, muhasebe kodundan, bölge koduna, banka kodundan banka hesabına kadar her bir ayrıntısını sunacaktır. 57

58 Bu dökümde müstahsil carilerinize ait bilgileri, yani arazi dönümü, bağkur başlangıç ve bitiş tarihi, bağkur numarası, bağkur kuruluş cüzdanı vb. başlıkları izleyebilmek için yapmanız gereken tek işlem, ilgili başlıkları raporunuza dahil etmektir. Bunun için rapor ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün başında yer alan "Görünen kolonları seçmek için burayı tıklayın" bölümüne basmanız ve açılacak ekrandan istediğiniz başlıkları aktif duruma getirmenizdir. Bir başka yöntemde rapor ekranının kolon başlıkları üzerinde mouse'un sağ tuşuna basıp "Alan seçicisi" seçeneğini çalıştırmanız ve karşınıza gelecek ekrandan yine istediğiniz başlıkları mouse'un sürükle bırak özelliği yardımıyla istediğiniz bölüme taşımanızdır Bankalar Raporlar menüsünün bu bölümünden; bankalarınıza iliģkin hazırlanan ekstreleri ve fihrist dökümü raporları alınacaktır. ġimdi bu raporları sırayla inceleyelim Banka Ekstresi (044130) Banka ekstresiyle, çalıştığınız bankaların, istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen hareketlerinin evrak bazında dökümü alınacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, sıralama şeklinize bağlı olarak tarama kod aralığı ya da kod yapısı alanlarından bankalarınızı belirlemeniz, hemen akabinde tarih aralığını girmeniz, ekstrenizde bankanızın hangi hesap grubuna ait detaylara yer vereceğinizi belirtmeniz (mevduat hesabı mı? verilen çekleri mi?, tahsildeki çekleri mi? vb.), en son olarak da bankalarınıza ilişkin önceki dönemlerden nakil bilgisinin ve hareket detayının dökümünüzde yer alıp almayacağını seçmenizdir. Tüm bu gereklilikler sağladıktan sonra ekstreniz istediğiniz detayları size sunacaktır. Raporunuzda her bir bankanız ayrı ayrı listelenecek ve her bir bankanın seçtiğiniz hesap grubuna ait detayları evrak bazında verilecektir. Dolayısıyla banka hareketinin gerçekleştiği evrakın tarihi, belge numarası, evrakın cinsi (takasa çek çıkış, takastan çek ödeme vb.), hareket cinsi (müşteri çeki), referans numarası, karşı hesap cinsi, kodu, hesap adı (bankanın adı), karşı grubu (tahsildeki çekler, banka mevduat), en son olarak da ana ve orjinal döviz cinsine göre borç, alacak tutarı ve bakiyesi bilgisine yer verilecektir Banka Fihristi Dökümü (041810) Banka tanıtım kartından kartlarını açtığınız bankaların tüm detay bilgilerini bu bölümden listeleyebilirsiniz. Banka fihristi alabilmek için; fihriste dahil edilecek bankalara ait kod aralığı ve kod yapısını girmeniz yeterlidir. Eğer fihristte tüm detay bilgilerin yer almasını istemiyorsanız, döküm yerini seçtiğiniz ekrandaki Parametre DeğiĢtir/Kolon Ayarları bölümüne girerek ilgili tanımlamaları yapmalısınız Kasalar Raporlar menüsünün bu bölümünden; kasalarınıza iliģkin hazırlanan ekstreleri ve fihrist dökümü raporları alınacaktır. ġimdi bu raporları sırayla inceleyelim Kasa Ekstresi (044140) Kasa ekstresiyle, kodunu gireceğiniz herhangi bir kasanın, istediğiniz tarihler arasında gerçekleģen hareketlerinin dökümü alınacaktır. Kasa ekstresinin içeriği, kasa hareket raporuyla hemen hemen aynıdır. Yalnız, hareket raporunda bütün kasaların hareketleri listelendiği halde, ekstrede sadece kodunu gireceğiniz tek bir kasanın hareketleri listelenir. 58

59 Kasa Fihristi Dökümü (041820) Kasa tanıtım kartından kartlarını açtığınız kasaların tüm detay bilgilerini bu bölümden listeleyebilirsiniz. 59

60 7. İTHALAT MODÜLÜ Ġthalat ve Ġhracat yönetimi programının ikinci modülü Ġthalat iģlemlerine ayrılmıģtır. Bu bölümde yer alan programlar ile öncelikle ithalat iģlemlerinizi yürüteceğiniz kartlarınızı programa tanıtacaksınız. Daha sonra her bir ithalat kartından aldığınız sipariģleri ve faturaları programa girecek, gümrük giriģ beyannamesi ve döviz satıģ belgesi hazırlayabileceksiniz. Ayrıca bu modülde yer alan zenginleģtirilmiģ rapor programları ile ithalat hareketlerinizi ayrıntılı olarak inceleme imkânı bulabileceksiniz. Modülünüzün son menüsü olan Listeler ile de ithalat kartlarınızı, sipariģlerinizi ve faturalarınızı, ister evrak numarasına göre ister tarihe göre toplu olarak listeleyebileceksiniz. ġimdi bu kısa açıklamadan sonra bu modülü oluģturan her bir programı ayrıntılı olarak incelemeye baģlayalım. 7.1 Kartlar Ve Föyler Bu bölümde yer alan program ile yapacağınız her bir ithalat iģlemine yönelik kartlarınızı programa tanıtabileceksiniz. ġimdi Ġthalat kartlarını programa nasıl tanıtılacağınızı daha ayrıntılı olarak açıklayalım. 7.2 Evraklar Yardım Tuşları Ġthalat ve Ġhracat yönetimi programınızın Evraklar bölümünde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmıģ yardım tuģları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuģlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuģlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuģları açıklanmaktadır. F3 (Kart No): GiriĢi yapılan her evraka bir numara verilmektedir. Bu numara evrakların giriģ sırasına göre artarak devam eder. Ġlk girdiğiniz evrak (örneğin ithalat sipariģi) 1, beģinci sırada girilen evraksa 5 kart numarasına sahiptir. Evraklarınızın hareket giriģlerinin yapıldığı bölümde F3 tuģuna basıp kart numarası girerek, girilen kart numarasındaki evrakı görüntüye getirebilirsiniz. F4 (Üst Satırı Kopyala): Evrakınızın hareket giriģi yapılan herhangi bir alanında F4 tuģuna basarsanız, bir üst satırdaki bilgi imlecin bulunduğu alana kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında F4 tuģuna basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu imlecin bulunduğu alana kopyalanır. F6 (Stok Siparişleri): Faturadaki stok kodlarının üzerinde (Ġthalat faturası vb.) F6 tuģuna basarsanız, o stok ile ilgili tüm sipariģlerini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz stok sipariģleri ekranından seçim yaparak, bu seçiminizi fatura ekranına da taģıyabilirsiniz. F7 (Sıradaki Sipariş): SipariĢ karģılığı fatura kesiyorsanız (veya giriyorsanız), stok kodu alanında iken F7 tuģuna basarak, kodunu girdiğiniz stokun sıradaki sipariģini evrakınıza taģıyabilirsiniz. F8 (Sipariş Fişi Çağır): Bu tuģ yardımı ile sipariģ fiģlerinizi fatura ekranına çağırabilecek ve sipariģ fiģi karģılığında fatura kesebileceksiniz. SipariĢ fiģi çağırabilmek için, stok kodu alanında iken F8 tuģuna basmalısınız. KarĢınıza çağıracağınız sipariģ fiģine iliģkin seri (evrak no) ve sıra no'ların girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili sipariģ fiģinin seri ve sıra numaralarını girip F2 tuģuna basınız. SipariĢ fiģiniz fatura ekranına taģınacaktır. F9 (Cari Siparişleri): Stok kodu alanında iken F9 tuģuna basarsanız, faturasını kesmekte olduğunuz cari hesabınızdan alınan tüm sipariģlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz cari sipariģleri ekranından seçim yaparak, bu seçiminizi fatura ekranına da taģıyabilirsiniz. Yani sipariģ karģılığı fatura kesebilirsiniz. F10 (Yardımcı Tablo): Stok kodlarını, Ġthalat kodlarını, ihracat kodlarını vb. tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod giriģi alanında F10 tuģuna basarsanız, tüm stok, ihracat, ithalat vb. kodlarınızın isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaģabilirsiniz. Bu pencere 60

61 üzerinde AĢağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuģlarını kullanarak, dilediğiniz kodun üzerine gelip ENTER tuģuna bastığınızda, seçmiģ olduğunuz kodu, ilgili alana taģıyabilirsiniz. Eğer cari hesap kodu giriģ alanlarında F10 tuģuna basarsanız, bu sefer tüm cari hesaplarınızın isim ve kodlarını içeren bir tablo ile karģılaģacaksınız. Shift+F1 (Toplu Stok Çağıma): SipariĢ, fatura gibi evrakların, hareket giriģi yapılan bölümlerinde Shift+F1 tuģlarına basın. KarĢınıza bir ekran gelecektir. Bu ekrandan evrakınızda yer alacak stoklarınızı, sıralama Ģeklinize göre kod sınırları ya da kod yapısı girerek ekranınıza toplu olarak çağırabilmeniz mümkündür. Ekranınızda yer alan çarpan alanına da, çağırmıģ olduğunuz stoklar için miktar giriģi yapılacaktır. Bu alana 5 rakamını girmiģ olduğunuzu düģünürsek, evrakta yer alacak tüm stoklarınızın miktarları da 5 olacaktır. Böylece istediğiniz özellikteki stoklarınızı evrakınıza tek tek girmek yerine topluca çağırabilecek ve tek kalemde her stok için miktar giriģi yapabileceksiniz. Ctrl+A Ctrl+L: Evrak giriģ programlarında (faturalar, sipariģler vb.) CTRL+L tuģları evrak kilitleme fonksiyonunu yerine getirir. Bu fonksiyonu çalıģtırmak için, kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuģlarına basmanız yeterlidir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde iģlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar iģlem yapabilmek için CTRL+A tuģlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuģlara basıldığında sizden Ģifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan Ģifre, supervisor (SRV) Ģifresidir. Bu Ģifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar iģlem yapabilirsiniz. Ctrl+C (Stokun Maliyeti): Evrakların hareket satırlarında, stok kodu giriģlerinden sonra Ctrl+C tuģlarına basılırsa, o stokun maliyeti görüntülenebilir. Ctrl+K (Yekünden Iskonto Oluştur): Fatura evrakları üzerinde evrak yekünü üzerinden direkt olarak tutar girerek iskonto yapabilirsiniz. Bunun için Ctrl+K tuģlarına basıp, iskonto tutarını girmeniz gerekir. Daha sonra iskonto kartı ekrana gelecektir. Girdiğiniz meblağı ve yeni yekünü kontrol ederek esc tuģuyla evraka geri dönebilirsiniz. Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları): Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluģan açıklamanızı Ctrl+Q tuģları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan form tanımlamalarında yer verilmiģ ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları evrak formu dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz. Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuģlarına birlikte basarak, aynı seri numarasındaki (evrak no) fakat sıra numaraları farklı birden fazla evrakı yazıcıya dökebilirsiniz. Bunun için sadece yazıcıya dökülecek evrakların seri numarasını ve sıra numaralarını girip F2 tuģuna basmanız gerekir. Ctrl+R (Vergi Sıfırla): Fatura üzerinde Ctrl+R tuģlarına basarak hesaplanmıģ vergi tutarını sıfırlayabilirsiniz. Ctrl+K (Yekünden Iskonto Oluştur): Yekün; ara toplamdan iskontoların düģülüp, vergi ve masrafların eklenmesiyle elde edilen tutardır. Buna göre yekün üzerinden de Iskonto yapmak istiyorsanız CTRL+K tuģlarına basmalısınız. Bu tuģlara bastığınızda, yekün üzerinden uygulanacak Iskonto oranının girileceği bir pencere ile karģılaģacaksınız. Bu pencereden ilgili Iskonto oran veya miktarını girdikten sonra, Iskonto kartı (ALT+T) ekranına geçilecektir. Bu ekrandan girdiğiniz Iskonto oran veya miktarını kontrol edip esc tuģuyla evraka geri döndüğünüzde, girdiğiniz oran veya tutarın evrak yekününden düģüldüğünü göreceksiniz. ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariģ fiģi vb. evraklardan girilen hareket satırları üzerinde (özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun hareket satırına ulaģabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket giriģlerinin yapıldığı bölümde (stok kodu ve adı alanlarında) Alt+A tuģlarına basmalısınız. Bu iģlem sonrasında karģınıza Satır Arama baģlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, arayacağınız stoka iliģkin belirleyici olabilecek kod yada ismi aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girmenizdir. V14 serisi ile birlikte bu ekranda stoklarınızı barkod numaralarına göre de arayabileceksiniz. 61

62 Yapacağınız tek iģlem stok kodu alanına stoklarınızın barkod numarasını girmenizdir. Yani bu alana hem stok kodu hem de barkod numarası giriģi yaparak aramalarınıza cevap bulabileceksiniz. Bu iģlem sonrasında imleciniz arama Ģekli alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen arama iģleminizi nasıl detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız size EĢit olsun, içersin, baģlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun seçeneklerini sunacaktır. Dolayısıyla arama iģleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz. Bu alandaki seçiminiz Eşit olsun ise, aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği Ģekli ile dikkate alınacaktır. İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelimenin geçtiği tüm stoklar dikkate alınacaktır. Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiģ ise aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile baģlayan yada biten stoklar dikkate alınacaktır. Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden kullanıcılarımız için iģlevsel olacaktır, gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi birinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz rakamdan büyük yada küçük olan stoklar dikkate alınacaktır. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan arama iģleminize uygun olanını tıklamanıza yada F2 tuģuna basmanıza gelmiģtir. ġimdi bu butonların iģlevlerinden kısaca bahsedelim. Tüm Satırlarda Ara: Bu butonunun seçilmesi durumunda, programınız aradığınız stoku imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasında arayacak ve bulamaz ise arama iģlemine evrakın ilk satırından imlecin bulunduğu satıra kadar tekrarlayacaktır. İleriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda arama iģlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasını baz alacaktır. Geriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda ise arama iģlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve öncesini baz alacaktır. Bu butonlardan herhangi birinin seçilmemesi durumunda programınız otomatik olarak arama iģlemini ileriye doğru yapacaktır. ALT+E (Yeni Evrak): ALT+E tuģlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, önce ekranınızdaki evrakı boģaltıp, sonra yeni bir evrak çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki evrak (fatura, sipariģ vb.) üzerinde herhangi bir değiģiklik yaptıysanız, ALT+E tuģlarına basmanız halinde bu değiģiklikler kaybolacaktır. Dolayısı ile ALT+E tuģlarını değiģiklik yaptığınız evraklar açıkken kullanmamanız gerekir. Bu tuģun asıl iģlevi; evrakları sadece incelemek amacı ile çağırmanız halinde, ESC tuģunu kullanarak programdan çıkıp yeniden programa girmenizi, dolayısı ile zaman kaybını engellemek içindir. ALT+Q (Satır İptal): ALT+Q tuģlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını silebilirsiniz. Satır silme iģlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden yapılır. ALT+K (Yazıcıya Dök): ALT+K tuģlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karģılaģacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu ekrandan girip F2 tuģuna basarsanız evrakınız yazıcıya dökülecektir. Eğer daha önce tanımlanmıģ bir mesaj dosyası varsa, manüel olarak mesaj giriģi yapmanıza gerek yoktur. Bunun yerine F9 tuģuna basıp, ilgili mesaj dosyasının ismini girerek evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. 62

63 ALT+Z (Evrak Yaz): Evraklar üzerinde ALT+Z tuģlarına basarak, ilgili evrakınızı (fatura, sipariģ vb.) bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı ALT+U tuģları ile tekrar ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuģlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak karģınıza gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiģtirmek isterseniz, karģınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z tuģları ile evrakların dosyaya yazdırılması, özellikle aynı tür evrakların sıklıkla iģlem görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Örneğin sürekli çalıģtığınız bir müģterinize haftanın 4 5 günü sevkiyat yapıyorsunuz. Her seferinde aynı stoklar farklı miktarlarda çıkılıyor. ĠĢte bu durumda bir faturayı ALT+Z tuģları ile dosyaya yazdırıp, daha sonraki iģlemlerinizde bu dosyayı çağırarak sadece stok miktarlarını değiģtirmeniz mümkündür. Böylece sayfalarca süren fatura giriģlerinden kurtulmuģ olacaksınız. ALT+U (Evrak Oku ): ALT+Z tuģları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana çağırılabilmesi için ALT+U tuģları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z. ALT+R (Evrak Döviz Kuru): Fatura ve sipariģ fiģi evraklarının döviz cins ve kurlarını görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değiģiklik yapabilmek için ALT+R tuģlarını kullanmalısınız. Bu tuģlara bastığınızda karģınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aģağıda açıklanmıģtır; Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (bu bir satıcı firma veya müģteri firma olabilir), tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcısından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu satıcı ile olan alıģ-veriģleriniz sürekli Euro bazında yapılıyor. Dolayısı ile satıcı tanıtım kartından da döviz cinsi euro olarak seçilmiģ. Bu satıcınızdan gelen faturayı girerken, evrak döviz cinsi Euro olacaktır. Evrak döviz kuru da Euro nun o günkü kurudur. Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz. Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: 9000 serisinde hareket giriģleri 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 DEN seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. ĠĢte bu alanda, çalıģmakta olduğunuz Ģirket için seçilmiģ alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). ALT+L (Evrak İptal): Bkz. Kartlar Yardım TuĢları. ALT+V (Vergi Tablosu): Fatura ekranınız üzerinde iken ALT+V tuģlarına birlikte basarsanız, KUR9000 programınızın SĠSTEM/Vergi Parametreleri bölümünde tanımlı olan vergi oranları ve irsaliye veya fatura üzerinden hesaplanan vergi tutarlarını görüntüleyebilir, gerekirse hesaplamıģ vergi tutarları üzerinde değiģiklik yapabilirsiniz. ALT+N (Sonraki Evrak): Fatura ve sipariģ ekranında iken ALT+N tuģlarına basarak, girmiģ olduğunuz evraktan bir sonraki evrakı ekrana getirebilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikâyesi): SipariĢ ve fatura ekranında iken ALT+G tuģlarına basarak, genel kayıt yapısı penceresine ulaģabilirsiniz. ALT+M (Miktar Toplamı): Evrakların hareket satırlarındayken ALT+M tuģlarına basarsanız, evraka girilmiģ olan stokların her bir birim bazında miktar, ağırlık ve hacim toplamlarını görüntüleyebilirsiniz. ALT+T (Iskonto+Masraf): Fatura ekranınız üzerinde iken ALT+T tuģlarına birlikte basarsanız, Iskonto ve/veya masraf yüzde (veya tutar) giriģleri yapabilirsiniz. Iskonto+Masraf ekranına iliģkin bir 63

64 örnek aģağıda verilmiģtir. Aynı evraka 6 ayrı iskonto ve 4 ayrı masraf giriģi yapabilirsiniz. Iskonto ve masraf hesaplama yöntemleri 4 farklı Ģekilde yapılmaktadır. Bunlar; Iskonto Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza iskonto (veya masraf) uygulama tiplerinden oluģan küçük bir pencere gelecektir. Bu aģamada sizden istenilen, ilgili satırdaki iskonto ya da masrafın nasıl hesaplanacağını belirlemenizdir. Iskonto uyulama tiplerine iliģkin açıklamalar aģağıda verilmiģtir; 1- Brüt Toplamdan Yüzde: Brüt toplam, mal bedeli ile eģ anlamlıdır. Yani iskonto ve vergiler hariç, sadece stok kalemlerinin tutarıdır. Uygulama brüt toplamdan yüzde alarak seçilip ilgili yüzde giriģi yapıldıktan sonra, iskonto yüzdesi brüt toplam (mal bedeli) üzerinden hesaplanır. Örneğin irsaliye (veya fatura) brüt toplamı 5 TL. Bu irsaliye (veya fatura) üzerinden 3 ayrı iskonto hesaplatılacak (%10,15 ve 20 oranlarında). Her bir iskonto satırında bu uygulama tipi seçilip yukarıdaki yüzdeler girilirse, bu durumda her 3 iskonto yüzdesi de 5 TL üzerinden hesaplanır. 2- Önceki Ara Toplamdan Yüzde Alarak: Ara toplam, mal bedelinden iskontoların düģülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Uygulama önceki ara toplam üzerinden yüzde alarak seçilip ilgili yüzde giriģi yapıldığında, iskonto veya masraf yüzdesi, ara toplam üzerinden (daha önce uygulanmıģ iskonto varsa, bu iskonto tutarı mal bedelinden düģülür, masraf ve vergiler eklenir) iskonto bulunan değer üzerinden hesaplanır) hesaplanır. 3- Tutar: Iskonto uygulama tipi tutar seçildiğinde imleç yüzde alanında konumlanacak ve yüzde alanına girilecek tutar kadar evrak ara toplamına iskonto (masraf) uygulanacaktır. Önemli Not! AĢağıda açıklayacağımız Miktar*Tutar, Miktar2*Tutar, Miktar3*Tutar ve Miktar4*Tutar uygulama tipleri, KUR9000/Sistem/Stok-SipariĢ Parametreleri/iskonto Tanımlamaları bölümünden iskonto kartının girilmesi sureti ile kullanılabilecektir. BaĢka bir ifade ile bu uygulama tiplerini direkt olarak evraktan seçerek kullanmanız mümkün değildir. 4- Ana Miktar * Tutar: Evraklardaki stok miktarları üzerinden belirli bir tutar kadar iskonto yapmak veya masraf uygulamak istiyorsanız, iskonto uygulama tipi olarak bu seçeneği tercih edip, miktar alanına da miktar baģına yapılacak iskonto (veya masraf) tutarını girebilirsiniz. Örneğin irsaliye veya faturadaki stoklar için, miktar baģına 10.-TL iskonto yapmak istiyorsunuz. Evrakta yer alan stok miktarı adet olarak görülüyor. Bu durumda iskonto tipini seçip miktar alanına da 10 değerini girdiğinizde, ilgili stokunuz için; x 10 = tutarında iskonto yapılacaktır. Yani birim stok için 10- TL iskonto yapılıp, birim stok için bu tutar olacaktır. Yukarıda açıklamaya çalıģtığımız iskonto tipi stoklarınızın ana birimlerine uygulanacaktır. Uygulama tipi penceresinde miktar iskontosu (veya masrafı) olarak 3 seçenek daha yer alır. Bunlar; 5- Miktar2 * Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 2. birimine çevrilecek ve iskonto (veya masraf) ikinci birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Konuyu bir örnek yardımı ile pekiģtirmeye çalıģalım. Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) 4. Birim...Kilogram (1 kg. 2 adet) 64

65 Uygulama tipini miktar2*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 5.-TL girdiğinizi düģünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiģ olsun. ġimdi adetin kaç kutuya denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kutuda 10 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; / 10 = 1500 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek iskonto tutarı ise (iskonto kartının miktar alanına 5.-TL girdiğimizi hatırlayalım) 1500 x 5- = TL Olacaktır. 6- Miktar3*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 3. birimine çevrilecek ve iskonto (veya masraf) üçüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Miktar2*Tutar açıklamalarımızda verdiğimiz örnekten yararlanırsak; Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) 4. Birim...Kilogram (1 kg. 2 adet) Uygulama tipini miktar3*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 5-TL girdiğinizi düģünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiģ olsun. ġimdi adetin kaç koliye denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kolide 50 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; / 50 = 300 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek iskonto tutarı ise (iskonto kartının miktar alanına TL girdiğimizi hatırlayalım) 300 x 5- = TL 7- Miktar4*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 4. birimine çevrilecek ve iskonto (veya masraf) dördüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Iskonto kartına ilk girildiğinde seçebileceğiniz 6 iskonto tipini açıklamaya çalıģtık. Evrakınız için bir iskonto giriģi yaptıktan sonra, iskonto tiplerini içeren pencereye 2 hesaplama Ģeklinin daha eklendiğini göreceksiniz. Bunlar; 1. Iskontodan yüzde 1. iskonto sonrası ara toplamdan yüzde Seçenekleridir. Programınız size ikinci bir iskonto girmeniz durumunda, bu iskontoyu sadece birinci iskonto tutarı üzerinden belirli bir yüzde ile veya birinci iskonto sonrası ara toplamdan belirli bir yüzde ile hesaplatmanıza olanak tanımıģtır. Örnek: Ara Toplam: 2,3 1. iskonto Tutarı: 0,3 1. Iskonto Sonrası Ara Toplam: 2 65

66 Bu verilere göre ikinci iskontoyu 1. iskonto tutarı yani 0,3- üzerinden veya 1. iskontodan sonrası ara toplam yani 2 TL üzerinden hesaplatabilirsiniz. Tabloya eklenen bu 2 seçeneğin dıģında, yukarı açıkladığımız 4 iskonto tipine göre de hesaplama yapabilirsiniz. Ġkinci iskonto girildikten sonra iskonto tipleri penceresine 2 iskonto tipi daha eklenecektir. Bunlar; 2. iskontodan yüzde 2. iskonto sonrası ara toplamdan yüzde Bu seçeneklerden birini tercih ederek, 3. iskontonuzu 2. iskontodan yüzde alarak veya 2. iskonto sonrası ara toplam üzerinden hesaplatabilirsiniz. Iskonto tipleri bu Ģekilde artarak devam edecektir. Ta ki 6. iskontoyu girene dek. Yüzde: Yukarıda sıraladığımız iskonto tiplerine uygun olarak, vermek istediğiniz iskonto yüzdesini bu kolona girmelisiniz. Tutar: Eğer hesaplatılacak iskonto direkt tutar giriģi ise, bu alana iskonto tutarını girebilirsiniz. Evet, bir iskonto satırının nasıl tanımlanacağını yukarıda açıklamaya çalıģtık. TAB tuģuna basarak bir alt satıra geçip, -varsa- diğer iskontolar veya masraflar için de giriģlerinize (yüzde veya miktar giriģlerinize) devam edebilirsiniz. Eğer iskonto kartı ile iģlemleriniz bitti ise, ESC tuģuna basarak evraka geri dönebilirsiniz. ALT+D (Evrak Detay): Bu tuģ çalıģtırıldığı alanlara göre 3 farklı Ģekilde kullanılabilir. ġimdi bunları sıra ile açıklayalım; 1. Sadece faturalarda, fatura genel bilgilerinin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) girildiği herhangi bir alanda ALT+D tuşlarına basılırsa, ilgili faturaya açıklama girebileceğiniz, özel kodlar verebileceğiniz bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden aşağıdaki girişler yapılabilir. Sevk Adres No: Faturada yer alacak stokların sevk edileceği adres numarası (cari adres kartından girilen) bu alana girebilir veya F10 listesinden seçebilirsiniz. Fatura Özel Kodu 1 2 3: Faturanızı diğer faturalardan ayırmak için özel kodlar verebilirsiniz. Daha sonra özel kod giriģi yapılarak, sadece girilen özel kodları içeren faturaların raporları alınabilecektir. Örneğin özel kodunda X yer alan faturaları listeleyebilirsiniz. Kısacası, özel kod giriģi ile tamamen kendinize özel kriterler vererek raporlar alabileceksiniz. Eğer entegre çalıģıyorsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fiģ tarihini ve fiģ sıra numarasını da ALT+D penceresinden görme imkânına sahipsiniz. Bu pencerede yer alan muhasebe fiģine git butonunu tıklarsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fiģine ulaģmanız da mümkündür. 2. Evrakınızın fatura vb. hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde ALT+D tuşlarına basarak, ilgili satırdaki harekete ait detay bilgilerin girileceği ve hali hazırda yüklü bulunan detay bilgilerin izlenebileceği bir ekrana ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan girilebilecek detay bilgiler; Miktar2: Stoklarınızı 4 farklı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz (Bkz. Stok Yönetimi/Stok tanıtım kartı/ birimler penceresi). Bu birimlerin birbirleri ile bağlantıları katsayı giriģleri ile kurulur (örneğin adet- kutu-koli ve kilogram gibi). Dördüncü birimin, diğer üç birimden bağımsız bir birim olabileceği düģünülerek, evrak giriģlerinde bu birim bazında miktarlar ayrıca gösterilmektedir. Örneğin evrakta 10 adet stok iģlem görmüģ ve bu stokun 4. birimi kilogram olarak tanıtılmıģ ise, bu alanda 10 adet stokun kilogram cinsinden miktarı yer alacaktır. BaĢka bir ifade ile miktar2 alanında, hareket gören stokunuzun varsa- 4. birimi bazında miktarı yer alacaktır. Tabii ki bunun için stok kartının birimler penceresinden ilgili katsayı giriģleri de yapılmıģ olmalıdır. Eğer 4. birim katsayısı tanımlanmamıģ ise, bu alana miktar2 manüel olarak da girilebilir. 66

67 Açıklama: Evrakınızın ilgili satırdaki hareketine ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Ödeme Planı: Sadece evrakın ilgili satırındaki hareket için geçerli olacak ödeme planı bu alana girilebilir. Evrak detay bilgileri ekranından giriģ yapılmadan izlenebilecek detaylar aģağıda ayrıca açıklanmıģtır; Vergi Oranı - Vergi Tutarı: Alt+D tuģlarına bastığınız satırdaki stokun kartından girilen vergi oranı ve evraka yansıyan vergi tutarı bu alanlarda görülecektir. Hareket Döviz Cinsi-Hareket Döviz Kuru: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın cari karttan girilen döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X müģterisine bir fatura kesiyorsunuz. Bu müģteriye olan satıģlarınız sürekli dolar ($) bazında yapılıyor. Dolayısı ile müģteri tanıtım kartından da döviz cinsi $ olarak seçilmiģ. Bu müģterinize fatura keserken, hareket döviz cinsi $ olacaktır. Hareket döviz kuru da $ ın o günkü kurudur. Stok Döviz Cinsi-Stok Döviz Kuru: Hareket gören stokunuzun, stok tanıtım kartından girilen döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: 9000 serisinde hareket giriģleri 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 DEN seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. ĠĢte bu alanda, çalıģmakta olduğunuz Ģirket için seçilmiģ alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Entegre çalıģan bir firmaysanız, incelemekte olduğunuz faturanın muhasebedeki fiģ tarih ve fiģ sıra numarasını bu alanda görebilirsiniz. Vergi Sıfırla: HesaplanmıĢ vergi tutarını sıfırlamak için bu butonu tıklamanız yeterlidir. Satır Iskontosu: ALT+D tuģun bir baģka iģlevi, satır iskontosu girilmesine olanak tanımasıdır. Satır iskontosu girebilmek için (yani irsaliyenizdeki veya faturanızdaki herhangi bir stok satırı için iskonto girebilmek için), imleci o stok satırına getirip, önce ALT+D, sonra da ALT+T tuģlarına basmalısınız. Iskonto kartı karģınıza gelecektir. ġimdi, maksimum 6 farklı iskonto ile 4 farklı masraf oranı girebilirsiniz. Bir stok kalemine iliģkin iskonto ve masraf giriģini yaptıktan sonra, ESC tuģuna basarak irsaliye veya fatura ekranına geri dönünüz. BaĢka satır iskontosu hesaplatacaksanız, o satırın üzerine gelerek yine ALT+D ve sonra da ALT+T tuģlarına basınız. Iskonto kartı ile daha geniģ bilgi için evraklar yardım tuģları bölümünden ALT+T tuģunun açıklamalarını okuyabilirsiniz. Muhasebe Fişine Git: Eğer entegre çalıģıyorsanız, muhasebe fiģine git butonunu tıklayarak faturanın entegre edildiği muhasebe fiģine ulaģabilirsiniz. Sipariş Evrakına Git: Bu buton tıklandığında, ilgili evrak ile (irsaliye veya fatura ile) iliģkili olan sipariģ fiģi evrakına geçilecektir İthalat Tanıtım Kartı (181100) Yukarıda da değindiğimiz gibi, ithalat tanıtım kartı; yapacağınız her bir ithalat iģlemini tanımlamak üzere hazırlanmıģ bir karttır. Bu kart, ithalat iģlemlerinin ilk adımı olup ithalatınızla ilgili tüm bilgilerin topluca bulunduğu bir alandır. Programa girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. ġimdi bu ekranda gördüğünüz her bir alanın iģlevini ve nasıl giriģ yapmanız gerektiğini sırasıyla açıklayalım. 67

68 Kodu: Bu alanda sizden istenen; ithal edeceğiniz mallara yönelik takibini yapacağınız ithalat kartını hangi kod ile takip edeceğinizi girmenizdir. Örneğin ITH0001/2009 vb şekilde bir kod tanımlaması yaparak 2009 yılına ait ithalat kartlarını ayırt edebilirsiniz. Bu örnekler çoğaltılabilir. Adı: Bu alanda da sizden istenen kodunu tanımladığınız ithalata yönelik açıklayıcı olabilecek bir isim girişi yapmanızdır. Örneğin bu alana Parfüm İthalatı şeklinde bir açıklamanın girilmesi size hangi ithalat kartı ile işlem yaptığınızı anlamanız konusunda yardımcı olacaktır. Bağlı firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz ithalat kartının hangi firmanız için geçerli olacağını belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka firmanın ithalat kartı ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili ithalat kartının işlem yapılan firma için geçerli olmadığı ve ithalatın bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir. Şubesi: Bu alanda da sizden istenen tanımladığınız ithalat kartının seçtiğiniz firmanın hangi şubesine ait olduğunu belirtmenizdir. Cari Kodu: Tanımladığınız ithalat kartı ile hangi firmadan mal ithalatı yapacağınızı seçmenizdir. Yani bu alana bu kart aracılığı ile mallarınızı hangi firmadan ithal edeceğinizi girmeniz gerekecektir. Cari Adı: Cari kodu alanında yaptığınız seçime göre; ithalatı gerçekleştireceğiniz firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz Cinsi: Bu alana seçtiğiniz carinin takip edildiği döviz cinsi otomatik olarak yansıyacaktır. Çıkış Ülke Tipi: Bu alanda da yapılması gereken ithal ettiğiniz malların ait olduğu firmanın hangi ülke kapsamında olduğunu belirtmenizdir. Programınız bu alanda size AB Ülkesi, Üçüncü Ülke ve Anlaşmalı Ülkeler olmak üzere üç seçenek sunacaktır. İthalata yönelik işlem yapan firmalar için ithalat yaptıkları ülkenin AB ( Avrupa Birliği ) ülkelerine mi, Üçüncü ülkelere mi yoksa Anlaşmalı ülkelere mi dahil olduğunu bilmeleri hazırlayacakları Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) için son derece önem arz etmektedir. Çıkış Ülke Kodu: Bu alanda yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz ithalat kartı ile ithal edeceğiniz malların ait olduğu ülkenin kodunu girmenizdir. Ülke tanımlamaları Kuruluş programının Sistem/Genel tanımlar/ülke tanımları (092112) programından yapılmaktadır. Birçok ülke kodu programınıza otomatik yüklenmiş olup size hazır olarak sunulacaktır. Teslim Şekli: Bu alanda sizden beklenen, ithalatınız hangi teslim şekli ile yapacağınızı belirtmenizdir. Programınız size uluslararası ticarette kullanılan teslim şekillerinin hemen hemen hepsini sunacaktır. Şimdi bu alanda gördüğünüz teslim şekillerinin neleri ifade ettiğini birkaç cümle ile açıklamaya çalışalım. CFR (Mal Bedeli veya Navlun): Bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış, yükleme limanında malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur. CFR terimi satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. CIF (Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun): Bu terim ile satıcı CFR'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak, malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder. Alıcı bu terim ile satıcının sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülüğü bulunduğunu bilmelidir. Bu terim satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. Bu terim sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa CIP terimini kullanmak daha uygun olur. 68

69 CPT (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim satıcının, malın kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli navlunu ödediği anlamına gelir. Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer. Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesinde demir, kara, deniz, hava, iç su taşımacılığı yada bunların birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşımacılık işlemini üstlenen kimsedir. CIP (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcı CPT'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı kargo sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder DAF (Sınırda Teslim): Bu terim satıcının teslim yükümlülüğünün, malların ihraç için gümrükten geçirilip, sınırda belirlenen yer yada noktada ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce emre hazır tutulmasıyla sona ermesini ifade eder. Sınır terimi, ihraç ülkesinin sınırı da dahil olmak üzere herhangi bir sınır için kullanılabilir. Dolayısıyla, terimin içinde söz konusu sınırın her zaman nokta ya da yer belirtilerek kesin şekilde tanımlanmış olması hayati olarak önem taşımaktadır. DDB (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması, ithal gümrüğünden geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır. EXW terimi satıcı için ne kadar az yükümlülük ifade ediyorsa, DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade etmektedir. DDU (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde, belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır (İthalat için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar hariç). Alıcı malların zamanında ithal için gümrükten çekilmemesinden kaynaklanan ek gider ve rizikoları üstlenmek durumundadır. DEQ (Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak): Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak) Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malları belirlenen varış limanında ithal gümrüğünden geçirilmiş olarak, rıhtım üzerinde alıcı emrine hazır tutmakla sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınmasıyla ilgili vergi, resim ve diğer harçlarda dahil olmak üzere tüm riziko ve giderleri üstlenir. Bu terim satıcı dolaylı yada dolaysız yoldan ithal lisansı sağlayamayacaksa kullanılmamalıdır. Eğer taraflar malların alıcı tarafından gümrükten geçirilmesi ve gümrük vergilerinin ödenmesini istiyorlarsa "dutiy paid" yerine "duty unpaid" terimini kullanmalıdır. Eğer taraflar satıcının yükümlülükleri arasından malların ithali için ödenecek bir takım giderleri çıkarmak istiyorlarsa (KDV gibi) bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekleyerek kesinleştirmelidirler. DES (Gemide Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malı belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır tutmakla sona erer. Satıcı, malların belirlenen varış limanına getirilmesi için gereken tüm gider ve rizikoları üstlenir. Bu terim sadece deniz veya iç su taşımacılığı için kullanılabilir. EXW (Ticari İşletmede Teslim): Satıcının malları işletmesinde (fabrika,depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden yada malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir. Bu teslim 69

70 şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir. FAS Gemi Doğrultusunda Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen limanda malların gemi doğrultusunda rıhtım veya mavnaya konmasıyla sona erer. Bu da, bu andan itibaren, malla ilgili tüm gider, yitik veya hasar rizikolarının alıcı tarafından üstlenilmesi anlamındadır. Malın yükleme, boşaltma, nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. FAS'da sözleşmede belirtilen satış bedeline hem mal bedeli, hem de rıhtıma kadar yapılan nakliye ücreti dahildir. Bu terim, alıcının ihraç için malları gümrükten çekmesi gerektiğini belirtir. Alıcı doğrudan yada dolaylı olarak ihraç işlemlerini yerine getirmeyecekse kullanılmamalıdır. Bu terim yalnızca deniz veya iç su taşımacılığında kullanılır. FCA (Taşıyıcıya Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer yada noktada teslimi ile son bulur. Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satışının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir. FOB (Gemi Bordasında Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini açtığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa (örneğin roll-on/roll-off veya konteyner taşımacılığında olduğu gibi) FCA teriminin kullanılması daha doğru olur. Ödeme Şekli: Bu alanda sizden istenen, tanımlamakta olduğunuz ithalat kartı ile yaptığınız ithalatlar sonrasında ödemenin hangi şekilde yapılacağını belirtmenizdir. Programınız size aşağıdaki seçenekleri sunacaktır. L / C akreditifi, CASH peşin ödemeyi, C.A.D. vesaik mukabili ödemeyi, C.A.G. mal mukabili ödemeyi, CASH + C.A.D. bir kısmı peşin bir kısmı vesaik mukabili ödemeyi, CASH + C.A.G. bir kısmı peşin bir kısmı mal mukabili ödemeyi anlatmaktadır. Aracı Banka Kodu: İthalatınıza aracılık yapan bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Aracı Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Aracı Banka Şubesi: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın şubesi bu alana otomatik olarak gelecektir. İthalat Gümrüğü Kodu: Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ithalat gerçekleştirmediyseniz bu alanı boş bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmış bir ithalat işleminin kartını dolduruyorsanız, GGB nin tescil edildiği (onaylandığı) gümrük idaresinin kodunu, bu alana girmelisiniz. Gümrük idare tanımlamaları Kuruluş programınızın Sistem/Genel tanımlar/gümrük idareleri tanımları (92113) programından yapılmaktadır. Birçok gümrük idaresinin kodu programınıza yüklenmiş olup size hazır olarak sunulacaktır. 70

71 İhracat Gümrüğü: Kodu girilen gümrük idaresinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. GGB Tarihi ve GGB No: Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ile ithalat yapmadıysanız, bu alanları boş bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmış bir ithalat işleminin kartını dolduruyorsanız, bu alana GGB (Gümrük Giriş Beyannamesi)' nin düzenlendiği tarih ile GGB nin numarasını girmelisiniz. Taşıma Şekli: Bu alanda da sizden istenen yapacağınız ithalatın hangi taşıma ile olacağını belirtmenizdir. Programınız taşıma şekli olarak size aşağıdaki seçenekleri sunacaktır. Bu aşamada ithalatınızı hangi seçenek ile gerçekleştirecek iseniz seçiminizi yaparak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Deniz yolu ile Kargo ile Konteyner ile Karayolu ile Demiryolu ile Havayolu ile Vasıta No: Yukarıda seçtiğiniz taşıma şeklindeki aracın nosunu, bu alana bilgi amaçlı olarak girebilirsiniz. Nakliyeci Kodu: İthal ettiğiniz malların taşınması ile ilgilenen Nakliyeci firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Nakliyeci kodlarını F10 listesinden seçebilirsiniz. Nakliyeci Adı: Nakliyeci kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili nakliye firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Gümrük Müşaviri Kodu: Gümrük işlemlerinizi yapan kişi yada firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Gümrük müşaviri kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Gümrük Müşaviri Adı: Gümrük müşaviri kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili gümrük müşaviri kişinin yada firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Muhasebe Grup Kodu: Ortak özellikte olan ithalat kartlarınızı aynı muhasebe grubuna bağlayarak, bu kartlar ile ithal ettiğiniz malların masrafları için çalışacak muhasebe kodlarını otomatik olarak açabilirsiniz. İthalat muhasebe grubu kavramıyla ilgili geniş açıklamalarımız Kartlar ve Hareket Föyleri/ithalat/İthalat Muhasebe Grup Tanıtımı bölümünde verilmiştir. Menşe ülke tipi-kodu: İthal ettiğiniz malların hangi tip ülkeden üretildiğini gösteren ülke tipini ve ülke kodunu bu alanlardan seçeceksiniz. Menşe ülke adı: Menşe ülke kodu seçiminize göre ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Muhasebe Kodları Butonu İthalat tanıtım kartı üzerinde yer alan Muhasebe kodları butonunu tıkladığınızda ekranınızın üzerine muhasebe kodları başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan, tanıtımını yapmakta olduğunuz ithalat kartı ile ithal edeceğiniz malların, masrafları için çalışacak muhasebe hesap kodlarının girişi yapılacaktır. Örneğin ithal ettiğiniz malın bir yerden başka bir yere taşınması (navlun masrafı) için yapılan ödeme ile bu mallar için ödenen gümrük vergisi sizin için masraf teşkil etmektedir. Zaten ekranınızda ithalat ile ilgili yapılabilecek masraflar, Navlun, Sigorta,Gümrük vergi ve resimler, Banka masraf ve fonları ve Diğer masraflar ( ) alt alta sıralanmış şekilde yer alacaktır. Muhasebe kod girişlerini yapmadan önce, ithalat masraflarınızın için çalışacak hesapları, muhasebe modülünüzün hesap planı ve kartları programından tanıtmış olmalısınız. Muhasebe kodlarının girişi, entegre çalışılması durumunda önem kazanmaktadır. O kart ile ilgili kesilen faturalar muhasebeye entegre edilirken, bu pencereden girişi yapılan muhasebe hesapları çalışacaktır. Şimdi ekranınızda gördüğünüz masraf alanları için çalışacak muhasebe kodlarının girişlerine başlayabiliriz. Bunun için 71

72 yapmanız gereken, ilgili masraf alanlarında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili masraflar için çalışacak muhasebe hesap kodunu seçmek olmalıdır. Eğer ortak özellikleri bulunan ithalat kartlarınızı aynı muhasebe grupları altında toplamış iseniz, bu kartlara ilişkin muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak ithalat tanıtım kartına taşınmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için Kartlar ve Hareket Föyleri/ithalat/İthalat Muhasebe Grup Tanıtımı bölümünden ilgili tanımlamaları yapmanız gerekir. Daha sonra İthalat tanıtım kartının ana ekranında yer alan muhasebe grup kodu alanına tanıttığınız muhasebe gruplarından ilgili olan kodu girmelisiniz. Bu girişten sonra entegrasyon kodları penceresi açıldığında, ilgili karta ait bütün muhasebe hesap kodlarının (muhasebe grup ve kod tanıtım programındaki girişlerinizden alınarak) otomatik olarak geldiği görülecektir. Masraf Dağıtım Kriterleri Bu butonu tıkladığınızda karşınıza Masraf dağıtım kriterleri başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda malların ithali sırasında yapılacak tüm masrafların alt alta sıralandığını göreceksiniz. Bu durumda sizden istenen, ilgili masraf alanlarının hesaplanmasında hangi kriterlerin baz alınacağını belirtmenizdir. Bu kriterler, mal bedeli, malın ağırlığı, malın hacmi ve mal miktarı seçeneklerini içermektedir. Örneğin ithal ettiğiniz mal için navlun hesaplaması malın ağırlığına göre yapılacaksa, Navlun alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden mal ağırlığı seçeneğini seçmelisiniz. Diğer masraf alanları içinde (sigorta, gümrük vergi ve resimler, Banka masraf ve fonları ve diğer masraflarda ) satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden uygun olan seçeneği seçmelisiniz İthalat Föyü (181500) İthalat hareket föyü herhangi bir ithalatınızın, istediğiniz tarihler arasında, istediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen ve istediğiniz hesap grubuna yani navlun, sigorta, gümrük vergi resimlerine vb. dahil olan hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Bu föye yansıyacak hareketler; alış, satış faturaları, ithalat masrafları dağıtım dekontu evraklarından gerçekleşen hareketlerdir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse'un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mousun sağ tuşuna basarak birçok detaya tek bir tıklamayla ulaşabileceksiniz. İthalat hareket föylerinin kullanımı hizmet hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu programda ithalat hareketlerinin baz alınmasıdır. Dolayısıyla Hizmet hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz? başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu bölümler ayrıntılı olarak anlatılmayacak sadece ekranda gördüğünüz başlıkların neler olduklarına değinilecektir. Tarih: İthalat hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimini yapabilirsiniz. Seri ve Sıra No: Listelenen ithalat hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla ithalata ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: İthalat hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin alış faturası gibi. İthalat hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Cinsi: İlgili satırdaki ithalat hareketinin cinsidir. Hareket cinsi, evrak tipiyle bağlantılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi ithalat masraf faturası vs. olacaktır. İthalat hareketlerinizi cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. 72

73 N/İ: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse ithalatın sadece iade hareketlerini ya da sadece normal hareketlerini görüntüleyebilir. Vade Tarihi ve Günü: İthalat hareketlerinin vade tarihleri ve vade günleri bu kolonda yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse bu alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak olan pencereden yapacakları seçime göre ithalatların vade tarihi ve vade günlerine göre sınırlayabilirler. B/A: İlgili satırdaki ithalatlarınızın borç olarak mı, alacak olarak mı etkidiğini bu alanda görebilirsiniz. İthalat hareketlerinizin borç ve alacak seçeneklerinden size uygun olanını seçip, sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Borç/Alacak: İlgili satırdaki ithalat hareketi borç ise ana döviz cinsine göre borç tutarı, alacak ise alacak tutarı bu kolonlardan izlenebilir. Dolayısıyla ithalat hareketlerinizi bu kolonlarda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak seçeneklere göre sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Tutar: İlgili satırdaki ithalat hareketinin toplam tutarıdır. Ana Döviz Kur: Ana dövizin kuru bu kolonda yer alır. Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen ithalat hareketlerinin alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler. Karşı Hesap Cinsi, Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki ithalat hareketinin gerçekleştiğini karşı cari tipi, cari kodu ve cari adını bu başlıklardan görebilirsiniz. Srm. Mrk. Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki ithalat hareketi hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşmiş ise, bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. İthalat hareketlerinizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz İthalat stok hareket föyü (181505) Bu föy ekranı ile amacımız; kullanıcılarımızın ekrandan seçecekleri ithalat kartı ile ithal edilen her bir stoku ayrıntılı olarak inceleyebilmelerini, evrak detayına ulaşıp değişiklik yapabilmelerini sağlamaktır. Zaten programın en önemli özelliği de ithalat faturasından girilen her bir stok satırına ait detayların yani bir evrak ile ithal edilen her bir stokun ayrı ayrı izlenmesine olanak tanımasıdır. Programı çalıştırıldığında sizden istenen, hangi tarihler arasında hangi ithalat kartı ile ithal edilen stok hareketlerini inceleyeceğinizi seçmenizdir. Bu belirlemeyle birlikte programınız istediğiniz bilgileri ayrıntılı olarak ekranınıza yansıtacaktır. Programın çalışma mantığı ve ekran düzenlemeleri İthalat föyü (181500) programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en belirgin fark yukarıda da belirttiğimiz gibi bu ekranda ithalat faturasından girilen her bir stok satırına ait detayların ayrı ayrı izlenmesine olanak tanımasıdır. Bu föy ekranında da, bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni evrak girişi yapabilecek, tanımlı olan ithalat faturalarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla evrak seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için diğer föy programlarına ilişkin açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz İthalat Muhasebe Grupları Tanıtım Kartı (181101) Ortak özellikleri bulunan ithalat kartlarınızı aynı muhasebe grupları altında toplayarak, bu kartlar ile ithal edeceğiniz malların, masrafları için çalışacak muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak ithalat tanıtım kartına taşınmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin bünyenizde tekstil ürünlerini ve dayanıklı tüketim mallarını aynı anda ithal ediyor olduğunuzu düşünelim. Dolayısıyla bu ürünlerin ithalat 73

74 masrafları için çalışacak muhasebe kodlarını 2 ayrı grupta toplayabilirsiniz. Bunun için bu bölümden ithalat kartlarınızla ithal edeceğiniz bu malların masrafları için çalışacak muhasebe hesaplarının neler olacağını girmelisiniz. Örneğin 01 kodunu, dayanıklı tüketim mallarının ithalindeki masraflar için çalışacak muhasebe hesap gruplarına verebilirsiniz. Daha sonra bu grup için de çalışacak muhasebe hesaplarını bu ekrandan bir kez girebilirsiniz. Sonra ithalat tanıtım kartının muhasebe kodları penceresi tıklanır ve o karta ilişkin olacak muhasebe grup kodu ilgili alana girilir. Örneğin tanıtımı yapılan ithalat kartı ile tüketim malları ithal edilecekse, muhasebe grup kodu alanına tüketim mallarına ait grubunun kodunu girmelisiniz. Böylece muhasebe kodları butonunu tıkladığınızda kartınıza ait bütün muhasebe hesap kodlarının (bu bölümden yaptığınız girişlerden alınarak) otomatik olarak geldiği göreceksiniz. Evet, stok muhasebe grup ve kod tanıtım kartının işlevini yeterince açıkladığımızı umarak, bilgi girişlerinin nasıl yapılacağını açıklamaya geçiyoruz. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekrandan ilk olarak biraz sonra gireceğiniz muhasebe hesaplarının hangi gruba ait olacağını girmelisiniz. Daha sonra girdiğiniz muhasebe grup kodunun ismini girmeniz gerekir. Örneği 01 kodunun tüketim mallarının ithalindeki masraflar için çalışmasını istiyor iseniz bu muhasebe grubunun ismi de tüketim malları olabilir. Muhasebe grup kod ve ismini girdikten sonra, artık bu grupta yer alan muhasebe hesaplarını girmeye başlayabilirsiniz. 7.3 Evraklar Ġthalat Modülünün ikinci seçeneği olan evraklar menüsünden, yurtdıģındaki satıcı firmalarınıza vermiģ olduğunuz sipariģlerin ve faturaların giriģlerini yapabileceksiniz. Ayrıca bu bölümden, Gümrük GiriĢ Beyannamesi ve Döviz SatıĢ Belgesi de düzenleyebileceksiniz. ġimdi bu menüyü oluģturan programların her birini ayrıntılı olarak incelemeye çalıģalım Proforma Verilen Sipariş Fişi (022600) Evraklar menüsünün ilk programı proforma siparişe ayrılmıştır. Bu bölümden, cari firmalarınıza (satıcı müşteri, diğer cari) gönderilmek üzere sipariş teklifleri gireceksiniz. Eğer proforma siparişte verdiğiniz bilgiler satıcı firmalarınız tarafından kabul görürse, bu durumda proforma siparişten yararlanarak normal sipariş fişini otomatik olarak hazırlayabilirsiniz. Proforma siparişe girilmesi gereken bilgiler normal verilen sipariş ile aynıdır. Yani sipariş evrakının numarasını ve tarihini, belge numarasını ve tarihini, siparişin kime verildiğini, sipariş için belirlenen ödeme planını ve döviz cinsini, hangi depo için sipariş verildiğini, sipariş evrakı ile ilgili olan elemanınızın kodunu, siparişin teslim türü ve tarihini, sipariş vermek istediğiniz stokların kod, isim ve miktarlarını ve bu stoklar için teklif ettiğiniz birim fiyatı gireceksiniz. Eğer teklifinizde iskonto istiyorsanız, iskonto yüzdelerini de girebilirsiniz. Kısacası normal verilen sipariş fişi bölümünde açıklamaya çalıştığımız bütün bilgi giriş alanları proforma siparişte de yer almaktadır. Bu bilgiler girilip kaydedildikten sonra sipariş teklifinizi yazıcıdan alıp cari firmanıza (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderebilirsiniz. Proforma Sipariş Verilecek Cari Firma İçin Satın Alma Şartı Girilmiş İse... Eğer proforma sipariş vereceğiniz cari firma için satın alma şartı girilmiş ise, stok seçiminden sonra sipariş fişine satın alma şartından girdiğiniz bilgiler otomatik olarak gelecektir. Örneğin ödeme planı, iskonto oranı, döviz cinsi, birim fiyat gibi. Eğer sipariş miktarı satın alma şartındaki asgari sipariş miktarından düşük girilirse, bu durumda program sizi bir mesaj ile uyaracaktır. Proforma siparişe bilgileri girmeden önce o stokun satın alma şartı bilgilerini görmek isterseniz ALT+P tuşlarına basmanız yeterli olacaktır. Proforma Siparişiniz Kabul Edilirse Girdiğiniz proforma siparişiniz (yani sipariş teklifi) cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) tarafından kabul edilirse, proforma siparişi kesinleştirerek istediğiniz sipariş fişini (normal, konsinye, fason vb.) otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bunun için önceden girilip kaydedilmiş olan proforma sipariş fişini 74

75 ekrana çağırmalısınız. Eğer çağırdığınız proforma siparişteki tüm satırlar için kesinleştirme işlemi yapılacaksa bunun için öncelikle Ctrl+K (Sipariş kesinleştirme) tuşlarına basmalısınız. Eğer ilgili evrakın tüm satırları için değil de sadece bir yada iki satırı için sipariş fişi düzenlenecekse bu durumda ilgili satırlar üzerine gelip, öncelikle Ctrl+W tuşlarına basıp, sipariş onayı vermelisiniz. Sipariş onayının verilebiliyor olması için de Kur9000/Sistem/Sistem ve program parametreleri/ Program akış parametreleri programının Stok parametreleri bölümündeki 31. sırada yer alan irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü parametresinin evet olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Bu durumda en son yapılacak işlem ise F7 (Satır bazında sipariş kesinleştirme) tuşuna basmanızdır. Tüm bu işlemler sonrasında karşınıza sipariş başlıklı küçük bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken otomatik olarak oluşturacağınız sipariş fişine ilişkin seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmenizdir. Daha sonra sizden istenen siparişinizin cinsini seçmenizdir. Bunun için sipariş cinsi alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili proforma siparişin, normal sipariş mi konsinye sipariş mi vb. olduğunu belirtin. Bu girişleri yapıp enter tuşuna bastıktan sonra, ekranınızın alt tarafında; Evet kaydedebilirsin Hayır kaydetme Şeklinde butonlar belirecektir. Proforma siparişi kesinleştirmek için evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Bu işlemden sonra girdiğiniz seri ve sıra numarasında seçtiğiniz sipariş cinsine göre sipariş fişiniz hazırlanmış olacaktır. Bu fişlere Evraklar/Verilen sipariş menüsü altında yer alan programlardan ulaşabilirsiniz. Örneğin normal sipariş fişi için Normal mal kabul verilen sipariş fişini, konsinye sipariş içinde Konsinye mal kabul verilen sipariş fişini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Önemli Not: 1-) Sipariş onayının verilebiliyor olması için Kur9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri programının Stok parametreleri bölümündeki 31. sırada yer alan irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü parametresinin evet olarak belirtilmesi gerekmektedir. 2-) Proforma siparişte kesinleştirme onayı sadece yetkili kişiler tarafından verilebilecektir. Bundan dolayı, yetki tanımlaması yapılmamış kullanıcılar için onay verme işlemi işlevsel olmayacaktır. Bunun aktif olabilmesi için Kuruluş/ Kullanıcı hak tanımlama (501300) ekranındaki Genel Hak Tanımlamaları bölümünden Sipariş onayı verebilir parametresinin evet olarak işaretlenmesi gerekmektedir. 3-)Bazı kullanıcılarımız proforma sipariş evraklarındaki tüm miktarlar için değil de belli bir miktarı için sipariş fişi oluşturmak isteyebilirler. İşte bu durumda programlarımıza F7 proforma sipariş fişi çağır tuşları sizlere yardımcı olacaktır. Böylece kullanıcılarımız proforma olarak kestikleri siparişlerin diğer sipariş evraklarına aktarılmasında kendilerine uygun olan seçeneği uygulayabileceklerdir. F7 tuşu nasıl ve hangi evraklarda kullanılabilir? Öncelikle proforma olarak siparişi verilecek stoklar miktarları ile birlikte ilgili evraktan girilmeli ve kayıt edilmelidir. Daha sonra proforma sipariş bilgilerinin aktarılacağı sipariş fişi (normal, konsinye, fason vb.) çalıştırılmalı ve fişe ilişkin evrak genel bilgileri girilmelidir. Burada dikkat edilecek en önemli nokta proforma siparişteki evrak genel bilgileri ile sipariş fişindeki evrak genel bilgilerinin aynı olmasıdır. Aksi durumda herhangi bir bilgiye ulaşılamayacaktır. Daha sonra evrakın hareket satırları üzerinde F7 tuşuna basılmalıdır. Bu işlemle birlikte karşınıza seçtiğiniz cari için girilen proforma siparişlerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Ekranda gördüğünüz miktarlar=proforma fişinden girilen miktar-daha önce sipariş evrakına aktarılmış miktar olarak karşınıza gelir Bu ekrandan siparişi kesilecek proforma siparişleri Mousesuz yardımıyla seçip sipariş fişi ekranına taşımalısınız. Daha sonra aktarılan sipariş miktarlarını değiştirerek evrakınızı kaydetmelisiniz. Kalan proforma siparişler içinde daha sonra bu şekilde sipariş fişi düzenleyerek miktarları tamamlayabilirsiniz. 75

76 Proforma siparişlerin bir miktarını F7 tuşu ile diğer sipariş evraklarına aktarıp kalan miktarları için proforma siparişten CTRL+K tuşları ile otomatik sipariş evrakı oluşturulabilmesi mümkün değildir İthalat Siparişi (023020) YurtdıĢındaki satıcılara verilen sipariģler, bu bölümden programa girilecektir. Her sipariģ mutlaka bir ithalat kartına bağlanmalıdır. SipariĢlerin ithalat kartına bağlanmasıyla birlikte, ilgili cari firmaların kodu, adı, ülkesi, sipariģin ödeme Ģekli, teslim Ģekli ve döviz cinsi gibi bilgiler otomatik olarak ilgili alanlara yansıyacak, dolayısıyla kullanıcıya zaman ve emek tasarrufu sağlanmıģ olacaktır. Programa girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. ġimdi bu ekranda gördüğünüz her bir alanın iģlevini ve nasıl giriģ yapılacağını açıklamaya çalıģalım. Önemli Not: Beden, renk, parti-loğ ve kırılırlı olan malların sipariģ fiģini girerken yapılması gereken iģlemlerin neler olduğu biraz sonra açıklamaya çalıģacağımız Miktar kolonunda detaylı bir Ģekilde anlatılacaktır. SipariĢ fiģi giriģlerinizde stok tanıtım kartından stoklarınız için tanımladığınız Birim fiyatların ilgili evraka çağırılabilmesi için yapılması gereken iģlemler, biraz sonra açıklayacağımız Birim fiyat kolonunda ayrıntılı olarak verilecektir. TL ve USD nin dıģında kalan parasal değerlerin TL veya USD ye çevrilmesi için yapılması gereken iģlemler Açıklama 1 baģlıklı bölümümüzde anlatılacaktır. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak giriģlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALĠ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuģuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariģ fiģleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fiģleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den baģlar. Örneğin evrak no alanına ALĠ girilmiģse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALĠ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak giriģi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Tarih: Ġlgili evrakın (sipariģ fiģleri, ithalat faturaları vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Belge No: Bu alan, sipariģin numarasının yada sipariģi kısaca tanımlayan bir bilginin girildiği alandır. Her sipariģ için mutlaka, 8 karakteri geçmeyecek Ģekilde rakamlardan ve/veya harflerden oluģan bilgi yada kod verilmelidir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıģtığımız evrak tarihi karıģtırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de düzenlenen sipariģ 'de bilgisayara giriliyorsa, bu sipariģin tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız Ģekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. İthalat kodu: Bu alana, sipariģin bağlanacağı ithalat kodu girilmelidir. Ġthalat kodlarını F10 ekranından yada satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. C/H Kodu ve İsmi: Ġthalat kodu giriģinize göre; satıcı firmanın kodu ve adı, bu alanlara otomatik olarak gelecektir. 76

77 Döviz: Ġthalat kodu alanında yaptığınız seçime göre, ithalatın döviz cinsi, bu alana otomatik olarak gelecektir. Sorum Mrkz.: Bu alana sipariģin hangi sorumluluk merkezinden gerçekleģeceği girilmelidir. Ödeme Planı: Bu alan ithalatın Ödeme Ģekli ile karıģtırılmamalıdır. Burada, sipariģin ödemesinin nasıl yapılacağı belirtilmektedir. Bu alana hiç bilgi girmezseniz, program buraya otomatik olarak PEġĠN ibaresini getirecektir. Eğer KUR9000 programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme Planları Tablosu bölümünde Ödeme planları tanımlamıģ iseniz F10 tuģuna basarak bu ödeme planlarından seçim yapabilirsiniz. Depo: YurtdıĢından gelecek malların, hangi depoya gireceği bu alana girilecektir. Yalnız, iģletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı kuruluģ programınızın Sistem/Stok-SipariĢ Parametreleri/ Depo Parametreleri bölümünden tanımlamıģ olmanız gerekir. Tanımlı olan depolarınızı satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuģuna basarak ulaģacağınız listesinden de seçebilirsiniz. Sat. almacı: Eğer iģletmeniz bünyesindeki satın alma elemanlarınızı programınıza tanıttıysanız, bu alana sipariģi alan elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satın almacı elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir. Teslim türü: Ġthalat kodu alanında yaptığınız seçime göre ithalatın teslim Ģekli, bu alana otomatik olarak gelecektir. SipariĢ fiģinin ilk bölümüne iliģkin giriģlerimizi tamamladık. ġimdi sıra, sipariģi verilen stokları girmeye geldi. AĢağıda bu alanlar açıklanmaktadır. Kodu: SipariĢi verilen stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu giriģinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Kodunu girdiğiniz stoktan alınan sipariģ miktarını bu alana girmelisiniz. SipariĢ miktarını gireceğiniz malın, beden, renk, parti veya loğ gibi detayları ve kırılırları varsa; Miktar kolonuna herhangi bir giriģ yapmadan enter tuģuna basın, karģınıza Kıpılımlar baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda ilgili stok için beden tanıtım kartından girdiğiniz kımılım ölçüleri yer alacaktır. Bu aģamada yapmanız gereken ilgili ölçülerin karģısına aldığınız sipariģ miktarlarını yazıp F2 tuģuna basmanızdır. Program girdiğiniz her bir detay miktarını toplayacak ve miktar kolonuna otomatik olarak bu toplamı yazacaktır. Eğer Kıpılımlar ekranına girdiğiniz değerleri tekrar görmek isterseniz, mouse ile Miktar kolonuna gelip enter tuģunu tıklayınız. Bu sırada, Kıpılımlar baģlıklı ekran yeniden karģınıza gelecektir. Dikkat!! Bu şekilde açtığınız Kıpılımlar başlıklı ekranı, Esc tuşu veya ekran kapatma butonu ile kapatırsanız; Miktar kolonundaki rakam silinir. Bundan dolayı, Kıpılımlar başlıklı ekrandan F2 tuşu ile çıkmayı unutmayınız. Birim Fiyat: SipariĢ fiģini doldurmaya baģlamadan önce; kitabınızın KUR9000 den Girilmesi Gereken Parametreler/Fiyat Parametrelerinin Girilmesi baģlıklı bölümünde anlattığımız iģlemleri yapmıģ olmanız gerekmektedir. BaĢka bir ifade ile KUR9000/Sistem/Stok ve SipariĢ Parametreleri/Fiyat Parametreleri programından fiyat tanımlamalarının yapılmıģ olması gerekmektedir. Bu iģlemleri yapmıģ ve stok tanıtım kartına birim fiyatları girdiyseniz, bu alanda F10 tuģuna basarak istediğiniz birim fiyatı ekranınıza getirebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile sipariģ tutarı otomatik olarak hesaplanıp bu alana yansıyacaktır. 77

78 Teslim Tarihi: SipariĢin teslim edildiği tarih buraya yansıyacaktır. Sipariş fişinin sol alt bölümünde yer alan butonların işlevleri Iskonto ve masraflar butonu: SipariĢ fiģi evrakı üzerinde iken Iskonto butonuna yada, ALT+T tuģlarına bastığınızda; karģınıza Iskonto ve Masraflar baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandaki çizelgenin; Ad kolonuna program, bazı bilgileri kendisi getirecek ve sizin bu alana girmenize izin verilmeyecektir. Iskonto tipi kolonunda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza küçük bir ekran açılacaktır. ++ Eğer sipariģ tutarı üzerinden (%) olarak iskonto yapacaksanız; bu ekrandan Brüt toplamdan yüzde seçeneğini seçmelisiniz ve Yüzde kolonuna, iskonto yüzdesini girmelisiniz. ++ Eğer sipariģ tutarı üzerinden (Tutar) olarak iskonto yapacaksanız; aynı ekrandan Tutar seçeneğini seçip Tutar kolonuna da, iskonto tutarını direk girmelisiniz. Tabloya, giriģleriniz bitirdikten sonra ESC tuģuna basarak sipariģ ekranına geri dönünüz. Sizin yaptığınız iģlemlere göre program; sipariģ evrakının altında bulunan alanlara ilgili değerleri atayacaktır. Vergi tablosu butonu: Bu butonu tıkladığınızda karģınıza Vergi tablosu baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yer alan bilgiler; muhasebe programını ilgilendirmesine rağmen yine de kısa bir açıklamada bulunmayı uygun görüyoruz. Bu ekranda, faturanızda yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. HesaplanmıĢ vergi tutarı üzerinde değiģlik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için yine ESC tuģunu kullanacaksınız. SipariĢ fiģinizin alt tarafında, siz giriģ yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. ġimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalıģacağız. Iskonto %, Masraf % ve Vergi %: SipariĢ evrakının geneline iskonto ve masraf uyguladıysanız girmiģ olduğunuz iskonto ve masraf oranları ile stokunuzun vergi oranı bu alanda yer alacaktır. Ara Toplam: SipariĢ fiģi evrakında yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Ara toplama iskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam iskonto tutarıdır. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yekün: Ara toplamdan iskontolar düģülüp, masraf ve verginin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Verilen sipariģ fiģi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. SipariĢ fiģinize giriģleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiģtir. Bunun için ALT+S tuģlarına basmanız yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Kayıt edilmeyen sipariģ fiģini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Açıklama 1 TL ve USD dıģındaki parasal değerleri, TL ve USD ye çevirmek için yapılacak iģlemler Öncelikle sipariģ fiģini girdiğiniz güne ait döviz kurlarının programa girilmiģ olması gerekmektedir. 78

79 Bunun için açılıģ ekranındaki Döviz Kurları butonuna basıp ulaģacağınız Günlük kurlar baģlıklı tabloya ilgili günün kurlarını girmelisiniz. Eğer internet bağlantınız aktif ise, bu bölümde güncelle butonu yardımıyla internet üzerinden Merkez Bankasına bağlanıp bu bankanın belirlemiş olduğu döviz kurlarını seri bir şekilde ekranınıza aktarabilirsiniz. Kur giriģlerinizi ALT+S tuģlarına basarak kayıt ettikten sonra sipariģ fiģi evrakı üzerinde ALT+R tuģlarına basınız. KarĢınıza Evrak döviz kurları baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda alt alta sıralanmıģ dört tane alanın yer aldığını göreceksiniz. Bu ekranın evrak döviz cinsi alanında sipariģ evrakınızın döviz cinsi, alternatif döviz cinsi alanında da USD yazmaktadır. Ġmleciniz evrak döviz kuru alanında iken F10 tuģuna yada satır sonu butonuna basarak açılacak ekrandan Döviz alış seçeneğini seçiniz. Bu seçimle birlikte Döviz alış alanındaki kurun tutarı evrak döviz kuru alanına yansıyacaktır. Aynı iģlemleri Alternatif döviz kuru alanı içinde yaparak bu ekranla ilgili iģlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Daha sonra bu ekranı kapatarak sipariģ fiģi evrakına geri dönünüz. Girdiğiniz bilgileri Alt +S tuģlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak kaydediniz İthalat Siparişi Bakiye Sıfırlama Fişi (023017) Cari firmalara (satıcı, müşteri, diğer cari) ithalat mal kabul verilen sipariş fişi (023020) ile siparişi verilen stokların bir bir kısmının teslim alınması, kalan miktarın tarafınızdan veya ilgili cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü sipariş fişlerinden yararlanılarak fatura girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile bir kısmı teslim alınıp kalan kısmı iptal edilen ithalat sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanarak ilgili sipariş fişi ile yanlış bir işlemin gerçekleştirilmesi engellenmiş olacaktır. Yapılacak işlem çok basit olup, program çalıştırıldığında bakiyesi sıfırlanacak ithalat siparişi ekrana çağrılmalı ve evrakın hareket satırlarında bakiyesi sıfırlanacak siparişler için Kapandı kolonu evet olarak işaretlenmeli ve evrak kaydedilmelidir İthalat Faturası (062100) Yurt dıģından Ġthal ettiğiniz mallar karģılığında firmaların size göndermiģ olduğu faturalar bu bölümden girilecektir. Her ithalat faturası mutlaka bir ithalat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ithal edilen malların hangi firma ile ilgili olacağı ve benzeri birçok detay bu kartlardan takip edilmektedir. Zaten faturaların ithalat kartına bağlanmasıyla birlikte, carinin kodu, adı döviz cinsi gibi bilgiler otomatik olarak evraka yansıyacak kullanıcıya zaman ve emek tasarrufu sağlanmıģ olacaktır. Bu faturayı diğer faturalardan ayıran en önemli özellikle siz kullanıcılarımızın da gördüğü üzere ekranda Diib Kapat butonunun yani Ġthal edilen malların DĠĠB lere ( Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgelerine ) saydırılma iģlemlerinin yapılacağı butonun yer almasıdır. Bu butona iliģkin açıklamalara ilerleyen bölümlerde yer verilecektir. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza iliģkin evrak numarası ve tarihi belge numarası ve tarihi giriģlerini yapmanız istenecektir. Daha sonra sıra aģağıda açıklamaya çalıģacağımız evrak genel bilgilerinin giriģlerine gelecektir. İthalat kodu: Bu alanda, sizden istenen keseceğiniz ithalat faturasının hangi ithalat kartı ile iliģkili olduğunu belirtmenizdir. Bunun için F10 ekranından ithalat kodu seçimi yapmalısınız. C/H Kodu ve C/H İsmi: Ġthalat kodu giriģinize göre ithal ettiğiniz malın iliģkili olduğu cari firmanın kodu ve adı bu alana otomatik olarak gelecektir. 79

80 Döviz: Ġthalat kodu alanında yaptığınız seçime göre ; ithalatın döviz cinsi, yani seçilen carinin takip edildiği döviz cinsi bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Ödeme Planı: Bu alan ithalatın Ödeme şekli ile karıģtırılmamalıdır. Yani ithalat kartından seçilen ödeme Ģekli ile ödeme planı farklı alanları temsil etmektedir. Bu alanda sizden istenen faturanıza ilişkin ödeme planını belirlemenizdir. Bu alanda herhangi bir seçim yapılmaz ise ödeme peşin olarak kabul edilir, Eğer fatura bedelinizi 30 gün sonra ödeyecekseniz, bu alana G30 şeklinde giriş yaparak ödemenizin vadesini belirleyebilirsiniz. Eğer kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Depo: YurtdıĢından ithal edilen malların, gireceği depo bu alandan seçilmelidir. Bunun için öncelikle yapılması gereken işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depoların kuruluş programınızın Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/ Depo ve satış noktaları tanımlama (092200) bölümünden tanımlamış olmanız gerekir. Burada sizlere önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz, depolarınızı antrepo depo olarak tanımlayıp öncelikle ithal edilen malların bu fatura ile antrepo depolara girişini yapıp sonrasında Antrepolardan mal millileştirme fişi (12610) ile gerçek depoya girişlerini yapabilirsiniz. Bu açıklamalarımız İthalat ve ihracat ile ilgilenen kullanıcılarımız için geçerli olup ithalat&ihracat programımızı kullanıyor olmaları gerekmektedir. Sorumluluk Merkezi: GiriĢini yapmakta olduğunuz ithalat faturası hangi sorumluluk merkezinin onayı ile mal ithal ediyor ise bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri FĠNANS yönetiminin Kartlar/ Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (087500) bölümünden tanımlanmaktadır. Sorumlu: Bu alanda da sizden istenen ithalat faturasından sorumlu olan personelinizin kodunu girmenizdir. Elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir. Buraya kadar yapmıģ olduğumuz açıklamalar ile faturamıza iliģkin genel tanımlamaları bitirmiģ oluyoruz. ġimdi faturaya konu olan stokların giriģlerine baģlayabiliriz. Bunun için aģağıdaki sırayı takip ediniz. İthalat faturanızı ithalat siparişleri karşılığında giriyor iseniz. Ġthalat faturanızı İthalat mal kabul verilen sipariş fişi (023020) karģılığında giriyor iseniz yani öncelikle ithalat sipariģi düzenleyip sonrasında bu sipariģi faturaya aktarıyor iseniz, bu konuda siz kullanıcılarımıza F9 (Cari sipariģleri), F8 (SipariĢ fiģi çağır), F6 ya da F7 tuģlarımız yardımcı olacaktır. Bu durumda, faturadaki kolonların tamamını, program otomatik olarak dolduracaktır. Siz, arzu ederseniz, miktar ve birim fiyatları değiģtirebilirsiniz. SipariĢ karģılığı girilen faturalar için yukarıda söz konusu olan yardım tuģları kullanılmazsa yani manüel olarak stok giriģi yapılırsa ithalat faturası girilen stoklar sipariģten düģülmez. Ancak KuruluĢ programınızın Stok-SipariĢ Parametreleri/karĢılanma Parametreleri/SipariĢ karģılanma parametreleri (093150) bölümünde mal kabulde sipariģler otomatik karģılanacak seçeneği evet- olarak tanımlanmıģ ise, yukarıda sıralanan tuģları kullanmaya gerek yoktur. Faturanın sipariģi yoksa yani, manüel olarak fatura giriģi yapılacak ise bu durumda aģağıda açıklamaya çalıģacağımız alanları sizin doldurmanız gerekecektir. Kodu: Bu alanda sizden istenen ithal ettiğiniz stokun kodunu girmenizdir. İsmi: Stok kodu giriģinize göre, ithal edilen stokun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana, kodunu girdiğiniz stokun ithale edilen miktarı girilmelidir. Br.: Bu alanda, sizden istenen stokunuzu takip edeceğiniz birimlerinizi F10 tuşuna basarak ulaşacağınız ekrandan seçmenizdir. 80

81 Birim Fiyat: Bu alana ithal ettiğiniz stokun tanıtım kartından birim fiyat giriģi yapılmıģ ise otomatik olarak yansıyacaktır. Kullanıcılarımızın bu fiyatı değiģtirebilmeleri yeni fiyat giriģi yapabilmeleri pek tabiî ki mümkündür. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile faturanın tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Faturaya, ilk kalem stokun giriģini tamamlamıģ olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz baģka stoklar varsa, tutarı alanında TAB tuģuna basarak alt satıra geçmelisiniz. ġimdi diğer stokların giriģlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka stok yoksa fatura üzerinden hesaplanacak iskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile iskonto ve masraflar butonunu tıklamanız ya da, ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. Fatura ekranınızın en alt bölümünde vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, faturanızda yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişlik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için yine ESC tuşunu kullanacaksınız. Fatura ekranında yer alan Diib kapat butonu ile de ithal ettiğiniz malların DĠĠB lere ( Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgelerine ) saydırılma iģlemi gerçekleģtirilecektir. Bu buton daha çok ithalat/ihracat iģlemleri ile ilgilenen kullanıcılarımız için iģlevsel olacaktır. Bu butonla ilgili iģlem yapmadan önce, kullanıcılarımız DĠĠB tanıtım kartı (181200) ve DĠĠB / GTĠP tanıtım kartı (181400) ekranından gereken tanımlamaları yapmıģ olmaları gerekmektedir. Söz konusu tanımlamalar yapılmıģ ise bu durumda faturadaki hangi malı DĠĠB lere saydıracaksanız; imleç o malın bulunduğu satıra getirilip Diib kapat butonuna basın. Bu aģamada karģınıza gelen ekranın Diib kodu, GTİP kodu alanlarından saydırma yapacağınız DĠĠB in nosunu ve Gtip Nosunu seçmelisiniz. Bu iģlem sonrasında DĠĠB tanıtım kartı (181200) ekranında ithaline izin verilen mallar için belirlenen Diib miktarı ve USD fiyatı ile faturadan girilen miktarı otomatik olarak ekrana yansıyacak ve Seçilen diibe saydırılacaktır. Önemli Not Aynı malın bir miktarını bir DİİB e ve diğer miktarını da başka bir DİİB e saydırmak isteyebilirsiniz. Bu durumda yapılması gereken söz konusu stokun fatura evrakına, saydırılacak diib sayısına denk gelecek satır kadar girilmesidir. Bu durumda ithal edilen XYZ stoku 2 farklı diibe saydırılacak ise stok faturaya 2 satır olarak girilmeli ve her satır içinde ayrı diib nosu seçilerek işlem yapılmalıdır. Örneğin XYZ malını (1) nolu DİİB e 50 adet, (2) nolu DİİB e 35 adet saydıracaksanız, XYZ malını 2 kez faturaya yazınız ve ilk yazdığınızın satırın Miktar kolonuna 50, diğerinin Miktar kolonuna 35 yazarak işleminizi gerçekleştirin. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Iskonto %: Evrak geneline iskonto uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen iskonto oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır iskontosu uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan iskonto oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Masraf %: Evrak geneline masraf uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen masraf oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır bazında masraf uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan masraf oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. 81

82 KDV%: Stokların vergi oranlarının, her bir stokun miktarı da dikkate alınarak hesaplanan ortalamasıdır. ÖTV %: Evraktan girilen stoklar ÖTV kapsamında ise uygulanan ÖTV oranıdır. Ara Toplam: Faturada yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Ara toplama iskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam iskonto tutarıdır. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. KDV: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. ÖTV: Girişini yaptığınız stok ÖTV kapsamında ise hesaplanan ÖTV tutarıdır Yuvarlama: Fatura yekünü üzerinden yuvarlama yapılmak istenirse, Ctrl+F tuşlarına basılarak bu alana gelinip, ilgili yuvarlama meblağı girilebilir. Yekün: Ara toplamdan iskontolar düşülüp, masraf, verginin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Eğer tevkifat uygulanmış ise, bu durumda hesaplanmış vergi tutarının tamamı değil, 1/3'ü yeküne dahil edilir. Çünkü 2/3 tevkifat olarak ayrılmış yani bloke edilmiştir İthalat Masrafları Dağıtım Dekontu (026000) Bu dekontta ithalat masraflarının masraflara veya stoklara dağıtımı yapılır. Programa geldiğinizde karģınıza çıkan ekranda, diğer evraklarda olduğu gibi evrak, belge ve tarih giriģlerini yaptıktan sonra masrafını dağıtacağınız ithalatın kodu ve adı girilir. Daha sonra cins alanına geldiğinizde satır sonu butonunu tıklayarak hesabın alacağa veya borca göre giriģini yaparsınız, daha sonra klavyeden F8 tuģuna basarak ilgili ithalatın faturadan girilen tutarı gözükür. Ne kadar dağıtım yapacaksanız dağıtım tutarı giriģini yaptıktan sonra devam etmek için F2 tuģuna basmalısınız, böylece karģınıza faturadan girilen bilgiler çıkar, yani stok dağılım tablosunda ilgili stokun eldeki ve çıkmıģ olan miktarları ayrı ayrı gösterilir.bundan sonra da F2 tuģuna basarak ithalat masraflarını dağıtmıģ olursunuz. Bu Ģekilde iģlemleri sıraladıktan sonra dekontu Alt+S tuģuna basarak kaydedebilirsiniz Genel Amaçlı Virman Dekontu (043300) Virman Dekontları ile hesaplar arası borç-alacak transfer işlemi gerçekleştirilir. Burada girilecek hesaplardan biri alacaklı, diğeri de borçlu olacaktır. Virman dekontunun, borç veya alacak dekontundan tek farklı yanı, her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğunun belirtilmesidir. Bunu belirleyeceğiniz sütunsa, açıklamadan hemen sonra yer alan B/A (Borçlu/Alacaklı) alanıdır. Genel amaçlı virman dekontunda bütün cari cinslerini kullanabilirsiniz. Diğer dekontlarda ise, sadece tanımdaki cari cinsleri kullanılabilir. Örneğin cari hesaplar arası virman dekontunda cari firmalar arasında virman yapılabilir. Bu dekontta banka, kasa, hizmet gibi diğer cari cinsleri seçilemez. Bankalar arası virman dekontunda sadece bankalar işlem görebilir. Kur farkı virman dekontu, sadece kur farklarını işlemek istediğiniz durumlarda kullanılabilir. Pos satış hâsılat dağıtım dekontu ise poslardan gelen satış hâsılatlarını ilgili cari cinslerine dağıtmak amacıyla kullanılabilir. Önemli Not Genel amaçlı virman dekontlarınızın hareket girişlerinin yapıldığı bölümünde, bu evraktan girmiş olduğunuz herhangi bir satırın, imlecinizin bulunduğu diğer bir satıra kopyalayabilmeniz mümkündür. Bu işlem için F2 yardım tuşumuz kullanılacaktır. Örneğin; ilgili dekontun birinci satırından girilen bilginin, aynı evrakın üçüncü satırına kopyalanmasını istiyorsanız, öncelikle imlecinizi üçüncü satırda konumlandırmalı ve F2 tuşuna basmalısınız. 82

83 Karşınıza gelecek ekranın Tekrarlanacak Satır No alanına da kopyalamak istediğiniz satırın numarasını girmelisiniz. Açıkladığımız örneğe göre bu alana girilecek değer 1 olacaktır. Bu işlem sonrasında istediğiniz satıra ait bilgilerin, imlecinizin bulunduğu satıra kopyalandığını göreceksiniz. Bunun yanı sıra, bu dekontta borç/alacak bakiyelerini otomatik olarak sıfırlayabilmeniz de mümkündür. Bu amaçla Ctrl+S Bakiye sıfırlama yardım tuşumuz siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Böylece borç satırı olarak girdiğiniz meblağların, seçeceğiniz cari cinsine otomatik olarak alacak bakiyesi yazdırabilmeniz ya da tam tersi bir işlem yapabilmeniz mümkün olacaktır. Örneğin evraktan 3 satırlık alacak girişi yaptığınızı düşünelim. Bu 3 satırlık alacak girişini tek satır halinde borç girişi yaparak sıfırlayabileceğiniz gibi, istediğiniz alacak satırının numarasını belirterek sadece bu satıra ait meblağ için borç satırı girişi yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle cari cinsini seçmeniz ve Ctrl+S tuşlarına basmanız gerekmektedir. Karşınıza Satır bakiyesi sıfırla ve Evrak bakiyesi sıfırla seçeneklerinin yer aldığı onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden beklenen seçtiğiniz cari cinsi için bakiye sıfırlama işlemini evrak genelinde ki meblağlar için mi, yoksa istediğiniz satırdaki meblağ için mi yapacağınızı seçmenizdir. Bunları Biliyor musunuz? Ctrl+N (Dosyadan Bilgi Oku): Dekontunuza ait bilgilerinizi dosyadan okuyup evrakınıza otomatik olarak aktarabilmeniz mümkün olmaktadır. Böylece evrak bilgilerini manüel olarak girmek yerine bu dosya yardımıyla otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, dekontunuzun hareket satırlarında Ctrl+N tuşlarına basmanız ve evrak için uygun olan dosyayı dosya adı alanından seçip onaylamanızdır. Böylece evraka ait bilgiler bu dosya yardımıyla ekrana otomatik olarak aktarılacaktır. Dikkat edilecek en önemli dekontunuza ait dosya yapılarının hangi bilgilerden oluşması gerektiğidir ki, bu bilgilerde dosya seçim ekranının hemen altında kullanıcılarımıza sunulmaktadır. Ctrl+E (Cari hesap bakiye yuvarlama): Bu tuşlar ile amacımız; kullanıcılarımızın kendileri için özel olan cari hesapların bakiyelerinde küsuratları göz ardı edip bakiyelerinin düz bir rakama yuvarlanması hatta küsuratlı olarak kalan bakiyelerin bu tuş yardımıyla kapatılıp, küsuratların da kullanıcılarımızın belirleyecekleri gider hesabına aktarılarak hesaplarda eşitliğin sağlanmasıdır. Örneğin ,12 TL, 9,75 TL ya da benzeri şekilde olan cari hesaplarınızın bakiyelerinin, 10,00 TL'ye yuvarlanmasını yani 2,12 TL'nin göz ardı edilmesini, 9,75 TL olan bakiyelerin de kapatılmasını istiyor olabilirsiniz. İşte bu durumda Ctrl+E yardım tuşumuz sizlere büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun için genel amaçlı virman dekontunu çalıştırıp, hareket satırlarında CTRL+E tuşlarına basmalısınız. Karşınıza gelecek, parametreler ekranından bakiye yuvarlamasının hangi cariler için geçerli olacağını seçip yuvarlama tutarı alanına da (10,00) girişi yapmalısınız. En son yapacağınız işlem de bakiyelerden atılacak küsuratların hangi gider hesaplarına yazılacağını seçmeniz ve F2 tuşuna basarak evrakınıza aktarmanızdır. Programınız otomatik olarak, seçilen carilerin bakiyelerindeki küsuratları ilgili hesaplara aktaracaktır. Bu durumda carilerinizin bakiye bilgilerini incelediğinizde küsuratlı olan rakamların yuvarlandığını hatta kimi carilerin bakiyelerinin kapatılmış olduğunu göreceksiniz Bankalar Arası Virman Dekontu (043320) Virman dekontları ile hesaplar arası borç-alacak transferi işlemi gerçekleştirilir. Burada girilecek hesaplardan biri alacaklı, diğeriyse borçlu olacaktır. Virman dekontunun borç veya alacak dekontundan tek farklı yanı, her hesap satırında, hesabın borçlu veya alacaklı olduğunun belirtilmesidir. Bunu belirleyeceğimiz sütunsa, açıklamadan hemen sonra yer alan B/A alanıdır. Genel amaçlı virman dekontunda bütün cari cinslerini kullanabilirsiniz. Diğer dekontlarda ise, sadece tanımdaki cari cinsleri kullanılabilir. Örneğin cari hesaplar arası virman dekontunda cari firmalar arasında virman yapılabilir. Bu dekontta banka, kasa, hizmet gibi diğer cari cinsleri seçilemez. Bankalar arası virman dekontunda sadece bankalar işlem görebilir. Kur farkı virman dekontu, sadece 83

84 kur farklarını işlemek istediğiniz durumlarda kullanılabilir. Pos satış hâsılat dağılım dekontu ise, poslardan gelen satış hâsılatlarını ilgili cari cinlerine dağıtmak amacı ile kullanılabilir Gümrük Giriş Beyannamesi (186000) YurtdıĢından gelen mallar; gümrük idarelerince onaylanan Gümrük GiriĢ Beyannamesi ile yurda sokularak millileģtirilmektedir. Gümrük giriģ beyannamesi ithalat iģleminin son noktasıdır. ġimdi bu bölümde yapılması gereken iģlemleri, dolayısıyla Gümrük GiriĢ Beyannamesinin nasıl hazırlanacağını anlatmaya çalıģalım. Programa girdiğinizde karģınıza, Fatura seçimi baģlıklı küçük bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen gümrük giriģ beyannamesini hazırlayacağınız faturanın seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmenizdir. GGB si hazırlanacak faturanın sıra numarasını direk girebileceğiniz gibi F10 ekranından yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak ekrandan yararlanabilirsiniz. Bu iģlem sonrasında enter tuģuna basın karģınıza birebir ölçülerde hazırlanmıģ GGB (Gümrük GiriĢ beyannamesi) formu gelecektir. Önemli Not: GGB ile ilgili olarak dikkat etmeniz gereken konular; 1- Ġthalat ve ihracat yönetimi programı, faturadan aldığı bazı bilgileri ve faturanın ilk malını GGB formunun ana yüzüne (asıl) otomatik olarak getirmektedir. Faturanızda yer alan diğer malları da Devam Formlarına yazmaktadır. 2- GGB ve Devam formlarına otomatik olarak gelen bilgiler üzerinde değiģiklik yapabilmeniz, uygun görmediğiniz bilgileri silebilmeniz hatta yeni bilgi giriģi yapabilmeniz mümkündür. 3- Devam formlarınızı görebilmek için, karģınıza gelen ilk ekranı (asıl ekranı) kapatmalı yada GGB nin dökümünü almalısınız. Aynı Ģekilde birden fazla devam formu var ise bir sonraki devam formunu görebilmek için bir öncekini kapatmalı yada o formun da dökümünü almalısınız Döviz Satış Belgesi (042420) Ġthalat ve Ġhracat yönetimi programınızın bu bölümünden döviz satıģ belgesi düzenlenecektir. Ġthal edilen malların bedelleri, iç ticaretten farklı olarak, yurtdıģına transfer edilen dövizlerle ödenmektedir. Bankaların döviz transferi sırasında düzenledikleri belgenin adı Döviz Satış Belgesi dir. Kısaca ifade etmek gerekirse, döviz satıģ belgesi aslında bir banka havale makbuzudur. Döviz iģlemlerini düzenleyen ve kambiyo mevzuatı diye isimlendirilen Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu (T.P.K.K.K.) USD yi aģmayan GGB tutarı için döviz transfer zorunluluğu ve dolayısıyla döviz satıģ belgesi düzenleme zorunluluğu koymamıģtır. Bu gibi durumlarda ithalatçı, mal bedelini, elinde veya hesabında bulundurduğu dövizlerle de ödeyebilir. Döviz satıģ belgesi almak zorunda olan ithalatçılar, mal bedelinin TL karģılığını bankaya yatırırlar ve banka bu parayı, transfer (havale) tarihindeki Döviz satıģ kuru üzerinden dövize çevirerek yurtdıģındaki satıcıya ödeme yapar. Döviz satıģ belgesinde bulunan alanların iģlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği, aģağıda detaylı olarak açıklanmıģtır. Önemli Not: Döviz satış belgesi ile ilgili önemli gördüğümüz birkaç konuyu size aktarmak istiyoruz.. 1- Ġthalatçı mal bedelini, ithalat kartındaki döviz cinsinden veya baģka döviz cinsinden ödeyebilir. Bu durumda satıcı firmanın cari hesabının karıģmaması için, ödeme yapılan dövizin ve USD 84

85 kurlarının günlük döviz kurları listesine kaydedilmesi gerekmektedir. 2- Ġthalat kartında yazılı döviz cinsinden farklı dövizlerle ödeme yapılması halinde, banka hesaplarının seçimine dikkat edilmelidir. Dolayısıyla Banka Tanıtım Kartının Banka kodu alanına yönelik yaptığımız açıklamayı tekrar okumanızı öneririz. 3- Yapılan her ödeme mutlaka, bir ithalat kartına ve dolayısıyla Gümrük GiriĢ Belgesine bağlanmalıdır. Ödemelerin ithalat kartına nasıl bağlanacağı; programın sonunda AÇIKLAMA 2 baģlığı altında verilmiģtir. 4- Ġthalat bedelinin PEġĠN ödenmesi durumunda, döviz satıģ belgesinin nasıl düzenleneceği ve ithalat kartına nasıl bağlanacağı AÇIKLAMA 3 baģlığı altında anlatılmıģtır. Evet, bu kısa hatırlatmadan sonra programın anlatımına devam edebiliriz. Banka Kodu: Aslında bu alana, Banka kodu yerine Banka hesap kodu demek daha doğru olur. Ġthalatçının aynı veya değiģik bankalarda çeģitli tipte hesapları olabilir (Örneğin, mevduat, döviz, ticari vs gibi) ve döviz transferi bu hesapların birinden yada bir kaçından yapılabilir. Hatırlayacağınız gibi, banka tanıtım kartı üzerinde bulunan Hesap no alanı ile ilgili açıklamaları yaparken; döviz satıģ belgelerinden bahsetmiģ ve bir karmaģa çıkmaması için, neler yapılması gerektiğini orada ayrıntıları ile anlatmıģtık. Burada dikkat edilecek en önemli husus, hangi bankadan değil, hangi bankanın hangi hesabından döviz transfer edileceğinin sağlıklı saptanmasıdır. Bu açıklamalar doğrultusunda bu alana, döviz satıģ belgesini kesen bankanın kodunu girmelisiniz. Banka kodlarını F10 listesinden yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Önemli Not: Bankalarınızı programa tanıtırken dikkat etmeniz gereken en önemli konu; hesaplarınız aynı bankanın aynı şubesinde bile olsa, ister TL, ister Döviz cinsinden olan tüm hesaplarınız için ayrı ayrı banka tanıtım kartı düzenlemelisiniz. Programınız, özellikle Döviz Alış ve Döviz Satış belgelerinin kesilmesi yada ihracat ve ithalat havaleleri yapılması sırasında; her bir hesabı ayrı bir bankaymış gibi algılamaktadır. Bu durumda olabilecek karışıklığı önlemek için aynı bankadaki farklı hesaplarınız için düzenleyeceğiniz kartların ayrı ayrı tanımlanması gerekmektedir. Bu durumda ortaya çıkabilecek karışıklığı önlemek için; banka kartınızı hazırlarken, Hesap no alanına; döviz cinsinin de yazılması, en sağlıklı yöntem olacaktır. Örneğin, / USD gibi. Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçimlere göre; ilgili bankanın adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz Cinsi: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre; ilgili bankanın döviz cinsi, bu alana otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk Merkezi: Bu alana ilgili sorumluluk merkezini girebilirsiniz. Döviz satıģ belgesinin üst bölümünde yer alan alanların iģlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği hakkında, gerekli açıklamaları yaptıktan sonra; ekranınızın ikinci bölümüne yani döviz havale iģlemlerinin yapıldığı tabloya geçebiliriz. Cinsi: Bu alanda, havalenin nereye yapıldığı belirtilecektir. Bunun için yapmanız gereken satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden Satıcı seçeneğini bu alana aktarmanızdır. Hesap Kodu: Biliyorsunuz ki, aynı firmadan farklı döviz cinsleri ile ithalat yaparsak; aynı firma adına her bir döviz cinsi için ayrı ayrı Satıcı firma tanıtım kartı açılıyordu. Bu alan, hangi satıcıya havale yapıldığını göstermektedir. F10 tuģuna basarak satıcıların listesini çağırıp, ENTER tuģu ile satıcıyı tabloya aktarınız. 85

86 Sorumluluk Merkezi: Bu alana, ilgili carinin döviz satıģ belgesinin bağlı bulunduğu sorumluluk merkezini F10 yardım tuģundan seçebilirsiniz. Açıklama: Bu alana, yaptığınız havale ile ilgili hatırlatıcı bilgiler yazabilirsiniz. Meblağ: Yaptığınız havale miktarını bu alana yazınız. Açıklama 1 Yapılan Döviz Transferinin (Havalesinin), Ġthalat Kartına ve GGB ye Saydırılma ĠĢlemleri Öncelikle Döviz satıģ belgesi üzerinde ALT+D tuģlarına ya da evrakınızın alt bölümünde yer alan Detay baģlıklı butonu mouse göstergenizle tıklayınız. KarĢınıza Detay baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın Ġthalat ve Ġhracat kodu alanına ilgili ithalat kartının kodunu girin. Kod giriģi için F10 ekranından yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden faydalanabilirsiniz. Bu ekranla ilgili iģlemlerinizi tamamladıktan sonra ilgili ekranı kapat butonunu tıklayarak kapatın evraka geri döneceksiniz. Bu aģamada yapmanız gereken girdiğiniz bilgileri ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmektir. Açıklama 2 İthalat bedelinin peşin ödenmesi halinde; döviz satış belgesinin düzenlenmesi ve ithalat kartına saydırılma İşlemleri 1- Öncelikle döviz satıģ belgesinin üst bölümüne ait alanlara (Evrak seri no, tarihi, belge no, belge tarihi, banka kodu, adı ve döviz cinsi alanlarına) yukarıda anlattığımız Ģekilde giriģlerinizi yapınız. 2- Ġthalat bedelinin peģin ödenmesindeki en büyük farklılık, yapılan havalenin ithalat kartına bağlanmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü satıcıya döviz gönderilmiģtir ama henüz ithalat olmadığı için, gönderilen dövizin bağlanacağı bir ithalat kartı da bulunmamaktadır. Örneğin; X satıcı firmasına, ileride yapacağınız ithalata karģılık önceden USD havale ettiğinizi düģünelim. Bu durumda döviz satıģ belgesinin ilk bölümüne iliģkin giriģlerinizi yaptıktan sonra ekranınızın meblağ alanına USD yazdınız. Fakat ithalatınız henüz gerçekleģmediğinden bu meblağı herhangi bir ithalat kartına bağlayamadınız. Daha sonra bu havalenize karģılık USD tutarında ilk ithalatınızı, 1 Nolu ithalat kartı için gerçekleģmiģ olduğunuzu varsayalım. Bu durumda yapmanız gereken ilk iģlem, ilgili evraktaki USD yazan meblağı silip yerine USD yazmak olmalıdır. Daha sonra ekranınızın alt bölümünde yer alan Detay butonuna basıp açılacak ekranın Ġthalat-ihracat kodu alanına 1 nolu ithalat kartının kodunu girmelisiniz. Böylece ithalatınızı 1 nolu karta bağlamıģ olacaksınız. ĠĢleminiz bununla bitmeyecektir. Çünkü USD nin tamamı için ithalat yapmadığınızdan geriye kalan USD içinde giriģ yapmalısınız. Bunun için ekranınızın ikinci satırının meblağ alanına USD yazıp bu tutarı herhangi bir ithalat kartına bağlamayınız. Bu tutara karģılık yapacağınız diğer ithalatları da aynı Ģekilde evrakınıza girip ithalat kartına bağlayarak iģlemlerinize devam edebilirsiniz. 86

87 Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi (012610) Gümrükteki malları yani antrepoda bulunan malları kendi depomuza aldığımızda bir nevi millileştirme işlemi yapmış oluyoruz. Bunun sonucunda da bu girişleri antrepolardan mal millileştirme fişi ile kesinleştirmemiz gerekmektedir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken, millileştirme fişinin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmenizdir. Daha sonra sizden istenen, malların hangi antrepodan hangi depoya aktarılacağını akabinde de millileştirme işleminin yapılacağı ithalatın kodunu veya adını girmenizdir. Bu evrakta kaynak depo mutlaka antrepo olmalıdır, aksi durumda program sizi Depo tipi antrepo olmalı! şeklinde uyaracaktır. Hedef depo da antrepo haricinde malların transfer edileceği depoyu belirtmelidir. Evrak genel bilgileri girildikten sonra imleciniz hareket girişlerinin yapılacağı bölüme gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, F7 tuşuna basıp antrepoda bekleyen malların miktarları ile görüntülendiği ekrana ulaşmanızdır. Bu ekranda sizden istenen, bekleyen miktarların ne kadarını millileştireceğinizi Aktarılacak miktar alanına her bir mal için girmenizdir. Bu ekranda F8 Tamamını aktar tuşuna basarak antrepoda bekleyen tüm mallara ait miktarları aktarılacak miktar alanına seri bir şekilde taşıyabilirsiniz. Eğer tüm mallar için ilgili miktarların sıfırlanmasını istiyor iseniz, F9 Tamamını sıfırla tuşumuz istediğiniz işlemi gerçekleştirmenizde yardımcı olacaktır. Eğer firmanız sorumluluk merkezi bazında çalışıyor ise bu ekran üzerinde F6 (Sorumluluk merkezi gir) yardım tuşuna basarak belirleyeceğiniz sorumluluk merkezinin mal millileştirme fişinin Sorumluluk merkezi kolonuna otomatik olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Böylece satır sayısı fazla olan evraklar için tek tek sorumluluk merkezi girmek yerine bu işlem sayesinde toplu olarak girişini gerçekleştirebileceksiniz. Tabi bu işlem için mal millileştirme fişi evrakında sorumluluk merkezi kodunun yer alması gerekmektedir. Bunun içinde evrak dizaynından sorumluluk merkezi kolonunun görüntülenebilir ve kullanılabilir olarak belirlenmesi yeterlidir. Aktarılacak miktarlarda belirlendikten sonra F2 devam tuşu ile tablodaki miktarlar Mal Millileştirme fişine otomatik olarak taşınmalıdır. Bu durumda yapılacak son işlemde evrakın Alt+S tuşları ile kaydedilerek malların millileştirildiğinin belgelendirilmesidir Antrepolar Arası Sevk Fişi (012620) Bu program yardımı ile birden fazla antrepo kullanıldığı durumlarda, antrepolar arası stok transferleri gerçekleştirilecektir. Bildiğiniz gibi antrepolar Kuruluş programındaki Stok ve sipariş parametreleri/ Fiyat parametreleri/ Depo ve satış noktaları tanımlama (092200) bölümünden depo tipini antrepo seçerek tanımlanmaktadır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrak seri numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonra antrepo seçimlerine geçilecektir. Bunları Biliyor Musunuz? Depolar arasında gerçekleşen stok transferleri işletmelerin bir cebinden diğerine geçen para gibidir ve depolar arası transferlerde genellikle maliyetlendirme yapılmaz. Bazı işletmeler depolarını da birer sorumluluk merkezi veya kar merkezi olarak görmek isteyebilir. Bu tür işletmelerde, Depolar arasında yapılan stok giriş-çıkışlarının da maliyetlendirmesi yapılır. Antrepolar arası sevkte maliyetlendirme yapabilmek için KUR9000/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Stok maliyet parametreleri (092740) programından depolar ayrı maliyet unsuru parametresinin -evet- olarak tanımlanması gerekir. Depolar arası transferlerde, her bir depo için uygulanacak fiyat tipini belirleme imkânına da sahipsiniz. Bunun için KUR9000/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Depo ve satış noktaları tanımlama (092200) programından her bir deponun transferlerde kabul edeceği fiyat tipini belirlemelisiniz. Kaynak Depo: Antrepolar arası sevkte, stokların hangi antrepodan alınacağı bu alanda belirtilecektir. Depo numaralarını, satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden seçebilirsiniz. 87

88 Hedef Depo: Antrepolar arası sevkte, kaynak depodan alınan stokun gönderileceği hedef depo numarası bu alana girilmelidir. Hedef depo numarasını, satır sonu butonunu tıklayarak karşınızda gelecek pencereden seçebilirsiniz. Stok Kodu: Kaynak depodan hedef depoya gönderilecek stokunuzun kodunu bu alana giriniz. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Stok İsmi: Stok kodu girişinize göre, ilgili stokunuzun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Kaynak depodan hedef depoya sevk edilecek stok miktarını bu alana girmelisiniz. Bu alana girilecek miktar ana birim bazında değerlendirilir. Eğer stoklarınızı birden fazla birim ile takip ediyorsanız, ana birim haricinde bir birim ile transfer edebilmek için F10 tuşuna basarak birim seçimi yapmalısınız. Br: Antrepolar arası sevk ettiğiniz stokunuzun birimi bu alana otomatik olarak gelecektir. Birim Fiyat: Bu alana, antrepolar arası sevk edilen stokunuzun KUR9000'den seçilen maliyet hesaplama şekline göre bulunan fiyatı otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz antrepolar arası sevkin hangi fiyattan olacağını manuel olarak da girebilirsiniz. Eğer KUR9000/Depo Tanımlama programından uygulanacak fiyat seçimi yaptıysanız, bu durumda ilgili stokun fiyatı KUR9000'den yaptığınız tanımlamaya göre otomatik olarak gelecektir. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile program tutarı kendisi hesaplayacaktır. Ekranınızın alt bölümünde de siz giriş yaptıkça değerler atanan toplam tutar alanı yer alacaktır. Yukarıda sıraladığımız girişleri tamamladıktan sonra sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Kayıt işlemini de her zamanki gibi ALT+S tuşları ile gerçekleştireceksiniz. ALT+S tuşları ile kayıt edilmeyen bilgileri tekrar girmek zorunda kalacağınızı bir kez daha hatırlatalım. Antrepolar arası sevk fişinizi kayıt ettikten sonra, yukarıda belirlediğiniz kaynak depodan, hedef depoya girdiğiniz miktar kadar stok sevk edilecektir. Bu işlem ile ilgili stokunuzun depolar toplamı bazındaki miktarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. 7.4 Raporlar Bu bölümde yer alan programlar ile verdiğiniz ithalat sipariģlerine yönelik çeģitli içeriklerde hazırlanmıģ raporlar alabileceksiniz. Böylece sipariģi tamamlanan ve tamamlanmayan ithalatlarınızı detaylı olarak inceleyebileceksiniz. Ayrıca, yaptığınız ithalatların firmalara göre ve ülkelere göre dağılımlarını da ayrı ayrı inceleyebileceksiniz. ġimdi bu raporların neler olduklarını daha yakından inceleyelim Proforma Verilen Sipariş Raporu (023170) Bu raporda, cari firmalara verdiğiniz proforma siparişleriniz, siparişleri teslim alacağınız tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ve siparişlerin verildiği carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, hangi depo için verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fişler ile verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, evrak no alanına ilgili sipariş fişinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama şekli alanında ise, raporunuzun sıralama şeklini seçeceksiniz. Rapor parametrelerinden bir diğeri kesinleşen siparişler dökülsün mü? başlıklı alandır. Eğer kesinleşen siparişlerin de (yani normal sipariş fişine dönüştürdüğünüz) siparişlerin de dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu 88

89 butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz hazırlanacaktır İthalat Sipariş Raporları Bu bölümden firmanızın cari firmalara verdiği ithalat sipariģlerini farklı Ģekillerde listeleyebileceksiniz Genel Amaçlı İthalat Sipariş Raporu (023110) Verilen siparişler raporlarından ilki, genel amaçlı verilen siparişler raporudur. Bu raporda, cari firmalara verdiğiniz siparişleriniz, siparişleri teslim alacağınız tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ve siparişlerin verildiği carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, hangi depo için verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fişler ile verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, sipariş seri no alanına ilgili sipariş fişinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama şekli alanında ise, raporunuzun sıralama şeklini seçeceksiniz. Eğer tamamlanan siparişlerin de (yani alış irsaliyesi ile teslim aldığınız ve artık kapanmış olan siparişlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, tamamlanan siparişler dökülsün mü? Alanında satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Raporunuz için belirleyeceğiniz bir diğer parametre ise, evrak cinsinin seçileceği alandır. Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariş yada siparişlerin (Normal, konsinye, dış ticaret siparişi) yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz. Bu ekranda yapılacak en son giriş ise Onay Durumu parametresidir. Satış ve satınalma yönetimlerinden girilen her sipariş evrakı yetkili kişiler tarafından Ctrl+W (satır bazında onay) veya Ctrl+Z (evrak bazında onay) tuşlarına basılarak ister satır bazında isterlerse evrak genelinde onaylanmaktadırlar. Bu işlem sonrasında ilgili fişlere onaylandı opsiyonu atanmaktadır. İşte bu alanda sizden istenen, raporunuzda hangi durumda olan siparişlerin listeleneceğini seçmenizdir. Yani yetkililerce onaylanan siparişlerin mi, onaysız siparişlerin mi yoksa her ikisinin birden mi yer alacağını belirtmenizdir. Evet, parametreler ekranından yukarıda sözünü ettiğimiz girişleri yaptıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuzda yer alan başlıkları kısaca inceleyelim. Sipariş Tarihi: Siparişin verildiği tarihtir. Başka bir ifadeyle sipariş fişinin evrak tarihidir. Sipariş No: Verilen sipariş fişi programından girdiğiniz evrak seri ve sıra numarası bu alanda fiş numarası olarak karşınıza gelecektir. Belge No: Verilen sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası bu alanda karşınıza gelecektir. Belge No: Verilen sipariş fişi evrakında girilen belge tarihi bu alanda karşınıza gelecektir. Sipariş Cinsi: Parametreler ekranından yaptığınız evrak cinsi seçiminize göre siparişlerinizin cinsi bu alanda yer alır. Örneğin normal sipariş, konsinye sipariş gibi. Teslim Tarihi: Verilen siparişlerin teslim alınacağı tarihtir. Teslim Türü: Stok yönetiminden teslim türlerini programa tanıtmış ve sipariş girişlerinde ilgili siparişin ne şekilde teslim alınacağını girmiş iseniz, bu kolonda ilgili satırdaki siparişin teslim türü kodunu görebilirsiniz. Cari Kodu-Adı: Siparişlerin verildiği cari firmanın kodu ve adıdır. 89

90 Cari kod ve adından sonraki alanlarda, sipariş verilen cari firmanın kartından girilen grup, temsilci, bölge kodları kayıt tarihi ve adres bilgileri yer alacaktır. Temsilci Kodu: Bu kolona, her carisi için adres tanıtım kartından girilen temsilci kodu gelecektir. Böylece sipariş sevkiyatlarında hangi personelin ilgili olduğu anlaşılabilecektir. Stok Kodu-İsmi: Sipariş verilen stokun kodu ve adıdır. Stok Yabancı İsmi: Sipariş verilen stokun katından girilen yabancı adıdır. Stok Kısa İsmi: Sipariş verilen stokun katından girilen kısa adıdır. Barkodu: Sipariş verilen stokun barkodudur. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokun kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Açıklama: İlgili stok için evraktan girilen açıklamadır. Miktarı: İlgili satırdaki stok için sipariş verilen miktardır. Birimi: İlgili satırdaki stokun birimidir. (adet, kg,). Burut Fiyatı: Siparişin hangi fiyattan verildiğidir. Iskonto-Masraf: Sipariş evrakından Iskonto ve masraf uygulanmışsa, iskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Net Fiyat: Birim fiyattan iskontonun düşülüp, masrafın eklenmesi ile bulunan net birim fiyattır. Döviz Cinsi: Siparişlerin hangi döviz cinsi üzerinden verildiğidir. TLR Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. Tamamlanan: Verilen sipariş miktarından teslim alınan miktar varsa, tamamlanıp teslim aldığınız bu miktarı bu alanda görebilirsiniz. Kalan: Verdiğiniz toplam sipariş miktarından, ilgili cari firmanız tarafından tamamlanıp teslim aldığınız miktar düşülerek bulunan kalan (daha teslim alacağınız) miktardır. Örneğin, bir cari firmanıza, herhangi bir stoktan 800 adetlik sipariş verdiniz. İlgili cari firmanız bu siparişlerinizin 500 adetlik bölümünü tamamladı ve irsaliyesi ile birlikte size teslim etti. Bu durumda, 500 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun tamamlanan başlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 300 adetlik siparişiniz gelmemiştir. İşte bu kalan 300 adetlik siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz. KDV'li Burut Fiyatı: Siparişi verilen stokların KDV dahil brüt fiyatları bu kolonda yer alır. KDV'li Tutar: Siparişi verilen stokların miktar ve KDV'li brüt fiyatlarının çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. Mevcut Stok: Sipariş verilen üründen, elinizde bulunan miktardır. Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. 90

91 Ödeme Planı: İlgili siparişin varsa satın alma şartı evrakından veya sipariş fişinden girilen ödeme planıdır. Stok Hdf.: Sipariş verilen stokun kartından girilen hedef seviyesidir. Satın Alma Evrak Tarihi-Evrak No: İlgili satırdaki stok için satın alma şartı girişmiş ise, satın alma şartının tarih ve evrak numarası bu kolonlarda yer alacaktır. Talep Fişi Evrak Tarihi-Evrak No: İlgili satırdaki stok siparişi için satın alma talep fişi girilmiş ise, başka bir ifade ile sipariş satın alma talep fişinden gerçekleşmiş ise (verilen sipariş evrakına Shift+F8 tuşları ile talep fişi çağırılmış ise), bu alanda satın alma talep fişinin evrak tarihi ve numarası yer alacaktır. Özel Kod 1 2 3: İlgili satırdaki sipariş evrakı için, ALT+G tuşları ile ulaşılan genel kayıt bilgileri ekranından özel kodlar girilmiş ise, özel kodları bu kolonlarda görebilirsiniz. Stk/Maliyeti: Siparişi verilen stokların maliyetidir. Sorumluluk Merkezi Kodu ve Adı: İlgili satırdaki stok siparişinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleştiğini bu kolondan görebilirsiniz. Bu kolondan sonra ilgili evraklardan Alt+G tuşlarına basılarak girilen Özel kod bilgileri ile Ctrl+Q tuşlarına basılarak girilen evrak açıklamalarına ilişkin bilgiler ayrı ayrı kolonlar halinde listelenecektir. Onay Durumu: İlgili satırdaki stok siparişinin, onaylandı yada onaylanmadı şeklinde durumunu bu kolondan görebilirsiniz. Aslında bu kolona yansıyacak bilgi, parametreler ekranının onay durumu alanından yaptığınız seçime göre belirlenecektir. Eğer raporunuzda sadece onaylı siparişler listelenecekse bu durumda bu alanda sadece onaylandı ifadesini aksi durumda da onaylanmadı ifadesini göreceksiniz. Genel amaçlı verilen siparişler raporunuzda yer alan alanlar yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Raporunuzun en alt satırındaysa, miktarsal ve tutarsal değerlere ilişkin toplamlar yer almaktadır Stok Sıralamalı İthalat Sipariş Raporu (023120) Bu raporda verilen sipariģleriniz stoklarınızın belirli özellik kodlarına (kodu, üretici kodu, ana sağlayıcı vb.) göre sıralanarak listelenecektir. Örneğin iģletmeniz bünyesinde 100 çeģit stokunuz var. Bu 100 çeģit stokun her birinden farklı tarihlerde sipariģler verilmiģ. Eğer bu durumda genel amaçlı ithalat sipariģler raporu alırsanız, stoklarınız, sipariģlerin teslim tarihlerine veya açılıģ tarihlerine göre karıģık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı stoklardan verilen sipariģler, tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da arada baģka stok sipariģleri bulunsa da, alt alta dökümünüzde yer alacak ve o stoktan verilen sipariģ toplamı da görüntülenecektir. Örneğin sıralama Ģekli stok kodu olarak seçildiğinde genel amaçlı ve stok sıralamalı raporlardaki stoklar aģağıdaki gibi listelenecektir. Bir stoka iliģkin sipariģlerin listelenmesi bittiğinde, bir sonraki stoktan verilen sipariģler de aynı Ģekilde listelenecektir. Rapor baģlıkları genel amaçlı ithalat sipariģ raporu ile aynıdır Cari Sıralamalı İthalat Sipariş Raporu (023130) Ġthalat sipariģ raporlarından üçüncüsü cari sıralamalı verilen siparişler raporudur. Bu raporda da, stok sıralamalı rapordaki mantık geçerlidir. Yani verilen siparişleriniz, sipariş verilen cari firmalara göre sıralanarak raporunuzda yer alacaktır. Örneğin, işletmeniz bünyesinde 50 tane cari firmanız var. Bu 50 cari firmanın her birine farklı tarihlerde siparişler verilmiştir. Eğer bu durumda genel amaçlı verilen siparişler raporu alırsanız, cari 91

92 firmalarınız, siparişlerinizi teslim alacağınız tarihlere veya sipariş fişlerinin açılış tarihlerine göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı carilere verdiğiniz siparişler, teslim ya da açılış tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da, arada başka carilere siparişleriniz bulunsa da alt alta dökümünüzde yer alacaktır. Ayrıca bu carilere verilen sipariş adet ve tutarlarının toplamları da hemen alt satırda görüntülenecektir. Bir carinin siparişleri listelendiğinde, bir sonraki cariye verilen siparişler de aynı şekilde listelenecektir. Cari sıralamalı verilen siparişler raporunun parametreleri stok sıralamalı rapor ile aynıdır. Yalnız rapor filtreleri ekranına carilere göre giriş yapacaksınız Stok Seçimli İthalat Sipariş Raporu (023140) Bu rapor ile dilediğiniz herhangi bir stokunuzdan verilen ithalat sipariģlerini listeleme imkânı bulacaksınız. Bu programın, yukarıda açıklamaya çalıģtığımız diğer sipariģ raporlarından farkı, dilediğiniz tek bir stokunuza iliģkin sipariģlerin listelenebilmesidir. Ġlgili programa girdiğinizde, karģınıza parametreler baģlıklı bir pencere açılacaktır. Parametre giriģleri diğer ithalat sipariģ raporları ile aynıdır. Yalnız bu raporda tek bir stoğun kodu girilecektir. Parametreler ekranına giriģleriniz tamamlandıktan sonra sıra, döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiģtir. Ġlgili tercihinizi de belirlediğinizde, ilgili stokunuzdan verilen ithalat sipariģlerinizi listeleyecektir. Rapor baģlıkları diğer sipariģ raporları ile aynı olduğundan, burada tekrar açıklamıyoruz Cari Seçimli İthalat Sipariş Raporu (023150) Bu rapor ile dilediğiniz herhangi bir satıcı firmaya verilen stok ithalat sipariģleriniz listelenecektir. Raporun alınıģ Ģekli ve içeriği diğer sipariģ raporları ile aynıdır İthalat Sipariş Teslimat Raporları Raporlar menüsünün bu bölümünden cari firmalara verdiğiniz ithalat sipariģlerini ve bu sipariģlerden alınan teslimatları listeleyeceksiniz. 92

93 Genel Amaçlı İthalat Sipariş Teslimat Raporu (023210) Bu rapor, siparişi verilip teslim alınan stoklarınızı, teslimat veya açılış tarihlerine göre sıralı olarak listelemektedir. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinden oluşan bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; Stok İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda belirli kod aralığında kalan stokların teslimat bilgilerini görmek istiyorsanız, bu alanlara raporda görmek istediğiniz stoklara ilişkin ilk kod ve son kod girişlerini yapabilirsiniz. Stok Kod Yapısı: Eğer teslimat bilgilerini görmek istediğiniz stokları kod yapısına göre sınırlamak istiyorsanız, bu alana stok kod yapısını girebilirsiniz. Cari İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda belirli kod aralığındaki cari firmalardan yapılan teslimatları görmek istiyorsanız, bu alanlara raporda görmek istediğiniz cari firmalara ilişkin ilk kod ve son kod girişlerini yapabilirsiniz. Stok Kod Yapısı: Eğer teslimat bilgilerini görmek istediğiniz cari firmaları kod yapısına göre sınırlamak istiyorsanız, bu alana cari firma kod yapısını girebilirsiniz. İlk Teslimat Tarihi-Son Teslimat Tarihi: Verilen sipariş teslimatları raporunu stokları teslim aldığınız tarihlere göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için ilk teslimat tarihini ve son teslimat tarihini girmeniz yeterlidir. İlk Açılış Tarihi-Son Açılış Tarihi: Raporunuzu teslim alınan siparişlerinin açılış (evrak) tarihlerine göre sınırlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, raporunuzda yer almasını istediğiniz siparişlerin ilk ve son evrak tarihlerini girmenizdir. Sıralama Şekli: Raporunuzu siparişlerin teslimat tarihlerine göre sıralayabileceğiniz gibi, siparişlerin açılış (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak listeleyebilirsiniz. Açılış tarihine göre sıralama yapmak için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve ilgili seçimi yapmalısınız. Herhangi bir seçim yapılmazsa sıralama siparişlerin teslim tarihlerine göre olacaktır. Depo: Raporunuzu belirli bir depo için teslim alınan siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirsiniz. Sipariş Seri No: Raporunuzda tek bir seri numarası ile verilen siparişlerin teslimatını listeleyebilirsiniz. Bunun için bu alana sipariş evrakının seri numarasını girmelisiniz. Tamamlanan Siparişler Dökülsün mü?: Eğer tamamlanan siparişlerin de (yani alış irsaliyesi ile tamamını teslim aldığınız ve artık kapanmış olan siparişlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Genel amaçlı verilen siparişlerin teslimat raporu ile ilgili girilebilecek parametreler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda verilen siparişler raporuna ek olarak aşağıdaki bilgiler yer alır; Sipariş Tarihi: Siparişin verildiği tarihtir. Başka bir ifadeyle sipariş fişinin evrak tarihidir. Sipariş No: Verilen sipariş fişi programından girdiğiniz evrak seri ve sıra numarası bu alanda fiş numarası olarak karşınıza gelecektir. Belge No-Belge Tarihi: Verilen sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası ve tarihi bu alanda karşınıza gelecektir. Sipariş Cinsi: Verilen siparişlerin cinsidir. Örneğin normal, konsinye gibi. 93

94 Teslim tarihi: Verilen siparişlerin teslim alınacağı tarihtir. Satıcı kodu adı: Siparişlerin verildiği cari firmanın kodu ve adıdır. Stok kodu adı: Sipariş verilen stokun kodu ve adıdır. Stok kısa adı: Sipariş verilen stokun katından girilen kısa adıdır. Stok yabancı adı: Sipariş verilen stokun katından girilen yabancı adıdır. Barkodu: Sipariş verilen stokun barkodudur. Açıklama: İlgili stok için evraktan girilen açıklamadır. Miktarı: İlgili satırdaki stok için sipariş verilen miktardır. Birim fiyatı: Siparişin hangi fiyattan verildiğidir. Iskonto masraf: Sipariş evrakından Iskonto ve masraf uyulanmışsa, iskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Net fiyat: Birim fiyattan iskontonun düşülüp, masrafın eklenmesi ile bulunan net birim fiyattır. Döviz cinsi: Siparişlerin hangi döviz cinsi üzerinden verildiğidir. TLR tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. Tamamlanan: Verilen sipariş miktarından teslim alınan miktar varsa, tamamlanıp teslim aldığınız bu miktarı bu alanda görebilirsiniz. Kalan: Verdiğiniz toplam sipariş miktarından, ilgili cari firmanız tarafından tamamlanıp teslim aldığınız miktar düşülerek bulunan kalan (daha teslim alacağınız) miktardır. Örneğin, bir cari firmanıza, herhangi bir stoktan 800 adetlik sipariş verdiniz. İlgili cari firmanız bu siparişlerinizin 500 adetlik bölümünü tamamladı ve irsaliyesi ile birlikte size teslim etti. Bu durumda, 500 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun tamamlanan başlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 300 adetlik siparişiniz gelmemiştir. İşte bu kalan 300 adetlik siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz. Mevcut stok: Sipariş verilen üründen, elinizde bulunan miktardır. Kalan tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. Ödeme planı: İlgili siparişin varsa satın alma şartı evrakından veya sipariş fişinden girilen ödeme planıdır. Stok Hedef: Sipariş verilen stokun kartından girilen hedef seviyesidir. Satın alma evrak tarihi-evrak no: İlgili satırdaki stok için satın alma şartı girişmiş ise, satın alma şartının tarih ve evrak numarası bu kolonlarda yer alacaktır. Talep fişi evrak tarihi-evrak no: İlgili satırdaki stok siparişi için satın alma talep fişi girilmiş ise, başka bir ifade ile sipariş satın alma talep fişinden gerçekleşmiş ise (verilen sipariş evrakına Shift+F8 tuşları ile talep fişi çağırılmış ise), bu alanda satın alma talep fişinin evrak tarihi ve numarası yer alacaktır. İrsaliye no tarihi: İlgili satırdaki siparişin teslim alındığı irsaliye numarası ve tarihidir. 94

95 Fatura no tarihi: İlgili satırdaki siparişe ilişkin gelen faturanın numarası ve tarihidir. Açıklama: İlgili satırdaki hareket için girilmiş bir açıklama varsa, açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktar: İlgili satırdaki sipariş hareketi için faturalanan stok miktarıdır. Birim fiyat: İlgili satırdaki stokun faturadaki birim fiyatıdır. Döviz cinsi: İlgili satırdaki stokun faturadaki döviz cinsidir. Tutarı: İlgili satırdaki stokun faturadaki toplam tutarıdır Stok Sıralamalı İthalat Sipariş Teslimat Raporu (023220) Ġthalat sipariģlerinin teslimat raporu menüsünde yer alan 2. program stok sıralamalı rapordur. Bu raporda, sipariģi verilip teslim alınan stoklarınız stoklar bazında sıralanarak listelenecektir. Stok sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz Cari Sıralamalı İthalat Sipariş Teslimat Raporu (023230) Ġthalat sipariģ teslimatlarının sipariģ verilen cari firmalara göre sıralanarak listelendiği rapordur. Cari sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz Stok Seçimli İthalat Sipariş Teslimat Raporu (023240) Bu rapor ile dilediğiniz herhangi bir stokunuzdan verilen ithalat sipariģlerini ve teslimatları listeleyeceksiniz Cari Seçimli İthalat Sipariş Teslimat Raporu (023250) Ġthalat sipariģlerinin teslimat raporu menüsünde yer alan beģinci seçenek cari seçimli teslimat raporudur. Bu rapor ile dilediğiniz herhangi bir cari firmanıza verilip teslim aldığınız ithalat sipariģlerinizi listeleyebilirsiniz İthalat Maliyet Raporları Bu bölümde yer alan raporlar ile ithal ettiğiniz mallara iliģkin masraf faturalarının giriģlerinden derlenerek hazırlanan, ithalat kartlarının durum ve hareket raporları ile ithalat ekstresi alacaksınız İthalat Durum Raporu (043020) Bu rapor ile ithalat kartlarınızın hareket giriģlerini, dolayısıyla bu kartlar ile ithal ettiğiniz mallar için yapılan masrafların (Navlun, sigorta, gümrük vergi ve resimler vb) borç-alacak bakiyelerini, ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre listeleyebileceksiniz. Bu raporda parametreler ekranından kod aralığı yada kod yapısını girdiğiniz ithalat kartlarının, yine bu ekrandan seçeceğiniz masraf gruplarına ait hareketleri yer alacaktır. Bir ithalat kartına iliģkin masraf gruplarının hesap durumları listelenip hesap toplamı alındıktan sonra diğer ithalat kartlarına ait masraf gruplarının hesap durumları listelenmeye devam edecektir. Bu raporun en önemli özelliği, ithalat hareketlerindeki borç ve alacak tutarlarının raporu aldığınız güne ait kurları baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarınızın kur değiģimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir.programa girdiğinizde, rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile 95

96 karģılaģacaksınız. Bu raporda özel parametreler aģağıda açıklanmıģtır. Diğer parametreler için Bkz. Raporlar/Hizmet (veya Gider, ithalat) Tarama Kriteri ve Filtreleri. Tarama ilk kod son kod/kod yapısı: Bu alanlara, durum raporunu almak istediğiniz ithalat kartlarına iliģkin kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz. Döküm detayı: Raporunuzda ithalat kartlarının son durumlarının mı, belirli bir tarihteki borç-alacak durumlarının mı yoksa belirli tarih aralığında gerçekleģen hareket durumlarının mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz. İlk tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz iki tarih arası ise, imleciniz öncelikle bu alana gelecek ve ithalat raporunuzu hangi tarih itibari ile baģlatmak istediğiniz sorulacaktır. Dolayısıyla bu alana dökümünüzün baģlangıç tarihini girmelisiniz. Eğer dökümünüzü son durum itibari ile almak istediğinizi belirtmiģseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak Sorumluluk merkezi detaylı alanda konumlanacaktır. Son tarih: Bu alana imleciniz, döküm detayı alanındaki tercihinizin belirli tarih ve iki tarih arası olması durumlarında gelecektir. Eğer tercihiniz belirli tarih ise bu alana dökümünüzü hangi tarih itibari ile almak istediğinizi girmelisiniz. Eğer dökümünüzü iki tarih arası alıyor iseniz bu aģamada bu alanda dökümünüzün son bulmasını istediğiniz tarihi belirtmelisiniz. Sorumluluk merkezi detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi detay bilgilerinin çıkıp çıkmayacağını bu alanda seçebilirsiniz. Eğer bu alanı evet olarak seçerseniz, bir ithalat kartının hesap durumu listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve o ithalat kartının borç-alacak bakiyesinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrıca listelenecektir. Grupları seçin: Bu alanda sizden istenen ithalat durum raporunuzda hangi masraf grup yada gruplarına iliģkin hareketlerin yer alacağınız seçmenizdir. Örneğin raporunuzda ithalatınıza iliģkin sadece navlun ve sigorta masraflarının yer almasını istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili grupların baģında yer alan kutucukları iģaretlemesiniz. Dolayısıyla raporunuz ithalat kartlarınızın sadece bu gruplarına iliģkin hareketlerini listeleyecektir. Evet, seçiminizi açıklamalarımız doğrultusunda yapın. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Parametre giriģlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda ithalat kartlarınızın kodu ve isimleri, parametreler ekranından seçtiğiniz masraf grupları, ithalat tanıtım kartından masraf grupları için girdiğiniz muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiyeleri toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orijinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı baģlıklar halinde listelenecektir. 96

97 İthalat Ekstre Raporu (043030) Ġthalat hesap ekstresi; istediğiniz ithalat kartının, seçeceğiniz ithalat grubuna iliģkin hareketlerini gireceğiniz tarihler arasında evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Bu ekstreyi alabilmek için, ilgili ithalat kartının kodunu, hangi tarihlerdeki hareketlerini görmek istiyorsanız, ilgili baģlangıç ve bitiģ tarihlerini, raporun alınacağı döviz cinsini ve raporu hangi ithalat grubuna (Navlun, Gümrük veri ve resim, sigorta vb) göre almak istediğinizi girmeniz gerekir. Bu parametreler girildikten sonra ekstreniz listelenecektir. Raporunuzda, parametreler ekranından yaptığınız giriģler doğrultusunda ilgili ithalat kartının, seçtiğiniz ithalat grubuna iliģkin hareketinin tarihi, evrak numarası, evrak cinsi (alıģ fat.), hareket cinsi (ithalat mas. Fat.), ilgili harekete karģılık çalıģan cari hesabın cinsi (müģteri satıcı) kodu ve adı, ilgili hareketin gerçekleģtiği sorumluluk merkezinin kodu/adı, borç ve alacak tutarı ile borç alacak bakiyeleri ayrı baģlıklar halinde listelenecektir İthalat Hareket Raporu (043010) Bu rapor, parametreler ekranından seçeceğiniz ithalat grup/gruplarının, istediğiniz kod aralığı yada kod yapısındaki sorumluluk merkezlerinden gerçekleģen hareketlerini tarih sırasında ve evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Genel amaçlı hesap hareket raporunda Ģu bilgiler yer alır; Tarih: Parametreler ekranından seçtiğiniz ithalat grubunun gerçekleşmiş olduğu hareketin tarihidir. Evrak ref. no: Harekete ilişkin düzenlenen evrakın numarasıdır. Belge no: Harekete ilişkin düzenlenmiş evrakın matbu numarasıdır. Evrak cinsi: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın cinsidir. Alış faturası, satış faturası gibi. Hareket cinsi: Hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak cinsi ile bağıntılıdır. Eğer ilgili satırdaki hareketinin evrakı faturaysa, hareket cinsi ithalat masraf faturası olacaktır. Referans no: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Vade: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın (yani masraf faturasının) vadesidir (fatura ödeme planı). Açıklama: Harekete ilişkin açıklamadır. Cari cinsi: İlgili satırdaki hareketin ait olduğu cari cinsidir. Gr. no: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Cari kodu-ismi: Hareketin ait olduğu cari kod ve ismidir. Karşı cari cinsi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan cari hesabın cinsidir. İthalat hareket raporlarında karşı cari cinsi İthalat hesabıdır. Karşı cari kodu-ismi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan karşı cari hesabın kod ve ismidir. Kr. Gr. No: Bu alanda parametreler ekranından seçtiğiniz ithalat gruplarının numaraları yer alır. Bu raporu Navlun ve sigorta grubuna göre alıyorsanız bu alanda 1, ve 2 rakamları yer alacaktır. Bunlar, seçtiğiniz ithalat gruplarının sıra numaralarıdır. Sorumluluk merkezi- sorumluluk merkezi kodu: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden gerçekleştiğini bu alanda görebilirsiniz. 97

98 Borç: Eğer ilgili satırdaki hareket ithalat hesap grubunu borçlandırıyorsa, borç tutarını bu alanda görebilirsiniz. Alacak: Eğer ilgili satırdaki hareket ithalat hesap grubunu alacaklandırıyorsa, alacak tutarını bu alanda görebilirsiniz. Muhasebe fiş tipi-tarihi-sıra numarası: İthalat grupları muhasebeye entegre edildiğinde, muhasebede yaratılan fişin tipi, tarihi ve fiş sıra numarasıdır İthalat Grup Durum Raporu (043040) Bu rapor ile seçeceğiniz belirli ithalat kartlarının ithalat gruplarına göre masrafları listelenecektir. Yani dosya bazında yapılan ithalatlarda gerçekleģmiģ olan masrafların ithalat-masraf eģleģmesini oluģturarak, tutar bazında izleyecektir. Programa girdiğinizde karģınıza çıkan parametreler ekranından ithalat ilk-son kod ve kod yapısını girerek raporunuz dökülecektir İthalat Maliyetli Grup Durum Raporu (043050) Bu rapor ile seçeceğiniz ithalat kartlarının ithalat gruplarına göre masrafları maliyetlere dahil olarak parametreler ekranından seçeceğiniz döviz cinsine göre hesaplanıp listelenecektir. Böylece masraf gruplarına göre hesaplarınız maliyetli olarak raporunuzda çıkacaktır. Ayrıca mal faturasının toplam tutarı ile yapılan masraflarla birlikte ithalata ne kadar para ödendiği de rapordaki son kolon baģlıklarında görebilirsiniz Masraf Dağıtım Kriterli İthalat Raporu (186204) Bu programa girdiğimizde karģımıza parametreler ekranı çıkacaktır. Ġlk olarak ithalat ilk-son kod giriģlerini yaptıktan sonra kod yapısını da belirleyerek, fare imlecimiz bunun altında bulunan masraf dağıtım Ģekli parametresine gelir. Satır sonunu tıklayarak karģımıza dört seçenek gelir. Bunlar; mal bedeli, mal miktarı, mal ağırlığı ve mal hacmi Ģeklindedir. Unutmamalısınız ki bu raporda belirtilen ithalatlara ait tüm ithalat faturalarını masraf dağıtım Ģekillerine göre toplamaktadır. Eğer seçiminiz mal bedeli olarak seçilmiģse meblağları ; mal miktarı ise miktarları toplama Ģeklinde olmaktadır. En son parametre ise raporu masraf dağıtım detaylı alıp almamamız Ģeklindedir. Masraf dağıtım detaylı almak istiyorsanız satır sonundan evet seçeneğini tıklamalısınız. Bu parametre giriģlerini yaptıktan sonra tercihlerinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda; ithalatlara ait ithalat masraf faturalarının ve ithalatlara ait borç evraklarının meblağlarını toplayarak toplam bir masraf bulunmaktadır. ĠĢte bu rapor kolonlarındaki toplam maliyet e eģdeğerdir. Toplam maliyetin, mal dağıtım Ģekillerine göre oranlanmıģ halleri de birim maliyet kolonuna yazılmaktadır. Ayrıca bu raporda, masraf dağıtım dekontunda F8 tuģu yardımıyla otomatik olarak yaptığınız ve girilen her masrafa iliģkin tutar gözükmektedir, ama bu tutar üzerinde manüel olarak değiģiklik yaparsanız raporunuzda çıkmamaktadır. Diğer kolonlarda bulunan bilgiler ise ithalat faturasından alınan bilgilerdir. Bunlar da; GGB tarihi ve numarası, banka ve stok adı, ağırlık, hacim, miktar, ana döviz ve bu cinsten birim fiyatları, ana tutar ve birim maliyetleri, alt toplam ve birim maliyetleri, orjinal döviz cinsinden birim fiyat ve tutarları ile vadesidir Masraf Dağıtım Dekontuna Göre İthalat Durum Raporu (186205) Bu programa girdiğimizde karģımıza parametreler ekranı çıkacaktır. Ġlk olarak ithalat ilk-son kod giriģlerini yaptıktan sonra kod yapısını da belirleyerek, fare imlecimiz bunun altında bulunan masraf dağıtım Ģekli parametresine gelir. Satır sonunu tıklayarak karģımıza dört seçenek gelir. Bunlar; mal bedeli, mal miktarı, mal ağırlığı ve mal hacmi Ģeklindedir. Unutmamalısınız ki bu raporda belirtilen ithalatlara ait tüm ithalat faturalarını masraf dağıtım Ģekillerine göre toplamaktadır. Eğer seçiminiz mal bedeli olarak seçilmiģse meblağları ; mal miktarı ise miktarları toplama Ģeklinde olmaktadır. En son parametre ise raporu masraf dağıtım detaylı alıp almamamız Ģeklindedir. Masraf dağıtım 98

99 detaylı almak istiyorsanız satır sonundan evet seçeneğini tıklamalısınız. Bu parametre giriģlerini yaptıktan sonra tercihlerinize göre raporunuz listelenecektir. ġimdi bu raporda dökülecek bilgilerin neler olabileceklerini bir örnekle açıklamaya çalıģalım. Öncelikle bu bölümden ithalat sipariģi verdikten sonra ithalat fiģi kestiğinizi düģünelim. Bu fiģi keserken masraflarını (navlun, gümrük, sigorta vs.) girmeye baģladığınızı varsayalım, maliyetleri stoklara dağıtma iģleminde girilmiģ olan masraf faturalarını, ithalat masrafları dağıtım dekontundan değiģtirdiğinizde raporunuz bu değiģimleri göz önüne alır. Yani dağıtım tutarı kolonunda ilgili masraf için değiģtirdiğiniz tutar listelenir. ĠĢte bu raporun masraf dağıtım kriterli ithalat raporundan tek farkı budur. Diğer kolonlarda bulunan bilgiler ise; ithalat faturasından alınan bilgilerdir. Bunlar da; GGB tarihi ve numarası, banka ve stok adı, ağırlık, hacim, miktar, ana döviz ve bu cinsten birim fiyatları, ana tutar ve birim maliyetleri, alt toplam ve birim maliyetleri, orijinal döviz cinsinden birim fiyat ve tutarları ile vadesidir İthalat Döviz Saydırma Raporları Raporların dördüncü maddesi olan ithalat döviz saydırma raporlarını iki Ģekilde inceleyeceğiz. ġimdi bunları açıklayalım GGB-DSB Bağlantı Raporu (183280) Bu bağlantı raporu GGB (Gümrük GiriĢ Beyannamesi) tutarına kadar ithalat kartındaki bilgileri dökmektedir. GGB tutarında, parametre ekranından girilen tarih aralığında girilmiģ ithalat faturası meblağı, sonraki kolonda evrağın döviz cinsi, GGB dövizine göre tutarı kolonunda da yine fatura meblağı dökülmektedir. Son olarak da GGB ye saydırılan kolonunda ise satıģ belgesinin meblağı dökülmektedir. Diğer kolonlardaki bilgiler ithalat kartına ait bilgiler olduğu için açıklama gereği duymuyoruz DSB-GGB Bağlantı Raporu (183285) Bu bağlantı raporu ise belli bir tarih aralığında girilmiģ döviz satıģ belgelerini dökmektedir. Parametreler ekranından tarih sınırlarını girdikten sonra raporunuz dökülecektir. Rapordaki GGB kolonlarında da belgeden girilmiģ ithalata ait karttaki bilgiler yer almaktadır. Tutar kolonlarında ise Döviz SatıĢ Belgesi nin meblağı dökülmektedir. Raporda yer alan diğer bilgiler ise ithalat kartına ait bilgilerdir İthalat İstatistik Raporları Bu raporda yer alan raporlar ile yaptığınız ithalatın mallara, firmalara, ülkelere, gümrüklere ve döviz cinsine göre dökümünü alabileceksiniz. ġimdi bu programları daha ayrıntılı olarak incelemeye çalıģalım İthalatın Mallara Göre Dağılım Raporu (183210) İthalatın mallara göre dağılım raporu ile istediğiniz tarihler arasında, kod aralığı ya da kod yapısını gireceğiniz malların yapmış olduğunuz ithalata göre dökümünü alabileceksiniz. Yani kısacası bu rapor, yapmış olduğumuz ithalatlarda hangi malların alındığı ve alındığı tarihteki kur üzerinden ana, alternatif ve orijinal dövize göre izlendiği istatistik bir rapordur. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporu almak istediğiniz mallara ilişkin kod aralığı ya da kod yapısını ve raporu alacağınız tarih aralığını belirtmenizdir. Gerekli parametre girişlerini yaptıktan sonra yapılan ithalatın mallara göre dağılımı ayrı ayrı listelenecektir. Öncelikle ithalatını yaptığınız malın kodu ve adı ile bunun altında da ithalat kodu ve adı, ithalat yaptığınız firma ve ülkesi, ithalat gümrüğü, GGB tarihi ve numarası, ithalat malının adlandırıldığı birimlere göre miktarı ve yanında mal tutarını ana ve orjinal döviz cinsinden 99

100 görebilirsiniz. Eğer ilgili evrakta açıklama girmişseniz açıklama da en son kolonda raporunuzda yer alır İthalatın Firmalara Göre Dağılım Raporu (183220) Bu rapor ile kullanıcılarımız istedikleri tarihler arasında, kod aralığı ya da kod yapısını girecekleri cari firmalardan hangi malları ithal ettiklerini miktar ve tutarları ile birlikte listeleyebileceklerdir. Bir anlamda hangi firmayla hangi ürünün ithali için iliģkili olduklarını izleyebileceklerdir. Çünkü raporunuz, yapmıģ olduğunuz ithalatlardaki malların hangi firmalardan alındığını ve alındığı tarihteki kur üzerinden ana, alternatif ve orijinal dövize göre tutarlarının izlendiği istatistik bir rapordur. Böylece hangi cari firmalara hangi malların ithalatını yaptığınızı ayrıntılı olarak görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karģınıza çıkan parametreler ekranında sizden istenen; raporu almak istediğiniz cari firmalara iliģkin kod aralığı ya da kod yapısını ile raporu alacağınız tarih aralığını belirtmenizdir. Parametre ekranıyla ilgili giriģlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda öncelikle cari firmalarınızın kodu ve adı ile hemen bunun altında da ithalat kodu ve adı ile bir önceki raporunuzda yer alan bilgiler yer alır İthalatın Ülkelere Göre Dağılım Raporu (183230) Bu rapor ile yaptığınız ithalatın ülkelere göre dağılımını listeleyebileceksiniz. Yani bu rapor, yapmış olduğunuz ithalatlardaki malların hangi ülkelerden alındığını ve alındığı tarihteki kur üzerinden ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre tutarlarının izlendiği istatistik bir rapordur. Programı tıkladığınızda karşınıza çıkan parametreler ekranından raporunu almak istediğiniz ülkelerin ilk-son kodu ile kod yapısını girdikten sonra tarih aralığını da seçerek raporunuzu alabileceksiniz. Böylece ithalatın hangi ülkelerle gerçekleştiğini ve hangi tarih aralığında hangi ülkeyle daha çok ithalat yaptığınızla ilgili karşılaştırma yapabileceksiniz. Raporunuzda öncelikle ithalat tanıtım kartından girilen çıkış ülke kodu ile adı ve bunun altından çizgi çekilerek bağlı olduğu ithalat kodu ve adı, yan kolonlarında da diğer dağılım raporlarında yer alan bilgiler sıralanır İthalatın Gümrüklere Göre Dağılım Raporu (183232) Bu rapor ile yaptığınız ithalatın gümrüklere göre raporunu listeleyebileceksiniz. Yani bu rapor, yapmış olduğunuz ithalatlardaki malların hangi gümrüklerden girdiği ve girdiği tarihteki kur üzerinden ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre tutarlarının izlendiği istatistik bir rapordur. Programı tıkladığınızda karşınıza çıkan parametreler ekranından raporunu almak istediğiniz gümrüklerin ilkson kodu veya kod yapısını girdikten sonra tarih aralığını da seçerek raporunuzu alabileceksiniz. Böylece ithalatın hangi tarihlerde hangi gümrüklerden en çok çıktığı gibi bir karşılaştırma da yapabileceksiniz. Raporunuzda öncelikle ithalat kartının bağlı olduğu gümrükler ile bunun altından çizgi çekilerek bağlı olduğu ithalat kodu ve adı, yan kolonlarında da diğer dağılım raporlarında yer alan bilgiler sıralanır İthalatın Döviz Cinsine Göre Dağılım Raporu (183235) Bu rapor ile yaptığınız ithalatın döviz cinsine göre raporunu listeleyebileceksiniz. Yani bu rapor, yapmış olduğunuz ithalatlardaki malların hangi döviz cinsleriyle alındığını ve alındığı tarihteki kur üzerinden ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre tutarlarının izlendiği istatistik bir rapordur. Programı tıkladığınızda karşınıza çıkan parametreler ekranından raporunu almak istediğiniz tarih aralığını seçerek raporunuzu alabileceksiniz. Raporunuzda öncelikle ithalat kartının döviz cinsi ile bunun altından çizgi çekilerek bağlı olduğu ithalat kodu ve adı, yan kolonlarında da diğer dağılım raporlarında yer alan bilgiler sıralanır. 100

101 7.4.7 İthalat Detay Raporları Bu ithalat detay raporları baģlığı altında iki tane yeniden değerleme raporunu inceleyeceğiz. ġimdi kısaca bunları açıklayalım Yeniden Değerleme Raporu (Üç Aylık) (184700) Bu rapor ile kullanıcılarımız, yapmış oldukları ithalatlar karşılığında henüz ödemesini geçekleştirmemiş oldukları malların, üçer aylık ( ) döviz kurlarına göre yeniden aldığı değerleri tüm detayı ile izleyebileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporu hangi sıralama şekline göre, hangi kod aralığı ya da kod yapısındaki ithalat kartları için ve hangi tarih itibari ile alacağınızı belirtmenizdir. Bu girişler doğrultusunda raporunuz dökülecektir. Raporunuzda; ithalat kartlarının kodu, ilgili kartın takip edildiği döviz cinsi, fatura tutarı, mal bedeli, girişini yaptığınız tarihe göre mal bedeli, faturadaki fiili ithalat tarihi, ithalatını yaptığı stok ismi, T/H kolonunda mal hammadde ise (H) ticari mal ise (T), KG kolonunda malın miktarı, malın fiyatı, malın döviz tutarı, fark kolonunda parametre ekranından girilen son tarihteki kur ile fatura tarihindeki kurun farkı, mal hammadde ise hammadde, değilse Ticari Mal kolonunda (malın tutarı*fark kolonu) bilgileri yer almaktadır Yeniden Değerleme Raporu (Aylık) (184800) Bu rapor ile kullanıcılarımız, yapmış oldukları ithalatlar karşılığında henüz ödemesini geçekleştirmemiş oldukları malların, aylık döviz kurlarına göre yeniden aldığı değerleri tüm detayı ile izleyebileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporu hangi sıralama şekline göre, hangi kod aralığı ya da kod yapısındaki ithalat kartları için ve hangi tarih için alacağınızı belirtmenizdir. Bu girişler doğrultusunda raporunuz dökülecektir. Raporunuzda; ithalat kartlarının kodu, ilgili kartın takip edildiği döviz cinsi, fatura tutarı, mal bedeli, girişini yaptığınız tarihe göre mal bedeli, faturadaki fiili ithalat tarihi, ithalatını yaptığı stok ismi, T/H kolonunda mal hammadde ise (H) ticari mal ise (T), KG kolonunda malın miktarı, malın fiyatı, malın döviz tutarı, fark kolonunda parametre ekranından girilen son tarihteki kur ile fatura tarihindeki kurun farkı, mal hammadde ise hammadde, değilse Ticari Mal kolonunda (malın tutarı*fark kolonu) bilgileri yer almaktadır. 7.5 Listeler Bu bölümden, ithalat modülünüzün kartlar ve evraklar bölümünden yaptığınız bilgi giriģlerinize ait dökümler alacaksınız İthalat Kartları Listesi (185100) Bu program ile tanıtımını yaptığınız ithalat kartlarınıza iliģkin sabit bilgilerin ekrana ve yazıcıya dökümünü alacaksınız. Programa girdiğinizde karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen listesini alacağınız ithalat kartlarına iliģkin kod aralığı ya da kod yapısını ilgili alanlara girmenizdir. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi tamamlayıp döküm yeri tercihinizi de belirledikten sonra ithalat kartlarınız listelenecektir. Bu listede ithalat katlarınızın kodu, adı, cari kodu ve adı, cari ülkesinin tipi, cari ülkesi, teslim Ģekli, ödeme Ģekli, döviz cinsi, aracı banka kodu, adı ve Ģubesi, ithalat gümrüğü, GGB tarihi, GGB no, taģıma Ģekli, vasıta no, nakliyeci kodu ve adı, gümrük müģaviri kodu ve adı gibi genel bilgiler yer alır. Listede yer alan her bir kolonu tek tek açıklamaya gerek duymuyoruz. Bu bilgilerin neleri ifade ettiğini görmek için Ġthalat/Kartlar ve Föyler/Ġthalat Tanıtım Kartı bölümüne baģvurabilirsiniz. 101

102 7.5.2 İthalat Siparişleri Listeleri ( ) Bu bölümden yer alan programlar ile ithalat sipariģlerinizin listesini istediğiniz seçeneğe göre alabileceksiniz. Ġthalat sipariģ dökümleri, evrak numaralarına, teslim tarihlerine ve açılıģ (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak 3 ayrı Ģekilde alınabilir. Bu bölümden alacağınız her bir sipariģ dökümünüzde, sipariģ tarihi, sipariģ fiģine ait evrak numarası, belge numarası, sipariģin cinsi (DıĢ ticaret sipariģi olarak), teslim tarihi, ithalat kodu, adı, ithalat gümrüğünün adı, gümrük giriģ belgesinin tarihi, numarası, ithal edilen malların ödeme Ģekli, teslim Ģekli, cari firma kodu ve adı gibi sipariģ fiģinden girdiğiniz bilgiler listelenecektir İthalat Faturaları Listeleri ( ) Ġthalat faturalarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi için parametre giriģlerinin yapılacağı bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aģağıda açıklanmıģtır; İlk seri-sıra no: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son seri-sıra no: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk tarih-son tarih: Tarih sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek faturalara iliģkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. Fatura hareket detayı: Dökümünüzde, faturalardaki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Döviz cinsi: Fatura dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden döviz cinsini seçebilirsiniz. Cari İlk-Son Kod ve Kod Yapısı: Listesini almak istediğiniz faturaların carisini bu alandan girebilirsiniz. Ġthalat faturaları dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre giriģleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun ithalat faturalarınız listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği ithalat kartının kodu, adı, ithalat gümrüğünün adı, gümrük giriģ belgesinin tarihi, numarası, ithal edilen malların ödeme Ģekli, teslim Ģekli, faturanın düzenlendiği carinin kodu ve adı eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, iskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.) gibi faturadan girdiğiniz bilgiler Ģeklinde özetlenebilir Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi Listeleri ( ) Antrepolardan mal millileģtirme fiģlerinin evrak numaralarına ve tarihlerine göre listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde antrepolardan mal millileģtirme fiģlerinin listesi için parametre giriģlerinin yapılacağı bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aģağıda açıklanmıģtır; İlk seri/sıra no: Listeye dahil edilecek ilk fişin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son seri-sıra no: Listede yer almasını istediğiniz son fişin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk tarih-son tarih: Listeye dahil edilecek fişlere ilişkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. 102

103 Stok detayı: Dökümünüzde, fişlerdeki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Döviz cinsi: Fiş dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden döviz cinsini seçebilirsiniz. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun antrepolardan mal millileştirme fişleriniz listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fiş evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), fişlerin düzenlendiği ithalat kartının kodu, adı, kaynak ve hedef depolar, fişin düzenlendiği ithalatın kodu ve adı, eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, iskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.) gibi fişten girdiğiniz bilgiler şeklinde özetlenebilir. Not: Unutmamalısınız ki bu listeyi ancak, kaynak depo alanı için seçmiş olduğunuz Kuruluş programındaki Stok ve sipariş parametreleri/ Fiyat parametreleri/ Depo ve satış noktaları tanımlama (092200) bölümünden depo tipi antrepo olarak kaydedilen depolardan diğer depolara aktarılan fişler için alabilirsiniz Antrepolar Arası Sevk Fişi Listeleri ( ) Antrepolar arası sevk fiģlerinin evrak numaralarına ve tarihlerine göre listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde antrepolardan mal millileģtirme fiģlerinin listesi için parametre giriģlerinin yapılacağı bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aģağıda açıklanmıģtır; İlk seri/sıra no: Listeye dahil edilecek ilk fişin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son seri-sıra no: Listede yer almasını istediğiniz son fişin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk tarih-son tarih: Listeye dahil edilecek fişlere ilişkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. Stok detayı: Dökümünüzde, fişlerdeki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Döviz cinsi: Fiş dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden döviz cinsini seçebilirsiniz. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun antrepolar arası sevk fişleriniz listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fiş evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), fişlerin düzenlendiği ithalat kartının kodu, adı, kaynak ve hedef depolar, eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, iskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.) gibi fişten girdiğiniz bilgiler şeklinde özetlenebilir. Not: Unutmamalısınız ki bu listeyi ancak, Kuruluş programındaki Stok ve sipariş parametreleri/ Fiyat parametreleri/ Depo ve satış noktaları tanımlama (092200) bölümünden depo tipi antrepo olarak kaydedilen depolar için alabilirsiniz. 103

104 8. İHRAÇ KAYITLI MAL ALIŞLARI KDV kanuna göre, baģkaları tarafından üretilen ham ve mamul maddeleri, ihraç etmek koģulu ile KDV ödemeksizin satın alabiliriz. ĠĢte bu malların kaydedildiği faturalara Ġhraç Kayıtlı Mal AlıĢ faturası denmektedir. Dolayısıyla Ġthalat ve ihracat yönetimi programınızın bu bölümünden ihraç kayıtlı mal alıģlarınıza iliģkin faturaların giriģlerini yapacak ve bu faturaların hareketlerini ayrıntıları ile birlikte raporlar bölümünden izleyebileceksiniz. Bu bölümde yer alan programlar ile ilgili ayrıntılı açıklamalarımıza geçmeden önce, sizlere önemli gördüğümüz birkaç konu hakkında bilgi vermek istiyoruz. Ġhraç kayıtlı mal alıģ faturasında ki tarifimizden de anlaģılmaktadır ki ; Bu Ģekilde aldığınız malları, aldığınız tarihten itibaren belirli bir süre içinde (ki bu süre fatura tarihinden itibaren yaklaģık 90 gündür) aynen aldığınız gibi, yada ihraç edeceğiniz bir malın bünyesinde sarf ederek yurtdıģına göndermek zorundasınız. Ġhraç kaydıyla aldığınız malları, yurt içindeki bir firmaya ne ihraç kaydıyla ne de sair surette satıģını yapmanız yasaklanmıģtır. Aldığınız mallar için KDV ödemeyeceksiniz. Ancak, ihracatı zamanında gerçekleģtirmezseniz ödemeniz gereken KDV tutarını cezası ile birlikte ödemek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Evet, bu kısa hatırlatmadan sonra bu modülde yer alan programları incelemeye baģlayabiliriz. 8.1 Evraklar Bu bölümde yer alan ihraç kayıtlı mal alıģ faturaları programı ile yukarıda da açıkladığımız gibi ihraç kaydıyla aldığınız malların fatura giriģleri yapılacaktır İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturaları Bu menüde yer alan programlar ile carilerinizden aldığınız ihraç kayıtlı mal alıģ faturaları ile iadesi söz konusu olan faturaların giriģleri yapılacaktır. Hangi tip faturayı seçerseniz seçin, karģınıza aynı formatta hazırlanmıģ fatura ekranı gelecektir. Dolayısıyla biz bu bölümde sadece satıcı firmadan alınan ihraç kayıtlı mal alıģ faturalarını ayrıntılı olarak anlatmayı uygun gördük Açık İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturası (182160) Bu bölümden cari firmalardan aldığınız açık ihraç kayıtlı mallar için cari firma tarafından gönderilen faturaların giriģleri yapılacaktır. Detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce Ġhraç kayıtlı mal alıģ faturaları ile ilgili önemli gördüğümüz bir kaç konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz. İhraç kaydıyla mal alacağınız firma için, Cari firma tanıtım kartı açarken ; kartın Döviz cinsi kutusunda, TL seçeneğini kutuya aktarmayı unutmayınız. İhraç kaydıyla alınan malların DİİB lere (Dahilde İşleme İzin Belgelerine) saydırılma işlemleri; Diib kapat butonu ile ilgili açıklamaların içindedir. Faturaya aģağıdaki bilgileri girmelisiniz; Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı Ģekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak giriģlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim 104

105 kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALĠ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuģuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariģ fiģleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fiģleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den baģlar. Örneğin evrak no alanına ALĠ girilmiģse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALĠ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak giriģi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Tarih: Ġlgili evrakın (sipariģ fiģleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fiģleri vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Belge no: Bu alan, fatura numarasının yada faturayı kısaca tanımlayan bir bilginin girildiği alandır. Satıcının faturasında yazılı olan numara, aynı zamanda Belge nosudur. Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıģtığımız evrak tarihi karıģtırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de kesilen fatura de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız Ģekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. C/H kodu: Bu alana, cari firmanın kodu girilmelidir. Cari firma kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. C/H ismi: C/H kodu alanında yaptığınız seçimlere göre; cari firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz: C/H kodu alanında yaptığınız seçimlere göre; döviz cinsi bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme planı: Bu alana herhangi bir bilgi giriģi yapılmaz ise programınız otomatik olarak buraya PEġĠN ibaresini yazacaktır. Eğer KUR9000 programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde Ödeme planları tanımlamıģ iseniz F10 tuģuna basarak bu ödeme planlarından seçim yapabilirsiniz. Depo: Alınacak malların, hangi depoya gireceği bu alana girilecektir. Yalnız, iģletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı kuruluģ programınızın Sistem/Stok-SipariĢ Parametreleri/Depo Parametreleri bölümünden tanımlamıģ olmanız gerekir. Tanımlı olan depolarınızı satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuģuna basarak ulaģacağınız listesinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk merkezi: Faturası girilen stokun, hangi sorumluluk merkezi için veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile satın alındığı bu alana girilecektir. Bunun için Ġthalat ve ihracat yönetimi programı ile MIS9000 programının aynı anda kullanıyor olması gerekmektedir. Eğer her iki programı entegre çalıģtırıyorsanız sorumluluk merkezlerini programının FĠNANS/Kartlar/Sorumluluk Merkezleri Tanıtım Kartı bölümünden tanımlayabilirsiniz. Sorumlu: Eğer iģletmeniz bünyesindeki personelleri programınıza tanıttıysanız, bu alana personelinizin kodunu girebilirsiniz. Personellerinizin kodları F10 listesinden de seçilebilir. Buraya kadar yapmıģ olduğumuz açıklamalar ile faturamıza iliģkin genel tanımlamaları bitirmiģ oluyoruz. ġimdi faturaya konu olan stokların giriģlerine baģlayabiliriz. Bunun için aģağıdaki sırayı takip ediniz. Sipariş karşılığı fatura giriliyorsa Faturanızı sipariģ karģılığı giriyorsanız, stok kodu alanında F8 tuģuna basarak sipariģ fiģinizi olduğu gibi fatura ekranına taģıyabilirsiniz. Ya da F6, F7, F9 tuģlarından birini kullanarak, faturası girilen sipariģi tek tek de fatura ekranına taģıyabilirsiniz. Bu durumda, faturadaki kolonların tamamını, program otomatik olarak dolduracaktır. Siz, arzu ederseniz, 105

106 miktar ve birim fiyatları değiģtirebilirsiniz. SipariĢ karģılığı girilen faturalar için yukarıda sıralanan tuģlar kullanılmazsa (manüel olarak stok giriģi yapılırsa), faturası girilen stoklar sipariģten düģülmez. Ancak, KUR9000 programınızın Stok-SipariĢ Parametreleri/SipariĢ KarĢılanma Parametreleri bölümünde mal kabulde sipariģler otomatik karģılanacak seçeneği evet- olarak tanımlanmıģ ise, yukarıda sıralanan tuģları kullanmaya gerek yoktur. İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturasının Sipariş Fişi yoksa... Yani, manüel olarak fatura giriģi yapacaksanız; bu durumda faturanın mal bilgilerinin bulunduğu kolonları, aģağıda açıklandığı gibi kendiniz dolduracaksınız. Kodu: Faturadaki stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu giriģinize göre; stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana, kodunu girdiğiniz stokun miktarı girilmelidir. Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamıģsanız, ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve tüm giriģ-çıkıģlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimi değiģtirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuģuna basarak farklı birim seçebilirsiniz. Birim değiģtirildiğinde, girilen miktar, yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak alıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar düzine olarak alınmıģsa, miktar giriģini yaptıktan sonra F10 tuģuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiģtirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır ). Birim fiyat: Faturanızı doldurmaya baģlamadan önce, kitabınızın KUR9000 den Girilmesi Gereken Parametreler baģlıklı bölümünde anlatılan iģlemleri yapmıģ olmanız gerekmektedir. BaĢka bir ifade ile KUR9000/Sistem/Stok ve SipariĢ Parametreleri/Fiyat Parametreleri programından fiyat tanımlamalarının yapılmıģ olması gerekmektedir. Bu iģlemleri yapmıģ ve stok tanıtım kartına birim fiyatları girdiyseniz; bu alanda F10 tuģuna basarak istediğiniz birim fiyatı ekranınıza getirebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile faturanın tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Faturaya, ilk kalem stokun giriģini tamamlamıģ olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz baģka stoklar varsa, tutarı alanında TAB tuģuna basarak alt satıra geçmelisiniz. ġimdi diğer stokların giriģlerini yapabilirsiniz. Fatura ekranının sol alt bölümünde yer alan butonların işlevleri nedir? Iskonto ve masraflar butonu: Fatura evrakı üzerinde iken Iskonto butonuna yada, ALT+T tuģlarına bastığınızda; karģınıza Iskonto ve Masraflar baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın; Ad kolonuna program, bazı bilgileri kendisi getirecek ve sizin bu alana girmenize izin verilmeyecektir. Iskonto tipi kolonunda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza küçük bir ekran açılacaktır. ++ Eğer fatura tutarı üzerinden (%) olarak iskonto yapacaksanız; bu ekrandan Brüt toplamdan yüzde seçeneğini seçmelisiniz ve Yüzde kolonuna, iskonto yüzdesini girmelisiniz. ++ Eğer fatura tutarı üzerinden tutar olarak iskonto yapacaksanız; aynı ekrandan Tutar seçeneğini seçip Tutar kolonuna da, iskonto tutarını direk girmelisiniz. Tabloya, giriģleriniz bitirdikten sonra ESC tuģuna basarak sipariģ ekranına geri dönünüz. Sizin yatığınız iģlemlere göre program; fatura evrakının altında bulunan alanlara ilgili değerleri atayacaktır. 106

107 Vergi tablosu butonu: Bu butonu tıkladığınızda karģınıza Vergi tablosu baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yer alan bilgiler; muhasebe programını ilgilendirmesine rağmen yine de kısa bir açıklama yapmayı uygun görüyoruz. Bu ekranda, faturanızda yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. HesaplanmıĢ vergi tutarı üzerinde değiģlik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için yine ESC tuģunu kullanacaksınız. Diib kapat butonu: Diib kapat butonu; faturanıza girdiğiniz malların, DĠĠB lere (Dahilde ĠĢleme Ġzin Belgelerine) saydırılması amacıyla kullanılacaktır. Faturadaki hangi malı DĠĠB lere saydırmak istiyor iseniz; imlecinizi ilgili malın bulunduğu satırın üzerinde konumlandırıp mouse göstergenizle Diib kapat butonunu tıklamalısınız. Bu butonu tıklattığınızda karģınıza gelecek ekranın Diib kodu alanına, DĠĠB listesinden saydırma yapacağınız DĠĠB in nosunu girmelisiniz. DĠĠP nolarını F10 ekranından yada satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra enter tuģuna basarak bir sonraki alana geçiniz. Gtip no alanında sizden istenen faturadan seçtiğiniz malın, hangi mala saydırılacağını seçmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden saydırmak istediğiniz malı seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte saydırma iģleminiz tamamlanacaktır. Faturadaki diğer mallar içinde aynı yöntemle DĠĠB lere saydırabilirsiniz. Önemli Not: Aynı malın bir miktarını bir DĠĠB e ve diğer miktarını da baģka bir DĠĠB e saydırabilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili malı iki kez faturaya girmenizdir. Dolayısıyla mal giriģleriniz saydıracağınız DĠĠB miktarına göre orantılı olarak artacaktır. Örneğin faturanıza girdiğiniz X malının 50 birimini 1 Nolu DĠĠB e 35 birimini de 2 nolu DĠĠB e, 25 birimini de 3 Nolu DĠĠB e saydıracağınızı düģünelim. Bu durumda X malının faturaya üç kere girilmesi gerekecektir. Ġlk giriģte miktarı kolonuna 50, ikinci giriģte 35 üçüncü giriģinizde de 25 yazılmalıdır. Faturanızın sağ alt bölümünde gördüğünüz alanların işlevleri nedir? Iskonto %, Masraf % ve Vergi %: Fatura evrakının geneline iskonto ve masraf uyguladıysanız girmiģ olduğunuz iskonto ve masraf oranları ile stokunuzun vergi oranı bu alanda yer alacaktır. Ara toplam: Fatura evrakında yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Ara toplama iskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam iskonto tutarıdır. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yekün: Ara toplamdan iskontolar düģülüp, masraf, verginin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Fatura evrakınız ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Faturanıza giriģleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiģtir. Bunun için ALT+S tuģlarını kullanacaksınız. ALT+S tuģları ile kayıt edilmeyen faturanızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız Kapalı İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturası (182260) Bu bölümden cari firmalardan peģin olarak aldığınız ihraç kayıtlı mallar için cari firma tarafından gönderilen faturaların giriģleri yapılacaktır. GiriĢ alanları itibarı ile açık ihraç kayıtlı mal alıģ 107

108 faturasından bir farkı yoktur. Bundan dolayı bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için Bkz. Açık Ġhraç Kayıtlı Mal AlıĢ Faturası (182160). Kapalı fatura ile açık fatura arasındaki tek fark; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasadan ödeneceğinin girilmesidir. Çünkü kapalı fatura peģin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında ilgili carinin hesabına kaydedilir Açık İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (184160) Bu bölümden, açık ihraç kayıtlı mal alıģ faturası ile mal aldığınız carinize, iade faturası keseceksiniz. Tüm fatura giriģleri aynı olduğu için bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniģ bilgi için Bkz. Açık Ġhraç Kayıtlı Mal AlıĢ Faturası (182160) bölümü Kapalı İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (184260) Bu bölümden, kapalı ihraç kayıtlı mal alıģ faturası ile mal aldığınız carinize, iade faturası keseceksiniz. Tüm fatura giriģleri aynı olduğu için bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniģ bilgi için Bkz. Açık Ġhraç Kayıtlı Mal AlıĢ Faturası (182160) bölümü. 8.2 Raporlar Bu bölümde Son ihracat tarihi sıralamalı ihraç kayıtlı mal alıģ faturaları raporunu ele alacağız Son İhracat Tarihi Sıralamalı İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturaları (183270) Bu rapor yapılan son ihracat tarihine göre ihraç kayıtlı mal alıģ faturalarını sıralamaktadır. Programı tıkladığınızda karģınıza Tarih Sınırları baģlığında bir ekran gelecektir. Bu ekrandaki baģlangıç ve bitiģ tarihleri default olarak gelecektir, isterseniz ekranın altında bulunan bugün butonunu tıklayarak otomatik olarak çalıģtığınız güne ait tarihi getirebilirsiniz. Daha sonra Tamam butonunu tıklayarak rapor ekranına ulaģırsınız. Buradan rapor al seçeneğini tıklayarak raporunuz listelenir. Raporunuzdaki bilgiler; yapılan son ihracat tarihi, faturanın saydırıldığı DĠĠB numarası ve bitiģ tarihi, fatura tarihi ve numarası, malları satan firma, alınan malın adı, fatura miktarı, birimi, malın birim fiyatı ve bunun KDV siz tutarı, KDV oranı, saydırıldığı DĠĠB numarası ile belgeye saydırılan miktardır. 8.3 Listeler ( ) Ġhraç kayıtlı mal alıģ faturalarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde, fatura listesi için parametre giriģlerinin yapılacağı bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aģağıda açıklanmıģtır; İlk seri/sıra no: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk ihraç kayıtlı mal alıģ faturasının seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son seri-sıra no: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son ihraç kayıtlı mal alıģ faturasının seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk tarih-son tarih: Tarih sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ihraç kayıtlı mal alıģ faturalarına iliģkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. Fatura hareket detayı: Dökümünüzde, faturalardaki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Normal/iade: Dökümünüzde satıcıdan aldığınız ihraç kayıtlı mal iade faturalarının mı, normal mal alış faturalarının mı, yoksa her iki tipteki faturaların da mı? yer alacağı bu alanda belirtilecektir. 108

109 Döviz cinsi: Fatura dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden döviz cinsini seçebilirsiniz. Cari İlk-Son Kod ve Kod Yapısı: Listesini almak istediğiniz faturaların carisini bu alandan girebilirsiniz. Ġhraç kayıtlı mal alıģ faturalarının dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre giriģleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun ihraç kayıtlı mal alıģ faturalarınız listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler; ihraç kayıtlı mal alıģ faturalarında yer alan tüm bilgilerin yanı sıra, ilgili faturanın cinsi, iade mi normal mi olduğu, açık-kapalı olması, faturada yer alan stok miktar toplamları, brüt-net birim fiyatları, faturada yer alan stokların diib ve gtip kodlarıdır. 109

110 9. İHRACAT MODÜLÜ Ġthalat ve Ġhracat yönetimi programının bu bölümü Ġhracat iģlemlerinize ayrılmıģtır. Bu bölümde yer alan programlar ile öncelikle ihracat iģlemlerinizi yürüteceğiniz kartlarınızı programa tanıtacaksınız. Daha sonra her bir ihracat kartından aldığınız sipariģleri ve faturaları programa girebilecek, çeki listesi (Packing list), gümrük çıkıģ beyannamesi, A.TR belgesi, EUR.1 dolaģım sertifikası ve döviz satıģ belgesini orjinal formatlarına uygun olarak düzenleyebileceksiniz. Ayrıca bu modülde yer alan zenginleģtirilmiģ rapor programları ile ihracat hareketlerinizi ayrıntılı olarak inceleme imkânı bulabileceksiniz. Modülünüzün son menüsü olan Listeler ile de ihracat kartlarınızın, sipariģlerinizin ve faturalarınızın listesini, ister evrak numarasına göre ister tarihe göre toplu olarak alabileceksiniz. ġimdi bu kısa açıklamadan sonra bu modülü oluģturan her bir programı ayrıntılı olarak incelemeye baģlayalım. 9.1 Kartlar Ġhracat modülünüzün bu bölümünden ihracat iģlemlerinize yönelik ihracat kartlarının programa tanıtımı yapılacaktır. Bu bölümle ilgili açıklamalarımız MIS9000 programı ile Ġthalat ve ihracat yönetimi programının entegre çalıģması durumunda iģlevsel olacaktır. Bu kısa hatırlatmadan sonra Ġhracat kartlarının programa nasıl tanıtılacağını açıklamaya çalıģalım İhracat Tanıtım Kartı (181300) Yukarıda da değindiğimiz gibi, ihracat tanıtım kartı; yapacağınız her bir ihracat iģlemini tanımlamak üzere hazırlanmıģ bir karttır. Bu kart, ihracat iģlemlerinin ilk adımı olup ihracatınızla ilgili tüm bilgilerin topluca bulunduğu bir alandır. Programa girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Önemli Not: İhracat tanıtım kartında gördüğünüz alanlara ilişkin açıklamalarımıza geçmeden önce sizlere önemli gördüğümüz bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. İhracatınızı aracı firma üzerinden yapıyorsanız başka bir ifade ile by- pass işlemi gerçekleştiriyorsanız; aracı firmanın ihracat tanıtım kartının nasıl doldurulacağına dair açıklamalarımızı dikkatli okumanızı öneririz. Evet, bu kısa hatırlatmadan sonra ihracat tanıtım kartı ekranında gördüğünüz her bir alanın iģlevini anlatmaya baģlayabiliriz. Kodu: Bu alanda sizden istenen; ihraç edeceğiniz mallara yönelik takibini yapacağınız ihracatı hangi kod ile takip edeceğinizi girmenizdir. Örneğin IHR0001/2009 vb Ģekilde bir kod tanımlaması yaparak 2009 yılına ait ihracat kartlarını ayırt edebilirsiniz. Bu örnekler çoğaltılabilir. Adı: Bu alanda da sizden istenen kodunu tanımladığınız ihracata yönelik açıklayıcı olabilecek bir isim giriģi yapmanızdır. Örneğin bu alana dokuma tezgâhı ihracatı Ģeklinde bir açıklamanın girilmesi size hangi ihracat kartı ile iģlem yaptığınızı anlamanız konusunda yardımcı olacaktır. Cari kodu: Tanımladığınız ihracat kartı ile hangi firmaya mal ihracatı yapacağınızı bu alandan seçmelisiniz. Yani bu alana bu kart aracılığı ile mallarınızı hangi firmaya ihraç edeceğinizi girmeniz gerekecektir. Cari adı: Cari kodu alanında yaptığınız seçime göre; mal ihracatı yapacağınız firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi: Bu alana seçtiğiniz carinin takip edildiği döviz cinsi otomatik olarak yansıyacaktır. Varış ülke tipi: Bu alanda da yapılması gereken, mal ihraç edeceğiniz firmanın hangi ülke kapsamında olduğunu belirtmenizdir. Programınız bu alanda size AB Ülkesi, Üçüncü Ülke ve Anlaşmalı Ülkeler olmak üzere üç seçenek sunacaktır. İhracata yönelik çalışan firmalar için mal 110

111 ihraç ettikleri ülkenin AB ( Avrupa Birliği ) ülkelerine mi, Üçüncü ülkelere mi yoksa Anlaşmalı ülkeler mi dahil olduğunu bilmeleri hazırlayacakları Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) için son derece önem arz etmektedir. Varış ülke kodu: Bu alanda yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz ihracat kartı ile mal ihraç ettiğiniz ülkenin kodunu girmenizdir. Ülke tanımlamaları KuruluĢ programının Sistem/Genel tanımlar/ülke tanımları (092112) programından yapılmaktadır. Birçok ülke kodu programınıza otomatik yüklenmiģ olup size hazır olarak sunulacaktır. Önemli Not: Aradığınız ülkenin kodu, F10 yardım ekranında yok ise, ilgili ülkeyi programa tanıtmanız gerekecektir. Bu tanımlama KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Ülke Tanımlamaları programından yapılmaktadır. Ülke tanımlamaları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi kitabınızın KUR9000 Programından Girilmesi Gereken Parametreler baģlığı altında bulabilirsiniz. Bkz. Ülke Tanımlamaları Varış ülke adı: MüĢteri ülkesi kodu, alanında yaptığınız seçime göre ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir.. Teslim şekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza uluslararası ticarette kullanılan teslim Ģekillerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Sizden istenen ithalattaki teslim Ģeklinizi ilgili seçenekler arasından seçmenizdir. Ödeme şekli:: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza L / C, CASH, C.A.D., C.A.G, CASH + C.A.D. ve CASH + C.A.G. seçeneklerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu seçenekler ödeme Ģekillerini ifade etmektedir. AĢağıda bu seçeneklerin neler oldukları açıklanmıģtır. L / C akreditifi, CASH peģin ödemeyi, C.A.D. vesaik mukabili ödemeyi, C.A.G. mal mukabili ödemeyi, CASH + C.A.D. bir kısmı peģin bir kısmı vesaik mukabili ödemeyi, CASH + C.A.G. bir kısmı peģin bir kısmı mal mukabili ödemeyi anlatmaktadır. Bu durumda sizden istenen, ihracatınızdaki ödeme Ģekli bunlardan hangisi ise o seçenek üzerinde enter tuģuna basarak belirtmenizdir. Döviz cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza konvertibl dövizlerin uluslararası kısaltmalarının yer aldığı bir ekran gelecektir. Ġthalattaki döviz cinsiniz bunlardan hangisi ise o seçeneği mouse göstergenizle tıklatıp seçebilirsiniz. Aracı banka kodu: Ġhracatınıza aracılık yapan bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka kodlarını F10 listesinden yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Aracı banka adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Aracı banka şubesi: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın Ģubesi bu alana otomatik olarak gelecektir. 111

112 İhracat gümrüğü kodu: Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracata baģlamadıysanız, bu alanı boģ bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmıģ bir ihracat iģleminin kartını dolduruyorsanız, GÇB nin tescil edildiği (onaylandığı) gümrük idaresinin kodunu, bu alana girmelisiniz. Gümrük idare tanımlamaları KuruluĢ programınızın Sistem/Genel tanımlar/gümrük idareleri tanımları (092113) programından yapılmaktadır. Birçok gümrük idaresinin kodu programınıza yüklenmiģ olup size hazır olarak sunulacaktır. Önemli Not: Aradığınız Gümrük idaresinin kodu, F10 yardım ekranında yok ise, ilgili gümrük idaresini programa tanıtmanız gerekecektir. Bu tanımla KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Gümrük Ġdare Tanımlamaları programından yapılmaktadır. Gümrük Ġdare tanımlamalarının nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiyi kitabınızın KUR9000 Programından Girilmesi Gereken Parametreler baģlığı altında bulabilirsiniz. Bkz. Gümrük Ġdaresi Tanımlamaları İhracat gümrüğü adı: Kodunu girdiğiniz Gümrük idaresinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. GÇB tarihi: Henüz ihracata baģlamadıysanız, bu alanı boģ bırakınız. Eğer, tamamlanmıģ bir ihracat iģleminin kartını dolduruyorsanız, bu alana GÇB (Gümrük ÇıkıĢ Belgesi) nin tarihini yazınız. GÇB no: Henüz ihracata baģlamadıysanız, bu alanı boģ bırakınız. Eğer, tamamlanmıģ bir ihracat iģleminin kartını dolduruyorsanız, bu alana GÇB (Gümrük çıkıģ belgesi) nin numarasını yazınız. Taşıma şekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza BY VESSEL, BY CARGO, BY CONTAINER, BY TIR, BY TRAIN ve BY PLANE seçeneklerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu alanda sizden istenen ihracatınızdaki taģıma Ģeklinizin bu seçeneklerden hangisi olduğunu belirtmenizdir. Evet, size uygun olan seçenek üzerinde enter tuģuna basarak iģleminizi tamamlayın. AĢağıda taģıma Ģekillerinin açıklamaları verilmiģtir. BY VESSEL gemi ile taģıma, BY CARGO kargo aracılığı ile taģıma, BY CONTAINER konteyner ile taģıma, BY TIR kamyon veya Tır ile taģıma BY TRAIN Tren ile taģıma, BY PLANE uçak ile taģımayı anlatmaktadır. Vasıta no: Yukarıda seçtiğiniz taģıma Ģeklindeki aracın nosunu, bu alana yazınız. Nakliyeci kodu: Ġhraç mallarını taģıyan firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Nakliyeci kodlarını F10 listesinden seçebileceğiniz gibi bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. Nakliyeci adı: Nakliyeci kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili nakliye firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Gümrük müşaviri kodu: Gümrük iģlemlerinizi yapan kiģi yada firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Gümrük müģaviri kodlarını F10 listesinden yada satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Gümrük müşaviri adı: Gümrük müģaviri kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili gümrük müģaviri kiģinin ya da firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. 112

113 İntaç tarihi: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracat gerçekleģtirmiģ iseniz Gümrük ÇıkıĢ Beyanname için gerekli olan intaç tarihini yani ihraç edilen malların Türkiye sınırlarını terk ettiği tarihi girebilirsiniz. Çıkış ülke tipi: Bu alanda da yapılması gereken, mal ihraç ettiğiniz firmanın hangi ülke tipine çıkıldığını belirtmenizdir. Çıkış ülke kodu: Bu alanda yapılması gereken ihraç edilen malların hangi ülkeye çıkıldığını belirlemektir. Menşe ülke tipi-kodu: İhraç ettiğiniz malların hangi tip ülkeden üretildiğini gösteren ülke tipini ve ülke kodunu bu alanlardan seçeceksiniz. Menşe ülke adı: Menşe ülke kodu seçiminize göre ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Ekranınızda yer alan Beyanname detayları butonunu tıklayarak da karģınıza gelecek ekrana, Gümrük çıkıģ beyannamesi (186001) için gerekli olacak bilgi giriģleri yapılacaktır. Yani tanımlamakta olduğunuz ihracat kartına ait beyanname bilgileri yazılacaktır. Dolayısıyla tanıtım katından girilecek birçok bilgi GÇB ye otomatik olarak yansıyacaktır. Kart ile ilgili tüm girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak kaydetmeyi unutmayınız. 9.2 Evraklar Bu bölümde yer alan programlar ile yurtdıģındaki müģterilerinizden aldığınız sipariģleri ve keseceğiniz faturaları programa girebileceksiniz. Ayrıca Gümrük çıkıģ beyannamesi, A.TR belgesi, Döviz alıģ belgesi EUR.1 dolaģım sertifikası, MenĢe Ģahadetnamesini orijinal formatlarına uygun olarak düzenleyebileceksiniz. ġimdi bu menüyü oluģturan programları daha ayrıntılı olarak inceleyelim Proforma Alınan Sipariş Fişi (031150) Evraklar menüsünün bu programı proforma siparişe ayrılmıştır. Bu bölümden, carilerinizden (müşteri, satıcı, diğer cari) gönderilen sipariş teklifleri gireceksiniz. Eğer proforma siparişte verilen bilgiler firmanız tarafından kabul görürse, bu durumda proforma siparişten yararlanarak cari firmadan gönderilen siparişler için normal sipariş fişini otomatik olarak hazırlayabilirsiniz. Proforma siparişe girilmesi gereken bilgiler normal alınan sipariş ile aynıdır. Yani sipariş teklifinin evrak numarasını ve tarihini, belge numarasını ve tarihini, teklifin kimden geldiğini, teklif edilen ödeme planını ve döviz cinsini, sipariş alınan stokların kod, isim ve miktarlarını ve bu stoklar için teklif edilen birim fiyatı gireceksiniz. Eğer teklifte iskonto isteniyorsa, iskonto yüzdelerini de girebilirsiniz. Kısacası normal alınan sipariş fişi bölümünde açıklamaya çalıştığımız bütün bilgi giriş alanları proforma siparişte de yer almaktadır. Bu bilgiler girilip kaydedildikten sonra sipariş teklifini yazıcıdan alabilirsiniz. Proforma Sipariş Veren Cari Firma İçin Satış Şartı Girilmiş İse... Eğer proforma siparişini girdiğiniz cari firma (müşteri, satıcı, diğer cari) için satış şartı girilmiş ise, sipariş fişine satış şartından girdiğiniz bilgiler otomatik olarak gelecektir. Örneğin ödeme planı, iskonto oranı, döviz cinsi, birim fiyat gibi. Eğer sipariş miktarı satış şartındaki asgari sipariş miktarından düşük girilirse, bu durumda program sizi bir mesaj ile uyaracaktır. Proforma siparişe bilgileri girmeden önce o stokun satış şartı bilgilerini görmek isterseniz ALT+P tuşlarına basmanız yeterli olacaktır. Proforma Siparişiniz Kabul Edilirse 113

114 Girdiğiniz proforma siparişiniz (yani sipariş teklifi) firmanız tarafından kabul görülürse, seçeceğiniz sipariş cinsine bağlı olarak (normal sipariş fişi, konsinye sipariş fişi, dış ticaret sipariş vb.) proforma siparişinizi kesinleştirerek sipariş fişlerini otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bunun için önceden girilip kaydedilmiş olan proforma sipariş fişini ekrana çağırmalısınız. Eğer çağırdığınız proforma siparişteki tüm satırlar için kesinleştirme işlemi yapılacaksa bunun için öncelikle Ctrl+K (Sipariş kesinleştirme) tuşlarına basmalısınız. Eğer ilgili evrakın tüm satırları için değil de sadece bir satırı için sipariş fişi düzenlenecekse bu durumda ilgili satır üzerine gelip F7 (Satır bazında sipariş kesinleştirme) tuşuna basmanız gerekmektedir. Her iki işlem sonrasında da karşınıza Sipariş başlıklı küçük bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken otomatik olarak oluşturacağınız sipariş fişine ilişkin seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmenizdir. Daha sonra sizden istenen siparişinizin cinsini seçmenizdir. Bunun için sipariş cinsi alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili proforma siparişin, normal sipariş mi? konsinye sipariş mi? vb. olduğunu belirtin. Bu girişleri yapıp enter tuşuna bastıktan sonra, ekranınızın alt tarafında; Evet kaydedebilirsin Hayır kaydetme şeklinde bir mesaj belirecektir. Şimdi proforma siparişi kesinleştirmek için evet kaydedebilirsin mesajının üzerinde enter tuşuna basın. Proforma siparişi kesinleştirmek için evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Bu işlemden sonra girdiğiniz seri ve sıra numarasında seçtiğiniz sipariş cinsine göre sipariş fişiniz hazırlanmış olacaktır. Bu fişlere Evraklar/Alınan sipariş menüsü altında yer alan programlardan ulaşabilirsiniz. Örneğin normal sipariş fişi için Normal alınan sipariş fişini, konsinye sipariş içinde Konsinye alınan sipariş fişini çalıştırmanız yeterli olacaktır İhracat Siparişi (031170) Yurtdışındaki firmalara ihraç edilen mallar karşılığında önceden sipariş alınmış ise girişleri bu evrak yardımıyla yapılacaktır. Daha sonrasında bu siparişler karşılığında Açık ihracat faturası (061100) düzenlenecek ve malların yurtdışındaki firmalara ihracı (satışı) gerçekleşmiş olacaktır. İthalat siparişlerinin faturaya çağrılması ise F9 (Cari siparişleri), F8 (Sipariş fişi çağır), F6 ya da F7 tuşları yardımı ile olacaktır. Her ihracat siparişi mutlaka bir ihracat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ihraç edilen malların hangi firmalar ile ilgili olacağı ve benzeri birçok detay bu kartlardan takip edilecek hatta evraka otomatik olarak yansıyacaktır. İhracat siparişi evrakından girilecek alanlar diğer sipariş evrakları ile hemen hemen aynı özellikleri taşımaktadır. Aralarında ki tek fark bu sipariş evrakının ihracat kartına bağlanmasıdır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, siparişin hangi ihracat kartına bağlanacağı, dolayısıyla hangi cariye verileceğinin bilgisi, alınan siparişlerin hangi sorumluluk merkezine ait olduğu, ödeme planı, yurtdışından gidecek malların, hangi depodan çıkacağı, siparişten sorumlu personelin kodu, siparişin nasıl teslim edileceği, (bu bilgi ihracat tanıtım kartından yaptığınız tanımlamaya bağlı olarak otomatik gelecektir), siparişin teslim tarihi girilecektir. Daha sonra sıra hareket girişlerinin yapılacağı bölüme gelecek ve sizden siparişi hangi stoklar için ne miktarda, hangi birim fiyatıyla ve sipariş tutarı ile aldığınızı seçmeniz istenecektir. Siparişiniz için iskonto ve vergi girişi yapabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz alanlara ait daha fazla bilgi için Normal alınan sipariş fişi (031110) ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Sipariş fişine ilişkin girişleriniz tamamlandıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak kayıt etmelisiniz İhracat Siparişi Bakiye Sıfırlama Fişi (031171) Cari firmalardan aldığınız ihracat siparişlerinin yani İhracat alınan sipariş fişi (031170) fişi ile alınan siparişlerin bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarınsa ilgili firmalar tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü ihracat siparişi fişlerinden yararlanılarak fatura girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara çağrılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile bir kısmı sevk edilip kalan kısmı iptal edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır. 114

115 İhracat sipariş fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek için öncelikle programı çalıştırmalı ve karşınıza gelecek ekranın evrak numarası ve sıra numarası alanına bakiyesi sıfırlanacak fişin numarasını girip çağırmalısınız. Ekrana gelen görüntüde bu fiş ile siparişi alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim edilen miktar ve kalan yani iptal edilen sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için ekranın en son kolonunda yer alan kapandı alanına gelip (X) -Hayır- olarak işaretlenmiş kutucuğu -evet- durumuna getirip evrakınızı kaydediniz. Böylece ihracat sipariş fişinin kalan bakiyesi sıfırlanacak, artık faturalardan bu evrak çağrılamayacaktır (yani bu sipariş fişi karşılığında fatura kesilemeyecektir) İhracat Faturası (061100) Yurtdışına ihraç ettiğiniz mallar karşılığında firmalara keseceğiniz faturalar, bu bölümden programa girilecektir. Her ihracat faturası mutlaka bir ihracat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ihraç edeceğiniz malların hangi firma ile ilgili olacağı ve benzeri birçok detay bu kartlardan takip edilmektedir. Zaten faturaların ihracat kartına bağlanmasıyla birlikte, carinin kodu, adı döviz cinsi gibi bilgiler otomatik olarak evraka yansıyacak kullanıcıya zaman ve emek tasarrufu sağlanmış olacaktır. Bu faturayı diğer faturalardan ayıran en önemli özellik siz kullanıcılarımızın da gördüğü üzere ekranda Diib Kapat butonunun, Gümrük Çıkış Beyannamesine yönelik girişlerin yapılacağı beyannameler butonunun ve alınan krediler karşılığında kapatma işleminin yapılacağı, ihracat kredisi kapat butonunun yer almasıdır. Bu butonlara ilişkin açıklamalara ilerleyen bölümlerde yer verilecektir. Programı çalıģtırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza iliģkin evrak numarası ve tarihi belge numarası ve tarihi giriģlerini yapmanız istenecektir. Daha sonra sıra aģağıda açıklamaya çalıģacağımız evrak genel bilgilerinin giriģlerine gelecektir. İhracat kodu: Bu alanda, sizden istenen kestiğiniz ihraç faturasının hangi ihracat kartı ile iliģkili olduğunu belirtmenizdir. Bunun için F10 ekranından ithalat kodu seçimi yapmalısınız. C/H kodu ve C/H ismi: Ġhracat kodu giriģinize göre ihraç ettiğiniz malın iliģkili olduğu cari firmanın kodu ve adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz: Ġhracat kodu alanında yaptığınız seçime göre ; ihracatın döviz cinsi, yani seçilen carinin takip edildiği döviz cinsi bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Ödeme planı: Bu alan ihracatın Ödeme şekli ile karıģtırılmamalıdır. Yani ihracat kartından seçilen ödeme Ģekli ile ödeme planı farklı alanları temsil etmektedir. Bu alanda sizden istenen yaptığınız ihracata karģılık ödeme planını belirlemenizdir. Bu alanda herhangi bir seçim yapılmaz ise ödeme peģin olarak kabul edilir, Eğer fatura bedelinizin ödemesi 30 gün sonra olacak ise, bu alana G30 Ģeklinde giriģ yaparak ödemenizin vadesini belirleyebilirsiniz. Eğer kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Depo: YurtdıĢına ihraç ettiğiniz malların, çıktığı depo bu alandan seçilmelidir. Bunun için öncelikle yapılması gereken iģletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depoların kuruluģ programınızın Sistem/Stok-SipariĢ Parametreleri/ Depo ve satıģ noktaları tanımlama (092200) bölümünden tanımlamıģ olmanız gerekir. Sorumluluk merkezi: GiriĢini yapmakta olduğunuz ihracat faturası hangi sorumluluk merkezinin onayı ile mal ihracı ediyor ise bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri FĠNANS yönetiminin Kartlar/ Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (087500) bölümünden tanımlanmaktadır. Sorumlu: Bu alanda da sizden istenen ihracat faturasından sorumlu olan personelinizin kodunu girmenizdir. Elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir. 115

116 Buraya kadar yapmıģ olduğumuz açıklamalar ile faturamıza iliģkin genel tanımlamaları bitirmiģ oluyoruz. ġimdi faturaya konu olan stokların giriģlerine baģlayabiliriz. Bunun için aģağıdaki sırayı takip ediniz. İhracat faturanızı ihracat siparişleri karşılığında giriyor iseniz. Ġhracat faturanızı İhracat alınan sipariş fişi (031170) karģılığında giriyor iseniz yani öncelikle ihracat sipariģi düzenleyip sonrasında bu sipariģi faturaya aktarıyor iseniz, bu konuda siz kullanıcılarımıza F9 (Cari sipariģleri), F8 (SipariĢ fiģi çağır), F6 ya da F7 tuģlarımız yardımcı olacaktır. Bu durumda, faturadaki kolonların tamamını, program otomatik olarak dolduracaktır. Siz, arzu ederseniz, miktar ve birim fiyatları değiģtirebilirsiniz. SipariĢ karģılığı girilen faturalar için yukarıda söz konusu olan yardım tuģları kullanılmazsa yani manuel olarak stok giriģi yapılırsa ihracat faturası girilen stoklar sipariģten düģülmez. Ancak KuruluĢ programınızın Stok- SipariĢ Parametreleri/karĢılanma Parametreleri/SipariĢ karģılanma parametreleri (093150) bölümünde mal kabulde sipariģler otomatik karģılanacak seçeneği -evet- olarak tanımlanmıģ ise, yukarıda sıralanan tuģları kullanmaya gerek yoktur. Faturanın sipariģi yoksa yani, manüel olarak fatura giriģi yapılacak ise bu durumda aģağıda açıklamaya çalıģacağımız alanları sizin doldurmanız gerekecektir. Kodu: Bu alanda sizden istenen ihraç edeceğiniz stokun kodunu girmenizdir. İsmi: Stok kodu giriģinize göre, ihraç edilen stokun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana, kodunu girdiğiniz stokun ihraç ettiğiniz miktarı girilmelidir. Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamıģsanız, ilk girilen birim ( ki bu ana birimdir ve tüm giriģ-çıkıģlar bu birim ile yapılır ) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimi değiģtirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuģuna basarak farklı birim seçebilirsiniz. Birim değiģtirildiğinde, girilen miktar, yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak alıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar düzine olarak alınmıģsa, miktar giriģini yaptıktan sonra F10 tuģuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir ( yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiģtirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır ). Birim fiyat: Bu alana ihraç ettiğiniz stokun tanıtım kartından birim fiyat giriģi yapılmıģ ise otomatik olarak yansıyacaktır. Kullanıcılarımızın bu fiyatı değiģtirebilmeleri yeni fiyat giriģi yapabilmeleri pek tabi ki mümkündür. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile faturanın tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. 116

İTHALAT ve İHRACAT YÖNETİMİ

İTHALAT ve İHRACAT YÖNETİMİ İTHALAT ve İHRACAT YÖNETİMİ 1. İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ HAKKINDA... 5 2. KURULUŞ PROGRAMINDAN GİRİLMESİ GEREKEN PARAMETRELER... 6 3. İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ PROGRAMINA GİRİŞ... 11 4. PROGRAMI KULLANACAK

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. İthalat ve İhracat yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. İthalat ve İhracat yönetimi İthalat ve İhracat Yönetimi 1 İTHALAT ve İHRACAT YÖNETİMİ 1. İthalat ve ihracat yönetimi Hakkında... 7 2. Kuruluş programından girilmesi gereken parametreler... 8 Ülke, Gümrük Ġdareleri ve Banka Tanımlarının

Detaylı

Hoş Geldiniz! TEMEL DÜZEY. İhracat Kartının Yönetilmesi ve İhracat Faturası Girişi. Bu eğitim sessizdir.

Hoş Geldiniz! TEMEL DÜZEY. İhracat Kartının Yönetilmesi ve İhracat Faturası Girişi. Bu eğitim sessizdir. Hoş Geldiniz! TEMEL DÜZEY İhracat Kartının Yönetilmesi ve İhracat Faturası Girişi Bu eğitim sessizdir. Eğitime başlamak için bir sonraki sayfaya ilerleyin. Eğitim Hakkında Kod : 06-01-002 İçerik : Bu eğitimde;

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 08.08.2012 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

AKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası

AKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 05.08.2014 1 1- PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı zirai tarım ilaçları satan firmalara hitap etmektedir. Zirai ilaç kayıtları, formülasyon,

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri Stok Modülü leştirme İşlemleri 1- Stok girişlerinin(tesellüm/faturalar) muhasebeleştirilmesi Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.

Detaylı

1 KARAR DESTEK SİSTEMİ... 2 1.1 STOK - HİZMET - CARİ HESAP GRUPLARI SATIŞ ANALİZ KÜBÜ (030200)... 3 1.2 STOK - CARİ HESAP GRUPLARI SATIŞ - KARLILIK

1 KARAR DESTEK SİSTEMİ... 2 1.1 STOK - HİZMET - CARİ HESAP GRUPLARI SATIŞ ANALİZ KÜBÜ (030200)... 3 1.2 STOK - CARİ HESAP GRUPLARI SATIŞ - KARLILIK 1 KARAR DESTEK SİSTEMİ... 2 1.1 STOK - HİZMET - CARİ HESAP GRUPLARI SATIŞ ANALİZ KÜBÜ (030200)... 3 1.2 STOK - CARİ HESAP GRUPLARI SATIŞ - KARLILIK ANALİZ KÜBÜ (030202)... 5 1.3 STOK DEVİR HIZI SATIŞ ANALİZ

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI İçindekiler LUCA Yeni Arayüz Uygulaması... 1 Fiş Listesi Kullanımı... 3 Yeni Fiş... 7 KDV Hesapları... 16 KDV Hesapları Örnek Uygulamalar... 17 Fiş Ayarları... 21 Kısa Yollar...

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

AKINSOFT Tahsilex. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT Tahsilex. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA GENEL BİLGİ AKINSOFT programı, fatura tahsilatı yapan tüm işletmelere hitap etmektedir. Program içerisinde

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI Yorka Ticari Starter Yazılımı, Temel ön muhasebe ve cari ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış bir versiyondur. 5 Ana modülden oluşmaktadır: Cari Hesaplar Stok

Detaylı

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur.

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. 15xx versiyonu 06.04.2017 Tarihli Arşivin İçeriği 1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. Bilançoda aktif 296, pasif 525

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve kurumsallaşmak isteyen tüm kuaförlere hitap eden programı

Detaylı

15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 1-Mikro Yazılım olarak, e-fatura Özel Entegratörlük yönteminde, Veriban Firması ile Ocak 2016 itibariyle sözleşmemiz sona ermiş olmasına rağmen, devam

Detaylı

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme STOKLAR Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım Stok Kartları a-stok Kartı Ekleme Stok kartı eklemek için öncelikle sol taraftaki STOK menüsünden STOK KARTLARI na tıklayınız. Açılan pencerede üst taraftaki

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı

Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı Meryem Yavaş Boyut Ltd. Şti Temmuz 2008 Özet : Bu doküman, Selçuk Ecza Deposu web depo uygulaması hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Web depo uygulamasının

Detaylı

AKINSOFT Ticaret Odası. Yardım Dosyası

AKINSOFT Ticaret Odası. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 13.06.2014 1 İçindekiler: 1. KAYITLAR...... 3 1.1. Rehber Kayıt... 3 1.2. Firma Kayıt... 5 1.3. Rehber/Firma Listesi... 6 2. TİCARET ODASI...

Detaylı

1. Admin kullanıcı ile sisteme giriş yapınız. Ekranın sağ üstünde yer alan defter yaprakları ikonuna tıklayınız.

1. Admin kullanıcı ile sisteme giriş yapınız. Ekranın sağ üstünde yer alan defter yaprakları ikonuna tıklayınız. Luca Koza Ticari Paket ve Kurumsal Çözümler ürününe E-Fatura uygulaması çözümleri eklenmiştir. E-fatura uygulama çözümü 2 aşamada tamamlanmaktadır. 1. Luca Koza Ticari Paket ve Kurumsal Çözümler yazılımında

Detaylı

SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1.Bölüm:............................ Programın Amacı ve Size Katacakları 2.Bölüm:........................... Programın Genel Özellikleri 3.Bölüm:............................

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ Cari hesap işlem merkezi, programda tanımlı olan tüm cari hesaplara ait işlemleri tek bir pencereden kaydetmek ve izlemek için kullanılır. Bu pencerenin sağladığı en büyük kolaylık

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş Liste Ekranları sipariş, irsaliye, fatura, tahsilat, ödeme, cari hareket, hizmet vb. fiş kayıtları ile ilgili detay, izleme, değiştirme ve yeni giriş işlemlerinin yapılmasına imkan sağlayan liste ekranlarıdır.

Detaylı

AKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı

AKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı AKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı Doküman Versiyon: 01.02.02 Tarih: 07.03.2015 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ Belediye ve Koruma Başkanlıklarına hitap eden Çiftçi Koruma programı sayesinde üye

Detaylı

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa Hugin ALPHA Alpha ER-425TX ER-350N BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Bilgisayar

Detaylı

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Partner ile SMS Yönetimi İÇİNDEKİLER Hukuk Partner ile SMS Yönetimi... 3 SMS Gönderimi ile ilgili Tanımlamalar... 3 SMS Gönderimine ilişkin yetkiler... 3 SMS Hesabı

Detaylı

FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ...

FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ... FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ... 9 1.1 KARTLAR... 10 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Banka Tanıtım Kartı (071500)... 13 1.1.3 Kasa Tanıtım Kartı (051000)... 16 1.1.4 Cari

Detaylı

Luca Fatura Aktarım İşlemi

Luca Fatura Aktarım İşlemi Luca Fatura Aktarım İşlemi Luca Muhasebe Yazılımında Fatura aktarım işlemini Muhasebe Modülü > Fiş İşlemleri> Fatura Aktarımı Alanından yapabilirsiniz. Bu alanın seçtiğinizde fatura aktarım ekranı başka

Detaylı

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz.

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz. LABORATUAR MODÜLÜ GENEL İŞLEYİŞ Meddata laboratuar modülünde hastalarınızı dosya numarasıyla onaylı işlemleri id numarasıyla kolaylıkla erişebilirsiniz. Bunun için ilgili alanlara numaraları girip enter

Detaylı

YTL (Versiyon 11) 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

YTL (Versiyon 11) 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 Versiyon 11 Bu bölümdeki açıklamalarımız, 11 versiyonlu Series 9000, Standart Seri ve Ekonomik Seri ürün grubunda ki tüm programlarımız için geçerlidir. 1. Devir işlemlerinin yapılması Öncelikle kullanıcılarımızın

Detaylı

WOLVOX Veri Transfer. AKINSOFT WOLVOX Veri Transfer Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01

WOLVOX Veri Transfer. AKINSOFT WOLVOX Veri Transfer Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 19.11.2014 1 1.ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA BİLGİ AKINSOFT Veri Transferi hali hazırda kullanmakta olduğunuz 3. parti yazılımlardan veri almak ve bu

Detaylı

HESAP PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

HESAP PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HESAP PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Hesap Planı, önceden fiş içerisinde ve diğer alanlarda (hesap kodu tanımlanması gereken alanlar) ekranın üst tarafına otomatik geliyor veya Alt+3 tuş kombinasyonu ile görüntüleniyordu.

Detaylı

4. Personel Modülümüzde Yasal Parametreler güncellenmiştir.

4. Personel Modülümüzde Yasal Parametreler güncellenmiştir. 15xx versiyonu 11.07.2017 Tarihli Arşivin İçeriği 1-1 Temmuz 2017 itibarıyla Muhtasar Beyanname değişikliği programlarımızda güncellenmiştir. Yapılan düzenleme ile Muhtasar beyannamenin Ekler bölümünde

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 2013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü 1 1. SELÇUK/AS/NEVZAT/DİLEK Ecza Depoları E-Fatura Aktarımı.. 3 2. HEDEF Ecza Deposu E-Fatura Aktarımı..

Detaylı

1- E-defter beratlarında Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan Berat değişikliği sebebiyle programlarımızda güncellemeler yapılmıştır.

1- E-defter beratlarında Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan Berat değişikliği sebebiyle programlarımızda güncellemeler yapılmıştır. 15xx versiyonu 12.08.2017 Tarihli Arşivin İçeriği 1- E-defter beratlarında Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan Berat değişikliği sebebiyle programlarımızda güncellemeler yapılmıştır. Bu

Detaylı

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura

Detaylı

Firma/Gümrük Müşavirliği Giriş Ekranı

Firma/Gümrük Müşavirliği Giriş Ekranı Dış Ticaret Modülü Dış ticaret servisi belge tipine (ATR, EUR. 1, Form A, Mense vs) göre stok yaratılmasını ve bu stokun eritilmesini esas alarak çalışmaktadır. Belge satışı odaca yapıldıktan sonra stoktan

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

VEGAWIN BELGE CONVERTER

VEGAWIN BELGE CONVERTER VEGAWIN BELGE CONVERTER Müşterilerimizin veya bayilerimizin excel,txt dosya formatında gelen alış faturaları,sipariş belgeleri veya alış irsaliyelerini Vegawine aktarabileceği kullanımı kolay bir programdır.

Detaylı

Yapı Kredi Bankası Emekli Sandığı eprovizyon Sistemi Kullanma Klavuzu

Yapı Kredi Bankası Emekli Sandığı eprovizyon Sistemi Kullanma Klavuzu Yapı Kredi Bankası Emekli Sandığı eprovizyon Sistemi Kullanma Klavuzu 1. Provizyon Alınması : Programa kullanıcı ve şifre ile girildiğinde, Ana Sayfa ekranı açılacaktır. Hastanın provizyon işlemlerini

Detaylı

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK BİLGİLERİ Stok Kodu: Stokları takip etmek için kullanılan koddur, tüm stoklarda farklı olmak zorundadır.

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/18

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/18 YÜKLENİLEN KDV LİSTESİ E-Beyannameler başlığında yer alan ve birlikte verilen beyannameler Yüklenilen KDV Listesi,İndirilecek KDV listesi ve Satış Faturaları GÇB Listesidir. Yüklenilen KDV Listesi iki

Detaylı

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Barkod 4 programı, her türlü barkod etiketi, raf etiketi ya da reyon etiketi

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ HAREKET GÜMRÜK İDARESİNDE YÜKÜMLÜ TARAFINDAN TRANSİT BEYANNAMESİ DOLDURULMASI

Detaylı

TOROS MENKUL KIYMETLER KUR RİSKİ ASİSTANI KULLANIM KILAVUZU

TOROS MENKUL KIYMETLER KUR RİSKİ ASİSTANI KULLANIM KILAVUZU TOROS MENKUL KIYMETLER KUR RİSKİ ASİSTANI KULLANIM KILAVUZU ÜÇ ADIMDA KUR RİSKİNDEN KORUNMA 1) Yapacağınız ticari işlemle ilgili bazı bilgileri girip kaydediniz. 2) Hesapla tuşuna basınız. 3) Raporda belirtilen

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI YÜKLENĐLEN KDV LĐSTESĐ

DESTEK DOKÜMANI YÜKLENĐLEN KDV LĐSTESĐ YÜKLENĐLEN KDV LĐSTESĐ Genel Muhasebe / E Beyannameler başlığı altına Yüklenilen KDV Listesi, Đndirilecek KDV Listesi ve Satış Faturaları ve GÇB Listesi beyanname seçenekleri eklenmiştir. Yüklenilen KDV

Detaylı

Hamdi Ayhan www.safranbilisim.com SAFRAN DEPO STOK PROGRAMI YARDIM DOSYASI. Programın kurulumdan sonraki ilk açılış kullanıcı adı TEST şifre TEST dir

Hamdi Ayhan www.safranbilisim.com SAFRAN DEPO STOK PROGRAMI YARDIM DOSYASI. Programın kurulumdan sonraki ilk açılış kullanıcı adı TEST şifre TEST dir SAFRAN DEPO STOK PROGRAMI YARDIM DOSYASI 1-İLK AÇILIŞ Programın kurulumdan sonraki ilk açılış kullanıcı adı TEST şifre TEST dir Kullanıcı Adı ve şifre girildikten sonra aşağıdaki ekran gelir Bundan sonra

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tamir Servis Merkezi yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tamir Servis Merkezi yönetimi Tamir Servis Merkezi Yönetimi 1 TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ 1. SERVIS 9000 hakkında... 4 2. KARTLAR... 6 2.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 6 2.2 Tüketici... 8 2.2.1 Tüketici Tanıtım Kartı (821000)...

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 17.01.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

KASA MODÜLÜ TEKNOMAX MUHASEBE YAZILIMLARI-TİCARİ İÇİNDEKİLER KASA MODÜLÜ

KASA MODÜLÜ TEKNOMAX MUHASEBE YAZILIMLARI-TİCARİ İÇİNDEKİLER KASA MODÜLÜ İÇİNDEKİLER... 1 Kasa Listesi... 2 Kasa Listesi işlem Düğmeleri... 2 Kasa Hesabı ekleme ve düzenleme... 3 Kasa Giriş (Tahsilat)... 4 Kasa Çıkış (Tediye)... 7 Kasa Hesapları Arasında Virman... 10 Vergi

Detaylı

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu Herhangi bir neden ile bilgisayarınızı formatlamadan önce NPratik Yazılım Verilerinizi yedeklemeniz gerekmektedir. Programı ilk defa kuruyorsanız NPratik Yazılım Kurulum

Detaylı

WOLVOX İşletme Defteri

WOLVOX İşletme Defteri AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...5 2. RAPORLAMA

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir.

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. E-Beyanname Programına Gönderim Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. Bu tanımlamalar için, [F2] tuşuna basarak Firma Listesine

Detaylı

AKINSOFT OtoPark. Yardım Dosyası

AKINSOFT OtoPark. Yardım Dosyası Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 23.07.2012 1 1. ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı bütün kapalı ve açık otoparklar için geliştirdiği, araçların giriş-çıkış işlemleri, plaka tanıma

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan

Detaylı

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKTOP SADELEŞTİRİLMİŞ TİCARİ OTOMASYON PAKETİ MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi, firmanızın tüm ticari işlemlerini kusursuz bir biçimde yürütmeniz

Detaylı

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK Doküman Kodu : MST005 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ BANKA HESAP TANIMI Genel Sekmesi Diğer Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Banka Hesap

Detaylı

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır.

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır. 1 CARİ MODÜL Carilerimizi (çalıştığımız müşteri, tedarikçi, satıcı şahıs ya da firmalar) tanımladığımız modüldür.tüm cari işlemlerimizi bu modulde cari cari takip edebilir, firmalara ait işlemleri yapabilir,

Detaylı

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat

Detaylı

15xx versiyonu Tarihli Arşivin İçeriği

15xx versiyonu Tarihli Arşivin İçeriği 15xx versiyonu 23.06.2017 Tarihli Arşivin İçeriği 1. e-fatura Modülünde e-ihracat Faturası Düzenlenmesine yönelik düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan:

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satın Alma yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satın Alma yönetimi Satın Alma Yönetimi 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 10 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 11 1.1.2 Cariler... 15 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)...

Detaylı

I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİ

I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİ İLE İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERE AİT SATIŞ FATURASI LİSTESİ NİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Bilindiği üzere, katma

Detaylı

bayi.obaperdesan.com.tr Kullanıcı Dokumanı

bayi.obaperdesan.com.tr Kullanıcı Dokumanı bayi.obaperdesan.com.tr Kullanıcı Dokumanı Bayi siparişlerinin giriş ve ekstre takibini yapmak üzere geliştirdiğimiz web sitemiz bayi.obaperdesan.com.tr nin kullanımı bu dokumanda açıklanmıştır. Siteye

Detaylı

MATRİKS VERİ TERMİNALİ GELİŞMİŞ ALARM

MATRİKS VERİ TERMİNALİ GELİŞMİŞ ALARM MATRİKS VERİ TERMİNALİ GELİŞMİŞ ALARM Versiyon 7.0.8 1.12.2013 Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. MATRİKS VERİ TERMİNALİ GELİŞMİŞ ALARM İçindekiler 1. İlk Bilgiler... 2 2. Sekmeler (Alarm Tanımlama

Detaylı

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ (ABİS) Otomasyon Programı TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER ABİS Nedir?... 2 Sistem Gereksinimleri...

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış PDA

AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış programı sayesinde, aktif saha çalışmalarında pazarlamacılarınız;

Detaylı

15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 1-01.04.2016-2015 dönemi için verilecek Kurumlar Vergisi, 2016/1 dönemi ve sonrasında verilecek Kurum Geçici - Gelir Geçici ve KDV1 beyannamelerine ait

Detaylı

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008 1 - Çalışma Şekli Hakkında Kısa Bilgi modülü kısaca aşağıdaki işlemleri yapar. Bu özelliklerin çalışabilmesi

Detaylı

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA MODÜLÜ 1. SATIN ALMA Modülü... 9 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Satıcılar... 13 1.1.2.1 Satıcı Tanıtım Kartı... 13 Adresler:... 17 Yetkililer:... 18

Detaylı

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 HİZMET VE MASRAF YÖNETİMİ... 5 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Reçetesi (041700)...

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon Ecat 8 Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon 2015 01.01 1 Ecat8 Nedir? Firmaların elektronik yedek parça kataloğu ihtiyacını karşılamak için Hakbim Bilgi İşlem tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam

Detaylı

CARİ KART KAYDI. Cariye Stok Fiyatı Atama; Cari kart kaydı ekranında bulunan. stok fiyat bilgisi bölümünden Alış ve Satış fiyatlarını

CARİ KART KAYDI. Cariye Stok Fiyatı Atama; Cari kart kaydı ekranında bulunan. stok fiyat bilgisi bölümünden Alış ve Satış fiyatlarını CARİ KART KAYDI Bu bölümde Yeni cari kart oluşturabilir veya mevcut cari bilgileri değiştirebilirsiniz. Ana ekrandan CARİ KART KAYDI tuşuna basınız, açılan menüdeki istediğiniz bilgileri doldurunuz Bilgi

Detaylı

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Raporlama Araçları Açıklamaları: 1-Seçilen nesneyi raporlar. 2-Yeni boş bir rapor eklemeyi sağlar. 3-Seçilen raporları düzenlemeyi sağlar. 4-Seçilen raporu siler. 5-Seçilen

Detaylı

Zoru Kolay Yapmak İçin...

Zoru Kolay Yapmak İçin... Zoru Kolay Yapmak İçin... 3308 Mesleki Eğitim Okullarında Öğrenci Takip Programı KURULUM Programı http://www.cetasey.com/userfiles/file/setup.exe adresinden bilgisayarınıza indirip kurun. Daha sonra programın

Detaylı

KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ SATINALMA SÜREÇLERİ TAŞINIR MAL TAKİP SİSTEMİ ANALİTİK BÜTÇE VE TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE UYGULAMALARI YARDIM KILAVUZU ELEMENT BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ. 1 İÇİNDEKİLER 0.PROGRAMA

Detaylı

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır. Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere linki kullanılarak Tek Pencere Sistemi ne girilir ve açılan giriş ekranındaki bilgiler doldurularak sisteme giriş gerçekleştirilir. Sisteme

Detaylı

Eğitmen. Öğretmen/Eğitmen.

Eğitmen. Öğretmen/Eğitmen. Öğretmen/Eğitmen İçindekiler VeduBox İçeriği- Öğretmen... 3 Ana Sayfa... 3 Takvimim... 4 Takvimim... 4 Akademik Takvim... 4 Derslerim... 4 Ders Profili... 5 İçerik... 5 Duyurular... 7 Ödevler:... 8 Anketler...

Detaylı

AKINSOFT NetDental. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.04.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetDental. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.04.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.04.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Laboratuar ile çalışan doktor kayıtları, dişler üzerinde yapılan işlemler, doktorların ödeme bilgileri,

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

Kırklareli Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu Kırklareli Üniversitesi Evrak takibi açısından kullanıcıya büyük ölçüde hız ve evrakın kolay bulunabilme özelliği vermiştir. Deftere yapılan kayıt esnasında yaşanılan

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı