Erken Evre Meme Kanserinde Trastuzumab. Dr. Yeşim Eralp İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erken Evre Meme Kanserinde Trastuzumab. Dr. Yeşim Eralp İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü"

Transkript

1 Erken Evre Meme Kanserinde Trastuzumab Dr. Yeşim Eralp İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

2 HER-2 Human Epidermal büyüme faktörü Reseptorü-2 HER 2, p185 HER2 olarak da bilinir Aynı zamanda c-erbb-2 olarak isimlendirilir

3 HER-2 reseptör monomerinin transmembran yapısı Ekselüler alan (632 amino asit) Ligand-bağlayıcı bölge Plazma membranı Sitoplazma Transmembran alanı (22 amino asit) Inelüler alan (580 amino asit) Tirosin kinaz aktivitesi

4 HER-2 reseptör dimer transmembran sinyal iletim yolu Büyüme faktörü Bağlanan bölge Plazma membranı Nükleusa sinyal iletimi Tirosin kinaz aktivitesi Sitoplazma Nükleus HÜCRE Gen aktivitesi BÖLÜNMESİ

5 HER-2 pozitifliği sağkalımı kısaltır HER2 pozitif meme kanserli kadınlar daha kısa tüm sağkalıma sahiptir Medyan sağkalım HER2 pozitif 3 yıl HER2 negatif 6 7 yıl Slamon DJ ve ark. Science 1987;235:177 82

6 Lenf düğümü pozitif meme kanserli hastaların hastalıksız sağkalımının HER-2 durumuyla ilişkisi 100 Hastalıksız sağkalım olasılığı HER2 geni <3 kopya/nükleus HER2 geni 3 kopya/nükleus Log rank p= Zaman (aylar) Seshadri R ve ark. J Clin Oncol 1993;11:

7 Sağlıklı birinsanın hücrelerinde yalnızca 2 tane Her- 2/neu genkopyası bulunur. Kanserli hücrelerde ise gen kopyası sayısı bu rakamın çok üstündedir.

8 Gen düzeyindeki değişim, HER2 geninin hücrenukleusundabulunan kopyasayısının artmasıylabaşlar. Amplifikasyon Gen ürünü olan protein isehücre yüzeyinde yer alırvebüyüme reseptörü olarak görev yapar. Bu reseptörlerin sayıca normalin üstüne çıkması overekspresyon

9 HER2 amplifikasyonu overekspresyon ile sonuçlanır

10

11 HER2 durumu Normal 0 Normal 1+ Anormal 2+ Anormal 3+ Normal Normal Anormal düşük amplifikasyon Anormal yüksek amplifikasyon IHC Images courtesy of MJ Kornstein, MD, Medical College of Virginia

12 IHC H 0649 & H 0650 FISH + %39 %92

13 HER2 testi algoritması Hasta tümor dokusu IHC FISH FISH Herceptin tedavi Herceptin tedavi + Herceptin tedavi Bilous M, et al. Mod Pathol 2003;16:173 82

14 TRASTUZUMAB HERCEPTİN, Genentech Ligand binding domain TGFa E G F HRG (NRG1) Epi HB-GF NRG1 NRG2 NRG3 NRG4 Transmembrane Tyrosine kinase domain IgG sınıfınınözellikleri : Her-2/neu Erb-b2 Erb-b3 HER3 Erb-b4 HER4 Kompleman sistemini aktive eder. Makrofaj veya nötrofiller yoluyla fagositoza neden olur. Antikora bağımlı hücre aracılığıyla bağışıklık yanıtını stimüle eder.

15 HER-2 hücre dışı komponentine bağlanan monoklonal antikor 95% insan, 5% fare; aşırı duyarlık reaksiyon riski az Antitümöral bağışıklık yanıtı gücü daha fazla Etki mekanizmaları: Her-2 reseptör degradasyonu ADCC Hücre proliferasyonun durdurulması (G1 arrest) Antianjiogenetik etki PI3K / AKT aktivitesi baskılanması Apoptosis

16 ERKEN EVRE MEME KANSERİNİN ADJUVAN TEDAVİSİNDE HERCEPTIN: Klinik Çalışmalar

17 Arm 1 Arm 2 NSABP B-31 Kontrol: ACfiT Arm A Arm B Arm C NCCTG N9831 Deneysel: ACfiT+H = doxorubicin/cyclophosphamide (AC) 60/600 mg/m2 q 3 wk x 4 = paclitaxel (T) 175 mg/m2 q 3 wk x 4 = paclitaxel (T) 80 mg/m2/wk x 12 = tuzumab (H) 4mg/kg LD + 2 mg/kg/wk x 51

18 HERA HER2 POZITIFmeme ca IHC3+ or FISH+ santral laboratuvar Cerrahi + (neo)adjuvan CT RT Stratifikasyon Nodal status, adjuvant CT regimen, hormone receptorstatus and endocrine therapy, age, region Randomizasyon Trastuzumab 8 mg/kg 6 mg/kg 3 weeklyx 2 years Trastuzumab 8 mg/kg 6 mg/kg 3 weeklyx 1 year Gözlem

19

20 FİNHER 1. KOL 2. KOL 3. KOL 4. KOL TAXOTERE x 3 ± HERCEPTİN + FEC 60 x 3 vs VİNORELBİN x 8 ± HERCEPTİN + FEC 60 x 3 = taxotere 100 mg/m2 q 3 wk x 3 = FEC 60 mg/m2 q 3 wk x 4 = vinorelbine 25 mg/m2 q wk x 8 = tuzumab (H) 4mg/kg LD + 2 mg/kg/wk x 9

21 HERA B31-N9831 BCIRG006 FİNLANDİYA Hasta sayısı* 5090 / 3387 *: çalışmaya alınan / analiz edilen 2043 / / / / 232 Takip suresi Trast uygulama Q21, 1-2 yıl Q7, 1 yıl Q7(+KT)-Q21 Q7, 9 hafta Ana hedef DFS OS/DFS DFS komb analiz DFS RFS Her 2 test Santral IHC±FISH Onaylı lab IHC±FISH Santral FISH Santral CISH Yas < ? Nod negatif 32 (>1cm tm) (>2cm tm + PR neg) Grad ? 65 Taxanlı kt Endokrin ted ? Normal kalp fonks KT sonrası 4 AC sonrası Cerrahi sonrası Cerrahi sonrası

22 HASTALIKSIZ SAĞKALIM HERA B31-N9831 BCIRG 006 FİNLANDİYA KT 1 yıl KT 1 yıl KT KT+ TCH KT 9 hafta DFS olay DFS HR p < < < takip 1 yıl 2 yıl 2 yıl 3 yıl

23 GENEL SAĞKALIM HERA B31-N9831 BCIRG 006 FİNLANDİYA KT 1 yıl KT 1 yıl KT KT+ TCH KT 9 hafta Uzak nüks OS olay OS HR ? 0.41 p

24 Uzak Nüks Zamanı KT FİNLANDİYA p? OS HR OS olay Uzak nüks 9 hafta TCH KT+ KT 1 yıl KT 1 yıl KT BCIRG 006 B31-N9831 HERA

25 DFS kontrol vs ardışık kontrol vs eşzamanlı Ardışık vs eşzamanlı OS kontrol vs ardışık kontrol vs eşzamanlı Ardışık vs eşzamanlı B31-N9831 HR HR p x p

26 Kardiyolojik Değerlendirme N 9831 R A N D O M I Z E Kol A: AC x 4 fi fi Kol B: AC x 4 Paclitaxel H fi Paclitaxel fi fi Kol C: AC x 4 Paclitaxel + H H Zaman (ay) LVEF ölçümü Pre-AC Post-AC H yok: semptom var veya LVEF >15% or to <LLN LVEF=left ventricular ejection fraction; LLN=lower limit of normal

27 Kardiyolojik Toksisite HERA B-31 N 9831 BCIRG 006 Ted kolu Gözlem 1 yıl KT KT+ KT KT+ KT AC- TXT AT+ TCb+ Risk grubu Kard ölüm Gr 3-4 KKY % FİN çalışmasında KKY veya kardiyak ölüm bildirilmemiştir.

28 MALİYET-YARAR ANALİZİ Adj Trastuzumab ort Maliyet: 36,000-50,000 Euro Sık uygulanan cut-off limitler (maliyet/lyg): AVR:40,000-60,000 Euro US: 300,000 USD Kurum Analiz grubu Çalışma Incremental cost / LYG (euro) Neyt Belçika Evre III BCIRG 006 >75,000 Ün Hast >50 yaş Hillner abstr US sağlık otoritesi 50 yaş US INT & HERA >42,382 Ragaz abstr Kanada sağlık otoritesi US INT Danimarka Danimarka sağlık otoritesi US INT & HERA >10,516

29 MALİYET-YARAR ANALİZİ Maliyet-yarar analizi için öngörülen limit harcamalar ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Ancak ortalama maliyet değişmemektedir. Belçika verilerine göre Evre III ve 50 yaşından büyük hastalarda tedavinin maliyet-etkin olması için ilaç fiyatında %15 oranında indirim yapılması gerekmektedir. Genel olarak maliyet-etkinlik icin gerekli olan eşik limitlerde kalınması için 10 yılda %8-10 mutlak sağkalım yararı gösterilmelidir. Bu nedenle sağkalım verilerinin olgunlaşması beklenmelidir.

30 SONUÇ: Trastuzumab; Devrim mi? Evrim mi? Laboratuvardan kliniğe geçişin başarılı öyküsü Yüksek maliyet? INT US: DFS %52 (4 yılda %18 mutlak yarar) OS %33 (4 yılda %5 mutlak yarar) Maliyet-yarar analizi?? Diğer çalışmaların uzun dönem sonuçları; KT ile eşzamanlı?/ ardışık? Ne kadar süre ile? Uzun dönem yan etkiler

31 Adjuvan tuzumab için uygun subgrup önerileri: Nod pozitif 50 yaş ve daha gençler Kalp fonksiyonu uygun olanlar Nod pozitif 50 yaş üstü Ejeksiyon fraksiyonu < %50-55 veya semptomatik kalp hastalığı varlığı Taxanlı KT ile ardışık 1 yıl boyunca uygulama Platin / taxan kombinasyonu ile eşzamanlı veya Aniklinli KT sonrası 1 yıl boyunca uygulama Nod negatif hastalık için daha uzun takip sonuçları gerekli ER / PR negatif Tm çapı??

32

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİMDALI HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

Detaylı

Meme Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerde Güncel Gelişmeler. Dr. Ö. Berna Öksüzoğlu Ankara Onkoloji Eğtve Arş Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

Meme Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerde Güncel Gelişmeler. Dr. Ö. Berna Öksüzoğlu Ankara Onkoloji Eğtve Arş Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Meme Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerde Güncel Gelişmeler Dr. Ö. Berna Öksüzoğlu Ankara Onkoloji Eğtve Arş Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Sunum Planı Meme Kanseri Hedef Moleküller Standard Tedavi

Detaylı

HER2 POZİTİF HASTALIĞA YAKLAŞIM

HER2 POZİTİF HASTALIĞA YAKLAŞIM HER2 POZİTİF HASTALIĞA YAKLAŞIM Dr.Merih Güray Durak DEÜTF Patoloji ABD 9.Ekim.2014 İzmir Meme Hastalıkları Derneği Bilimsel Toplantısı Meme Kanserinde HER2 HER2 (human epidermal growth factor receptor

Detaylı

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER. DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D.

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER. DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERDE GEÇ YAN ETKİLER DR. MELİH CEM BÖRÜBAN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER Kemoterapiye göre: Tümör hücreleriini spesifik olarak

Detaylı

meme sağlığı dergisi THE JOURNAL OF BREAST HEALTH

meme sağlığı dergisi THE JOURNAL OF BREAST HEALTH P 001 MEME KANSERLİ HASTALARDA ANJIOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM POLİMORFİZMİ VE PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ Arzu YAREN (5), Sebahat TURGUT (2), Raziye KURŞUNLUOĞLU (2), İlhan ÖZTOP (1), Gunfer TURGUT (2), Serkan

Detaylı

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,

Detaylı

Melanomda Adjuvan Sistemik Tedavi Prensipleri

Melanomda Adjuvan Sistemik Tedavi Prensipleri Melanomda Adjuvan Sistemik Tedavi Prensipleri Dr.Ali Arıcan 23.Şubat.2013, Adana Yaşayan Hasta Oranı (%) Melanom: 10 Yıllık OS 100 Evre Ia 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Evre IV 0 0 12 24 36 48 60 72 84

Detaylı

MEME KARSİNOMUNDA HER2/NEU DURUMUNU DEĞERLENDİRMEDE ALTERNATİF YÖNTEM: REAL TİME-PCR

MEME KARSİNOMUNDA HER2/NEU DURUMUNU DEĞERLENDİRMEDE ALTERNATİF YÖNTEM: REAL TİME-PCR MEME KARSİNOMUNDA HER2/NEU DURUMUNU DEĞERLENDİRMEDE ALTERNATİF YÖNTEM: REAL TİME-PCR Nuket Eliyatkın Hakan Özgür Pınar Erçetin Safiye Aktaş Ali Küpelioğlu Sunum Planı Meme Kanserinde HER2 nin yeri HER2

Detaylı

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde Epidermal Büyüme Faktor Reseptor (EGFR) nhibitörlerinin Yeri

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde Epidermal Büyüme Faktor Reseptor (EGFR) nhibitörlerinin Yeri ULUSLARARAS HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ DERLEME /REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde Epidermal Büyüme Faktor Reseptor (EGFR) nhibitörlerinin

Detaylı

Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi?

Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi? Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi? Dr. Arzu Yaren Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fahri Gökşin Onkoloji Merkezi Tıbbi Onkoloji BD Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 13-15

Detaylı

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVıEW International Journal of Hematology and Oncology Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi Ilhan OZTOP Dokuz Eylul Universitesi,

Detaylı

PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR

PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR Peptit ve proteinler; büyük molekül ağırlıklarına sahip, dayanıksız, biyolojik ortamlarda kolay metabolize olan ve zor absorblanan biyoetkin maddelerdir.

Detaylı

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI Değerli Meslektaşlarım, Bu eğitim modülü, Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu'nun (MHDF) Kanserle Savaş

Detaylı

METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi. Prof. Dr. Semih Ayan

METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi. Prof. Dr. Semih Ayan METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi Prof. Dr. Semih Ayan LHRH LH ACTH testis testosteron DHEA Adrenal DHT- prostat İlk Çalışmalar Hugins ve Hodges (1941):orşiektomi ve östrojen,

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP İstanbul Konsensusu 2006 Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2006

Detaylı

HORMONAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİ

HORMONAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİ HORMONAL TEDAVİLERE DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİ Dr. Mustafa KAPLAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Edirne Serum testosteron düzeyinin kastre seviyede olmasına rağmen progresyon gösteren

Detaylı

MEME KANSERİNDE C-ERBB-2 EKSPRESYONU İLE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? ÖZET SUMMARY GİRİŞ

MEME KANSERİNDE C-ERBB-2 EKSPRESYONU İLE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? ÖZET SUMMARY GİRİŞ Ege Tıp Dergisi 42 (3): 161-165, 2003 MEME KANSERİNDE C-ERBB-2 EKSPRESYONU İLE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? IS THERE ANY RELATIONSHIP BETWEEN C-ERBB-2 EXPRESSION AND OTHERS PROGNOSTIC

Detaylı

MEN 1 MEN 2. hastalarını nasıl takip etmeliyiz? Prof. Dr. Sevinç Eraslan. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji BD

MEN 1 MEN 2. hastalarını nasıl takip etmeliyiz? Prof. Dr. Sevinç Eraslan. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji BD MEN 1 MEN 2 hastalarını nasıl takip etmeliyiz? Prof. Dr. Sevinç Eraslan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji BD MEN 1 - MEN 2 : Herediter kanser sendromları Sık rastlanan sorunlar değil

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS GEN MUTASYONLARININ REAL-TIME PCR YÖNTEMİ İLE TESPİTİ VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ Levent ELMAS Temmuz 2011 DENİZLİ KÜÇÜK

Detaylı

Meme karsinomlarında biyobelirteçlerin belirlenmesinde güçlükler ve yenilikler. Dr Sıtkı Tuzlalı 21. Ulusal Patoloji Kongresi 16-20 Kasım 2011, İZMİR

Meme karsinomlarında biyobelirteçlerin belirlenmesinde güçlükler ve yenilikler. Dr Sıtkı Tuzlalı 21. Ulusal Patoloji Kongresi 16-20 Kasım 2011, İZMİR Meme karsinomlarında biyobelirteçlerin belirlenmesinde güçlükler ve yenilikler Dr Sıtkı Tuzlalı 21. Ulusal Patoloji Kongresi 16-20 Kasım 2011, İZMİR Prognostik faktörler: Hastaların risk kategorilerine

Detaylı

PROSTAT KANSERĠNDE HORMONAL TEDAVĠNĠN ESASLARI. Prof. Dr. M. Derya Balbay. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.

PROSTAT KANSERĠNDE HORMONAL TEDAVĠNĠN ESASLARI. Prof. Dr. M. Derya Balbay. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. PROSTAT KANSERĠNDE HORMONAL TEDAVĠNĠN ESASLARI Prof. Dr. M. Derya Balbay Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği Konu BaĢlıkları Prostat Ca Epidemiyoloji Androjenler ADT Etki Mekanizması

Detaylı

MEME KANSERİ TEDAVİ ALGORİTMALARININ OLUŞTURULMASI (30.MART.2012 TOPKAPI ERESİN OTEL, İSTANBUL)

MEME KANSERİ TEDAVİ ALGORİTMALARININ OLUŞTURULMASI (30.MART.2012 TOPKAPI ERESİN OTEL, İSTANBUL) MEME KANSERİ TEDAVİ ALGORİTMALARININ OLUŞTURULMASI (30.MART.2012 TOPKAPI ERESİN OTEL, İSTANBUL) Prof. Dr. Adnan Aydıner, Doç. Dr. Hasan Karanlık, Uz. Dr. Fatma Şen ÖNERİ DÜZEYLERİ Öneri 1 Öneri 2A Öneri

Detaylı

Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk

Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 15-26 Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk Meme kanseri

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM TNF-ALFA, IL-6, IL1Ra DÜZEYLERİNİN VE CTLA-4 GEN POLİMORFİZMİNİN TEDAVİ YANITI,

Detaylı

RENCİ ve TEDAVİSİ. Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

RENCİ ve TEDAVİSİ. Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi İMATİNİB B DİRENCD RENCİ ve TEDAVİSİ Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi KML Güncel Tanı ve Tedavi 10 Mayıs 2008, Konya SUNU AKIŞI BCR-ABL / SRC

Detaylı

YENİ TESTLER. Düzen Laboratuvarlar Grubu

YENİ TESTLER. Düzen Laboratuvarlar Grubu YENİ TESTLER Düzen Laboratuvarlar Grubu METABOLİZMA İmmunoreaktif Tripsin (IRT) Total Galaktoz Lökosit Arylsülfataz A düzeyi Gama Aminobütirik Asit (GABA) Pristanik Asit-Fitanik Asit Immunoreaktif Tripsin

Detaylı