Çok Dilliliğin içeriği ve sistem Sorunu: Ön kabuller ve Politikaların Soruşturulması gereği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çok Dilliliğin içeriği ve sistem Sorunu: Ön kabuller ve Politikaların Soruşturulması gereği"

Transkript

1 Çok Dilliliğin içeriği ve sistem Sorunu: Ön kabuller ve Politikaların Soruşturulması gereği Cyberspace de çok dilliliğin içeriği ve sistem konusu UNESCO nun ele aldığı diğer sorunlara bağlı gelen bir politik ekonomi ve bilinç yönetimi sorunudur. UNESCO nun cyberspace ile ilgili sorunu promosyon olarak ele alması ciddi ideolojik ön kabulleri gerektirir. Bu ön kabuller UNESCO da 1989 dan beri egemen olmuştur. Bu ön kabullerin en önde gelenlerin: 1. Toplumun merkezinde şirket vardır ve şirket sistemi evrensel iyidir. Şirketin gelişmesi insanın ve toplumun gelişmesidir. 2. Okuma yazmayı benden öğrenen annemin bile benimsediği varsayım: Oğlum zararlıysa neden üretsinler ki. Yani sermayenin çıkarı herkesin çıkarıdır. Sermayenin geliştirdiği teknoloji ve ürettiği ürünler yansız ve iyidir. 3. Bilgisayar teknolojileri ve internet sistemi herkes için bir gereksinimdir ve herkese faydalıdır. Dolayısıyla her yere yayılmalıdır. 4. Internet herkes için iyi ve faydalıdır. 5. İnsanlar internet ile ilgilenmektedirler; Bu insanlar internetten eğitim ve eğlence aracı olarak faydalanırlar. 6. Aradığımız her tür bilgiye ve enformasyona cyberspace de ulaşabiliriz. Bu varsayımlar belli çıkarlar çerçevesi içinde geçerlidir. Dolayısıyla özneldir. Fakat öznel çıkarların biçimlendirdiği öznel gerçekler evrenselleştirilerek herkese mal edilmektedir. Yer New York ta Beşinci Avenue ve 40. caddedeki kütüphane. İçeriye giriyorsunuz. Birinci kat hep insanlarla dolu. Okuyan gelişmiş bir ülke diye düşünüyorsunuz. Peki birinci katta ne var? İngilizce de junk denilen, yani kullanılma değeri olmayan çöpe atılmış şeyler var. Peki diğer katlar? o katlar sosyal bilimler, ekonomi, fen bilimleri gibi dallarda kitapların olduğu yerler. Bu katlarda çok daha az sayıda insanlar var. Bu insanların okudukları ne? Büyük çoğunlukla endüstriyel yapıların dünya görüşlerini yansıtan yapıtlar. Bu kütüphanelerde interneti kullanarak cyberspace de dolaşan insanların kullandığı içerik ne? New Yorktaki bu kütüphanenin birinci katındaki nitel yoksunlukla dolu nicel çokluktaki içerik. Cyberspace de içerik sorunu var mı?

2 İddialara göre yok, çünkü cyberspace demokratikleşmenin ve özgürlüğün sembolü bir alan: Her şey var. Ayni çoğulcu demokrasinin siyasal ve ekonomik pazarında her şeyin olduğu gibi Aslında cyberspace de, siyasal ve ekonomik pazarda ki gibi, ciddi sorunlar var. Bu sorunların arasında içerik ve erişim sorunları vardır. İçerik sorununa UNESCO dahil hiç kimse dokunamaz, çünkü eli yanar, çünkü içerik konusu Tanrının kitabının içeriği gibi dokunulmazlığa sahiptir. Çünkü içeriğe el uzatmak mülkiyet ilişkilerine, egemen güçlerin neyi nerede ve nasıl üreteceklerine ve dağıtacaklarına karşı bir müdahaledir; sansürdür. Dünya pazarının egemen güçleri istediklerini, istedikleri biçimde üretebilirler, bunu yaparken de dünyanın yer üstü ve yeraltı kaynaklarını ve insan emeğini istedikleri gibi harcayabilir ve kötüye kullanabilirler, ve hiç kimse onlara ses çıkartamaz. Özlüce üretimin biçimi (mode of production) ve ilişkileri (production relations) ve ürününün içeriği soruşturulamaz. UNESCO bunu 1970 ler ve 80 lerde yaptı ve başına epey işler geldi sonunda. Şimdi UNESCO Amerikan ve uluslararası sermayenin küresel pazar doğrularının propagandasını yapan bir duruma düşürüldü. UNESCO daki yeni egemenliğin, 1989 dan beri gelen egemenliğin, bir yansıması olarak içerik konusu UNESCO da da dokunulmazlığa sahiptir. İçerik konusu üretim biçimi ve yapısına dokunulmazlık getiren özgürlükler ve haklar gerekçeleriyle tartışma dışı bırakılırken, bizim bir mesajı, bir reklamı, bir promosyonu almama özgürlüğümüz sokakta, apartmanımızdaki posta kutusunu, cep telefonumuzu ve internetteki posta kutumuzu dolduran mesajlarla, başımızı çevirdiğimiz her yere yerleştirilmiş mesajlar bombardımanıyla saldırıya uğramakta, ihlal edilmektedir. Bir taraftan cyberspace dahil bütün yaşamımız kaynakların tahribi, kötüye kullanımı ve israfını anlatan ürünler ve mesajlarla doldurulurken ve bu özgürlük olarak nitelenirken, öte yandan bu ürünleri ve mesajları görmeme, almama, duymama tercihi bizim elimizden alınmıştır. Bırakın üretim koşullarını belirleme olanaklarından yoksun bırakılmayı, eğer ben bir ilişkiyi başlatma, koşullarını belirleme, gerektiğinde bitirme olanaklarına sahip değilsem, ben bu bağlamda nasıl özgür olabilirim? Benim gereksinimim olmayan, beni aptalca tüketime iten, benim için neyin değerli, gerekli, iyi, arzu edilir olduğunu söyleyen, benim umutlarımı, benim geleceğimi belirleyen ve kredi kartı gibi mekanizmalarla geleceğimi ipotek altına alan bir endüstriyel yapının sunduğu kullanımlardan geçerek mi özgür olabilirim? Bu tür değerlendirmeye karşı bireysel seçim özgürlüğü var, sen de bakma ideolojisi ileri sürülür. Ağanın oğlu küçük bir kızı iğfal etmiş. Köylünün çoğu küçük kızı o da kuyruk sallamasaydı diye suçluyor. İrzına

3 geçileni suçlayarak ikinci bir kez ırzına geçen bu ideolojik ifade, varoluşunu tüketimden ve paradan geçerek tanımlayan cahilleştirilmişin bilgiçlik taslamasından öte gitmez. İçerik konusu Amerikan Anayasasının First Amendment çerçevesi ve şirketlerin özel hak ve hürriyetleri kendi çıkar gerçeği çerçevesi dışında değerlendirilerek yeniden ele alınmalıdır. Sansür yeniden tanımlanmalıdır. Her üretilen junk, herkesin cyberspace;de istemeyerek karşılaştığı reklamlar ve mesajlar kaynak israfı ve kaynakların kötüye kullanımıdır. Kaynağın üzerinde mülkiyet sahipliği, onu çevreye yapıldığı gibi talan etme ve işe yaramaz hale getirdikten sonra terk etme hakkını getirmemeli. Özgürlük, örneğin, neyin nerede ve nasıl üretileceğine karar veren güçlerin bazı şeyleri bazı yerlerde bazı biçimlerde üretmemesi ve dağıtmaması koşuluyla da tanımlanmalıdır. İçerik sorunu asla ve asla, şimdi televizyonlarda V-chiplerle yapıldığı gibi, tüketim ve tüketici sorunu içine sıkıştırılmamalıdır. Sorun toplumsal sorumluluktan ve etikten uzak olan üretim sorunudur. Üretim aşamasında sorun çözülürse, V-chiplere ve cyberspace de istenmeyen mesajları almamak için mekanizmalar geliştirmeye gerek kalmaz. Üretim biçimini ve ilişkisini kontrol eden güçler serbestçe saldırıyor ve bunu özgürlük olarak niteliyor; bu saldırının saldırı olduğunu ve kesilmesi gerektiğini söyleyenler sansürcü, özgürlükleri kısıtlayıcı olarak niteleniyor. Hiç bir endüstriyel yapının benim çevremi ve beynimi kirletmeye, kaynakları hor kullanmaya hakki yoktur. Üretilmiş kötülüğü, zararı ve tehlikeyi tüketim aşamasında değil, üretim aşamasında engellemekle olur. Elbette, bu da demokrasi ve özgürlük imajlarıyla doldurulmuş ve demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüğün belli işlevsellik ötesinde gerçekleşmemesi için bütün gücünü kullanan bir egemenlik yapısında çök az bir şansa sahiptir. İçerikle ilgili bir diğer sorun: Cyberspace de kamusal alandaki içerik ve özel mulkiyet altındaki içerik. Kamusal alandaki içerik reklamlardan ve diğer mesajlar ağından geçerek yapılan bilinç yönetimi ve belli biçimde davranışa yönlendirmeyle ilgilidir. Bunların çoğu cyberspacede gezinme, bilgi arama, eğlenme ile veya eğlenme içinde veya eğlenme yanında verilir. İçerik tartışmasını özel mülkiyet hakları ve kamusal alan ikilemi içine çökerterek egemen bir yapı kendi alternatifini kendi yaratır, tartışma gündemini belirler, tarafların kimler olduğuna karar verir ve tartışmayla kendinin düşünsel ve materyal satışını yapar. Bu tartışmalarla içerik sorunu belli bir alan içine sıkıştırılır. Bu alan dışında kalan anlamsız veya gayri meşru olarak ilan edilir. Meşru olarak sunulan tartısmalarla, örneğin ceyberspace de demokratikleşmenin gerçekleştiği anlatılır, çünkü herkes katılmaktadır. Herkes katılir ama örneğin UNESCO da gündemler ve kararlar sadece güçlü tarafların çıkarlarına göre biçimlenir. Eğer herkesin

4 katılmasıyla, demokrasi gerçekleşseydi, köleliğine zorunlu olarak katılan ücretli-köle kitlelerin katılmasıyla demokrasi zaten gerekleşmiş olurdu. Toplum yönetiminde karar mekanizmasına ciddi etki yapmayan katılmayı demokratikleşme olarak nitelemek bir ücretli-kölelik sistemini demokrasi olarak gösteren bilinç yönetiminden öteye gitmez. Özel alandaki içerik, değerli mal olarak nitelendiği ve mülkiyet ilişkileri içine sokulduğu için alınıp satılan bir emtia (commodity) olarak biçimlendirilir. Dolayısıyla bu içeriğe ulaşmak için para ödemek gerekir. UNESCO ve benzer kurumlar mülkiyet hakkına saygı göstermek zorunda oldukları için bu içerik hakkında hiçbir eleştirel görüş sunmaz veya sunamazlar. Onun yerine sanki o içerik tanrının lütfüymüş gibi görülür ve özel teşebbüsten bu içeriğin kamusal alanda kullanılmasında kolaylıklar sağlaması arzu edilir ve bunun için yalvarılır. En azında kamusal alana katkıda bulunmaları istenir. Zaten kamusal alandakilerin çoğunu da onlar üretmektedir. Zaten kamusal alandaki egemenlik gene özelin elinde veya özelin çıkarları çerçevesinde biçimlendirilmektedir. Boş zamanın bile kolonileştirildiği bir ekonomik, siyasal ve kültürel pazar yapısında, kamusal alan sermayenin kontrolü ve yönetimi dışında kalamaz ve dışında değildir. Cyberspace de hiç mi hem değerli hem de bedava olan içerik yok? Milyonlarca çöp yığını içinde zaman harcar ve araştırırsan elbette var. Fakat cyberspace, atmosferin dışını dolduran uydu çöplüğü gibi bir çöplük. Fakat hem materyal ilişkiler hem de bilinç yönetimi bakımından belli çıkarlar için oldukça faydalı bir çöplük. Cyberspace de sistem sorunu tartışması güdümlü bir tartışma karakterini taşımaktadır. Tartışma klasik bilinç yönetimi tartışması biçiminde şekillendirilmiş ve yürütülmektedir: Hak ve özgürlüklerin cyberspace de devletin müdahalesiyle kısıtlanması sorunu. Burada şimdiye kadar başarılı olarak yürütülmüş bir bilinç yönetimi mekanizması çalıştırılmaktadır. Kimin özgürlüğü devletin karışmasıyla kısıtlanmaktadır? Özel teşebbüsün mü? Devlet özel teşebbüsü mü kısıtlamaya çalışmakta, yoksa kendisi için, dolayısıyla kendisini oluşturan endüstriyel yapı için tehlikeli gördüğü faaliyetleri denetlemek ve kısıtlamak için mi? Özel teşebbüsün devletinin artık özel teşebbüsü engellediği saldırısı özelleştirmeyle kamu zenginliklerinin özele peşkeş çekilmesi biçimine dönüşmüştür. yani engelleme iddiası sadece geçmişten getirilen bilinç yönetimi ve baskı saldırısından öte gitmez. İkinci soru, hangi devletler?

5 Elbette Amerikan devleti değil. Bazı devletlerin kendilerini iç ve dış düşman olarak niteledikleri akımlara karşı kendilerini korumak için aldıkları veya almaya yöneldikleri tedbirler, uluslararası siyasal pazarın o ülkelerdeki böl ve yönet politikalarına ters düştüğü için bir kısıtlamadan, sansürden söz edilmektedir. Fakat bu gerçek serbest ticaret, serbest pazar ideolojisi kılıfıyla örtülmekte ve sorun cyberspace de serbest dolaşım olarak sunulmaktadır. Sunumun bundan sonraki bölümünde sorulması gereken bazı sorular üzerinde duracağım. Bu soruların hemen hepsine elbette cevaplar doğrudan ve dolaylı olarak önceden verilmiş olabilir. Fakat UNESCO nun ve kamu gündeminde olan tartışmaların getirdiklerine bakıldığında, bu sorular ya bilinçli olarak dışarıda bırakılmış ya da belli öznel çıkarlar evrensel çıkarlar gibi gösterilerek yanlış cevaplandırılmıştır. Dolayısıyla, bu sorular üzerinde evrenselleştirilmiş öznellikler açığa vurularak, mülkiyet yapıları ve ilişkileri göz önünde bulundurularak yeniden düşünülmesi gerekmektedir. Temel sorun kamusal alandaki (public domain) enformasyona uluslararası erişim olarak sunulmaktadır. Bu sorunun çözümü de, öncelikle küresel enformasyon networklerindeki çok dilliliğin teşviki olarak belirtilmektedir. Bunlar belirtilirken kamusal alan, bu alandaki enformasyon, erişim, küresel enformasyon networkleri kavramları orgütlü yapılar ve ilişkilerden soyutlanmış bir biçimde ele alınmaktadır. Öncelikle kamusal alandaki enformasyon kavramıyla hangi kamusal alandan ve hangi enformasyondan bahsedilmektedir? Müzelerdeki, kütüphanelerdeki ve arşivlerdeki enformasyonla kamu denen geniş kitleler ne için ilgilensinler ki? İlgilenenler ne türle ilgilenmekte ve ilgilenilmeyenler neler? Kamusal alandaki enformasyonların anlamı ve değeri ne? Bu enformasyon denilen şeyler şirketler dünyasının ve siyasal sistemlerin kamuyu yönetme mekanizmalarından biri mi? Kamusal alanda enformasyon denilen şeylerin ne oldukları somut olarak belirlenmelidir. Bu enformasyon denilen şeyleri kimler, ne amaçla ve ne sonuçlar için üretmekte ve dağıtımının teşviki için UNESCO gibi bir yapıyı da kullanmaktadır? Global enformasyon networklerini kuranlar kamu için mi kurmuşlar? Belki de en can alıcı sorulardan biri kamusal enformasyon da ne demek? kamu denen insanların günlük yaşamlarında kendileri için kendilerinin ürettikleri kendilerine fonksiyonel bilgi mi? Bu fonksiyonellik nasıl tanımlanabilir: Kendilerine ragmen kendilerine karşı kendileri için mi? Hakikaten kamu denen insanların sadece kendileri

6 için urettikleri bir bilgi var mı günümüzde? Hakikaten kamu üretebilir mi? Üretirse neyi nasıl uretir? neden hep çekici soyutlanmıs ve evrenselleştirilmiş kavramlardan ve ilişkilerden bahsediliyor, fakat bunlar insanın orgütlü mülkiyet yapılari içınde ele alınmıyor? Neden kamusal alan ve enformasyon yönetimsel karar vermeyle sahte bir bağla bağlaniyor: İnternette kamusal alanda tartışmalarla kamusal alanda karar verme ve yürütme mecilerine ne kadar etki edilebilir? bzen ancak ideolojik propagandayi geçerli kılacak kadar. Evlerde bilgisayarların artması ve internet kafelerin yaygınlaşması nasıl oluyor da enformasyon toplumunu getiriyor? Günümüzde evlerind en çok bilgisayar olan ve interneti yaygin olarak kullanan Amerika bu nedenle enformasyon toplumu mu oluyor? Gülünç bir iddia. Gunumüzde hangi ulkenin yonetimi enformasyon toplumu olanaklarıni kullanan geniş kitlelerin katılımiyla demokratikleşmis bir geniş tabanlı bir karar ve uygulama mekanzimasiyla is gormektedir? Ama öte yandan ticari enformasyon ve reklamcılıkla fetişleştirilen malların satın alınması ve tüketiminde oldukça onemli katılım olmaktadır. Tüketimle katılımın niceliksel yaygınlığı (radyonun, televizyonun, sinema oturak sayisinın belli sayida olması) 1950 ler ve 60 lrda UNESCO nun da teşvikiyle kalkınmmanın gostergeleri olarak sunulmuştu. Aynı sey günümüzde yeni teknolojilerin ürünlerinin yaygınlığı enformasyon toplumunun gostergesi olarak sunulmaktadır. Nasil ki 50 ler ve 60 larda sunulan sadece sermayenin kalkınmasınin gostergeleriyse, günümüzde gene endustriyel urünlerin uluslararası satış promosyonudur. UNESCO nun işi bu mu olmalı? Kamusal alanda dolaşması istenen bilgi\enformasyonun kime ne tür faydası var? Günümüzde kamu denenin örgütlü yapılar içinde ücretli serbest-köle olarak ürettiği ne, ne için ve ne tür sonuçlar çıkartmaktadır? neo-liberalizmin post-modern dünyasında bu sorular anlamını yitirdiyse, neden dersiniz? Ben kamusal alandaki enformasyonun değerini ve anlamını ve de fonksiyonunu soruşturulması gerektigi vurguluyorum. bu enformasyon denilen şeylerin aslında neler olduğunun ve dogasinın ne olduğunun açıkca belirtilmesi gerekir. Invites Member States, non-governmental organizations, the world intellectual community and the scientific institutions concerned to support and participate actively in the development of multilingualism and cultural diversity on the global information networks by facilitating free and universal access to information in the public domain; Erişim konusu büyük çogunlukla bitmiş urüne ulaşma içinde sıkıştırılmıştır. Bu tür erişimde sorun kamusal urünlerin nasıl üretileceği ve uretim için kurulacak sitem ve bu

7 sistemin finans sorunları çerçevesi içıne sıkıştırılir. Özel teşebbusün urettigi ve içerigi ulaşılması gereken ideal urünler gibi sunulur. Özel teşebbüşten erişim içın kolaylıklar sağlamasi dilenilir. Erişımle ilgili olarak çok dilliliğe gelince: UNESCO ya üye ülkeleri, sivil toplum örgütlerinin, dünyadaki entellektüellerin, bilimsel kurumların küresel enformasyon networklerde çok dilliligin gelişmesini kamusal alandaki enformasyona serbest ve evrensel erişimi kolaylaştıracak destekleri elbette önemlidir. Dikkat edilirse, burada uzerinde durulan sorun kamusal alanda enformasyon var ve buna küresel networklerden (dolayisıyla internetten ve muhtemelelen uluslararasi haber ajanslarından) geçerek erişım gereklidir. Bu erişım içın çök dillilik gereklidir. Erişim dikkat edilirse var olan üretilmiş enfiormasyonun yayılmasinı gerektirmektedir. Bu yayılma içın son urün olan iletişim araçlarına (bilgisayara ve internet servislerine) sahiplik gerekmektedir. Dolayısıyla bilgisayar ve network altyapılarının kamu denen insanlara ulaşması, yani kamunun bilgisayara sahip olması veya internet kahvelerin yaygınlaşması gerekmektedir. UNESCO bu bağlamda bilgisayar üreticilerinin ve internet servisi verenlerin bedava reklam ve promosyonunu yapmaktadır. Elbette burada öncelikle sorulması gereken soru işsizliğin hat safhada olduğu, uceretlerin düşük ve çalışma saatlerinin uzun, çalışma koşullarınin kötü olduğu, enflasyonun sürekli tırmandıgı yerlerde insanların bilgisayara ve internet hizmetlerine erişmesinin gündeme alınmasının anlamı ne? Klasik ekmek ve sirk politikasına en yeni bir eklemleme mi? Kıt kaynakların kötüye kullanıldığı veya yanlış tahsis edildigi yerlerde kamusal alandaki bilinç yönetimi hardware ve softwarelerinin promosyonunun yapılması yerine tam aksinin yapılması gerekmektedir. UNESCO kamusal alanda enformasyon denilen fakat enformasyon olmayan bilinç yönetimi urünlerinin teşvikinin tam aksi bir politika izlemelidir: Türkiye gibi ülkelerde internete erişme büyük kitlelerin sorunu bile yapılmamalidır; çünkü büyük kitlelerin sorunu internete erişme değildir; Ev, iş, sağlık, ücret, enflasyon, kötü çalışma koşulları gibi sorunlardir. Bu sorunların internette çök dille her yerde tartışılması ne demokratikleşmedir, ne ozgurluğün ifadesidir ne de karar mekanizmasına katılmadır. Cyberspace de çök dillilik ne UNESCO nun ne de yerel bir dilsel cemaatin istegine gore biçımlendirilir. Örneğin Mikrosoft un internet ve word programına türkçeyi katması evrensel dogrular ve UNESCO gibi kuruluşların veya türk halkının isteği uzerine olmamıştir ve olamaz. Çok dilliklik pazar politikasının bütunleşık bir parçasidir ve bu politikayı da belirleyen daima en sonda ekonomik çıkar hesaplaridır. Internet ve Word programi orneğine devam edersek, Microsoft ingilizcenin yanında çok dilli seçeneği

8 pazar koşulunun bir geregi olarak zaten getirmiştir ve geliştirmeye de devam etmektedir. Ceviri porgramları pazar gereksinimleri ve önceliklerine göre gelıştirilecektir. Bu bağlamda UNESCO yu kontrol eden bazı güçlerin kaygısı ne? UNESCO nun sermayenin çıkarlarını çeşitli kılıflar altında gelışme, demokratikleşme, evrenselleşme olarak sunduğunu görmek için hemen her alanda UNUESCO nun promosyon kararlarına bakmak yeterlidir. Bu kararlarda küresel pazarda uretici ve dağitıcı güçlerin çıkarlarının teşviki sırıtır. Dokümanlarda hak, eşitlik, farklılık, çeşitlilik ve saygı gibi kavramlar pazar ilişkileri gerçeğinde anlamıni yitiren bilinç yönetimi ifadeleridir. Cyberspace de çok dillilik rakip egemen pazar güçlerinin hem kendi ararlarındaki hem de yeni-kolonicilik politikalarınin bütünleşik bir parçasi olarak görünmektedir. Çok dillilik egemen olan güçlerin dilleri arasında güçsüzleştirilmiş ülkelere uzatildigında bunun anlamı asla demokratikleşme ve yerel dillere saygi gibi anlamlara gelmez; bu sadece pazarı kontrol mekanizmalarından biri olarak anlaşilmalidır. Yerel dil marjinal hale doğru itilirken, güçsüzleştitilmiş ülkelerin ozellikle metropollerinde, okullarında, gleneksel kültürel pratikleri ve değerlerinde ve kimliklerinde değişmeler başlar. Bu değişmelerle ana dilde yabanci kavramlar artar, dolayisıyla dilin bozulması yaygınlaşır; kimlik kaybı ve degerli öteki kültürün egemenliği baskın olmaya başlar.. Miyawaki, Hiroyuki (1999) 'Linguistic Imperialism: Japanese Language Policy in Asia until 1945', in "PROCEEDINGS of the International Multi-disciplinary Conference "Knowledge & Discourse 96" (eds, Colin Barron and Nigel Bruce), the English Centre, University of Hong Kong, Bir taraftan çokdillilikten konuşulurken, öte yandan aynı zamanda Amerikan ingilizcesi artan bir şekilde dünya egemenliğine dogru gitmektedir? Bu çok dillilik iddiasi çogulculuğun egemen olduğu serbest pazar iddiasına benzemektedir: Kuresel sermaye serbest iken, dünya pazar olmaktadir. Dünyanın bütün dillerine ingilizce kelimelerin, sözcüklerin ve dilsel yapıların girmesi, sonunda dillerde, dolayisıyla kültür ve yaşam biıçmlerinde, ulusal ve kültürel kimliklerde kaçınılmaz temel değişikliklere götürecektir. Çokdillilik Avrupa ülkelerinin kendi aralarında ve özellikle ingilizceye karşı takınılan tutumla gelen önemli tartışmalarla ilgilidir. Avrupa kendi dilinin dünya pazarında marjinal duruma dogru gidişıne karşi uzun zamandan beri mücadeley girmiştir. Bu mücadele ingilizcenin bilimin dili olarak ön plana geçmesiyle daha da kizışmıştır. Bunun yanında ingilizce popüler kültür, ekonomi ve iletişım gibi alanlarda önem kazanmıştır. Ingilizce sosyal modernleşme, ekonomik büyüme, teknolojik

9 yenilikler ve çagdaş yaşam biçımiyle ilişkilendirilmekte ve geleçeğin dili olarak görülmektedir. Çeşitli biçimlerde ve kanallarla dünyaya yayılan ingilizce Amerikan yaşam tarzini saldirgan bir şekilde yayma araci olarak ortaya çıkmaktadır. Buna karşi EU daki organizasyonlar ve kurumların dil politikalarıyl gelmektedri; fakat ne denli başarıli oldukları şuphelidir. Cyberspace de hiçbir politika sanki geçerli ve egemen degil gibi gorulmektdir. Fakat bir internet surfú yapan kullanıcı kendi dili dışinda dünyada arastirma yapmaya kalktiginda, çok dilli bir otama girecektir; fakat bu çok dillilik pratikte sadece ingilizcenin veya birkaç dilin egemenliği olarak ortaya çikmaktadır. Cyberspace de çok dillilik konusunda üzerinde durulması gerekn önemli bir konu kuresel talep konusudur. Kim internet ve çok dillilik istiyor ve neden? Dünyanin insanlrınin büyük çogunlugu öncelikle internete genuine bir gereksinim duymasi gerekir; bu gereksinim sonucu çok dillilik gereksiniminin ortaya çikmasi gerekir. Böyle bir gereksinim var mı? Örnegin Turkiyedeki geniş kitlelere ÿaşaminizda internetin yeri ne? diye sorulmuş mu? Kitllelerin yaşamında internetin yeri ve anlamı ne? Internet ve çok dillilik diye bir konu kitlelerin gündeminde olabilirmi dogal olarak? Bence internet ve çok dillilik dünyadaki insnlarin büyük çogünun aklına gelmez, uzerinde düşünme gibi bir kaygısi yoktur, gündeminde degildir ve olamaz; çünkü insanların temel gereksinimlerini giderme sorunları gündemlerini doldurmuş ve internetin ve çök dilliliğin orada yeri yok. O zaman cyberpace ve çok dillilik kimin gündemindedir ve neden? Bunu takip eden temel soru: Neden UNESCO bu konuyu gündemine almıştır? Ve gündeme de promosyon olarak almıştır? Kapitalist pazarda bir konunun gündeme gelmesi pazar gereksinimlerinin bir sonucudur. Bu nedenle ki, örneğin mikrosoft internet ve mikrosoft word progrmaları uzun zaman türkçe karakterleri taşımıyordu. Taşıması beklenemezdi, çünkü Tükriye mikrosoft için türkçe karakterleri kullanacak bir pazar karakterine sahip olarak gorülmüyordu. O zaman internet pazarında hangi dilin kullanılacagi ve nasıl kullanılacağına pazar koşullarına göre karar verilir. Ikinci soruya gelelim: çok dillilik konusunu kim ister ve neden ister? çok dillilik konusu insan haklari ve hakkaniyet olçulerine gore hareket eden bir pazarin dogal sonucu değildir: Çok dillilik dünya pazarında mucadele eden güçlerin aralarındaki çıkar mucadelesinin bir ifadesidir. Çok dillikte amaç ne tür bir çerçeve içinde sunulursa sunulsun, pazar hesaplarını anlatır. Ücüncü soruya gelelim: UNESCO bunu neden gündemine almış ve gündemi promosyon olarak biçimlendirmiştir? Bu soruya cevap BM in kuruluş nedenleri ve

10 UNESCO nun tarihi gelişimi ve günumüzde UNESCO nun kimin egemenliği altında olduğu incelenerek verilebilir. Ne yazık ki UNESCO küresel pazarın bir halkla ilişkiler acentası durumuna düşürülmüştür. UNESCO kuresel pazarın talep yaratma ve yayılmasına yardım etmekte ve aynı zamanda dünya ulkelerinde özellikle devlet politikaları bazında kaynaklarin bu alanda harcanmasıni saglamaya çalışmaktadır. UNESCO nun onurlu yerini tekrar kazanması için ilgili herkesi mücaleye davet ediyorum.

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz

KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz Adem in elması nasıl boğazında kaldı? Adem: Tanrım, kime görünelim kime görünmeyelim? Tanrı: Bana görünmeyin de kime görünürseniz görünün. Kovuldunuz. Havva: Ama

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

İşletmecilik ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar. Ekonomi, işletmeler ve ihtiyaçlar. İhtiyaç kavramını nasıl tanımlayabiliriz?

İşletmecilik ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar. Ekonomi, işletmeler ve ihtiyaçlar. İhtiyaç kavramını nasıl tanımlayabiliriz? İşletmecilik ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar Ekonomi, işletmeler ve ihtiyaçlar İhtiyaç kavramını nasıl tanımlayabiliriz? Karşılandığında haz, karşılanmadığında acı ve hüzün veren; karşılandıkça şiddetini

Detaylı

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ EĞİTİM VE EKONOMİ İNSAN SERMAYESİ KURAMI EĞİTİM VE EKONOMİK BÜYÜME EĞİTİM

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

MEDYA SOSYOLOJİ KISA ÖZET KOLAYAOF

MEDYA SOSYOLOJİ KISA ÖZET KOLAYAOF MEDYA SOSYOLOJİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Bilim, Toplum,

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL PAZARLAMA İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL ÇAĞ Dijitalleşme süreci internetin günlük hayatımıza girmesi ile başladı. Bu ilk dönemde şirketler tek taraflı iletişim sağlayan kurumsal

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını 3G THIRD GENERATION 3G, mevcut 2G şebekelerden çok daha hızlı data bağlantısı sunulabilen ve kullanıcıların video uygulamalarını kullanabildiği yeni nesil şebekedir. 3G tam olarak 3. nesil GSM hizmetleri

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte değişen günümüz toplumu, bireylerin yoğun bilgi tüketicisi ve paylaşıcısı olmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü yaşanan gelişim

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 11111 110 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Özel araştırma kütüphanesi ya da bilgi merkezi, uluslararası kaynaklarda, dar bir konu alanında belirli bir kesimin

Detaylı

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR "Sınai Mülkiyet" kavramı genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

BİLGİ VE VERİ GÜVENLİĞİ VİRÜSLER VE DİĞER ZARARLI YAZILIMLAR KİŞİSEL MAHREMİYET VE TACİZ

BİLGİ VE VERİ GÜVENLİĞİ VİRÜSLER VE DİĞER ZARARLI YAZILIMLAR KİŞİSEL MAHREMİYET VE TACİZ BİLGİ VE VERİ GÜVENLİĞİ VİRÜSLER VE DİĞER ZARARLI YAZILIMLAR KİŞİSEL MAHREMİYET VE TACİZ VERİ: İşletme içinde oluşan olayları temsil eden belirli bir işe yarayan ya da yaramayan ham gerçekler, görüntüler,

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 25 Kasım Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 25 Kasım Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Hizmet Pazarlaması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Hizmet Pazarlaması - Giriş Alvin Toffler Üçüncü dalga 1980 li yıllar Arz talep dengesindeki bozulma Yıkıcı rekabet

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Elektrik sektöründe serbestleşme süreci üzerine gözlemler: Bir kısa dönem analizi

Elektrik sektöründe serbestleşme süreci üzerine gözlemler: Bir kısa dönem analizi Elektrik sektöründe serbestleşme süreci üzerine gözlemler: Bir kısa dönem analizi İzak Atiyas, Sabancı Üniversitesi Elektrik Enerjisi Stratejisi Değerlendirmeleri Konferansı 22 Mayıs 2008, İstanbul Temel

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

EK : DIŞSAL TASARRUFLAR ( EKONOMİLER )

EK : DIŞSAL TASARRUFLAR ( EKONOMİLER ) EK : DIŞSAL TASARRUFLAR ( EKONOMİLER ) Genel denge teorisinin sonuçlarının yatırım kararlarında uygulanamamasının iki temel nedeni şunlardır: 1) Genel denge teorisinin tam bölünebilirlik varsayımı her

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi

Bilgiye Erişim Merkezi Bilgiye Erişim Merkezi 90 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Ülkeler ana örgütlenme ve politikaları yanında kurum ve kuruluşlarıyla bir bütündür. Kurum ve kuruluşların hizmet ya da üretim olarak yapıp etmeleri o ülkenin

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Sistemleri Arasındaki Temel Farklar Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 15 Kasım 2006. Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 15 Kasım 2006. Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Hizmet Pazarlaması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Hizmet sektörü ve hizmetin tanımı Hizmetlerin özellikleri Hizmet pazarlama karması Kâr amacı gütmeyen pazarlama

Detaylı

Bilgi Teknolojilerinin Mühendislerin Bilimsel İletişim. im Davranış. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24 26 Ekim 2007 Ankara

Bilgi Teknolojilerinin Mühendislerin Bilimsel İletişim. im Davranış. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24 26 Ekim 2007 Ankara Bilgi Teknolojilerinin Mühendislerin Bilimsel İletişim im Davranış ışlarına Etkisi Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24 26 Ekim 2007 Ankara Burcu Tanrıkulu Plan Bilgi teknolojilerinin gelişimi

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

Çeviri Yazılar / Translations

Çeviri Yazılar / Translations Türk Kütüphaneciliği 25, 4 (2011), 540-544 Çeviri Yazılar / Translations Filtreleme Yazılımlarının Kütüphane Kullanımına İlişkin Bildirim *1 Statement on Library Use of Filtering Software Amerikan Kütüphane

Detaylı

Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik

Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik Kooperatifçiliğin Tanımı ve Kapsamı Kooperatif ve Diğer Kuruluşlar Kooperatifçilik İlkeleri Türkiye de Kooperatifler Tarım Kooperatiflerinin Yararları Kooperatif sözcüğünün

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği Özet: F. Çağdaş İslim* Cansu İslim * İnternet yaşadığımız çağın şüphesiz en temel gerçeklerinden

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar İletişim Teknolojileri ve Toplum Dersin Adı İletişim Teknolojileri ve Toplum Düzeyi Lisans Öğretim Elemanı Doçent Dr. Funda Başaran Özdemir Dersin Amaçları Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet

Detaylı

1. Aşama: Terminoloji değişimi

1. Aşama: Terminoloji değişimi 1. Aşama: Terminoloji değişimi Perakende satış yok tüketici / alışverişçi talebi (alımı) var Dağıtım sistemi tuzaklarla doludur İş başarısının ölçümü nihai taleptir Her şey talebi anlamakla başlar 2 Dağıtım

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü GENEL BİLGİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ Halkla ilişkiler ve reklamcılık bir iletişim disiplinidir. Bu disiplin, ürün, hizmet ya da marka ile ilgili iletişimi içerir. Reklamda, kitle iletişim araçları, kaynağı belli olacak ve bedeli

Detaylı

3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon

3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon 3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon Ar-Ge Nedir? Araştırma, var olan bilgiye kullanılabilir ve kanıtlanabilir nitelikte yeni bilgiler eklemek amacını güden sistemli bir incelemedir. Araştırma

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

Mehmet BOZ ULAKBİM mehmet@ulakbim.gov.tr AB 06 Pamukkale Üniversitesi 9 Şubat 2006, Denizli Neden Toplu Katalog?

Mehmet BOZ ULAKBİM mehmet@ulakbim.gov.tr AB 06 Pamukkale Üniversitesi 9 Şubat 2006, Denizli Neden Toplu Katalog? Toplu Katalog Çalışmaları; Gelişmeler Işığında Bir Değerlendirme Mehmet BOZ ULAKBİM mehmet@ulakbim.gov.tr AB 06 Pamukkale Üniversitesi 9 Şubat 2006, Denizli Kapsam Neden Toplu Katalog? Nasıl bir Sistem?

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ BELGE MERKEZİ(BBM)

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ BELGE MERKEZİ(BBM) TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ BELGE MERKEZİ(BBM) Döküman Bilgileri EMO BBM Yayın Kodu : 69 Makalenin Adı : Bilişim Toplumu Göstergeleri- 1/3 Makalenin Yayın Tarihi : 28/09/2006 Yayın Dili : Türkçe

Detaylı

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Liberalizm ve demokrasi birbirleriyle uyuşabilmelerine rağmen aynı şey değildirler. Liberalizm devlet gücünün kapsamı, demokrasi ise bu

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar

MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar PROJE NEDİR? Belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, belirli amaçlara ulaşmayı sağlayacak sonuçları üretmek üzere, insani

Detaylı

PAROLA GÜVENLİĞİ. İlker Korkmaz. ilker.korkmaz@ieu.edu.tr homes.ieu.edu.tr/ikorkmaz 08/06 UBE

PAROLA GÜVENLİĞİ. İlker Korkmaz. ilker.korkmaz@ieu.edu.tr homes.ieu.edu.tr/ikorkmaz 08/06 UBE PAROLA GÜVENLİĞİ İlker Korkmaz ilker.korkmaz@ieu.edu.tr homes.ieu.edu.tr/ikorkmaz SUNUM TASLAĞI 1. BÖLÜM: İNTERNET HAFTASI HAKKINDA Türkiye de İnternet Haftası neyi amaçlar? 2. BÖLÜM: PAROLALAR HAKKINDA

Detaylı

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Basın Bülteni 16 Mayıs 2017 TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Türkiye de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı araştırma olan Türkiye deki Gençlerin

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Çocuk Hakları Sözleşmesi nde, çocukların sağlıklı yaşaması ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

Finans Sektörüne Yönelik Yeni Nesil Tehditler. Burç Yıldırım Mart 2015

Finans Sektörüne Yönelik Yeni Nesil Tehditler. Burç Yıldırım Mart 2015 Finans Sektörüne Yönelik Yeni Nesil Tehditler Burç Yıldırım Mart 2015 Gündem Tehdit Belirleme Güncel Tehditler Kullanıcı Ödeme Sistemleri ATM 2 Tehdit Belirleme 3 Neden? Sayısallaşan teknoloji iş yapış

Detaylı

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor Yayınlanan Mayıs ayı 2016 Konular Video Reklâm HP artık dijital video ile tek bir platform üzerinden tüm Y kuşağı kitlesine ulaşabiliyor.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

YAZILIM PATENTLERİ, YAYIN HAKLARI, VE ÖZGÜR YAZILIM. Dr. Onur Tolga Şehitoğlu, ODTÜ Bilgisayar Müh. onur@ceng.metu.edu.

YAZILIM PATENTLERİ, YAYIN HAKLARI, VE ÖZGÜR YAZILIM. Dr. Onur Tolga Şehitoğlu, ODTÜ Bilgisayar Müh. onur@ceng.metu.edu. YAZILIM PATENTLERİ, YAYIN HAKLARI, VE ÖZGÜR YAZILIM Dr. Onur Tolga Şehitoğlu, ODTÜ Bilgisayar Müh. onur@ceng.metu.edu.tr Aralık 2004 İçerik Patent nedir? Yazılım patentleri, tehlikeler, yanlışlar Telif

Detaylı

Dijital Kültürel Miras Ürünlerinde Entelektüel Mülkiyet Hakları:

Dijital Kültürel Miras Ürünlerinde Entelektüel Mülkiyet Hakları: Dijital Kültürel Miras Ürünlerinde Entelektüel Mülkiyet Hakları: Europeana Çerçevesinde Türkiye deki Durumun Değerlendirilmesi Arş. Gör. Şahika Eroğlu Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Detaylı

En iyi Ödeme Sistemi. www.turkpayonline.com

En iyi Ödeme Sistemi. www.turkpayonline.com En iyi Ödeme Sistemi www.turkpayonline.com ÖNSÖZ DITRIX Ltd. ve telekomünikasyon alanındaki markası Turk- PAY, ödeme sistemlerinin reel sektöre entegrasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Şirketimiz için

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Oda Faaliyetleri 86 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Muhasebecilikte kural, karar ve mevzuat çok sık değişebilmektedir. Bu alanda çalışanların kararlardan haberdar

Detaylı

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr.

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri Ünite 5 Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 5 ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARLAR VE ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

INTERNET NEDİR? INTERNET İN TARİHÇESİ WEB SAYFALARININ UZANTILARI

INTERNET NEDİR? INTERNET İN TARİHÇESİ WEB SAYFALARININ UZANTILARI INTERNET NEDİR? Dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Üretilen bilgiyi saklama, paylaşma ve ona kolayca ulaşma istekleri sonrasında ortaya çıkmış olan bir teknelojidir. Bilgilere

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu

İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu İŞLETİM SİSTEMİ KATMANLARI (Çekirdek, kabuk ve diğer temel kavramlar) Bir işletim sisteminin yazılım tasarımında ele alınması gereken iki önemli konu bulunmaktadır; 1. Performans: İşletim sistemi, makine

Detaylı

1. Temel Kavramlar ve Tüketici Davranışı. 2. Arz,Talep ve Esneklik. 3. Üretim,Maliyetler ve Firma Davranışı. 4. Mal ve Faktör Piyasaları

1. Temel Kavramlar ve Tüketici Davranışı. 2. Arz,Talep ve Esneklik. 3. Üretim,Maliyetler ve Firma Davranışı. 4. Mal ve Faktör Piyasaları 1. Temel Kavramlar ve Tüketici Davranışı 2. Arz,Talep ve Esneklik 3. Üretim,Maliyetler ve Firma Davranışı 4. Mal ve Faktör Piyasaları 5. Makroekonominin Kapsamı ve Temel Makroekonomik Değişkenler 1 6.

Detaylı

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2 Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3 Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik ÜNİTE:5 Tüketim Toplumu, Simülasyon

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların

Detaylı

Kapitalizmin Bilimi: Yönetimsel Bilgi ve İşlevsel Cehaletin Yeniden-Üretimi

Kapitalizmin Bilimi: Yönetimsel Bilgi ve İşlevsel Cehaletin Yeniden-Üretimi Kapitalizmin Bilimi: Yönetimsel Bilgi ve İşlevsel Cehaletin Yeniden-Üretimi Bilim ve Ütopya, sayı 180, haziran 2009, s.18-21 Eski imparatorluklardan beri, yöneten güçlerin çıkarlarına işlevsel olarak üretilen

Detaylı

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Görüşlerini ifade etmek ve kendisiyle ilgili kararlara etki edebilmek

Detaylı

10/7/13. Isletme Bilimlerine Giris. Insan Ihtiyaclari. Maslow un ihtiyaclar dizisi. Insanlari harekete geciren temel faktor ihtiyactir.

10/7/13. Isletme Bilimlerine Giris. Insan Ihtiyaclari. Maslow un ihtiyaclar dizisi. Insanlari harekete geciren temel faktor ihtiyactir. Isletme Bilimlerine Giris Temel Isletmecilik kavramlari Ogr. Gor. Yunus OZSU Insan Ihtiyaclari Insanlari harekete geciren temel faktor ihtiyactir. Ihtiyaclarin pek cogu tekrar ortaya cikar. Ihtiyaclari

Detaylı

11- Tasarlayacağımız yer hakkında bilgilere nasıl ulaşabiliriz? Yanıt-11 Lütfen şartnameyi bir kez daha inceleyiniz.

11- Tasarlayacağımız yer hakkında bilgilere nasıl ulaşabiliriz? Yanıt-11 Lütfen şartnameyi bir kez daha inceleyiniz. Değerli Akademisyen ve Öğrenciler. Çalışmaların son teslim tarihinin 15 Haziran 2012 olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Basılı şartname sayfa 10 daki 1 Ağustos günü deyişini lütfen dikkate almayınız.

Detaylı