(April 28, 2013, Sunday) GRADE SECOND GRT. General Revision Test

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(April 28, 2013, Sunday) GRADE 2012-2013 SECOND GRT. General Revision Test"

Transkript

1 (April 28, 2013, Sunday) GRADE SECOND GRT General Revision Test Instructions 1. This exam consists of 75 multiple choice questions including 15 English, 15 Turkish, 15 Physics, 15 Chemistry, and 15 Biology. 2. Three incorrect answers will cancel out one correct answer, in order to make a more precise ordering among all participants. But your mark for school report will be calculated according to the number of your correct answers only. 3. Time allowed is 150 minutes. 4. On the Optic Form your NAME and SURNAME, SCHOOL NAME and STUDENT ID are pre-coded for you. 5. Mark your gender on the Optic Form; F for FEMALE and M for MALE. 6. Mark your answers on the Optic Form, by using soft-tip pencil as shown in the SAMPLE CODING. Use soft eraser to correct your answer. 7. The blank spaces of booklet are left for you to use as scratch paper. 8. It is prohibited using cell phones, calculator, ruler etc. during the examination. Wish you all success...

2 Fezalar Educational Ins titutions ENGLISH GRADE Choose the correct word to complete the gaps. The Colossus of Rhodes, the lighthouse of Alexandria, and the Great Pyramid of Giza were all to be the best constructions in the world by Greek. A) heritage / civilazation B) proclaimed / scholars C) disapproved / kings D) encouraged / historians 4. Choose the option that does not fit to the gap. Sales are going very well so we need to new staff and increase production. A) recruit B) launch C) persist D) fill 5. Choose the correct option to find the reported speech of the given sentence. 2. Choose the correct option to complete the gap. Last night the weather was very stormy. The roof of our house by the storm. A) is destroyed B) has been destroyed C) was destroyed D) was been destroyed Jenny said, "Why are my s bouncing back?" A) Jenny wanted to know why her s were bouncing back.. B) Jenny wants to know why my s are bouncing back. C) Jenny said that why her s are bouncing back. D) Jenny said that my s are bouncing back. 3. Choose the incorrect matching A) Seismology - the study of earthquakes B) Palaentology the study of insects C) Antropology the study of humans and human customs and society. D) Meteorology the study of the processes that create the weather conditions on earth. 6. Choose the correct option to find the reported speech of the given sentence. Robert said, "I want to renew my domain." A) Robert said that I want to renew my domain. B) Robert said that he wanted to renew his domain.. C) Robert said that he will renew his domain. D) Robert said that he renews his domain. 2

3 Fezalar Educational Ins titutions GRADE 11 ENGLISH 7. Choose the correct option to complete the gap. Sarah: 'I want you to give me some more money.' Paul: '...' 10. Choose the incorrect matching. A) rival- competitor B) lucrative fixed cost C) buy - purchase D) income - earning A) Oh you want, do you? B) Oh you'd like, would you? C) Oh you do, do you? D) Oh you give, do you? 11. Choose the correct option to complete the gap. 8. One of the question below is grammatically incorrect. Choose the incorrect question A) Who teaches you English? B) Which motorbike goes the fastest? C) How many students did fail the IQ test? D) What caused the accident? He decided to the deal because he didn t have enough money to invest in the project. A) branch out B) take over C) get ahead D) pull out of 9. Choose the correct option to complete the gap. Ann: Everybody is going to eat at the same table? Ann: Yes, and that s the problem. Maria only has eight chairs. A) isn t it B) don t they C) won t they D) aren t they 12. Choose the correct option. When you are writing a discussion essay you write your experience and opinion in. A) the first paragraph B) the second paragraph C) the third paragraph D) the last paragraph 3

4 Fezalar Educational Ins titutions ENGLISH GRADE Choose the correct reply question to this statement? My sister is getting married. A) Why not B) Who to C) How D) Where to 15. Choose the correct option to complete the sentence below. In the 19th century Francis Galton started studying intelligence and A) believed the environment affected people s level of intelligence. B) thought education could help improve intelligence. C) thought we couldn t do much to become more intelligent. D) said that passing exams was a sign of intelligence. Answer the questions 14 and 15 according to your course book Aim High Choose the correct option to complete the sentence below. The original seven wonders of the World A) were all in Greece B) included constructions in China and Guatemala C) had all been built by Greeks D) were chosen by Greek experts 4

5 GRADE 11 NOT: BU BÖLÜMÜ ORTA HAZIRLIKTAN GELEN ÖĞRENCİLER CEVAPLAYACAKTIR. TÜRKÇE OHG 18. Yukarıdaki parçaya göre tilki niçin leyleğe oyun oynamak istemiştir? GÜVERCİN TİLKİ - LEYLEK Güvercinin biri yüksek bir ağaca yuva yapmıştı. Bir tilki, güvercin yavruladıktan sonra ağacın altına gelip, yavrularını aşağı atmazsa yukarı çıkıp herkesi yiyeceğini söyledi. Güvercin mecbur kalıp yavrularını tilkiye attı. Başka bir gün yine yavruladı ama üzgündü. Onun bu halini gören leylek ona akıl öğretti. Tilki tekrar yavrularını isterse,vermiyorum istersen yukarı çık ve ye, dersin. dedi. Tilki tekrar isteyince, güvercin vermiyorum, istersen yukarı çık ve bizi ye, dedi. Sen bu aklı kimden öğrendin deyince leylekten, dedi güvercin. Tilki su kenarında leyleği buldu ve ona rüzgar sağdan eserse, soldan eserse veya her yerden eserse ne yaparsın diye sordu. Leylek de sağdan eserse sağa çeviririm, soldan eserse sağa çeviririm, her yönden eserse başımı kanatlarımın arasına alırım, dedi. Tilki siz leylekler ne kadar zekisiniz deyince leyleğin hoşuna gitti ve başını kanatlarının arasına aldı. Bunu bekleyen tilki hemen onun üzerine atıldı ve onu yedi. Sonra şunu dedi... (16.,17.,18.,19.,20. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.) 16. Yukarıdaki parçaya göre tilki ne demiştir? A) Güvercine akıl veriyorsun da neden kendin akıllı olmuyorsun, bak düşmanın seni nasıl avladı? B) Oh,çok da lezzetliymiş, bir güzel karnımı doyurayım. C) Güvercini yiyemedim ama leyleği yedim ben çok akıllıyım. D) Kaç gündür yemek bulamıyordum, nihayet bir yemek buldum. F e z a l a r E d u c a t i o n a l I n s t i t u t i o n s A) Leylek tilkiyi sevmediği için B) Leylek güvercine akıl öğrettiği için C) Güvercin çaresiz kaldığı için D) Leylek güvercini sevmediği için 19. Yukarıdaki hikayenin sonunda ne olmuştur? A) Tilki pişman olmuştur. B) Tilki güvercine oyun oynamış ve onu yemiştir. C) Güvercin pişman olmuştur. D) Tilki leyleğe oyun oynamış ve onu yemiştir. 20. Güvercine akıl veriyorsun da kendin neden akıllı olmuyorsun? cümlesindeki akıl vermek deyimi aşağıdakilerin hangisinde yanlış açıklanmıştır? A) Yol göstermek B) Rehberlik etmek C) Yol vermek D) Nasihat etmek 21. Akıl öğretmek deyimi aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır? A) Büyükler küçüklere akıl öğretmelidir. B) Ahmet zorda kalan insanlara akıl öğretir. C) En doğru bilgiyi bize akıl öğretir. D) İşlerin nasıl olacağı konusunda onlara akıl öğretmelisin. 17. Yukarıdaki parçaya göre hangisi yanlıştır? A) Güvercin aptal B) Leylek kendini beğenmiş C) Tilki kurnaz D) Tilki - aptal 22. Fabl aşağıdaki seçeneklerin hangisinde açıklanmıştır? A) Hayvanların insan gibi konuşturulduğu ve insanlara ders vermenin amaçlandığı yazı türüdür. B) İnsanların başından geçmiş kahramanlık olaylarını anlatan yazı türüdür. C) Savaşların ve savaşlarda geçen olayların anlatıldığı yazı türüdür. D) Korkutucu ve heyecanlandırıcı olayların anlatıldığı yazı türüdür. 5

6 TÜRKÇE OHG GRADE 11 MEKTUP Mektuplar,çok eski zamanlardan beri, insanlar arasında en yaygın iletişim aracı olarak kullanılmıştır. Mektup insanların duygu ve düşüncelerini arzu ve isteklerini birbirleriyle paylaştıkları ve haberleştikleri bir türdü. Daha çok yakın zamana kadar mektup, insanoğlunun en yakın sırdaşlarından biriydi. İnsan kimi zaman acılarını, kimi zaman mutluluklarını, kimi zaman umutlarını bir mektubun satırlarına sığdırabilirdi. Ta ki, önce telefonun daha sonra da internetin gölgesinde kalana kadar. Şimdilerde mektup unutulmaya yüz tutmuş ve hüzünlü bir şekilde gönül dünyamızdan koparak yavaş yavaş bizlerden uzaklaşmaktadır. İnternet üzerinden yollanan ve adına mail denen iletiler, neredeyse bütün telefonlardan yollanan ve adına SMS denilen kısa mesajlar, her geçen gün bizi mektuptan biraz daha koparıyor. (23., 24., 25. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız..) 26. Ben ve Mahmut Bey Erbil e gidiyorum. cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde düzeltilmiştir? A) Ben ve Mahmut Bey yarın Erbil gidiyor. B) Ben ve Mahmut Bey Erbil e yarın gidiyor. C) Ben ve Mahmut Bey yarın Erbil e gidiyorlar. D) Ben ve Mahmut Bey yarın Erbil e gidiyoruz. 27. Aşağıdaki cümlelerde verilen kelimelerden hangisinin tanımı yanlıştır? A) Mahkum: Hüküm giymiş, hükümlü, zorunda olan, mecbur. B) Ferman: Buyruk, Emir C) Talih: ilim, bilgi, fikir düşünce. D) Zihin: Yaşantıları öğrenilen konuları beyinde saklama gücü, hafıza. 23. Yukarıdaki parçaya göre mektup nedir? A) Eski zamanlardan beri kullanılan bir kağıttır. B) Duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı haberleşme ve iletişim aracıdır. C) Bir istekte bulunmak için yazılan yazıdır. D) Bir dergi veya gazete için hazırlanmış bilimsel yazıdır. 24. Yukarıdaki parçaya göre mektupla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? F e z a l a r E d u c a t i o n a l I n s t i t u t i o n s 28. Hocaya sormuşlar () Hocam bir şey icat ettin mi () Ettim () demiş () ama ben de beğenmedim! Bu parçada parantez içi boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? A) (:) (!) (;) (,) B)(:) (?) (,) (;) C) (;) (?) (,) (.) D)(,) (?) (.) (;) A) Mektubun yerini günümüzde mail ve SMS almıştır. B) Yakın zamanlara kadar mektup insanların en yakın sırdaşlarından biriydi. C) Mektup günümüzde en çok kullanılan iletişim aracıdır. D) Mektup günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur. 29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A) O zaman onbir yaşındaydım. B) Sanmayınki o bu konuda bilgisiz. C) Bizide beraberinde götürmek istedi. D) Bizimle gelmeyeceğini babama söylemiş. 25. Mektubun unutulmasına sebep olan araçlar arasında hangisi yoktur? A) Telefon B) İnternet C) Mail ve SMS D) Televizyon 30. Sende git, sende unut, kimler unutmadıki Bu dizede kaç yazım yanlışı yapılmıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 6

7 GRADE 11 TÜRKÇE LHG NOT: BU BÖLÜMÜ LİSE HAZIRLIKTAN GELEN ÖĞRENCİLER CEVAPLAYACAKTIR. 16. Televizyonda fakir insanların özellikle çocukların zor durumdaki hallerini seyrederken... Bu cümle aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tamamlanırsa sözü söyleyen kişinin ağlamak üzere olduğu anlaşılır? A) ağzım kulaklarıma varır. B) sinirlerim alt üst olur. C) gözlerim dolar. D) elim ayağıma dolaşır. 17. İhtiyar adam evin tapusunu oğlunun üstüne kaydettirmek için çabalıyordu. Öldükten sonra oğlu kapı kapı dolaşıp zahmet çekmesin istiyordu. Ama oğlu onu zorla doktora götürüp deli raporu almıştı. Babasının bütün mallarına sahip olmak için. Babanın iyilik düşüncesine karşılık oğlunun davranışı hangi kelimeyle anlatılabilir? A) Çalışkanlık B) Vefasızlık C) Yardımseverlik D) Anne babaya iyilik 18. İnsanın jestler ve mimiklerle karşısındakine bir şeyler anlatmasına.. denir. F e z a l a r E d u c a t i o n a l I n s t i t u t i o n s İnsanın ömründe mevsimler saklı Hayatın da kendisi mevsimler gibi çok tatlı İlkbaharda tabiat birden canlanıyor İnsan da gençliğinde kıpır kıpır oluyor Bahar gelince her yer farklı güzellikte Gençlikte kazanılan duygular insana hayat vermekte 20. ve 21. soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız. 20. İnsanın ömründe saklı olan şey aşağıdakilerden hangisidir? A) Aylar B) Mevsimler C) Yıllar E) Düşünceler 21. İlkbahar mevsimi insan hayatının hangi dönemine denk gelmektedir? A) Gençlik B) Olgunluk C) Yaşlılık D) Çocukluk 22. Aşağıdakilerden hangisi karşımızdaki insanlarda olumlu duygular uyandırmaz? A) Tebessüm B) Sevgi C) Karamsarlık D) Hoşgörü Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur? A) Beden dili B) Duygu C) Sevinç D) Öfke 19. Hayatın İçinden adlı parçada geçen babanın söylemiş olduğu Dünya fani, Allah yâr sözü bize ne anlatmak istiyor? A) Evlat bile olsa her şeyin geçici ve Allah ın tek dost olduğunu. B) Dünyayı iyi değerlendirmek gerektiğini. C) Dünyayı unutmamak gerektiğini. D) Dünyada ailemize sahip çıkmamız gerektiğini. 23. Bir ayağı çukurda olmak deyimi aşağıdakilerin hangisinde çok yaşlanmak anlamında kullanılmamıştır? A) Dedesinin artık bir ayağı çukurdaydı. B) Ninesi Benim bir ayağım çukurda. diyordu. C) Masanın bir ayağı çukurda kalmıştı. D) İhtiyar adamın bir ayağı çukurdaydı 24. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır? A) Karnelerini alan çocuklar koşarak evlerine gittiler. B) Annesini arayıp akşam eve geç gideceğini söyledi. C) Onu görünce hemen selam verdi. D) Rejvan bu hafta okula gelmedi. 7

8 TÜRKÇE LHG GRADE Biliyor musunuz? Ben o koskoca evde, beş kişilik aile içinde çok yalnızım. Hiç arkadaşım yok. Bazen okuldan eve gelmek istemiyorum. Yanlış anlamayın. Sizi sevmediğim için değil. Sadece yalnızlık sıkıntısını üzerime almamak için. Hele akşamları gizlice ağladığım oluyor. Neden her akşam odama çekilip hep uyuduğumu zannediyorsunuz? Sizinle oturup konuşmayı, dertleşmeyi istemez miyim? Ama sizden o yakınlığı o ilgiyi göremiyorum. Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi yazarın içinde içinde bulunduğu, yaşadığı duygulardan biri değildir? A) Yalnızlık B) İlgi görmeme C) Mutsuz olma D) Heyecan düşünür 2. birçok 3. gereksiz 4. bazı 5. olduğunu 6. derslerin 7. öğrenci Yukarıdaki kelimelerin anlamlı ve kurallı sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Aşağıdakilerin hangisinde gizli özne kullanılmıştır? 26. Otobiyografi aşağıdakilerin hangisinde tanımlanmıştır? A) Yazarın kendi hayat hikayesini yazmasıdır. B) Bir yazarın başka bir kişinin hayat hikayesini yazmasıdır. C) Bir yazarın roman yazmasıdır. D) Bir yazarın hikaye yazmasıdır. 27. Mutluluk, sevgi, üzüntü, gösteriş, zenginlik gibi insanlara ait olan duygular, küçük bir adada birlikte yaşıyordu. Adada bir gün büyük bir felaket meydana geldi. Ada kısa zaman sonra batacaktı. Adadaki herkese bir sandal bulup, adayı terk etmeleri ilan edildi. İçlerinden biri dışında tüm duygular, kendilerine bir sandal buldular ve adadan ayrıldılar. Adayı terk etmeyen tek duygu sevgiydi. O diğerlerinden kendini de almaları için yardım istedi; ama hiçbiri onu duymadı, duysa da ilgilenmedi. Sadece yaşlı bir bilge onu duydu ve sandalına alarak karaya çıkardı. Adını sorunca ben zaman ım dedi. Sonra duyguların kralı bilgi şöyle dedi: Gerçek sevginin önemini anlamak istiyorsanız, siz de hemen zamana başvurun. F e z a l a r E d u c a t i o n a l I n s t i t u t i o n s A) Bınar Bey yarın akşam bize gelecek. B) O, çok çalışarak bu sınavda da birinci olmuştu. C) Ailesini uzun zamandır görmediği için çok özlemişti. D) Okulumuz Süleymaniye nin en iyi okuluydu. 30. Aşağıdakilerin hangisinde zarf tümleci yoktur? A) Kitabı kapatıp, şiir okumaya başladı. B) Bilerek geziye katılmadı. C) Arkadaşına giderken bana da haber ver. D) Okuldaki bütün öğrenciler pikniğe gitti. Yukarıdaki parçada ne anlatılmak isteniyor? A)Duyguların birbirine yardım etmediği B)Gerçek sevginin zamanla anlaşılacağı C)Duyguların birbirini sevmediği D)Duyguların adada yaşadığı 8

9 Fezalar Educational Ins titutions PHYSICS GRADE Linear momentum is the product of an object s mass and velocity. 34. Two masses collide head on in a perfect elastic collision. Which one of the follwing objects has not linear momentum? A) Earth traveling around the sun. B) A plane that is flying. C) A student who is riding a bicycle. D) A book on the table. Which one of the following expressions is wrong for that collision? 32. A 0.5 kg soccer ball is moving with a velocity of 10 m/s to the left. A player kicks the ball so that it has a final velocity of 18 m/s to the right like in figure. A) Total momentum is conserved. B) Kinetic energy is conserved. C) Their final velocities must be the same. D) Objects move freely after the collision. 35. A 25 kg ice skater traveling at 8 m/s to the north suddenly grabs the hand of a 35 kg skater traveling at 10 m/s in the opposite as they pass. What would be the change of momentum of the ball? A) 4 kgm/s B) 8 kgm/s C) 14 kgm/s D) 28 kgm/s 33. What would be the unit of momentum? A) kg.m B) m/s 2 C) kg.m/s D) kg.m/s 2 What would be the final velocity of two skaters? A) 0 B) 2.5m/s C) 6.5 m/s D) 10 m/s 9

10 Fezalar Educational Ins titutions GRADE 11 PHYSICS 36. A 2 kg object is moving with a kinetic energy of 400 J. What would be the linear momentum of object in kg.m/s? A) 0 B) 40 C) 80 D) Which one of the following is correct about the electic charges? A) Electric charges found in only in conductors. B) Electric charges found only in insulators. C) Electric charge is conserved. D) Objects can only charged by induction. 37. A ball traveling at 5 m/s has an elastic head on collision with an another ball of equal mass that is initially at rest.the first ball is moving with a velocity of 2.5 m/s after the collision? 39. Electric charge is most easily transferred in... A) Nonconductors B) Conductors C) Semiconductors D) Insulators What is the speed of the second ball after the collision? A) 2 m/s B) 2.5 m/s C) 3 m/s D) 5 m/s 40. Which one of the following is the unit of electric field strength? A) N/C B) N.m/C 2 C) N.m 2 /C 2 D) C 10

11 Fezalar Educational Ins titutions PHYSICS GRADE In the diagram shown below, the circles represent small balls that have electric charges. Ball 1 has a positive charge, and ball 2 is repelled by ball 1. Next, you see that ball 2 attracts ball 3 and that ball 3 repels ball A balloon that has a charge of -5µC and a denim that has a charge 2µC are separated by a distance of 0.01m like in figure. What would be the charges of ball 2, ball 3 and ball 4? Ball 2 Ball 3 Ball 4 A B C D What would be the electrical force between these objects? (k=9x10 9 N.m 2 /C 2 ) A) 900 N (attractive) B) 900 N (repulsive) C) 90 N (attractive) D) 9 N (repulsive) 43. A charged object which has mass m and radius r is located like in figure. Electric field strength at a point P at a distance d depends on which of the following? (k=9x10 9 N.m 2 /C 2 ) A) Electric charge and distance B) Coulomb constant and mass C) Electric charge and mass D) Electric charge and radius. 11

12 Fezalar Educational Ins titutions GRADE 11 PHYSICS 44. We can draw the electric field lines between two charged particles like in figure. 45. When you charge a spherical conductor, the charges are accumulated on the sphere like in figure. Which one of the following is correct statement for these elecric field lines? A) Electric field lines always connect from negative charge to positive charge. B) Electric field lines always form closed loops. C) Electric field lines are directed outward from negative charge. D) Electric field lines never cross each other. According to this figure, which one of the following is incorrect? A) The electric field inside the conductor is zero. B) Charges are collected at the center of sphere. C) The electric field just outside the conductor is perpendicular to the surface. D) The sphere is charged positively. 12

13 GRADE mol CO2 and 2 mol H2 gases are placed in 7 L container at 25 o C. According to given information, which of the following explanation is wrong? A) They are uniformly mixed B) They have same speed C) They have same kinetic energies D) They have same voume CHEMISTRY 50. An unknown gas effuse twice as fast as CH 4. What is the molar mass of the gas? (C:12 g/mol O:16g/mol) A) 64g/mol B) 8 g/ mol C) 32g/mol D) 4 g/mol 47. At constant temperature and pressure, gas, volume is directly proportional to the. Choose the correct option. A) molar mass of the gass B) number of moles of gas C) density of the gas at STP D) rate of diffusion 48. The only property listed below that is not characteristic of gases is. Choose the correct option. A) the ability to flow easily B) very high density C) compressilty D) an indeterminate shape F e z a l a r E d u c a t i o n a l I n s t i t u t i o n s 51. What is the approximate pressure exerted by a 0.5 mol sample of nitrogen in a 10L container at 20 o C? A) 1.21 kpa B) 0.10 kpa C) 10 kpa D) 121 kpa 52. All of the oxygen is removed from a sample of air in a glass tube. The pressure exerted by the remaining gas in air. Choose the correct option. A) does not change. B) doubles. C) is reduced by half. D) is reduced by about 20%. 49. The molar mass of gas at STP is the density of that gas. Choose the correct option. A) multiplied by the mass of 1 mol B) divided by the mass of 1 mol C) multiplied by 22.4L D) divided by 22.4L 53. Which is an example of gas diffusion? A) Inflating a flat tire B) The odor of perfume spreading throughout a room C) A cylinder of oxygen stored under high pressure D) All of the above 13

14 CHEMISTRY GRADE A sample of a gas in a closed container at a temperature of C and 3 atm is heated to C. What is the pressure of the gas at higher temperature? (at C) A) 12 atm B) 5.41 atm C) 6.96 atm D) 10 atm 58. What volume of oxygen gas, in liters, can be collected at atm pressure and 250 o C when 30.6 g of KClO3 decompose by heating according to following equation?(k=39 g/mol, Cl=35 g/mol, O=16 g/mol) KClO3(s) ---> 2 KCl(s)+ 3/2 O2(g) A) L B) L C) L D) L 55. A 10 C rise in temperature from STP is equal to. Choose the correct option. A) a 10% increase in average energy. B) a 100% increase in average energy. C) a 3% increase in average energy. D) a 30% increase in average energy. 56. In the reaction 2H2(g) + O2(g) --->2H2O(g), what is the volume ratio of O2 to H2O? A) 1:1. B) 2:1. C) 1:2. D) 2:2. F e z a l a r E d u c a t i o n a l I n s t i t u t i o n s 59. Which one does not represent 1 atm? A) 76 mm-hg B) 760 mm-hg C) 760 torr. D) kpa 60. Which of the following gas is most likely to deviate from ideal gas behavior? A) O 2 B) H 2 C) NH 3 D) He 57. For hydrogen and helium gases whose atomic masses are 2 and 4, respectively. According to given data, which of the following is incorrect? A) Helium gas heavier than hydrogen gas. B) Helium mono atomic,hydrogen diatomic C) At the same temperature following this relationship MHe x (VHe)2=MH2 x (VH2)2 D) Helium moves faster than hydrogen 14

15 GRADE Fungi are used to the production of; A) Food B) Drugs C) Cheese D) All of them BIOLOGY 66. The individual filamentous cells of a fungus are known as; A) Hyphae B) Spores C) Threads C) Cytoplasm 62. Which of the following is not a characteristics of Fungi? A) They are heterotrophic B) They are saprophytic C) They are eukaryotic D) They are only parasitic 67. Which of the following protists cause sleeping sickness? A) Plasmodium B) Trypanosoma C) Entemoeba histolytica D) Rhizopus 63. In lichens algae give... to fungi A) Water B) CO 2 C) Food D) Protection 64. Which of the following is constituents of Mycorrhizael life? A) Plant root and fungus B) Green algae and fungus C) Plant root and algae D) Plant leaves and fungus F e z a l a r E d u c a t i o n a l I n s t i t u t i o n s 68. Which of the following is caused by plasmodium? A) Sleeping sickness B) Dysentery C) Malaria D) AIDS 69. Which of the following organisms shows both animal and plant characteristics? A) Euglena B) Ameba C) Paramecium D) Plasmodium 65. Mycology is the study of; A) Microscopes B) Fungi C) Ants D) Butterflies 70. In some protists, excess water is pumped out of the cell by helping... A) Cell membrane B) Contractile vacuole C) Food vacuole D) Nucleus 15

16 BIOLOGY GRADE All of the following organelles are present in a paramecium except; A) Cilia B) Food vacuole C) Macronucleus D) Chloroplast 75. All of the following are the example of protists except; A) B) 72. Euglena moves by helping; A) Pseudopodia B) Cilia C) Flagella D) None of the above C) 73. All protists are; A) Autotrophic B) Heterotrophic C) Ability to move D) Eukaryotic F e z a l a r E d u c a t i o n a l I n s t i t u t i o n s D) 74. Which of the following statement is wrong? A) Fucoxanthin gives brown color to the phylum Phaeophyta B) Diatoms are belong to phylum Chrysophyta C) Bioluminescence is unique for phylum Dinoflagellata D) Blight disease is caused by phylum Oomycota 16

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

The Good News English Course

The Good News English Course The Good News English Course TURKISH Translation Level 1 Seviye 1 Introduction The Good News English Course is a teach-yourself English course for absolute beginners, both young and old. It is produced

Detaylı

(December 23, 2014, Tuesday) HIGH PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test

(December 23, 2014, Tuesday) HIGH PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test (December 23, 2014, Tuesday) GRADE HIGH PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM General Revision Test Instructions 1. This exam consists of 50 multiple-choice test questions. 2. Three incorrect answers will

Detaylı

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ACTIVE ENGLISH GRAMMAR Öğr. Gör. Mustafa BALTA SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BALTA Yayın Hakları: Sokak Kitapları Yayıncılık Yayıncı sertifikası:18268 1.Baskı Ocak

Detaylı

Denizin Tatlı Cadıları Sweet Wiches Of The Sea

Denizin Tatlı Cadıları Sweet Wiches Of The Sea The Marmara Bayk Kış Trofesi nde Yeni Bir Mücadele Başladı A New Tackle Started at The Marmara Bayk Winter Trophy Portre Tuncel KURTİZ Portrait Tuncel KURTİZ Erdal ALANTAR Renklerin Ölümsüz Dünyasında

Detaylı

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ www.maritim.com.tr Say / Issue 8 K fl / Winter 2012 TATİLDE KESİNLİKLE KULLANILMAMASI GEREKEN CÜMLELER PHRASES A TRAVELER SHOULD NEVER USE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ BELEK

Detaylı

INTERVIEW WITH SALİH MEMECAN Salih Memecan'la Röportaj. INTERVIEW WITH RUKİYE ŞAHİN Rukiye Şahin'le Röportaj

INTERVIEW WITH SALİH MEMECAN Salih Memecan'la Röportaj. INTERVIEW WITH RUKİYE ŞAHİN Rukiye Şahin'le Röportaj > CONTENTS İÇİNDEKİLER STORYING A publication of the International Storytelling Conference 78 46 Publisher - Yayıncı İhlas Eğitim Kurumları Representative of the Publisher - Tüzel Kişi Temsilcisi Hami

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR Bölümlerde verilen sorular sınavda sorulacak soru türlerine örnek oluşturacak niteliktedir. Sorular örnek olduğundan sınavda bu tür soruların sayısı ve madde şıkları daha

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT) THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS THE BASIC

Detaylı

TURİZMDE KARİYER İMKANLARI

TURİZMDE KARİYER İMKANLARI TURİZMDE KARİYER İMKANLARI Konu: Turizmde Kariyer İmkanları Konuşmacı: Prof. Dr. Ayhan Tan Olivia Vetter Savaş Çolakoğlu Eda Arısoy Şenay Baran Tarih:09.04.2008 Yer: Atılım Üniversitesi Seyhan Cengiz Konferans

Detaylı

Contents: İçindekiler :

Contents: İçindekiler : Contents: 2-Editorial 3-From the NEO 4-Exchange in Romania 8-Exchange in Turkey from the aspect of an incoming student 10-Exchange in Mexico 14- Interview with Dr. Karahan 18-Exchange in Japan 22-Being

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAFTA SONU DERS DIŞI ÖĞRENME ETKİNLİĞİ ÇALIŞMA FORMU 29/04/2011 Ders : MATEMATİK Sınıf : 6 Hafta İçi Hafta Sonu TEST FR.ZMR.05 / YT:12.03.2010/R.00/R.T:-- Sayfa 1 / 2 FR.ZMR.05

Detaylı

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect WHERE'S HE GONE? İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Present Perfect Tense Dinleme & Konuşma: Bulunduğumuz Ortamdan Kısa Bir Zaman Önce Ayrılan Biri ve Yurtdışına Yapılan Bir Seyahat Hakkında Konuşma Okuma: Üniversitedeki

Detaylı

Gietz, Ferrostaal İşbirliği İle Türkiye de Gietz in Turkey by Partnership of Ferrostaal Turkiye

Gietz, Ferrostaal İşbirliği İle Türkiye de Gietz in Turkey by Partnership of Ferrostaal Turkiye Gietz, Ferrostaal İşbirliği İle Türkiye de Gietz in Turkey by Partnership of Ferrostaal Turkiye Hansjörg Gietz: Çikolata yerken kendini rahat hissetmek istersin. Çikolata kilo almanıza neden olabilir,

Detaylı

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program

Detaylı

I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM!

I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM! I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM! İNGİLİZCE KONUŞUYORUM, O HALDE VARIM! Prof. Dr. TALİP KABADAYI ADÜ FARABİ-MEVLANA KOORDİNATÖRÜ 2014 SUNUŞ ve TEŞEKKÜR Başlığını, I SPEAK ENGLISH, THEREFORE, I AM (İngilizce

Detaylı

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK www.maritim.com.tr Say / Issue 9 İlkbahar / Spring 2013 DÜNYA EN ÇOK İSTANBUL DA KAHVE İÇMEYİ SEVİYOR ISTANBUL IS THE BEST CITY FOR DRINKING COFFEE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖZGÜR HAK A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

Detaylı

SAPANCA RICHMOND NUA'DA WELLNESS DAY ETKİNLİKLERİ

SAPANCA RICHMOND NUA'DA WELLNESS DAY ETKİNLİKLERİ SAPANCA RICHMOND NUA'DA WELLNESS DAY ETKİNLİKLERİ Cemiyetin tanınmış simaları; iyi yaşam biçimi bilinci etkinlikleri kapsamında; bir gün de olsa, şehir hayatının tüm sorunlarını geride bırakarak, birbirinden

Detaylı

TELVE. Turkish Society of Canada. www.turkishcanada.org. Volume 7, Issue 49 April 2013 BLOGS FOLLOW US MEMBERSHIP/SUBSCRIPTION

TELVE. Turkish Society of Canada. www.turkishcanada.org. Volume 7, Issue 49 April 2013 BLOGS FOLLOW US MEMBERSHIP/SUBSCRIPTION TELVE Turkish Society of Canada www.turkishcanada.org İÇİNDEKİLER İÇİN TIKLAYIN BLOGS FOLLOW US MEMBERSHIP/SUBSCRIPTION Volume 7, Issue 49 April 2013 TELVE YAYIN İLKELERİ ve YAYIN KOŞULLARI: http://telve.turkishcanada.org/publications/telve_yayin_kosullari.pdf

Detaylı

ESK NEWS. Inside this issue: June 2013. The official newsletter of The English School of Kyrenia an exceptional school

ESK NEWS. Inside this issue: June 2013. The official newsletter of The English School of Kyrenia an exceptional school Academic Year June 2013 Inside this issue: Early Years Centre 1-2 Top in Cyprus 3 Headteacher for a Day 4-5 FESK Donation 6 International Day 7-10 MUNTR 11 Coordinate Graphing 12-13 Young Leaders Award

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA KQSHM REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA MINISTRIA E ARSIMIT E MINISTARSTVO OBRAZOVANJA MINISTRY OF EDUCATION SHKENCËS DHE E

Detaylı

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride 2014 / 02 YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU ForeIgn university acceptances are a cause for pride söyleşiler INTERVIEWS METİN HARA AYÇA MUTLUER KERİM URALLI ABDULLAH BEDEL TÜRKER ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN

Detaylı

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

GCSE. Turkish. Mark Scheme for June 2013. General Certificate of Secondary Education Unit A841: Listening. Oxford Cambridge and RSA Examinations

GCSE. Turkish. Mark Scheme for June 2013. General Certificate of Secondary Education Unit A841: Listening. Oxford Cambridge and RSA Examinations GCSE Turkish General Certificate of Secondary Education Unit A841: Listening Mark Scheme for June 2013 Oxford Cambridge and RSA Examinations OCR (Oxford Cambridge and RSA) is a leading UK awarding body,

Detaylı

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010 BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 444 0 428 info@bilgi.edu.tr www.bilgi.edu.tr Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER

Detaylı

ANATOLIAN VOICE KURBAN BAYRAMI. By: Mete Gencyuz

ANATOLIAN VOICE KURBAN BAYRAMI. By: Mete Gencyuz ANATOLIAN VOICE A Publication of the Turkish American Cultural Association of Michigan (TACAM) Winter - Spring 2005 KURBAN BAYRAMI Year 7 Issue 21 By: Mete Gencyuz The Voice of the Turkish American Community!

Detaylı