T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU"

Transkript

1 T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2009

2 II

3 HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Mehmet KUŞCU İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Sevda GÜZEL Gökçen BOZKURT Unvanı: İl Müdürü ÇED ve Planlama Şube Müdürü Kimyager Biyolog Katip III

4 İÇİNDEKİLER Sayfa No (A). Coğrafi Kapsam A.1. Giriş 1 A.2. İl Ve İlçe Sınırları 2 A.3. İlin Coğrafi Durumu 3 A.4. İlin Topoğrafyası Ve Jeomorfolojik Durumu 4 A.5. Jeolojik Yapı Ve Stratigrafi 4 A.5.1. Metamorfizma ve Mağmatizma 9 A.5.2. Tektonik ve Paleocoğrafya 10 (B). Doğal Kaynaklar 11 B.1. Enerji Kaynakları 11 B.1.1. Güneş 11 B.1.2. Su Gücü 11 B.1.3. Kömür 13 B.1.4. Doğalgaz 18 B.1.5. Rüzgar 18 B.1.6. Biyomas (Biyogaz, Odun,Tezek) 19 B.1.7. Petrol 19 B.1.8. Jeotermal Sahalar 19 B.2. Biyolojik Çeşitlilik 24 B.2.1. Ormanlar 24 B Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları 24 B.2.2. Çayır ve Mera 25 B.2.3. Sulak Alanlar 29 B.2.4. Flora 29 B.2.5. Fauna 32 B.2.6. Milli Parklar,Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları 34 ve Diğer Hassas Yöreler B.3. Toprak 34 B.4. Su Kaynakları 37 IV

5 B.4.1. İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar 37 B.4.2. Yeraltı Su Kaynakları 39 B.4.3. Akarsular 40 B.4.4. Göller ve Göletler 41 B.5. Mineral Kaynaklar 44 B.5.1. Sanayi Madenleri 44 B.5.2. Metalik Madenler 46 B.5.3. Enerji Madenleri 50 B.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 51 (C). Hava (Atmosfer Ve İklim) 52 C.1. İklim Ve Hava 52 C.1.1. Doğal Değişkenler 53 C Rüzgar 53 C Basınç 54 C Nem 55 C Sıcaklık 55 C Buharlaşma 55 C Yağışlar 56 C Yağmur 56 C Kar, Dolu, Sis ve Kırağı 56 C Seller 57 C Kuraklık 57 C Mikroklima 57 C.1.2. Yapay Etmenler 57 C Plansız Kentleşme 57 C Yeşil Alanlar 58 C Isınmada Kullanılan Yakıtlar 59 C Endüstriyel Emisyonlar 60 C Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar 61 C.2. Havayı Kirletici Gazlar Ve Kaynaklar 62 C.2.1. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman 64 C.2.2. Partikül Madde Emisyonları 65 C.2.3. Karbonmonoksit 67 V

6 C.2.4. Azot Oksit Emisyonları 67 C.2.5. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları 68 C.3. Atmosferik Kirlilik 68 C.3.1. Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkileri 69 C.3.2. Asit Yağmurlarının Etkileri 74 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri 75 C.4.1. Doğal Çevreye Olan Etkileri 75 C Su Üzerindeki Etkileri 76 C Toprak Üzerine Etkileri 76 C Flora ve Fauna Üzerindeki Etkileri 77 C İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri 78 C.4.2. Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Etkileri 79 (D). Su 81 D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı 81 D.1.1. Yeraltı Suları 81 D.1.2. Jeotermal Kaynaklar 84 D.1.3. Akarsular 84 D.1.4. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 85 D.1.5. Denizler 86 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri 86 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği Ve Çevreye Etkileri 87 D.3.1. Yeraltı Suları Kirlilik 87 D.3.2. Akarsularda Kirlilik 87 D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik 102 D.3.4. Denizlerde Kirlilik 102 D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikalar 103 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri 103 D.5.1. Tuzluluk 104 D.5.2. Zehirli Gazlar 104 D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik 104 D.5.4. Ağır Metaller ve İz Elementler 104 D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler 104 D Siyanürler 104 D Petrol ve Türevleri 104 D Polikloro Naftalinler ve Bifeniller 105 D Pestisitler ve Su Kirliliği 105 VI

7 D Gübreler ve Su Kirliliği 105 D Deterjanlar ve Su Kirliliği 105 D.5.6. Çözünmüş Organik Maddeler 105 D.5.7. Patojenler 105 D.5.8. Askıda Katı Maddeler 105 D.5.9. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği 105 (E). Toprak Ve Arazi Kullanımı 106 E.1. Genel Toprak Yapısı 106 E.2. Toprak Kirliliği 106 E.2.1. Kimyasal Kirlenme 106 E Atmosferik Kirlenme 107 E Atıklardan Kirlenme 107 E.2.2. Mikrobiyal Kirlenme 107 E.3. Arazi 107 E.3.1. Arazi Varlığı 108 E Arazi Sınıfları 108 E Kullanma Durumu 111 E.3.2. Arazi Problemleri 112 (F). Flora-Fauna Ve Hassas Yöreler 114 F.1. Ekosistem Tipleri 114 F.1. 1 Ormanlar 114 F Ormanların Ekolojik Yapısı 114 F İlin Orman Envanteri 115 F Orman Varlığının Yararları 117 F Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları 119 F.1.2. Çayır ve Meralar 119 F.1.3 Sulak alanlar 120 F.1.4. Diğer Alanlar (Stepler v.b) 120 F.2. Flora 120 F.2.1. Habitat ve Toplulukları 120 F.2.2. Türler ve Populasyonları 120 F.3. Fauna 122 F.3.1. Habitat ve Toplulukları 122 F.3.2.Türler ve Populasyonlar 122 F.3.3. Hayvan Yaşama Hakları 123 F Evcil Hayvanlar 123 F Sahipli Hayvanlar 123 F Sahipsiz Hayvanlar 124 F Nesli Tehlikede Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban 124 Hayvanlar VII

8 F Hayvan Hakları İhlalleri 124 F Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği 124 F.4. Hassas Yöreler Kapsamında Olup (*) Bölümündeki Bilgilerin İsteneceği 125 Alanlar F.4.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 125 F Sayılı Milli Parklar Kanunu nun 2. Maddesinde Tanımlanan ve 125 Bu Kanunun 3. Maddesi Uyarınca Belirlenen Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiat Koruma Alanları F Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman 133 Bakanlığı nca Belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları F Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Maddesinin a) Tanımlar Bendinin 1., 2., 3. ve 5. Alt Bentlerinde Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanı Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun ile 3386 Sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) İlgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar F Sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Olan Su Ürünleri 144 İstihsal ve Üreme Sahaları F /9/1988 tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Su 144 Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nin 17 nci ve 1/7/1999 tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18.,19. ve 20. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar F /11/1986 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 145 Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nin 49. Maddesinde Tanımlanan Hassas Kirlenme Bölgeleri F Sayılı Çevre Kanunu nun 9. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu 145 Tarafından Özel Çevre Koruma Bölgeleri Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanlar F Sayılı Boğaziçi Kanunu na Göre Koruma Altına Alınan Alanlar 145 F Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler 145 F Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar 145 F Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması 145 Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar F Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar 145 F Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 145 Yürürlüğe Giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nde Belirtilen Alanlar F.4.2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması 145 Gerekli Alanlar F /2/1984 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 146 Yürürlüğe Giren Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları nda Belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları F /6/1981 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 146 Yürürlüğe Giren Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Barcelona Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar VIII

9 F /10/1988 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Akdeniz de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol Gereği Ülkemizde Özel Koruma Alanı Olarak Belirlenmiş Alanlar F /9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı Tarafından Yayımlanmış Olan Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit Listesinde Yer Alan Alanlar F Cenova Deklerasyonu nun 17. Maddesinde Yer Alan Akdeniz e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal Alanlar F /2/1983 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 146 Yürürlüğe Giren Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi nin 1. ve 2. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan Kültürel Miras ve Doğal Miras Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doğal Alanlar F /05/1994 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 148 Yürürlüğe Giren Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar F.4.3. Korunması Gereken Alanlar 148 F Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, Mevcut Özellikleri Korunacak 148 Alan Olarak Tesbit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan, Biogenetik Rezerv Alanları, Jeotermal Alanlar vb.) F Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları, Sulanan, Sulanması 148 Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I, II, III ve IV Olan Alanlar, Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I. ve II. Sınıf ile, Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı F Sulak Alanlar: Doğal veya Yapay, Devamlı veya Geçici, Suların 148 Durgun veya Akıntılı, Tatlı, Acı veya Tuzlu, Denizlerin Gel-Git Hareketinin Çekilme Devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan, Başta Su Kuşları Olmak Üzere Canlıların Yaşama Ortamı Olarak Önem Taşıyan Bütün Sular, Bataklık Sazlık ve Turbiyeler ile Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden İtibaren Kara Tarafına Doğru Ekolojik Açıdan Sulak Alan Kalan Yerler F Göller, Akarsular, Yeraltısuyu İşletme Sahaları 148 F Bilimsel Araştırmalar İçin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye 148 Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz İçin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar, Biyosfer Rezervi, Biyotoplar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar F Mesire Yerleri; 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın 149 Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip, Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar ( G ). Turizm 154 G.1. Yörenin Turistik Değerleri 154 G.1.1. Yörenin Doğal Değerleri IX

10 G Konum 154 G Fiziki özellikleri 155 G.1.2. Kültürel Değerler 162 G.2. Turizm Çeşitleri 173 G.3. Turistik Altyapı 192 G.4. Turist Sayısı 195 G.5. Turizm Ekonomisi 195 G.6. Turizm Çevre İlişkisi 196 ( H ).Tarım Ve Hayvancılık 198 H.1. Genel Tarımsal Yapı 198 H.2. Tarımsal Üretim 200 H.2.1 Bitkisel Üretim 200 H Tarla Bitkileri 200 H Buğdaygiller 200 H Baklagiller 200 H Yem Bitkileri 201 H Endüstriyel Bitkiler H Bahçe Bitkileri 202 H Meyve Üretimi 203 H Sebze Üretimi 204 H Süs Bitkileri 204 H.2.2 Hayvansal Üretim 204 H Büyükbaş Hayvancılık 205 H Küçükbaş Hayvancılık H Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi H Su Ürünleri H Kürk Hayvancılığı 210 H Arıcılık ve İpek böcekçiliği 210 H.3. Organik Tarım 211 H.4. Tarımsal İşletmeler 212 H.5. Tarımsal Faaliyetler 215 H.5.1. Pestisit Kullanımı 219 H.5.2. Gübre Kullanımı 220 H.5.3. Toprak Kullanımı 221 (I). Madencilik 222 X

11 I.1. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Doğal Malzemeler 229 I.1.1. Sanayi Madenleri 229 I.1.2. Metalik Madenler 231 I.1.3. Enerji Madenleri 232 I.1.4.Maden Kanuna Tabi Olan Doğal Malzemeler 233 I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri 235 I.3. Cevher Zenginleştirme 241 I.4. Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri 241 I.5. Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan 242 Rehabilitasyon Çalışmaları ( J ). Enerji 245 J.1. Birincil Enerji Kaynakları 245 J.1.1. Taş Kömürü 245 J.1.2. Linyit 245 J.1.3. Asfaltit 252 J.1.4 Bitümlü Şist 252 J.1.5. Ham petrol 253 J.1.6. Doğalgaz 253 J.1.7. Nükleer Kaynaklar 253 J.1.8. Orman 253 J.1.9. Hidrolik 253 J Jeotermal 253 J Güneş 253 J Rüzgar 254 J Biyokütle 254 J.2. İkincil Enerji Kaynakları 254 J.2.1. Termik Enerji 254 J.2.2. Hidrolik Enerji 257 J.2.3. Nükleer Enerji 257 J.2.4 Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi 257 J.3. Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı 257 J.4. Enerji Tasarrufu İle İlgili Yapılan Çalışmalar 258 ( K ). Sanayi Ve Teknoloji 259 K.1. İl Sanayinin Gelişimi, Yer Seçimi Süreçleri Ve Bunu Etkileyen Etkenler 259 K.2. Genel Anlamda Sanayinin Gruplandırılması 259 K.3. Sanayinin İlçelere Göre Dağılımı 263 K.4. Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları Ve İstihdam Durumu 264 K.5. Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi Ve Enerji Kullanımı 305 K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları Ve Alınan Önlemler 314 K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği 315 XI

12 K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği 315 K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği 316 K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği 317 K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar 317 K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı 317 (L). Altyapı, Ulaşım Ve Haberleşme 319 L.1. Altyapı 319 L.1.1. Su Sistemi 319 L.1.2. Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi 321 L.1.3. Yeşil Alanlar 322 L.1.4. Elektrik İletim Hatları 323 L.1.5. Doğal Gaz Boru Hatları 323 L.2. Ulaşım 324 L.2.1. Karayolları 324 L Karayolları Genel 324 L Ulaşım Planlaması 324 L Toplu Taşım Sistemleri 324 L Kent İçi Yollar 325 L Araç Sayıları 325 L.2.2. Demiryolları 326 L Kullanılan Raylı Sistemler 326 L Taşımacılıkta Demiryolları 326 L.2.3. Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı 327 L Limanlar 327 L Taşımacılık 327 L.2.4. Havayolları 327 L.3. Haberleşme 327 L.4. İlin Plan Durumu 327 L.5. İldeki Baz İstasyonları 328 (M). Yerleşim Alanları Ve Nüfus 329 M.1. Kentsel ve Kırsal Planlama 329 M.1.1. Kentsel Alanlar 329 M Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 329 M Kentsel Büyüme Deseni 329 M Planlı Kentsel Gelişme Alanları 329 M Kentsel Alanlarda Yoğunluk 332 XII

13 M Kentsel Yenileme Alanları 332 M Endüstri Alanları Yer Seçimi 333 M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanları 333 M.1.2. Kırsal Alanlar 335 M Kırsal Yerleşme Deseni 335 M Arazi Mülkiyeti 338 M.2. Altyapı 339 M.3. Binalar Ve Yapı Çeşitleri 339 M.3.1. Kamu Binaları 339 M.3.2. Okullar 339 M.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri 340 M.3.4. Sosyal ve Kültürel Tesisler 340 M.3.5. Endüstriyel Yapılar 342 M.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar 343 M.3.7. Otel, Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar 343 M.3.8. Bürolar ve Dükkanlar 344 M.3.9. Kırsal Alanda Yapılaşma 344 M Yerel Mimari Özellikler 344 M Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller 345 M.4. Sosyo-Ekonomik Yapı 345 M.4.1. İş Alanları ve İşsizlik 345 M.4.2. Göçler 345 M.4.3. Göçebe İşçiler (Mevsimlik) 345 M.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı 346 M.4.5. Konut Yapım Süreçleri 346 M.4.6. Gecekondu Islah Ve Önleme Bölgeleri 346 M.5. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri 346 M.5.1. Görüntü Kirliliği 346 M.5.2. Binalarda Ses İzalasyonu 346 M.5.3. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları 347 M.5.4. Ticari ve Endüstriyel Gürültü 347 M.5.5. Kentsel Atıklar 348 M.5.6. Binalarda Isı Yalıtımı 348 M.6. Nüfus 348 M.6.1. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi 348 M.6.2. Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 350 XIII

14 M.6.3. İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları 350 M.6.4. Nüfus Değişim Oranı 351 (N). Atıklar 352 N.1. Evsel Katı Atıklar 352 N.2. Tehlikeli Ve Zararlı Atıklar 353 N.3. Özel Atıklar 353 N.3.1. Tıbbi Atıkları 353 N.3.2. Atık Yağlar 357 N.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar 357 N.3.4. Pil ve Aküler 357 N.3.5. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller 357 N.3.6. Tarama Çamurları 358 N.3.7. Elektrik ve Elektronik Atıklar 358 N.3.8. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar 358 N.4. Diğer Atıklar 358 N.4.1. Ambalaj Atıkları 358 N.4.2. Hayvan Kadavraları 362 N.4.3. Mezbaha Atıkları 362 N.5. Atık Yönetimi 362 N.6. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 362 N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplatılması, Taşınması ve Aktarma 363 Merkezleri N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri 364 N.8.1. Katı Atıkların depolanması 364 N.8.2. Atıkların Yakılması 364 N.8.3. Kompost 364 N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirilmesi 364 N.10. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri 365 (O). Gürültü Ve Titreşim 367 O.1. Gürültü 367 O.1.1. Gürültü Kaynakları 367 O Trafik Gürültüsü 367 O Endüstri Gürültüsü 367 O İnşaat Gürültüsü 368 O Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler 368 O Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü 368 O.1.2. Gürültü İle Mücadele 368 O.1.3. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri 368 O Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri 368 XIV

15 O Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri 368 O.1.4. Gürültünün İnsanlar Üzerine Olan Etkileri 368 O Fiziksel Etkileri 369 O Fizyolojik Etkileri 369 O Psikolojik Etkileri 369 O Performans Üzerine Etkisi 369 O.2. Titreşim 369 (P). Afetler 370 P.1. Doğal Afetler 371 P.1.1. Depremler 373 P.1.2. Heyelan ve Çığlar 373 P.1.3. Seller 373 P.1.4. Orman, Otlak ve Sazlık Yangınları 373 P.1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri 373 P.1.6. Fırtınalar 373 P.2. Diğer Afetler 373 P.2.1. Radyoaktif Maddeler 373 P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar 376 P.2.3. Tehlikeli ve Zehirli Maddeler 376 P.3. Afetlerin Etkileri Ve Yardım Tedbirleri 376 P.3.1. Sivil Savunma Birimleri 377 P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri 378 P.3.3. İlkyardım Servisleri 379 P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı 379 P.3.5. Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlararası Taşınımı İçin Alınan Tedbirler P.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar 379 (R). Sağlık Ve Çevre 380 R.1. Temel Sağlık Hizmetleri 380 R.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı 380 R.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar 380 R İçme,Kullanma ve Sulama Suları 383 R Denizler 384 R Zoonoz Hastalıklar XV

16 R.1.3. Gıda Hijyeni 385 R.1.4. Aşılama Çalışmaları 386 R.1.5. Bebek Ölümleri 387 R.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 388 R.1.7. Aile Planlaması Çalışmaları 390 R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri 391 R.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 391 R.2.2. Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 394 R.2.3. Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 394 R.2.4. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 395 R.2.5. Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 395 R.2.6. İyonize Radyasyondan Korunma 396 R.2.7. Baz İstasyonlarından Yayılan Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerine 398 Etkileri (S). Çevre Eğitimi 399 S.1. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi İle İlgili Faaliyetleri 399 S.2. Çevre İle İlgili Gönüllü Kuruluşlar Ve Faaliyetleri 400 S.2.1. Çevre Vakıfları 400 S.2.2. Çevre Dernekleri 401 S.2.3. Çevreyle İlgili Federasyonlar 401 (T). Çevre Yönetimi Ve Planlama 403 T.1. Çevre Kirliliğinin Ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi 403 T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı, Korunması Ve Geliştirilmesi T.3. Ekonomik Ve Sosyal Faaliyetlerin, Sonuçlarının Çevrenin Taşıma Kapasitesini Taşmayacak Biçimde Planlanması T.4. Çevrenin İnsan- Psikososyal İhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması 404 T.5.Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması 404 T.6. Çevresel Etki Değerlendirmesi XVI

17 TABLOLAR DİZİNİ İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablo 1. Kütahya İli İlçelerinin Merkez İlçeye Olan Uzaklıkları 2 Tablo 2. Kütahya İlinin Komşu İllere Uzaklığı 4 Tablo 3. Kütahya İli Güneşlenme Süreleri 11 Tablo 4. DSİ III. Bölge Müdürlüğü Sınırlarındaki Bazı İller ve Özellikleri 11 Tablo 5. Hali hazırda işletymede olan baraj ve göletler 13 Tablo 6. İnşaat halindeki tesisler 13 Tablo 7. SLİ Müessese Müdürlüğüne Ait Ruhsat Sahası Koordinatları 14 Tablo yılı başı itibariyle rezerv tablosu 15 Tablo 9. Orijinal Kömürün Kimyasal Özellikleri 16 Tablo 10. Tuvenan ve satılabilir Üretim 16 Tablo 11. Kütahya İli Kamuya Ait Kömür İşletmeleri 17 Tablo 12. Gediz Kömürlerinin Kimyasal Analizleri 17 Tablo 13. Değirmisaz Kömürlerinin Kimyasal Analizleri 17 Tablo 14. Özel Sektöre Ait Kömür İşletmelerinin Yerleri Ve Üretim Miktarları 18 Tablo 15. Kütahya İline Ait Meteorolojik Veriler 19 Tablo 16.Kütahya ilinde bulunan Jeotermal Kaynakların koordinatları 20 Tablo 17. Kütahya da Bulunan Jeotermal Kaynakların Yeri ve Özellikleri 24 Tablo 18. Kütahya Orman Ürünleri-Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları 24 Tablo 19. Kütahya ilinde mera tesbit ve tahdit çalışmaları 27 Tablo 20. Mera Çalışmalarının Yüzde Oranları 27 Tablo 21. Islah Projeleri Uygulanan Alanlar ve Proje Maliyetleri 28 Tablo 22. Sulanabilen Tarım Arazilerinin Toplam Tarım Arazisi İçindeki Payı 29 Tablo 23. Sulama Alanlarının İlçelere Göre Dağılımı 29 Tablo 24. İl Genelinde Mevcut Kuş Türleri 32 Tablo 25. Büyük Toprak Guruplarına Göre Arazi Kullanma 36 Tablo 26. Büyük Toprak Guruplarının İlçelere Göre Dağılımı(hektar) 37 Tablo 27. Kütahya İlinde Bulunan Barajlar ve Göletler 38 Tablo 28. Halihazırda İşletmede Olan Baraj Ve Göletler 38 Tablo 29. İnşaat Halindeki Tesisler 39 Tablo 30. Barajların Beslendiği Kaynaklar, Derinlikleri, Alan ve Hacimleri 42 Tablo 31. Merkez Ve İlçelerdeki Diğer Göletler 42 Tablo32. Kütahya daki Sanayii Madenleri 44 Tablo33.MTA Tarafından Yapılan Detay Etüdleri ve Sondaj Çalışmaları. 46 XVII

18 Tablo 34. MTA Tarafından Tespit Edilen Cu,Pb,Zn Rezervleri 46 Tablo 35. Enerji Hammaddeleri- Linyit Durumu 50 Tablo 36. Enerji Hammaddeleri- Bitümlü Şist Durumu 50 Tablo 37. Rasatlara Göre Tespit Edilen Rüzgar Değerleri 53 Tablo 38. En Hızlı Esen Rüzgarin Yönü ve Hızı 53 Tablo 39. Fırtınalı Günler Sayısı 54 Tablo 40. Yerel Basınçlar 54 Tablo 41. Yıllık Ortalama ve En Düşük Bağıl Nem 55 Tablo 42. Aylık Sıcaklık Verileri 55 Tablo 43. Buharlaşma Değerleri 55 Tablo 44. Aylık Yağış Miktarları 56 Tablo 45. Aylara Göre İlimize Ait Yağış Tür ve Değerleri 57 Tablo 46. İlimize Ait Göç Verileri 57 Tablo 47.Bitki Türleri ve Ağaçlandırma planı 58 Tablo 48. Kütahya İlindeki Endüstri Kolları 60 Tablo 49. İl Merkezinde Motorlu Kara Taşıtların Araç Muayene Bilgileri 61 Tablo 50. İl Geneli Araç Bilgileri 61 Tablo 51. Motorlu Taşıt Emisyon Ölçümleri 61 Tablo 52. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine Göre PM ve SO 2 Uyarı Kademeleri 63 Tablo 53. Kütahya İli Hava Kirliliği Ölçüm İstasyonları ve Koordınatları 64 Tablo 54. Endüstride İnhalasyon Yoluyla Oluşan Alerjik Akciğer Hastalıklarına Neden Olan maddeler 79 Tablo 55. Önemli Akciğer Zehirleri ve Etkileri 79 Tablo 56. Kütahya ilinde yapılacak (YAS) Yeraltı Sulamaları. 81 Tablo 57. Kütahya ilinde işletilmekte olan (YAS) pompajlı sulamalar. 81 Tablo 58. Kütahya ilinde Bedeli karşılığı yapılan (YAS) Pompajlı Sulamalar: 83 Tablo 59. DSİ tarafından inşa edilen sulamalar fiilen sulanan alanlar ve oranları 83 Tablo 60. Kütahya ili ve ilçelerindeki derelerin debileri 84 Tablo 61. Kureyşler Deresi2007 Yılı Değişik Noktalardaki Sulama Sınıfları 85 Tablo 62. Kütahyada bulunan sulama sahaları 86 Tablo 63. Proje ve tatbikat safhasında olan Yerüstü Sulama projeleri ve alanları 86 Tablo 64. Planlama safhasında olan yer üstü sulamaları; 86 Tablo 65. Taşkın Kurutma ve Islah Tesisleri 87 Tablo 66. Akarsulardan Numune Alınan Yerlerin Koordinatlar 89 Tablo 67. Alıcı Ortam Su Numunesi Analiz Raporları 89 Tablo 68. Alıcı Ortam Su Numunesi Analiz Raporları 98 Tablo 69. Kütahyada Bulunan Baraj Göllerinin Koordinatları 102 Tablo 70. Arazi Varlığı 108 Tablo 71. Arazi Varlığının İlçeler Üzerinden Dağılımı 108 XVIII

19 Tablo 72. İlçelere göre şimdiki arazi kullanma durumları 111 Tablo 73. Büyük Toprak Guruplarının İlçelere Göre Dağılımı 112 Tablo 74. Kütahya ili arazilerinin problemlerine göre durumları 113 Tablo 75. Bazı İklimsel Özelliklerin Ölçüm Sonuçları (Yıllık Ortalama) 114 Tablo 76. Kütahya İli Orman Alanlarının İlçelere Göre 115 Tablo 77. Kütahya İli Orman Alanlarının İbreli Ve Yapraklı Ağaçlar Olarak İlçelere Göre 116 Tablo 78. Kütahya İli Orman Ürünleri Üretimi 117 Tablo Yılı Aylara Göre Üretim Tablosu 117 Tablo 80. Kütahya İlinde Yetişen Bitki Türleri 121 Tablo 81. Koruma Altına Alınan Bazı Sahalar 125 Tablo 82. Tabiat Parkları 128 Tablo 83. İlimizdeki Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları 137 Tablo 84. Kütahya İli Merkez İlçe Doğal ve Arkeolojik Sit Alanları 138 Tablo 85. Kütahya İlçeleri Doğal Sit Alanları 143 Tablo yılında yapılan tesciller 143 Tablo 87.Mutlak Koruma alanı olan göletler 144 Tablo 88.Kütahya Merkez İlçede Bulunan Anıtsal Yapılar 146 Tablo 89 Kuruçay Göleti Etrafındaki Nüfus 151 Tablo 90. Kütahya İli Etkinlikler Takvimi 170 Tablo 91. Kültür ve Tabiat Varlıkları 174 Tablo 92.Turizm İşletme Belgeli Tesisler 193 Tablo 93. Turizm Yatırım Belgeli Tesisler 193 Tablo 94. Kütahya İli İşletme Belgeli Lokantalar 194 Tablo 95. Konaklayan yerli ve yabancı turist sayıları 195 Tablo 96. Arazi Varlığının İlçeler Üzerinden Dağılımı 198 Tablo 97. Sulanabilen Tarım Arazilerinin Toplam Tarım Arazisi İçindeki Payı 198 Tablo Yılında Tarla Bitkileri ve Arazinin İlçelere Göre Dağılımı 199 Tablo 99. Sulama Alanlarının İlçelere Göre Dağılımı 199 Tablo 100. Buğdaygiller Ekiliş, Üretim ve Verim Durumları İle Arazi Dağılımı 200 Tablo 101. Baklagiller Ekiliş, Üretim ve Verim Durumları İle Arazi Dağılımı 201 Tablo 102. Yem Bitkileri Ekiliş, Üretim ve Verim Durumları İle Arazi Dağılımı 201 Tablo 103. Endüstriyel Bitkiler Ekiliş, Üretim ve Verim Durumları İle Arazi dağılımı 201 Tablo 104. Kütahya İli Meyve Üretimi 202 Tablo 105. İlçelere Göre Sebze Ekiliş ve Üretim Miktarları 203 Tablo 106. Büyükbaş Hayvan Varlığının İlçelere Göre Dağılımı 204 Tablo 107. Küçükkbaş Hayvansal Üretim İstatistiklerinin İlçelere Göre Dağılımı 205 Tablo 108. Kütahya İli 2008 Kümes Hayvanları Üretim İstatistikleri 206 Tablo Yılı Kümes Hayvanı Varlığının İlçelere Göre Dağılımı 208 XIX

20 Tablo 110. Kütahya İli Su Ürünleri Üretim Tesisleri Su Kullanma Miktarları 208 Tablo 111.Kütahya İl Genelinde Bulunan tesisler 210 Tablo 112. İlimizde Mevcut Bulunan Arı Kovanları İlçelere Göre Dağılımı 211 Tablo Yılı Organik Tarımsal Üretim Verileri 212 Tablo 114. Kütahya İli Gıda Üretim Yerleri Dağılımı 213 Tablo 115. İlimizde Çalışma ve Üretim İzni Almış Et ve Et Ürünleri Tesislerinin Listesi 213 Tablo 116. Yem Fabrikaları 213 Tablo 117. Gıda Sektöründeki İşletmeler 213 Tablo 118. Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin İlçelere Göre Dağılımı 218 Tablo Yılı Pestisit Kullanım Miktarları Ve Alanları 219 Tablo 120. Kütahya İli Yıllar İtibarıyla Zirai İlaç Tüketimi 219 Tablo 121. İlçeler Üzerinden 2009 Kimyevî Gübre Tüketimi (kg) (Genel) 220 Tablo 122. Metalik Madenler Kütahya İli Maden Yataklarının Yeri 222 Tablo 123. Enerji Hammaddeleri Kütahya İli Maden Yataklarının Yeri 223 Tablo 124. Endüstriyel Hammaddeleri Kütahya İli Maden Yataklarının Yeri 223 Tablo 125.İlimizde Faaliyette olan maden sahaları 224 Tablo 126. Kütahya İli Önemli Madenlerinin Türkiye Maden Varlığı İçerisindeki Yeri 229 Tablo 127. Sanayi Madenleri 229 Tablo 128. Metalik Madenler 231 Tablo 129. Çalışan Eleman Sayısı 232 Tablo 130. Rezerv Durumu (1000 ton) 232 Tablo 131. İşletim Şekline Göre Kömür Üretimi 232 Tablo 132. Satış (ton) 232 Tablo 133. Kömür Hareketi (ton) 232 Tablo 134. Enerji Madenleri 233 Tablo 135. Taş Ocağı Listesi 233 Tablo 136. Ruhsat ve Rezerv miktarı belirtilen Taş Ocağı Listesi 235 Tablo 137. Enerji Hammaddeleri- Linyit Durumu 245 Tablo 138. İşletilebilir Rezerv Miktarları 247 Tablo 139. Tüvenan ve Satılabilir Üretim (ton, Tunçbilek) 248 Tablo 140. Tüvenan ve Satılabilir Üretim Analiz Sonuçları 248 Tablo 141. Seyitömer Müessese Müdürlüğüne Ait Ruhsat Sahası Koordinatları 250 Tablo 142. Kömür Damarı Ortalama Analiz Değerleri 251 Tablo 143. SLİ Toz Ölçümleri 252 Tablo 144. Enerji Hammaddeleri- Bitümlü Şist Durumu 252 Tablo 145. Elektrik Enerjisi Üretim Miktarı (kwh) 254 Tablo 146. Kütahya İli Net Elektrik Tüketiminin Abone Gruplarına Göre Dağılımı 257 Tablo 147. OSB. de Parsel Dağılımı 260 XX

21 Tablo 148. Gediz OSB. de Parsel Dağılımı 260 Tablo 149. İlde Bulunan Küçük Sanayi Sitelerinin Durumu 262 Tablo 150. Kütahya İmalat Sanayiindeki İşyeri Sayısı, Çalışılan İşçi-Saat Toplamı, Çevirici Güç Kapasitesi, Stok Değişmeleri, Sabit Sermayeye Yapılan İlaveler ve Katma Değer 263 Tablo 151. Kamu ve Özel Sanayi Kuruluşlarının Sektör Olarak Dağılımı 263 Tablo 152. Kütahya ili imalat sanayi firma adedi ve istihdam sayısı 265 Tablo 153. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metaldışı Madenler) (Genel) 266 Tablo 154. Seramik, Porselen, Çini Sanayi Sektörü (Genel) 267 Tablo 155. Taş ve Toprağa Bağlı Sanayi (Tuğla-Çimento-Kireç-Alçıtaşı-Mermer) (Genel) 269 Tablo 156. Şeker, Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar 271 Tablo 157. Orman Ürünleri ve Mobilya Sektörü (Kereste, Parke, Ağaç ve Mobilya-Döşeme) 274 Tablo 158. Kimya, Gübre, Lastik, Plastik, Cam, Kağıt ve Ürünleri, Basım Sanayi (Genel) 275 Tablo 159. Dokuma-Giyim-Deri Sanayi (Halı-Kilim-İp-Sicim-Örme-Deri vb.) (Genel) 277 Tablo 160. Madeni Eşya ve Makine İmalat Sanayi (Genel) 277 Tablo 161. Enerji Sektörü (Termik ve Hidro Elektrik Santralleri) (Genel) 279 Tablo 162. Metal Dışı Madenler (Altıntaş) 280 Tablo 163. Taş ve Toprağa Bağlı Sanayi (Tuğla-Çimento-Kireç-Alçıtaşı-Mermer) (Altıntaş) 280 Tablo 164. Gıda Maddeleri (Altıntaş) 280 Tablo 165. Şeker,Un ve Unlu Mamulleri, Bitkisel ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) (Aslanapa) 282 Tablo 166. Şeker,Un ve Unlu Mamulleri, Bitkisel ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi)(Çavdarhisar) 283 Tablo 167. Şeker, Un ve Unlu Mamulleri, Bitkisel ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) (Domaniç) 284 Tablo 168. Kimya, Gübre, Lastik, Plastik, Cam, Kağıt ve Ürünleri, Basım Sanayi (Domaniç) 284 Tablo 169. Madeni Eşya ve Makine İmalat Sanayi (Domaniç) 284 Tablo 170. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metaldışı Madenler (Emet) 285 Tablo 171. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metaldışı Madenler) (Gediz) 286 Tablo 172. Taş ve Toprağa Bağlı Sanayi (Gediz) 287 Tablo 173. Şeker,Un ve Unlu Mamulleri, Bitkisel ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) (Gediz) 288 Tablo 174. Orman Ürünleri ve Mobilya Sektörü (Kereste, Parke, Ağaç ve Mobilya-Döşeme) (Gediz) 288 Tablo 175. Dokuma-Giyim-Deri Sanayi (Halı-Kilim-İp-Sicim-Örme-Deri vb) (Gediz) 289 Tablo 176. Kimya, Gübre, Lastik, Plastik, Cam, Kağıt ve Ürünleri, Basım Sanayi(Gediz) 289 Tablo 177. Madeni Eşya ve Makine İmalat Sanayi (Gediz) 290 Tablo 178. Enerji Sektörü (Termik ve Hidro Elektrik Santralleri (Gediz) 291 Tablo 179. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metaldışı Madenler) (Hisarcık) 291 Tablo 180. Şeker, Un ve Unlu Mamulleri, Bitkisel ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) (Hisarcık) 292 Tablo 181. Dokuma-Giyim-Deri Sanayi (Halı-Kilim-İp-Sicim-Örme-Deri vb. (Pazarlar) 293 Tablo 182. Şeker, Un ve Unlu Mamulleri, Bitkisel ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) (Şaphane) 294 Tablo 183. Kimya, Gübre, Lastik, Plastik, Cam, Kağıt ve Ürünleri, Basım Sanayi (Şaphane) 294 XXI

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2008 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Unvanı: Mehmet Kuşcu Çevre ve Orman İl Müdür V. İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Sevda

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2007 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Unvanı: İsmail LAFCİOĞLU İl Çevre ve Orman Müdürü V. Suat ÇAVŞİ Sevda GÜZEL ÇED

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2005 HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Şükrü TAMER İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Metin AKSAZ Unvanı: İl Çevre ve Orman Müdürü

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2011 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Unvanı: Mehmet DİNÇ İl Müdür Yardımcısı V. Elif IRMAK ÇED Hiz. ve Çevre İzin

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2004 HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Şükrü TAMER İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Unvanı: İl Çevre ve Orman Müdürü ÇED ve Planlama

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%)

Grafik 16 - Yıllara Göre Çevre ve Çevresel Harcamaların GSYH deki Payları (%) ÇEVRE Çevreye ayrılan harcamaların payı giderek artmaktadır. Grafik 16 da sunulan 2008-2010 yılları arasındaki göstergelere göre yapılan çevre ve çevresel harcamaların GSYH içindeki payının 2008 de %1,09

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN KAYNAK ALANLARININ BELİRLENMESİ VE LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

SEYİTÖMER LİNYİT ÇIKARIM SAHASI

SEYİTÖMER LİNYİT ÇIKARIM SAHASI Yoncalı Ovası Kütahya ovası kuzeydeki "Yoncalı Depresyonu"ndan bir eşik alanıyla ayrılmaktadır. Zengin linyit yataklarının içinde yer aldığı neojen bir düzlük olan Yoncalı Depresyonu, Kütahya Ovası'ndan

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( )

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( ) MADEN Madencilik sektörünün ülke üretimindeki payı giderek artmaktadır. TÜİK Ulusal Hesaplar İstatistiklerine göre 1998 fiyatlarıyla iktisadi faaliyet kollarına göre incelendiğinde; Grafik 14 te de görüldüğü

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ 1/6 KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ Kütahya nın eski çağlara kadar uzanan engin bir tarihi vardır. Tarih öncesi çağlara ait bu gün için elimizde ciddi ve tarihi belge yoktur. Çok eski bir efsaneye göre,

Detaylı

ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2003 İL ÇEVRE DURUM RAPORLARI REHBERİ ÇEVRE DURUM RAPORLARINDA KULLANILACAK REHBERİN ANA BAŞLIKLARI Sayfa COĞRAFİ KAPSAM... 10 DOĞAL

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Akıllı Büyüme Eğitime, bilgiye

Detaylı

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır?

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? 1. Konum (Taşımacılık ve Lojistik Avantaj) 2. Yetişmiş insan gücü 3. Zengin yer altı kaynakları (Maden, Termal)

Detaylı

1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI; BİLGİ, BELGE ve VERİ TOPLAMA SÜRECİ MEVCUT ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI PLANLAMA BÖLGESİ NDE MEVCUT DURUM

1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI; BİLGİ, BELGE ve VERİ TOPLAMA SÜRECİ MEVCUT ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI PLANLAMA BÖLGESİ NDE MEVCUT DURUM SUNUM İÇERİĞİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI; TANIMI VE AMACI ÇALIŞMA ETAPLARI BİLGİ, BELGE ve VERİ TOPLAMA SÜRECİ ÇALIŞMANIN ETAPLARI MEVCUT ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI PLANLAMA BÖLGESİ NDE MEVCUT DURUM

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw 1 ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty Petrolden Başka Enerjı Kaynakları Var mıdır? uiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui

Detaylı

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI 1/5 EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinden biri olan Ege Bölgesi, 85.000 km2 lik yüzölçümüyle Türkiye topraklarının %11 ini kaplar. (Harita:1) Ege Bölgesi, Anadolu nun

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 1- Rafineriler a) Ham petrol rafinerileri, b) 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması projeleri,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ 1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI İmar planı değişikliği yapılan alan, Manisa İli, Salihli İlçesi sınırları içerinde Adala mahallesinde yer almaktadır. Salihli ilçesi Manisa İline yaklaşık 75 km. uzaklıkta

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

GAZİANTEP İL ÇEVRE DURUM RAPORU

GAZİANTEP İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İL ÇEVRE DURUM RAPORU GAZİANTEP - 2008-1 - - 2-2008 ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İL ÇEVRE

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY Ramazan ÖZDEMİR T.C.AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ İçindekiler 1. MADENCİLİK... 3 1.1. Aksaray ın Maden Potansiyeli... 3 1.2. Aksaray daki Maden Kaynaklarının

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler 2- Doğal Kaynaklar 3- Teknolojik Gelişmeler 4- İhtiyaç ve İstekler 5- Devletin Katkısı ve Desteği Tarımı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: 1-Tarım

Detaylı

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ 1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI İmar planı değişikliği yapılan alan, Manisa İli, Salihli İlçesi sınırları içerinde Adala mahallesinde yer almaktadır. Salihli ilçesi Manisa İline yaklaşık 75 km. uzaklıkta

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

Tablo 35 İldeki OSB lerin Elektrik ve Doğalgaz Tüketimi, OSB lerde bulunan Firma Sayıları ve İstihdam

Tablo 35 İldeki OSB lerin Elektrik ve Doğalgaz Tüketimi, OSB lerde bulunan Firma Sayıları ve İstihdam SANAYİ İldeki 3 ilçede üretim aşamasına geçmiş 4 OSB bulunmaktadır. İlde üretim aşamasına geçmiş OSB bulunan ilçeler; Kütahya Merkez (2 adet), Gediz ve Tavşanlı dır. Ayrıca Simav ilçesinde ise aktif olmayan

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları Merinos AKKM

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları Merinos AKKM 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos AKKM Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Akıllı Büyüme Eğitime, bilgiye ve yeniliğe

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

BOLU İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BOLU İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BOLU İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Bolu ili, ülkemizin en önemli tektonik yapılarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde bulunmaktadır.

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE NEDİR? İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortam. Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını,

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ Sunay AKDERE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Hava fotoğraflarından yararlanarak fotojeolojik

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ Erdal Kaçmaz 29 Eylül 2011 1 İÇERİK Maden Kanununun Kapsamı Maden Grupları, Alanları ve Süreleri Kimler

Detaylı

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir.

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir. KÖMÜR NEDİR? Kömür, bitki kökenli bir maddedir. Bu nedenle ana elemanı karbondur. Bitkilerin, zamanla ve sıcaklık-basınç altında, değişim geçirmesi sonunda oluşmuştur. Kömür, karbon, hidrojen, oksijen

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 1/15 GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 2/15 Gediz Havza Koruma Eylem Planı (2008) Gediz Havza Koruma Revize Eylem Planı

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK 16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

EK 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ

EK 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ EK 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 1- Rafineriler: a) Ham petrol rafinerileri, b) 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması projeleri,

Detaylı

Çankırı da 2012 yılı verilerine göre 366 köy bulunmaktadır ve bunların 258 i orman köyüdür.

Çankırı da 2012 yılı verilerine göre 366 köy bulunmaktadır ve bunların 258 i orman köyüdür. Çankırı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılmasına (İBBS) göre Türkiye, 26 düzey-2 bölgesine ayrılmıştır. TR82 Bölgesi Kastamonu, Çankırı ve Sinop tan oluşmaktadır. Harita 1: Düzey 2 Bölgeleri İdari

Detaylı