KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI"

Transkript

1 KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI A. SİGORTAYA GİRİŞ - YENİLEME Kart Borcum Güvende Planı kapsamında yeni kart müşterileri kredi kartına başvururken Kart Borcum Güvende Planı na da başvurmuşlarsa yeni kredi kartının onaylandığı tarih itibarıyla; mevcut kart müşterileri için ise başvurunun alındığı tarih itibarıyla geçerlidir. Sözü geçen sigorta sözleşmesinden doğabilecek sigorta tazminatını ödeme yükümlülüğü MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş ye ait olup bu durumda tazminat değiştirilemez lehtar sıfatıyla DenizBank A.Ş. ye ödenir. Sigortaya giriş yaşı dir. 61 yaşından önce sigortaya dahil olan kişiler 65 yaşına kadar sigorta kapsamında kalabilir.kart borcum güvende planı, sigortalının DenizBank kredi kartı nın kullanıma açık olduğu ve sigortalı iptalini talep etmediği sürece geçerlidir. Ürün 1 yıllıktır, prim çekimleri 65 yaşınıza gelene kadar, tahsilat yapıldığı sürece veya siz iptal edene kadar her ay yapılır ve sigorta her yıl yenilenir. Prim ödemeleri, başvurudan sonra takip eden ilk hesap ekstrenizden itibaren yansıtılmaya başlanır. İstemdışı İşsizlik; aynı işverenle aynı işyerinde en az aralıksız 180 gün çalışmış ve Türkiye İş Kurumu İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan Türkiye İş Kurumu kapsamında olan bordrolu çalışanlara (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4(a) maddesine dahil olan SSK lı veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. maddesinin 1.fıkrasında sayılan Özel Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalı kişilere) ilişkin olarak, aşağıdaki bölümlerde belirtilen istisnalarla; Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu 4 (b) (1), 4 (b) (2), 4 (b) (3) ve 4 (b) (4) maddesine dahil olan Serbest meslek sahibi veya 5510 sayılı kanun un md. 4 (c) (1) ve 4 (c) (2) maddesine dahil olan devlet memuru sigortalı kişilere ilişkin olarak, aşağıdaki bölümlerde belirtilen istisnalarla; Kart Borcum Güvende Sigortası satın alma talebinde bulunan gerçek kişinin sigorta teminatı kapsamına girmesi için, bu kişinin kendisine ulaştırılan katılım ve sağlık beyan formu üzerinde Kart Borcum Güvende Sigortası satın almak istediğini kabul ve beyan etmeli, sigortaya dahil olmaya ilişkin tıbbi koşulları yerine getirmiş olmalıdır. B. TEMİNATLAR Kart Borcum güvende planı güvencesi altında ödenecek olan teminatların kart sayısından bağımsız olarak sigortalı başına maksimum toplam tutarı, sigortalının teminat kapsamına alınmış olan Denizbank kredi kartlarının toplam borcuna eşittir.prim ödemeleri, ürünle ilgili talebinizi takip eden ilk hesap ekstrenizden itibaren yansıtılmaya başlanır. Sigortalı başına maksimum teminat tutarı 50,000 TL dir. (ellibintürklirası)kullanıldığı yerlerde riziko tarihi tabiri; vefat rizikosu için sigortalının vefat tarihi, maluliyet rizikosu için sigortalının maluliyetine yol açan hastalık veya kazanın vuku bulduğu tarih, işsizlik rizikosu için sigortalının işsizlik bildiriminin resmi olarak yapıldığı tarih, geçici iş göremezlik rizikosu için sigortalının geçici iş göremezliğine yol açan hastalık veya kazanın vuku bulduğu tarihi ifade eder.deprem, sel, yanardağ patlaması, yer kayması riskleri ile amatör olarak (lisanslı olan sporcular hariç) yapılan futbol, basketbol ve tenis sporları esnasında oluşabilecek hasarlar poliçe kapsamındadır.sigorta başlama tarihinden önce var olan hastalıklar ve maluliyet durumu veya bunların sonucu oluşan maluliyet / vefat riskleri poliçe kapsamı dışındadır. Vefat ve Hastalık sonucu daimi maluliyet teminatlarında Hayat Sigortası Genel Şartları nda belirtilen kapsamdışı durumlar geçerlidir. Kaza Sonucu daimi maluliyet teminatında Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları nda belirtilen kapsamdışı durumlar geçerlidir. Bu sigorta Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir Vefat Teminatı: Bu teminat, sigortalı Denizbank kredi kartı sahibinin vefatı durumunda, vefat ettiği tarihteki kredi kartı borç tutarının sigortalı adına MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından DenizBank a ödemesini sağlar. Sigorta Bedeli vefat tarihinden önceki sigortalıya ait DenizBank Kredi Kartı hesap ekstresinde belirtilen ve ilgili aya ilişkin hesap kesim tarihinden söz konusu vefat durumunda risk oluşma tarihine kadar olan sürede Kredi kartı ile yapılan onaylanmış ve hesap ekstresine eklenmemiş olan harcamaların Türk Lirası cinsinden toplam tutarıdır. Prime tabi olacak bakiye, Sonradan Taksit, Taksitli Nakit, Ekstra Nakit ve Borç transferi üzerinden faydalanılması durumunda bu ürünlerden kalan ve ekstrelere henüz yansımamış Anapara bakiyesi ile aylık hesap bakiyesi toplamı kredi kartı borcu tanımı kapsamındadır. Riziko tarihinden önceki son ekstre ile riziko tarihi arasındaki süre (azami 31 gün) borç üzerindeki faiz tutarı da kredi kartı borcu tanımı kapsamındadır.sigortalının vefat halinde ; bu ölümün kredi kartı sigortası ve ekindeki genel

2 ve özel şartlara göre sigorta kapsamında kalması koşulu ile; vefat tarihi (riziko tarihi) itibarıyla sigorta bedeli sigorta ettirene yapılacaktır. Kaza veya Hastalık Sonucu Tam veya Kısmi Daimi Maluliyet Teminatı: Kaza ve hastalık sonucu daimi maluliyet durumu, sigortalının: kaza nedeniyle bedensel yaralanma yad a hastalık yüzünden sigortalının yaşamının geri kalan kısmında geçimini sağlamak, kar veya kazanç elde etmek amacıyla herhangi bir işi ya da mesleği yapamayacak şekilde daimi maluliyetini ifade eder. Bu teminat, sigortalının hastalık veya kaza sonucu daimi malul kalması durumunda, maluliyete yol açan kazanın veya hastalığın gerçekleştiği tarihteki kredi kartı borç tutarının MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından DenizBank a ödemesini sağlar. Kaza sonucu daimi maluliyet oranları için Ferdi Kaza Genel Şartları nda belirtilmiş oranlar geçerlidir. Hastalık sonucu daimi maluliyet veya Ferdi Kaza genel şartlarında belirtilmemiş olan kaza sonucu daimi maluliyet tazminat taleplerinde, Devlet veya Üniversite hastanelerinden alınacak Özürlü Sağlık Kurulu Raporu na istinaden değerlendirme yapılacaktır. Kısmi daimi maluliyet durumlarında teminat tutarı, maluliyet oranı ile çarpılarak MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından DenizBank a ödenecektir. Maluliyet oranının %50 nin üzerinde olması halinde teminatın %100 ü ödenir ve poliçe sonlanır. Ödeme, maluliyet durumunun ispatı sonucunda yapılır. Sigortacının gerekli gördüğü hallerde sigortalıyı, ikinci görüş için başka bir doktora muayeneyi talep hakkı saklıdır. Sigorta Bedeli vefat tarihinden önceki sigortalıya ait DenizBank Kredi Kartı hesap ekstresinde belirtilen ve ilgili aya ilişkin hesap kesim tarihinden söz konusu maluliyet risk oluşma tarihine kadar olan sürede Kredi kartı ile yapılan onaylanmış ve hesap ekstresine eklenmemiş olan harcamaların Türk Lirası cinsinden toplam tutarıdır. Prime tabi olacak bakiye, Sonradan Taksit, Taksitli Nakit, Ekstra Nakit ve Borç transferi üzerinden faydalanılması durumunda bu ürünlerden kalan ve ekstrelere henüz yansımamış Anapara bakiyesi ile aylık hesap bakiyesi toplamı kredi kartı borcu tanımı kapsamındadır. Riziko tarihinden önceki son ekstre ile riziko tarihi arasındaki süre (azami 31 gün) borç üzerindeki faiz tutarı da kredi Kartı borcu tanımı kapsamındadır. Kaza ve hastalık sonucu daimi maluliyet durumu, sigortalının: kaza nedeniyle bedensel yaralanma yada hastalık yüzünden sigortalının yaşamının geri kalan kısmında geçimini sağlamak, kar veya kazanç elde etmek amacıyla herhangi bir işi ya da mesleği yapamayacak şekilde daimi maluliyetini ifade eder. Tazminat ödemesi sigorta ettirene ödenecektir. İstemdışı İşsizlik / Geçici İş Göremezlik Teminatı : Sigorta Bedeli geçici iş göremezliğe yol açan hastalık veya kazadan veya işsizlikten önceki sigortalıya ait Denizbank Kredi Kartı hesap ekstresinde belirtilen ve ilgili aya ilişkin hesap kesim tarihinden hastalık veya kazadan dolayı geçici işgörememezlik veya işsizlik durumunda hasar oluşma tarihinden 1 gün öncesine kadar olan sürede Kredi kartı ile yapılan onaylanmış ve hesap ekstresine eklenmemiş olan harcamaların Türk Lirası cinsinden toplam tutarıdır.prime tabi olacak bakiye, Sonradan Taksit, Taksitli Nakit, Ekstra Nakit ve Borç transferi üzerinden faydanalanılması durumunda bu ürünlerden kalan ve ekstrelere henüz yansımamış Anapara bakiyesi ile aylık hesap bakiyesi toplamı kredi kartı borcu tanımı kapsamındadır. Riziko tarihinden önceki son ekstre ile riziko tarihi arasındaki süre (azami 31 gün) borç üzerindeki faiz tutarı da kredi Kartı borcu tanımı kapsamındadır. Tazminat ödemesi sigorta ettirene ödenecektir. Tanımlar Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik: Tam teşekküllü bir hastane raporu ile belgelendirilmek kaydıyla, sigortalının kaza veya hastalık nedeniyle, geçici süre ile iş yapma yeteneğini kaybetmesidir. Söz konusu ehliyetsizlik durumu tıbbi açıdan teşhis edilmelidir. İstihdam İlişkisi: Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik ve çalışma mevzuatı çerçevesinde Sigortalı ile işveren arasında kurulmuş iş sözleşmesine dayalı hizmet ilişkisini ifade etmektedir. İstemdışı İşsizlik: Sigortalı nın, işbu özel şartlarda belirlenen haller çerçevesinde gelir getirici işini veya işlerini, işten çıkarma ihbarı tarihinde çalışıyor olması kaydıyla kendi iradesi dışında kaybetmesini ifade etmekte olup Sigortalı nın Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı olması gerekmektedir. İşsizlik Süresi: Sigortalının gelir getirici bir işte çalışmadan geçirdiği süreyi ifade etmektedir. İşsizlik Tarihi: İş akdinin veya hizmet ilişkisinin fesih gününü ifade etmektedir. Muafiyet Süresi: İstemdışı İşsizlik ve Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İşgöremezlik Teminatının işlerlik kazanabilmesi için sigorta sözleşmesinin kurulmasından itibaren geçmesi gereken 30 (otuz) günlük süreyi ifade etmektedir. Bekleme Süresi: İstemdışı İşsizlik ve Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İşgöremezlik hallerinin gerçekleştiği tarihten itibaren bu risklere ait tazminat ödemelerinin başlayabilmesi için beklenmesi gereken süreyi ifade etmekte olup 30 (otuz) gündür.

3 Aylık Tazminat Tutarı: İstemdışı İşsizlik ve Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik halinin gerçekleşmesi durumunda Sigortalı ya ödenmesi gereken aylık tazminat ödemesini ifade etmekte olup hasar oluşma tarihindeki kredi kartı borç bakiyesinin %20 (yüzde yirmi) sine karşılık gelen tutarı ifade etmekte olup en fazla aylık (on bin) TL ile sınırlıdır. Aylık Tazminat Tutar Toplamı: İstemdışı İşsizlik ve Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik halinin gerçekleşmesi durumunda tüm sigorta süresi içerisinde Sigortalı ya ödenmesi gereken Aylık Tazminat Tutar larının toplamını ifade etmekte olup (elli bin) TL ile sınırlıdır. Azami Tazminat Süresi: İstemdışı İşsizlik ve Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik halinin gerçekleşmesi durumunda her bir tazminat için yapılacak aylık tazminat ödemelerinin ardışık azami süresini ifade etmektedir. İşbu sigorta ürünü için en fazla ardışık 7 (yedi) ay ödeme yapılacak olup Sigorta Şirketi tarafından en fazla toplam iki tazminat hali kapsamında ödeme yapıldıktan sonra poliçe tekrar yenilenmez. Gelir: Sigortalı nın elde ettiği maaşı veya Sigortalı serbest meslek sahibiyse aylık geliri ifade etmektedir. İstemdışı İşsizlik Teminatı : Sigortalı nın işsiz kalması durumunda, sözleşmeye istinaden yapması gereken ödemeleri, işsizlik teminatı kapsamında karşılanır. Sigortalı nın işsiz kalması ve İşkur a kayıtlı olması halinde, Azami Tazminat Süresi ve Azami Tazminat Tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla, Sigortalı yeni bir işe başlayana kadar işsizliğin devam ettiği her bir tam ay için aylık tazminat tutarı kadar ödeme yapılır. Bir aydan eksik süreler için, her bir gün başına aylık tazminat tutarının 1/30 una eşit bir tutar hesap edilir ve ödenir. Ödenen aylık tazminat tutarlarının toplam tutarı Aylık Tazminat Tutar Toplamı ile sınırlıdır. Sigortalı, teminat kapsamında ödenmiş olan son aylık tazminattan sonraki 180 gün süresince Sigortacı dan başka bir işsizlik tazminatı talebinde bulunamaz. İki veya daha fazla işsizlik süresi arasında 180 gün bulunması durumunda, takip eden işsizlik süresi için bekleme süresi uygulanmaz. Aşağıdaki haller istemdışı işsizlik teminatı dışındadır; 5510 sayılı kanun ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına girip de memur ve sözleşmeli statüsünde bulunma hali ile bu kanunlar kapsamına göre bir hizmet akdine dayanmaksızın çalışılması, Çalışana önerilen aynı şartlardaki Önerilen görevin kabul edilmemesi, hamileliğe bağlı olarak, veya eş rızasının bulunmayışı veya, askerlik gibi nedenlerle işten ayrılma durumu, Sigorta başlangıcında işsiz kalınacağının bilinmesi, mevsimsel ve çalışmaya ara verilmesinin doğal olduğu bir işte çalışılması, işsizliğin çalışılan projelerin bitimi veya ihale alınamaması nedeni ile meydana gelmesi, isteyerek işsiz kalınması, istifa, emeklilik, Sigortalının kendisi, hısım ve akrabalarının işveren tüzel kişi, ortak veya yönetici olmaları, İşsizliğin, sigorta başlangıç tarihinden önce duyurulmuş, şirket satışı veya birleşme kaynaklı olması, Sigortalının işverenle anlaşarak ya da ikale yoluyla işten ayrılması, Sigortalının kendi kusuruyla iş akdinin ona erdirilmesine sebep olması, Sigortalının ayrılmış olduğu işyerine ait yüklü miktardaki harcamalar olması, Sigortalının ticari amaç güderek yapmış olduğu yüklü miktardaki harcamalar olması, Ücretli veya ücretsiz olarak çalışılmadan geçirilen süreler bulunması, İşsizlik tazminatı alınan dönemde resmi veya gayri resmi ücret alarak çalışılmasının tespit edilmesi halinde tazminat ödenmez. Riskin gerçekleşme tarihinden sonra oluşan hesap özeti için ödeme yapılmaz. Sigortalının işsizlik tarihinden önceki son 6 aylık ekstresi dikkate alınarak, kredi kartı harcama seyrine bakıldığında işsizlik tarihinden önceki son ekstresinde belirgin bir farklılık söz konusu ise Sigorta Şirketi son 3 aylık ekstre ortalamasını dikkate alarak ödeme yapma hakkı saklıdır. İstemdışı işsizlik durumunun 7 (yedi) aydan daha önce sona ermesi durumunda sigortalı bu durumu Sigortacı ya derhal bildirmelidir. Sigortalı nın istemdışı işsizlik durumunun sona erdiğini Sigortacı ya bildirilmesi veya bu durumun Sigortacı tarafından kendi imkanları dahilinde öğrenilmesi durumunda, Sigortacı ödemeyi durdurur. Şöyle ki; Sigortacı ya bildirim yapılmaması nedeniyle fazladan ödenen tutarlar Sigortalı tarafından derhal geri ödenir. Muafiyet Süresi: 30 (otuz) gündür. Muafiyet süresi, süre sonunda yenilenen poliçeler hariç, teminatın işlerlik kazanabilmesi için, Sigortalı nın Poliçeyi satın almasından itibaren geçmesi gereken süreyi ifade eder. Muafiyet süresi içerisinde söz konusu teminatlara konu tazminat ödenmesi gereken durumun meydana gelmesi durumunda Sigortalıya tazminat ödemesi yapılmaz.

4 Bekleme Süresi: 30 (otuz) gündür. Bekleme süresi, istemdışı işsizliğin gerçekleştiği tarihten itibaren tazminat ödemelerinin başlayabilmesi için gereken süreyi ifade eder. Bekleme süresi dolduktan sonra tazminatın konu olduğu teminata ilişkin tazminat ödemesi poliçe şartları dahilinde yapılacaktır. Sigortacı, bekleme süresi boyunca, Sigortalının sigortalılık halinin devamı halinde ve bekleme süresi ardından tazminat ödenmesi gereken durumun devam ediyor olması durumunda, tazminat ödenmesi gereken durumun devam ettiği süre boyunca işbu özel şartlar ve Kurtaran Kredi Kartı Poliçesi dahilinde ödemelerini gerçekleştirecektir. Muafiyet süresine, bekleme süresine ve Azami Tazminat Süresi ne yönelik uygulamalar mevzuatça aksine hüküm olmadığı sürece poliçe şartları dahilinde uygulanacaktır. İstemdışı İşsizlik teminatı ek teminat niteliğinde olup Hayat Sigortası Genel Şartları na ve işbu özel şartlara bağlı olarak sağlanmaktadır. Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik Teminatı Sigortalı nın geçici olarak iş göremez hâle gelmesi durumunda, sözleşmeye istinaden yapması gereken ödemeleri, geçici iş göremezlik teminatı kapsamında karşılanır. Sigortalı nın çalıştığı süre içinde geçici iş göremezliğe maruz kalması hâlinde, Azami Tazminat Süresi ve Azami Tazminat Tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla, Sigortalı ya geçici iş göremezliğin devam ettiği her bir tam ay için aylık tazminat tutarı kadar ödeme yapılır. Bir aydan eksik süreler için, her bir gün başına aylık tazminat tutarının 1/30 una eşit bir tutar hesap edilir ve ödenir. Ödenen aylık tazminat tutarlarının toplam tutarı Aylık Tazminat Tutar Toplamı ile sınırlıdır. Sigortalı, teminat kapsamı altında ödenmiş son tazminattan sonra, söz konusu ödemenin temelini teşkil eden nedenlerden kaynaklanmayan geçici iş göremezlik hâlleri için bir ay, aynı veya ilişkili bir nedene bağlı olan geçici iş göremezlik hâlleri için ise 180 gün süreyle sigortacıdan yeni bir talepte bulunamaz. İki veya daha fazla geçici iş göremezlik dönemi arasında geçici iş göremezliğin niteliğine bağlı olarak 30 gün yahut 180 gün bulunması durumunda, takip eden geçici iş göremezlik dönemi için bekleme süresi uygulanmaz.istemdışı İşsizlik veya Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi sebebiyle tazminat alınması durumunda, diğer halden kaynaklanan tazminat talepleri karşılanmaz.muafiyet süresine, bekleme süresine ve Azami Tazminat Süresi ne yönelik uygulamalar mevzuatça aksine hüküm olmadığı sürece poliçe şartları dahilinde uygulanacaktır.kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik teminatı ek teminat niteliğinde olup Hayat Sigortası Genel Şartları na ve işbu özel şartlara bağlı olarak sağlanmaktadır. Teminat İstisnaları (İstemdışı İşsizlik / Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik Teminatları) 1. Savaş (iç savaş dahil), istila, yabancı düşman hareketi, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, isyan, ayaklanma, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler. 2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım "füzyon" olayını da kapsayacaktır). 3. Sigorta ettiren veya sigortalının, bilgileri kasıtlı bir şekilde yanlış, noksan veya gerçeğe aykırı beyan ettiği yahut gizlediği tazminat talepleri. 4. Sigorta ettiren veya sigortalının cürüm ve cinayet işlemesi veya bunlara teşebbüs etmesi. 5. Tehlikede bulunan şahıslar ve malları kurtarmak hâli hariç olmak üzere, sigorta ettiren veya sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması. 6. Sigortalının kasıtlı olarak kendine bedeni zarar veren fiiline, alkol, uyuşturucu veya doktor tavsiyesi ya da denetiminde kullanılmayan ilaç kullanımına bağlı işsizlik ve geçici iş göremezlik. 7. Varsa, serbest meslek faaliyetlerine ilişkin olarak sigorta ettiren ile sigortacı arasında kararlaştırılarak poliçede belirtilmiş olan rizikolardan kaynaklanan haller. İstemdışı İşsizlik Sigortası için teminat dışında kalan genel haller maddesinde belirtilen durumlara ilaveten, aşağıdaki hâllerden herhangi birisi nedeniyle doğan İşsizlik Süresi için tazminat ödenmez. 1. Sigorta sözleşmesi yapılırken Sigortalı tarafından bilinen veya bilinmesi gereken nedenlere bağlı İşsizlik Süresi. 2. Muafiyet Süresi içinde gerçekleşen İşsizlik.

5 3. Sigortalı nın iş sözleşmesinin işveren tarafından ilgili mevzuata göre haklı nedenlerle feshedilmesi. 4. Sigortalı nın işverenle anlaşarak ya da ikale yoluyla işten ayrılması. 5. Sigortalı nın ilgili mevzuata göre haklı sayılan bir neden olmaksızın istifa ederek işten ayrılması. 6. İşin gereği olarak çalışmaya dönemsel veya mevsimsel ara verilen hâller dolayısıyla geçirilen İşsizlik Süresi. 7. Grev veya lokavt dolayısıyla geçirilen İşsizlik Süresi. 8. Sigortalı nın kendi niteliklerine uygun bir işi makul şartlara uygun olarak aradığını belgeleyemediği İşsizlik Süresi. 9. Bekleme süresini geçmeyen işsizlik halleri 10. İşsizlik halinin yurt dışında gerçekleşmiş olması Kaza Veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik teminat dışında kalan genel haller maddesinde belirtilen durumlara ilaveten, aşağıdaki hâllerden herhangi birisi nedeniyle doğan geçici iş göremezlik süresi için tazminat ödenmez. 1. Sigorta sözleşmesinin yapılması esnasında mevcut bulunan bir özürden veya kronik veya yinelemeli bir hastalıktan veya teminat için yapılan başvuru tarihinde Sigortalı tarafından bilinen veya teminatın başlamasından önceki 12 aylık süre zarfında maruz kalınan herhangi bir nedenden kaynaklanan geçici iş göremezlik. 2. Kaza hali hariç olmak üzere, Muafiyet Süresi içinde gerçekleşen geçici iş göremezlik. 3. Amatör olarak yapılsa bile tehlikeli sporlar (dağcılık, havacılık, su altı sporları, ralli, motokros ve özel şartlarda belirlenecek diğer faaliyetler) ve bunlara ilişkin spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları yapılması sırasında meydana gelen geçici iş göremezlikler. 4. Her türlü doğal afetler ile salgın hastalıklar ve pandemik hastalıklardan kaynaklanan İşsizlik ve/veya geçici iş göremezlik. 5. İsteğe bağlı cerrahi müdahaleler sonucunda gerçekleşen geçici iş göremezlik. 6. Doğum ve hamileliğin normal sürecinden kaynaklanan geçici iş göremezlik. 7. Hamileliği sonlandırmak amacıyla isteğe bağlı olarak yapılan müdahaleler ve bunların neticesinden kaynaklanan geçici iş göremezlik. 8. Psikiyatrik hastalıklar veya akıl hastalığından kaynaklanan geçici iş göremezlik. 9. Kredi bakiyesinde bulunan daha önceki aylara ilişkin ödenmemiş borç,bunlara ilişkin faizler 10. Bekleme süresini geçmeyen geçici işgöremezlik halleri C. TEMİNATIN SONA ERMESİ Poliçe aşağıdaki hallerde sona ermiş olur; Kart borcum güvende planının feshi, sigortalının kredi kartının iptali, sigortalının sigortadan yararlanmak istememesi, sigorta primlerini gereken vadeden sonra 2 ay ödememesi ve 65 yaşını doldurması halinde tüm teminatlar sona erer.sigortalının vefat etmesi ve tam malul olması hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde tüm teminatlar sona erer.işşizlik ve işgörememezlik teminatında işbu özel şartlara uygun olarak iki farklı zaman diliminde Aylık Tazminat Tutarı ödenmesi gereken durumun gerçekleşmesi ve yine iki farklı zaman diliminde tazminat ödenmesi durumunda poliçe sona erer.sigorta teminatı, yeni kart müşterileri kredi kartına başvururken, Kart Borcum Güvende Planı na da başvurmuşlarsa yeni kredi kartının onaylandığı tarih itibarıyla, mevcut kart müşterileri için başvurunun alındığı tarih itibarıyla başlar. Poliçe başlangıç tarihinden 30 gün içinde poliçenin iptal edilmesi halinde sigorta sona erer ve tahsil edilen ilk sigorta primi iade edilir. 30 günden sonra herhangi bir prim iadesi yapılmaz. Sigorta sertifikası formunun adrese gönderilmesi durumunda sigorta başlangıç tarihinden itibaren 10 gün içinde adresinize ulaştığı varsayılır. D. PRİM ÖDEMELERİ Her bir sigortalı için aylık prim tutarı, DenizBank kredi kartı hesap kesim tarihindeki borç bakiyesinin aşağıdaki oranlar ile çarpılması sonucu belirlenir. Aylık prim oranı %0,89 Örnek : 100 TL lik kredi kartı borcu için vefat, kaza veya hastalık sonucu daimi maluliyet, istemdışı işsizlik / Geçici İş Göremezlik risklerine karşı aylık olarak sadece 0,89 TL yani 89 kuruş prim ödeyerek kredi kartı borcunuzu güvence altına alınmaktadır. Sigorta priminin ödenmemesi halinde TTK Madde hükümleri uygulanacaktır.

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin gerçekleşmesi sonucu

Detaylı

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Mortgage Sigortası ve Türkiye Uygulaması: Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları Doç.. Dr. Suna ÖZYÜKSEL (OKSAY) Müdürü MORTGAGE Konut satın almak için, konut finansmanı kredi kuruluşlarından, ipotek karşılığı

Detaylı

YENİ KART BORCUM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI

YENİ KART BORCUM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI YENİ KART BORCUM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU İşbu Kredi Kartı Koruma Sigortası Özel Şartları, Sigorta Ettiren tarafından sigorta sözleşmesi başlangıcında Sigortacı ya bildirilen ve

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI)

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Vefat (Ana Teminat) İşsizlik (Bordrolu Çalışanlara) (Ek Teminat) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş. Vefat (Ana Teminat)

Vefat (Ana Teminat) İşsizlik (Bordrolu Çalışanlara) (Ek Teminat) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş. Vefat (Ana Teminat) Şirket Nüshası BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Tehlikeli Hastalıklar (Kanser) (Ek Teminat)

Tehlikeli Hastalıklar (Kanser) (Ek Teminat) Şirket Nüshası BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari ĠÇĠNDEKĠLER... SAYFA I. KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari... 3 A. SĠGORTA KONUSU:... 3 B. SĠGORTA SÜRESĠ VE GEÇERLĠLĠĞĠ:... 3 C. COĞRAFĠ SINIR:... 3 D. SĠGORTALANMA

Detaylı

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI

HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI c) Sürekli Maluliyet Teminatı HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI A. SİGORTANIN TEMİNATLARI 1. TEMEL TEMİNAT Vefat Teminatı: Sigortalının vefatı halinde sigortaya girişte seçilen sigorta bedeli (teminat)

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 Kredi Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının;

Detaylı

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler BENİM EVİM SİGORTASI Genel Özellikler Benim Evim Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan ev paket sigortasıdır. Benim

Detaylı

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 25 Mart 2004 A.SİGORTANIN KAPSAMI A.1.Sigortanın Konusu Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı

Detaylı

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir. Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik in Sigorta başlıklı 12 nci maddesi hükümlerine göre düzenli

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu

Detaylı

İlgili Sigorta Şirketlerine,

İlgili Sigorta Şirketlerine, İlgili Sigorta Şirketlerine, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesinde akdedilecek tarım sigortaları sözleşmelerinde uygulanan Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatların, 01/01/2015 tarihinden itibaren

Detaylı

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL Acente: Telefon: Müşteri No : Adı-Soyadı : Telefon: İl : Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL SİGORTA_KAPSAMI SİGORTA_BEDELİ_(TL_)_ PRİM_(TL_)

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU TEHLİKELİ HASTALIK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU TEHLİKELİ HASTALIK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı / sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı