2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart Pazar 09:00-12:00

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00"

Transkript

1 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale Ticaret Ltd. ( Tarihli) Bilançosu AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR I)KV YAB.KAYNAKLAR A) Hazır Değerler A)Ticari Borçlar Kasa Satıcılar Banka Borç Senetleri B) Ticari Alacaklar Alıcılar B) Ödenecek Vergi ve Yük. Alacak Senetleri Ödenecek Vergi ve Fonlar C) Stoklar Ödenecek Sos. Güv. K. P Ticari Mallar KV YAB.KAYNAKLAR DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI TOPLAMI II) DURAN VARLIKLAR II) ÖZ KAYNAKLAR Taşıt Araçları A) Ödenmiş Sermaye Demirbaşlar Sermaye B. Amortismanlar (7.000) B) Geçmiş Yıl Karları Geçmiş Yıl Karı DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI Şirketin 2008 Yılı işlemleri aşağıdaki gibidir: (Basitlik sağlanması için tarihlere yer verilmemiştir ve KDV Oranı %20 kabul edilecektir.) 1. Şirket lirası ve KDV si peşin, geriye kalanın yarısı için bir senedin cirosu ve diğer yarısı için de borçlanmak suretiyle KDV hariç liralık mal alınmıştır. 2. alınan malla ilgili olarak 100 TL+KDV bedelle sigorta yaptırılmıştır.malın nakliyesi satıcıya ait olmakla birlikte sigorta primi müşteriye ait olduğundan söz konusu sigorta primi şirkete ait kredi kartı ile ödenmiştir. 3. Alınan malla ilgili olarak liralık iskonto yapıldığı bildirilmiştir. 4. Firma vadesi gelen liralık alacak senedini tahsil edilmek üzere G. Bankasına göndermiştir. 1

2 5. G. Bankası, tahsil için gönderilen senetler vadelerinde ödenmediği için karşı firmaya şirket adına protestoda bulunmuş ve hepsini Lale Ltd. Şti.ne geri göndermiştir.banka tarafından yapılan ve şirketin cari hesaplarından tahsil edilen protesto gideri 800 liradır.(protesto edilen senetler Alıcılar Hesabında muhasebeleştirilmiştir.) 6. Vadesi gelen liralık borç senedinin ödenmesi için A Bankasına bir çek keşide edilmiştir. 7. A Bankasından gelen dekonttan keşide edilen çekin ödenmiş olduğu anlaşılmıştır liralık bir mal hasara uğramıştır. Sigorta şirketi tarafından firma lehine tahakkuk ettirilen tazminat 800 liradır. 9. Şirket alış maliyeti lira olan malı TL+ KDV bedelle satmıştır. Alıcı mal bedelinin liralık kısmını kredi kartı ile ödemiştir liralık kısmı için Y Bankasına virman emri vermiş, liralık bono keşide etmiş; geri kalan kısmı için de borçlanmıştır.malın müşteriye ulaşımı için TL+ KDV nakliye gideri nakden ödenmiştir. Kredi kartı satışlar, satışlar içerisinde ağırlıklı olmamakla birlikte, bankadan sıfır komisyonludur. 10. Firma liralık sigorta primi gideri için X Sigorta Şirketine borçlanmıştır. Bu gider anında bir bilanço hesabında muhasebeleştirmiştir. 11. Firma 600 TL+ KDV bedelli kırtasiye malzemesini peşin bedelle satın almıştır. Bu harcama hemen kırtasiye gideri olarak muhasebeleştirmiştir. 12. Şirkette çalışan personele TL ücret tahakkuk etmiştir. Ücrete ait gelir vergisi TL, SSK İşveren Payı 400 TL, SSK İşçi Payı 600 TL, damga pulu kesintisi 100 TL dir. Tahakkuk eden ücret banka vasıtasıyla ödenmiştir. 13. Maliyeti lira olan ve TL+KDV bedelle satılmış bulunan mal, müşterinin gereksinimine uymadığı için iade edilmiştir. Malın bedeli müşterinin borcundan düşülmüştür. Bu arada malın şirkete geri getirilmesi için 50 TL + KDV tutarında nakliye gideri taşıyıcı firmaya nakden ödenmiştir. 14. Maliyeti lira olan bir mal TL + KDV bedelle ve (2/10, n30) şartıyla kredili olarak satılmıştır. 15. Yukarıdaki maddede (m:14) sözü edilen satış işlemi ile ilgili olarak müşteri, alışı yaptığı tarihi izleyen 9. Günün akşamı, mesai bitiminden önce EFT yapmak suretiyle borcu ödenmiştir. Şirketin yılsonu işlemleri ise şöyledir: 1. Bankadan gelen dekontta Visa kredili satış sliplerinin şirketin hesabına geçirildiği öğrenilmiştir. 2. Sene sonunda yapılan incelemede, satın alındığında hemen gider kaydedilen kırtasiyenin yarısının depoda durduğu tespit edilmiştir. 3. Dönen içerisinde ödenerek bilanço hesabına alınan sigorta priminin 500 liralık kısmının bu dönem ilgilendiği tespit edilmiştir. 4. Ticari mallarla ilgili fiziki sayımda liralık mal eksik bulunmuştur. Bu farkın normal sayılabilecek bir üründen kaynaklandığı tespit edilmiştir. 5. Firmanın duran varlıkları için hesaplanmış amortismanı 500 liradır. İSTENENLER: a) Dönem içi ve dönem sonu işlemlerin günlük defter ve büyük defter kayıtlarını yapınız. b) Genel geçici ve kesin mizanın çıkarıldığı varsayımı ile dönem sonu bilançosunu ve gelir tablosunu hazırlayınız. 2

3 / 100 KASA HS BANKALAR HS ALICILAR HS ALACAK SENETLERİ HS TİCARİ MALLAR HS TAŞITLAR HS DEMİRBAŞLAR HS BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS SATICILAR HS BORÇ SENETLERİ HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNT. HS SERMAYE HS GEÇMİŞ YIL KARLARI / 1 / 153 TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS ALACAK SENETLERİ HS SATICILAR HS / 2 / 153 TİCARİ MALLAR HS Sigorta Gideri 191 İNDİRİLECEK KDV HS DİĞER TİCARİ BORÇLAR 120 / 3 / 320 SATICILAR HS TİCARİ MALLAR HS HESAPLANAN KDV HS. 360 / 4 / 121 ALACAK SENETLERİ HS Tahsildeki Senetler 121 ALACAK SENETLERİ HS Portföydeki Senetler / 5 / 120 ALICILAR HS Protestolu Senetler 121 ALACAK SENETLERİ HS Tahsildeki Senetler 102 BANKALAR HS. 800 / 6 / 321 BORÇ SENETLERİ HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS / 3

4 7 / 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS BANKALAR HS / 8 / 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS TİCARİ MALLAR HS / 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HS. 800 / veya 8. / 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 800 (127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR) 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR TİCARİ MALLAR / 9 / 120 ALICILAR HS ALACAK SENETLERİ HS DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS YURT İÇİ SATIŞLAR HS HESAPLANAN KDV HS / veya 9. / 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER (127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR) 120 ALICILAR ALACAK SENETLERİ YURTİÇİ SATIŞLAR HESAPLANAN KDV / / 621 SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ HS TİCARİ MALLAR HS / 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS / 10 / 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS / 11 / 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS

5 191 İNDİRİLECE KDV HS KASA HS. 720 / 12 / 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNT. HS PERSONELE BORÇLAR HS / 335 PERSONELE BORÇLAR HS BANKALAR HS / 13 / 610 SATIŞTAN İADELER HS İNDİRİLECEK KDV HS ALICILAR HS / 153 TCARİ MALLAR HS SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ HS / / 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HS İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS. 60 / 14 / 120 ALICILAR HS YURT İÇİ SATIŞLAR HS HESAPLANAN KDV / 621 SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ HS TİCARİ MALLAR HS / 15 / 611 SATIŞ İSKONTOLARI İNDİRİLECEK KDV ALICILAR / 102 BANKALAR ALICILAR / YIL SONU İŞLEMLERİ 1 / 102 BANKALAR HS DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS / veya 5

6 1. / 102 BANKALAR DİĞER HAZIR DEĞERLER (127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR). / 2 / 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 300 / 3 / 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 500 / 4 / 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS TİCARİ MALLAR HS / 621SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ HS SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS / 5 / 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS. 500 / 6 / 391 HESAPLANAN KDV İNDİRİLECEK KDV HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR / / 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HS / 761 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HS PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS / 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS SATIŞTAN İADELER HS SATIŞ İSKONTOLARI HS SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ HS PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS / 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS

7 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HS DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS / 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HS / 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HS DÖNEM NET KARI HS / 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS SATICILAR HS BORÇ SENETLERİ HS DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS SERMAYE HS GEÇMİŞ YIL KARLARI HS DÖNEM NET KARI HS KASA HS BANKALAR HS ALICILAR HS ALACAK SENETLERİ HS DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS TİCARİ MALLAR HS GELECEK AYLARA AİT GİDERLER TAŞITLAR HS DEMİRBAŞLAR HS / Not: 761,771 nolu Yansıtma hesapları ilk önce alacaklı çalışmaktadır. Tesmer!in önceki dönem sınav soru cevap kısmında bu dikkate alınmayıp ilk önce borçlu çalıştırılmıştır. LALE TİCARET LTD.ŞİRKETİ NİN TARİHLİ GELİR TABLOSU A- BRÜT SATIŞLAR YURT İÇİ SATIŞLAR B- SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - ) ( ) SATIŞTAN İADELER SATIŞ İSKONTOLARI 200 NET SATIŞLAR C- SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) ( ) SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ(-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI D- FAALİYET GİDERLERİ (-) ( ) PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERİ GENEL YÖNETİM GİDERİ FAALİYET KARI VEYA ZARARI E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 7

8 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 800 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 800 I- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) ( 1.000) DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR J- DÖNEM KARI VEYA ZARARI AKTİF LALE TİCARET LTD. ŞİRKETİNİN TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF 1) DÖNEN VARLIKLAR 3) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A) HAZIR DEĞERLER A) TİCARİ BORÇLAR KASA SATICILAR BANKA BORÇ SENETLERİ B) TİCARİ ALACAKLAR DİĞER TİC.BORÇLAR ALICILAR B) ÖDENECEK VER.DİĞ.YÜK. ALACAK SENETLERİ ÖDENECEK VER.FON DİĞER TİC. ALC. 800 ÖDENECEK SOS.GÜV.KS ) ÖZ KAYNAKLAR C) STOKLAR A) ÖDENMİŞ SERMAYE TİCARİ MALLAR SERMAYE D) GEL.AY AİT GİD VE GELİR TAH. B) GEÇMİŞ YIL KARI GELECEK AY AİT GİD GEÇMİŞ YIL KARI ) DURAN VARLIKLAR C) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI A) MADDİ DURAN VARLIKLAR DÖNEM NET KARI TAŞITLAR DEMİRBAŞLAR BİRİKMİŞ AMORT. ( ) AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 15 MART 9-9/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI Lale Ticaret Ltd. Şti.nin 01.01.8 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir: Lale Ticaret Ltd. (01.01.8 Tarihli)

Detaylı

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 0 TEMMUZ 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Elektron LTD. 006 yılında kurulmuş sipariş üzerine bilgisayar kontrollü enerji ölçüm cihazı üreten

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap B GRUBU 20 HAZİRAN 2009 SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Genel kurul, Odanın en yüksek organı olup odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI YRD. DOÇ.DR.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI YRD. DOÇ.DR. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI YRD. DOÇ.DR. ALAETTİN İMAMOĞLU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 1.2.4.Mukayyet Değeri 1.2.5.İtibari

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:29 SORU 1: I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası A) Kişilik B) Özün önceliği III. Tutarlılık

Detaylı

Kesin Mizan. Kesin mizan. [X] Redcode Enterprise. [X] Redcode Standart. [X] Entegre.NET. 5.0.10 (Onaylı sürüm)

Kesin Mizan. Kesin mizan. [X] Redcode Enterprise. [X] Redcode Standart. [X] Entegre.NET. 5.0.10 (Onaylı sürüm) Kesin Mizan Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 5.0.10 (Onaylı sürüm) Uygulama Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ TİCARET MESLEK LİSESİ 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ TELAFİ PROGRAMI DERS NOTLARI DERS : MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1)

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2011/6 Tarih: 20.01.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

403 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

403 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 403 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27820 Resmi Gazete Tarihi 19/01/2011 Kapsam 1. Giriş: Bakanlığımız, bilgi ve iletişim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan gelişmelere

Detaylı

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI Hesap Kodu Hesap Adı 100 KASA HESABI 100.00 KASA HESABI 100.00.01 MERKEZ KASA HESABI 100.00.01.01 MERKEZ TL KASA HESABI 100.00.01.01.01

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı