HİTİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİTİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI"

Transkript

1 İTİT ÜNİVRSİTSİ STRATJİ GLİŞTİRM DAİR BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞMASI A. BÜTÇ V PRFORMANS PROGRAMI ŞÜB MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞMASI 1)BÜTÇ AZIRLAMA Orta Vadeli Program Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Programı, ylül ayının ilk haftası sonuna kadar Bakanlar Kurulunun kabul etmesiyle Bütçe azırlama süreci başlar ve aynı süre içinde Orta Vadeli Program Resmi Gazete de yayımlanır. Kalkınma Bakanlığı Orta Vadeli Plan ylül ayının 15'ine kadar, Maliye Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Planın yayınlanması Maliye Bakanlığı Bütçe azırlama Rehberi ve Yatırım Programı azırlama Rehberi ylül ayının 15'ne kadar, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini yönlendirmek amacıyla Bütçe Çağrısı ve Bütçe azırlama Rehberi Maliye Bakanlığınca; Yatırım Programını hazırlama sürecini yönlendirmek için Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı azırlama Rehberi ise Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanır. Maliye Bakanlığı Kurumun Bütçe Tavan rakamlarının belirlenmesi Bütçe azırlığı ile ilgili Genelge yayınlanarak arcama Birimlerine Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe azırlama Genelgesi Bütçe Teklif Formları ve k Formlar Temmuz Ayının ilk haftası sonuna kadar,arcama Birimlerinin Orta Vadeli Program,Orta Vadeli Mali Plan ve söz konusu cari ve yatırım bütçe rehberlerinde belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlamış oldukları ödenek tekliflerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına(SGDB) iletilir. 1 arcama Birimleri 1

2 1 arcama Birimlerinden gelen ödenek tekliflerinin konsolide edilmesi ve kurumun bütçe teklifinin oluşturulması Bütçe Teklif Tasarısı Bütçe Teklif rakamlarının e-bütçe sistemine girilmesi azırlanan Üniversite Bütçe Teklifinin Üst Yönetici imzasına sunulması ylül ayının sonuna kadar, uygun bulunan Üniversite Bütçe Teklifinin üst yazıyla Maliye Bakanlığı ve YÖK e, Yatırım Bütçe Tekliflerinin de aynı süre içinde Kalkınma Bakanlığına gönderimesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Maliye Bakanlığında cari bütçe, Kalkınma Bakanlığında yatırım bütçesi görüşmelerinin yapılması Rektör azırlanan Üniversite Bütçe Teklifi Maliye Bakanlığında tasarılaşır. Bütçe Kanun Tasarısı ve Kesin esap Üniversite tarafından TBMM ye, Maliye Bakanlığına ve YÖK e gönderilir Bütçe Tasarısı Mali Yılbaşından en az 75 gün önce (17 kim e kadar) Maliye Bakanlığınca hazırlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile milli bütçe tahmin raporu, Bakanlar Kurulu tarafından TBMM ye sunulur. 2 2

3 2 TBMM, Bütçe Kanun Tasarısını görüşür ve oylayarak kabul eder. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu süresinde yayınlanıyor mu? Maliye Bakanlığınca Geçici Bütçe hazırlanır. Bilgi Yazısı Mali Yılbaşından önce,merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Cumhur Başkanı tarafından imzalanır ve Resmi Gazete de yayımlanır. 3

4 2) BÜTÇ RVİZ SÜRCİ Muhasebe İşlem Fişi Ödenek kleme Formu arcama Birimlerince Ayrıntılı Finansman Programında yer alan ödeneklerin programlanan dönemden önce kullanılması için gerekçeleri ile birlikte revize talebinde bulunulması Muhasebe Birimi Personeli Revize talebi icmal değişikliği oluşturuyor mu? kleme Cetveli Bütçede fonksiyonları aynı olan tertipler arasında aktarma yapılması Revize talebinin e-bütçe sistemine girilmesi Revize işleminin e-bütçe sistemine girilmesi Revize talep yazısının BÜMKO ya bildirilmesi Revize cetveli hazırlanarak Üst Yöneticinin onayına sunulması Uygun bulunan revize talebinin BÜMKO tarafından onaylanması Onay Cetveli Onaylanan Revize Cetvelinin e- bütçe sisteminde de onaylanması BÜMKO tarafından onaylanmış revize talebinin e-bütçe sistemine tertip düzeyinde girişinin yapılması Ödenek Gönderme işleminin gerçekleştirilmesi Bilgi Yazısı Revize edilen Ayrıntılı Finansman Program Cetvelinin Sayıştay, BÜMKO ve Muhesabat Genel Müdürlüğüne ve ilgili arcama Birimine 7 gün içinde 4

5 3) BÜTÇ GLİRLRİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Bilimsel Araştırma Projeleri birimlerinin göndermiş olduğu gelir döküm cetvelinin alınması say2000i sisteminde muhasebeleştirilmesi Muhasebe Yetkilisine 5

6 4) ÖDNK AKTARMA arcama birimince ödenek ihtiyacının ortaya çıkması Ödenek aktarma talep yazısı Maliyet hesabı Aktarma talebinin gerekçesi ve maliyet hesabı yapılarak SGDB na arcama Yetkilisi Aktarma talebinin değerlendirilmesi Aktarma talebi aktarılacak tertibin başlangıç ödeneğinin %20'sini geçiyor mu? İşlemin -Bütçe sistemine kaydedilerek formların oluşturulması Aktarma talebinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne Aktarma cetveli azırlanan aktarma cetvelinin Rektör onayına sunulması Bütçe işlemi talebinin e- bütçe sistemine girilmesi Rektörlük onayının ardından aktarma işleminin e-bütçe sisteminde onaylanması Talep yazısının Maliye Bakanlığı BÜMKO ya Ödenek gönderme belgesi Ödenek gönderme belgesinin düzenlenmesi Aktarma İşlem Formunun Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına Maliye Bakanlığınca uygun bulunan aktarma işlemi için tenkis belgesi düzenlenmesi ve e-bütçe sisteminde onaylanması Ödenek gönderme belgesinin düzenlenmesi 6

7 5) ÖDNK GÖNDRM Revize, Aktarma, Serbest Bırakma, Ödenek kleme, Gelirli Ödenek Kaydı,Gelir Fazlası Ödenek Kaydı, Likit Karşılığı Ödenek Kaydı gibi işlemlerin sonucunda Ödenek Gönderme ihtiyacının ortaya çıkması arcama Yetkilisi Ödeme mri Belgesi Ödenek Gönderme işleminin,...yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa, bütçe tertibine, Ayrıntılı Finans Programına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluğu yönünden incelenmesi ata var mı? İlgili arcama Birimine Ödeme mri Belgesinin iade edilmesi Ödenek Gönderme İcmal Fişleri -Bütçe sisteminde Ödenek Gönderme seçeneğine ilgili tertip ve gönderilecek ödenek tutarı yazılarak Ödenek Gönderme Belgeleri İcmalinin oluşturulması Ödenek Gönderme Belgeleri İcmallerinin onaylanması için öncelikle Strateji Geliştirme Daire Başkanına daha sonra da Üst Yöneticiye sunulması Onaylanan Ödenek Gönderme İcmal Fişi, e-bütçe sisteminde de onaylanması 1 7

8 1 Muhasebe İşlem Fişi Ödenek Gönderme Belgesinin e-bütçe sisteminde düzenlenmesi ve sistem üzerinden Muhasebat Genel Müdürlüğüne Ödenek Gönderme Belgesinin muhasebe işlem fişlerinin Say 2000i sisteminde oluşturulması ve çıktı alınması (2 nüsha) Muhasebe İşlem Fişlerinin imzalanması ve onay için Muhasebe Yetkilisine Devlet Bütçe Uzmanı Muhasebe Yetkilisi tarafından imzalanan fişlerin yevmiye dosyasına konulması Vezne Görevlisi 8

9 6) TNKİS Tenkis Belgesi Düzenleme Talebi İlgili harcama biriminin düzenlenmiş ve e-bütçe sistemi üzerinden onaylanmış olan Ödenek Gönderme Belgesinin mali yıl içinde iptalini sağlayan Tenkis Belgesi düzenlenmesi talebinin alınması arcama Yetkilisi Tenkis Belgesi -bütçe sisteminden Tenkis Belgesi düzenlenmesi İcmal Fişi -bütçe sisteminde tertip düzeyinde ödenek girişleri yapılarak icmal fişlerinin oluşturulması Tenkis İcmal Fişlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından imzalanması ve Rektör onayına sunulması Strateji Geliştirme Daire Bşk. Onaylanan Tenkis İcmal Fişlerinin e-bütçe sisteminde onaylanarak sistem üzerinden Muhasebat Genel Müdürlüğüne Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından e-bütçe üzerinden ödeneğin Muhasebe İşlem Fişi say2000i sisteminden ilgili Muhasebe İşlem Fişlerinin oluşturulması ve çıktılarının alınması (2 nüsha) Tenkis ile ilgili Muhasebe İşlem Fişlerinin Muhasebe Yetkilisince imzalanması 9

10 7) GLİR FAZLASI ÖDNK KLM Muhasebe İşlem Fişi Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli B Cetvelinde tahmini gelir tutarlarını aşan gelirin gerçekleşmesi Muhasebe Birimi Personeli arcama birimince gelir fazlası ödenek talebinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi B Cetveli ile A Cetveli karşılaştırılarak gelir fazlası tutarın kontrol edilmesi Tutarsızlık var mı? Gerekçesi ile harcama birimine iade edilmesi Gelir Fazlası kleme Cetveli Bütçenin (B) işaretli Gelir Cetveline Öz Gelir kaydı,(a) işaretli Gider Cetveline de Gelir Fazlası Ödenek kaydı yapılarak formların hazırlanması azırlanan Gelir Fazlası kleme Cetvelinin Rektör onayına sunulması Rektör onayını müteakip, e- bütçe sisteminde gelir fazlası ödenek ekleme işleminin onaylanması Ödenek gönderme işleminin gerçekleştirilmesi Bilgi yazısı Onaylanan Gelir Fazlası Ödenek Cetvelinin 7 iş günü içinde Sayıştay Başkanlığı, BÜMKO, Muhasebat Genel Müdürlüğü ne 10

11 8) GLİRLİ ÖDNK KLM Banka Dekontu Gelirin (şartlı bağış, kaynak transferi vb.) tahsil edilmesi Muhasebe İşlem Fişi Gelirin ilgili gelir koduna alınarak say2000i sisteminde muhasebeleştirilmesi Gelirli ödenek kaydı işleminin e-bütçe sisteminde B işaretli gelir cetveline öz gelir kaydının, A işaretli gider cetveline ödenek kaydının yapılarak gerçekleştirilmesi Ödenek kleme Formu Ödenek kleme Cetveli Gelirli ödenek ekleme formlarının hazırlanması ve Rektör onayına sunulması Onay Cetveli Rektörlük onayından sonra e-bütçe sisteminde onayın yapılması Ödenek gönderme işleminin gerçekleştirilmesi Bilgi Yazısı Sayıştay, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğüne onay formlarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 11

12 9) AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatının yayınlanması ile Ayrıntılı Finansman Programının (bütçede tefrik edilmiş olan ödeneklerin tertipleri itibariyle aylara göre dağılımını ile gelir ve net finansmanın gerçekleşme hedeflerini gösteren) hazırlıklarına başlanması Ayrıntılı Finansman Programı Teklif Cetvelleri arcama Birimleri bütçelerinde yer alan ödeneklerin aylara dağılımını gösteren Ayrıntılı Finansman Programına ilişkin tekliflerin istenmesi arcama Birimi arcama Birimlerinden gelen Ayrıntılı Finansman programına ilişkin tekliflerin konsolide edilerek Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanması Ayrıntılı Finansman İcmal Cetveli -bütçe sisteminde Ayrıntılı Finansman İcmal Cetveli Teklifi hazırlanarak sisteme girişlerin yapılması Ayrıntılı Finansman İcmal Cetveli Teklifinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne (BÜMKO) BÜMKO tarafından icmal düzeyinde e-bütçe sisteminde onaylanan Ayrıntılı Finansman Programının birim bütçeleri düzeyinde dağılımının yapılması Onaylanan Ayrıntılı Finansman Programı hakkında arcama Birimlerinin bilgilendirilmesi Bilgi Yazısı -bütçe sisteminde ödenek gönderme belgesi ile ödeneklerin kullanılabilir (serbest) hale getirilmesi 12

13 10) SRBST BIRAKMA Serbest Bırakma Talep Yazısı İlgili harcama biriminden ödeneğin serbest bırakılması ile ilgili talep yazısının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na iletilmesi arcama Yetkilisi arcama biriminin talep yazısının incelenmesi Serbest Bırakma işleminin bütçe uygulama talimatına uygunluğunun tespit edilmesi Uygun mu? İlgili arcama Birimine, Serbest Bırakma Talep Yazısının iade edilmesi Serbest bırakma talebinin e- bütçe sistemine girişinin yapılması arcama biriminin serbest bırakma talebinin gerekçeleri ile birlikte Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne (BÜMKO) bildirilmesi Muhasebe İşlem Fişi BÜMKO tarafından onaylanan serbest bırakma işleminin say2000i sisteminde muhasebeleştirilmesinin yapılması -bütçe sisteminden ödeneğin Bilgi Yazısı Onaylanan serbest bırakma işleminin, ilgili harcama birimine bildirilmesi 13

14 11) LİKİT KARŞILIĞI ÖDNK KLM Bütçe Teklif Tasarısı azırlanan Üniversite Bütçe Teklifinin üst yönetici imzasına sunulması Strateji Geliştirme Daire Başkanı ylül ayının sonuna kadar,uygun bulunan Üniversite Bütçe Teklifi üst yazıyla Maliye Bakanlığı ve YÖK e Rektör Yatırım Bütçe Tekliflerinin de aynı süre içinde DPT ye Maliye Bakanlığında cari bütçe, DPT de yatırım bütçesi görüşmelerinin yapılması azırlanan Üniversite Bütçe Teklifinin Maliye Bakanlığında tasarılaşması Bütçe Tasarısı Bütçe Kanun Tasarısı ve Kesin esabın Üniversite tarafından TBMM ye,maliye Bakanlığına ve YÖK e Mali Yılbaşından en az 75 gün önce(17 kim e kadar) Maliye Bakanlığınca hazırlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile milli bütçe tahmin raporunun Bakanlar Kurulu tarafından TBMM ye sunulması TBMM tarafından Bütçe Kanun Tasarısı görüşülmesi ve oylanarak kabul edilmesi 1 14

15 1 Bilgi Yazısı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu süresinde yayınlanıyor mu? Maliye Bakanlığınca Geçici Bütçe hazırlanması Mali Yılbaşından önce, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması ve Resmi Gazetede yayımlanması 15

16 12) LİKİT KARŞILIĞI ÖDNK KAYDI Muhasebe İşlem Fişi Bankaya yatırılan gelirin muhasebeleştirilmesi Muhasebe Birimi Personeli Ödenek kleme Formu Ödenek ihtiyacının ortaya çıkması halinde Likit Karşılığı Ödenek kaydı işleminin e-bütçe sistemine girilmesi kleme Cetveli Bütçenin (F) İşaretli Finansman Cetvelinde belirtilen ödenekleştirilmeyen finansman karşılıkları ile gerçekleşen finansman fazlalığı karşılığı olarak mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek kaydı yapılarak Likit Karşılığı Ödenek kleme Cetveli hazırlanması Onay Cetveli azırlanan Likit Karşılığı Ödenek kleme Cetvelinin üst yönetim onayına sunulması Rektörlük onayı geldiğinde,(b) işaretli Gelir Cetveline Öz gelir kaydı, (A) işaretli Gider Cetveline de Likit Karşılığı Ödenek kaydının e-bütçe sisteminde onaylanması -bütçe sisteminden ödenek Bilgi Yazısı Onaylanan Likit Karşılığı Ödenek kleme Cetvelinin 7 iş günü içinde Sayıştay Başkanlığı, BÜMKO ve Muhasebat Genel Müdürlüğü ne 16

17 B. İÇ KONTROL V ÖN MALİ KONTROL ŞUB MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞMASI C. 1) ÖN MALİ KONTROL 1.1) ÖN MALİ KONTROL İÇİN YAPILAN İLK İŞLMLRİN İŞ AKIŞ SÜRCİ Mal veya izmet Alımlarında TL nin, Yapım İşlerinde TL nin ve 2013 yılı için belirlenen 21/f limiti üzerindeki alımlarda taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrolü için teslim alınması Mal veya izmet Alımı / Yapım İşi ihale işlem dosyası kontrol listesine göre 10 iş günü içerisinde kontrol edilmesi Uygun görüş verilecek mi? Gerekçesi ile ilgili birime iade edilmesi Uygun görüş yazısının hazırlanması vrak kaydının alınması ve ilgili birime 17

18 1.2) SYAAT KARTLARI ÖN MALİ KONTROLÜ Birimlere seyahat kartı verilecek personelin belirlenmesine ilişkin yazının Birimlerden seyahat kartı verilecek personelin isim listesinin teslim alınması Gelen talep yazılarının değerlendirilmesi Uygun görüş verildi mi? Gerekçesi ile ilgili birime iade edilmesi Uygun görüş verilen personel listesinin oluşturulması Listenin Strateji Geliştirme Daire Bşk. onayına sunulması İlgili birimlere dağıtılması 18

19 2) İÇ KONTROL 2.1) AB PROJ ÖDMLRİ KONTROLÜ Proje Yürütücüsü tarafından proje numarası müracaatının alınması Proje için banka nezdinde özel hesap açtırılması Muhasebe Yetkilisi esap numarasının Bilimsel Araştırma Projeleri birimine ve Proje Yürütücüsüne bildirilmesi Proje karşılığı döviz tutarının ilgili proje hesabına Avrupa Birliği tarafından yatırılmasının takibi Bankadan tutarın yatırıldığına dair dekontun alınması Vezne Görevlisi Say2000i sisteminde proje numarası verilmesi Aktarma tarihinde döviz tutarının ilgili bankanın döviz alış kuru üzerinden Proje Özel esabına kaydedilmesi Muhasebe İşlem Fişi (MİF) ve ekinde yer alan ödeme veya mahsup evraklarının BAP birimi tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 1 19

20 1 vrakların kontrol edilmesi ksik / ata var mı? Gerekçesi ile BAP birimine iade edilmesi İlgili projeye ait ödemenin say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe yetkilisinin onayına sunulması Onaylandı mı? Say2000i sisteminde onaylanması Gerekçesi ile BAP birimine iade edilmesi Döviz gönderme belgesi düzenlenerek bankaya Bankadan ödemenin yapıldığına ilişkin dekontun alınması Vezne Görevlisi Ödemenin say2000i sisteminde proje hesabından düşülmesi 20

21 2.2) TÜBİTAK ÖDMLRİ TÜBİTAK tan gelen proje bazında hesap açma isteminin işleme koyulmak üzere dosyalanması Proje bazında banka hesabı açılması için bankaya talimat yazılması Muhasebe Yetkilisi Bankadan hesap açıldığına dair yazının alınması Açılan banka hesap numaralarının TÜBİTAK a bildirilmesi Proje numarasının, banka hesap numarası ile birlikte say2000ii sisteminde tanımlanması BAP Birimi tarafından hazırlanan Muhasebe İşlem Fişinin (MİF) teslim alınması MİF ve ekinde ödeme ve mahsup evraklarının kontrol edilmesi ksik var mı? 1 Gerekçesi ile BAP Birimine iade edilmesi 21

22 1 TÜBİTAK tan farklı zamanlarda proje hesabına transfer edilen tutarı projenin banka hesap numarasına kaydetmek suretiyle say2000i sisteminde emanet hesap, yevmiye numarası ve tarihi oluşturulması Vezne Görevlisi MİF üzerine proje emanet yevmiye tarih ve numarası ile banka hesap numarasının yazılması MİF nin say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisine sunulması Onaylandı mı? Gerekçesi ile BAP Birimine iade edilmesi BAP Birimi say2000i sisteminde onaylanması TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminde (TTS) onaylanması 2 22

23 2 Ödeme yapılacak mı? Ödemesiz MİF (avans iadesi) var mı? Onaylı MİF in ödeme tutarını gösteren banka listesinin (gönderme emri) say2000ii sisteminden alınması Listede transferi yapılacak tutarın makbuz karşılığında bankaya 3 Vezne Görevlisi Avans iadelerinin ilgili proje hesabına yatırılıp yatırılmadığının banka ekstresinden kontrol edilmesi Vezne Görevlisi Doğru hesaba yatırılmış mı? 3 Doğru hesaba aktarmak için say2000i sisteminde Virman Muhasebe İşlem Fişi oluşturulması ve kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması Vezne Görevlisi say2000i sisteminde onaylanması Onaylı MİF nin ödeme tutarını gösteren banka listesinin (gönderme emri) say2000i sisteminden alınması Listede transferi yapılacak tutarın makbuz karşılığında bankaya Vezne Görevlisi 23

24 3 MİF nin say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması Onaylandı mı? Gerekçesi ile BAP Birimine iade edilmesi say2000i sisteminde onaylanması TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminde (TTS) onaylanması BAP Birimi 4 24

25 4 Sonuçlanan projenin TTS ve say2000i sistemlerinde karşılıklı mizan kontrolünün yapılması (say2000i toplam emanet tutarı, banka mevcudu ile TTS banka mevcudu, proje bütçe raporu, harcanmayan tutarın karşılaştırılması) Fark var mı? Tutarsızlığın BAP Birimine bildirilmesi say2000i sisteminde emanet tutarının kapatılarak Ödeme MİF i oluşturulması ve kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması say2000i sisteminde onaylanması Onaylı MİF nin ödeme tutarını gösteren banka listesinin (gönderme emri) say2000i sisteminden alınması Listede transferi yapılacak tutarın makbuz karşılığında bankaya (banka hesabında kalan mevcut proje bakiyesinin TÜBİTAK hesabına iadesi) Vezne Görevlisi Kapatılan projenin banka bakiyesinin TÜBİTAK hesabına iade edildiğinin TÜBİTAK a yazıyla bildirilmesi 25

26 C) MUASB, KSİN SAP V RAPORLAMA ŞUB MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞMASI A. 1) BANKA KSTRLRİNİN GÜNLÜK KONTROLÜ Banka ekstrelerinin günlük olarak bankadan alınması Vezne Görevlisi say2000i sistemine girişi Vezne Görevlisi say2000i'den Günlük Kontrol esap Cetvelinin alınması ve kontrol edilmesi Vezne Görevlisi Fark var mı? Bankaca yapılan sehven ödeme olup olmadığının araştırılması Vezne Görevlisi Bankadan sehven yapmış olduğu ödemeyi düzeltmesinin talep edilmesi kstre ile say2000i sisteminin eşitlenmesi ve hesabın/ ekstrenin kapatılması Vezne Görevlisi 26

27 2) K DRS ÖDMLRİ arcama birimlerinden gelen ek ders ücreti ödemelerine ilişkin ödeme emirlerinin teslim alınması Ödeme emri ekinde yer alan Rektör onaylı görevlendirme listelerine göre öğretim elemanının ders yükünün kontrol edilmesi Bordrodaki ders saatleri ile karşılaştırılması ve personele ait kontrol unsurlarının gözden geçirilmesi Fark var mı? Ödeme mri Belgesi, bordro ve banka listesi tutarlarının karşılaştırılması Farkın giderilmesi veya evrakın düzeltilmesi için ilgili birime iade edilmesi Fark var mı? Muhasebe Yetkilisince ödeme emirlerinin ve banka listelerinin onaylanması Muhasebe Yetkilisi say2000i sisteminde onaylanması Ödeme için vezneye Gönderme emrinin düzenlenmesi Vezne Görevlisi Ödemenin yapılması 27

28 3) ARCIRA ÖDMLRİ arcama birimlerinden gelen Ödeme mri Belgesi (Kesin Ödeme) veya Muhasebe İşlem Fişinin (Avans) teslim alınması Ödeme mri Belgesi veya Muhasebe İşlem Fişi ve eklerinin kontrol edilmesi ksik / ata var mı? Gerekçesi ile birimine iade edilmesi say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması Onaylandı mı? say2000i sisteminde onaylanması Ödenmek üzere vezneye Muhasebe Yetkilisi 1 28

29 1 Gönderme emri ile bankaya iletilmesi Vezne Görevlisi Avans verilmesi halinde görevlendirmenin bitim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde mahsup (avans kapatma) işlemleri için ödeme emrinin teslim alınması Ödeme mri Belgesinin ve eklerinin kontrol edilmesi say2000i sisteminde avans bilgileri ile sorgulama yapılması Avanstan fazla harcama yapılmış mı? 3 Aradaki fark kişinin aynı hesabına yatırılmak üzere say2000ii sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması 2 29

30 2 Onaylandı mı? Gerekçesi ile birimine iade edilmesi Muhasebe Yetkilisi say2000i sisteminde onaylanması Ödenmek üzere vezneye Gönderme emri ile bankaya iletilmesi Vezne Görevlisi 3 İade var mı? Üniversite hesabına veya vezneye yatırılan say2000ii sistemine kayıt yapılarak Muhasebe İşlem Fişinin hazırlanması Muhasebe Yetkilisince onaylanması say2000i sisteminde onaylanması Vezne Görevlisi 30

31 4) İCRA NAFAKA İCRA V NAFAKA ÖDMLRİ Birimlerden icra yazılarının üst yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına İcra tutarının yardımcı defterdeki tutarla karşılaştırılarak kontrol edilmesi İcra dosyasının açılması İcranın ilgili icra dairesine Gerekli düzeltmenin yapılması ksik/ata olduğuna dair icra dairesinden yazı geldi mi? Muhasebe İşlem Fişi kesilmesi ve say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisi onayına sunulması say2000i sisteminde onaylanması Ödenmek üzere bankaya Vezne Görevlisi

32 2 1 Bankadan gelen dekontun kişiye ait icra dosyasına alınması İcra borcu kapandı mı? İlgili birimden icra borcu ödeneceğine dair yazının alınması İlgili birimden icra dairesinden gelen icra fekki kararının SGDB ye iletilmesi İcra dosyasının kapatılması 32

33 SNDİKA ÖDMLRİ Birimlerden ödeme evraklarının üst yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Tutarın yardımcı defterdeki tutarla karşılaştırılarak kontrol edilmesi ksik tutar veya evrak var mı? vrakların üçer nüsha fotokopilerinin alınması İlgili birimin bilgilendirilmesi ve evrakın temin edilmesi Muhasebe İşlem Fişi kesilmesi ve say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisi onayına sunulması say2000i sisteminde onaylanması Vezne Görevlisi Ödenmek üzere bankaya Bankadan gelen ödemeye dair dekontun birimlerden gelen sendika bordroları ile birlikte ilgili sendikaya üst yazı ile 33

34 KFALT ÖDMLRİ Birimlerden ödeme evraklarının üst yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Tutarın yardımcı defterdeki tutarla karşılaştırılarak kontrol edilmesi ksik evrak var mı? İlgili birimin bilgilendirilmesi ve evrakın temin edilmesi Ödeme listesi hazırlanması Ödeme listesinin Muhasebe Yetkilisi onayına sunulması Muhasebe İşlem Fişi kesilmesi ve say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisi onayına sunulması say2000i sisteminde onaylanması Vezne Görevlisi Ödenmek üzere bankaya Bankadan gelen ödemeye dair dekontun üst yazı ile Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığına Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 34

35 DPOZİTO V ARÇ İADLRİ Sağlık Kültür ve spor Daire Başkanlığından depozito iade talep formlarının dekontlar ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Tutarın say2000i sisteminden kontrol edilmesi ata var mı? İlgili birime iade edilmesi Muhasebe İşlem Fişi kesilmesi ve say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisi onayına sunulması say2000i sisteminde onaylanması Vezne Görevlisi Ödenmek üzere bankaya 35

36 5) İŞ AVANS V KRDİLRİ İş avans ve kredi evraklarının kaydının alınması vrakların kontrol edilmesi ksik / ata var mı? Gerekçesi ile birimine iade edilmesi say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisine sunulması Onaylandı mı? Gerekçesi ile birimine iade edilmesi say2000i sisteminde onaylanması Ödenmek üzere vezneye 1 36

37 1 Gönderme emri ile bankaya iletilmesi Vezne Görevlisi vrakın Yevmiye Zarfına koyulması Mutemet avansının 1 ay, kredi avansının 3 ay içerisinde ödenip ödenmediğinin takip edilmesi Vezne Görevlisi Alınan avans zamanında kapatıldı mı? Kişi borcu dosyasının açılarak işlem yapılması için ilgili memura sevk edilmesi Mahsup evrakının kaydedilmesi Borç Tahsili Süreci Mahsup evrakının kontrol edilmesi ksik / ata var mı? Gerekçesi ile birimine iade edilmesi say2000i sistemine kaydedilmesi 2 37

38 2 Muhasebe Yetkilisine sunulması Onaylandı mı? Gerekçesi ile birimine iade edilmesi say2000i sisteminde onaylanması Avans iadesi var mı? Üniversite hesabına veya vezneye yatırılan say2000i'e kayıt yapılarak Muhasebe İşlem Fişinin hazırlanması Vezne Görevlisi Muhasebe Yetkilisinin imzası say2000i sisteminde onaylanması vrakın Yevmiye Zarfına koyulması 38

39 6) KADRO İPTAL V İDASLARI Personel Daire Başkanlığından gelen Kadro İptal ve İhdas yazısının teslim alınması Kadro iptal ihdas cetvellerin 5 gün içinde ön mali kontrolünün yapılması ata var mı? Personel Daire Başkanlığına iade edilmesi Kontrol edilmiştir yazısının hazırlanması ve Personel Daire Başkanlığına 39

40 7) KSİN SAP AZIRLANMASI Maliye Bakanlığınca Kesin esap azırlanmasına ilişkin genelgenin Mart ayı içinde yayınlanmasının takip edilmesi Muhasebe Yetkilisi Kesin hesap formlarının Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce say2000i sisteminde oluşturulması Yönetim dönemi hesabı cetvelleri ile tutarlı mı? Bakanlar ve üst yöneticiler cetvelinin düzenlenmesi say2000i sisteminde gerekli düzeltmelerin yapılması Gider kesin hesap cetveli ile gelir kesin hesap cetveli açıklamalarının yapılması Kesinleşen Sayıştay ilamları uygulama sonuçları cetvelinin düzenlenmesi Taşınır kesin hesap cetvelleri ve taşınır kesin hesap icmal cetvellerinin düzenlenmesi 1 40

41 1 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne mutabakat sağlandıktan sonra ilgili bakan ve Rektör tarafından imzalanması Mayıs ayının on beşine kadar 4 nüsha halinde Maliye Bakanlığına teslim edilmesi Kesin hesap kanun tasarılarının TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığına Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kesin hesap kanun tasarısının Mali Yılbaşından en az 75 gün önce (17 kim e kadar) TBMM ye sunulmasının takip edilmesi Mali Yılbaşından önce, Merkezi Yönetim Kesin esap Kanununun Resmi Gazetede yayımlanmasının takip edilmesi 41

42 8) KİŞİ BORÇLARININ TAAKKUK V TASİLİ arcama birimlerinden fazla veya yersiz ödenen maaşlarla ilgili evrakın teslim alınması ve incelenmesi Zimmet tutarının belirlenmesi Kişi Borcu Dosyasının açılması ve gelen borç evrağına göre muhasebe işlem fişi düzenlenmesi 42

43 9) MAAŞ ÖDMLRİ arcama birimlerinden gelen personel ödemelerine ilişkin ödeme emirlerinin teslim alınması Personel maaş unsurlarındaki değişikliklerin say2000i sistemine girilmesi ve özet bordronun alınması Birim Mutemeti Özet bordronun birimlerden gönderilen ödeme emri ekinde alınan bordrolarla karşılaştırılması Fark var mı? Farkın giderilmesi veya evrakın düzeltilmesi için ilgili birime iade edilmesi Ödeme emri belgesinin say2000i sistemine kaydedilmesi ve işlem numarası alınması Muhasebe Yetkilisince ödeme emirlerinin ve banka listelerinin onaylanması say2000i sisteminde onaylanması Ödeme için vezneye Gönderme emrinin düzenlenmesi Ödemenin yapılması Vezne Görevlisi 43

44 10) MCBURİ İZMT BORÇLARI İlgili birimden gelen evrakın kontrol edilmesi ksiklik var mı? ksik evrakların tamamlanması Gerekli hesaplamaların yapılması ve zimmet çıkarılması İlgilinin bilgilendirilmesi Borçlunun taksitlendirme istemesi durumunda protokol hazırlanması Onay için protokol ve gerekli evrakların Rektöre sunulması Rektör onayının Sayıştay Başkanlığına Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayıştay Başkanlığından alınan görüşün Maliye Bakanlığına Onay verilmesi ile ilgilisine bildirilerek protokol imzalatılması 1 44

45 1 Ödemelerin takibi ve ilgili hesabın Döviz ve TL olarak muhasebeleştirilmesi (say2000i sisteminde) Kapanan dosya ve eksik taksitli dosyaların takibi Ödeme yapılıyor mu? Terkin edilmesi gereken dosyaların terkin edilmesi Vezne Görevlisi ukuk Müşavirliğine sevk edilmesi ukuki Yolla Alacak Tahsilatı Süreci 45

46 11) ÖDM MİRLRİNİN Mal / izmet / Yapım işi Ödeme mri Belgesinin alınması Ödeme belgesinin ön mali kontrol limiti üzerinde olup olmadığının kontrol edilmesi Limitin üzerinde mi? Ön Mali Kontrole tabi tutulup tutulmadığına bakılması Mal veya izmet Alımı / Yapım İşi ihale işlem dosyası kontrol listesine göre kontrol edilmesi ksik / ata var mı? Gerekçesi belirtilerek ata ve Noksan Bulunan Tahakkuk vrakı Listesi nin düzenlenerek, yetkili kişi tarafından imzalanıp ilgili birime say2000i sistemine kayıt edilmesi ve Muhasebe Yetkilisine sunulması Onaylandı mı? say2000i sisteminde onaylanması ve vezneye Gönderme emrinin düzenlenmesi ve bankaya Vezne Görevlisi 46

47 12) SAYIŞTAY SORGULARI Sayıştay tarafından ilgililere tebliğ edilen Sayıştay Sorgu Formlarının ilgililere dağıtılması Tebligat alındılarının Sayıştay Başkanlığı na Sorguda tahsil edilen tutar var mı? Sorumlular adına açılan kişilerden alacaklar hesabında muhasebeleştirilmesi Sayıştay Sorgularına 30 gün içerisinde cevap verilmesinin takip edilmesi Sayıştay ilamının teslim alınması Tazmin var mı? Takibin durdurulması Sorumlular adına kişi borcu dosyasının oluşturulması Kesinleşmiş Sayıştay ilamlarının ilgililerinden tahsilinin sağlanarak muhasebeleştirilmesi Sayıştay Başkanlığına Sayıştay ilamıyla ilgili yapılan tahsilatların bildirilmesi 47

48 13) SGK PRİMİ ÖDMLRİ İlgili ayın yardımcı defter kayıtlarının say2000i sisteminden dökümünün alınması Birimlerden yasal sürede gelmesi gereken prim bildirgeleri ile yardımcı defterdeki tutarların karşılaştırılması er prim bildirgesi için muhasebe işlem fişi düzenlenerek muhasebe kaydının yapılması Muhasebe Yetkilisinin imzası say2000i sisteminde onaylanması SGK ya ödenmek üzere vezneye Ödemeden sonra banka dekontu ve prim bildirgesinin dosyalanması 48

49 14) TAŞINIR İŞLMLRİ Yıl içinde harcama birimlerinden gerekli evrakların alınması Kontrol edilmesi vrakların say2000i sistemine girilmesi Yıl sonunda harcama birimlerinden Taşınır Yönetim esabı Cetvellerinin alınması Taşınır Yönetim esabı cetvellerinin muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırılması ve konsolide edilmesi Konsolide edilen cetvellerin onay için Muhasebe yetkilisine verilmesi Onaylanmış Taşınır Yönetim esabı cetvellerinin harcama birimlerine geri 1 49

50 1 Mali Yılı takip eden ay sonuna kadar harcama yetkilisi tarafından gönderilen onaylanmış Taşınır Yönetim esabı cetvelinin alınması Taşınır Konsolide Görevlisi arcama Birimleri tarafından gelen Taşınır Yönetim esabı cetvelleri doğrultusunda idarenin Taşınır Kesin esap Cetvelinin ve Taşınır Kesin esap icmal cetvelinin hazırlanması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı azırlanan Taşınır Kesin esap cetveli ve Taşınır Kesin esap icmal cetvelinin üst yöneticiye onaylatılması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs ayının 15 ine kadar Taşınır Kesin esap Cetveli ve Taşınır Kesin esap icmal cetvelinin Maliye Bakanlığı na, Sayıştay Başkanlığı na 50

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Talebin Başkanlık Yazı İşleri Birimince kayda alınıp

Detaylı

SÜREÇ EL KİTABI FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun Maddeleri

SÜREÇ EL KİTABI FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun Maddeleri SÜRÇ L KİTABI FİNANSAL KAYNAK YÖNTİMİ SÜRÇLRİ SK 07-03-19 20.12.2010 Rev 00 1/7 Sürecin Tanımı TÜBİTAK Proje Ödemeleri Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Strateji Geliştirme Daire Başkanı 07-03-19 Sürecin

Detaylı

SÜREÇ EL KİTABI. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4

SÜREÇ EL KİTABI. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4 SÜRÇ L KİTABI SK 07-03-19 27.09.2017 Rev 01 1/7 Sürecin Tanımı TÜBİTAK Proje Ödemeleri Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Strateji Geliştirme Daire Başkanı 07-03-19 Sürecin Amacı TUBİTAK Proje hesaplarının

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞI BÜTÇ AZIRLAMA İŞ AKIŞI Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı, Bütçe azırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı azırlama Rehberinin yayınlanması. Bütçe tahminlerini de içeren bütçe tekliflerinin

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI STRATJİK PLAN AZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.STR.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 Belediye Başkanı tarafından harcama birimlerine stratejik planın hazırlık çağrısının yapılması.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAP DÖNMİ CTVLLRİNİN AZIRLANMASI 2 GÜN Muhasebe döneminin sona ermesi ile Say2000i sistemi üzerinden ilgili yıl hesapları kapatıldıktan sonra işlemlere başlanır. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği esap

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 65.01.00-J1 Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması 1-Öğrencinin Dilekçesi 2-İlgili Birimin Yazısı 3-Dekont 2 65.01.00-J2 Gelirlerden Red ve İade nin Yapılması 1-İlgili Birimin Yazısı 2-Alacaklının

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. Sıhhi İzin Dönüşü 2 Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. azırlanan üst yazıya Rektörlük Makamından gelen rapor olurunun ek yapılması. 3 2 azırlanan üst yazı ve ekinin kontrol

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 911.MKH.BİT/F01 1 / 10 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 911.MKH.BİT/F01 2 / 10 Adı sında 1 2 Üniversite bütçesinden yapılacak ödemelerin muhasebeleştirilmesi Bütçe dışı proje ödemelerinin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin ilgili Proje Koordinatörlüğünden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Eksikliği görülebilecek ve ya iç kontrol

Detaylı

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK Süreç No: 82.01-1 Bütçe çağrısının ve Bütçe Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanması Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen

Detaylı

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE GİDERLERİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Yetkililerin İmzası tam mı? Mevzuatta

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1-Dekont 1 Gelirlerin Tahakkuk,Takip ve Tahsilatının Yapılması 2-İlgili Birimin Yazısı 3-AFP 1-İlgili Birimin Yazısı 2 Gelirlerden red ve iade işlemlerinin Yapılması 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont, Harcama

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ömer alisdemir Üniversitesi Mal, hizmet ve yapım işleri kontrolü ve muhasebeleştirilmesi TOPLAM SÜR 2 iş günü İŞ SÜRCİ arcama Birimi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi mal, hizmet,yapım işleri ile doğrudan

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Bir önceki yıl yapılan harcamaların tüm tertip kodlarına göre hesaplanması

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Bir önceki yıl yapılan harcamaların tüm tertip kodlarına göre hesaplanması Ömer alisdemir Üniversitesi İLTİŞİM FAKÜLTSİ Alma Birimi Bütçe Planlama işlemleri TOPLAM SÜR gün 6 İŞ SÜRCİ Rektörlük Makamının Mali Yıl Bütçe azırlık çalışmalarıyla ilgili yazının alınması Bir önceki

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ömer alisdemir Üniversitesi ğitim Bilimleri nstitüsü Akademik ve İdari Personel meklilik İşleri TOPLAM SÜR 1 saat 2 İŞ SÜRCİ mekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten sonra ayrılış tarihini

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı Sayfa No : 1/17 Ali YÜKSEL Daire Başkanı Şube Müdürü Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine

Detaylı

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI 841.02.00.00 843.05.05.00 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ SUNUM SÜRECİNDE 1 2 3 4 5 6 Performans

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri HİZMET STANDARTLARI FORMU/TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. Ömer alisdemir Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı,

Detaylı

SÜREÇ EL KİTABI. Sürecin Amacı

SÜREÇ EL KİTABI. Sürecin Amacı SÜRÇ L KİTABI SK 07 02-09 20.12.2010 Rev 00 1/7 Sürecin Tanımı Tahakkuk Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 07-02-09 Sürecin Amacı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yolluk,

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü tarafından Muhasebata Gönderilen ödenek işlemlerine ilişkin Olarak say2000i sistemine kayıtların düşmesi Say2000i sistemi

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ VEZNE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ VEZNE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI VZN İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.TS.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 Vatandaşın tahakkuk etmiş borcunu ödemek üzere sicil veya makbuz ile vezneye gelmesi. Tahsildar tarafından

Detaylı

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır BİRİM : ĞİTİM FAKÜLTSİ ŞMA ADI: MAAŞ İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI er ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır arcama

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Görev Tanımı Dairesi Bütçe ve Performans Programı -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Bütçe Hazırlama Rehberi, Orta Vadeli

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır.

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. Ömer alisdemir Üniversitesi Bor alil Zöhre Ataman eslek Atanan Personel İşlemleri 25 Dk. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. 0

Detaylı

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır

Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır BİRİM : ĞİTİM BİLİMLRİ FAKÜLTSİ ŞMA ADI: MAAŞ İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI er ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi OSANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ ÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Kayıt ve Kontrol Devir Alma Yoluyla Giriş İşlemi TOPLA SÜR 3 gün 40 SORULULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ ın alınacağı kurum/birime taşınır istek yazısının gönderilmesi

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ömer alisdemir Üniversitesi Red- iade talep yazıları TOPLAM SÜR İŞ SÜRCİ Birimlerden iade talebi gelir. 49 arçlar Kanunu Red ve iade talep yazıları eki belgelerle birlikte incelenir, ilgili alındıya istinaden

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU Tüm Birimler Harcama Yetkililiği Gerçekleştirme Görevliliği Muhasebe Yetkililiği Taşınır Konsolide Görevliliği -Ödenek üstü harcama yapılması, -Ödeneklerin etkili, ekonomik

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ömer alisdemir Üniversitesi arcama Birimlerinden Gelen Taşınır İşlem Fişlerinin Kontrolü TOPLAM SÜR 26 dk İŞ SÜRCİ arcama Birimleri Devir Bağış Terkin, urda Taşınır İşlem Fişlerinin Teslim Alınması vrak

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 602.07.07.00 841.02.00.00 843.05.05.00 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 9. ve 60. Maddesi 1-TBMM 1 Performans Programının Hazırlanması

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU Kasım - 2013 BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe ve Performans Programı Faaliyetleri HİZMETİN ADI LİKİT KARŞILIĞI

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

SÜREÇ EL KİTABI. 1 Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri

SÜREÇ EL KİTABI. 1 Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri SÜRÇ L KİTABI SK 08 03-51 17.11.2017 Rev 02 1/16 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma ü 08-03-51 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Üniversitemizin

Detaylı

KESİN HESAP HAZIRLAMA TALİMATI

KESİN HESAP HAZIRLAMA TALİMATI SAYFA NO : 1/5 İlgili Birim / Sahibi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü İlgili Kanun/Yönetmelik/Yönerge-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı

GÖREVLENDİRMELER VE İZİNLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ BİLGİSİ GÖREVLENDİRME SÜRECİ

GÖREVLENDİRMELER VE İZİNLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ BİLGİSİ GÖREVLENDİRME SÜRECİ GÖRVLNDİRMLR V İZİNLR ŞUB MÜDÜRLÜĞÜ SÜRÇ BİLGİSİ GÖRVLNDİRM SÜRCİ 39. Maddesi Uzun süreli yurtdışı görevlendirme mi? A 39. Maddesi Kısa süreli yurtiçi-yurtdışı görevlendirme mi? B 33. Maddesi Yurtdışında

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Tübitak proje yürütücüsü tarafından alımı yapılan dayanıklı taşınırların sayımının yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Tübitak proje yürütücüsü tarafından alımı yapılan dayanıklı taşınırların sayımının yapılması. Ömer alisdemir Üniversitesi İARLIK FAKÜLTSİ Tübitak Yoluyla Giriş İşlemi TOPLA SÜR 35 SORULULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Tübitak proje yürütücüsü tarafından alımı yapılan dayanıklı taşınırların sayımının yapılması.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Hizmetin Adı İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI TAHSİLATLAR BİRİMİ GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.10/01.01 YAZAR KASA FIŞI İLE PARA TAHSILAT Mal veya Hizmet Karşılığı Ücretin Alınması Ticari Mal Ticari Mal Ücreti mi? Hizmet

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ BİRİM: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı HASSAS GÖREVLER LİSTESİ Sıra no Hassas Görevler Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler 1 SGK İşlemleri 2 İcra İşlemleri 1. İdari

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ARŞİV VE TASNİF İŞLEMLERİ 1-Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Belgeleri ile yapılan Tahsilat ve Diğer Muhasebeleştirme Belgelerinin Kurumsal Bazda Yevmiye sırasına göre

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 2016 Üniversitemizde Yürütülen Projeler ve Destekleyen Kuruluşlar PROJELER DESTEKLEYEN KURULUŞ BAP TUBĠTAK AB SAN-TEZ DĠĞER KURUMLARCA DESTEKLENEN PROJELER

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLÜNİVERSİTESİ BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İŞLEMLERI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLÜNİVERSİTESİ BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İŞLEMLERI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLÜNİVERSİTESİ BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İŞLEMLERI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Daire Başkanlığınca yerine getirilecek

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen debiyat Fakültesi Devir Yoluyla Taşınır Mal Çıkışı TOPLAM SÜR 28 dk İŞ SÜRCİ Gerçekleştirme Görevlendirmesi BYS den gelen Taşınır istek belgesi arcama Yetkilisinin onayı alındıktan sonra ayniyat birimine

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yatay geçiş kontenjanı ve takviminin hazırlanması için resmî yazı gelmesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen en

Detaylı

Rektörlük Makamı oluru ile eğitmen olarak başlatılan kişiye ait belgelerin S.K.S.D.Bşk.lığına gönderilmesi. olurun alınabilmesi

Rektörlük Makamı oluru ile eğitmen olarak başlatılan kişiye ait belgelerin S.K.S.D.Bşk.lığına gönderilmesi. olurun alınabilmesi EĞİTMEN ALIM VE PUANTAJ YAPIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI Yüksekokulumuzda Yüksekokul Müdürlüğünün, Alınması düşünülen faaliyet gösteren öğrenci kulüplerin yapmış olduğu eğitmenler ile ilgili kulüplerinin, çalışmalarını

Detaylı

İş Akış Şeması. İlgili makam onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirme ile verilen görev yerine getirilir.

İş Akış Şeması. İlgili makam onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirme ile verilen görev yerine getirilir. T.C. ANKARA ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DAİR BAŞKANLIĞI YOLLUK İŞLMLRİ İŞ AKIŞ SÜRCİ 1. 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu Faaliyet İle İlgili Mevzuat: 2. 6245 sayılı harcırah kanunu

Detaylı

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2015 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012)

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012) B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ

Detaylı

İslami İlimler Fakültesi Tahakkuk ve Satın Alma Birimi

İslami İlimler Fakültesi Tahakkuk ve Satın Alma Birimi Ömer alisdemir Üniversitesi Birimi k Ders Ödeme İşlemleri TOPLAM SÜR 1 gün 6 saat İŞ SÜRCİ er dönem başı bölümlerden üst yazı ile Ders Dağılım Çizelgesinin alınması, Ders Programı, Fakülte kurul kararı

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yatay geçiş kontenjanı ve takviminin hazırlanması için resmî yazı gelmesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen en

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE 1 841010100 841010300 841020100 841020200

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Mali İşler Birimi)

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Mali İşler Birimi) BÜLNT CVİT ÜNİVRSİTSİ UYGULAMALI BİLİMLR YÜKSKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması DOĞRUDAN TMİN İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT Birimlerden teknik şartnameleri ile birlikte gelen satınalma talepleri

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Ömer alisdemir Üniversitesi Akademik Personel Görev Süresi Uzatma (ÖYP) 47 Anabilim Dalı Başkanlıkları ÖYP öğrencileri için Görev Süresi Uzatma Formunun Anabilim Dalı Başkanlığından gelmesi. Gelen evrakın

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Niğde Üniversitesi ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ İŞİN İŞİN ADI ADI Atanan n Atanan Kuruma Personel Başlama İşlemleri İşlem Süreci TOPLAM SÜR 4 32 Dakika Dk. İŞ SÜRCİ Personel İşleri Personel Daire ndan ilgili

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı