2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER VİZYON YAYINLARI. Hazırlayan: İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü MEVZUAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER VİZYON YAYINLARI. Hazırlayan: İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü MEVZUAT"

Transkript

1 2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER Hazırlayan: İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü MEVZUAT

2 (2015) I. DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER Aylık Maaş Katsayısı KATSAYILAR ( ) ( tarihli ve sayılı R.G. yayınlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme; ( tarih ve sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Md. Genelgesi) Çeşidi Kanuni Dayanağı Aylar Tutarı (TL) Taban Aylık Katsayısı (Taban Aylık Gösterge x 1000) 657 s.k. md.36, 37, 43, 64, 67, 68, ; 418 s. KHK md. 2; 527 s. KHK md.28, 657 s. K. md. 154; 375 s. KHK md 1.; 433 s. KHK md. 11; 527 s. KHK md. 28, Yan Ödeme Katsayısı 657 s. K. md. 213 den sonraki Ek md., 570 s. KHK md. 9; Özel Hizmet Tazminat Tavanı (9.500 x Katsayı) Kıdem Aylığı (Yıl x 20 Gösterge) 657 s. K. md. 213 den sonraki Ek md., 570 s. KHK md. 9, 657 s. K. md. 154, 375 s. KHK md.1., 433 s. KHK md. 11, 527 s. KHK md. 28, 94/6302 s BKK Ocak- Haziran 0, Temmuz-Aralık Ocak-Haziran 1,24144 Temmuz-Aralık Ocak-Haziran 0, Temmuz-Aralık Ocak-Haziran 753,42 Temmuz-Aralık 25 yıl ve fazlası 20 için azami 500 DEVLET MEMURLARINA YAPILAN SOSYAL YARDIMLARI ( ) ( tarih ve sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Md. Genelgesi) Çeşidi Kanuni Dayanağı Aylar Tutarı Aile Yardımı Ocak-Haziran 169, s.k.md ; 375 s KHK md.10; 527 s. KHK md.28; (2.134 x Maaş Katsayısı) Temmuz-Aralık Çocuk Yardımı - 7 yaş ve üzeri Ocak-Haziran 19, s.k.md ; 375 s KHK md.10; 527 s. KHK md. 28; (250 x Maaş Katsayısı) Temmuz-Aralık Çocuk Yardımı 0-6 yaş-72 nci ay dahil (500 Ocak-Haziran 39, s.k.md ; 375 s KHK md.10; ; 527 s. KHK md. 28; x Maaş Katsayısı) Temmuz-Aralık Doğum Yardımı Ocak-Haziran 198, s. K. md. 207; 527 s. KHK md. 28; (2500 x Maaş Katsayısı) Temmuz-Aralık Eş ve Çocuk Ölümü (9500 Ocak-Haziran 753, s. K. md. 208, 562 s. KHK md. 4; 527 s. KHK md. 28; Ölüm x Maaş Kat.) Temmuz-Aralık Yardımı Memurun Ölümü (9500xMaaş Kat.)x s. K. md. 208, 562 s. KHK md. 4; 527 s. KHK md. 28; Ocak-Haziran 1.506,84 Temmuz-Aralık FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( ) (26 Aralık 2014 tarihli ve sayılı mükerrer R.G. yayınlanan 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (K) Cetveli) Fazla Çalışma Saat Ücreti (657 s. K. md.178) Zabıta-İtfaiye ile Kadrolu Koruma ve Güvenlik Personeline Ödenecek Azami Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Konusu Azami Ödenecek Tutarı (TL) Genel 1,63.- Büyükşehir ve İl Belediye Bşk. ile birlikte çalışanlar (ayda 90 saati aşamaz) 1,71.- Nüfusu e kadar olan olanlar için 217,00.- Nüfusu den e kadar olanlar için 233,00.- Nüfusu den e kadar olanlar için 258,00.- Nüfusu den e kadar olanlar için 291,00.- Nüfusu den e kadar olanlar için 347,00.- Nüfusu den fazla olanlar için 403,00.- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içindekiler için 403,00.- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 536,00.- Not: Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasında Büyükşehir sınırları içerisindeki belediyeler, içinde bulundukları Büyükşehir nüfusuna tabidir. Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz. Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri; a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince, b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde, c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince, d) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir. 8 Pratik Bilgiler

3 YURTİÇİ HARCIRAH ÖDEMELERİ ( ) Kanuni Dayanağı Ek Gösterge/Derece Tutarı (TL) 6245 s. K. md.33, (26 Aralık 2014 tarihli ve sayılı mükerrer R.G. yayınlanan 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H Cetveli) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunanlar (*) 43,00 Ek göstergesi 5800 (dahil) (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 40,00 Ek göstergesi 3000 (dahil) (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 37,50 Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 33,00 Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 32,00 Genel olarak belediye başkanlarının harcırahı 43,00 (*) 6245 s. K 33/b maddesine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır. Yani 43,00 x 1,3 = 55,90 Not: 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı esas alınır. Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar Kadro derecesi 1-4 olanlar 13,00 Kadro derecesi 5-15 olanlar 12,50 KKTC YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK HARCIRAHLAR ( ) ( tarih ve sayılı R.G. de yayınlanan 2014/7128 sayılı BKK) Görev Unvanı/Kadro Derecesi Gündelik Miktarı (TL) YÖK Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Başbakanlığa Bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, Merkezde Sürekli Görevle Bulunanlar Dışındaki Büyükelçiler 114,65 Aylık/Kadro Derecesi 1 olanlar 98,30 Memur ve Hizmetlilerden Aylık/Kadro Derecesi 2-4 olanlar 81,90 Aylık/Kadro Derecesi 5-15 olanlar 65,55 YURTDIŞI HARCIRAH ÖDEMELERİ ( ) ( tarih ve sayılı R.G. de yayınlanan 2014/7128 sayılı BKK) Ülkeler (Para Birimleri) Ek Göstergesi 5300 ve Yukarı Aylık Kadro/Derecesi Kadrolarda Bulunanlar 1-4 Olanlar Aylık/Kadro Derecesi 5-15 Olanlar A.B.D (ABD Doları) Almanya (Euro) Avusturalya (Avusturalya Doları) Avusturya (Euro) Belçika (Euro) Danimarka (Danimarka Kronu) Finlandiya (Euro) Fransa (Euro) Hollanda (Euro) İngiltere (Sterlin) İrlanda (Euro) İspanya (Euro) İsveç (İsveç Kronu) İsviçre (İsviçre Frangı) İtalya (Euro) Japonya (Japonya Yeni) Kanada (Kanada Doları) Kuveyt (Kuveyt Dinarı) Lüksemburg (Euro) Norveç (Norveç Kronu) Portekiz (Euro) S.Arabistan (Suudi A. Riyali) Yunanistan (Euro) Kosova (Euro) Diğer AB Ülkeleri (Euro) Diğer Ülkeler (ABD Doları) MEVZUAT 9

4 MEMUR ÖDEMELERİNDEN YAPILAN KESİNTİ ORANLARI VE ENGELLİ İNDİRİM TUTARLARI ( ) Çeşidi Kanuni Dayanağı Oran/Tutar Gelir Vergisi 193 s. G.V.K. md. 103 % 15 Damga Vergisi 488 s.k. (I) tablo 7,59 Emekli Keseneği (Memur Payı) 5510 s. K. % 16 Emekli Keseneği (Kurum Payı) 5510 s. K. % 20 Emekli Kesintisi Matrahına Eklenecek Özel Hizmet Tazminatı Oranı Engelli İndirimi Sigorta Kolu (h) 3600 (d) (h) % (d) (h) 5510 s. K. % 150 % (d) (h) % (d) (h) % (d) (h) % ve yukarısı % Derece Çalışma gücünün asgarî % 80`ini kaybetmiş bulunanlar 2. Derece Çalışma gücünün asgarî % 60`ini kaybetmiş bulunanlar 193 s. G.V.K. md Derece Çalışma gücünün asgarî % 40`ini kaybetmiş bulunanlar 200 4/1-C (EMEKLİ SANDIĞI) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA AİT PRİM ORANLARI (5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa devlet memuru olanlar için) Uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık, ölüm) (fiili hizmet süresi uygulanmayan işler için) Uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık, ölüm) (fiili hizmet süresi uygulanan işler için)* Sigortalı Hissesi (%) İşveren Hissesi (%) 880 Toplam Prim Oranı (%) ,33-21 arası 23,33-30 arası Genel sağlık sigortası 5 7,5 12,5 Ek karşılık primi** * Fiili hizmet süresi 60 gün olanlar için 3,33 puan, 90 gün olanlar için 5 puan, 180 gün olanlar için ise 10 puan ilave edilir. ** Kamu idarelerinin bütçelerinden ayrılan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödeneklerinin % 20 si oranında ek karşılık primi alınır. Ayrılan ek karşılık priminin tamamı kurum bütçelerinin yetkili makamlarca onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşlarından itibaren altı ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ödenir. Genel bütçe kapsamındaki idarelerin ek karşılık primleri Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. DEVLET MEMURLARI AYLIK GÖSTERGE TABLOSU Kademeler Dereceler Pratik Bilgiler

5 MEMURLARA YAPILAN ÖDEMELERDEN EMEKLİ KESENEĞİ HESABINA TABİ OLAN VE OLMAYAN ÖDEMELER (4/1-c Kapsamındaki Sigortalılar İçin sayılı Kanunun yürürlüğünden önce devlet memuru olanlar için) Ödeme Çeşidi Aylık Ek Gösterge Taban Aylığı Kıdem Aylığı Yan Ödeme Özel Hizmet Tazminatı Eğitim-Öğretim Tazminatı Din Hizmetleri Tazminatı Emniyet Hizmetleri Tazminatı Mülki İdare Amirliği Tazminatı Denetim Tazminatı Adalet Hizmeti Tazminatı Ek Tazminat Makam Tazminatı Görev Tazminatı Yabancı Dil Tazminatı Aile Yardımı Çocuk Yardımı Doğum Yardımı Ölüm Yardımı Fazla Çalışma Ücreti Konferans Ücreti Bilirkişi Ücreti Vekâlet Ücreti Harcırah Ödemeleri Yüksek Hakimlik Tazminatı Üniversite Ödeneği Geliştirme Ödeneği Eğitim-Öğretim Ödeneği Ek Ders Ücreti Döner Sermaye Katkı Payı Giyim Yardımı Ek Ödeme 4/1-c Kapsamındaki Sigortalılar İçin Emekli Keseneği Hesabına Olup Olmadığı Kısmen MEMURLARA YAPILAN ÖDEMELERDEN PRİME ESAS KAZANÇLARIN HESABINDA DİKKATE ALINACAK VE ALINMAYACAK ÖDEMELER (4/1-c Kapsamındaki Sigortalılar İçin sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra ilk defa devlet memuru olanlar için) Ödeme Çeşidi İlgili kanunları uyarınca aylık gösterge (gösterge aylığı) İlgili kanunları uyarınca ek gösterge (ek gösterge aylığı) İlgili kanunları uyarınca memuriyet taban aylık üzerinden ödenen aylık tutarları (taban aylığı) İlgili kanunları uyarınca kıdem aylık üzerinden ödenen aylık tutarları (kıdem aylığı) Makam tazminatı Temsil tazminatı Görev tazminatı Prime Esas Kazançların Hesabında Dikkate Alınacak ve Alınmayacak Ödemeler 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenen ek ödeme tutarları 2914 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca ödenen üniversite ödeneği Vekâlet aylığı, İkinci görev karşılığında ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeler, Ödenen tazminatlar ve diğer ödemelerde bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar. MEVZUAT 11

6 DEVLET MEMURLARINA YAPILAN ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ Ödemenin Türü Kanuni Dayanağı Gelir Vergisi Damga Vergisi Aylık (Gösterge) GVK Md Ek Gösterge GVK Md Taban Aylığı 375 s. KHK Md Kıdem Aylığı 375 s. KHK Md Yan Ödeme GVK Md Özel Hizmet Tazminatı Yan Öd. Karar. - + Ek Tazminat Yan Öd. Karar. - - Denetim Tazminatı Yan Öd. Karar. - + Makam Tazminatı 657 s.k. Ek Md Görev Tazminatı 631 s. KHK - + Kıdem Tazminatı GVK Md.25/7 - + Yabancı Dil Tazminatı 375 s. KHK Md Lojman Tazminatı 375 s. KHK Md.1,2 - + Aile ve Çocuk Yardımı 657 s.k.md Doğum Yardımı 657 s.k.md Ölüm Yardımı 657 s.k.md Huzur Ücreti (Meclis-Encümen) GVK Md Fazla Çalışma Ücreti GVK Md Konferans Ücreti GVK Md Bilirkişi Ücreti GVK Md Avukat Vekalet Ücreti GVK Md Harcırah Ödemeleri GVK Md MEMURLARA VERİLECEK GİYECEK YARDIMI TABLOSU ( tarih ve [457-3] 1456 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Genelgesi) (EK:1) Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarının Azami Birim Fiyat Listesi (EK:2) Nakden Yapılacak Giyim Yardımına İlişkin Fiyat Listesi Sıra No CİNSİ 2015 Yılı KDV Hariç Birim Fiyatlar (TL) Sıra No CİNSİ 2015 Yılı Birim Fiyatlar (TL) 1 Takım Elbise 130,70 1 Takım Elbise 141,16 2 Tayyör 95,30 2 Tayyör 102,92 3 Yazlık Takım Elbise 129,60 3 Yazlık Takım Elbise 139,97 4 Pantolon-Etek 27,70 4 Pantolon-Etek 29,92 5 Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört 17,90 5 Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört 19,33 6 Kravat-Papyon 5,00 6 Kravat-Papyon 5,40 7 Palto-Manto 130,70 7 Palto-Manto 141,16 8 Pardesü-Gocuk 64,50 8 Pardesü-Gocuk 69,66 9 Yağmurluk (Muşamba) 28,40 9 Yağmurluk (Muşamba) 30,67 10 Meşin Ceket-Deri Ceket 117,40 10 Meşin Ceket-Deri Ceket 126,79 11 Parka-Mont-Montgomer 58,00 11 Parka-Mont-Montgomer 62,64 12 Kaput 35,60 12 Kaput 38,45 13 Erkek Ayakkabısı 36,90 13 Erkek Ayakkabısı 39,85 14 Kadın Ayakkabısı 36,90 14 Kadın Ayakkabısı 39,85 15 İş Ayakkabısı 25,70 15 İş Ayakkabısı 27,76 16 Bot-Fotin 36,90 16 Bot-Fotin 39,85 17 Lastik Çizme 13,40 17 Lastik Çizme 14,47 18 Çorap 2,50 18 Çorap 2,70 19 Eldiven (Yün) 3,20 19 Eldiven (Yün) 3,46 20 Eldiven (Deri) 9,70 20 Eldiven (Deri) 10,48 21 Atkı-Kaşkol 5,00 21 Atkı-Kaşkol 5,40 22 Kazak 20,20 22 Kazak 21,82 23 Sarık 10,00 23 Sarık 10,80 24 Cüppe 29,90 24 Cüppe 32,29 25 Şapka-Başlık-Kep 9,80 25 Şapka-Başlık-Kep 10,58 26 İş Gömleği 13,20 26 İş Gömleği 14,26 27 İş Önlüğü 13,20 27 İş Önlüğü 14,26 28 Ebe önlüğü 13,20 28 Ebe önlüğü 14,26 29 İş Elbisesi 36,90 29 İş Elbisesi 39,85 30 Tulum 25,10 30 Tulum 27,11 31 Hemşire-Ebe Forması 28,40 31 Hemşire-Ebe Forması 30,67 32 Laboratuvar Kıyafeti 20,60 32 Laboratuvar Kıyafeti 22,25 33 Ameliyathane Kıyafeti 20,60 33 Ameliyathane Kıyafeti 22,25 34 Bel Kemeri-Palaska 11,00 34 Bel Kemeri-Palaska 11,88 35 Baret 25,00 35 Baret 27,00 12 Pratik Bilgiler

7 I SAYILI CETVEL HİZMET SINIFLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI DEVLET MEMURLARI EK GÖSTERGE TABLOSU (527 sayılı KHK nin 3 üncü Maddesiyle 657 sayılı Kanuna Eklenen Ek Gösterge Cetvelleri) UNVANI Ek Gösterge Başbakanlık Müsteşarı, Diyanet İşleri Başkanı, Bakan Yardımcısı Müsteşarlar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı GAP İdaresi Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Toplu Konut İdaresi Başkanı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Büyükelçi ve Daimi Temsilci Unvanını kazanmış olanlar, Müsteşar Yardımcıları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Müdürler, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı, Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil Kurul Başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanları, Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı ile Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı, Türk Patent Enstitüsü Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakanlık Başkanları, Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcıları ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanları, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü, Adli Tıp Kurumu Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, GAP İdaresi Başkan Yardımcısı, Vergi Dairesi Başkanı (Ankara, İstanbul, İzmir) En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri, Başbakanlık Uzmanları, Adalet Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, İçişleri Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Enerji ve i Kaynaklar Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, İnsan Hakları Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, 1.Derece Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Milli Güvenlik 2.Derece Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Yüksek Kurum 3.Derece Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, TİKA Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, İstihdam Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Başbakanlık 4.Derece Derece Derece Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 7.Derece 950 Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları, Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, Dış Ticaret Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Göç Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Sağlık Uzmanları ve Sağlık Denetçileri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Enerji ve i Kaynaklar Denetçileri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler, Millî Eğitim Uzmanları, Millî Eğitim Denetçileri ve Maarif Müfettişleri, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri, Gençlik ve Spor Denetçileri, Maliye Uzmanları 8.Derece 850 MEVZUAT 13

8 GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI TEKNİK HİZMETLER SINIFI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI En az 3 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan Gelir Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları En az üç yıl süreli Yüksek Öğretim veren Fakülte veya Yüksekokulu bitirerek yapılacak sınav sonucunda denetmen yardımcısı veya uzman yardımcısı kadrolarına atanmış ve en az üç yıl bu kadrolarda çalıştıktan sonra bu süredeki çalışmaları olumlu bulunmak kaydıyla Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları kadrosuna atanmış olanlar. Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan; -Yükseköğrenim görenler -Diğerleri Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yüksek öğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar unvanını almış olanlar Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla teknik yüksek öğretmen okulu mezunları Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yükseköğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar Uzman p, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı ve Biyolog unvanını almış olanlar Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan; 1. Yüksek öğrenim görenler 1. Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Pratik Bilgiler

9 AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI 2. Diğerleri Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan a) Müsteşar, Vali 1.Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI (Belediye Başkanlarının Emekliliklerinde bu göstergeler dikkate alınır) II SAYILI CETVEL b) Birinci Sınıf Mülki İdare Amirlerinden (Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için belirlenen ek gösterge rakamlarından düşük olmamak üzere) 1 inci dere cenin 4 üncü kademesi d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da; yukarıda sayılanlar dışında kalanlar (1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlar için Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için belirlenen ek gösterge rakamlarından düşük olmamak üzere) /4 Kademe Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece Derece KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ 1. DERECESİNDE BULUNANLARIN EK Ek Gösterge GÖSTERGELERİ Başbakanlık Müşaviri, Başbakanlık Başkan Yardımcısı, Bakanlık Müşaviri, Başbakanlık Basın Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Elçi, Müsteşar, I. sınıf Başkonsolos, Büyükelçilik I. Müsteşarı, Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Sekreteri, İl İdare Kurulu 1.Derece üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri, Bakanlık Bölge Müdürü, Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Maliye Başkanı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Avrupa Birliği Bakanlığı Daire Başkanları, Serbest Bölge Müdürü, Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanı ile İnşaat ve Emlak Grup Başkanı olanlar. Mahalli idareler ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda; Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü, Teftiş Kurulu 1.Derece Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları. * Büyükşehir belediyelerinde; genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık müstakil daire başkanları, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar. MÜLGA 5434 SAYILI KANUNA GÖRE YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI (EMEKLİ SANDIĞI) Erkeklerde Hizmet Sürelerine Göre Emeklilik Yaşları; 23/05/2002 Tarihinde 25 Tam Yılı Doldurmak İçin Kalan Süre Kesenek Ödemeleri Gereken Süre (1.Şart) Tamamlamaları Gereken Yaş (2.Şart) 2 yıl ve daha az yıldan fazla - 3 yıl 6 ay ve daha az yıl 6 aydan fazla - 5 yıl ve daha az yıldan fazla - 6 yıl 6 ay ve daha az yıl 6 aydan fazla - 8 yıl ve daha az yıldan fazla - 9 yıl 6 ay ve daha az yıl 6 aydan fazla - 11 yıl ve daha az MEVZUAT 15

10 11 yıldan fazla - 12 yıl 6 ay ve daha az yıl 6 aydan fazla - 14 yıl ve daha az yıldan fazla - 15 yıl 6 ay ve daha az yıl 6 aydan fazla - 17 yıl ve daha az yıldan fazla - 18 yıl 6 ay ve daha az yıl 6 aydan fazla - 20 yıl ve daha az yıldan fazla - 21 yıl 6 ay ve daha az yıl 6 aydan fazla - 22 yıl yıldan fazla erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır. Ayrıca; Emeklilik süresini doldurmaya 2 yıldan az kalan erkek 43 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları şartı ile emekli aylığı bağlanır. Yukarıdaki şartı yerine getirmeyen erkekler ise yukarıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir. 25 yılı yani 9000 günü tamamlamalarının yanında belli bir yaşı tamamlayarak emekli olacaklardır günü tarihine kadar tamamlayan erkekler için 60 yaşında emekli olur, fakat diğerleri için yaş tablosu aşağıdadır ila tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için yaş ila tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için yaş ila tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için yaş ila tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için yaş ila tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için yaş ila tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için yaş 65 Kadınlarda Hizmet Sürelerine Göre Emeklilik Yaşları 23/05/2002 Tarihinde 20 Tam Yılı Doldurmak İçin Kalan Süre Kesenek Ödemeleri Tamamlamaları Gereken Süre (1.Şart) Gereken Yaş (2.Şart) 2 yıl ve daha az yıldan fazla - 3 yıl ve daha az yıldan fazla - 4 yıl ve daha az yıldan fazla - 5 yıl ve daha az yıldan fazla - 6 yıl ve daha az yıldan fazla - 7 yıl ve daha az yıldan fazla - 8 yıl ve daha az yıldan fazla - 9 yıl ve daha az yıldan fazla - 10 yıl ve daha az yıldan fazla - 11 yıl ve daha az yıldan fazla - 12 yıl ve daha az yıldan fazla - 13 yıl ve daha az yıldan fazla - 14 yıl ve daha az yıldan fazla - 15 yıl ve daha az yıldan fazla -16 yıl ve daha az yıldan fazla - 17 yıl ve daha az yıldan fazla Kadın iştirakçilerden 20 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır. Ayrıca; Emeklilik süresini doldurmaya 2 yıldan az kalan kadın memur 38 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları şartı ile emekli aylığı bağlanır. Yukarıdaki şartı yerine getirmeyen kadınlar ise yukarıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir. 20 yılı yani 7200 günü tamamlamalarının yanında belli bir yaşı tamamlayarak emekli olacaklardır günü tarihine kadar tamamlayan kadınlar için 58 yaşında emekli olur, fakat diğerleri için yaş tablosu aşağıdadır ila tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın için yaş ila tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın için yaş ila tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın için yaş ila tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın için yaş ila tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın için yaş ila tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın için yaş tarihinden itibaren ise kadın için yaş Pratik Bilgiler

11 VEKALET GÖREVİ VE ÜCRETİ VEKALET GÖREVİ BOŞ KADROYA VEKALET DOLU KADROYA VEKALET (Yeni alınan kadro, istifa, ölüm, emeklilik, başka göreve geçme, (Yıllık izin, mazeret, hastalık ve aylıksız izin, yurtdışı hizmeti, bilgi memurluktan çıkarılma) artırmak için yurtdışına geç. gör. disiplin cezası) A- Açıktan Atama A- Kurum İçinden (Kamu görevlisi olmayan) Kural: 3 aydan fazla devam eden süre için vekalet aylığı -İlkokul öğrt. (yaz. tat. nariç) (1/3) ödenen İstisnası: İlkokul öğretmenliği ve veznedarlık görevlerinde göreve -plik başladıktan itibaren vekalet aylığı ödenir. -Diş pliği B- Kurum Dışından -Eczacılık Göreve başladıktan itibaren 1/3 oranında vekalet aylığı ödenir. -Mühendislik C- Açıktan Göreve başladıktan itibaren 2/3 oranında vekalet aylığı ödenir. (Köy, -Veterinerlik kasaba imamlığı görevine atananlara asgari ücretten az olmamak koşuluyla 2/3 ödenir. B- Memurlar Arasından Kural: Boş kadroya memurlar arasından ancak ücretsiz vekil atanabilir. (Yukarıda sayılanlar dışında) İstisnası: 1- Veteriner hekim, hayvan sağlık memuru, belediyelerde bu kişilerin bulunması halinde ücretle, 2- Saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadroya ücretle memurlar arasından atama yapılır. AÇIKTAN VEKALETTE ÖDENECEK ÜCRET 1) Esas Aylık : Vekalet Ettiği Kadro Derecesinin İlk Kademe Aylığının Ek Gösterge Dahil 2/3 Oranındadır. 2) Kıdem Aylığı : Hiç Verilmeyecektir. 3) Taban Aylığı : 2/3 Oranında Verilecektir. 4) Yan Ödeme : Tam Verilir. 5) Özel Hizmet Tazminatı : Tam Verilir. 6) Eğit. ve Öğr. Tazminatı : Tam Verilir. 7) Din Hizmetleri Tazminatı : Tam Verilir. 8) Ek Çalışma ve Ek Derk Ücreti : Tam Verilir. 9) Aile Yard. ve Çocuk Zam. : Tam Verilir. 10) Tedavi Giderleri : Tam Verilir. 11) Damga Vergisi : Vergiye tabi hakedişlerden kesilir. : Taban aylığı dahil aldığı aylık üzerinden (2/3 tutarından) tam kesilir. 12) Emekli Keseneği a) İşe başlamada kısıtlı aylıktan kesilemez. b) İlk tam maaşından giriş aidatı kesilir. c) İşten ayrılmalarda aylık kısıtlı hesaplansa bile, emekli keseneği tam aylık üzerinden kesilir. 13- Lojman Tazminatı : Verilmeyecektir. KURUM İÇİNDEN VEKALETTE ÖDENECEK ÜCRET a) Dolu Kadroya Vekalet Vekaletin sebebi; kanuni izin, geçici görev ve görevden uzaklaştırma hallerindeki geçici boşalmaya dayanmaktadır. : Aylıksız vekalet asıldır. Ancak 3 aydan fazla devam süresi için, görevin kadro derecesinin ilk kademe göstergesinin (ek gösterge dahil) aylığının 1/3 tutarı verilir. İlkokul öğretmenliği ve veznedarlık görevlerine baş- 1) Esas Aylık landığı tarihten itibaren verilir. Diğer taraftan tedviren görevlendirmelerde vekalet aylığı ödenmez. 2) Kıdem Aylığı : Verilmeyecektir. : Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret ve hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, hizmetiçi eğitime katılma halleriyle geçici boşalan kadrolara vekalet ve kendi derecesinden aşağı dereceli kadroya vekalet 3) Yan Ödeme ve Ö.H.T. edilmesinde ödenmez. Ayrıca vekil 99 Seri No lu Dev. Mem. Kan. Genel Tebliğinde belirtildiği gibi asilin şartlarına sahip olması gerekir. 4) Lojman Tazminatı : Verilmeyecektir. : Memur bulunduğu yerden başka bir yerdeki kadroya vekalet ederse, kendi aylık derecesinin gerektirdiği 5) Yolluk geçici görev yolluğunu alır. Bu halde vekalet aylığı ödenmez. Ancak, o kadroya aslen atanabilme şartlarına sahipse zam ve tazminatların farkı ödenir. MEVZUAT 17

12 6) Emekli Keseneği : Kesilmez 7) Gelir Vergisi : dir. 8) Damga Vergisi : dir. b) Boş Kadroya Vekalet: Boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir. Ancak, saymanlık kadrolarının boşalması halinde işe başlama tarihinden itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle vekaleten atama yapılabilir. 1- Esas Aylık : Vekalet edilen kadro derecesinin ilk kademe aylığının (ek gösterge dahil) 1/3 nisbeti verilir. 2- Kıdem ve Taban Aylığı : Verilmez. : Yapılan her iki görevle ilgili aynı cins zam ve tazminatlardan fazla olarak farklı cinsteki zam ve tazminatlar 3- Yan Ödeme ve Ö.H.T. 657 s. K md. deki oranlara bakılmaksızın vekalet görevine başlandığı tarihten itibaren ödenir. Ancak kendi derecesinden daha aşağı derecelerdeki kadrolara vekalet ve tedviren görevlendirme halinde hiç bir ödeme yapılmaz. 4- Lojman Tazminatı : Verilmeyecektir. 5- Yolluk : Memur bulunduğu yerden başka yerdeki bir kadroya vekalet ederse, kendi aylık derecesinin gerektirdiği geçici görev yolluğunu alır. Bu halde vekalet aylığı ödenmez. 6- Emekli Keseneği : Kesilmez 7- Gelir Vergisi : dir. 8- Damga Vergisi : dir. KURUM DIŞINDAN VEKALETTE ÖDENECEK ÜCRET Dolu Kadroya Vekalet: Vekaletin sebebi; kanuni izin, geçici görev ve görevden uzaklaştırma hallerindeki geçici boşalmaya dayanmaktadır. : Aylıksız vekalet asıldır. Ancak, kurum dışında (Yani başka kurumlardan) atanan vekil memura işe başlandığından bu yana vekalet aylığı, görevin kadro derecesinin ilk kademe aylığının (ek gösterge dahil) 1- Esas Aylık 1/3 oranında ödenir. 2- Kıdem ve Taban Aylığı : Verilmez. : Kanuni izin, geçici görev (hizmetiçi eğitime katılma dahil) görevden uzaklaştırma halleriyle geçici boşalan kadrolara vekalet ve kendi derecesinden daha aşağı dereceli bir göreve vekalet edilmesinde 3- Yan Ödeme ve Ö.H.T. ödenmez. 4- Lojman Tazminatı : Verilmeyecektir. : Memur bulunduğu yerden başka bir yerdeki kadroya vekalet ederse, kendi aylık derecesinin gerektirdiği geçici görev yolluğunu alır. Bu halde vekalet aylığı ödenmez. 5- Yolluk 6- Emekli Keseneği : Kesilmez 7- Gelir Vergisi : dir. 8- Damga Vergisi : dir. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA HALİNDE VEYA TUTUKLANAN MEMURLAR ÖDENECEK ÜCRET Aylık, taban aylığı ve kıdem aylığı : 2/3 oranında verilir. Aile yardımı ve çocuk zammı : Tam verilir. Yan ödeme : 2/3 oranında verilir. Özel hizmet tazminatı : 2/3 oranında verilir. Tayin bedeli : 2/3 oranında verilir. Eğitim ve öğretim tazminatı : 2/3 oranında verilir. Mülki idare tazminatı : 2/3 oranında verilir. Din hizmetleri tazminatı : 2/3 oranında verilir. Emniyet tazminatı : 2/3 oranında verilir. Denetim tazminatı : 2/3 oranında verilir. Lojman tazminatı : 2/3 oranında verilir. Yabancı dil tazminatı : 2/3 oranında verilir. Ek çalışma ücreti : 2/3 oranında verilir. Yolluk karşılığı tazminatı : Hiç verilmez. Emekli keseneği : Tam aylığın yarısı üzerinden kesilir. Damga vergisi : dir. Not: Görevden uzaklaştırılan personele göreve iade edilerek açıktaki süresine ait tam aylığa hak kazanma halinde, emekli kesenekleri aylığın diğer yarısından da kesilerek tama çıkarılır. 18 Pratik Bilgiler

13 Konutun Durumu Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için Kira bedeline yapılacak ilaveler Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlarda her bir metrekare için KAMU KONUTLARI (LOJMAN) AYLIK KİRA ÜCRETLERİ ( ) ( tarih ve sayılı R.G de yayınlanan 367 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği) Konutun Mahiyeti tarihinden itibaren Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,49 TL/m 2 Kalorifersiz konutlarda 2,32 TL/m 2 Kaloriferli konutlarda 3,05 TL/m 2 A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan; 0,28 TL/m 2 B) Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan; a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,62 TL/m 2 b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,62 TL/m 2 c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,24 TL/m 2 ç) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,31 TL/m 2 Yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan 1,24 TL/m 2 Ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler 0,13 TL/m 2 karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak MEMURLARA YAPILACAK EK ÖDEME ORANLARI (I) SAYILI CETVEL Ek Ödeme Kadro ve Görev Unvanı Oranı (%) A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar: 1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel; a) Ek göstergeleri veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar 200 b) Ek göstergeleri olarak tespit edilen kadrolarda bulunanlar 198 c) Genel Müdür ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar 195 ç) Ek göstergeleri veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile (b) sırasında sayılanların yardımcılarından 193 (c) sırasında yer almayanlar d) Genel müdür yardımcısı, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı, ek göstergeleri genel müdür yardımcısı düzeyinde 190 veya daha yüksek tespit edilen I. hukuk müşaviri, başkan yardımcısı ve kurum ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer I. hukuk müşaviri, il belediye 185 başkan yardımcısı f) Bağlı ve ilgili kuruluş il müdürleri, milli emlak dairesi başkanı, yükseköğretim kurumları daire başkanları, bölge müdürü, Atatürk Orman Çiftliği müdürü, büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, KİT lerde başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri, defterdar yardımcısı, gelir idaresi grup müdürü, il müftü yardımcısı, bakanlık, müsteşarlık, 180 başkanlık ve bağımsız genel müdürlüklerin bölge müdür yardımcısı ve il müdür yardımcısı, (ç), (d) ve (e) sıralarında sayılanların yardımcıları g) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idare müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü, il afet ve acil durum müdürü, hukuk müşaviri, fakülte ve yüksekokul sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, basın müşaviri, müşavir, müdür, şube müdürü, ilçe müftüsü, başkan, daire başkan yardımcısı, kurum 170 sekreteri, merkez sekreteri, enstitü sekreteri, genel sekreter yardımcısı, birlik sekreteri, müze başkanı, KİT lerde başuzman, diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların yardımcıları ğ) Savunma sekreteri, sayman, müdür yardımcısı ile başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar 165 h) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istisnai memur kadrolarında bulunanlardan ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar, Sivil 145 Havacılık Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teknik denetçi olarak görevlendirilenlerden ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar MEVZUAT 19

14 ı) Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 165 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 163 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 160 4) Bunların yardımcıları 155 i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettişlerinden; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 155 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 150 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 145 4) Bunların yardımcıları 140 j) Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 140 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 135 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 130 4) Bunların yardımcıları 125 k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı, APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 115 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 110 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 100 l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 115 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 105 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 95 m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 110 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 100 3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90 4) Diğer derecelerden aylık alanlar Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel; a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 150 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 140 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 130 b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 120 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 110 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 100 c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 110 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 100 3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90 4) Diğer derecelerden aylık alanlar Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel; a) Uzman tabiplerden; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar Pratik Bilgiler

15 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 190 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 180 b) pler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 190 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 180 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 170 c) Diş tabiplerinden; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 185 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 175 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 165 ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 165 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 155 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 145 d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 140 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 130 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 120 e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 115 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 105 3) 5-7 dereceden aylık alanlar 95 4) Diğer derecelerden aylık alanlar Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel; a) Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 65 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 65 3) Diğer derecelerden aylık alanlar Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel; a) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 150 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 140 3) Diğer derecelerden aylık alanlar Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel; a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 66 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 66 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 66 b) Diğer kadrolarda bulunanlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 65 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 65 3) 5-7 dereceden aylık alanlar 65 4) Diğer derecelerden aylık alanlar Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan personel; a) Müsteşar 195 b) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler 180 c) Merkezde görevli diğer Valiler 178 ç) (a), (b) ve (c) sıralarında sayılanlar dışında kadroları merkez teşkilatında bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil); 1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 195 2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 190 3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 195 4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 115 5) 2 nci dereceden aylık alanlar 155 6) 3 üncü dereceden aylık alanlar 130 7) 4 üncü dereceden aylık alanlar 130 8) 5 inci dereceden aylık alanlar 105 MEVZUAT 21

16 d) Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan; 1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 200 2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 200 3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 200 4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 132 5) 2 nci dereceden aylık alanlar 172 6) 3 üncü dereceden aylık alanlar 147 7) 4 üncü dereceden aylık alanlar 147 8) 5 inci dereceden aylık alanlar 122 9) 6 ncı dereceden aylık alanlar ) 7 nci dereceden aylık alanlar 117 e) Hukuk işleri müdürlerinden; 1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 195 2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 190 3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 195 4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 160 5) 2 nci dereceden aylık alanlar 195 6) 3 üncü dereceden aylık alanlar 175 7) 4 üncü dereceden aylık alanlar 175 8) 5 inci dereceden aylık alanlar 150 9) 6 ncı dereceden aylık alanlar ) 7 nci dereceden aylık alanlar 145 f) Kaymakam adayı Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personel; a) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri 74 b) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri 74 c) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri 74 ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri 74 d) Emniyet Amiri kadrolarında bulunanlar 74 e) Başkomiser kadrolarında bulunanlar 74 f) Komiser kadrolarında bulunanlar 74 g) Komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar 74 ğ) Polis Memuru kadrolarında bulunanlardan; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 75 2) 3-4 dereceden aylık alanlar 75 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 75 h) Diğer kadrolarda bulunanlardan; 66 1) 1-4 dereceden aylık alanlar 66 2) 5-7 dereceden aylık alanlar 66 3) Diğer derecelerden aylık alanlar Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel; a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan; 1) 1-4 dereceden aylık alanlar 90 2) 5-7 dereceden aylık alanlar 80 3) Diğer derecelerden aylık alanlar 70 B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar: 1- Subaylardan; a) Genelkurmay Başkanı 103 b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı 82 c) Orgeneral ve Oramiral 81 ç) Korgeneral ve Koramiral 79 d) Tümgeneral ve Tümamiral 77 e) Tuğgeneral ve Tuğamiral 75 f) Kıdemli Albay 63 g) Albay 59 ğ) Yarbay 56 h) Kıdemli Binbaşı Pratik Bilgiler

17 ı) Binbaşı 68 i) Kıdemli Yüzbaşı 68 j) Yüzbaşı 68 k) Kıdemli Üsteğmen 69 l) Üsteğmen 69 m) Teğmen 69 n) Asteğmen Astsubaylardan; a) II.Kad.Kd.Bçvş. 67 b) Kad.Kd.Bçvş. 67 c) Kd.Bçvş. 67 ç) Kad.Bçvş. 67 d) Bçvş. 67 e) Kd.Üstçvş. 68 f) Üstçvş 68 g) Kd.Çvş. 68 ğ) Çvş Uzman Jandarmalardan; a) VIII.Kad.Çvş. 67 b) VII.Kad.Çvş. 67 c) VI.Kad.Çvş. 67 ç) V.Kad.Çvş. 67 d) IV.Kad.Çvş. 67 e) III.Kad.Çvş. 67 f) II.Kad.Çvş. 67 g) I.Kad.Çvş. 67 ğ) Çvş Uzman Erbaşlardan; a) Uzman Çavuş 67 b) Uzman Onbaşı 67 C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar: 1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer) Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan) Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar Diğer öğretim elemanlarından; a) 1-2 dereceden aylık alanlar 66 b) 3-4 dereceden aylık alanlar 66 c) Diğer derecelerden aylık alanlar 66 Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil); 1- Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tıpta Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi 82 alanlar), başuzman (Sümer Holding) ve şube müdürü (Sümer Holding) pozisyonlarında bulunanlar 2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, itfaiye şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren pozisyonlarında bulunanlar Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlar Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar 42 MEVZUAT 23

18 Sıra No (II) SAYILI CETVEL (Ek 10 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamında Yer Alan Personelin Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli) Kadro Unvanı Ücret Göstergesi Tazminat Göstergesi 1 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Bakanlık ve bağlı kuruluş Müsteşarı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, İl Valisi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Özelleştirme İdaresi Başkanı Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı, Devlet Personel Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Toplu Konut İdaresi Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanı, Bakanlık merkez teşkilatına dahil kurul başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanı, Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanları, Başbakan Başmüşaviri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Diplomasi Akademisi Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, Müsteşar Yardımcısı, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı, Strateji Geliştirme Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Başmüşaviri ve Daire Başkanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, ek göstergeleri veya daha yüksek tespit edilen kurum başkanı ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakan Müşaviri, Başbakanlık ve Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanları, Cumhurbaşkanı Danışmanı, Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Müşaviri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi başkanları, Devlet Personel Başkan Yardımcısı, Milli Kütüphane Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri I. Hukuk Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, Başbakanlık Basın Müşaviri, Başbakanlık Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde birim yöneticisi konumundaki Müdürler, Devlet Denetleme Kurulu Sekreteri, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, genel müdürlük Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanı ve İnşaat ve Emlak Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Daire Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, müstakil daire başkanı (Başbakanlık, bakanlık ve müsteşarlıklarda teşkilat kanunlarında hizmet birimi olarak tanımlanmış birimlerde), Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclisi Üyesi, Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, ek göstergesi Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kurum ve kurul başkanı, kurum ve kurul başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Genel Sekreteri ve Denetleme Kurulu Üyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi I. Hukuk Müşaviri ve Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanları, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü, Vergi Dairesi Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Yazma Eserler Başkanlıkları, Devlet Su İşleri, Karayolları, Maden Tetkik ve Arama, Meteoroloji, Orman, Tapu ve Kadastro, Vakıflar ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüklerinin bölge müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon, Spor, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüklerinin il müdürü, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bölge müdürü kadrolarında bulunanlardan; a) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapanlar b) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde görev yapanlar c) Diğer illerde görev yapanlar Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Başkanlık Müftüsü ve Başkanlık Vaizi, Gelir İdaresi Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterlik Müşaviri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İstatistik Müşaviri Pratik Bilgiler

19 Sıra No (III) SAYILI CETVEL (Ek 10 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Yer Alan Personelin Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli) Kadro Unvanı Ücret Göstergesi Tazminat Göstergesi 1 Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ile uzman stenograf ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin II- Tazminatlar kısmının A- Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlardan; Kadro Derecesi 1 olanlar Kadro Derecesi 2 olanlar Kadro Derecesi 3 olanlar Kadro Derecesi 4 olanlar Kadro Derecesi 5 olanlar Kadro Derecesi 6 olanlar Kadro Derecesi 7 olanlar inci sırada sayılanların yardımcıları ve stajyerleri Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait mali hizmetler uzmanı kadrolarında bulunanlardan; 3 Kadro Derecesi 1 olanlar Kadro Derecesi 2 olanlar Kadro Derecesi 3 olanlar Kadro Derecesi 4 olanlar Kadro Derecesi 5 olanlar Kadro Derecesi 6 olanlar Kadro Derecesi 7 olanlar üncü sırada sayılanların yardımcıları (IV) SAYILI CETVEL (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Personeli Ek Göstergeleri) UNVANI Derece Ek Göstergeler I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI a) Genel Sekreter b) Devlet Denetleme Kurulu Başkanı c) Genel Sekreter Yardımcısı ç) Devlet Denetleme Kurulu Üyesi, Başdanışmanlar ve Başkan Başmüşavirleri, Başkan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Daire Başkanı d) I. Hukuk Müşaviri, Danışman, Başkan Müşaviri, Devlet Denetleme Kurul Sekreteri, Daire Başkan Yardımcısı, Müdür, Genel Sekreter Özel Kalem Müdürü e) Grup Başkanı, Müşavir, Hukuk Müşaviri, Müdür Yardımcısı, Saray Müdürü, İşletme Müdürü, Fabrika Müdürü f) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan Uzmanlar, Uzman Stenograflar ve Stenograflar ile İç Denetçiler MEVZUAT 25

20 g) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan, 1. Yükseköğretim görenler, 2. Diğerleri, II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Mühendis ve Mimar unvanını almış olanlar b) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar, c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar, III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI a) Baştabip, Uzman Doktor, Doktor, Diş bi, Diş Doktoru, Eczacı, Biyolog, Biyokimya Uzmanı, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan; 1. Yüksek öğrenim görenler 2. Diğerleri III- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan; a) Öğretmen ve diğer personel Pratik Bilgiler

EK ÖDEME ( 666 K.H.K )

EK ÖDEME ( 666 K.H.K ) EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) 10 20 30 40 50 60 70 80 111 112 113 114 198 193 185 170 1 1 175 a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR (17.4.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Tazminatlara ilişkin bölümü): Kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) 657 sayılı Devlet

Detaylı

I SAYILI CETVEL. İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı

I SAYILI CETVEL. İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı I SAYILI CETVEL İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı (A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 1 Müsteşar: a) Başbakanlık Müsteşarı... : 2000-2500 - b) Diğerleri... : 1800-2200 - 2 Avrupa

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliði

Türkiye Belediyeler Birliði BELEDÝYELER ÝÇÝN PRATÝK BÝLGÝLER Ocak - Haziran 2014 Türkiye Belediyeler Birliði İller ve Belediyeler Dergisi Ocak 2014 / 789 sayısının ekidir. Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI

MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI T.C. SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Strateji Geli!tirme Daire Ba!kanl"#" MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI Haz"rlayan Mehmet TUR$UCU (De#!iklikler!lenerek Güncellenmi!tir) Isparta, 2011 İDARİ

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Nisan 2013, Yıl 13, Sayı 151 Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Erkan KARAARSLAN * 1. GİRİŞ Uzun yıllardır pek çok kamu görevlisi bir takım ücret, zam, tazminat, aylık vb adlarla gelir

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Eğitim öğretim sınıfında iken genel idare hizmetlerinin 1-4 derece arasında atananların ek göstergesi: TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Ek Göstergeler (Maaş ve Kadro dereceleri farklı olan personel)

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU PERSONEL STATÜSÜ Madde 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Kurum, hizmetin gereği veya daimi

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ SİZE DOĞRU MAAŞ ÖDENİYOR MU? Erkan Karaarslan Kamu Hukuku Uzmanı İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. HAK KAYBINA NEDEN OLAN UYGULAMALAR... 4 2.1. Yan Ödeme Mevzuatının Eksik Uygulamasından Kaynaklı Hak Kayıpları...

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 DEVLET MEMURLARI KANUNU ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4

Detaylı

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MAAŞ VE EKDERS HESAPLAMA, DİĞER MALİ MEVZUATA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (Konuya ilişkin yasal mevzuat incelenerek 2010 yılı için hazırlanmıştır.)

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

(2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ

(2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ (2015 YILI İÇİN) YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARINA İLİŞKİN H CETVELİ H CETVELİ 10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI I- Yurt İçinde Verilecek

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına

Detaylı

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI I. EK DERS ÜCRETİ 1- Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu

Detaylı

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK Tüm Yönleriyle Belediye Başkanlarının Özlük Hakları (Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Mahmut ÇOLAK SGK, Müfettiş TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü mahmutcolak44@gmail.com Emeklilik ve Diğer Hakları) Bilindiği

Detaylı

- Kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı (MEMUR-SEN Genel Başkanı),

- Kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı (MEMUR-SEN Genel Başkanı), KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARAR TARİHİ :29/5/2012 KARAR NO : 2012/1 UYUŞMAZLIK KONUSU: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca 2012 ve 2013 yılları için

Detaylı

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 16/7/1984-84/8345 Resmî Gazete : 23.9.1984/18524 Ek ve Değişiklikler: 1) 1.9.1986-86/10974 B.K.K. 14.10.1986/19251 RG 2) 11.9.1987-87/12144 B.K.K. 24.10.1987/19614

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI

PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI www.mahalliidarelerdergisi.org PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI 01.07.2012-31.12.2012 Dönemi TL. 01.01.2013-30.06.2013 Dönemi TL. (Maaş) Esas Aylık Katsayısı 0,071589 0,073837 Kıdem Aylığı

Detaylı