RADYO FREKANSI İLE TANIMLAMA SİSTEMİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RADYO FREKANSI İLE TANIMLAMA SİSTEMİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ UYGULAMASI"

Transkript

1 HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2011 CİLT 5 SAYI 1 (81-88) RADYO FREKANSI İLE TANIMLAMA SİSTEMİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ UYGULAMASI Hv.Trf.Ütğm. Gülsinem AYTAÇ ÖZMEN * Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüğü Yeşilyurt / İSTANBUL Semra BİRGÜN İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Küçükyalı / İSTANBUL Geliş Tarihi: 25 Ağustos 2009, Kabul Tarihi: 12 Ocak 2011 ÖZET 1940 lardan beri var olan ve teknolojisini kanıtlamış olan RFID teknolojileri, bugün birçok sektör tarafından çeşitli alanlarda kullanılmakta ve bu konuda oldukça geniş çapta araştırmalar yapılarak, bu teknolojilerin gelişmesine olanak sağlanmaktadır. Bu çalışmada teknolojik gelişmelerin oldukça yakından takip edildiği Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HvKK) ikmal sisteminin mevcut durumu göz önünde bulundurularak, olası bir RFID sistemi seçimi esnasında, en uygun RFID sistemini seçmek amacıyla önemli olan kriterler belirlenerek hiyerarşik bir model oluşturulmuş ve bu model üzerinde Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi kullanılarak bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID), Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)Yöntemi. IMPLEMENTATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SELECTING THE BEST RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION SYSTEM ABSTRACT RFID technologies, which proved itself as reliable, exist since 1940s and today used by various industries in multiple areas, and there are many extensive researches about this subject which enable these technologies to evolve. In this study considering the current situation of the supply system of Air Force Command, where innovations are followed closely, when it comes to select a possible RFID system, determining important constraints a hierarchy based model was composed with the aim of selecting the best RFID system and in this model using the method of Analytic Hierarchy Process (AHP) an implementation was conducted. Keywords: Radio Frequency Identification (RFID), Analytic Hierarchy Process (AHP) Method. 1. GİRİŞ Radyo Frekansı ile Tanımlama (Radio Frequency Identification - RFID) teknolojileri, radyo frekanslarını kullanarak hareketli veya hareketsiz, canlı ve/veya cansız nesnelerin tanımlanmasında kullanılmaktadır [1]. RFID teknolojileri, ilk olarak 1940 lı yılların başlarında 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ordusu tarafından dost ve düşman uçaklarının tanımlanmasında kullanılmasına rağmen [2], nükleer malzeme izleme faaliyetleri kapsamında 1970 li yıllarda, ticari uygulamalar kapsamında ise 1990 lı yıllardan itibaren kullanılmaya başlanılmıştır li yıllarda ise, Wal-Mart ve Metro gibi büyük perakende zincirler, Department of Defence (DoD) gibi Amerikan Hükümet kuruluşları tedarikçilerinin RFID sistemlerini kullanmaları için kararlar almaya başlamıştır [3] yılı ise, lider küresel satıcıların RFID teknolojisinin yayılımını tam olarak başlattığı bir yıl olmuştur. Bu nedenle bilimsel ve akademik * Sorumlu Yazar * Sorumlu Yazar 81

2 olarak yeni bir teknoloji değil, fakat gelişme ve olgunlaşmasını henüz tamamlamamış ve gelişmekte olan bir teknoloji olarak görülmektedir [4]. Geleceğin teknolojisi olarak görülen RFID teknolojileri hakkındaki akademik çalışmalar, iş dünyasındaki artan ilgiye paralel olarak artan bir hızla ilerlemektedir. Literatür taraması kapsamında yapılan araştırmalar sonucu, RFID konusunda çok sayıda çalışma yapıldığı sonucuna varılmıştır. Yayımlanan araştırma çalışmalarının çoğu bu teknolojinin ne olduğu ve ne işe yaradığı üzerine odaklanmaktadır. Ranasinghe, Engels ve Cole [5] güvenlik ve kişisel gizlilik alanında düşük maliyetli RFID sistemleri için tutarlı öneriler konulu bir çalışma yapmışlardır. Yapılan bu çalışmanın amacı düşük maliyetli RFID sistemleri için uygulanabilir güvenlik sistemleri kurmak ve bunları da hem güvenlik hem de kişisel gizlilik yönlerinden analiz etmektir. Chow, Choy ve Lau [6] tarafından depo yönetimi için, kaynak yönetim sistemi durum odaklı bir RFID sisteminin dizayn edilmesi konusunda bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada depolama işlemlerinin yönetimi için kullanıcılara en uygun kaynak kullanım paketinin seçilebilmesi konusunda yardımcı olabilecek RFID odaklı bir kaynak yönetim sistemi sunulmuştur. Sounderpandian, Boppana ve Chalasani [7], perakende satış sektöründeki RFID uygulamalarının fayda maliyet analizlerini yapmışlardır. Bozdağ, Ak ve Koğ [8] yaptıkları çalışmada gelişmiş teknolojileri değerlendirmek için bir doğrulama modeli geliştirmişler ve bu modeli örneklendirmek için de RFID teknolojisi incelenmiştir. Gelişmiş ya da ileri teknolojiler hep bir belirsizlik ihtiva ettikleri için bu belirsizlikleri göz önüne alan bir bulanık AHP modeli geliştirilmiştir. Bu geliştirilen modeli kullanan yöneticilerin belirsiz ve esnek projeler hakkında daha sağlıklı karar verebilecekleri değerlendirilmektedir. Lee, Fiedler ve Smith [9] tarafından yapılan çalışmada RFID nin hizmet sektöründeki uygulama alanı incelenmiş ve müşteri odaklı bir dağılım modeli geliştirilmiştir. Bu dağılım modeli ile tedarikçi odaklı yaklaşım ile müşteri odaklı yaklaşımı birbirleriyle karşılaştırılarak, organizasyonun performansı üzerindeki potansiyel etkileri incelenmiştir. Rao ve Chandran [10] tarafından yapılan Çoklu RFID Okuyucuları için Yeni ve Etkili Veri Depo Algoritması adlı çalışmada depolama genel giderleri ve okuyucuların okuma zamanı ile ilgili problemler araştırılmıştır. Bu sebeple RFID okuyucularını efektif olarak yönetebilmek için yüke ve gecikme zamanına bağlı olarak bir yeni etkinlik algoritması sunulmuş, böylece RFID verilerinin tekrarlanması ve RFID okuyucularının etiketlerle aşırı yüklenmesinin önüne geçilebileceği savunulmuştur. Özetlenecek olursa, RFID üzerine yapılan literatür çalışmaları, RFID nin onu Internet gibi diğer teknolojilerden farklı kılan algılayabilme kapasitesine sahip olduğunu belirtmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucu, geleceğin teknolojisi olarak görülen bu alanda yapılan çalışmaları sistemlerine adapte eden işletmelerin, karlılıklarını ve kazançlarını olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Ancak, dünya çapında etiketlerin, anten ve sistem tedarikçilerinin sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte, RFID yi hayata geçirmeyi planlayan firmalar farklı alternatiflerle karşı karşıya gelmektedirler. Bu alternatiflerin seçiminde önemli kriterleri belirlemek ve doğru seçim yapabilmek için analitik modellerden yararlanmak önemli olmaktadır. Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), en iyi alternatifin seçimini sağlayan yöntemlerden biri olarak yaygınlıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, RFID teknolojisi incelenerek sistem seçiminde dikkate alınacak önemli kriterlerin belirlenmiş, AHP ile HvKK lığındaki ikmal birimlerinin faaliyetleri için en uygun olan RFID sisteminin seçimini sağlayacak hiyerarşik bir model oluşturulmuş ve bir örnek uygulama yapılmıştır. 2. RFID TEKNOLOJİSİ RFID teknolojisi, bir etiket ile okuyucu arasındaki veri iletişimini sağlamak amacıyla radyo frekansı dalgalarını kullanmaktadır [11]. RFID etiketi ile okuyucu arasındaki bilgi iletimi için aynı frekansta ayarlanan radyo dalgaları kullanılmaktadır. Okuyucu tarafından gönderilen sinyaller, aynı RF alanı içinde bulunan ve aynı frekansta ayarlanmış olan bütün etiketler tarafından alınmaktadır. Etiketler gönderilen bu sinyalleri üzerlerinde bulunan antenleri sayesinde alabilmektedirler ve sadece seçilen etiketler yüklenmiş datalarını göndererek cevap vermektedirler. Okuyucu etiket sinyallerini kendi anteni sayesinde almakta, kodlarını çözmekte ve ana bilgisayar sistemine bilgileri iletmektedir [12]. Şekil 1. RFID Teknolojisi Çalışma Biçimi. RFID sisteminin temel parçaları aşağıdaki şekilde sıralanabilir [13]: 82

3 Etiketler Okuyucu Okuyucu Anten Denetleyici Sensör, Uyarı Cihazı ve Harekete Geçirici Ana Bilgisayar ve Yazılım Sistemi Haberleşme Altyapısı RFID teknolojisinin kullanımı ile ikmal zinciri boyunca tahmin hataları, gerçek ve kayıtlı stoklar arasındaki farklar azalacaktır. Bu şekilde depolarda tutulan stok miktarları düşecektir. Stoklarda fire, çalınma, malın zarar görmesi, sahtecilik, yanlış yerleştirme veya işlem hatalarından kaynaklanmaktadır. Firenin yüksekliği gerçek ve kayıtlı stok miktarları arasında farka yol açmakta, stokta bulunmama ve kayıp satış durumlarına sebebiyet vermektedir. RFID teknolojisi iki şekilde bu soruna çözüm sağlamaktadır. Bunlardan ilki görünürlüğün sağlanması ile gerçek stok miktarlarına daha yakın değerler elde edilmesi, stok yenilemenin doğru miktar ve zamanlama ile gerçekleştirilmesidir. İkincisi stokların daha doğru izlenmesi ile işlem hatalarının azalması ve bu şekilde yanlış yerleştirmelerin, sahteciliğin engellenmesi ve firelerin azaltılmasıdır [3]. bağlantılı olan alt düzeydeki kriterlerin, kendi aralarında yapılacak ikili karşılaştırmaları şeklinde gerçekleştirilir. Faktörler arası karşılaştırma matrisi oluşturulur. İkili karşılaştırmalar hangi elemanın diğerine baskın olduğuna göre yapılır. Kriterlerin göreli ağırlıkları ise, ikili karşılaştırmaları içeren matrisin özvektörünün (eigenvector) hesaplanıp normalize edilmesi sonucunda bulunmaktadır [15]. Karar vericinin kriterler arasında kıyaslama yaparken tutarlı davranıp davranmadığını ölçmek için Tutarlılık Oranı nın (T.O.) hesaplanması gerekir. Bu hesaplamada n kriter sayısına bağlı olarak rasgele indeks sayıları kullanılır. Hesaplamalar sonucunda bulunan değer 0,10 un altında çıkmışsa oluşturulan karşılaştırma matrisinin tutarlı olduğu sonucuna varılır. Aksi durumda karar matrisi tekrar düzenlenmelidir [10]. İkili karşılaştırma matrislerin oluşturulmasında kullanılan Saaty tarafından önerilen 1-9 önem skalası Tablo 1'de gösterilmiştir. Tablo 1. AHP de Kullanılan İkili Karşılaştırma Ölçeği [15]. 3. ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ Karmaşık çok kriterli karar problemlerinin çözümünde kullanılan tekniklerden biri AHP dir. AHP, problemi hiyerarşik yapıya dönüştürerek daha basit, kullanışlı ve anlaşılır hale getirmektedir. AHP, insanın doğasında var olan ikili karşılaştırmalara dayanmaktadır. Bu ikili karşılaştırmalar ile seçeneklerin ve kriterlerin birbirlerine göre ne kadar önemli, tercih edilir veya baskın olduğunun değerlendirilmesi yapılır. En iyi seçeneğin belirlenmesine yönelik olan bu yöntem, hem nicel hem de nitel faktörleri dikkate alması, kullanımın kolay ve basit olması nedeniyle karmaşık karar problemlerinin çözümünde sıkça kullanılmaktadır [14]. AHP yönteminde problemin tanımlanması ilk basamağı oluşturmaktadır. Problemin tanımlanmasını takiben, problem, AHP yöntemi kullanılarak her düzeyi belirli kriterlerden oluşan bir hiyerarşik yapıya dönüştürülmektedir. Bu kriterler de, daha sonra, alt kriterlere bölünmektedirler. En alt basamağa ise, değerlendirilecek olan seçenekler yerleştirilmektedir. Bu şekildeki bir hiyerarşik yapının kurulabilmesi ve gerekli kriterlerin oluşturulabilmesi için sistemin bütünü, elemanları ve bunların birbirleri ile ilişkileri iyice gözlenmelidir. Modelin kurulmasından sonraki basamak, aynı hiyerarşi düzeyindeki faktörlerin göreli ağırlıklarının, başka deyişle önceliklerin belirlenmesidir. Bu işlem, bir üst düzeydeki kriterle AHP nin son adımı kriterlerin önem ağırlıkları ile alternatiflerin önem ağırlıklarının çarpımı ve her bir alternatife ait öncelik değerinin bulunmasıdır. Bu değerlerin toplamı 1 e eşittir. En yüksek değeri alan alternatif, karar problemi için en iyi alternatiftir. 4. AHP YARDIMI İLE RFID SİSTEMİ SEÇİMİ Bu çalışmada, HvKK ndaki ikmal birimlerinin faaliyetlerini kolaylaştırması amacıyla RFID sisteminin kurulması esnasında yardımcı olması planlanan, en iyi RFID sisteminin alternatifini seçmede yardımcı olacak AHP ye dayalı bir karar destek modeli sunulmuştur. AHP uygulanmasına karar verildikten sonra ilk aşama, probleme ilişkin hiyerarşik modelin oluşturulmasıdır. Bu aşamada öncelikle çalışmanın hedefi, daha sonra ise çalışmanın alternatifleri, ana kriterleri ve alt kriterleri belirlenmiştir. Böylece amaç, alternatifler, ana kriterler ve alt kriterler problemin hiyerarşik modelini oluşturmuştur. 83

4 Çalışmanın hedefi, HvKK bünyesinde yer alan ikmal birimlerinin faaliyetlerinde en yüksek verimliliği sağlamak amacıyla, en uygun RFID sistemi seçiminde gerekli kriterlerin belirlenmesidir. Hedefin belirlenmesinden sonra, çalışmanın alternatifleri, ana kriterleri ve alt kriterleri, izleyen aşamalarda olduğu gibi belirlenmiştir. Çalışmanın alternatifleri olarak bu alanda oluşturulabilecek X, Y ve Z RFID sistemleri ele alınarak çalışma yapılmıştır. Belirlenen bu alternatiflerin karşılaştırılması için göz önüne alınacak ana kriterler ve bu kriterlerin alt kriterleri, RFID Sisteminin Özellikleri, Yatırım Kriterleri ve Tedarikçi Kriterleri olarak belirlenmiştir. RFID Sisteminin Özellikleri: İlgili teknolojinin alt yapısı ile ilgili tüm kıstaslar, sistemin özellikleri olarak adlandırılmıştır. Sistemin Performansı SP: Genel olarak etiketlerin özellikleri, okuyucuların kapasiteleri, antenlerin performansları gibi sistemin teknik özelliklerini ve çalışma frekansı, menzil, güvenlik gereksinimleri, hafıza kapasitesi gibi sistemin en önemli seçim kriterleri arasında yer alan konuları içermektedir. Sektördeki Uygunluğu SU: Aynı zamanda seçilecek sistemin, depodaki taşımalar ve yükleme operasyonları bakımından sistemdeki kullanımına uygun olması gerekmektedir. Esneklik E: Sistemin özellikleri ve gelecekteki gelişmeler doğrultusunda kullanımı bakımından oldukça önemli alt kriterlerden bir tanesidir. Esneklik, gelişen teknolojiye ve oluşan ihtiyaçlara paralel olarak sistemin yeniliklere açık olmasını ifade etmektedir. Yazılımın Niteliği YN: Alt kriterlerden bir diğeri olan yazılımdan kasıt, veri toplama ve verinin bilgi haline getirilmesidir. Sistemin yazılımı antenler tarafından toplanan bilgiyi kolaylıkla işleyebilecek kapasitede olmalıdır. İş Yazılımları ile Entegrasyonu İYE: Tüm sektörlerde olduğu gibi HvKK lığındaki ikmal faaliyetleri içinde, doğru envanter kontrolü, depo işlemlerinin düzenli olması bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle uygun olan RFID fonksiyonlarının, kullanılan iş yazılımları başka deyişle HvKK lığında kullanılan HvBS (Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi) ile işlevsel olması bu amaca kolaylıkla ulaşılmasına ve sistemin adaptasyonuna oldukça yardımcı olacaktır. Yatırım Kriterleri: Yine aynı şekilde tüm sistemler için, bu sistemin adaptasyonu sırasında da sistemin özellikleri ana kriterinde olduğu kadar, bu ana kriter de oldukça önemli bir yere sahiptir. İlk Yatırım Maliyetleri İYM: Bu alt kriter, ilk yapılan yatırımların toplam tutarını ve bu kapsamda yapılan çalışmalar bakımından gerekli olan ilk danışmanlık yatırımlarını içermektedir. İşletim Maliyetleri İM: Bu alt kriter ise, sistemin kurulması ve adaptasyonu için gerekli uygulamanın uyum sürecinin zamanı boyunca oluşabilecek tüm maliyetleri kapsamaktadır. Tedarikçi Kriterleri: RFID uygulamasını ilgilendiren konuların başında optimum RFID sisteminin ve firmanın ihtiyaçlarını karşılayan en iyi tedarikçinin seçimi gelmektedir. Bu nedenle en önemli kriterlerden bir diğeri de tedarikçi kriterleridir. Tedarikçi İtibarı Tİ: Tedarikçilerin geçmişte yaptıkları projeler, gelecekte yapacakları çalışmalar bakımından çok önemli kritik göstergelerdir. Tedarikçi seçimi sırasında, onların geçmişlerinin araştırılması ve referanslarından bilgi alınması, yeni yapılacak projelerin gelişimi hakkında önemli bilgiler sunacaktır. Satış Sonrası Hizmetler SSH: Satış sonrası hizmetler, işletmelerin mamul ve hizmet kalitesi ilkelerine bağlı kalarak, mamullerin müşteri tarafından doğru ve amaca uygun şekilde kullanılması, arıza veya şikayet durumunda servis ve yedek parça hizmetlerini doğru, hızlı ve uygun fiyatla sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışan çabalardır. Kalite Güvencesi - KG: Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak amacı ile uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Şekil 2, kurulan hiyerarşik modeli göstermektedir. Problemin AHP ile çözümünde hazırlanan sorular, öncelikle sistemin kabulü ve kullanımı ile ilgili olarak Hava İkmal Bakım Merkezi (HİBM) Komutanlığı, Teknik Yönetim Başkanlığı Elektrik Elektronik Şube 84

5 Müdürlüğü ve Teknoloji ve Üretim Komutanlığı Plan Program Başkanlığı Sistem Analiz ve Geliştirme Şube Müdürlüğü nde görev yapan yetkili komutanlar ile oluşturulan bir ekip tarafından cevaplandırılmıştır. RFID sistemlerinin karşılaştırılması ile ilgili hazırlanan sorular ise İstanbul Teknik Üniversitesi RFID Araştırma ve Test Merkezi nde görev yapan, sistemler hakkında uzman ekip tarafından cevaplandırılmıştır. İkmal Faaliyetleri için En Uygun RFID Sisteminin Seçimi RFID Sisteminin Özellikleri Yatırım Kriterleri Tedarikçi Kriterleri SP SU E YN İYE İYM İM Tİ SSH KG X RFID Sistemi Y RFID Sistemi Z RFID Sistemi Şekil 2. Hiyerarşik Model. Oluşturulan ikili karşılaştırma matrislerinden yola çıkarak, Şekil 2 de verilen hiyerarşinin her seviyesi için anket formu hazırlanmıştır. Tablo 1 de yer alan ve Saaty tarafından öne sürülen ölçek kullanılarak, anket formunda yer alan alternatifler, ana kriterler ve alt kriterler arasındaki ikili karşılaştırmalar oluşturulan ekipler tarafından önem düzeylerine göre değerlendirilmiştir. Önceliklerin hesaplanması için ikili karşılaştırma matrisindeki yargı değerleri Expert Choice nd Edition paket programına aktarılmıştır. Uygulamaya ilişkin olacak şekilde; ana kriterlerin öncelik değerleri değiştirilerek diğer kriter ve alternatiflerin önceliklerinin nasıl etkilendikleri incelenmiştir. Ana kriterlere yönelik yapılan bu duyarlılık analizinde Expert Choice programı, Şekil ve 6 da görüldüğü gibi, 4 grafik eşliğinde bu değişikliklerin incelenebilmesine olanak sağlamaktadır. Çalışmada, oluşturulan ekipteki kişilerin tamamının kişisel yargı değerleri ayrı ayrı paket programa girilerek tutarlılıkları belirlenmiştir. Tamamının tutarlılık oranı 0,10 dan düşük olarak elde edilmiş (%5) ve değerlendirmeye alınmıştır. Oluşturulan hiyerarşik modele göre, 14 adet ikili karşılaştırma matrisi ortaya çıkmıştır. 5. DUYARLILIK ANALİZİ Expert Choice programının önemli özelliklerinden birisi de duyarlılık analizine olanak vermesidir. Duyarlılık analizinin amacı, belirli bir kriterin önceliğinin değişmesi durumunda, diğer kriterlerin, alternatiflerin ve dolayısıyla da tüm sonucun nasıl etkilendiğini görebilmektir. Şekil 3. Duyarlılık Analizi Grafiği 1. 85

6 Şekil 4. Duyarlılık Analizi Grafiği 2. Şekil 7. Ana kriter ve alternatiflerin, tedarikçi ana kriterinin önceliğinin değiştirilmesinden sonraki öncelik değerleri. Tedarikçi ana kriterinin önceliği %30 a çekildiğinde, RFİT Sisteminin Özellikleri ana kriterinin önceliği %13,2 den %30,1 e, Yatırım ana kriterinin önceliği %17,4 den %39,9 a yükselmiştir. Alternatif sistemlerin öncelikleri ise X sistemi için %18,3 den %21,1 e, Y sistemi için %62,4 den %43,7 ye azalırken, Z sistemi için %19,3 den %35,2 ye yükselmiştir. Şekil 5. Duyarlılık Analizi Grafiği 3. Şekil 6. Duyarlılık Analizi Grafiği SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Tüm verilerin, programa aktarıldıktan sonraki ön görünümü Şekil 8 de gösterilmektedir. Şekilde, her kriter ve alt kriterin yan tarafında ilgili öncelik değerleri yer almaktadır. Yapılan AHP çalışmasının sonuçları kapsamında, tüm veriler, programa aktarıldıktan sonra RFID sisteminin özellikleri ana kriteri için %13,2, yatırım ana kriteri için %17,4, tedarikçi ana kriteri için ise %69,4 olduğu ortaya çıkmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi sistem seçiminde öncelikle tedarikçinin seçimi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda önem değeri oldukça yüksek hesaplanan, tedarikçi kriterleri üzerinde dikkatle durulması, en uygun sistemin seçilebilmesinde karar vericilere büyük ölçüde yardımcı olacağı düşünülmektedir. Tedarikçi ana kriterinin %69,4 olan öncelik değerinin %30 a çekilmesi durumunda olan değişiklikleri gösteren grafik dinamik gösteriminde Şekil 7 de gösterilmiştir. Şekil 8. Program Öngörünümü. 86

7 RFID sistemleri için alternatiflerden ise, Z sisteminin %19,3, Y sisteminin %62,4 olarak en başarılı sistem olduğu ve X sisteminin ise %18,3 ile en başarısız sistem olarak sayılabileceği görülmektedir. Sonuç olarak, HvKK lığının ikmal sistemlerinde yapılacak olan RFID Teknolojileri ile ilgili çalışmalarda, bu çalışmada önerilen hiyerarşik yapının ve belirtilen RFID uygulaması proje aşamalarının temel alınarak geliştirilmesi ve böylelikle sözel göstergelerin olabildiğince sayısal verilerle ölçümlenmeye çalışılması önerilebilir. 7. KAYNAKLAR [1] Kavas, A Radyo Frekansı ile Tanımlama Sistemleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Dergisi, Sayı 430. Sayfa [2] Manish, B. and SHAHRAM, M RFID Field Guide: Deploying Radio Frequency Identification Systems, Prentice Hall PTR, Page [3] Üstündağ, A RFID ve Tedarik Zinciri, Sistem Yayıncılık, Sayfa: [4] Hunt, V.D., Puglia, A. And Puglia, M RFID A Guide To Radio Frequency Identification, John Wiley & Sons Ltd. [5] Ranasinghe, D. C., Engels, D. W. and Cole, P. H Security and Privacy: Modest Proposals for Low-Cost RFID Systems, Auto-ID Labs, School of Electrical & Electronic Engineering, University of Adelaide. [6] Chow, H.K.H., Choy, K.L. and Lau, K.C Design of a RFID Case-Based Resource Management System for Warehouse Operations, Expert Systems with Applications 30, [7] Saunderpandian, J., Boppana, R.V. and Chalasani, S Cost-Benefit Analysis of RFID Implementations in Retail Stores, The Institute of Electrical and Electronics Engineers. [8] Bozdağ, E., Ak, R. and Koğ, T Development of a Justification Tool for Advanced Technologies: An Example for RFID, Istanbul Technical University Macka, Istanbul, The Institute of Electrical and Electronics Engineers. [9] Lee, L.S., Fiedler, K.D. and Smith, J.S Radio Frequency Identification (RFID) Implementation in the Service Sector: A Customerfacing Diffusion Model, International Journal of Production Economics, 112, [10] Rao, K.S. and Chandran, K.R New and Efficient Data Ware Housing Algorithm for Multi le REID Readers, International Advance Computing Conference, The Institute of Electrical and Electronics Engineers. [11] Üstündağ, A. ve Öztayşi, B Otomotiv Sektöründe Radyo Frekanslı Tanıma Sistemlerinin Kullanımı, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Araştırma&Test Merkezi, İstanbul. [12] ources/rfidbasics_wp_web.pdf, Ocak [13] LAHIRI, S RFID Sourcebook, IBM Press Pearsen plc. [14] Yılmaz, S Uçak Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesinde AHP ve Bulanık AHP Uygulaması, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. [15] Madlberger, M A Model of Antecedents of RFID Adoption Intention in the Supply Chain, Proceedings of the 42nd Hawaii International Conference on System Sciences, The Institute of Electrical and Electronics Engineers. ÖZGEÇMİŞLER Hv.Trf.Ütğm. Gülsinem AYTAÇ ÖZMEN Ankara da 1981 yılında doğdu. İlk, orta öğrenimini Ankara da tamamladı yılında Sinop Anadolu Öğretmen Lisesi ni kazanarak 4 yıllık eğitimi sonunda 1999 yılında Hava Harp Okulu nda Endüstri Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimine başladı yılında Teğmen olarak Hava Teknik Okullar Komutanlığı na atandı. Eylül 2003-Temmuz 2004 yılları arasında Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR Kursiyer Subay; Temmuz 2004-Ağustos 2007 yılları arasında 8 inci Ana Jet Üs Komutanlığı DİYARBAKIR Hava Trafik Subayı ve Hava Trafik Yönetim Komutanı görevlerinde bulunduktan sonra, Ekim 2007-Ağustos 2009 Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsünde Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. Evli ve İngilizce bilmektedir. Prof.Dr. Semra BİRGÜN Prof. Dr. Semra Birgün, 1980 yılında İ.D.M.M.A. Makina Fakültesi nden mezun olmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi nde 1983 te İşletme Mühendisliği Yüksek Lisansını ve 1989 da Doktora sını tamamlamıştır te doçent ve 2002 de profesör unvanlarını almıştır. Sırasıyla yıllarında Yıldız (Teknik) Üniversitesi, yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi ve yıllarında Kocaeli Üniversitesi nde çalışmıştır.2004 yılından itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 87

8 Üretim Sistemleri, Üretim Planlama ve Kontrol, Yalın Üretim, Grup Teknolojisi ve Hücresel Üretim, Değer Akışı Haritalandırma ilgi alanlarından bazılarıdır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır. 88

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

Click to edit Master title style. RFID Çözümleri. KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu

Click to edit Master title style. RFID Çözümleri. KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu RFID Çözümleri KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu Click to edit M.Engin Master Güney subtitle style RFID Hakkında Deloitte un, Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji (TMT) alanlarındaki dört bölümlü

Detaylı

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Demet BAYRAKTAR ın Özgeçmişi Adı, Soyadı : Demet BAYRAKTAR Adresi : İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Maçka, 34367 ISTANBUL Telefon : (0212) 293 13 00 / 2084 (0212) 296 40 40 Faks

Detaylı

Gündem. Demo 3D ile Geleceği Görmek. Dijitalis Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. www.dijitalis.com

Gündem. Demo 3D ile Geleceği Görmek. Dijitalis Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. www.dijitalis.com Gündem Demo 3D ile Geleceği Görmek 1 Dijitalis Dijitalis, stratejik taktiksel ve operasyonel doğru kararlar verebilmek ve dinamik değişiklere çok hızlı adapte olabilmek için entegre çözümler sunar. Tedarik

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KONYA

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KONYA S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.25, s.1, 2010 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.25, n.1, 2010 ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ Ahmet SARUCAN 1, Mehmet Cabir AKKOYUNLU 2, Aydoğan BAŞ

Detaylı

HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI

HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI Osman TAN İlker KORKMAZ Okan GİDİŞ Sercan UYGUN AB'09, Harran Üniversitesi, 11.02.2009 1/21 SUNUM İÇERİĞİ Giriş RFID ve RFID Uygulamaları Problem Tanımı Motivasyon

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) DERS NOTLARI. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon

GİRİŞİMCİLİK (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) DERS NOTLARI. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon GİRİŞİMCİLİK (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) DERS NOTLARI Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr GİRİŞİMCİLİK 1. İŞLETMELERİN KURULUŞ

Detaylı

Çok Amaçlı Karar Verme

Çok Amaçlı Karar Verme Çok Amaçlı Karar Verme [multi criteria decision making] Erdem Kocamustafaoğulları The George Washington University erdemk@gwu.edu Çok Kriterli Karar Verme Semineri Amaçlar Neden Çok Kriterli Karar Verme

Detaylı

RADYO FREKANSLI TANIMA SİSTEMİ (RFID) YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Alp ÜSTÜNDAĞ, Mehmet TANYAŞ

RADYO FREKANSLI TANIMA SİSTEMİ (RFID) YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Alp ÜSTÜNDAĞ, Mehmet TANYAŞ RADYO FREKANSLI TANIMA SİSTEMİ (RFID) YATIRIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Alp ÜSTÜNDAĞ, Mehmet TANYAŞ İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ÖZET: Radyo Frekanslı Tanıma

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD AND APPLICATION IN AREA SELECTION OF READY MIXED CONCRETE PLANT ÖZET Ömür TEZCAN*

Detaylı

Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul

Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul 27.02.2011 1 Giriş Okosis San. Ve Tic. Ltd. Şirketi, otomasyon sektörü için yazılım ve donanım çözümleri üretmek, konusunda profesyonel

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri İş süreçleri ve belgelerin bilgisayar ortamında izlenmesi Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi Kurumların belge ve içerik yönetim işlemleriyle iş süreçlerinin tanımlanması ve denetlenmesi ve bu

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu

Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu Tanım : Kurumların kendi kaynaklarını kullanarak bilgi sistemlerinin yeterlilik düzeylerini sayısal olarak ölçebilecekleri bir özdeğerlendirme kılavuzu

Detaylı

RFID VE UYGULAMALARI RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) VE UYGULAMALARI - BURSARF

RFID VE UYGULAMALARI RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) VE UYGULAMALARI - BURSARF RFID VE UYGULAMALARI RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) VE UYGULAMALARI - BURSARF İÇİNDEKİLER 1. PASİF (UHF) RFID NEDİR, NASIL ÇALIŞIR? 2. RFID DEPO VE SEVKİYAT UYGULAMALARI 3. RFID ÜRETİM TAKİP UYGULAMALARI

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER (2008-2011)

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER (2008-2011) 08.401.001 08.401.002 08.401.003 Dikkat Seviyesindeki Değişimlerin Elektrofizyolojik Ölçümler İle İzlenmesi PFO(Patent Foramen Ovale) Teşhisinin Bilgisayar Yardımı İle Otomatik Olarak Gerçeklenmesi ve

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi Ajanda 1) İş Süreç Yönetimi (BPM) 2) BPM Yazılımları 3) Farklı

Detaylı

Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOJ 430) Ders Detayları

Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOJ 430) Ders Detayları Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOJ 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon LOJ 430 Her

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Radio Frequency Identification System (RFID) Facilitated Construction Materials Management (RFID-CMM)

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici Şeffaf İnsan Kaynakları Aktif personel Etkin yönetici HR-WEB ile Fark Yaratacak uygulamalar! HR-WEB İnsan Kaynakları ve Bordro Yönetimi çözümümüz, uzun yıllar boyunca edindiğimiz tecrübelerimiz ve iş dünyasının

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ 1 Bu derste; Analitik Hiyerarşi prosesi AHP Uygulama Aşamaları AHP Modellerinde Tutarlılığın Test Edilmesi AHP nin Uygula Örnekleri AHP Puanlama Yöntemi Analitik Hiyerarşi Prosesi

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi 4 Haftalık Ajanda 1. Hafta: Örneklerle BPM-ERP İlişkisi 2. Hafta:

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Gizem Pekküçük, İbrahim Uzar, N. Özlem Ünverdi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi gizem.pekkucuk@gmail.com,

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi ÖZGEÇMİŞ 1 Adı Soyadı : Dr. Serdar BİROĞUL Doğum Yeri ve Tarihi : İzmit, 10/09/1980 Yabancı Dil : İngilizce İş adresi : Muğla Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Cep

Detaylı

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tesis Planlama IE 407 Bahar 3 0 0 3 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER (2008-2011)

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER (2008-2011) 08.401.001 08.401.002 08.401.003 Dikkat Seviyesindeki Değişimlerin Elektrofizyolojik Ölçümler İle İzlenmesi PFO(Patent Foramen Ovale) Teşhisinin Bilgisayar Yardımı İle Otomatik Olarak Gerçeklenmesi ve

Detaylı

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 İpek Nur Erkmen ve 2 Özer Uygun 1 Karabük-Sakarya Ortak Program, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, 2 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO İçerik 01 02 03 04 05 06 07 08 Giriş Sağlık Sektörü için RFID Teknolojisi Sağlık Sektörü için RFID Çözümleri RFID nin Faydaları Uygulamanın Sorunları ve Engelleri Önerilen

Detaylı

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI 465 100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI Ahmet MEREV Serkan DEDEOĞLU Kaan GÜLNİHAR ÖZET Yüksek gerilim, ölçülen işaretin genliğinin yüksek olması nedeniyle bilinen ölçme sistemleri ile doğrudan ölçülemez.

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ Osman BAĞCI Kalite Müdürü Özel Medicalpark Göztepe Hastane Kompleksi 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 13-16 Mayıs 2015

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

KİTAP ADI KONU YAYINEVİ SAYFA SAYI DİLİ BASIM TARİH KİTAP TÜR ISBN KONFERANS ADI KONFERANS KONUSU ÜLKE KONFERANS TÜRÜ TARİH

KİTAP ADI KONU YAYINEVİ SAYFA SAYI DİLİ BASIM TARİH KİTAP TÜR ISBN KONFERANS ADI KONFERANS KONUSU ÜLKE KONFERANS TÜRÜ TARİH ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 17599029596 MEHMET ZİLE 10/1/70 12:00 AM A55893 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce TOEFL IBT

Detaylı

BİLİŞİMDE 30 YILLIK TECRÜBE

BİLİŞİMDE 30 YILLIK TECRÜBE BİLİŞİMDE 30 YILLIK TECRÜBE ÖLÇSAN SEÇTIĞI UZMANLIK ALANLARINDA VIZYONER BAKIŞI, ÇÖZÜM ODAKLI ÖZGÜN YAKLAŞIMI VE 30 YILLIK TECRÜBESIYLE ÇÖZÜMLER SUNMAKTADIR. İHTIYACIN DOĞRU TESPITI İhtiyacın doğru belirlenmesi;

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA Hacer GÜNER Pamukkale Üniversitesi Özcan MUTLU Pamukkale Üniversitesi Özet Günümüzün yok edici rekabet ortamında işletmeler, ayakta kalabilmek için

Detaylı

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-5

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-5 BULANIK AHP İLE PERSONEL SEÇİMİ VE ADANA İLİNDE UYGULAMASI Personel Selection With Fuzzy Analytıcal Hıerarchy Process and Applıcatıon ın ADANA Cennet Beste ÖNEL Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Oya

Detaylı

Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Fiziksel Dağıtımdan Tedarik Zincirine u Mallar, Hizmetler ve Bilgilerin Akışı u Tedarik Zincirinde Bilgi: Bilinirlik ve Görünürlük u Satış Noktası

Detaylı

Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik II IE 202 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Olasılık

Detaylı

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Kelimesi ulojistik (Logictics) kelime kökü itibariyle Latin dilinden Logic (mantık) ve statics (istatistik)

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

Sema. anka. fay. etmektedirler. En az faydayi barkod ve rfid uygulamalarindan ile elde ett Anahtar kelimeler:

Sema. anka. fay. etmektedirler. En az faydayi barkod ve rfid uygulamalarindan ile elde ett Anahtar kelimeler: EFFECTIVENESS OF INFORMATION TECHNOLOGIES USED IN LOGISTICS INFORMATION SYSTEMS OF THE CHAIN STORES Yazar / Author: Cengiz Duran i Sema ii Abstract This study aims to analyze the effectiveness of logistics

Detaylı

Benzetim 13. Ders. Benzetim Paketleri ve Promodel e Giriş

Benzetim 13. Ders. Benzetim Paketleri ve Promodel e Giriş Benzetim 13. Ders Benzetim Paketleri ve Promodel e Giriş BENZETİM PAKETİNDEN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ Genel Özellikler: Modelleme esnekliği (bir modelin değişik parametrelerle yenilenebilmesi), Yeni model

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART,

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART, DEPO OTOMASYONU VELTIONoptimum ilaç ve kozmetik ürünleri dağıtıcılarına çok çeşitli seçenekler sunar. Toplama otomasyonuna ilişkin sunduğumuz çözümler, dağıtıcıların ürün akışlarını ve hizmet seviyelerini

Detaylı

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM 307 Mühendislik Ekonomisi Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Oda No:850 Telefon: 231 74 00/2850 E-mail: zulal@mmf.gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi Endüstri

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

RF Mikroelektroniği (EE 433) Ders Detayları

RF Mikroelektroniği (EE 433) Ders Detayları RF Mikroelektroniği (EE 433) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati RF Mikroelektroniği EE 433 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 301, EE

Detaylı

DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ

DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ Depo nedir? Depo Hizmeti alan iç ve dış müşteriler için, depo tam zamanlı ve müşteri odaklı çalışan stratejik destek bir birimdir. Depo, katma değer üretilen

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI. KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI.  KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI www.kirmacidanismanlik.com KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 I. Fabrikanın sektörel teknolojik Endüstri seviye tespiti ve yol haritası, raporlama,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Beykent Üniversitesi İşletmeler daima müşteri gereksinimlerini rakiplerinden

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Endüstri Müh. (İngilizce) Bölümü Beykent Üniversitesi Bu bölümün hazırlanmasında faydalanılan temel kaynaklar, 1. Simchi-Levi, D., Kaminsky,

Detaylı

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi Araş.

Detaylı

Sizlere sunduklarımız?

Sizlere sunduklarımız? Müşteriye özen göstererek, istemlerine göre kaliteli hizmet sunuyoruz. Müşterinin beklentilerini tamamlayarak, kararlaştırılan süreler çerçevesinde projelerimizi eksiksiz gerçekleştiriyoruz. Müşteri ile

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI Genel Müdürlüğümüzün iç kontrol sistemi Dışarıdan danışmanlık hizmeti satın alınmadan %97 oranında tamamlanmıştır. Diğer kalan kısmı için, Devlet Personel Başkanlığı

Detaylı

Sizin başarınız için çalışıyorlar

Sizin başarınız için çalışıyorlar Sizin başarınız için çalışıyorlar NAVmobile ve AXmobile çalışanlarınıza ve ortaklarınıza daha erişimli yaparak iş verilerinizin gücünü arttıran çözümlerdir. NAVmobile ve AXmobile firmanın İşletme kaynaklarını

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Mehmet SUCU (Teknik Öğretmen, BSc.)

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ TANIM Hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yapan kişidir. A- GÖREVLER Sivil ve askeri kuruluşlarda; - Yer

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Mehmet KARA Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-posta: mehmetkara44@yahoo.com

Mehmet KARA Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-posta: mehmetkara44@yahoo.com ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN İŞLETME BÖLÜMÜNÜ SEÇMELERİNDE ETKİLİ OLAN ÖNCELİKLİ FAKTÖRLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ METODU İLE ANALİZİ: BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları

Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kod u Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lojistiğe Giriş LOJ 101 Güz 3 0 0 3 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA * Mehmet Selami YILDIZ * Selman AKSOY **

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA * Mehmet Selami YILDIZ * Selman AKSOY ** AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:1, 15: 59-83 Gönderim Tarihi: 07.11.2014 Kabul Tarihi: 22.04.2015 ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Halim YURDAKUL Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Kara Harp Okulu 1988 Yurt Dışı Öğrenim Lojistik US

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İPEK EKER 2. Doğum Tarihi: 31.01.1980 3. Ünvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ENDÜSTRİ İSTANBUL KÜLTÜR 2003 MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans

Detaylı

Polytex Tekstil Yönetim Sistemi

Polytex Tekstil Yönetim Sistemi Polytex Tekstil Yönetim Sistemi MEDİKUS MEDİKUS Ltd. Şti. Profesyonel Hastane Çözümleri Cinnah Cad. Farabi Sok. No:30/1, 06690 Ankara, Türkiye Tel. +90 (312) 428 83 40 Faks. +90 (312) 428 83 42 medikus@medikus.com.tr

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016

Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016 www.pwc.com.tr Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016 1 2 İçindekiler Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi - 2016 Genel katılımcı profili 04 Katılımcıların çalıştıkları firma profili 04 Tedarik Zinciri Yönetimi

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi (LOJ 215) Ders Detayları

Tedarik Zinciri Yönetimi (LOJ 215) Ders Detayları Tedarik Zinciri Yönetimi (LOJ 215) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tedarik Zinciri Yönetimi LOJ 215 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ

ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ ÜRÜN GELİŞTİRME VE TASARIM SÜRECİ Genel olarak, farklı ve yeni bir kavramı pazardaki müşteriye sunmak için gerekli tüm faaliyetler ürün geliştirme sürecine dâhil olmaktadır.

Detaylı

RFID İLE DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) İLE DEMİRBAŞ VE DEĞERLİ EŞYA TAKİBİ

RFID İLE DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) İLE DEMİRBAŞ VE DEĞERLİ EŞYA TAKİBİ RFID İLE DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) İLE DEMİRBAŞ VE DEĞERLİ EŞYA TAKİBİ İÇİNDEKİLER 1. PASİF (UHF) RFID NEDİR, NASIL ÇALIŞIR? 2. RFID DEMİRBAŞ TAKİBİ SİSTEMİNİN AMACI.

Detaylı

Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı (EE 531) Ders Detayları

Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı (EE 531) Ders Detayları Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı (EE 531) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı EE 531 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 603-608 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi RFID Modülü İle Kapı Giriş-Çıkış Takip Sistemi Uygulaması Faruk BEKTAŞ a,*,

Detaylı

28 Aralık 2013. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

28 Aralık 2013. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 28 Aralık 13 Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 12-13 Eğitim Yılında (Ocak-Kasım 13 tarihleri arasında) doldurulmuş olan Bölümü Değerlendirme Anket Formları Raporu Öğrencilerin staj

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1. Hafta NESNELERİN İNTERNETİ (Internet of Things, IoT) 2 Giriş İletişim teknolojilerinde ve mikroelektronik devrelerde yaşanan gelişmeler

Detaylı

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Sistemleri IE 509 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. ELEKTRONİK HABERLEŞME, HAVACILIK VE UZAY AR-GE HİBE DESTEKLERİ

Detaylı

Kök Neden Belirlemede Excel Destekli Pareto Analizi ve İyileştirme Alanının Hesaplanması

Kök Neden Belirlemede Excel Destekli Pareto Analizi ve İyileştirme Alanının Hesaplanması 326 Kök Neden Belirlemede Excel Destekli Pareto Analizi ve İyileştirme Alanının Hesaplanması 1 Prof.Dr. Yılmaz ÖZKAN and 2 Abdulkadir ALTINSOY * 1 Prof.Dr. Faculty of Political Science, Sakarya University,

Detaylı

Hava Harp Okulunun İlk Öğrencileri And İçme Töreni (1 Ekim 1951)

Hava Harp Okulunun İlk Öğrencileri And İçme Töreni (1 Ekim 1951) TARİHÇE 1 Hava Harp Okulunun İlk Öğrencileri And İçme Töreni (1 Ekim 1951) 2 3 1aTürk ordusunda havacılığın gelişmesi için her şeyden önce bir Hava Okulunun kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ BİLİMSEL TANITIM FORMU

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ BİLİMSEL TANITIM FORMU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ BİLİMSEL TANITIM FORMU Adı Soyadı Özlem DOĞAN Unvanı Doç. Dr. Fakültesi/Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü Çalışma Alanları Üretim

Detaylı

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3 ENPI-Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı GA1: Mevcut Dış Durumun Analizi Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması Faaliyet

Detaylı

İstanbul Bilişim Kongresi. Bilişim Yönetişimi Paneli CobiT ve Diğer BT Yönetim Metodolojileri Karşılaştırması. COBIT ve ISO 27001

İstanbul Bilişim Kongresi. Bilişim Yönetişimi Paneli CobiT ve Diğer BT Yönetim Metodolojileri Karşılaştırması. COBIT ve ISO 27001 İstanbul Bilişim Kongresi Bilişim Yönetişimi Paneli CobiT ve Diğer BT Yönetim Metodolojileri Karşılaştırması COBIT ve ISO 27001 Merve Saraç, CISA merve@mersis.com.tr MerSis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık

Detaylı

Dijital Dönüşüm ile. Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri. Doç. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 12.04.16

Dijital Dönüşüm ile. Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri. Doç. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 12.04.16 Dijital Dönüşüm ile Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri Doç. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 12.04.16 https://www.youtube.com/watch?v=f6gb9uwbzl Endüstri de 4. Devrim ile yeni bir dönem başlıyor 1.0 2.0 3.0

Detaylı

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI BIL3403 Öğ. Gör. ASLI BiROL abirol@kavram.edu.tr 01.10.2012 Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi

Detaylı