ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Siamak BAZAATI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2012

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Siamak BAZAATI YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Bu Tez / /2012 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği/Oyçokluğu ile Kabul Edilmiştir Prof. Dr. Emel ORAL Prof. Dr. Emin ÖCAL Doç. Dr. S. Seren GÜVEN DANIŞMAN ÜYE ÜYE Prof. Dr. Selahattin SERİN Enstitü Müdürü Bu Çalışma Ç. Ü. Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: MMF2012YL20 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Siamak BAZAATI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Emel ORAL Yıl: 2012, Sayfa: 96 Jüri : Prof. Dr. Emel ORAL : Prof. Dr. Emin ÖCAL : Doç. Dr. S. Seren GÜVEN İnşaat sektörünün karmaşık ve dinamik yapısı nedeniyle, malzeme yönetimi, planlama, teslim alma, depolama, dağıtım ve izlemede birçok benzersiz zorluklarla karşı karşıyadır. Kötü malzeme yönetimi, yüksek fiyat, gecikme, düşük verimliliğe neden olan önemli bir nedendir; aktif, doğru ve entegre bilgi akış eksikliği, malzeme yönetiminde en önemli sorunlardandır. Radyo frekanslı tanıma (RFID), inşaat sektöründe malzeme yönetiminde, aktif, doğru ve entegre bilgi akışı sağlamaya yönelik uygulanabilecek yeni bir teknolojidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye ve İran da inşaat sektöründeki firmaların karşılaştıkları malzeme yönetimi ile ilgili sorunları belirlemek ve bu problemleri çözmek için RFID teknolojisin malzeme yönetiminde kullanma olanaklarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, inşaat sektöründe yer alan 33 Türk ve 25 İran firması üzerinde bir anket çalışması uygulanmıştır. Sonuçlar Türk ve İran inşaat firmalarının benzer sorunlarla karşı karşıya olduklarını ve bu sorunların yönetimi ile ilgili benzer tutuma sahip olduklarını göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Radyo Frekanslı Tanıma, RFID, Malzeme yönetimi, İnşaat sektör I

4 ABSTRACT MSc. THESIS RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION SYSTEM (RFID) FACILITATED CONSTRUCTION MATERIALS MANAGEMENT (RFID-CMM) Siamak BAZAATI CUKUROVA UNIVERSITY INSTITUTE OF BASIC AND APPLIED SCIENCES DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING Supervisor : Prof. Dr. Emel ORAL Yıl: 2012, Sayfa: 96 Jury : Prof. Dr. Emel ORAL : Prof. Dr. Emin ÖCAL : Assoc. Prof. Dr. S. Seren GÜVEN Construction materials management faces many problems in materials planning, ordering, receiving and storing, handling and distribution, site usage and monitoring due to the complex and dynamic nature of the construction industry. Poor materials management has been identified as a major source of low construction productivity, cost overrun and delays. Lack of active, accurate and integrated information flow is one of the major contributors to materials management problems. Radio Frequency Identification (RFID) has been reported as being a new technology that can be effectively used in obtaining active and accurate materials management information in construction industry. Thus the aim of this study has been to determine the materials management related problems faced by Turkish and Iranian construction firms and find out the possibilities of employing RFID technology in order to solve these problems. For this purpose, a questionnaire survey has been administered on 33 Turkish and 25 Iranian construction companies. Results showed that Turkish and Iranian construction firms faced similar problems and had similar attitudes related with the management of these problems. Keywords: Radio Frequency Identification, Materials management, Construction industry II

5 TEŞEKKÜR Çalışmalarımı destekleyip, tavsiye ve eleştirileriyle bana yol gösteren, aynı zamanda bilgisini, tecrübesini ve sabrını benden esirgemeyen değerli danışman hocam Prof. Dr. Emel Oral a; tez çalışmamın özellikle ders aşamasında, ürettiği yeni fikirler ve yönelttiği yapıcı eleştiriler ile bana yol gösterici olan değerli hocam Prof. Dr. M. Emin Öcal a ve her zaman anlayışla yanımda olup yardımlarını benden esirgemeyen anneme, babama ve kardeşime teşekkürü bir borç bilirim. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ...I ABSTRACT... II TEŞEKKÜR... III İÇİNDEKİLER... IV ÇİZELGELER DİZİNİ... VIII ŞEKİLLER DİZİNİ... X SİMGELER VE KISSALTMALAR... XIV 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR RFID Malzeme Yönetimi Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) Teknolojisi Otomatik Tanımlama Sistemleri ve RFID RFID Nedir? RFID Sistem Bileşenleri RFID Teknolojisinin Çalışma Prensibi RFID ve Diğer Otomatik Tanıma Sistemleri RFID Etiketler ve Barkodlar RFID Teknolojisinin Gelişimi ve Tarihçesi Standartlar Güvenlik ve Gizlilik RFID Sisteminin Kullanım Alanları Malzeme Yönetimi ve RFID Malzeme Yönetimi Malzeme Yönetimi Nedir Malzeme Yönetiminin Amacı (1). Girdiler (1).a. Şirketin Satın Alma Politikası (1).b. Sözleşme Dokümanları IV

7 (1).c. Pazar Bilgileri (2).Süreç (2).a. Malzeme Programı (2).b. İstek / İhale (2).c.Tekliflerin Değerlendirilmesi (2).d. Sözleşmenin Yapılması (2).e. Teslimat (2).f. Malzemenin Depolanması (2).g. Malzemenin Taşınması (2).h. Ödemenin Yapılması (3). Çıktılar (3).a. Malzeme Programı (3).b. Satın alma Programı RFID Teknolojisinin İnşaat Malzeme Yönetiminde Kullanılabileceği Aşamalar RFID Örnek bir Çalışmada Elde Edilen Faydalar Etkinlik Yararlılık Uygunluk Kullanılabilirlik Malzeme Yönetiminde RFID Teknolojisinin Faydaları Verimlilik Hırsızlığı önlemek Doğruluk Görünürlük MATERYAL VE METOD BULGULAR VE TARTİŞMA RFID Teknolojisinden Haberdar Olma Durumu Firmaların Malzeme Yönetiminde Karşılaştıkları Problemler Gerekli Fakat Zamanında Satın Alınamayan Malzemeler Satın Alınan Fakat Zamanında Teslim Alınamayan Malzemeler V

8 Şantiyeye Yanlış Miktarda Gelen Malzemeler Sipariş Listesinin Gereken Malzemeyle Eşleşmemesi Sipariş Durumu İle İlgili Bilgiye Ulaşmadaki Zorluklar Malzemelerin Gelişi İle İlgili Eksiksiz Bilgiye Ulaşmadaki Zorluklar Stoktan Malzemenin Bulunması ve Getirilmesi İçin Çok Fazla Zaman ve İş Gücü Harcanması Gereksiz Malzeme Stoğu Sahada Malzeme Stoklayacak Yerin Olmaması Malzemelerin Ekiplere Gönderilmesi Fakat Ekiplerin Bazı MalzemEleri Kullanmaması Hırsızlık İnsan Hatalarına Dayalı Malzeme Bozulmaları/Kayıplar Malzeme Yönetiminde Karşılaşılan Problemlerin Sıralanması Malzeme Yönetiminde Yeni Bir Sistem Uygulamasının Sonuçları İle İlgili Beklentiler Malzeme İhtiyacının Belirlenmesinde İnsan Hatalarını En Aza İndirgemesi Maliyet Tasarrufu Sağlaması Stokların Takibini Kolaylaştırması Siparişin Tedarikçiye Doğru İletilmesi Şirketin Kullandığı Diğer Programlarla Uyumlu Çalışabilmesi Kullanımı Kolay Bir Sistem Olması Sistemin Her Projede Her Türlü Doğal Şartta Kullanılabilir Olması Zaman Tasarrufu Sağlaması Stoklamadaki Yerleşim Bozukluklarının Engellenmesi İçin Yol Gösterici Olması Tedarikçilerle İletişimi Kolaylaştırması Tedarikçinin Nakliyesi Sırasında Siparişin Yerinin Takibini Kolaylaştırması Siparişin İnşaat Sahasına Tesliminde Yapılması Gerekenlerin Otomasyonunun ve Bilgilendirmesini Sağlaması VI

9 Malzemenin İnşaat Sahasında Takibini Sağlaması Diğer şirketlere Göre Rekabet Avantajı Sağlaması Çalışanların Verimliliğini Arttırması Şeffaf Bir Sistem Olması Fakat Güvenlik Ağının da Gerekliliklere Göre Uygulamaya Ek Bir Maliyet Olmadan Kolaylıkla Kurulabilmesi Yeni Sistemin Yatırım ve Kullanım Maliyetinin Detaylı Olarak Bilinmesi Malzeme Yönetiminde Yeni Bir Sistem Uygulanması Sayesinde, Elde Edilen Avantajların Sıralanması Yeni Bir Sistem Uygulamasının Önündeki Engeller Yeni Sistemin Yatırım Maliyeti Yeni Sistemin Kullanım Maliyetleri Şirket Yönetiminin Yeni Sistem Konusunda Bilgi Eksikliği Tedarikçilerin Yeni Sisteme Adaptasyonlarının Zorluğu Yeni bir Sistem Teknolojileri İle İlgili Standartların Belirsizliği Yeni Bir Sistem İle İlgili Eğitim Problemleri Yeni Bir Sisteminin Potansiyel Maliyetlerini Belirlemekteki Zorluklar Yeni Bir Sistemin Potansiyel Faydalarını Belirlemedeki Zorluklar Malzeme Yönetiminde Yeni Bir Sistem Uygulamasında Karşılaşılan Engellerin Sıralanması SONUÇLAR VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ EKLER EK1: ANKET ÖRNEĞİ VII

10 ÇİZELGELERDİZİNİ SAYFA Çizelge 2.1. Etkinlik Değerlendirilmesinin Sonuçları Çizelge 2.2. Uygunluk Değerlendirilmesinin Sonuçları Çizelge 3.1. Ankete Katılanların Bazı kişisel Bilgileri Çizelge 4.1. Türkiye de Ankete Katılan Firmaların, Malzeme Yönetiminde Karşılaştıkları Problemler İle İlgili Verdikleri Cevapların Aritmetik Ortalamaları ve Standard Sapmaları Çizelge 4.2. İran da Ankete Katılan Firmaların, Malzeme Yönetiminde Karşılaştıkları Problemler İle İlgili Verdikleri Cevapların Aritmetik Ortalamaları ve Standard Sapmaları Çizelge 4.3. Tükiye de Ankete Katılan Firmaların, Malzeme Yönetiminde Yeni Bir Sistem Uygulamasının Avantajla İle İlgili Verdikleri Cevapların, Aritmetik Ortalamaları ve StandardSapmaları Çizelge 4.4. İran daankete Katılan Firmaların, Malzeme Yönetiminde Yeni Bir Sistem Uygulamasının Avantajla İle İlgili Verdikleri Cevapların, Aritmetik Ortalamaları ve StandardSapmaları Çizelge 4.5. Türkiye de Ankete Katılan Firmaların, Malzeme Yönetiminde Yeni Bir sistem Uygulamasında Karşılaştıkları Engeller İle İlgili Verdikleri Cevapların, Aritmetik Ortalamaları ve StandardSapmaları.. 83 Çizelge 4.6. İran daankete Katılan Firmaların, Malzeme Yönetiminde Yeni Bir Sistem Uygulamasında Karşılaştıkları Engeller İle İlgili Verdikleri Cevapların, Aritmetik Ortalamaları ve StandardSapmaları VIII

11 IX

12 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 2.1. Otomatik Kimlik Tanıma Sistemleri Auto-ID... 6 Şekil 2.2. Etiket, Okuyucu ve Anten Bağlantısı... 8 Şekil 2.3. RFID Teknolojisi Çalışma Prensibi... 9 Şekil 2.4. Otomatik Tanıma Sistemleri Şekil 2.5. RFID Etiketler ve Barkodlar Şekil 2.6. Malzeme Girdiler Şeması Şekil 2.7. Malzeme Süreci Şeması Şekil 2.8. Malzeme Çıktılar Şeması Şekil 2.9. RFID Teknolojisinin İnşaat Malzeme Yönetiminde Kavramsal Modeli. 28 Şekil 4.1. RFID Teknolojisinden Haberdar Olma Durumu ( Türkiye) Şekil 4.2. RFID Teknolojisinden Haberdar Olma Durumu (İran) Şekil 4.3. Gerekli Fakat Zamanında Satın Alınmayan Malzemeler ( Türkiye) Şekil 4.4. Gerekli Fakat Zamanında Satın Alınmayan Malzemeler(İran) Şekil 4.5. Satın Alınan Fakat Zamanında Teslim Alınamayan Malzemeler ( Türkiye) Şekil 4.6. Satın Alınan Fakat Zamanında Teslim Alınamayan Malzemeler (İran). 38 Şekil 4.7. Şantiyeye Yanlış Miktarda Gelen Malzemeler ( Türkiye) Şekil 4.8. Şantiyeye Yanlış Miktarda Gelen Malzemeler (İran) Şekil 4.9. Sipariş Listesinin Gereken Malzemeyle Eşleşmemesi ( Türkiye) Şekil Sipariş Listesinin Gereken Malzemeyle Eşleşmemesi (İran) Şekil Sipariş Durumu İle İlgili Bilgiye Ulaşmadaki Zorluklar (Türkiye) Şekil Sipariş Durumu İle İlgili Bilgiye Ulaşmadaki Zorluklar (İran) Şekil Malzemelerin Gelişi İle İlgili Eksiksiz Bilgiye Ulaşmadaki Zorluklar (Türkiye) Şekil Malzemelerin Gelişi İle İlgili Eksiksiz Bilgiye Ulaşmadaki Zorluklar (İran) Şekil Stoktan Malzemenin Bulunması ve Getirilmesi İçin Çok Fazla Zaman ve İş Gücü Harcanması (Türkiye) X

13 Şekil Stoktan Malzemenin Bulunması ve Getirilmesi İçin Çok Fazla Zaman ve İş Gücü Harcanması (İran) Şekil Gereksiz Malzeme Stoğu (Türkiye) Şekil Gereksiz Malzeme Stoğu (İran) Şekil Sahada Malzeme Stoklayacak Yerin Olmaması (Türkiye) Şekil Sahada Malzeme Stoklayacak Yerin Olmaması (İran) Şekil Malzemelerin Ekiplere Gönderilmesi Fakat Ekiplerin Bazı Malzemeleri Kullanmaması (Türkiye) Şekil Malzemelerin Ekiplere Gönderilmesi Fakat Ekiplerin Bazı Malzemeleri Kullanmaması (İran) Şekil Hırsızlık (Türkiye) Şekil Hırsızlık (İran) Şekil İnsan Hatalarına Dayalı Malzeme Bozulmaları/Kayıplar (Türkiye) Şekil İnsan Hatalarına Dayalı Malzeme Bozulmaları/Kayıplar (İran) Şekil Malzeme İhtiyacının Belirlenmesinde İnsan Hatalarını En Aza İndirgemesi (Türkiye) Şekil Malzeme İhtiyacının Belirlenmesinde İnsan Hatalarını En Aza İndirgemesi (İran) Şekil Maliyet Tasarrufu Sağlaması (Türkiye) Şekil Maliyet Tasarrufu Sağlaması (İran) Şekil Stokların Takibini Kolaylaştırması (Türkiye) Şekil Stokların Takibini Kolaylaştırması (İran) Şekil Siparişin Tedarikçiye Doğru İletilmesi (Türkiye) Şekil Siparişin Tedarikçiye Doğru İletilmesi (İran) Şekil Şirketin Kullandığı Diğer Programlarla Uyumlu Çalışabilmesi (Türkiye) Şekil Şirketin Kullandığı Diğer Programlarla Uyumlu Çalışabilmesi (İran) Şekil Kullanımı Kolay Bir Sistem Olması (Türkiye) Şekil Kullanımı Kolay Bir Sistem Olması (İran) Şekil Sistemin Her Projede Her Türlü Doğal Şartta Kullanılabilir Olması (Türkiye) XI

14 Şekil Sistemin Her Projede Her Türlü Doğal Şartta Kullanılabilir Olması (İran) Şekil Zaman Tasarrufu Sağlaması (Türkiye) Şekil Zaman Tasarrufu Sağlaması (İran) Şekil Stoklamadaki Yerleşim Bozukluklarının Engellenmesi İçin Yol Gösterici Olması (Türkiye) Şekil Stoklamadaki Yerleşim Bozukluklarının Engellenmesi İçin Yol Gösterici Olması (İran) Şekil Tedarikçilerle İletişimi Kolaylaştırması (Türkiye) Şekil Tedarikçilerle İletişimi Kolaylaştırması (İran) Şekil Tedarikçilerle İletişimi Kolaylaştırması (İran) Şekil Tedarikçinin Nakliyesi Sırasında Siparişin Yerinin Takibini Kolaylaştırması (Türkiye) Şekil Siparişin İnşaat Sahasına Tesliminde Yapılması Gerekenlerin Otomasyonunun ve Bilgilendirmesini Sağlaması (Türkiye) Şekil Siparişin İnşaat Sahasına Tesliminde Yapılması Gerekenlerin Otomasyonunun ve Bilgilendirmesini Sağlaması (İran) Şekil Malzemenin İnşaat Sahasında Takibini Sağlaması (Türkiye) Şekil Malzemenin İnşaat Sahasında Takibini Sağlaması (İran) Şekil Diğer Şirketlere Göre Rekabet Avantajı Sağlaması (Türkiye) Şekil Diğer Şirketlere Göre Rekabet Avantajı Sağlaması (İran) Şekil Çalışanların Verimliliğini Arttırması (Türkiye) Şekil Çalışanların Verimliliğini Arttırması (İran) Şekil Şeffaf bir sistem olması fakat güvenlik ağının da gerekliliklere Göre Uygulamaya Ek Bir Maliyet Olmadan Kolaylıkla Kurulabilmesi (Türkiye) Şekil Şeffaf Bir Sistem Olması Fakat Güvenlik Ağının da Gerekliliklere Göre Uygulamaya Ek bir Maliyet Olmadan Kolaylıkla Kurulabilmesi (İran) Şekil Yeni Sistemin Yatırım ve Kullanım Maliyetinin Detaylı Olarak Bilinmesi (Türkiye) XII

15 Şekil Yeni Sistemin Yatırım ve Kullanım Maliyetinin Detaylı Olarak Bilinmesi (İran) Şekil Yeni Sistemin Yatırım Maliyeti (Türkiye).74 Şekil Yeni Sistemin Yatırım Maliyeti (İran).75 Şekil Yeni Sistemin Kullanım Maliyetleri (Türkiye).75 Şekil Yeni Sistemin Kullanım Maliyetleri (İran) Şekil Şirket Yönetiminin Yeni Sistem Konusunda Bilgi Eksikliği (Türkiye) Şekil Şirket Yönetiminin Yeni Sistem Konusunda Bilgi Eksikliği (İran) Şekil Tedarikçilerin Yeni Sisteme Adaptasyonlarının Zorluğu (Türkiye) Şekil Tedarikçilerin Yeni Sisteme Adaptasyonlarının Zorluğu (İran) Şekil Yeni Bir Sistem Teknolojileri İle İlgili Standartların Belirsizliği (Türkiye) Şekil Yeni Bir Sistem Teknolojileri İle İlgili Standartların Belirsizliği (İran) Şekil Yeni Bir sistem İle İlgili Eğitim Problemleri (Türkiye) Şekil Yeni Bir Sistem İle İlgili Eğitim Problemleri (İran) Şekil Yeni Bir Sisteminin Potansiyel Maliyetlerini Belirlemekteki Zorluklar (Türkiye) Şekil Yeni Bir Sisteminin Potansiyel Maliyetlerini Belirlemekteki Zorluklar (İran) Şekil Yeni Bir Sistemin Potansiyel Faydalarını Belirlemedeki Zorluklar (Türkiye) Şekil Yeni Bir Sistemin Potansiyel Faydalarını Belirlemedeki Zorluklar (İran) XIII

16 SİMGELER VE KISALTMALAR RFID OCR CMM : Radio Frequency Identification system (Radyo Frekanslı Tanıma Teknolojisi) : Otomatik Karakter Tanıma : Construction Materials Management XIV

17 XV

18 1. GİRİŞ Siamak BAZAATI 1. GİRİŞ Etkin bir malzeme yönetiminde; doğru, tam ve gerçek zamanlı bilginin sağlanabilmesi çok önemlidir. Günümüzde Otomatik Tanıma Sistemleri bu bilginin sağlanmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir. Otomatik Tanıma Sistemleri içinde yer alan Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi nin (RFID) önemi de gün geçtikçe artmaktadır. RFID teknolojisi, etiket ve okuyucu arasındaki kablosuz veri iletişiminin radyo dalgaları ile sağlandığı bir otomatik Tanıma Sistemi dir(şallı, 2009). Zaman içinde gittikçe ucuzlayan RFID teknolojisi, barkod teknolojisinin izleme ve kayıt işlemleri zorluğu, işçilik maliyeti yüksekliği, zaman kaybı ve etiketin veri saklama kapasitesi gibi yetersizliklerini ortadan kaldırarak, birçok sektörde iş süreçlerinin yeniden ele alınmasını sağlamıştır (Üstündağ, 2008). İnşaat sektöründe ise RFID nin malzeme yönetiminde kullanımı henüz yaygınlaşmamış olmasına rağmen, diğer sektörlerde yaygınlığı artan bu teknolojinin inşaat firmaları arası rekabeti etkileyebileceği ve malzeme yönetiminde verimliliği arttırabileceği göz önüne alınmalıdır(z. Ren ve diğ., 2010) Yapılan bu çalışmada İran ve Türkiye deki inşaat firmalarının malzeme yönetiminde kullanılabilecekleri yeni sistemler, özelikle RFID teknolojisi hakkındaki görüşlerini almak üzere, bir anket uygulanmıştır. Ankette firmalara, malzeme yönetiminde karşılaştıkları problemlerin sıklığı, malzeme yönetiminde yeni sistem uygulamasından beklentileri sorulmuştur. Ankete İran ve Türkiye den toplam 58 inşaat firmasından katılım olmuştur. Bu tez kapsamında öncelikle RFID ve inşaat sektöründe malzeme yönetimi konularında genel bilgi verdikten sonra, yapılan anket çalışması sonuçlarının değerlendirilmesi sunulmaktadır. 1

19 1. GİRİŞ Siamak BAZAATI 2

20 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Siamak BAZAATI 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2.1. RFID G. Demiralp, G. Guven, E. Ergen (2012) tarafından Analyzing the benefits of RFID technology for cost sharing in construction supply chains: A case study on prefabricated precast components adlı bir araştırma yapılmıştır. Malzeme takibinde mevcut manüel yöntemler ile geç teslimatlar, parçaların kaybı, yanlış teslimatlarsık sık karşılaşılan problemlerden bir kaçıdır. Otomatik veri toplama teknolojileri örneğin RFID tedarik zincirlerinde bileşenleri izlemek için umut verici bir teknolojidir fakat tedarik zinciri üyeleri arasında gereken yatırım maliyetinin paylaşılmasının ne kadar olması gerektiği net değildir. Bu araştırmada her parti için alınan faydaya dayalı maliyet paylaşım oranı önerilmektedir. Konu ile ilgi bir vaka çalışması gerçekleştirilmiş ve simülasyonu yapılmıştır. Bir prefabrik dış beton duvar panelinin tedarik zinciri üzerine gerçekleştirmiştir. M.Ravanshadnıa (2011) inşaat sektöründe RFID teknolojisinin kullanımı başlıklıçalışmasında inşaat projelerinde RFID teknolojisinin çeşitli yönlerde uygulanabilirliğini ileri sürmüş ve engellerini analiz etmiştir.bu çalışmada RFID teknolojisi, takip, konumlandırma, tedarik zincirinin yönetimi, arz ve lojistik, malzeme trafiğinin kayıtları, kalite kontrolü, kontrol işlemleri, bakım yönetimi ve şantiyenin güvenliği konularında incelenmiştir. A Mehreban (2006)da tedarik zincirinde RFID teknolojisinin uygulanması başlıklı makalesinde, tedarik zinciri içinde nispeten yeni teknolojilerden biri olarak kabul gören RFID teknolojisinin rolü ve uygulamasını incelemiştir. RFID nin avantajları, İrlanda da kullanım durumlarının yanısıra güvenlik sorunlarına da değinmiştir. Z. Ren, C.J. Anumba, J. Tah(2010) tarafından RFID-facilitated construction materials management (RFID-CMM) A case study of water-supply project adlı bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada radyo frekans ile tanımlama (RFID) bir su temini projesinde uygulanırken, bu yeni sistemin inşaat sektörü 3

21 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Siamak BAZAATI malzeme yönetiminde ne kader faydalı olup olmadığı ve maliyet ve zaman tasarrufu açısından yararlığı belirlenmiştir. J.Majorouhi (2012) tarafından Influence of RFID technology on automated management of construction materials and components adlı bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada inşaat sektöründe gerçek zamanlı veri toplama için radyo frekans ile tanımlama (RFID) vasıtası ile son derece düşük maliyetli ve alt yapı gerektirmeyen yollarla yeni yaklaşımlar aranmaktadır. F.Demirel (2007) tedarik ve lojistik yönetiminde RFID uygulamaları başlıklı tezinde RFID teknolojisinin ne olduğu, tarihsel gelişimi, hizmet sektörünü etkileyen yönleri, tedarik zinciri ve teknoloji bağlantısı, teknolojisi üzerine, örnek uygulamaları anlatmaktadır. A Üstündağ (2008) radio frekanslı tanıma (RFID) teknolojisinin tedarik zinciri üzerindeki etkileri başlıklı çalışmasında perakendeci, dağıtıcı ve üreticiden oluşan tedarik zincirinde, RFID uygulanan ve uygulanmayan iki sistem arasında oluşan maliyet farklarını, benzetim modeli yardımı ile incelemiştir. Tedarik zinciri boyunca hatalı sevkiyat, yanlış yerleştirme, çalınma ve zarar görme oranları göz önüne alınarak, kayıtlı ve gerçek stok miktarları belirlenmiştir. RFID teknolojisinin kullanımı ile doğruluk, süreç verimliliği, güvenlik ve görünürlük seviyelerinde beklenen performans artışının, tedarik zinciri üzerinde sağladığı kazanım, kayıp satış, çalınma, elde tutma, sipariş ve süreç maliyet farkları esas alınarak hesaplanmıştır. Ürün değeri, temin süresi ve talep belirsizliği faktörlerinin RFID uygulamalı tedarik zincirinde sağlanan kazanımlar üzerindeki etkisi, deneysel tasarım yapılarak araştırılmıştır Malzeme Yönetimi G. Polat ( 2006 ) tarafından İnşaat sektöründe ekonomik malzeme yönetim sistem seçimi için simülasyon modeli adlı bir araştırma yapılmıştır. bu araştırmada, yüklenici inşaat firmalarına, en düşük toplam envanter maliyetini oluşturacak olan bolluk miktarını, planlama yaklaşımını ve parti hacmini tavsiye edecek simülasyon tabanlı karar destek modeli geliştirilmiş ve bu model yardımı ile tamamlanmış olan 4

22 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Siamak BAZAATI üç ticaret merkezi projesinde elde edilen veriler kullanılarak söz konusu malzeme yönetim sistem alternatifleri için toplam envanter maliyeti hesaplanmıştır. G. Polat ( 2007 ) tarafından Gelişmekte Olan Ülkelerde Tam Zamanında Malzeme Yönetim Sisteminin İncelenmesi adlı bir araştırma yapılmıştır. bu çalışmada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan belirsizliklerin oldukça yüksek olduğu özel durumlarda yüklenici inşaat firmalarını yüksek miktarda stok tutmaya zorlayan sebepler irdelenerek, malzeme yönetiminde tam zamanında yönetim ( JIT ) yaklaşımı benimsenmeden önce dikkate alınması gereken özel durumlar ortaya konulmuştur. D.Besen ( 2006 ) tarafından Yapım İşlerinde Malzeme Yönetimi adlı bir araştırma yapılmıştır. bu araştırmada inşaat projelerinde malzemenin teminini, akış sürecinin planlanması ve organizasyonunu kapsayan malzeme yönetim sistemleri, genel olarak incelenmiş ve inşaat projelerinde malzeme yönetim sisteminin çalışma mekanizması, bir bilgisayar programıyla, Şırnak ili Silopi ilçesi Çukurca Mezra sı içme suyu projesine uygulanmıştır. Z.Polat (2001) tarafndan Yüklenici İnşaat Firmalarında Malzeme Yönetimi Enformasyon Sisteminin Kavramsal Boyutta Analizi ve Bir Model Önerisi adlı bir araştırma yapılmıştır. inşaat sektöründe, üretim sürecinde gerçekleşen tüm işlevlerle bütünleşik olarak malzeme yönetimi işlevini de ele alan genel bir yönetim enformasyon sisteminin eksikliği mevcuttur. Bu problemin çözümüne yönelik olarak bu çalışmada, yüklenici inşaat firmalarında malzeme yönetimi kapsamında gerçekleştirilen işlevler belirlenmiş ve bu işlevlerin gerçekleştirilmesi için gerekli enformasyon ve bu enformasyonun akışı ortaya konmuştur Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) Teknolojisi Otomatik Tanımlama Sistemleri ve RFID Otomatik tanımlama genellikle otomatik veri toplama ile birlikte anılır. Diğer bir deyişle; varlıkları tanımlamayı, onlar hakkında bilgi toplamayı ve toplanan 5

23 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Siamak BAZAATI bilgileri el ile saymadan bilgi teknolojileri ortamında hızla değerlendirmeyi ifade eder (Demirel, 2007). Otomatik tanımlama sistemi kapsamında Barkodlar Akıllı kartlar Sesli tanımlama Biyometrik (retina taraması) Optik karakter tanımlama Radyo frekans tanımlama (RFID) yer alır.( Şekil 2.1) Şekil 2.1. Otomatik kimlik Tanıma Sistemleri Auto-ID (Finkenzeller, 2005) Bunların içerisinde Radyo Frekans Tanımlama, üzerinde mikroişlemci ile donanmış etiket taşıyan bir nesnenin, bu etikette taşıdığı kimlik yapısı ile hareketlerinin izlenebilmesine imkân veren radyo frekansları ile çalışan teknolojiye verilen addır. RFID kelimesinin açılımı İngilizce olarak Radyo Frequenc Identification'dır(Demirel, 2007). Oldukça eski bir teknoloji olan RFID'nin kullanımı, İkinci Dünya Savası yıllarına kadar uzanmaktadır. Ancak etiketlerin maliyetlerinin yüksekliği ve kullanım zorluğu, RFIDteknolojisinin uzunca bir süre şirketler tarafından kullanılamamasına neden olmuştur. Kullanım mimarisine bağlı olarak, monte edildiği ürünle ilgili çok ileri boyuttaki bilgileridahi içerecek özellikte olabilir. RFID teknolojisinin çalışma 6

24 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Siamak BAZAATI mantığını ve getireceği faydalarıortaya koyabilmek için kendisini ve etkileşim içerisinde olduğu diğer sistemleri bir bütünolarak ele almak gerekecektir(demirel, 2007) RFID Nedir? Malzeme Yönetiminde RFID sisteminin işletmelere sağlayacağı faydaların içeriğini anlayabilmek, diğer bir deyişle RFID sisteminin mantığını anlayarak bunun isletme uygulamalarına nasıl yansıtılacağının mimarisinin çıkartılabilmesi için öncelikle sisteminimkan, kabiliyet ve çalışma özelliklerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. RFID, radyo dalgalarınıkullanarak üzerindeki bir objenin yada insanın kimlik bilgilerini nümerik bir seri numarasıolarak ileten sistemlerin genel adıdır. Bu kablosuz sistemler temas etmeden ve hatta görünürdahi olmadan okuma imkanı vermektedir ki bu özelliği ile üretim ve barkod gibi gelenekselteknolojilerin kullanılamadığı zorlu ortamlarda büyük kolaylıklar sağlamaktadır RFID teknolojisinde temel olarak RFID etiketi ve RFID okuyucusu en kritik bileşenlerdir. Bunlara ayrıca RFID yazıcısı, RFID anteni, sistemin kullanacağı yazılımı ekleyebiliriz(demirel, 2007) RFID Sistem Bileşenleri RFID sistemleri, etiket (tag, transponder), okuyucu, okuyucuya bağlı antenler, bilgisayar ve sistem yazılımlarından oluşmaktadır. RFID sistemlerinin çalışma prensibinde veri transferi kilit noktayı oluşturur. Etiket ve okuyucu arasında anten aracılığı ile gerçekleşen veri iletişimine bağlama (coupling) adı verilir (Şekil 2.2). 7

25 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Siamak BAZAATI Şekil 2.2.Etiket, Okuyucu ve Anten Bağlantısı (Finkenzeller, 2002) RFID sistemlerinde bağlama iki türlü gerçekleşebilir: Elektromanyetik (geri serpme /backscatter) veya manyetik (indüktif). Hangi yöntemin kullanılacağı etiket maliyeti, büyüklüğü, okuma hızı ve uzaklığı gibi uygulama gereksinimlerine bağlı olarak belirlenir. İndüktif bağlama, genelde kısa mesafe RFID sistemlerinde giriş kontrol uygulamalarında kullanılır. Genelde etiket ve okuyucu arasındaki veri iletişimi, geri serpme modülasyonu ile gerçekleşir. Bu yöntemde okuyucunun yaydığı elektromanyetik dalgalar antenle buluşmakta ve etiket içindeki devreleri harekete geçirmektedir. Etiketin içinde yer alan kondansatör, okuyucudan gelen dalgalardaki enerjiyi alır, mikroçip bu enerjiyi kullanarak dalgaları okuyucuya geri gönderir ve okuyucu da yeni dalgayı dijital veri haline dönüştürür (Bhuptani ve Moradpour, 2005) RFID Teknolojisinin Çalışma Prensibi RFID i anlamanın en kolay yolu, işaretçi aynalarıdır. Nasıl ki güneşten ışık alan bir ayna onu çevrilen yöne yansıtıyorsa, RFID sisteminde kullanılan vericiler de radyo dalgalarını yayarlar. Yayılan bu dalgaları alan RFID etiketler, gelen bilgiyi değiştirerek okuyucuya geri yansıtırlar (Zeydin, 2007) (Sekil2.3). 8

26 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Siamak BAZAATI Sekil2.3. RFID Teknolojisi Çalışma Prensibi(Zeydin, 2007) RFID ve Diğer Otomatik Tanıma Sistemleri Günümüzde çok sayıda otomatik tanıma sistemi kullanılmaktadır. Her biri farklı bir teknoloji kullanan bu sistemler, farklı özellikler ile karsımıza çıkmaktadırlar. Otomatik tanıma sistemleri olarak kategorize edebileceğimiz bu sistemler; barkotlar, otomatik karakter tanıma (OCR), biyometrik ve çipli kartlar olarak karsımıza çıkmaktadırlar (Zeydin, 2007) (Sekil 2.4 ). 9

ÖZET YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİ HASTALARININ NEGATİF BELİRTİLERİNİN RFID TEKNOLOJİLERİ İLE ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ

ÖZET YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİ HASTALARININ NEGATİF BELİRTİLERİNİN RFID TEKNOLOJİLERİ İLE ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ 1 ÖZET YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİ HASTALARININ NEGATİF BELİRTİLERİNİN RFID TEKNOLOJİLERİ İLE ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ KOCAMAZ, Adnan Fatih Yüksek Lisans Tezi, Bilgisayar Mühendisliği Ana

Detaylı

Summary..ii Önsöz...iii Teşekkür..iv İçindekiler.1

Summary..ii Önsöz...iii Teşekkür..iv İçindekiler.1 1 İçindekiler Özet i Summary..ii Önsöz...iii Teşekkür..iv İçindekiler.1 SİMGELER... 5 ŞEKİLLER TABLOSU... 6 1. GİRİŞ... 9 2. RFID NİN TARİHÇESİ... 12 2.1 RFID Fikrinin Doğuşu... 13 2.2 1960 lardan 1980

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ERMAN GÜNGÖR YÜKSEK

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE LOJİSTİK FONKSİYONLAR ARACILIĞIYLA SUNULAN MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN KALİTE VE MÜŞTERİ TATMİNİ

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA

GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Yasin ÖCAL İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI DÜNYA DA VE TÜRKĠYE DE LOJĠSTĠK HĠZMETLERDE DIġ KAYNAK KULLANIMI: TÜRKĠYE DE FAALĠYET GÖSTEREN ENDÜSTRĠYEL ĠġLETMELERDE BĠR UYGULAMA

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Alper HUBAR Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Programı : ENDÜSTRİ

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLEYİŞİ, DENETİMİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. Zeynep HATUNOĞLU YÜKSEK

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması Özlem Gün 2501010482 Tez

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2003-50 1 nşaatç1lar içi n Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi Hazırlayan: DR. MURAT KURUOGLU i.t.ü. inşaat FAKÜLTESi YAPI işletmesi ANABiLiM DALI

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ ĠÇĠN ÇOK AMAÇLI MOBĠL YAZILIM GELĠġTĠRĠLMESĠ Ġnayet Hakkı ÇĠZMECĠ YÜKSEK LĠSANS Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Eylül-2012

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ALTYAPISI VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İpek ÜÇKARDEŞ RİSK ANALİZİ VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KAZA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ Göksu KAYA İstanbul Ticaret Üniversitesi Tuncay ALTINPULLUK

Detaylı

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 259 YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 7.1. AKILLI VE MOBİL CİHAZLARIN GELİŞİMİ Yakınsama ile birlikte, akıllı ve mobil cihazlarda önemli gelişmeler yaşanmakta; akıllı cihazlar, 3G, Wi-Fi, GPS gibi

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı