ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Siamak BAZAATI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2012

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Siamak BAZAATI YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Bu Tez / /2012 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği/Oyçokluğu ile Kabul Edilmiştir Prof. Dr. Emel ORAL Prof. Dr. Emin ÖCAL Doç. Dr. S. Seren GÜVEN DANIŞMAN ÜYE ÜYE Prof. Dr. Selahattin SERİN Enstitü Müdürü Bu Çalışma Ç. Ü. Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: MMF2012YL20 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Siamak BAZAATI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Emel ORAL Yıl: 2012, Sayfa: 96 Jüri : Prof. Dr. Emel ORAL : Prof. Dr. Emin ÖCAL : Doç. Dr. S. Seren GÜVEN İnşaat sektörünün karmaşık ve dinamik yapısı nedeniyle, malzeme yönetimi, planlama, teslim alma, depolama, dağıtım ve izlemede birçok benzersiz zorluklarla karşı karşıyadır. Kötü malzeme yönetimi, yüksek fiyat, gecikme, düşük verimliliğe neden olan önemli bir nedendir; aktif, doğru ve entegre bilgi akış eksikliği, malzeme yönetiminde en önemli sorunlardandır. Radyo frekanslı tanıma (RFID), inşaat sektöründe malzeme yönetiminde, aktif, doğru ve entegre bilgi akışı sağlamaya yönelik uygulanabilecek yeni bir teknolojidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye ve İran da inşaat sektöründeki firmaların karşılaştıkları malzeme yönetimi ile ilgili sorunları belirlemek ve bu problemleri çözmek için RFID teknolojisin malzeme yönetiminde kullanma olanaklarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, inşaat sektöründe yer alan 33 Türk ve 25 İran firması üzerinde bir anket çalışması uygulanmıştır. Sonuçlar Türk ve İran inşaat firmalarının benzer sorunlarla karşı karşıya olduklarını ve bu sorunların yönetimi ile ilgili benzer tutuma sahip olduklarını göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Radyo Frekanslı Tanıma, RFID, Malzeme yönetimi, İnşaat sektör I

4 ABSTRACT MSc. THESIS RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION SYSTEM (RFID) FACILITATED CONSTRUCTION MATERIALS MANAGEMENT (RFID-CMM) Siamak BAZAATI CUKUROVA UNIVERSITY INSTITUTE OF BASIC AND APPLIED SCIENCES DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING Supervisor : Prof. Dr. Emel ORAL Yıl: 2012, Sayfa: 96 Jury : Prof. Dr. Emel ORAL : Prof. Dr. Emin ÖCAL : Assoc. Prof. Dr. S. Seren GÜVEN Construction materials management faces many problems in materials planning, ordering, receiving and storing, handling and distribution, site usage and monitoring due to the complex and dynamic nature of the construction industry. Poor materials management has been identified as a major source of low construction productivity, cost overrun and delays. Lack of active, accurate and integrated information flow is one of the major contributors to materials management problems. Radio Frequency Identification (RFID) has been reported as being a new technology that can be effectively used in obtaining active and accurate materials management information in construction industry. Thus the aim of this study has been to determine the materials management related problems faced by Turkish and Iranian construction firms and find out the possibilities of employing RFID technology in order to solve these problems. For this purpose, a questionnaire survey has been administered on 33 Turkish and 25 Iranian construction companies. Results showed that Turkish and Iranian construction firms faced similar problems and had similar attitudes related with the management of these problems. Keywords: Radio Frequency Identification, Materials management, Construction industry II

5 TEŞEKKÜR Çalışmalarımı destekleyip, tavsiye ve eleştirileriyle bana yol gösteren, aynı zamanda bilgisini, tecrübesini ve sabrını benden esirgemeyen değerli danışman hocam Prof. Dr. Emel Oral a; tez çalışmamın özellikle ders aşamasında, ürettiği yeni fikirler ve yönelttiği yapıcı eleştiriler ile bana yol gösterici olan değerli hocam Prof. Dr. M. Emin Öcal a ve her zaman anlayışla yanımda olup yardımlarını benden esirgemeyen anneme, babama ve kardeşime teşekkürü bir borç bilirim. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ...I ABSTRACT... II TEŞEKKÜR... III İÇİNDEKİLER... IV ÇİZELGELER DİZİNİ... VIII ŞEKİLLER DİZİNİ... X SİMGELER VE KISSALTMALAR... XIV 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR RFID Malzeme Yönetimi Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) Teknolojisi Otomatik Tanımlama Sistemleri ve RFID RFID Nedir? RFID Sistem Bileşenleri RFID Teknolojisinin Çalışma Prensibi RFID ve Diğer Otomatik Tanıma Sistemleri RFID Etiketler ve Barkodlar RFID Teknolojisinin Gelişimi ve Tarihçesi Standartlar Güvenlik ve Gizlilik RFID Sisteminin Kullanım Alanları Malzeme Yönetimi ve RFID Malzeme Yönetimi Malzeme Yönetimi Nedir Malzeme Yönetiminin Amacı (1). Girdiler (1).a. Şirketin Satın Alma Politikası (1).b. Sözleşme Dokümanları IV

7 (1).c. Pazar Bilgileri (2).Süreç (2).a. Malzeme Programı (2).b. İstek / İhale (2).c.Tekliflerin Değerlendirilmesi (2).d. Sözleşmenin Yapılması (2).e. Teslimat (2).f. Malzemenin Depolanması (2).g. Malzemenin Taşınması (2).h. Ödemenin Yapılması (3). Çıktılar (3).a. Malzeme Programı (3).b. Satın alma Programı RFID Teknolojisinin İnşaat Malzeme Yönetiminde Kullanılabileceği Aşamalar RFID Örnek bir Çalışmada Elde Edilen Faydalar Etkinlik Yararlılık Uygunluk Kullanılabilirlik Malzeme Yönetiminde RFID Teknolojisinin Faydaları Verimlilik Hırsızlığı önlemek Doğruluk Görünürlük MATERYAL VE METOD BULGULAR VE TARTİŞMA RFID Teknolojisinden Haberdar Olma Durumu Firmaların Malzeme Yönetiminde Karşılaştıkları Problemler Gerekli Fakat Zamanında Satın Alınamayan Malzemeler Satın Alınan Fakat Zamanında Teslim Alınamayan Malzemeler V

8 Şantiyeye Yanlış Miktarda Gelen Malzemeler Sipariş Listesinin Gereken Malzemeyle Eşleşmemesi Sipariş Durumu İle İlgili Bilgiye Ulaşmadaki Zorluklar Malzemelerin Gelişi İle İlgili Eksiksiz Bilgiye Ulaşmadaki Zorluklar Stoktan Malzemenin Bulunması ve Getirilmesi İçin Çok Fazla Zaman ve İş Gücü Harcanması Gereksiz Malzeme Stoğu Sahada Malzeme Stoklayacak Yerin Olmaması Malzemelerin Ekiplere Gönderilmesi Fakat Ekiplerin Bazı MalzemEleri Kullanmaması Hırsızlık İnsan Hatalarına Dayalı Malzeme Bozulmaları/Kayıplar Malzeme Yönetiminde Karşılaşılan Problemlerin Sıralanması Malzeme Yönetiminde Yeni Bir Sistem Uygulamasının Sonuçları İle İlgili Beklentiler Malzeme İhtiyacının Belirlenmesinde İnsan Hatalarını En Aza İndirgemesi Maliyet Tasarrufu Sağlaması Stokların Takibini Kolaylaştırması Siparişin Tedarikçiye Doğru İletilmesi Şirketin Kullandığı Diğer Programlarla Uyumlu Çalışabilmesi Kullanımı Kolay Bir Sistem Olması Sistemin Her Projede Her Türlü Doğal Şartta Kullanılabilir Olması Zaman Tasarrufu Sağlaması Stoklamadaki Yerleşim Bozukluklarının Engellenmesi İçin Yol Gösterici Olması Tedarikçilerle İletişimi Kolaylaştırması Tedarikçinin Nakliyesi Sırasında Siparişin Yerinin Takibini Kolaylaştırması Siparişin İnşaat Sahasına Tesliminde Yapılması Gerekenlerin Otomasyonunun ve Bilgilendirmesini Sağlaması VI

9 Malzemenin İnşaat Sahasında Takibini Sağlaması Diğer şirketlere Göre Rekabet Avantajı Sağlaması Çalışanların Verimliliğini Arttırması Şeffaf Bir Sistem Olması Fakat Güvenlik Ağının da Gerekliliklere Göre Uygulamaya Ek Bir Maliyet Olmadan Kolaylıkla Kurulabilmesi Yeni Sistemin Yatırım ve Kullanım Maliyetinin Detaylı Olarak Bilinmesi Malzeme Yönetiminde Yeni Bir Sistem Uygulanması Sayesinde, Elde Edilen Avantajların Sıralanması Yeni Bir Sistem Uygulamasının Önündeki Engeller Yeni Sistemin Yatırım Maliyeti Yeni Sistemin Kullanım Maliyetleri Şirket Yönetiminin Yeni Sistem Konusunda Bilgi Eksikliği Tedarikçilerin Yeni Sisteme Adaptasyonlarının Zorluğu Yeni bir Sistem Teknolojileri İle İlgili Standartların Belirsizliği Yeni Bir Sistem İle İlgili Eğitim Problemleri Yeni Bir Sisteminin Potansiyel Maliyetlerini Belirlemekteki Zorluklar Yeni Bir Sistemin Potansiyel Faydalarını Belirlemedeki Zorluklar Malzeme Yönetiminde Yeni Bir Sistem Uygulamasında Karşılaşılan Engellerin Sıralanması SONUÇLAR VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ EKLER EK1: ANKET ÖRNEĞİ VII

10 ÇİZELGELERDİZİNİ SAYFA Çizelge 2.1. Etkinlik Değerlendirilmesinin Sonuçları Çizelge 2.2. Uygunluk Değerlendirilmesinin Sonuçları Çizelge 3.1. Ankete Katılanların Bazı kişisel Bilgileri Çizelge 4.1. Türkiye de Ankete Katılan Firmaların, Malzeme Yönetiminde Karşılaştıkları Problemler İle İlgili Verdikleri Cevapların Aritmetik Ortalamaları ve Standard Sapmaları Çizelge 4.2. İran da Ankete Katılan Firmaların, Malzeme Yönetiminde Karşılaştıkları Problemler İle İlgili Verdikleri Cevapların Aritmetik Ortalamaları ve Standard Sapmaları Çizelge 4.3. Tükiye de Ankete Katılan Firmaların, Malzeme Yönetiminde Yeni Bir Sistem Uygulamasının Avantajla İle İlgili Verdikleri Cevapların, Aritmetik Ortalamaları ve StandardSapmaları Çizelge 4.4. İran daankete Katılan Firmaların, Malzeme Yönetiminde Yeni Bir Sistem Uygulamasının Avantajla İle İlgili Verdikleri Cevapların, Aritmetik Ortalamaları ve StandardSapmaları Çizelge 4.5. Türkiye de Ankete Katılan Firmaların, Malzeme Yönetiminde Yeni Bir sistem Uygulamasında Karşılaştıkları Engeller İle İlgili Verdikleri Cevapların, Aritmetik Ortalamaları ve StandardSapmaları.. 83 Çizelge 4.6. İran daankete Katılan Firmaların, Malzeme Yönetiminde Yeni Bir Sistem Uygulamasında Karşılaştıkları Engeller İle İlgili Verdikleri Cevapların, Aritmetik Ortalamaları ve StandardSapmaları VIII

11 IX

12 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 2.1. Otomatik Kimlik Tanıma Sistemleri Auto-ID... 6 Şekil 2.2. Etiket, Okuyucu ve Anten Bağlantısı... 8 Şekil 2.3. RFID Teknolojisi Çalışma Prensibi... 9 Şekil 2.4. Otomatik Tanıma Sistemleri Şekil 2.5. RFID Etiketler ve Barkodlar Şekil 2.6. Malzeme Girdiler Şeması Şekil 2.7. Malzeme Süreci Şeması Şekil 2.8. Malzeme Çıktılar Şeması Şekil 2.9. RFID Teknolojisinin İnşaat Malzeme Yönetiminde Kavramsal Modeli. 28 Şekil 4.1. RFID Teknolojisinden Haberdar Olma Durumu ( Türkiye) Şekil 4.2. RFID Teknolojisinden Haberdar Olma Durumu (İran) Şekil 4.3. Gerekli Fakat Zamanında Satın Alınmayan Malzemeler ( Türkiye) Şekil 4.4. Gerekli Fakat Zamanında Satın Alınmayan Malzemeler(İran) Şekil 4.5. Satın Alınan Fakat Zamanında Teslim Alınamayan Malzemeler ( Türkiye) Şekil 4.6. Satın Alınan Fakat Zamanında Teslim Alınamayan Malzemeler (İran). 38 Şekil 4.7. Şantiyeye Yanlış Miktarda Gelen Malzemeler ( Türkiye) Şekil 4.8. Şantiyeye Yanlış Miktarda Gelen Malzemeler (İran) Şekil 4.9. Sipariş Listesinin Gereken Malzemeyle Eşleşmemesi ( Türkiye) Şekil Sipariş Listesinin Gereken Malzemeyle Eşleşmemesi (İran) Şekil Sipariş Durumu İle İlgili Bilgiye Ulaşmadaki Zorluklar (Türkiye) Şekil Sipariş Durumu İle İlgili Bilgiye Ulaşmadaki Zorluklar (İran) Şekil Malzemelerin Gelişi İle İlgili Eksiksiz Bilgiye Ulaşmadaki Zorluklar (Türkiye) Şekil Malzemelerin Gelişi İle İlgili Eksiksiz Bilgiye Ulaşmadaki Zorluklar (İran) Şekil Stoktan Malzemenin Bulunması ve Getirilmesi İçin Çok Fazla Zaman ve İş Gücü Harcanması (Türkiye) X

13 Şekil Stoktan Malzemenin Bulunması ve Getirilmesi İçin Çok Fazla Zaman ve İş Gücü Harcanması (İran) Şekil Gereksiz Malzeme Stoğu (Türkiye) Şekil Gereksiz Malzeme Stoğu (İran) Şekil Sahada Malzeme Stoklayacak Yerin Olmaması (Türkiye) Şekil Sahada Malzeme Stoklayacak Yerin Olmaması (İran) Şekil Malzemelerin Ekiplere Gönderilmesi Fakat Ekiplerin Bazı Malzemeleri Kullanmaması (Türkiye) Şekil Malzemelerin Ekiplere Gönderilmesi Fakat Ekiplerin Bazı Malzemeleri Kullanmaması (İran) Şekil Hırsızlık (Türkiye) Şekil Hırsızlık (İran) Şekil İnsan Hatalarına Dayalı Malzeme Bozulmaları/Kayıplar (Türkiye) Şekil İnsan Hatalarına Dayalı Malzeme Bozulmaları/Kayıplar (İran) Şekil Malzeme İhtiyacının Belirlenmesinde İnsan Hatalarını En Aza İndirgemesi (Türkiye) Şekil Malzeme İhtiyacının Belirlenmesinde İnsan Hatalarını En Aza İndirgemesi (İran) Şekil Maliyet Tasarrufu Sağlaması (Türkiye) Şekil Maliyet Tasarrufu Sağlaması (İran) Şekil Stokların Takibini Kolaylaştırması (Türkiye) Şekil Stokların Takibini Kolaylaştırması (İran) Şekil Siparişin Tedarikçiye Doğru İletilmesi (Türkiye) Şekil Siparişin Tedarikçiye Doğru İletilmesi (İran) Şekil Şirketin Kullandığı Diğer Programlarla Uyumlu Çalışabilmesi (Türkiye) Şekil Şirketin Kullandığı Diğer Programlarla Uyumlu Çalışabilmesi (İran) Şekil Kullanımı Kolay Bir Sistem Olması (Türkiye) Şekil Kullanımı Kolay Bir Sistem Olması (İran) Şekil Sistemin Her Projede Her Türlü Doğal Şartta Kullanılabilir Olması (Türkiye) XI

14 Şekil Sistemin Her Projede Her Türlü Doğal Şartta Kullanılabilir Olması (İran) Şekil Zaman Tasarrufu Sağlaması (Türkiye) Şekil Zaman Tasarrufu Sağlaması (İran) Şekil Stoklamadaki Yerleşim Bozukluklarının Engellenmesi İçin Yol Gösterici Olması (Türkiye) Şekil Stoklamadaki Yerleşim Bozukluklarının Engellenmesi İçin Yol Gösterici Olması (İran) Şekil Tedarikçilerle İletişimi Kolaylaştırması (Türkiye) Şekil Tedarikçilerle İletişimi Kolaylaştırması (İran) Şekil Tedarikçilerle İletişimi Kolaylaştırması (İran) Şekil Tedarikçinin Nakliyesi Sırasında Siparişin Yerinin Takibini Kolaylaştırması (Türkiye) Şekil Siparişin İnşaat Sahasına Tesliminde Yapılması Gerekenlerin Otomasyonunun ve Bilgilendirmesini Sağlaması (Türkiye) Şekil Siparişin İnşaat Sahasına Tesliminde Yapılması Gerekenlerin Otomasyonunun ve Bilgilendirmesini Sağlaması (İran) Şekil Malzemenin İnşaat Sahasında Takibini Sağlaması (Türkiye) Şekil Malzemenin İnşaat Sahasında Takibini Sağlaması (İran) Şekil Diğer Şirketlere Göre Rekabet Avantajı Sağlaması (Türkiye) Şekil Diğer Şirketlere Göre Rekabet Avantajı Sağlaması (İran) Şekil Çalışanların Verimliliğini Arttırması (Türkiye) Şekil Çalışanların Verimliliğini Arttırması (İran) Şekil Şeffaf bir sistem olması fakat güvenlik ağının da gerekliliklere Göre Uygulamaya Ek Bir Maliyet Olmadan Kolaylıkla Kurulabilmesi (Türkiye) Şekil Şeffaf Bir Sistem Olması Fakat Güvenlik Ağının da Gerekliliklere Göre Uygulamaya Ek bir Maliyet Olmadan Kolaylıkla Kurulabilmesi (İran) Şekil Yeni Sistemin Yatırım ve Kullanım Maliyetinin Detaylı Olarak Bilinmesi (Türkiye) XII

15 Şekil Yeni Sistemin Yatırım ve Kullanım Maliyetinin Detaylı Olarak Bilinmesi (İran) Şekil Yeni Sistemin Yatırım Maliyeti (Türkiye).74 Şekil Yeni Sistemin Yatırım Maliyeti (İran).75 Şekil Yeni Sistemin Kullanım Maliyetleri (Türkiye).75 Şekil Yeni Sistemin Kullanım Maliyetleri (İran) Şekil Şirket Yönetiminin Yeni Sistem Konusunda Bilgi Eksikliği (Türkiye) Şekil Şirket Yönetiminin Yeni Sistem Konusunda Bilgi Eksikliği (İran) Şekil Tedarikçilerin Yeni Sisteme Adaptasyonlarının Zorluğu (Türkiye) Şekil Tedarikçilerin Yeni Sisteme Adaptasyonlarının Zorluğu (İran) Şekil Yeni Bir Sistem Teknolojileri İle İlgili Standartların Belirsizliği (Türkiye) Şekil Yeni Bir Sistem Teknolojileri İle İlgili Standartların Belirsizliği (İran) Şekil Yeni Bir sistem İle İlgili Eğitim Problemleri (Türkiye) Şekil Yeni Bir Sistem İle İlgili Eğitim Problemleri (İran) Şekil Yeni Bir Sisteminin Potansiyel Maliyetlerini Belirlemekteki Zorluklar (Türkiye) Şekil Yeni Bir Sisteminin Potansiyel Maliyetlerini Belirlemekteki Zorluklar (İran) Şekil Yeni Bir Sistemin Potansiyel Faydalarını Belirlemedeki Zorluklar (Türkiye) Şekil Yeni Bir Sistemin Potansiyel Faydalarını Belirlemedeki Zorluklar (İran) XIII

16 SİMGELER VE KISALTMALAR RFID OCR CMM : Radio Frequency Identification system (Radyo Frekanslı Tanıma Teknolojisi) : Otomatik Karakter Tanıma : Construction Materials Management XIV

17 XV

18 1. GİRİŞ Siamak BAZAATI 1. GİRİŞ Etkin bir malzeme yönetiminde; doğru, tam ve gerçek zamanlı bilginin sağlanabilmesi çok önemlidir. Günümüzde Otomatik Tanıma Sistemleri bu bilginin sağlanmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir. Otomatik Tanıma Sistemleri içinde yer alan Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi nin (RFID) önemi de gün geçtikçe artmaktadır. RFID teknolojisi, etiket ve okuyucu arasındaki kablosuz veri iletişiminin radyo dalgaları ile sağlandığı bir otomatik Tanıma Sistemi dir(şallı, 2009). Zaman içinde gittikçe ucuzlayan RFID teknolojisi, barkod teknolojisinin izleme ve kayıt işlemleri zorluğu, işçilik maliyeti yüksekliği, zaman kaybı ve etiketin veri saklama kapasitesi gibi yetersizliklerini ortadan kaldırarak, birçok sektörde iş süreçlerinin yeniden ele alınmasını sağlamıştır (Üstündağ, 2008). İnşaat sektöründe ise RFID nin malzeme yönetiminde kullanımı henüz yaygınlaşmamış olmasına rağmen, diğer sektörlerde yaygınlığı artan bu teknolojinin inşaat firmaları arası rekabeti etkileyebileceği ve malzeme yönetiminde verimliliği arttırabileceği göz önüne alınmalıdır(z. Ren ve diğ., 2010) Yapılan bu çalışmada İran ve Türkiye deki inşaat firmalarının malzeme yönetiminde kullanılabilecekleri yeni sistemler, özelikle RFID teknolojisi hakkındaki görüşlerini almak üzere, bir anket uygulanmıştır. Ankette firmalara, malzeme yönetiminde karşılaştıkları problemlerin sıklığı, malzeme yönetiminde yeni sistem uygulamasından beklentileri sorulmuştur. Ankete İran ve Türkiye den toplam 58 inşaat firmasından katılım olmuştur. Bu tez kapsamında öncelikle RFID ve inşaat sektöründe malzeme yönetimi konularında genel bilgi verdikten sonra, yapılan anket çalışması sonuçlarının değerlendirilmesi sunulmaktadır. 1

19 1. GİRİŞ Siamak BAZAATI 2

20 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Siamak BAZAATI 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2.1. RFID G. Demiralp, G. Guven, E. Ergen (2012) tarafından Analyzing the benefits of RFID technology for cost sharing in construction supply chains: A case study on prefabricated precast components adlı bir araştırma yapılmıştır. Malzeme takibinde mevcut manüel yöntemler ile geç teslimatlar, parçaların kaybı, yanlış teslimatlarsık sık karşılaşılan problemlerden bir kaçıdır. Otomatik veri toplama teknolojileri örneğin RFID tedarik zincirlerinde bileşenleri izlemek için umut verici bir teknolojidir fakat tedarik zinciri üyeleri arasında gereken yatırım maliyetinin paylaşılmasının ne kadar olması gerektiği net değildir. Bu araştırmada her parti için alınan faydaya dayalı maliyet paylaşım oranı önerilmektedir. Konu ile ilgi bir vaka çalışması gerçekleştirilmiş ve simülasyonu yapılmıştır. Bir prefabrik dış beton duvar panelinin tedarik zinciri üzerine gerçekleştirmiştir. M.Ravanshadnıa (2011) inşaat sektöründe RFID teknolojisinin kullanımı başlıklıçalışmasında inşaat projelerinde RFID teknolojisinin çeşitli yönlerde uygulanabilirliğini ileri sürmüş ve engellerini analiz etmiştir.bu çalışmada RFID teknolojisi, takip, konumlandırma, tedarik zincirinin yönetimi, arz ve lojistik, malzeme trafiğinin kayıtları, kalite kontrolü, kontrol işlemleri, bakım yönetimi ve şantiyenin güvenliği konularında incelenmiştir. A Mehreban (2006)da tedarik zincirinde RFID teknolojisinin uygulanması başlıklı makalesinde, tedarik zinciri içinde nispeten yeni teknolojilerden biri olarak kabul gören RFID teknolojisinin rolü ve uygulamasını incelemiştir. RFID nin avantajları, İrlanda da kullanım durumlarının yanısıra güvenlik sorunlarına da değinmiştir. Z. Ren, C.J. Anumba, J. Tah(2010) tarafından RFID-facilitated construction materials management (RFID-CMM) A case study of water-supply project adlı bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada radyo frekans ile tanımlama (RFID) bir su temini projesinde uygulanırken, bu yeni sistemin inşaat sektörü 3

21 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Siamak BAZAATI malzeme yönetiminde ne kader faydalı olup olmadığı ve maliyet ve zaman tasarrufu açısından yararlığı belirlenmiştir. J.Majorouhi (2012) tarafından Influence of RFID technology on automated management of construction materials and components adlı bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada inşaat sektöründe gerçek zamanlı veri toplama için radyo frekans ile tanımlama (RFID) vasıtası ile son derece düşük maliyetli ve alt yapı gerektirmeyen yollarla yeni yaklaşımlar aranmaktadır. F.Demirel (2007) tedarik ve lojistik yönetiminde RFID uygulamaları başlıklı tezinde RFID teknolojisinin ne olduğu, tarihsel gelişimi, hizmet sektörünü etkileyen yönleri, tedarik zinciri ve teknoloji bağlantısı, teknolojisi üzerine, örnek uygulamaları anlatmaktadır. A Üstündağ (2008) radio frekanslı tanıma (RFID) teknolojisinin tedarik zinciri üzerindeki etkileri başlıklı çalışmasında perakendeci, dağıtıcı ve üreticiden oluşan tedarik zincirinde, RFID uygulanan ve uygulanmayan iki sistem arasında oluşan maliyet farklarını, benzetim modeli yardımı ile incelemiştir. Tedarik zinciri boyunca hatalı sevkiyat, yanlış yerleştirme, çalınma ve zarar görme oranları göz önüne alınarak, kayıtlı ve gerçek stok miktarları belirlenmiştir. RFID teknolojisinin kullanımı ile doğruluk, süreç verimliliği, güvenlik ve görünürlük seviyelerinde beklenen performans artışının, tedarik zinciri üzerinde sağladığı kazanım, kayıp satış, çalınma, elde tutma, sipariş ve süreç maliyet farkları esas alınarak hesaplanmıştır. Ürün değeri, temin süresi ve talep belirsizliği faktörlerinin RFID uygulamalı tedarik zincirinde sağlanan kazanımlar üzerindeki etkisi, deneysel tasarım yapılarak araştırılmıştır Malzeme Yönetimi G. Polat ( 2006 ) tarafından İnşaat sektöründe ekonomik malzeme yönetim sistem seçimi için simülasyon modeli adlı bir araştırma yapılmıştır. bu araştırmada, yüklenici inşaat firmalarına, en düşük toplam envanter maliyetini oluşturacak olan bolluk miktarını, planlama yaklaşımını ve parti hacmini tavsiye edecek simülasyon tabanlı karar destek modeli geliştirilmiş ve bu model yardımı ile tamamlanmış olan 4

22 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Siamak BAZAATI üç ticaret merkezi projesinde elde edilen veriler kullanılarak söz konusu malzeme yönetim sistem alternatifleri için toplam envanter maliyeti hesaplanmıştır. G. Polat ( 2007 ) tarafından Gelişmekte Olan Ülkelerde Tam Zamanında Malzeme Yönetim Sisteminin İncelenmesi adlı bir araştırma yapılmıştır. bu çalışmada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan belirsizliklerin oldukça yüksek olduğu özel durumlarda yüklenici inşaat firmalarını yüksek miktarda stok tutmaya zorlayan sebepler irdelenerek, malzeme yönetiminde tam zamanında yönetim ( JIT ) yaklaşımı benimsenmeden önce dikkate alınması gereken özel durumlar ortaya konulmuştur. D.Besen ( 2006 ) tarafından Yapım İşlerinde Malzeme Yönetimi adlı bir araştırma yapılmıştır. bu araştırmada inşaat projelerinde malzemenin teminini, akış sürecinin planlanması ve organizasyonunu kapsayan malzeme yönetim sistemleri, genel olarak incelenmiş ve inşaat projelerinde malzeme yönetim sisteminin çalışma mekanizması, bir bilgisayar programıyla, Şırnak ili Silopi ilçesi Çukurca Mezra sı içme suyu projesine uygulanmıştır. Z.Polat (2001) tarafndan Yüklenici İnşaat Firmalarında Malzeme Yönetimi Enformasyon Sisteminin Kavramsal Boyutta Analizi ve Bir Model Önerisi adlı bir araştırma yapılmıştır. inşaat sektöründe, üretim sürecinde gerçekleşen tüm işlevlerle bütünleşik olarak malzeme yönetimi işlevini de ele alan genel bir yönetim enformasyon sisteminin eksikliği mevcuttur. Bu problemin çözümüne yönelik olarak bu çalışmada, yüklenici inşaat firmalarında malzeme yönetimi kapsamında gerçekleştirilen işlevler belirlenmiş ve bu işlevlerin gerçekleştirilmesi için gerekli enformasyon ve bu enformasyonun akışı ortaya konmuştur Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) Teknolojisi Otomatik Tanımlama Sistemleri ve RFID Otomatik tanımlama genellikle otomatik veri toplama ile birlikte anılır. Diğer bir deyişle; varlıkları tanımlamayı, onlar hakkında bilgi toplamayı ve toplanan 5

23 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Siamak BAZAATI bilgileri el ile saymadan bilgi teknolojileri ortamında hızla değerlendirmeyi ifade eder (Demirel, 2007). Otomatik tanımlama sistemi kapsamında Barkodlar Akıllı kartlar Sesli tanımlama Biyometrik (retina taraması) Optik karakter tanımlama Radyo frekans tanımlama (RFID) yer alır.( Şekil 2.1) Şekil 2.1. Otomatik kimlik Tanıma Sistemleri Auto-ID (Finkenzeller, 2005) Bunların içerisinde Radyo Frekans Tanımlama, üzerinde mikroişlemci ile donanmış etiket taşıyan bir nesnenin, bu etikette taşıdığı kimlik yapısı ile hareketlerinin izlenebilmesine imkân veren radyo frekansları ile çalışan teknolojiye verilen addır. RFID kelimesinin açılımı İngilizce olarak Radyo Frequenc Identification'dır(Demirel, 2007). Oldukça eski bir teknoloji olan RFID'nin kullanımı, İkinci Dünya Savası yıllarına kadar uzanmaktadır. Ancak etiketlerin maliyetlerinin yüksekliği ve kullanım zorluğu, RFIDteknolojisinin uzunca bir süre şirketler tarafından kullanılamamasına neden olmuştur. Kullanım mimarisine bağlı olarak, monte edildiği ürünle ilgili çok ileri boyuttaki bilgileridahi içerecek özellikte olabilir. RFID teknolojisinin çalışma 6

24 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Siamak BAZAATI mantığını ve getireceği faydalarıortaya koyabilmek için kendisini ve etkileşim içerisinde olduğu diğer sistemleri bir bütünolarak ele almak gerekecektir(demirel, 2007) RFID Nedir? Malzeme Yönetiminde RFID sisteminin işletmelere sağlayacağı faydaların içeriğini anlayabilmek, diğer bir deyişle RFID sisteminin mantığını anlayarak bunun isletme uygulamalarına nasıl yansıtılacağının mimarisinin çıkartılabilmesi için öncelikle sisteminimkan, kabiliyet ve çalışma özelliklerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. RFID, radyo dalgalarınıkullanarak üzerindeki bir objenin yada insanın kimlik bilgilerini nümerik bir seri numarasıolarak ileten sistemlerin genel adıdır. Bu kablosuz sistemler temas etmeden ve hatta görünürdahi olmadan okuma imkanı vermektedir ki bu özelliği ile üretim ve barkod gibi gelenekselteknolojilerin kullanılamadığı zorlu ortamlarda büyük kolaylıklar sağlamaktadır RFID teknolojisinde temel olarak RFID etiketi ve RFID okuyucusu en kritik bileşenlerdir. Bunlara ayrıca RFID yazıcısı, RFID anteni, sistemin kullanacağı yazılımı ekleyebiliriz(demirel, 2007) RFID Sistem Bileşenleri RFID sistemleri, etiket (tag, transponder), okuyucu, okuyucuya bağlı antenler, bilgisayar ve sistem yazılımlarından oluşmaktadır. RFID sistemlerinin çalışma prensibinde veri transferi kilit noktayı oluşturur. Etiket ve okuyucu arasında anten aracılığı ile gerçekleşen veri iletişimine bağlama (coupling) adı verilir (Şekil 2.2). 7

25 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Siamak BAZAATI Şekil 2.2.Etiket, Okuyucu ve Anten Bağlantısı (Finkenzeller, 2002) RFID sistemlerinde bağlama iki türlü gerçekleşebilir: Elektromanyetik (geri serpme /backscatter) veya manyetik (indüktif). Hangi yöntemin kullanılacağı etiket maliyeti, büyüklüğü, okuma hızı ve uzaklığı gibi uygulama gereksinimlerine bağlı olarak belirlenir. İndüktif bağlama, genelde kısa mesafe RFID sistemlerinde giriş kontrol uygulamalarında kullanılır. Genelde etiket ve okuyucu arasındaki veri iletişimi, geri serpme modülasyonu ile gerçekleşir. Bu yöntemde okuyucunun yaydığı elektromanyetik dalgalar antenle buluşmakta ve etiket içindeki devreleri harekete geçirmektedir. Etiketin içinde yer alan kondansatör, okuyucudan gelen dalgalardaki enerjiyi alır, mikroçip bu enerjiyi kullanarak dalgaları okuyucuya geri gönderir ve okuyucu da yeni dalgayı dijital veri haline dönüştürür (Bhuptani ve Moradpour, 2005) RFID Teknolojisinin Çalışma Prensibi RFID i anlamanın en kolay yolu, işaretçi aynalarıdır. Nasıl ki güneşten ışık alan bir ayna onu çevrilen yöne yansıtıyorsa, RFID sisteminde kullanılan vericiler de radyo dalgalarını yayarlar. Yayılan bu dalgaları alan RFID etiketler, gelen bilgiyi değiştirerek okuyucuya geri yansıtırlar (Zeydin, 2007) (Sekil2.3). 8

26 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Siamak BAZAATI Sekil2.3. RFID Teknolojisi Çalışma Prensibi(Zeydin, 2007) RFID ve Diğer Otomatik Tanıma Sistemleri Günümüzde çok sayıda otomatik tanıma sistemi kullanılmaktadır. Her biri farklı bir teknoloji kullanan bu sistemler, farklı özellikler ile karsımıza çıkmaktadırlar. Otomatik tanıma sistemleri olarak kategorize edebileceğimiz bu sistemler; barkotlar, otomatik karakter tanıma (OCR), biyometrik ve çipli kartlar olarak karsımıza çıkmaktadırlar (Zeydin, 2007) (Sekil 2.4 ). 9

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Radio Frequency Identification System (RFID) Facilitated Construction Materials Management (RFID-CMM)

Detaylı

YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ

YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ İÇİNDEKİLER YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ 1. BÖLÜM: LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ... 1 1.1. LOJİSTİK YÖNETİMİ... 1 1.1.1. Lojistik

Detaylı

Click to edit Master title style. RFID Çözümleri. KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu

Click to edit Master title style. RFID Çözümleri. KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu RFID Çözümleri KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu Click to edit M.Engin Master Güney subtitle style RFID Hakkında Deloitte un, Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji (TMT) alanlarındaki dört bölümlü

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

RFID ve Tedarik Zinciri. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ

RFID ve Tedarik Zinciri. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ RFID ve Tedarik Zinciri Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 1 İçindekiler Giriş RFID Sistem Tanım RFID Tarihçe RFID Sistem Komponentleri RFID Standartlar RFID Güvenlik ve Gizlilik RFID Uygulaması Proje Aşamaları RFID Pazar

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Metin KAPIDERE İnci Dürdane KURT

Metin KAPIDERE İnci Dürdane KURT PERSENEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ : MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ Talha PEKTAŞ Metin KAPIDERE İnci Dürdane KURT Günümüzde bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin l i yansımaları hem

Detaylı

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART,

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART, DEPO OTOMASYONU VELTIONoptimum ilaç ve kozmetik ürünleri dağıtıcılarına çok çeşitli seçenekler sunar. Toplama otomasyonuna ilişkin sunduğumuz çözümler, dağıtıcıların ürün akışlarını ve hizmet seviyelerini

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER YAZARLARIN ÖZ GEÇMİŞİ... İİİ ÖN SÖZ...V İÇİNDEKİLER... Vİİ TABLO LİSTESİ... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİ 1. BÖLÜM LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 1.1. LOJİSTİK YÖNETİMİ...1 1.1.1. Lojistik

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

RFID VE UYGULAMALARI RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) VE UYGULAMALARI - BURSARF

RFID VE UYGULAMALARI RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) VE UYGULAMALARI - BURSARF RFID VE UYGULAMALARI RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) VE UYGULAMALARI - BURSARF İÇİNDEKİLER 1. PASİF (UHF) RFID NEDİR, NASIL ÇALIŞIR? 2. RFID DEPO VE SEVKİYAT UYGULAMALARI 3. RFID ÜRETİM TAKİP UYGULAMALARI

Detaylı

RFID İLE DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) İLE DEMİRBAŞ VE DEĞERLİ EŞYA TAKİBİ

RFID İLE DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) İLE DEMİRBAŞ VE DEĞERLİ EŞYA TAKİBİ RFID İLE DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) İLE DEMİRBAŞ VE DEĞERLİ EŞYA TAKİBİ İÇİNDEKİLER 1. PASİF (UHF) RFID NEDİR, NASIL ÇALIŞIR? 2. RFID DEMİRBAŞ TAKİBİ SİSTEMİNİN AMACI.

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO İçerik 01 02 03 04 05 06 07 08 Giriş Sağlık Sektörü için RFID Teknolojisi Sağlık Sektörü için RFID Çözümleri RFID nin Faydaları Uygulamanın Sorunları ve Engelleri Önerilen

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI

HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI Osman TAN İlker KORKMAZ Okan GİDİŞ Sercan UYGUN AB'09, Harran Üniversitesi, 11.02.2009 1/21 SUNUM İÇERİĞİ Giriş RFID ve RFID Uygulamaları Problem Tanımı Motivasyon

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Kelimesi ulojistik (Logictics) kelime kökü itibariyle Latin dilinden Logic (mantık) ve statics (istatistik)

Detaylı

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 1. Tanım 2. Tedarik Zinciri Nasıl İşler? 3. Mağazalarda Gerçekleştirilen Prosedürler 3.1 Temel Stok Kontrolü 3.2 Envanter Yönetimi 3.3 Miktar ve Hasar Raporları 3.4 Ürünlerin

Detaylı

Depo Yönetim Sistemleri

Depo Yönetim Sistemleri Depo Yönetim Sistemleri Yazılım Barkodlama ekipmanları RF (Radyo Frekansı iletişimi) Depo veya dağıtım merkezinin içerisinde süreç yönetimi ve envanter kontrolü sağlamak için birleştiren teknoloji bütünüdür.

Detaylı

Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri

Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri Nedap OGS Sistemleri Türkiye Genel Distribütörü Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri COPYRIGHT Bu doküman ve içindeki bilgiler Atitek Elektronik Sistemleri ve Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.

Detaylı

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ Osman BAĞCI Kalite Müdürü Özel Medicalpark Göztepe Hastane Kompleksi 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 13-16 Mayıs 2015

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi

Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi / Satınalma Tasarruf Listesi 1 Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi Bu sunum sadece cengizpak.com.tr site üyeleri içindir Hazırlayan : Cengiz Pak cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

çeşitli tüm aşamalarda tam izlenebilirlik

çeşitli tüm aşamalarda tam izlenebilirlik SÜREÇ SIX bilişim çözümü, ameliyathanelerde kullanılan örtülerin ve aynı zamanda kurşunlu cerrah önlüklerin teknik kumaşlarına bağlı sterilizasyon süreçlerindeki izlenebilirlik yönetiminin eksiksiz bir

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar Arş.Gör. Duran GÜLER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tedarik İşletmelerin ihtiyacı olan girdilerin (hammadde, malzeme,

Detaylı

SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi

SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI RFID nedir? RFID (Radio Frequency Identification): Radyo-frekans dalgalar$ üzerinden veri ta&$mas$ yaparak kontrollü bir ortamda hareket eden veya sabit duran cisimleri otomatik

Detaylı

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI. KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI.  KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI www.kirmacidanismanlik.com KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 I. Fabrikanın sektörel teknolojik Endüstri seviye tespiti ve yol haritası, raporlama,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1 İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK KAVRAMI, PERAKENDECİLİKTE ULUSLARARASILAŞMA VE KÜRESEL TEDARİK... 1 KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1 1.1. ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK TANIMI,

Detaylı

Üçüncü Taraf Risklerinin Denetimi

Üçüncü Taraf Risklerinin Denetimi Üçüncü Taraf Risklerinin Denetimi «Outsourcing the work but not the risks» XVIII. Türkiye İç Denetim Kongresi 20 Ekim 2014 Pelin Altındal Kıdemli Müdür, CRMA EY Risk Danışmanlık Hizmetleri Ajanda Üçüncü

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Fiziksel Dağıtımdan Tedarik Zincirine u Mallar, Hizmetler ve Bilgilerin Akışı u Tedarik Zincirinde Bilgi: Bilinirlik ve Görünürlük u Satış Noktası

Detaylı

Lojistik Bilgi Teknolojileri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik Bilgi Teknolojileri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Bilgi Teknolojileri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA LBT ulojistik Bilgi Teknolojileri temel olarak bilgisayar sistemlerini, bilgisayar ağlarını, bulut sistemlerini ve otomatik tanıma ve veri toplama

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK KAVRAMI Lojistik, malzemelerin tedarikçilerden işletmeye ulaştırılmasına, işletme içi süreçlerden geçişinden ve müşteriye ulaştırılmasından

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Kent İçi Raylı Sistemler TÜRSİD Hakkında Sunum Özeti Meslek

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SAĞLIK İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. M.Hakan KESKİN Hazırlayan Behiye ERYİĞİT

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

KORUFLORYA AİLE REZİDANS VE YAŞAM MERKEZİ 08071067 CANSU BAYIR 08071050 BÜŞRA BİLGE SOFU

KORUFLORYA AİLE REZİDANS VE YAŞAM MERKEZİ 08071067 CANSU BAYIR 08071050 BÜŞRA BİLGE SOFU KORUFLORYA AİLE REZİDANS VE YAŞAM MERKEZİ 08071067 CANSU BAYIR 08071050 BÜŞRA BİLGE SOFU KORUFLORYA, Aydınlı, Metal Yapı, Arke ve Vizyonlife ortaklığının TOKİ işbirliğiyle hayata geçirdiği bir projedir.

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

Türkiye Türkiye. TOBB-GS1 Türkiye. Adile İncebacak 29 Haziran 2010, İstanbul

Türkiye Türkiye. TOBB-GS1 Türkiye. Adile İncebacak 29 Haziran 2010, İstanbul Türkiye TOBB-GS1 Türkiye Adile İncebacak 29 Haziran 2010, İstanbul GS1 (EAN International) GS1, tedarik zincirinin etkinliğini artırma amaçlı küresel standartlar ve çözümler geliştirmekte ve uygulamakta

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN TEDARİK ZİNCİRİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN TEDARİK ZİNCİRİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN TEDARİK ZİNCİRİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DOKTORA TEZİ Müh. Alp ÜSTÜNDAĞ Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012 BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış Tarcan Kiper Şubat 2012 İçerik infotron Özgeçmiş Giriş BIM in Tanımı BIM Süreci BIM Kriterleri BIM in Getirileri infotron Kısa Özgeçmişi Tasarım,

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi Ajanda 1) İş Süreç Yönetimi (BPM) 2) BPM Yazılımları 3) Farklı

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ HANEDAN ENERJİ olarak, enerji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı tüm yatırımcılara, idari ve teknik konularda müşavirlik, mühendislik, danışmanlık ve

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 4.0 Yayın Tarihi:11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının

Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının 2. FREKANS TAHSİS İŞLEMLERİ 2.1 GENEL FREKANS TAHSİS KRİTERLERİ GENEL FREKANS TAHSİS KRİTERLERİ Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının yapılması

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE YÖNETİMİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Burak Ömer SARAÇOĞLU

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE YÖNETİMİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Burak Ömer SARAÇOĞLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Burak Ömer SARAÇOĞLU Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Programı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1. Hafta NESNELERİN İNTERNETİ (Internet of Things, IoT) 2 Giriş İletişim teknolojilerinde ve mikroelektronik devrelerde yaşanan gelişmeler

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 SENARYO 1

İÇİNDEKİLER 1 SENARYO 1 İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 SENARYO 1 2 İŞLETME YAPISI 5 İşletme Yapısının Tanımlanması 5 Satış Organizasyonu 5 Dağıtım Kanalı 14 Bölüm 15 Satış Bürosu 17 Satış Grubu 19 Sevkiyat Noktası 21 İşletme Yapısı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... vii BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ 1.1 Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları... 8 1.1.1 Üretim... 8 1.1.2 Envanter Yönetimi... 16 1.1.3 Taşıma ve

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi 4 Haftalık Ajanda 1. Hafta: Örneklerle BPM-ERP İlişkisi 2. Hafta:

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte,

190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte, Dünyada her bir dakikada 380 kadın gebe kalmakta, 190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte, 40 kadın sağlıksız düşük yapmaktadır.

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ORTAK GİRİŞİMİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ, UNSURLARI VE BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ORTAK GİRİŞİMİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ, UNSURLARI VE BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII BİRİNCİ BÖLÜM ORTAK GİRİŞİMİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ, UNSURLARI VE BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI I. ORTAK GİRİŞİMİN TANIMI

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC60 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI

Online teknik sayfa FLOWSIC60 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI Online teknik sayfa FLOWSIC60 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC60 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM

GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM GRUP TEKNOLOJİSİ VE HÜCRESEL ÜRETİM Grup Teknolojisi Ve Hücresel Üretim Kavramları Grup teknolojisi oldukça geniş bir kavramdır. Üretim ve endüstri mühendisliği alanlarında

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

Müşteri Sadakat Kartlarınız Fraud Kanalınız Olabilir mi?

Müşteri Sadakat Kartlarınız Fraud Kanalınız Olabilir mi? Müşteri Sadakat Kartlarınız Fraud Kanalınız Neden Müşteri Sadakat Kartı? Müşteriyi tanımak, müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını analiz edebilmek, müşteri odaklı pazarlama stratejileri geliştirebilmek,

Detaylı

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri İş süreçleri ve belgelerin bilgisayar ortamında izlenmesi Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi Kurumların belge ve içerik yönetim işlemleriyle iş süreçlerinin tanımlanması ve denetlenmesi ve bu

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

BDDK-Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler. Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler

BDDK-Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler. Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler Gündem Bilgi Sistemlerine İlişkin Yasal Düzenlemeler & COBIT AB Seminer 2009 Bankacılıkta Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler

Detaylı

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Tetkik Gün Sayısı Tespiti 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte,

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönerge, birimin yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Ersin GÜLAÇTI Baş Uzman Araştırmacı 23.01.2007, ANKARA Sunum Planı Türkiye de E-imza Kamu Sertifikasyon Merkezi Sertifika Süreci E-imza Uygulamalarının Önündeki Engeller

Detaylı

Information Technology Infrastructure Library ITIL

Information Technology Infrastructure Library ITIL Yazılım Kalite Standartları Sunum Projesi Information Technology Infrastructure Library ITIL Hazırlıyanlar : Gökhan ÇAKIROĞLU - Feyyaz ATEġ - Çiğdem ELĠBOL - Caner ĠBĠCĠOĞLU ITIL Nedir? Kurum ile BT(Bilgi

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) FİNANS

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) FİNANS TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) FİNANS HAP Başkanı Finans Yönetim Zaman Ünite Satın Alma Tazminat/Hak Muhasebe-Bütçe Anlaşmalı kurumlar Türkiye Hastane Afet Planı (THAP)

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar 1.1. Giriş... 2 1.2. Üretim Faktörleri ve Üretim... 3 1.3. Üretim ve İşlemler Yönetimi... 6 1.4. Üretim ve İşlemler Yönetiminin Kapsamı... 7

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

MIM 802 ŞANTİYE İ YÖNETİM İ İ M MALİYET YÖNETİMİ

MIM 802 ŞANTİYE İ YÖNETİM İ İ M MALİYET YÖNETİMİ MIM 802 ŞANTİYE YÖNETİMİ MALİYET YÖNETİMİ Maliyet Yönetimi Belirlenen bütçe sınırları içinde kalmak amacıyla, planlama, tasarım ve yapım süreçlerindeki tüm veya kısmi maliyetlerin yönetimi. Maliyet Yönetimi

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir

Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma

Detaylı

Atıkların Karayolunda Taşınması. Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) BİYOTEST SAĞLIK VE ATIK YÖNETİMİ / SAĞLIK HİZMETLERİ

Atıkların Karayolunda Taşınması. Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) BİYOTEST SAĞLIK VE ATIK YÖNETİMİ / SAĞLIK HİZMETLERİ Atıkların Karayolunda Taşınması Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) BİYOTEST SAĞLIK VE ATIK YÖNETİMİ / SAĞLIK HİZMETLERİ İÇERİK Atık yönetiminde genel prensip Atıkların taşınmasına ilişkin mevzuat Ulusal

Detaylı