OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Gizem ÇOBAN Tuğçe GÜVEN Danışman Prof.Dr. G. Miraç BAYHAN Haziran, 2011 İZMİR i

2 ÖNSÖZ Bitirme projemiz boyunca bize yol gösteren ve yardımcı olan tez danışmanımız Prof. Dr. G.Miraç BAYHAN a, desteklerini her zaman hissettiğimiz ailelerimize, uygulama yaptığımız firmada başta Uğur YILDIZ olmak üzere tüm çalışanlara yardımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Gizem ÇOBAN-Tuğçe GÜVEN ii

3 ÖZET Tipik bir gezgin satıcı probleminin asıl amacı verilen n tane noktanın her birini sadece bir defa ziyaret edip başlangıç noktasına geri dönerek en kısa toplam mesafeyi kateden rotayı belirlemektir. Her rota bir depodan üretilir ve talepleri bilinen bir müşteri kümesine hizmet sağladıktan sonra yine aynı depoda sonlanır. Her müşteri bir araca atanmalı ve araca atanan müşterilerin toplam talebi o aracın kapasitesini aşmamalıdır. Araç rotalama problemine farklı kısıtlar eklenmesiyle problemin çözüm yöntemleri ve zorluğu değişmektedir. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmada araç turlarının belirlenmesi problemi, tek başına araç turu belirleme, araç yükleme vb bir problem olarak düşünülmemelidir. Burada iç içe geçmiş ve birbirini etkileyen bir dizi problem vardır. Bu çalışmada ele alınan problem, çok duraklı malzeme dağıtım sürecinde talepleri karşılayacak şekilde, araç kapasitelerinin mümkün olduğunca iyi kullanılmasını sağlayan ve hedeflenen sürede malzeme dağıtımını tamamlayan araç rotalarını oluşturmak olarak ifade edilebilir. Bu düşünceyle, problem üç ana safhada ele alınmıştır. Bunlar öncelikli olarak süpermarket yerleşimde ortak alan denilen bölgenin revize edilerek malzeme bulunabilirliğinin kolaylaştırılması ve süpermarket içi trafiğin azaltılması, süpermarketten üretim hatlarına dağıtımı yapılacak kutuların taşıma arabasına yerleşiminin standart hale getirilmesi ve son olarak da taşıma operatörünün minimum sürede turunu tamamlayabileceği rotanın belirlenmesidir. Bu kapsamda mevcut durum analizi yapılarak önerilecek yeni sistem için matematiksel model kurulmuştur. Elde edilen sonucun mevcut durumla karşılaştırması yapılarak yapılan iyileştirmenin boyutu ve projenin amacına ulaşıp ulaşmadığı ortaya konmuştur. Anahtar kelimeler: Gezgin Satıcı Problemi, Paketleme/Kutu Yerleştirme Problemi, Fabrika İçi Lojistik, Lingo iii

4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... ii ÖZET... iii BÖLÜM BİR-GİRİŞ... 6 BÖLÜM İKİ-LOJİSTİK Lojistik Kavramı Lojistik Yönetiminin Tarihçesi Türkiye de Lojistik Sektörünün Gelişimi Lojistik Yönetiminin Temel Unsurları Giriş Lojistiği Üretim Lojistiği Çıkış Lojistiği Lojistik Yönetiminin Önemi Temel Lojistik Faaliyetler BÖLÜM ÜÇ-İTME VE ÇEKME SİSTEMLERİ İtme Sistemleri Çekme Sistemleri Kanban Sistemi Çekme Kanbanı Üretim-Sipariş Kanbanı İtme ve Çekme Sistemlerinin Karşılaştırılması I

5 BÖLÜM DÖRT-LOJİSTİK SİSTEMLERDE DEPOLAMA VE DEPO YÖNETİMİ Depolama Kavramı Lojistik Süreçlerde Depolamanın Önemi Depo Yönetimi Depolama Sistem Teknolojileri Barkod Otomasyonu RFID RFID Ve Barkod Otomasyonunun Karşılaştırılması BÖLÜM BEŞ-PAKETLE/ARAÇ YÜKLEME PROBLEMLERİ Paketleme Problemi Çeşitleri Bir Boyutlu (1-D) Paketleme Problemi İki Boyutlu (2-D) Paketleme Problemi Üç Boyutlu (3-D) Paketleme Problemi BÖLÜM ALTI-GEZGİN SATICI PROBLEMİ Gezgin Satıcı Probleminin Tarihçesi Gezgin Satıcı Problemi İçin Çözüm Yöntemleri Kesin Çözüm Yöntemleri Dal-Kesme Yöntemi Dal Sınır Yöntemi BÖLÜM YEDİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Firma Hakkında Bilgi II

6 7.2 Süreç Akışı Kesme Kitting Montaj Elektriksel Kontrol(ROB) Görsel Kontrol Paketleme Çalışmanın Amacı Süpermarket Yerleşiminin Revize Edilmesi Taşıma Arabasında Kutu Yerleşiminin Standart Hale Getirilmesi Taşıma Arabasında Kutu Yerleşimi Problemi Matematiksel Modeli Problemin Lingo Modeli Paketleme/Araç Yükleme Problemi İçin Önerilen Sistem Taşıma Operatörünün Minimum Sürede Turunu Tamamlayabileceği Rotanın Belirlenmesi Fabrika içi taşıma sürecinin analizi Problemin Matematiksel Modeli Problemin Lingo Modeli Araç Rotalama Problemi İçin Önerilen Sistem BÖLÜM SEKİZ-SONUÇ KAYNAKLAR III

7 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 2.1 Lojistiğe Bağlı Olan Akış Durumu ve Dolaşımlar... 7 Şekil 3.1 İtme Sistemi Genel Akışı Şekil 3.2 Kanban Akışı Şekil 3.3 Çekme Kanbanı Aıkış Şekil3.4 İtme Ve Çekme Sistemlerinin Yapısı Şekil 6.1 Gezgin Satıcı Problemi İçin Çözüm Yöntemleri Şekil 7.1 Kablo Ağlarının (Harness) Araç Üzerinde Gösterimi Şekil 7.2 Süreç Akışı Şekil 7.3 Otomatik Kesme Makinesi Şekil 7.4 Kitting Alanı Şekil 7.5 Montaj Panosu Şekil 7.6 Rob Makinesi Şekil 7.7 Görsel Kontrol İşlemi Şekil 7.8 Paketleme Masası Şekil 7.9 Süpermarket Alanı Şekil 7.10 Kutular İçin Tasarlanan Kayar Raf Sistemi Şekil 7.11 Fabrika Üretim Hattı Yerleşim Düzeni Şekil 7.12 Taşıma Arabası Önden Ve Yandan Görünüşü Şekil 7.13 Kutu Ebatlarının Şekil Olarak Gösterimi. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Şekil 7.14 Kanban Kartları Şekil 7.15 Süpermarkette Taşıma İşlemi Şekil 7.16 Network Ağı Şekil 7.17 Matematiksel Model Sonucu Elde Edilen Rota... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. IV

8 TABLO LİSTESİ Tablo 2.1 Lojistik Yönetiminin Temel Unsurları... 8 Tablo 7.1 Kutu Tiplerine Göre Talep Miktarı Tablo 7.2 Kutu Tiplerinin Boyutları V

9 BÖLÜM BİR GİRİŞ Günümüz küresel piyasasında yoğun rekabet, kısa yaşam eğrisine sahip ürünler ve müşterilerin artan beklentileri, üreticileri dağıtım sistemlerine yatırım yapmalarına ve gereken önemi vermelerine zorlamıştır. Bu durum, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki değişimle birlikte, örneğin mobil iletişim ve günaşırı dağıtım gibi, lojistik yönetiminin sürekli gelişimine neden olmuştur. Lojistik sisteminin en önemli parçası ve problemi ise Araç Rotalama Problemidir (Simchi-Levi ve Bramel, 1997). Araç rotalama ve çizelgelemesi, taşıt hareketlerinin mekansal ve zamansal olarak düzenlenmesidir. Bir taşıtın belirli bir periyot içerisinde gideceği yerlerin belirlenmesi, araç rotalanması olarak tanımlanmaktadır. (Erel, 1995) Daha düşük enerji ve daha az bir maliyetle, bir seferde daha çok ürünü taşımak için ürünler eniyi veya eniyiye yakın bir şekilde yüklenmelidirler. Bir çok çeşidi olan bu problemler literatürde yükleme problemleri olarak adlandırılmaktadır ve kesme problemlerinin özel bir şeklidir. Yükleme problemleri, farklı veya aynı boyuttaki bir çok paketin daha büyük bir hacim (konteynır, palet, araç vs.) içerisine en iyi şekilde yerleştirilmesini sağlayacak bir yerleşim planının bulunmasını hedefleyen eniyileme problemleridir. Değişik varsayımlarla ve kısıtlarla ele alınan yükleme problemlerinin ortak amacı, kullanılan hacmin en iyilenmesi ve böylece fire hacminin en küçüklenmesidir (Dereli vd, 2004). Bu projede Araç Rotalama ve Paketleme/Araç Yükleme Problemleri incelenerek bir otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmada matematiksel modelleme tekniği kullanılarak fabrika içi lojistik süreci iyileştirilmeye çalışılmıştır. VI

10 BÖLÜM İKİ LOJİSTİK 2.1 Lojistik Kavramı Lojistik, Lojistik Yönetimi Derneği CLM (Council of Logistics Management) tarafından tedarik zincirinin bir parçası olarak değerlendirilmekte ve hammadde, yarı mamul, mamul ve ilgili bilgilerin üretim noktasının basından tüketim noktasına kadar, müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla, etkin ve düşük maliyetli bir şekilde akış ve depolanması süreçlerinin planlanması, uygulanma ve kontrol edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi lojistik öncelikli olarak müşteri gereksinimlerini karşılamaya dönük bir yönetim sürecidir (Akın, 2002). CSCMP tarafından (2006). Lojistik yönetimi, müşteri isteklerini karşılamak için başlangıç ve tüketim noktası arasında mal, hizmet ve ilgili bilgilerin etkin, etkili gönderimi ve tersine akışını ve depolanmasını planlamak, uygulamak ve kontrol etmektir olarak tanımlanmıştır. Lojistik, zaman ve uzaklık ile birbirinden ayrılabilen üretim ve tüketim noktaları arasında bir köprü olarak görev almaktadır. (Ballou, 1995; Alkusal, 2006). Lojistik yönetimi, materyal yönetimi, fiziksel yasam eğrisi ve fiziksel dağıtım bileşiminden oluşmaktadır(sezen ve Gök, 2004; Kayabası, 2007).Ayrıca lojistik hareket halindeki veya hareketsiz stokların yönetimi şeklinde tanımlanabilir. Lojistiğin yedi doğrusu vardır(çancı ve Erdal, 2003)Doğru ürünün, doğru miktar, doğru şartlar, doğru fiyat, doğru maliyet, doğru zaman, doğru yerde doğru müşteriye ulaştırılmasıdır. Genel anlamda lojistik şu tür tasarımları içerir: 2

11 Müşterilerle olan dağıtım ilişkisi Satıcılar ve ambar arasındaki hammadde, temin operasyonları vb ilişkiyi kurmak ve süreklilik Taşıma yolları ve yarı ve bitmiş mamullerin depolanmasını da içeren üretim süreci Lojistik fonksiyonunun isletme yönetiminde önem kazanmasının nedenleri şöyle sıralanabilir(kobu, 1996): Tasıma uzaklıklarının ve maliyetlerinin artması Üretim teknolojilerinin pek çok alanda doyma noktasına ulaşması nedeni ile yöneticilerin maliyet düşürmek için lojistik alanına yönelmesi Stok kontrolünde tam zamanında tedarik, kanban vb sistemlerin yaygın biçimde kullanılması Mamul çeşitlerinin gelişen ve değişen tüketici isteklerini karşılama zorunluluğu ile hızla artması Bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ve haberleşme sistemlerinin gelişmesi Çevreyi koruma amacıyla kullanılmış malzemenin yeniden kullanılmak üzere islenmesi Büyük uluslar arası üretim ve satış firmalarının çoğalması 2.2 Lojistik Yönetiminin Tarihçesi 1950 Yılı Öncesi 1950li yıllara kadar dünya genelinde işletmeler lojistik kavramını tanımamakta ve lojistik faaliyetlerini ayrı ayrı bölümlerde ve farklı sorumluklar altında sürdürmekteydi. 3

12 Genellikle de bu bölümlerin hedefleri birbirleriyle çatışmakta ve ortak hareket ettirmeyi güçleştirmekteydi(orhan, bt) Yılları Bu dönemde, dağıtım sistemleri plansız ve düzensizdi. Üreticiler üretir, perakendeciler satar ve bir şekilde mallar dükkanlara ulaşırdı. Dağıtım, genel olarak nakliyeci ve üreticilerin kendi araçları ile yapılırdı. Geçerli kontroller ve dağıtımla ilgili çeşitli fonksiyonlar arasında hiçbir gerçek bağlantı yoktu (Rushton vd., 2006) yıllarında ilk defa işletme süreli yayınlarında fiziksel dağıtım, malzeme yönetimi, tedarik yönetimi ve dağıtım yönetimi gibi terimler referans olarak gösterilmeye başlandı (Coyle ve Bardi,1980) Yılları Şirketler müşteri sadakati yaratmak ve yakalamak için ayrıntılı pazarlama stratejileri geliştirmeye ağırlık vermeye başladılar (Handfield ve Nicholas, 2002). İş lojistiği kavramının ortaya çıkması 1960 yıllarına rastlamaktadır. Bu değişimi tetikleyense kitle üretiminden, geniş çeşitli ve küçük boyutlu üretime geçiştir. Henüz bu dönemde lojistiğin standardizasyonu veya genel kabul görmüş bir ifade şekli yoktu (Ross, 2002). Günümüzde lojistiğin en geçerli tanımını yapan CLM 1963 yılında kurulmuştur Yılları Bu süreç dağıtım kavramının geliştirilmesinde önemli bir on yıldır. Bir büyük değişim bazı firmalar tarafından bir organizasyonun fonksiyonel yönetim yapısının dağıtımı da içermesi gerektiğinin belirlenmesiydi. Bu on yılda üreticilerin ve tedarikçilerin gücündeki bir artış ile büyük perakendecilerin artışı görüldü. Başlangıçta kendi dükkanlarına tedarik için bölgesel ve lokal dağıtım deposunda kavramsal bir değişiklik yaşandı ve kendi dağıtım ağlarında daha büyük perakende zincirleri geliştirildi(baker,bt). 4

13 Yılları Lojistik kavramı geniş kitleler tarafından 1985 yılında kullanılmaya başlamıştır. Kavramın geçirdiği bir sonraki aşama lojistikten Tedarik Zinciri Yönetimine (TZY) geçiştir. Bu geçişin arkasındaki temel neden ise 1980 lerden sonra bilgi sistemleri ve iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmedir yılında ABD de telekomünikasyon sektörünün deregülasyonu ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım hızı artmıştır. Nakliye sektörünün deregülasyonu da aynı döneme rastlamaktadır.nakliyedeki deregülasyonla, fiyat esnekliği ortaya çıktı ve ulaştırma şirketlerinin müşterilerine sağladıkları hizmetleri önemli ölçüde çoğaldı.(bowersoxvd.,1985) yılında giyim sektöründe QR (Quick Response/Hızlı Yanıt) kavramı ortaya çıkmış, bunu diğer sektörlerdeki hareketler takip etmiştir. Kurumlar arası bilgi ağlarının ve EDI (Electronic Data Interchange/Elektronik Veri Değişimi) nin gelişimi ile beraber TZY ye geçiş süreci başlamıştır Yılları 1990ların başlarında, işletmeler yeni pazar mücadelelerine tepki verebilmek için üretim kabiliyetini geniş çapta değiştirecek bütünleşik lojistik yönetimi faaliyetlerini kökten genişletmeye başlamış ve tedarik zinciri boyunca tüm yavru şirketlerin bir dizgide bulundurmaya yönelmiştir (Ross,1988) Yılı ve Sonrası Gün geçtikçe hizmetlerine yenilerini ekleyen lojistik, artık işletme stratejilerinin önemli bir bileşeni ve rekabet avantajı sağlamanın genel bir gereği haline gelmiştir. 2.3 Türkiye de Lojistik Sektörünün Gelişimi Lojistik sektörü gerek dünyada ve gerekse Türkiye de, hızlı bir gelişme sureci içinde olan az sayıda sektörden biridir. Lojistik sektörü, Avrupa da yıllık %7-10, Kuzey Amerika da %15, Asya ve Türkiye de ise %20 lik büyüme hızlarına sahiptir. ABD de lojistik sektörünün gayri safi milli hasıla içindeki payı %12 iken, bu oran Türkiye de %1,5 civarındadır. Türkiye, gerek dünya coğrafyası üzerindeki konumu, gerek genç ve 5

14 dinamik nüfusu ve gerekse lojistik sektörüne verilen önem ve yatırımlar ile lojistik sektöründe dünyada önemli bir üs konumuna gelebilecek bir potansiyele sahiptir (Orhan, 2003). Globalleşen dünyayla birlikte sürekli gelişen teknoloji sayesinde işletmeler daha iyi ve hızlı bir hizmet verebilmek, alanında lider olabilmek ve rakiplerle rekabet edebilir duruma gelmek için artık ürünlerini daha hızlı hazırlamaya ve en kısa sürede teslim etmeye doğru yönelmek zorundadırlar. Bu amaç doğrultusunda tüm tedarik zinciri boyunca malzeme akışını çok iyi yönetmek gerekmektedir. Büyüme, artan ürün gamı, depo içi dikey entegrasyonun tercih edilmemesi, hızla değişen üretim ve dağıtım süreçleri gibi nedenlerin bir sonucu olarak iç lojistiğe yönelik talepler gün geçtikçe artmaktadır. Bunun yanı sıra, bu talepler doğrultusunda firmalar özellikle otomasyon konusunda ülke içerisinden güvenilir çözüm sunan firma bulmakta zorlanmışlar ve bu nedenle yurtdışındaki çözümlere yönelmişlerdir. Bu da firmaların proje maliyetlerini arttırmış ve özellikle bakım ve destek konularında hızlı ve ucuz hizmet alamamalarını da beraberinde getirmiştir. Bir diğer önemli konu ise şudur, birçok şirket, lojistik servislerini kendi bünyelerinde kurmuştur ve daha çok depolama/dağıtım segmentinde aktiftir. Enformasyon altyapısı yeterli değildir. Lojistik servisler için giderek büyüyen bir talep olmasına karşın, lojistik servis veren şirketler gerek finansal gerekse operasyonel olarak henüz gelişme çağında olduklarından oluşan talebe karşılık verememektedir. Ayrıca hizmet müşterileri ile lojistik hizmet sağlayıcıları arasında olması gereken güven ortamının yeterince sağlanamadığı görülmektedir. Ayrıca ekonomik koşulların değişkenliği ya da belirsizliği ile karakterize edilen dönemler ve özellikle krizler, sektördeki firmaları farklı yönlerden etkilemiştir. Kâr marjının son 5-10 yıla göre erimesi, hizmet kalitesinde de düşüşe yol açmıştır. Müşterilerin fiyata gösterdiği duyarlılık daha kalitesiz ama daha düşük fiyatla hizmet veren kişi ya da firmalara yeni pazarlar yer açmış, özellikle fiyat duyarlılığını kendi lehine kullanmak isteyen küçük ölçekli ve spot işler yapan firmalar, haksız rekabete neden olan düşük fiyatlar uygulayarak hizmet kalitesinin düşmesine neden olmuş ya da küçülerek piyasadan çekilmek zorunda kalmışlardır. 2.4 Lojistik Yönetiminin Temel Unsurları 6

15 İşletmeler açısından lojistik, hammadde, yarı mamul ve hazır parçaların üretim ortamına taşınması fiziksel tedarik (giriş lojistiği); sonrasında bunların iş istasyonları ve tezgâhlara taşınması yani kurum içi malzeme akışı ve nihayetinde ise çıkış ambarından dağıtım kanallarına ve müşterilerine kadar uzanan zincir fiziksel dağıtım (çıkış lojistiği) olarak üç aşamalı bir yönetim sürecinden oluşmaktadır. Bu üç aşamalı ve birbiriyle bağlantılı olarak gelişen yapı tek bir çatı altında Tedarik Zinciri Yönetimi olarak toplanmaktadır. Şekil 2.1 Lojistiğe Bağlı Olan Akış Durumu ve Dolaşımlar Giriş Lojistiği Giriş lojistiği, tedarikçileri işletme sürecine bağlayan girdi hareketinden sorumludur. Taşınması planlanan unsurların (hammadde, yarı mamul, hazır parça vb.) nereden veya kimden, ne kadar ve ne zaman sipariş edilmesi gerektiğini belirlemektedir. Fiziksel tedarik sistemi, çeşitli tedarikçiler arasından seçim yapabilmek için gerekli olan kriterleri sunmakta olup, gelen malzemelerin hangi taşıma türüyle taşınacağını 7

16 belirleyerek onların depolanacağı yerleri ve bu yerlerin olması gereken özelliklerini açıklamaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse bu süreç tamamen üretim öncesi gerçekleştirilen ve kaynakların üretim hattına taşınmasına hizmet eden bir süreçtir.lojistik süreç içerisinde hammaddelerin firma adına daha ucuz bir şekilde temin edilerek üretim hattına kadar getirilmesini sağlamaktadır. Bütün lojistik faaliyetlerde olduğu gibi üretim öncesi lojistik operasyonlar da iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu aşamalardan ilki bütün sürecin kontrol altında tutulmasına imkân veren karşılıklı bilgi akışıdır. Hizmet sağlayıcının seçimi, stok yönetimi ve yük akışının bir araya getirilmesi bu operasyon içinde yer almaktadır. Bunun yanında diğer bir operasyon ise, malın fiziki akışını ilgilendirmektedir. Burada; stok yönetiminin gerçekleştirmesi, girdilerin istek üzerine sık ama az veya çok ama daha az sıklıkla temini, bazı özellikli ürünlerin üretimi sırasında ihtiyaç duyulan gerçek zamanlı tedarik ihtiyacı dolayısıyla üretim hattına yakın depolama faaliyetinin yapılması veya doğrudan üretim zincirine dağıtımın yapılması ve son olarak da bazı durumlarda üretimin hemen öncesinde paketlerin açılması ve ürünlerin hazırlanması gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi söz konusudur. İste bu süreç üretim öncesi lojistik faaliyeti yansıtmaktadır (Besli, 2004). Tablo 2.1 Lojistik Yönetiminin Temel Unsurları Üretim Lojistiği Dâhili işlemler, işletme içi alış faaliyetlerinin yönetimini kapsamaktadır. Giriş ambarında bulunan malzemelerin imalat ortamındaki iş istasyonlarına aktarımı ve 8

17 bölümler arasında dolaşımının sağlanarak tamamlanmış ürün haline dönüştürülmesiyle birlikte çıkış ambarına sevki bu aşamadaki temel süreçlerdir.(çancı ve Erdal, 2003) Üretim sistemleri, zamanında teslim, kısa teslim süresi ve üstün kalite ile müşteri memnuniyetini yüksek tutmak zorundadır. İyi organize edilmiş üretim lojistiği, materyal yönetimini optimize eder, envanter maliyetlerini düşürür ve verimliliği arttırır. Üretim lojistiğinin amacı üretim sürecini kısaltabilecek ve yeni ürünlerin piyasa daha çok sürülmesini sağlayacak esnek üretim ortamını sağlamaktır. Üretim lojistiği, şirketin bütün lojistik aktivitelerinin buluştuğu noktadadır. Bu nedenle, örneğin sadece taşıma işlerini yöneten grubun bile üretim felsefesine sahip olması gerekmektedir. Lehigh Üniversitesi nin yapmış olduğu bir araştırma sonucunda (Wu vd.,bt) üretimin her aşamasında arz zincirinin dinamiklerinin düşünülmesi gerektiği ve özellikle açık arttırma ve ihale gibi rekabetçi ortamlarda istenilen zamanda performans ve etkin kaynak kullanımın başarıya ulaşması ancak dağıtılmış bölgesel karar süreçleri ile olur fikirleri ortaya çıkmıştır. Bu ikisi birbirinin tamamlayıcısıdır. Dağıtılmış karar yapısı birden fazla arz zincirinin olduğu durumlarda ki her biri lokal istekler ve değişen koşullar içerir, daha çok esneklik sağlar. Yani, detaylı planlama kararı müşterilerini ve tedarikçilerini daha iyi tanıyan lokal üretim noktalarına bırakılmalıdır. Ancak, bunlar arasında da çok iyi bir lojistik köprüsünün kurulması gerekmektedir. Üretim lojistiğinde başarı faktörleri; operasyon, bilgi akışı, insan kaynakları ve teknik donanımdır. Üretim lojistiği, üretim aktivitelerinin içerisin de yer alan planlama, koordinasyon hizmet fonksiyonlarının birleşimidir. Şirketlerin, üretim lojistiklerinde yapacakları değişiklikler, yeni çalışma ve üretim modelleri getirebilir. Modern iş süreçlerinde; planlamayı, satın almayı, üretimi, pazarlamayı, satışları, arz zincirinin yönetimini ve de üretim lojistiğini en çok etkileyen faktör Bilgi ve iletişim sistemleri olacaktır. Üretimde kullanılan MRPI ve MRPII nin şimdi ERP tabanlı yazılımla desteklenmesi ve bunlarında I2, Magnustic gibi nakliye ve dağıtım yazılımları 9

18 ile de güçlendirilmesi gerekmektedir. Böylece, bütün zincir saran iletişim ağları ile bilgiler ve iş süreçleri ortak bir noktada ve sistemde buluşacaktır. Üretim lojistiği, üretim öncesi ve sonrası dağıtım kanalları ile iyi bir koordinasyon içerisinde olmalıdır. Ürün ve süreçlerin dağıtım ağı içerindeki yapılanmaları ve döngünün çok iyi kurulmuş olması gerekmektedir (Kaya,bt) Çıkış Lojistiği Fiziksel dağıtım çıktı hareketinden sorumlu olup tamamlanmış ürünlerin dağıtım zinciri (toptancı, aracı, bayii, perakendeci vb.) içerisinde hızlı ve ekonomik bir biçimde gönderilmesini sağlayarak alıcılara ulaşmasını sağlayan bir süreçtir. (Kocamaz, 1998). Pazara, dolayısıyla müşteriye yakın olmak, fiziksel dağıtım ve onun gerektirdiği hizmetlerle olmaktadır. Dünya ölçeğinde fiziksel dağıtımı kolaylaştıran çok sayıda ve nitelikte gelişmeler olmasına karşın, fiziksel dağıtım önemini korumaktadır. Bunun en önemli nedeni, işletmelerin dışa açılmaları ile birlikte, rekabetin artması ve rekabet içinde fiziksel dağıtımın önemli bir etkinliğe sahip olmasıdır (İslamoğlu, 2000). Bu faaliyet şekli lojistik kelimesi anıldığında akla ilk gelen hizmet olmaktadır. İmalatkonusunda çalışan isletmelerin, üretim öncesi lojistik faaliyetleri sonrasında ilgili iş istasyonlarına ve tezgâhlara iletilmesi; yani fabrika içi tasıma, nihayetinde çıkış ambarından dağıtım kanallarına ve müşterilere kadar uzanan zinciri kapsayan süreçtir (Besli,2004). 2.5.Lojistik Yönetiminin Önemi Lojistiği bir bütün olarak işletme ve ekonomi çerçevesindedüşünmek faydalı olmaktadır. Lojistik ulusal ekonomiyi etkileyen insan vemalzeme kaynaklarının geniş kullanımını sağlamada önemli bir faaliyettir.lojistiğin ekonomideki etkisinin boyutunu tahmin etmeye yönelik bazıaraştırmalar yapılmıştır (Rushton vd., 2006). Bu araştırmalardan biri, Birleşik Krallıkta de çalışan nüfusun yaklaşık % 30 nun lojistikle ilgili işlerde çalışmakta olduğunu göstermektedir. Ulusal seviyede Amerika 10

19 Birleşik Devletleri nin gayri safi milli hasılası $12 trilyon dolar iken bunun yaklaşık olarak $2.4 trilyon dolarının lojistik için harcanmış olabileceği ve bunun da yarısının sadece dağıtım maliyetleri olduğu tahmin edilmektedir (Waters,2006). Bu rakamlar birçok önemli maliyetleri temsil etmekte ve lojistik maliyetlerinin doğasını anlamanın ve bu maliyetleri minimumda tutma yolunu belirlemenin ne kadar önemli olduğunu göstermeye hizmet etmektedir. Lojistikteki farklı unsurların maliyetlerinin ayrıntılı hesabı, birçok araştırmada incelenmiştir. Herbert W. Davis & Company (2005) tarafından yapılan Amerika Birleşik Devletleri ndeki lojistik maliyetleri ile ilgili araştırmada, ulaşımın % 45 ile en önemli unsur olduğu, bunu % 23 ile stok bulundurma maliyetlerinin, % 22 ile depolama ve % 10 ile yönetimin takip ettiği ortaya konulmuştur (Rushton vd, 2006). Bu genel durum, A.T. Kearney tarafından üretilen, Avrupa lojistik verimlilik araştırması tarafından desteklenmiştir. Temel Avrupa Birliği ekonomilerini kapsayan bu sonuçlar, tüm maliyetlerin %41 inin ulaşım, %23 ünün stok bulundurma maliyetleri, %21 inin depolama ve %15 inin yönetim olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla her iki çalışmada, dağıtımda ulaşım maliyeti unsuru en önemli bölümü oluşturmuştur (Rushton vd, 2006). Bu maliyetlerin göreceli oluşumunun bir firmadan diğerine ve bir sektörden diğerine nasıl değiştiğini görmek çok ilginçtir. Birleşik Krallıktaki bir danışmanlık firması tarafından yapılan sektör maliyet denetiminden, farklı firmalardan lojistik maliyeti örnekleri alınmıştır. Çeşitli firmalardan alınan sonuçlar arasında büyük farklılıklar vardır. Bu maliyet farklılıklarının bir temel nedeni, lojistik yapılarının bir firmadan diğerine ve bir sektörden diğerine çarpıcı biçimde farklı olabilmesindendir (Rushton vd, 2006). 2.6 Temel Lojistik Faaliyetler Lojistiğin faaliyet alanı ve rolü son yıllarda önemli bir biçimde değişmeye başlamıştır. Lojistik genel olarak, pazarlama ve üretim gibi işletme fonksiyonları için destekleyici bir rol oynamıştır. Son yıllarda ise lojistik, çok daha belirgin bir biçimde ortaya çıkarak işletmelerde rekabet avantajı sağlamak için kritik bir faktör olarak 11

20 bilinmeye başlamıştır. Faaliyet alanı; başlangıçta ulaşım ve depolamayla sınırlı olan lojistik; satın alma, dağıtım, stok yönetimi, sipariş yönetimi ve işleme, paketleme, parça ve hizmet desteği, üretim programlama, iadeler, talep tahmini, atıkların geri kazanılması ve imha edilmesi ve hatta müşteri hizmetlerini de içine alarak genişlemiştir (Baki, 2004; Coyle vd., 1992; Johnson vd., 1999; Magee vd., 1985). Genel olarak birçok işletme açısından lojistik faaliyetlerinin amacı, ilk madde ve malzeme, yarı mamul ve mamullerin doğru zamanlarda, doğru yerlerde, doğru miktarlarda ve kullanılabilir biçimlerde en düşük maliyet ve en hızlı yöntemlerle alıcıya teslimidir. Fakat hiçbir sistem eş zamanlı olarak hem maliyetleri minimuma indirip hem de hizmet düzeyini maksimuma çıkaramaz. Bundan dolayı lojistik sisteminde hedef önceden belirlenmiş bir üretim-pazarlama desteği düzeyine, mümkün olan en düşük toplam maliyetle etkin bir biçim de erişmektir. Bu ise, lojistik faaliyetlerinin tek bir performans sistemi içerisinde ele alınmasını ifade eden bütünleşik lojistik sistemine bağlıdır (Tek ve Özgül, 2005). Temel lojistik faaliyetleri şunlardır; Talep Yönetimi Tedarik Nakliye(Kara, Hava, Deniz, İç Suyolu, Demir, Boru, Kombine) Kalite Kontrol-Gözetim Gümrük, Antrepo, Sigorta Depolama -Palet Parkı-Ön/Son İşlemler Stok Yönetimi Lojistik Bilgi Sistemleri Yük Yedek Parça Desteği Dağıtım, Çapraz Sevkiyat(Cross Dock) Filo Yönetimi İade işlemleri, Tersine Lojistik Üretim Lojistiği-Üretime Anında Malzeme Verme Hurda ve Iskartaların Elden Çıkarılması Katma Değerli İşlemler 12

21 Rota(Route), Döngüsel Sefer (Milk Run) Sevkiyat Planlama Proje, Mühendislik ve Danışmanlık Yükleme Optimizasyonu (Bilgili, 2009) BÖLÜM ÜÇ İTME VE ÇEKME SİSTEMLERİ Üretim kontrol sistemleri, çekme sistemleri (örneğin Kanban Sistemi) ve itme sistemleri (örneğin Malzeme İhtiyaç Planlaması) olmak üzere iki temel grupta sınıflandırılabilir (Kimura ve Terada, 1981). İtme esasına göre çalıştırılan bir üretim sisteminde, işlerin üretim sistemine girişleri talebe dayalı olarak çizelgelenir. Çekme üretim kontrol sisteminde ise, işlerin üretim sistemine girişleri ve sistem içinde ilerleyişleri, sisteminin durumuna göre gerçekleştirilir. Tam zamanında üretim sistemi çeken sistemlerdir. Sonraki süreçlerin önceki süreçlerden sadece tükettikleri miktarlarda ve zamanda parça talep ettikleri ve çektikleri istemlerdir. Kısaca, itme ve çekme sistemleri arasındaki farklılıklar şu şekilde özetlenebilir. Bir çekme sisteminde kanban her aşamada üretimi tetiklemek için kullanılır. Diğer taraftan, bir itme sisteminde her bir iş istasyonu, bir ana üretim planınca belirlenen iş siparişlerine uygun olarak üretim yaparlar. Asıl farklılık, kısa dönem çizelgeleme ve üretim kontrolünde yatar, uzun dönem ve orta dönem planlama her ikisi için de benzerdir. (Orbak ve Bilgin,bt) İtme sistemleri olarak adlandırılan geleneksel üretim sistemlerinde parçalar üretilir ve bir sonraki sürece veya stok alanına gönderilir. Çekme sistemleri, sonraki süreçlerin önceki süreçlerden, sadece tükettikleri miktarda ve zamanda parça talep ettikleri ve çektikleri sistemlerdir ve bu nedenle talebin çektiği sistemler olarak da tanımlanırlar. Birçok yazar (Fox, 1984; Schroer vd., 1984; Bose ve Rao, 1988), Malzeme İhtiyaç Planlamasını (MİP) veya daha gelişmiş olan Üretim Kaynakları Planlaması (ÜKP) sistemini bir itme sistemi olarak, Tam Zamanında Üretim (TZÜ) sistemini de (Monden, 1983; Rao, 1989; Occeña ve Yokato, 1991; Sumichrast vd., 1992) bir çekme sistemi olarak tanımlamışlardır. 3.1 İtme Sistemleri 13

22 İtme sistemi çizelge esaslı bir sistemdir. Ürünlerin talebi için bir plan yapılır ve talebi karşılamak için bir üretim çizelgesi hazırlanır. Çizelge üretimi iter. Talep ileriye yönelik olarak tahmin edilir ve kötü tahminler, fazla tutulan stoklarla karşılanmaya çalışılır. Şekil 3.1 İtme Sistemi Genel Akışı İtme sistemlerinde üretim süreçleri daima bir sonraki sürecin ihtiyacını karşılayacak şekilde üretim yaparlar. Ancak bu durumda üretim süreçlerinden birinde oluşan bir sorundan ya da talep dalgalanmalarından kaynaklanan değişikliklere hızla uyum sağlamak kolay değildir. Üretim hızının değişiklikler doğrultusunda uyarlanabilmesi için üretim çizelgelerinin güncellenerek ilgili birimlere tekrar gönderilmesi gerekir. Bu tür düzenlemelerin oldukça zaman alıcı olmalarından dolayı itme sistemlerinde süreçler arasında stok bulundurmak yoluyla değişikliklere uyum sağlanır. Bu nedenle itme sistemlerinde yüksek ara stokların oluşması kaçınılmazdır (Acar, 1997). İtme sisteminde üretici istasyon, kullanıcı istasyonun bu parçalara gerçekten ihtiyacı olup olmadığını dikkate almaksızın onları itmektedir. Bu sistemde parçayı üreten ile kullanan arasında doğrudan bir ilişki söz konusu değildir. Üretim istasyonları arasındaki ilişki üretim kontrol sistemi tarafından sağlanmaktadır. İtme sistemi çoğu zaman üretim ve kullanım miktarları arasındaki farklılık nedeniyle iş istasyonları arasında gereksiz yarı mamul stoklarına neden olmaktadır. Ayrıca malzemenin gerek duyulan iş istasyonlarına erken veya geç varması üretim sürecinin 14

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Mahmut YARDIMCIOĞLU a Hilal KOCAMAZ b Özlem ÖZER c adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Alper HUBAR Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Programı : ENDÜSTRİ

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM İLE ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM İLE ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM İLE ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Mert DEMİRCİOĞLU DOKTORA TEZİ ADANA / 2009

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2823 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1781 LOJİSTİK YÖNETİMİ. Yazar Yrd.Doç.Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2823 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1781 LOJİSTİK YÖNETİMİ. Yazar Yrd.Doç.Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2823 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1781 LOJİSTİK YÖNETİMİ Yazar Yrd.Doç.Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL (Ünite 1-8) Editör Prof.Dr. Mehmet Necdet TİMUR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2752 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1710 ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Muhittin Hakan DEMİR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Atıl TAŞER (Ünite 3, 7) Doç.Dr.

Detaylı

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI BANDIRMA İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ Yayın No: 2 BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ Yrd. Doç.

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ AYDIN MURAT TARMAN YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK YÖNETİMİ PROGRAMI DANIŞMAN Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.83-106 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.83-106 Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROJE ÇALIŞMASI LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ KADİR KAAN GÖNCÜ DANIŞMAN PROF. DR.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA

ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA HAZIRLAYAN Gamze Şirin 2501070837 TEZ DANIŞMANI Prof. Dr.

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI DÜNYA DA VE TÜRKĠYE DE LOJĠSTĠK HĠZMETLERDE DIġ KAYNAK KULLANIMI: TÜRKĠYE DE FAALĠYET GÖSTEREN ENDÜSTRĠYEL ĠġLETMELERDE BĠR UYGULAMA

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA. (Doktora Tezi) Gülsen Serap ÇEKEROL

LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA. (Doktora Tezi) Gülsen Serap ÇEKEROL i LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA (Doktora Tezi) Gülsen Serap ÇEKEROL ii T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU

İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU 95 İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212 395

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ Hazırlayan: Naim SEVİNÇ Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı için

Detaylı