2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 T.C YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z

2 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri Grafik Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri, 2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı ve 2014 Yılı Bütçe Ödeneği Grafik Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Tablo Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu Grafik-3 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yılı İlk Altı Aylık Karşılaştırmalı Gider Gerçekleşmesi Grafik Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Personel Giderleri Grafik Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafik Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafik Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Cari Transferler Grafik Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri B. Bütçe Gelirleri.9-12 Grafik Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri, 2014 Yılı Gelir Gerçekleşme Toplamı, 2015 Yılı Gelir Tahmini Grafik Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı Tablo Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu Grafik Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Grafik Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Grafik Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Diğer Gelirler C. Finansman 13 II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Tablo Yılı Ocak-Haziran Döneminde Eğitim Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri Tablo Yılı Ocak-Haziran Döneminde Sağlık Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Tablo-5 Ekonomik Kodlar İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen 2015 Yılsonu Bütçe Giderleri B. Bütçe Gelirleri Tablo Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu C. Finansman 25 IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.26 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 1

3 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 2015 Mali yılı içerisinde kullanılmak üzere TL. ödenek tahsis edilmiştir yılı bütçe ödeneğimiz 2014 yılı bütçe ödeneğine göre % 10,20 oranında artış göstermiştir yılı Ocak - Haziran döneminde bütçe giderleri toplam TL. gerçekleşmiş olup, 2015 yılı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 54,57 dir yılının aynı döneminde bütçe gideri gerçekleşmesi toplam TL olup 2014 yılsonu gerçekleşmesine göre gerçekleşme oranı ise % 51,45 olmuştur ve 2015 Yılı Ocak- Haziran dönemlerine ait gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında % 16,85 oranında artış görülmüştür yılı bütçe gider gerçekleşmeleri ve 2014 yılı rakamları ile karşılaştırmalar Ek-1 de yer alan tabloda gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 2

4 TL Binler Grafik yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tablo Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu EKONOMİK KOD FARK ARTIŞ ORANI % 01-PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM Kurumumuzun 2014 yılı Ocak-Haziran ile 2015 yılı Ocak - Haziran dönemi aylık gider gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında, personel giderlerinin % 18, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 5, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin % 11, Cari Transfer harcamalarının % 59 ve Sermaye Giderlerinin de % 18 oranında artış gösterdiği görülmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde toplam TL. harcama gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde toplam TL. harcama gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemler arasında karşılaştırma yapıldığında % 14 oranında artış meydana gelmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 3

5 01- Personel Giderleri Üniversitemiz 2015 yılı bütçesine Personel Giderleri için TL. ödenek tahsis edilmiştir yılının ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin % 58,65 lik kısmını oluşturmaktadır yılı ilk altı aylık dönemde personel giderleri, personel sayısındaki artış ile maaşlardaki yıllık artış sebebiyle 2014 yılının aynı dönemine göre % 18,57 oranında artış göstermiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 4

6 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL Toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Üniversitemiz bütçesine 2015 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 52,19 unu oluşturmaktadır yılı harcamaları 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 5,13 oranında artış göstermiştir yılı Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri ilk altı aylık dönemde, personel sayısının artışı ve 5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortası Primi Giderleri Ödemeleri sebebiyle geçen yılın aynı dönemine göre artış göstermiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 5

7 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL Toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üniversitemiz bütçesine 2015 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin % 53,07 ini oluşturmaktadır yılı harcamaları 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 10,71 oranında artış göstermiştir Yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 6

8 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Toplam Cari Transferler Üniversitemiz bütçesine 2015 yılı bütçesi ile Cari Transferler için TL. ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin % 78,03 ünü oluşturmaktadır yılı ilk altı aylık harcamaları, 2014 yılının aynı dönemine göre % 58,74 oranında artış göstermiştir Yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferler kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 7

9 06-Sermaye Giderleri Üniversitemiz bütçesine 2015 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde TL. si harcanmış ve bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 36,47 ini oluşturmaktadır yılı ilk altı aylık harcamaları, 2014 yılının aynı dönemine göre % 18,23 oranında artış göstermiştir Yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 8

10 B. BÜTÇE GELİRLERİ 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemiz 2015 Mali yılı için TL. gelir tahmin edilmiştir yılı bütçe gelirleri Ocak - Haziran döneminde toplam TL. gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 51,54 dür yılının aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşmesi toplam TL. olup gerçekleşme oranı ise %52,77 olmuştur ve 2015 Yılı Ocak - Haziran dönemlerine ait bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında % 7,62 oranında artış olduğu görülmüştür yılı bütçe gelir gerçekleşmeleri ve 2014 yılı rakamları ile karşılaştırmalar Ek-2 de yer alan tabloda gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 9

11 Tablo Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu EKONOMİK KOD 2014 Ocak-Haziran Dönemi 2015 Ocak-Haziran Dönemi2 FARK ARTIŞ ORANI % 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri TOPLAM Üniversitemiz gelirlerinin 2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemleri gelir gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 9, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ise % 6 oranında artış göstermektedir. Diğer Gelirler % 8 oranında azalmıştır. 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Üniversitemizin 2015 yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tertibi için TL. gelir öngörülmüştür Yılı Ocak-Haziran döneminde TL. gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 67,79 dur yılının aynı döneminde ise TL. gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 72,21 dir ve 2015 Yılı Ocak-Haziran dönemlerine ait gerçekleşmeler karşılaştırıldığında 2014 yılında % 6 oranında artış olduğu görülmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 10

12 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplam Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Üniversitemizin 2015 yılının ilk altı ayında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemine TL. gelir kaydedilmiş olup bu gelirin % 99,94 oranındaki kısmını Hazine Yardımı oluşturmaktadır yılının aynı döneminde ise TL. gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 49,91 dir ve 2015 Yılı Ocak-Haziran dönemlerine ait gerçekleşmeler karşılaştırıldığında 2015 yılında % 9,33 oranında artış olduğu görülmektedir Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Proje Yardımları Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 11

13 05-Diğer Gelirler Üniversitemizin 2015 yılı bütçesinde Diğer Gelirler tertibi için TL. gelir öngörülmüştür yılı Ocak - Haziran döneminde TL. gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 65,20 dir yılının aynı döneminde ise TL. gelir gerçekleşmesi olup, gerçekleşme oranı % 53,83 tür ve 2015 Yılı Ocak-Haziran dönemine ait gerçekleşmeler karşılaştırıldığında 2015 yılında % 8 oranında azalma olduğu görülmektedir Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 12

14 C. FİNANSMAN Üniversitemizde, tüm giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilmekte olup, 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Bütçe Gelirleri başlığı altında detaylı olarak gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 13

15 II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 2015 döneminde; öncelikli ihtiyaçlar tespit edilmiş, ilgili mevzuat çerçevesinde, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanmış ve bu doğrultuda gerekli önlemler alınarak faaliyetler yürütülmüştür. Üniversitemiz tarafından yürütülen sektörler bazında yatırım projeleri ile söz konusu projeler için yapılan harcamalara ve gerçekleşme durumuna ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir. A. EĞİTİM SEKTÖRÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 14

16 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 15

17 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 16

18 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 17

19 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 18

20 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 19

21 Tablo Yılı Ocak-Haziran Döneminde Eğitim Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri No İŞİN ADI İhale Kayıt No İhale Tarihi Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli (TL) 1 2 O.M.Üdış Cephe Mantolama ve Çatı Tamirat İşleri İnşaat Büyük Onarım O.M.Ü Kampüsler (Kurupelit-İlçe Kampüsleri) Çevre Düzenleme ve Altyapı İşleri 2015/ ,57 TL 2015/ ,95 TL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 20

22 B. SAĞLIK SEKTÖRÜ Tablo Yılı Ocak-Haziran Döneminde Sağlık Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri No İŞİN ADI İhale Kayıt No İhale Tarihi Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli (TL) 1 O.M.Ü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dahiliye, Endokrin, Nefroloji, Fiz.Ted., Dermatoloji ve Genel Cerrahi Servisi Tadilat ve Onarım İşi 2015/ TL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 21

23 C. DİĞER KAMU HİZMETLERİ-SOSYAL -TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 22

24 III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemiz; Temmuz - Aralık 2015 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklarını, kurumun stratejik plan, amaç ve hedefleri doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projeleri bütçe ödenekleri dahilinde tamamlanacaktır. Üniversitemiz bütçe ödenekleri; Kamu harcamaları mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, ayrıntılı finansman programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı içerisinde kullanılacaktır. Tablo-5 Ekonomik Kodlar İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen 2015 Yılsonu Bütçe Giderleri EKONOMİK KOD 2015 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği 2015 Yıl Sonu Harcama (Tahmini) PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM yılı başlangıç ödeneği toplamına göre % 23,7 oranında bir artışla yılsonu harcama gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Ekonomik kod düzeyinde başlangıç ödenekleri ile harcama tahminlerinin oransal karşılaştırmaları ve farklılıkların nedenleri aşağıda belirtilmiştir. 01-Personel Giderleri: 2015 yılsonu itibariyle Personel Giderlerinin, yıl içerisinde yapılan maaş zamları ile kurumumuza atanan yeni personellerden kaynaklı olarak başlangıç ödeneğine göre yaklaşık olarak % 21,83 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2015 yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, yıl içerisinde yapılan maaş zamları ile kurumumuza atanan yeni personellerden kaynaklı olarak başlangıç ödeneğine göre % 10 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: 2015 yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinin başlangıç ödeneğine göre yaklaşık olarak %36 oranında artış tahmin edilmektedir. Bu artışın nedeni ise mevcut Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 23

25 kullanım alanlarımızdaki elektrik, doğalgaz ile yakıt fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanmaktadır. 05-Cari Transferler: 2015 yılı için; ilk 6 ay içerisinde Cari Transferler için ayrılan ödenek tutarından TL harcanmıştır. Kalan TL nın ikinci 6 ay içerisinde harcanması planlanmaktadır. Gerek duyulması halinde ödemelerin yapılabilmesi için yedek ödenek talebinde bulunulacaktır. 06-Sermaye Giderleri: 2015 yılsonu itibariyle Sermaye Giderlerinin Başlangıç Ödeneğine göre yaklaşık olarak % 36 oranında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 2015 yılında TL. gelir gerçekleşmesi tahmin edilen bütçemizde ekonomik gelir kodu düzeyinde aşağıda gösterilmiştir. Tablo Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu EKONOMİK KOD 2015 Yılı Bütçe Geliri 2015 Yıl Sonu Gerçekleşen Gelir (Tahmini) 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler TOPLAM Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri, Örgün-Yaygın ve İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Tezli Yüksek Lisans Gelirleri, Doktora Gelirleri, Diğer Hizmet Gelirleri ve Taşınmazlardan Elde Edilen Kira Gelirlerinin 2015 yılsonu itibariyle toplam TL. olacağı tahmin edilmektedir. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 2015 yılsonu itibariyle toplam TL. olacağı tahmin edilmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 24

26 05-Diğer Gelirler: Döner Sermaye Gelirlerinden Araştırma Projelerinin yürütülmesi için aktarılan payın 2015 yılsonu itibariyle TL. olacağı tahmin edilmektedir. C. FİNANSMAN Üniversitemizde, tüm giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 25

27 IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTELECEK FAALİYETLER Bafra Turizm Fakültesi Derslik Binasının bulunduğu ve Bafra MYO yeni derslik binasının yapılacağı alanın imar çalışmalarına yönelik faaliyetler için hizmet alımı planlanmaktadır. Bafra MYO deneme alanları, Bafra Tarımsal Araştırma Merkezi ve Tahsin Tuncalı Parkı elektrik tesisatı işlerini kapsayan ihale hazırlıklarına başlanılmıştır. Söz konusu işin ihalesi yapılarak yıl sonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır., Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında ihalesi yapılan işlerin yapım süreçlerine devam edilecek, kampüsler Muhtelif Elektrik Tesisatı İşleri İhalesi ve Vezirköprü MYO Doğalgaz Dönüşüm İşleri Temmuz - Aralık döneminde tamamlanacaktır.. Bafra MYO seralarının aynı proje kapsamında ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz ısı merkezleri ve galeri hatlarının tadilat-onarımlarını kapsayan işlere yönelik ihale çalışmaları sonuçlandırılarak ihalesi yapılacaktır. Merkezi Derslikler İkmal İnşaatı ve Konferans Salonu Yapım İşinin (Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünde) ihale hazırlıkları tamamlanmak üzere olup, ihalesinin yapılarak sonuçlandırılması planlanmaktadır. Enstitüler ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Eğitim Merkezi inşaatı işi tamamlanacaktır. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Fizik ve Kimya laboratuarları yapım işi, Güzel Sanatlar Kampüsü A-B Blok Uluslararası Öğrenci Yurdu tadilat ve onarımları, Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Hizmet binaları tadilat ve onarım işlerini kapsayan ihalelerin hazırlık süreci devam edecektir. Söz konusu işlerin ihalesini yapılarak sonuçlandırılması planlanmaktadır. Merkez Yemekhane ve Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi tadilat ve onarım işlerinin ihalesi yapılarak, yıl sonu itibariyle işlerin tamamlanması düşünülmektedir. Merkez Kütüphane ve Birim Kütüphanelerine satın alma ya da bağış yoluyla 4000 basılı kitabın, 100 Görsel-İşitsel materyalin, 300 ses kaydının dahil edilmesi planlanmaktadır. Merkez Kütüphanede bulunan basılı koleksiyonun RFID (Radyo Frekansı Tanımlama) ile entegrasyonunun yapılması planlanmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 26

28

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER Giriş.....1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2013 tarih ve 28514 Mükerrer sayılı Resmi

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014 KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÖN BİLGİ Anadolu Üniversitesinin temelini,

Detaylı

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Hazırlayan: Strateji Geliştirme

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz,2009 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN TÜM KAMUOYUNA DUYURU Üniversitemizin 2014 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Uygulama

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014) İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -214) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde;

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu UŞAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2007 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.

Detaylı