2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ GENEL DEĞERLENDİRME...3 Misyon...3 Vizyon...3 Temel Amaç ve Hedefler YILI YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ Fiziksel Yapı İnsan Kaynakları Öğrenci Sayıları YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI YILI YATIRIM UYGULAMALARI YILI PROJE UYGULAMALARI DEVAM EDEN PROJELER Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi Kampüs Altyapısı Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Onkoloji Merkezi Projesi Diyabet ve Obezite Araştırma Uygulama Merkezi TAMAMLANAN PROJELER Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Muhtelif İşler (Eğitim) Projesi Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Merkezi Laboratuvar Projesi SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR ÖNERİLER GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU

3 YÖNETİCİ ÖZETİ Üniversitemiz Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz Bölümünde yer almakta olup, köklü, katılımcı ve dinamik bir kurum olarak belirlemiş olduğu misyon ve vizyonun takipçisi olmayı sürdürmektedir. Kuruluşundan bu yana büyüyerek devam eden Üniversitemiz 2013 yılı yatırımlarına mevcut bütçe imkanları dahilinde devam ederek, Zonguldak merkezi ve 7 ilçesinde kurulan 11 ayrı kampüste faaliyetlerini sürdürmektedir. Dağınık bir kampüs yapısına sahip olan Üniversitemiz; yatırım maliyetleri ve işletme maliyetleri açısından dezavantajlı olmasına rağmen bölgenin ve ülkenin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısındaki gelişmelere öncülük etmektedir yılı yatırım programının başlangıç ödeneği, TL kamulaştırma ödeneği ve Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanması taahhüt edilen TL dahil olmak üzere TL olup; toplam ödeneğin sektörler bazında dağılımını, %75 ini Eğitim Sektörü, %21,25 ini Sağlık Sektörü ve %3.75 ini de Teknolojik Araştırma Sektörü oluşturmaktadır. Üniversitemiz de yapılan yatırımlarla; gelişen mimari teknolojiye uygun hizmet binalarının yaptırılması ve teknolojik makine-teçhizatla donatılmış hizmet binası, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunulması hedeflenmiş olup, bu hedef doğrultusunda yatırımlarımız planlanan şekilde devam etmektedir. Üniversitemiz 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Saygılarımla, Prof. Dr. Mahmut ÖZER Rektör 2

4 1. GENEL DEĞERLENDİRME MİSYON Ulusal ve uluslararası düzeyde; eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmaktır. VİZYON Eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini almaktır. 3

5 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan 7 stratejik amacımız ve bu amaçlara bağlı stratejik hedeflerimiz aşağıda belirtilmiştir. STRATEJİK AMAÇ 1. Eğitim Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek HEDEF 1. Bilgisayar ve internet destekli eğitim-öğretimden faydalanılması HEDEF 2. Ders programlarının ulusal yeterlilikler çerçevesine (TYYÇ) göre revize edilmesi HEDEF 3. Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirilmesine olanak tanınması HEDEF 4. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasına uygun hale getirilmesi HEDEF 5. Eğitim öğretim ile ilgili kalite sisteminin kurulması ve işler hale getirilmesi HEDEF 6. Yeni bölümlerin, anabilim dallarının ve programların açılması ve aktif olmayanların faaliyete geçirilmesi HEDEF 7. Yeni fakülte/yo/ enstitü açılması HEDEF 8. Önlisans ağırlıklı bir eğitim-öğretim yapısından lisans ve lisansüstü ağırlıklı bir eğitim-öğretim yapısına yönelme ve yabancı uyruklu öğrenci sayısını arttırma HEDEF 9. Bilgi kaynağı ve kütüphane olanaklarının zenginleştirilmesi HEDEF 10. Teoriden pratiğe geçiş bağlamında öğrencilerin uygulamaya ilişkin bilgi ve deneyimlerinin artırılması 4

6 STRATEJİK AMAÇ 2. İnsan Kaynaklarımızın (Akademik ve İdari Personelimizin) Niceliğini ve Niteliğini Artırmak HEDEF 1. Öğretim elemanı sayısının arttırılması ve haftalık ders yükünün azaltılması HEDEF 2. Üniversitenin öğretim elemanlarının araştırma olanaklarının arttırılması HEDEF 3. Akademik ve idari personelin çalışma ortamının iyileştirilmesi HEDEF 4. İdari ve teknik personelin sağlamış olduğu hizmet kalitesinin yükseltilmesi HEDEF 5. Personelin motivasyonunun artırılması STRATEJİK AMAÇ 3. Fiziki Altyapıyı Geliştirmek ve Modernize Etmek HEDEF 1. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması HEDEF 2. Büyük onarımların gerçekleştirilmesi HEDEF 3. Etüt-proje işlerinin gerçekleştirilmesi HEDEF 4. Üniversite kampüsünü 24 saat hizmet verecek şekilde aktif hale getirecek bir e- altyapı oluşturulması STRATEJİK AMAÇ 4. Ulusal ve Uluslararası Üniversite ve Araştırma Merkezleriyle İşbirliğini Geliştirmek HEDEF 1. İkili anlaşmalar çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde bulunulması HEDEF 2. Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi HEDEF 3. AB fonları tarafından desteklenen projelerde yer alınması HEDEF 4. Ulusal ve bölgesel paydaşların talep ettiği eğitimlerin karşılanması 5

7 STRATEJİK AMAÇ 5. En Çok Tercih Edilen ve Mezunları Piyasada Aranan Bir Üniversite Olmak HEDEF 1. Kamuoyu ve paydaşlarla sağlıklı ve etkin bir iletişim kurulabilmesi HEDEF 2. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin tanıtımının yapılması STRATEJİK AMAÇ 6. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Gelişimine Katkıda Bulunmak HEDEF 1. Öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine destek olunması HEDEF 2. Her yıl yeni kaydolan öğrencilere yönelik uyum programı uygulanması STRATEJİK AMAÇ 7. Girişimci Üniversite Olarak Toplumsal Hizmet Üretmek HEDEF 1. Üniversite-sanayi çevre tarım işbirliğinin geliştirilmesi HEDEF 2. Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesi HEDEF 3. Üniversitenin sunduğu sağlık hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılarak toplumla ilişkilerinin güçlendirilmesi HEDEF 4. Toplumun öncelikli sorunlarına yönelik araştırma / uygulama / eğitim projelerini desteklenmesi HEDEF 5. Bölgenin kültür ve sanat açısından gelişimine katkıda bulunulması ve yön verilmesi 6

8 YILI YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan Özel Bütçeli bir kurumdur. Yıl içerisinde yapılan gelir fazlası, finansman fazlası eklemeler ve yatırımları hızlandırma yedek ödeneğinden yapılan aktarmalar ile aşağıda tabloda belirtilen yatırım rakamlarına ulaşılmıştır. Finansman Kaynağı Eğitim Sağlık Spor Teknolojik Araştırma TOPLAM Özel Bütçe , , , , ,00 Öz Gelir , , , , ,92 Döner Sermaye , ,00 TOPLAM , , , , ,92 Not: Kamulaştırma ödeneği ( ,16-TL) yatırım programı tutarlarına dahil değildir. 7

9 1.2- MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ Zonguldak il merkezinde bulunan Üniversitemiz Merkez Kampüsü, Zonguldak- İstanbul karayolu kenarında yer alan İncivez Mahallesi nde 19,4 hektarlık bir alan üzerinde kurulmuştur. Merkez kampüste Rektörlük ve bağlı birimleri, Mühendislik Fakültesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bulunmaktadır. Sağlık Birimleri kampüsünde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yüksekokulu ve Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Merkezi Laboratuvar bulunmaktadır. Üzülmez kampüsünde Güzel Sanatlar Fakültesi ve İncirharmanı kampüsünde ise Yabancı Diller Yüksekokulu ile Devlet Konservatuarı yer almaktadır. Kozlu, Kilimli, Ereğli, Alaplı, Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde bulunan fakülte ve yüksekokullar ayrı kampüsler halinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 11 ayrı yerleşkede, 11 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Konservatuar, 3 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Üniversitemiz araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda güncel bilgi ve teknolojik gelişmeleri izleyerek öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin hızlı ve doğru bir şekilde hizmetine sunmaktadır. 8

10 1.2.1-Fiziksel Yapı Üniversitemiz merkez kampüs ve diğer ilçelerdeki kampüslerle birlikte tarihi itibariyle toplam m 2 lik kapalı alana sahip iken 2013 yıl sonu itibariyle m 2 kapalı alana sahip olmuştur. Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinin Yıllar İtibariyle Fiziki Kapalı Alanların Dağılımı (m 2 ) BİRİMLER 2012 Yılı 2013 Yılı m 2 m 2 Rektörlük ve Birimleri Mühendislik Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu Ahmet Erdoğan SHM Y ve Zonguldak Sağlık YO Alaplı Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu İncirharmanı Yabancı Diller Zorunlu Hazırlık Programı Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Kreş, Kafeterya TOPLAM Üniversitemiz Açık Alanlarının Yıllar İtibariyle Alan Bilgilerinin Dağlımı (Arsa- m 2 ) 9

11 SIRA NO YERLERİN ADI 2012 YILI ARSA ALANI m YILI ARSA ALANI m 2 1 Merkez Kampüs , ,61 2 İncirharmanı Kampüsü , ,94 3 Sağlık Birimleri Kampüsü , ,00 4 Alaplı MYO , ,00 5 Çaycuma MYO , ,00 6 Devrek MYO , ,00 7 Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı MYO , ,00 8 Ereğli Eğitim Fakültesi , ,53 9 Güzel Sanatlar Fakültesi , ,00 10 Ereğli Araştırma Merkezi (Kireçlik) , ,95 11 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 4.037, ,00 12 Zonguldak MYO Kilimli Kampüsü 7.258, ,73 TOPLAM , , İnsan Kaynakları Üniversitemizin 2012 yılında akademik ve idari personel sayısı 2215 iken 2013 yılsonu itibariyle 2376 olmuştur. ÜNVANI 2012YILI 2013 YILI Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Akademik Personel Toplam İdari Personel GENEL TOPLAM

12 1.2.3-Öğrenci Sayıları olmuştur. Üniversitemizin 2012 yılında öğrenci sayımız toplam iken 2013 yılında Fakülte / Yüksekokul 2012 Yılı 2013 Yılı Enstitü / Konservatuar / Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Ereğli Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi İlahiyat Fakültesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Devlet Konservatuarı Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Alaplı Meslek Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu Devrek Meslek Yüksekokulu Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu 0 62 Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü TOPLAM

13 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Merkezi Yemekhane İdari Bürolar, Trafo Ünitesi, Konukevi ve Oditoryum Blokları Yapımı İkmal İnşaatı ihalesi tarihinde yapılmıştır. İhale edilen işin, ikinci etabını oluşturan, kapalı alanı 4500 m² olan Oditoryum ve İdari Büroların bulunduğu bölümde binanın temel iyileştirilmesi sonucunda binada, sözleşeme bedelinin %10 u tutarında iş artışı ile işlerin tamamlanamayacağı anlaşılmıştır. Kalan işlerin ikmal ihalesi için 2013 yılında süre yeterli olmamıştır. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı ve İş Atölyeleri projesinin ihalesi tarihinde gerçekleştirilmiştir m² kapalı alanı bulunan binaların 2011 yılı sonunda temel ve betonarme imalatlarının bir bölümü tamamlanmıştır yılı içerisinde kalan betonarme imalatları yapılıp iş atölyesi ve bir bölüm laboratuvar imalatı tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiştir yılında laboratuvar binalarından A ve B bloklarının yapımı tamamlanmış olup hizmete alınmıştır. Yeni yapılan ihale sonucunda C blok temel ve zemin katı betonarme imalatları yapılabilmiştir yılında betonarmesi tamamlanan Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının kalan işleri tamamlanarak 2013 yılında bina hizmete hazır hale getirilmiştir yılı yatırım programına giren Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı projesinin ihalesi tarihinde yapılmış olup, yıl içerisinde projelerin yapımı ve onayı geciktiğinden binanın temel kazısı ve bir kısmı temel imalatı yapılabilmiştir. Hastane binası bloklarına bitişik olarak yapımı planlanan Onkoloji Merkezi İnşaatı projesinin ihalesi Üniversitemiz adına TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yer teslimi yapılan işin kazı imalatları tamamlanmış olup betonarme ve çelik konstrüksiyon imalatları yapılmaktadır tarihinde sözleşmesi imzalanan Diyabet ve Obezite Araştırma Merkezi inşaatının kazısı yapılmış olup, kazı alanında zeminin güvenliği için jeofizik etüt yapılmıştır tarihinde Üniversitemiz adına TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen Açık ve Kapalı Spor Tesislerinin İnşaatının (yarı olimpik yüzme havuzu) yer teslimi yapılarak işin kazı imalatları ve temel imalatlarının yapımı tamamlanarak betonarme imalatlarının yapımı gerçekleştirilmiştir. 12

14 2013 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 2013 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI Tertip KBÖ Eklenen Düşülen Toplam Gerçekleşme Ger. Ödenek Ödenek Ödenek Toplamı Oranı (%) 06.1 Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Giderleri 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 06.4 Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırması 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Toplam Not: 06.1 Mamul Mal Alımları tertibinden yapılan harcamalar içerisinde Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar birimine ait kısımda 2013 Yılı Programının İzlenmesine dair Karar'ın 7. maddesi (m) bendi kapsamında özel hesaba aktarılan tutarlardan devreden kısım giderleştirilmiştir. 13

15 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1- DEVAM EDEN PROJELER 2.1- DEVAM EDEN PROJELER Eğitim Sektörü H Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi H Kampüs Altyapısı Projesi H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Sağlık Sektörü I Onkoloji Merkezi Projesi I Diyabet ve Obezite Arş. Uygulama Merk. Projesi 2.1- TAMAMLANAN PROJELER Eğitim Sektörü H Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi H Muhtelif İşler (Eğitim) Projesi Sağlık Sektörü I Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi Teknolojik Araştırma Sektörü K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri K Merkezi Laboratuvar 14

16 2.1-DEVAM EDEN PROJELER H Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi Derslikler ve Merkezi Birimler Projesinin 2013 yılı proje tutarı TL olup program yılı ödeneği TL dir. Projeye yıl içerisinde üniversitemiz öz gelirlerinden TL ödenek aktarılmıştır. Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi için TL ek ödenek tahsis edilmiştir. Program yılı ödeneği TL olmuştur. Bu ödeneğin de dönem sonuna kadar TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %65 olmuştur. Toplulaştırılmış Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 4 adet alt projemiz bulunmaktadır. Bunlar; Merkezi Yemekhane İdari Bürolar - Trafo Ünitesi Konukevi ve Oditoryum Blokları İkmal İnşaatı Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı ve İş Atölyeleri İnşaatı Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı Merkezi Yemekhane İdari Bürolar - Trafo Ünitesi Konukevi Ve Oditoryum Blokları İkmal İnşaatı tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ikmal inşaatı işinin 2010 yılında betonarme imalatları yapılan Konukevi ve Trafo Üniteleri Bölümünün yapımı tamamlanıp 2011 Temmuz ayı sonunda hizmete hazır hale getirilmiştir. İşin son etabını oluşturan 4500 m 2 lik Oditoryum ve İdari Büroların bulunduğu bölüm, fesih yoluna gidildiğinden tamamlanamamıştır. 15

17 Merkezi Yemekhane İdari Bürolar - Trafo Ünitesi Konukevi Ve Oditoryum Blokları İkmal İnşaatı Merkezi Yemekhane İdari Bürolar - Trafo Ünitesi Konukevi Ve Oditoryum Blokları İkmal İnşaatı 16

18 Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı ve İş Atölyeleri İnşaatı tarihinde ihalesi gerçekleştirilen 5980m 2 kapalı alanı bulunan binaların 2011 yılı sonunda temel imalatları ve betonarme imalatlarının bir bölümü tamamlanmıştır yılı içerisinde kalan betonarme imalatları yapılıp iş atölyesi ve bir bölüm laboratuvar imalatı tamamlanıp hizmete hazır hale getirilmiştir yılında laboratuvar binalarından A ve B blokların yapımı tamamlanıp hizmete alınmıştır. Binalarda yapılan temel iyileştirmesi imalatların yapımı sonucunda iş tutarı kadar imalat yapılarak işin tasfiyesi gerçekleştirilmiştir. Bu durumda C blok laboratuvarı temel altı imalatları yapılabilmiştir. Kalan işlerin ikmal ihalesi tarihinde yapılmıştır. Yeni yapılan ihale sonucunda C blokun temel ve zemin katı betonarme imalatları yapılmıştır. Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı ve İş Atölyeleri İnşaatı 17

19 Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı Diş Hekimliği Fakülte Binası inşaatının ihalesi tarihinde gerçekleştirilmiştir. Projenin kapalı alanı 8145 m 2 dir. İhale süreci içinde aşırı düşük sorgusu ve diğer işlemler tamamlanmış ancak ihale dosyasının Kamu İhale Kurumuna gönderilmesi sonucunda işin sözleşmesi tarihinde imzalanabilmiştir yılında binanın betonarmesi tamamlanmıştır yılında binanın kalan işleri tamamlanmış ve Ağustos ayı sonunda bina hizmete hazır hale getirilmiştir. Proje tamamlanmıştır. Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı 18

20 Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı 2012 yılında Yatırım programına giren projenin, yıllara sari ihale edilerek yapımına başlanması planlanmıştır. İşin yapımı TOKİ tarafından üstlenilmiş olup, işin ihalesi tarihinde yapılmıştır. Yıl içerisinde projelerin yapımı ve onayı geciktiğinden binanın temel kazısı ve bir kısım temel imalatı yapılabilmiştir. Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası Proje Fotoğrafı Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı 19

21 H Kampüs Altyapısı Projesi Projenin 2013 yılı ödeneği TL dir. Projeden, etüd proje işlerine TL ödenek aktarılmıştır. Geçmiş yıllarda bu proje kapsamında; Sağlık Kampüsünde yer alan başta Hastane Binası olmak üzere Tıp Fakültesi, Sağlık MYO ve Merkezi Laboratuvar binalarının alt yapı eksikleri 2012 yılı sonunda tamamlanmıştır. Ayrıca aynı proje kapsamında Merkez Kampüste, kampüs içi yol bağlantıları ve çevre düzenleme işleri yapılmıştır. Bu defa 2013 yılı içinde Merkez Kampüste, çevre aydınlatma, fiber optik kablo ağının yapımı, ısıtma sisteminin doğalgaza dönüşümü işinin ihalesi 5 Ağustos 2013 tarihinde yapılmıştır. İşin sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işlerin yapımına devam edilmekte olup yıl sonuna kadar ödeneğin TL si giderleştirilmiştir H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Projenin program yılı ödeneği TL dir. Projeye öz gelirlerden TL ödenek aktarılmıştır. Bu proje kapsamında yapımı planlanan kapalı yüzme havuzu binası ihalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yer teslimi yapılan işin kazı imalatlarının yapımı devam etmektedir. Bu projeden dönem sonuna kadar TL harcama yapılmıştır. 20

22 Kapalı Yüzme Havuzu Proje Fotoğrafı Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı 21

23 I Onkoloji Merkezi Projesi Hastane binası bloklarına bitişik olarak yapımı planlanan binanın ihalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yer teslimi yapılan işin kazı imalatları tamamlanmış olup temel imalatları tamamlanmış betonarme ve çelik konstrüksiyon imalatları yapılmaktadır. Projenin 2013 yılı ödeneği TL dir. Projeye öz gelirlerden TL ödenek aktarılmıştır. İşin yıl sonuna kadar tamamlanması için bu projeye TL ek ödenek tahsis edilmiştir. Toplam ödenek tutarı TL olmuştur. İhale sonucu projelerin yapımı ve onaylanması zaman almıştır. Yıl sonuna kadar TL gider yapılabilmiştir. 1 Onkoloji Merkezi Binası Proje Fotoğrafı 22

24 Onkoloji Merkezi Binası İnşaatı I Diyabet ve Obezite Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Kampüs sınırından geçen karayolunun alt kısmında yurt binalarının yakınında, yapımına başlanan kapalı yüzme havuzunun bulunduğu parsele bitişik olarak yapımı planlanan binanın ihale hazırlıkları tamamlanmış olup işin ihalesi 31 Temmuz 2013 tarihinde yapılmıştır tarihinde işin sözleşmesi imzalanmıştır. Binanın öncelikle kazısı yapılmıştır. Kazı alanında zeminin güvenliği için jeofizik etüd yapılmıştır. Yıl sonuna kadar yapılan kazı imalatlarına karşılık TL gider yapılmıştır. 23

25 Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı 2.2-TAMAMLANAN PROJELER H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 2013 Yılı içerisinde ihale edilecek olan Diyabet ve Obezite Araştırma Uygulama Merkezi Binasının etüd-projeleri yapılmıştır. Diğer taraftan doğrudan temin usulü ile etüd proje hizmetlerinin satın alımı işlemleri yapılmıştır. Program yılı ödeneği TL olan projeye öz gelirlerden TL altyapı projesinden ise TL olmak üzere toplam TL ödenek aktarılmıştır yılında ihale edilecek olan Sağlık Kampüsü Merkezi Yemekhane ve Sosyal Merkez Binasının etüd-projesi yılın ikinci yarısında yaptırılmıştır. Yapılan işler için TL gider yapılmıştır. 24

26 H Muhtelif İşler (Eğitim) Projesi Toplam proje tutarı TL olup, yıl içerisinde yapılan eklemelerle birlikte toplam proje tutarı TL olmuştur. Bu ödenekler ile Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu büyük onarım işleri, kütüphane yayın alımı, makine teçhizat alımı, bilgisayar alımı, yazılım ve donanım alımı işleri gerçekleştirilmiş olup, ödenek en etkin şekilde kullanılmaya çalışılmıştır. Bu proje için mevcut ödeneklerin TL si giderleştirilmiştir. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %100 olmuştur. İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler ( Eğitim) Projesi Kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına 2013 Mali Yılı Bütçesinde 06.1-Mamul Mal Alımları için TL, 06.3-Gayri Maddi Hak Alımları için TL ve Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için TL olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğe yıl içerisinde Üniversitemiz finansman fazlası ödeneklerinden 06.1-Mamul Mal Alımları tertibine TL ekleme yapılmış ve toplam ödenek TL olmuştur. Bu ödeneğinde 06.1-Mamul Mal Alımlarına ,40-TL, Gayri Maddi Hak Alımlarına ,50-TL, Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine ,40-TL olmak üzere toplam ,30- TL giderleştirilmiştir. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 95 olmuştur. Bu proje kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca aşağıda belirtilen alımlar ve işlemler gerçekleştirilmiştir. Rektörlük ve bağlı birimlerin kamera, bilgisayar, yazılım, lisans, makine teçhizat ihtiyaçları, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve Merkezi Laboratuvar birimi ve Diğer Merkezlere büro eşyası, Merkez kampüse turnike alınmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bilgisayar, makine teçhizat, güvenlik kamerası sistemi ile büro eşyası ihtiyaçları karşılanmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi'nin bilgisayar, büro eşyası, Fizyoloji Pratikleri Kayıt sistemleri ve aksesuarları, makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Mühendislik Fakültesi nin bilgisayar, makine teçhizat ve donanım, büro eşyası ihtiyaçları karşılanmıştır. Eğitim Fakültesinin bilgisayar, makine teçhizat ve donanım ve büro eşyası ihtiyaçları karşılanmıştır. Tıp Fakültesinin bilgisayar ve büro eşyası ihtiyaçları karşılanmıştır. 25

27 Diş Hekimliği Fakültesinin bilgisayar, makine teçhizat donanımı, büro eşyası, diş üniti, laboratuvar ve teknik malzeme ihtiyaçları karşılanmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesinin bilgisayar, kamera, beyaz eşya, büro eşyası, makine teçhizat donanımı ile teknik malzeme ihtiyaçları karşılanmıştır. İletişim Fakültesinin büro eşyası ihtiyaçları karşılanmıştır. İlahiyat Fakültesinin ihtiyacı olan bilgisayar, yazıcı, büro eşyası, kütüphane, makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Eczacılık Fakültesinin bilgisayar, büro eşyası, makine teçhizat ve donanım malzemeleri karşılanmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsünün makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsünün bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün bilgisayar ihtiyaçları karşılanmıştır Zonguldak Sağlık Yüksekokulunun bilgisayar, büro eşyası, kamelya makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunun bilgisayar, büro eşyası, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Devlet Konservatuvarının bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemeleri ihtiyaçları karşılanmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bilgisayar, büro eşyası, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun ihtiyacı olan bilgisayar büro eşyaları, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Alaplı Meslek Yüksekokulunun bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Zonguldak Meslek Yüksekokulunun bilgisayar, beyaz eşya, büro eşyaları makine teçhizat ve donanım malzemeleri, ihtiyaçları karşılanmıştır. Devrek Meslek Yüksekokulunun büro eşyaları, pano, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Çaycuma Meslek Yüksekokulunun büro eşyaları, bilgisayar, makine teçhizat ve donanım malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulunun makine teçhizat ve donanım malzemesi, büro eşyaları ihtiyaçları karşılanmıştır. Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulunun makine teçhizat ve donanım malzemesi, büro eşyası ihtiyacı karşılanmıştır. Taşıt Takip sistemi alınmıştır. 26

28 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Muhtelif İşler ( Eğitim) Projesi kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesine 06.1-Mamul Mal Alımları için ,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğe yıl içerisinde Üniversitemiz finansman fazlası ödeneğinden ,00-TL ödenek eklenerek toplam ödeneği ,00-TL olmuştur. Bu ödeneğinde ,99-TL si Basılı Yayın Alımları ve Yapımları için, ,40-TL si Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları için olmak üzere toplam ,39-TL gider yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %100 dür. Bu proje kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiştir. Merkez ve dış kampüsler için adet Türkçe basılı kitap alımı yapılmıştır. Merkez ve dış kampüsler için 380 adet yabancı basılı kitap alımı yapılmıştır. Üniversitemizin akademisyen ve öğrencileri için 12 adet elektronik yayın alımı yapılmıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler ( Eğitim) Projesi kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 2013 Mali Yılı Bütçesinden 06.1-Mamul Mal Alımları için TL ve 06.3-Gayri Maddi Hak Alımları için TL olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğe yıl içerisinde Üniversitemiz finansman fazlası ödeneklerinden TL 06.3-Gayri Maddi Hak Alımları tertibine ekleme yapılmış ve toplam ödenek TL olmuştur. Bu ödeneğinde ,34-TL si 06.1-Mamul Mal Alımları ve ,16-TL si 06.3-Gayri Maddi Hak Alımları için olmak üzere toplam ,50-TL gider yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %100 dür. Bu proje kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiştir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Biriminde kullanılmak üzere (1 Kullanıcılı) Telerik Devcraft ( Lisans Yenileme) yazılım programı yıllık lisanslı olarak alınmış olup, her yıl yenilenmektedir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Biriminde kullanılmak üzere Jet Brains Re Sharper (2 Kullanıcılı) yazılım alınmıştır. 27

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 3 Misyon... 3 Vizyon... 3 Temel Amaç

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 11 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 11 1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 İZMİR 1 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2 GENEL DEĞERENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ZONGULDAK 2013 1 Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2014 1.Genel Değerlendirme İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010 da Türkiye Cumhuriyeti nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 70.000 civarında öğrenci ve ortalama 4.400 akademik ve idari personelin, Beslenme, barınma, sağlık, kültür

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2010 - YALOVA 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME V İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Yönetici Özeti 2 2. Genel Değerlendirme..

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart-2008 1. Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu kaynaklarının;

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart-2009 1. Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu kaynaklarının;

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ZONGULDAK

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ZONGULDAK T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ZONGULDAK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Yirminci kuruluş yılını kutlayan Üniversitemiz kısa sürede büyüyen, gelişen ve bulunduğu bölgeye

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU. I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... C-

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bagımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Artvin-2013 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ 1882 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kurulup Mart 1883 te eğitim-öğretime başlayan kurumumuz, 1928 e kadar

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2012 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2012 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 22 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 22 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Yönetici Özeti Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar.

Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER SUNUŞ V I.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1 1.İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci 2 II. DURUM ANALİZİ 9 1. Tarihi Gelişim 10 2. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak!

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sunuş Yalova Üniversitesi, sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce

Detaylı