İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PYP SORGULAMA ÜNİTELERİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PYP SORGULAMA ÜNİTELERİ RAPORU"

Transkript

1 İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PYP SORGULAMA ÜNİTELERİ RAPORU

2 1 SINIF İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK DUYGULARIMIZI TANIYALIM ÜNİTESİ Disiplinlerarası Tema: Biz Kimiz Anafikir: Öğrenciler kendilerini tanıdıkça daha mutlu bireyler haline gelirler. Uygulama Süresi: 5 Hafta öğretim yılının ilk sorgulama ünitesi Duygularımızı Tanıyalım / arasında işlendi. Konuya duygu kartları yaparak giriş yapıldı. Duygularını ifade eden olayları-durumları drama ile canlandırdılar. İlgi alanlarını resim çizerek belirttiler. Öğrenciler kendi duygularına uygun maskeler yaparak kendilerini ifade ettiler. Yapabildikleri ve hoşlandıkları davranışları duygu çiçeğinde resimleyerek güçlendirdiler. Duygu maskelerinden sınıfta duygu köşeleri oluşturarak her hafta başında, ders başlangıcında tüm öğrencilerle duygu paylaşımı yapıldı. Duygu kartları sınıf panomuzda sergilendi. Müzik dersinde Duygularım ve Ben şarkısı öğrenildi. İngilizce dersinde tüm duyguların İngilizcesi öğrenilerek, duygular konusunda drama çalışması yapıldı ve öğrencilerin resimleri çekildi. Daha sonra bu resimlere bakarak kendi duygularını tanımaya çalıştılar. Kendi resimlerine bakarak, arkadaşlarına kendilerini tanıtmaya çalıştılar. Öğrenciler kendilerini mutlu-mutsuz eden olaylara karşı farklı bakış açıları geliştirdiler. Eğitimde üzerlerine düşen görevleri yaparak sorumluluk duygularını geliştirdiler.

3 1. SINIF İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK İLİŞKİLERİMİZ VE BİZ Disiplinlerarası Tema: Kendimizi İfade Etme Yollarımız Ana fikir: Duygu ve düşünceleri doğru ifade edebilmek ilişkileri olumlu yönde etkiler. Ünitenin Uygulama Süresi: 5 Hafta İlişkilerimiz ve Biz ünitesi işlediğimiz 3. sorgulama ünitesiydi. Bu ünite kapsamında duygu ve düşünceler ortaya konularak beyin fırtınası yapıldı ve kavram haritası oluşturuldu. Günlük yaşamlarında yaşadıkları olumlu ve olumsuz duygular listelendi. Olumlu ve olumsuz düşüncelerin ilişkilerimizi nasıl etkilediği tartışıldı. Örnek olaylarla Sen olsaydın ne yapardın? sorusuna yanıtlar alındı. Duygu kartları oluşturuldu. Oluşturulan duygu kartları her öğrenci tarafından seçilerek, onu ifade eden yaşadıkları bir olay drama halinde sunuldu. Olumsuz duygularının farkına vararak, okul içindeki ilişkilerinde olumlu yönde geliştiler. Rehberlik bölümü tarafından duygu havuzu çalışması yapıldı. Müzik dersinde İyilik yap iyilik bul şarkısı öğrenildi. Görsel sanatlar dersinde ise çeşitli duygu ve düşünceleri anlatan maske ve resimler yaptırıldı. Beden eğitimi dersinde heykel oyunu oynandı. İngilizce dersinde duygu ve düşünceleri anlatan ön adlar öğrenildi. Günlük yaşamda kullanıldı, duygusal yönde nasıl olduklarının draması yapıldı, öğrenilen sözcükler yeri geldikçe kullanıldı. (happy-mutluluk, sad-üzgün, angry-kızgın, surprisedşaşkın) Öğrencilerin; bu ünitenin sonunda kendisi ve çevresiyle ilgili duygu ve düşüncelerine bakış açısı değişti. Arkadaşlık ilişkilerindeki iletişim becerilerinde olumlu değişiklikler gözlendi. Konuşurken ve oynarken daha nazik olmanın kendisini değiştirdiğini fark ettiler. Olumsuz düşüncelerde kendini kontrol etmeyi öğrendiler.

4 1.SINIF HAYATIMIZDAKİ OYUNCAKLAR ÜNİTESİ İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK Disiplinler üstü Tema: Zaman ve mekân olarak neredeyiz. Ana Fikir: Oyuncaklardaki gelişim, eğlenerek öğrenmeyi kolaylaştırır. Ünitenin Uygulama süresi: 5 Hafta Sınıf öğrencilerimiz hem eğlendikleri hem de eğlenirken öğrendikleri Hayatımızdaki oyuncaklar başlıklı temada, Oyuncakları ile oynarken paylaşımı, sorumluluk duygusunu, hayal gücünü, bakış açılarını, geçmişten günümüze oyuncaklardaki gelişimi ve değişimi sorguladılar. Sınıf öğrencileri evden en sevdikleri oyuncaklarını getirdiler. Her öğrenci neden oyuncağını okula getirdiğini arkadaşları ile paylaştı. Arkadaşlarına oyuncağı ile birlikte drama ve taklitler yaptılar. Oyuncaklar değiştirilerek, paylaşım duygusu ve arkadaşları ile iyi iletişim kurabilme mutluluğu yaşandı. Arkadaşının oyuncağı ile oynarken sorumluk duygusunun en iyi şekilde içselleştirildiği gözlendi. Her öğrencinin oyuncağı ile geçmişten günümüze barkovizyon izlendi ve öğrencilerin zaman tünelindeki gezintide yaşadıkları duygusallık ve mutluluk fotoğraflandı. Aileleri ile röportaj yaparak ebeveynlerinin çocukluğunda ki oyuncaklar hakkında bilgi sahibi oldular. Kendi oyuncakları ile karşılaştırarak ne kadar şanslı olduklarını kavradılar. Her öğrenci oyuncağı ile ilgili bir hikâye yazarak, hikâyesini drama yolu ile arkadaşlarıyla paylaştılar. Sınıfta oyuncak reklâmları yapıldı. Rehberlik bölümü, Haydi oynayalım projesini gerçekleştirdi. Geleneksel Türk oyunu öğrencilere öğretilerek, gurup etkinlik odasında sınıf ile birlikte oynatıldı. Velilere proje hakkında bilgilendirme bülteni gönderildi. Rehberlik panosunda tüm oyunların tanıtımı ve çalışmaların fotoğrafları sergilendi. Proje, Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet gazetelerinde haber olarak yayınlandı. Görsel sanatlar dersinde en sevdikleri oyuncakları görsel yol ile ifade edildi. Müzik dersinde, Oyuncaklar ile ilgili şarkılar öğretildi, drama dersinde oyuncaklarımız taklit yolu ile canlandırıldı. Bilişim teknolojileri derslerinde, bilgisayar kullanarak geçmişten günümüze oyuncakların gelişimi işlendi. Öğrencilerimiz ünite sonunda üçerli guruplar oluşturarak, sınıfta oyuncak yaptılar ve arkadaşlarına sundular. Öğrencilerimiz sınıf ve branş öğretmenlerinin eş güdümlü çalışmaları ile ünitemiz boyunca eğlenerek öğrendiler. Öğrencilerimiz, zaman tünelinde oyuncaklardaki değişim ve gelişiminin en güzel örneklerini gelişime bağlı olarak, bakış açısı geliştirmeyi, geçmiş ile günümüz arasındabağlantı kurmayı, sorumluluk duygusunun en derin içselliğini, doğru iletişim kurmanın ve duyarlı olmanın gerekliliğini ve mutluluğunu yaşayarak öğrendiler.

5 2.SINIFLAR İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK ZİHİNSEL VE FİZİKSEL SAĞLIĞIMIZ Disiplinler üstü tema: Biz kimiz Ana Fikir: Zihinsel ve fiziksel sağlımız öz güveni geliştirir Ünitenin uygulama süresi: 5 Hafta 2.sınıf öğrencilerinin sorgulama üniteleri biz kimiz (kim olduğumuz) teması ile yeni eğitim öğretim yılına başladılar. Öğrenciler kendilerini sağlıklı ve güvende hissettiklerinde Yapabildiklerinin neler olacağını kavradılar. Öğrenciler kendi öz güvenlerini gösterebilecekleri sunumlar, hikâye anlatma, şarkı söyleme, canlandırma, yaptıkları posterleri sunma ve anlatma, çektikleri resimleri yazdıkları şiirleri okuma, hoşlandıkları ve sevdikleri bir oyunu anlatma ve birlikte oynama becerisini kazandıklarını gözlemledik. Öğrenciler kendimi tanıyorum anketi yaparak yapmaktan zevk aldığı veya almadığı şeyleri yazma, bu etkinliği de renkli kartonlardan papatya keserek papatyanın yapraklarına yapabildikleri ve yapamadıkları davranışları yazarak okulumuzun PYP köşesinde sergiledik. Bu tema işlenirken öğrenciler güçlü güçsüz yönlerini öğrendiler, olumlu ve olumsuz yönlerini fark ettiler. Nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanıp hoşlanmadıklarını anladılar. Sağlıklı olmanın özgüveni geliştirdiğini öğrendiler. Fiziksel ve zihinsel sağlığın insan üzerindeki yapabileceği etkileri öğrendiler. Öğrenciler kendilerine güvendiklerinde neler yapabileceklerini öğrendiler. Bu temayı işlerken güvenin ne demek olduğunu öğrendiler. Öğrenciler evde, okulda ve çevrede kendilerini sağlıklı ve güvende hissettiklerinde neler yapabileceklerini anlattılar. Kendilerini tanıtan yazılar yazdılar. Güçlü yönlerini belirten drama çalışmaları yaptılar. Sağlık ve özgüven hakkında cümleler geliştirip liste oluşturdular. Öğrencilerimiz tema sonunda sınıflarındaki panonun ( Ne Öğrendim ) bölümüne öğrendiklerini yazarak eklediler. Yapılan bütün bu çalışmaların sonunda zihinsel ve fiziksel sağlığımız özgüvenimizi geliştirir gerçeğini ispatladılar. Özgüvenleri geliştikçe başarılı olduklarına inandılar, bireysel farklılıkları da fark ettiler. Öğrenciler yaptıkları çalışmaları portfolyo sunum dosyasına koyarak yılsonunda anne babalarına sunum yapmak üzere arşivlediler.

6 2. SINIF İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK MASALLAR ÜNİTESİ Disiplinlerüstü Tema: Kendimizi nasıl ifade ediyoruz? Ana Fikir: İnsanlar kendilerini masallarla da ifade ederler. Ünitenin Uygulama Süresi: 5 Hafta Kışkırtıcı sorularla beyin fırtınaları yapılarak öğrencilerin ne bildikleri, ne öğrenmek istediklerini sorgulayarak bakış açıları gözlemlendi. Masal kelimesinin öğrencilerde çağrıştırdığı anlam ve bildikleri masalların isimleri, hangi masal kahramanının yerinde olmak istedikleri nedenleriyle, masallarda geçen olayların geçek yaşamla benzer ve farklı yönleri, masalların insanlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri sorgulanıp, kavram haritaları oluşturuldu. Masalların günümüze uygun devamı gruplarla ve bireysel yazıldı, resimlendi, ciltlendi ve kapak çalışması yapıldı. İngilizce dersinde kendimizi tanıtmamızı sağlayan kelimeler ve cümleler öğrenilir. Sınıf içinde küçük bir drama yapılarak öğrenilenler pekiştirildi. Müzik dersinde masalların insanlar üzerindeki olumlu-olumsuz etkileri nelerdir? Sorusu ele alınarak en sevilen masal ve masal kahramanları sorulup sınıf ikişerli grup içerisinde masal okunurken her öğrenci kendi repliğinin canlandırılmasını ve ses ahengi oluşturarak okudu. (Şarkı olarak Fareli Köyün Kavalcısı masalının müzikleri dinletilir ve masal sınıfça okunur) olumlu ve olumsuz düşünceler paylaşıldı. Sınıfta yazılan masalın şarkısı yazılıp, bestelendi. Beden Eğitiminde masal mekânları oluşturuldu. Verilen komut ile önceden belirlenen malzemeler ile sınıfın ortasında kuleler inşa edildi. Masallarda geçen beden hareketleri yapıldı. Bu çalışmaların, tüm branşlarla eşgüdümlü yürütülmesiyle öğrenciler işbirliği içinde verimli çalışmalar yaptılar. Gruplar halinde ve bireysel yazılan kitaplar ile diğer çalışmaları panolarda sergilendi. Masal kahramanları yazdıkları masallara uygun şekilde canlandırılıp oyunlaştırıldı. Masal kahramanlarına uygun kostümler tasarlandı. Ne öğrendim panosuna öğrendiklerini yazıp, astılar. Öğrenciler birbirlerini dinleme, birbirinin fikrine saygı duyma ve kendine olan güvenini pekiştirme sosyal becerilerini; birbirlerine masallarını okuyarak ve dramalarda farklı öğrencilerle çalışarak iletişim kurma becerisini; masallarla gerçek yaşam arasında nedensel bağ oluşturmayı; bazı hikâyeleri zamanımıza uyarlayıp, yeniden yazabilme bakış açısını; masallara neden ihtiyaç duyulduğunu ve bunlardan ders çıkarılması gerektiğinin bağlantısını kurmayı öğrendiler.

7 2 SINIF TEKERLEKLER ÜNİTESİ İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK Disiplinlerüstü Tema: Zaman ve mekan olarak bulunduğumuz yer Ana Fikir: Tekerlekler zaman içinde ihtiyaçlarımıza göre sürekli olarak değişir. Ünitenin Uygulama Süresi: 5 Hafta Öğrencilerimize tekerleğin nasıl ve hangi gereksinimle icat edilmiş olabileceği sorgulaması yaptırılarak temaya başlandı.tekerleğin icadının insanlık tarihinin önemli bir icadı olduğu,uygarlığın gelişimini çok etkilediği vurgulandı.tekerleğin icadının neleri geliştirdiğini sorguladılar. Bu çalışmalarını panolarda sergilediler. Daha sonra geçmişten günümüze tekerleğin gelişimini, günümüzdeki tekerleklerin şekillerini resimle ifade ettiler.tam burada yaratıcı çalışmalara başladılar.yeni bir tekerlek icat ettiler.resimle bu icatlarını ifade ettiler.icat ettikleri tekerleklerinin afişini hazırladılar. Tekerleklerinin reklamını yaptılar.reklamları için slogan buldular.tekerlek olmasaydı hayat nasıl olurdu? sorgusu ile yaşamın nasıl zorlaşabileceğine dikkat çekildi. Beyin fırtınası ile sonuçları buldular. Tema işlenirken düşsel çalışmalara da yer verildi.örneğin:bir tekerlek olsaydın hangi taşıtın tekerleği olurdun? Ya da hangi aracın tekeri olurdun? (Taşıtlar,market arabaları,bebek arabaları,sedyelerde,engelli arabaları, bavullar, dönen sandalyeler ) Bu konuda seviyelerine uygun öyküler yazdırıldı. Yeni bir taşıt hayal edip resmini yaptılar.atıklardan bu taşıtlarının maketini ve tekerinin tasarımını yaptılar.bu ürünlerini sergilediler. Çevreden buldukları tekerlekleri ailelerinden destek alarak okula getirdiler ve sergilediler.(at arabası tekerleği, bisiklet tekerleği ) Eski tekerlek yapım malzemeleri ile bugünkü tekerlek yapım malzemelerini kıyasladılar. İnsanlığın sürekli değişim ve gelişim içersinde olduğunu fark ettiler.tekerleklerin neden yuvarlak olduğunu sorguladılar.(neden kare değil? gibi.)dönme sürtünme kuvveti gibi sorgulamalara giren öğrencilerimiz oldu. Tekerleğin insanlık için önemli bir icat olması düşüncesinden hareketle; küçük zannettiğimiz icatların,büyük adımlar olduğunu güveniyle buluş yapmaya yönlendirildiler. Tema ile ilgili çevre gezileri araştırıldı. En uygun Koç Müzesi olduğundan hareketle gezi programa alındı.görsel sanatlar dersinde yukarıdaki çalışmaların bir kısmını gerçekleştirdiler. Beden eğitimi dersinde tekerlekli spor araçları kullandılar. (scooter a binme, tekerlek gibi yuvarlanma)müzik derslerinde tüm bu çalışmaların ritmini bulmaya çalıştılar. Şarkılarla temayı pekiştirdiler.(tekerlek reklamlarını müzikle sunma gibi ) Drama dersinde tüm bu çalışmalar drama ile ifade edilmeye çalışıldı.ilk çağlarda tekerleğin bulunuşu canlandırdılar.

8 3.SINIF İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK MESLEKLER ÜNİTESİ Disiplinlerüstü Tema:Biz Kimiz Ana fikir:zaman ilerledikçe meslekler ihtiyaçlarımıza göre gelişirler. Ünitenin Uygulanma Süresi: 5 Hafta BİZ KİMİZ Temasıyla döneme başlıyan3. sınıf öğrencilerimiz,mesleğin tanımı ve toplumumuzdaki gerekliliği,geçmişten günümüze mesleklerin şartlara göre nasıl değişim göstermiştiri sorguladılar Meslek seçmek; hayat biçimi seçmek demektir. Meslek nedir?kavram haritası oluşturuldu.çevremizdeki insanlar hangi işleri yapıyorlar araştırması ve röportajlar yapıldı.bunlar yazılı ve kamera çekimleriyle sınıfa sunuldu.bu meslekler içinde hangi meslekte çalışmak istediklerini nedenlerle açıkladılar.gelecekte bu meslekler değişim gösterirler mi?nedenleri ve öğrencilerde düşüncelerinin değişebileceklerinin beyin fırtınası yaptılar.öğrenciler,olmak istedikleri meslekleri araştırdılar ve sınıfta bu mesleklerin kıyafetlerini giyerek ve araçlarını getirerek sınıfa tanıttılar.dramatize ettiler.garip ve bilinmeyen meslekleri araştırdılar sınıfta okudular.sınıfa değişik meslek gruplarında veliler gelerek mesleklerin olumlu ve olumsuz yönlerini anlattılar.geçmişten günümüze değişen meslekler var mı? Nedenlerini sorguladılar dikkatlerini çeken eski meslekleri araştırdılar ve gelecekte de şu andaki mesleklerin değişim göstereceğinin beyin fırtınası yaparak değişebileceğinin kararını verdiler. Meslekler rondu oynandı. Bu ünite ile ilğili olarak öğrencilerimiz resim dersinde şetçikleri mesleklerin resmini yapıp sınıf panolarına astılar. Müzik dersinde meslekler şarkısı öğretildi, seçtikleri meslekle ilgili kendileri sözlerini yazıp ritim enstrumanlarıyla söylediler. Drama oynadılar. Bu ünitenin Ne Öğrendim? bölümüne meslek seçimi açısında bir kişinin kendini tanıması; onun meslek seçiminde rol oynayan kişilik özellikleri yönünden kendini açık ve doğru biçimde değerlendirebilmesi gerektiğini. Başka bir deyişle kişinin ne istediğini bilmesi ve isteklerine erişebilme gücünü tanıması ve buna göre nasıl bir çaba göstermeleri gerektiğini öğrendiler. Şu anda düşündükleri mesleklerin gelecekte değişebileceğinin kanısına vardılar. Yapılan çalışmalar sınıf ve okul koridorlarında veli ve öğrencilerimize sergilendi.

9 İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK 3.SINIF DOĞAL AFETLER ÜNİTESİ Disiplinlerüstü Tema: Dünya Nasıl İşler Ana fikir: Doğal afetler insanları ve çevrelerini etkiler. Ünitenin uygulama süresi: 5 Hafta İkinci sorgulama ünitemiz Doğal Afetler kapsamında öğrencilerimiz, yeryüzündeki doğal afetleri, sebep ve sonuçlarını, alınacak önlemleri ve insanlar üzerindeki etkilerini sorguladılar. Üniteye Ne Biliyorum? bölümüyle başlandı. Doğal afetler nelerdir? sorusuyla öğrencilerin ön bilgileri harekete geçirildi. Postitlere bildikleri doğal afetleri yazıp okudular, panoya astılar. Ne öğrenmek istiyorum? bölümünde doğal afetler ile ilgili bilmedikleri, merak ettikleri soruları postitlere yazdılar. Yazılarını sınıfla paylaştıktan sonra panoya astılar. Burada öğrencilerimizin daha çok Türkiye de olmayan (tsunami, hortum, yanardağ patlaması vb) veya nadir görülen doğal afetlerin oluş sebeplerini öğrenmek istediklerini fark ettik. Ayrıca Deprem esnasında neler yapmalıyız? Deprem nasıl oluşur? sorularını da sordular. Doğal afetlerin etkileri nelerdir? Sorusuyla beyin fırtınası yapılarak doğal afetlerin insanlar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Yakın zamanda meydana gelen doğal afetleri araştırmaları istendi. Bununla ilgili basılı ve görsel materyaller getirip sınıfa sunuldu. Gruplar seçtikleri doğal afetlerle ilgili görev dağılımı yaparak çalışmalarını planladılar. Afiş hazırladılar, resimler yaptılar. Şiirler yazdılar. Slogan oluşturdular, slayt hazırladılar, maketler yaptılar. Deprem çantası hazırladılar. Senaryo yazıp aralarında görev dağılımı yaptılar. Buldukları her fırsatta rollerine büyük bir heyecanla çalıştılar. Deneyler hazırladılar. Deprem tatbikatı hazırladılar. Bunun sonucunda büyük bir keyifle çalışmalarını arkadaşlarına sundular. Bu çalışmaları Grup değerlendirme ölçeğiyle değerlendirildi. Yapılan grup çalışmaları video kamera ile kayıt altına alınarak daha sonra öğrencilere izletildi. Tema vakfının erozyon ile ilgili belgeseli izletildi. Kendi başından geçmiş gibi doğal afetlerden ilgisini çeken bir konu ile ilgili öykü yazdırıldı. Okutuldu. Şişli Bilim merkezine yapılan gezide deprem eğitimi aldılar. (deprem nedir? Bu ünite ile ilgili olarak öğrencilerimiz Bilişim Teknoloji dersinde sunu hazırladı. Görsel Sanatlar dersinde Doğal afetler konulu resim yaptılar. Drama dersinde kendi yazdıkları senaryoya çalıştılar. Müzik dersinde sel şarkısını öğrendiler. Ayrıca doğal afetlerin oluşturduğu sesler dinletildi. Doğal afetler sonucu insan ve çevrenin olumsuz etkilendiği sonucuna vardılar. Zor günlerde yapılan yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın önemini kavradılar. Yapılan çalışmalar (doğal afet maketleri, deneyler, afişler, resim ve yazılar ) okul koridorunda veli ve öğrencilerimize sergilendi.

10 İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK 3.SINIF OYUNLARIMIZ ÜNİTESİ Disiplinlerüstü Tema: Kendimizi İfade Etme Yollarımız Ana Fikir: Oyunlar, kişiliği yansıtan araçlardır. Ünitenin uygulama süresi: 5 Hafta Üniteye Ne biliyorum panosuna Oyun nedir? Ne tür oyunlardan hoşlanırım? sorularının cevaplarını yazıp, okumalarıyla başlandı. Verdikleri cevaplardan çocukların daha çok ekran a bağlı bir hayat sürdüğü, internet, bilgisayar gibi teknolojik ortamlardaki oyunları oynadıkları gözlemlendi. Ne Öğrenmek İstiyorum? panosuna Geçmişte oynana oyunları öğrenmek istediklerini yazdılar. Öğrenmek istedikleri konular planlara dahil edildi. Oyunlarla ilgili öyküleyici ve bilgilendirici metinler işlendi. Kendi oyunlarını yazdılar. Arkadaşlarıyla birlikte oynadılar. Eskiden oynanan oyunlarla ilgili slayt izletildi. Aralarındaki farklar ile ilgili tartışıldı. Eski ve yeni oyunlar listelenerek panoya asıldı. Eyüp Oyuncak Atölyesine yapılan gezide geçmişte oynanan oyuncakları gözlemlediler. Günümüzdeki oyuncaklarla kıyasladılar. Seçtikleri bir oyuncağı büyük bir zevkle boyadılar.sınıfta sergilediler. Okulumuz, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Haydi Oynayalım projesiyle geleneksel Türk çocuk oyunlarını öğretmek için öğrencilerimize birinci dönem birer ; ikinci dönem üçer oyun öğretmeyi amaçladı. Okulumuzun sitesinden tüm veli ve öğretmenler proje hakkında bilgilendirildi. Proje kapsamında Üçgen oyunu öğretildi, kamera ve video çekimleri yapılıp velilerle paylaşıldı, panolarda sergilendi. Müzik dersinde Denizciler şarkısı öğretildi. Drama yaptırıldı. Görsel Sanatlar dersinde oynadıkları oyunlar ve geleneksel oyunlar öğrenciler tarafından resimlendi. Bilişim Teknoloji dersinde eski ve yeni oyunlar la ilgili sunu hazırladılar. Bu ünitede hangi kazanımları edindik? sorgulandığnda alınan cevaplar, öğrencilerimizin arkadaşlarıyla oynadıkları oyunlarda paylaşma, yardımlaşma, çevre ile olumlu ilişkiler kurma kurallara uyma başkalarının haklarına saygı gösterme ve sorumluluk alma şeklinde yorumlandı. Yapılan çalışmalar hazırlanan rubrik Pile değerlendirildi.

11 İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK 4. SINIFLAR BAYRAMLAR VE ÖZEL GÜNLER ÜNİTESİ Disiplinlerüstü Tema: BİZ KİMİZ? Anafikir: Bayramların ve özel günlerin kutlanması kendi kültürümüzü daha iyi tanımamızı sağlar. Ünitenin uygulama süresi: 5Hafta 4. sınıf öğrencilerimiz, Eğitim Öğretim yılına HAYDİ KUTLAYALIM ünitesiyle başladı. Bu unite kapsamında; Bayramlarımız, bayramlarımızın tarihçeleri, Bayram kutlamalarının toplumsal hayatımıza etkileri, gelecek nesillere aktarılmasının önemi, bize düşen görev ve sorumluluklar sorgulandı. Öğrencilerimiz bu üniteye, sınıflarımızdaki Ne Biliyorum? ve Ne Öğrenmek İstiyorum? panolarına fikirlerini yazarak başladılar. Öğrenmek istedikleri konular unite planına dahil edildi. Bayramlarımızla ilgili beyin fırtınası yapıldı. Bayram kutlamaları arasındaki farklar tartışılarak bayramlar sınıflandırıldı. Öğrenciler, bayramları tarihçeleriyle ilgili araştırma yaptılar. Fotoğraflar yardımıyla bayramların kronolojisini çıkardılar. Aile bireyleriyle röportaj yaparak geçmişten günümüze kutlamalarda olan değişiklikleri nedenleriyle birlikte farkettiler. Büyüklerinin bayram anılarını yazarak sınıfta okudular. Türkiye de kutlanan ulusal ve dini bayramlarda yapılan bayram hazırlıklarının ve kutlama biçiminin farklı oluşunun nedenlerini öğrendiler. Bayramda büyüklerini ziyaret ettiler, ve bu geziyle ilgili görsel sunum yaptılar. Disiplinlerarası işbirliği yapıldı. İngilizce öğretmenleri kendi ülkeleri ve diğer kültürlerde kutlanan özel gün ve bayramlarla ilgili çalışmalar yaptılar. Sınıflara getirdikleri yabancı konuklar kendi kültürlerinin özelliklerini öğrencilerle paylaştılar. Müzik derslerinde bayram şarkıları öğrendiler. Resim derslerinde, bayramlarda giyilen kostümler ve maskeler çizdiler ve yaptılar. Beden Eğitimi derslerinde oyunlar öğrendiler. Ünitenin sonunda öğrencilerimiz, Ne Öğrendim? panosuna yeni öğrendiklerini yazdılar. Her toplumun kendine özgü bayram ve özel gün kutlamalarının olduğunu öğrendikleri bu temanın sonunda öğrencilerimizin, iletişim, araştırma ve sosyal becerileri gelişti. Türk Kültürü nde ve diğer kültürlerde bayram kutlamalarının önemini kavradılar. Drama etkinliklerinde çok eğlendiler. Unite süresinde ortaya çıkan ürünleri panolarda sergilediler. Bu çalışmalarıyla velilerinin de beğenisini kazandılar.

12 İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK 4. SINIFLAR GELENEK, GÖRENEK VE DEĞERLERİMİZ ÜNİTESİ Disiplinlerüstü Tema: Kendimizi ifade etme yollarımız Ana Fikir: Gelenek, görenek ve değerlerimiz, sanat yolu ile yaşatılır ve yansıtılır. Önerilen Süre: 5 Hafta Bu temayı işlerken; Anafikir tahtaya yazılarak; bu konuda ne biliyorum, ne öğrenmek istiyorum, çalışmaları yapıldı. Sınıfta ilgi kümeleri kuruldu. Araştırma safhasında, aile büyükleri ile gelenek ve göreneklerin uygulanması üzerine röportaj yaptılar. Evlerinde bulunan kültürümüzü yansıtan objeler sınıfa getirildi. Bölgelere göre, gelenek, göreneklerdeki farklılıkları yansıtarak ve zaman içindeki değişimi belirten grup çalışmaları yapıldı. Çalışmalarını posterler halinde ve küme raporları olarak sundular. Yapılan çalışmalar ve kültürümüzü yansıtan eski objeler sergilendi. Bu tema sonunda; öğrenciler, geleneklerimiz, göreneklerimiz ve değerlerimizin çeşitli sanat yolları ile yaşatıldığını, bölgelere göre değişim gösterdiğini kavradılar. Gelenek, görenek ve değerlerimizi yaşatmanın ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş oldular. İngilizce öğretmenlerimiz tarafından, sınıfta, bilinen ve uygulanan gelenekler sorularak örnekler verdirilmek sureti ile konuşmaları sağlandı. Resim öğretmenlerimiz; gelenek ve göreneklerimizden bakı tekniği kullanarak düzenlemeler yaptı. Müzik öğretmenimiz; geçmişten günümüze dinlenen müzik eserlerini dinleterek benzerlik ve farklılıklar üzerine tartışmalar ve konuşmalarla gelenek ve göreneklerimizi yaşatmanın önemi üzerinde duruldu. Ünite sonunda ne öğrendim panosu hazırlandı.

13 İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK 4. SINIFLAR YAŞAM ALANLARIMIZ ÜNİTESİ Disiplinlerüstü Tema: Zaman ve mekân olarak bulunduğumuz yer Ana Fikir: İnsanların giyinmesi, beslenmesi ve konutların yapılanması iklim şartlarına göre belirlenir. Önerilen Süre: 5 Hafta Zaman ve mekân olarak bulunduğumuz yer teması, öğrencilerimizle birlikte incelediğimiz 2. temadır. Tema için ayrılan süre 5 hafta olup, hafta içerisinde her gün iki blok ders saati olacak şekilde işlenmiştir. Öğrencilerimiz, bu temada özellikle iklimin insanlar üzerine yaptığı etki ile ilgili çalışmalar yapmışlar ve iklimin etkilerini sorgulamışlardır. Tema ile ilgili olarak iklim çeşitleri ve temayı içine alan anahtar kavramlara dikkat çekilmiştir. Öğrencilerin bu konuları araştırmaları istenmiştir. Örnekler bulmaları sağlanmıştır. Öğrenciler dünyanın iki bölümümü seçip, karşılaştırmalı birer çalışma yapmışlardır. Bu bölgelerin iklime göre nasıl beslendiğini, nasıl giyindiğini ve nasıl konutlar yaptıklarıyla ilgili sunumlar ve üç boyutlu çalışmalar yapılmıştır. Araştırma içerisine ter üçgen yöntemi dâhil edilmiştir. Tema içerisine diğer branşlarda eklenmiştir. Birçok branş öğretmeni konu ile ilgili etkinlik çalışmaları yapmışlardır. Öğrencilerimiz, bu tema ile hem ülkelerinin hem de diğer ülkelerin giyim, konut ve beslenme ile ilgili çeşitliliği tanıma imkânı bulmuşlardır. Konu ile ilgili drama çalışmaları yapılarak temanın tam olarak kavranması sağlanmıştır. Araştıran, sorgulayan, dönüşümlü düşünen ve iletişim kuran birer birey olmaları için En iyi nasıl öğreniriz? sorusu üzerinde durulmuştur. Temanın sonunda öğrencilerimiz araştırdıkları ülkelerle ilgili tanıtım posteri hazırladılar. Bu posteri de grup halinde sınıf içerisinde sunumunu yaptılar. Öğrencilerimizin araştırma becerilerini geliştiren bu çalışmayı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, bu temayla dünyanın çeşitli ülkeleri ile ilgili bilgi sahibi olma fırsatı buldular.

14 İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK 5.SINIFLAR İLİŞKİ KURMA ÜNİTESİ Disiplinlerüstü Tema: Biz kimiz? Ana Fikir: Öğrenci; kendini, ailesini, okulunu ve sosyal çevresini tanır ve bu birimlerle ilişki kurar. Sorumluluklarını yerine getirir. Ünitenin uygulama süresi: 5 Hafta 5. sınıf öğrencilerimiz eğitim öğretim yılına İletişim Kurma ünitesiyle başladılar. Bu ünite kapsamında insan hakları, çocuk hakları incelendi; haklar ve sorumlulukları insan haklarını ve dayanışmayı yaşamları içinde sorguladılar. Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? sorularına verdikleri cevapları panoya astılar. Sınıf anayasası tüm öğrencilerin katılımıyla oluşturuldu ve sınıfa asıldı. Hayatımızdaki değişen rollerimiz ve bunların getirdiği hak ve sorumluluklarımız vurgulandı. İnsan hakları beyannamesiyle ilgili araştırmalar yapıldı. Öğrencilerimiz çocuk olarak hangi haklara sahip olduklarını fark ettiler. Duygularımızı ve davranışlarımızı nelerin etkilediğini beyin fırtınası yaparak belirlediler. Kendisi, ailesi, okulu ve çevresi olarak genişleyen sosyal ortamlarındaki ilişkilerini inceleyerek araştırdılar. İlişkilerini sorguladılar; olumlu ve olumsuz ilişki sebeplerini irdelediler. Bu çalışmaları sözlü sunum olarak aktardılar. Aktarımda görsel sunumlar kullandılar. Aile bireyleri ile röportaj yaptılar. İngilizce öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürdüler. Ne öğrendim? sorusunun cevapları yaptıkları dosya çalışmaları ile sergilenirken panoya 1 2 cümle ile yazarak kendi öz değerlendirmelerini yaptılar. İnsan haklarına saygılı olmanın nedenli önemli olduğunu kavradılar. Aile içi ve okul ilişkilerinde saygı ve sevgi ile ilişkilerin yürütüldüğünü fark ettiler. Olumlu davranışlardan duygu ve davranışlarımızın olumlu etkilendiğini, olumsuz davranışlardan duygu ve davranışların olumsuz etkilendiğini anladılar. Hoşlandıkları davranışları karşılarındaki kişilere de uygulamanın yararını anladılar. Kendilerini olumlu yönde geliştirme çabaların arttırdılar. Topluluk önünde sunum yaparak konuşma becerilerini geliştirdiler. Aile fertleriyle yapılan röportajlar sayesinde araştırma deneyimi elde ettiler. Sorumluluklar yapılmadığında ilişkilerin bozulduğunu fark ettiler. Sorumlulukları yerine getirmenin bazı hakları da beraberinde getirdiğini sezdiler. Haklar incelenirken herkesin eşit olanaklara sahip olmadığı gözlendi. Kendileriyle eşit olanaklara sahip olmayan çocuklara kıyafet, kitap vb. yardım kampanyası düzenleyerek beden eğitimi bölümü öğretmeni ilgili materyalleri köye teslim etti.

15 İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK 5.SINIFLAR HAREKETLERİMİZİN DİLİ Disiplinlerüstü Tema: Kendimizi nasıl ifade ederiz? Ana Fikir: Bireyler kendilerini vücut hareketleriyle ifade ederleler. Ünitenin uygulama süresi: 5 Hafta Hareketlerimizin dili, 5. sınıf öğrencilerimizin ikinci dönemde işledikleri son üniteydi. Pantomim ve mimikleri incelemek üzere Charlie Chaplin filmleri izlenerek üniteye giriş yapıldı. Sözel iletişim olmadan da hareketlerimiz ve beden dilimiz ile karşımızdakilere kendimizi ifade edebileceğimiz ve mesajlar verebileceğimizin farkına vardılar. Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? sorularına verdikleri cevapları post-it lere yazarak panoya yerleştirdiler. Öğretmenler, öğrencilerin merak ettikleri konuları ünite planına eklediler. Sınıf içi drama çalışmalarında sessiz olarak hareket diliyle mini canlandırmalar yaptılar. Öğrenciler iletişimde yüz mimiklerine dikkat ederek, gazete ve dergilerden değişik duyguları anlatan resimler kestiler. Kendi yüzlerinin ve arkadaşlarının yüzlerinin değişik duyguları ifade eden resimlerini çektiler. Bu resimleri panolarda sergilediler. Halk danslarımız incelenerek yörenin fiziksel koşullarının beden dilini dolayısıyla halk danslarındaki figürleri etkilediği ve oluşturduğunu gözlediler. Hareketlerin karşımızdaki insanın iç dünyasını anlamamızda yardımcı olduğunu anladılar. Buna göre ilişkilerini düzenleme becerisi kazandılar. Vücut hareketlerinin günlük yaşantımızdaki önemini kavradılar. İnsanların beden dilini anlayarak ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini öğrendiler. İnsanların vücut hareketlerini değerlendirebilme yetisi kazandılar. Bu durumlara göre davranma becerisi aldılar. Kendi vücut dillerini doğru kullanabilme de değişim sağladılar. Sözsüz iletişimde duyguların tam anlatılmadığını fark ederek sağır ve dilsizlerin yaşadıkları zorlukların farkına vardılar. Duyular eksildikçe, iletişim kurmanın zorlaştığını tüm birlikte insanın bir bütün olduğunu ve iyi bir iletişim kurduğunu anladılar. Duyu organlarının sağlığını korumada duyarlılık kazandılar. Beden dilimizle ifade ettiğimiz hareketlerin anlamlarla yüklü olduğu sonucuna vardılar.

16 5.SINIFLAR İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK AİLEMİN SERÜVENİ ÜNİTESİ Disiplinlerüstü Tema: Yer ve zaman olarak neredeyiz? Ana Fikir: Yeryüzündeki insan hareketleri bir veya birden çok faktörden etkilenir. Ünitenin uygulama süresi: 5 Hafta Yer ve zaman olarak neredeyiz? teması, öğrencilerimizle birlikte incelediğimiz 2. temadır. Tema için ayrılan süre 5 hafta olup, hafta içerisinde her gün iki blok ders saati olacak şekilde işlenmiştir. Öğrencilerimiz, bu temada özellikle göçün nedenleri, olumlu ve olumsuz etkileri üzerine çalışmalar yapmışlar ve kendi aile içi göçü incelemişler, sorgulamışlardır. Tema ile ilgili olarak anahtar kavramlara dikkat çekilmiştir. Göç nedenleri beyin fırtınası yaptırılarak bulduruldu. Göç nedir araştırıldı. Gazetelerden göç ile ilgili haber yazıları ve resimleri kestirildi. Bu göçlerin sebep- sonuç ilişkileri tartışıldı. Kimler göç eder? sorgulamasına girildi. Bu konu ile ilgili Ne Biliyorum? Ne Öğrenmek İstiyorum? soruları ile kendilerini ifade eden cümleleri kâğıtlara yazarak PYP panosundaki uygun bölümlere astılar. Aileleri ile röportaj yaparak ailede göç eden bireylerin nereden nereye, niçin göç ettiklerini aktarmak üzere rapor tuttular. Bu çalışmanın sonunda köyden-şehre, şehirden-ülkeler arası yapılan göçleri fark ettiler. Yapılan röportajlar görsellerle desteklenerek sunuldu. Ailenin kronolojik haritası yapılarak harita üzerinde nerden nereye göç ettikleri gösterildi. Aile fotoğraflarıyla sunumlar zenginleştirildi. Tarihteki göçlerin verimli toprak ve su için olduğu sonucuna ulaşıldı. Aile göçümün ise evlilik, eğitim, sağlık ve ekonomik nedenlerden doğduğu sonucuna varıldı. Görsellerle de zenginleştirilerek göçün nedenlerini açıklayan kavram haritası oluşturuldu. Panolarda çalışmalar sergilendi. Ailelerin göçleri ile ilgili sunumlarda çocukların ilgisi yüksekti. Sunum sonunda merak ettikleri noktalarda sorular yönelterek açıklamalar beklediler. Göçlerin sonuçlarının olumlu yönlerini kavradılar. Göçlerin olumsuz sonuçlarını fark ederek (çarpık konutlaşma, nüfus artışı vb.) hızlı göçün ülkede sorun yarattığını anladılar. Ülkeler arası yapılan göçlerde beyin göçünün ağırlıklı olduğunu sezerek bunun ülke için bir kayıp olduğunu anladılar. Göçün önüne geçmek için her şehirde eğitim, yerleşim, sağlık, ekonomik imkânların sağlanması gerektiği sonucuna vardılar. Beyin göçünü önlemek içinde araştırma ve buluşlara yönlendirici ödeneklerle bilim adamlarının desteklenmesini gerektiğini fark ettiler.

MART 2014 / 10. Sayı

MART 2014 / 10. Sayı MART 2014 / 10. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 42 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 43 Yabancı Diller 7 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 8 Tuzla Anaokulu 51 Sayısal Bölüm 10 Ataşehir

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF

ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF EYLÜL 1 (19 EYLÜL 23 EYLÜL) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM KAZA- NIMLAR A31 Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar A32 Öğrenciler

Detaylı

Bu bilince ulaşana sosyal insan/adam gibi adam derim Şu sözlerdeki güzelliğe bakın:

Bu bilince ulaşana sosyal insan/adam gibi adam derim Şu sözlerdeki güzelliğe bakın: II olsun heyecanına kapılırsın. Var olanları koruma ve sahiplenme duygun gelişir. Sosyal insan a dönüşen varlığının, yararlandığın tarihsel kültürel ve maddi olanakların ürünü olduğu gerçekliğine ulaşırsın.

Detaylı

HAZİRAN 2014 / 11. Sayı

HAZİRAN 2014 / 11. Sayı HAZİRAN 2014 / 11. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 43 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 44 Yabancı Diller 6 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 7 Tuzla Anaokulu 50 Sayısal Bölüm 9 Ataşehir

Detaylı

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç)

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) BU SAYIDA: Müdür Mektubu..3 1. sınıflar bülteni..4-19 ( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) 2.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLK BÜLTENİ 5.SAYI

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLK BÜLTENİ 5.SAYI 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLK BÜLTENİ 5.SAYI TED İSTANBUL KOLEJİ Yıl:5 Hafta:6 Sayı: 5 17 EKİM 2014 DEĞERLİ VELİLERİMİZ Bahçede oynamanın keyifini çıkaran öğrencilerimizin, yağışlı havalarda da motivasyonlarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. SINIFLAR) Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi ANKARA - 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU

Detaylı

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri Abbas Türnüklü, Deniz Hepözen, Özlem Başaran, Şermin Coşkun ve Fidan Korkut- Tevfik Fikret Okulları Davranış Yönetim Politikası Davranış Yönetim Politikası

Detaylı

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL 2014 YAZ 6 100. GÜN KUTLAMALARI OKULA BAŞLAYALI 100 GÜN OLDU TOPLAMA İŞLEMİ YAPIYORUZ MATEMATİK ÖĞRENİYORUZ SAĞLIKLI BÜYÜYORUM BAHÇEDEN TURUNÇ REÇELİ SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI YAYINIDIR. YAZ 2014, YIL 3,

Detaylı

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FRANSIZCA DERSİ PROGRAMI

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır.

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. ÖN SÖZ Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri, Mavi Yunus Okul Öncesi, geleceğin büyüklerinin yetiştirilmesinde üzerine

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

ÖN SÖZ. Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri,

ÖN SÖZ. Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri, ÖN SÖZ Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri, Mavi Yunus Okul Öncesi, geleceğin büyüklerinin yetiştirilmesinde üzerine düşen sorumluluğun farkında olan, bu alana hizmet etmekten mutluluk duyan yenilikçi bir

Detaylı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar SAKARYA 2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: KASIM YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Detaylı

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YENĠLĠKÇĠ LĠDER ÖĞRETMENLER

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YENĠLĠKÇĠ LĠDER ÖĞRETMENLER T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YENĠLĠKÇĠ LĠDER ÖĞRETMENLER ADANA 2013 1 2 Proje Adı GiriĢ Yenilikçi Lider Öğretmenler Lider öğretmen, bireylerin çeşitli rollerini vurgulayan genel

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN. Marmara Üniversitesi www.mehmetzekiaydin.com EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN ÖZGEÇMİŞİ 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu. 1985 de Ankara

Detaylı

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI 2013 1 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM

Detaylı

MERHABA Sevgili Sezinliler

MERHABA Sevgili Sezinliler Albina Nur Aksoy 8C MERHABA Sevgili Sezinliler Sahibi Özel Sezin Okulu Ltd. Şti. adına Gülin Sezin Toroslu Sorumlu Müdür Can Vuran Genel Yayın Yönetmeni Pelin Sezin Sanat Yönetmeni Semra Bolat Görsel Yönetmen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı