Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor."

Transkript

1 Kimse Yok Mu'dan çocuklara oyuncak ve kýrtasiye hediyesi Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi tarafýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle çocuklara kýrtasiye malzemesi ve oyuncak hediye edildi. Çocuklar, hediye oyuncak ve kýrtasiye malzemeleriyle mutlu olurken, veliler de Kimse Yok Mu Derneði'nin bu duyarlýlýðýndan dolayý dernek yönetimine teþekkür ettiler. 4 TE 27 NÝSAN 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Erzin Termal'de yaþam baþladý Türkiye'nin en büyük jeotermal yatýrýmlarýndan birisi olarak Doðu Akdeniz Bölgesi'nde termal saðlýk ve tatil turizmine öncülük edecek dev bir yatýrým olan Erzin Termal Saðlýk Merkezi ve Tatil Köyü'nde yaþam baþladý kiþinin katýlýmlarý ile gerçekleþen görkemli törenle kapýlarýný devre mülk tapu sahiplerine açan Erzin Termal... 7 DE HGYD yönetim kurulu Sungurlu'da toplandý Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yönetim kurulu aylýk toplantýsýný Sungurlu'da gerçekleþtirdi.sungurlu Gündem'in ev sahipliðinde Ocaklý Dinlenme Tesislerinde verilen kahvaltýda bir araya gelen dernek yönetim kurulu toplantýsýna HGYD Baþkaný Birkan Demirci, Baþkan Vekili Hacý Odabaþ... 6 DA Osmancýk'ta Ýkinci El Oto Pazarý hizmette Osmancýk Belediyesi tarafýndan kurulan oto pazarýnýn açýlýþý yapýldý. Oto pazarý her hafta Pazar günleri faaliyet gösterecek. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Osmancýk ilçesinde kurulan ikinci el otomobil pazarýnda yaklaþýk 300 araç görücüye çýktý. 10 DA Çocuklar doyasýya eðlendiler Çorum Belediyesi tarafýndan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Kültür Park'ta "23 Nisan Çocuk Þenliði" gerçekleþtirildi. 9 DA Protokol ve vatandaþlar Hýdýrlýk'ta buluþtu Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde ve Çanakkale Kara Savaþlarýnýn 100. yýlý nedeniyle Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan Hýdýrlýk Camiinde sabah namazýnda cami buluþmasý gerçekleþtirildi. Buluþmaya Vali Ahmet Kara, Belediye Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye Mobilyacý esnafý Antep yolcusu Gülsün Mert Çorum Mobilyacýlar Odasý'na üye mobilyacý esnafý, 9 Mayýs 2015 tarihinde Gaziantep'te düzenlenecek olan Mobilya Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor. Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn yaný sýra bazý daire amirleri, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, müftülük daire personeli, Hýdýrlýk Kur'an Kursu öðrencileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. MHP Hacýhamza'da seçim bürosu açtý 10 DA Mikroskop Ýbretlik Nuþirevan Hikayesi 5 TE Cansu-yu dönüþtürülen Hacýhamza'da seçim irtibat bürosu hizmete açtý. 3 TE 2 DE Hüseyin Ceylan MÝLLETÇE BÝRLÝKTE YAÞAMAK Deðerli Tek Yýldýz Gazetesi okuyucularým; Hepinizin malumu olduðu gibi dünya ve ahretin sevgilisi ve önderi Hz. Muhammed Efendimizin bu senede doðum yýlý kutlamasýndaki etkinlerde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz... 4 TE Çorum'da 156 ton çilek üretildi Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çilekte verimin de üretimin de arttýðýný bildirerek, "Son 10 yýlda çilekte üretim 155 bin tondan 376 bin tona, dekar baþýna verim 1590 kilogramdan 2 bin 802 kilograma çýktý. 3 TE Saðlýk çalýþanlarýna sahip çýkýlmalý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimi Dr.Gökhan Bilgili, saðlýk hizmetinin, ayný amacý taþýyan hasta-hekim iþ birliðine dayanarak, hastanýn amacýnýn saðlýðýna kavuþmasý, saðlýk çalýþanýn amacýnýn... Þemsi Bayraktar DE AK Parti'den Dodurga çýkarmasý AK Parti Çorum Milletvekili ve Milletvekili adayý Cahit Baðcý, Milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan Dodurga ilçesinde açýlýþa katýlarak ziyaretlerde bulundular. Dr.Gökhan Bilgili 10 DA Ýstanbul'da Play off'dan GOP'duk DE3-3

2 HABER 2 AJANDA Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : 04:01 05:38 :45 16:31 19:40 21: II. Abdülhamîd Hânýn taht'tan indirilmesi ve Sultan Reþad Hânýn taht'a çýkmasý (1909) Lâle Mevsimi sonu Allah Rasûlü; Din nasihattýr, samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah? diye sorduk.o da; Allah a, Kitabýna, Peygamberine, Müslümanlarýn yöneticilerine ve bütün müslümanlara diye cevap verdi. Müslim, Ýmân, 95 Günün Þiiri MANÝLER MHP Hacýhamza'da seçim bürosu açtý Süt içtim dilim yandý Döküldü kilim yandý Ben kilime yanmýyom Bir deste gülüm yandý Dere boyu beklerim Vay benim emeklerim Eller yar yar dedikçe Sýzýlar yüreklerim Dere boyu giderim Koyun kuzu güderim Verin benim yarimi Birarada giderim Ata binesim geldi Çaya inesim geldi Kömür gözlü yarimi Yine göresim geldi Rýza Koçak HAVA DURUMU Çaya indim çay susuz Çarþaf yýkadým sabunsuz Ellerin yari geldi Hani benim hayýrsýz yarim Geceler oldu yarý Bende severdim balý Bekledim de gelmedi Geceler oldu yarý Baða gittim bað budanmýþ Güle bülbül dadanmýþ Yar benim diyordum Yare eller dadanmýþ Tepe baþý pýtrak Ne dur, ne durak Þu milletin dilinden Bizde kurtulak Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye dönüþtürülen Hacýhamza'da seçim irtibat bürosu hizmete açtý. Açýlýþa Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adaylarý Avukat Aybüke Topçubaþý Ekici, Vahit Kayrýcý ve Ali Akcan MHP Çorum Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Osmancýk Ýlçe Teþkilatý, Kadýn Kollarý ve Ülkü Ocaklarýndan gençler, Hacýhamza eski Belediye Baþkaný Bahri Özbek ve çok sayýda partili katýldý. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre burada bir konuþma yapan MHP Çorum Milletvekili adayý Avukat Aybüke Topçubaþý Ekici, iktidarý ve politikalarýný sert bir dille eleþtirdi. Açýlýþta söz alan Milletvekili adayý Aybüke Topçubaþý Ekici, "Biz MHP olarak Türk Ýslam þuuruna, davasýna tutunmuþ insanlarýz. Bizim yolumuz davamýz bellidir. Biz PKK ile açýklama yapmýyoruz. Biz soyumuzu biliyoruz. Biz bu memleketin idaresine sahibiz. Sizden de bütün bunlarý düþünerek destek bekliyoruz" dedi.çorum genelinde 22 belediyenin belediye statüsü elinden alýnarak ve köye dönüþtürüldüðünü ifade eden Topçubaþý, bu beldelerde yaþayan vatandaþlarýn sýkýntýlarýný çok yakýndan bildiðini ve bu sýkýntýlarýn çözümünün Milliyetçi Hareket iktidarýnda olduðunu söyledi.seçim bürosunun açýlýþýnýn ardýndan Hacýhamza Obruk Mahallesi'nde bir düðüne katýlan milletvekili adaylarý, buradaki düðün törenin ardýndan Çorum'a döndüler. Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr. Ýrtibat: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,78 2,7173 EUR 2,9491 2,9559 STERLiN 4,03 4,1302 2,2810 2, JPY YENi SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÝHH'nýn yeni yerini Yýldýrým açacak Çorum Ýnsani Yardým Derneði (ÝHH)'nin yeni yeri düzenlenen törenle açýlacak.ayný gün ise "Kudüs ve Etekleri" konulu konferans düzenlenecek. 30 Nisan 2015 Perþembe saat 13.30'da yapýlacak olan açýlýþa ÝHH Genel Baþkaný Av. Bülent Yýldýrým'da katýlacak. Ayný gün saat 20.30'da ise Çorum Devlet Tiyatro Salonunda "Kudüs ve Etekleri" konulu konferans yapýlacak. Konferansa da konuþmacý olarak Av. Bülent Yýldýrým katýlacak ve fuaye salonunda yetimler yararýna kermes düzenlenecek ayrýca fotoðraf sergisi de açýlacak. AKKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...2 Polis Yangýn...0 Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza...1 Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi AK Parti Gençlik Kollarýndan tanýtým ataðý AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Hürriyet Parkýnda açtýðý stantta vatandaþlara iktidarýn yaptýðý hizmetleri anlatýyor. Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "AK Parti bu milletin vicdanýnýn partisidir. AK Parti bu milletin partisidir. AK Parti kadrolarý bu milletin içinden gelmiþ insanlarýn oluþturduðu bir partidir. AK Parti laf yapmaz icraat yapar. 13 yýldýr yaptýðý icraatlar ile de neler yapabileceðini göstermiþ ve ileride daha iyilerini yapabileceðinin teminatýný vermiþtir" dedi. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: Sayý: NÝSAN PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : 5.00 TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 Teþekkür Geçirdiðim rahatsýzlýktan dolayý teþhis ve tedavi adýna baþarýlý bir ameliyat sonrasý saðlýðýma kavuþmama vesile olan Yrd. Doç Dr. Musa Zorlu hocamýz baþta olmak üzere Ayþe Saatçi hanýmefendiye, Ameliyat ve Genel Cerrah servis çalýþanlarýna teþekkür ederim. Kubilay Kaan Yücel Protokol ve vatandaþlar Hýdýrlýk'ta buluþtu Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde ve Çanakkale Kara Savaþlarýnýn 100. yýlý nedeniyle Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan Hýdýrlýk Camiinde sabah namazýnda cami buluþmasý gerçekleþtirildi. Buluþmaya Vali Ahmet Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn yaný sýra bazý daire amirleri, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, müftülük daire personeli, Hýdýrlýk Kur'an Kursu öðrencileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Hýdýrlýk Cami Ýmam-Hatibi Emin Seven'in okuduðu Kur'an-ý Kerim'in ardýndan Ulucamii Baþimam-Hatibi Mustafa Gökmen sabah namazýný kýldýrdý. Osmanlý Ýmparatorluðunun bütün savaþ öncelerinde yaptýðý gibi Çanakkale Kara Savaþlarýnýn 100. yýlý etkinlikleri sebebiyle, Hýdýrlýk Kur'an Kursu öðrencileri tarafýndan tek tek Ashab-ý Bedir'in isimleri ezbere sayýldý. Yapýlan duanýn ardýndan Vali Ahmet Kara ve Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk cemaate çorba ikramýnda bulundular. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çilekte verimin de üretimin de arttýðýný bildirerek, "Son 10 yýlda çilekte üretim 155 bin tondan 376 bin tona, dekar baþýna verim 1590 kilogramdan 2 bin 802 kilograma çýktý. Bu dönemde çilekte toplu meyveliklerin alaný ise 97 bin 500 dekardan 134 bin 234 dekara yükseldi" dedi.bayraktar, yaptýðý açýklamada, tezgahlarda bollaþan çileðin aromasý, zengin vitamin ve özellikle ellajik asit içeriði ve deðiþik tüketim þekillerinin (pasta, marmelat, reçel, meyve suyu, dondurma gibi) bulunmasý nedeniyle çok sevilerek tüketilen bir meyve olduðunu belirtti. Ayrýca çileðin, taze meyvenin az olduðu dönemde olgunlaþmasýndan dolayý iyi bir pazar avantajýna da sahip bulunduðunu bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Ýç ve dýþ piyasada ilgi gören çilek, arz ve talep neticesinde üretim alanlarý çoðalarak çeþit zenginliði ve süreklilik açýsýndan, alternatif bir ürün olarak Çorum'da 156 ton çilek üretildi üretim miktarý artmaktadýr.birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Çilekte modern yetiþtiricilik baþciliði þeklinde üretilmektedir. Örgütü (FAO) verilerine göre, ta Akdeniz Bölgesi olmak üzere 2005 yýlýnda 3,8 milyon ton olan Ege ve Marmara Bölgelerinde dünya çilek üretimi, 2009 yýlýnda baþarýyla uygulanýyor yýlýnda çilek üretimi Mersin'de 1 4,6 milyon tona çýktý. 20 yýlýnda 4 milyon 5 bin ton çilek bin 556 ton, Aydýn'da 62 bin 859 üretildi. ton, Antalya'da 56 bin 4 ton, ABD, 1 milyon 367 bin ton Bursa'da 43 bin 8 ton, Manisa'da üretimle dünya üretiminin yüzde 30'unu karþýlýyor. Bu ülkeyi 17 bin 727 ton olarak gerçekleþ- 18 bin 747 ton ve Konya'da ise 360 bin tonla Meksika, 353 bin ti. Üretim, Elazýð'da 7 bin 153 tonla Türkiye, 290 bin tonla Ýspanya, 242 bin tonla Mýsýr izlikarya'da 4 bin 507 ton, Kahra- ton, Ýzmir'de 5 bin 150 ton, Sayor."Türkiye'nin 2014 yýlýnda 17 manmaraþ'ta 3 bin 698 ton, Çanakkale'de 2 bin 792 ton, Ada- milyon dolarlýk 14 bin 286 ton çilek ihraç ettiði, ihracatta Rusya'nýn 13 milyon dolarla ilk sýradu."türkiye'de çilek yetiþtiricilina'da 2 bin 302 tonu bulda yer aldýðý bilgisini veren Bayraktar, Rusya'yý sýrasýyla, Irak ve önemli nedenin, çileðin deðiþik ðinin önem kazanmasýnda en Romanya'nýn takip ettiðini belirtti. ekonomik olarak yetiþtirilebil- iklim ve toprak koþullarýnda Bayraktar, Türkiye'de çilekte mesi olduðunu vurgulayan Bayraktar, "Bununla beraber yapýlan modern tekniklerle üretimin 1970'li yýllarda baþladýðýný, üretimin 2005 yýlýnda 200 bin tona zanýlmasýyla küçük aile iþletme- masraflarýn kýsa sürede geri ka- ulaþtýðýný, 2007 yýlýnda 250 bin, leri tarafýndan yetiþtirilmesine 20 yýlýnda 300 bin tonluk üretim rakamýnýn aþýldýðýný belirtti. yetiþtiriciliðin de birim alandan uygun bir türdür. Ayrýca çilek Türkiye'de kuzey ve doðu elde edilen gelir de yüksektir" bölgesi hariç her bölgede çilek dedi. yetiþtiriciliði yapýldýðýný bildiren Þemsi Bayraktar 2014 yýlýnda Çorum'da 103 dekar alanda Bayraktar, þu bilgileri verdi:"çilek açýk tarla ve örtü altý yetiþtiri- 156 ton çilek üretimi yapýldý.

4 HABER 4 MHP Milletvekili adaylarý yaðmur duasýna katýldýlar Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarý kapsamýnda köy ziyaretlerine devam ediyor. MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri köyleri ziyaret ederek vatandaþýn sorunlarýný dinledi. Ýlk olarak Osmancýk'a baðlý Kýzýltepe Köyü'nü ziyaret eden MHP heyeti, köylülerle birlikte yaðmur ve bereket duasý etti. Ziyarette konuþan MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, "Ülkemiz sýkýntýlý bir dönemden geçiyor. Biz daha önce olduðu gibi bu günde halkýmýzýn hizmetine talip olduk. Biz halkýmýzýn hizmetkarýyýz. Allah dualarýmýzý makbul ve kabul edilen dualardan etsin Hürriyeti olmayan bir millet olmaz. Devlet bazý noktalarda devlet olma özelliðini yitirmiþ durumdadýr. Ülkede baþ gösteren bu sýkýntýlarýn giderilmesi için ülkenin Türk milliyetçilerine ihtiyacý var" dedi. Milletvekili Adayý Aybüke Topçubaþý Ekici ise, "Siyaset muhabbetten geçer. Biz muhabbete geldik. Çorum'un göç vermeyen tek ilçesi Osmancýk.Bizim sorunumuz yolu yapanlarla deðil. Bizim sorunumuz yolu yaparken yolsuzluk yapanlarladýr. Mübarek gününüzde Allah þükürlerinizi artýrsýn. Dualarýnýzý kabul buyursun" açýklamalarýnda bulundu. Köyde Milletvekili adayý Ali Akcan tarafýndan þükür duasý edildi. Osmancýk'a baðlý Güvercinlik Köyü'nde de Yaðmur Duasý etkinliklerine katýlan MHP heyeti halký dinleyerek sorunlarýn çözümü noktasýnda ellerinden geleni yapacaklarýný vurguladýlar. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre MHP Milletvekili adaylarý yaðmur ve þükür dualarýnýn bölgemizde yaþatýlan birlik ve beraberliði saðlayan önemli bir kültür olduðunu kaydettiler. MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Osmancýk'ýn Obruk Köyü'nde düðün merasimine katýldý. Nevin ve Mustafa Çetin çiftinin düðününe katýlan heyet genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Genç çift ise düðüne katýldýklarý için MHP heyetine teþekkür etti. Osmancýk'ýn içme suyu sorunu çözülüyor Osmancýk ilçesine yýlda 2.7 milyon metreküp içme suyu saðlayacak Derebeoðazý Barajýnýn ihale süreci tamamlanarak sözleþme imzalandý. Osmancýk Belediyesinden yapýlan açýklamaya göre Þubat 2015'te ihalesi yapýlan Dereboðazý Ýçme Suyu Göledinin ihalesini kazanan Yaðmurcan Ltd. Þti - Yolaçan Ýnþaat Ltd. Þti yetkilileri ile Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ve Devlet Su Ýþleri 54. Þube Müdürü Ýlker Aslan tarafýndansözleþme imzalandý. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Derbeoðazý göledinin tamamlanmasý ile Osmancýk'ýn tarihi içme suyu meselesinin çözülmüþ olacaðýný söyledi.ýnþa edilecek göledin ilçeye yýlda 2,7 milyon metreküp içme suyu saðlayacaðýný kaydeden Baþkan Karataþ, "Ýlçemizin en önemli problemi içme suyuydu. Çünkü vatandaþlarýmýz evlerindeki musluktan akan suyu içemiyorlar. Þehrimizin su ihtiyacý sondaj kuyularýndan saðlanýyor. Kuyulardan alýnan su aþýrý derecede kireçli ve sertlik derecesi yüksek olduðundan içilemiyor.ýçilebilir suyu vatandaþlarýmýzýn evine kadar ulaþtýrmak amacý ile Dereboðazý Ýçme Suyu Göledinin ihale süreci tamamlandý. Yüklenici firmayla sözleþme imzalandý. Ýlçemize hayýrlý olsun" dedi. Kimse Yok Mu'dan çocuklara oyuncak ve kýrtasiye hediyesi Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi tarafýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle çocuklara kýrtasiye malzemesi ve oyuncak hediye edildi. Çocuklar, hediye oyuncak ve kýrtasiye malzemeleriyle mutlu olurken, veliler de Kimse Yok Mu Derneði'nin bu duyarlýlýðýndan dolayý dernek yönetimine teþekkür ettiler.kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, dernek olarak toplumun yardým deðerlerini etkin hale getirerek din, dil, ýrk ve cinsiyet ayrýmý gözetmeksizin saygýnlýklarýný koruma hassasiyeti ile yurt içinde ve yurt dýþýndaki ihtiyaç sahiplerine acil ve kalýcý çözümler oluþturup yardýmda bulunduklarýný ve yoksulluðun uðradýðý her yerde ve her durumda görev baþýnda olduklarýný ifade etti.aykaç, "Yoksullukla mücadele ederek herkes için müreffeh bir dünyanýn inþasýna hizmet etmeyi amaçlýyoruz" dedi.derneðin çalýþma alanlarý hakkýnda da bilgi veren Aykaç, "Derneðimizin çalýþmalarýný yurt içi yardýmlar, yurt dýþý yardýmlar, saðlýk yardýmlarý, eðitim yardýmlarý, yetim yardýmlarý, kalýcý yardýmlar ve acil yardýmlar olarak sýralanabilecek bu alanlar da Türkiye'de ve Dünya'da pek Buharaevler MTAL'den Kutlu Doðum etkinliði Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kutlu Doðum etkinliði yapýldý. Ýlginin yüksek olduðu etkinlik Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Okul Müdürü Sabriye Esen yaptýðý konuþmada, her yýl olduðu gibi bu yýlda mevcut etkinlikleri düzenlemekten mutlu olduklarýný dile getirdi. Günün anlam ve önemini anlatan konuþmayý Beden Eðitimi öðretmeni Mehmet Civan yaptý. Programa Müzik öðretmeni Hakan Önsöz ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öðretmeni Mustafa Kýsakol yönetiminde hazýrlanan öðrenciler ilahiler seslendirdiler. çok ihtiyaç sahibinin problemlerinin çözülmesine vesile oluyoruz. Bu amaçlarý gerçekleþtirmek için de tek bir kaynaktan besleniyoruz o da iyiliðe adanmýþ gönüllülerden" ifadelerini kullandý.aykaç, "2002 yýlýndan bu yana 13 seneyi geride býrakan derneðimiz, genç yaþýnda hem nitelik hem de nicelik açýsýndan büyük iþlere imza atmýþ olmanýn tatlý huzurunu yaþýyor" diyerek sözlerini tamamladý. Günün anlam ve önemine uygun olarak hazýrlanan, orotoryo ve þiirler öðrenciler tarafýndan sunuldu. Öðretmen ve öðrenciler tarafýndan okunan hatimlerin duasý da, öðrenciler tarafýndan yapýldý. Program sonunda öðrencilere ve okul personeline gül suyu ve lokum ikram edildi. MÝLLETÇE BÝRLÝKTE YAÞAMAK Deðerli Tek Yýldýz Gazetesi okuyucularým; Hepinizin malumu olduðu gibi dünya ve ahretin sevgilisi ve önderi Hz. Muhammed Efendimizin bu senede doðum yýlý kutlamasýndaki etkinlerde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz "Birlikte Yaþama Ahlaki ve Hukuku" baþlýðý altýnda Türkiye'de diðer Türk topluklarýnda ve devletlerinde etkin bir þekilde devam edilmiþtir. Hüseyin Ceylan Eðitimci - Yazar Allah Birliði: Allah vardýr eþi benzeri yoktur. Bir Allah vardýr. Haþa ikinci Allah yoktur. Bütün alemlerin bütün canlýlarýn cansýzlarýn ve insanlýk alemini bir olan Allah yaratmýþtýr. Biz Müslüman olan insanlar sapýtmadan bir olan Allaha inanýp onun emirlerine sýmsýký baðlanarak birlikte yaþamalýyýz. Bu konuda Allah, "Birlikte hayýr vardýr. Ayrýlýkta Azap (çile, kötülük) vardýr" diye buyurmuþtur. PEYGAMBER BÝRLÝÐÝ; Yüce Allah dünyayý yarattýktan sonra insanlara inanç din ve her konuda lider önder olmak üzere ilk insan ilk Peygamber Hz. Ademi göndermiþtir. Dünyadaki insanlarýn (Ýslam'a inananlarýn Peygamberi olan Hz. Muhammed efendimiz Hz. Ebu Bekir'le birlikte olup Mekke'den Medine'ye göç etmiþler Medine'ye gelince ona inananlarla birlikte Ýslam devletini kurmuþtur. O günün gayri inanç sahibi olan insanlar toplumlarla da iyi geçinmiþlerdir.hz. Muhammed efendimiz kendine inananlarla birlikte olmasaydý onlarla her konuda diyalog kurmasaydý Uhud, Hendek, Bedir savaþlarýný kazanabilir miydi. Ashaplarý ile her zaman konuþan anlaþan Hz. Muhammed Mekke'nin fethini (geri alýþýný) kazanabilir miydi. O yüce peygamber insanlýða çok deðer vermiþtir. Daima istiþare yapmaya birlikte yaþamaya her zaman etrafýndaki o yüce insanlara önermiþtir. Oda söyle demiþtir. "Benim sözlerime bakýn, hepsi Kur'an'da ki ayetlerle hep örtüþür. Örtüþmeyen benden deðildir." demiþtir. KÝTAP BÝRLÝÐÝ; Kur'an-ý Kerim Allah tarafýndan Cebrail vasýtasýyla Ýslam Peygamberi Hz. Muhammed' e gönderilmiþtir. Bu kutsal kitaba Allah'a Peygambere nasýl inanýyorsak Ona'da ayný þekilde inanmalýyýz. Müslümanýn bundan baþka kitabý yoktur. Dünyada da bütün inananlar birlikte olmalýdýr ayrýlýklar olursa o zaman Allah ve peygamber birliði olmaz fitne, fesat toplumlara galip gelir o zaman bu dünya yaþanmaz hale gelir. VATAN VE BAYRAK BÝRLÝÐÝ: Ýnançlarýmýza göre "vatan sevgisi imandadýr" sözü bizim baþ tacýmýz olmuþ ve söze bütün tarihi geçmiþimizde hep sadýk kalmýþýzdýr. VATAN: Her insanýn doðup büyüdüðü o mensup olduðu idarenin sýnýrlarý içerisinde kanunlarýna insan hukukuna deðer vererek saygý duyarak bulunduðu toprak parçasýna VA- TAN denir. Ýþte böyle bir toplumda birlikte vardýr. Huzur ve birlikte vardýr böyle bir vatanda yaþanýn biliyorsunuz bazen insanlýk istemese bile milletler arasýnda Savaþ'lar çýkar. Vatanýný bayraðýný mensup olduðu insanlarýný malýný canýný namusunu ve inançlarým korumak için ölenlere bizim dinimiz onlara dinimizde en yüksek rütbeyi yani þehit ve gaziliði vermiþtir. Bununla ilgili þu ota sözümü her Müslüman gelecek nesillere öðretmelidir. "Vatan Bölünmez Þehitler Ölünmez'' sözü Türk ve Müslüman herkesin ülküsü olmalýdýr. Ayný tavan birliðinde nasýl bir olmayý birlikte yaþamayý kendimize rehber ediniyorsak bayrak konusunda da ayný düþünceleri birlikte savunmalýyýz bayrak bir milletin namusudur þerefidir milletimizin iç de ve dýþta Türk Milletinin Þerefidir. Sevgili okuyucularým: Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya geldiklerinde hemen hepsi birlikte gelmediler o büyük göç baþladýðýnda kabile kabile boy boy olarak geldik geçmiþi bura da anlatacak deðilim. Osmanlý Devletinin kurucusu muhterem dedemiz Osman bey kendi aralarýnda kavgalý olan bütün kabileleri boylarý birleþtirerek birlik ve beraberliði saðlayarak Bursa ilimizin sýnýrlarýn içinde "Osmanlý Devletini" kurdu, birlik saðlamdý. Huzur saðlamdý bu devlet üç kýtada hüküm sürdü. Hiç kimsenin malýna canýna el atmadý.lakin Hýristiyan kulübünün ayak oyununa gelerek birinci dünya savasýna girmek o koca Ýmparatorluðu ve topraklarý kaybettik. SONUÇ OLARAK; Müslüman geçmiþte olduðu gibi günümüzde de faklý din ve etik kökenli insanlarla birlikte yaþamak durumundadýr. Birlikte yaþamanýn hak görev ve sorumluluklarý vardýr. Ýnsanlarýn birbirlerinin hak ve hukukuna saygýlý olmasý inançlarýna da deðer vermesi gerekmektedir. Günümüz Türkiye'sinde son yýllarda ülkemizi bölmek masum insanlarý ve çocuklarý öldürmek için kurulan PKK örgütü vardýr.bunlar hiçbir zaman Müslüman Kürtlerimizi baðlamaz bir onlarý tanýyoruz. Hepinize saygýlar.

5 HABER 5 BAÞSAÐLIÐI MÜSÝAD Genel Kuruluna Çorum'dan çýkarma Odamýz Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Mehmet MÜSÝAD 23. Olaðan Genel Kurulu Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla Ýstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleþtirildi. bin üye ve 46 bin iþletmeyle Türkiye'nin en büyük STK'larýndan biri olan MÜSÝAD'ýn genel kuruluna Çorum'dan da üst düzey katýlým saðlandý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, MÜSÝ- AD Çorum Þubesi Baþkaný Ahmet Köksal ve Çorum MÜSÝAD üyeleri katýldý. MÜSÝAD Genel Kurulunda konuþma yapan Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Seçim sürecinde ortaya saçýlan vaatleri, nasýl olsa iktidara gelemeyeceðini bilenlerin sorumsuzluklarýnýn ürünleri olarak görüyorum. Sýrtlarýnda yumurta küfesi olmadýðý için akýllarýna düþeni, aðýzlarýna geleni vaat diye ifade ediyorlar. Ortaya çýlan zenginlikten tüm milletimizin faydalanmasýný saðladýk yýlýnda asgari ücret 184 liraydý oysa bu rakam Ocak ayýnda 849 lira oldu. Hatýrlayýn SGK'nýn baþýnda o zamanlar kim vardý? Þimdi bol keseden atýyor. Þu anda bir panayýr yeri açýldý. Bir verecekse beþ vereceðim diyenler var geçmiþte böyle deðildi. Benim cumhurun baþkaný olarak gördüklerimi söyleme görevim var. Benim tarafsýzlýðým bunlarý söylememi gerektirir" dedi. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, MÜSÝAD Çorum Þube Baþkanlýðý sýrasýnda yapmýþ olduðu baþarýlý çalýþmalardan dolayý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'dan baþarý belgesi aldý. Kongreye Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, MÜSÝAD Çorum Þube Üyeleri; Hülya Kaþýkçý, Ýsmail Kaþýkçý, Fatih Yaðlý, Bülent Demirci, Halit Ýnaltekin, Erkan Kanýtemiz, Zekeriya Özaydýn, Þükrü Türkoðlu, M. Emin Türker, Yusuf Ocaklý, Hüseyin Kartal, Ýsmet Çýtak, Mahmut Öztemiz, Ömer Küçükaltan, Fatih Turbay ve Atakan Akman katýldý. Salim KOÇAK ýn vefatýndan dolayý üzüntümüzü belirtir, Merhuma Allah tan rahmet. kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Mekaný cennet olsun ÇORUM SMMMO Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Muzaffer YILDIRIM BASIN: Uslu ve Bekiroðlu ÝDMA'da Çorumlu firmalarý yalnýz býrakmadýlar Ýstanbul'da düzenlenen ÝDMA Uluslararasý Un, Ýrmik, Pirinç, Mýsýr, Bulgur, Yem Deðirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarýna katýlan Çorumlu Firmalarý, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve MÜSÝAD Þube Baþkaný Ahmet Köksal ile birlikte ziyaret etti. Uslu, fuara katýlan Uður Grup, Arar ve Alapala Makine Yöneticilerinden yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Rumi Bekiroðlu'na üstün baþarý belgesini Cumhurbaþkaný Erdoðan verdi AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na MÜSÝAD Ýl Baþkanlýðý döneminde yaptýðý baþarýlý çalýþmalardan dolayý üstün baþarý belgesi verildi. Ýstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen MÜSÝAD 23. Olaðan Genel Kuruluna AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Ahmet Mücahid Köksal ve kurucu yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katýldýlar. MÜSÝAD Kongresinde Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn konuþmasýnýn ardýndan MÜSÝAD Çorum Þube Baþkanlýðý görevi sýrasýnda yapmýþ olduðu hizmetlerden ve baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na üstün baþarý belgesi takdim edildi. Toplantýya katýlan Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu Cumhurbaþkaný Erdoðan tarafýndan takdim edilen baþarý belgesinin kendisini onure ettiðini dile getirerek, verilen her görevi layýkýyla yerine getirmeye çalýþtýðýný ifade etti. Hitit Üniversitesi Bakü'de tanýtýldý Eðitimde uluslararasýlaþmaya büyük önem veren Hitit Üniversitesi, tanýtým etkinlikleri çerçevesinde Azerbaycan'ýn Baþkenti Bakü'de farklý ülkelerden pek çok üniversite ve çeþitli eðitim kurumlarýnýn katýlýmýyla düzenlenen uluslararasý eðitim fuarýna katýldý. Gerçekleþtirilen eðitim fuarýna Uluslararasý Ýliþkiler Birimi personeli Okutman Zekiye Zeren Bektaþ, Uzman Tuba Kümbül ile Basýn ve Halkla Ýliþkiler personeli Ali Saçak katýldý. Üniversiteden fuar hakkýnda yapýlan açýklamaya göre, fuarda Türkiye'den katýlan üniversitelere yönelik yoðun bir ilgi gösterilirken özellikle Hitit Üniversitesinin standý en çok ziyaretçi çeken stantlar arasýnda yer aldý. Stantta öðrencilerin sorularý cevaplandýrýlarak üniversite bölümleri ve olanaklarý hakkýnda detaylý bilgiler verildi. Ayrýca baþta Mevlana Deðiþim Programý olmak üzere öðrenci deðiþim programlarý ve üniversitede lisans ya da yüksek lisans öðrencisi olabilmeleri yolunda gerekli þartlarý içeren broþürler daðýtýldý. Gülsün Mert Mikroskop Ýbretlik Nuþirevan Hikayesi Cansu-yu Nuþirevan adaletiyle ünlü Pers hükümdarýdýr. Fakat o da tahta geçtiði ilk yýllarda kendinden öncekiler gibi zevk ve sefaya düþkün biriymiþ. Ülkesiyle fazla ilgilenmiyormuþ. Üstelik dediðim dedik bir hükümdar olan Nuþirevan'a kimse ses çýkaramazmýþ. Ülke periþan durumda olsa da kimse bunu Nuþirevan'a çýtlatamýyormuþ. Bu hikaye Nuþirevan'daki deðiþimin hikayesidir. Bir gün beraberinde veziri ve yakýn adamlarý ile ava çýkmýþtý. Yaban hayatý Nuþirevan'ýn hoþuna gitmiþti. Kuþlar ötüyor, tavþanlar çalýlýklarýn arkalarýna kaçýþýyordu. Atýndan inen Nuþirevan kuþlarýn uzun uzun ötüþünü dinledi. Mest olmuþtu. Vezirine sordu: -Keþke kuþlarýn ne söylediðini anlayabilseydik. Anlamadýðýmýz halde dinlemekten bu denli haz aldýðýmýza göre kim bilir anlamlarý ne güzel sözler söylüyorlardýr? Vezir bu durumu anlatmak istediklerini uygun bir dille iletmek için bir fýrsat olarak gördü: -Sayýn hükümdarým, aslýnda ben kuþlarýn dilinden biraz anlarým. Ýsterseniz size onlarýn ne söylediklerini çevirebilirim. Ama elçiye zeval olmamalý. -Tamam, sen yeter ki çevir! -Affýnýza sýðýnarak kuþlarýn ne söylediklerini anlatýyorum hükümdarým.bu kuþlarýn birisi, diðerinin kýzýný oðluna istiyor. Öbürü de "elbette kýzýmý sana veririm, yalnýz baþlýk parasý olarak bir virane isterim" diyor. Oðlanýn babasý ise bu halinden memnun vaziyette " Hay hay ne demek bir virane, Nuþirevan hükümdar olduðu müddetçe, ben sana bir deðil on virane veririm. Zaten her yer harap. Yeter ki sen kýzý oðluma ver " diyor. Ýþte padiþahým kuþlarýn konuþtuklarý bundan ibarettir, dedi. Nuþirevan vezirinin ne anlatmak istediðini anlamýþtý. Ona kýzmak yerine teþekkür etti. Sarayýna döndükten sonra devlet yöneticiliðindeki bakýþ açýsýný deðiþtirdi kendisini ülkesinin imarýna adadý. Medeniyetin ve geliþmenin temeli adalet olduðundan ülkesinde adalete önem verdi. Yýllar geçtikçe Pers ülkesi baþka milletlerin hayran kalacaðý derecede ihtiþamlý hale gelmiþti. Nuþirevan'ýn eserleri zamanla yok oldu ama tesis ettiði adalet sayesinde ismi hala saygýyla anýlmaktadýr.

6 HABER 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. HGYD yönetim kurulu Sungurlu'da toplandý Kayrýcý, seçim çalýþmalarýna köyünden baþladý 7 Haziran Genel Seçim öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor. MHP 25. Dönem Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý da seçim çalýþmalarý kapsamýnda düzenlenen köy ziyaretlerine kendi köyü olan Sungurlu'nun Þingiller Köyü'nü ziyaret ederek baþladý. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre köy ziyareti, MHP 25. Dönem Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý'nýn yaný sýra Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Adnan Barak, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin'in katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Vahit Kayrýcý, köylülerle tek tek tokalaþarak onlarýn sorunlarýný dinledi. Köyde vekil gibi karþýlanan Kayrýcý için kurban kesildi ve dualar edildi. Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, kendisini karþýlamaya gelen köylülerine teþekkür ederek, köy ziyaretlerine ilk olarak kendi köyünden baþlamak istediðini belirtti. Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yönetim kurulu aylýk toplantýsýný Sungurlu'da gerçekleþtirdi.sungurlu Gündem'in ev sahipliðinde Ocaklý Dinlenme Tesislerinde verilen kahvaltýda bir araya gelen dernek yönetim kurulu toplantýsýna HGYD Baþkaný Birkan Demirci, Baþkan Vekili Hacý Odabaþ, Baþkan Yardýmcýsý Bayhan Özsaraç, Ýletiþim Sorumlusu Güngör Atak ve Muhasip Satýlmýþ Ýnanç ile Dernek Baþkan Yardýmcýsý ve ayný zamanda Sungurlu Gündem Genel Yayýn Yönetmeni Özer Özsaray ve Dernek Denetleme Kurulu üyesi ve ayný zamanda Sungurlu Gündem Yazý Ýþleri Müdürü Recep Þeyhoðlu katýldý. Toplantýda Derneðin çalýþmalarý hakkýnda deðerlendirmelerde bulunuldu. HGYD Baþkaný Birkan Demirci, derneðin yönetim kurulu toplantýsýna ev sahipliði yapan Sungurlu Gündem Genel Yayýn Yönetmeni Özer Özsaray ve Ocaklý Dinlenme Tesisleri sahibi Yusuf Ocaklý'ya teþekkür etti. KÖYTAÞ'a hayran kaldýlar Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yönetim kurulu üyeleri, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren KÖYTAÞ fabrikasýný ziyaret etti. Sungurlu Gündem Gazetesi'nin ev sahipliðinde Ocaklý Dinlenme Tesisleri'nde verilen kahvaltýnýn ardýndan HGYD Baþkaný Birkan Demirci, Baþkan Vekili Hacý Odabaþ, Baþkan Yardýmcýsý Bayhan Özsaraç, Ýletiþim Sorumlusu Güngör Atak ve Muhasip Satýlmýþ Ýnanç ile Dernek Baþkan Yardýmcýsý Özer Özsaray ve Dernek Denetleme Kurulu Üyesi Recep Þeyhoðlu, OSB'de faaliyet gösteren KÖYTAÞ fabrikasýna gitti. Fabrika sahibi Ali Keyvan, faaliyetleri hakkýnda heyete bilgi vererek, fabrikayý tanýttý.hgyd Baþkaný Birkan Demirci, Sungurlu'da böyle bir fabrikanýn olmasýnýn gurur verici olduðunu belirterek, firmanýn tanýtýmý için dernek olarak ellerinden gelen çalýþmayý yapacaklarýný söyledi. TED Koleji'nden 23 Nisan kutlamasý TED Çorum Koleji 23 Nisan Çocuk Bayramý nedeniyle kutlama programý düzenledi. Devlet Tiyatro Salonunda yapýlan etkinlikte anaokulu öðrencileri de dâhil bütün öðrenciler görev aldý. Öðrencilerin yaptýklarý gösteriler aileleri tarafýndan büyük alkýþ aldý. Programa velilerin yaný sýra TED Çorum Koleji Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Kenan Dalgýç ve Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Erkan Çifçi'de katýldý. Sungurlu Gündem'e ziyaret Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yönetim kurulu üyeleri, Sungurlu Gündem gazetesini ziyaret etti. Aylýk yönetim kurulu toplantýsýný gerçekleþtirmek için Sungurlu'ya giden HGYD Baþkaný Birkan Demirci, Baþkan Vekili Hacý Odabaþ, Baþkan Yardýmcýsý Bayhan Özsaraç, Ýletiþim Sorumlusu Güngör Atak ve Muhasip Satýlmýþ Ýnanç, Sungurlu Gündem'i ziyaret etti. HGYD Baþkaný Birkan Demirci, Sungurlu Gündem Gazetesi'nin ilçede gerek yaptýðý haberler, gerekse yayýn politikasý olarak takdir edilecek bir konumda olduðunu belirterek, dernek olarak gazete ve çalýþanlarýna her türlü desteði verdiklerini ve her zaman yanlarýnda olduklarýný söyledi. Sungurlu Gündem Genel Yayýn Yönetmeni Özer Özsaray ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Dernek Baþkaný Birkan Demirci baþta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Pýnar Koleji'nden 23 Nisan Þenliði Pýnar Koleji 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýný, güneþli ve güzel bir günde veli, öðrenci ve öðretmenleriyle kutladý. Okul bahçesine kurulan sahnede hünerlerini sergileyen öðrenciler; halkoyunlarý, þiirler, müzikler, rontlar, þarkýlar ve çeþitli gösteriler ile izleyenlere renkli dakikalar yaþattýlar. Tamamý Pýnar Koleji öðrencilerinden oluþan müzik ekibinin sahnede sunduðu performans da büyük alkýþ aldý. Okuldan etkinlik hakkýna yapýlan açýklamaya göre program sonunda yapýlan çeþitli yarýþlar ile öðrenciler, rekabeti, birlikteliði ve bütünlüðü bir arada yaþadýlar. Yapýlan yarýþlar sonunda dereceye giren öðrencilere, madalya ve ödülleri okul idarecileri Galip Ýlgezdi ve Sadýk Genç tarafýndan verildi.

7 HABER 7 EÞSÝZ TASARIM, KONFOR VE AYRICALIKLI HÝZMET Erzin Ýsos Termal Otel, Saðlýk Merkezi ve Tatil Köyü, Amanos daðlarýnýn Akdeniz'e uzanan kýyýlarýnda yer alýyor. Tarih, saðlýk ve deniz turizmi açýsýndan önemli bir potansiyele sahip olan Erzin'de, þimdi dev bir proje hayata geçti Eþsiz tasarýmý, konforu, ayrýcalýklý hizmet anlayýþý ve þifalý sularýyla Ezin Ýsos Termal, Erzin'in parlayan yýldýzý oldu. Erzin Termal'de yaþam baþladý Türkiye'nin en büyük jeotermal yatýrýmlarýndan birisi olarak Doðu Akdeniz Bölgesi'nde termal saðlýk ve tatil turizmine öncülük edecek dev bir yatýrým olan Erzin Termal Saðlýk Merkezi ve Tatil Köyü'nde yaþam baþladý kiþinin katýlýmlarý ile gerçekleþen görkemli törenle kapýlarýný devre mülk tapu sahiplerine açan Erzin Termal; þifalý suyu, tarihi ve doðal güzelliklerinin yaný sýra muhteþem mimarisiyle adeta göz kamaþtýrdý. GURUR VE SEVÝNÇ Amanos Daðlarý'nýn þifalý yer altý sularýyla saðlýk arayanlara ve doða ile baþ baþa huzur içinde tatil yapmak isteyenlere hitap eden Erzin Termal'in yakýn zamanda Doðu Akdeniz'in en önemli termal saðlýk ve turizm merkezi olmasý bekleniyor. Saðlýk, kültür ve doða turizmine hitap eden tesiste adeta yok "yok".. Saðlýklý bir tatil yapmak isteyenlerin tüm beklentilerine hitap eden tesisin açýlýþýnda, bu dev projeyi hayata geçirenler kadar buradan devre mülk sahibi olma ayrýcalýðýný yaþayanlar farklý bir gurur ve sevinç yaþadý. PROTOKOL VE DEVRE MÜLK SAHÝPLERÝ KATILDI Adý "Güvenle" anýlan bir 'Doðan Jeotermal Turizm yatýrýmý" olan Erzin Termal Saðlýk Merkezi ve Tatil Köyü'nün birinci etap açýlýþýna Hatay Milletvekili Hacý Bayram Türkoðlu, Erzin Kaymakamý Hasan Yaman, Erzin Belediye Baþkaný Kasým Þimþek ile Hatay'daki kamu ve özel sektör kuruluþlarýnýn yetkilileri, sivil toplum örgütleri baþkanlarý, devre mülk tapu sahipleri ve davetliler katýldý. SAÐLIK TURÝZMÝN ÖNCÜSÜ OLACAK Ýstiklal Marþý ve saygý duruþu ile baþlayan açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Erzin Termal Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Ali Doðan, tesisin tüm Doðu Akdeniz'de termal saðlýk turizminin ve tatil turizminin öncüsü olacaðýný kaydetti KÝÞÝYE ÝÞ ÝMKANI Konuþmasýnda, jeotermal tesislerin saðlýk için öneminden söz eden, Türkiye'nin bir jeotermal cenneti olmasýna raðmen konsept eksikliði nedeniyle termal saðlýk turizminden yeterli pay alamadýðýný vurgulayan Doðan, " Termal saðlýk yatýrýmlarý toplum saðlýðý açýsýndan, önleyici týp hizmeti veren, en baþta kendi toplumumuzun saðlýklý yaþamasý ve saðlýklý yaþlanmasý için kurulan çok önemli projelerdir. Erzin marka bir yer. Dünyada yeþil, deniz ve oksijenin bu kadar bol ve ayný anda olduðu baþka bir yer bulamazsýnýz. Bu tesis sadece devre mülk sahiplerine deðil bölgeye çok ciddi katkýlarý olacak. Þuan 800 gencimize iþ olanaðý saðlýyoruz. Projemiz tamamlandýðýnda tam olarak 1500 kiþiye iþ olanaðý saðlamýþ olacaðýz" dedi. ERZÝN'E ÝSTÝHDAM SAÐLIYOR Doðan, Türkiye'deki bu payýn düþük olmasýnýn, termal tesislerdeki konsept eksikliðinden kaynaklandýðýný, dünya standartlarýna göre termal saðlýk turizmi tesisinde asýl unsurun saðlýk amaçlý termal tedavi ve kür merkezi, tamamlayýcý bölümlerin ise konaklama ve yatak bölümlerinden oluþmasý gerektiðini anlattý. Doðan; "Türkiye'deki bütün termal tesisler þehir otelleri gibi planlanmýþ, asýl unsur konaklama yatak olarak tasarlanmýþtýr. Tamamlayýcý unsurlar ise kür merkezi olarak planlanýþtýr. Doðru konseptin oluþturmasý, dünyadaki termal turizm müþterisin de yoðun þekilde ülkemize gelmesini hýzlandýracak, ülke ekonomisi ve istihdam açýsýndan ciddi katkýlar saðlayacaktýr." 20 YILLIK DENEYÝM Bu eksikliði gidermek amacýyla, son 20 yýldýr Türkiye'deki bütün jeotermal projeler ve termal tesislere imza atarak, son 10 yýlda 5 termal saðlýk tesis yapýmýný hedeflediklerini kaydeden Doðan, "Bu çerçevede ilk olarak 2009 yýlýnda Balýkesir/ Edremit'te Hattuþa Astyra Termal tesisimizi, 2. olarak ise 2013 yýlýnda Ankara/Güdül'deki Hitit Ayaþ Termal Saðlýk Tesisimizi hizmete açtýk. 3. tesis yeri olarak ise termal banyo kürü ve termal içmeceleriyle dünyaca ünlü Erzin içmeceleri mevkiini seçtik. Bölge insanýmýzýn ilgisi, yatýrým yerinin seçimi açýsýndan ne kadar isabetli bir karar verdiðimizi ortaya koydu." dedi. KAYMAKAM YAMAN "BURAYA GELENLER TARÝHLE DE KUCAKLAÞACAK" Bu tür tesislerin ilçe ekonomisine katkýsý olacaðýna deðinen Erzin Kaymakamý Hasan Yaman da, "Bu topraklarda iki büyük komutan, iki büyük medeniyet karþýlaþmýþ. Bunlardan biri Büyük Ýskender ve Doðu medeniyetinin temsilcisi Pers imparatoru 3. Darius. Burada Ýsos savaþlarýný gerçekleþtirmiþler. Buraya gelen turistler, termal þifa bulmakla kalmayý, doðal güzelliklerin yaný sýra tarihle de kucaklaþacaklar. Gezecekler, görecekler. Buraya özgü narenciyemizi de tanýma fýrsatý bulacaklar. Bu tesisi yöremize kazandýranlarýn ellerine saðlýk. Burasý Erzin ilçemizin büyümesine ve tanýtýmýna da katký sunacaktýr. Erzin, coðrafi konumu itibariyle stratejik bir noktada. Bu dev tesisin ilçemize ve tüm ülkemize hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum" dedi. ÝSOS TERMAL ÖNCÜ OLDU Tesislerin sayýsýnýn arttýrýlmasý çaðrýsýnda bulunan ÜLKE EKONOMÝSÝNE TERMAL KATKI Ayný zamanda Jeotermal Enerji Kaynaklarý Araþtýrma ve Deðerlendirme Vakfý Baþkaný, Devre Mülk ile Devre Tatil Yatýrýmcýlarý Derneði Baþkaný ve Ankara Termal Turizmi Yatýrýmcýlarý ve Ýþletmecileri Derneði Baþkaný ve Ankara Termal Turizm Yatýrýmcýlarý ve Ýþletmecileri Derneði Baþkaný da olan Mehmet Ali Doðan sözlerini þöyle sürdürdü: "Ülkemize kýyý turizmi için gelen turist sayýsý ve ülkemize býraktýðý döviz miktarýna bakýldýðýnda kiþi baþýna 900, USD bile deðildir. Oysa termal saðlýk turizminde bu rakam kýyý turizmine göre 5 kat daha fazladýr. Çünkü,termal turizm müþterisi genelde 40 yaþýný aþmýþ, ekonomik problemlerini çözmüþ, saðlýðý için para ayýran ve harcayan bir kitledir. Dünya'da en zengin Jeotermal Kaynaklarýna sahip olan ülkemiz, bu kaynaðý Termal Saðlýk Turizmi amaçlý olarak yeterince deðerlendirememektedir.jeotermal enerji kaynaklarýmýzýn tamamýný kullanma imkanýný bulunmamýz durumunda, ülkemiz ekonomisine katkýsý yaklaþýk 20 milyar dolar civarýnda olacaktýr." Belediye Baþkaný Kasým Þimþek de, " Ýsos Termal Erzin için bir baþlangýç yani öncü oldu. Buna benzer daha nice termal tesisler gelecektir. Ýsos Termal'in Erzin'imize hayýrlý olmasýný diliyorum. Ayrýca Erzin Belediye Spor'umuza Ýsos Termalin sponsor olmasý bizi çok mutlu etti. Birçok derde dava þifalý suyumuzu ucuza da vermedim. Arkadaþlar þunu söyleyeyim. 460 bin dolarla çýktýk, 2 milyon 280 bin dolara devrettik bunun KDV'si de var. Yatýrýmcýlarýn ellerine saðlýk. Tekrardan hayýrlý uðurlu olsun" diye konuþtu. HER ÞEYÝN DÜÞÜNÜLDÜÐÜ TESÝS Daha sonra kurdele kesimi ile hizmete açýlan tesisi tüm katýlýmcýlar birlikte gezdi. Jeotermal Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Ali Doðan, Hatay Milletvekili Hacý Bayram Türkoðlu, Erzin Kaymakamý Hasan Yaman, Erzin Belediye Baþkaný Kasým Þimþek ve buada devremülk sahibi olan üyeler, Termal Kür Merkezi ve SPA, Restoran, Açýk havuz, çamur odasý, tuz odasý, sülük tedavi odasý, sauna, buhar odasý, masaj odalarý, kese odalarý, Türk Hamamý ve fitness salonunu gezerken, muhteþem mimari ve herþeyin düþünüldüðü tesis hayranlýk uyandýrdý. Erzin Termal Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Ali Doðan

8 YAÞAM 8 Piþkin Koca Genç kadýn iþ bulmak için hiçbir çaba harcamayan, sürekli evde yatan kocasýna çok kýzýyordu.ama kocasýnýn umurunda bile deðildi. Kadýn bir gün nihayet - Daha fazla dayanamayacaðým. Utanç içindeyim!.. diyerek patladý,... Kelime Avý -Kiramýzý babam, mutfak masraflarýmýzý annem karþýlýyor. Bizi kýz kardeþim giydiriyor, arabamýzýn masraflarýný da halam karþýlýyor. Adam yattýðý yerden karýsýna - Bence de utanmakta haklýsýn hayatým dedi, - Ýki erkek kardeþinden yýllardýr hiçbir þey göremedik! Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Zorla yedirilen çocuklar bedenlerini Kontrol etmeyi öðrenemiyor Klinik Psikolog Dr. Gülin Güneri, Türkiye'de yemeyen çocuða zorla yemek yedirme anlayýþýnýn bulunduðunu belirtti. Zorla yedirilmeye çalýþýlan çocuklarýn kendilerini kontrol edemeyebileceklerini söyleyen Güneri, "Bu çok yanlýþ bir þey. Böylelikle çocuklar bedenlerini nasýl kontrol edebileceklerini öðrenmiyorlar. Halbuki çocuk ne zaman doyduðunu ne zaman aç olduðunu kendi baþýna bilse böylelikle týka basa yeme alýþkanlýðýný edinmemiþ olacak." dedi.bahçeþehir Üniversitesi'nde (BAU), yapýlan sempozyum Türkiye'de ve dünyada çocuklarda yeme alýþkanlýklarý, yeme bozukluklarý ve obezite konularýný masaya yatýrdý. Yerli ve yabancý uzmanlarýn katýlýmýyla yapýlan toplantýda çocuklarýn beslenme ve tat alýþkanlýklarýný nasýl kazandýklarý, beslenme alýþkanlýklarýnýn alýnan gýdalara göre nasýl þekillendiði konularý anlatýldý.bahçeþehir Üniversitesi akademisyenlerinin yaný sýra Klinik Psikolog Dr. Gülin Güneri, Birmingham Üniversitesi'nden Dr. Gillian Harris ve Jackie Blissett gibi isimlerin katýldýðý toplantýda dikkat çeken tespitler ortaya çýktý. Yeni yaklaþým ve uygulamalarýn da tartýþýldýðý sempozyumda, uzmanlar bebek ve çocukluk yaþlarýndan itibaren kazanýlan beslenme alýþkanlýklarýnýn ömür boyu devam edebildiðini belirtti. 'ÇOCUKLARI ZORLA YEDÝRÝYORUZ, BUNU YAPMAYIN' Türkiye'de son araþtýrmalara göre erkeklerdeki obezite oranýnýn kadýnlarý yakaladýðýný belirten Klinik Psikolog Dr. Gülin Güneri, "18 ve 24 yaþ arasý erkeklerde yüzde 217 artýþ bulunuyor. Bunun da nedeni, çalýþmaya baþlayan erkeklerin öðle yemeklerinde daha çok fast-fooda yönelmesi. Yeme bozukluklarý daha çok Amerika, Avrupa gibi daha batý ülkelerinde görülen bir hastalýktý. Artýk bizde de görülüyor. Ýstatistiklere göre Türkiye'de yaþ arasýndaki gençler yeme bozukluklarýndan daha fazla etkileniyorlar." dedi. Türkiye'de ebeveynlerin çocuklarý beslerken bazý hatalar yaptýklarýný ve bunun ileri yaþlarda da etkileyebildiðini anlatan Güneri konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Maalesef kültürümüzde anne babalarýn çocuk yemediði zaman çocuða zorla yedirme gibi bir özelliði var. Bu çok yanlýþ bir þey. Böylelikle çocuklar bedenlerini nasýl kontrol edebileceklerini öðrenmiyorlar. Halbuki çocuk ne zaman doyduðunu ne zaman aç olduðunu kendi baþýna bilse, böylelikle týka basa yeme alýþkanlýðýný edinmemiþ olacak. Annebabalarýn yaptýðý bir diðer yanlýþ ise çocuklarýný yemekle ödüllendirmek. 'Ödevini yaparsan hamburger, pizza yemeye gideriz' gibi daha çok fast-fooda yönelik yerlere gitme ile ödüllendiriyorlar." 'GENÇ KIZLAR SÜREKLÝ DÝYET YAPIP YEDÝKLERÝNÝ KUSUYOR' Yemek yeme konusundaki baskýnýn ileride yemeðe karþý bir algýnýn oluþmasý ve hastalýk tetikleyicisi anlamýna gelebileceðini anlatan Güneri, "Çocuk istemediði halde aile týka basa yemeðe yönlendirdiði zaman, çocuk bedenindeki açlýkla ilgili sinyalleri almadan yer. Bu da büyüdüðü zaman ergenlikte, aç olmadan yemeðe baþlamasýna neden olur ve abur cubura yönelir. Sonuç olarak da obeziteye neden olur. Ya da çocuk tam tersi tepki vererek bu benim bedenim diyerek aç olduðu halde yememeye baþlýyor. Bu da 'bulumia' hastalýðýna neden olabiliyor. Ergenlik çaðýnda þu anda dergilerde, medyada mankenlerin sýfýr beden gibi özelliklerini görüyoruz. Ergenlikte özellikle genç kýzlar bunlara özendiði için yememeye çalýþýyorlar. Yediklerini kusuyorlar ya da sürekli diyet yapmaya çalýþýyorlar. Anne babaya biz çocuklarýna karþý 'çok þiþmanladýn, zayýfladýn' gibi sözler sarfetmek yerine onlarýn özelliklerini öne çýkararak 'çalýþkansýn, sosyalsin' gibi telkinler kullanmalarýný istiyoruz." ifadesini kullandý.güneri, kýrsal kesimlerde yapýlan tencere yemeklerinin artýk büyük kentlerde azaldýðýný, çocuklarýn yemek sýrasýnda bile telefon ya da benzeri cihazlarla vakit geçirdiðini kaydetti.saðlýk Bakanlýðý'nýn obeziteye karþý 30 dakikalýk egzersiz programýný uygulamaya çalýþtýðýný ancak egzersizin kültürü olmadýðýný belirten Güneri, "Alýnmasý gerekenden daha fazla kalori alýyorlar ve bunu yakmak için hiç bir þey yapmýyorlar. Bunun en büyük sebeplerinden biri de medya. 3 saatlik diziler var. TV karþýsýnda alýnan abur cuburlar da kilo olarak size geri dönüyor." deðerlendirmesinde bulundu. AÐIZ TADI ANNE KARNINDA OLUÞUYOR Sempozyumun konuþmacýlardan biri olan Birmingham Üniversitesi'nden Dr. Gillian Harris, bebeklik dönemlerinde kazanýlan beslenme alýþkanlýklarýnýn ileriki dönemde de sürdüðünü hatýrlattý. Anne rahminden itibaren bebeklerin tat ve beslenme alýþkanlýðýnýn þekillenmeye baþladýðýný belirten Harris, annenin bebeðini emzirirken de çocuðunun tat algýsýný þekillendirebildiðini hatýrlattý.çocuklara beslenme alýþkanlarýnýn oluþtuðu dönemlerden itibaren farklý besinler vermenin ileride yemek seçiciliðini azaltacaðý uyarýsýnda bulunan Harris, yetiþkinlik yaþlarýnda ise yemek seçiciliðinin artabildiðini belirtti. Harris, her gýdayý yiyen ve deneyen çocuklarýn ileriki yaþlarda yemekten tiksinme ihtimallerinin azaldýðýný, katý gýdalarýn olabildiðince çocuklarýn hayatýna geç girmesi gerektiðini belirtti.(cýhan) Sinema 23: 'te Washington DC'de son altý senedir hiçbir cinayet iþlenmemiþtir. Bunun sebebiyse poliste yer alan Pre-Crime (Suç Öncesi) biriminde çalýþan üç tane insansý varlýðýn iþlenecek bir cinayeti, cinayet iþlenmeden ortalama 8 dakika önce algýlayýp, kýrmýzý alarmla polise bildirmeleridir. Cinayetin iþleneceði yeri ve mekaný öðrenen özel polis gücü, 8 dakika içinde olay yerine varýp, cinayeti iþleyecek kiþiyi tutuklayýp, cinayeti engellemektedir. John Anderton, polis biriminin en iyilerinden biridir. Dizi Azýnlýk Raporu 23:15 Acil Aþk Aranýyor Nisan, Fazýl Dede nin eðlenceli geçen düðünü sona ererken, Sinan ile Özge yi romantik bir þekilde görmüþtür. Gördüðü manzaranýn etkisiyle allak bullak olan Nisan, büyük bir çöküntünün eþiðine gelir. Ayla, Nisan ý cesaretlendirerek, onun mücadeleye devam etme kararý almasýný saðlar. Nisan yeniden ayaða kalkacak ve Özge yle komik bir rekabetin içine girecektir. Aðrýlarý olduðunu söyleyen genç bir kýz, ailesiyle birlikte hastaneye gelir. Sinan ve Nisan durumun hiç de göründüðü gibi olmadýðýný, kýzýn ailesinden saklý fakat masum bir aþk yaþadýðýný çok geçmeden anlar. 19:50 Belalý Ýkili 2 Sinema Narkotik masasýnda görevli Mike Lowrey ve Marcus Bennett, uyuþturucu kullanýmýnýn hayli yaygýn olduðu Miami'de ecstasy ticareti yapan bir çetenin peþine düþer. Soruþturmalarý sýrasýnda, olayýn yalnýzca ecstasy ile sýnýrlý olmadýðýný, þehirdeki uyuþturucu trafiðinin kontrolünü ellerine geçirebilmek için çeteler arasýnda tam bir yeraltý savaþýnýn yaþandýðýný görürler. Tehlike ile burun buruna olmalarýnýn dýþýnda, Mike'ýn Marcus'un kýz kardeþi Syd'le iliþki yaþamaya baþlamasý da olaylarý bambaþka bir boyuta sürükleyecektir. Birûni Bîrûnî, Merkezî Asya'da tarihi bir bölge olan Harezm'de doðdu. Küçük yaþta babasýný kaybetti. Harizmþahlar tarafýndan korundu, sarayda matematik ve astronomi eðitimi aldý. Buradaki hocalarý Ýbn-i Irak ve Abdussamed bin Hakîm'dir. Bu dönemde daha 17 yaþýndayken ilk kitabýný yazdý. Harizmþah Devleti Me'mûnîler tarafýndan alýnýnca Bîrûnî de Ýran'a giderek bir süre burada yaþadý. Daha sonra ise Ziyârîler tarafýndan korunmaya baþlandý. El Âsâr'ul Bâkiye adlý kitabýný Ziyârîlerin sarayýnda yazmýþtýr. Ýki yýl da burada çalýþtýktan sonra memleketine geri döndü ve Ebu'l Vefâ ile gök bilimi üzerine çalýþmaya baþladý. 1017'de Gazneli Mahmut, Harezm Devleti'ni yýkýnca Bîrûnî de Gazni þehrine gelerek burada Gazneliler'in himayesine girdi. Sarayda büyük itibar gördü ve Gazneli Mahmut'un Hindistan seferine katýldý. Burada Hintli bilim adamlarýnýn dikkatini çekti ve Hind ülkesi alýnýnca da Nendene þehrine yerleþerek bilimsel çalýþmalarýna burada devam etti. Sanskritçeyi öðrenerek Hind toplumunun yaþamý ve kültürü üzerine çalýþtý.buradan tekrar Gazni þehrine döndü ve yaþamýnýn geri kalan kýsmýný bu þehirde tamamladý. Bu dönem Bîrûnî'nin en verimli zamaný sayýlmaktadýr.uzun zamandýr hazýrladýðý Tahdîdu Nihâyet'il Emâkin adlý eserini bu döneme denk gelen 1025 yýlýnda yayýnladý. Astronomi üzerine yazdýðý Kanûn-i Mes'ûdî adlý eserini Gazneli Mahmud'un oðlu Sultan Mesud'a ithaf etmiþtir. BAHARATLI GULAÞ Malzemeler 800 gr Dana Kuþbaþý 4 Soðan 80 gr Tereyaðý veya Margarin 1 Çay Kaþýðý Kýrmýzý Pulbiber 1 Çorba Kaþýðý Sirke 4-5 Diþ Sarmýsak 2 Defne Yapraðý 4 Olgun Domates 1 Su Bardaðý Et Suyu 1 Tutam Mercanköþk 1 Tutam Kimyon Tuz Yemeðin Tarifi 1) Eti iri kuþbaþý þeklinde doðrayýn. Soðanlarý soyup ince ince kýyýn. Domateslerin kabuklarýný soyup küp þeklinde doðrayýn.2) Tavada tereyaðýný Ey özden habersiz gafil! Sen hala kabukla öðünüyorsun! Hz.Mevlana eritin. Soðanlarý ilave edip pembeleþinceye kadar orta ateþte kavurun. Kýrmýzý pulbiber ve sirke ekleyip karýþtýrýn. 3) Eti tavaya ilave edip karýþtýrýn. Defne yapraklarý, mercanköþk ve kimyonu ekleyin. Sarýmsak diþlerini soyup bütün olarak yemeðe ilave edin. Et suyu ve tuzu ekleyip rengi deðiþinceye kadar kavurun.4) Doðranmýþ domatesi ilave edip kapaðý kapalý olarak aðýr ateþte saat piþirin. Etin dibe yapýþmamasý için ara sýra tahta kaþýkla karýþtýrýn. Suyunu çektikçe kaynar et suyu ilave edebilirsiniz. Gulaþ piþtikten sonra sarýmsak diþlerini içinden çýkarýn. Sýcak olarak servis yapýn.not: Mümkünse baharatlý gulaþý bakýr bir kapta hazýrlayýn. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe :30 Öðle Haberleri :50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:00 Suç Krallarý 19:30 Spor Bülteni 19:50 Belalý Ýkili 2 Sinema 22:40 Kýzýl Uçurum 08:00 Yasemince Yerli Dizi Þehit in Annesi.30 Aliye Yerli Dizi.50 Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:45 Elif 20:45 Tarzan Rýfký 22:45 Mural 04:30 Dila Haným Yerli Dizi 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil :00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 23:15 Acil Aþk Aranýyor 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Ünlüler 23:15 Kanýt Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 20:00 Yeþil Deniz 23:00 Azýnlýk Raporu 09:10 Maceracý 10:40 Ayna.20 Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda Yerli Dizi 21:00 Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Küçük Askerler

9 Kimse Yok Mu'dan, Filistinlilere 750 bin liralýk battaniye yardýmý Kimse Yok Mu Derneði, Ýsrail ablukasý altýnda bulunan Filistin'e yardým elini uzattý. Kýþ aylarý ile birlikte daha fazla yardýma ihtiyaç duyan binlerce Filistinliye Türkiye'den toplanan yardýmlarla alýnan 20 bin battaniye gönderildi. Yardým malzemeleri Ýstanbul'da düzenlenen törenle Filistinlilere teslim edildi. Kimse Yok Mu Derneði yetkilileri çalýþmanýn maliyetinin yaklaþýk 750 bin olduðunu açýkladý. Filistin'deki insanlara uzun zamandýr saðlýk, gýda ve diðer yardým malzemelerini ulaþtýran Kimse Yok Mu Derneði, son olarak bölgeden gelen ihtiyaçlar doðrultusunda battaniye ve giyim yardýmý seferberliði baþlattý. Hayýrseverlerin yardýmlarý ile 20 bin battaniye, bin çocuðun giyim ihtiyacýný karþýlayacak malzeme ve 2 bin paketlik gýda yardýmý hazýrlandý. Yardýmlarýn ilk 10 bin battaniye ve çocuklarýn giyim malzemelerini içeren bölümü Gazze'de daðýtýldý. Geri kalan 10 bin battaniyelik bölüm ise Ýstanbul'da Filistinli yetkilileri teslim edildi. Bethlehem valisinin eþi Wafa Hemeýd, Sosyal Politikalar Komitesi Koordinatörü Najla Mýqdad ve iþ kadýný Laila Asfoura yardýmlarý teslim aldý. Kimse Yok Mu Derneði Dýþ Yardýmlar Koordinatörü Yusuf Yýldýrým'dan bilgi alan kadýnlar duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarýnýn giderilmesi konusunda hýzlý reaksiyon veren Kimse Yok Mu Derneði'nin Türkiye'deki çalýþmalarýný gördükten sonra derneðin Filistin'e pek çok yardýmda bulunduðunu anladýklarýný anlattý. Komite Üyesi Mýqdad "Beni en çok etkileyen konulardan biri de Kimse Yok Mu Derneði'nin çok çabuk reaksiyon vermesi oldu. Oradaki ihtiyaç ve sýkýntýlarý dernek yetkilileri gördüðünde ihtiyaçlar çok çabuk gideriliyor. Bu bizi çok sevindiriyor. Biz dernek yetkililerine kýþ mevsiminin geldiðini, insanlarýn üþüdüklerini söyledik. Battaniyeyi söylemiþtik. Biz daha buraya gelmeden yardýmýn Gazze'ye gönderildiðini öðrendik" dedi. Çam'dan esnaf turu 7 Haziran Genel Seçim öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Adayý Sami Çam çalýþmalarýný sürdürüyor. Çam, MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Sinan Eryücel ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Mimar Sinan Mahallesi esnafýný tek tek ziyaret ederek fikir alýþveriþinde bulundu. Esnaflar ile görüþen MHP Milletvekili Adayý Sami Çam, "Kur'an-ý Kerim'in ilk emri 'oku'- Çocuklar doyasýya eðlendiler Çorum Belediyesi tarafýndan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Kültür Park'ta "23 Nisan Çocuk Þenliði" gerçekleþtirildi. 23 Nisan Çocuk Þenliði'ne katýlan çocuklar, belediye tarafýndan kurulan týrmanma duvarý, tramplen, þiþme su havuzundan oluþan oyun parkurlarýnda gönüllerince eðlenirken, çizgi film kahramanlarýndan oluþan palyaçolarla oynadý. Bir birinden güzel yarýþmalarýn düzenlendiði þenlikte çocuklara çeþitli hediyeler verildi. Belediye basýn bürosundan etkinlikler hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Balonlarýn Efendisi olarak anýlan Mehmet Mahmut Erdem, bu kez de Kültür Park'ta çocuklara eðlenceli dakikalar yaþattý. Özellikle uzun balonlarý kullanarak þovunu görsel þölene dönüþtüren, balonlardan her türlü þekli yapabilen Mehmet Mahmut Erdem kendisinde Çorumlu olduðunu ifade ederek balonlardan yaptýðý figürleri kura ile etkinliðe katýlan çocuklara hediye etti. Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan, alanda eðlenceye katýlan tüm çocuklara mýsýr ve pamuk þeker ikram edildi. dur. Biz okuyup sorgulayan bir millet iken þimdi bakar konuþur bir millet olduk. Televizyonda ne söylenilirse inanýr olduk. Bir nesil yok olma tehlikesiyle karþý karþýya. Çocuklarýmýzýn eðitim sistemleri her geçen gün deðiþtiriliyor. Eðitim gördükleri kitaplarýn içi boþaltýlýyor. Ýktidarýn bizi getirdiði son nokta budur" þeklinde konuþtu. Ekonominin kötüye gittiðini ve bundan zarar gören en önemli kesimin esnaf olduðunu kaydeden Çam, "Esnafýn kazanmasý emeklinin, asgari ücretlinin, çalýþan kesimin doðru dürüst maaþ almasýyla doðru orantýlýdýr. Ýþsizlik hat safhada ve üniversite mezunlarý iþsiz geziyor. Millet bankalardan aldýklarý kredilerle geçinmeye çalýþýyor. Bankalara mahkûm edilen bir millet haline geldik. Hükümet esnafý, iþçiyi açlýða mahkûm ederken mültecilere maaþ baðlýyor, sigortadan yararlanmasýný saðlýyor. Bizim ülkemiz esnafa destek veremezken iþçiye, köylüsüne sahip çýkamazken dýþarýdan gelenleri beslemek onlara kendi vatandaþlarýmýzýn sahip olmadýðý imkânlarý sunmak doðru deðil. Biz bu adaletsizliði ortadan kaldýrmak için bu göreve talip olduk" ifadelerine yer verdi. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Cuma Pazarý'nda pazarcý esnafýnýn sorunlarýný dinleyen Sami Çam, "Halkýn teveccühü bizden yana. Biz bize güvenenleri yarý yolda býrakmayacaðýz" dedi. Türkiye'de tarým yapan köylünün zor durumda býrakýldýðýný bunun esnafa ve halka yansýdýðýný belirten Çam, "Esnafýn durumu gerçekten çok kötü. Bu durum Türkiye'nin her yerinde böyle devam ediyor. En önemli þikayet esnafýn artýk marketlerle rekabet edemez hale gelmesi. Üreticinin, esnafýn korunmasý lazým. Bu insanlarýn ekmek parasýný kazanýrken vatandaþýn da ucuz mal almasýnýn desteklenmesi gerekiyor. Biz halkýn içinden insanlarýz ve halkýmýz için varýz. Halkýn cebindeki paralarý vergi yükleyerek alanlardan deðiliz. Artýk haksýzlýklara ve adaletsizliklere dur demenin vakti geldi. Biz vatandaþýn güveniyle ve onlarýn desteðiyle Türkiye'yi de Çorum'u da hak ettiði yere getireceðiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiðimiz sözlerin arkasýnda duracaðýz. Köylümüze, üreticimize, garibanýmýza sahip çýkacaðýz" þeklinde kaydetti. HABER DAMLA SULAMA TESÝSÝ YAPTIRILACAKTIR ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ TARIMSAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ ÇORUM KARGI PELÝTÖZÜ KÖYÜ DAMLA SULAMA TESÝSÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : MÝMAR SINAN MAHALLESI INÖNÜ CADDESI ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý :Ýþin türü - niteliði - miktarý; Alt yapý -Pompa Binasý Ýnþasý-Pompa Gru bu Temini ve Montajý-Sulama Havuzu ve Havuzdan Damla Sulama Tesisi Ýnþasý(7 adet iþ kalemi)' dýr. Ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer :Pelitözü Köyü / KARGI / ÇORUM c) Ýþe baþlama tarihi :Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi ya pýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: / ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: /06/20 tarihli ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan ''Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði'' ne göre AIX grubu alt yapý iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Ziraat Mühendisliði 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ/Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ/ Evrak Servisi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kýrkbeþ) takvim günüdür.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama istenecektir. Basýn: Resmi ilanlar de Rektör Eruslu'dan Rektör Alkan'a ziyaret Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Prof. Dr. Eruslu, Hitit Üniversitesi'nin pek çok alanda baþarýlý projelere imza attýðýný ve yapýlan çalýþmalarý yakýndan takip ettiðini belirterek Rektör Prof. Dr. Alkan'a baþarýlar diledi.yapýlan çalýþmalar hakkýnda 9 bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu'ya teþekkür etti.

10 HABER 10 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Bolat ailesi mevlit okuttu Mobilyacý esnafý Antep yolcusu Çorum Mobilyacýlar Odasý'na üye mobilyacý esnafý, 9 Mayýs 2015 tarihinde Gaziantep'te düzenlenecek olan Mobilya Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor. Fuar gezisi hakkýnda açýklama yapan Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Gaziantep Mobilya Fuarý'na Çorum'dan 8 Mayýs Cuma günü saat 22.00'da hareket edeceklerini dile getirerek, cumartesi günü fuarýn gezileceðini pazar günü ise Þanlýurfa'nýn turistik ve tarihi yerlerinin gezileceðini kaydetti. Bir gece konaklamalý fuar gezisine katýlmak isteyen mobilyacý esnafýnýn 28 Nisan Salý günü mesai bitimine kadar Oda'ya müracaat etmeleri gerektiðinin altýný çizen Kýlýç, ayrýca fuar hakkýnda nolu telefondan bilgi alýnabileceðini sözlerine ekledi. 23 Nisan'ý coþkuyla kutladýlar Emekli muhasebeci Abdullah Bolat ile Çorum Elektrik ve Su Tesisatçýlarý Odasý Genel Sekreteri Eyüp Bolat, geçtiðimiz günlerde hayatýný kaybeden babalarý Mustafa Bolat için mevlit yemeði verdi. Çitli Köyü'nde verilen mevlit yemeðine Ýl Mahalli Ýdareler Müdürü Nihat Özarslan, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, ÇESOB Denetim Kurulu üyesi Hakan Kaynar, Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþ, Elektrik ve Su Tesisatçýlarý Odasý Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Ýkram edilen yemeðin ardýndan merhum Mustafa Bolat için mevlid-i þerif okundu, dualar edildi. Osmancýk'ta Ýkinci El Oto Pazarý hizmette Yavuz Selim Ýlkokulu tarafýndan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Mahmut Atalay Spor Salonunda kutlama programý yapýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programýn sunuculuðunu Elif Damla Þahin ve Efe Daysal adlý öðrenciler yaptý. Okul Müdürü Celal Özgücük yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, baðýmsýzlýðýmýzýn, milli ve manevi deðerlerimizin tehlikeye düþürüldüðü bir tablodan, milletin destansý bir direniþle ayaða kalktýðý, kendi geleceðiyle ilgili kararlarý kendisinin alabileceðini ortaya koyduðu aydýnlýk bir tabloya geçiþin ifadesi olan TBMM'nin açýlýþýnýn, ayný zamanda milletin birlik ve beraberliðinin tesisi, istiklalin ve istikbalin temini olduðunu söyledi. Konuþmanýn ardýndan Yavuz Selim Ýlkokulu öðrenciler hazýrladýklarý gösterileri sundular. Program ödül töreni ile sona erdi. Osmancýk Belediyesi tarafýndan kurulan oto pazarýnýn açýlýþý yapýldý. Oto pazarý her hafta Pazar günleri faaliyet gösterecek. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Osmancýk ilçesinde kurulan ikinci el otomobil pazarýnda yaklaþýk 300 araç görücüye çýktý. Çevre ilçelerin de yoðun ilgi gösterdiði oto pazarýnýn açýlýþýna Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Çorum Galericiler Sitesi Baþkaný Fahri Yandýk, Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Bilal Karatað, Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Ali Osman Þahiner, belediye meclis üyeleri, oto galerici esnaflar ve vatandaþlar katýldý. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Osmancýk'ýn ikinci el otomobil sektöründe de bir merkez haline gelmesini arzu ettiðini söyledi.ýkinci el oto pazarýnýn Osmancýk'a eksikliði hissedilen bir çalýþma olduðunu kaydeden Karataþ "Göreve baþladýðýmýz günden beri ikinci el oto pazarýnýn eksikliðini hissediyorduk. Bu hizmeti ilçemize kazandýrmak için bu Perþembe günleri sebze pazarý olarak kullanýlan bu alanda bazý düzenlemeler yaptýk. Buranýn Perþembe pazarý günleri dýþýnda otopark olarak kullanýlmasýný saðladýk. Bu günde haftada bir gün hizmet verecek oto pazarýnýn açýlýþýný yapýyoruz. Yoðum bir katýlým olmasý bizi mutlu etti. Artarak devamýný arzu ediyoruz. Ýlçemize hayýrlý uðurlu olsun" dedi.yaklaþýk ikinci el 300 aracýn görücüye çýktýðý oto pazarýnda hareketlilik ilk saatlerde baþladý. Lüks araçlarýn dikkat çektiði oto pazarýnda araç satýþlarýnýn da ilk gün için iyi olduðu gözlemlendi. AK Parti'den Dodurga çýkarmasý AK Parti Çorum Milletvekili ve Milletvekili adayý Cahit Baðcý, Milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan Dodurga ilçesinde açýlýþa katýlarak ziyaretlerde bulundular. Dodurga Eðitim Kültür ve Turizm Tanýtma Derneði tarafýndan Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn destekleriyle ilçede kurulan Gençlik ve Kültür Merkezi Proje Ofisinin açýlýþý gerçekleþtirildi. Açýlýþa katýlan AK Parti Çorum Milletvekili adaylarý Ceritoðlu Kurt ve Ceylan burada yaptýklarý konuþmada Dodurga'nýn gençlerinin geleceðe gençlik merkezi ile daha emin adýmlarla yürüyeceðini belirtti. Programda konuþan Milletvekili Cahit Baðcý da ilçede gerçekleþtirilen çalýþmalarý anlattý. Gençlik ve Kültür Merkezi'nin Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn katkýlarýyla açýldýðýný ifade eden Baðcý, söz konusu merkezde gençlere yönelik çeþitli faaliyetler yürütüleceðini dile getirdi. Baðcý, ilçede ilerleyen günlerde bir miting düzenleyerek yapýlacak çalýþmalarý ve bugüne kadar gerçekleþtirilen yatýrýmlarý anlatacaklarýný sözlerine ekledi. Baðcý, Ceritoðlu Kurt ve Ceylan daha sonra ilçede ikincisi gerçekleþtirilen þükür duasý programýna katýlarak vatandaþlarla bir araya geldiler. Programlara Dodurga Kaymakamý Muhammet Emin Elmalý ile Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn da katýldý. MHP'den Bozboða köyüne ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarý kapsamýnda Bozboða köyünü ziyaret etti. MHP Milletvekili adaylarý Sami Çam, Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Bozboða Köyü yaðmur duasý etkinliðine katýldý. MHP basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre MHP heyeti, köyde oldukça samimi bir þekilde karþýlanýrken, Haþim Avcý eþliðinde köylülerle birlikte yaðmur ve bereket duasý etti. Birçok köylünün katýldýðý etkinlikte misafirlere Ýskilip'in geleneksel yemeði olan Ýskilip Dolmasý ikram edildi.

11 2 AÐUS- 27 NÝSAN 2015 PAZARTESÝ HABER Osmancýk BAL liginde Osmancýk taraftarý maç sonu büyük sevinç yaþadý Saha: 1 Nolu sentetik Hakemler: Gökhan Özbulut, Bekir Yücel, Barýþ Öz Ulukavakspor: Ömer, Arif, recep, Serdar, (Sedat), M.Ali, Emre, Yusuf, Oðuzhan, Fatih (Cengiz), Onur, Tuncay (Ümit) Osmancýkspor: Muhammed, Oðuzhan (Mahmut), Yasin, (Eray), Turgay, Ahmet Furkan, Ýlker, Mahir, Serkan (Emre), Mustafa, Hüseyin, Erol Goller: Dk 24 Mustafa Veran (P), Dk 52 Turgay (Osmancýkspor), Dk 79 Onur (Ulukavakspor) Geçtiðimiz sezon bölgesel amatör ligde mücadele eden Ulukavakspor ile Çorum amatör lig þampiyonu olan Osmancýkspor gelecek sezon Çorum'u Bölgesele amatör lig de temsil etmek için dün 1 nolu sentetik çim sahada baraj maçýnda karþý karþýya geldiler. Osmancýkspor, Ulukavakspor'u her iki yarýda attýðý goller ile 2-1 maðlup ederek gelecek sezon Çorum'u bölgesele amatör ligde temsil etme hakkýný kazandý. Karþýlaþmaya her iki takým taraftarý da büyük ilgi gösterdi. Maçta geniþ güvenlik önlemleri dikkat çekerken, karþýlaþmada yaklaþýk 150 civarýnda polis görev yaptý. Karþýlaþmaya süratli baþlayan taraf Osmancýkspor oldu. Maçýn. Dakikasýnda Ýlker altýpas içinde bom boþ kaleye topu kafa ile gönderemedi. Bu dakika Osmancýk adýna þansýz, Ulukavak adýna þanslý dakikaydý. Maçýn 24. Dakikasýn da Ulukavakspor, ceza alaný içinde oluþan krambolde top kaleye giderken Ulukavakspor savunmasýnýn eline çarptý. Osmancýkspor 24. Dakikada penaltý kazandý. Atýþý eski Çorumspor futbolcularýndan olan Mustafa Veran kullandý. Mustafa Veran'ýn penaltýdan attýðý gol ile Osmancýkspor, Ulukavak karþsýnda 1-0 üstün duruma geçti. Ýlk yarý bu skor ile tamamlandý. Ýkinci yarýda zaman zaman yaðan yaðmur ve sert esen rüzgar her iki takým adýna da oyun kontolu yapmak zorlandý. Ulukavakspor, beraberlik için osmancýk kalesine yüklenirken, ani geliþen Osmancýkspor ataðýnda ceza alaný sol çaprazýnda topla buluþan Turgay, kalewci Ömer'in hatalý çýkýþýný af etmedi ve kafa ile topu 2. Osmancýk golü olarak Ulukavak kalesine gönderdi. Gol den sonra maça ortak olmak isteyen Ulukavakspor maçýn 79. Dakikasýnda farký 1,e,indren golü buldu. Ceza alaný yayý üzerinde topla buluþan Onur, Osmancýk kalesinde golü bulan isim oldu. Golden sonra Osmancýkspor savunmaya çekilirken, Ulukavakspor tüm hatlarý ile rakip alan yerleþti. Ancak maçta baþka gol olmayýnca Osmancýkspor, Ulukavakspor'u 2-1 maðlup ederek gelecek sezon Bölgesel amatör ligde (BAL) da Çorum'u temsil edecek. Maç sonunda ise, her iki takým oyuncularý arasýnda kýsa bir gerginlik yaþandý. Araya giren her iki takým idarecileri ve futbolcular olaylarý yatýþtýrdý. Maç sonunda Osmancýksporlu futbolcular, taraftarlarý ile Bölgesele lige çýkmanýn sevinçini birlikte yaþadýlar. (Yasin Yücel) Saðlýk çalýþanlarýna sahip çýkýlmalý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimi Dr.Gökhan Bilgili, saðlýk hizmetinin, ayný amacý taþýyan hastahekim iþ birliðine dayanarak, hastanýn amacýnýn saðlýðýna kavuþmasý, saðlýk çalýþanýn amacýnýn ise hastayý saðlýðýna kavuþturmak olduðunu dile getirerek, bu ortak amaca þiddetle, baskýyla, zor kullanarak deðil, karþýlýklý iyi niyet ve saygý çerçevesinde çalýþýlarak ulaþýlmasý gerekliliðini vurgulamak için 28 Nisan "Saðlýkçýya Þiddete Hayýr Günü" olarak ilan edildiðini kaydetti. Saðlýklý bir hasta-çalýþan iliþkisinde en önemli etken doðru bir iletiþim kurulmasý ve empati, saygý, hoþgörüye dayalý iletiþimle, daha iyi ve daha çabuk hizmet gerçekleþebileceðini kaydeden Dr.Gökhan Bilgil, sözlerine þunlarý ekledi: "Vatandaþlarýmýz, hasta haklarýný doðru bir þekilde bilmeli ayný zamanda sorumluluklarýnýn da farkýna varmalýdýr. Saðlýk çalýþanlarýmýz ve hastalarýmýz hak, sorumluluk ve görevlerini yerine getirdiði ve iliþkilerde karþýlýklý saygý devam ettiði takdirde üzücü haberlerle karþýlaþmayacaðýmýzý ümit ediyoruz. Bir toplumsal sorun olan,saðlýk çalýþanýna yönelik þiddet ancak kararlý bir devlet politikasý uygulanmasýyla, vatandaþ ve saðlýk çalýþaný el ele vererek sona erdirilebilir. Saðlýk çalýþanýna uygulanan þiddet, tehdit ve hakarete karþý hukuksal hak arama yöntemleri uygulamaya konmuþtur. Bundan sonra þiddete maruz kalan saðlýk çalýþanlarý için savcýlýk, suçu öðrenmesiyle beraber herhangi bir þikayete gerek kalmaksýzýn soruþturma iþlemlerini de baþlatacaktýr." Bilgili, son olarak, her þeyin baþýnýn sabýr ve hoþgörü olduðunu insana karþý saygýnýn, hoþgörünün, dayanýþmanýn, paylaþma gibi deðerlerin güvenli bir yaþamýn temel taþlarý olduðunu unutmamak gerektiðini ifade ederek yaþamýn temelini korumak için her türlü olumsuz çalýþma koþullarýna raðmen, gece gündüz demeden özveriyle hizmet vermeye çalýþan hekimlere, hemþirelere ve saðlýk çalýþanlarýna sahip çýkýlmasý gereðinin altýný çizdi. Manavgat ile Adliye yeniþemedi Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta Manavgatspor, sahasýnda Adliyespor ile 2-2 berabere kaldý. Manavgatspor, ligin 'nci haftasýnda Ankara ekibi Adliyespor'u aðýrladý. Evrenseki Stadý'ndaki maçý Hüdaverdi Savcý, Fatih Eskalan ve Adem Þahan hakem üçlüsü yönetti. Karþýlaþmanýn 9'uncu dakikasýnda Manavgat ceza sahasý içinde Fatih Uyar'ýn ortasýna iyi yükselen Canberk, topu kafayla aðlara göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 21. dakikada Manavgatspor ataðýnda Feyyaz'ýn pasýnda topla buluþan Adil'in sert þutunda meþin yuvarlak aðlarla buluþtu ve durum 1-1 oldu. Ýlk yarý 1-1 eþitlikle tamamlandý. Maçýn ikinci yarýsýna Manavgatspor daha hýzlý baþladý ve üst üste gol pozisyonlarýna girdi. 55. dakikada Fatih Arat'ýn sað taraftan ortasýnda Adil, topu Oðuz'un önüne býraktý. Oðuz'un þutunda top filelerle buluþtu ve Manavgatspor 2-1 öne geçti. Adliyespor beraberlik golünü 71. dakikada buldu. Emre'nin serbest vuruþunda topla buluþan Canberk, kafayla aþýrtarak meþin yuvarlaðý filelere gönderdi: 2-2. Karþýlaþmanýn kalan dakikalarýnda baþka gol olmayýnca maç 2-2 eþitlikle sona erdi. (Spor servisi) 2-2 Eren Er'den 8.sýnýf öðrencilerine motivasyon kahvaltýsý Yaklaþan TEOG Sýnavý öncesi Eren Er Dersanesi öðrencilerinin stresini azaltmak ve motive etmek amacýyla, Dersane rehberlik servisinin düzenlediði sabah kahvaltýsýnda Öðretmenler ve öðrenciler bir araya geldi. Rehberlik Servisinin düzenlediði kahvaltý dershane bahçesinde gerçekleþti. Öðrenciler, 8.Sýnýf Danýþman öðretmeni Ali Bellinin TEOG öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar konulu bilgilendirici konuþmasýný dinledikten sonra, onlar için hazýrlanan kahvaltýyý güzel bir sohbet eþliðinde yaparak, yaklaþan sýnav için streslerini býrakýp motivasyon depoladýlar. II. TEOG sýnavýna sayýlý günler kala çalýþmanýn çýtasýný biraz daha yükselten, hafta içi ve hafta sonu yoðun ders, etüt, gece etütü ve sonrasýnda Türkiye geneli TE- OG modeli sýnav denemeleri yapan Eren Er Dersanesi öðrencileri sýnav gününü iple çekiyor. Dersane Müdürü Menderes Yýlmaz, Kasým 2014 tarihlerinde yapýlan I. TEOG sýnavlarýnda akademik baþarýsýyla büyük bir çýkýþ yaparak zirveyi zorlayan Eren Er Dersanesi, Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleþecek olan II. TEOG sýnavlarýnda da hedeflerinin öncelikle ayný akademik baþarýyý korumak ve hatta daha yukarýlara taþýyarak, Çorum'da en iyi dereceye ulaþmak olduðunu vurguladý. Kayrýcý nikah þahidi oldu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý düðün törenine katýldý. Sungurlu'da Gökhan Tunçkýlýç ve Büþra Akyüz çiftinin düðünlerine katýlan Kayrýcý, çiftin nikah þahitliði yaptý. Evliliðin ciddi sorumluluklar gerektirdiðine deðinen Kayrýcý, "Evlilik aile oluþumunun ilk adýmlarýndandýr. Toplumun yapý taþý olan ailenin ciddi temeller üzerine kurulmasý gerekiyor. Allah evlerini bereketli kýlsýn. Mutlu ve huzurlu bir yaþam geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

12 27 NÝSAN 2015 PAZARTESÝ Çankýrý lig'den çekildi Türkiye'nin tek kadýn kulüp baþkaný olan Çankýrýspor Baþkaný Sevda Karaali, 3. Lig'den küme düþmesi kesinleþen takýmýn ligden çekti. Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta puanla son sýrada yer alan ve küme düþmesi kesinleþen Çankýrspor, sezonun bitmesine 4 hafta kala ligden çekildi. Geçtiðimiz pazar günü Payas Belediyespor ile oynamasý gereken karþýlaþmaya çýkmayan mavi beyaz kýrmýzýlý kulübün baþkaný Sevda Karaali (altta), bundan sonraki maçlara da çýkmayacaklarýný Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiklerini söyledi. (Spor servisi) Ýstanbul'da Play off'dan GOP'duk Çorum belediyespor Pazar günü deplasmanda konuk olduðu Gaziosmanpaþaspor ile 3-3 berabere kalarak, play off yolunda aðýr darbe aldý. Maçýn henüz 9. Dakikasýnda penaltýldan 1-0 üstün duruma geçen ev sahibi takým, golün sevincini fazla yaþamadan Belediyespor 26. Dakikada çaðlar ile maçta skora dengeyi getirdi. 1-1 Ýlk yarý da atýlan karþýlýklý goller ile takýmlar soyunma odasýna 1-1 beraberlik ile gitti. Ýkinci yarýya süratli baþlayan ev sahi Gazi osmanpaþaspor ikinci yarýnýn hemen baþlarýnda 48. Dakikada Onur ile Belediyespor karþsýnda 2-1 üstün duruma geçti. Çaðlar'ýn yerine oyuna dahil olan Muhammed Kanat, 63. Dakika da skora bir kez daha denge getirerek skoru 2-2 berabeliðe taþýyan oyuncu oldu. Çorum belediyespor'un gol sevinci yalnýzca 3 dakika sürdü. 63, de atýlan beraberlik golüne Gazi Osmanpaþaspor 69. Dakikada Belediyespor karþýsýnda 3-2 üstün duruma geçti. Onur bu dakikada Belediyespor filelerini havalandýran isim oldu. Belediyespor golden sonra tüm hatlarý ile gazi osmanpaþaspor yarý alanda beraberlik golünü aradý. 83. Dakikada Turgay, belediyespor'un beraberlik golünü kaydeden isim olurken maçta atýlan karþýklý goller ile 3-3 berabere tamamlandý. Çorum belediyespor deplasmanda aldýðý berabelik ile play off yolunda aðýr bir darbe alýrken, en yakýn rakibi Bursa Nilüferspor ise, kendi saha ve seyircisi karþýsýnda Batman petrolspor'u 4-1 gibi farklý skor ile maðlup ederek puan cetvelinde belediyespor ile Bursa Nilüferspor yer deðiþtirdi. Bursa Nilüferspor puan cetvelinde 5. Basamakta yer alýrken Belediyespor 6. Basamakta yer alarak play off hattýndan uzaklaþtý.darýca gençlerbirliði kendi saha ve seyircisi karþsýnda Ýstanbulspor2a 1-0 maðlup olurken, Tuzlaspor, deplasmanda Zonguldakspor'u 4-3 maðlup ederek 3. Lig 1.grubun þampiyonu olarak 2. Lige yükselen takým oldu. Truzlaspor'un ardýndan darýca gençlerbirliði, Zonguldak Kömürspor ve istanbulspor play off maçlarýný garantilerken, play off'un 4. Takýmý ya bu hafta sonunda yada ligin son maçýnda Belediyespor ve Bursa Nilüferspor kaderlerini belirleyecekler. MAÇTAN DAKÝKALAR DAKÝKA 7 (GOL): Gaziosmanpaþa ataðýnda, Engin'in pasýna hareketlenen Hüseyin, ceza sahasýnda Osman'ý geçmek isterken, top Osman'ýn eline çarpýnca hakem penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan Nevzat topu aðlarla buluþturdu: 0-1. DAKÝKA 25 (GOL): Çorum Belediye beraberliði saðladý. Soldan geliþen atakta, Emrah'ýn ortasýnda, Çaðlar kale alaný içerisinde kaleci Murat ve savunmaya raðmen ayaðýyla topu tamamladý: 1-1. DAKÝKA : Çorum Belediye ataðýnda, Çaðlar'ýn þutunda top az farkla auta çýktý. DAKÝKA 38: Soldan geliþen Gaziosmanpaþa ataðýnda, ceza sahasýna giren Uður'un karþý karþýya pozisyonda þutunda kaleci Fatih gole izin vermedi, korner. DAKÝKA 43: Çorum Belediye ataðýnda, M.Fatih'in pasýnda topla buluþan Ali Kireþ, pasýný Turgay'a verdi, Turgay ceza sahasýnda uygun durumda vuruþunu yaptý, direk dibinden aut. DAKÝKA 47: Çorum Belediye ataðýnda, Furkan'ýn uzun pasýna hareketlenen Turgay, ceza sahasýnda karþý karþýya pozisyonda vuruþunu yaptý, top kaleciden döndü. DAKÝKA 48 (GOL): Gaziosmanpaþa tekrar öne geçti. Saðdan kullanýlan köþe vuruþundan gelen topu savunma uzaklaþtýramayýnca Uður 3-3 tamamladý: 1-2. DAKÝKA 63 (GOL): Çorum Belediye beraberliði saðladý. Soldan çizgiye inen Murathan'ýn penaltý noktasýna çýkarttýðý topa Turgay iyi vuramadý, boþta kalan topu Muhammed Fatih sýrtý kaleye dönük þekilde topuðuyla tamamladý: 2-2. DAKÝKA 74 (GOL) Gaziosmanpaþa maçta üçüncü kez öne geçti. Belediyespor ataðý çýkarken topu Batuhan'a kaptýrdý. Batuhan'ýn pasýnda topla buluþan Uður, ceza sahasýnda karþý karþýya pozisyonda kendisinin ikinci, takýmýnýn üçüncü golünü kaydetti: 2-3. DAKÝKA 81 (GOL): Çorum Belediye yine beraberliði saðladý: Soldan geliþen atakta, Murathan çizgiye indi, penaltý noktasýna çýkarttýðý topu Turgay geliþine kaleye vurdu: 3-3. Maçta karþýklý atýlan goller ile 3-3 beraberlik ile sona erdi. (Spor servisi) STAD: Gaziosmanpaþa HAKEMLER: Oktay Taþ *, Turhan Akbaþ **, Gürcan Dönmez **. 4. HAKEM: Serdar Sözlevi. GAZÝOSMANPAÞA: Murat Sarý *, Hüseyin*, Fýrat *, Emre * (Dk.49 Batuhan *), Kadir **, Onur **, Ümit * (Dk.83 Murat Büyükbayraktar *), Engin **, Nevzat **, Uður ***, Muhammed * (Dk. 68 Burak *) ÇORUM BELEDÝYESPOR: Fatih *, Murathan **, Nedim *, Akýn *, Osman Bodur *, Oðuzhan *, Furkan * (Dk. 73 Berat Ali *), Turgay **, Emrah **, Ali Kireþ * (Dk. 55 Buðra *), Çaðlar ** (Dk. 36 M.Fatih **). YEDEKLER: Osman Kaç, Okan, Eray, Bilal. GOLLER: Dk. 7 (penaltýdan) Nevzat, Dk. 48 ve 74 Uður, (Gaziosmanpaþa), Dk. 23 Çaðlar, Dk. 63 M.Fatih, Dk. 81 Turgay (Çorum Belediye. SARI KARTLAR: Osman, Fatih, Çaðlar (Çorum Belediye), Engin Gülle (Gaziosmapaþa) TOPLU SONUÇLAR G.Osmanpaþa-Çorum Belediye: 3-3 Kýrýkhanspor-Niðde Belediyespor: 0-0 Managatspor-Ankara Adliyespor: 2-2 Zonguldakspor-Tuzlaspor: 3-4 Darýca G.B.-Ýstanbulspor: 0-1 Akçaabatspor-Þekerspor: 0-3 (Hük.) Bursa Nilüferspor-Batman Petrol: 4-1 Tire 1922spor-Çatalcaspor: 2-1 Kýzýlcabölükspor-Bozüyükspor: 3-0 (Hük.) PUAN DURUMU Tuzlaspor Darýca G.B. Ýstanbulspor Zonguldakspor Bursa Nilüfer Çorum Belediye Kýzýlcabölükspor Tire 1922 spor Ankara Adliye Niðde Bldspor Manavgatspor Kýrýkhanspor Batman Petrol Çatalcaspor Gaziosmanpaþa Tutap Þekespor O G B M A Y P Akçaabat Sebat Projespor ve Bozöyükspor ligden çekildi. HAFTANIN MAÇLARI Çorum Belediye-Darýca G.B. Bozüyükspor-Akçaabatspor Çatalcaspor-Kýrýkhanspor Ankara Adliyespor-Ýstanbulspor Tuzlaspor-Tire 1922spor Gaziosmanpaþa-Bursa Nilüfer Batman Petrolspor-Kýzýlcabölük Þekerspor-Zonguldakspor Niðde Bld.-Manavgatspor

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

AK Parti de hedef % 65 * HABERÝ 6 DA. Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. MHP köylerde dert dinledi. Milliyetçi Hareket.

AK Parti de hedef % 65 * HABERÝ 6 DA. Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. MHP köylerde dert dinledi. Milliyetçi Hareket. AK Parti de hedef % 65 AK Parti Çorum milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen programa katýldý. AK Parti Çorum

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor STK'lar bayramlaþma geleneðini devam ettirdiler Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, Çorum'da bayramlaþma geleneðini sürdürdü. Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu Kurban Bayramýnda da Ulu Cami'de bayramlaþma

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK 01.04.2016 14:00 DİYARBAKIR 02.04.2016 15:00 VİYANA 03.04.2016 17:00 VİYANA 05.04.2016 10:00 ANKARA 07.04.2016 14:00 ANKARA 09.04.2016 12:00 ŞEHZADELER 09.04.2016 15:00 ŞEHZADELER 09.04.2016

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı