ŞİDDET UNSURU İÇEREN PROGRAMLARDA YAYINLANAN REKLAMLARIN HATIRLANMA DÜZEYİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİDDET UNSURU İÇEREN PROGRAMLARDA YAYINLANAN REKLAMLARIN HATIRLANMA DÜZEYİ"

Transkript

1 ŞİDDET UNSURU İÇEREN PROGRAMLARDA YAYINLANAN REKLAMLARIN HATIRLANMA DÜZEYİ AYTEKİN CAN, Ph.D. Selçuk University (Turkey) İBRAHİM TORUK Selçuk University (Turkey) Abstract The effects of the programs including violence on Televisions on children and adolescents have been investigate by a lot of scientists for so long, and various data and results have been announced. Physcological, Sociological and Communicational aspects of the subjects have been argued in detail. There have been same periodical different effects on adults, but the effects on children and adolescents have been accepted to keep on during all their lives. As the consequence of the developments in cinema and T.V. technology, the number of the violence including films has increased and with the use of animation and 3 D characters, as different market has been created. The content and the subject in violent films have been adapted into the technological developments and heroes from space and virtual characters have began to make main themes. In almost all of the programmes completed on the violent content on T.V. so far, the dose of the violence in programmes has been detected to increase along with the increasing level of the commercials on T.V. From the completed studies, it has clearly been provided that children up to a certain age and adolescents are being affected by the concept of violence and advertisents broadcast between these programs, much as the violence on T.V. is not quite obvious to lead to negative effects on human beings. This study will focus on both the effects of the programmes including the violence that increases more intensively on T.V on the young and on how much they are being affected by the advertisements being broadcast between these programmes. In the first part of the study some examples from the hypotetical studies about the effect of the violence on T.V., have been presented. In the second part, in the application part of the study, a field study on the remembered level of the advertisements given between the violence-including programmes has been administered.

2 Özet Televizyon yayınları içinde şiddete yönelik programların çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri yıllar boyu pek çok araştırmacı tarafından incelenmiş çeşitli veriler ve sonuçlar ortaya konmuştur. Konunun psikolojik, sosyolojik ve iletişim boyutları her yönüyle tartışılmıştır. Yetişkinler üzerindeki etkileri dönemsel farklılıklar göstermiş, fakat çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin bütün yaşamları boyunca devam ettiği araştırmacılar tarafından kabul edilmiştir. Sinema televizyon teknolojisindeki gelişmeler sonunda şiddete yönelik filmlerin sayısı artmış animasyon ve üç boyutlu (3D Studio) karakterlerin kullanımıyla ayrı bir Pazar haline gelmiştir. Şiddet filmlerinde içerik ve konu zamanla teknolojiye uymuş uzay kahramanları, sanal karakterler konuları oluşturmaya başlamıştır. Televizyondaki şiddet içeriği konusunda günümüze kadar yapılan araştırmaların hemen hepsinde programlardaki şiddet dozunun televizyondaki tecimsel yayıncılığın oranının yükselmesine paralel olarak arttığı görülmüştür. Yapılan araştırmalarda; televizyondaki şiddet unsurunun kişiler üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı varsayımı çok net olmamakla birlikte, belli bir yaşa kadar çocukları ve gençleri etkilediği, bu programların arasında yayınlanan reklamlarında algılanma düzeyi üstünde etkisi olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışma gittikçe daha yoğun bir şekilde artan şiddet unsuru içeren programların gençler üzerindeki etkilerinin yanında, bu görüntüler arasında yayınlanan reklam kuşaklarından ne derecede etkilenildiği konusunda yapılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde şiddet ve televizyondaki şiddetin etkileri konusunda yapılan kuramsal çalışmalardan örnekler verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde uygulama kısmında şiddet içeren programlar arasındaki reklamların hatırlanma düzeyi ile ilgili bir alan araştırması yapılmıştır. Bu veriler sonuç ve öneriler kısmında yorumlanmıştır. 112

3 ŞİDDET UNSURU İÇEREN PROGRAMLARDA YAYINLANAN REKLAMLARIN HATIRLANMA DÜZEYİ Giriş Günümüzde televizyonların hemen hepsi 24 saat yayın yapmakta ve İzleyiciler digital uydu alıcılarıyla ve gerekli dekoderlerle binlerce kanalı seyredebilme durumundadırlar. Bugün bireyler, adeta bir görüntü bombardımanına maruz bırakılmaktadırlar. Dört yaşından itibaren günde ortalama 5 saat televizyon seyreden bir çocuk 18 yaşına gelene kadar, yılda saat, 14 yılda ise saat televizyon izleme durumunda kalmaktadır ki bu da gün eder, bu süre üç yıla yakındır. Yine aynı çocuğun 7 yaşından itibaren günde 6 saat okulda eğitim aldığını düşünülürse, bu rakam haftada 30, ayda 120 ve yılda saat yapacaktır. Bu çocuk, 18 yaşına gelene kadar 11 yılda saat okulda eğitim alabilecektir. Okulda geçen zaman dilimi neredeyse televizyon karşısında geçirdiği zamanın %45 i oranındadır. Günümüzde kişilerin televizyon karşısında geçirdiği süre, okuldan, ailesinden ve kişinin kendine ayırdığı zamandan çok daha fazla yer işgal etmektedir. Televizyondaki şiddetin izleyiciler üzerindeki etkileri konusunda oldukça fazla araştırma yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir. Yapılan son tahminlere göre ABD de bir çocuk ilkokulu bitirinceye kadar televizyon ve sinemada yaklaşık kişinin öldürülmesini seyretmektedir. ABD de son otuz senedir özellikle büyük şehirlerde saldırı ve öldürme olaylarının önemli oranda arttığı gözlenmiştir. Ancak, aynı dizilerin ve filmlerin gösterildiği İngiltere, Japonya, ve Almanya nın büyük şehirlerinde şiddet olaylarının artmadığı istatistiksel olarak sabittir. Buna karşılık, Afrika nın henüz televizyon girmemiş pek çok bölgesinde şiddet olaylarının arttığı yapılan araştırmalarda ortaya konmuştur. Toplumda görülen şiddet olaylarının, televizyon ve sinemada artan şiddet sahneleriyle bir ilişkisi olmadığını, Amerikan toplumunun en tutucu düşünür ve yazarlarından biri olana William F. Buckley, Jr. Mart 1994 tarihinde yayımlanan bir araştırmasında kabul etmektedir (Erten- Ardalı, 1996: ). Televizyonun kişilerin üstündeki etkisi her geçen gün daha çok artmakta, özellikle ona karşı bilinçsiz, savunmasız kişileri-çocukları daha çok etkilemektedir. Etkilenme daha çok şiddet unsuru, cinsellik ve zararlı alışkanlık sunan görüntülerle gerçekleşmektedir. Bu çalışma gittikçe daha yoğun bir şekilde artan televizyondaki şiddet unsuru içeren programların gençler üzerindeki etkilerinin yanında ve bu görüntülerin arasında yayınlanan reklam kuşaklarından ne ölçüde etkilendiği konusunda olacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde şiddet ve televizyondaki şiddetin etkileri konusunda yapılan kuramsal çalışmalardan örnekler verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde uygulama kısmında şiddet içeren programlar arasındaki reklamların hatırlanma düzeyi ile ilgili bir alan araştırması yapılmıştır. 1. TELEVİZYONDA ŞİDDET Çalışmanın amacı şiddet ve bunun reklamlara etkisi olduğu için öncellikle şiddet kavramı hakkında yapılan tanımlardan bazı örnekler aktaralım. Şiddet: güç gösterisinde bulunmak, güç derecesi sertlik, aşırılık, sıkılık ve müsadesizlik olarak tanımlanmaktadır. Şiddet, bir gücün, bir kişinin sorumsuzca karşı tarafın çıkarlarını hiçe sayarak, onurunu hesaba katmadan kullanılması olarak da belirtilmektedir. 113

4 Şiddet günümüzde kitleleri tehdit eden ve doğrudan etkileyen bir özelliğe kavuşmuştur. Kitlesel yönü ve bireysel yönü ile şiddet, kamuya açık ve temsil edilir bir hale geldi. Medyaya yansıyan haliyle şiddet anlık değil, sürekliliği olan ve hayatın bir parçası olan şiddettir. Şiddet günümüzde sıradan bir olay haline gelmiştir. Direksiyonu başında can çekişen insanın, ölüme yakın her saniyesini göstermesi, başarı telakki edilmiş bir habercilik anlayışıyla, bir ölümün mahremiyetini ifşa etmekle gurur duyan medya ile karşı karşıya bulunuyoruz.(sözen, 1996: ). Şiddet kavramı üzerinde herkesin tam anlaştığını söylemek mümkün değildir. Şiddetle ilgili söylenmiş evrensel bir söz, belirlenmiş evrensel bir bilgi yoktur. Her toplumun kendine özgü şiddet sorunları vardır (Michaud, 1991:16). Şiddetin çok geniş bir toplumsal edim yelpazesinde kullanılmasının nedeni, onun değişik biçimlerde ortaya çıkmasından kaynaklanır. Bu nedenle küçültücü, gülünç duruma düşürücü, ruhsal açıdan zedeleyici (Riches, 1989:35-36) örtük ve dolaylı eylemler de şiddet kapsamındadır. Dar anlamda şiddet, ölçülebilir ve tartışma götürmez tek şiddet fiziksel şiddettir. Fiziksel şiddet kişilere dolaysızca zarar verir; üç özelliği vardır: Acımasız, dışsal ve acı vericidir. Maddi güç kullanımıyla tanımlanır. Sosyolog Robin Williams ın kategorileri de hemen hemen aynıdır. Şiddetin en açık örnekleri fiziksel hasara neden olan kasti, pasif olmaktan ziyade aktif, sonuçları açısından dolaysız olanlardır (Schlesinger, 1994:33). Doğası gereği araçsal olan şiddet, bir amaca yönelik olarak hem aracının, hem de dolayısıyla kendini meşrulaştırma ihtiyacı hisseder. Temelde meşru olmayan bir şey, bir edim, bir kavram, başka hiçbir şeyin dayanağı olamaz (Arendt, 1997: 57). Şiddet: bedene zor kullanma, bedensel zedelenmeye neden olma, kişisel özgürlüğü zor yoluyla kısıtlama, bozma ya da uymama, rahatça gelişmesini ya da tamamlanmasına engellemek üzere bazı doğal süreçlere, alışkanlıklara, vb. yersiz kısıtlamalar getirme, anlamın çarpıtılması, büyük güç, sertlik ya da haşinlik, kişisel duygularda sertlik ve tutkulu davranışlara ya da dile başvurma gibi tanımlar Oxford English Dictionary nin tanımları arasında geçmektedir (Hobart, 1996:52). Şiddet (Violence-Violare): İnsanlarda şiddet kullanma, kanuna uymamak, kişiye zarar vermek, hakaret etmek, onurunu kırmak, sükunet ve huzura son vermek; birinin hakkını çiğnemek hırpalamak, incitmek, canını acıtmak için zor kullanmak; yıkıcı aşırı davranışlarda bulunmak, aşırı derecede öfke ifade etmek şekillerinde kendini gösteren davranışlardır (Erten-Ardalı, 1996:143). 1.1 Televizyonda Şiddet Üzerine Yapılan Araştırmalar Televizyonun şiddet etkisini destekleme yönünde bir çok araştırma yapılmıştır. ABD de FBI suç raporlarına dayanan toplumsal suç indeksi ile her yıl televizyondan kaynaklanan şiddet seviyesi arasındaki bağları incelenmektedir (How,1997:91). USA Today Gazetesi tarafından yapılan bir araştırmada, televizyon ve sinema filmlerinde en fazla rahatsızlık duyulan unsurların şiddet, seks ve dil üzerinde yoğunlaştığı ortaya çıkmıştır (Rigel, 1995:157). Televizyondaki şiddetin polisiye ve gerilim dizilerinde, sinema filmlerinde, çizgi filmlerinde ve hemen hemen bütün program türlerinde yer aldığı görülmektedir. Şiddetin televizyon programlarında gösterim şekilleri de çok çeşitlidir. Örneğin, cinayet, kavga, savaş, bombalama, adam öldürme, cinsellik, kötü alışkanlıklar ve küfür gibi (Öngören, 1994:57). 114

5 Toplumbilimciler arasında televizyondaki şiddetin bazı izleyiciler üzerinde gerçek yaşamdaki saldırganlık eğilimi artırdığı yönünde bir fikir birliği bulunmaktadır. Hatta bunun özellikle çocuklar üzerinde gerçek bir tehlike oluşturabilecek düzeye ulaşabileceğini öne sürenler bile vardır. Örneğin, Aronson, televizyonda şiddetin potansiyel olarak özellikle çocuklar için bir davranış modeli işlevi görmesi anlamında bir tehlike olduğunu gösteren araştırmalar ortaya koymaktadır (1995) demektedir (Mutlu, 1999: 124). İsveç te televizyon ve çocuk ilişkilerine yönelik olarak yapılan bir araştırma, fazla izlenmesi halinde televizyonun ve çocuklar üzerindeki etkilerini şöyle sıralamaktadır: gerçeklerden kopar, pasif olur, yalnızlığa itilir, bağımlı bir yapı oluşur, saldırganlaşır, sıradanlaşır, özellikle resim ve konuşmada ifade sıkıntısı çeker, yaratıcılığın yerini taklit alır (Milliyet, ). 13 yaşına gelene kadar televizyonun verileri çocuğun zekasının gelişmesinde yardımcı olduğu görülmektedir. Ancak 13 yaş sonrasında zekayı olumsuz etkilemektedir. Bu yaşa kadar hızlı bir öğrenmeye katkısı olan televizyon kendini tekrara girdiği andan itibaren çocuğun zeka gelişimini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca çocukların televizyon programlarından aldığı tat, cinsiyet ve zekaya göre de değişmektedir. Çocukların televizyonu fantezi, eğlence ve eğitim maksadıyla kullandıkları tespit edilmiştir (Rigel, 1996:585). Washington Üniversitesi öğretim üyesi Brandon Centerwall yaptığı bir araştırmada, 1950 lerin ortalarında ABD de televizyon cihazları pahalı olduğu için siyahların yaklaşık 5 sene sonra televizyon sahibi olabildiklerini ortaya koyuyordu yılında birden beyazların işlediği cinayet oranlarında bir artış gözleniyor. Aradan 5 yıl geçtikten sonra da bu kez siyahların cinayet grafiği yükselmeye başlıyor. Güney Afrika da televizyonun gelmesiyle birlikte takip eden 10 yılda cinayetlerde %130 luk bir artış gözleniyor. Ayrıca 1950 ve 1970 yılları arasında ABD de televizyon sayısıyla artan cinayet sayısı arasında bir paralellik görülmüştür (Dündar, 1996: 386). Televizyon ve filmlerdeki şiddetin seyirciyi etkilemesi konusunda Cumstock olayı dört unsurda ele almaktadır. Bunlar; etki bağlantısı, ekrandaki şiddetin ödüllendirilip ya da cezalandırılmasına yaklaşım, ikincisi ekrandaki şiddetin bir haklılık ya da her hangi bir önem gereksinimine sahip olup olmadığı, yani normallik ölçüleri içinde kalıp kalmadığı, üçüncüsü ekrandaki şiddeti izleyen seyircilerin sosyal yaşamlarındaki içerikle benzerlikler içermesi şiddete geçerli ve yerinde bir boyut kazandırabilir. Cumstock ve Paik göre (1991) dördüncüsü, şiddetin etkisi konusunda insanları engelleyici ya da uyandırıcı faktörlerin önceden hazırlanması önerilmektedir. Televizyon ya da filmdeki şiddet, ve onun etkileriyle ilgili olayları analiz etmek için deneysel bir biçimde kullanılabilir (Murray, 2001: 5). Televizyondaki şiddeti izleyen çocuğun saldırganlığını artırıp arttırmadığı inceleyen araştırmaların en popülerini psikolog Albert Bandura ve arkadaşlarınca 1961 yılında yapılmıştır. Yetişkin bir kişiyi saldırgan davranışlarda bulunurken izleyen çocukların, bu bireyi izlemeden oyuncakları oynayan çocuklara göre oyuncaklara karşı daha saldırgan oldukları görülmüştür. Yetişkin bir kişiyi taklit süreci içinde olan çocukların daha fazla saldırgan oldukları görülmekteydi (Rigel, 1996:587). Slywester, televizyon ve diğer kitle iletişim araçlarının gençlerin duygularına yönelik, ki daha çok heyecanlandırıcı yönden dikkatlerini çekmek için sık sık cinsellik ve şiddet unsurlarını programlarında kullandıklarını belirtiyor. Genç insanlar çocukluklarından itibaren (televizyonla başlayan ilk ilişkilerinden beri) çok ağır dozlarda binlerce televizyondaki şiddet ve cinsellik unsuruyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Slywester, Kitle iletişim araçları genelde seksi olanı veya olmayanı ve güçlü ya da barışçı olmayanı gösterme eğilimindedirler demektedir (Slywester,2001: 3). Medyanın şiddet etkisine maruz kalma konusundaki önemli bulguların özetleri aşağıdadır. 115

6 Yakın (Şimdiki) Etkiler 1. Medyada gösterilen sertliğe maruz kalma, bu tür içeriklerin sonra da gelmesine, seyircilerin saldırganlığına engel olmamaya yol açabilir. 2. Acil engel olmama tesiri seyircilerin, (seyirci özellikleri, durumları, karakterlerinin resmedilmesi ve durumla ilgili düzenler) demografik özelliklerinden etkilenmektedir. 3. Medyadaki şiddete maruz kalma korkutucu etkilere yol açabilir. 4. Acil bir korku etkisi seyirciler ve gösterilenler hakkında anahtar faktörler tarafından etkilenmiştir. 5. Medyadaki şiddete maruz kalma uyuşturulma (duyarsızlaştırılma) etkisine yol açabilir. 6. Acil bir uyuşturulma etkisi, seyirciler ve görüntüler hakkında anahtar faktörler tarafından etkilenmiştir. Uzun Dönemdeki Etkileri 7. Medyanın şiddetine maruz kalma uzun dönemde, bir kişinin yaşamındaki saldırganlıkla ilişkilidir. 8. Medya şiddeti, toplumda sonradan meydana gelen şiddetle de bağlantılıdır. 9. Uzun zaman çok miktarda abartılmış şiddet gösterilerine maruz kalan insanların, gelecekte de (şiddet gösterimleriyle) zulme uğrama ihtimalleri yüksek olacaktır. 10. İnsanların, uzun zaman çok fazla şiddet gösterimlerine maruz kalması, gelecekte de şiddetin kabul edilir olmasını getirecektir (Potter, 1999: 26). Sosyal bilimciler, dünyada televizyondaki şiddet içeriğinin analiziyle ilgili 60 dan fazla sınıflandırma yapmışlardır. Bu içerik analizleri ilk televizyon yayınının başladığı günden, bugüne kadar devam etmektedir. Özellikle 1980 den beri sayısı artmıştır. Yapılan çalışmalarda, üç içerik analiz projesi göze çarpmaktadır. Onların ölçüsü ve etkisiyle (şiddet) tabiatının çığırını açtıkları için. Birincisi, George Gerbner ve onun Pennsylvania Üniversitesinden meslektaşları tarafından yapılan, şiddetin fiziksel içerik analiz dizisiydi. Bu çalışma önemliydi, çünkü 1967 yılında başladığından beri 22 yıldır, her yıl aynı metod kullanılmıştı. İkincisi, Bradley Greenberg ve onun meslektaşları, 1970 lerin ortalarından beri televizyon programlarının üç yıllık bir analizini toplamışlardı. Bu çalışma önemliydi, çünkü o, antisosyal aktivitelerin diğer türleri ve sözlü saldırganlığın yer aldığı fiziksel şiddetin sınanmasıyla da genişletilmişti. Üçüncü ise, National Television Violence Study (NTVS) ulusal televizyon şiddet çalışmalara, Ulusal kablo televizyon birliği tarafından 3 yıl için fon sağlanmıştı. Yine fiziksel şiddete dar bir şekilde odaklanmasına rağmen, o analiz üç seviyede daraltılmıştı: büyük seviye (bütün program), orta seviye (sahne, çekim), ve küçük seviye (şiddet hareketi). Bu çalışma herhangi bir televizyonun içerik analizlerinin iyi bir örneği olmuştur (Potter, 1999:43). Televizyonun kitlelere verdiği mesajları kültürel ve sosyal çevrenin etkisi içerisinde incelemiştir. Gerbner e göre televizyonun ilettiği mesajın tam olarak anlaşılabilmesi için içerdiği dört özellik ayrı ayrı incelenmelidir: Ekrana Yansıyanlar: programların içeriği nedir? Hangi öğeler ne kadar ve hangi sıklıkla izleyicilere sunulmaktadır? Öncelikler: bu öğelerin hangileri daha önemlidir, hangileri öncelik taşımaktadır, bunların arasında hangileri merkezi niteliklere sahiptir? Değerler: izleyicilere kültürel sistem içerisindeki hangi değerler geçerli olarak sunulmaktadır? 116

7 İlişkiler: programların içeriği bakımından hangi öğeler kültürel değerlerle ilişkilidir ve sonuç olarak verilen mesajın yapısal manası nedir? (Gerbner, 1970: Akt: Turam, 1996:400). Prof. Dr. George Gerbner, 1969 Yılı sonlarında bir hafta süreyle Televizyonların primetime larını izledi. Sonuçta bu zaman dilimindeki her on programın 8 inde şiddet portresi vardı. En çarpıcı olanı da en fazla şiddet içeren saatlerin çocukların televizyon başında olduğu saatlere rastlamasıydı. Ekranda sergilenen şiddet, sıklıkla aile bağlarından uzak ereklerce gerçekleştiriliyordu. Başrol oyuncularının dörtte üçü erkekti. Özellikleri ise Amerikalı, orta ve üst sınıfa dahil yaş grubunda ve bekar olmalarıydı. Öldürme şekilleri ise yabancılar arasında çok az birbirini tanıyanlar arasında gerçekleşiyordu. Ancak gerçek yaşamda cinayetlerin çoğu aile üyeleri ya da birbirini iyi tanıyanlarca gerçekleştiriliyordu. Araştırmanın sonucunda; televizyonda şiddet çok sık ama gerçekçi olmayan bir biçimde gösteriliyordu (Rigel, 1996:586). Potter e göre televizyondaki şiddetin varlığı aşağıdaki gibi açıklanmaktadır; Televizyon Dünyasındaki Şiddetin Varlığı 1. Şiddetin hüküm sürmesi yaygındır, 2. Program türleri karşısında şiddet alışkanlığının hüküm sürmesi, 3. Şiddetin oranları yüksektir, 4. Farklı program tipleri karşısında şiddetin oranı alçalıp yükselmektedir, 5. Sözlü şiddetin oranları fiziksel şiddetten daha yüksektir, 6. Bir süre olarak, televizyon programlarında zamanın sadece küçük bir yüzdesinde şiddet görünür, 7. Şiddet türlerine ait oranların büyükten küçüğe yön değiştirmesi, 8. Şiddet suçları, gerçek yaşamdan çok daha sık televizyondadır (Potter, 1999: 46). 1.2 Reklamlarda Şiddet 1981 de, Amerikan televizyonlarında yapılan bir araştırmada birçok çocuğun yakın plandan gösterilen çikolataların uzaktan gösterilen benzerlerinden büyük olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır (Davies, 1989:19). İngiltere Bağımsız Televizyon Kuruluşu (IBA) reklam şartnamesinde, oyuncak reklamlarında oyuncakların büyüklüklerinin çocuklar tarafından doğru algılanabilmesi için ekranda tanınmış bir nesnenin de bulunmasını şart koşmaktadır. En çok kullanılan referans küçük bir çocuğun elleridir (Turam, 1996:393).Şiddet fiziksel ve gerçek olabildiği gibi, keyfi de olabilir ve en beklenmedik anda, bireyin karşısına davetsiz bir misafir gibi fütursuzca çıkabilir. Şiddet televizyon reklamlarını araç, televizyon reklamları da şiddeti araç olarak kullanıp, amaçları akla uydurmaya çalışırlar. Ancak araç amaca ulaşmakta etkin olabildiği ölçüde akla uygundur (Büker, Kıran, 1999: 21). Esenlikli bir ortamda (reklamda) durup dururken bireyin karşısına çıkan şiddet öğesi, etkileyici, büyüleyici, çekici ya da itici olabilmektedir. Bu son durumda başkalarını düşünmek ten, rasyonellikten söz etmenin olanağı yoktur. Şiddet türleri arasında gerçek fiziksel şiddetin yanında simgesel şiddet vardır. Şiddet toplumlara, kültürlere göre biçimlenmekte ve değişmektedir (Büker, Kıran, 1999: 22). Reklamcıların meşru şiddet ile yasal şiddet arasında bir ayrım yapmadıkları düşünülemez. Birincisi toplumsal uzlaşıma dayanır, oysa yasal şiddet in mutlaka meşru olması gerekmez. Toplumsal bir düzenin kurulması ve sürdürülmesiyle ilgili olan yasal şiddet in karşıtı yasa dışı şiddet, toplumsal hukukun ihlal edilmesi ihtimalini içerir (Copet-Rougier, 1989: 70 Akt: Büker, Kıran, 1999:25). Toplumsal bir uzlaşmaya dayanmayan bir mesaj toplumu istendiği gibi etkileyemeyeceği, hatta ters tepki doğurabileceği için reklamcıların sıklıkla başvurduğu bir araç değildir (Büker, Kıran, 1999:25). 117

8 Şiddet, bizde uyandırdığı tüm olumsuz duygulara rağmen, bizi çeken bir özelliğe sahiptir; çünkü bizim güçlü ve güç kavramı ile özdeşleşmemizi sağlar (Psychologie Heute:6 Akt: Büker-Kıran, 1999: 50). Reklam metinlerinde güç güçlü sözcükleri ya da bunların eşanlamlıları çok kullanılmaktadır. Televizyon reklamının sunduğu şiddet, sadece gerçeklikteki şiddetin simgesel bir uzantısı olarak, esenlikli, olumlu bir evrende oldukça örtülü bir biçimde karşımıza çıkar. Zaten yanıltıcı olan da budur. Reklamlar biçimsel olarak, düzdeğişmeceli özellikleriyle gerçek dünyanın sadece bir bölümünü sunarlar (banyonun, salonun, sokağın bir bölümü gibi). Böylece tüketici izleyici, gerçek dünyanın tümünü algıladığını sanır. Reklam olumlu bir dünyanın parçası olduğu için, gerçek dünyanın tümü bize olumluymuş gibi gösterilir; şiddet bile böylece olumlu, meşru bir özellik kazanır. Oysa gerçek dünya ne tümüyle olumlu ne de olumsuzdur. Ama reklamcı bu dünyanın olumlu tarafını (kimi zaman biraz da abartarak) görüntüyle biçimlendirir, olumsuz tarafını da (şiddeti de) örter, hafifletir ya da estetize eder (Büker- Kıran, 1999:54). 1.3 Şiddetin Televizyon Reklamlarına Etkisi Amerika Birleşik Devletlerde ve Avrupa da uzun süredir yapılan çalışmalarda, araştırmacılar, örneğin televizyon reklamlarının tüm etkisinin program türleri içindeki şiddet unsuruyla kirletebileceğini göstermişlerdir (Kennedy, 1997; Soldow and Principe, 1981; Gunter v.d, 1997). Reklamların etkinliğiyle ilgili bazı bulgular, duygusallık ve bilgilendiricilik içeriğine sahip reklam mesajlarının kısmen alınma işlevidir (Thorson and Reeves, 1985; Schumann and Thorson, 1990). Dahası son zamanlarda, Broach vd. (1995) televizyon reklamlarına, sevilen (popüler) programlardan daha sonra yayınlandığı zaman daha iyi sonuç verildiği saptanmıştır. Benzer şekilde Mundorf v.d. (1991) de neticelenen çalışmaları, endişelendirici olayların, televizyon reklamlarının kalıcılığını önemli derecede azalttığını ortaya koymuştur (Shen, 2001: 382). Son olarak, Amerika daki TV programların 8000 saatinin içerik analizinde, şiddet içeren programların %60 a kadar ulaştığı ortaya çıkmıştır (Ulusal Televizyon Şiddet Çalışması 1998). Şiddetin yaygınlığı, bazı reklamcıları, şiddet karşıtı reklamcılığı benimsemesini hızlandırmıştır (Freedman, 1996). Eleştirmenler, reklamcılığı ve medya endüstrilerini şiddet ortamının sorumlusu olmakla ve yüksek rating (izlenme oranı) yapmak için yayın şebekelerinde şiddet unsurunu kullanmakla ve bu nedenle reklam gelirlerini artırmakla suçlamışlardır (Colford, 1993; Weir, 1993). Fakat şiddet yoluyla yüksek izlenme oranına yol açmak daha fazla etkili reklamcılık anlamına gelir mi? Reklam mesajlarının sürecini kaliteye dönüştürmek izlenme oranları miktarından mı olur? (Shen, 2001: 382). Amerika da Mundorf vd., tarafından yapılan araştırmalarda (1991) duygusal bir şekilde endişelendiren hikayelerin, peşinden yayınlanan reklamlardaki bilgilerin alınmasında önemli ölçüde azalma bulunmuştur. Aynı şekilde, Broach vd. (1995), kısa vadede, yüksek memnuniyetlik sunan programların içindeki reklamlara, düşük ilgi uyandıran hoşlanılmayan programlara göre izleyicilerin daha olumlu tepki verdiğini sonuçlar göstermiştir. Sırasıyla, yüksek ilgi uyandırmayan hoşlanılmayan programların içindeki reklamlar için izleyici ilgisi düşük olabilmektedir (Broach vd., 1995). Saldow ve Principe (1981) programlara olan ilgi seviyesinin reklamların etkinliğini önemli ölçüde etkilediğini bulmuşlardır. Bu iki yazara göre, hem hafıza hem de satın alma amacı, televizyon programlarının yüksek ilgi seviyeleri tarafından olumsuz yönde etkilenmektedir (Shen, 2001: 382). Televizyondaki şiddet ve reklam mesajlarının izleyiciler üzerindeki sonradan etkisi, bu konuda ciddi çalışmaların konusunu oluşturmuştur. Prasad ve Smith (1994) şiddet programlarındaki çocukların etkisiyle, reklama olan tepki konusunda çalışmışlardır. Test 118

9 edilen reklamı izleyen seyircilerin, yüksek dozda şiddet içeren program bölümlerini izlemeleriyle, reklam metninin daha az hatırlandığı görülmüştür. Prasad ve Smith i (1994) izleyen diğer araştırmacılarda, televizyondaki şiddetin reklam mesajlarının hatırlanmasını önemli ölçüde olumsuz yönde etkilediğini bulmuşlardır (Bushman, 1998; Shen and Prisen, 1999). Bushmann (1998), bir örnek, şiddet içeren filmlere ve şiddet içermeyen film klipleri arasına konan reklamlar, katılımcılara (izleyicilere) gösterilmiştir. Bushmann televizyondaki şiddetin, reklam mesajlarının hatırlanmasını etkilediğini görmüştür. Benzer şekilde Pavelchak vd.(1998) e göre, şiddet barındıran programları izleyen kişilerin, sonra yayınlanan reklamları hatırlanmalarında azalmaya neden olduğunu bulmuşlardır. Bu tespit Mundorf vd. (1991) tarafından da desteklenmiştir, Mundorf un çalışmalarından, endişelendirici bir haber öyküsünden sonra yayınlanan reklamlardan elde edilen kazançsal bilginin, etkileyici, tarafsız bir şekilde kurgulanmış ve incitmeyen, tarafsız bir haberden sonra aynı reklamlardan elde edilen bilgiden, dikkat çekici bir şekilde daha yoksul daha zayıf olduğunu tespit etmiştir. Heyecan transferinin sonucunda tutum değişikliği meydana getirebilir. Mattes ve Canter (1982) çalışmalarında katılan kişilere, ya uyanık (canlı) ya da uyandırıcı (hareketli) olmayan filmdeki bir miktar reklamın ara verilen çeşitli zamanlarda izlemelerini istemiştir. Yazarlar; seyircilerin, yüksek tempolu canlı filmlerden sonraki, reklamlardaki hoşlanma oranının, uyandırıcı olmayan film bölümlerinden sonra yayınlanan reklamlardan daha yüksek olduğunu bulmuşlardır (Shen, 2001: 382). Yapılan analizlerden, şiddet unsurunun bilinen markalara tepkiler üzerinde önemli bir etkisi olduğu açıkça görülmektedir. Ancak, şiddet unsuru bilinmeyen markalara tepkiler üzerinde sınırlı bir etkiye sahipti. Şiddet unsuru etkisinin, bilinmeyen markalardan ziyade, bilinen markalar için daha çok söylendiği görülmektedir. Çalışma ayrıca, şiddet unsuru etkisinin marka bilinirliğiyle azaltıldığına dair güçlü bir kanıtta buldu. Şiddet unsuru içeren programlar bilinmeyen markalardan daha çok bilinen markaları etkilemiştir (Shen, 2001: 382). Özellikle, şiddet içeren programlardaki reklamlar için, reklamın kalıcılığı puanları, şiddet olmayan programlardaki reklamlardan önemli ölçüde daha düşüktür. Şiddet, reklam mesajlarının kişilerin hafızasında kalmasını önemli ölçüde zayıflatmıştır. Ayrıca, marka tutumu şiddet tarafından önemli ölçüde etkilenmiştir. Kişilerin markaya yönelik tavırları şiddet unsuru içeren programlarda, şiddet içermeyen programlara göre daha düşüktü. Bu bulgular, televizyonundaki şiddet unsuru üzerine yapılmış benzer çalışmaların sonuçlarıyla bir benzerlik (tutarlılık) göstermiştir. Program içeriklerinin, ürünün hafifletici etkisinin ya da kullanıcı-ilişkili değişkenlerin önemini ortaya koydu. Reklamcılar ve medya satın almacılarının, medya düzenlemeleri ve satın alımlarında şiddetin etkisini ciddi bir şekilde hesaba katmalıdır. Geçen yıllarda, televizyonda şiddetin yükselişi verildi ve bu özellikle önemli şiddet unsuru içeren programların varlığı, sadece tüketiciler arasında güçlü bir tepkiye yol açmaz, aynı zamanda mesaj etkinliğini de tehlikeye atmaktadır(shen, 2001: 382). II. ŞİDDET VE REKLAM ANKETİ BULGULARI-SONUÇ VE ÖNERİLER Bu çalışma Selçuk Üniversitesi nde öğrenim gören öğrencilerin şiddet içeren görüntülerden hoşlanıp hoşlanmadıkları (seyredip, seyretmedikleri) ve bu içerikteki filmlerin arasında yayınlanan reklamların hatırlanma etkilerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında şiddet unsuru taşıyan bir sinema filminin ortasına çeşitli reklamlar yerleştirilmiş ve daha sonra filmin izlenmesi tamamlanmıştır. Reklamlar bu kez şiddet unsuru içermeyen bir filmin içine yerleştirilmiş ve böylece iki ayrı film türünün içindeki reklamların hatırlanma oranları ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada öğrencilere anket tekniği uygulanmıştır. Anket soruları televizyon program türlerini seyretme 119

10 alışkanlıkları ve izlettirilen reklamların hatırlanma düzeyleriyle ilgili tutulmuştur. Deneklere 15 soru sorulmuştur. Filmler yaklaşık 2 saat civarında olduğu için ilk gösterilen filmdeki reklamların hatırlanmadan olumsuz etkilenmemesi için anket hemen yapılmıştır. İkinci gösterilen filmden sonrada aynı sorulardan oluşan anket uygulaması yapılmıştır. Anket toplam 120 öğrenci üzerinde uygulanmış olup 90 tanesi değerlendirmeye tabii tutulmuştur. Anket yapılan deneklerin 62 tanesi erkek, 28 tanesi de kız öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması arasındadır. Günde ortalama 2-4 saat arası televizyon izlenmektedir. En çok izlenen program türleri arasında sırasıyla: yerli diziler, müzik eğlence programları, haber programları (spor dahil), sinema filmleri ve yarışma programları gelmektedir. Gençler televizyon olmadığı zamanlardaki duygu durumlarını çoğunlukla canım sıkılır diye ifade etmişlerdir. Denekler televizyondaki şiddet içerikli programları ve mizah unsuru bulunan programları büyük oranda izlemektedirler. Şiddet içeren televizyon programları içinde en çok dizi filmleri, sinema filmleri ve haber içerikli programlar seyredilmektedir. Çalışmanın uygulama bölümünden çıkan sonuçlardan şiddet içeren televizyon programları arasındaki reklamların hatırlanma düzeyi, diğer program türleri arasında yayınlanan reklamlardan daha düşük çıkmıştır. Ayrıca şiddet içeren filmin arasına yerleştirilen reklam kuşağının algılanma düzeyi de fazla yüksek çıkmamıştır. Görsel ve işitsel etkinliği nedeniyle sinema ve televizyon şiddet unsurunu en sık kullanan araçlar arasındadır. Ülkemizde doksanlı yıllardan itibaren özel televizyonların sayısının artmasıyla şiddete yönelik programların sayısında ve bu programlar arasındaki reklam kuşaklarının oranında da büyük artışlar olmuştur. Uzak Doğu ve Amerikan kökenli şiddet filmleri televizyon ekranlarını doldurmuş gençlerin dikkati bu yöne çekilmeye başlamıştır. Yeni nesilde zevkler ve eğlenceler çeşitlenmiş ve bayağılaşmıştır. Televizyon yayınları içinde şiddete yönelik programların çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri yıllar boyu pek çok araştırmacı tarafından incelenmiş, çeşitli veriler ve sonuçlar ortaya konmuştur. Konunun psikolojik, sosyolojik ve iletişim boyutları her yönüyle tartışılmıştır. Yetişkinler üzerindeki etkileri dönemsel farklılıklar göstermiş fakat çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin bütün yaşamları boyunca devam ettiği araştırmacılar tarafından kabul edilmiştir. Sinema televizyon teknolojisindeki gelişmeler sonunda şiddete yönelik filmlerin sayısı artmış animasyon ve üç boyutlu karakterlerin kullanımıyla ayrı bir pazar haline gelmiştir. Şiddet filmlerinde içerik ve konu zamanla teknolojiye uymuş, uzay kahramanları sanal karakterler konuları oluşturmaya başlamıştır. Televizyondaki şiddet içeriği konusunda günümüze kadar yapılan araştırmaların hemen hepsinde programlardaki şiddet dozunun televizyondaki ticarileşme oranının yükselmesine paralel olarak arttığı görülmüştür (Turam, 1996: 399). Yapılan araştırmalarından televizyondaki şiddet unsurunun kişiler üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı çok net olmamakla birlikte, şiddet unsurundan çocukların ve gençlerin daha çok bu programların arasında yayınlanan reklamların etkilendiği açıkça ortaya konmuştur. Sinema ve televizyonda gerçekleşen şiddetten en çok çocuklar ve gençler etkilenmektedir. Reklamlarda da şiddet unsuru bazen kullanılmakta ve bu şiddette özellikle kadınlara yönelik olmaktadır. Ayrıca reklamların neredeyse tamamında kadın daha çok cinsel bir nesne olarak kullanılmaktadır. 120

11 Araştırma bulgularının ışığında şiddet içeren programlar ve bunlar arasındaki reklamlarla ilgili bazı öneriler verilebilir: Şiddet içeren programlar gençlerin bilinçaltına yerleşerek kısa ve uzun vadeli zararlı etkiler bırakabilir. Bunun için şiddet içeren programların sayısı azaltılmalıdır. Çeşitli programlar içerisinde şiddet unsuru giderek artmakta bunlar gençler üzerinde sürekli etkiler bırakmaktadır. Bu tür programlara sıkı bir denetim getirilmesi şarttır. Televizyon kanalları şiddet içeren programlara ve reklam kuşaklarını yalnız yayına girene kadar değil, yayınlandıktan sonra da gençlerdeki etkilerini tespit denetimine girmelidirler. Gösterime girecek şiddet içeren programlar ve bunlar arasındaki reklam kuşakları net çizgilerle ayrılmalıdır. Gizli reklam ve çeşitli sponsorluk arayışlarına gidilmemelidir. RTÜK başka tür programlar üzerinde gösterdiği hassasiyeti şiddet içeren programlar ve reklam kuşakları konusunda da göstermelidir. Gençler üzerinde olumsuzluk teşkil edecek filmleri erken dönemde denetim altına almalıdır. Reklamların ise şiddet unsuru içeren programlardan daha olumsuz etkilendiği yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır. Şiddet unsuru içeren programların arasındaki reklamların; şiddet unsuru içermeyen programların içindeki reklamlara göre, marka bilinirliği, reklamın akılda kalması ve satın alma davranışı yönlerinden olumsuz olarak etkilendiğini göstermiştir. Reklamverenlerin, medya (satın almacılarının) planlamacılarının, yüksek reyting oranına sahip olsa bile, şiddet unsuru içeren programlardaki reklam kuşaklarını satın almamaları bu tür programların yayınlanmasını azaltabilecektir. Kaynakça ARENDT, Hannah (1997). Şiddet Üzerine, Çev: B. Peker, İletişim Yay., İstanbul. BÜKER, S, KIRAN A (1999). Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet, Alan Yay. İst. DÜNDAR, Can (1996). Televizyon ve Şiddet, s , Cogito S: 6-7 Kış-bahar 1996, Yapı Kredi Bankası Yay., İstanbul. ERTEN, Y.-ARDALI, C. (1996). Saldırganlık, Şiddet ve Terörün Psikososyol Yapıları, s , Cogito S: 6-7 Kış-bahar 1996, Yapı Kredi Bankası Yay., İstanbul. HOBART, M. (1996). Şiddet ve Susku: Bir Eylem Siyasasına Doğru s , Cogito S: 6-7 Kış-bahar 1996, Yapı Kredi Bankası Yay., İstanbul. HOW, Jam, (1997), Television And Children, New University Publication, London. MICHAUD, Y (1991). Şiddet, çev: C. Muhtaroğlu, İletişim Yay., İstanbul. MURRAY, P. John (2001), Impact of Televised Violence Kansas State University, MUTLU, Erol (1999). Televizyon ve Toplum, TRT Yay., Ankara. ÖNGÖREN, Mahmut Tali, (1994) Bu Ne Şiddet, Kitle Yayınları, İstanbul. POTTER, W. James (1999). On Media Violence, Sage Publications, Inc. U.S.A. RICHES, D (1989). Şiddet Olgusu, çev: D. Hattatoğlu, Antropolojik Açıdan Şiddet, Ayrıntı Yay., İstanbul. RİGEL, Nurdoğan (1995), Haber, Çocuk ve Şiddet, Der Yayınları, İstanbul. RİGEL, Nurdoğan (1996). Haberin Gizli Tüketicisi Çocuk, s , Yeni Türkiye Dergisi Medya Özel Sayısı I. Eylül-Ekim 1996, Yıl 2, S. 11, Ankara. SCHLESINGER, P. (1994). Medya, Devlet ve Ulus, çev: Mehmet Küçük, Ayrıntı Yay., İstanbul. SHEN, Fyuan (2001). Effects of Violence and Brand Familiarity on Responses to Television Commercials s , International Journal Of Advertising, 2001, 20 (3). 121

12 SLYWESTER, Robert (2001), The Effects Of Electronic Media On A Developing Brain, University of Oregon. media.ankara.edu.tr/erdogan/tv.html. SÖZEN, Edibe (1996). Medyatik Hafıza, Timaş Yayınları, İstanbul. TURAM, Emir (1996). TV deki Şiddetin Çocuklara Etkileri Üzerine Farklı Bir Bakış, Cogito S: 6-7 Kış-bahar 1996, Yapı Kredi Bankası Yay., İstanbul. 122

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM ÇOCUK VE TÜKETİM Yapılan araştırmalar dünyadaki nüfus artışına bağlı olarak marka sayısında da artış olduğunu söylemektedir. Nüfusun farklı gruplara sahip olması ve çocukların da bu gruplar içerisinde

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI. Sevgili öğrenciler,

EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI. Sevgili öğrenciler, EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI Sevgili öğrenciler, Günümüz dünyasında teknoloji hızla ilerlemektedir. Dünya çeşitli teknolojik araçlar sayesinde küçülmekte ve bu sayede bilgiye ulaşmak

Detaylı

Melike SAYIL Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Melike SAYIL Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü TELEVİZYONUN ÇOCUK VE GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Melike SAYIL Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Bayan Horton bugün okula uğrayabilir misiniz? Televizyonun Çocuk ve Gençlerin Yaşamındaki Yeri Çocuklar

Detaylı

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır. Panel Nedir? Özellikleri Nelerdir? Nasıl Yapılır? Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafında n tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

Yeni Veriler, İnternet'teki Video Reklamların Üzerinde Düşünme, Tercih Edilirlik, Satın Alma Amacı ve Satışları Teşvik Ettiğini Gösteriyor

Yeni Veriler, İnternet'teki Video Reklamların Üzerinde Düşünme, Tercih Edilirlik, Satın Alma Amacı ve Satışları Teşvik Ettiğini Gösteriyor Yeni Veriler, İnternet'teki Video Reklamların Üzerinde Düşünme, Tercih Edilirlik, Satın Alma Amacı ve Satışları Teşvik Ettiğini Gösteriyor Yazan: Mike Giordano, Celie O Neil-Hart, Howard Blumenstein Yayınlanma

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

ÖZEL EFDAL ĠLKÖĞRETĠM OKULU REHBERLĠK BÜLTENĠ- ARALIK 2010

ÖZEL EFDAL ĠLKÖĞRETĠM OKULU REHBERLĠK BÜLTENĠ- ARALIK 2010 ÇOCUKLAR ĠÇĠN GÜVENLĠ TV VE ĠNTERNET Televizyon izlerken Babam haberde Annem yerli sinemada Dayım da polisiye dizilerde Evde herkesin susmasını isterler Dedemle ben de Balarısı Tombik i izlerken İsteriz

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrem Kahyaoğlu 2. Doğum Tarihi: 23/05/1986 3. Ünvanı: Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: e-posta: iremkahyaoglu@plato.edu.tr Tel: 533 669 37 95 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim

Detaylı

5224 SAYILI KANUNA GÖRE SİNEMA FİLMLERİNE DEVLET DESTEĞİ

5224 SAYILI KANUNA GÖRE SİNEMA FİLMLERİNE DEVLET DESTEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:4 Sayı:7 Bahar 2005/1 s.133-137 5224 SAYILI KANUNA GÖRE SİNEMA FİLMLERİNE DEVLET DESTEĞİ Ömer Cüneyt BİNATLI ÖZET Sinema yapımcıları, tüm Dünya

Detaylı

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri On5yirmi5.com Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri "Türkiye'deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor" araştırmasından çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o araştırma...

Detaylı

Anne Baba Rehberi ÇOCUKLARDA MEDYA KULLANIMI. Kontrolsüz medya kullanımı, çocukların dil ve sosyal gelişimini olumsuz etkilemektedir.

Anne Baba Rehberi ÇOCUKLARDA MEDYA KULLANIMI. Kontrolsüz medya kullanımı, çocukların dil ve sosyal gelişimini olumsuz etkilemektedir. Anne Baba Rehberi FMV Özel Erenköy Işık İlkokulu Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servisi Bülten No: 2 1. 2. ve 3. Sınıflar Bülteni Ocak 2013 ÇOCUKLARDA MEDYA KULLANIMI İletişim bir bilginin, bir görüşün

Detaylı

ÖZEL EFDAL İLKOKULU VE ORTAOKULU REHBERLİK BÜLTENİ- ŞUBAT / MART 2015 TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANIYORUM

ÖZEL EFDAL İLKOKULU VE ORTAOKULU REHBERLİK BÜLTENİ- ŞUBAT / MART 2015 TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANIYORUM TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANIYORUM Artık birçok ailenin televizyonda haberler de dâhil olmak üzere birçok programa çocukları için sınırlama getirdiğini duymaktayız. Televizyon, internet, bilgisayar oyunlarının

Detaylı

TV VE İNTERNET KULLANIMININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ

TV VE İNTERNET KULLANIMININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ TV VE İNTERNET KULLANIMININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ Televizyon günümüzde teknolojinin çocuklar için sunduğu imkanlardan sadece birini oluşturmaktadır. Televizyon ekranını kapatan parmaklar,

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

TELEVIDYON.COM. Medya Kiti

TELEVIDYON.COM. Medya Kiti TELEVIDYON.COM Medya Kiti MYK MEDYA HAKKINDA Televidyon.com adresinde şu ana kadar 9 kategorideki 27 programda 2000'in üstünde yapımın hazırlanması, çekimi, montajı, yayını ve yönetimini gerçekleştirdik.

Detaylı

TELEVĐZYONDAKĐ ŞĐDDET GÖSTERĐMĐNĐN ÇOCUKLAR ÜZERĐNE ETKĐLERĐ*

TELEVĐZYONDAKĐ ŞĐDDET GÖSTERĐMĐNĐN ÇOCUKLAR ÜZERĐNE ETKĐLERĐ* TELEVĐZYONDAKĐ ŞĐDDET GÖSTERĐMĐNĐN ÇOCUKLAR ÜZERĐNE ETKĐLERĐ* Kitle iletişim araçları, bireyin toplumla bütünleşmesinde, toplumun bir varlığı olmasında, toplumdaki kültürü almasında, yeni değerler kazanmasında,

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S

Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S KİM BU PEPEE? YIL 2007, Bir düşümüz var: Türk çizgi filmi yapmak Bu da düşümüzün rakamsal temeli: Türkiye de milyonlarca çocuk var. Binlerce yıllık anlatı kültürü

Detaylı

Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır.

Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Nedir? Bağımlılık Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Ne Zararı Var? Teknolojinin insan hayatına sağladığı

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

d) Yarışmaya 01 Ocak 2015 tarihinden sonra yapılmış ve Eser İşletme Belgesi almış olan filmler katılabilir.

d) Yarışmaya 01 Ocak 2015 tarihinden sonra yapılmış ve Eser İşletme Belgesi almış olan filmler katılabilir. 27. ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ 28 Nisan 8 Mayıs 2016 ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİK 1. TARİH 27. Ankara Uluslararası Film Festivali 28 Nisan - 8 Mayıs 2016 tarihleri arasında, Dünya Kitle

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

Medya Okuryazarlığı Dersi Hizmet İçi Eğitim Programı /Antalya Dr.Ebubekir ÇAKMAK Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Medya Okuryazarlığı Dersi Hizmet İçi Eğitim Programı /Antalya Dr.Ebubekir ÇAKMAK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Medya Okuryazarlığı Dersi Hizmet İçi Eğitim Programı /Antalya 2015 Dr.Ebubekir ÇAKMAK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Medya nedir? Medya Okuryazarlığı Dersi Hizmet İçi Eğitim Programı /Antalya 2015 Medium

Detaylı

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları 1 Nobody s Unpredictable Çocukluk Affan Dede ye para saydım,. Havuzda su şırıl şırıldır Zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel güzel dönüyor çemberim; Hiç bitmese

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülten Sayı:2 ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ Hızla gelişen dünyada teknolojik ürünler hayatımızın büyük bir kısmını kapsamakta. İş ortamında

Detaylı

24. ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ 14-24 Mart 2013 ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİK

24. ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ 14-24 Mart 2013 ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİK 24. ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ 14-24 Mart 2013 ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİK 1. TARİH 1. AMAÇ 24. Ankara Uluslararası Film Festivali 14-24 Mart 2013 tarihleri arasında, Dünya Kitle İletişimi

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Tüm mecralarda ilk sırada Mobil Servis Sağlayıcıların reklamları var...

BASIN BÜLTENİ. Tüm mecralarda ilk sırada Mobil Servis Sağlayıcıların reklamları var... BASIN BÜLTENİ Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan Reklam Bilinirliği Araştırması tamamlandı. Araştırmada 18 yaş üzeri tüketicilerin

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu Digiboard Mecra Ölçüm Raporu Ocak 2014 Şubat 2014 2013 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da dahil üçüncü bir kurum/kişi/medya ile paylaşılamaz. Ipsos tarafından

Detaylı

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını 3G THIRD GENERATION 3G, mevcut 2G şebekelerden çok daha hızlı data bağlantısı sunulabilen ve kullanıcıların video uygulamalarını kullanabildiği yeni nesil şebekedir. 3G tam olarak 3. nesil GSM hizmetleri

Detaylı

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bu proje; okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul personelini kapsayan geniş katılımlı bir çalışmayı amaçlar. Bu proje; tüm

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Jettel, Mornet Telekomünikasyon un Tescilli Markasıdır. Jettel Hizmetleriyle; Hızlı, Pratik ve Ekonomik Çözümler Sunar

Jettel, Mornet Telekomünikasyon un Tescilli Markasıdır. Jettel Hizmetleriyle; Hızlı, Pratik ve Ekonomik Çözümler Sunar Jettel, Mornet Telekomünikasyon un Tescilli Markasıdır. Jettel Hizmetleriyle; Hızlı, Pratik ve Ekonomik Çözümler Sunar HAKKIMIZDA Jettel, Mornet Telekomünikasyon'un tescilli bir markasıdır. Jettel, telekomünikasyon

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 ANİMASYON DERSİ MODÜLLER SÜRE ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

(İnt. Dr. Doğukan Danışman)

(İnt. Dr. Doğukan Danışman) (İnt. Dr. Doğukan Danışman) *Amaç: Sigara ve pankreas kanseri arasında doz-yanıt ilişkisini değerlendirmek ve geçici değişkenlerin etkilerini incelemektir. *Yöntem: * 6507 pankreas olgusu ve 12 890 kontrol

Detaylı

Buruşuk Ömer Destanı. www.tersisler.org 0212 881 11 58 0212 883 16 86

Buruşuk Ömer Destanı. www.tersisler.org 0212 881 11 58 0212 883 16 86 Buruşuk Ömer Destanı 1900 yılları Türkiye sinden günümüze 100 yıllık süreci konu almaktadır. İstanbul da konakta yaşayan aile ilişkileri örgüsü; arka planında Türkiye de ve dünyada yaşanan toplumsal değişim

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

Medya Okuryazarlığı Programı NİLÜFER PEMBECİOĞLU

Medya Okuryazarlığı Programı NİLÜFER PEMBECİOĞLU Medya Okuryazarlığı Programı NİLÜFER PEMBECİOĞLU İletişim Nedir? Değişen İletişim Kavramı Yalnızlaşma ve Yabancılaşma Yüzeysel Etkileşim İlgi Eksik Etkileşim Otomatik Etkileşim İletişim Herşeydir! Değişen

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A) BİYOLOJİK ETMENLER KALITIM İÇ SALGI BEZLERİ B) ÇEVRE A) BİYOLOJİK ETMENLER 1. KALITIM Anne ve babadan genler yoluyla bebeğe geçen özelliklerdir.

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde dikkat edilmesi

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ALGISI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ALGISI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ALGISI ARAŞTIRMASI Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Ocak 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 18 Sağlık-Sen Adına İmtiyaz Sahibi

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ Yönetici Özeti Giriş PricewaterhouseCoopers õn 7. Yõllõk Global CEO Araştõrmasõ Riski Yönetmek: CEO larõn Hazõrlõk Düzeyinin Değerlendirilmesi, mevcut iş ortamõ ve

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Neden Daha Fazla Satın Alalım?

Neden Daha Fazla Satın Alalım? Neden Daha Fazla Satın Alalım? Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Giderek artan bilinçsiz tüketim ve üretim çevreyi olumsuz etkiliyor.

Detaylı

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI (TV, İNTERNET, BİLGİSAYAR VE TELEFON) ALİ PARMAKSIZ Rehberlik Öğretmeni BAĞIMLILIK NEDİR? Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne üstünde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

17. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ 8-15 Mayıs 2014

17. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ 8-15 Mayıs 2014 A- FESTİVAL ANA SPONSORLUĞU Kapsam: Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali sosyal sorumluluk projelerine önem veren kurum ve kuruluşların desteğiyle 17. yaşına geldi. Festivalimizin ismiyle birlikte anılacak

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 Ιουνίου 2013 ΩΡΑ: 11.00 14.15 ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

Detaylı

Banner Reklamlar Yaratıcı ve Etkili Olabilir: Google Media Lab'in Öğrendikleri

Banner Reklamlar Yaratıcı ve Etkili Olabilir: Google Media Lab'in Öğrendikleri Banner Reklamlar Yaratıcı ve Etkili Olabilir: Google Media Lab'in Öğrendikleri Tarafından yazılmıştır Bob Arnold Yayınlandı Ağustos 2015 Google Media Lab'den Bob Arnold'a göre, banner reklamların kötü

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: DEODORANT KATEGORİSİ KEŞİF VE MARKA YAPILANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: SİA INSIGHT Araştırma Veren: BEIERSDORF Ödül Alınan Kategori: İÇGÖRÜLÜ

Detaylı

KADİM SESLER PROGRAMI

KADİM SESLER PROGRAMI KADİM SESLER PROGRAMI HEDEF KİTLE Potansiyel Hedef Kitle 12 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın-erkek genel TV. izleyicisi Programın Hedef Kitlesi 12-90 yaş A, B,C,D,E özellikle kadın-erkek genel TV.

Detaylı

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Tanıtım Kataloğu Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. www.janrmedya.com 05 07 09 11 13 15 17

Detaylı

[!] Bu ünitede verilecek temel beceriler Gözlem, iletişim, yaratıcılık, problem çözme, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma

[!] Bu ünitede verilecek temel beceriler Gözlem, iletişim, yaratıcılık, problem çözme, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma - ÖĞRETİM YILI... İLKÖĞRETİM OKULU MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SINIF:. EYLÜL 3. 2. İletişimi tanıyarak ögelerini fark eder (. İletişim türlerini sınıflandırarak örnekler verir I:

Detaylı

Türkiye de internet kullanım trendleri

Türkiye de internet kullanım trendleri Türkiye de internet kullanım trendleri Yrd.Doç.Dr.Mehmet Akif Ocak Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Mutlu Çocuklar Derneği Proje Danışmanı Trend:

Detaylı

İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ile ARDEV Vakfı nın birlikte düzen-lediği ileri düzey senaryo yazarlığı atölyesi 10 hafta sürecektir. Program hafta içi yapılacaktır.

Detaylı

Demografive Öykü Anlatma Tarzının, Video Reklam Etkinliğini Etkileme Biçimi

Demografive Öykü Anlatma Tarzının, Video Reklam Etkinliğini Etkileme Biçimi Demografive Öykü Anlatma Tarzının, Video Reklam Etkinliğini Etkileme Biçimi Demografive Öykü Anlatma Tarzının, Video Reklam Etkinliğini Etkileme Biçimi Yazan: Ben Jones Yayınlanma Tarihi: Ocak 2016 Konular

Detaylı

17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni

17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni 17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni Mobil RTB Harcamaları %459 Artış Gösterdi emarketer tahminlerine göre RTB harcamaları (tüm reklam çeşitleri dahil) 2018 yılında toplamda $12 milyar a ulaşacak.

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Celal Bayar Üniversitesi kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBÜKAM) Araştırmanın

Detaylı

Online Videoların Marka Metrikleri Üzerindeki Etkisini Ölçme

Online Videoların Marka Metrikleri Üzerindeki Etkisini Ölçme Online Videoların Marka Metrikleri Üzerindeki Etkisini Ölçme Yayınlanan Nisan 2015 Konular Reklâm Etkileşim metrikleri kullanıcıların online videolara nasıl tepki verdiğini gösterir. Ancak marka metrikleri

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 KADINA YÖNELİK ŞİDDET 2 Şiddet Nedir? Sahip olunan güç veya kudretin, yaralanma ve

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 21 Ekim 2005 A company of ( Kadınlar dan hatırlatma) Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

RTÜK VE MEB dev bir projeye imza attı (22 Ağustos 2006)

RTÜK VE MEB dev bir projeye imza attı (22 Ağustos 2006) RTÜK VE MEB dev bir projeye imza attı (22 Ağustos 2006) RTÜK TEN BİR İLK DAHA DERSİMİZ MEDYA OKURYAZARLIĞI RTÜK VE MEB DEV BİR PROJEYE İMZA ATTI Çocukların ve gençlerin televizyonun olumsuz etkilerine

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER ARALIK 2014 Sevgili Veliler; Bizler Aralık ayını da dolu dolu yaşadık. Önemli gün ve haftaları büyük bir coşku, sevinçle yaşadık. Sınıf içi etkinliklerimize tüm çocuklarımız keyifle katıldılar. Etkinliklerimizle

Detaylı

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Sayı: 212-3 / 13 Aralık 212 EKONOMİ NOTLARI Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Özet: Akım kredi verileri, kredilerin dönemsel dinamiklerini daha net ortaya koyabilmektedir. Bu doğrultuda,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Kurma Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Nedir? Araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış bir önerme

Detaylı