Reklamların Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Reklamların Çocuklar Üzerindeki Etkileri"

Transkript

1 Aile Akademisi Derneği Mayıs 2013

2

3

4 Reklamların Çocuklar Üzerindeki Etkileri Aile Akademisi Derneği Medya Takip Komisyonu Hazırlayanlar: Ayşe Burcu Koç Ayşe Kaya Ayşen Çıtlık Kübra Akgül Sedef Sevinç Sevde Başak Tekdal Mayıs 2013

5 Reklamların Çocuklar Üzerindeki Etkileri

6 GİRİŞ REKLAM NEDİR? REKLAMIN TARİHÇESİ REKLAMLARIN ÖZELLİKLERİ Reklamların İşlevleri Bilgilendirme İşlevi İkna Etme İşlevi Destekleme İşlevi Hatırlatma İşlevi REKLAMCILAR AÇISINDAN ÇOCUĞUN ANLAMI ÇOCUK AÇISINDAN REKLAMIN ANLAMI: REKLAMLARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNE ETKİLERİ: Reklamların Olumlu Etkileri: Reklamların Olumsuz Etkileri Aile Çatışmaları Dikkat ve Dinleme Yetilerinin Zayıflaması Reklam ve Obezite Reklamın Çocuğun Dil Gelişimine Etkisi Reklamlar, Marka Bağımlılığı ve Marka Çocuk Psikososyal Etkiler Bilinçaltı (Subliminal) Reklamlar ÇOCUKLARIN REKLAMLARDA KULLANILMASI VE ÇOCUK HAKLARI SONUÇ ve ÖNERİLER KAYNAKÇA...

7 önsöz Günümüz dünyasında medya, kişilerin zihinsel, davranışsal ve duygusal süreçlerini etkileyen faktörler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Özellikle tv, radyo ve internet aracılığıyla her gün karşımıza çıkan reklamlar özellikle çocukları hem psikolojik hem davranışsal olarak ciddi şekilde etkilemektedir. Çoğu reklamda karşılaştığımız özendirici içerikler ve dürüst olmayan bilgiler çocuk zihninde ürünle ilgili gerçekdışı ve yanlış imajların oluşması için yeterlidir. Bilindiği üzere çocuklar, televizyon reklamlarını eleştirel bir gözle değerlendirme becerisine sahip değildir. Küçük çocuklar reklamlarda verilen abartılı ve taraflı mesajları doğru ve güvenilir olarak görüp sunulan bilgilere kolayca inanma eğilimindedir. Bu durum çocukların reklamlardan etkilenerek materyalist ve haz merkezli değerlere odaklanması, marka bağımlılığı ve olumsuz tüketim alışkanlıkları edinmesi, sağlıksız beslenme alışkanlıkları edinmesi, belirli ürünlerle ilgili yersiz istekler geliştirip ebeveynle çatışma yaşaması gibi gelişimsel açıdan ciddi sakıncalar doğurmaktadır. Medya takip komisyonu olarak anne babalarımızı ve çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik bölümündeki arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma yaptık. Çalışmayı yürüten tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Anne, baba, çocuk ve eğitimcilere faydalı olması dileklerimle Yasin Kuruçay Medya Takip Komisyonu Bşk.

8 GİRİŞ Yirmibirinci yüzyılda çeşitlilik gösteren mal, hizmet, fikir ve ürünlerin tanıtımında reklam sektörü hızlı bir gelişme göstermiştir. Reklam sektöründeki çocuk pazarının yerinin gün geçtikçe geliştiği görülmektedir. Bununla birlikte çocuklara ve yetişkinliklere yönelik ilan, afiş ve reklam filmi gibi reklam araçlarında çocuk oyuncular ve figürler sıklıkla tercih edilmektedir. Çocuklar, reklamlar ile birçok ürün hakkında bilgi sahibi olmakta ve o ürünleri ebeveynlerinden talep etmektedirler. Günümüz aile yapısında çocukların satın alma kararlarında aile içerisindeki etkisinin arttığı söylenebilir. Bu durumun farkında olan reklam sektörünün bunu bir araç olarak kullandığı ifade edilebilir. Reklamlar, görsel ve işitsel özelliklerinden dolayı, yaşları gereği kısa süreli algıya sahip olan çocukların ilgisini çekmektedir. Reklamların renkli ve hareketli görüntüler ile müzik eşliğinde sunulması, henüz muhakeme yeteneği yeterince gelişmemiş olan çocukların reklamlarda tanıtılan ürünlere inanmalarını kolaylaştırmaktadır. Reklamlardaki ürünlerin olduğundan farklı yansıtılmasının, çocuklarda kavram karışıklığı yarattığı ve yanlış algı yargılarına yol açtığı söylenebilir. Reklamlarda genellikle tüketime ağırlık verilmektedir. Bu durumun, henüz ihtiyaç ayrımını doğru yapamayan çocukları, bilinçli tüketici olmaktan uzaklaştırdığı ve çocuklara bilinçsiz tüketici alışkanlıkları kazandırdığı söylenebilir. Bu olumsuzlukları olumluya çevirmek de mümkündür. Reklamlar hazırlanırken reklamın yaratabileceği olası etkilerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Böylece reklamlar doğru şekilde kullanıldığında toplumsal değerleri şekillendirici bir unsur haline gelebilir. Bu çalışmanın içeriğinde yer alan her bir başlık aslında başlı başına ayrı bir çalışma konusu niteliğindedir. Bu çalışmanın amacı reklamlarının çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmada çocukların

9 reklamlarda kullanılmasına yönelik çıkarılan kanun ve yönetmeliklerden de bahsedilmektedir. Bu konu kapsamında yapılması gerekenler hususunda ailelere ve eğitimcilere öneriler verilmiştir. 1. REKLAM NEDİR? Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz Millete reklam oldum., Adam reklamını yaptı, gitti. gibi söylemler kullanılmaktadır. Reklamlar günlük hayatımızda kullandığımız söyleyişlere yerleşip hayatımızı bu kadar etkilemişken, reklam kavramının gerçekte ne anlama geldiğini kaç kişinin bildiği tartışılır. Reklam kavramına ilişkin çeşitli tanımlar yapılmıştır. Latin dilinde çağırmak anlamına gelen clamare kelimesinden doğan ve dilimize Fransızca reclame kelimesinden geçen bir sözcük olan reklam kelimesinin yaygın kullanımının yanı sıra, Arapça kökenli, meydana çıkarma, açığa vurma, yayma anlamındaki ilân ya da Türkçe duyuru sözcüğü de sıklıkla kullanılmaktadır (Devellioğlu, 1978). Reklamın Latin dilindeki tanımın dışında Amerikan Pazarlama Birliği (American Marketing Association-AMA) reklamı, reklam veren tarafından bir ürünün, hizmetin veya fikrin, bedeli ödenerek, kişisel olmayan yollarla sunumu olarak tanımlamaktadır (Bir ve Maviş, 1988). Reklam tanımları işlevlerine göre farklılık göstermektedir. Çerçi ye göre reklamın çeşitliliği ve bakış açısındaki farklılıklar nedeniyle birçok değişik reklam tanımı ortaya çıkmıştır. Bu tanımlar genel olarak işletme ve tüketici açısından farklılık göstermektedir. İşletme temelli tanımlamalar süreci ve ne işe yaradığı çerçevesinde iken müşteri odaklı tanımlar daha çok eleştirel çerçevededir (Çerçi, 2009). İşletme açısından reklam, duyuruculuk ve ikna etme özellikleri ile malın veya hizmetin içeriğini ve özelliklerini, üretim biçimini, kullanıldığı yer, kökeni ve fiyatı konularına bilgi vererek insan davranışlarını belli bir yönde etkilemek amacıyla kullanılan kitle iletişim teknikleridir. Tüketici açısından reklam ise; pazarda kendi ihtiyaçlarına cevap veren binlerce ürün arasından kendi yararına en uygun ve rasyonel bir seçim yapmasına yarayan bir araç olduğu gibi, çeşitli mal ve hizmetleri tanıtan, bu mal ve hizmetleri nereden, nasıl, ne fiyatla sağlanabileceğini ve ne şekilde

10 kullanılacağını tanımlayan, günümüz yaşam biçiminde zaman açısından tüketiciye yardımcı olan bir yapıdadır (Babaoğul ve Şener, 2005). Reklamın tanıtım alanları son derece geniştir. Ürün, hizmet, mal, fikir, şahıs, ülke gibi algıyı yönetmeye yönelik olarak birçok alanda kullanılır. Dolayısı ile reklam, doğru bir algı oluşturmak ve istenilen amaçlara ulaşmak için her alanda kullanılabilir. 2. REKLAMIN TARİHÇESİ Günümüzde konuşma dilinde, televizyonda, dergide, internette ve hatta sokakta yürürken bile iç içe olduğumuz reklamların hayatımıza yerleşim aşamasının çok eskilere dayandığı söylenebilir. Reklamın geçmişi pazarlamadan çok daha eskiye dayanmaktadır. Pazarlamanın sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıktığı söylenirken, reklamların Eski Mısır dan beri var olduğu belirtilmektedir (Seymenoğlu, 2009). Bugüne kadar geçen Eski Mısır, Babil, Yunan ve Roma kalıntılarında reklam araçlarına rastlanmaktadır. Eski Mısır da kaçan bir esiri bulup getirene mükafat vadeden papirüs, esirlerin fiyat ve özelliklerini kazınmış duvarlar, Yunan ve Roma şehirlerinde meydan ve köşe başlarındaki taşlar üzerinde çeşitli malların, sirklerin, gladyatör yarışmalarının ilanları bunlardan bir kaçıdır (Ünsal, 1971). Buradan hareketle geçmişte yapılan ilk reklamların haberdar etme amacı taşıyan ilanlar niteliğinde olduğu görülür. Yine insanların arasında alışverişin başlamasıyla reklamcılığın da başladığı söylenebilir. Ortaçağda çığırtkanlar ve tellallar vasıtasıyla yapılmakta olan reklam çalışmaları reklamcılığın sadece göze değil kulağa hitap eden bir tarzının da eskilerden beri var olduğunu göstermektedir. Reklamların bu sesli hali ise radyo reklamcılığının ilkel bir örneği olarak kabul edilmektedir (Seymenoğlu, 2009). Dergi alanında ilk reklam örneği ise 1880 de ABD de de yayımlanan Tarım Dergisi nin bir sayfasında reklamcılık konusunda okuyuculara hitap eden bir makalede; Bu dergide yayımlanacak bütün reklamlar güvenilir şahıslara ait olacaktır. Okuyucularımıza verecekleri zarar karşılanacaktır şeklinde bir hatırlatma yer almaktadır (Bir ve Maviş, 1988). Çağımızın en önemli iletişim araçları olan TV reklamı 1941 yılının temmuz ayında New York ta WNBT televizyonunda yayınlanan Bulova saatleri reklamıdır.

11 Avrupa da ise 1954 yılında Monoco televizyonu ilk reklamları yayınlamaya başlamıştır (İşmen, 2003). Postmodern pazarlama anlayışı ve 2000 li yılların reklamlarında bireyin yaşam koşullarını ya da üretici firmanın felsefesinin yansıtıldığı toplumun ortak değerlerine daha fazla ilgi gösterildiği görülmektedir. Bu nedenle reklamlar göze ve duygulara hitap edecek imgelerle ve müzikle desteklenmiş bir marka imajı yaratacak şekilde etkileyici, kalıcı ve ikna edici olmasını sağlayacak bir yaratıcılıkla hazırlanmaya başlanmıştır. Pazarlama reklamcılık sektörlerinin dünya çapında gösterdikleri gelişme ve iletişim olanaklarının artması ve küreselleşmenin etkisiyle Türkiye yi de çok kısa bir sürede etkilemiştir. Reklamcılığın Türkiye deki gelişiminde ise; en ilkel örnekleri çığırtkanlar ve tellallar aracılığı ile verilmiştir. Nane şekeri, pamuk helva ve macun satıcılarının söyledikleri manilerin reklam sınırını aşarak Türk kültürünün öğeleri haline geldiği söylenmektedir Ülkemizde ilk basılı reklamlar 1840 yılında çıkarılan Ceride-i Havadis gazetesinde yayınlanmıştır. Bu gazete özel çaba ve sermaye ile çıkarılan ilk gazetedir. İç ve dış ilanlara her sayıda biraz daha artırmak suretiyle yer verilmiştir (Seymenoğlu, 2009). Türkiye de reklamcılığın kültürel, ekonomik ve sosyal hayattaki yeri ve ekonominin içindeki etkinliği 1970 den sonra giderek artan bir gelişme göstermiştir. Bunu destekleyen en önemli bulgu ise 3 Mart 1972 de TRT kurumunun televizyona ve reklam kabul etmesiyle başlamasıdır (Özgür, 1994) lı yıllardan itibaren özel televizyon ve radyo kanallarının yayın hayatına girmesi, yazılı medya alanındaki ürün çeşitliliğinin artması, dijital teknolojinin ortaya çıkması ile reklamcılık farklı bir yöne adım atmıştır. Reklam sektöründeki kurumsallaşmanın ilk adımı 1984 te Reklamcılık Derneği nin kurulmasıdır yıllarından itibaren büyük firmalar interneti iletişim aracı olarak dikkate almaya ve kullanmaya başlamışlar, 2003 yılı başlarından itibaren reklamcılıkta internet kullanımı reklam verenlerce tercih edilen bir ortam haline gelmiştir (Gün, 1999). Özellikle reklamcılık alanında internetin kullanılmaya başlanmasıyla reklamcılık hareketlerinin evrensel boyutlara taşındığı söylenebilir. Bununla birlikte reklamların ülkeler arası pazarlama faaliyetlerini doğrudan etkilediği ve reklamlar aracılığıyla kültürlenme hareketlerinin başladığı görülmektedir. Bütün bunlar reklamlara ve

12 reklamcılık sektörüne olan ilgiyi arttırmıştır. Ülkemizin reklamcılık faaliyetlerinin gelişimi buna örnek olarak verilebilir. Reklamcılık Türkiye de diğer ülkelerdeki kadar erken dönemde gelmemiş olsa da geldiği kurum itibariyle bilimsel olarak gerek teknik gerekse bilimsel olarak geri kalmış değildir. Reklamcılar Derneği 1988 yılından beri her yıl Türkiye de faaliyet gösteren ajansların yıl içinde gerçekleştirdikleri yaratıcı çalışmaları değerlendirerek ödüllendirdiği Kristal Elma Reklam Yarışması düzenlemektedir (Seymenoğlu, 2009). Bütün bunlar dikkate alındığında reklamcılığın günümüzdeki gelişme durumu ve etkisi gözler önüne serilmektedir. 3. REKLAMLARIN ÖZELLİKLERİ Reklamın verilen çeşitli tanımlarından hareketle reklama ait özellikleri şöyle sıralayabiliriz (Kocabaş ve Elden, 1997). Reklam, pazarlama iletişimi içerisinde yer alan bir elemandır. Reklam, belirli bir ücret karşılığı yapılır. Reklam, reklam verenden tüketiciye doğru akan bir iletiler bütünüdür. Reklam, bir kitle iletişimidir. Reklam yapan kişi, kurum, kuruluş bellidir. Reklam ile tüketici bilgilendirilmeye ve ikna edilmeye çalışılır (İslamoğlu, 1999) Reklamların İşlevleri Reklamın farklı amaçlar ve kullanım alanları için dört farklı işlevi bulunmaktadır. Bunlar; bilgilendirme, ikna etme, destekleme ve hatırlatmadır (Çerçi, 2009) Bilgilendirme İşlevi Reklamın bilgilendirme işleviyle ulaşılmak istenen amaçlar ise; yeni ürün hakkında bilgi vermek, ulaşılabilir servisleri tarif etmek, bir ürün için yeni

13 kullanımları önermek, yanlış izlenimleri düzeltmek, fiyat değişimleri hakkında piyasaya bilgi vermek, tüketici korkularını azaltmak, ürünün nasıl kullanılacağını anlatmak ve firma imajı oluşturmaktır (Akt. Çerçi, 2009). Doğrudan bilgilendirme işlevine yönelik reklamlara kamu spotu reklamları örnek olarak verilebilir İkna Etme İşlevi Reklamın ikna etme işlevi; Rekabetin geliştiği ortamlarda, ikincil talebi ve marka tercihini geliştirmek müşteri algılamalarını değiştirmek ve ürün ya da hizmeti almaya ya da denemeye ikna etmek gibi etkinlikleri içerir (Baybars, 1999). İkna etme işlevi ile ulaşılmak istenen amaçlar, marka tercihi oluşturmak, ürünü satın almaya yöneltmek, marka tercihini cesaretlendirmek, satış çağrısı almaya tüketicileri ikna etmek, ürün özellikleri hakkında tüketicinin anlayışını değiştirmektir (Akt. Çerçi, 2009) Destekleme İşlevi Bu işlevle varılmak istenilen amaç; bir ürünü yeni almış olan müşterilerin doğru seçim yaptıkları konusunda oluşabilecek bilişsel pişmanlıklarını ortadan kaldırıp rahatlatmaktır (Akt. Çerçi, 2009). Satın alma ve talep oluşturma açısından reklamların tüketiciler üzerindeki etkileri göz önüne alındığında ise bu işlevin önemine dikkat çekilebilir Hatırlatma İşlevi Bir ürün ya da hizmetin tüketicinin hafızasında taze tutmakla ilgilidir. Genelde ürünlerin olgunluk evresinde tüketicileri ürünü düşünür halde tutmak için başvurulur (Baybars, 1999). Bu açıdan internet, televizyon, gazete, dergi, radyo, billboard vb kitle iletişim araçlarıyla reklamların ve reklam yayınlarının sürekli göz önünde oluşu, tüketicinin uyarıcılara maruz kalmasını kolaylaştırmaktadır. Reklamların bu yönü ile hatırlatma işlevini desteklediği görülür. 4. REKLAMCILAR AÇISINDAN ÇOCUĞUN ANLAMI Reklamlar, getiri olarak çocuğun sosyal, kültürel veya eğitsel açıdan ilerlemesini ya da yeniden konumlandırılmasını hedeflemenin yanı sıra, çoğu kez çocuğun ekonomik açıdan katıldığı toplum yapısı ile ilgilenmektedir (Erdem, 2008).

14 Reklamcılar açısından çocuk 3 farklı anlam taşımaktadır: 1. Yetişkinlere ulaşmak için bir köprü konumundadır. 2. Yetişkinlerin çocuklara yönelik harcamalarında belirleyici yapıdadır. 3. Kendilerine yönelik tüketimlerde; tüketim biçimlerini ve marka tercihlerini belirleyebilen ekonomik bir varlıktır (Elden ve Özkan, 2008). Çocuğun yetişkine ulaşmada köprü olarak kullanıldığı reklamlar içerik açısından yetişkinlere hazırlandığı halde sunumu çocuklar üzerinde yapılan reklamlardır. Turkcell Gülen Bebek, Hayat Umudu Paylaşınca Güzel ve Selocanlar reklamları buna örnek olarak verilebilir. Yine yetişkinlerin çocuklara yönelik harcamalarında belirleyici olan reklamlar, bebek ve çocuk ihtiyacına yönelik olan çocuk bezi, mama gibi ürünlerin reklamları olarak kabul edilebilir. Molfix bez reklamları buna örnek gösterilebilir. Çocuk kitleye yönelik hazırlanan yiyecek ve oyuncak reklamları çocuğun tüketici olarak kabul edildiği reklamlara örnek gösterilebilir. 5. ÇOCUK AÇISINDAN REKLAMIN ANLAMI: Reklamların her yaş grubundaki çocuğu farklı etkilediği açıktır. Roedder, yaşla ilgili farklılıkların çocuğun bilgi saklama ve yeniden edinme becerisindeki değişikliklerden kaynaklandığını belirtmiştir. Örneğin; reklamlara olan ilginin genellikle artan yaşla birlikte azaldığı, televizyondaki bir programla reklamı ayırt edebilme yeteneğinin ise artan yaşla birlikte arttığı bildirilmektedir (Akt. Badur, 2007). Beş yaşından küçük çocuklar, TV'den gelen bilgilerin işlenmesi düzeyinde yetersiz durumdadırlar. Bu bilgilerden aldıkları kopuk kopuk görüntülerden ve müzikli sözcük paketlerinden öteye gitmez. Beş yaşında çocuklar, tek boyutlu ve somut bir anımsama biçimi ortaya koyarlar. Reklamın anlatmak veya benimsetmek istediği ileti yani mesaj anlaşılmaz. Çocuk, markaya dikkat etmez, özgün ritmi, müziği ve uyumuyla eğlenceli görünen sözcük paketini belleğine işler (Benice, 2009). Bu yaş grubundaki çocuklar için reklam, dikkatlerini çeken bir eğlence aracı olarak görülmektedir. Çocukların reklam sektörünün içinde olan ürün, hizmet ve

15 fikirlerin işlevlerinin farkında olmadan reklamlara niceliksel anlamda ilgi duydukları söylenebilir. Beş yaşından sekiz yaşına kadar çocukların bilgiyi işleme kapasiteleri büyük ölçüde gelişme gösterir. Mesajların algılanması düzeyinde giderek daha az zorlanırlar. Buna karşın, bilişsel savunma mekanizmaları henüz oluşum sürecindedir. Piaget e göre ise çocukların çevreleriyle olan ilişkilerinde gösterdikleri bilgi işleme süreçlerinin farklılıklarıyla, kavramsal otuz saniyelik sosyal içerikli ticari mesajların içindeki bilginin sadece %38 i ile %67 sini anlayabildiğini belirtmiştir (Akt. Badur, 2007). Bu nedenle bu yaş aralığındaki çocukların işlem öncesi döneme özgü dış etkenlere açık olmaları sebebiyle reklam etkisine en açık grup oldukları düşünülebilir yaşında, belleğe işlenen ürünlerin alanı büyük ölçüde genişler. Bu, çocuğun çevresine en çok açıldığı, her şeyle ilgilendiği dönemdir yaş arası çocuklar reklamlar hoşuna gitmemiş olsa dahi reklamları belleklerine işlerler (Benice, 2009). Çocukların içinde bulunduğu yaş döneminin bilgiyi işleme kapasitesi açısından farklılık gösterdiği görülmektedir. Bunun sonucunda çocukların reklamlara farklı anlamlar yükleyebildiği ve farklı tepkilerde bulunabildiği söylenebilir. 6. REKLAMLARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNE ETKİLERİ: 6.1. Reklamların Olumlu Etkileri: Son yıllarda, çocuk-reklam ilişkisi üzerine yapılan reklamların pek çoğu, özellikle televizyonda yayınlanan reklamlar, çocukların sosyalleşme sürelerini konu almaktadır. Bu yoğunlaşmanın sebebi, günümüzde bir çocuğun ortalama okuma ya da oyuna ayırdığı zamandan fazlasını televizyon karşısında geçiriyor olmalarıdır. Televizyon reklamları, küçük çocukları dış dünya üzerine bilgilendirmektedir. Çocuğun nesneler dünyasına, özellikle, yetişkinlere yönelik nesneler dünyasına girişini sağlar. Bu reklamlar bir bakıma yeni nesnelerle yakınlaşmasını sağlaması açısından, çocuğun sosyal gelişimine katkıda bulunmaktadır (Doğan, 2003). Bazı reklamların çocukların diş fırçalama ve tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkama alışkanlıklarını pekiştirdiği söylenebilir. Canbebe çocuk bezi reklamında yer alan Ellerini yıkadın mı oğlum?, Yıkadım yıkadım ifadeleri bu yargıyı destekler

16 nitelikte gösterilebilir. Söz konusu sosyalleşme sürelerine; reklamlarda çocukların bir spor takımında yer almaları, bir tiyatro oyunu sergilemeleri örnek olarak verilebilir. Reklamların ayrıca çocukların yeterli ve dengeli beslenmeleri konusunda bilgilendirici bir niteliğe sahip olduğu da görülmektedir. Reklamlar çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimlerinde özellikle önemli bir yeri olan süt, yoğurt, balık gibi yüksek besin değerlerine sahip ürünleri cazip hale getirmektedir. Bu nedenle reklamların eğitici ve hatırlatıcı bir işlevi üstlendiğinden bahsedilebilir. Reklâmlar vasıtasıyla çocuklar karşılaştıkları ürünlerden pazaryeri bilgisi kazanırlar; arkadaşlarından, akrabalarından ve kendi tüketim deneyimlerinden fikir alırlar. Tüketim süresince çocuklar hangi ürünün iyi ve kötü olduğunu, reklamın niyetinin dürüst olup olmadığını, hangi markaları tercih edeceklerini ve hatta bu ürünlerin fonksiyonel bir mal olmanın dışında sosyal anlamlar taşıdığını öğrenirler (Ersoy Quadır ve Akaroğlu, 2009). Bu açıklamalardan yola çıkılarak reklamların çocuklara tüketici olma bilinci ve ürünlerin altında yatan mesajları anlama konusunda farkındalık kazandırdığı söylenebilir. Ertunç a göre reklamlar sırasında çocukların motor gelişimi psiko-sosyal nedenlerle artmaktadır. Özellikle reklamlardaki müzik, hızlı görüntü değişimleri ve tekrarlar çocukları heyecanlandırıp hafızalarında yer edinerek onları ileri bir noktaya taşımaktadır (Ertunç, 2011). Çocukların reklamlardaki müzikler ve hareketli sahnelerle içlerindeki enerjiyi dışarıya vurmaya çalıştığı görülmektedir Reklamların Olumsuz Etkileri Aile Çatışmaları Reklam ürünlerini ya da marka adlarını hafızasına kaydeden çocuk, kendisiyle ilgili ürün tercihlerini bu doğrultuda yapmakta, söz konusu tercihler sosyo-ekonomik arka plan ile bağlantılı gelişen çocuk-ebeveyn çatışmalarına yol açabilmektedir. Reklamların tutum ve davranışları etkileme noktasında ürünü ilgi çekici kılmak için abartılı bir üslupla sunduğu aile ve arkadaşlık ilişkileri, izleyen çocuklar tarafından taklit edilmekte, bu durum ise gerçek ilişkilerde çeşitli çatışmalar doğurabilmektedir (Ertunç, 2011).

17 Reklamlarda kullanılan ürünlerle kişilik özelliklerinin bütünleştirilmeye çalışıldığı gözlenmektedir. Çocukların bu kişilik özelliklerini kimlik oluşturma sürecinde benimseyebilecekleri, bunun yanında kimlik karmaşası yaşama riskini tetikleyebileceği söylenebilir. Bu konuya Eti Canga reklamındaki anne ve çocuk arasındaki ilişki örnek verilebilir. Bu reklamda çocuğa odasını dağıtma özgürlüğü verilirken, annenin bu konudaki hassasiyetinin çocuk tarafından göz ardı edilebileceğinin olağan bir durummuş gibi gösterildiği görülmektedir Dikkat ve Dinleme Yetilerinin Zayıflaması Çocukların kısa ve basit mesajları algılamaya alışmalarına, dinleme yetilerinin zayıflamasına, dikkat yoğunluklarının azalmasına, ciddi konulara yoğunlaşmalarının zorlaşmasına dolayısıyla düşünme yeteneklerini körelmesine neden olduğu ve okul başarılarını olumsuz etkilediği de savunulmaktadır (Budak, 2006). Kısa sürede birbiri ardına sıralanmış birçok reklamın gösterilmesi, zaten dikkat süreleri kısa olan çocukların dikkatlerini yoğunlaştırma yetilerini olumsuz yönde etkilemektedir Reklam ve Obezite Reklamların bir diğer sakıncası, sadece lezzet, koku, renk gibi özelliklerin üzerinde durarak şekerli ve yağlı yiyeceklerin besin değerine değinmemeleri, çocukları kolaylıkla etkileyerek olumsuz beslenme alışkanlığı edinmelerine neden olmaları, ardından diş çürümesi, obezite gibi sağlık sorunlarına yol açmalarıdır (Bilici, 2007). Şekerli yiyecekler şişmanlığa yol açmaktadır. Çocuklar anne babalarına baskı, yalvarma, tutturma yoluyla en gereksiz şeyleri aldırtabilmektedir (Yörükoğlu, 1989). Çocuğun şekerli yiyecek maddeleriyle ilgili ısrarına karşı koyamayan aileler, öğün aralarında bu tür yiyecekler yemesine izin vererek, bir taraftan çocuğun yemek zamanında iştahının kapanmasına, diğer taraftan da fazla karbonhidrat alarak aşırı şişmanlamasına neden olmaktadır. Çünkü düşünsel yapısı henüz tam gelişmemiş olduğu için çocuk, izlediği bir reklâmın etkisi altında kalarak reklâmı yapılmayan sağlıklı ürünlerden uzaklaşabilir, reklâmı yapılan ürünlere yönelebilir (Ersoy Quadır ve Akaroğlu, 2009). Reklamlarda tanıtılan zararlı besin ürünlerinin görsel ve işitsel

18 unsurlarla cazip hale getirilerek, reklamların çocukların sağlığını tehdit edici bir faktör haline geldiği söylenebilir Reklamın Çocuğun Dil Gelişimine Etkisi Kısa ve basit ifadelerle sunulan reklam mesajlarının jargonuna alışan çocuklar, kapsamlı konularla ilgili düşünme ve yorum yapma yeteneklerinin gelişimiyle ilgili olarak reklamların görüntü ve müzik üzerine yoğunlaşmaları nedeniyle özellikle dinleme alışkanlığı bakımından olumsuz etkilenmektedir (Ertunç, 2011). Yayınlanan reklamlarda kullanılan dilde, argo sözcüklere, ağız ve şive kullanımlarına, Türkçe olmayan ya da uydurulmuş kelimelere yer verilmesi de çocuğun dil gelişini etkileyen unsurlar arasında gösterilebilir. Yine çocuk kendisine yönelik yayınlarda gözlem ve taklit yoluyla öğrendiği dil kullanımlarını yaşamında uygulayabilir. Bireyin dil gelişiminin büyük bir bölümünün çocukluk çağında tamamlandığı düşünülürse çocukluk döneminde öğrenilen dil kalıplarının çocuğun dil kullanımındaki etkisi ortaya çıkmaktadır (Cüceloğlu, 1992). Reklamların dilde bozulmalara yol açtığı söylenebilir. Örneğin, Şen Piliç reklamında Azeri şivesi, portıkal, çilak kelimeleri, yiyin gari gibi ağız deyişleri, Bas havanı, Reebook la gibi argo sözcüklerin kullanımının çocuklar tarafından çok çabuk ezberlendiği ve kullanıldığı görülmektedir Reklamlar, Marka Bağımlılığı ve Marka Çocuk Bir kategorideki pek çok marka arasından istikrarlı olarak bir markanın tercih edilmesi ve satın alınmasına marka bağımlılığı denilmektedir. Marka bağlılığının ölçülmesindeki en önemli unsur müşteri tatminidir (Bodur, 2011). Televizyon reklamları, marka isimlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Televizyon izleyen 2 yaşındaki çocuklar aileleriyle birlikte markete gittiklerinde ürünler ve televizyon reklamları arasında ilişki kurmaya başlarlar (Badur, 2007). Çocukların gelişim dönemi özellikleri değerlendirildiğinde, marka tercihlerini belirleyen etmenlerin daha çok algılara yönelik (renk, biçim gibi görsel özellikler) olduğu, işlevsel özelliklerin etkili olmadığı anlaşılmaktadır (Aktuğlu, Karpat ve Temel, 2006).

19 Şentürk ve Turgut un ulusal ve uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanallarında çocuğa yönelik programlar ve bu programlarda yayınlanan reklamların içerik analizini yapmayı, reklamlarda kullanılan dil, söylem ve yöntemleri ortaya çıkarmayı amaçladıkları araştırmada incelenen reklamların % 90 ında marka isminin görsel olarak; % 88 inde ise sözel olarak yer aldığı görülmüştür. Marka isimleri, görsel ve sözel biçimlerde reklamlarda yer alarak henüz okuma yazma bilmeyen çocukların zihnine yerleşerek kalıcı olmaktadır. Böylece çocuklar, logosunu gördüğü, adını sıkça duyduğu markayı alışverişte tercih ederek ailelerini yönlendirebilmektedir (Şentürk ve Turgut, 2011). Bu durumun reklamlardaki görsel ve işitsel unsurların ön plana çıkarılarak her kesimden alıcıya ulaşmasını kolaylaştırdığı söylenebilir. Karaca, Pekyaman ve Güney tarafından yapılan bir araştırmada ise ebeveynlerin büyük bir bölümü reklamların, çocukları ihtiyaç dışı bir ürünü almaya yönlendirdiğini, saldırgan, kaba kuvvete başvuran, sihirli gibi özelliklere özendirdiği, çocuklarda marka bağımlılığı yarattığı, çocukları her gördüğü ürünü almaya yönlendirdiği görüşündedir (Karaca, Pekyaman, ve Güney, 2007). Ayrıca ürünlerin tanımı tüketicilerce yapılan ya da tüketicilerce yapıldığı izlenimi yaratılarak tüketicilerin reklam iletisine etkin olarak katılması sağlanan reklamlar da zamanla alışkanlık ve marka bağımlılığına dönüşecek ve tüketici artık söz konusu markayı özellikle arama ve satın alma yoluna gidecektir (Aslan, 2012). Bu açıdan bakıldığında reklamların marka bağımlılığını doğrudan etkilediği görülmektedir. Marka bağımlılığı olan çocuklar ürün tercihlerinde ürünün niteliğinden ziyade marka ve logo etkisiyle yönelimde bulunmaktadır. Bu nedenle reklamların marka bağımlılığını tetiklediği söylenebilir Psikososyal Etkiler Çocuklara yönelik reklamların bazı çizgi film kahramanlarıyla birlikte desteklenmesi, çocukların zihinlerinde farklı imajlar oluşturabilmektedir. Çocukların zihninde oluşan imajı destekleyemeyen çok sayıdaki ürünün ise çocukların geleceklerine yön verecek sosyal ve psikolojik yapılarını olumsuz etkileyeceği açıktır. Diğer yandan, çizgi film kahramanlarının gerçekleştirebildiği bazı insanüstü davranışların da satın alınan ürünlerle elde edilememesi, çocukların hayal dünyalarını alt üst edebilmekte ve olumsuz davranışlar sergilemelerine yol

20 açmaktadır (Torlak, 2001). Çocuklara yönelik reklamlar çocukluk çağının kısaltılmasına neden olmaktadır. Zamanla oyuncaklara yönelik ilgilerini kaybeden çocuklar, yetişkin ürünleriyle ilgilenmeye başlamaktadır (Teker, 2008). Cinsellik vurguları ve şiddet unsurlarının yer aldığı yetişkinlere yönelik hazırlanan reklamlara çocukların da maruz kalma ihtimalleri çocukların psikososyal gelişimlerini, iletişim becerilerini, cinsellik algılarını olumsuz olarak etkileyebilir Bilinçaltı (Subliminal) Reklamlar Psikoloji sözlüğünde (subliminal) eşikaltı veya alt algısal mesajlar olarak tanımlanır. Açıkça, bilinç düzeyinde görülmeyecek-işitilmeyecek, ancak izleyenlerin davranışlarını istenen yönde etkileyecek şekilde hazırlandığı söylenen mesajlardır. Eşikaltı Reklamcılığın Tanımı: Eşikaltı algılama; bilinçli tepki uyandırmayacak düzeydeki, belirsiz ve alacalı uyarıların kişi tarafından fark edilmeden algılanmasıdır (Şen ve Özer, 2012). Aldatıcı reklam türlerinden biri olan bilinçaltı reklamlar, bilinçaltı algılamaya dayanmakta, yani en düşük algı düzeyinin altındaki uyarıcılar yoluyla tüketicilerin düşünce, duygu ve davranışlarını etkilemeye çalışmaktadırlar (Doksat, 2002). Gizli resimler, gizli sözcükler ya da arka plandan gelen sesler yardımıyla kodlanan bilinçaltı reklam mesajlarını, hedef kitlenin açımlaması kolay olmamaktadır. Eğer bir reklam mesajı tüketici tarafından görülüyor ya da işitiliyorsa yani açık ve net olarak algılanabiliyorsa, bu bilinçaltı bir mesaj değildir (Tığlı, 2002). Buradan hareketle bilinç düzeyinde algılanabilen, ürünü tanıtmaya ve tüketicileri satın alma davranışına yönlendirmeye çalışan reklamlarda, mesajın doğrudan verildiği; bilinçaltı reklamlarda ise dolaylı yoldan verildiği sonucuna ulaşılabilir. Bilinçaltı reklam (subliminal advertisement) uygulaması ilk kez, 1957 yılında A.B.D. nin New Jersey eyaletinde uygulanmıştır. Bir açık hava sinemasında, James Vicary adlı bir reklam uzmanı tarafından gerçekleştirilen deney ile Picnic isimli filmin kareleri arasına patlamış mısır ye, kola iç gibi cümleler gizli olarak yerleştirilmiştir. Mesajın çok hızlı bir şekilde geçmesi nedeniyle izleyicinin bilinçli olarak görüp, algılayamadığı bu mesajlar, Vicary nin iddiasına göre 6 haftalık

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI REKLAM VE REKLAMIN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ NİLAY

Detaylı

Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği

Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006 1 Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği Işıl KARPAT AKTUĞLU 1 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Özet İşletmelerin ürün ve hizmetlerle ilgili

Detaylı

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ Diyetisyen Serkan

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü FARKLI HEDEF KİTLELERE YÖNELİK REKLAMLARIN İNCELENMESİ: ÇOCUKLARA VE KADINLARA YÖNELİK REKLAMLAR Gizem SALALI Sanayi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN VİLDAN YAZICI MAYIS 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa No. 1.REKLAMIN TANIMI 1 1.1. Reklamın Özellikleri 1 1.2. Reklamın Amacı 1 1.3. Reklam Çeşitleri 2 2. REKLAMCILIĞIN

Detaylı

BİLİNÇALTI REKLAMLAR VE BİLİNÇALTI REKLAMLARDA CİNSELLİK ÖĞESİNİN KULLANILMASI Duygu ACET Yüksek Lisans Tezi Danışman: Yrd. Doç. Dr.

BİLİNÇALTI REKLAMLAR VE BİLİNÇALTI REKLAMLARDA CİNSELLİK ÖĞESİNİN KULLANILMASI Duygu ACET Yüksek Lisans Tezi Danışman: Yrd. Doç. Dr. BİLİNÇALTI REKLAMLAR VE BİLİNÇALTI REKLAMLARDA CİNSELLİK ÖĞESİNİN KULLANILMASI Duygu ACET Yüksek Lisans Tezi Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fikret YAMAN Mayıs, 2013 Afyonkarahisar T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE

Detaylı

TELEVİZYON REKLAMLARINDA STAR KULLANIMININ TÜKETİCİLER ÜZERİNE ETKİSİ: İZMİR İLİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR UYGULAMA.

TELEVİZYON REKLAMLARINDA STAR KULLANIMININ TÜKETİCİLER ÜZERİNE ETKİSİ: İZMİR İLİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR UYGULAMA. TELEVİZYON REKLAMLARINDA STAR KULLANIMININ TÜKETİCİLER ÜZERİNE ETKİSİ: İZMİR İLİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR UYGULAMA Betül Berrin ULU YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Anabilim Dalı Danışman: Yrd.

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ REKLAMIN ETKİLERİ 341TP0063 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMININ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMININ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON ANABİLİM DALI REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMININ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Eda ERKAL YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Doç.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2652 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1618 REKLAMCILIK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2652 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1618 REKLAMCILIK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2652 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1618 REKLAMCILIK Yazarlar Doç.Dr. Ayhan YILMAZ (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Sinan ERGÜVEN (Ünite 2,6) Öğr.Gör. Bilge SANDIKÇIOĞLU (Ünite

Detaylı

TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Zühal ALTINKILIÇ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM. İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ 472 İKİNCİ BÖLÜM İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ 2.1. GENEL OLARAK Sanayileşme devrimiyle başlayan süreç sanayileşmenin yayıldığı bütün ülkelerde olumlu veya olumsuz olarak nitelenebilecek çok

Detaylı

BİLİMSEL ETİK SAYFASI

BİLİMSEL ETİK SAYFASI BİLİMSEL ETİK SAYFASI i YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU ii ÖNSÖZ iii iv T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Mustafa KİREMİTÇİOĞLU Numarası 094223011003 Öğrencinin Tezin

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Detaylı

I. GİRİŞ A. REKLÂMIN TANIMI VE GÜNCEL REKLÂM BİLGİLERİ

I. GİRİŞ A. REKLÂMIN TANIMI VE GÜNCEL REKLÂM BİLGİLERİ I. GİRİŞ A. REKLÂMIN TANIMI VE GÜNCEL REKLÂM BİLGİLERİ Eğer genel bir tanım yaparsak: Reklâm, gazete, dergi, radyo, televizyon, afiş, tabela gibi medyalar aracılığıyla çeşitli mal ve hizmetlerin geniş

Detaylı

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU Editör Güner ERGENÇ - Emine YILDIRIM Kapak Devrim DEMİRAL Yayınevi logosu İSTANBUL, 2007 1 Editör Güner ERGENÇ e-posta: rehberlik34@meb.gov.tr Emine YILDIRIM e-posta: pdemine1@yahoo.com

Detaylı

HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI

HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROĞRAMI (TEZSİZ) BİTİRME PROJESİ Danışman: Doç. Dr. ASLIHAN NASIR HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI MUSTAFA ÇELİK

Detaylı

GİRİŞ. Bir- Maviş, 1988, s. 17 2. Backman, 1972, s. 20 3. Ünsal, 1984, s.12

GİRİŞ. Bir- Maviş, 1988, s. 17 2. Backman, 1972, s. 20 3. Ünsal, 1984, s.12 GİRİŞ Reklamcılık, her geçen gün boyutları ve maliyetleri açısından giderek büyüyen bir sektördür. Bunun yanı sıra Pazar ortamında da büyük bir hızla aynı tür ürün ve hizmet üreten işletmeler tarafından,

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku,

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku, ÖZET Yoğun rekabet ortamı ve modern hayatın getirilerinde yaşanan hızlı değişim, tüketici davranış ve tutumlarına da yansımaktadır. Firmalar, yaşanan bu yoğun rekabet ortamında hedef kitleleri olan tüketicilere

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ Hazırlayan TUĞBA AK 064201011001 İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

ÇOCUKLUK DÖNEMİ DİN VE DEĞER YAPILANMASINDA OLUMSUZ ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* I. GİRİŞ

ÇOCUKLUK DÖNEMİ DİN VE DEĞER YAPILANMASINDA OLUMSUZ ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* I. GİRİŞ * I. GİRİŞ ÇOCUKLUK DÖNEMİ DİN VE DEĞER YAPILANMASINDA Kapsamı, içerikleri ve fonksiyonları açısından en zengin kavramlardan birisi, TV YAYINLARININ kuşkusuz iletişim kavramıdır. Bildirim, aktarım, haberleşme,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA 1 Medya Okuryazarlığı Bu kitabın tüm telif hakları RTÜK e aittir. 1. Baskı -.. 2007, Ankara RTÜK Yayın No: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Ankara IBSN:

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜZİN TARHAN 610050004 Anabilim Dalı: İletişim

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ

ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ HALKLA ĐLĐŞKĐLER ANABĐLĐM DALI REKLAMCILIK VE TANITIM BĐLĐM DALI ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ Yüksek Lisans Tezi HASAN VOLKAN GÜÇLÜ

Detaylı

GELİŞEN TELEVİZYON VE SİNEMA TEKNOLOJİLERİNİN TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIM SÜRECİNDE KULLANIMI

GELİŞEN TELEVİZYON VE SİNEMA TEKNOLOJİLERİNİN TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIM SÜRECİNDE KULLANIMI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON ANABİLİM DALI GELİŞEN TELEVİZYON VE SİNEMA TEKNOLOJİLERİNİN TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIM SÜRECİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı