YILLARI ARASINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLER. No Yılı Adı-Soyadı Türü Danışman Tez Konusu. Bilim Uzm. Doç.Dr. N. B. Dönmez.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1990-1994 YILLARI ARASINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLER. No Yılı Adı-Soyadı Türü Danışman Tez Konusu. Bilim Uzm. Doç.Dr. N. B. Dönmez."

Transkript

1 YILLARI ARASINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLER No Yılı Adı-Soyadı Türü Danışman Tez Konusu Fatma Coşkun Anaokuluna Giden Beş yaş Çocuklarının 1-5'e Kadar Sayı Sembollerini Öğrenmelerinde Geleneksel Eğitim İle Bilgisayar Eğitiminin Karşılaştırmalı Olarak Eda Kulen Televizyondaki Şekerli Yiyecek Maddesi Reklamlarının İlkokul Üç ve Beşinci Sınıf Öğrencileri Üzerindeki Etkisinin Funda Bugay Prof.Dr. M. Arı Aile Tutumlarının kekemelik Problemi Olan Çocuklarının Psiko-Sosyal Gelişimine Etkisinin Z. Sinem Kavsaoğlu 1,5-2,0 ve 4,5-5,0 Yaş Çocuklarında Oyun Yöntemi İle Büyük-Küçük ve Uzun-Kısa Kavramlarının İşlev ve Dil Düzeylerinde Değerlendirilmesi F. Pınar Erkan Sosyo-Ekonomik ve Eğitim Düzeyleri Farklı Olan Ailelerin Aylar Arasındaki Çocuklarının Dil Yapılarının Ü.Sevtap Pişkin Yrd.Doç.Dr.N.Köni 5-8 Yaş Grubu Otistik Çocuklara Oyuncak ile Amacına Uygun Oynama Becerisinin Kazandırılmasında Model Olma ve İpucu Verme Tekniklerinin Esra Ömeroğlu Doktora Prof.Dr.M. Arı Anaokuluna Giden Beş-Altı Yaşındaki Çocukların Sözel Yaratıcılıklarının Gelişimine Yaratıcı Drama Eğitiminin Etkisi F.Figen Güleryüz Doç.Dr. N Aylar Arasındaki Türk Çocuklarının Dil Yapılarının

2 Şebnem Gümüşçü Yrd.Doç.Dr.N.Köni 6-9 Yaş Grubu Otistik Çocuklara "Önce" ve "Sonra" Zaman Kavramlarını Sözel Olarak İfade Etme Becerisinin Kazandırılmasında "Operant Şartlama" ve "Tesadüfi Öğrenme" Yöntemlerinin Ayşegül Sözen Doç.Dr.N.Güven Yaş Düzeyindeki Ana- Babalı ve Ana-Babasız Zeka Özürlü Çocukların Ruhsal Uyum Problemlerinin Nihal İldeş Prof.Dr.D.Mağden Okulöncesi Dönemdeki (3-6 Yaş) Çocukların Anne Babalarının Cinsellik ve Cinsel Eğitim Konusundaki İnanış ve Uygulamaları ile Çocukların Cinselliğe İlişkin Meraklarına Karşı Genel Tutum, Davranış ve Tepkilerinin Nilgün Uysal Pekçağlıyan Prof.Dr.M.Arı Anaokuluna Giden 6 Yaş Grubu Çocuklarda Uygulanan Klasik Eğitim Yöntemleri ile Bilgisayar Destekli Eğitimin Karşılaştırmalı Olarak Ayşegül Şakır Doktora Prof.Dr.Ş.Bilir Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarına Devam Eden Yaşları Arasındaki Öğrencilerin Hetereseksüel Gelişimlerinin Ceyhan Çelikoğlu Aksoy Doç.Dr.N. 3-6 Yaş Arası Çocukların Oyuncak Tercihlerinde Cinsiyet Faktörünün Etkisinin İ.Funda Acarlar Doç.Dr.N. 2,5-4 Yaşlar Arasındaki Türk Çocuklarının Dil Yapılarının Dudu Melek Er Prof.Dr.D.Mağden Hastaneye İlk Kez Yatan Üç- Dokuz Yaş Arasındaki Çocuklarda Görülen Davranış Değişikleri Bülbin Sucuoğlu Dinçer Doktora Doç.Dr.N.Güven Anne Babaların Özel Eğitim Okullarını Algılama Biçimleri

3 Filiz Yüce Sezgin Yrd.Doç.Dr.N.Köni 6-11 Yaş İlokul Çocuklarında Görülen Davranış Problemlerini Sınıf Öğretmenleri ve Ailelerin Algılayış Farklılıklarının Canan Şener Caferoğlu Yrd.Doç. Dr. M. Gönen Anaokuluna Devam Eden Yaş Çocuklarının Renk ve Büyüklük Kavramlarının Kavram Bilgisi ve Sözel İfade Yönünden Karşılaştırmalı Olarak Nükhet Akın Prof.Dr.M.Arı Bulgaristan'dan zorunlu Göç Eden Soydaş Ailelerin Altı Yaş Grubu Çocuklarının Psiko-Sosyal Özelliklerinin Aynur Akıncı Doç.Dr.N.Güven Öğretilebilir Düzeyde Zihinsel Özürlü Çocukların Annelerinin ve Öğretmenlerinin Eğitim Hedefleri ile İlgili Düşüncelerinin Araştırılması Z.Fulya Torun Temel Doktora Prof.Dr.D.Mağden Yetiştirme Yurdunda ve Aile Yanında Kalan Yaş Grubundaki Gençlerin Cinsiyet Rolü Kimlikleri ile Moral Gelişmelerinin Bazı Değişkenlere Göre Esra Akdoğan Prof.Dr.D.Mağden İlkokul 2. Sınıfa Devam Eden Çocukların Yaratıcılık Düzeyleri İle Ailelerin Sosyo-Ekonomik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Memnune Ürkün Prof.Dr.M.Arı Okulöncesi Dönmede 4-5 Yaşlarındaki Çocuklara Uygulanan Matematiksel Kavramlara Dayalı Destekleyici Eğitim Modelinin Yaş ve Cinsiyete Göre Etkisinin Özlem Alkan Doc.Dr.S.Güneysu Özel ve Kurum Anaokuluna Devam Eden Beş ve Altı Yaş Grubu Çocukların Cinsel Kimlik Kazanmalarının

4 Yaşar Barut Doktora Prof.Dr.M.Arı Parçalanmış Aİlelerden Gelen Yaş Grubu Yetiştirme Yurdu Çocuklarıyla Normal Aile Çocuklarında Görülen Anksiyete ve Depresyon Sıklığının Neriman Çağatay Aral Doktora Prof.Dr.Ş.Bilir Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Ortaokul Son Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Yaratıcılıklarıyla İlgili Alanlarının Bazı Değişkenlere Göre Ayşe Cerit Aksoy Doktora Prof.Dr.D.Mağden Belma Atik Tuğrul Doktora Prof.Dr. Ş. Bilir Pınar San Bayhan Doktora Prof.Dr. M. Arı Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Özsaygı ve Denetim Odağını Etkileyen Bazı Değişknelerin Anaokulu Eğitimi Alan ve Almayan Çocukların İlkokul Birinci Sınıftaki Akademik Başarı ve Ruhsal Uyum Davranışlarının Karşılaştırılmalı Olarak Anaokuluna Giden Altı Yaş Çocuklarının Bilgisayar Hakkındaki tutum ve Kavramlarının Saptanması ve Bu Çocukların İlkokul Birinci Sınıftaki Akademik Başarıları İle Görsel Algılamalarında Anaokulunda Yapılan Bilgisayarlı Eğitimin Etkisinin Sevil Usanmaz Ankara Şehir Merkezindeki Lise Öğrencilerinin Sigara ve Alkol Kullanımının Araştırılması Gönül Kobal Serebral Praliz'li Çocuklarda Motor ve Özbakım Becerilerinin Emine Eratay 7 ve 11 Yaş Çocuklarının Yaratıcılıkları İle Psiko-Sosyal Gelişimleri Arasındaki İlişkinin Halise Devrimci Künyeli Doç.Dr. M. Gönen İlkokul 5. Sınıf Çocuklarında Okuma Alışkanlığının

5 Fatma Tezel Şahin Doç.Dr. S. Güneysu Üç-Altı Yaş Grubu Çocuklarının Anne-Babalarının Çocuk Oyun ve Oyuncakları Hakkındaki Görüşlerinin Ayşe Bumin Prof.Dr. Ş. Bilir Anaokulu Eğitimi Alan ve Almayan Aylık Çocukların Sayı Kavramlarındaki Başarı Düzeylerinin Cinsiyete Göre Karşıulaştırılmalı Olarak Nuriye Güripek Doç.Dr. N. Darıca Yetiştirme Yurtları ve Sosyo- Ekonomik Düzeyi Düşük Aile Yanında kaln On Yedi Yaş grubu Gençlerin Kendini Kabul Düzeylerinin Saptanması Fatma Selay en Prof.Dr. M. Arı Yılları Arasında Basılmış Türkçe ve İngilizce Resimli Hikaye Kitaplarının Konu Yönünden Nurten Aydın Ankara İl Merkezinde Bulunan Özel ve Resmi kurumlara bağlı Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Altı Yaş Grubu Çocuklarının Kavram Eğitiminde Yarattıcılık Potansiyellerinin ve Dönüştürebilirliklerinin Değerlendirilmesi F. Nur Karamur Akçin Doç.Dr. S. Güneysu Okuma Becerisinin Kazanılmasında Görsel Algısal Gelişiminin Rolü Şebnem Pişkin (4-15) Yaş Grubu Kronik Hastalığı Olan Çocuklarının Hastalığı ve Hastaneye Yatma Tepkileri Yonca Aybay Doç.Dr. M. Gönen İlkokul 4. Sınıfa Devam Eden Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki Çocuklarda Stres Yaratan Yaşam Olaylarının Etkilerinin Şebnem Ulusay 8-12 Yaş Görme Özürlü ve Gören Çocuklar Arasındaki El Beceri Farklılığının

6 Şenay Pektaş Doç.Dr. N. Darıca Altı, Sekiz Yaş İşitme Engelli Çocuklarda Alıcı ve İfade Edici Dile Yönelik Sözel İfadelerin ve Normal İşiten Yaşıtları İle Karşılaştırılması Hatice Arık Doktora Prof.Dr. M. Arı Adölesan Çağında Benlik Kavramının Gelişimi ve Öğretmenleri İle Karşılıklı Algılamalarının Değerlendirilmesi İ. Adile Durgun Eren Aylar Arasındaki İleri Derecede İşitme Özürlü Çocukların İnce Devinsel Gelişim Alanı İle İlgili Becerilerinin Denver Gelişimsel Tarama Testi İle İsmihan Artan Doktora Prof.Dr. M. Arı Anaokuluna Devam Eden Aylık Çocuklara Seslerle İlgili Becerilerinin Kazandırılmasında Müzik Uygulamalarının Etkisinin Nilay Dereobalı Doç.Dr. M Gönen Anaokuluna Devam Eden 48 Aylık Çocukların Algısal Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Hazırlanan Programların Dil gelişimi Yönünden Ayşe Yenice Çukur Kurum Bakımı Altında Bulunan Okulöncesi Dönemi Çocukların Bilişsel Gelişim Düzeylerinin Neslihan Koçer Aslan Prof.Dr. Ş. Bilir Anaokuluna Devam Eden Yaş Grubundaki Bir Grup Çocuğun Ağız-Diş Sağlığı ve Diş Fırçalanması Konusundaki Bilgi ve Davranışlarının Elif Y. Köse Üstün Doktora Prof.Dr. M. Arı 8-11 Yaşlarındaki Çocukların Psikososyal Açıdan Potansiyellerinin Çocuk-Aile Gözüyle ve Kuşaklar Arası Çocuk Yetiştirmeye Ait İnançların Karşılaştırılması Nurcan Avcı Koçak Doktora Prof.Dr. Ş. Bilir Ana ve çocuk sağlığına hizmet eden sağlık kuruluşlarının verdikleri ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri açısından incelenmesi

7 Havise Çakmak Doç.Dr. M. Gönen Yılları Arasında Türkçe Basılmış Resimli Öykü Kitaplarının Resimlendirilme ve Fiziksel Özellikleri Yönünden Semra Şahin Prof. Dr. D. Mağden Zihinsel Engelli Çocuklarıon Ailelerine Verilen Eğitimin Çocuğun Kavram Gelişimine Etkisinin Elçin Türkmenoğlu Toker Prof.Dr. M. Arı Altı Yaş Yuva Çocuklarında Kısa Süreli Bellek Gelişimine Bellek Eğitiminin Etkisinin Füsun Bozoklu Doktora Okulöncesi Çağındaki Dört, Beş, Altı Yaş Grubu Çocukların Tercih Ettikleri Oyun Köşeleri İle Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin

KİTAP VE KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI

KİTAP VE KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI KİTAP VE KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI 1. Arı, M.; Şahin, S.; Özkızıklı, S. (2011) Öykülerle Kavramlar Serisi (5 Öykü Kitabı) Eğiten Kitap, 2011. 978-605-5472-30-6 2. Arı, M.; Şahin, S.; Özkızıklı, S. (2011)

Detaylı

ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi.

ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi. ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI Ersoy, Ayla İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi. Tüzün, Keriman Türk devri Kırşehir yapıları. Dinçtürk, Sait Nectaroscordum siculum (ucria) lindley üzerinde

Detaylı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 1.Gün - 25.09.2014 09:00 11:00 Kayıt 11:00 12:30 Açılış 12:30 14:00 Öğle Yemeği 14:30 16:15 Oturum -1- (Açılış Oturumu) 16:15 16:30

Detaylı

LİSANS ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE SHO315 UYGULAMALI ARAŞTIRMA DERSİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN TEZ ÇALIŞMALARI 2005-2006 ÖĞRETİM YILI

LİSANS ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE SHO315 UYGULAMALI ARAŞTIRMA DERSİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN TEZ ÇALIŞMALARI 2005-2006 ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE SHO315 UYGULAMALI ARAŞTIRMA DERSİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN TEZ ÇALIŞMALARI 2005-2006 ÖĞRETİM YILI Sıra Tez Başlığı Tez Danışmanı 1. 1989 Yılında Bulgaristan dan Kırklareli'ne Kitlesel

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

1 Nurhan Aleçakır Kasım,2008 Ankara Mevlana Felsefesi Günümüz Gençliğinin Gençliğinin Sorunlarına Nasıl Işık Tutar

1 Nurhan Aleçakır Kasım,2008 Ankara Mevlana Felsefesi Günümüz Gençliğinin Gençliğinin Sorunlarına Nasıl Işık Tutar Proje Listesi Sayı Adı Soyadı Tarih, Şehir Konusu 1 Nurhan Aleçakır Kasım,2008 Ankara Mevlana Felsefesi Günümüz Gençliğinin Gençliğinin Sorunlarına Nasıl Işık Tutar 2 Canan Kesebir Eylül 2007, Ankara Güç

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi

Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makaleler, 247 Nuray Öncül 1 Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye

Detaylı

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2006 (7) 2: 43 56 Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi Uz. Emine Yılmaz Bolat 1, Yrd. Doç. Dr. Ayperi Dikici Sığırtmaç 2 Öz Bu araştırma, Adana nın Yüreğir ilçesindeki

Detaylı

TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Zühal ALTINKILIÇ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING Cilt/Volume: 26 Sayı/Number: Ek Yıl/Year: 2010 DİKKAT! Dergi yazım kurallarındaki değişikliklere özen gösteriniz.

Detaylı

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ XIV. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 21-23 MAYIS 2015 - BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ - BARTIN/ TÜRKİYE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL

Detaylı

T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YIL DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL 101 Türk Dili I (2+0) 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi,

Detaylı

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır.

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Kabul edilen poster bildiriler içinde olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Doğu 23.04.2015 1 Akdeniz Bilimleri Yrd.Doç.Dr.Gülte n Sucu Dağ Serdar Aydın,

Detaylı

Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin 61-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması *

Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin 61-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(2) 669-692 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.2.1682

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, eğitim bilimleri ve farklı öğretmenlik alanlarında lisansüstü eğitim verilmektedir. Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır.

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. ÖN SÖZ Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri, Mavi Yunus Okul Öncesi, geleceğin büyüklerinin yetiştirilmesinde üzerine

Detaylı

Mayıs 2013. Cilt 2 Sayı 2. http://www.jret.org

Mayıs 2013. Cilt 2 Sayı 2. http://www.jret.org Mayıs 2013 Cilt 2 Sayı 2 http://www.jret.org Mayıs 2013 Cilt 2 Sayı 2 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06830

Detaylı

Yücel GELİŞLİ 1 Elçin YAZICI 2 ÖZET

Yücel GELİŞLİ 1 Elçin YAZICI 2 ÖZET 85 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.85-93 TÜRKİYE DE UYGULANAN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARININ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Yücel GELİŞLİ

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM

Detaylı

TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 775 ÖZET TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ TEZEL ŞAHİN, Fatma * -CEVHER, Fatma Nilgün ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Aile sürekli bir gelişim ve değişim süreci içerisindedir. Ekonomik koşulların

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Okulöncesi Eğitimi Alan Ve Almayan İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma... OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU BU ESERİN YAYINLANMASI İLE İLGİLİ SPONSORLUK GÖREVİNİ ÜSTLENEN ÜLKER GIDA SANAYİ A.Ş. ERCİYAS BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. PAK ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş..

Detaylı