1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)"

Transkript

1 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına hangi yollarla ulaştığımız örneklerle paylaşılacaktır. Çalışmalar sırasında öğrencilerimizde hedeflediğimiz IB öğrenen profil özellikleri bülten içinde ayrıca verilmiştir. BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, toplulukları ve kültürleri içeren insan ilişkileri, haklar ve sorumluluklar, insan olmanın anlamı. ANAFİKİR: Aile tarihi kişisel ve kültürel kimliklerin kavranmasını sağlar.

2 SORGULAMA HATLARI -Ailedeki bireyler -Ailemiz ve yakın çevremizle ilişkilerimiz -Ailelerdeki farklı kültürel özellikler -Geçmişten bugüne kendimizdeki ve çevremizdeki değişim olmanın anlamı. Kutlamalarla ilgili reklam filmleri izlenmiş, kültürümüzle ilgili ögelerden olan bayram, düğün, kına gecesi, asker uğurlama gibi törenlere ve bunların özelliklerine vurgu yapılmış böylece öğrencilerimizin kültürümüze ait özel günleri anımsaması, öğrenme için ön hazırlık yapması sağlanmıştır. (IB Öğrenen Profili: araştıran sorgulayan ) Öğrencilerimizle akrabalık tanımları sorgulanmış, ardından sözlük çalışması yapılarak akrabalık tanımları öğrenilmiştir. Öğrenenlere soy ağacı modelinin yer aldığı kartonlar dağıtılarak getirmiş oldukları, dede, anneanne, hala, teyze, dayı, anne, kardeş vb... fotoğraflarını sıraya göre yapıştırmaları ardından kişileri kısaca tanıtmaları istenmiştir. Öğrencilerimiz ailelerindeki bireyleri tanıtmış ve akrabalık ilişkilerini daha açık bir şekilde ifade etmiştir. (IB Öğrenen Profili: araştıran sorgulayan-açık görüşlü ) Ailenizle birlikte olduğunuz özel günler nelerdir? Sorusu ile özel günlerin özellikleri, neden özel gün olarak kutlandığı öğrencilerimiz tarafından sorgulanmıştır. Öğrencilerimize özel günlerle ilgili olan ve olmayan resimlerin yer aldığı flash kartlar dağıtılmış, aralarından özel günlerle ilgili olanlar seçip, Ne Biliyorum? kısmına yapıştırmaları sağlanmıştır. Ailemizle bir arada olduğumuz özel günleri diğer günlerden ayıran özelliklerin farkına varmışlardır. (IB Öğrenen Profili: araştıran sorgulayan-iletişim kuran )

3 Farklı ülkelere ait özel günler ve gelenekler powerpoint sunusu ile izlenmiş, kendi kültürümüz ile benzerlik ve farklılıklar tartışılmış, uluslararası düşünme ve sorgulama yapılmıştır. (IB Öğrenen Profili: açık görüşlü) Öğrenciler bebekliklerine ait obje, oyuncak ve giysi getirmiş, getirdiği obje, giysi ve oyuncakları kaç yaşında, nasıl kullandığını anlatmıştır. Bu giysi, obje ve oyuncaklar Benim Çocukluğum başlığı altında okul koridorunda sergilenmiştir. Çocukluğum araştırma formu öğrencilere dağıtılmış, bebekliklerine ait bilgiler ve ilginç anılar velileri tarafından öğrencilerimize anlatılmış, form bu bilgilerle doldurulmuştur. Öğretmen desteği ile bilgiler sınıfta paylaşılmıştır. Öğrenciler bebeklik dönemini araştırarak şimdiki kimliği hakkında fikirlere ulaşmıştır. (IB Öğrenen Profili: araştıran sorgulayan-iletişim kuran ) Sınıfta hazırlanan yemek masası ile öğrencilerden kültürümüze özgü görgü kurallarıyla ilgili dramatizasyon çalışması yapılmıştır. Görgü kuralları öğrencilerle beraber belirlenmiş, bu görgü kurallarını nereden ve kimlerden öğrendikleri sorgulanmıştır. Ailelerde geçmişten günümüze var olan kuralların şimdi onlar tarafından da benimsenerek bir yaşam tarzı haline geldiği sonucuna varılmıştır. Kuralların oluşmasında aile ve toplumsal tarihin etkilerine dikkat çekilmiştir. Bu kuralların toplumdan topluma değiştiği ile ilgili örnekler verilmiş, uluslararası sorgulama yapılmıştır. (IB Öğrenen Profili: Açık görüşlü ) Öğrenciler evdeki demokrasi, yardımlaşma, dayanışma, işbirliği, aile değer ve alışkanlıkları (Tv izleme, kitap okuma, sinema tiyatroya gitme alışkanlığı vb) ile ilgili paylaşımlarda bulunmuşlardır.

4 BECERİLER: İletişim becerileri: Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görme, sunma, sözsel olmayan iletişim Araştırma becerileri: soruları oluşturma, gözlem yapma, veri toplama, verileri kaydetme, verileri düzenleme, verileri yorumlama, araştırma bulgularını sunma. Düşünme Becerileri: Bilgi edinme, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme, diyalektik düşünme Sınıftaki öğrenciler gruplara ayrılmış, her grup kendi içerisinde demokrasi yardımlaşma, saygı ve sevgiyi gözeten, aile değer ve alışkanlıklarına vurgu yapan aile ilişkilerinin yer aldığı dramalar sergilemiştir. Ardından ailelerde bulunan kültürel özellikler ve öğrenenlerin buna bağlı olarak geliştirdikleri kişisel özellikler üzerinde düşünme etkinliğine yer verilmiştir. (IB Öğrenen Profili: Düşünen-Duyarlı ) Kütüphane çalışmasıyla İstanbul un eski semtlerinin görüntülerinin yer aldığı belgesel film seyredilmiş, eski İstanbul da yaşam hakkında çeşitli kaynaklardan görseller incelenmiştir. Aile tarihi üzerine çeşitli sorularla beyin fırtınası yapılmıştır. Caillou Yaşlanıyor, Caillou Büyükanne ile Dans ve Caillou Büyükbabasına Yardım Ediyor çizgi filmleri seyredilerek aile tarihi üzerine sohbet edilmiştir. (IB Öğrenen Profili: Araştıran-Sorgulayan )

5 Geleneksel Türk müziği enstrümanları powerpoint sunusu ile tanıtılmıştır. Öğrenciler ailelerinin eskiden kullandığı müzik aletlerini veya bunların yer aldığı resimleri sınıfa getirmiş bu enstrümanlar hakkında bilgi toplamıştır. Öğretmen tarafından eski enstrümanlar tanıtılmış, öğrenenlerin enstrümanların kültürel tarihe katkısını fark etmeleri sağlanmıştır. (IB Öğrenen Profili: Araştıran-Sorgulayan ) Sınıfa öğrenenlerin aile büyükleri davet edilmiş, geçmiş zamanların kültürel özellikleri ve değerleri ile ilgili sorular sormaları istenmiştir. Öğrencilerimiz tarihimizde ve kültürümüzde yer alan ögeler hakkında bilmek istediklerini canlı kaynaklardan edinmiştir. (IB Öğrenen Profili: Araştıran-Sorgulayan, İletişim Kuran) Ailemle Kurallar çalışması ile evlerinde olan bir kuralı çizmeleri ve sonra anlatmaları istenmiştir. Anlatımlar sonunda ev kuralları oluşturulmuştur. Oluşturulan kurallar öğretmen tarafından bir kağıda yazılıp zarflara konarak öğrencilerle evlerine yollanmıştır. Evde bu kuralların aile ile tartışılması, revize edilmesi ve varsa yeni ve farklı kuralları ekleyerek tekrar sınıfa yollanması, aile büyüklerinin çocukluklarında yer alan kuralları da öğrenmeleri istenmiştir. Gelen bilgi, düzeltme ve yenilikler sonucu kurallara son hali verilmiş, tekrar yazılarak evlere yollanmıştır. Kural listesinin altına anne, baba ve çocuklar için imza açılmış, evde imzalanarak evin bir bölümüne asılması istenmiştir.

6 Öğrencilerimizin evdeki kurallara uyma konusunda gelişimleri sağlanmış, aynı zamanda PYP sorgulama hatlarında yer alan Ailelerdeki farklı kültürel özellikler ailelerin revize ederek yolladığı kurallarla saptanmış, aile büyüklerinin çocukluklarında yer alan kurallarla aile tarihi hakkında araştırma yapmaları ve anafikire ulaşmayı sağlayan bilgiler edinmesi sağlanmıştır. (IB Öğrenen Profili: Düşünen, İletişim Kuran) Aile albümü çalışması için öğrenenlerden aileleriyle ve ailelerinin kökeninin dayandığı, daha önce yaşamış oldukları yer ve kültürle ilgili fotoğraf toplamaları istenmiş, tema süresince aile ve kendi geçmişiyle ilgili topladığı fotoğraflar günümüzden başlanıp geçmişe doğru olmak üzere sıralanarak aile albümü oluşturulmuştur. Albümlere isim vermeleri, ardından albümü, ailedeki bireyleri tanıtmaları, fotoğraf ve resimleri, ailesini günümüzden geçmişe doğru yaşantı, alışkanlık, değer ve kültürel özelliklerine göre anlatması istenmiştir. Geçmişten bugüne var olan, devam eden ve değişen değerler saptanmış, devam eden kültürel özelliklerin aile tarihi boyunca nasıl yaşatıldığı, bugüne nasıl aktarıldığı tartışılmıştır. Böylece bu özelliklerinin kendi kimlikleri üzerindeki yansımalarını fark etmeleri sağlanmıştır. (IB Öğrenen Profili: Araştıran-Sorgulayan ) İngilizce dersinde ana fikirle bağlantılı olarak aile ağacı çalışması yapılmıştır. Oldukça keyifli geçen çalışmada aile üyelerinin resimleri çizilip altına da İngilizce karşılığı yazılmıştır. Ardından sınıf arkadaşlarına kendi ailelerini tanıtmışlardır. (IB öğrenen profili: İletişim Kuran)

7 Görsel Sanatlar dersinde; öğrenenler Aile büyüklerimiz eskiden nasıl evlerde oturuyorlardı? sorusu ile araştırmaya yönlendirilmiş, elde edilen bilgiler ile iki boyutlu resim çalışması yapılmıştır. Okuma yazma sürecinin ilk aşamalarında istasyon çalışmaları ile sesin yazımı sağlanmış, çeşitli ses oyunları, kil, oyun hamuru ve el-göz koordinasyonunu destekleyecek etkinliklerle pekiştirmeler yapılmıştır. Öğrencilerimiz seslerden heceler, hecelerden sözcükler, sözcüklerden cümleler oluşturma çalışmalarıyla okuma yazma sürecine devam etmektedirler. Sayılar, sayıların yazımı ile ilgili çeşitli oyunlar oynanmış, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını destekleyen çalışmalara yer verilmiştir. GEMS materyalleri sınıfında konu ile ilgili materyallerle etkinlikler yapılmıştır. Çeşitli süslemelerle sayı albümleri oluşturulmuş, üç boyutlu olarak yapılan akvaryum ve abaküs çalışmaları ile onluk birlik kavramları konusunda somut yaşantılar elde edilmiş, ardından yaratıcı drama çalışmalarıyla konu içselleştirilmiştir. 1. Sınıflarla Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimizin sportif beceri gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini sağlama çalışmaları yapılarak spor etkinliklerine katılımın eğlenceli olduğu kavratılmıştır. İşbirliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, spor araç ve gereçlerini kullanma alışkanlıkları kazandırılmıştır. 17 Aralık 2012 tarihi itibariyle 6 hafta boyunca Kendimizi İfade Etme Yollarımız disiplinler üstü teması altında Kendimizi ifade etme biçimimiz çevremizle kurduğumuz ilişkileri etkiler. ana fikri üzerinde çalışılacaktır. Tema sonunda yapılan çalışmalar ile ilgili sizleri tekrar bilgilendiriyor olacağız.

8

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 )

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6

Detaylı

Özel Beykoz Doğa İlkokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Yıllar Programı (PYP) Kılavuzu

Özel Beykoz Doğa İlkokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Yıllar Programı (PYP) Kılavuzu Özel Beykoz Doğa İlkokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Yıllar Programı (PYP) Kılavuzu Yeni bir eğitim ve öğretim dönemine hep birlikte başlamış bulunmaktayız. Sizlerin ve öğrencilerimizin birlikteliğiyle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF

ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF EYLÜL 1 (19 EYLÜL 23 EYLÜL) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM KAZA- NIMLAR A31 Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar A32 Öğrenciler

Detaylı

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç)

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) BU SAYIDA: Müdür Mektubu..3 1. sınıflar bülteni..4-19 ( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) 2.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. SINIFLAR) Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi ANKARA - 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU

Detaylı

IRMAK OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SERGI ÜNITESI. Rollerim 1. Gerekenler 2. Temel Anlaşma 4. Beyin Fırtınası 5.

IRMAK OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SERGI ÜNITESI. Rollerim 1. Gerekenler 2. Temel Anlaşma 4. Beyin Fırtınası 5. Rollerim 1 Gerekenler 2 Temel Anlaşma 4 Beyin Fırtınası 5 Ana Fikir 10 Anahtar Sorular 11 Uygulama Planı 12 Zaman Çizelgesi 13 Akademik Dürüstlük 15 Kaynaklar 17 Günlük Öğrenen profilleri öz değerlendirme

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır.

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. ÖN SÖZ Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri, Mavi Yunus Okul Öncesi, geleceğin büyüklerinin yetiştirilmesinde üzerine

Detaylı

MART 2014 / 10. Sayı

MART 2014 / 10. Sayı MART 2014 / 10. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 42 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 43 Yabancı Diller 7 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 8 Tuzla Anaokulu 51 Sayısal Bölüm 10 Ataşehir

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLK BÜLTENİ 5.SAYI

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLK BÜLTENİ 5.SAYI 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İLK BÜLTENİ 5.SAYI TED İSTANBUL KOLEJİ Yıl:5 Hafta:6 Sayı: 5 17 EKİM 2014 DEĞERLİ VELİLERİMİZ Bahçede oynamanın keyifini çıkaran öğrencilerimizin, yağışlı havalarda da motivasyonlarının

Detaylı

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır.

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Biz, aileler ve çocuklar için yola çıktık ve onlar için büyümeye devam ediyoruz. Değerli

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (17 ARALIK 2012 25 OCAK 2013)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (17 ARALIK 2012 25 OCAK 2013) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (17 ARALIK 2012 25 OCAK 2013) Sayın Velimiz, PYP çalışmaları kapsamında hazırladığımız, 17 Aralık 2012-25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki üçüncü temamıza ait bilgiler bu bültende

Detaylı

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI 2013 1 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı