The Journal of Academic Social Science Studies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Journal of Academic Social Science Studies"

Transkript

1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/ /jasss2783 Number: 35, p. 1-12, Summer I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma Tarihi YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÇOCUKLARIN REKLAMLARDAN ETKİLENME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE İLİŞKİN OLARAK İNCELENMESİ THE EFFECTS OF TELEVISION ADVERTISEMENTS ON 3-6 YEARS OLD CHILDREN S WITH RESPECT TO THEIR PARENTS OPINIONS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES Prof. Dr. Alev ÖNDER Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmeliği Bölümü Öğr. Gör. Dr. Asude B. DAĞAL Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Özet Çocuk ürünleri pazarı her geçen gün daha fazla şirketin ilgisini çekmektedir. Yetişkinler için üretim ve satış yapan bir çok şirket önceleri reyonlarında az yer ayırdıkları çocuk ürünlerinin çeşidini artırmakta ve bu ürünlerin tanıtımı için televizyon reklamlarından faydalanmaktadır. Çocuklara yönelik TV reklamları çocukları etkilemektedir (Karaca, Pekyaman, Güney,2007, s.234). Şöyle ki; çocuklar, reklamlar ile bir çok ürün hakkında bilgi sahibi olmakta ve o ürünleri ebeveynlerinden talep etmektedir. Bu ve benzeri bulgulardan hareketle bu çalışmanın genel amacı; 3-6 yaş grubu çocukların ev ortamında televizyondaki reklamları izleme davranışlarının ve televizyondaki reklamların çocukların davranışları üzerindeki etkilerinin, çocukların anne-babalarının görüşleri çerçevesinde incelenmesidir. İstanbul un merkez ilçelerinde yer alan okul öncesi eğitim kurumlarına devam etmekte olan 3-6 yaş grubunda çocuğu olan 128 aile araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada araştırmacılar tarafından hazırlanan 31 soruluk bir anket kullanılmıştır. Bunlardan 9 u demografik verilerden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan anket, tesadüfi olarak belirlenen okul öncesi kurumlarında görev yapan öğretmenlerin desteği ile bu kurumlara devam eden çocukların ailelerine gönderilmiştir. Tüm sonuçlar kaykare analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına gore, anne-babaların reklamlardaki yiyecekleri sağlıklı bulmaları, çocukların yaşına göre farklılaşmaktadır. Çocukların televizyondaki reklamları seyretme sıklıkları ailedeki çocuk sayısına gore farklılık göstermektedir. Çocukların televizyondaki reklamları seyrederken abur-cubur atıştırma sıklıkları da ailedeki çocuk sayısına gore farklılaşmaktadır. Aynı zamanda çocukların reklamlarda izledikleri şiddet öğesinden etkilenme düzeylerinin evlerinde bulunan televizyon sayısına göre farklılaştığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ilgili literatür temelinde tartışılarak yorumlanmıştır.

2 2 Alev ÖNDER & Asude B. DAĞAL Anahtar Kelimeler: Televizyon Reklamları, Reklam İzleme Davranışı, 3-6 Yaş Grubu Çocuklar, Reklamların Etkileri, Aile Görüşleri Abstract Children s products market is attracting more and more companies every day. Many companies engaged in manufacturing and having sales departments for adults previously, gave less space to children's products. Nowadays those companies have increased the kinds of children's products and benefits more from TV commercials to advertise those products (Karaca, Pekyaman, Güney,2007, s.234). Thus; children who become knowledgeable about lots of products with ads and they are asking those products from their parents. On the basis of these improvements, this study aimed to examine the effects of television ad viewing behaviours on 3-6 years of age children and on their ad viewing behaviours with respect to their parents opinions. The sample of the study consisted of randomly chosen 128 parents of 3-6 years old children who attended the preschools in central İstanbul. A 31 item questionnaire was designed and used by the researchers. Nine of the items were about demographic variables. The questionnaire was presented to parents, whose children attended the randomly selected schools. Demographic data were analysed using chi-square analysis. According to the results the parents evaluating the food in ads as healthy differentiated as a function of the children s ages. On the basis of parents opinions the frequency of children s watching television ads differentiated according to number of children in the family. Children s eating junk food while they were watching TV ads differentiated as a function of the number of children in the family. Children s being effected by violence in TV ads differentiated according to the number of televisions in their homes. The results were discussed on the bases of related researches. Key Words: Television Ads, Ads Watching Behaviors, 3-6 Years old Children, Effects of Ads, Family Opinions GİRİŞ İletişim teknolojilerinin gelişmesine ve değişmesine bağlı olarak reklam medyası da farklılaşarak çoğalmıştır. Reklam sektörünün en gözde araçlarından olan televizyon, reklamı teşvik eden ve etkili kılan kitle iletişim araçlarından biridir. Ses ve görüntü öğesinin olağanüstü avantajlarına sahip olan televizyon, reklamlarla da bu yönünü çok etkili bir biçimde kullanmaktadır. Reklamcılık dinamik, güncel ve gittikçe gelişen bir sektördür. Kaynağı insan olduğu için toplumsal yönden etkileri de fazladır. Toplumu yoğun bir biçimde etkileyen televizyonun çocukların dünyasına da girmesi kaçınılmazdır (Can ve Toruk; 2004). Görsel kitle iletişim araçları günümüzde en çok etkilenilen sosyal davranış biçimi kaynağıdır. Birçok insan, bu arada çocuklar da ağırlıklı olarak televizyonda görsel olarak sunulan modeller karşısında uzun zaman geçirmektedir. Televizyonda sunulan bu modeller davranışları şekillendirmekte ve sosyal normları değiştirmekte önemli bir rol oynamaktadır. Sonuç olarak, televizyondaki reklamlar da çocukların davranışlarını güçlü bir şekilde etkilemektedir (Bandura; Walters, 1964). Çocukların duyduklarını, dinlediklerini, gördüklerini ve değerlendirdiklerini anlamalarına ilişkin tüm bu bireysel çabalar onların fiziksel, duygusal ve gelişimsel karakterlerine göre değişecektir (Children and the media, 2007). Çocukların algıları bireysel farklılıkları nedeniyle değişmesine rağmen yapılan araştırmalar göstermektedir ki; reklamlar özellikle 7-13 yaş çocukları tarafından her gün, akşam saatlerinde ve çocukların kendi istekleriyle izlenmektedir. Çocuklar görsel ve işitsel özellikleri nedeniyle reklam filmlerini izlemekten hoşlandıklarını ifade etmektedirler (Can ve Toruk, 2004). Çocuklar reklamlarda üç ayrı biçimde kullanılmaktadır. Bunlardan ilki çocuklara yönelik ürün reklamlarında karşımıza çıkmaktadır. Bu tür reklamlarda çocukların kullanılması, kendi

3 3-6 Yaş Grubu Çocukların Ailelerinin Görüşlerine Göre Çocukların Reklamlardan Etkilenme Düzeylerinin Çeşitli 3 yaşıtları için belirli ürünleri özendirici ve seçimi kolaylaştırıcı bir etki yaratmaktadır. Özellikle çikolata, cips, şekerleme, dondurma gibi ürün reklamlarında çocuklar daha sık kullanılmaktadır (Özer, 1999). Çocukların reklamlarda kullanıldığı diğer bir biçim ise, çocukların ihtiyaçları doğrultusunda yetişkinlerin satın aldığı ürünlere yönelik reklamlardır (Örn; çocuk bezi, çocuk maması gibi...). Bu tür reklamlarda yetişkinlerin duygularını etkileyerek reklamlardaki çocukla kendi çocukları arasında özdeşim kurmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Çocukların reklamlarda kullanıldığı üçüncü biçim ise; yetişkinlerin kullanımına yönelik ürün reklamlarında çocuğun kullanılmasıdır ki bu da anne-babaların hayatlarını çocuklarına göre ayarladıkları veya programladıkları gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermektedir (Pira& Sohodol, 2004). Sürekli tekrarlanan canlı renklerle ve hareketlerle, kısa sürede değişen görüntüler çocukların dikkatini çekmekte ve böylece yetişkinlerin ürün dünyasına çocuk da katılmaktadır. Reklam sloganlarını hatırlayıp yineleyen, reklamlarda gördüğü ürünleri alması için anne-babasını sıkıştıran, alışveriş yaparken belli markaları arayan çocuklar yaratılmaktadır. Tüm sorunların çözüldüğü, mutluluk veren reklamların çocuklar tarafından beğeniyle izlenmesi nedeniyle reklamlar ve çocuk davranışları ilişkisinin yakından izlenmesi gerekmektedir (Kapferer, 1991;akt. Önder,1999). Çocuklar televizyon izlemeye başlar başlamaz televizyon reklamlarından etkilenmeye başlamaktadır. Lyle ve Hofman ın 1972 yılında yaptığı araştırma sırasında görüştüğü annelerin %91 i çocuklarının reklamlarda gördükleri oyuncakları istediklerini, %75 i ise çocuklarının 3 yaşından itibaren reklam müziklerini tekrarlamaya başladığını, belirtmişlerdir (Stephen vd., 1982, s.933). Koçer ve Koçer in 2012 yılında yayınlamış oldukları bir araştırma da çocukların televizyonda en çok oyuncak reklamlarını izledikleri, ailelerinden bu oyuncakları talep ettikleri ve bu durumun ailelerin satın alma davranışını etkilediği bulunmuştur ancak yine de ailelerin çocuklarının istediği ürünü herzaman satın almadıkları da ortaya çıkan diğer bir bulgudur. Chan in (2000, s. 41) yapmış olduğu bir araştırma da çocukların reklamları anlamaya başladıkları ve reklamlarla ilgili farkındalıklarının 7-8 yaş civarında arttığını göstermektedir. Yukarıda belirtilen araştırma bulguları çerçevesinde bu araştırmada, 4-7 yaş çocuklarının anne-babalarından alınan görüşler irdelenerek çocukların televizyondaki reklamları izleme davranışları ve bu reklam programlarından etkilenme düzeylerinin çeşitli yönleriyle incelenmesi amaçlanmıştır. Buradan hareketle araştırmanın problemini, anne-babaların görüşleri temelinde televizyon reklamlarının 3-6 yaş çocukları üzerindeki etkisinin ne olduğu sorusu oluşturmaktadır. Bu soruya açıklık getirebilmek amacıyla aşağıda yer alan alt problemler yanıtlanmaya çalışılmıştır ele alınmıştır: 1. Ailelerin görüşleri kapsamında çocukların televizyondaki reklamları izleme sıklığı, çocuğun yaş grubu, çocuğun cinsiyeti, evde bulunan çocuk sayısı, ailenin gelir düzeyi, ailenin eğitim düzeyi, evde bulunan televizyon sayısı ve çocuğun odasında televizyonun bulunmasına göre farklılık göstermekte midir? 2. Ailelerin görüşleri kapsamında çocukların televizyondaki reklamlarda duydukları sloganları tekrarlamaları çocuğun yaş grubu, çocuğun cinsiyeti, ailenin gelir düzeyi, ailenin eğitim düzeyi, evde bulunan televizyon sayısı ve çocuğun odasında televizyon bulunmasına göre farklılık göstermekte midir? 3. Ailelerin reklam programlarında bulunan şiddet konusundaki algısı; çocuğun yaş grubu, çocuğun cinsiyeti, ailenin gelir düzeyi, ailenin eğitim düzeyi, evde bulunan televizyon sayısı ve çocuğun odasında televizyonun bulunmasına göre farklılık göstermekte midir? 4. Ailelerin görüşleri kapsamında çocukların televizyondaki reklamlarda gördükleri şiddet öğesinden etkilenmeleri çocuğun yaş grubu, çocuğun cinsiyeti, ailenin gelir düzeyi, ailenin eğitim

4 4 Alev ÖNDER & Asude B. DAĞAL düzeyi, evde bulunan televizyon sayısı ve çocuğun odasında televizyon bulunmasına göre bulunmasına göre farklılık göstermekte midir? 5. Ailelerin görüşleri kapsamında çocukların televizyondaki reklamlarda gördükleri kuralsızlık davranışından etkilenmeleri; çocuğun yaş grubu, çocuğun cinsiyeti, ailenin gelir düzeyi, ailenin eğitim düzeyi, evde bulunan televizyon sayısı ve çocuğun odasında televizyon bulunmasına gore bir bulunmasına göre farklılık göstermekte midir? 6. Ailelerin görüşlerine göre çocukların televizyondaki reklamları seyrederken yemek yeme sıklığı ile çocuğun yaş grubu, çocuğun cinsiyeti, ailenin gelir düzeyi, ailenin eğitim düzeyi, evde bulunan televizyon sayısı ve çocuğun odasında televizyon bulunmasına gore bulunmasına göre farklılık göstermekte midir? Yöntem Araştırma ilişkisel tarama modeline göre yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinin merkez (Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Şişli) ilçelerindeki okul öncesi eğitim almakta olan 3-6 yaş grubu çocukların anne-babaları oluşturmuştur. Araştırmanın yapılması amacıyla araştırmacılar tarafından 31 soruluk bir anket oluşturulmuştur. Bunlardan 9 u demografik verilerden oluşmaktadır. Anket bir grup anne-babaya sunularak anketin anlaşılıp anlaşılmadığı sınanmıştır. Verilerin çözümlenmesi aşamasında ankette yer alan sorular demografik verilere göre Kaykare çözümlemesi kullanılarak analiz edilmiştir. Örneklem: İstanbul un merkez ilçelerinde yer alan okul öncesi eğitim kurumlarına devam etmekte olan 3-6 yaş grubunda çocuğu olan 128 aile araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Tablo 1 Araştırmanın Demografik Verileri Çocuğun yaşı 35,2 64,8 3-4 yaşlar 5-6 yaşlar Çocuğun cinsiyeti 57,8 42,2 kız erkek Kardeş sayısı 43,8 39,8 16,4 Tek çocuk İki kardeş Üç kardeş Ailenin eğitim seviyesi 19, ,5 Alt eğitim düzeyi Orta eğitim Yüksek eğitim Ailenin gelir düzeyi 27,3 46,9 24,2 Alt gelir düzeyi Ortagelirdüzeyi Yüksekgelirdüzeyi Evde bulunan TV % si 32 49,2 18,8 1 TV 2 TV 2 TV den fazla Çocuğun odasında TV bulunma durumu 20,3 79,7 bulunuyor bulunmuyor Ailenin bir günde TV izleme durumu 12,5 44,5 41,4 1-2 saat 3-4 saat 4 saatten fazla Çocukların bir günde TV reklamlarını izleme süreleri Ailenin bir günde TV karşısında geçirdiği zaman Çocukların bir günde TV karşısında geçirdiği zaman 89,8 7,8 2,3 1 saat 2 saat 3 saat 45,3 38,3 16,4 1-2 saat 3-4 saat 4saatten fazla 55,5 37, saat 3-4saat 4+saat

5 3-6 Yaş Grubu Çocukların Ailelerinin Görüşlerine Göre Çocukların Reklamlardan Etkilenme Düzeylerinin Çeşitli 5 Anketin Geliştirilmesi Anketteki sorular, konu ile ilgili literatür taranarak ve konu ile ilgili iki uzman görüşüne başvurularak hazırlanmıştır. Anket ilk olarak Marmara Üniversitesi Göztepe Uygulama Anaokulu Birimi ndeki çocukların anne-babalarından oluşan bir gruba uygulanarak soruların yeterince anlaşılıp anlaşılmadığı, açık olup olmadığı sınanmıştır. Veriler ve Toplanması Araştırmada kullanılan anket, tesadüfi olarak belirlenen okul öncesi kurumlarında görev yapan öğretmenlerin desteği ile bu kurumlara devam eden 3-6 yaş grubundaki çocukların ailelerine gönderilmiştir. Sonuçlar ve Tartışma Anne-babaların sağlıklı yiyeceklerin reklamlarda görülme sıklığı konusundaki görüşlerinin çocuğun yaşına göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla yapılan Kaykare analizi sonuçları aşağıda Tablo 2 de yer almaktadır. Tablo 2: Çocukların Yaşına Göre Ailelerin Televizyondaki Yararlı Besinlere Yer Verilme Sıklığına İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması Sizce televizyonda yararlı besinlere ne kadar yer verilmektedir? hiç nadiren bazen sıklıkla Toplam çocukyaş 3-4 yaş f % çocukyaş 20 28,8 22,2 28, yaş f % çocukyaş 7,2 30,1 43,3 19,2 100 Toplam f % çocukyaş 11,7 29,6 35,9 22,6 100 X 2 = 8,898 sd=3 p=,031 Tablo 2 de kaykare analizine göre, 3-4 yaş çocuklarının anne-babaları ile 5-6 yaş grubu çocukların anne-babalarının televizyonda sağlıklı yiyeceklerin bulunmasına ilişkin görüşleri arasında farklılık vardır. Beş-altı yaş grubu çocukların anne-babalarının %7,2 si TV reklamlarında hiçbirzaman sağlıklı yiyecekler görmediklerini, %43,3 ü bazen sağlıklı yiyecekler gördüklerini bildirmişlerdir. Üç-dört yaş grubu çocukların anne-babalarının %20 si TV reklamlarında hiçbirzaman sağlıklı yiyecek görmediklerini söylerken, %28,8 ı bazen sağlıklı yiyecek gördüklerini, diğer %28,8 i ise sıklıkla TV reklamlarında sağlıklı yiyecek gördüklerini söylemişlerdir. Tablodaki yüzdelere bakıldığında, anne-babaların büyük çoğunluğunun genellikle televizyonda yararlı besinlere yer verildiğini düşündükleri söylenebilir. Çocukların televizyondaki reklamları hangi sıklıkla seyrediyor olduklarına ilişkin Annebaba görüşlerinin çocuk sayısına göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin kay-kare sonuçları Tablo 3 de verilmiştir.

6 6 Alev ÖNDER & Asude B. DAĞAL Tablo 3: Çocuk Sayısına Göre Çocuğun Televizyondaki Reklamları Seyretme Sıklıklarına İlişkin Karşılaştırma Çocuğunuz televizyondaki reklamları ne kadar sıklıkla seyrediyor? nadiren bazen sıklıkla Toplam çocuksayı 1 f % 39,29 46,43 14, % Toplam 17,19 20,31 6,25 43,75 2 f % 17,65 66,67 15, % Toplam 7,03 26,56 6,25 39,84 3 f % 9,52 76,19 14, % Toplam 1,56 12,5 2,34 16,40 Total f , % 25,78 59,38 14, % Toplam 25,78 59,38 14, X 2 = 10,501 sd=4 p=,033 Tablo 3 incelendiğinde, farklı sayılarda çocukları olan ailelerin çocuklarının televizyondaki reklamları seyretme sıklıkları ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Televizyondaki reklamları nadiren seyrettiğini düşünenlerin çocuk sayısı %17,19 da tek çocuk sahibi, % 7,03 te 2 çocuk, %1,56 da 3 çocuklu aileler olarak gruplanmaktadır. Televizyondaki reklamları çocuklarının bazen seyrettiğini düşünenlerin % 20,31 i tek çocuk, % 26,56 sı iki çocuk, %12,5 u 3 çocuk sahibidir. Tek çocuk sahibi ve iki çocuk sahibi olan ailelerin %6,25 i, 3 çocuk sahibi ailelerin %2,34 ü çocuklarının televizyondaki reklamları sıklıkla seyrettiklerini söylemektedirler.bu durumda yüzdeler karşılaştırıldığında tek çocuk olan çocukların, kardeşi olan çocuklara göre daha fazla televizyondaki reklamları izledikleri söylenebilir. Çocukların televizyondaki reklamları seyrederken ne sıklıkla abur-cubur atıştırdıklarına ilişkin anne-baba görüşlerinin çocuk sayılarına göre farklılık gösterip göstermediği ile ilgili kay-kare sonuçları Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 4: Çocuk Sayısına Göre Çocuğun Reklam Seyrederken Abur-Cubur Atıştırma Sıklığına İlişkin Karşılaştırma Çocuğunuz reklam seyrederken ne sıklıkla abur-cubur atıştırmaktadır? hiç nadiren bazen sıklıkla Toplam çocuksayı 1 f % 53,57 28,57 16,07 1, % Toplam 23,44 12,50 7,03 0,78 43,75 2 f % 35,29 37,25 21,57 5, % Toplam 14,06 14,84 8,59 2,34 39,84 3 f % 14,29 42,86 23,81 19, % Toplam 2,34 7,03 3,91 3,13 16,41 Toplam f % 39,84 34,38 19,53 6, % Toplam 39,84 34,38 19,53 6, X 2 = 15,416 sd=6 p=,017

7 3-6 Yaş Grubu Çocukların Ailelerinin Görüşlerine Göre Çocukların Reklamlardan Etkilenme Düzeylerinin Çeşitli 7 Tablo 4 incelendiğinde, farklı sayılarda çocukları olan ailelerin çocuklarının televizyondaki reklamları seyrederken abur-cubur atıştırma sıklıkları ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Televizyondaki reklamları seyrederken hiç abur cubur atıştırmadığını söyleyen ailelerin %23,44 ü tek çocuk sahibi, %14,06 sı 2 çocuk sahibi, % 2,34 ü 3 çocuk sahibidir. Televizyondaki reklamları seyrederken nadiren abur cubur atıştırdığını söyleyen ailelerin %12,50 si tek çocuk sahibi, %14,84 ü 2 çocuk sahibi, % 7,03 ü 3 çocuk sahibidir. Televizyondaki reklamları seyrederken bazen abur cubur atıştırdığını söyleyen ailelerin %7,03 ü tek çocuk sahibi, % 8,59 u 2 çocuk sahibi, % 3,91 i 3 çocuk sahibidir. Televizyondaki reklamları seyrederken sıklıkla abur cubur atıştırdığını söyleyen ailelerin %0,78 i tek çocuk sahibi, %2,34 ü 2 çocuk sahibi, % 3,13 ü 3 çocuk sahibidir. Televizyondaki reklamları sıklıkla izleyen gruba bakıldığında 3 kardeş olan çocukların yüzdesinin diğerlerine gore daha fazla olduğu görülmektedir. Çocukların televizyondaki reklamları ne kadar sıklıkla seyrettiklerinin anne-baba görüşleri çerçevesinde, çocukların kendilerinden yaşça büyük ya da küçük kardeşleri olup olmamasına göre farklılıklaşmasına ilişkin ki-kare sonuçlarına tablo 5 de yer verilmiştir. Tablo 5: Çocuğun Kendisinden Büyük yada Küçük Kardeşinin Olması Durumuna Göre Televizyondaki Reklamları Seyretme Sıklığına İlişkin Karşılaştırma Çocuğunuz televizyondaki reklamları ne kadar sıklıkla seyrediyor? nadiren bazen sıklıkla Toplam diğerçocukyaş tek f % diğerçocukyaş 38,60 45,61 15, % Toplam 17,74 20,97 7,26 45,97 hemkuç.hembuy. f %within diğerçocukyaş 0 83,33 16, % of Toplam 0 4,03 0,81 4,84 küçük f % diğerçocukyaş 4,55 86,36 9, % Toplam 0,81 15,32 1,61 17,74 buyuk f % diğerçocukyaş 25,64 58,97 15, % of Toplam 8,06 18,55 4,84 31,45 Toplam Count % diğerçocukyaş 26,61 58,87 14, % Toplam 26,61 58,87 14,52 100,00 X 2 = 14,397 sd=6 p=,025 Tablo 5 incelendiğinde, farklı yaş gruplarında çocukları olan ailelerin çocuklarının kendisinden büyük ya da küçük kardeşi olması durumuna göre televizyondaki reklamları izleme sıklıkları ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Tek çocuk sahibi olan ebeveynlerin çocukları %17,74 ü nadiren, %20,97 bazen, % 7,26 sı sıklıkla televizyondaki reklamları seyretmekte olduğunu ifade etmişlerdir. Kendisinden küçük kardeşi olanların %0,81 i nadiren, % 15,32 si bazen, %1,61 i sıklıkla televizyondaki reklamları izlemektedir. Kendisinden büyük kardeşi olan çocukların % 8,06 sı nadiren, % 18,55 i bazen, %4,84 ü sıklıkla televizyondaki reklamları izlemektedir.

8 8 Alev ÖNDER & Asude B. DAĞAL Yüzdeler incelendiğinde sıklıkla reklam seyreden grubun yüzdesinin tek çocuk olanlarda daha fazla olduğu görülmektedir. Ebeveynlerin gelir durumuna gore çocuklarının reklamları izleme sıklığına ilişkin kaykare analizi aşağıda tablo 6 da sunulmuştur. Tablo 6: Ailenin Gelir Durumuna Göre Çocuğun Reklamları İzleme Sıklığı Çocuğunuz televizyondaki reklamları ne kadar sıklıkla seyrediyor? nadiren bazen sıklıkla Toplam Gelir Alt f % gelir 40,00 54,29 5,71 100,00 % Toplam 11,11 15,08 1,59 27,78 Orta f 8,00 37,00 15,00 60,00 % gelir 13,33 61,67 25,00 100,00 % Toplam 6,35 29,37 11,90 47,62 yüksek f 11,00 18,00 2,00 31,00 % gelir 35,48 58,06 6,45 100,00 % Toplam 8,73 14,29 1,59 24,60 Toplam f 33,00 74,00 19,00 126,00 % gelir 26,19 58,73 15,08 100,00 % Toplam 26,19 58,73 15,08 100,00 X 2 = 15,048 sd=4 p=,005 Tablo 6 incelendiğinde, alt gelir düzeyi ailelerin çocukları %11,11 i nadiren, %15,08 i bazen, % 1,59 u sıklıkla televizyondaki reklamları seyretmektedirler. Orta gelir düzeyi olan ailelerin %6,35 i nadiren, % 29,37 si bazen, %11,90 nı sıklıkla televizyondaki reklamları izlemektedir. Yüksek gelir düzeyinden olan ailelerin çocuklarının % 8,73 ü nadiren, % 14,29 u bazen, %1,59 u sıklıkla televizyon reklamlarını izlemektedir. Farklı gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarının televizyondaki reklamları izleme sıklıklarının farklı olduğuna ilişkin bir bulgu elde edilmiştir. Orta gelir düzeyindeki ailelerin çocuklarının diğer ailelere göre daha fazla televizyondaki reklamları izledikleri söylenebilir. Çocuğun reklamlarda gördüğü şiddet öğesinden etkilenmesinin evde bulunan televizyon sayısına göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin kaykare sonuçlarına tablo 7 de yer verilmiştir. Tablo 7: Televizyon Sayısına Göre Çocuğun Reklamlarda Gördüğü Şiddet Öğesinden Etkilenme Düzeylerine İlişkin Karşılaştırma Çocuğunuz reklamlarda gördüğü şiddet öğesinden ne kadar etkilenmektedir? Hiç nadiren bazen sıklıkla Toplam TVsayısı 1 f % TV sayısı 21,95 41,46 19,51 17,07 100,00 % Toplam 7,03 13,28 6,25 5,47 32,03 2 f 18,00 19,00 21,00 5,00 63,00 % TV sayısı 28,57 30,16 33,33 7,94 100,00 % Toplam 14,06 14,84 16,41 3,91 49,22 2'dençok f 10,00 4,00 10,00 0,00 24,00 % TV sayısı 41,67 16,67 41,67 0,00 100,00 % Toplam 7,81 3,13 7,81 0,00 18,75 Toplam f 37,00 40,00 39,00 12,00 128,00 % TVsayısı 28,91 31,25 30,47 9,38 100,00 % Toplam 28,91 31,25 30,47 9,38 100,00 X 2 = 12,820 sd=6 p=,046 Tablo 7 de belirtilen kaykare sonuçlarına göre, çocukların reklamlarda gördükleri şiddet öğesinden etkilenme düzeyleri evlerinde bulunan televizyon sayısına göre farklılaşmaktadır.

9 3-6 Yaş Grubu Çocukların Ailelerinin Görüşlerine Göre Çocukların Reklamlardan Etkilenme Düzeylerinin Çeşitli 9 Evinde bir tane televizyon olan ailelerin çocuklarının %7,03 ü hiç etkilenmemekte, % 13,28 i nadiren etkilenmekte, %6,25 i bazen etkilenmekte, %5,47 si sıklıkla reklamlarda gördükleri şiddet öğesinden etkilenmektedir. Evinde iki televizyonu olan ailelerin %14,06 sı hiçbir zaman, %14,84 ü nadiren, %16,41 i bazen, % 3,91 i sıklıkla çocuklarının reklamlarda gördüğü şiddet öğesinden etkilendiğini düşünmektedir. Buna gore evinde tek televizyon bulunduran ailelerin çocukları televizyondaki reklamlarda gördükleri şiddet öğesinden daha fazla etkilenmektedirler denilebilir. Çocuğun reklamlarda gördüğü kuralsız davranışlardan etkilenme sıklığının, çocuğun odasında televizyon bulunup bulunmamasına göre farklılaşmasına ilişkin kaykare sonuçlarına Tablo 8 de yer verilmiştir. Tablo 8: Çocuğun Odasında Televizyon Bulunup Bulunmamasına Göre Çocuğun Kuralsız Davranışlardan Etkilenme Düzeylerine İlişkin karşılaştırma Çocuğunuz reklamlarda gördüğü kuralsız davranışlardan ne kadar etkilenmektedir? hiç nadiren bazen sıklıkla Toplam Çocuk odası TV evet f % çocukodasıtv 30,77 19,23 50, ,00 % of Toplam 6,25 3,91 10,16 0,00 20,31 hayır f 28,00 39,00 25, ,00 % çocukodasıtv 27,45 38,24 24,51 9,80 100,00 % Toplam 21,88 30,47 19,53 7,81 79,69 Toplam f ,00 % çocukodasıtv 28,13 34,38 29,69 7,81 100,00 % Toplam 28,13 34,38 29,69 7,81 100,00 X 2 = 9,342 sd=3 p=,025 Kaykare sonuçlarına göre, çocuğun odasında televizyon bulunmakta olup olmamasına göre çocuğun kuralsız davranışlardan etkilenme düzeyleri farklılaşmaktadır. Tablo 9 incelendiğinde, odasında televizyon olan çocukların % 6,25 i hiç etkilenmemekte, % 3,91 i nadiren etkilenmekte, %10,16 sı bazen reklamlarda gördükleri kuralsız davranışlardan etkilenmektedir. Odasında televizyonu olan çocukların %21,88 i hiçbir zaman, %30,47 si nadiren, %19,53 ü bazen, % 7,81 i sıklıkla çocuklarının reklamlarda gördüğü kuralsız davranışlardan etkilendiğini düşünülmektedir. Buna göre, çocuğun odasında televizyon bulunduğu durumda çocuğun televizyonda yer alan reklamlardaki kuralsız davranışlardan etkilenme düzeyinin daha fazla olduğu söylenebilir. Çocuğun reklamları seyrederken yemek yeme sıklığının çocuğun odasında televizyon bulunup bulunmamasına göre farklılaşmasına ilişkin kaykare sonuçlarına tablo 9 da yer verilmiştir. Tablo 9: Çocuğun Odasında Televizyon Bulunup Bulunmamasına Göre Çocuğun Reklam Programlarını Seyrederken Yemek Yeme Sıklığına İlişkin Karşılaştırma Çocuğunuz reklam seyrederken ne sıklıkla yemek yemektedir? Hiç Nadiren Bazen Sıklıkla Toplam çocukodasıtv evet f % çocukodasıtv 19,23 26,92 0,77 23, % Toplam 3,91 5,47 6,25 4,69 20,31 hayır f % çocukodasıtv 49,02 20,59 22,55 7, % Toplam 39,06 16,41 17,97 6,25 79,69 Toplam f % çocukodasıtv 42,97 21,88 24,22 10, % Toplam 2,97 21,88 24,22 10, X 2 = 9,633 sd=3 p=,022 Kaykare sonuçlarına göre, çocuğun odasında televizyon bulunup bulunmamasına göre çocuğun reklam programlarını seyrederken yemek yeme sıklığı farklılaşmaktadır.

10 10 Alev ÖNDER & Asude B. DAĞAL Tablo 9 da görüldüğü gibi, çocuğun odasında televizyon bulunan çocukların % 19,23 ü hiç bir zaman, %26,92 ü nadiren, %30,77 i bazen, % 23,08 i sıklıkla reklamları seyrederken yemek yemektedir. Odasında televizyon bulunmayan çocukların % 49,02 si hiçbirzaman, %20,59 u nadiren, %22,55 i bazen, % 7,84 ü sıklıkla reklam seyrederken yemek yemektedir. Bu durumda, odalarında hiç televizyon bulunmayan çocukların televizyonda reklamları izlerken daha az sıklıkla yemek yedikleri söylenebilir. SONUÇ VE TARTIŞMA Araştırma sonuçlarına gore, 3-4 yaş çocuklarının anne-babaları ile 5-6 yaş grubu çocukların anne-babalarının televizyonda sağlıklı yiyeceklerin bulunmasına ilişkin görüşlerinin farklı olduğu söylenebilir. Buna gore, 5-6 yaş grubu çocukların ailelerinin neredeyse yarısı televizyondaki reklamlarda sağlıklı yiyecekler gördüklerini ifade etmişlerdir. Rideout ve Hamel (2006) yaptıkları araştırmada bir çok ailenin çocuklarının reklamlarda gördükleri yiyeceklerden etkilendiğini bildirmişlerdir. Buradan hareketle çocukların televizyonda izledikleri sağlıklı yiyeceklerin bulunduğu reklamlardan da olumlu yönde etkilendikleri söylenebilir. Ancak bu bağlamda yapılan diğer bir araştırma ise kilosu fazla olan çocukların kilosu düşük olan çocuklara göre yemek ile ilgili reklamları daha fazla izlediklerini ortaya koymuştur (Halford, Gillespie, Brown, Pontin, & Dovey, 2004, s. 223). Farklı sayılarda çocukları olan ailelerin, çocuklarının televizyondaki reklamları seyretme sıklıkları ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Yüzdeler değerlendirildiğinde, tek çocukların, kardeşi olan çocuklara göre daha fazla televizyondaki reklamları izledikleri söylenebilir. Bunun nedeni de çocukların birbirleriyle daha çok vakit geçirmeleri nedeniyle televizyondaki reklamları seyretme ihtiyaçlarının azalması şeklinde yorumlanabilir. Yapılmış diğer bir araştırma daha sonraları fast-food tarzı reklamlara maruz kalan 3-11 yaş arasındaki çocuk populasyonunun % 10 unun obez olabileceğini ortaya çıkartmıştır (Chou, Rashand, & Grossman, 2005, s. 2). Farklı sayılarda çocukları olan ailelerin çocuklarının televizyondaki reklamları seyrederken abur-cubur atıştırma sıklıkları ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Buna gore kendisiyle birlikte 3 kardeş olan çocukların abur cubur yeme yüzdesinin daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, çocuk sayısı arttıkça birbirlerinden etkilenmelerinin daha fazla olmasından ve reklamlarda gördükleriyle ilgili paylaşımlarının daha fazla olmasından kaynaklanabilir. Yapılan bir diğer araştırmada da çocukların yemeklerle ilgili reklamlardan etkilenme düzeylerinin annelerinin eğitim seviyesine göre negatif ve yüksek bir ilişkide olduğu sonucuna varılmıştır (Nazari, Haasan, Parhizkar, & Hassan, 2011, s. 264). Buna göre evdeki çocuk sayısı fazla ise ve annenin eğitim seviyesi de yüksek ise çocukların reklamlardan etkilenme düzeylerinin azaldığı her iki araştırmanın sonuçları birlikte göz önüne alındığında söylenebilir. Farklı yaş gruplarında çocukları olan ailelerin, çocuklarının kendisinden büyük ya da küçük kardeşi olması durumuna göre televizyondaki reklamları izleme sıklıkları ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu farklılık incelendiğinde, kendisinden küçük ya da büyük kardeşi olan çocukların televizyondaki reklamları izleme sıklığı daha azken, sıklıkla reklam seyrettiği düşünülen grubun kardeşi olmayan tek çocuklar olduğu görünmektedir. Bunun nedeni tek çocuk sahibi ailelerin bu konuda daha dikkatli olmaları ve çocuklarının reklamlardan etkilenip etkilenmediklerini daha iyi takip edebildikleri söylenebilir. Aynı zamanda kardeşi olan grubun daha az televizyon seyrettiği bunun sebebinin de kardeşlerin birbirlerini oyalıyor olmaları olabilir. Ebeveynlerin gelir durumuna göre çocukların reklamları izleme sıklığı farklılık göstermiştir. Orta gelir düzeyindeki ailelerin çocuklarının diğer ailelere göre daha fazla televizyondaki reklamları izledikleri söylenebilir. Daha fazla reklam izleyen çocukların daha çok reklamlarda karşılaştıkları

11 3-6 Yaş Grubu Çocukların Ailelerinin Görüşlerine Göre Çocukların Reklamlardan Etkilenme Düzeylerinin Çeşitli 11 nesneleri isteyip istemediklerine dair herhangi bir araştırma bulgusuna rastlanmamakla birlikte Karaca, Pekyaman ve Güney in yapmış oldukları araştırmada (2007, s.247) çocukların en çok etkilendiği reklamların oyuncak ve gıda reklamları olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde Önder in (1999) yapmış olduğu araştırmada da çocukların sırasıyla oyuncak, gıda ve giyecek reklamlarından etkilenerek ilgili ürünleri istedikleri belirlenmiştir. Çocuğun reklamlarda gördüğü şiddet öğesinden etkilenmesine ilişkin ebeveynlerin görüşlerinin evlerinde bulunan televizyon sayısına göre farklılık gösterip göstermediğine bakıldığında, çocukların evlerinde bulunan televizyon sayısı ile çocuğun reklamlarda gördüğü şiddet öğesinden etkilenme düzeyleri arasında farklılık bulunmuştur. Evinde tek televizyon bulunduran ailelerin çocukları televizyondaki reklamlarda gördükleri şiddet öğesinden daha fazla etkilenmektedir. Bunun nedeni, çocukların ebeveynleri ile birlikte daha fazla yetişkinlere yönelik programlara maruz kalması ve bu programlar arasında çocuk programlarından daha fazla reklam aralarının olması ve bu tip reklamlarda daha fazla şiddete yönelik sahnelerin olması ile açıklanabilir. Çocuğun odasında televizyon bulunup bulunmamasına göre çocuğun kuralsız davranışlardan etkilenme düzeyleri farklılaşmaktadır. Bu durum eğer çocuğun odasında televizyon var ise; çocuğun televizyonda yer alan reklamlardaki kuralsız davranışlardan etkilenme düzeyinin daha fazla olduğu şeklinde açıklanabilir. Çocuğun odasında televizyon bulunup bulunmamasına göre çocuğun reklam izlerken yemek yeme sıklığı açısından faklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Eğer çocuğun odasında televizyon var ise çocukların reklam seyrederken sıklıkla yemek yedikleri belirlenmiştir. Bu durumda çocukların yalnız kaldıklarında televizyon reklamlarından etkilenerek yemek yedikleri ve ailelerin de bu duruma müdahale etmedikleri düşünülebilir. Buradan hareketle çocuğun odasında televizyon bulunduğu durumda aile iletişiminin azaldığını ve hatta aile iletişiminin ve sofraya birlikte oturma gibi alışkanlıkların ve buna bağlı değerlerin azaldığına dikkat çekmekte fayda olabilir. Aslında televizyondaki reklamların çocuklar üzerindeki farklı etkilerinin incelendiği bu araştırma temel alındığında, televizyon ve çocuk araştırmalarının aile içi iletişim bağlamında çalışılmasının önemi de ortaya çıkmaktadır. KAYNAKÇA BANDURA, A; WALTERS, H. R. (1964). Social Learning and Personality Development. p. 49 CAN, A. ve TORUK,İ. (2004) Yaş Arası Çocuklar Üzerindeki Televizyon Reklamlarının Etkisi".İstanbul Üniversitesi İletim Gazetesi Yayınları.İstanbul.s CHAN, K. (2000). Hong Kong Children s Understanding of Television Advertising. Journal of Marketing Communications, s CHİLDREN AND THE MEDİA.(2007).http://www.mediasmart.org.uk/media_literacy/index.html CHOU, S., RASHAND, I., & GROSSMAN, M. (2005). Fast-food Restaurant Advertising On Television and Its Influence On Childhood Obesity. adresinden alınmıştır HALFORD, J., G. J., BROWN, V., PONTIN, E., & DOVEY, T. (2004). Effect of Television Advertisements for Foods on Food Consumption On Children. October 31, 2012 tarihinde Elsevier Web site: adresinden alındı KARACA, Y.; PEKYAMAN, A.; GÜNEY, H. (2007). Ebeveynlerin Televizyon Reklam İçeriklerinin Çocuklar Üzerindeki Etkilerini Etik Açıdan Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt: IX, Sayı: 2, s KOÇER, L.; KOÇER, M. (2012). TV Reklamlarını İzleyen Çocukların Taleplerinin Ailelerinin Satın Alma Davranışına Etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8),s

12 12 Alev ÖNDER & Asude B. DAĞAL NAZARI, M., HAASAN, S., PARHIZKAR, S., & HASSAN, M. (2011). Correlations Between Children's Television Advertising Exposure and Their Food Preference. Journal of Media and Communication Studies, 3 (8), s ÖNDER,A. (1999). Okul Öncesi Dönemi Çocuklarının Televizyon İzleme Davranışları ve Televizyon Programlarının Etkileri. Yayınlanmamış Araştırma Raporu: İstanbul. ÖZER,B.(1999). Televizyonda Reklam ve Çocuk. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. Marmara üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Bilimdalı. İstanbul. PIRA,A.&SOHODOL,Ç.(2004)."Satın Alma karar Sürecini Etkileyen Bir Unsur Olarak Reklamlarda Çocuğun Kullanılması" İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı. Milenyumda Çocuk ve İletişim.s.438 RIDEOUT, V. & HAMEL, E. (2006). The Media Family: Electronic Media in the lives of infants, toddlers, preschoolers and their parents. Kaiser Family Foundation. STEPHEN, L; PETHEIXA, F; PETROS R; THOMAS, V. (1982). Awareness Of Television Advertising Child Development. W Preschoolers. s.53.

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2783 Number: 35, p. 1-12, Summer I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM ÇOCUK VE TÜKETİM Yapılan araştırmalar dünyadaki nüfus artışına bağlı olarak marka sayısında da artış olduğunu söylemektedir. Nüfusun farklı gruplara sahip olması ve çocukların da bu gruplar içerisinde

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

*Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü,

*Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, MEDYANIN AİLE ÜZERİNE ETKİLERİ (ÇANKIRI ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Şahin DOĞAN* özet Çankırı şehir merkezinde ikamet eden 200 kişiye tesadüfi örneklem yoluyla anket uygulaması yapılmış ve medyanın etkisi farklı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2015 ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 31.03.2014 İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 5 1. BÖLÜM: ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

center towns. In order to determine the language development of children, Turkish Language Activities Observation Form developed by Ömeroğlu and

center towns. In order to determine the language development of children, Turkish Language Activities Observation Form developed by Ömeroğlu and ALTI YAŞ ÇOCUKLARININ TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİNDE DİL KAZANIMLARI İLE ANNE BABA İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN CİNSİYET, DOĞUM SIRASI, OKULA DEVAM SÜRESİ GİBİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Arş. Gör. Uzm.Derya

Detaylı

ÇOCUKLARIN TELEVİZYON SEYRETME ALIŞKANLIKLARININ YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ

ÇOCUKLARIN TELEVİZYON SEYRETME ALIŞKANLIKLARININ YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 489-498 ÇOCUKLARIN TELEVİZYON SEYRETME ALIŞKANLIKLARININ YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ Neriman ARAL Ankara Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER Öğr. Gör. Şeyda İldan Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu seydaildan@selcuk.edu.tr

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ

MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ MÜFETTİŞLERDE VAR OLAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BETİMLENMESİ Hanife KULULAR* Doç. Dr. Nezahat SEÇKİN** GİRİŞ Her kurum amaçlarına

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aybike SERTTAŞ 2. Doğum Tarihi : 1 Temmuz 1980 3. Unvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Arel Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ *

EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ * Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 413-430 EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ * Özet Türkan ARGON AİBÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ

ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülten Sayı:2 ÇOCUKLARIMIZ VE TEKNOLOJİ Hızla gelişen dünyada teknolojik ürünler hayatımızın büyük bir kısmını kapsamakta. İş ortamında

Detaylı

AİLELERİN SATIN ALMA KARARLARINDA GENÇ TÜKETİCİLERİN ETKİSİ

AİLELERİN SATIN ALMA KARARLARINDA GENÇ TÜKETİCİLERİN ETKİSİ AİLELERİN SATIN ALMA KARARLARINDA GENÇ TÜKETİCİLERİN ETKİSİ Nihal ÇELİK Öğr. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yenice Meslek Yüksekokulu ncelik@comu.edu.tr Geliş Tarihi: 29.08.2014 Kabul Tarihi:

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Araştırma Notu 16/202

Araştırma Notu 16/202 Araştırma Notu 16/202 20 Aralık 2016 ÇOCUKLARA KİM BAKIYOR? KADIN İŞGÜCÜNE KATILIMI VE TOPLUMSAL CİNSİYET Hande Paker ve Gökçe Uysal Yönetici Özeti Bu araştırma notunda çocuk bakımıyla ilgili çeşitli görevlerin

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZGÜR YILMAZ 1, BANU ÖZKAN 2 ÖZET Bu araştırmada; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

Televizyon izlemenin 1-6 yaş çocuk sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik annelerin tutum ve davranışlarının belirlenmesi

Televizyon izlemenin 1-6 yaş çocuk sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik annelerin tutum ve davranışlarının belirlenmesi doi:10.5222/buchd.2014.186 Klinik Araştırma Televizyon izlemenin 1-6 yaş çocuk sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik annelerin tutum ve davranışlarının belirlenmesi Determination of mothers attitudes and

Detaylı

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ 2 Araştırma, GYODER, İNDER ve KONUTDER işbirliğiyle, gayrimenkul sektörünün mevcut algısının ve itibarının tespit edilmesi amacıyla 14 paydaş ve yaklaşık 1000 denekle, ERA Research

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU

SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adınız: Soyadınız: Doğum Tarihi: Doğum Yeri: Adres: (Ev) (İş) Telefon:(Ev): (İş) (Cep) E-mail: Eğitim Durumunuz: Mesleğiniz: KİLO

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s. 423-427 Menekşe CÖMERT 1 GENÇLERİN FAST FOOD TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI Özet Bu çalışma, turizm öğrencilerinin fast food tüketim alışkanlıklarını

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

ÖZEL EFDAL İLKOKULU VE ORTAOKULU REHBERLİK BÜLTENİ- ŞUBAT / MART 2015 TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANIYORUM

ÖZEL EFDAL İLKOKULU VE ORTAOKULU REHBERLİK BÜLTENİ- ŞUBAT / MART 2015 TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANIYORUM TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANIYORUM Artık birçok ailenin televizyonda haberler de dâhil olmak üzere birçok programa çocukları için sınırlama getirdiğini duymaktayız. Televizyon, internet, bilgisayar oyunlarının

Detaylı

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 445-449 FİNANSMAN SORUNLARINA

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya: Haberleşmenin büyük insan gruplarına aktarımını sağlayan araçlar Televizyon Sinema Radyo Kitaplar Gazeteler, dergiler ve çizgi romanlar Bilgisayar ve internet Televizyon

Detaylı

INDUSTRIAL TRAINING LOGBOOK

INDUSTRIAL TRAINING LOGBOOK GÖRSEL İLETİŞİM BÖLÜMÜ VISUAL COMMUNICATION HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS and ADVERTISING TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ TELEVISION NEWS REPORTING and YENİ MEDYA

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Giriş Gelişimsel sorunlar bütün uluslarda önemli bir çocukluk

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN PISA 2012 MATEMATİĞE YÖNELİK İLGİ VE TUTUM PUANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÖĞRENCİLERİN PISA 2012 MATEMATİĞE YÖNELİK İLGİ VE TUTUM PUANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ÖĞRENCİLERİN PISA 2012 MATEMATİĞE YÖNELİK İLGİ VE TUTUM PUANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Araş. Gör. Rasim Önder Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi rasimonder32@gmail.com Öğr.Gör.

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

PISA 2012 SONUÇLARINA GÖRE MATEMATİK ÖZ-YETERLİK VE KAYGI PUANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

PISA 2012 SONUÇLARINA GÖRE MATEMATİK ÖZ-YETERLİK VE KAYGI PUANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ PISA 2012 SONUÇLARINA GÖRE MATEMATİK ÖZ-YETERLİK VE KAYGI PUANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Araş. Gör. Rasim Önder Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi rasimonder32@gmail.com Prof.

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Demokrasi İle İlgili Görüşlerinin Cinsiyet ve Anne-Baba Eğitim Düzeyine Göre Değerlendirilmesi

Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Demokrasi İle İlgili Görüşlerinin Cinsiyet ve Anne-Baba Eğitim Düzeyine Göre Değerlendirilmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 2, (2008), (-90) Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Demokrasi İle İlgili Görüşlerinin Cinsiyet ve Anne-Baba Eğitim Düzeyine

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 157-170 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Fatih VEYİS

Detaylı

Caucasian Journal of Science

Caucasian Journal of Science Caucasian Journal of Science Journal home page: www.cjoscience.com Vol.1 Issue:1 Year: 2016 Received: May 2016 Accepted: June 2016 İLKOKUL VE ORTA OKUL FEN PROGRAMLARINDA YER ALAN HİJYEN KONUSUNDA ÖĞRENCİ-VELİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2665 Number: 31, p. 515-521, Winter II 2015 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I...

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I... İÇİNDEKİLER JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii TABLOLAR LİSTESİ.....viii BÖLÜM I...1 GİRİŞ...1 1.1.Problem Durumu...1 1.2.Problem Cümlesi...3 1.3.Alt

Detaylı

Obeziteye Karşı El Ele

Obeziteye Karşı El Ele Obeziteye Karşı El Ele Mayıs 2013, İstanbul 1 Obeziteye Karşı El Ele Projesi İstanbul Maltepe Üniversitesi ÖNSÖZ Obeziteye Karşı El Ele projesi, Yrd.Doç.Dr Seher YURT un doktora çalışmasında edindiği

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

EVALUATION OF TEACHER CANDIDATES' PRINTED MEDIA AND DIGITAL READING HABITS

EVALUATION OF TEACHER CANDIDATES' PRINTED MEDIA AND DIGITAL READING HABITS Senem Seda ŞAHENK ERKAN 1, Asude BALABAN DAĞAL 2, Özlem TEZCAN 3 ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZILI VE DİJİTAL OKUMA ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 4 Özet Bu araştırmanın amacı, Marmara ve Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 A. Sinan Türkyılmaz, Turgay Ünalan ve H. Yaprak Civelek TNSA-2003 de cinsel yolla bulaşan hastalıklara (CYBH), özellikle AIDS e ilişkin bilgi düzeyini belirlemek üzere sorular

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

TELEVİZYON İZLEME SÜRESİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN AYLIK ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET

TELEVİZYON İZLEME SÜRESİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN AYLIK ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 467-488 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.8347 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY TELEVİZYON İZLEME

Detaylı

Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu Nisan 2011-Ankara

Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu Nisan 2011-Ankara 36-72 Aylık Çocukların Sigara Algısı ve Ebeveynlerin Sigara Kullanım Profili Uzm. Dilek Erol Sahillioğlu 02.05.2011 1 Sigara İlk kullanıcıları Aztekler ve Mayalar olduğu tahmin edilen sigaranın geçmişi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Ebeveynlerin Çocuklarının Bilgisayar Oyunu Oynamalarına Karşı Tutumunun İncelenmesi

Ebeveynlerin Çocuklarının Bilgisayar Oyunu Oynamalarına Karşı Tutumunun İncelenmesi Ebeveynlerin Çocuklarının Bilgisayar Oyunu Oynamalarına Karşı Tutumunun İncelenmesi ARŞ. GÖR. AYÇA FİDAN ARŞ. GÖR. HABİBE KAZEZ YRD. DOÇ. DR. TÜRKAN KARAKUŞ 2 nd ITTES, 2014, Afyon Giriş Araştırma Konusu

Detaylı

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep HAMAMCI, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hatice Serap ATALAY, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

ÖZEL BİLGİ KÖPRÜSÜ MONTESSORİ ANAOKULU

ÖZEL BİLGİ KÖPRÜSÜ MONTESSORİ ANAOKULU ÖZEL BİLGİ KÖPRÜSÜ MONTESSORİ ANAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ -MAYIS AYI VELİ BÜLTENİ- OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUK VE TELEVİZYON OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUK VE TELEVİZYON Televizyonun kullanım

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları 1 Nobody s Unpredictable Çocukluk Affan Dede ye para saydım,. Havuzda su şırıl şırıldır Zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel güzel dönüyor çemberim; Hiç bitmese

Detaylı

DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI

DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:5 DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI Değerler bizim hayatımıza yön veren davranışlarımızı şekillendiren anlam kalıplarıdır.

Detaylı

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (3),133-143 SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BAYANLARıN KişiLiK ÖZELLiKLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI Pencan BAYAR Ankara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor

Detaylı

5-6 AGED PRESCHOOL TERM CHILDREN S MOTHERS VIEWS ABOUT CHILDRENS TELEVISION WATCHING HABITS AND TELEVISION PROGRAMMES

5-6 AGED PRESCHOOL TERM CHILDREN S MOTHERS VIEWS ABOUT CHILDRENS TELEVISION WATCHING HABITS AND TELEVISION PROGRAMMES Yıl: 3, Sayı: 8, Eylül 2016, s. 118-126 Banu ÖZKAN 1, Özgür YILMAZ 2 OKUL ÖNCESİ DÖNEM 5-6 YAŞ ÇOCUKLARININ TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI VE TELEVİZYON PROGRAMLARI HAKKINDA ANNE GÖRÜŞLERİ Özet Televizyon,

Detaylı

MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARININ İNCELENMESİ * ÖZET

MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARININ İNCELENMESİ * ÖZET M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2006, Sayı 23, Sayfa: 99-106 MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARININ İNCELENMESİ * Jale DENİZ ** Sema

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ, MÜZİKAL

Detaylı

5-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tutumlarının İncelenmesi. Examining the Attitudes of Parents who have Children at the Age of 5-6

5-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tutumlarının İncelenmesi. Examining the Attitudes of Parents who have Children at the Age of 5-6 GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 2 (2005) 19-34 5-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tutumlarının İncelenmesi Examining the Attitudes of Parents who have Children at the Age of 5-6

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA ANA BİLİM DALI ULUSAL TELEVİZYONLARIN HABER BÜLTENLERİNDE

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA ANA BİLİM DALI ULUSAL TELEVİZYONLARIN HABER BÜLTENLERİNDE T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA ANA BİLİM DALI ULUSAL TELEVİZYONLARIN HABER BÜLTENLERİNDE ŞİDDETİN TEMSİLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Itır ÇORDAN Tez danışmanı Doç.

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET Yaşınız: Mezuniyet: İlkokul / Lise / Üniversite Baba Anne 1- Kaç çocuğunuz var? Kız(lar). Erkek(ler). 2- Kaç yaşındalar? Kız(lar)...

Detaylı

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Ramazan DEMİRTAŞ Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, Aktif Tektonik

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrem Kahyaoğlu 2. Doğum Tarihi: 23/05/1986 3. Ünvanı: Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: e-posta: iremkahyaoglu@plato.edu.tr Tel: 533 669 37 95 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı