TTFF nin Ayl k Futbol Dergisi l Kas m 2007 l Say : 37. Olmak ya da olmamak... Son s nav n ad bu!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TTFF nin Ayl k Futbol Dergisi l Kas m 2007 l Say : 37. Olmak ya da olmamak... Son s nav n ad bu!"

Transkript

1 TTFF nin Ayl k Futbol Dergisi l Kas m 2007 l Say : 37 TamSaha Olmak ya da olmamak... Son s nav n ad bu!

2 Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Affan M. Keçeci Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıiflleri Müdürü: Mazlum Uluç Yazıiflleri: Ba fl Erten lker U ur Cem Zamur Bar fl Tar k Mutlu Nihat Özten Mustafa Kemal Artalan Görsel Tasar m: Hasan Teoman Baskı: Elma Bas m Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi 13/B Blok Kat: 4 D: 3 kitelli / stanbul Tel: (212) Faks: (212) Yazıflma Adresi: Türkiye Futbol Federasyonu Medya letiflim Departmanı Konaklar Mah. Ihlamurlu Sok. No: Levent/ stanbul Telefon: (212) Dahili: Web Sitesi: YEREL SÜREL YAYIN Para ile sat lmaz Volkan Demirel 12 Kendimle gurur duyuyorum Caner Erkin 26 Sonuna kadar Avrupa day m Ceyhun Gülselam 70 Defans n akil adam Edouard Cisse 34 Türk futbolunun problemi savunma Royston Drenthe 60 Yaramaz ve yetenekli Milli Tak m 6 Bir ihtimal daha var Yenal Tuncer 42 Solun yeni umudu Antonin Panenka 54 Panenka n n labirenti Jem Paul Karacan 62 Milli maç milli formayla izliyorum Ümit Karan 20 Büyük tak m tek forvetle oynamaz Mehmet Batdal 50 Bugün santrfor oynamal y m hocam! Bu sayıya foto raf katkısı sa layan Vatan ve Türkiye gazeteleriyle foto muhabiri dostlar m z Haydar Tan flan, Eser Erenler, Bahad r Çokifller, Ümit nce, Beytullah Süat, Tayfun Kand ral, Halid Kayacan, Fehim Kayacan ve Hüseyin Ça lar a teflekkür ederiz. fiampiyonlar Ligi 18 Samba yap yor Futbol Ekonomi 30 Milli stadyum bir ihtiyaç m? Futbol Ekonomi 40 Anadolu dan flampiyon ç kar m? Vittorio Pozzo 46 Dünya Kupas n n efendisi Arsenal 48 Ruslar n yeni gözdesi Liverpool-Everton 68 Merseyside klasi i Premier Lig 74 Liglerin anas 4 TamSaha TamSaha 5

3 Bosna-Hersek, Malta derken Moldova ve Yunanistan maçlar nda da 5 puan b rakt k Euro 2008 finalleri için tüm umudumuzu Norveç'te elde edece imiz galibiyete ba lad k Bir ihtimal daha var lk dört maç n kazan, grubun nama lup lideri ol, Euro 2008 elemelerinin en golcü tak m unvan n elde et. Neredeyse 2007'nin Mart ay nda 2008 finallerinin biletini cebine koyabilecek bir konuma gel Sonras nda ise 6 karfl laflmadan sadece bir galibiyet ç kar, üç beraberlik, iki yenilgiyle tam 12 puan kaybet... Üstelik puanlar üst üste y d n dönemde gurbet ellerinde dolafl, ayn h zla da tt n devrede ise evinde oynama avantaj n kullanama. Moldova-Türkiye: 1-1 Stat: Zimbru Hakemler: Martin Atkinson, Darren Cann, David Bryan ( ngiltere) Moldova: Calancea-Savinov, Epureanu, Golovatenco-Bordian, Gatcan (Oleici dk.89), Corneencov, Comlenoc, Josan- Zmeu (Namasco dk.67), Frunza (Calincov dk.86) Türkiye: Hakan Ar kan (Volkan Demirel dk.18)-mehmet Topuz, Gökhan Zan, Servet, brahim Üzülmez-Tuncay, Selçuk (Ümit Karan dk.46), Mehmet Aurelio, Emre Belözo lu, Arda (Tümer dk.69)- Gökhan Ünal Goller: Frunza (dk.12), Ümit Karan (dk.62) Sar Kartlar: Gökhan Zan (Türkiye), Epureanu (Moldova) Evet, ortaya ç kan tablo ne yaz k ki bu. Elemelerin bitmesine iki maç m z kald ve biz ne yaz k ki Yunanistan'la Norveç'in gerisinde üçüncü basamaktay z. Üstelik bu gruptan art k iki de il, sadece bir tak m bilet alabilecek Euro 2008 finallerine. Çünkü Yunanistan biletlerin birini çoktan cebine koydu bile. Ama gün ümitsizlik günü de il. Gün birbirine düflme, suçlu arama, idam sehpalar kurma ve infaz ç l klar atma günü de de il. Çünkü bir ihtimal daha var. Ve o ihtimal Kaf Da 'n n arkas kadar uzakta da de il. Formül belli, ç k fl yolu ortada. Norveç'i yenecek ve alt na alacaks n. Sonras nda da evinde Bosna-Hersek'e pabuç b rakmayacaks n. Zor mu? Evet zor. Peki, imkâns z m? Asla! Çok de il, flöyle yak n geçmifle do ru bir uzand m zda bu tak m n böylesi zorlar baflard na Puan durumu Tak mlar O G B M A Y P Yunanistan Norveç Türkiye Bosna-Hersek Macaristan Moldova Malta hepimiz flahitlik etmedik mi? fiimdi Eylül ay n n ortalar na gidelim, Moldova ve Yunanistan'la oynad m z maçlara dönelim. fiehit ailelerine destek Millilerimiz Moldova maç için Riva Tesisleri'nde kampa girdi inde, Güneydo u'dan gelen flehit haberleriyle sars l yordu. Ümit Karan, Gökhan Ünal ve Necati Atefl düzenledikleri bas n toplant s nda üzüntülerini dile getiriyor, baflsa l diliyor, bozulan moralleri Moldova ve Yunanistan maçlar n kazanarak az da olsa geri getirmek istediklerini söylüyorlard. Teknik Direktörümüz Fatih Terim liderli inde bafllat lan flehit ailelerine yard m kampanyas da bir ç gibi büyüyordu. Bu arada sakatl bulunan brahim Toraman kadrodan ç kar lm fl ve yerine Yasin Çakmak al nm flt. Bayramlaflma ise Moldova'da, tak m n kamp yapt Leogrand Otel'de gerçeklefltiriliyordu. Tek düflüncemiz galibiyet Moldova maç nda galibiyetten baflka düflüncemiz yoktu ve Fatih Terim de Fikstüre bakarsak hiçbir netice bizi bir yerden uzaklaflt rmaz ama avantaj m z yitirmemize neden olur. O yüzden galibiyetten baflka bir fley düflünmüyoruz. Art k son 4 maça girdik. Her maç n önemini anlatmaya gerek yok. Biz haz r z diyordu. Terim bu arada Ders almam, ders veririm sözlerinin de yanl fl anlafl ld n söyleyerek, Ben liderlikle ilgili konuflmalar mda da her gün bir fleyler ö rendi imi söyleyen biriyim. O sözlerim baz arkadafllar taraf ndan yanl fl 6 TamSaha

4 anlafl lm fl olabilir, maksad n da aflm fl olabilir. Ama benim sözlerim maçtan sonra nas l oynamam z gerekti ini bir paket halinde yazan birkaç arkadaflayd. Her gün bir fley ö reniyorum, ö renmeye de devam edece im. Kamuoyu beni yanl fl anlad düzeltmesini yap yordu. Moldova maç n n kolay olmayaca n vurgulayan ve rakibin son olarak Bosna-Hersek'i deplasmanda yendi ini hat rlatan Terim'in Öyle fleker, lokum, çantada keklik de iller sözleri de maç bafllad nda ortaya ç k yordu. Diri ve diflli bir Moldova Önemli kozlar m zdan Hamit cezas nedeniyle oynam yordu ve Milli Tak m m z Gökhan Zan' n tek santrfor olarak görev yapt maça kalabal k bir orta saha kurgusuyla ç km flt. Henüz 12. dakikada hepimizi floke eden Moldova golünü a lar m zda görüyorduk. Golovatenco'nun soldan kulland uzun taç at fl nda, ön direkte bofl kalan Frunza'n n kafa vuruflunda, kaleci Hakan Ar kan' n müdahalesi yeterli olmuyor ve kolay kolay yenilmeyecek bir golle geriye düflüyorduk. Gol pozisyonu s ras nda sakatlanan kaleci Hakan Ar kan yerini Volkan'a b rak yor, kurdu umuz bask sonuç vermiyor ve devre Moldova'n n üstünlü üyle sona eriyordu. kinci yar da sahada Selçuk'un yerine Ümit Karan vard. Çift santrfora dönmüfltük ve gol ar yorduk. 62. dakikada da amac m za ulaflt k. Mehmet Topuz'un sa kanattan getirip ortalad topu Ümit Karan fl k bir kafa vurufluyla a lara yolluyordu ama o kadar. 90 dakikan n sonunda skorboardda as l duran 1-1, Euro 2008 umutlar m z biraz daha riske soktu umuzun kan t gibiydi. Ayn gece oynanan di er karfl laflmalarda Yunanistan, evinde Bosna-Hersek'i 3-2 yenerek büyük bir avantaj yakal yor, formalite maç nda ise Macaristan, Malta'y 2-0'la geçiyordu. Norveç günü bay geçmiflti ve puan tabelas ndaki tablo Yunanistan 22, Türkiye 18, Norveç 17 fleklindeydi. Çok garip bir gol yedik Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim, maçtan sonra yapt bas n toplant s nda, son dönemlerde çok tuhaf goller yediklerini söylüyor ve Bu maçta da kendi kendimize yedi imiz golden sonra oyuncular m n morali bozuldu. Çok garip bir gol yedik. Bir metreden, iki metreden yakalad m z pozisyonlarda golü bulamad k ve sahadan beraberlikle ayr ld k diyordu. Terim, Norveç'le bafla bafl oynayan, Yunanistan'a 4 gol atan tak m n n Malta ve Moldova'ya karfl 4 puan kaybetmesinden duydu u üzüntüyü dile getirerek Yunanistan maç n kaybetmememiz laz m. fiu anda bir kriz ortam varm fl gibi görünüyor ama biz 18 puanla 2. durumday z. Yunanistan maç na en iyi flekilde haz rlanaca z ifadesini kullan yordu. Bu arada sakatlanan Hakan Ar kan da Yunanistan maç n n kadrosundan ç kar lm flt. Komflu komfluya gider miyiz? Evet, art k önümüzde bir Yunanistan maç vard ve beraberlik bile bizim için iyi bir sonuç say lmazd. Komflunun hedefi ise bu maçtan galibiyetle ayr larak Euro 2008 biletini flimdiden cebine koymak, bir yandan da Atina'daki 4-1'lik ac yenilginin rövanfl n almakt. Fatih Terim, maçan önce düzenledi i bas n toplant s nda gruptan Türkiye ve Yunanistan' n ç kaca n düflündü ünü belirterek, Komflu komfluya gideriz diyordu. Ancak bu hesap flimdilik sahaya uymuyordu. Milli Tak m m z Yunanistan maç nda Gökhan Ünal ve Ümit Karan'la çift santrforlu oynuyor, Moldova maç ndan farkl olarak Hamit ve Gökdeniz de sahada yer al yordu. Arda, Mehmet Topuz ve Selçuk ise kenardayd. Maça bask l bafllayan millilerimiz, beflli savunmayla ve Yunanistan-Bosna Hersek: 3-2 Stat: OACA Spyro Louis Hakemler: Grzegorz Gilewski, Maciej Wierzbowski, Rafal Rostkowski (Polonya) Yunanistan: Nikopolidis-Torosidis, Dellas, Kyrgiakos, Patsatzoglou-Katsouranis, Basinas, Karagounis, Amanatidis (Giannakopoulos dk.72)-gekas (Antzas dk.81), Charisteas (Liberopoulos dk.69) Bosna-Hersek: Adnan Guso-Berberovic, Bajic, Nadarevic, Krunic (Ibisevic dk.46)-hrgovic, Rahimic, Vladavic, Blatnjak (Merzic dk.62)-misimovic (Salihovicdk.82), Muslimovic Goller: Charisteas (dk.10), M.Hrgovic (dk.54), Gekas (dk.58), Liberopoulos (dk.73), Ibisevic (dk ) Sar Kartlar: Rahimic, Nadarevic (Bosna-Hersek), Katsouranis (Yunanistan) K rm z Kart: Hrgovic (dk.56) Macaristan-Malta: 2-0 Stat: Megyeri Uti Hakemler: Karen Nalbandyan, Gegham Vardanyan, Arshak Knyazyan (Ermenistan) Macaristan: Fülöp-Szelesi, Vasko, Juhasz, Bela Balogh-Gera, Vass, Filkor (Buzsaky dk.75), Dzsudzsak (Leandro dk.88)-tözser, Feczesin (Rajczi dk.83) Malta: Haber-Scicluna, Said, Dimech, Azzopardi-Briffa, Sammut (Nwoko dk.66), Mallia, Woods (Bajada dk. 90+1)-Michael Mifsud, Schembri (Scerri dk.83) Goller: Feczesin (dk.34, Tözser (dk.78) Sar Kartlar: Woods (Malta), Juhasz (Macaristan) TamSaha 7

5 liberolu bir oyun sistemiyle sahaya ç kan Yunanistan' ilk 10 dakikada oldukça zorluyordu. ki ön liberomuz Aurelio ve Emre'nin rakip yar sahada oynamas, forvetten itibaren uygulad m z presle kazand m z toplarla üst üste atak gelifltirmemizi sa l yor ancak kalabal k Yunan savunmas tak m m za pozisyon vermiyordu.yunanl lar ilk bölümdeki bask y atlatt ktan sonra iki kenar hücumcular yla defans m z n kanatlar na uzun toplar atmaya ve üst üste tehlikeler oluflturmaya bafllam flt. Tehlikeli kontrataklarda savunmam z aç k veriyor, Volkan' n yerinde kurtar fllar Milli Tak m m z ayakta tutuyordu. Yunanl lar n üzerine organize ataklarla gidemiyor, kanatlar kullanam yorduk. Geriden uzun kulland m z toplar Yunan savunmas n n ortas ndaki üç uzun oyuncunun kafalar ndan geri dönüyor ve ilk yar da golsüz sona eriyordu. Gol geliyorum diyor kinci yar ya bafllarken Ümit Karan kenara al nm fl, Tümer sahaya sürülmüfltü. Gökdeniz, süratinden yararlan lmak üzere Gökhan Ünal' n yan nda görev yap yordu. Ancak yine oyun kuram yor, yine geriden yüksek toplarla Yunan savunmas n n üzerine gidiyor ve bir kez daha duvara çarp p geri dönüyorduk. Üstelik dönen toplarda Yunanl lar ciddi gol pozisyonlar na giriyordu. 60. dakika yaklafl l rken Otto Rehhagel, Gekas ve Charisteas' oyundan alarak Samaras ve Liberopulos ile hücum gücünü tazeliyordu. Bizde ise Gökdeniz ve Emre ç km fl, Hakan ve Arda oyuna girmiflti. Gol bekliyorduk ama gole yak n olan taraf bizim çocuklar de il Yunanistan gibi duruyordu. 79. dakikada da korktu umuz bafl m za geliyordu. Samaras' n pas nda savunmam z ofsayt gerekçesiyle durakl yor, arkaya sarkan Amanatidis için golü atmak zor olmuyordu. Evet, yedi imiz gol ofsaytt ama Norveç'in deplasmandaki 2-0'l k Bosna-Hersek galibiyeti, beraberlikle yenilgi aras ndaki fark ortadan kald r yordu. 87. dakikada Arda'n n direkten dönen topunda flanss zl k yafl yor ve maç 1-0 kaybediyorduk. Bu bizim tarihimiz boyunca Yunanistan'a ilk kez yenildi imiz anlam na geliyordu. Komflu, bitime 2 maç kala Euro 2008 finallerine vize almay baflar yor, biz ise umutlar m z tamamen Oslo'da elde edece imiz galibiyete ba lamak zorunda kal yorduk. En kötü senaryo Fatih Terim, Yunanistan maç ndan sonra düzenledi i bas n toplant s nda, Bizim kaybetmemiz, Norveç'in kazanmas halinde Norveç'e kazanmaya gitmek zorunda oldu umuzu söylemifltik. Bu bizim için en kötü senaryoydu diyordu. Norveç'le deplasmanda oynayacaklar n vurgulayan Terim, fiunu unutmayal m, flu anda Türkiye, tüm avantaj n kaybetmifltir. fiu anda en uç skoru almak zorundad r. S rt m z yere gelinceye kadar pes etmek yok. D flar da seyircisiyle oynamam z dezavantaj ama son saniyeye kadar e er bir ümidimiz varsa de erlendirmek için çal fl r z, u rafl r z. nflallah Norveç'i, Norveç'te yenip geliriz fleklinde konufluyordu. Türkiye-Yunanistan: 0-1 Stat: Ali Sami Yen Hakemler: Mejuto Gonzalez, Carlos Yeste Jimenez, Antonio Artero Gallardo ( spanya) Türkiye: Volkan Demirel-Hamit, Gökhan Zan, Servet, brahim Üzülmez-Gökdeniz (Hakan fiükür dk.64), Mehmet Aurelio, Emre Belözo lu (Arda dk.71), Tuncay- Ümit (Tümer dk.46), Gökhan Ünal Yunanistan: Chalkias-Seitaridis, Antzas, Dellas, Kyrgiakos, Torosidis-Charisteas (Samaras dk.59), Basinas, Karagounis, Amanatidis-Gekas (Liberopoulos dk.56) Gol: Amanatidis (dk. 79) Sar Kartlar: Emre Belözo lu (Türkiye), Torosidis (Yunanistan) fiimdi önümüzde 17 Kas m'da deplasmanda oynayaca m z Norveç ve 21 Kas m'da stanbul'da Bosna-Hersek'le oynayaca m z iki maç kald. Norveç ise bizimle oynad ktan sonra Malta deplasman na ç kacak. Evet, iflimiz kolay gibi görünmüyor ama Norveç ve Bosna-Hersek'i yenmek imkâns z da de il. Baflta da söyledi imiz gibi, bir ihtimal daha var! n Bosna Hersek-Norveç: 0-2 Stat: Kosevo Hakemler: Stephane Lannoy, Vincent Texier, Stéphane Duhamel (Fransa) Bosna-Hersek: Adnan Guso- Berberovic, Merzic, Bajic, Krunic- Maletic (Muharemovic dk.78), Nadarevic, Salihovic, Blatnjak (Ibisevic dk.46)-muslimovic, Misimovic (Dzeko dk.46) Norveç: Opdal-Storbaek, Hangeland, Hagen, John Arne Riise- Björn Riise (Bjorkoy dk.90+2), M. Andresen, Grindheim (Rushfeldt dk.58), Solli-Helstad (Braaten dk.76), Pedersen Goller: Hagen (dk. 5), Björn Riise (dk. 74) Sar Kartlar: Salihovic, Misimovic, Dzeko (Bosna-Hersek), Hagen, Rushfeldt (Norveç) Malta-Moldova: 2-3 Stat: Ta' Qali Hakemler: Igorj Ishchenko, Sergiy Tsymbal, Oleg Pluzhnyk (Ukrayna) Malta: Haber-Scicluna (Scerri dk.46), Said, Dimech, Azzopardi- Briffa (Nwoko dk.90+1), Pace, Mallia, Woods-Schembri (Cohen dk.46), Michael Mifsud Moldova: Pascenco-Stroenco, Lascencov, Golovatenco-Bordian, Gatcan (Zmeu dk.77), Corneencov, Comlenoc (Namasco dk.69), Josan-Frunza (Doros dk.83), Bugaev Goller: Bugaev (dk.24 penalt dan), Frunza (dk.31 ve 35), Scerri (dk.71), Michael Mifsud (dk.84) Sar Kartlar: Gatcan, Stroenco Golovatenco, Pascenco, Frunza, Golovatenco (Moldova), Dimech, Scicluna (Malta) 8 TamSaha

6 Sorgulama de il, birlik olma günü Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Moldova ve Yunanistan maçlar n n ard ndan Norveç ve Bosna-Hersek karfl laflmalar öncesi adeta seferberlik ilan etti. Yönetim Kurulu, Milli Tak m m za moral vermek amac yla Milli Tak m dari Destek Komitesi ve letiflim Komitesi ad alt nda iki komite kurdu. Milli Tak m dari Destek Komitesi'nin Fatih Terim ve ekibiyle yapt toplant n n ard ndan bir bas n toplant s düzenleyen Baflkan Haluk Ulusoy, Gerek benim gerek teknik heyetimizin bilgi, beceri ve deneyimleri Türk Milli Tak m 'n n 2008 Avrupa fiampiyonas 'na gitmesi için yeterlidir. Bunu baflaraca z, kimsenin flüphesi olmas n. Yeter ki so ukkanl olal m, kenetlenelim ve yap lmas gerekenleri yerine getirelim dedi. M illi Tak m m z n Moldova beraberli i ve Yunanistan yenilgisinin ard ndan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ola anüstü bir toplant yapt. Toplant da Norveç maç öncesi teknik ekibe ve oyunculara duyulan güven vurgulan rken, Milli Tak m m z n Norveç'i yenece ine olan inanc n da alt çizildi. Baflkanvekili Affan Keçeci, toplant n n ard ndan düzenledi i bas n toplant s nda Milli Tak m'a destek ve moral vermesi aç s ndan Milli Tak m dari Destek Komitesi oluflturduklar n bildirdi. Bu komite Haluk Ulusoy, Affan Keçeci, Tahir K ran, Kemal Ünsal ve Mustafa Yaz c 'dan olufltu. Keçeci, bu komiteye ba l olarak oluflturulan letiflim Komitesi'nde de yönetim kurulu üyeleri Metehan Berktafl ve Cihangir Onger ile Genel Sekreter Lutfi Ar bo an, Prof. Dr. Ali At f Bir ve Zeki Çol'un yer ald n aç klad. Keçeci, yönetim kurulu toplant s nda ayr ca, Hedef 2023 Arama Konferanslar konusunda da görüflmeler yaparak bir komite oluflturduklar n bildirdi. Yönetim Kurulu toplant s n n ard ndan Baflkan Haluk Ulusoy, Baflkanvekili Affan Keçeci ve Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve yard mc lar yla birlikte toplant ya girdi. Baflkan Ulusoy, bu toplant n n ard ndan düzenledi i bas n toplant s nda Gün sorgulama de il, birlikte olma, ortak durufl sergileme günüdür dedi. Ulusoy, flunlar söyledi: Bildi iniz üzere sabah yapt m z yönetim kurulu toplant s nda Milli Tak m dari Destek Komitesi oluflturduk. Ald m z kararlar gere i de Milli Tak m m z teknik heyetiyle uzun süren bir toplant yapt k. Toplant da öncelikle geçmiflin de erlendirmesinde bulunduk. Daha sonra da gelece i planlad k. Önümüzdeki bir ayl k dönemde yap lacaklar konusunda yönetimimiz ve teknik heyetimiz ak l, irade ve eylem ittifak içindedir. Hedefe ulaflmak üzere planlanan konular n harfi harfine yürütülmesi için de teknik heyetimizle görüfl birli i içerisindeyiz. Oluflturdu umuz komite bu uygulamalar s ras nda her türlü deste i sa layacak, ben de sürekli olarak geliflmeleri takip edece im. Türkiye Futbol Federasyonu Baflkan olarak tarihi bir sorumluluk tafl d m n bilincindeyim. Hiçbir zaman da sorumluluktan kaçmad m. Tafl n alt na elime koydum. fiimdi de ayn s n yap yorum. 22 Kas m sabah na kadar ola anüstü bir hali yaflayaca z. Futbol Federasyonu'nun tüm birimleri de ald m z kararlar n fl alt nda görevlerini eksiksiz yerine getireceklerdir. Herkes flunu iyi bilmeli ki Türk Milli Tak m 'n n sahibi Türk milletidir. Türk milleti ad na yönetim yetkisi ve erki ise flahs ma aittir. Gerek benim gerek teknik heyetimizin bilgi, beceri ve deneyimleri Türk Milli Tak m 'n n 2008 Avrupa fiampiyonas 'na gitmesi için yeterlidir. Bunu baflaraca z, kimsenin flüphesi olmas n. Yeter ki so ukkanl olal m, kenetlenelim ve yap lmas gerekenleri yerine getirelim. Yaflad m z süreçte yaz lar ve görüflleri ile katk yapan tüm spor medyas na ve çal flanlar na teflekkür ediyorum. Elefltirilerden gerçekten ak l ve güç al yoruz. Baflar ya, yönetim, teknik heyet, medya ve milletimizin birlikteli iyle ulaflaca z. Benim görevim bu birlikteli i sa lamakt r. Bugün Milli Tak m m z ve di er konularda hiçbir soru almayaca m. Gün, sorgulama günü de il... Gün, birlikte olma, ortak bir durufl sergileme, bir kararl l gösterme ve hedefe hep birlikte ulaflma günüdür. Önümüzdeki bir ayl k dönemde tüm halk m z n deste ine ihtiyac m z var. Medyam z n deste ine ihtiyac m z var. Güçlü bir birliktelikle, güçlü bir sinerjiyi oluflturmaya ihtiyac m z var. Herkesi, bu ortak duruflta duyarl, yararl ve kararl olmaya ça r yorum. Finallerde buluflmak üzere hepinizi sayg yla selaml yorum. n TamSaha 9

7 Dört finalist belli oldu Euro 2008 elemelerinde 7 grubun 6's nda heyecan f rt nas tüm h z yla sürüyor. Bitime iki maç günü kala finallere gidecek 14 tak mdan sadece 4 tanesi belirlendi. Milli Tak m m z n grubunda yer alan Yunanistan' n yan s ra D Grubu'nda Çek Cumhuriyeti ve Almanya, G Grubu'nda da Romanya finallere kat lmay garantiledi. Polonya, Fransa, H rvatistan, sveç ve Hollanda da finallere yak n tak mlar. talya, ngiltere ve spanya gibi devler ise son flanslar n bu ay oynayacaklar maçlarda kullanacak. A Grubu Bitime ikifler maç kald ama ortada hâlâ net bir tablo yok. Lider Polonya, Ekim'de tek maç oynad ve Kazakistan' yenerek 24 puana yükseldi. 13 Ekim Ermenistan-S rbistan: 0-0 Polonya-Kazakistan: 3-1 Belçika-Finlandiya: 0-0 Azerbaycan-Portekiz: Ekim Kazakistan-Portekiz: 1-2 Belçika-Ermenistan: 3-0 Azerbaycan-S rbistan: 1-6 Ekim ay na ikinci s rada giren Finlandiya, Belçika deplasman nda berabere kal nca dördüncü s raya geriledi. Azerbaycan ve Kazakistan' deplasmanda yenen Portekiz 6 puanla ç kt serinin ard ndan ikinci s raya yerleflti. Ermenistan'dan beraberlikle dönen S rbistan, Azerbaycan'a 6 gol atarak Ekim'i 4 puanla kapatt ve üçüncü s rada. Son iki maça Polonya ve Portekiz avantajl giriyor ama S rbistan ve Finlandiya da hâlâ iddialar n sürdürüyor. Tak mlar O G B M A Y P Polonya Portekiz S rbistan Finlandiya Belçika Ermenistan Kazakistan Azerbaycan Kas m: S rbistan-kazakistan, Finlandiya- Azerbaycan, Portekiz-Ermenistan, Polonya-Belçika 21 Kas m: Azerbaycan-Belçika, S rbistan-polonya, Portekiz-Finlandiya, Ermenistan-Kazakistan E Grubu Henüz final biletini garantileyen tak m yok. H rvatistan galibiyet serisini srail'i yenerek sürdürdü ve büyük bir 13 Ekim: H rvatistan- srail: 1-0 ngiltere-estonya: Ekim: Rusya- ngiltere: 2-1 Makedonya-Andora: 3-0 avantaj yakalad. Rusya ise ngiltere'yi ma lup ederek yeniden umutland. ngiltere, Estonya'y yenerek ikinci s radaki yerini korusa bile kalan tek maç n lider H rvatistan'la oynayacak. Ancak ngilizler H rvatlar yense de Rusya son iki maç n kazand takdirde gruptan ç kacak. srail kalan iki maç n kazand nda ngiltere ile eflit puana gelme flans n sürdürüyor ama finallere gitme ihtimali bulunmuyor. Çünkü ngilizlerin ikili averajda srail'e üstünlü ü var. Tak mlar O G B M A Y P H rvatistan ngiltere Rusya srail Makedonya Estonya Andora Kas m: Makedonya-H rvatistan, srail-rusya, Andora-Estonya 21 Kas m: ngiltere-h rvatistan, srail-makedonya, Andora-Rusya B Grubu Finalistlerin henüz kesinleflmedi i ancak dengelerin büyük ölçüde de iflti i bir grup daha. Ekim'e lider giren skoçya, Ukrayna'y 13 Ekim: skoçya-ukrayna: 3-1 Faroe Adalar -Fransa: 0-6 talya-gürcistan: Ekim: Ukrayna-Faroe Adalar : 5-0 Fransa-Litvanya: 2-0 Gürcistan- skoçya: 2-0 yendikten sonra Gürcistan'dan ummad bir yenilgi al nca liderlik koltu una Fransa oturdu. Frans zlar Faroe Adalar ve Litvanya'y yenerek iki maçtan 6 puan toplad ve 25 puanla zirveye ç kt. talya ise oynad tek maçta Gürcistan' yendi. Bir maç eksik talyanlar, 17 Kas m'da deplasmanda skoçya ile karfl laflacak ve bu maç grubun finali gibi olacak. talya'n n son maç Faroe Adalar 'yla. Fransa ile hâlâ rahat de il. Çünkü son maçta Ukrayna deplasman na gidecekler. Tak mlar O G B M A Y P Fransa skoçya talya Ukrayna Litvanya Gürcistan Faroe Adalar Kas m: Litvanya-Ukrayna, skoçya- talya 21 Kas m: talya-faroe Adalar, Gürcistan-Litvanya, Ukrayna-Fransa F Grubu Lider sveç, Liechtenstein galibiyetinin ard ndan evinde K. rlanda ile berabere kal nca final biletini garantileme f rsat n tepti. Ancak bundan sonraki iki 13 Ekim: zlanda-letonya: 2-4 Liechtenstein- sveç: 0-3 Danimarka- spanya: Kas m: Liechtenstein- zlanda: 3-0 Danimarka-Letonya: 3-1 sveç-k. rlanda: 1-1 maçta 1 puan onlara yetecek. spanya Ekim'deki tek maç nda Danimarka'y deplasmanda yenerek büyük avantaj yakalad. Yine de önlerinde iki zor maç var. Evlerinde sveç ve K. rlanda ile oynayacaklar ve bu maçlardan birini kazanmak zorunda görünüyorlar. K. rlanda ve Danimarka'n n da hâlâ flans var. Ancak bu iki tak m n birbirleriyle oynayacak olmas zaten puan avantaj na sahip sveç ve spanya'y oldukça avantajl k l yor. Tak mlar O G B M A Y P sveç spanya Danimarka K. rlanda Letonya zlanda Liechtenstein Kas m: spanya- sveç, K. rlanda-danimarka, Letonya-Liechtenstein 21 Kas m: spanya-k. rlanda, Danimarka- zlanda, sveç-letonya D Grubu Her fleyin netleflti i tek grup D Grubu. Çek Cumhuriyeti ve Almanya, Euro 2008 finallerinin 13 Ekim: Slovakya-San Marino: 7-0 K br s R.K.-Galler: 3-1 rlanda Cum.-Almanya: Ekim: rlanda Cum.-K br s R.K.: 1-1 San Marino-Galler: 1-2 Almanya-Çek Cum.: 0-3 yolunu tuttu. Bundan sonraki maçlar formalite için oynanacak. 13 Ekim'de rlanda Cumhuriyeti ile oynad maçtan 1-1'lik beraberlikle ayr lan Almanya, final vizesini ald ktan sonra evinde Çek Cumhuriyeti'ne 3-0 kaybetti. Çekler de bu galibiyetle finalist olmay garantiledi. Bu gruptaki tek yar fl Çek Cumhuriyeti ile Almanya aras nda grup birincili i için yaflanacak. Çekler son iki maç nda Galler ve K br s Rum Kesimi, Almanlar ise rlanda Cumhuriyeti ve Galler'le karfl laflacak. Tak mlar O G B M A Y P Çek Cum Almanya rlanda Cum K br s R.K Slovakya Galler San Marino Kas m: Çek Cum.-Galler, rlanda Cum.-Almanya, K br s R. K.-Slovakya 21 Kas m: K br s R. K.-Çek Cum., Almanya-Galler, San Marino-Slovakya G Grubu Elemelerin iki nama lup tak m ndan biri olan Romanya, grubun liderini belirleyecek maçta Hollanda'y yendikten sonra Lüksemburg'u da ma lup ederek finallere 13 Ekim: B.Rusya-Lüksemburg: 0-1 Romanya-Hollanda: 1-0 Slovenya-Arnavutluk: Ekim: Lüksemburg-Romanya: 0-2 Hollanda-Slovenya: 2-0 Arnavutluk-Bulgaristan: 1-1 gitmeyi garantiledi. Hollanda ise Romanya'ya ma lup olarak yenilgisizlik unvan n yitirdikten sonra Slovenya'y ma lup ederek finallere iyice yaklaflt. Bulgaristan, Hollanda'n n Romanya yenilgisinden yararlanamad ve Arnavutluk'la berabere kalarak Portakallar n iflini kolaylaflt rd. Bitime iki maç kala Hollanda evinde Lüksemburg ve deplasmanda da B. Rusya ile oynayacak. Portakallara bu maçta alacaklar bir galibiyet yetiyor. Tak mlar O G B M A Y P Romanya Hollanda Bulgaristan Arnavutluk Slovenya B. Rusya Lüksemburg Kas m: Bulgaristan-Romanya, Arnavutluk-B.Rusya, Hollanda-Lüksemburg 21 Kas m: B.Rusya-Hollanda, Romanya-Arnavutluk, Slovenya-Bulgaristan TamSaha 11

8 Kendimle gurur duyuyorum Çok genç yaflta Fenerbahçe ve Milli Tak m' n kalesini devrald ktan sonra bir inifl süreci yaflad. Her iki cephede de yede e düfltü. Ancak y lmad, direndi, çal flt ve yeniden aya na gelen f rsat, bu defa iyi kullanarak kaybettiklerini geri kazand. Hatalar ndan ders ald n ve kötü günleri bir daha yaflamak istemedi ini anlat rken, verdi i mücadelenin kendisini gururland rd n söylüyor. lker U ur Bir kaleci sürekli oynad zaman kendisini gelifltirebilir. Di er futbolculara göre kalecinin oynama flans daha az. Bir kez kaleye geçince de çal fl p formay vermemek laz m. Ama performans etkileyen pek çok faktör var ve baz lar elinde de il. Zico çok iyi bir insan ve çok iyi bir teknik adam. S rf ben de il, tüm tak m her derdimizi Zico'yla rahatl kla paylaflabiliyoruz. Bizimle arkadafl gibi ve onunla çal flmaktan mutluluk duyuyoruz. Brezilyal lar aram za almas n bildik. Onlar n örf ve adetlerine uymaya çal fl yoruz. Do um günlerini yumurtalarla kutluyorlar ve biz onlara uyuyoruz. Tak m içerisinde güzel bir Brezilya-Türkiye anlaflmas var. Roberto Carlos dünyaca çok ünlü bir insan ama bir o kadar da mütevaz. Davran fllar ve yaklafl m yla gerçekten çok s cak. Sahadaki varl yla da bize büyük katk yap yor. Rakipte önemli bir y ld z varsa, bizde de Roberto Carlos var düflüncesiyle sahaya ç k yoruz. Volkan Demirel tasl nda çok ilginç ilerleyen bir kariyerin var. Fenerbahçe'yle flampiyonluklar kazansan da Volkan Demirel sürekli bir tercih öznesi olarak tart fl l yor. Senin kaleye geçti in ve geçmedi in zamanlarda hep ad n gündemde oluyor. Böyle bir ortamda Fenerbahçe kalesini yeniden devrald n ve öncelikle nas l hissetti ini sormak istiyorum? sfiu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Daha da iyi 12 TamSaha TamSaha 13

9 Taraftar n bazen kendilerini bizim yerimize koymas laz m. Gerçekten yapt m z ifl kolay de il. Çok emek ve çok yürek isteyen bir ifl. Ben bu ifli bu kadar iyi yapt klar için meslektafllar m kutluyorum. Elefltiriye her zaman aç m ama sahada yapt m hatayla elefltirsinler beni. Jölemle, d fl görünüflümle ilgileniyorlarsa kas t olabilir diye düflünüyorum. Bunu da yaflad m ve yaflamaya devam ediyorum. Ama al flt m art k, gülüp geçiyorum. Geçen senelerde bir Rüfltü a abey, bir Ömer a abey vard. fiu anki kaleci çeflitlili i Milli Tak m için büyük bir kazanç. Rekabetin oldu u yerde baflar gelir. Türk kaleciler kendilerini kan tlad lar. Rüfltü a abeyin arkas ndan çok iyi bir jenerasyon geldi. Do ma büyüme stanbulluyum ama babam Artvin, annem Rizeli. Ailemden hiç kopmad m. Her ne kadar bu konuda söylentiler ç ksa da hiçbir zaman ayr bir evim olmad. Evim, yurdum bellidir, merak eden gelip bakabilir. olaca m. Dedi iniz gibi bir dönem Rüfltü a abeyle paylaflt k kaleyi, flimdi de Serdar'la paylafl yoruz. Bir futbolcu her zaman oynayacak diye bir fley söz konusu de il elbette ama dönem dönem performans kaynakl inifller ve ç k fllar yaflanabiliyor. Bu da ilk onbirde ya da yedek kulübesinde olup olmayaca n z belirliyor. Gün gelir kadroya bile giremezsiniz. Bunlar futbolculuk hayat nda olan fleyler. Ama flu an her fley iyi gidiyor. Yeterli mi, de il tabii. Daha çok çal flarak, kendimi iflime daha çok vererek daha iyi bir performans göstermek istiyorum. tkalecinin kaderi bu herhalde. Tek kifli kaleye geçiyor ve bu hedef için mücadele eden 3 kifli var. ssonuçta bir tak mda futbolcu var, bunlar n üçü kaleci ve sadece biri kaleye geçebiliyor. Bir kaleci sürekli oynad zaman kendisini gelifltirebilir. Di er futbolculara göre kalecinin oynama flans daha az. Bir kez kaleye geçince de çal fl p formay vermemek laz m. Ama performans etkileyen pek çok faktör var ve baz lar elinde de il. Böyle sebepler nedeniyle formam kapt rm fl olabilirim ama flu an Fenerbahçe kalesinde oldu um için mutluyum. Formay b rakmay da düflünmüyorum. tteknik direktörlerin Zico olsun, daha önce Daum olsun sana nas l bir güven vermifllerdi? sbence Zico çok iyi bir insan ve çok iyi bir teknik adam. S rf ben de il, tüm tak m her derdimizi Zico'yla rahatl kla paylaflabiliyoruz. Bizimle arkadafl gibi ve onunla çal flmaktan mutluluk duyuyoruz. Ligde iniflli ç k fll bir grafi imiz var gibi ama henüz yolun bafl nday z. Zamanla daha iyi neticeler alarak olmam z gereken yere yükselece imize inan yorum. ttak mda bir Brezilyal hegemonyas var gibi gözüküyor. Antrenmanlar n za geldim birkaç kere. Örne in Can Portekizce konuflmaya bafllam fl. sbiz onlar aram za almas n bildik. Onlar n da örf ve adetlerine uymaya çal fl yoruz. Do um günlerini yumurtalarla kutluyorlar ve biz onlara uyuyoruz. Tak m içerisinde güzel bir Brezilya-Türkiye anlaflmas var. Bir sorun yaflam yoruz uyum aç s ndan. Kezman ve Appiah var baflka ülkelerden gelen. Onlar da zaten birkaç sezondur bizimle birlikteler. Tak m olarak iyi vakit geçiriyor, e leniyoruz. Roberto Carlos bize güven veriyor ttak m n zda kendisini en üst düzeyde kan tlam fl Roberto Carlos gibi bir oyuncu var. Carlos'un tak ma etkisi nedir? stak ma olan etkisi çok büyük. Bence bu etki fiampiyonlar Ligi maçlar nda aç kça görülüyordur. Roberto Carlos'un ismi var, dünyaca çok ünlü bir insan ama bir o kadar da mütevaz. Küçükle küçük, büyükle büyük oluyor. Her çeflit insanla eflit seviyeye gelebiliyor. Davran fllar ve yaklafl m yla gerçekten çok s cak. Tan t m aç s ndan Fenerbahçe'ye büyük katk lar olmas n n yan s ra sahadaki varl yla da bize büyük art lar kat yor. Rakip tak mda çok önemli bir y ld z varsa, bizde de Roberto Carlos var düflüncesiyle sahaya ç k yoruz. Taraftar da bunun bilincinde. Onun varl sayesinde herkes daha rahat ve güvenli oluyor. tkorku sal yorsunuz yani? smuhakkak. Kendimi rakiplerin yerine koymad m için bilemem ama rakipte Roberto Carlos var diye muhakkak bir çekingenlik olur. Bu Kezman ve Alex için de geçerli. Sonuçta Fenerbahçe art k bir dünya kulübü oluyor. Avrupa'da da kendisinden transferleriyle söz ettirmeye bafllad. nflallah bunu da baflar lara dökersek çok daha güzel fleyler yaflayaca m z düflünüyorum. Defansla anlaflma sorunum yok tkalecinin savunmas yla anlaflmas çok önemli bir fley. Sürekli bir iletiflim halinde olmal s n z ki sorun yaflanmas n. Senin önünde ise Önder, Edu, Lugano ve Roberto Carlos oynuyor. Bu dörtlüyle nas l anlafl yorsunuz? sbenim önümde oynayan defans oyuncular n üçü yabanc, Önder de yurtd fl nda yetiflti i için o da fazla yerli say lmaz. Yar Türk, yar Belçikal. Bak ld zaman iflim zor gibi görünüyor ama senin de dedi in gibi Can Portekizce ö renmeye bafllad. Benim bildi im birkaç kelime var, onlar n da Türkçeden kulak al flkanl edindi i birkaç kelime var. O flekilde anlafl yoruz. Zaten futbol bence göz oyunudur. Fazla konuflmaya gerek yoktur ama kalecinin konuflmas gerekir. Ben de elimden geldi i kadar onlarla konuflmaya, diyalog kurmaya çal fl yorum. Ama beraber oynamaya al flt m z için ço u kez birbirimizin neler yapaca n biliyoruz art k. tfenerbahçe'nin savunman n göbe inde büyük sorunlar yaflad dönem art k bitmifl gibi gözüküyor. stabii ki. Ama yeterli mi bu performans? Bence de il. Tak m halinde daha çok çal flarak çok daha iyi noktalara gelebiliriz. tvolkan yedek kald dönemde kendisini nas l motive ediyordu? svolkan her zaman kendisini saha içerisinde motive eder. Saha d fl nda ekstra bir motivasyona ihtiyaç duymuyorum. Herkes için de bu geçerlidir diye düflünüyorum. Sahada 90 dakika boyunca o motivasyona ihtiyac n var. Saha d fl nda de il. Bir gün önceden maç düflünebilirsin ama maç dakika dakika yaflamak yanl fl diye düflünüyorum. Ben motivasyonumu sahada yap yorum ve kendi aç mdan hakl oldu umu da görüyorum. Hatalar mdan ders ald m tbir hata oldu u zaman, bir kötü maç n ard ndan sanki her fley ard ard na geliyormufl gibi görünüyor gözümüze. sbelki bir hata yapt n z zaman kendinizi bask alt nda hissedebilirsiniz. Ben bunlar geçen senelerde yaflad m. Yapt m iki-üç 14 TamSaha

10 Önümde oynayan defans oyuncular n üçü yabanc, Önder de yurtd fl nda yetiflti i için o da fazla yerli say lmaz. Ancak futbol bence göz oyunudur. Beraber oynamaya al flt m z için ço u kez birbirimizin neler yapaca n biliyoruz. Geçmiflte yapt m hatalar kald rabildi im ve yoluma devam etti im için flu an ayaktay m. Fenerbahçe ve Milli Tak m' n kalesini koruyorum. O dönemden geçerek bu noktaya tekrar t rmanmak bence büyük baflar d r. Bunu baflard m için kendimle gurur duyuyorum. tane hata var. Belki bunlar k smetsizlik olarak da nitelendirebiliriz. Ama bunlar yaflad m ve ders ç karmas n da bildim. nsanlar hayatlar nda hatalar yaparlar. Sadece kaleciler de il, futbolcular da hata yap yorlar ama son adam olan kalecinin hatas sonuca direkt etki ediyor. Kaleci olan kifli zaten bu hatay kald rabilece i için kaleci oluyor. Ben de bu hatalar kald rabildi im ve yoluma devam etti im için flu an ayaktay m ve Fenerbahçe tak m n n kalesini koruyorum, Milli Tak m'a ça r l yorum. O dönemden geçerek bu noktaya tekrar t rmanmak da bence büyük baflar d r. Bunu baflard m için kendimle gurur duyuyorum. tama bazen taraftarlar hatalara karfl toleransl olmuyor. O dönemler taraftar iliflkileri aç s ndan senin için nas l geçti? staraftar n tepki göstermesi gayet normal ama bence onlar n da bazen kendilerini bizim yerimize koymas laz m. Çünkü çok büyük kitlelere hitap ediyorsunuz. Birisi Fenerbahçe camias, di eri Türkiye Milli Tak m. Sorumluluk duygunuz ve kendinize güveninizin çok yüksek olmas laz m. Ben onlar n sadece flunu yapmalar n istiyorum. Kendilerini Volkan' n yerine koysunlar. Ya da Rüfltü a abeyin veya Hakan' n yerine koysunlar. Çünkü gerçekten yapt m z ifl kolay bir ifl de il. Çok emek ve çok yürek isteyen bir ifl. Ben bu ifli bu kadar iyi yapt klar için meslektafllar m kutluyorum ve birbirimize destek oldu umuz sürece Türkiye'de kalecili in çok ileriye gidece ine inan yorum. Jölemi de il oyunumu elefltirsinler tpeki, taraftar n tepkileri sende bir hayal k r kl yarat yor mu? Bu kadar senedir oynad n tak mda flampiyonluklar görmüflsün ve bir ma lubiyet sonras Volkan' n jölesi üzerinden hakaretler bafll yor. sfutbolda dün yoktur. Her zaman bugün ve yar na bakman z laz m. Ben elefltiriye her zaman aç m ama sahada yapt m hatayla elefltirsinler beni. Jölemmifl, d fl görünüflümmüfl, baflka fleylermifl. E er bunlarla ilgileniyorlarsa, çok kiflinin baflka fleyleriyle de ilgilenmeleri laz m. Beni oynad m futbolla, saha içerisinde yapt m hatayla sabaha kadar elefltirsinler. Ama özel hayat ma girmelerinde kas t olabilir diye düflünüyorum. Ki bunu da yaflad m ve yaflamaya da devam ediyorum. Ama al flt m art k, gülüp geçiyorum. tbir kaleci büyük bir hata yapt maç n ard ndan ne hisseder? Mesela talya maç nda o hatay yapt n zaman gece yatt nda neler düflünmüfltün? s nsan kendi kendisine gerekli muhakemeyi yap yor ama üzerinde çok da durmamak laz m. Ç karabilece in dersleri ç karmak en iyisi. Ama hatan n üzerinde çok durursan o hatay tekrarlars n. Ben de yapt m hatan n üzerinde çok durmay p dersimi ç kararak yoluma devam etmeyi tercih ediyorum. t talya maç n n ard ndan bir sonraki maç n deplasmandaki Yunanistan karfl laflmas yd. O maç öncesi herkesin üzerinde senden kaynaklanan bir çekingenlik vard. Sen o dönem neler hissediyordun? sgenellikle iyi yap lan ifller görülmez de kötü olanlar an msan r. Yunanistan maç ndaki kurtar fllar m çok hat rlanmaz ama talya maç ndaki hata unutulmaz. Bunun do ru bir yaklafl m oldu unu düflünmüyorum. Ben belki hep kendi aç mdan bak yorum. Ama kendimi di er insanlar n yerine de koymaya çal fl yorum. Herkesin düflüncesine de sayg l y m. Ben hatalar mdan ders ald m. Bunlar tekrar yaflamak istemiyorum. Yaflamayaca ma da inan yorum. Elimden gelenin en iyisini her zaman yapmaya çal flan bir insan m. Ne zaman görev verilirse de o görevi yapmaya haz r m. tmilli Tak m kalesinde de bir rekabet söz konusu. Hiç olmad kadar çok say da yerli kaleci var. Eskiden iki yabanc dan birisi kaleci al n rken flimdi dört büyüklerin 12 kalecisinden 11'i Türk. Bu nas l etkiliyor? sbu bence çok olumlu bir geliflme. Çok Türk kalecinin olmas önemli. Geçen senelerde bir Rüfltü a abey, bir Ömer a abey vard. fiu anki kaleci çeflitlili i Türkiye Milli Tak m için büyük bir kazanç. Rekabetin oldu u yerde baflar gelir. Her zaman Türk kalecilere güvenilmesinden yanayd m. Bunun gerçekleflti ini görmek mutluluk verici. Türk kaleciler kendilerini kan tlad lar. Rüfltü a abeyin arkas ndan çok iyi bir jenerasyon geldi. ttürkiye'de bu sezon oynayan yabanc kalecileri nas l buluyorsun? shepsi seçilmifl kaleciler sonuçta ama maçlar n çok fazla seyretti imi söyleyemem. Vega'y biliyorum, Ivankov'u da geçen senelerden biliyorum. Bence iyi kaleciler ama çok daha iyi yerli kaleciler var. ttürk kalecili inin geliflmesinde özellikle altyap dan itibaren önem verilmesinin de bir pay var herhalde. smutlaka var. Çok iyi bir neslin gelmesinin nedeni altyap lardaki özenli çal flmalard r. t nsanlar n merak etti i konulardan bir tanesi de senin özel hayat n. Ad üzerinde özel ama bofl zamanlar nda neler yapt n sorabiliriz san r m. sailemle yaflayan bir insan m. dmanlar n ard ndan arkadafllar mla belki bir yemek yer ve evime çekilirim. Do ma büyüme stanbulluyum. Gerçi babam Artvin, annem Rizelidir. Hiç ailemden kopmad m, her zaman da onlarla birlikteyim. Her ne kadar bu konuda söylentiler ç ksa da hiçbir zaman ayr bir evim olmad. Evim, yurdum bellidir, merak eden gelip bakabilir. Gayet sakin ve normal bir hayat sürüyorum. Tak mla beraber geceleri d flar ç kar m, galibiyetlerden sonra e lenceye gideriz. K z arkadafl m derseniz, o yok. Eskiden vard. Yaln zl ma devam ediyorum. Ailemle mutluyum. Çok abart lacak bir hayat m yok. t nternetle aran iyi san yorum. sevet, kamp ortam nda yapacak çok fazla fley olmay nca nette dolafl yorum. Playstation'la oynuyorum. Arabalara merakl y m. Ama bunu da elefltiriyorlar. yi de yapsak kötü de yapsak elefltiriyorlar. O yüzden çok kafama takm yorum (Gülüyor). n TamSaha 15

11 Fenerbahçe, iki zorlu deplasmandan da yenilgisiz dönmesini bildi. Befliktafl, 2005'in flampiyonu Liverpool'u stanbul'da devirmeyi baflard. B Grubu B Grubu'nda Mourinho'lu Chelsea, Avram Grant'l Chelsea'ye dönüfltükten sonra zorlu Valencia deplasman ndan, geriye düflmesine ra men üç puanla dönmeyi bildi. Schalke'nin, ilk maçta Chelsea'ye çelme takan Rosenborg'u yenmesi, üçüncü maçlar öncesi her tak ma hesap kitap yapt rmaya bafllam flt bile. Üçüncü maçlarda Chelsea, Schalke'yi, Rosenborg da Valencia'y 2-0'la geçince B Grubu her tak m n en az bir galibiyet ald zorlu bir grup haline geldi. C Grubu Real Madrid, favori oldu u ve Werder Bremen galibiyetiyle bafllad fiampiyonlar Ligi'nin ikinci haftas nda Lazio deplasman nda 2-2'lik skorla iki puan b rakt. Devler Ligi'nde 31 maçt r deplasman galibiyeti yaflayamayan Olympiakos ise ikinci haftada Bremen'de geriye düflmesine ra men üç gol atarak bu seriyi noktalad. Üçüncü haftada Werder Bremen, konu u Lazio'yu 2-1'le geçince hem ilk galibiyetini ald hem de rakibine ilk yenilgisini tatt rd. Ama gözler bu maçtan ziyade Madrid'deydi. Real Madrid, kendisi gibi ilk iki maçtan dört puan ç karan ve liderlik koltu una kurulan Olympiakos'a grubun patronunun kim oldu unu göstermek için ç kt sahaya. Henüz ikinci dakikada Raul, tak m n n bu konuda ne kadar srarc oldu unu göstermeye çal flt. Ama Olympiakos 13. dakikada 10 kifli kalmas na ra men Galletti ve Cesar' n golleriyle karfl l k verdi. Ne var ki Real'in ilk golü att maçlar kaybetmek gibi bir al flkanl yoktu. Robinho (2) ve Balboa'n n golleri, liderli i Madrid ekibine getirdi. D Grubu Lucescu'nun Shakhtar' ikinci maç nda Benfica deplasman n tek golle geçince grubun gol yemeyen tek tak m olarak liderli ini korudu. Milan'sa Celtic deplasman nda bitime bir dakika kala McManus'un att golle büyük bir flok yaflad. Sahaya inen bir taraftar Milan kalecisi Dida'ya hafifçe dokunduktan sonra Brezilyal n n kendini yere b rakmas ve UEFA'dan Dida'ya iki maç ceza gelmesi (ki itirazdan sonra bu ceza bire indirildi), liderle oynanacak maç öncesi Milan için kötü haberdi. Ama Milan' n korktu u, Shakhtar' n bafl na geldi. Gilardino ve Seedorf'un ikifler golü, Lucarelli'den c l z bir karfl l k bulunca talyanlar sahadan 4-1'lik galibiyetle ayr larak hem rakiplerinin averaj yla oynad hem de liderli e yükseldi. Grubun puans z Benfica'ysa konu u Celtic'i 87'de Cardozo'n n golüyle yenince, D Grubu'nda da galibiyetsiz tak m kalmad. Tek fark, D Grubu'nda nama lup da yok. Cofltuk bir kere fiampiyonlar Ligi gruplar nda tak mlar yolu yar lad. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Avrupa'daki en baflar l sezonunu geçiriyor. Kanaryalar henüz maç kaybetmedi. Öte yandan ilk iki maç ndan puans z ayr lan Befliktafl, üçüncü maç nda son finalist Liverpool'u dize getirerek moral buldu. Laf fazla uzatmadan, bu y l Avrupa'n n en fl lt l sahnesinde neler olup bitiyor, daha yak ndan bakal m. brahim Koçyi it A Grubu Befliktafl ad na her fley kötü bafllam flt asl nda. Marsilya'daki ilk maçta iyi direnen ama sonunu getiremeyen Befliktafl, 2 Ekim akflam büyük umutlarla ç kt Porto karfl s na. nönü Stad 'nda muhteflem seyircisinin de deste iyle hem flampiyonadaki ilk golünü atmak hem de ilk puanlar n almak istiyordu Kartallar. Ama karfl laflma hiç de bekledi i gibi gitmedi. Porto karfl s nda f rsatlar harcayan Befliktafl, son dakikada Querasma'n n golüne engel olamay nca büyük bir hüsran yaflad. Art k fiampiyonlar Ligi'nde umutlar Kaf Da 'n n ard na düflmüfltü. Ve o Kaf Da da belli ki Liverpool'du. flte bu zorlu psikolojiyle ç kt Befliktafl 24 Ekim Çarflamba gecesi Liverpool karfl s na. Seyircisinin muhteflem deste iyle ve h rsla sahaya ç kan siyah-beyazl lar, ortaya koydu u muhteflem oyun sayesinde Hyppia (kendi kalesine) ve Bobo'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Gerrard' n tek golü hiçbir fleyi de ifltirmedi ve Befliktafl tarihinde ilk defa bir ngiliz tak m n stanbul'da devirmifl oldu. Liverpool ise Türkiye'de daha önce hiç yenemedi i Türk tak mlar na karfl yine baflar s z olmufltu. Tak mlar O G B M A Y P Marsilya Porto Befliktafl Liverpool Grubun dengesini asl nda Marsilya bozdu. Befliktafl' ilk maçta yendikten sonra deplasmanda sürpriz bir Liverpool galibiyetine imza att Mavililer. Porto ile kendi evlerinde berabere kal nca bu grupta hesaplar birbirine girdi. Hiçbir tak m ikinci turdan umudunu kesmifl de il. 16 TamSaha

12 G Grubu Fenerbahçe Inter maç yla muhteflem bafllad fiampiyonlar Ligi'nde doludizgin gitmeye devam ediyor. Nama lup ve 5 puanla grubun en iddial tak mlar ndan biri konumundalar. Art k bir üst tur için hesaplar giderek belirginleflmeye bafllad. Zaten CSKA maç na da bunun bilincinde gitti sar -lacivertliler. 23 Kas m akflam CSKA karfl s nda Alex'in golüyle bafllad lar ve umutlar iyice artt. Ama sonras nda arka arkaya iki gol yediler ve maç zora girdi. Neyse ki son haftalar n formda ismi Deivid enfes bir golle maç beraberli e tafl d. Bir sonraki maçta yine deplasmandayd Fenerbahçe. Rakip PSV'ydi ve Türk tak mlar n n Eindhoven deplasman nda ifli hep zor olmufltu. Üstelik Fenerbahçe'nin Hollanda tak mlar karfl s nda sadece iki galibiyeti vard. Neyse ki bu iki galibiyetin de PSV karfl s nda al nm fl olmas umut veriyordu. Lakin maç hiç de istedi imiz gibi bafllamad. Önce Alex sakatland, ard ndan son yar m saati Fenerbahçe Deivid'den yoksun kalarak on kifli oynad. Yine de iyi direndi Kanaryalar ve nama lup unvan n korudular. Grubun di er maçlar da asl nda Fenerbahçe'nin istedi i gibi gitti. Favori Inter bir tek Fenerbahçe'ye kaybetti, di er iki rakibini devirdi ve 6 puanla liderli e oturdu. CSKA'y ilk maçta deviren 4 puanl PSV ise 5 puanla ikinci s rada olan Fenerbahçe'yi yak n takibe ald ve stanbul'daki rövanfl beklemeye bafllad. Görünüfle bak l rsa bu grupta ifli en zor olan tak m CSKA. E er Milano deplasman ndan eli bofl dönerse Rus tak m n n ifli iyice zorlaflacak. Tak mlar O G B M A Y P Inter Fenerbahçe PSV Eindhoven CSKA Moskova E Grubu Üç hafta geride kald nda E Grubu'nda iki tak m göz al yor. lki flampiyonu Barcelona, di eriyse Lyon'dan rol çalan Rangers. Barcelona'n n Lyon'a ilk hafta uygulad 3-0'l k tarife ikinci hafta bu kez Rangers'tan geldi. Her ne kadar maç boyunca Frans zlar n kaleyi bulan 10 flutu olsa da üç kez kaleyi bulan skoçlar bu flutlardan tam rand man alarak farka gitti. Üç hafta önce milli tak mlar aras nda yaz lan tarih, bu kez kulüp bazl tekerrür etmiflti. Barça'da Messi, Stuttgart maç nda kaptan Puyol'a efllik edip karfl laflma 2-0 Katalan üstünlü üyle bitince, Rangers ve Barcelona üçüncü haftada liderlik için kap flt. Rangers bu maçta kaleyi bulamasa da konu u Barcelona'ya da gol izni vermedi ve tak mlar puanlar paylaflt. Lyon'sa Bundesliga'n n son flampiyonu Stuttgart' ikinci yar da buldu u iki golle çözdü ve ilk golleriyle ilk puanlar na kavufltu. Üçte s f r yapan Almanlarsa, grubun gol att maç (Rangers deplasman ) kazanamayan tek tak m. F Grubu F Grubu'nda ikinci haftaya gelindi inde ilk maçlar n kazanan iki tak m, Manchester United ve Roma geçen sezondan kalma 7-1'in rövanfl için Old Trafford'da bulufltu. Roma, rövanfl bol gol atmaktan ziyade, gol yemeyerek alabilece inin fark ndayd. Ama talyan kalesi 70'de Rooney'le düflünce K rm z fieytanlar rahat bir nefes ald. Alex Ferguson' n ö rencileri son maçta Dinamo Kiev deplasman nda 4-2 kazanarak üçte üç yapt. Manchester yenilgisinin ard ndan Sporting'i a rlayan Roma'ysa, sonradan oyuna giren Vucinic'le 2-1'i buldu ve kendini affettirdi. Öte yandan Portekizlilerin sözü bir tek ikinci maçlar nda 2-1'lik skorla Dinamo Kiev'e geçti. H Grubu lk maç nda Sevilla'y 3-0 ma lup eden Arsenal, ikinci hafta Hagi'siz Steaua Bükrefl deplasman nda Van Persie'yle gülerek art arda 19. maç ndan da boynu bükük ayr lmad. Sevilla'ysa konu u Slavia Prag' 4-2'yle geçerek ilk kez kat ld ligde ilk galibiyetine ulaflt. Son iki y l n UEFA fiampiyonu, üçüncü hafta bu kez Steaua Bükrefl'i yenerek puan n alt ya ç kard. Ne var ki bu galibiyet, ayn gece yaflanan Arsenal mucizesinin gölgesinde kalacakt. Arsenal, Slavia Prag' konuk etti i maçta rakip filelere tam 7 gol b rakt ve 7-0'l k skorla Juventus'un 2003'te Olympiakos'a karfl ald en farkl galibiyet rekoruna ortak oldu. Topçular rekora tafl yan gollerin alt nda Hubaçek (kk), Fabregas (2), Walcott (2), Hleb ve Bendtner'in imzas vard. Slavia Pragl oyuncular maçtan sonra seyircilerinin önünde diz çökerek af dilerken tribünler bu harekete alk flla karfl l k verdi. Arsenal ise gollerin içinden gelen bu galibiyetle puan n dokuza ç kararak hem Barcelona'yla beraber gol yemeyen iki ekipten biri, hem de Manchester United'la beraber puan kaybetmeyen iki tak mdan biri oldu. TamSaha 17

13 fiampiyonlar Ligi samba Arsenal 23 yabanc yla, kadrosunda en fazla yabanc oyuncu bulunduran tak m. Inter'de 20, Sevilla ve Liverpool'da 19, Real Madrid'de 17, PSV, Porto ve Chelsea'de 16, Sporting, Stuttgart, Manchester United, Dinamo Kiev ve Barcelona'da 15, Celtic ve Benfica'da ise 14 yabanc oyuncu var. ngiltere, Devler Ligi'ne spanya ve talya gibi dört tak mla kat l yor. Ama ligde yaln zca 24 ngiliz futbolcu var. Yani UEFA'ya ngilizlerden kurulu bir tak m listesi vermek isteseniz, bir kiflilik kontenjan n z bofl kal yor. Avrupa futbolunun en fl lt l sahnesi fiampiyonlar Ligi. Herkesin gözü orada, herkes onlar izliyor. Yetmifl yedi milletten futbolcu o podyuma ç kmak için iflte bu yüzden can at yor. Gerçekten de neredeyse dünyan n her yerinden fiampiyonlar Ligi'ne futbolcu ak yor. Biz de merak ettik, bu yetmifl yedi millet nas l ayr l yor, hangi ülkeler kaç delegeyle temsil ediliyor? Mevkiler en çok nereli ve futbolcular n pasaportlar nas l da l yor? statistikleri ortaya dökmeden önce birkaç konuya aç kl k Oras Avrupa futbolunun en fl lt l sahnesi ama gösterinin y ld zlar bir baflka k tadan geliyor. 15 ülkeden 32 tak m n mücadele edip 784 oyuncunun kay tl oldu u fiampiyonlar Ligi'nde oyuncular n 417'si, yani yüzde 54'ü yabanc. 68 ülkeden oyuncunun yer ald lige 94 oyuncu veren Brezilyal lar bafl çekiyor. Brezilyal hâkimiyeti o kadar a r ki, bunu fark etmek için ikinci s radaki Frans zlar n 58 oyuncusu bulundu unu söylemek yeterli. talyanlar n 52, spanyollar n 51 oyuncu verdi i ligde, 3'ü yabanc statüsünde 39 da Türk futbolcusu top koflturuyor. Ba fl Erten getirelim. AB Statüsü gere i Birli e üye ülkelerin oyuncular, di er üye ülke liglerinde yerli statüsünde oynuyor. Ama biz co rafyay incelerken, kendi liglerinde oynamayan tüm oyuncular yabanc oyuncu kabul ettik. Öte yandan birden fazla vatandafll bulunan oyuncular için öncelikli olarak milli tak m nda oynad ülkeyi baz ald k. Milli tak mda oynamayan oyuncular içinse, e er vatandafll klar ndan biri futbol oynad ülkeye aitse, oyuncunun asli vatandafll kabul ettik. flte ortaya ç kanlar Akdenizliysen gel Tak mlara genel bir bak fl atarak bafllayal m. Bu y l fiampiyonlar Ligi'nde 15 ülkeden 32 tak m mücadele veriyor. Almanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, ngiltere, skoçya, spanya, talya, Norveç, Portekiz, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan en az bir ekibiyle kendine Devler Ligi'nde yer buldu. Avrupa haritas yla bir karfl laflt rma yapt m zda, Do u nun, fiampiyonlar Ligi'nde temsil konusunda geri kald göze çarp yor. Do u Avrupa'dan dört ülke, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Ukrayna toplam befl tak mla kendine yer buldu. Akdeniz ülkeleri ise fiampiyonlar Ligi'nde befl ülkeyle temsil ediliyor: spanya, Fransa, talya, Yunanistan ve Türkiye. Akdeniz'e on iki Avrupa ülkesinin k y s oldu unu düflündü ümüzde bu oran da pek iç aç c de il. Ama bu befl ülkenin toplam 13 tak m n n fiampiyonlar Ligi'nde yer almas, Akdeniz'i ligin nüfuzlu bölgelerinden biri haline getiriyor. Öte yandan, Avrupa Birli i üyesi olmay p fiampiyonlar Ligi'nde mücadele veren üç ülke var: Rusya, Norveç ve Türkiye. NATO üyeliklerine bak ld ndaysa, bu say ikiye düflüyor. Bu istatistikte Rusya'ya efllik eden ülke Ukrayna. Brezilyal lar Ligi 25 oyuncu hakk n n her tak m taraf ndan kullan lmamas nedeniyle fiampiyonlar Ligi'nde bu sezon 800 de il, 784 oyuncu forma giyiyor. Yabanc oyuncu say s ysa 417. Yani yüzde 54'e yak n bir oran. 68 ülkeden oyuncu UEFA'ya bildirilen listelerde kendine yer bulurken, fiampiyonlar Ligi'ne en çok oyuncu gönderen ülkenin Avrupa'da oldu unu düflünüyorsan z, yan l yorsunuz. Çünkü Brezilya, tam 94 futbolcuyla, Devler Ligi'nde en fazla temsil edilen ülke. Brezilya'y 58 oyuncuyla Fransa, 52 oyuncuyla talya, 51 oyuncuyla spanya ve yap yor 45 oyuncuyla Portekiz izliyor. ki tak mla kat l yor olmam z, ligdeki Türk futbolcu say s n artt r yor. fiampiyonlar Ligi'nde 39 Türk var. Üç tak mla kat lmalar na ra men Almanlar n say s n n 40 oldu unu düflündü ümüzde bizimki fena bir istatistik gibi durmuyor. 40 Alman oyuncunun sadece 6 tanesi baflka bir ülkenin tak m nda oynarken, Türkler için bu say üç. Caner Erkin Rusya'da, Halil Alt ntop ve Y ld ray Bafltürk ise Almanya'da forma giyiyor. Arsenal 23 yabanc yla, kadrosunda en fazla yabanc oyuncu bulunduran tak m. Inter'de 20, Sevilla ve Liverpool'da 19, Real Madrid'de 17, PSV, Porto ve Chelsea'de 16, Sporting, Stuttgart, Manchester United, Dinamo Kiev ve Barcelona'da 15, Celtic ve Benfica'da ise 14 yabanc oyuncu var. ngilizler nerede? Ülkelerin ligdeki temsili konusunda ngiltere'ye ayr bir parantez açmak gerek. ngiltere, Devler Ligi'ne spanya ve talya gibi dört tak mla kat l yor. Ama ligde yaln zca 24 ngiliz futbolcu var. Yani UEFA'ya ngilizlerden kurulu bir tak m listesi vermek isteseniz, bir kiflilik bofl yeriniz kal yor. Bunda özellikle Arsenal'de yaln zca iki ngiliz olmas n n etkisi var. Manchester United sekiz, Chelsea yedi, Liverpool ise alt ngilizi kadrosuna dahil etmifl. Adal lar, baflka ülkelerde oynamay da sevmiyor. ngiltere d fl nda forma giyen tek ngiliz Lee Naylor. O da Ada'n n d fl na ç kamam fl, skoçya'da oynuyor. ( kinci pasaportlara bakarsak Colin Kaz m Richards' bu listenin tek istisnas ilan etmek mümkün). Avrupa'da olmad için Brezilya, baflka ülkelerin tak mlar na gönderilen futbolcular listesinde de 94 oyuncuyla ilk s rada. Yine baflka k tada olman n avantaj n kullanan Arjantin, 33 futbolcu ihrac yla bu istatisti in ikinci basama nda. Fransa'n n fiampiyonlar Ligi'ndeki 58 oyuncusundan 30 tanesi, baflka bir ülkenin tak m nda forma giyiyor. Son olarak da fiampiyonlar Ligi'nde temsil flans bulan baflka k ta ülkelerinin bir dökümünü verelim. Brezilya (94), Arjantin (33), Fildifli Sahili (14), Uruguay (9), Kamerun (7), Nijerya (7), Meksika (6), Gana (4), Kolombiya (4), Mali (4), Cezayir (3), Senegal (3), fiili (3), Avustralya (2), Fas (2), Gine (2), srail (2), Paraguay (2), Peru (2), Burkina Faso (1), Çin (1), Ekvador (1), Ekvator Ginesi (1), Gabon (1), Honduras (1), Japonya (1), Kanada (1), Kongo (1), Özbekistan (1), Togo (1), Tunus (1). Kale yerlilere emanet UEFA'ya verilen listelerde 24 ülkeden 91 kaleci var. Almanya ve Portekiz, 10'ar kaleciyle bu mevkide en fazla güvenilen ülkeler. Yani ligdeki her dört Almandan biri kaleci. Fransa'dan sekiz, talya, Portekiz ve Brezilya'dan ise yedi kaleci var. Kanada'n n ligdeki tek temsilcisi Lars Hirschfeld de Rosenborg'un kalesini koruyor. Tak mlar, ifl kaleci seçimine gelince di er mevkilere oranla daha milliyetçi davran yor. Asl nda 32 tak m n 21'inde baflka bir ülkeden kaleci var, ama toplam 91 kaleciden 60 tanesi kendi ülkesinin tak m nda forma giyiyor. Bir baflka deyiflle toplam oyuncularda yüzde 54 olan yabanc oran, ifl kalecilere gelince üçte bire iniyor. Arsenal ve Chelsea üç kalecilerini de yabanc lardan seçerken, Celtic, Liverpool, Milan, PSV ve Roma iki yabanc kaleciyle mücadele veriyor. Öte yandan, Marsilya dört kaleci tercihini de Frans zlardan yana kullanm fl. CSKA Moskova'da kadroya dahil edilen dört kaleci de Rus. Befliktafl, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Olympiakos, Barcelona ve Lyon'da ise üçer yerli kaleci bulunuyor. Defansa bakt m zda, UEFA'ya verilen listelerdeki 784 oyuncudan 258 tanesinin bu mevki oyuncusu oldu unu görüyoruz. Defansta 36 Brezilyal, 23 talyan, 21 Frans z ve 16 spanyol forma giyiyor. Ligde mücadele veren tek Litvanyal olan Deividas Semberas, CSKA Moskova defans nda oynuyor. Geneldeki yabanc oyuncu e ilimi, defansta da kendini hissettiriyor. 258 oyuncunun 135 tanesi, yani yaklafl k yüzde 53'ü yabanc. Inter'de sekiz, Sevilla, Arsenal ve Barcelona'da yedi yabanc defans oyuncusu var. Befliktafl'ta Zago-Ronaldo döneminden sonra yeniden moda olan tamamen yerli defans kurgusuna son veren Diatta, siyah-beyazl lar n defanstaki tek yabanc s. Edu, Lugano ve Roberto Carlos'lu Fenerbahçe'de bu say üç. Defansta yabanc oyuncuya tamah etmeyen tek tak msa Slavia Prag. Slavia'n n defans nda forma giyen befl oyuncu da Çek. Yabanc lar forvete Orta sahaya bakacak olursak, bu bölgede 269 oyuncu forma giyiyor. Bunlar n 28'i Brezilyal, 20'si Frans z, 16's Türk, 15'er tanesi Alman ve talyan. Ligdeki tek Galli oyuncu olan Ryan Giggs, Manchester United'da bu mevkide görev al yor. Geneldeki yabanc oran n n tutturuldu u bir baflka mevki orta saha. Bu mevkide oynayan 269 oyuncunun 148 tanesi, yani yüzde 55'i yabanc. Steaua Bükrefl haricinde tüm tak mlar n orta sahas nda en az bir yabanc oyuncu bulunuyor. Bükrefl ekibinde bu mevkide oynayan alt oyuncu da Rumen. Arsenal'se, orta sahas nda hiç yerli oynatmayan tek tak m. Topçular n bu mevkide dokuz yabanc s var. Shakhtar Donetsk sekiz, Sporting, Sevilla, Liverpool, Inter, Porto ve CSKA Moskova yedi, Real Madrid ve Dinamo Kiev ise kadrosunda alt yabanc orta saha oyuncusu bulunduruyor. Ligdeki futbolcular n 166's forvet oyuncusu. 23 Brezilyal, 13 Arjantinli ve 12 spanyol forvet var. Bu mevkideki 166 oyuncu 48 ülkeden geliyor. Forvetlerdeki yabanc istatisti ine bakt m zda, di er mevkilerden çok daha yüksek bir oran görüyoruz; yüzde 62. Toplam yabanc forvet say s ise 103. Steaua Bükrefl, bu mevkide de hiç yabanc oynatmayan tek ekip. CSKA Moskova, Chelsea ve Inter ise kadrosunda hiç yerli forvet bulundurmayan üç tak m. Barcelona'da alt, Olympiakos'ta befl, Arsenal, Benfica, Celtic, Chelsea, Dinamo Kiev, Inter, Liverpool, Manchester United, Porto, PSV, Rangers, Real Madrid, Sevilla ve Werder Bremen'de ise dörder tane yabanc forvet bulunuyor. 18 TamSaha TamSaha 19 Üç lejyoner Sonuç olarak, baz ülkelerin bol tak mla kat lmalar ndan mütevellit, fiampiyonlar Ligi'ni, mtiyazl lar Ligi olarak adland rsak da oyuncu bazl bakt m zda Brezilyal lar Ligi daha do ru bir tan ma dönüflüyor. Futbolun mucidi ngilizlerin 25 kiflilik bir kadro ç karam yor oluflunu da apayr bir yaz konusu olarak not etmek gerekiyor. Bir de her milletten oyuncu her ligde oynarken, s n rlar m z d fl nda yaln zca üç temsilcimizin olmas ve bu oyunculardan sadece Caner Erkin'in Türkiye'de yetiflmifl oluflu, üzerine daha çok kafa yorulmas gereken bir mesele gibi görünüyor. n

14 Büyük tak m tek forvetle oynamaz Ümit Karan Kalli'nin bizden iste i bireysel oyun de il, tak m halinde hareket etmek. Ama tak m halinde baflar yla hareket etmenin alt nda da oyuncular n bireysel yetenekleri ve futbol zekâs yat yor. Galatasaray' n avantaj da bu. Kezman' n Türkiye'de 15 gol atmak hiç de kolay de il aç klamas na kat lm yorum. E er öyleyse biz Türk golcüler gerçekten büyük ifller baflar yormufluz. Tabii bir golcü için tek forvet oynamak hiç de kolay de il. Mazlum Uluç tgalatasaray ligin en çok gol atan tak m. Oysa siz yeni kurulan bir kadrosunuz. lk onbire bak ld nda geçen sezondan kalan 3 veya 4 oyuncunun forma giydi ini görüyoruz. Hep bir uyum sürecinden söz edilir ama siz bu kurala uymad n z. Nedir bu iflin s rr? söncelikle Galatasaray' n oturmufl bir sitemi var. Ayr ca yerli olsun yabanc olsun yeni gelen oyunculara karfl birçok kulüpte olmad biçimde s cak bir ortama sahibiz. Onlara kendilerini evlerinde gibi hissettiriyoruz. Bu havay sadece oyuncular m zla de il, taraftar m z ve yönetimimizle de oluflturuyoruz Kezman tek forvet oynayacak tipte bir oyuncu de il. Burada tak ma çok büyük görev düflüyor. Bence onu daha fazla topla buluflturabilirler. Çünkü baz pozisyonlarda iyi koflular yap yor ama top alam yor. Göze hofl gelen bir futbol oynuyoruz. Çünkü futbol bir flov dünyas. Orada boy göstermek, katk sa lamak ve insanlar mutlu etmek bizim görevimiz. Ancak iflin flovda kalmamas için de elimizden geleni yapmal y z. UEFA Kupas 'n kazanan kadroyla bu kadro aras nda fark var. 2000'deki kadro dört sezon birlikte oynad ve her sezon üzerine koyarak sonunda UEFA Kupas 'n kazand. Bugünkü tak m n ise zamana ve tecrübeye ihtiyac var. Genç oyuncular n baz gerçeklerle yaflamaya al flmalar gerekiyor. Maalesef Türkiye'de futbol böyle bir fley. yi oldu un dönemde herkes seni çok sever ama kötü oldu un dönemde yan nda hiç kimseyi bulamazs n. 4 Ak ll orta saha oyuncular bizim ligimizde çok ifl yapar. Çünkü çok fazla kademe hatas yap l yor. Rakibi takip etmek gibi bir anlay fl tam anlam yla yerleflmifl de il. Alex de çok ak ll bir oyuncu ve bu sayede bol gol atabiliyor. Türkiye'nin yetifltirdi i en önemli golcülerden birisi. Üstelik gol atmay bir sanata dönüfltüren, estetik vurufllar n adam. 31 yafl nda ve Turkcell Süper Lig'de geçirdi i 11 sezonun bütün tecrübesini sahaya yans t yor. Galatasaray' n sezonun en golcü tak m olmas n hem çift santrforlu sistemle hem de orta sahadaki hücum gücü yüksek oyuncular n çoklu uyla aç kl yor ve Biz Galatasaray' z, bunu da sahada göstermek zorunday z. Büyük tak m n tek forvetle oynamas bana mant ks z görünüyor diyor. Arkadafll k çok çabuk kuruluyor ve baflar da geliyor. ten çok gol atan tak m olman z neye ba l yorsun? fiimdi moda olan sistemin aksine siz çift santrforla oynuyorsunuz. sbiz sadece çift santrfor oynamakla kalm yoruz. Arkam zda da Lincoln, Arda, Bar fl gibi oyuncular oynuyor. Gerçekten futbolu ofansif oynamaya çal fl yoruz. Bir kere biz Galatasaray z ve bunu da sahada göstermek zorunday z. Büyük tak m n tek forvetle bafllamas mant ks z görünüyor bana. Çünkü zaten rakibiniz sizden çekiniyor ve defansif bir anlay flla oyuna bafll yor. tyani büyük tak m öncelikle hücum etmeyi düflünmek zorunda, öyle mi? stabii ki oynayaca n z rakip önemli. Ligimizdeki di er tak mlar da giderek güçleniyor ve büyük tak mlar n teknik adamlar rakipleri çok iyi analiz etmek, buna göre taktikler belirlemek zorunda. Ama büyük tak m olarak sahaya ç kt n zda rakibinizin defansif bir anlay flla bafllayaca da inkâr edilemez bir gerçek. Dolay s yla sen kendi oyununu sergilemek zorundas n. Bunu sadece Galatasaray için de söylemiyorum. Ben teknik direktör olsam, kendi futbolumu rakip tak ma hissettirmek isterim. tgalatasaray aç s ndan dikkati çeken bir durum da gollerin oyunculara da l m. Neredeyse tak mdaki tüm oyuncular flimdiden gol atm fl durumda. Bu da k sa sürede tak m olman n bir göstergesi say labilir mi? sbak ld zaman bizim maçlarda Arda forvete geldi i zaman ben onun yerine gidiyorum. Hatta Servet öne ç kt zaman Hakan onun bofllu unu kapat yor. 20 TamSaha TamSaha 21

15 Bu da bütün oyunculara bir güven duygusu getiriyor. Herkes Nas l olsa benim aç m kapatacak biri var diyerek gönül rahatl yla ata a ç kabiliyor. Bu da tak m n oturmufllu undan kaynaklan yor. tbu oturmufllu u sadece yeni gelen oyunculara gösterdi iniz yak nl a ba layamay z herhalde. Oyuncu kalitesi ve grubun k sa sürede kavrama yetene ine sahip olmas da gerekiyor. sfutbolcu kalitesi ve oyuncular n futbol zekâs çok önemli bir faktör elbette. Burada bireysel yetenekler ve taktik alg lamalar çok ön plana ç k yor. Teknik direktörümüzün bizden iste i bireysel oyun de il, tak m halinde hareket etmek. Ama tak m halinde baflar yla hareket etmenin alt nda da oyuncular n bireysel yetenekleri ve futbol zekâs yat yor. Bence Galatasaray' n avantaj da bireysel yetene i güçlü oyuncular n tak m oyununa sa lad adaptasyon. Türk golcüler büyük ifl baflar yor tkezman dünya çap nda üne sahip bir forvet oyuncusu. Ancak ciddi bir kriz yafl yor. Vestel Manisaspor maç nda oyundan at ld ktan sonra 22 TamSaha Help me diye bir ç l k at fl vard ki oldukça ilginçti. Sen bir golcü olarak onun yaflad krizi anlayabiliyor musun? s Türk forvetlere bak ld zaman, Hakan fiükür, Necati Atefl, Gökhan Ünal olsun, ben olay m, gol ortalamalar m z oldukça yüksek. Hakikaten iyi ifller ç kart yoruz. Kezman' n bir aç klamas n okudum, Türkiye'de 15 gol atmak hiç de kolay de il diyor. Ben bu görüflü hiç de do ru bulmuyorum. E er 15 gol atmak kolay de ilse o zaman biz Türk golcüler gerekten büyük ifller baflar yormufluz. Tabii bir golcü için tek forvet oynamak hiç de kolay de il. Ben de Lucescu döneminde fiampiyonlar Ligi'nde tek santrfor oynad m. Gerçekten çok zor. Bu durumda mücadele gücüne dayanarak oynaman gerekiyor. Kezman ise bu tip bir oyuncu de il. Daha çok seri forvet olarak tan mlanabilir. Forvetler kendini yaln z hissetti inde Help diye ba rabiliyor. Burada tak ma çok büyük görev düflüyor. Bence onu daha fazla topla buluflturabilirler. Çünkü baz pozisyonlarda iyi koflular yap yor ama top alam yor. tavrupa'n n en yafll teknik adam yla çal flmak nas l bir durum? Kalli ilk geldi inde yafll diye elefltirilmiflti ama galiba delikanl lara tafl ç kartacak. Reklam oyunculu u bana çok büyük keyif verdi. Zaman zaman dizilerde oynamam konusunda teklifler geliyor, Gel flu bölümde rol al diyorlar ama flu anda profesyonel futbolcuyum. Futbol hayat m bittikten sonra oyunculu u düflünebilirim. Bu konuda ne düflünüyorsun? sbiz de ilk etapta Feldkamp' tan m yorduk ve de iflik bir beklenti içindeydik. 73 yafl gerçekten de az de il. Benim babam 49 yafl nda vefat etti. Allah daha uzun ömürler versin ama gerçekten de sa l yerinde ve çok tecrübeli. tbu tecrübeyi hissediyorsunuz yani. shissetmez olur muyuz? Feldkamp her fleyin bilincinde. Bir futbolcunun ne düflündü ünü, ne yapaca n, nas l davranaca n o kadar iyi biliyor. Sa l da yerinde. O yaflta antrenmana ç k yor ve bizimle koflabiliyor. Onu o kadar dinamik görünce siz de ister istemez daha fazla çaba harc yorsunuz. talmanya'da yetiflmifl bir oyuncusun. Kalli'yle çal flmak senin ad na bir avantaj say labilir mi? seric Gerets de Almanca biliyordu ve Almanya'dan gelmiflti ama böyle bir avantaj yok. Futbolcu iyiyse oynar, de ilse oynamaz. Onun dilini konuflman z yeterli de il. Futbolun kendi dili var ve siz iyiyseniz çok farkl dilleri bile konuflsan z baflar l olursunuz. talman disiplini diye bir fley var ve oldukça ünlü. Kalli ise bu disiplinin zirvesinde bir teknik adam. Son olarak Lincoln ve Hakan fiükür'ü kadro d fl b rakt bir olay yafland. Bu durum di er oyuncular nas l etkiledi? Aya m z denk almam z gerek diye mi düflündünüz mesela? stabii, mutlaka davran fllar m za çok dikkat etmemiz gerekti ini hissediyoruz. Hakan fiükür ve Lincoln tak mdaki büyük isimler. Özellikle genç oyuncular aç s ndan ciddi bir gözda yd bu. tkritik gollerle Galatasaray'a 7 puan kazand rd n. Tak mdaki golcülerin rekabeti seni nas l etkiliyor? Sezon bafl nda Necati ve Hasan Kabze gitti inde sanki rakipsiz kalm fl gibiydin. Nonda'n n geliflinden sonra ifller biraz daha de iflti galiba. sben yan mda kim oynuyor diye hiçbir zaman düflünmedim. lk baflta ben bu tak mda oynamak istiyorum. Bunun için de performans m art rmam gerekiyorsa art rmak zorunday m. ster Necati, ister Hasan Kabze, isterse Nonda olsun, ben oynamak istiyorsam mücadele etmek zorunday m. Tabii di er oyuncular da bu biçimde düflünüyor ve rekabet edebilmek için çaba harc yor. fiunu da söyleyeyim, e er ben de il de bir baflkas oynuyorsa, benden daha formda oldu u için oynuyordur. Bu durumda çok daha fazla çal flmam ve çaba harcamam gerekti ini bilirim. Rekabet güzel bir fley ve oyuncuyu biraz daha ileriye götürmek için de faydal. Bir de bizim tak mda k skançl k yok. Oynayan, oynamayan kesinlikle destekliyor. tbir golcü gözüyle Nonda'y nas l buluyorsun? sdaha çok yeni, dolay s yla henüz bir de erlendirme yapmak için erken. Ama Monaco döneminden çok iyi bir futbolcu oldu unu biliyorum. K sa sürede Galatasaray'a da büyük katk sa lad n söyleyebilirim. Çok kuvvetli bir oyuncu. tligdeki yar fl nas l de erlendiriyorsun? sbirkaç hafta önce çok gerimizde olan bir tak m flimdi hemen ard m zda yer al yor. Üç puanl sistemde konuflmak için çok erken. fli flovda b rakmamal y z tpeki, flu ana kadar oynanan futbola bakt nda rakibiniz durumundaki tak mlarla güç dengelerinizi nas l de erlendiriyorsun? srakiplerimiz hakk nda çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama flu bir gerçek, biz göze hofl gelen bir futbol oynuyoruz. Çünkü futbol bir flov dünyas. Orada boy göstermek, katk sa lamak ve insanlar mutlu etmek bizim görevimiz. fiu ana kadar bunu baflard m z düflünüyorum. Zaten iyi futbol oynad n zda baflar da kendili inden gelir. flin flovda kalmamas için de elimizden geleni yapmal y z tabii ki. troberto Carlos ve Lincoln aras nda hangisinin daha büyük transfer oldu u yolunda k yaslamalar yap ld. Art k ikisi de sahnede ve de erlendirme

16 yapmak kolaylaflt. Sen bu konuda ne düflünüyorsun? slincoln çok kaliteli bir oyuncu. Bir kere o 29, Roberto Carlos 34 yafl nda. Günü kurtarmak için transfer yapabilirsiniz ya da uzun vadeli transfer yapabilirsiniz. Lincoln'ün uzun vadeli bir transfer oldu unu düflünüyorum. Üç-dört sezon Galatasaray' s rtlayabilecek bir isim. Ama Roberto Carlos'un önünde bu kadar uzun bir süre yok. tlincoln'le oynamak bir forvet oyuncusu olarak seni nas l etkiliyor? slincoln'ü zaten Almanya'dan da tan yorum. Maçlar n izliyordum. Müthifl bir oyuncu. Saha içinde çok iyi anlafl yoruz ve d flar da da iyi arkadafl z. Aram zdaki uyum gün geçtikçe daha da iyi olacak. tsion maç nda 3-0 geriye düfltü ünüzde neler düflündü ünüzü merak ediyorum. Sonras çok farkl geldi çünkü. s3-0'dan sonra bile hiçbir ümitsizlik duygusu yoktu içimizde. O maç 8-3 de bitebilirdi. Tak mda o güven duygusu vard. Evet, ilk maç galibiyete döndüremedik ama ilk maçta oynad m z futbolun getirdi i güveni Ali Sami Yen'de devam ettirdik ve çok farkl bir skorla Sion'u eledik. Bu tak m n zamana ihtiyac var tsence bu kadro UEFA Kupas 'nda nereye kadar gidebilir? Oynanan futbola bakt nda, 2000'deki baflar y tekrar yakalamak mümkün mü? Tak mda o hava var m? sbence 2000'deki kadroyla bugünkü kadroya iyi bakmak laz m. Ben arada biraz fark oldu unu düflünüyorum. Çünkü 2000'deki kadroda 1996'dan beri devam eden bir süreç var. O tak m dört sezon birlikte oynad ve her sezon biraz daha üzerine koyarak sonunda UEFA Kupas 'n kazand. Bunu kimse düflünmüyor. Bafltan söyledi in gibi biz çok yeni bir tak m z. nflallah zorlayaca z ve sonuna kadar gidece iz. Dilerim final de oynar z. Ama insanlar n bu gerçekleri de göz önünde bulundurmas gerekiyor. Çünkü tak mda çok tecrübesiz oyuncular da var. ki sezon önce 2.Lig'de oynayan ya da Alman 2.Ligi'nden gelmifl oyuncular var bu kadroda. tpeki, UEFA Kupas 'ndaki grubunuzu nas l de erlendiriyorsun? sben baflkalar n n aksine Bayern Münih'le ayn grupta olmam z isterdim. Nas l olsa üç tak m ç kacak. E er öyle olsayd Bayern'le birlikte gruptan ç kar ve finale kadar onlarla karfl laflma ihtimalimiz kalmazd. Bir de UEFA Kupas 'nda grupta ya birinci olacaks n ya da üçüncü. Çünkü ikinci s radaki tak m direkt fiampiyonlar Ligi'nden düflen tak mla efllefliyor. Ben gruptan birinci tak m olarak ç kma ihtimalimizi yüksek görüyorum. Arkam zda da Bordeaux ve Panionios s ralan r. Gençler gerçeklerle yaflamay ö renmeli ttak mdaki genç oyuncular n çoklu undan söz ettin. Peki, gençlerle iliflkileriniz ne boyutta? stak mdaki gençler çok yetenekli oyuncular. Hepsi Galatasaray'a çok uzun y llar hizmet edebilecek nitelikte. Tabii onlar n da zaman zaman inifl ve ç k fllar oluyor. Özellikle bir dönemde Arda'n n çok üzerine gidildi. Ama onlar n da bu gerçeklerle yaflamaya al flmalar gerekiyor. Maalesef Türkiye'de futbol böyle bir fley. yi oldu un dönemde herkes seni çok sever ama kötü oldu un dönemde yan nda hiç kimseyi bulamazs n. tgeçti imiz sezon santrforlar de il, orta saha oyuncular krall k yar fl nda öndeydi. Alex kral oldu, Iliç Galatasaray' n en çok gol atan oyuncular ndan biriydi. Bu sezon da Gökdeniz zirveyi zorluyor. Bu de iflimi nas l yorumluyorsun? stürkiye'de asl nda orta saha oyuncular n n ifli bize göre daha rahat. Biz kaleye s rt dönük oynuyoruz ve rakiple bo ufluyoruz, bofl alanlar oluflturuyoruz. Ak ll orta saha oyuncular bizim ligimizde çok ifl yapar. Çünkü zaman zaman Türkiye'de çok fazla kademe hatas yap l yor. Rakibi takip etmek gibi bir anlay fl tam anlam yla yerleflmifl de il. Konsantrasyon kay plar yaflan yor ve ak ll orta saha oyuncular o bofl alanlara girip çok gol atabiliyor. Alex de çok ak ll bir oyuncu ve bu sayede çok say da gol at yor. tatt n en güzel gol hangisi diye sorsam cevap vermekte zorlan rs n herhalde. Bu biraz da bilgisayara Ne var ne yok? diye sormaya benziyor çünkü. sevet, benim att m güzel gol say s oldukça fazla. nsanlar bu sezon Kas mpafla'ya att m golü çok be eniyor ama benim öyle bir sürü golüm var. Yine de beni 10 y lda böyle bir gol att diye elefltiriyorlar. Oysa her sezon böyle bir golüm var. Mesela Ankaraspor'da çok daha güzel goller att m ama Ankaraspor'da oldu unuz için onlar hiç kimse görmüyor. Yine Gençlerbirli i'nde çok güzel goller att m. Ama insanlar maalesef sadece Galatasaray'da att klar ma bak yor. Asl nda atamad m çok güzel goller de var. tnas l yani? Daha güzel gollerin hayalini mi kuruyorsun? shay r, antrenmanda o golleri at yorum da henüz maçta atamad m. tantrenmanla maç aras nda ciddi bir fark olmal o zaman. svar elbette. Antrenmanda rahats n. Kaç rsan da bir fley olmayaca n biliyorsun. Maçta düflündü ün hareketi yapt nda iki ihtimal var. Ya topa vurup gol yapacaks n ya da vuramayacak ve rezil olacaks n. Maç 0-0 giderken, normal bir vurufl yap p gol atmak varken röveflata yapman n riskine girsem mi girmesem mi diye düflünüyorsun. Ancak antrenmanda düflünmüyorsun ve çat diye vuruyorsun. Ama yüzde vermek gerekirse ben o vurufllar s ras nda yüzde 70'lik riski al yorum. tümit Karan' n gelecekle ilgili planlar neler? Yafl n 31. Bundan sonras nda nerelerde görüyorsun kendini? sgalatasaray'la üç sezon daha sözleflmem var. yi bir yerlere gelmeyi hâlâ düflünüyorum. Bence 35 yafl en verimli dönemim olacak. Tam olgunluk zaman m. tavrupa'ya gitmek gibi bir düflüncen var m? sgalatasaray'da yedi sezondur oynuyorum ve bu az bir zaman de il. fiu ana kadar yaflad klar m da fena de il. ki flampiyonluk yaflad m, fiampiyonlar Ligi'nde güzel goller att m, bu kulüpte güzel günlerim geçti. Ama futbol bu, yar n ne olaca hiç belli de il. Belki yar n onlar beni istemeyebilir. Dolay s yla gelece in ne getirece ini bugünden kestiremeyiz. E itime destek hayalimi gerçeklefltirdim tpeki, futboldan koptuktan sonras için neler düflünüyorsun? Futbolun içinde mi kalacaks n, yoksa Yeter bu kadar art k çoluk çocu umla vakit geçireyim mi diyeceksin? sbu konuda hakikaten karars zl k yafl yorum. Bu kadar çileyi çeker miyim bilmiyorum? Çünkü gerçekten futbolun çileli bir taraf var. Bir kere çok yo un bir stres yafl yorsunuz. Bir de benim futbolun d fl nda yapt m yat r mlar var. Ankara'da özel bir kolej açt m. ATEK Koleji. E itime destek vermek benim çok arzulad m bir konuydu. Anaokulundan lise son s n fa kadar e itim veriyoruz. Bu sene e itime bafllad k ve 150 ö rencimiz var. Bu benim aç mdan sadece para kazanma amaçl bir giriflim de il. Bir sosyal destek projesi olarak düflünerek e itim alan na girdim. Yöneticilerimiz ve ö retmenlerimiz hep seçilmifl insanlar. Gerçek anlamda iyi bir e itim vermeye çal fl yoruz. Okulda spora da çok önem veriyoruz. Önümüzdeki sene de güzel sanatlar bölümünü açaca z. tbir de reklam filmlerinde oynad n. Sence hangisi daha zor, futbol mu oyunculuk mu? Bundan sonras nda oyunculuk yapmay düflünüyor musun? soyunculuk bana çok büyük keyif verdi. Zaman zaman dizilerde oynamam konusunda teklifler geliyor, Gel flu bölümde rol al diyorlar ama flu anda profesyonel futbolcuyum. Futbol hayat m bittikten sonra oyunculu u düflünebilirim. n TamSaha 23

17 Maç Program 8 Kas m Galatasaray-Helsingborg Austria Wien-Bordeaux 29 Kas m Helsingborg-Austria Wien Panionios-Galatasaray 6 Aral k Austria Wien-Panionios Bordeaux-Helsingborg 19 Aral k Panionios-Bordeaux Galatasaray-Austria Wien Tak mlar O G B M A Y P Bordeaux Panionios Helsingborg Galatasaray Austria Wien U EFA Kupas 'nda iki temsilciyle bafllad m z yolculu umuzda geriye sadece Galatasaray kald. Kayseri Erciyesspor, Atletico Madrid maçlar nda elinden geleni yapsa da spanya'n n en köklü ve pahal tak mlar ndan birisine, TFF 1.Lig'in Avrupa'daki temsilcisi olarak yan t vermesi oldukça zor görünüyordu zaten. Nitekim Madrid'de dört, Kayseri'de befl gol yiyen temsilcimiz, ilk kez mücadele etti i UEFA Kupas 'na birinci turda veda etti. Galatasaray ise daha önce al fl k oldu u sviçreli rakiplerden birisini daha saf d fl b rakarak gruplara kald. sviçre'de oynanan maçta bir ara 3-0 geriye düfltü ü Sion karfl s nda skoru 3-2 yaparak avantaj kazanan temsilcimiz, rakibini stanbul'dan 5 golle u urlad. Ali Sami Yen Stad 'n dolduran 22 bin taraftar n önünde Galatasaray sonuca Ümit Karan (2), Galatasaray n yolu uzun Kayseri Erciyesspor'un Atletico Madrid'e elendi i UEFA Kupas 'nda gruplara kalan tek temsilcimiz Galatasaray. Üç tak m n bir üst tura ç kaca gruplarda Fransa'dan Bordeaux, Avusturya'dan Austria Wien, sveç'ten Helsingborg ve Yunanistan'dan Panionios'la efllefltiler. Tak mlar n bu sezon sahip olduklar güçleri ve uluslararas tecrübelerini tart ya ç kard m zda, Galatasaray' n bu gruptan bir üst tura yükselmesi hiç de zor görünmüyor. Ancak bafllang çtaki Bordeaux ma lubiyeti yolu biraz uzatacak gibi duruyor. Lincoln, Arda Turan ve Ismael Bouzid'in golleriyle gitti. UEFA Kupas gruplar nda Bordeaux, Helsingborg, Panionios ve Austria Wien ile ayn gruba düflen temsilcimiz, di er gruplara bak ld zaman kamuoyu taraf ndan oldukça flansl bir kura çekmifl olarak kabul edildi. Sar -k rm z l tak m, gruptaki ilk maç nda, deplasmanda Fransa temsilcisi Bordeaux'yla karfl laflt ve 1-0 öne geçti i müsabakay 2-1 kaybetti. Asl nda bu maç geçti imiz sezon fiampiyonlar Ligi'ndeki karfl laflmalar n da bir anlamda rövanfl yd. Bordeaux, stanbul'da golsüz berabere kald Galatasaray' Fransa'da 3-1 yenmiflti. Chaban Delmas Stad 'ndaki maça Hakan fiükür ve Linderoth gibi iki önemli hücum silah ndan yoksun ç kan sar -k rm z l ekip, buna ra men ilk yar da etkili oynayan ve çok say da gol pozisyonuna giren taraft. Hasan fiafl' n sa kanad çok etkili kulland ve arkadafllar na gol pozisyonlar haz rlad ilk yar da Galatasaray arad golü 21. dakikada buldu. Linderoth'un pas nda topla buluflup ceza sahas n girerken düflürülen Ümit Karan' n kazand rd penalt y Nonda gole çevirdi. Ard ndan Galatasarayl futbolcular adeta bir gol kaç rma yar fl na giriflti.önce Ümit Karan, ard ndan da iki kez Nonda ve bir kez daha Ümit Karan çok net pozisyonlar gole çeviremeyince, Galatasaray ilk yar da galibiyeti garanti alt na alma f rsat n tepti. kinci yar da ise roller de iflmiflti. Sald ran, bask kuran Bordeaux, 52. dakikada Chamakh' n ortas na ayak koyan Arjantinli Cavenaghi'nin golüyle 1-1'lik eflitli i yakalad. Beraberli in ard ndan moral gücü de artan Frans z tak m, oyunun inisiyatifini tamamen eline geçirdi ve üst üste ataklar ndan birinde, 63. dakikada Marange'nin ortas nda Chamakh' n kafa vurufluyla 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi. 90 dakikan n ard ndan maç de erlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Karl Heinz Feldkamp, kazanmalar gereken bir maç kaybettiklerini söyleyerek, Bordeaux'nun maç içinde top yapma düflüncesi içinde olaca n biliyorduk. Ald m z tedbirlerle pozisyona girece imizi de biliyorduk. lk yar bu anlay flla 1-0 öne geçtik ama ikinci yar 15 dakikada verdi imiz maç benim için hazmetmek zor diye konufltu. Bas n mensuplar na çok s k söylemedi i bir fley söyleyece ini belirterek, Bu ma lubiyet engellenebilirdi diyen Feldkamp, Linderoth'un performans n alt nd kalmas n n bu yenilgide etkili oldu unu sözlerine ekledi. Bordeaux Teknik Direktörü Laurent Blanc ise ilk yar da Galatasaray' n farka gidebilece inin hakk n teslim ettikten sonra, Ama çok gol kaç rd lar ve ikinci yar için bizim aç m zdan bu durum bir moral oldu. Oyuncular ma devre aras nda maç çevirebilece imizi ama çok daha dikkatli olmam z gerekti ini söyledim. stedi imiz sonucu ald k diyordu. Helsingborg ile Panionios aras nda sveç'te oynanan grubun di er maç ise 1-1 sona erdi. Austria Wien maziyi ar yor Galatasaray' n bir di er rakibi Austria Wien, geçti imiz sezon Avusturya Birinci Ligi'ni 6. s rada bitirdi. Maçlar n 11 bin kiflilik Horr Stadyumu'nda oynayan Viyana temsilcisi, II. Dünya Savafl öncesi iki kez Mitropa Kupas 'n kald rd. Bu kupa modern futbol döneminin UEFA Kupas 'yla eflde erdedir. Thomas Parits ve Georg Zellhofer taraf ndan çal flt r lan Austria Wien, sezonunda UEFA Kupas 'nda çeyrek finale kalarak tarihinin en büyük baflar lar ndan birisini elde etmiflti y l nda ba ms z bir yat r mc olan Frank Stronach taraf ndan sat n al nan, 2005 y l nda ise elden ç kar lan kulübün en önemli oyuncular olarak Sloven Milenko Acimovic ve Çek Stephan Vachousek göze çarp yor. Savunmada Jacek Bak ve orta sahada ise Arkadiusz Radomski tecrübeleriyle ön plana ç k yor. Tak m n kadrosunda bir dönem Türkiye'de forma giyen Yüksel Sar yar da yer al yor. Austria Wien en son lig flampiyonlu una sezonunda ulaflt. 23 Lig ve 26 Kupa flampiyonlu u bulunan Austria Wien, 1978 y l nda Kupa Galipleri Kupas 'nda final oynam flt. Bu dönem kulübün alt n y llar olarak kabul edilir ve 10 senelik bir periyotta 8 kez ligi kazan rlar. Son dönemde Red Bull Salzburg'un gerisinde kalan Viyana temsilcisi, 2005 y l nda yapt ata tekrarlayarak yine flampiyonlu a ulaflmaya çal fl yor. Fakat flu an tak m n zengin bir patronunun olmamas nedeniyle o dönem sat n al nan Sionko, Rushfeldt ve Djalminha gibi oyuncular n seviyesine ulaflmas oldukça zor görünüyor. Austria Wien ilk turda Norveç tak m Valerenga'y 2-2 ve 2-0'l k sonuçlarla eleyerek UEFA Kupas gruplar na yükselmiflti. Helsingborg zoru baflard Temsilcimizin bir di er rakibi Helsingborg, sveç'in en önde gelen temsilcilerinden birisi Y l n Haziran ay nda kutlayan kulübün teknik direktörlü ünü ngiliz Stuart Baxter yap yor. Baxter' n yard mc s ise sveç'in yetifltirdi i en büyük golcülerden Henrik Larsson. Larsson tak m n ayn zamanda en önemli gol silah. sveç Ligi'ni 6 kez flampiyon, 6 kez de ikinci bitiren Helsingborg, sveç Kupas 'n ise 3 kez kazand, 2 kez de finalde kaybetti. Son lig flampiyonlu unu 1999 y l nda kazanan Helsingborg, Erik Edman, Arild Stavrum ve Roland Nillson gibi önemli oyuncular n yetiflti i kulüp ayn zamanda. Kulübün ilginç bir özelli i ise Galatasaray' n en önemli oyuncular ndan Tobias Linderoth'un babas Anders Linderoth'un Helsingborg'un sembol isimlerinden birisi olmas. Maçlar n 16 bin kiflilik Olympia Stadyumu'nda oynayan Helsingborg tak m n n lakaplar K rm z lar ve Süt nekleri. Avrupa Birli i oyuncular d fl nda 3 yabanc ya izin verilen sveç Ligi'nde Helsingborg bu haklar n Brezilyal Leandro Castan, Ruandal Olivier Karekezi ve Cezayirli Samir Beloufa'yla kulland. sveçliler Heerenveen'e 5-3 ma lup olduklar ilk maç n ard ndan Hollanda temsilcisini 5-1 ma lup ederek gruplara kald. Panionios'un kökleri Türkiye'de Galatasaray' n gruptaki son rakibi Yunanistan temsilcisi Panionios, köklerini Türkiye'den alan bir tak m. zmir'de kurulan Panionios flu anki Alsancak Stad 'na ilk ismini veren kulüp olarak kabul ediliyor. Yunanistan' n en köklü kulüplerinden olan Panionios, 1890 y l n kurulufl tarihi olarak kabul etse de bu tarih kulübün jimnastik branfl n n aç ld y l olarak biliniyor. zmir'de kurulan kulüp, maçlar n ilk olarak flu an Alsancak Stad 'n n bulundu u yerde oynam flt. Alsancak Stad 'n n ilk ad Panionios Stad 'yd. Kulübün tam ad Panionios Gymnastikos Syllogos Smyrnis'tir ve bu zmir Pan- yonyal Jimnastik Birli i anlam na gelir. Kulüp Yunanistan'da faaliyetlerine Atina'n n Yeni zmir semtinde devam etmektedir. Geçti imiz sezon ligi beflinci s rada bitiren Panionios, UEFA Kupas birinci turunda kendi evinde 1-0 ma lup oldu u Sochaux'yu deplasmanda 2-0 ma lup ederek UEFA Kupas gruplar na yükseldi. Bir dönem Erol Bulut'un da forma giydi i Panionios, iki kez Yunanistan, bir kez de Balkan Kupas zaferlerine ulaflt. Ligdeki en iyi derecesi 1971 y l nda elde edilen ikincilik olan Panionios, bu sezon Schalke 04'den Delura, Unterhaching'den Majstrovic ve Egaleo'dan Kumordzi'yi transfer etti. Kulüp 1980'li y llar n en ünlü üç Yunan forvetini yetifltirse de son dönemde ç kartt en ünlü Yunan oyuncu Takis Fyssas. Tak m, maçlar n 11 bin kiflilik Panionios Stad 'nda oynuyor. 24 TamSaha TamSaha 25

18 Sonuna Caner Erkin kadar Benim yafl mda yurtd fl na transfer olmaya kimse cesaret gösteremedi. Ya da teklif alamad. Ben bu yaflta gidebildi im için kendimi flansl addediyorum. Önemli olan benim uluslararas tecrübe kazanmam diye düflünüyorum. Avrupa day m tmemleketin Edremit'ten Manisaspor'un altyap s na gitti inde 14 yafl ndayd n ve ailenden ayr kalm flt n. fiimdi yine gurbette, Moskova'das n. smoskova'ya ilk gitti imde zorluk yaflad m gerçekten. Evet, 14 yafl mda evimden ayr lm fl ve Manisa'ya gitmifltim ama sonuçta kendi ülkemdeydim. Moskova ise bambaflka bir dünya. lk etapta derdimi anlatam yordum. Zaman zaman a lama derecesine geldi im bile oldu. Bir de kampta sakatl k yaflay nca bafllang c m kötü oldu diyebilirim. ttürk oyuncular aç s ndan bak ld nda Rusya Ligi çok da cazip görünmüyor. Daha önce Ukrayna tak m Shakthar'a giden Tolga Seyhan ilgisizlik nedeniyle geri dönmüfltü. Fatih Tekke de Zenit'te pek göz önünde de il. Sen neden Rusya'y tercih ettin? sasl na bakarsan z benim yafl mda yurtd fl na transfer olmaya kimse cesaret gösteremedi. Ya da teklif alamad. Ben bu yaflta gidebildi im için kendimi flansl addediyorum. Geçirdi im sakatl ktan dolay fazla oynama f rsat bulamad m. Sezon sona erdi ve ben sonlara do ru tak ma girmeye bafllad m. Önemli olan benim uluslararas tecrübe kazanmam diye düflünüyorum. Rusya Ligi'nin çok önde bir lig olmad n kabul ediyorum. Hatta Türkiye Ligi'nin de gerisinde. Ama benim formas n giydi im CSKA büyük bir tak m ve sürekli flampiyonlu a oynuyor, her sezon fiampiyonlar Ligi'ne direkt kat l yor. Ben de CSKA'y kariyerim aç s ndan bir s çrama tahtas olarak gördüm. tsenin daha önce Arsenal'den teklif ald n biliyoruz. Neden o zaman ngiltere'ye gitmemifltin? s2005'te U17 Milli Tak m m zla Avrupa 26 TamSaha fiampiyonu oldu umuzda Arsenal beni istemiflti ama kulübümle sözleflmem sürüyordu. Arsenal'in kulübüme önerdi i para yeterli görülmemiflti ve bu nedenle transferim gerçekleflmemiflti. Yoksa elbette tercihim Arsenal olurdu. tcska Moskova ile Roman Abramovich aras nda deklare edilmemifl bir ba bulundu u bilinir. Acaba sen de CSKA'ya giderken Chelsea'ye s çramay m hayal etmifltin? syok, öyle bir plan m yoktu. Ama elbette CSKA Moskova'n n fiampiyonlar Ligi maçlar nda kendimi gösterip Avrupa'n n daha önemli bir ligine, ngiltere, spanya veya talya'ya gitmeyi düflünüyordum. Uluslararas oyuncu olmak önemli tbu hedefine Turkcell Süper Lig'de oynarken ulaflamayaca n m düflünmüfltün? stürkiye'den Avrupa'ya gitmek çok zor. Türkiye Ligi izlense bile orada oynad n z sürece uluslararas tecrübe konusunda eksik görünüyorsunuz. Zaten bu Henüz 19 yafl ndayken yurtd fl na s çramay baflard ve Rusya Ligi'nin en önemli tak mlar ndan CSKA'ya transfer oldu. Sakatl nedeniyle flanss z bir sezon geçirse de Türkiye'ye dönmeme konusunda son derece kararl. CSKA Moskova'da uluslararas oyuncu kimli i kazand n ve bu noktadan Avrupa'n n önemli liglerine gidiflinin daha kolay oldu unu söylerken, bunu baflaramasa bile sonuna kadar CSKA'da kalaca n belirtiyor. Rusya Ligi'nin çok önde bir lig olmad n kabul ediyorum. Ama CSKA büyük tak m ve sürekli flampiyonlu a oynuyor, her sezon fiampiyonlar Ligi'ne direkt kat l yor. Ben de CSKA'y kariyerim aç s ndan bir s çrama tahtas olarak gördüm. Türkiye'den Avrupa'ya gitmek çok zor. Çünkü uluslararas tecrübe konusunda eksik görünüyorsunuz. Avrupal, Türk oyuncuya bak yor ve Acaba bizim ortam m za al flabilecek mi? diye düflünüyor. Ama art k benim durumum farkl. zamana kadar kaç oyuncumuz Avrupa'ya ç kabilmifl ki? Avrupal, Türk oyuncuya bak yor ve Acaba bizim ortam m za al flabilecek mi? diye düflünüyor. Ama flimdi benim durumum farkl. Rusya'da oynuyorum ve uluslararas bir oyuncuyum. Beni transfer etmek isteyen bir Avrupa tak m n n yöneticileri, Rusya'ya al flm flsa bize de al flmas zor olmaz diye düflünecektir. tgeçti imiz sezonun devre aras nda CSKA'ya gittin. O s rada Rusya Ligi yeni bafll yordu. Bugüne kadar kaç maç oynayabildin? sbafllang çta UEFA Kupas kadrosundayd m ancak sezon bafl kamp nda sakatland m ve ligde çok uzun bir süre oynayamad m. Son 7-8 haftad r ise kadroya girmeye bafllad m. Baz maçlara ilk onbirde ç kt m. tcska üçlü savunmayla oynuyor ve sol kanatta tek oyuncu kullan yor. Bu oyun sistemi de senin flans n azaltan bir faktör say labilir mi? scska dört sezondur bu kadroyla ve bu sistemle oynuyor. Aç kças tüm dünya dörtlü savunma oynarken bu sistemle karfl laflmak beni flafl rtm flt. Tabii ki kanatta tek oyuncu kullan lmas benim de oynama flans m düflürüyor ama yapacak bir fley yok. Daha çok çal fl p rekabet edebilmeliyim. tzirkov'la rekabetin ne boyutta? Fenerbahçe karfl s nda izledi imiz kadar yla sol kanad etkili kullanabilen bir oyuncu. sevet, Zirkov bizim tak mdaki her oyuncu gibi iyi bir futbolcu. Zaten Rusya Milli Tak m 'nda da oynuyor. Ama sezon bafl nda sakatlanmasayd m o bölgede ben oynayacakt m. Hem baflkanla hem de teknik direktörümüzle konuflmalar m zda sol kanad n birinci tercihinin ben oldu umu söylüyorlard. Ancak sakatl k bütün planlar altüst etti. tsakatlanma sürecin nas l geçti? srusya'daki doktorlar Avrupa'dakiler kadar iyi de il. Sakatl m n belden mi kas ktan m oldu u ilk etapta çözülemedi. TamSaha 27

19 Hiçbir flekilde Türkiye'ye geri dönmeyi düflünmüyorum. CSKA Moskova ile befl y ll k sözleflmem vard, flimdi dört y l daha kald. E er bir Avrupa tak m na gidemezsem bile en kötü ihtimalle kontrat m bitene kadar CSKA'da kal r m. Rusya Ligi'nde de tak mlar aras nda uçurumlar var. Birkaç iyi tak m sürekli flampiyonluk için oynuyor, di erleri ise bizdeki gibi küçük tak m statüsünde. Bir de k fl flartlar çok a r geçiyor. Bu nedenle sürpriz sonuçlar al nabiliyor. Rusya futbolcu-teknik adam iliflkileri aç s ndan Türkiye'den çok farkl ve rahat. Teknik direktörünüzle her fleyi konuflabilirsiniz. Gece yar s sizi dolafl rken görse hiçbir fley söylemez. Sahada ald performansa göre bir de erlendirme yapar. Önce ngilizce ö renmeye çal flt m ama tak mda ngilizce konuflan olmad n görünce Rusçaya döndüm. Derdimi anlatacak kadar Rusça konufluyorum. En iyi arkadafllar m Krasic ve Rahimic. kisi de Balkanl ve kendimi onlara yak n hissediyorum. lk zamanlar çok s k l yordum. Birkaç hafta geçtikten sonra annemle babam da Moskova'ya getirdim. Sezon sonuna kadar benimle kald lar. Dolay s yla yemek sorunum da kalmad, yaln zl k da çekmedim. Fenerbahçe ile oynayaca m z rövanfl maç farkl olabilir. Çünkü biz kontrata iyi oynayan bir tak m z. ki forvetimiz Wagner ve Jo çok h zl oyuncular. Ama Fenerbahçe'nin taraftar avantaj n da hiç göz ard etmemek gerekiyor. 28 TamSaha Kas ktan ameliyat oldum ama belimdeki a r geçmedi. Ard ndan belimden de ameliyat oldum. Sonras nda kuvvetlenme çal flmalar derken yeni yeni form tutmaya bafll yorum. tpeki, CSKA'da kalmak için srar edecek misin yoksa Türkiye'ye dönmeyi düflünüyor musun? shiçbir flekilde geri dönmeyi düflünmüyorum. Befl y ll k sözleflmem vard, flimdi dört y l daha kald, e er bir Avrupa tak m na gidemezsem bile en kötü ihtimalle kontrat m bitene kadar CSKA'da kal r m. tseni bu kadar kararl yapan ne? savrupa'da oynamak istiyorum. Çok genç yaflta bunu baflard m ve bir daha bafla dönmek gibi bir niyetim yok. Rusya'da da uçurum var trus futbolunun Türk futboluyla ayr ld noktalar var m? srusya Ligi'nde de tak mlar aras nda uçurumlar var. Birkaç iyi tak m sürekli flampiyonluk için oynuyor, di erleri ise bizdeki gibi küçük tak m statüsünde. Bir de k fl flartlar çok a r geçiyor. Bu nedenle sürpriz sonuçlar al nabiliyor. Uçakla 10 saatte gidilebilen deplasmanlar var. Yol yorgunlu u ile ç k lan maçlarda umulmad k sonuçlar al nabiliyor. tteknik direktörünle iliflkilerin nas l? soynayan, oynamayan bütün oyuncular n teknik direktörle diyalo u çok iyi. Bu aç dan Türkiye'den çok farkl ve rahat bir yer oldu unu söyleyebilirim. Rusya'da teknik direktörünüzle her fleyi konuflabilirsiniz. Gece yar s sizi dolafl rken görse hiçbir fley söylemez. Profesyonel oldu unu düflünür ve sahada ald performansa göre bir de erlendirme yapar. t ngiliz ya da Alman tak mlar nda kamp sistemi yok. Rusya'da durum nas l? sbu konuda Rusya da Türkiye'ye benziyor. Maçlardan bir gün önce kampa giriyoruz. Geceyi kulübün tesislerinde geçiriyoruz. ttak m arkadafllar nla iliflkilerin nas l, en yak n arkadafl n kim? s lk gitti imde dil konusunda biraz s k nt çektim ama Ruslar olsun, di erleri olsun tüm oyuncular bana çok s cak davrand. Öncelikle ngilizce ö renmeye çal flt m. Kitaplar ald m, bir de ö retmen tuttum ama sonra bakt m ki tak mda hiç kimse ngilizce konuflmuyor. Ondan sonra Rusça ö renmeye bafllad m. Derdimi anlatacak kadar Rusça ö rendim. Tak mdaki en yak n arkadafl m Fenerbahçe'ye gol atan Krasic. Bir de Boflnak Rahimic var. kisi de Balkan ülkelerinden olduklar için kendimi onlara daha yak n hissediyorum. trus bas n nda seninle ilgili nas l yorumlar yap l yor? süç-dört kez benimle röportaj yapt lar. Asl nda çok üzerimde duruyorlar. Oynamad m dönemde bunu sorgulad lar ve teknik direktörü elefltiren yay nlar yapt lar. Zaten ondan sonra birkaç maç ilk onbirde bafllad m. Ama Rus bas n yine de Türkiye'deki gibi de il. Çok fazla didiklemiyorlar. Keflkelerle yaflam yorum tmoskova'ya gitti in için piflman m s n peki? Keflke Manisaspor'da kalsayd m ya da stanbul tak mlar na gitseydim dedi in oluyor mu? shay r hay r. Onlar çoktan geçtim. Keflkelerle yaflam yorum. E er böyle fleyler düflünürsem kafam iyice kar fl r ve sonuçta ben zararl ç kar m. Ben sonuna kadar Avrupa'da direnmek karar nday m. tmoskova kültür ve sanat boyutuyla da önemli bir flehir. Orada neler yap yorsun? smoskova çok büyük bir flehir ve inan lmaz da trafik var. Bir yerden bir yere gitmek için bir gününü yollarda geçirmek zorundas n. Bu nedenle çok fazla gezebildi imi söyleyemem. tpeki, günlerin nas l geçiyor Moskova'da? s lk zamanlar çok s k l yordum. Birkaç hafta geçtikten sonra annemle babam da Moskova'ya getirdim. Sezon sonuna kadar benimle kald lar. Dolay s yla yemek sorunum da kalmad, yaln zl k da çekmedim. Onlar olmad nda ise yemeklerimi Türk restoranlar nda yiyordum. tcska, fiampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olarak da ilgimizi çekiyor. Tak m n n futbol seviyesini nas l de erlendirebilirsin? Mesela CSKA, Turkcell Süper Lig'de olsa hangi noktada bulunur? sbence flampiyonlu a oynar. Gerçi gibi bir çok tak m n art k geride b rakt bir sistemle oynuyoruz ama yine de Turkcell Süper Lig'de olsak zirve mücadelesinin içinde oluruz. Bir de sisteme çok fazla tak lmamak laz m. Çünkü bu tak m dört sezondur bu sistemle oynuyor ve oldukça baflar l sonuçlar al yor. Ama fiampiyonlar Ligi'nde güçlü tak mlara karfl bunun dezavantajlar n da yafl yoruz. tfenerbahçe ile ilk maçta 2-2 berabere kald n z ama kaybedebilirdiniz de. Yine de CSKA'n n deplasmanlarda daha iyi oynad n, etkili kontratak silahlar bulundu unu biliyoruz. s ki santrforumuz Wagner ve Jo çok h zl oyuncular. Dolay s yla kontratak futbolunu daha iyi oynuyoruz. Üzerimize gelen rakipler karfl s nda daha kolay gol bulabiliyoruz. stanbul'daki maçta kazanma flans m z n oldu unu düflünüyorum. Wagner'i gördü ümde flafl rm flt m tcska'n n en etkili yönü nedir sence? Mesela Wagner Brezilya Milli Tak m 'nda da oynuyor ve oldukça iyi bir oyuncu. sben ilk gitti imde onu görünce çok flafl rm flt m. Antrenmanlarda hiç futbolcu gibi görünmüyordu. K sa boylu, kambur bir adam. Ama çok ilginç bir stili var. Çok iyi çal m at yor, ilginç vurufllar yaparak goller buluyor. Wagner'in yan s ra Jo da çok iyi bir santrfor. t ki tak m da çok iyi tan yan biri olarak stanbul'daki Fenerbahçe-CSKA maç n n nas l geçmesini bekliyorsun? sburadaki maç hiç belli olmaz. ki tak m için de zor bir maç olacak. Ama Fenerbahçe'nin taraftar n göz önüne al rsak buradaki maç bizim için biraz daha zor geçecek. tcska Moskova uluslararas tecrübeye sahip oyunculardan kurulu bir tak m. Seyirci bask s etkili olur mu sence? selbette etkiler. O müthifl bask dan kim etkilenmez ki? talyan, ngiliz tak mlar bile etkileniyor. tgrupta Inter, PSV, Fenerbahçe ve siz vars n z. Oldukça da kötü bafllad n z. Sonucu nas l görüyorsun? sfenerbahçe'nin flans daha fazla. Çok iyi bir Inter maç oynad lar. Bize karfl da fena de illerdi. Ama biz de umudumuzu kaybetmifl de iliz. Sonuçta Fenerbahçe'yi stanbul'da, PSV'yi de Moskova'da yenme ihtimalimiz çok da düflük de il. Bu maçlar kazand m zda her fley de iflebilir. n

20 Futbol Ekonomi Milli stadyum bir ihtiyaç m? Bugün Avrupa'n n birçok ülkesinde milli tak mlar Futbol Federasyonlar na ait olarak kabul edilmekte ve maçlar n federasyon taraf ndan belirlenen milli statlarda oynamaktad r. Milli stat olarak tek bir stad n belirlenmesi, hem ticari aç dan hem de tak m n maçlar oynayaca stad kendi stadyumu, kendi evi gibi benimsemesi aç s ndan çok daha faydal olarak kabul edilmektedir. Burak Gürkan ugün dünya üzerinde milli B tak mlarla ilgili olarak iki farkl görüfl hâkimdir; milli tak m n ulusa ait oldu u ve amatör bir zihniyetle yönetilmesi gerekti i ile milli tak m n ülke federasyonuna ait bir tak m oldu u ve profesyonelce yönetilmesi gerekti i. Her iki bak fl aç s n da do ru ya da yanl fl diye nitelemek çok do ru olmamakla beraber günümüz futbolunda, istisnalar görülmekle beraber maneviyat n baflar ya direkt etki eden tek faktör olmad aç kt r. Hangi yöntemin seçilece i ya da seçildi i ise biraz da ülkenin gelenekleri ve politik yap s yla do ru orant l d r. Örne in; Küba gibi, Çin gibi politik yap ya sahip ülkelerde milli tak m tamamen ulusa aittir. Oysa ABD gibi daha liberal ülkelerde milli tak m federasyona aittir ve profesyonel bir yap içerisinde yönetilmektedir. Son y llarda istisnalar görülmekle beraber genellikle ulusçu bir anlay fla sahip ülkelerde bir oyuncunun milli tak m kadrosuna ça r lmas durumunda önemli bir mazeret bildirmeksizin kat lmamas suç kapsam na girmektedir. Oysa ki daha liberal bak fl aç s nda sahip ülkelerde bu tercih oyuncuya aittir ve kendisi istedi i zaman milli tak m oyuncusu olmay da b rakabilmektedir. Hangi bak fl aç s n n uyguland elbette ki ticari faaliyetlere de do rudan etki etmektedir. Milli tak mda yer alan oyuncular n prim al p almayacaklar, sponsorluk anlaflmalar gibi konular n yan nda, maçlar n oynanaca stadyumlar da do al olarak seçilecek ya da uygulanan yöntemin etkisi alt ndad r. Milli stadyum uygulamas bu tercihle direkt ilintilidir. Milli tak m n ulusa ait oldu u görüflünden hareket eden ülkelerde istisnalar bulunmakla beraber toplumun her kesiminin, ülke vatandafllar n n genelinin kendi tak mlar n seyredebilmesi amac yla milli tak m, maçlar n de iflik stadyumlarda oynamakta ve tüm ulus tak mlar n seyredebilmektedir. Oysa milli tak m n federasyona ait bir tak m oldu unu kabul eden ve bu do rultuda hareket eden ülkelerde genellikle milli stadyum uygulamas mevcuttur. Milli duygular çok geliflmifl olmas na ra men bugün Fransa Milli Tak m formas nda Fransa bayra yerine Fransa Futbol Federasyonu logosu yer almakta ve maçlar n genellikle Stade de France'da Milli stad n en önemli faydalar ndan biri maç günü gelirlerini art racak olmas d r. Bu uygulamayla milli maçlar n biletleri maç tarihinden çok önce sat fla ç kabilecek, günlük bilet sat fl yan nda kombine bilet sat fl ve stadyumun imkânlar n n el vermesi durumunda sezonluk loca sat fl yap lmas da mümkün olabilecektir. oynamaktad r. Ayn flekilde milli duygular oldukça geliflmifl olan Almanya, formas nda milli tak m için özel olarak tasarlanm fl kartall logoyu kullanmakta ve maçlar n genellikle Allianz Arena'da oynamaktad r. Milli duygular Almanya ya da Fransa kadar ön planda olmayan önemli futbol ülkelerinden ngiltere'de ise formada ngiltere Futbol Federasyonu logosu yer almakta ve tüm milli maçlar Wembley'de oynanmaktad r. Bugün milli duygular en az bizim kadar ön planda olan Yunanistan bile kendisine bir milli stadyum seçmifl ve maçlar n orada oynamaya bafllam flt r. Milli stadyumun en önemli özelli i ise ticari olarak sa lanabilecek faydalard r. Ülkemizde ise durum biraz ulusçu do rultudad r. Bugün Milli Tak m m z maçlar n çeflitli stadyumlarda ve hatta özel karfl laflmalar zaman zaman stanbul d fl ndaki flehirlerde oynamaktad r. Milli Tak m formas nda ise Türkiye Futbol Federasyonu logosu yerine Türk Bayra yer almaktad r. Milli maçlar n oynand stadyumlar n özellikleri ve büyüklükleri birbirinden farkl d r. Bu nedenle ticari operasyonlar n gerçeklefltirilmesi konusunda bir standart sa lanamamakta, sponsorlar n münhas rl klar gerekti i gibi korunamamakta ve gifle geliri elde edilememektedir. Oysa bir milli stadyum belirlense ve milli maçlar istisnas z bu stadyumda oynansa hem ticari aç dan hem de tak m n maçlar oynayaca stad kendi stadyumu, kendi evi gibi benimsemesi aç s ndan çok daha faydal olacakt r. Mobilize bir uygulamadan ziyade yerleflik bir uygulama, ticari baflar ve daha fazla getiri aç s ndan tart fl lmaz daha verimlidir. Maçlar n oynanaca stadyumda reklam panolar n n, röportaj panolar n n ve di er görsel reklam uygulamalar n n yerleflik olarak bulunmas n n yan nda sponsorlar n yapmak istedikleri aktiviteler için f rsat yarat lmas ve bu aktivitelerin kal c l n n sa lanmas aç s ndan da maçlar n tek bir stadyumda oynanmas çok faydal d r. Bunlara ek olarak sa lanabilecek en büyük fayda ise maç günü gelirlerinin artacak olmas d r. Milli stadyum uygulamas ile milli maçlar n biletleri maç tarihinden çok önce sat fla ç kabilecek, günlük bilet sat fl yan nda kombine bilet sat fl ve stadyumun imkânlar n n el vermesi durumunda sezonluk loca sat fl yap lmas da mümkün olabilecektir. Bugün itibar yla ticari anlamda ülkemizde milli stadyum uygulamas için en uygun yer tart flmas z stanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'dur. Bu stadyum stanbul'da düzenlenmesi planlanan Olimpiyat Oyunlar için infla edilmifltir. Ülkemizdeki ilk ve maalesef hâlâ tek befl y ld zl stadyum özelli ini tafl maktad r. Özellikle Galatasaray' n bu stadyumda maçlar n oynad sezon rüzgâr dezavantaj, oyun alan n n tribünlere mesafesi, stadyumun flehir merkezine uzakl ve trafik sorunu elefltiri konusu olmufl, o günlerin de etkisi ile stadyuma karfl ciddi bir önyarg oluflmufltur. Fakat unutulmamas gereken iki gerçek vard r: 1. Galatasaray maçlar n Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynad sezon iç sahada en fazla maç kazanan tak m unvan n elde etmifltir 2. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda hâlâ haf zalarda yer alan müthifl Liverpoool-Milan UEFA fiampiyonlar Ligi Finali oynanm flt r. Final sonras stadyum UEFA'dan da tam not alm flt r. Tüm ön yarg lara ve elefltirilere ra men bu stadyum rahatl kla milli stadyum olabilecek özelliklere sahiptir. Yap lmas gerekenler flöyle s ralanabilir: 1. Stadyum TMOK'tan TFF'ye devredilebilinir. Olimpiyat Oyunlar 'n n al nmas durumunda, organizasyon süresince kullan m hakk TMOK'a geçici olarak verilir. 2. Stadyumun aç k tribünleri yükseltildi i takdirde rüzgâr sorunu giderilir. Böylelikle stadyumun kapasitesi de art r l r, milli maç günleri yaflanan bilet bulunamamas sorunu tamamen ortadan kald r l r. 3. Tercihen stadyumun tüm tribünlerinin üstü kapat labilinir. Ancak bunlar ciddi maliyetleri de beraberinde getirir. 4. Maç günleri seyirci tafl nmas için gerek belediye ile gerekse özel tafl ma flirketleri ile gerekli anlaflmalar yap labilinir, bunun yan nda y llard r konuflulan ama bir türlü hayata geçirilemeyen stadyuma metro götürülmesi konusunda belediyenin daha aktif çal flmas sa lanabilinir. 5. Yukar da s ralananlar n yap lmas için TFF'nin yeterli gücü bulunmakla beraber hayata geçirmek aç s ndan bürokratik olarak kâ t üstünde görüldü ünden çok daha zor oldu u muhakkakt r. Fakat Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun milli stadyum olmas sonucu TFF'nin ve dolay s ile Milli Tak m' n sa layaca faydalar tart fl lmazd r. Her fleyden önce milli maçlar için kombine bilet sat fl ve loca sat fl gerçeklefltirilmesi mümkün olabilecektir. Sponsorlar için kal c ve verimli aktivite imkânlar yarat lm fl olaca gibi ticari faaliyetler aç s ndan yerleflik sisteme geçilece inden sponsorlara daha genifl ve geri dönüflü daha fazla haklar sa lanabilecektir. Böylelikle sponsorluk gelirlerinin art r lmas mümkündür. Ayr ca Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun dünya standartlar ndaki imkânlar sayesinde milli maçlar n yay n kalitesi artacak ve yay nc kurulufl(lar) çok daha rahat, verimli ve ça dafl flartlarda görev yapabileceklerdir. Milli maçlar n yan nda Fortis Türkiye Kupas Finali'nin ve Avrupa kupalar na kat lan tak mlar m z n maçlar n n da bu stadyumda oynanmas mümkün olabilecektir. Stadyum, maç organizasyonlar d fl nda konserlerin ve daha birçok gelir getirici organizasyonun yap lmas na imkân verdi inden, TFF aç s ndan yeni bir gelir kalemi oluflacak, elde edilecek gelir de Türk futbolunun daha da ileri gitmesi, kalk nmas, alt yap lar n güçlendirilmesi gibi amaçlara hizmet edebilecektir. Tüm bunlar n yap labilmesi flüphesiz ki at l durumda bulunan stadyumun canlanmas ve yap lan yat r m n önemli bir amaca hizmet etmesi aç s ndan çok önemlidir. Tüm bunlar n hayata geçirilmesi yukar da da bahsetti imiz gibi kâ t üstünde kolay görünmekle beraber bürokrasi nedeniyle çok da kolay olmayacakt r. Fakat neden olmas n? n 30 TamSaha TamSaha 31

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca 10 EKİM 2013 Beşiktaş'ı bekleyen tehlike Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın cezasını onamasından sonra Siyah-Beyazlı ekibi lig maratonu içinde bir başka tehlikenin beklediği ortaya çıktı. TFF Müsabaka Talimatı'nın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Galatasaray,"Devler Ligi"nde tur şansını zora soktu

Galatasaray,Devler Liginde tur şansını zora soktu On5yirmi5.com Galatasaray,"Devler Ligi"nde tur şansını zora soktu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda adını bir üst tura yazdırabilme adına önemli bir avantajı

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Yazar Administrator Çarşamba, 10 Eylül :55 - Son Güncelleme Çarşamba, 10 Eylül :13

Yazar Administrator Çarşamba, 10 Eylül :55 - Son Güncelleme Çarşamba, 10 Eylül :13 A Milli Futbol Takımı, 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenecek 19. Dünya Kupası Finalleri öncesi Avrupa elemeleri 5. Grup'ta Belçika ile karşılaştı. Maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Millilerimiz rakibine

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 00. YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Yolsuzluklar sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sorunu. Dünyanın her ülkesinde az ya da

Detaylı

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ MADDE 1 TAKIM SAYISI, GRUPLARIN OLUŞUMU 2015 2016 sezonu TMVFL Türkiye Şampiyonası GrupMüsabakaları 16 takımın katılımı

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Kartal turu geçti. dışında müdahale etti, dönen topu Kaan ağlara gönderdi (1-2). İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-2 rakibin

Kartal turu geçti. dışında müdahale etti, dönen topu Kaan ağlara gönderdi (1-2). İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-2 rakibin Kartal turu geçti BEŞİKTAŞ Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Ankaragücü nü 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu skorla, Ziraat Türkiye Kupası nda bir üste tura yükseldi. Karakartallar

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin Kimin Kazand Bilinen Ama Nas l Kazand Bilinmeyen Bir Oyun Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin içindeki larla oynan yor. Örne in, 5 3 boyutlu bir oyun, afla daki fleklin en solundan

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Akşam antrenmanında. Beşiktaş Gazetesi Köybaşı ameliyat olacak GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR

Akşam antrenmanında. Beşiktaş Gazetesi Köybaşı ameliyat olacak GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR 12 Köybaşı ameliyat olacak TALİHSİZLİĞİNİ yenemeyen ve beş buçuk ay önce, sol diz ön çapraz bağ ve dış yan bağ ameliyatı olan başarılı oyuncu İsmail Köybaşı, dün yapılan antrenmanda talihsiz bir sakatlık

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK : 10X10 ÇAPRAZ DAMA OYUN KURALLARI SÜRE : 40/8 AÇIKLAMA : Öğrenci/Kursiyerin 10x10 çapraz dama oyun kurallarını tanıması ve incelemesi sağlanmalıdır. GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer, uygun şartlar sağlandığında

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

K.MARAŞSPOR ADANA DA MAĞLUP

K.MARAŞSPOR ADANA DA MAĞLUP K.MARAŞSPOR ADANA DA MAĞLUP PTT 1. Lig de son sırada bulunan Kahramanmaraşspor ile düşme hattı içerisinde yer alan Adanaspor un mücadelesinde üç puanı elde eden taraf Adanaspor oldu. Adana 5 Ocak Fatih

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi24 EYLÜL Beraberlik gelmedi. arka direkte topla buluşan Almeida nın kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

Beşiktaş Gazetesi24 EYLÜL Beraberlik gelmedi. arka direkte topla buluşan Almeida nın kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı. Beraberlik gelmedi SPOR BEŞİKTAŞ Spor Toto Süper Lig in 5. haftasında Gaziantepspor a 3-2 mağlup oldu. Her iki takmında iyi mücadele örneği sergilediği karşılaşmada eli boş dönen taraf Beşiktaş oldu. Kartallar

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so-

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so- Matematikçi Hilesi M atematik bölümünün tam karfl s na yeni bir lokanta aç lm fl. Bana kal rsa kötü bir yer seçilmifl. Kaç kifli gider ki o lokantaya? Bizim bölümden baflka bir tek bina yok çevrede. Yak

Detaylı

Gençlerbirliği sınavı!..

Gençlerbirliği sınavı!.. Gençlerbirliği sınavı!.. Beşiktaş Gençlerbirliği maçı için kampa girdi. Karakartallar Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda aldıkları mağlubiyetin ardından Gençlerbirliği karşısında moral arayacak. Karakartallarda

Detaylı

01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 02 08 03 01 Almanya 04 01 45 03 169 60 129 181 Avustralya 01 01 Avusturya 01 02 04 02

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri Mart 2009 Hazırlayan: U. GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk,

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Karşılaşmaya. BJK 2 Eskişehirspor 1

Karşılaşmaya. BJK 2 Eskişehirspor 1 6 MAYIS 2013 BJK 2 Eskişehirspor 1 Karşılaşmaya Beşiktaş başladı. İki ekip de oyuna istekli başladı ve gol pozisyonu yakaladı. 4. dakikada Mustafa nın savunmadan dönen şutunda Niang topa sahip oldu, Niang

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

ESBPL 2011-2012 SEZONU - KURALLAR -

ESBPL 2011-2012 SEZONU - KURALLAR - ESBPL 2011-2012 SEZONU - KURALLAR - `madde 1- amaç ve kapsam` esbpl (ekşi sözlük birinci pazar ligi), ekşi sözlük yazarlarınca ekşi sözlük yazarları için düzenlenen, herhangi bir maddi amaç ve destekten

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÜÇÜNCÜ (3.) İLANI

HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÜÇÜNCÜ (3.) İLANI HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÜÇÜNCÜ (3.) İLANI İLAN TARİHİ: 10/10/2013 BİRİMLERE SON BAŞVURU TARİHİ: 14/02/2014 GENEL HÜKÜMLER: Erasmus öğrenci staj hareketliliği

Detaylı

Beşiktaş, Kartal liderliği sevdi

Beşiktaş, Kartal liderliği sevdi 16 EYLÜL 2013 Kartal liderliği sevdi Beşiktaş, Biliç ile yeni kimlik kazandı. Oyun tamamen ofansif anlayış üstüne kurulu. Bunun ile birlikte takım savunması da ön planda. Öyle ki, Fernandes, Oğuzhan, Almeida

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Program Adı - Bölüm Sporun Türkçesi - 006

Program Adı - Bölüm Sporun Türkçesi - 006 1 Özgür: Türkçenin Sesi Radyosunun vefakâr dinleyicileri hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sporun en eğlenceli programı Sporun Türkçesine hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Can Yıldız; Ahmet: Ben Ahmet

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 39. maddesi uyarınca, yüksek lisans tezleri ile

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 39. maddesi uyarınca, yüksek lisans tezleri ile \ jy,1' y f ^. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI B.30.0.PER.0.00.00.01/01- Yüksek Lisans Tezi İle İlgili Araştırma İnceleme Hk. 1 8.08.2009*026044 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu Triello Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu 1 herkes bilmeyebilir... Triello üç kifli aras nda yap - l r, ya da oynan r..., B ve, triello yapacak üç kifli olsun. Önce,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi 16 NİSAN 2013 Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi Siyah-beyazlılar, oyunun ilk 30 dakikasında tempoyu yükseltemedi ve organize bir atak geliştiremedi. Devrenin son bölümünde tempo biraz yükseldi. Karşılıklı

Detaylı

08.12.2012. Es Es'i geçemediler

08.12.2012. Es Es'i geçemediler Es Es'i geçemediler Beşiktaş Futbol Takımı, Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı. BJK İnönü Stadı'nda oynanan mücadeleden galip çıkmayınca Beşiktaş galibiyet serisine son verdi. Karakartallar ligde kalan

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Salon

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk İki Ayında %3,7

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Habere göre. Quaresma sözü ortalığı karıştırdı

Habere göre. Quaresma sözü ortalığı karıştırdı 23 MAYIS 2013 Quaresma sözü ortalığı karıştırdı Habere göre Samet Aybaba ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Siyah-beyazlı ekibin Başkanı Fikret Orman, teknik direktör arayışlarında

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı