Dr. Yük. Müh. Ercüment ÖZER, Y. Doç.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Yük. Müh. Ercüment ÖZER, Y. Doç."

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Dr. Yük. Müh. Ercüment ÖZER, Y. Doç. A) İLETİŞİM BİLGİLERİ : +90 (xxx) xxx xxxx, B) KİŞİSEL BİLGİLERİ : Doğum Tarihi ve Yeri : 1966, İstanbul Askerlik : terhisi Lvz. Teğmen yedek subay olarak, 2000, Bursa Hobileri : felsefe ve tarih (müstear isimle denemeler yazmaktadır) Eski Hobileri : SCUBA (tüplü dalış) ve jogging (koşu) Sigara: İçmiyor C) BİLDİĞİ YABANCI DİLLER : İngilizce (konuşma, anlama, okuma, yazma ÇOK İYİ / MÜKEMMEL DERECEDE) Rusça (okuyabilir ve yazabilir, kelime bilgisi yetersiz, Kuleli Askeri Lisesindeki ikinci yabancı dili idi) D) SÜRÜCÜ EHLİYETİ, SEYAHAT/TAŞINMA : Yirmi yıllık aktif sürücü. Seyahat / taşınma engeli yoktur (İstanbul da yaşamaktadır). E) ÜNİVERSİTELERDE VERMİŞ OLDUĞU DERSLER ve YAPTIRMIŞ OLDUĞU YÜKSEK LİSANS (MASTER) TEZLERİ : yılları arasında 3 üniversitenin 5 farklı bölümünde toplam 12 farklı ders vermiştir (aynı süre içerisinde 3 yüksek lisans (master) tezi ile 12 bitirme tezi de yaptırmıştır, detayları aşağıdadır). E.1) ÜNİVERSİTELERDE VERMİŞ OLDUĞU DERSLER : 1) BIO 422E Mathematical Biology (Matematiksel Biyoloji), İTÜ Mol. Biyo. ve Genetik Böl. 2) BIO 461E Microbial Growth Kinetics (Mikrobik Büyüme Kinetiği), İTÜ Mol. Biyo. ve Genetik Böl. 3) BIO 341 Genel Biyoteknoloji, İTÜ Mol. Biyo. ve Genetik Böl. 4) ChE 526 Food Preservation (Gıda Koruma), Boğaziçi Üni. Kim. Mühendisliği Böl. 5) ChE 525 Food Engineering (Gıda Mühendisliği), Boğaziçi Üni. Kim. Mühendisliği Böl. 6) K 505 Bioreaktör Sistemleri (Bioreactor Systems), GYTE Kim. Bölümü

2 7) K 525 İleri Gıda Kimyası (Advanced Food Chemistry), GYTE Kim. Bölümü 8) K 619 Gıda Biyoteknolojisi (Food Biotechnology), GYTE Kim. Bölümü 9) BM 531 İleri Proses Kontrol (Advanced Process Control), GYTE Bilgisayar Müh. Böl. 10) ES 501 Akışkanlar Mekaniği (Fluid Mechanics), GYTE Enerji Sistemleri Böl. 11) ES 504 Termodinamik (Thermodynamics), GYTE Enerji Sistemleri Böl. 12) ES 536 Enerji Sistemlerinde Proses Kontrol (Process Control in Energy Systems), GYTE E.2) YAPTIRMIŞ OLDUĞU YÜKSEK LİSANS (MASTER) TEZLERİ : Gürsoy, N. "Comparison of the U.S. and the E.U. Biotechnology Approaches and Policies for Prediction of Prospects for Turkey". Institute of European Union (Avrupa Birliği İktisadı Anabilim Dalı, AB İktisadı Yüksek Lisans Programı), Marmara University, M.Sc. Thesis, Istanbul, Peltek, İ. "Characterization of Organic Acid Treated Fish Oil for Production of Sulfonated Oils". Department of Chemical Engineering, Boğaziçi University, M.S. Thesis, Istanbul, (tezi coadvisor/co-supervisor olarak yaptırmıştır) Güncan, M. "Modeling and Analysis of Drying Process of Oiled Type Distribution Transformers in Steam Heated Furnaces". Department of Energy Systems Engineering, Institute of Engineering and Science, Gebze Institute of Technology, M.Sc. Thesis, Istanbul, Not: Uzun dönem askerlik görevini yedek subay olarak yapmak üzere 1999 yılında GYTE'den ayrıldığında çok sayıda master/doktora öğrencisini ilgili bölümlerin diğer hocalarına devretmiş ve öğrencilerinin master/doktoraları onlar tarafından tamamlattırılmıştır. F) ÜNİVERSİTELERDE VERMİŞ OLDUĞU DERSLERİN ve YAPTIRMIŞ OLDUĞU TEZLERİN DETAYLARI / AÇIKLAMALARI : ŞUBAT 2008'den İTİBAREN herhangi bir üniversitede ders vermemektedir. OCAK 2007'den İTİBAREN de serbest İş Geliştirme Danışmanlığı yapmakta ve üniversite öğrencilerine özel dersler vermektedir (calculus, physics, chemistry, computer programming (Fortran, C++, Pascal), econometrics ve ihtiyaçları olan diğer konularda). F.1) 10/ /2008 tarihleri arasında PART-TIME ÖĞRETİM ÜYESİ olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Vermiş Olduğu Dersler : BIO 422E Mathematical Biology (Matematiksel Biyoloji) BIO 461E Microbial Growth Kinetics (Mikrobik Büyüme Kinetiği) BIO 341 Genel Biyoteknoloji Ayrıca aynı bölümde dört bitirme tezi yönetmiştir (yönettiği bitirme tezlerinden ikisi beç (batch) ve kule tipi (tower type) etanol fermentasyon biyoreaktörlerinin modellemesi, kontrolü ve optimizasyonu konusunda, birisi lipaz üretimi konusunda ve birisi de patatesten etanol üretimi konusundadır). Ayrıca Marmara Üniversitesi'nin Avrupa Topluluğu Enstitüsü AB İktisadı Anabilim Dalındaki bir yüksek lisans öğrencisine master (yüksek lisans) tezi yaptırmıştır (yaptırdığı master tezinin adı Comparison of the US and the EU Biotechnology Approaches and Policies for Prediction of Prospects for Turkey).

3 F.2) 10/ /2003 tarihleri arasında PART-TIME ÖĞRETİM ÜYESİ olarak Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümünde Vermiş Olduğu Dersler : ChE 526 Food Preservation (Gıda Koruma) ChE 525 Food Engineering (Gıda Mühendisliği) Ayrıca aynı bölümde bir master tezi ile sekiz bitirme tezi yönetmiştir (yönettiği master tezinin adı Characterization of Organic Acid Treated Fish Oil for Production of Sulfonated Oils olup yönettiği bitirme tezleri ise soya fasulyesinden yoğurt üretilmesi, yeni bir enerji içeceği tasarımı, mikroskobik yosun üretimi v.b. diğer konulardadır). F.3) 07/ /1999 tarihleri arasında Y. DOÇENT (FULL-TİME) olarak Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Vermiş Olduğu Dersler : Kimya Bölümünde vermiş olduğu dersler : K 505 Bioreaktör Sistemleri (Bioreactor Systems) K 525 İleri Gıda Kimyası (Advanced Food Chemistry) K 619 Gıda Biyoteknolojisi (Food Biotechnology) Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde vermiş olduğu dersler : BM 531 İleri Proses Kontrol (Advanced Process Control) Enerji Sistemleri Bölümünde vermiş olduğu dersler (aynı zamanda vekaleten Enerji Sistemleri Bölüm Başkanlığı da yapmıştır) : ES 501 Akışkanlar Mekaniği (Fluid Mechanics) ES 504 Termodinamik (Thermodynamics) ES 536 Enerji Sistemlerinde Proses Kontrol (Process Control in Energy Systems) Ayrıca Enerji Sistemleri Bölümünde bir de master tezi yaptırmıştır (yaptırdığı master tezinin adı Modeling and Analysis of Drying Process of Oiled Type Distribution Transformers in Steam Heated Furnaces). Uzun dönem askerlik görevini yedek subay olarak yapmak üzere üniversiteden ayrıldığında diğer tüm master/doktora öğrencilerini ilgili bölümlerin diğer hocalarına devretmiş ve öğrencilerinin master/doktoraları onlar tarafından tamamlattırılmıştır. F.4) 07/ /1997 tarihleri arasında ÖĞRETİM/ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ olarak Louisiana State University (USA) F.4.1) Audubon Sugar Institute daki Görev ve Sorumlulukları: Şeker kamışı işleme yan ürünlerinden alternatif tatlandırıcıların endüstriyel boyutta üretimi. (Bu çalışmalarıyla ilgili olarak "Aqueous Extraction of Sugarcane Bagasse Hemicellulose and Production of Xylose Syrup" isimli bir makalesi 1995 yılında yayınlanmıştır.) F.4.2) Biyoloji Mühendisliği Bölümündeki Görev ve Sorumlulukları: Kedi balığı işleme yan ürünlerinden endüstriyel boyutta protein solusyonu üretimi. Quatitative Biology (Kuantitatif Biyoloji) dersinin müfredatının hazırlanması. Modifiye atmosferli paketleme sistemlerinin matematiksel olarak tanımlanması.

4 (Modifiye atmosferli paketleme çalışmalarıyla ilgili olarak "Dynamic Gain Matrix Approach to Modelling of Dynamic Modified Atmosphere Packaging Systems" isimli bir makalesi 1997 yılında yayınlanmıştır.) F.5) 07/ /1992 tarihleri arasında ÖĞRETİM/ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ olarak Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümündeki Görev ve Sorumlulukları: Advanced Process Control (Yüksek Süreç Denetimi) dersi asistanlığı Process Control (Süreç Denetimi) dersi asistanlığı (asistanlığı ve master çalışmalarıyla ilgili olarak "Optimal ve Spektral Faktorizasyon ile Elde Edilen Çok Değişkenli IMC Denetimcilerinin Karşılaştırılması" isimli bir makalesi 1992 yılında yayınlanmıştır) G) DİPLOMALARI, EĞİTİMİ / ÖĞRENİMİ İLE İLGİLİ DETAYLAR / AÇIKLAMALAR : G.1) DOKTORA ÖĞRENİMİ : DOKTORA, 1997, Doktor (Dr.) Ünvanı Kazanmıştır. (YÖK tarafından denkliği tasdik edilmiştir) Doktora Konusu: Biyoloji Mühendisliği dalında Gıda Bilimi ve Mühendisliği alt dallarıyla birlikte Mühendislik Bilimleri doktora derecesi almıştır (Ph.D. in Engineering Science degree with a Biological Engineering major, and Food Engineering and Food Science minors) Doktorasını Yaptığı Okul: Engineering Science, Louisiana State University (LSU), Baton Rouge, USA (Mühendislik Bilimleri, Louisiana Eyalet Üniversitesi, Baton Rouge, Amerika Birleşik Devletleri) Doktora Tezinin Adı: Acid Solubilization of Fish Protein for Production of Protein Hydrolysate (Protein Hidrolizatları Üretilmesi Maksadıyla Balık Proteinlerinin Asit ile Çözünürleştirilmesi) Doktora süresindeki Araştırma / Geliştirme Görevleri ve Asistanlıkları: Louisiana Eyalet Üniversitesine bağlı Audubon Vakfı Şeker Enstitüsünden gelen tam zamanlı (12 ay/yıl) AR&GE mühendisliği ve proje yöneticiliği pozisyonu teklifi üzerine Temmuz 1992 de ABD ye gitmiş ve orada Gıda Bilimi doktora öğrenimine başlamıştır. Doktorasını Aralık 1996 tarihinde öngörülen süresinden önce bitirmiş, diplomasını da Mayıs 1997'de almıştır. Haziran 1997 ye kadar ABD de kesintisiz olarak kaldığı 5 yıl boyunca araştırma görevlisi olarak çalışmış ve son dönemde de Çevre Ruhsatlandırmaları yapan bir özel şirkette ve Türk-Amerikan anti-terör işbirliği programında (ABD Dışişleri Bakanlığı adına) çalışmıştır. G.1.1) yılları arasında Louisiana Eyalet Üniversitesine bağlı Audubon Sugar Institute (Audubon Şeker Enstitüsü) nde proje yöneticisi / AR&GE mühendisi araştırmacı pozisyonunda çalıştı. Bu çalışmaları Aqueous Extraction of Sugarcane Bagasse Hemicellulose and Production of Xylose Syrup (Şeker Kamışı Bagazı Hemi-selilozlarının Su ile Ekstraksiyonu ve Xylose Şurubu Üretimi) adıyla yayınlandı. G.1.2) Ayrıca kendi araştırma konularıyla ilgili olarak Texas A&M Üniversitesindeki Uygulamalı Olarak Gıda İşlemede Filitre ile Ayrıştırmalar Kursu isimli kursa katılmıştır, Ağustos 1993 (Membrane Separations in Food Processing - A Practical Short Course, Food Protein R&D Center, College Station, Texas).

5 G.1.3) yılları arasında Biological and Agricultural Engineering bölümünde asistan (araştırma görevlisi) olarak çalıştı. Animal Science bölümü ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmaları Dynamic Gain Matrix Approach to Modeling of Dynamic Modified Atmosphere Packaging Systems (Dinamik Modifiye Atmosferli Paketleme (MAP) Sistemlerinin Dinamik Kazanç Matriksi Yaklaşımı ile Modellemesi) adıyla yayınlandı. G.2) MASTER ÖĞRENİMİ : MASTER, 1992, Yüksek Mühendis (Yük. Müh.) Ünvanı Kazanmıştır Kimya Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi, Bebek, İstanbul Yüksek Mühendislik Tezinin Adı: Comparison of Multivariable IMC Controllers Obtained via Optimal and Spectral Factorizations (Optimal ve Spektral Ayrıştırma Yöntemleriyle Tasarlanan Çok Değişkenli IMC (Internal Model Control) Denetimcilerinin Karşılaştırılması) Yüksek Mühendislik Tezinin Konusu: Reaktör ve distilasyon sistemlerinin matematiksel modellemesi, optimizasyonu ve bilgisayarla kontrolü alanındadır (tez konusunun digital kontrol, bilgisayarlı denetim, yazılım v.b. uygulamaları içermesi nedeniyle tez jurisinde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden bir öğretim üyesi de yer almıştır). Yüksek Lisans yaparken Kimya Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi (Teaching Assistant) olarak çalıştı (10 Nisan Temmuz 1992): Advanced Process Control ve Modeling, Optimisation and Process Control derslerinin asistanlıklarını yapmıştır. Asistanlığı ve master çalışmalarıyla ilgili olarak "Optimal ve Spektral Faktorizasyon ile Elde Edilen Çok Değişkenli IMC Denetimcilerinin Karşılaştırılması" isimli bir makalesi 1992 yılında yayınlanmıştır. G.3) LİSANS ÖĞRENİMİ : LİSANS, 1990, Mühendis (Müh.) Ünvanı Kazanmıştır Kimya Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi, Bebek, İstanbul Bitirme Tezi Konusu: Autotuning Process Controllers Lisans Öğrenimi Esnasındaki Stajları / Çalışmaları: G.3.1) FOSTER WHEELER (BİMAŞ Birleşik İnşaat ve Mühendislik A.Ş.) isimli mühendislik firmasının Zincirlikuyu İstanbuldaki merkezinde önce ücretli stajyer sonra da ücretli junior engineer pozisyonunda çalıştı (19 Haziran Eylül 1989). Bu çalışması sırasında BRİSA (BRIDGESTONE-SABANCI) projesinde ve diğer bazı projelerde P&ID diagramları hazırlanması, utility hatlarının, endüstriyel boyuttaki üretim tesislerinin ve bazı ekipmanların tasarımları konularında deneyim kazandı. G.3.2) F. HOFFMANN - LA ROCHE (ROCHE Müstahzarları Sanayi A.Ş.) isimli ilaç üreten firmanın Levent İstanbuldaki Sentez Fabrikasında ücretli stajyer olarak çalıştı (20 Haziran Ağustos 1988). Bu çalışması sırasında endüstriyel boyuttaki çok sayıda ekipmanın (reaktörler, santrifüjler, kurutucular, eşanjörler, soğutma kulesi, mikronizasyon unitesi ve diğerleri) kullanımı ve idaresi konularında deneyim kazandı.

6 G.3.3) Lisans öğrenciliği sırasında Environmental Distribution of Polychlorinated Biphenyls by Topology Based Characteristics Root Index isimli bir doktora çalışması için karakteristik denklemlerin çözümü ile ilgili bir bilgisayar yazılımı geliştirmiş ve bu yazılım ilgili tezin yapımında kullanılmıştır. (Şu anda programlama dillerinden FORTRAN ı çok iyi seviyede, PASCAL ve C++ ı ise iyi/orta seviyede bilmekte ve gerektiğinde kullanabilmektedir.) G.3.4) Öğrenciliği süresince Boğaziçi Üniversitesi Kampüsündeki yurtlarda ikamet etmiş ve yabancı dille eğitim veren okul öğrencilerine ücretli özel dersler (Mathematics, Chemistry, Physics) vermiştir. Öğrenciliği süresince Hacı Ömer Sabancı Vakfı tarafından da bursla desteklenmiştir. H) LİSE, ORTAOKUL ve İLKOKUL ÖĞRENİMİ : LİSE, 1984, Kuleli Askeri Lisesi, Çengelköy, İstanbul (mezun olduktan sonra askerlikten ayrılmış ve öğrenimine Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde devam etmiştir) ORTAOKUL, 1980, Ziya Ünsel Ortaokulu, Beykoz, İstanbul İLKOKUL, 1977, Ahmet Mithat Efendi İlkokulu, Yalıköy, Beykoz, İstanbul I) YAYINLARI : I.1) BAZI BİLİMSEL YAYINLARI / PATENTLERİ : I.1.1) Özer, E., Wells, J.H., McMillin, K.W., Ho, C.P. Huang, N.Y. "Dynamic Gain Matrix Approach to Modelling of Dynamic Modified Atmosphere Packaging Systems", Journal of Food Process Engineering, Vol. 20, No. 3, pp , I.1.2) Saska, M. and Özer, E. "Aqueous Extraction of Sugarcane Bagasse Hemicellulose and Production of Xylose Syrup", Biotechnology and Bioenginering, Vol. 45, No. 6, pp , I.1.3) Özer, E. and Çamurdan, M.C. "Optimal ve Spektral Faktorizasyon ile Elde Edilen Çok Değişkenli IMC Denetimcilerinin Karşılaştırılması", Proceedings of the 8th Turkish National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, İstanbul, September I.1.4) Özer, E. and Konukman, A.E. "Yüksek Sıcaklıkta Fosforik Asit Solubilizasyonu Yoluyla Protein Hidrolizatı Eldesinin "Model Öngörülü Denetim" ile Optimal Kontrolü", Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-IV), İstanbul Üniversitesi, Avcılar, İstanbul, 4-7 Eylül I.1.5) Özer, E. "Acid Solubilization of Fish Protein for Production of Protein Hydrolysate". Ph.D. Dissertation. Louisiana State University, I.1.6) Özer, E. "Comparison of Multivariable IMC Controllers Obtained via Optimal and Spectral Factorizations". M.S. Thesis, Boğaziçi University, İstanbul, I.1.7) Özer, E. "NBC AR&GE Projelerinin Sevk ve İdaresi - Biyogüvenlik Sektöründe Teknoloji Yönetimi ve Türkiye'de AR&GE Yoluyla Rekabet", NBC Savunma Sempozyumu. T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı TSK NBC Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Küçükyalı, İstanbul, pp , Mayıs 2005.

7 I.1.8) A.Ö. ATEŞ, E. ÖZER, İ. DURAN "Bitkileri patojenlere karşı korumak için yeni bir dezenfektan." Uluslararası Sınıflandırma Numarası: A01H; A01N; C12N; (IPC1-7): A01H; A01N; C12N, Patent # : TR , I.1.9) A.H. KILIÇ, E. ÖZER "Muz atıklarından sıvı gübre eldesi yöntemi." Uluslararası Sınıflandırma Numarası: C05F17/00; (IPC1-7): C05F17/00, Patent # : TR , I.2) YAYINLANMIŞ OLAN "GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ" BAZI MAKALELERİ I.2.1) Özer, E. Yoğurt Savaşları - Yoğurtçular İçin Farklı Ürün Olanakları, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi. BİYOTEK Biyoteknoloji Sektör Dergisi (ISSN X), No: 03, Volume: 1, Yıl: I.2.2) Özer, E. Gelişen Bir Biyo-Sektör: Protein Pazarı ve Biyo-Yatırım Olanakları, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi. BİYOTEK Biyoteknoloji Sektör Dergisi (ISSN X), No: 15, Volume: 3, Yıl: I.2.3) Özer, E. Enzimler Yatırımcılarını Arıyor, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi. BİYOTEK Biyoteknoloji Sektör Dergisi (ISSN X), No: 09, Volume: 2, Yıl: I.2.4) Özer, E. Biyo Patentlerle Savaş Sanatı, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi. BİYOTEK Biyoteknoloji Sektör Dergisi (ISSN X), No: 14, Volume: 3, Yıl: I.2.5) Özer, E. Enerji İçecekleri Biyo Fırsatlar Yaratıyor, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi. BİYOTEK Biyoteknoloji Sektör Dergisi (ISSN X), No: 14, Volume: 3, Yıl: I.2.6) Özer, E. Yerli Mikro Yosun Sektörü Gelişiyor, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi. BİYOTEK Biyoteknoloji Sektör Dergisi (ISSN X), No: 14, Volume: 3, Yıl: I.2.7) Özer, E. Türkiye de ve Dünya da Kültür Kolleksiyonları Yeni Kapılar Açıyor, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi. BİYOTEK Biyoteknoloji Sektör Dergisi (ISSN X, No: 16, Volume: 3, Yıl: I.2.8) Özer, E. ARGE ile İş Geliştirme, ARGE Risk Maliyeti Nasıl Azaltılır, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi. BİYOTEK Biyoteknoloji Sektör Dergisi (ISSN X), No: 05, Volume: 1, Yıl: I.2.9) Özer, E. Yerli Biyo Güvenlik Pazarı, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi. BİYOTEK Biyoteknoloji Sektör Dergisi (ISSN X), No: 05, Volume: 1, Yıl: I.2.10) Özer, E. Para İktidar Biyoteknoloji, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi. BİYOTEK Biyoteknoloji Sektör Dergisi (ISSN X), No: 12, Volume: 2, Yıl: I.2.11) Özer, E. Elitler Biyo Girişimcilik e de Engel, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi. BİYOTEK Biyoteknoloji Sektör Dergisi (ISSN X, No: 18, Volume: 3, Yıl: I.2.12) Özer, E. Türkiye nin Reel Biyoteknoloji Sektörü, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi. BİYOTEK Biyoteknoloji Sektör Dergisi (ISSN X), No: 18, Volume: 3, Yıl: 2004.

8 I.2.13) Özer, E. Niye Biyoteknoloji (Editörden), Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi. BİYOTEK Biyoteknoloji Sektör Dergisi (ISSN X), No: 16, Volume: 3, Yıl: I.3) YAYINLANMIŞ OLAN BAZI "POPÜLER BİLİM" MAKALELERİ I.3.1) Özer, E. Biyoteknoloji Sektöründe Misyonerlik Faaliyetleri, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi. BİYOTEK Biyoteknoloji Sektör Dergisi (ISSN X), No: 14, Volume: 3, Yıl: I.3.2) Özer, E. İlim Tercüme ile Olmaz, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi. BİYOTEK Biyoteknoloji Sektör Dergisi (ISSN X), No: 17, Volume: 3, Yıl: Ayrıca internet ortamında yazdığı, sabit referansı olmayan "CEHENNEMDEN GELEN MİKROORGANİZMA (PFİESTERİA PİSCİCİDA) - NE BİTKİ NE DE HAYVAN", "AIDS'İN GİZLİ TARİHİ" gibi başka popüler bilim makaleleri de bulunmaktadır. J) PROFESYONEL YÖNETİCİLİK GEÇMİŞİ ve KURDUĞU ŞİRKETLER: OCAK 2007 'den İTİBAREN, serbest İş Geliştirme Danışmanlığı yapmaktadır. (4 Ekim Haziran 2011 arasında mecburi BAĞ-KUR sigortalı, sicil no: ) J.1) AĞUSTOS OCAK 2007, GENEL MÜDÜR ve KURUCU ORTAK : BİYO NET Biyoteknoloji Sanayi, Danışmanlık, Mühendislik, Basın, Yayın, İç ve Dış Ticaret A.Ş. İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, 11. Yol, B-8 Parsel, Tuzla, İstanbul Sicil No (eski BİYOTEK Biyoteknoloji Ltd. Şti) Fabrikadaki tüm şahsi hissesini (% 30) 27 Ocak 2007 tarihinde devretti, aynı tarih itibarı ile şirketteki her türlü görevinden istifa etti (devir ve istifa 12 Şubat 2007 tarihli ve 6743 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nin 480 inci sayfasında yayınlanarak ilan edildi). J.2) AĞUSTOS AĞUSTOS 2005, MÜDÜR ve KURUCU ORTAK BİYOTEK Biyoteknoloji Sanayi, Danışmanlık, Mühendislik, Basın, Yayın, İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. KOSGEB - TEKMER, İşlik No: 4, Boğaziçi Üniversitesi, Kuzey Kampüs, Rumelihisarüstü, İstanbul. Genel amaçlı ticari bir biyoreaktör geliştirmesinin yanısıra BİYOTEK Biyoteknoloji Sektör Dergisinin BİYOTEK Ltd. Şti. adına sahibi olarak Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü ve Editörlüğünü de yaptı. Firma, ünvan ve tür değişikliği yaparak ve sermayesini de arttırarak yukarıdaki BİYO NET A.Ş. ye dönüşmüştür. J.3) ŞUBAT OCAK 2007, KURUCU ORTAK, NET KOZMETİK Ltd. Şti. İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, 11. Yol, B-8 Parsel, Tuzla, İstanbul Sicil No: Fabrikadaki tüm şahsi hissesini (% 20) 27 Ocak 2007 tarihinde devretti (26 Nisan 2007 tarihli ve 6795 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nin 456 ıncı sayfasında yayınlanarak ilan edildi)

9 J.4) ŞUBAT KASIM 2006, MÜDÜR ve KURUCU ORTAK MARTI Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Sicil No: Firmayı itibarı ile fesih ve tasfiye etti (Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Karar: 2006/393, Esas: 2006/176). K) KURDUĞU ve YÖNETTİĞİ ENDÜSTRİYEL TESİSLER : K.1) BİYODİZEL VE YAN ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİ Ortağı olduğu BİYO NET Biyoteknoloji A. Ş. (eski BİYOTEK Biyoteknoloji Ltd. Şti.) için m2 toplam alanda ton / yıl kapasiteli yüksek asitli ve katı ham yağlardan biyodizel üretimi yapabilen entegre tesisin tasarımını, kurulumunu, üretim optimizasyonunu, deneme üretimlerini, ruhsatlandırmasını yaptı ve yönetti. Tüm ürünlerin ve proseslerin geliştirmesini ve tesisin genel müdürlüğünü yaptı. K.2) GIDA DEZENFEKTANLARI VE YUMUŞAK SABUN ÜRETİM TESİSİ Ortağı olduğu NET KOZMETİK Ltd. Şti. nin BİYO NET A. Ş. ile aynı çatı altında bulunan m2 tesisinin tasarımını, kurulumunu, ruhsatlandırmasını yaptı ve yönetti. Ürünlerin ve proseslerin araştırma ve geliştirmesini yaptı. K.3) SU MEMBALARI İÇİN DEZENFEKTAN, ETİKET SÖKÜCÜ (AEROSOL) V.D. ÜRÜNLER ÜRETİM TESİSİ Ortağı olduğu MARTI Kimya Ltd. Şti. için tesisin tasarımını, kurulumunu, ruhsatlandırmasını yaptı ve yönetti. Tüm ürünlerin ve proseslerin araştırma ve geliştirmesini ve firmanın müdürlüğünü yaptı (tesis, ruhsatlı bir Kozmetik Şti. içerisinde alt tesis olarak kurulup işletildi). L) DİĞER ENDÜSTRİYEL / TİCARİ ÇALIŞMALARI : L.1) BİYOTEK BİYOTEKNOLOJİ SEKTÖR DERGİSİ (BİYOTEK Ltd. Şti. ye ait) Ortağı olduğu BİYOTEK şirketine ait derginin firma adına sahipliğini ve sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptı, marka karakterini belirledi, içeriğini yönetti, kapak tasarımlarını yaptırdı ve kapak makalelerini yazdı. Karakteristiklerinden dolayı dergi kısa sürede saygınlık kazandı, girişimcilikle ilgili bir çok diğer dergi ve gazete tarafından makalelerinden alıntılar yapıldı. L.2) ENDÜSTRİYEL DANIŞMANLIK, BİYOTEK Biyoteknoloji Ltd. Şti. Ortağı olduğu BİYOTEK şirketi üzerinden enerji, gıda, kozmetik, zirai maddeler sektörlerindeki tesislerin organizasyonel ve teknik sorunların tespiti ve diagnostiğini yaptı. Bu tespitlere göre ortaya çıkardığı sorunlara yönelik reçeteler hazırlayıp uygulattı. L.3) AR&GE VE YATIRIM TEŞVİKLERİ ALINMASI, BİYOTEK Biyoteknoloji Ltd. Şti. Ortağı olduğu BİYOTEK şirketi üzerinden çeşitli kurumsal müşterileri için biyoteknoloji, biyoreaktör, aerosol üretimi, zirai ilaç, gübre v.b. konularda geliştirilecek yeni ürün ve proseslerle ilgili TTGV ve KOSGEB gibi kurumlar için AR&GE ve yatırım teşvikleri dosyaları hazırladı, sundu ve teşvikler aldı. L.4) PATENTLENDİRME VE RUHSATLANDIRMALAR, BİYOTEK Biyoteknoloji Ltd. Şti. Ortağı olduğu BİYOTEK şirketi üzerinden çeşitli kurumsal müşteriler için biyoteknoloji, ziraat v.d. alanlarda ürün patentlendirmeleri ve ürünlerin ve tesislerin ruhsatlandırmalarını yaptı.

10 L.5) MARKA KARAKTERLERİNİN BELİRLENMESİ ve TASARIMI. STERİLET, ASEPTİN, BİYOTEK, SEPTEMFORM marka karakterlerini belirledi, marka tasarımlarını yaptırdı, patentlendirdi. L.6) KURSLAR Ortağı olduğu BİYOTEK şirketi üzerinden çeşitli kurumsal müşteriler için atık ve enerji Yönetimi ISO 14000/14001 ve ISO 9000 kursları düzenlemiş/vermiştir. Kimya Endüstrilerinde Risk Yönetimi ve Gerekli Önlemler konusunda bir seminere de konuşmacı olarak katılmıştır. M) GELİŞTİRMİŞ OLDUĞU BAZI ÜRÜNLER / YÖNETTİĞİ PROJELER M.1) Gıda Endüstrisine Yönelik - Toplam USD bütçeli selüloz, hemiselüloz ve nişastadan alternatif tatlandırıcıların kütle üretimi AR&GE projesini yönetti (yurtdışı projesi). Audubon Sugar Institute ve Food and Drug Administration (FDA) destekli Fransız - Amerikan özel sektör projesi. - İçeceklerdeki meyve tatlarını yükseltgeyen bir biyo-kimyasal amfilikatörün tasarımı. Ürün ve prosesi geliştirdi, deneme üretimlerini yaptırdı. Proje ticarileşti, yurtiçinde kullanılıyor. - Pina Colado, Margarita çeşitleri gibi şişelenmiş alkolsüz "hazır kokteyl karışımları" tasarımı yaptı (kullanım esnasında alkolle karıştırılmak üzere). Proje ticarileşti, MİGROS'ta satışı ve ihracatı yapıldı. - Balık işleme atıklarından protein solusyonu üretimi projesi yaptı ve yönetti (yurtdışı projesi). United States Department of Agriculture (USDA) destekli. - Etlerin raf hayatının uzatılması için yeni bir matematiksel yöntem geliştirdi (yurtdışı projesi - akademik). - Gıda Dezenfektanları (su membaları ve gıda üretim tesisleri için kokusuz ve organik) geliştirdi. Ruhsatlandırdı. Satış ve pazarlamasını yönetti. - Soya fasulyesinden yoğurt mayalandırılması, soya küspesinden saf gıda proteini ve zirai maksatla amino asit elde edilmesi (akademik projeler). Ticarileşmedi. - Patatesten etil alkol üretiminin optimizasyonu (akademik proje). Ticarileşmedi. M.2) Ziraat Sektörüne Yönelik - Organik tarıma uygun bitki patojenlerine karşı yeni bir ilaç tasarımı yaptı (patentlendirildi). Ticarileşti. - Muz ziraati atıklarından sıvı gübre üretimi için yeni bir proses geliştirdi (patentlendirildi). Ticarileşti. - Göztaşının (bakır sulfat) üretim hızının arttırılması için yeni bir kimyasal yöntem geliştirdi. Ticarileşmedi. - "Yeni Bacillus spp. Suşlarının İzolasyonu ve Bunlardan Biyopestisitler Üretilmesi" maksadıyla Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Teknoloji Geliştirme Desteği aldı (Nisan 2002). Ticarileşmedi. - Keçi kılı ve koyun yününden proteinli sıvı gübre üretimi için yeni bir ürün ve proses geliştirdi. Ticarileşti. - Balık işleme atıklarından gübre üretimi için yeni bir ürün ve proses çalışması yaptırdı. Ticarileşmedi. M.3) Kozmetik / İlaç / Deterjan / Aerosol - Bitkisel kökenli doğal bir böcek / sinek ilacı geliştirilmesi. Ürün ve prosesi geliştirdi. Ticarileşti. - "Yüksek Kapasiteli Yeni bir Aerosol Dolum Makinesi Geliştirilmesi" maksadıyla KOSGEB'den (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) AR&GE teşviği aldı. Ticarileşti. - Oto servis aerosolleri ve kimyasalları tasarımı. Ürün ve etiket tasarımı, numuneler ve numune denemelerini yaptı. Ticarileşmedi. - Kozmetik sektörü için çok maksatlı bir reçineli şartlandırma ünitesi tasarladı ve kurdu. Faaliyette.

11 - Lipaz enzimi üretimi için 4 farklı küfün doğadan izole edilmesi projesini yönetti (akademik proje). - Saf serbest yağ asitlerinden katı sabun ve yumuşak sabun üretimi için yeni iki yöntem geliştirdi. Deneme üretimlerini yaptı. Ticarileşmedi. M.4) Enerji Sektörüne Yönelik - Biyodizel (Yüksek Asitli Ham Katı Yağlardan Biyodizel Üretimi). Tesis tasarımı, kurulumu, üretim optimizasyonu, deneme üretimleri, ruhsatlandırmalar dahil yaptı. Ticarileşti. - Su bazlı gliserinin biyokimyasal olarak solvent bazlı hale getirilmesi için bir yöntem geliştirdi (buhar ve elektrik üretiminde kullanılmak üzere). Ticarileşmedi. - Kükürt terebentindeki merkaptanların alınması yoluyla sıvı yakıt üretilmesi (ihracat amaçlı proje). Laboratuvar ve deneme üretimini yaptırdı. Ticarileşmedi. - Dizel / biyodizel yakıt katkısı tasarımı (verim ve performans arttırıcı, donma önleyici). Ürün, etiket ve şişe tasarımı ve deneme üretimini yaptırdı. Ticarileşmedi. - "Tek Hücreli bir Mikroskobik Yosundan (micro-alg, Porphyridium cruentum) Biyolojik Yakıt Üretilmesi" için AR&GE teşviği aldı, hücre kültürü ve deneme üretimleri çalışmalarını yaptı, projeyi yönetti, tamamladı ve teslim etti (GYTE Araştırma Fonu Proje No: 97-B ). M.5) Genel Maksatlı - "Bilgisayarla Denetlenen Çok Amaçlı Modüler bir Biyoreaktör Sistemi Geliştirilmesi" maksadıyla BİYOTEK Biyoteknoloji Ltd. Şti. için KOSGEB'den (Proje No: /03 ve /05-05) ve GYTE Araştırma Fonundan (Proje No: 98-A ) AR&GE teşvikleri aldı, projeleri yönetti, tamamladı ve teslim etti. N) SOSYAL FAALİYETLERİ ve DİĞER : Lisans öğrenciliği sırasında Boğaziçi Üniversitesi CHEMICAL TECHNOLOGY CLUB ı kurdu ve başkanlığını yaparak İtalya daki bazı kimya sanayi tesislerine yurtdışı teknik gezi düzenledi. Yurtiçinde de fabrika gezileri ve sanayi üniversite işbirliği maksatlı seminerler düzenledi. Lisans öğrenciliği sırasında (1 Temmuz Eylül 1985) ve (1 Temmuz Ağustos 1986) tarihleri arasında İl Turizm Müdürlüğünün (T.C. Turizm Bakanlığı) Atatürk Hava Limanındaki ve Sultanahmet'teki Enformasyon Ofislerinde full-time olarak maaşlı turizm danışma elemanı olarak çalıştı. Doktora öğrenimi sırasında Louisiana Eyalet Üniversitesindeki Turkish Student Association derneğinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Çok sayıda faaliyetinde aktif rol aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı adına Louisina Eyaletindeki Türk-Amerikan anti-terör işbirliği programlarında çalıştı. Patlama sonrası delil incelemeleri (Post Blast Investigation), rehine pazarlığı (Hostage Negotiation), bomba imha (Improvised Explosive Device (IDE) Detection and Disarmament) kurslarında simultane tercümanlık ve role-playing yaptı. Kurslar kapsamında patlayıcılar, onların imhası ve patlama sonrası delil incelemeleri konusunda detaylı bilgi ve deneyim kazandı. Hiçbir siyasi parti, topluluk veya cemaatle bağlantısı yoktur yılları arasında BİYOTEK dergisinde yayınlamış olduğu makalelerinden copy-paste yöntemiyle alıntılanmış olan bazı bölümlerin kamuoyunda Ergenekon adıyla bilinen şebekenin manifestosunda (Gazi Atatürk ün Gençliğe Hitabesi ile birlikte) kullanıldığı görülmekte olup resmi makamlar bu konuda kendisi tarafından ihbaren uyarılmış ve detaylı olarak bilgilendirilmiştir.

12 O) SOSYAL ETKİNLİKLERİ, KATILDIĞI TV PROGRAMLARI, SÖYLEŞİLER v.d. : O.1) Konuşmacı olarak katıldığı belli başlı TV programları, söyleşiler, v.b. : - KöyTV (29 Eylül 2012 günü BİZİM TOPRAKLAR programında, Damacana Su Sorunu konusunda. Ondan bir hafta sonraki programda da Biyodizel konusunda. Program yapımcısı Muharrem Bayraktar ile birer saatlik solo söyleşiler şeklinde.) - KonTV (biyoteknoloji hakkında söyleşi) - KANAL-D (peynir enzimleri konusunda söyleşi) - SKY TÜRK (söyleşi, ana haber bülteninde, Sentetik Et Üretimi hakkında) - SKY TÜRK (ana haber bülteni konuğu, protein biyorektörleri hakkında) - Samanyolu TV (GMO'lar hakkında solo söyleşi ve peynir mayaları hakkında Ana Haber Bülteni için söyleşi) - TRT3(panelist olarak, Bu Toprağın Sesi Programı, iki kez, Zirai Biyoteknoloji hakkında) - Mesaj / Meltem TV (genetik modifiye soya konusunda panelist) - Sunum (Özer, E. Türkiye'nin Reel Biyoteknoloji Sektörü Teşhisler ve Değerlendirmeler. Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, Seminer # 9, ) - ve diğerleri O.2) GAZETE ve POPÜLER DERGİLERDE YAYINLANMIŞ OLAN DİĞER BAZI SÖYLEŞİ ve YAZILARI - Yeni Hayat Dergisinde (Özer, E. Para-İktidar-Teknoloji. Yeni Hayat Dergisi, pp , Sayı:101) - Bilim ve Ütopya Dergisinde (Özer, E. Elitler Biyo-girişimciliğe de Engel, Bilim ve Ütopya Dergisi, Sayı:126) - Milliyet Gazetesinde (Tekeoğlu, O. 25 Marka "Enerji" - Enerji İçecekleri pazarı Koşuyor. Milliyet Gazetesi, ) - Zaman Gazetesinde (Şanlı, U. İthal mayadaki domuz endişesi. Zaman Gazetesi, ) - Dünya Gazetesinde (mikroskobik yosunlar konusunda) - Haftalık HABER Dergisinde (2 kere kapak konusu, ABD'deki Nation of Islam hareketi hakkında) - Finansal Forum Gazetesinde (biyo-girişimcilik konusunda çok sayıda köşe yazıları yayınlanmıştır) - Para Dergisinde (biyo-girişimcilik önerileri) - Platin Dergisinde (biyogirişimcilik önerileri) - ve diğerleri

Olmalıdır. Bu soruların ne kadarına olumlu cevap verebiliyorsak, kendimizi o kadar güvende hissedeceğimiz de açıktır.

Olmalıdır. Bu soruların ne kadarına olumlu cevap verebiliyorsak, kendimizi o kadar güvende hissedeceğimiz de açıktır. Gün geçmiyor ki, yazılı veya görsel basında bir gıda maddesinin insan sağlığını nasıl büyük tehlikelere attığı iddiasına şahit olmayalım. İfade edilenler son derece korkutucu. İşin ilginci hatta belki

Detaylı

TA N I T I M KİTAPÇIĞI. iraat SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

TA N I T I M KİTAPÇIĞI. iraat SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 2013 TA N I T I M KİTAPÇIĞI Ü. Zİ E. TF AA AK TESİ ÜL R iraat SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Ziraat Fakültesi Millî Ekonominin Temeli Ziraattır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Ege Üniversitesi Sevgili Öğrencilerimiz;

Detaylı

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Adına Sahibi Prof. Dr. Serdar SALMAN Dekan

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Adına Sahibi Prof. Dr. Serdar SALMAN Dekan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Adına Sahibi Prof. Dr. Serdar SALMAN Dekan Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Oğuz GÜRSOY Dekan Yardımcısı Yayın Kurulu Prof. Dr. Serdar SALMAN (Dekan) Doç. Dr. Oğuz GÜRSOY (Dekan

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

KOSGEB SAMSUN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 İKİNCİ YARI EĞİTİM PROGRAMI

KOSGEB SAMSUN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 İKİNCİ YARI EĞİTİM PROGRAMI KOSGEB SAMSUN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 İKİNCİ YARI EĞİTİM PROGRAMI GENEL HÜKÜMLER 1. Bu dokümanda yer alan tüm eğitimler, Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) bileşeni

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi I- GİRİŞ 2012, önceki yıla göre iyi sonuçlar aldığımız bir yıl oldu. Daha çok sayıdaki müşterimize, daha az çalışanımızla, daha çok ambalaj ürettik ve

Detaylı

GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU. ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ

GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU. ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ 1 Ali SABANCI / Pegasus Hava Yolları, Yönetim Kurulu BaĢkanı TOBB Genç GiriĢimciler Kurulu BaĢkanı 1969 yılında Adana da doğdu. 1987-1991 yılları arasında ABD Tufts Üniversitesi

Detaylı

2012 YILI SPK SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

2012 YILI SPK SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2012 YILI SPK SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A. Ş. ESENTEPE, KASAP SOKAK, NO:22, 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL T: (+90 212) 376 50 27 F:

Detaylı

4. MERKEZ VE ENSTİTÜ ÇALIŞMALARI

4. MERKEZ VE ENSTİTÜ ÇALIŞMALARI 4. MERKEZ VE ENSTİTÜ ÇALIŞMALARI 4.1. Marmara Araştırma Merkezi 4.1.1.Genel Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Türkiye nin uygulamalı araştırmalar yapan önder Bilim ve Teknoloji Merkezi olma yolunda, Türkiye

Detaylı

ECZACILIK - ISPE SAĞLIK BİLİMLERİ DERNEĞİ

ECZACILIK - ISPE SAĞLIK BİLİMLERİ DERNEĞİ Ahmet Araman ECZACILIK - ISPE SAĞLIK BİLİMLERİ DERNEĞİ İstanbul Erkek Lisesindeki eğitiminin ardından, 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmuş ve aynı fakültenin Eczacılık

Detaylı

Fütürizm Okulu. Birinci Dönem Programı 15 Ekim 10 Aralık 2011

Fütürizm Okulu. Birinci Dönem Programı 15 Ekim 10 Aralık 2011 Fütürizm Okulu Birinci Dönem Programı 15 Ekim 10 Aralık 2011 Türkiye nin ilk ve tek Fütürizm Okulu, Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Fütüristler Derneği işbirliği ile sektör ve fikir önderi

Detaylı

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010 www.ttgv.org.tr 2009-2010 DR. AKIN ÇAKMAKCI 5 Ağustos 1937 yılında Bolu da doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Devlet Parasız Yatılı Sınavı nı kazanarak girdiği Haydarpaşa Lisesi ni bitirdikten

Detaylı

07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI. 26 Ocak 2015, İSTANBUL. Sonuç Raporu

07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI. 26 Ocak 2015, İSTANBUL. Sonuç Raporu 07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI 26 Ocak 2015, İSTANBUL Sonuç Raporu Yardımcı Doçent Doktor Filiz Katman lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat (İngilizce) bölümü, yüksek lisans

Detaylı

Yaptığımız İş Kutsaldır Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer. Ürettiğim Kadar Varım Prof. Ali Teoman Germaner

Yaptığımız İş Kutsaldır Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer. Ürettiğim Kadar Varım Prof. Ali Teoman Germaner Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:11, Sayı:42/2015-1 Yaptığımız İş Kutsaldır Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer Ürettiğim Kadar Varım Prof. Ali Teoman Germaner Hırçın Dalgaların

Detaylı

Prof. Dr. E. Ahmet Tonak - EKONOMİ Yeni Ortam Asyalı ASPAVA - TİYATRO Osmantan Erkır/ TV Prodüktörü Mutlunur Lafçı/ Oyuncu Sinan Mutlu/ Oyuncu

Prof. Dr. E. Ahmet Tonak - EKONOMİ Yeni Ortam Asyalı ASPAVA - TİYATRO Osmantan Erkır/ TV Prodüktörü Mutlunur Lafçı/ Oyuncu Sinan Mutlu/ Oyuncu Prof. Dr. E. Ahmet Tonak - EKONOMİ 1951 İstanbul doğumlu olan E. Ahmet Tonak, 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-73 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı.1973

Detaylı

01 OCAK 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN

01 OCAK 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN Sayfa No: 1 01 OCAK 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN Sayfa No: 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Değerli hissedarlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız, 1933 yılında 24 personel,

Detaylı

HÜRRİYET 2011 FAALİYET RAPORU

HÜRRİYET 2011 FAALİYET RAPORU HÜRRİYET 2011 FAALİYET RAPORU HÜRRİYET 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 02 Faaliyet Konusu, Organizasyon ve İletişim Bilgileri 03 Başlıca Finansal Değerler 06 İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ - 1 - RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR Rhea Girişim

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 01 Ocak 31 Aralık 2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa 1 / 16 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 Yılı Faaliyet Raporumuz, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

01 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN

01 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN Sayfa No: 1 01 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN Sayfa No: 2 İÇİNDEKİLER 1- FAALİYET KONUSU, ORTAKLIK YAPISI, BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLER 3 2- SEKTÖR VE ORTAKLIĞIN SEKTÖRDEKİ YERİ 8 3- ORGANİZASYON

Detaylı

01 OCAK 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN

01 OCAK 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN Sayfa No: 1 SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN Sayfa No: 2 İÇİNDEKİLER SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1- FAALİYET KONUSU,

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.04.2012 30.06.2012 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01 Ocak - 31 Mart 2013 Dönemi Faaliyet Raporu

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01 Ocak - 31 Mart 2013 Dönemi Faaliyet Raporu Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01 Ocak - 31 Mart 2013 Dönemi Faaliyet Raporu A) Şirket Ünvanı : Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Rapor Dönemi: 01.01.2013-31.03.2013 Yönetim Kurulu:

Detaylı

bbilgisayar Mühendisleri Odası

bbilgisayar Mühendisleri Odası TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ mdergi bbilgisayar Mühendisleri Odası HAZİRAN 2015 SAYI / 4 ISSN No: 2149-0198 BiLGiSAYAR MÜHENDiSLiĞi imza YETKiSi CALISMALARI SGK ile ASGARi ÜCRET PROTOKOLÜ

Detaylı

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU 23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU Seda ÖLMEZ ÇAKAR Atilla Hakan ÖZDEMİR Haziran 2006, ANKARA 1. SUNUŞ Ülkemizde biyoteknoloji, ulusal strateji çalışmalarında uzun bir süredir

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları 2014 Grafik Tasarım: Buket Şençitak Ege Üniversitesi Rektörlüğü Grafik Tasarım Birimi Baskı: Ege Üniversitesi Basımevi Bornova, İzmir Tel: 0232 388 10 22 / 2066 e-mail:

Detaylı

Yıl içerisinde tüm yatırımcılarla talep doğrultusunda düzenli toplantılar yapılmıştır.

Yıl içerisinde tüm yatırımcılarla talep doğrultusunda düzenli toplantılar yapılmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak 2014-31 Aralık 2014 döneminde Sermaye

Detaylı

İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek...

İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek... İTÜ Ailesi ile birlikte, çalışarak ve üreterek... Bilim disiplinine bağlı, özgür ve özgün düşünebilen, Eğitimde yeniliğe ve kaliteye önem veren, Uluslararası düzeyde tanınan bir araştırmacı, Öğrenciler

Detaylı

Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi

Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi TR81/13/DFD/006 Bu Fizibilite Raporu

Detaylı